INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief"

Transcriptie

1 KWALITEITSHANDBOEK INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 2 1 / I. INHOUDSOPGAVE: Het klantenperspectief II. INHOUDSOPGAVE: Het interne processenperspectief III. INHOUDSOPGAVE: Het leer en groeiperspectief I. HET KLANTENPERSPECTIEF I. 1. Inleiding I. 2. De firma Inside. I Voorstelling van de zaak I De activiteit van de firma Inside. I. 2.. De infrastructuur van de firma Inside. I De werkomgeving van de firma Inside. I.. Het management van de firma Inside I.. 1. Beleid en Visie. I De betrokkenheid van het management. I De kwaliteitsverantwoordelijke I Het luisteren naar de klant. I Het KMS. I De teamchefbeoordelingen van het management. I.. 2. Bestuur en strategie I Het beheer van de menselijke middelen. I Het functieorganigram : de hiërarchische verhoudingen tussen de personen. I De lijst der functies. I De opvolging van het personeel. I De opleiding van het personeel. I Het gebruik van functiefiches en individuele fiches. I... Communicatie en planning I De mondelinge communicatie. I De geschreven communicatie. I.... Het informatica systeem. I Het beheer van kwaliteitsregistraties en de bewaring van de archieven. I... 5 De planning. I... 6 De verwachtingen van de leverancier-partners I... 7 De communicatie met de leverancier-partners

2 INHOUDSOPGAVE: Het interne processenperspectief Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 2 2 / II. HET INTERNE PROCESSENPERSPECTIEF 20 II. 1. II II II. 1.. II. 2. De verkoopspolitiek De relatie met de leverancier-partners De relatie met de andere leveranciers De dienst inkoop Het beheersen van de processen II De klantgerichte processen II Definitie van klantgerichte processen. II De lijst van de klantgerichte processen. II Middelen. II De planning van de produktrealisatie. II De organisatie processen II De definitie van de organisatie processen. II De lijst van de organisatie processen II.. II.. 1. II.. 2. II... II.. 4. II. 4. II II II. 4.. II. 5. Het verloop van de klantgerichte processen De dienst Verkoop De dienst Software De dienst Support De dienst Administratie Taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep Taak 1: Bepalen van de visie, strategie en waarden van Inside Taak 2: Budgettering werkjaar opstellen Taak : Diversen De uitbestede processen

3 INHOUDSOPGAVE: het leer- en groeiperspectief Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke / III. III 1. III 2. III. III 4. III 5. III 6. III 7. HET LEER EN GROEI PERSPECTIEF Het constant streven naar verbetering De kwaliteitsverantwoordelijke De interne audit Metingen en toezicht De corrigerende en preventieve maatregelen Beheersing van niet-conforme produkten De " sandwich " vergaderingen IV. BIJLAGEN IV 1. Bijlage 1 Vergelijkingstabel tussen de paragrafen van de norm ISO 9001 en hoofdstukken van het kwaliteitshandboek. IV 2. Bijlage 2 Bespreking van de hoofdstukken uit de norm die niet werden ontwikkeld in het handboek. IV. Bijlage Lijst van de gebruikte afkortingen. IV 4. Bijlage 4 Referenties en terminologie IV 5. Bijlage 5 Lijsten interne documenten IV 6. Bijlage 6 Organigram V. INTERACTIE VAN DE PROCESSEN

4 KWALITEITSHANDBOEK I. Inleiding Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 4 / I. HET KLANTENPERSPECTIEF I. 1. Inleiding Onderhavig kwaliteitshandboek werd opgesteld door Dewinter Anneroos kwaliteitsverantwoordelijke van de firma Inside. Het handboek heeft tot doel het beleid van het management betreffende het beheer van de kwaliteit kenbaar te maken. Het handboek komt overeen met de internationale norm ISO 9001, versie Dit handboek geldt voor het geheel van de diensten die aan het cliënteel worden aangeboden. Het beheer van dit handboek (de opmaak, het bijhouden, het kopiëren, het verspreiden en het uit circulatie halen) werd door de teamchefs aan de kwaliteitsverantwoordelijke toevertrouwd. De richtlijnen die het beheer van dit document verzekeren beantwoorden aan de regels ter beheersing van interne documenten beschreven in de procedure P KWA 4A Beheer interne documenten Een up-dated exemplaar ligt voor inzage ter beschikking bij de kwaliteitsverantwoordelijke. Vóór verspreiding werd dit handboek goedgekeurd door de teamchefs. Dewinter Anneroos werd belast, als kwaliteitsverantwoordelijke, met het in stand houden van een actieve organisatie die de verbetering van de tevredenheidsgraad van de klanten beoogt. De kwaliteitsverantwoordelijke zal regelmatig verslag uitbrengen aan de teamchefs en de bekomen resultaten ter bespreking voorleggen. Met het opstellen en de invoering van het KMS ( kwaliteitsmanagmentsysteem ) gaan de teamchefs van de firma Inside tevens de verbintenis aan alles in het werk te stellen om de middelen vrij te maken die nodig zijn om het systeem te doen functioneren.

5 KWALITEITSHANDBOEK I. De firma Inside Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 5 / I. 2. De firma Inside Communications. I Voorstelling van de zaak Software schrijven voor Chinezen, dat kan iedereen. Maar voor de Vlaming, dat is een ander paar mouwen Geen eenheidsworst voor hen, maar op maat geschreven standaardsoftware voor nichesectoren. Vlaamse ondernemingen reageren alert op de globalisering. Het loonkostenverschil wordt niet alleen met harder werken overbrugd Wel door slimmer werken en producten met hogere toegevoegde waarde te ontwerpen. Het is voor iedereen een uitdaging de volledige keten van het ontwerp tot het afleveren bij de klant te optimaliseren. Inside Communications ontwikkelt en implementeert standaardsoftware bij bedrijven actief in: * textiel * decoratiestoffen * tapijten * confectie * toeleveranciers bouw * sanitaire groothandels * distributie in de voeding * distributie boeken De medewerkers bij Inside hebben een dubbele competentie. Het zijn informatici en tevens nichespecialisten textiel en distributie. Door een constant contact met klanten, andere toeleveranciers in de sector en onderzoekscentra zetten ze hun competentie om in bruikbare oplossingen. Uniek zijn in de wereld maar niet bruikbaar voor Chinezen Inside Communications heeft als doel een toonaangevende positie te verwerven in de textiel- en distributiesector. Daarom wordt er met een uniek aanbod van diensten naar klanten en prospecten gegaan. UNIEK? Inside heeft niet alleen een gedegen kennis van informatica in huis, maar heeft eveneens de achtergrondkennis van de aangesproken sectoren! Onze textiel- en distributiespecialisten houden constant de vinger aan de pols om zo een waardevolle gesprekspartner te zijn en om de allernieuwste tendensen te verwerken in uiterst moderne pakketten. Inside kiest resoluut voor specifieke nichesectoren met een gediversifieerde aanpak per sector. Elk proces, vanaf de artikelcreatie tot de betaling ervan, wordt optimaal verwerkt in innovatieve oplossingen en individueel bijgeschaafd. Deze unieke combinatie van knowhow en sectorkennis maakt van Inside een betrouwbare partner! Jarenlange ervaring heeft geleerd dat er binnen het hele textiel- en distributiegebeuren nood is aan een specifieke kennis en oplossingen. De LOB (Line of Business) oriëntatie van Inside wordt weerspiegeld in de organisatie van haar diensten. Naast verkoop en administratie zijn er immers aparte teams, elk met hun eigen specialisatie in een bepaald marktsegement.

6 KWALITEITSHANDBOEK I. De firma Inside I. Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 6 / Elk bedrijf wordt toegewezen aan een team: meubelstoffen, confectie, vloerbekleding, of distributie. Aanvullend kan er een beroep gedaan worden op één of meerdere begeleidende teams zoals financieel, maatwerk, technische support en engineering. De maandelijkse interteam meetings zorgen voor de algemene coördinatie en per project staat een projectleider in voor de praktische samenwerking. In 2005 en 2006 werd een omzet gerealiseerd van,50 miljoen. Voor 2007 wordt op een omzet van,75 miljoen gerekend. Momenteel telt Inside Communications professionele medewerkers. Juridisch statuut B.T.W.nr. Adres Telefoon Fax Website B.V.B.A. BE Vichtseweg 109 bus WAREGEM +2 (0)56/ (0)56/ De zone waarin de firma Inside werkzaam is, beslaat Vlaanderen en grote omgeving. Steeds meer wordt ook internationaal gewerkt met klanten in Tunesië, Algerije, Egypte en Turkije.

7 I. De firma Inside Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 7 / I De activiteit van de de firma Inside. De hoofdactiviteiten van de de firma zijn : Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde ICT-oplossingen voor de textiel- en distributiesector. Met een team van medewerkers die allen een jarenlange ervaring in software services hebben, verleent Inside Communications professioneel computerdiensten aan bedrijven. Onder software services verstaan we: - Consultancy - Projectleiding - Analyse - Opleiding - Programmatie - Netwerkbeheer - Helpdesk support - Technische support

8 I. De firma Inside Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke Algemeen directeur 8 / I. 2.. De infrastructuur van de de firma Inside. De infrastructuur van de firma Inside is gelegen te Waregem, Vichtseweg 109, een bureelruimte op het gelijkvloers van 72,25m² en een bureelruimte op het verdiep van 185,15m² bestaande uit een magazijn voor support, onthaal, bureel voor administratie, archiefruimte, 2 burelen voor account managers, keuken, een rooken ontspanningsruimte, vergaderruimtes, bureel software, bureel support, een opleidingsruimte en twee parkeerplaatsen met een totale oppervlakte van ongeveer 6m². onthaal bureel administratie archiefruimte bureel account manager keuken rook- en ontspanningsruimte vergaderruimte - aquarium bureel account manager bureel software bureel support magazijn support grote parking demoruimte - oude weverij opleidingsruimte kleine parking Tijdens de procesanalyse werd vastgesteld dat er een duidelijke overeenkomst bestaat tussen de door de teamchefs gekozen objektieven en de beschikbare middelen. Op deze manier verzekert de firma Inside dat aan de eisen en dat aan de wensen van de klant wordt voldaan zodat een constante verbetering van de prestaties mogelijk is. I De werkomgeving Het management van de firma Inside ziet de werkomgeving als een onontbeerlijk element om de kwaliteit van haar diensten en werken te verzekeren. De lokalen zijn goed verwarmd, verlucht en verlicht. Er is een aparte rookruimte voorzien in het bedrijf voor de rokers. De maaltijden worden genuttigd in een apart lokaal dat als refter en vergaderruimte dienst doet. Er is tevens een keuken met microgolfoven ter beschikking van de medewerkers. Koffie, soep, frisdranken en fruit staan gratis ter beschikking van de personeelsleden. Tijdens de sandwich vergaderingen met het personeel wordt de werkomgeving ter sprake gebracht. Suggesties tot verbetering worden mondeling of schriftelijk gemeld verzameld op een e-form en verder behandeld zoals beschreven in de procedure.

9 I. Het management: beleid & visie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 9 I.. Het management van de firma Inside / I.. 1. Beleid en Visie De stuurgroep bepaalt het globaal beleid van Inside Communications. De missie van Inside is het implementeren van geïntegreerde ICT-oplossingen in specifieke bedrijfssectoren. Visie: per bedrijfssector een toonaangevende positie verwerven op welbepaalde geografische markten. Daarvoor wordt expertise opgebouwd in bepaalde sectoren en sub-sectoren. Wij verbinden er ons uitdrukkelijk toe om ons kwaliteitssysteem voortdurend te verbeteren en te onderhouden. Continuïteit en stabiliteit wordt nagestreefd in een lange termijnvisie met personeel, klanten, leveranciers en financiën. Dit resulteert in rendablititeit en solvabiliteit. Groei is belangrijk maar op een gecontroleerde manier volgens het olievlekprincipe. Waarden als ondernemingszin en zelf-management staan hoog in het vaandel. Persoonlijke ontwikkeling en opleiding is cruciaal. Enorm belangrijk is de teamwerking en interteamwerking. Het wij-gevoel brengt betrokkenheid en geeft waardering voor het geleverder werk. Continuïteit en stabiliteit is een conditie sine qua non. Professioneel werken en in partnership met klanten, leveranciers en financiers. Factoren zoals kwaliteit, kost, service, snelheid en vooral competentie scheppen vertrouwen. I De betrokkenheid van het management Het management van de firma Inside is zich terdege bewust van het belang van een coherent kwaliteitsbeleid voor het geheel van de zaak. Het management heeft het kwaliteitsbeleid bepaald en de kwaliteitsdoelen vastgelegd. Teneinde het belang van het voldoen aan de eisen van de klant evenals de wettelijke voorschriften en bepalingen over te brengen aan de organisatie worden infosessies georganiseerd. Maandelijkse vergaderingen met de leden van de sandwichvergadering zorgen ervoor dat het kwaliteitssysteem voortdurend wordt verbeterd. Het management houdt eenmaal per jaar een Teamchefbeoordeling, teneinde de aangepastheid van het kwaliteitssysteem aan de realiteit te verzekeren. De betrokkenheid van het management komt vooral tot uiting in het beschikbaar stellen van de nodige hulpbronnen. Het management heeft de beslissing genomen al het nodige te doen om het woord in daad om te zetten en zal hiervoor alle nodige middelen, zowel wat financiële middelen als wat mankracht betreft vrijmaken. Vooral de geinvesteerde tijd in het uitbouwen van het kwaliteitssysteem is daar het levendig bewijs van. Het management geeft aan de kwaliteitsverantwoordelijke de opdracht gegeven het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden en op regelmatig tijdstip verslag uit te brengen. I De kwaliteitsverantwoordelijke De kwaliteitsverantwoordelijke is de diplomaat van het bedrijf. De taak die haar wordt toevertrouwd door de teamchefs is van groot belang om het kwaliteitssysteem als een beheersinstrument in te zetten. Niet enkel wordt voor de constante verbetering van de interne kwaliteit maar tevens voor de kwaliteit zoals ervaren door de buitenwereld gezorgd. Tevens kan de uitstraling, de efficiëntie en dientengevolge het zakencijfer en dus de resultaten op een niet te verwaarlozen manier beïnvloed worden door een kwaliteitsverantwoordelijke die zijn functie ten harte neemt. De kwaliteitsverantwoordelijke brieft regelmatig de teamchefs omtrent de genomen beslissingen i.v.m. het kwaliteitssysteem en neemt het administratieve werk van het kwaliteitsgebeuren op zich.

10 I. Het management: beleid & visie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 10 / I Het luisteren naar de klant De missie, hierboven bepaald, moet uitgevoerd worden naar volgende types van klanten toe met verschillende behoeften en verwachtingen. Inside richt zich uitsluitend naar bedrijven in bepaalde nichemarkten: - geïntegreerde textielbedrijven - weverijen - tapijtweverijen - confectiebedrijven - distributiebedrijven I Het KMS Het kwaliteitsbeleid van de firma Inside werd zodanig opgevat dat aan de behoeften en verwachtingen van de verschillende types klanten wordt beantwoord. Het kwaliteitsbeleid is aangepast aan het doel van de firma. De verwachtingen van de klanten, die sinds jaar en dag als prioriteiten werden weerhouden en dientengevolge de bouwelementen van de kwaliteitspolitiek uitmaken zijn: - Een globaal en samenhangend geheel van geïntegreerde ICT-oplossingen aanbieden. - Professioneel diensten verlenen van analyse, opleiding, begeleiding, adviseren en meehelpen organiseren. - Installeren van hardware, software, netwerk, oplossingen en diverse producten en technologieën. - Proper en netheid zorgt voor een aangename werkomgeving en geeft de klant een aangenaam gevoel. - Wij verbinden ons uitdrukkelijk om ons kwaliteitssysteem voortdurend te verbeteren en te onderhouden. Het systeem verzekert de kwaliteitsprestatie van de firma Inside en streeft een voortdurende verbetering van het voldoeningsniveau van de klant na. Het systeem wordt periodiek geanalyseerd en nagekeken teneinde op de veranderende behoeften van het kliënteel te kunnen inspelen. Het kwaliteitssysteem houdt ook rekening met de kwaliteitspolitiek van Microsoft en Progress. Het kwaliteitsbeleid wordt medegedeeld en uitgelegd aan alle personeelsleden van de firma. In het raamwerk van het beleid worden de kwaliteitsdoelen bepaald en opgevolgd. De interne werking van het kwaliteitssysteem wordt eveneens voortdurend verbeterd. Hiervoor werden indicatoren bepaald die constant worden opgevolgd. Rating kwaliteitsbeleid document

11 I. Het management: beleid & visie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 11 / I De Teamchefbeoordelingen van het management. Naast de maandelijkse sandwichvergaderingen met het personeel organiseren de teamchefs eenmaal per jaar een Teamchefbeoordeling. De beoordelingsvergadering wordt eenmaal gehouden per jaar met het doel ons ervan te verzekeren dat het kwaliteitsbeheersysteem steeds efficient blijft,aangepast aan en conform de eisen van de ISO 9001 norm evenals van de vooropgestelde doelstellingen en kwaliteitsbeleid. Het is de taak van het "kwaliteitsteam of ISO comite" de beoordelingen voor te bereiden. De gegevens worden verzameld tijdens de maandelijkse sandwichvergaderingen. Er wordt een rapport opgesteld op basis van de Dagorde teamchefbeoordeling document dat met name betrekking heeft op de resultaten van de audit,feedback van klanten,de werking van de verschillende processen en de conformiteit van het product,de staat van preventieve en corrigerende maatregelen,de opvolging van akties met betrekking tot vroegere beoordelingen,wijzigingen die het kwaliteitssysteem zouden kunnen beinvloeden en op mogelijke verbeteringen. Dit alles wordt genoteerd in het Verslag teamchefbeoordeling document

12 I. Management: bestuur & strategie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 12 / I.. 2. Bestuur en strategie I Het beheer van de menselijke middelen Het personeel van het bedrijf is één van de belangrijkste faktoren die de tevredenheid van de klant in de hand kan werken. De dagelijkse verhouding die er tussen de klant en het personeel bestaat is primordiaal voor het beeld dat de klant zich van de de firma vormt. Ook aan de menselijke en physieke factoren waarbinnen de medewerkers hun dagelijkse taken dienen te vervullen wordt de nodige aandacht besteed. Dit aspekt van de werkomgeving wordt op geregelde tijdstippen zowel informeel (tijdens de lunch) als formeel (tijdens de evaluatie van de medewerkers) besproken. Het ondersteunend proces, beheer van menselijke middelen, beschreven in de procedures P KWA 1 Beheer bekwaamheden nieuwe medewerker wordt door de teamchefs geleid. Teneinde een harmonieuze en efficiënte samenwerking te verzekeren werd door de firma regeling getroffen betreffende het beheer van de menselijke middelen. Inside volgende

13 KWALITEITSHANDBOEK I. Management: bestuur & strategie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 1 / I Het functie-organigram: de hiërarchische verhoudingen tussen de personen. De autoriteit- en hiërarchische verhouding tussen de verschillende personen werd vastgelegd in een organigram. De teamchefs duiden schriftelijk de personen aan die een bepaalde positie bekleden. De verschillende functies worden in een hiërarchische structuur op het organigram weergegeven. Zie ook bijlage 6

14 I. Management: bestuur & strategie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 14 / I De lijst der functies. De beschrijving van de functie wordt opgesteld door de teamchefs. De betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht en hun Functiebeschrijving document wordt vervolgens gearchiveerd en up-to-date gehouden. De functiebeschrijving bevat de nauwkeurige beschrijving van de eigenschappen, vaardigheden en kennis waarover de persoon die de post wil bekleden moet beschikken. De functiebeschrijvingen worden vervolledigd door. Rapport evaluatiegesprek document Dit garandeert een continue service naar de klant toe. Volgende zijn de verschillende functies bij de firma Inside: - Teamchefs - Kwaliteitscoördinator - Analist-programmeurs - Systeem-Ingenieurs - Account-Managers - Management-Assistants - Poetsvrouw - Zaakvoerders

15 I. Management: bestuur & strategie Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 15 / I De opvolging van het personeel Uitgaande van de definitie van de functie wordt een individuele fiche opgesteld. Door middel van periodieke interviews met diegene die de functie uitoefent wordt nagegaan of de persoon over de nodige vaardigheid beschikt om de taken die de functie vereist te kunnen uitvoeren. Tijdens deze onderhouden komen de volgende punten ter spraken: - de delen van de taken die een invloed hebben op de klantentevredenheid. - de verwachtingen van de firma betreffende de functie in kwestie. - de eventuele behoefte voor verdere opleiding. - de mogelijkheid tot verbetering vanuit het standpunt van diegene die de functie uitoefent. - de verwachtingen van Progress & Microsoft betreffende de betrokken functie. Tevens worden de persoonlijke thema s en individuele doelstellingen van de persoon bekeken in een kader dat een voortdurende klanttevredenheid nastreeft. De procedure P KWA 1 Beheer bekwaamheden nieuwe medewerker beschrijft de wijze van opvolging. Deze procedure bevat eveneens de werkwijze voor de aanwerving en integratie van een nieuw personeelslid. I De opleiding van het personeel De teamchefs plant de opleiding van het personeel in functie van: - de aanvragen van de personeelsleden. - het advies van de teamchefs. - de wensen van de leverancier - de mogelijkheden en belemmeringen van het gevoerde beleid. De procedure P KWA 1 Beheer bekwaamheden nieuwe medewerker beschrijft de methode waarmee de opleiding van het personeel wordt opgevolgd. I Het gebruik van functiefiches en individuele fiches. Het gebruik van functie- en individuele fiches zorgt voor een geregistreerde opvolging van: - Het vereiste profiel voor elke functie. - Het verwerven van de vereiste bekwaamheden door opleiding, vorming of begeleiding en de evaluatie ervan om na te gaan of deze doeltreffend is. De kwaliteitsverantwoordelijke ziet er op toe dat alle medewerkers zich bewust zijn dat zij een onmisbare schakel vormen in de keten die leidt naar verbetering van prestaties en verwezenlijken van objectieven.

16 I. Het management: communicatie & planning Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 16 / I... Communicatie en planning De interne berichtgeving bij de firma Inside gebeurt mondeling of per mail. I De mondelinge communicatie De mondelinge communicatie stelt de medewerkers in staat snel informatie uit te wisselen. Er wordt dagelijks mondeling gerapporteerd aan de teamchefs betreffende de algemene gang van zaken, voorvallen, commerciële en technische feiten, enz. Rapporten betreffende aangelegenheden die een impact hebben op de klantentevredenheid worden met een speciale aandacht opgevolgd. Mondelinge berichtgeving waarvan de essentie schriftelijk wordt vastgelegd, zijn dikwijls de impulsen die de input vormen voor de volgende processen, procedures of instrukties : - Corrigerende maatregelen P KWA 7B Verbeteringsactie/corrigerende maatregelen - Preventieve maatregelen P KWA 7C Verbeteringsactie/preventieve maatregelen - Beheer van fouten P KWA 7D Beheer van non-conformiteiten - Niet conforme diensten en producten P KWA 7D Beheer van non-conformiteiten

17 I. Het management: communicatie & planning Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 17 / I De geschreven communicatie De documenten, die door de firma Inside gebruikt worden en die de regels bepalen die tot een grotere klanttevredenheid zullen leiden zijn : - het kwaliteitshandboek. - de procedures die deel uitmaken van de organisatie processen. - de procedures die deel uitmaken van de verkoops processen. - de registratieformulieren en voorgedrukte formulieren. - de technische en commerciële dokumentatie uitgaande van de leveranciers. - de informatie en documentatie die van buiten uit toekomt en handelt over wettelijke voorschriften normen, administratieve voorzieningen of verplichtingen, enz. De bovenstaande documenten worden beheersd volgens de richtlijnen vastgelegd in de procedures P KWA 4A Beheer interne documenten en P KWA 5 Beheer externe documenten Dit heeft als doel - de beschikbaarheid voor eenieder die het nodig heeft te verzekeren. - er voor te zorgen dat eenieder over een geldige versie beschikt. - de validatie van dokumenten door een verantwoordelijke te verzekeren. - een permanente ontwikkeling te bewerkstelligen die gelijke tred houdt met de realiteit - de manier vast te leggen waarop een nieuw dokument gekreëerd wordt. Het proces beheersing van de documenten wordt gestuurd door de kwaliteitsverantwoordelijke. De beheersing van het proces gebeurt in de praktijk door gebruik te maken van een tabel document Lijst kwaliteitskritische documenten Aan de hand hiervan kunnen de dokumenten geïnventariseerd worden. De procedure P KWA 5 Beheer externe documenten beschrijft de manier waarop dokumenten of documentatie die de firma bereiken worden behandeld. In de procedures zijn maatregelen voorzien, die het verwezenlijken van de hierboven ontwikkelde objectieven ( klanttevredenheid en continue verbetering ) mogelijk maken. De verwachting van de klant om over een transparante en eenvoudig toegankelijke informatie te beschikken wordt op deze manier nagestreefd.

18 I. Het management: communicatie & planning Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 18 / I.... Het informatica systeem Het informatica systeem wordt gebruikt om de communicatie tussen de verschillende diensten te vereenvoudigen, zoals informatie i.v.m. stock, tarieven, enz. De betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de gegevens, doorgestuurd met behulp van dit systeem worden verzekerd door : - de geldigheid en de bescherming van de software paketten. - de mogelijkheid om dagelijks een back up te verrichten. - de toegangscodes. De teamchef is verantwoordelijk voor het informaticasysteem. Hij houdt het beheer en de bestaande configuratie up-to-date. I Het beheer van kwaliteitsregistraties en de bewaring van de archieven. De kwaliteitsregistraties worden beheerd volgens de procedure P KWA 4A Beheer kwaliteitsregistraties Teneinde het "geheugen" van het bedrijf te vrijwaren, moet een duidelijk en geldig systeem bestaan dat alle documenten en gegevens archiveert. Dit laat toe naar het verleden terug te grijpen als één of ander probleem in het heden opduikt. De schriftelijke communicatie wordt bewaard. Een lijst waarop de gearchiveerde documenten voorkomen laat toe de documenten terug te vinden gedurende een overeengekomen termijn. Op de lijst komen gegevens voor zoals: - plaats van bewaring. - de verantwoordelijke m.b.t. inhoud van het document. - de verantwoordelijke m.b.t. het klassement en de vernietiging van het document.

19 I. Het management: communicatie & planning Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 19 / I De planning Teneinde de weerhouden objectieven te verwezenlijken, werden er middelen, methoden bepaald en een planning voor meting opgesteld. De evolutie van deze planning wordt tijdens de Teamchefbeoordeling besproken. De kwaliteitsverantwoordelijke heeft tot taak : - de indicatoren te bepalen en op te volgen - de akties te beschrijven en een voorstel ter vrijmaking van middelen te formuleren. - de informatie betreffende de projekten aan alle betrokkenen mede te delen - de gegevens nodig voor de periodieke Teamchefbeoordelingen te verzamelen en aan de teamchefs voor te leggen. De kwaliteitsverantwoordelijke coördineert deze planning teneinde de continuiteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te garanderen. Wanneer beslist wordt wijzigingen aan te brengen aan het kwaliteitsmanagmentsysteem dan wordt de impakt van de veranderingen op het bestaande systeem geëvalueerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. De kwaliteitsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de veranderingen zorgvuldig worden gepland en ingevoerd. Op deze manier verzekert de firma Inside dat de integriteit van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden blijft. I De verwachtingen van onze leverancier-partners Als ICT-dienstenleverancier vertrouwen onze klanten op onze expertise bij het nemen van ICT-beslissingen. Het is dan ook van uiterst groot belang dat onze medewerkers over de juiste kennis beschikken. Inside sloot hiertoe partnerships met diverse grote spelers in de branche. Onze mensen volgen op regelmatige tijdstippen trainingen en bekomen de nodige cerficiaten om steeds up-to-date te zijn met de laatste technologische evoluties! Dit wordt ook vereist door onze partners. De leverancier-partners van Inside: - Belgacom (mobiele diensten) - Hewlett-Packard (hardware-materialen) - Able (axsguard hardware) - Microsoft (systeemsoftware) - Bopack (Symbol, TEC, Intermec, ) - Progress (software) - OKI (printers en faxmachines) De belangrijkste woordvoerder in het contact tussen de de firma Inside en deze leveranciers zijn de account managers. Deze staan eveneens in nauw verband met de regionale vertegenwoordiger van de leveranciers. Alle vastgestelde afwijkingen: - betreffende de dienstverleningen (opleidingen, ) - betreffende de geleverde hardware en software worden aan deze leveranciers gemeld door de teamchefs van de firma Inside. I De communicatie met de leverancier-partners De teamchefs van de firma meegedeeld: Inside zorgt ervoor dat de verwachtingen van de leverancier-partners worden - aan het technisch personeel langs de opleidingen, - aan alle personeelsleden door de teamchefs tijdens individuele onderhouden. Daarenboven zorgen de teamchefs ervoor dat relevante vergaderingen, georganisereerd door de leveranciers door de betrokkene wordt bijgewoond.

20 INSIDE COMUNICATIONS II. Verkoopspolitiek Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 20 / II. II. 1. HET INTERNE PROCESSENPERSPECTIEF De verkoopspolitiek In de visie van Inside wordt er gestreefd om per bedrijfssector een toonaangevende positie te verwerven op welbepaalde geografische markten. Momenteel is dit de textielsector in Vlaanderen en de distributiesector in West- en Oost-Vlaanderen. Er wordt voeling gehouden met de markt om te groeien, groeien op een gecontroleerde manier volgens het olievlekprincipe. Opportuniteiten in andere geografische gebieden worden op de voet gevolgd en, van zodra het verantwoord is, ook actief bewerkt. Jaarlijks worden gecoördineerde acties per sector gepland rond een bepaald thema of event: - persmededeling - newsletter - update website - advertising - persoonlijk contact telefoon - screening ter plaatse - mailing prospectie - mailing klanten deelnemers event - mailing klanten niet-deelnemers event - mailing klanten textiel - event - opvolging door account manager tot het contract Het contract en de bijvoegsels aan het contract worden door de teamchefs beoordeeld en goedgekeurd. Dit geldt ook voor de verkoopspolitiek. Het kwaliteitsbeleid garandeert dat de firma Inside rekening houdt met de eisen van de leverancier-partners en alles in het werk stelt om aan die eisen te voldoen. II De relatie met de leverancier-partners De bestellingen en de manier waarop deze producten en diensten worden ontvangen en geleverd maken deel uit van verschillende processen of zijn een onderdeel van bepaalde procedures. De maatregelen, die toelaten een klantentevredenheid te garanderen werden vzpaald bij de analyse van de processen. In dit kader hebben de teamchefs van de de firma Inside een nauwe relatie met de commercieel afgevaardigde van de leverancier-partners zodat moeilijkheden of de slechte werking van de geleverde produkten en diensten tijdig kunnen gemeld worden. zie procedures : Corrigende maatregelen P KWA 7B Preventieve maatregelen P KWA 7C Beheer van fouten P KWA 7D

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Prijzen en Voorwaarden AccountOne

Prijzen en Voorwaarden AccountOne Prijzen en Voorwaarden Accountne Fijn dat u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Accountne! In dit document beschrijven wij wat Accountne voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden

Nadere informatie

BQA Belgian Quality Association

BQA Belgian Quality Association Lijst van vestigingen Naam Straat Postcode Stad Land SB Management bvba Gemeentestraat 152 3010 Leuven België Lijst van de departementen en verantwoordelijken Code Afdeling Verantwoordelijke(n) AANK Aankoop

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad: 3300 TIENEN Land: België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon: Van Rhee e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? STEFAN STREMERSCH Accountant en belastingsconsulent 1 Samenvatting Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek 2 1 3 4 2

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

FUNCTIEVRAGENLIJST. Dexia

FUNCTIEVRAGENLIJST. Dexia REGIOMANAGER FUNCTIEVRAGENLIJST Dexia April 2004 Realisatie Moutstraat 56 B-9000 Gent Tel +32 (0) 9 242 54 44 Fax +32 (0) 9 242 54 54 Functiewoordvoerder : gelieve de vragenlijst in te vullen en zo snel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

We bring IT closer to you

We bring IT closer to you We bring IT closer to you Piet Detailleur Gedelegeerd bestuurder 1 Inhoud solutions, in een notendop... 04, in één oogopslag... 05 cloud... 09 monitoring... 10 inhouse... 11 software... 12 @ your service...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.7.3. versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 46 1/2 en bijlage 3,4 g) TOEPASSINGSGEBIED Alle personeelsleden

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

SLA: systeembeheerovereenkomst

SLA: systeembeheerovereenkomst Page 1 of 5 v 02.00 20130509 SLA: systeembeheerovereenkomst GsSLA-000-000-002 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Algemeen...2 De administratie van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY BASIS INFOBROCHURE www.wify.eu info@wify.eu Inhoudsopgave 1 Intro 2 2 Waarvoor staat WiFY 2 2.1 Definitie + omschrijving..................................... 2 2.2 Marktsegmenten + klanten...................................

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Procédure de Traitement des appels et réclamations

Procédure de Traitement des appels et réclamations P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling

Nadere informatie