Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016"

Transcriptie

1 LIVING Environment Systems Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016 Product catalogus 2015/2016

2 Ecodan warmtepompen Lucht/water technologie creëert nieuwe mogelijkheden Fossiele brandstoffen zijn duur. En duurzaamheid wint aan belang. Onze lucht/water warmtepompen zijn de ideale oplossing voor wie zich bewust is van deze veranderingen. De Ecodan systemen zijn eenvoudig, innovatief en uiterst betrouwbaar. Ze stellen een nieuwe standaard in het segment lucht/water warmtepompen. Energie uit de lucht halen Onze buitenlucht zit boordevol energie. Om deze gratis energie voor een verwarmingssysteem te gebruiken, hebt u warmtepompen nodig. Warmtepompen halen de energie rechtstreeks uit de buitenlucht en bereiken daarmee temperaturen waarmee u op een comfortabele manier uw woning kunt verwarmen en sanitair warm water kunt opwarmen. De buitenlucht die altijd en overal beschikbaar is, is erg geschikt als energiebron. Want buitenlucht bevat een reusachtige energievoorraad, die altijd en overal beschikbaar is. Een lucht/ water warmtepomp kan die energie op een eenvoudige manier benutten. U hoeft daarvoor geen vergunningen bij de overheid aan te vragen of zware bouwwerken uit te voeren, zoals boringen of de installatie van een aardcollector. Dit bespaart aanzienlijk de investeringskosten, vereenvoudigt de installatie en versnelt de afschrijving. Nieuwe perspectieven op de verwarmingsmarkt Het aandeel warmtepompen als verwarmingssysteem in nieuwbouwprojecten groeit jaarlijks sterk. Maar ook bij renovatieprojecten wordt steeds vaker beroep gedaan op warmtepompen. Veruit het grootste deel daarvan zijn nu al lucht/ water warmtepomp systemen. Deze positieve ontwikkeling zet zich in de komende jaren ongetwijfeld door. Enerzijds omdat de systeemrendementen ten opzichte van klassieke systemen steeds meer aan belang winnen. Anderzijds omwille van de eenvoudige bediening, waardoor de toestellen nagenoeg overal bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kunnen worden toegepast. En ten slotte ook op basis van de vlotte en bijzonder onderhoudsarme werking, die op lange termijn veiligheid op het vlak van de warmtevoorziening garandeert. Ontwikkeling van de verkoop op de markt van de warmtepompen * Lucht/water warmtepomp Bron: WPAC * Raming op basis van de marktcijfers januari tot en met september

3 Over deze catalogus / Inhoud Mitsubishi Electric Europe B.V. ontwikkelt en verbetert zijn producten continu. Alle beschrijvingen, illustraties, tekeningen en specificaties die in deze publicatie zijn opgenomen, geven uitsluitend algemene gegevens weer en mogen geen contractuele waarde worden toegekend. De onderneming behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaand bericht en zonder officiële bekendmaking prijzen of technische gegevens te wijzigen of hier beschreven toestellen uit het programma te nemen of door andere te vervangen. De afbeeldingen van alle toestellen hebben met betrekking tot de kleuren geen contractuele waarde, aangezien het drukprocedé deze niet waarheidsgetrouw kan weergeven. Voor de levering van alle artikelen gelden de algemene verkoopvoorwaarden van Mitsubishi Electric Europe B.V., die op verzoek worden opgestuurd. Deze publicatie werd in Duitsland met milieuvriendelijke materialen en productiemethoden gedrukt. Algemene productinformatie Ecodan warmtepompen 02 Nieuwe uitdagingen/erp-richtlijn 04 Verwarmen met de buitenlucht 06 Systeemvarianten split en monobloc 07 De voorsprong van invertertechnologie 08 Binnenunit / Hydrobox 10 Binnenunit / Cylinderunit 11 Verklaring van de voordeelpictogrammen 12 Ecodan warmtepompen split 14 Ecodan warmtepompen monobloc 24 Ecodan systemen 26 Ecodan cascadesets 38 Koeltechnische gegevens 42 Elektrisch schakelschema 43 Volumestroom 44 Ecodan opslagsystemen 46 Ecodan accessoires 48 Afmetingsgrafieken 58 Service en support 70 Dienstverlening Ecodan Service 72 Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding. Algemeen overzicht 74 Over ons 75 Ecodan lucht/water warmtepompen zijn de doorslaggevende oplossing voor al wie snel en eenvoudig in regeneratieve energie wil stappen: deze warmtepompen combineren innovatieve technologie met eenvoudige bediening en absolute betrouwbaarheid. Ecodan van Mitsubishi Electric stelt de norm voor de verwarming van de toekomst zowel bij nieuwbouw als bij renovatie projecten! 03

4 I /2013 Nieuwe uitdagingen/erp-richtlijn Ecodesign en energielabel De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen met betrekking tot klimaatbescherming vooropgesteld voor Die zijn vastgelegd in de overkoepelende doelstellingen, die bepalen dat in vergelijking met 1990 tegen 2020 het aandeel aan hernieuwbare energieën met 20% moet toenemen en de CO 2 -uitstoot met 20 % moet worden verlaagd door minder primaire energie te verbruiken. ErP-richtlijn Het doel van de Europese ecodesignrichtlijn, of ErP-richtlijn, is om producten die relevant zijn voor energieverbruik, milieuvriendelijk vorm te geven. Producten worden ingedeeld in verschillende classificaties (lots) en in nieuwe energie-efficiëntieklassen ondergebracht. Zo worden producten als pc s, wasdrogers, stofzuigers en verwarmingsketels, maar ook ramen, opnieuw ingedeeld. Met de ErP-richtlijn moet een bronnen-besparende en energie-efficiënte productvormgeving worden ondersteund door geschikte politieke instrumenten. De richtlijn legt daarbij vast om welke productgroepen het gaat en welke voorwaarden er gelden. Het betreft energieverbruiksgerelateerde producten die aan de volgende criteria moeten voldoen: jaarlijks verkoopvolume in de EU van minimaal eenheden; beduidende milieueffecten; het product biedt een groot potentieel voor beperking van het milieu-impact zonder buitensporige kosten. Voorschriften voor ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen Op werden in het kader van de ErP richtlijn de uitvoeringsverordeningen voor ecodesign en energie-labelling van ruimte-, water- en combiverwarmingstoestellen in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Op worden de vastgelegde minimumvereisten van kracht voor verwarmingssystemen en daarmee ook voor de Ecodan warmtepompen. De verordeningen worden onmiddellijk van kracht en gelden voor alle EU-lidstaten. De verordening inzake ecodesign legt de minimum efficiëntie normen en mininum emissienormen vast. Producten die niet aan de minimum vereisten voldoen, krijgen geen CE-markering. CE Onefficiënte producten onder de minimumvereisten Producten die niet aan de minimumvereisten voldoen, zijn niet CE-conform. A ++ A + A B C D E F G YZ db YZ db II 55 C 35 C A + A ++ YZ YZ YZ kw YZ YZ YZ kw Niet CE-conform Bij de warmtepompen staan de minimumvereisten voor efficiëntie (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming en energie-efficiëntie van productie sanitair warm water) en emissies (maximaal geluidsvermogens niveau) centraal. De seizoensgebonden energie-efficiëntie voor warmtepompen mag vanaf 26 september 2015 niet kleiner zijn dan 100 % en die van lagetemperatuur-warmtepompen niet kleiner dan 115 %. Vanaf september 2017 gelden verscherpte efficiëntiegrenswaarden van 110 of 125 %. Daarmee liggen de efficiëntievereisten voor warmtepompen aanzienlijk hoger dan voor andere verwarmingstechnologieën. Naar gelang het warmtevermogen van een warmtepomp bepaalt de verordening ook het maximale geluidsvermogens niveau voor warmtepompen. 04

5 Energie-label De verordening inzake energie-labelling bepaalt welke energie-efficiëntie aan een product wordt opgelegd om te beantwoorden aan bepaalde efficiëntieklassen. Daarnaast bepaalt deze verordening hoe de labels eruitzien. Aan de hand van dit etiket kunnen gebruikers voor het efficiëntste product kiezen. Om de vergelijking van verschillende technologieën voor verwarming mogelijk te maken, worden parallel aan de Ecodesign richtlijn, bepaalde productgroepen ingedeeld in zogenaamde lots. Lot 1 betreft ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen en verwarmingssystemen met een nominaal vermogen tot 70 kw. Daarentegen gelden de voorschriften van Lot 2 voor waterverwarmingstoestellen met een nominaal warmtevermogen tot 70 kw en voor warmwatertanks met een opslagvolume tot maximaal 500 liter. A tot G. Vanaf 26 september 2017 zal dit veranderen en gelden efficiëntieklassen A+ tot F. Nog eens twee jaar later (vanaf 26 september 2019) gelden energie-efficiëntieklassen A+++ tot D. Voor systemen ruimte- en combiverwarmingstoestellen met andere componenten gelden speciale systeemenergielabels die door fabrikanten, groothandelaars of installateurs worden toegewezen. Onder componenten verstaan we temperatuurregelaars, installaties op zonne-energie en andere verwarmingsinstallaties. Vanaf september 2015 omvatten de energie-efficiëntielabels de klassen A+++ tot G. Meer informatie over de ErP-richtlijn vindt u op Vanaf 26 september 2015 moeten alle ruimteverwarmingstoestellen van Lot 1 de efficiëntieschaal van klasse A++ tot G dragen. Voor Lot 2 geldt een classificatieschaal van efficiëntieklassen Veld voor naam, logo of modelnaam van de fabrikant Schaal van energie-efficiëntieklassen I A ++ A + A B C D E F G II 55 C 35 C A + A ++ Warmte-afgifte voor gemiddelde en lagetemperatuurtoepassingen Energie-efficiëntieklassen voor gemiddelde en lagetemperatuurtoepassingen Geluidsvermogens niveau L WA in binnenruimtes (indien van toepassing) Geluidsvermogens niveau L WA in de buitenlucht YZ db YZ db YZ YZ YZ kw YZ YZ YZ kw /2013 Nominaal vermogen bij verwarming bij gemiddelde, koudere en warmere klimaatverhoudingen, en voor gemiddelde en lagetemperatuurtoepassingen Temperatuurkaart van Europa met drie referentiepunten als temperatuurzones 05

6 Verwarmen met de buitenlucht Spitstechnologie van Mitsubishi Electric Ecodan lucht/water warmtepompen kunnen uit 3 kw in de lucht opgeslagen energie en 1 kw aandrijfstroom in totaal 4 kw of meer verwarmingsvermogen leveren. Moderne technologieën, zoals de Zubadan Inverter-compressoren, zorgen ook in zware klimaatomstandigheden voor een uitermate efficiënte werking. Dit unieke voordeel op de markt maakt van Ecodan lucht/water warmtepompen een betrouwbare verwarmingsoplossing met nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ecodan: de verwarming van morgen Met de Ecodan-systemen biedt Mitsubishi Electric een ronduit overtuigende oplossing aan voor al wie op zoek is naar een duurzame verwarmingsoplossing: Bijzonder efficiënte lucht/water warmtepomptechnologie, die tot 75 % van de nodige energie op een efficiënte wijze uit het milieu haalt Eenvoudige installatie en breed toepassingsbereik dankzij hoge voorlooptemperaturen en op maat gemaakte hydrobox en cylinderunit Maximale flexibiliteit bij opstelling van de buitenunit en installatie voor nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden in nieuwbouw- en renovatieprojecten Eenvoudige installatie Ecodan lucht/water warmtepompen van Mitsubishi Electric bestaan altijd uit een binnen- en een buitenunit. Het samenspel tussen de buiten- en de binnenunit kan volgens twee verschillende systeemvarianten gebeuren, waarvan de opbouw op een doorslaggevend punt verschilt: afhankelijk van de vraag of de Ecodan warmtepomp als monobloc- of als split-systeem wordt ingezet. In beide gevallen zuigt de buitenunit omgevingslucht naargelang de grootte via één of twee ventilatoren aan. De lucht geeft haar energie aan het koelmiddel af, dat doorheen de verdamper in de buitenunit stroomt. Vervolgens wordt het koelmiddel door compressie in de compressor op het temperatuurniveau gebracht dat voor de warmteproductie vereist is. Vanaf dit punt verschilt de opbouw van het monobloc- en het split-systeem. 06

7 Systeemvarianten split en monobloc Ecodan als split-systeem In het split-systeem wordt de energie via het koelmiddel tot in het gebouw vervoerd. De platenwarmtewisselaar bevindt zich in de binnenunit: de buitenunit is via de koelmiddelleiding daar op aangesloten. Het split-principe brengt de totale efficiëntie van het systeem op een hoger peil. Bovendien is dit de beste oplossing wanneer er grotere afstanden tussen de binnenen de buitenunit moeten worden overbrugd. Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp kunnen leidingen met een lengte tot 75 meter worden gebruikt. Ecodan als monobloc-systeem Het monobloc-systeem zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de installatie aan de koeltechnische zijde. Hier bevindt zich immers de platenwarmtewisselaar rechtstreeks in de buitenunit. Dat betekent dat de energie over goed geïsoleerde waterleidingen (toevoer en terugvoer) van de buitenunit naar de binnenunit wordt overgedragen. Split-systeem Monobloc-systeem Buitenunit 3 Platenwarmtewisselaar 1 Buitenunit 3 Platenwarmtewisselaar 2 Koelmiddelleiding, geïsoleerd 4 Boiler 2 Warmwaterleiding, geïsoleerd 4 Boiler Optimaal combineerbaar voor alle eisen Binnen het Ecodan systeem kun je zowel split- als monobloc-systemen met Zubadan en Power Inverter-technologie combineren. De Ecodan installatie past zich dus perfect aan, volgens de eisen die worden gesteld. Zo werkt ze ook bijzonder efficiënt. 07

8 De voorsprong van invertertechnologie Het Ecodan lucht/water warmtepompsysteem dient voor de verwarming van woningen en bedrijven, en de productie van sanitair warm water. Naar gelang de vereisten worden binnen- en buitenunits gecombineerd. De basis wordt gevormd door de buitenunits, naar keuze met Power of Zubadan Inverter, in combinatie met een geschikte hydrobox of cylinder unit. Maximale efficiëntie door nauwkeurige vermogensdosering Een lucht/water warmtepomp kan pas efficiënt werken als haar vermogen zo nauwkeurig mogelijk kan worden geregeld. De installatie moet zowel in de winter onder zware belasting optimaal presteren als in de zomer op een zuinige manier sanitair warm water verwarmen. Dat die uiteenlopende eisen niet kunnen worden bereikt door het volledige systeem op een eenvoudige manier in en uit te schakelen, spreekt voor zich. Zo is het ook niet mogelijk om een aangename gedimde sfeer te creëren door de verlichting gewoon in en uit te schakelen. Inverter-pionier Mitsubishi Electric Moderne lucht/water warmtepompen zijn daarom uitgerust met de zogenaamde inverter-technologie, waarmee hun vermogen zo nauwkeurig mogelijk op de vraag kan worden afgestemd. In de kern wordt daarbij de compressor traploos geregeld. Op die manier wordt enerzijds het opgenomen vermogen van de compressor beïnvloed en anderzijds het verwarmingsvermogen van het volledige systeem gecontroleerd. Met meer dan 35 jaar ervaring op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en toepassingen is Mitsubishi Electric een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het vlak van de inverter-technologie. De voordelen van deze bijzondere competentie blijken duidelijk uit de Ecodan lucht/water warmtepompen: door compressoren van de jongste generatie te gebruiken, beschikken de Ecodan warmtepompen over een technologische voorsprong, die uniek is in deze markt. Momenteel worden twee verschillende systemen toegepast in de buitenunits van lucht/water warmtepompen. Nomenclatuur van de buitenunits U: Outdoor unit Z: Inverter H: Zubadan (high capacity) 80: Heating capacity (8.00 kw) at A2/W35 HA: chassis type P U H Z - S H W 80 V HA P: P series S: S series H: Reversible S: Split type nothing: Packaged type W: Water (ATW outdoor unit) V: 1 ph 230 V Y: 3 ph 400 V 2: generation 08

9 POWER INVERTER Power Inverter Zubadan Inverter De buitenunits van de Power Inverter-serie werden speciaal ontworpen voor gebruik bij lucht/water warmtepomp tot 20 C. Ze bieden met max. 60 C voorlooptemperatuur tot 3 C en max. 55 C tot 10 C buitentemperatuur een hoog verwarmingscomfort. Een speciale Power Receiver voor de onderkoeling van het koelmiddel in combinatie met twee afzonderlijk gestuurde expansieventielen bereikt een optimaal verwarmingsvermogen bij een bijzonder zuinige werkingsmodus. Power Inverters worden heel vaak ingezet bij nieuwbouwprojecten en in bestaande gebouwen met een goede isolatie en grote afgiftesystemen (bv. vloerverwarming). De gepatenteerde Zubadan Inverter-technologie is de referentie van de huidige lucht/water warmtepompen. Het koelcircuit van de Zubadan Inverter met HIC-onderkoeler en Flash-Injec tioncompressor kan de koelmiddelstroom ook bij lage buitentemperaturen op een stabiel niveau houden. Zo kan het systeem ook bij 15 C het volledige verwarmingsvermogen leveren. En zelfs bij een temperatuur van 28 C kan de Zubadan-warmtepomp nog op een betrouwbare en efficiënte manier worden ingezet. Dit betekent dat het overdimensioneren van de installatie als veiligheidsbuffer voor de verwarming dankzij de Zubadan-technologie volledig overbodig is geworden. Dankzij de hoge voorlooptemperaturen van 60 C behalen Ecodan lucht/water warmtepompen met Zubadan Inverters ook met klassieke radiatoren uitstekende efficiëntiewaarden. Daardoor is Zubadan de eerste keuze in het renovatiesegment. Zubadan Inverters leveren over het volledige toepassingsgebied efficiënte topprestaties, ongeacht de eisen die het gebouw stelt. Temperatuur Werkingsprincipe inverter Inverter Non-Inverter Doeltemperatuur Inverter kleine temperatuurverschillen Inverter bereikt snel doeltemperatuur Non-inverter met grote temperatuurschommelingen Bovendien is de extreme betrouwbaarheid van de Zubadansystemen mede te danken aan de geoptimaliseerde ontdooikenmerken. Hierbij worden de buitentemperatuur, de oppervlaktetemperatuur van de verdamper, de looptijd en de duur van de ontdooifase in een op de vraag afgestemde logica samengebracht. Zo kunnen de intervallen tussen de ontdooiprocessen tot 150 minuten worden verlengd en de duur van ieder afzonderlijk proces in vergelijking met klassieke toestellen in sommige gevallen tot 50 % worden beperkt. Zubadan technologie Verwarmingsvermogen 100 % 75 % 50 % 25 % Power Inverter 0 % 28 C 20 C 10 C 5 C 0 C +7 C Buitentemperatuur ºC Zubadan van Mitsubishi Electric Traditionele warmtepomp De inverter-technologie zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur snel en doelgericht wordt bereikt. Zo worden de omslachtige regeling achteraf, grote temperatuurschommelingen en het daarmee verbonden efficiëntieverlies op een betrouwbare manier geminimaliseerd. Doordat de warmtepompen zelfs bij een temperatuur van 28 C en vol verwarmingsvermogen tot 15 C betrouwbaar werken, beschikt de gepatenteerde Zubadan Invertertechnologie over een duidelijk groter vermogenspotentieel dan klassieke systemen. 09

10 Binnenunit / Hydrobox Geïntegreerde hybride regeling. Enkel verwarmen of omkeerbaar. ErP geoptimaliseerd. Plug and Play, alle hydraulische componenten zijn geïntegreerd en gekableerd. SD-kaart. Stijlvol ontwerp. Beschikbaar zonder of met back-up weerstanden. Cascade van 2 tot 6 hydroboxen. Eerder geschikt wanneer er geen sanitair warm water vereist is. Klaar voor koppeling met extern SWW vat. Compacte afmetingen. 10

11 Binnenunit / Cylinderunit Gebruiksvriendelijke intelligente controller. Compacte, ruimtebesparende unit voor verwarming en sanitair warm water. Auto-adaptieve regeling. 200 liter sanitair warm water. Eenvoudige menustructuur. Energie monitoring standaard geïntegreerd. SD-kaart geïntegreerd voor opslag werkingsdata en eenvoudige programmatie. Beschikbaar zonder of met back-up weerstand. Erp geoptimaliseerd. Intelligente regelaar, eenvoudig te bedienen. Uniek concept met externe warmtewisselaar voor aanmaak van SWW. Plug and Play, alle hydraulische componenten zijn geïntegreerd en gekableerd. 11

12 Verklaring van de voordeelpictogrammen Functie Geschikt voor radiatoren 28 C Werking tot 28 C De warmtepomp is geschikt voor gebruik in verwarmingssystemen met hoge voorlooptemperaturen (radiatoren of convectoren). Het toepassingsbereik van de warmtepomp ligt in de verwarmingsmodus tussen 28 C en +35 C. Bij een buitentemperatuur tot 28 C wordt de werking van de warmtepomp gegarandeerd. Compact De cylinderunit bevat, behalve een 200 liter boilervat voor sanitair warm water, ook de essentiële hydraulische componenten. De cylinderunit wordt dankzij de compacte afmetingen plaatsbesparend en eenvoudig geïnstalleerd. 100 % 15 C Volledig vermogen tot 15 C Het warmtepomp-systeem levert dankzij de gepatenteerde Zubadan-technologie zelfs bij heel lage buitentemperaturen van 15 C zijn volle vermogen. Sanitair warm water De binnenmodule beschikt over een functie voor de verwarming van sanitair warm water. Zo kan afhankelijk van het gewenste comfortniveau eenvoudig via de boiler of een afzonderlijk extra boiler aan de warm water behoefte worden voldaan. ohne elektrischen Widerstand Zonder elektrische weerstand Geen elektrische weerstand geïntegreerd in de binnenmodule. Dit warmtepompsysteem zorgt voor een extra verlaging van het E-peil van uw woning. Verwarmen / Koelen De warmtepomp is in combinatie met de omkeerbare hydrobox niet alleen voor verwarmen, maar ook voor koelen geschikt. 12

13 Uitrusting Installatie MELCloud WiFi-interface R 410 A Split-systeem De Wifi-interface voor de bediening op afstand van warmtepompen via smartphones, tablets of pc's: dankzij zelf ontwikkelde software MELCloud kan de gebruiker gedetailleerde gegevens opvragen over de werking van het toestel. Met de software is het mogelijk om de instellingen van de warmtepomp eenvoudig weer te geven voor een zuinige werking. De software is beschikbaar in meerdere talen. Bij split-warmtepompen zijn de buiten- en de binnenmodule via koelmiddelleidingen met elkaar verbonden. De platenwarmtewisselaar (condensor) bevindt zich in de binnenmodule. H 2 O Monobloc-systeem? Interface gebouwbeheersysteem Bij monobloc warmtepompen zijn de buiten- en de binnenmodule via waterleidingen met elkaar verbonden. De platenwarmtewisselaar (condensor) bevindt zich in de buitenmodule. Interface voor de verbinding van Ecodan-systemen aan Modbus-gebouwbeheertechniek. De aansluiting wordt op de binnenunit uitgevoerd. De functiemogelijkheden zijn projectgebonden. POWER INVERTER Power Inverter De warmtepomp is met de Power Inverter-technologie uitgerust. Zubadan Inverter De warmtepomp is met de gepatenteerde Zubadan Invertertechnologie uitgerust. Een overzicht van alle voordeelpictogrammen vindt u op de binnenflap. 13

14 ECODAN WARMTEPOMPEN PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW VHA/YHA EHST20C/D-MEC Ecodan warmtepomp split Power Inverter met cylinderunit zonder weerstand POWER INVERTER R 410 A WiFi MELCloud Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA/YHA PUHZ-SW120VHA/YHA Type binnenunit EHST20D-MEC EHST20D-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,02 4,04 4 4,19 4,15 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 3,8 4,22 7 8,5 11,13 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 2,85/3,72 2,87/3,74 4,57/3,71 6,74/3,88 6,82/3,84 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 0,766 0,767 2,0 1,737 1,776 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 15 ~ ~ ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA Type buitenunit 400 V PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 42 / - 42 / - 75 / / / 130 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 16 (C) / - 16 (C) / - 25 (C) / - 32 (C) / 16 (C) 40 (C) / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit EHST20D-MEC EHST20D-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC Vermogen verwarmingselement kw Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht kg Voedingsspanning V / fase / HZ Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. WiFi-interface PAC-WF010-E Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Dompelweerstand 3 kw PAC-IH03V2-E Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag

15 ECODAN WARMTEPOMPEN EHST20C-MEC PUHZ-SHW80-140VHA/YHA Ecodan warmtepomp split Zubadan Inverter met cylinderunit zonder weerstand 100 % 28 C 15 C WiFi MELCloud R 410 A Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA/YHA PUHZ-SHW140YHA Type binnenunit EHST20C-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,39 4,36 4,35 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 8 11,2 14 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 8,0/4,7 11,2/4,5 14/4,2 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 6,82/4,06 6,80/4,04 6,79/4,03 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 1,680 1,683 1,685 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 28 ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA - Type buitenunit 400 V - PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 120 / / / 134 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 - / 400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 32 (C) / - 40 (C) / 16 (C) - / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit EHST20C-MEC EHST20C-MEC EHST20C-MEC Vermogen verwarmingselement kw Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht kg Voedingsspanning V / fase / HZ Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. WiFi-interface PAC-WF010-E Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Dompelweerstand 3 kw PAC-IH03V2-E Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag

16 ECODAN WARMTEPOMPEN PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW VHA/YHA EHST20C/D-VM2C/VM6EC/YM9EC Ecodan warmtepomp split Power Inverter met cylinderunit met weerstand POWER INVERTER R 410 A WiFi MELCloud Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA/YHA PUHZ-SW120VHA/YHA Type binnenunit EHST20D-VM2C EHST20D-VM2C EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC/YM9EC EHST20C-VM6EC/YM9EC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,02 4,04 4 4,19 4,15 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 3,8 4,22 7 8,5 11,13 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 2,85/3,72 2,87/3,74 4,57/3,71 6,74/3,88 6,82/3,84 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 0,766 0,767 2,0 1,737 1,776 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 15 ~ ~ ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA Type buitenunit 400 V PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 42 / - 42 / - 75 / / / 130 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 16 (C) / - 16 (C) / - 25 (C) / - 32 (C) / 16 (C) 40 (C) / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit 230 V EHST20D-VM2C EHST20D-VM2C EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC Type binnenunit 400 V EHST20C-YM9EC EHST20C-YM9EC Vermogen verwarmingselement 230 V / 400 V kw 2 / - 2 / / / / 3+6 Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 103 / / / / / 106 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. WiFi-interface PAC-WF010-E Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Dompelweerstand 3 kw PAC-IH03V2-E Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag. 46.

17 ECODAN WARMTEPOMPEN EHST20C-VM6EC/YM9EC PUHZ-SHW80-140VHA/YHA Ecodan warmtepomp split Zubadan Inverter met cylinderunit met weerstand 100 % 28 C 15 C WiFi MELCloud R 410 A Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA/YHA PUHZ-SHW140YHA Type binnenunit EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC/YM9EC EHST20C-VM6EC/YM9EC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,39 4,36 4,35 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 8 11,2 14 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 8,0/4,7 11,2/4,5 14/4,2 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 6,82/4,06 6,80/4,04 6,79/4,03 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 1,680 1,683 1,685 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 28 ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA - Type buitenunit 400 V - PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 120 / / / 134 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 - / 400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 32 (C) / - 40 (C) / 16 (C) - / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit 230 V EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC EHST20C-VM6EC Type binnenunit 400 V - EHST20C-YM9EC EHST20C-YM9EC Vermogen verwarmingselement 230 V / 400 V kw 2+4 / / / 3+6 Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 105 / / / 106 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. WiFi-interface PAC-WF010-E Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Dompelweerstand 3 kw PAC-IH03V2-E Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag

18 ECODAN WARMTEPOMPEN PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW VHA/YHA EHSC/D-MEC Ecodan warmtepomp split Power Inverter met hydrobox zonder weerstand POWER INVERTER R 410 A WiFi MELCloud Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA/YHA PUHZ-SW120VHA/YHA Type binnenunit EHSD-MEC EHSD-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,02 4,04 4 4,19 4,15 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 3,8 4,22 7 8,5 11,13 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 2,85/3,72 2,87/3,74 4,57/3,71 6,74/3,88 6,82/3,84 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 0,766 0,767 2,0 1,737 1,776 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 15 ~ ~ ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA Type buitenunit 400 V PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 42 / - 42 / - 75 / / / 130 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 16 (C) / - 16 (C) / - 25 (C) / - 32 (C) / 16 (C) 40 (C) / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit EHSD-MEC EHSD-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC Vermogen verwarmingselement kw Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht kg Voedingsspanning V / fase / HZ Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Sensor SWW (THW5) PAC-TH011TK-E WiFi-interface PAC-WF010-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Omschakelklep tussen verw/sww DN20 USV Omschakelklep tussen verw/sww DN32 USV Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag

19 ECODAN WARMTEPOMPEN EHSC-MEC PUHZ-SHW80-140VHA/YHA Ecodan warmtepomp split Zubadan Inverter met hydrobox zonder weerstand 100 % 28 C 15 C WiFi MELCloud R 410 A Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA/YHA PUHZ-SHW140YHA Type binnenunit EHSC-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,39 4,36 4,35 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 8 11,2 14 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 8,0/4,7 11,2/4,5 14/4,2 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 6,82/4,06 6,80/4,04 6,79/4,03 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 1,680 1,683 1,685 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 28 ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA - Type buitenunit 400 V - PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 120 / / / 134 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 - / 400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 32 (C) / - 40 (C) / 16 (C) - / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit EHSC-MEC EHSC-MEC EHSC-MEC Vermogen verwarmingselement kw Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht kg Voedingsspanning V / fase / HZ Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Sensor SWW (THW5) PAC-TH011TK-E WiFi-interface PAC-WF010-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Omschakelklep tussen verw/sww DN20 USV Omschakelklep tussen verw/sww DN32 USV Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag

20 ECODAN WARMTEPOMPEN PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW VHA/YHA EHSC/D-VM2C/VM6/YM9EC Ecodan warmtepomp split Power Inverter met hydrobox met weerstand POWER INVERTER R 410 A WiFi MELCloud Technische gegevens Type buitenunit PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA/YHA PUHZ-SW120VHA/YHA Type binnenunit EHSD-VM2C EHSD-VM2C EHSC-VM6EC EHSC-VM6EC/YM9EC EHSC-VM6EC/YM9EC Voorwaarde voor nieuwbouw (EPB-PEB) v v v v v Subsidievoorwaarde voor renovatie v v v v v SPF volgens EPB Vlaanderen* 4,02 4,04 4 4,19 4,15 Verwarmingsvermogen (A-10/W35) kw 3,8 4,22 7 8,5 11,13 Verwarmingsvermogen/COP (A7/W35) kw 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1 Verwarmingsvermogen/COP (A2/W35)** kw 2,85/3,72 2,87/3,74 4,57/3,71 6,74/3,88 6,82/3,84 Opgenomen elektrisch vermogen (A2/W35)** kw 0,766 0,767 2,0 1,737 1,776 Toepassingsgebied verwarmen/koelen**** C 15 ~ ~ ~ ~ ~ 35 Energie-effiëntieklasse A++ A++ A++ A++ A++ Koelvermogen/EER (A35/W7) kw Type buitenunit 230 V PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA Type buitenunit 400 V PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120YHA Geluidsniveau*** db(a) Afmetingen buitenunit (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 42 / - 42 / - 75 / / / 130 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Max. voorlooptemperatuur C Afzekering 230 V / 400 V A 16 (C) / - 16 (C) / - 25 (C) / - 32 (C) / 16 (C) 40 (C) / 16 (C) Koeltechnische aansluitingen Ø (inch) V g 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 Type binnenunit 230 V EHSD-VM2C EHSD-VM2C EHSC-VM6EC EHSC-VM6EC EHSC-VM6EC Type binnenunit 400 V EHSC-YM9EC EHSC-YM9EC Vermogen verwarmingselement 230 V / 400 V kw 2 / - 2 / / / / 3+6 Afmetingen (mm) Hoogte Diepte Breedte Gewicht 230 V / 400 V kg 44 / - 44 / - 44 / - 44 / / 44 Voedingsspanning 230 V / 400 V V / fase / HZ 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50 / - 230/1/50-400/3+N/50 230/1/50-400/3+N/50 Aansluiting verwarming V/R Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x * afgiftetemperatuur 35 C en spreiding van afgiftesysteem ΔT 5K ** volgens EN *** op 1m afstand **** Koelen bij watertemp. < 10 C glycol vereist Belangrijkste optionele accessoires Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Radiografische afstandsbediening PAR-WT50R-E Radiografische ontvanger PAR-WR51R-E Binnentemperatuurvoeler TH1 PAC-SE41TS-E Sensorset zone 1 (THW6-THW7)/zone 2 (THW8-THW9) PAC-TH011-E Sensor SWW (THW5) PAC-TH011TK-E WiFi-interface PAC-WF010-E Benaming Type Bestel-/ Artikelnr. Microbellen-afscheider voor horizontale, verticale en diagonale montage UA028W Vuilafscheider met magneet UE100WJ Omschakelklep tussen verw/sww DN20 USV Omschakelklep tussen verw/sww DN32 USV Gedetailleerde informatie over Ecodan accessoires vindt u vanaf pag. 46.

Ecodan lucht/water warmtepompen

Ecodan lucht/water warmtepompen PRODUCTINFORMATIE ECODAN WARMTEPOMPEN Ecodan lucht/water warmtepompen Duurzaam verwarmen met gratis energie INHOUD Inleiding 03 Voordelen 04 Werkingsprincipe 06 Productoverzicht 08 Toepassingsgebieden

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 Productinformatie 2015/2016 OVER DEZE CATALOGUS Mitsubishi Electric Europe

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water DuurzamE Energie Verwarming Energie winnen voor dagelijks gebruik. Warmtepompen Ventilatie Zonnesysteem Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 01 2012 Duurzame energie. Energievoorziening

Nadere informatie

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Bent u aan het bouwen of verbouwen? Wilt u uw woning graag uitrusten met een verwarmingssysteem dat minder onderhoud vraagt en minder

Nadere informatie

Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie

Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie Het volledige assortiment ROTEX-warmtepompen Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie ROTEX lucht/water- en bodemwarmtepompen voor nieuwbouw en renovaties. Een onuitputtelijke warmtebron vlak

Nadere informatie

Water en warmte in een groene wereld. VentilatiE. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Water en warmte in een groene wereld. VentilatiE. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water duur zame Ener gie VERWARMING Water en warmte in een groene wereld WARMTEPOMPEN VentilatiE ZONNESYSTEMEN Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 1/2012 INHoud» Kwaliteit is geen kwestie van

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

gecombineerd systeem!

gecombineerd systeem! EPB Conform ECO Heating System Monobloc systeem: lucht/water warmtepomp Split systeem: lucht/water warmtepomp TDM Split systeem: gecombineerd systeem! êlucht/water warmtepomp êlucht/lucht warmtepomp Het

Nadere informatie

HIGH-TECH WARMTEPOMPEN. Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving

HIGH-TECH WARMTEPOMPEN. Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving HIGH-TECH WARMTEPOMPEN Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving DE ONDERNEMING Bekommerd om de vooruitgang OCHSNER Wärmepumpen GmbH, opgericht in 1978, heeft zich altijd ingezet voor energiebesparing,

Nadere informatie

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD.

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. WARM WATER DUURZAME ENERGIE AIRCONDITIONING RUIMTEVERWARMING WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. STAND 04 2009» WARMTEPOMPEN» VENTILATIE» ZONNESYSTEMEN INHOUD Kwaliteit is geen kwestie van ongeveer 03

Nadere informatie

Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst

Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst 2/3 Stookolie Gas Zonne-energie Hout Warmtepompen Met vertrouwen vooruitkijken dankzij toekomstgerichte verwarmingssystemen Innovatieve productontwikkelingen

Nadere informatie

ECO Heating System. Monobloc systeem: lucht/water warmtepomp Split systeem: lucht/water warmtepomp. TDM Split systeem:

ECO Heating System. Monobloc systeem: lucht/water warmtepomp Split systeem: lucht/water warmtepomp. TDM Split systeem: ECO Heating System Monobloc systeem: lucht/water warmtepomp Split systeem: lucht/water warmtepomp TDM Split systeem: inclusief koeling gecombineerd systeem! êlucht/water warmtepomp êlucht/lucht warmtepomp

Nadere informatie

product De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Warmtepompen

product De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Warmtepompen product Warmtepompen De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Energie natuurlijk uit de natuur Weishaupt-warmtepompen

Nadere informatie

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR omfort all-in-one voor residentiële en commerciële toepassingen CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM Verwarmen, koelen en sanitair warmwater Duurzame & efficiënte energieoplossingen

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters City Multi VRF Mr. Slim Computerkoeling Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters computerruimtes laboratoria technische ruimtes serverkasten ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Nadere informatie

Warmtepomp Hybride systeem. Logatherm WPLSH. Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element. F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39

Warmtepomp Hybride systeem. Logatherm WPLSH. Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element. F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39 Warmtepomp Hybride systeem Logatherm WPLSH Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39 Een stap in de goede richting Wie op zoek is naar nieuwe,

Nadere informatie

Editie België en Groothertogdom Luxemburg. Residentiële catalogus

Editie België en Groothertogdom Luxemburg. Residentiële catalogus Editie België en Groothertogdom Luxemburg. Residentiële catalogus 2015 Wij beloven...... dat klanten op Daikin kunnen vertrouwen voor het ultieme comfort, zodat ze zich volledig op hun eigen werk en hun

Nadere informatie

In het teken van de tijd

In het teken van de tijd REPLACE TECHNOLOGY In het teken van de tijd Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS 01 HET GESCHIKTE MOMENT 2000 2010 2015 Mitsubishi Electric schakelt

Nadere informatie

Met het allstor systeem

Met het allstor systeem Met het allstor systeem Altijd de gewenste temperatuur Modulair buffersysteem allstor Het comfort van altijd de gewenste De allstor is een eenvoudig te installeren modulair buffersysteem geschikt voor

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

wat dient u te weten voor 26/09/2015?

wat dient u te weten voor 26/09/2015? ErP Verordening - Ecodesign en energielabels ErP Verordening, Ecodesign en energielabels: wat dient u te weten voor 26/09/2015? Bereid u perfect voor op de ErP verordening inzake Ecodesign en energielabels,

Nadere informatie

Vul uw leefruimte met warmte

Vul uw leefruimte met warmte WARM WATER DUURZAME ENERGIE VERWARMING Vul uw leefruimte met warmte ACCUMULATOREN BADKAMERRADIATOREN CONVECTOREN Comfort 0 9 20 12 Verwarmingscomfort, probleemloos te regelen Elektrische verwarming behoort

Nadere informatie

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden Door Ivan Piette U beschikt over een oude ketel met een hoog verbruik. U wenst

Nadere informatie

Het geniale warmtepomp-principe

Het geniale warmtepomp-principe 100 % onafhankelijk van olie en gas 50 % minder verwarmingskosten verwarmen met warmtepompen Het geniale warmtepomp-principe WARMTE POMPEN veilig bouwen en renoveren voor de toekomst Laat u niet langer

Nadere informatie

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen DVM S systeem Tweetraps volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen Samsungs DVM S tweetraps vol inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem

Nadere informatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Stroom van de zon 2/3 Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Samen met het groeiende aantal hernieuwbare energiesystemen groeit ook de wens van de verbruiker

Nadere informatie