WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten"

Transcriptie

1 WORKSHOP UCC Dennis Heijnen AGS 3 John Schutten

2 UCC Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel EVO/Fenedex

3 Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Hoe nu verder?

4 Wat komt er op ons af? Huidige douanewet (CDW) stamt uit 1992 en is gebaseerd op papier Huidige werkwijze is niet in alle gevallen volgens de wet In 2004 is besloten tot een nieuwe douanewet (MCC), later de UCC (volgens verdrag van Lissabon) In 2013 is de UCC definitief geworden. Deze treed in werking op 1 mei 2016

5 Wat komt er op ons af? Naast UCC zijn er toepassingsbepalingen nodig (IA en DA). Hier wordt momenteel over onderhandeld in reservetijd De implementatie van de UCC start op 1 mei 2016 en duurt tot 2020 Beschikbaarheid van nieuwe (Europese en nationale) ITsystemen spelen daarbij een belangrijke rol

6 Waar zitten belangrijke wijzigingen? Vereenvoudigde aangifteprocedure Inschrijving in de administratie Gecentraliseerde vrijmaking Self-assessment Douanewaarde AEO Overige UCC wijzigingen

7 Vereenvoudigde aangifteprocedure Aangifte waarbij informatie of bewijsstukken kunnen worden weggelaten (gelijk aan de huidige onvolledige aangifte) Er is een vergunning nodig bij regelmatig gebruik. AEO-C voldoet aan vrijwel alle gestelde eisen Bij toepassing tariefcontingenten moeten voldoende gegevens in de vereenvoudigde aangifte zelf staan om mislopen van contingenten te voorkomen

8 Inschrijven in de administratie Vervangt de huidige domiciliëringsprocedure (maandaangifte) Aangifte door inschrijving van goederen in de administratie van de aangever op voorwaarde dat gegevens ter beschikking staan van de douane Verplicht elektronisch aanbrengbericht Vrijstelling aanbrengverplichting mogelijk Let op: bij verzoek om toepassing tariefcontingent wordt tijdstip indienen aanvullende aangifte het tijdstip van verzoek

9 Gecentraliseerde vrijmaking Vergunninghouder doet aangifte in 1 lidstaat en goederen worden aangebracht in één van de 28 overige lidstaten. De mogelijkheid komt er, maar gaat lang duren (1/1/2020) uitwerking nog onzeker voorwaarde: in ieder geval AEOC problemen met BTW, Accijns, Statistiek, P&R nog niet opgelost Vooralsnog blijft het huidige SASP in stand

10 Self-Assessment De mogelijkheid voor een marktdeelnemer om Bepaalde douaneformaliteiten zelf te mogen vervullen Het verschuldigde bedrag aan douanerechten vast te stellen Bepaalde controles zelf uit te voeren. Marktdeelnemer moet AEO-C zijn. Invulling staat zwaar onder druk in de huidige onderhandelingen in Brussel.

11 Douanewaarde First Sale verdwijnt Vervallen mogelijkheid om eerdere verkoop te nemen voor transactieprijs Transactiewaarde moet zijn de eerste verkoop richting het grondgebied van de EU invulling nog onduidelijk Overgangsregeling nog onduidelijk Bindende waarde-inlichting mogelijkheid is er in de UCC invulling nog onduidelijk

12 AEO AEO-aanvragen AEO aanvraagmoet elektronisch Verplicht gebruik Self Assessment Questionnaire (=uitgebreide vragenlijst) AEO-vergunning i.p.v. AEO-certificaat Twee type AEO (AEO-C en AEO-S) - AEO-F verdwijnt AEO-criteria Nieuwe eisen op praktische beroepservaring of beroepskwalificaties Minimaal 3 jaar praktische beroepservaring of gekwalificeerde opleiding (nog in ontwikkeling)

13 AEO Nieuw Verlaging zekerheid voor potentiële douaneschulden Verlaging zekerheid voor bestaande douaneschulden Voorafgaande kennisgeving op vooraf aangifte (groot voordeel) Vrijstelling S&S gegevens in (weder-)uitvoeraangifte AEO wordt vooral een basisvoorwaarde voor behoud vereenvoudigingen/vergunningen Vervallen Beperkte dataset ENS (grote gevolgen buyer/seller informatie)

14 Overige UCC wijzigingen Binnenbrengproces (oa multiple filing) Alles elektronisch Standaardisatie en harmonisatie monitoring en surveillance Vrije zone type II en vrij entrepot vervallen BOD wordt onderdeel van Actieve Veredeling (AV-terugbetaling vervalt) Vereenvoudigde aangifteprocedure aangifte doen met een handels- of administratief bescheid vervalt Douanevervoer na uitvoer Begrippenkader verandert

15 Hoe nu verder? EVO/Fenedex voeren overleg met de Nederlandse Douane of de wijze van implementeren Gezamenlijke voorlichting wordt opgezet tussen douane en koepelorganisaties (november 2015) Opleidingen en separate voorlichting sessies worden ingepland Bedrijven moeten zich verdiepen en afvragen welke wijzigingen voor hun van toepassing zijn. Stel een team samen met douanespecialisten.

16 Nog vragen? Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

17 Stratech Software Solutions Workshop: AGS 3 Wat staat u te wachten? John Schutten Product Manager Logistiek & Industrie

18 Sagitta Wat was het ook alweer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking van Invoeraangiften met Toepassing van Terminals voor het doen van Aangiften Na 30 jaar trouwe dienst wordt Sagitta vervangen door AGS

19 Agenda Over Stratech Software Solutions Introductie AGS / DTV Terugblik AGS fase 2 Planning van AGS 3 Gevolgen voor aanvragers Wat verandert er met AGS 3 Hoe voor te bereiden op AGS Optimalisatie van uw zendingenproces

20 Stratech Software Solutions Opgericht in 1989 Full-service softwarebedrijf Kennisintensieve softwareoplossingen Lid van Alliantie Douane Software (ADS) en vertegenwoordigd in ODB-IT

21 Aanleiding tot AGS Huidige aangiftesystemen end of life - Douane Sagitta Invoer (DSI) - Douane Sagitta Uitvoer (DSU) Voorbereiding op nieuwe Union Customs Code (UCC); Noodzaak voor een toekomstbestendige automatische ondersteuning van de aangifteprocessen Douane; Eén systeem voor verschillende aangifteprocessen.

22 WCO Datamodel Gegevensuitwisseling met AGS volgens WCO datamodel Wereldstandaard Wordt uitgangspunt in UCC-IP Zendingsniveau in de aangifte - in NL vooralsnog één zending per aangifte

23 AGS is gekoppeld aan VEEL systemen MAB DOI DPM Plato (DFC) Externe partijen Aan-gever PD (CLIENT) CDIU Digi poort HTD DTB AGS Import (opslag) WKS DNF DMF DAR KIS TAB ORG EU TAXUD Quota EU TAXUD Surveill. EU TAXUD TARIC EU DG TRADE ADH CCN / CSI MHS DTV Publi tarief Extractie Extractie Extractie SWO Datamart Douane Datamart CBS EDW CBS FOS RINIS Datamart PS Productschap PS DSI GPA DSU NCTS

24 Aangiften aanvragen bij de Douane Bij AGS is standaard: Elektronisch = Elektronisch Schriftelijk = Schriftelijk

25 Introductie van DTV Nieuw tariefsysteem, Douane Tarief Voorziening (DTV) In productie samen met AGS Te benaderen via Douane website en system-2-system Veranderingen ten opzichte van huidige situatie: - Andere lay-out - Andere OB en Accijnscodes - Controle op juist gebruik goederencodes (credibility checks) - Proefberekening mogelijk - Actuele stand contingenten opvraagbaar - Uitvraging op data in het verleden mogelijk

26 Introductie van AGS Vervanging van een aantal huidige douane aangiftesystemen door één nieuw aangiftesysteem = AGS Realisatie in 4 fasen: - AGS 1 Opslag - AGS 2 Invoer - AGS 3 Uitvoer - AGS 4 Vereenvoudigde procedures

27 Terugblik Overgang Sagitta Invoer naar AGS Oorspronkelijke go-live AGS fase 2 zou zijn februari 2013 Eerste AGS invoeraangiften waren mogelijk vanaf oktober 2013 Meerdere aanpassingen AGS/DTV op dringend verzoek bedrijfsleven AGS pre-fase verlengd en langzame opschaling aantal aangevers

28 Terugblik Overgang Sagitta Invoer naar AGS Pre-fase aangevers: 100% over op AGS in januari 2015 Overige aangevers in februari/maart 2015 verplicht aangesloten op AGS In april laatste openstaande invoeraangiften in Sagitta afgehandeld Sagitta Invoer op 1 mei 2015 definitief afgesloten

29 Planning van AGS fase 3 In 2015 de ontwikkeling gestart bij Stratech & Douane van AGS 3; April 2015 is de M.I.G. (Message Implementation Guide) gepubliceerd; Technische oplevering AGS 3 staat gepland voor eind 2015; In 2016 waarschijnlijk migratie van Sagitta Uitvoer naar AGS (big bang of pre-fase verplichte uitrol?) Vrijwillig AGS Uitvoer Vrijwillig AGS Uitvoer Vrijwillig AGS Uitvoer Verplicht AGS Uitvoer

30 Pilotklant, pre-fase of wachten op de verplichte uitrol? Pre-fase Kans dat kennis bij u, Douane & Stratech nog niet optimaal is, maar voldoende tijd om systemen/medewerkers voor te bereiden op AGS3 Verplichte uitrol (te?) weinig tijd om systemen/medewerkers voor te bereiden op AGS3 Ervaring AGS2 In de pre-fase instappen biedt het meeste voordeel, maar implementatiestrategie van AGS3 is nog niet vastgesteld Vrijwillig AGS Uitvoer Vrijwillig AGS Uitvoer Vrijwillig AGS Uitvoer Verplicht AGS Uitvoer

31 Gevolgen voor aanvragers Sagitta Uitvoer 1) Nieuw douaneaangiftesysteem 2) Aanpassen van uw Douane software 3) Nieuw werkproces voor uw aangiften

32 Wat verandert er voor u met AGS fase 3? Minder gedefinieerde rules en condities Meer systeemcontroles Bescheidcodes Douane kan uw aangifte niet aanpassen! Wennen aan het systeem Weten wat u moet invullen Nieuw gebruikstarief (DTV)

33 Hoe kunt u zich voorbereiden op AGS? Vorm ruim op tijd een projectteam: Declarant Logistiek Manager IT Manager & werkvloer. Reserveer budget zowel in tijd als geld Inventariseer alle interfaces met uw huidige douanesysteem Betrek uw softwareleverancier (bijv. Stratech) op tijd bij uw voorbereidingen

34 Hoe kunt u zich voorbereiden op AGS? Bepaal het effect van AGS op ERP/WMS-systemen Definieer uw eigen AGS implementatiestrategie Overgangsfase: minder zendingen? Meer capaciteit? Bereidt uw medewerkers voor op AGS

35 Optimaliseer uw logistieke zendingenproces Hoe kan Stratech u helpen? Gratis online besparingscalculator (vanaf 15 juli beschikbaar)

36 AGS 3 Betrokkenheid EVO/Fenedex middels: Zitting in klankbordgroep AGS 3 Zwaarwegend advies op het implementatietraject doel is zo min mogelijk last voor het bedrijfsleven Inzet op brede voorlichting sessies voor bedrijfsleven Scherpe monitoring van communicatie

37 Nog vragen?

38 Bedankt voor uw aandacht!

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

"AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom"

AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom "AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom" Michel J.M.M. de Haas 2008/ 2009 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 In perspectief Blz 5 1.1 Inleiding Blz 5 1.2 Corporate Governance Blz 6

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE DOUANE SPECIALE UITGAVE VOOR HET NATIONAAL DOUANECONGRES Douane & Compliance PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE SPECIAL 2014 WWW.DOUANECONGRES.NL SHERPA DE HELDERE OPLOSSING. Unieke douanesoftware

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Strategische en operationele prioriteiten voor 2015 2019 Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën Noël Colpin, Administrateur generaal Douane

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator Belastingdienst Douane IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator R.W.J. van Egmond RA J.M.J. Piepers RA Voorwoord: Als afsluiting

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek 15 januari 2015 INLEIDING SAMEN WERKEN AAN EEN SLIMMER GEREGELDE LOGISTIEK In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Nr. 14 Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers februari 2008

Nr. 14 Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers februari 2008 K T Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch waliteitsregister olken en Vertalers In dit nummer: Effect nieuwe wet wordt zichtbaar Subsidietoekenning SIGV Europese norm voor vertaaldiensten Nr. 14 februari

Nadere informatie

e-zicht op douane en internationale handel

e-zicht op douane en internationale handel e-zicht op douane en internationale handel Trends en oplossingen Descartes Eric Geerts E i g e n d o m s - e n a u t e u r s r e c h t e n b e r u s t e n b i j T h e D e s c a r t e s S y s t e m s G

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel Logius 026 kenniscentrum WDO data model NLIP024PvA1.0 2014 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Versiebeheer Versie Datum Status Opsteller Wijzigingsbeschrijving

Nadere informatie

februari 2014 Zet vast in de agenda..

februari 2014 Zet vast in de agenda.. februari 2014 In december 2013 lanceerde BiSC haar nieuwe werkplan 2014: Samen werken aan een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. In dit werkplan beschrijven we de vernieuwingsactiviteiten

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1915 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie