CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl"

Transcriptie

1 CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines

2 Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is in 1919 opgericht door De bedrijfsactiviteiten van Widenhorn Abert Widenhorn. Nadat hij in 1940 zijn divers, maar toch specifiek gericht in dienst was getreden as op de productieoptimaisatie van haar boekhouder, is in 1951 het bedrijf kanten. Om u een idee te geven overgenomen door Cor Euser, opa h e b b e n w i j o n d e r s t a a n d e e n van de huidige directeur. Met de opsomming gemaakt van onze verandering van naam in oktober hoofdactiviteiten. 2014, de verhuizing naar de nieuwe ocatie en verandering in activiteiten, Advies in productieoptimaisatie zoas het everen van onderdeen en Levering van snijonderdeen gereedschappen en asermachines, Kantspecifieke presentaties van is de cirke na 95 jaar rond. onze CADCAM & DNC-opossingen Instaatie & Impementatie In de paatbewerkingsindustrie heeft High-end impementatietrajecten Widenhorn meer dan 95 jaar Kassikae trainingen ervaring in het everen van machines Maatwerk trainingen en gereedschappen en 30 jaar Hepdesk en ondersteuning ervaring in het optimaiseren van On-site consutancy productie, producten en processen Maatwerk ontwikkeing met behup van CADCAM, Cacuatie, Ontwikkeen van postprocessoren Automatisch Nesten, Laserenzen, NC-programmeren Snijonderdeen en Gereedschappen. Customer Care dagen Interactieve Workshops Gebruikersdagen Onze Producten Widenhorn evert een compeet programma voor Paatbewerking. Om u een goed beed te geven van onze opossingen vindt u hieronder een compeet overzicht: Onze Aanpak De aanpak van Widenhorn wordt gekenmerkt door: Maken van kantspecifieke JETCAM Expert - CADCAM voor opossingen, waarbij uitgegaan Paatbewerking, Routing en wordt van standaard software Composiet Snijden Machine onafhankeijke PROfirst - CADCAM & Cacuatie opossingen voor Snijmachines Integratie van ae software AutoPOL - 3D CADCAM voor Hoog serviceniveau aan kanten Kantbanken Hoogwaardige impementatie van LogiTRACE - Uitsagen CADCAM & DNC programma voor Paatbewerking Gebruik van de nieuwste LogiTOLE - Optimaisatie van technoogieën Rechthoekscharen Samenwerking LogiBARRE - Optimaisatie van Afspraak is Afspraak Zaagmachines Ophir - Laserenzen & Spieges A.B. Esse - Spare-Parts van Hypertherm en Precitec Onze Kanten Het werkterrein van Widenhorn is voornameijk Nederand, Begië en Duitsand. In de Beneux heeft Widenhorn meer dan 300 actieve kanten in industrie en onderwijs. Ons Team Het team van Widenhorn bestaat zowe uit vaste medewerkers asmede fexibee krachten. Daarnaast hebben wij een breed netwerk met speciaisten voor onder andere DNC, OEE, ERP, Netwerkbeheer, Machinecommincatie, Machineonderhoud en Machines.

3 Lasersnijonderdeen Duurzame producten voor een scherpe prijs Laserenzen van hoogwaardige kwaiteit Ophir, onderdee van de Newport Group, ontwikket aserenzen en aserspieges voor ae fabrikaten asersnijmachines. Daarnaast is Opihr een van de beangrijkste everanciers aan vee van deze fabrikanten. Er zijn verschiende type aserenzen beschikbaar voor een optimae duurzaamheid en passend bij ieder type asersnijmachine, zoas de Duraens, Back Magic en Cear Magic. Daarbij hebben de Magic type enzen een utra age absorptie. Ook de technoogie en innovatie in enzen gaat vooruit en Ophir gaat hier duideijk in mee. Zo zijn er ook enzen voor Fiberasersnijmachines en zijn ook de inteigente RFID enzen beschikbaar. Deze aserenzen worden door Widenhorn in Nederand en Begië geeverd. De aserenzen en aserspieges worden door Ophir voor ae fabrikaten asersnijmachines in house gefabriceerd. Dit wi zeggen dat er controe is vanaf d e g r o n d s t o f f e n t o t h e t eindproduct. Op deze manier is de kwaiteit gewaarborgd. Snijonderdeen tegen een concurrerende prijs W i d e n h o r n e v e r t n a a s t aserenzen ae mogeijke snijonderdeen en accessoires weke u kunt bedenken voor asersnijmachines, zoas nozzes, n o z z e h o u d e r s, kera m i s c h e onderdeen, fiters, schoonmaak sets voor enzen, veiigheidsbrien en zefs gepatenteerde bagen. Vee onderdeen worden door d a a r v o o r g e s e e c t e e r d e fabrikanten speciaa gemaakt, zodat de kwaiteit gewaarborgd is. Daarnaast evert Widenhorn ook de originee Precitec parts. Onderdeen voor ae asersnijmachine De aserenzen en snijonderdeen zijn o.a. beschikbaar voor: Trumpf Bystronic Amada Mazak Prima Cincinnati Finn-Power Adige Mitsubishi LVD, Haco Eas & Baiu Nukon & Savagnini Directe Voordeen Widenhorn biedt as totaaeverancier voor paatbewerking: - minder materiaaveries - kortere bewerkingstijden - betere snijkwaiteit - aserenzen voor ae machines - onderdeen voor ae machines - uitstekende service - cursus en schoing - concurrerende prijs - grote vaste voorraad - snee evering - hoogwaardige impementatie - ae denkbare software: - cacuatie software - cadcam software - uitsagen software - optimaisatie software - ontwerp software - automatisch nesten - maatwerk opossingen - kantspecifieke opossingen - research voor onderdeen - koppeing met ae software

4 PROfirst Cacuatie Sne en adequaat offertes maken Directe Voordeen Door met PROfirst Cauatie te werken kunt u: ü zeer sne offertes maken ü voedige database ü direct in PDF ü koppeing met Outook ü vee formaten inezen ü exacte inkoop berekenen ü koppeing met ERP / CRM ü direct facturen maken ü ae metaabewerkingen ü kortingen voor kanten ü cacueren met autonest ü restmateriaa cacueren CAD Import & Offerteayout PROfirst kan een nauwkeurige cacuatie maken op basis van zowe digitae formaten zoas DXF, DWG en DSTV, maar ook van PDF, BMP, JPG en zefs een fax! Hoe uw kant het ook aanevert, PROfirst geeft u binnen no- time een correcte berekening van kosten en opbrengsten. Deze informatie kunt u direct in een door uzef gemaakte offerte ayout genereren. Deze kunt u afdrukken of as PDF direct naar de kant maien. Compete database De cacuatie modue werkt met een database. Ae informatie wordt dus uit een eenmaig opgezette database gehaad. PROfirst houdt o.a. rekening met de vogende zaken om een prijs te bepaen: ü Teken- en voorbereidingstijd ü Machine en materiaakosten ü Snijsneheden en insteektijden voor verschiende contouren ü Transportkosten ü Kosten voor o.a. assen, kanten, boren, tappen, draaien, monteren PROfirst is te koppeen met CRM of ERP en door de eenvoudige interface is de software gebruiksvriendeijk. Iedereen binnen uw organisatie kan na sechts één dag cursus offertes maken, zonder dat vee technische kennis nodig is van metaabewerking. Nooit was er een programma dat u meer tijd bespaarde en zovee meer inzicht geeft as PROfirst Cacuatie. P R O f i r s t b e s c h i k t over e e n geavanceerde cacuatie modue, om de kostprijs van één of meerdere p r o d u c t e n t e b e p a e n v o o r metaabewerking. U krijgt een tekening van een kant toegezonden en binnen een minuut heeft u voor de kant de exacte prijs voor een exact aanta in een offerte, weke direct gemaid kan worden in PDF formaat, door de Outook koppeing. Ae offertes worden in de database opgesagen, zodat u atijd een goede historie heeft. Wordt de offerte een opdracht, dan geeft PROfirst automatisch de mogeijkheid de offerte opnieuw te berekenen met aangepaste materiaaprijzen. Daarnaast kunt u met één druk op de knop de order gereed maken voor productie in het CAM-gedeete. Ae metaabewerkingen cacueren PROfirst Geavanceerde Cacuatie is voortgekomen uit het PROfirst CADCAM systeem voor ae type snijmachines. Het offertesysteem kan daardoor automatisch Power- en Utranesten voor paatbewerking en voor iedere snijmachine zijn databases met snijsneheden beschikbaar. Inmiddes beschikt PROfirst over een standaard database met ae denkbare type metaabewerkingen, die eenvoudig kantspecifiek zijn aan te passen. Naast ae snijbewerkingen kunt u hierbij denken aan kanten, assen, boren, tappen, poederen, verzinken en ponsen.

5 PROfirst Powernesting CADCAM, Cacuatie & Automatisch nesten Widenhorn biedt met de compete s t a a b o u w m o d u e, w a a r d o o r PROfirst CADCAM en Cacuatie tekeningen uit een ontwerppakket voor opossing, optimaisatie voor ae de staabouw as StruCAD, Xstee, snijmachines. Hierbij kunt u denken etc. direct kunnen worden ingeezen. aan aser-, water-, pasma- en Ae gegevens worden 1 op 1 a u t o g e e n - s n i j m a c h i n e s. Va n overgenomen, zodat dit zeer vee tijd eenvoudige snijmachines tot bespaard. PROfirst beschikt over een geavanceerde snijmachines met koppeing met SoidEdge en markeerunits, meerdere koppen, SoidWorks. Deze is speciaa een beve kop of een boorunit. geschreven zodat DXF-bestanden Widenhorn evert ruim 15 jaar automatisch worden gegenereerd bij PROfirst producten in de Beneux. het opsaan van een paatwerk Momentee zijn er meer dan 350 onderdee in SoidEdge. PROfirst systemen in de Beneux in g e b r u i k. N o o i t was e r e e n Materiaabesparing programma dat zo goed aansoot op De Power- en Utranesting modue is de wensen en probemen die een krachtige automatische nestingprogrammeurs van snijmachines modue. De resutaten spreken voor dageijks hebben. zich vanuit meerdere testen. PROfirst biedt ten opzichte van andere Industrieën nestingsprogramma's gemidded 25% PROfirst CADCAM wordt in vee meer materiaabenutting. Daarnaast is industrieën toegepast, waaronder: PROfirst zefs 5% beter dan de handmatige nesting, waarbij de ü Snijbedrijven gemiddede automatische nestingtijd ü Staabouw een fractie was van de handmatige tijd. ü Scheepsbouw ü Machinebouw ü Agehee Toeevering Koppeing met ERP ü Apparatenbouw ü Defensie CAD Import Bijna ieder bedrijf dat tekeningen toegestuurd krijgt, moet daar vee aanpassingen aan doen. Aan vrijwe iedere tekening mankeert we iets. Open-contouren, dubbee ijnen, spines, poyijnen etc. is iets wat dageijks meerdere keren voorkomt. PROfirst heeft een aanta functies om deze astige zaken direct op te ossen. Dit scheet geen minuten, maar uren aan voorbereidingstijd! PROfirst biedt ook mogeijkheden om PDF, tekst en afbeedingsformaten in te ezen om deze om te zetten naar zeer nauwkeurig te snijden DXFbestanden. CAD-systemen koppeing Daarnaast kan PROfirst zeer vee type bestanden inezen. Naast de standaard DXF en DWG bestanden beschikt PROfirst over een speciae Vee CADCAM systemen bieden een modue om te kunnen koppeen met een ERP-systeem, PROfirst heeft dit geïntegreerd. U kunt orderijsten eenvoudig in PROfirst importeren. Tevens biedt PROfirst een compete voorraad met restpatenbeheer en certificaten. Er zijn koppeingen beschikbaar met MKG, RidderIQ en SneStart. Machineoptimaisatie Met de totaaopossing van PROfirst zijn ae mogeijkheden van de machine optimaa te benutten. Zefs functies die niet in een machine aanwezig zijn, kunnen softwarematig toch toegepast worden. Met PROfirst kunnen ae fabrikaten worden aangestuurd. Widenhorn heeft inmiddes voor o.a. de v o g e n d e m a c h i n e s o p t i m a e postprocessors ontwikked: Trumpf, Bystronic, Resato, Sato, SAF, Mazak, Finn-Power, Prima, Amada, ESAB, Koike, Messer, Stako, Soitaab, Tecnocut, Fow, LVD, Mikrostep, Durma.

6 JETCAM Expert CADCAM voor Ponsnibbe- & Combi-machines ü Unieke SEKT Technoogie voor opsaan van machine-, materiaaen gereedschaptechnoogie- gegevens om sne automatisch NC code te genereren ü Mogeijkheid om sne gemengde nestingen te maken voor de productie van keine series. De efficiency hiervan is vergeijkbaar met meervoudig nesten van hetzefde component. JETCAM Expert reduceert de ü Razendsnee, automatische programmeertijd voor iedere omzetting van tekeningen naar denkbare paatbewerkingsmachine NC-codes voor zowe tot het absoute minimum! Dit gedt enkevoudige as meervoudige voor ae soorten ponsnibbe-, aser-, nestingen. waterjet en combinatiemachines. Dit ü Automatische, optimae k a n z i j n e e n e e n v o u d i g e, gereedschapseectie voor nesting aeenstaande machine tot en met onder verschiende hoeken. FMS en FMC systemen met ü Wisseen tussen machines zonder automatische beading en ontading. herprogrammeren. Daarnaast is JETCAM Expert gehee ü Eenvoudig te eren Nederandstaig. ü Gemakkeijke koppeing met CAD en ERP systemen. JETCAM Expert het web ü Voorzien van 3 adequate hepprogramma's. van uw productie Een CADCAM systeem kan enke ü Standaard Postprocessors van optimaa functioneren as ae vee paatbewerkingsmachines. informatie voor productie binnen ü JETCAM kan ae machinehandbereik is en goed gearchiveerd specifieke mogeijkheden wordt. Het systeem moet as het optimaa aansturen. ware het web vormen van uw productie. Om die reden is JETCAM Koppeingen het CADCAM systeem voor de JETCAM biedt koppeingen met Widenhorn biedt met de compete JETCAM opossing voor ae paatbewerkingsmachines met enorme besparing tot gevog. JETCAM is in 1986 ontstaan uit het oogpunt om een gebruiksvriendeijk machineonafhankeijk CADCAM systeem voor ae type machines te ontwikkeen. Inmiddes draaien er meer dan 9000 icenties in 82 anden weredwijd en ondersteund door 70 reseers. Tevens wordt JETCAM door t o o n a a n g e v e n d e m a c h i n e - everanciers geadviseerd, zoas Omax, FPL, Zund en Prima Power. Voordeen van het gebruik van JETCAM Tien beangrijke kenmerken van de unieke JETCAM Expert opossing: paatbewerking. Het JETCAM verschiende andere software s y s t e e m b e s c h i k t o o k over systemen op vee vakken. Zo biedt koppeingen met ERP systemen. JETCAM standaard koppeingen met Naast de standaard aansturing en SoidWorks Autodesk optimaisatie van machines, beschikt JETCAM over speciae moduen voor: ü ü ü ü Machines met rechthoekschaar Kantspecifiek Automatisch gereedschap paatsen Automatisch Parametrisch programmeren Aanturing van Routers en Composietsnijmachines, en AutoPOL BendSIM. AutoPOL wordt in de Beneux ook geeverd door Widenhorn. Naast de standaard koppeingen heeft Widenhorn ook maatwerk koppeingen met ERP systemen.

7 AutoPOL 3D CAD, Uitsagen & Kantbank programmeren Introductie AutoPOL Widenhorn biedt met AutoPOL een compete opossing voor het maken van 3D paatwerkonderdeen, uitsagen maken en voedig programmeren van kantbanken met machinesimuatie. Ontwerpen in 3D en Uitsagen maken in DXF Met de Designer en Piper moduen kunt u een uitsag ontwerpen of een aangeeverd mode aanpassen. Deze uitsag kunt u heemaa zef opbouwen en u kunt uitsagen maken met de gegevens voor materiaa veries, zoas u deze uit ervaring heeft opgemaakt. U kunt de uitsag exporteren as DXF of GEO en deze direct inezen in uw programmeersysteem om deze vervogens te ponsnibbeen of te snijden. Daarnaast beschikt AutoPOL over veroopstukken, as pijp-op-pijp, pijp-op-conus, segmentbochten en rechthoek-rond. Hierbij hoeft u enke de maten op te geven, waarna AutoPOL direct een correcte uitsag genereert. De opossingen van AutoPOL BendSIM zorgen voor een soepee optimaisatie en betere benutting van uw kantbanken. Door de geavanceerde mogeijkheden, kunnen zefs Tandem- k a n t b a n k e n g e s i m u e e r d e n geprogrammeerd worden. 3D importeren en een correcte uitsag maken S t e e d s v a k e r k r i j g e n toeeveringsbedrijven 3D modeen a a n g e e v e r d u i t e e n 3 D tekenprogramma. Dit kost voor een toeeverancier vee werk om daar vervogens een goede uitsag van te genereren. Met de AutoPOL Unfoder modue kunt u een 3D mode inezen en het programma hier een correcte uitsag van aten maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw eigen gereedschappen database of uw veriesfactoren. Tevens kan direct een Inventor of een Soidworks product worden ingeezen, voorwaarde is echter we dat de programma's geïnstaeerd staan op uw pc. Deze hoeven niet geactiveerd te zijn. Programmeren van kantbanken Er bestaan er niet vee, maar de programma's die er zijn op het gebied van het aansturen, optimaiseren en simueren van kantbanken, zijn vaak erg gecompiceerd en behoeven vee training. Dit gedt niet voor de unieke BendSIM modue van AutoPOL. Deze modue is een geavanceerde, maar gebruiksvriendeijke opossing voor de o p t i m a i s a t i e, s i m u a t i e e n programmering van kantbanken. Met AutoPOL BendSIM kunnen programmeurs zef een programma maken op basis van hun kennis en deze simueren met de uitgebreide machinesimuatie. Op deze manier wordt niet meer onnodig machinetijd gebruikt om programma s te testen en de optimae vogorde te bepaen. Daarnaast kan AutoPOL op basis van de ingegeven kennis automatisch naar een opossing zoeken en net zo ang rekenen tot de meest optimae bewerkingsvogorde gevonden is. Door de voedige machinesimuatie in AutoPOL behoren botsingen of verkeerde producten tot het vereden. AutoPOL Unfoder kan modeen met de vogende extensies inezen, waarvan vervogens de uitsag kan worden gemaakt: *.sat, *.stp, *.step, *.igs, *.iges en *.ipt.

8 LogiTOLE voor knippen Automatisch Rechthoekig nesten LogiTOLE is een gebruiksvriendeijk, m a a r g e a v a n c e e r d n e s t i n g programma voor het optimaiseren van rechthoekige producten in ieder type paat. Het systeem beschikt over een database waar eventuee de gehee voorraad paten bijgehouden kan worden en ook reststukken op kunnen worden gesagen om te hergebruiken. LogiTOLE wordt gebruikt in de werkvoorbereiding, maar is ook ideaa geschikt om te gebruiken voor een snee cacuatie van benodigd paatmateriaa. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de inkoop. LogiTOLE kan nameijk exact het formaat berekenen met het minste afvapercentage voor een grote opdracht. 3 simpee stappen LogiTOLE werkt in 3 simpee stappen: 1) Ingeven of inezen van de te nesten producten U geeft simpeweg de namen en afmetingen van de te nesten producten in en of het product geroteerd mag worden of niet voor speciae materiaen. Tevens is het mogeijk een order in te ezen vanuit een ander programma (ERP of CAD), door midde van onze fexibee EXCEL of *.CSV interface. 2) Kiezen van voorraad paten Vervogens kunt u paten seecteren om de producten in te nesten. Maar u kunt ook gebruik maken van de voorraad database en eventuee resstukken. Extra optie die vee door inkoop wordt gebruikt is aten berekenen in stappen naar een ideae paatafmeting. 3) Automatisch nesten LogiTOLE za vervogens op de producten nesten op de manier die u heeft gekozen. Met de opgegeven tussenruimte, snedebreedte en nauwkeurigheid. U kunt de verschiende uitkomsten bekijken en zef het beste formaat kiezen. Daarna kunt u LogiTOLE de reststukken automatisch aten opsaan. U kunt de verschiende paten zefs prioriteit meegeven. Op die manier worden reststukken gebruikt voor er begonnen wordt met een nieuwe paat. Inzicht in materiaabehoefte LogiTOLE toont de ijst van formaten met de afmeting van de reststukken en het percentage afva. U kunt ook een materiaa ijst afdrukken voor de inkoop en een ijst met ae knipmaten voor de werkvoer. Het is zefs mogeijk om een export te maken weke door Widenhorn geschikt gemaakt kan worden voor uw knipmachine. Voordeen Door met LogiTOLE te werken kunt u: zeer sne, nauwkeurige offertes maken de paten uitrekenen die u moet inkopen tijd besparen met het maken van knipijsten ged besparen wanneer u dure materiaen moeten knippen afva vermijden materiaavoorraad exact bijhouden reststukken optimaa gebruiken Demonstratie versie U kunt het gebruikersgemak en de kracht van LogiTOLE en ook van LogiBARRE voor de zaagoptimaisatie zef ervaren met een kosteoze demonstratie versie. Deze kunt u aanvragen op de website van Widenhorn of door te been met Widenhorn op teefoonnummer +31(0)

9 LogiBARRE voor zagen Automatisch profieen nesten met verstek L o g i B A R R E i s e e n n e s t i n g programma voor het optimaiseren van producten die gezaagd moeten worden uit ieder type profieen, buizen en baken. Het systeem beschikt over een database waar eventuee de gehee voorraad profieen bijgehouden kan worden en ook reststukken op kunnen worden gesagen om te hergebruiken. LogiBARRE wordt gebruikt in de werkvoorbereiding, maar is ook ideaa geschikt om te gebruiken voor een snee cacuatie van benodigd profiemateriaa. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de inkoop. LogiBARRE kan nameijk exact de juiste engtes berekenen met het minste afvapercentage voor een grote opdracht. 3 simpee stappen LogiBARRE werkt in 3 simpee stappen: 1) Ingeven of inezen van de te nesten producten U geeft simpeweg de namen en afmetingen van de te nesten producten in en of het product geroteerd mag worden of niet voor speciae materiaen. Tevens is het mogeijk een order in te ezen vanuit een ander programma (ERP of CAD), door midde van onze fexibee EXCEL of *.CSV interface. 2) Kiezen van voorraad profieen Vervogens kunt u profieen seecteren om de producten in te nesten. Maar u kunt ook gebruik maken van de voorraad database en eventuee resstukken. Extra optie die vee door inkoop wordt gebruikt is aten berekenen in stappen naar een ideae profieafmeting. 3) Automatisch nesten LogiBARRE za vervogens de producten nesten op de manier die u heeft gekozen. Met de opgegeven snedebreedte en nauwkeurigheid. U kunt de verschiende uitkomsten bekijken en zef het beste formaat kiezen. Daarna kunt u LogiBARRE de reststukken automatisch aten opsaan. U kunt de verschiende profieen zefs prioriteit meegeven. Op die manier worden reststukken gebruikt voor er begonnen wordt met nieuwe profieen. LogiBARRE toont de ijst van formaten met de afmeting van de reststukken en het percentage afva. U kunt ook een materiaa ijst afdrukken voor de inkoop en een zaagijst voor de werkvoer. Het is zefs mogeijk om een export te maken weke door Widenhorn geschikt gemaakt kan worden voor uw zaagmachines. Naast dat LogiBARRE rechte profieen nest, kunt u verstek berekeningen aten uitvoeren. LogiBARRE za dan de producten zo nesten, dat geijke hoeken zovee mogeijk in ekaar vaen. Voordeen Door met LogiBARRE te werken kunt u: zeer sne, nauwkeurige offertes maken profieen met verstek nesten de profieen uitrekenen die u moet inkopen tijd besparen met het maken van zaagijsten ged besparen wanneer u dure materiaen moeten knippen afva vermijden materiaavoorraad exact bijhouden reststukken optimaa gebruiken Zaagconverter Widenhorn heeft een zaagconverter o n t w i k k e d, w a a r d o o r u m e t LogiBARRE uw CNC zaagmachines kunt programmeren. U kiest de bestanden weke u wit zagen, de zaagmachine en de Widenhorn zaagconverter genereert ae bestanden om de machine aan te sturen. Zo voorkomt u dubbewerk en fouten bij manuee ingeven.

10 LogiTRACE Expert CADCAM, Cacuatie & Automatisch nesten LogiTRACE is ontvouw ofwe Ae productie documentatie uitsagensoftware voor engineering, LogiTRACE maakt ae benodigde ventiatiekanaen en standaard productie-documentatie. U kunt de paatwerk. Kenmerkend is de dimensionae tekening van het gebruiksvriendeijkheid, waardoor u ontvouwde paatdee eenvoudig er zeer sne mee kunt werken. Door uitprinten, zowe op schaa as 1 op 1. de vee standaard-vormen en Zefs incusief de gevouwen hoeken en combinaties daarvan hoeft u de markeerijnen van het paatdee. afmetingen sechts in te geven. De Datzefde gedt voor de ijsten van de uitsag wordt direct in DXF-formaat XY-coördinaten, het gewicht, de g e g e n e r e e r d. D a a r n a a s t i s oppervakte enz. De DXF-fies zijn LogiTRACE gehee Nederandstaig compatibe met ae CAD- en CAMmet een duideijk instructieboek. programma's. U kunt de uitgesagen tekening direct oproepen in uw CADsysteem, door deze simpeweg twee Maatwerk door moduaire opbouw maa aan te kikken. Het programma beschikt over een groot aanta standaardvormen. Deze Integratie met PROfirst s t a n d a a r d v o r m e n z i j n i n LogiTRACE kan voedig worden verschiende modues verdeed. geïntegreerd met PROfirst CADCAM. Hierdoor kunt u voor u de meest Op deze manier kunt u producten geschikte vormen samensteen. gereed maken in LogiTRACE en met Uitbreiding is atijd mogeijk, zodat u één druk op de knop automatisch direct in kan speen op wat u nodig nesten met PROfirst. Ideaa voor heeft. productiebedrijven die vee uitsagen werk en een snijmachine hebben. Met de expert modue 'Combi figuur' kunt u zefs zeer compexe producten Combinatie van contouren samensteen met behup van de Naast de expert modue 'Combi Figuur' standaardvormen. U kunt LogiTRACE beschikt LogiTRACE over een tweede gebruiken as een stand aone- expert modue 'Combi Contour'. Met de systeem, zonder verder te hoeven Combi Contour modue kunt u de investeren in een CAD-pakket. onder- en bovenkant, van een door u te LogiTRACE biedt u op overtuigende maken product, zef samensteen. Dit wijze 'waar voor uw ged' en bespaart kan zowe een standaard vorm zijn of u uren reken- en tekenwerk. een door uzef of door de kant aangeeverde DXF-fie. De twee Ek product wordt direct contouren zijn dan gepaatst en uitgesagen in DXF kunnen zefs in de ruimte worden Ontvouwing in 2D is secondewerk. gebogen en/of gedraaid. LogiTRACE Evenas een dimensionae tekening, berekent een 3D-mode van het die opgesagen wordt in het product en ontvouwt het product standaard DXF-formaat. Ook de direct. U kunt LogiTRACE zef proberen paatgrootte, het gewicht en met een gratis demo versie. Deze oppervak worden sne berekend. kunt u bij Widenhorn aanvragen. Deze gegevens kunt u gebruiken om de prijs van het product te berekenen. Hierdoor weet u exact waar u aan toe bent as u de paten gaat snijden. U gaat dus uiterst efficiënt om met het materiaa. Met het resutaat dat u de kosten terugbrengt door beperking van uitva en voorkomen van herhaing CAD / CAM SOFTWARE van werk.

11 Universa Lasermachines Ae materiaen snijden, graveren & markeren Universa Laser Systems is een van markteidende producenten van hoogwaardige en professionee a s e r s n i j -, a s e r g raveer- e n asermarkeermachines. Deze a s e r m a c h i n e s w o r d e n d o o r Widenhorn in Nederand geeverd en geserviced. De machines worden sinds 1988 met zorg ontwikked en geproduceerd in Scottsdae Arizona. In deze jaren zijn er tienduizenden machines geeverd, die dageijks worden ingezet. Door de jarenange kennis worden ae asersnijmachines geeverd met een compete materiaen database, zodat u as gebruiker direct kunt starten met produceren. Processen De Universa Lasers zijn geschikt voor 4 unieke processen, die ook gecombineerd uitgevoerd kunnen worden op de verschiende patforms: ü Snijden ü Graveren ü Markeren ü Graphic Imaging Lasermachines De Universa Lasers zijn in vee verschiende patformen, formaten en aserbronnen te verkrijgen, weke ook uitgebreid kunnen worden met verschiende opties, zoas HPDFO, een Roterende As, Productdoorvoer, 1-Touch Laser Photo, SuperSpeed, Bewegende afzuiging en UCR. Materiaen De Universa Lasers zijn geschikt voor bijna ae materiaen. Onderstaand vindt u enkee vee voorkomende materiaen. ü Metaa ü Kunststof ü Hout ü Gas ü Rubber ü Papier ü Karton ü Steen ü Marmer ü Textie ü Leer ü Katoen ü Spijkerstof ü Pastic Markten De Universa Lasers kennen vee toepassingsgebieden en worden daarom in vee markten ingezet. U kunt hierbij denken aan: ü Metaaindustrie ü Kunststofindustrie ü Houtindustrie ü Gasindustrie ü Machinebouw ü Rubberindustrie ü Stempeindustrie ü Verpakkingsindustrie ü Kedingindustrie ü Recamebureau's ü Architecten ü Sign Making ü Reatiegeschenken ü Ontwerpbureau's ü Doe-het-zef winkes ü Onderwijs ü Drukkerijen ü Fotobewerking ü Kadowinkes

12 Haa meer uit uw machines met onze opossingen CADCAM & DNC voor Snijmachines CADCAM & DNC voor Ponsnibbemachines CADCAM & DNC voor Kantbanken Duurzame Laserenzen voor ae machines Snijonderdeen Universa Lasersnijmachines Optimaisatie van Knipscharen 3D CAD & Uitsagen voor Paatbewerking Optimaisatie van Zaagmachines Ponsgereedschap Cacuatie & Offertes voor Metaabewerking Kantgereedschap Widenhorn BV Bezoekadres: Postadres: Teefoon Agemeen: Teefoon Support: Teefax: Website: E-mai: Ambachtsweg GL Rhoon Postbus AA Poortugaa +31-(0) (0) (0)

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet

Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet Libellula[CUT] Libellula[CUT] is een systeem voor nesting en programmeren voor ieder type snijmachine. Het is uitgerust

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Everio programma 2012

Everio programma 2012 Everio programma 2012 www.jvc.net/everio-2012s/ www.jvc.eu www.jvc-asia.com www.jvc-me.com Keep in touch Met Everio bijf je atijd en overa in contact met je vrienden, of ze nu in de kamer naast je zitten

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

CADCAM systemen. Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005

CADCAM systemen. Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005 Tech-Info-blad nr. TI.05.28 september 2005 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bepaling van eisen en wensen CAM... 3 3 Eerste vergelijking van eisen en wensen voor CAM... 6 4 Demonstraties aan de hand van praktijkcases...

Nadere informatie

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows Het bruist bij ons van de activiteiten en daarom leek het ons goed u met deze nieuwsbrief even bij te praten over alle nieuwe ontwikkelingen. Het is druk bij ons en het is druk bij u. Toch is het goed

Nadere informatie

BEZOEK TUWI S DEMODAGEN 5 T/M 8 JUNI

BEZOEK TUWI S DEMODAGEN 5 T/M 8 JUNI e e n p U b l i c a t i e v a n t U w i n e D e r l a n D b v n U M M e r 1 3 2 0 1 3 Het verschil13 BEZOEK TUWI S DEMODAGEN 5 T/M 8 JUNI in Dit nummer.: Klanten aan het woord Euromac ponsnibbelmachines

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FEBRUARI 2012, UITGAVE

FEBRUARI 2012, UITGAVE 26 februari t/m 1 maart 2013 FEBRUARI 2012, UITGAVE 43 2 Jaap Bazuin: Optimisme en DEMOWEEK 2013 3 HIT, interactieve trainingssoftware 4 Handwiel HR 550 FS: draadloos gemak, voorzien van alle relevante

Nadere informatie

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden Auteur: Rien Hofstee Studentnummer: S0186554 Email: r.j.h.hofstee@student.utwente.nl / r.hofstee@despiraal.nl Studie: Bedrijfskunde Eerste begeleider:

Nadere informatie

DPS. Profesionele software voor productiebedrijven

DPS. Profesionele software voor productiebedrijven Profesionele software voor productiebedrijven Deze uitgave is gedrukt op chloorvrij papier Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Deltec BV worden

Nadere informatie