CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl"

Transcriptie

1 CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines

2 Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is in 1919 opgericht door De bedrijfsactiviteiten van Widenhorn Abert Widenhorn. Nadat hij in 1940 zijn divers, maar toch specifiek gericht in dienst was getreden as op de productieoptimaisatie van haar boekhouder, is in 1951 het bedrijf kanten. Om u een idee te geven overgenomen door Cor Euser, opa h e b b e n w i j o n d e r s t a a n d e e n van de huidige directeur. Met de opsomming gemaakt van onze verandering van naam in oktober hoofdactiviteiten. 2014, de verhuizing naar de nieuwe ocatie en verandering in activiteiten, Advies in productieoptimaisatie zoas het everen van onderdeen en Levering van snijonderdeen gereedschappen en asermachines, Kantspecifieke presentaties van is de cirke na 95 jaar rond. onze CADCAM & DNC-opossingen Instaatie & Impementatie In de paatbewerkingsindustrie heeft High-end impementatietrajecten Widenhorn meer dan 95 jaar Kassikae trainingen ervaring in het everen van machines Maatwerk trainingen en gereedschappen en 30 jaar Hepdesk en ondersteuning ervaring in het optimaiseren van On-site consutancy productie, producten en processen Maatwerk ontwikkeing met behup van CADCAM, Cacuatie, Ontwikkeen van postprocessoren Automatisch Nesten, Laserenzen, NC-programmeren Snijonderdeen en Gereedschappen. Customer Care dagen Interactieve Workshops Gebruikersdagen Onze Producten Widenhorn evert een compeet programma voor Paatbewerking. Om u een goed beed te geven van onze opossingen vindt u hieronder een compeet overzicht: Onze Aanpak De aanpak van Widenhorn wordt gekenmerkt door: Maken van kantspecifieke JETCAM Expert - CADCAM voor opossingen, waarbij uitgegaan Paatbewerking, Routing en wordt van standaard software Composiet Snijden Machine onafhankeijke PROfirst - CADCAM & Cacuatie opossingen voor Snijmachines Integratie van ae software AutoPOL - 3D CADCAM voor Hoog serviceniveau aan kanten Kantbanken Hoogwaardige impementatie van LogiTRACE - Uitsagen CADCAM & DNC programma voor Paatbewerking Gebruik van de nieuwste LogiTOLE - Optimaisatie van technoogieën Rechthoekscharen Samenwerking LogiBARRE - Optimaisatie van Afspraak is Afspraak Zaagmachines Ophir - Laserenzen & Spieges A.B. Esse - Spare-Parts van Hypertherm en Precitec Onze Kanten Het werkterrein van Widenhorn is voornameijk Nederand, Begië en Duitsand. In de Beneux heeft Widenhorn meer dan 300 actieve kanten in industrie en onderwijs. Ons Team Het team van Widenhorn bestaat zowe uit vaste medewerkers asmede fexibee krachten. Daarnaast hebben wij een breed netwerk met speciaisten voor onder andere DNC, OEE, ERP, Netwerkbeheer, Machinecommincatie, Machineonderhoud en Machines.

3 Lasersnijonderdeen Duurzame producten voor een scherpe prijs Laserenzen van hoogwaardige kwaiteit Ophir, onderdee van de Newport Group, ontwikket aserenzen en aserspieges voor ae fabrikaten asersnijmachines. Daarnaast is Opihr een van de beangrijkste everanciers aan vee van deze fabrikanten. Er zijn verschiende type aserenzen beschikbaar voor een optimae duurzaamheid en passend bij ieder type asersnijmachine, zoas de Duraens, Back Magic en Cear Magic. Daarbij hebben de Magic type enzen een utra age absorptie. Ook de technoogie en innovatie in enzen gaat vooruit en Ophir gaat hier duideijk in mee. Zo zijn er ook enzen voor Fiberasersnijmachines en zijn ook de inteigente RFID enzen beschikbaar. Deze aserenzen worden door Widenhorn in Nederand en Begië geeverd. De aserenzen en aserspieges worden door Ophir voor ae fabrikaten asersnijmachines in house gefabriceerd. Dit wi zeggen dat er controe is vanaf d e g r o n d s t o f f e n t o t h e t eindproduct. Op deze manier is de kwaiteit gewaarborgd. Snijonderdeen tegen een concurrerende prijs W i d e n h o r n e v e r t n a a s t aserenzen ae mogeijke snijonderdeen en accessoires weke u kunt bedenken voor asersnijmachines, zoas nozzes, n o z z e h o u d e r s, kera m i s c h e onderdeen, fiters, schoonmaak sets voor enzen, veiigheidsbrien en zefs gepatenteerde bagen. Vee onderdeen worden door d a a r v o o r g e s e e c t e e r d e fabrikanten speciaa gemaakt, zodat de kwaiteit gewaarborgd is. Daarnaast evert Widenhorn ook de originee Precitec parts. Onderdeen voor ae asersnijmachine De aserenzen en snijonderdeen zijn o.a. beschikbaar voor: Trumpf Bystronic Amada Mazak Prima Cincinnati Finn-Power Adige Mitsubishi LVD, Haco Eas & Baiu Nukon & Savagnini Directe Voordeen Widenhorn biedt as totaaeverancier voor paatbewerking: - minder materiaaveries - kortere bewerkingstijden - betere snijkwaiteit - aserenzen voor ae machines - onderdeen voor ae machines - uitstekende service - cursus en schoing - concurrerende prijs - grote vaste voorraad - snee evering - hoogwaardige impementatie - ae denkbare software: - cacuatie software - cadcam software - uitsagen software - optimaisatie software - ontwerp software - automatisch nesten - maatwerk opossingen - kantspecifieke opossingen - research voor onderdeen - koppeing met ae software

4 PROfirst Cacuatie Sne en adequaat offertes maken Directe Voordeen Door met PROfirst Cauatie te werken kunt u: ü zeer sne offertes maken ü voedige database ü direct in PDF ü koppeing met Outook ü vee formaten inezen ü exacte inkoop berekenen ü koppeing met ERP / CRM ü direct facturen maken ü ae metaabewerkingen ü kortingen voor kanten ü cacueren met autonest ü restmateriaa cacueren CAD Import & Offerteayout PROfirst kan een nauwkeurige cacuatie maken op basis van zowe digitae formaten zoas DXF, DWG en DSTV, maar ook van PDF, BMP, JPG en zefs een fax! Hoe uw kant het ook aanevert, PROfirst geeft u binnen no- time een correcte berekening van kosten en opbrengsten. Deze informatie kunt u direct in een door uzef gemaakte offerte ayout genereren. Deze kunt u afdrukken of as PDF direct naar de kant maien. Compete database De cacuatie modue werkt met een database. Ae informatie wordt dus uit een eenmaig opgezette database gehaad. PROfirst houdt o.a. rekening met de vogende zaken om een prijs te bepaen: ü Teken- en voorbereidingstijd ü Machine en materiaakosten ü Snijsneheden en insteektijden voor verschiende contouren ü Transportkosten ü Kosten voor o.a. assen, kanten, boren, tappen, draaien, monteren PROfirst is te koppeen met CRM of ERP en door de eenvoudige interface is de software gebruiksvriendeijk. Iedereen binnen uw organisatie kan na sechts één dag cursus offertes maken, zonder dat vee technische kennis nodig is van metaabewerking. Nooit was er een programma dat u meer tijd bespaarde en zovee meer inzicht geeft as PROfirst Cacuatie. P R O f i r s t b e s c h i k t over e e n geavanceerde cacuatie modue, om de kostprijs van één of meerdere p r o d u c t e n t e b e p a e n v o o r metaabewerking. U krijgt een tekening van een kant toegezonden en binnen een minuut heeft u voor de kant de exacte prijs voor een exact aanta in een offerte, weke direct gemaid kan worden in PDF formaat, door de Outook koppeing. Ae offertes worden in de database opgesagen, zodat u atijd een goede historie heeft. Wordt de offerte een opdracht, dan geeft PROfirst automatisch de mogeijkheid de offerte opnieuw te berekenen met aangepaste materiaaprijzen. Daarnaast kunt u met één druk op de knop de order gereed maken voor productie in het CAM-gedeete. Ae metaabewerkingen cacueren PROfirst Geavanceerde Cacuatie is voortgekomen uit het PROfirst CADCAM systeem voor ae type snijmachines. Het offertesysteem kan daardoor automatisch Power- en Utranesten voor paatbewerking en voor iedere snijmachine zijn databases met snijsneheden beschikbaar. Inmiddes beschikt PROfirst over een standaard database met ae denkbare type metaabewerkingen, die eenvoudig kantspecifiek zijn aan te passen. Naast ae snijbewerkingen kunt u hierbij denken aan kanten, assen, boren, tappen, poederen, verzinken en ponsen.

5 PROfirst Powernesting CADCAM, Cacuatie & Automatisch nesten Widenhorn biedt met de compete s t a a b o u w m o d u e, w a a r d o o r PROfirst CADCAM en Cacuatie tekeningen uit een ontwerppakket voor opossing, optimaisatie voor ae de staabouw as StruCAD, Xstee, snijmachines. Hierbij kunt u denken etc. direct kunnen worden ingeezen. aan aser-, water-, pasma- en Ae gegevens worden 1 op 1 a u t o g e e n - s n i j m a c h i n e s. Va n overgenomen, zodat dit zeer vee tijd eenvoudige snijmachines tot bespaard. PROfirst beschikt over een geavanceerde snijmachines met koppeing met SoidEdge en markeerunits, meerdere koppen, SoidWorks. Deze is speciaa een beve kop of een boorunit. geschreven zodat DXF-bestanden Widenhorn evert ruim 15 jaar automatisch worden gegenereerd bij PROfirst producten in de Beneux. het opsaan van een paatwerk Momentee zijn er meer dan 350 onderdee in SoidEdge. PROfirst systemen in de Beneux in g e b r u i k. N o o i t was e r e e n Materiaabesparing programma dat zo goed aansoot op De Power- en Utranesting modue is de wensen en probemen die een krachtige automatische nestingprogrammeurs van snijmachines modue. De resutaten spreken voor dageijks hebben. zich vanuit meerdere testen. PROfirst biedt ten opzichte van andere Industrieën nestingsprogramma's gemidded 25% PROfirst CADCAM wordt in vee meer materiaabenutting. Daarnaast is industrieën toegepast, waaronder: PROfirst zefs 5% beter dan de handmatige nesting, waarbij de ü Snijbedrijven gemiddede automatische nestingtijd ü Staabouw een fractie was van de handmatige tijd. ü Scheepsbouw ü Machinebouw ü Agehee Toeevering Koppeing met ERP ü Apparatenbouw ü Defensie CAD Import Bijna ieder bedrijf dat tekeningen toegestuurd krijgt, moet daar vee aanpassingen aan doen. Aan vrijwe iedere tekening mankeert we iets. Open-contouren, dubbee ijnen, spines, poyijnen etc. is iets wat dageijks meerdere keren voorkomt. PROfirst heeft een aanta functies om deze astige zaken direct op te ossen. Dit scheet geen minuten, maar uren aan voorbereidingstijd! PROfirst biedt ook mogeijkheden om PDF, tekst en afbeedingsformaten in te ezen om deze om te zetten naar zeer nauwkeurig te snijden DXFbestanden. CAD-systemen koppeing Daarnaast kan PROfirst zeer vee type bestanden inezen. Naast de standaard DXF en DWG bestanden beschikt PROfirst over een speciae Vee CADCAM systemen bieden een modue om te kunnen koppeen met een ERP-systeem, PROfirst heeft dit geïntegreerd. U kunt orderijsten eenvoudig in PROfirst importeren. Tevens biedt PROfirst een compete voorraad met restpatenbeheer en certificaten. Er zijn koppeingen beschikbaar met MKG, RidderIQ en SneStart. Machineoptimaisatie Met de totaaopossing van PROfirst zijn ae mogeijkheden van de machine optimaa te benutten. Zefs functies die niet in een machine aanwezig zijn, kunnen softwarematig toch toegepast worden. Met PROfirst kunnen ae fabrikaten worden aangestuurd. Widenhorn heeft inmiddes voor o.a. de v o g e n d e m a c h i n e s o p t i m a e postprocessors ontwikked: Trumpf, Bystronic, Resato, Sato, SAF, Mazak, Finn-Power, Prima, Amada, ESAB, Koike, Messer, Stako, Soitaab, Tecnocut, Fow, LVD, Mikrostep, Durma.

6 JETCAM Expert CADCAM voor Ponsnibbe- & Combi-machines ü Unieke SEKT Technoogie voor opsaan van machine-, materiaaen gereedschaptechnoogie- gegevens om sne automatisch NC code te genereren ü Mogeijkheid om sne gemengde nestingen te maken voor de productie van keine series. De efficiency hiervan is vergeijkbaar met meervoudig nesten van hetzefde component. JETCAM Expert reduceert de ü Razendsnee, automatische programmeertijd voor iedere omzetting van tekeningen naar denkbare paatbewerkingsmachine NC-codes voor zowe tot het absoute minimum! Dit gedt enkevoudige as meervoudige voor ae soorten ponsnibbe-, aser-, nestingen. waterjet en combinatiemachines. Dit ü Automatische, optimae k a n z i j n e e n e e n v o u d i g e, gereedschapseectie voor nesting aeenstaande machine tot en met onder verschiende hoeken. FMS en FMC systemen met ü Wisseen tussen machines zonder automatische beading en ontading. herprogrammeren. Daarnaast is JETCAM Expert gehee ü Eenvoudig te eren Nederandstaig. ü Gemakkeijke koppeing met CAD en ERP systemen. JETCAM Expert het web ü Voorzien van 3 adequate hepprogramma's. van uw productie Een CADCAM systeem kan enke ü Standaard Postprocessors van optimaa functioneren as ae vee paatbewerkingsmachines. informatie voor productie binnen ü JETCAM kan ae machinehandbereik is en goed gearchiveerd specifieke mogeijkheden wordt. Het systeem moet as het optimaa aansturen. ware het web vormen van uw productie. Om die reden is JETCAM Koppeingen het CADCAM systeem voor de JETCAM biedt koppeingen met Widenhorn biedt met de compete JETCAM opossing voor ae paatbewerkingsmachines met enorme besparing tot gevog. JETCAM is in 1986 ontstaan uit het oogpunt om een gebruiksvriendeijk machineonafhankeijk CADCAM systeem voor ae type machines te ontwikkeen. Inmiddes draaien er meer dan 9000 icenties in 82 anden weredwijd en ondersteund door 70 reseers. Tevens wordt JETCAM door t o o n a a n g e v e n d e m a c h i n e - everanciers geadviseerd, zoas Omax, FPL, Zund en Prima Power. Voordeen van het gebruik van JETCAM Tien beangrijke kenmerken van de unieke JETCAM Expert opossing: paatbewerking. Het JETCAM verschiende andere software s y s t e e m b e s c h i k t o o k over systemen op vee vakken. Zo biedt koppeingen met ERP systemen. JETCAM standaard koppeingen met Naast de standaard aansturing en SoidWorks Autodesk optimaisatie van machines, beschikt JETCAM over speciae moduen voor: ü ü ü ü Machines met rechthoekschaar Kantspecifiek Automatisch gereedschap paatsen Automatisch Parametrisch programmeren Aanturing van Routers en Composietsnijmachines, en AutoPOL BendSIM. AutoPOL wordt in de Beneux ook geeverd door Widenhorn. Naast de standaard koppeingen heeft Widenhorn ook maatwerk koppeingen met ERP systemen.

7 AutoPOL 3D CAD, Uitsagen & Kantbank programmeren Introductie AutoPOL Widenhorn biedt met AutoPOL een compete opossing voor het maken van 3D paatwerkonderdeen, uitsagen maken en voedig programmeren van kantbanken met machinesimuatie. Ontwerpen in 3D en Uitsagen maken in DXF Met de Designer en Piper moduen kunt u een uitsag ontwerpen of een aangeeverd mode aanpassen. Deze uitsag kunt u heemaa zef opbouwen en u kunt uitsagen maken met de gegevens voor materiaa veries, zoas u deze uit ervaring heeft opgemaakt. U kunt de uitsag exporteren as DXF of GEO en deze direct inezen in uw programmeersysteem om deze vervogens te ponsnibbeen of te snijden. Daarnaast beschikt AutoPOL over veroopstukken, as pijp-op-pijp, pijp-op-conus, segmentbochten en rechthoek-rond. Hierbij hoeft u enke de maten op te geven, waarna AutoPOL direct een correcte uitsag genereert. De opossingen van AutoPOL BendSIM zorgen voor een soepee optimaisatie en betere benutting van uw kantbanken. Door de geavanceerde mogeijkheden, kunnen zefs Tandem- k a n t b a n k e n g e s i m u e e r d e n geprogrammeerd worden. 3D importeren en een correcte uitsag maken S t e e d s v a k e r k r i j g e n toeeveringsbedrijven 3D modeen a a n g e e v e r d u i t e e n 3 D tekenprogramma. Dit kost voor een toeeverancier vee werk om daar vervogens een goede uitsag van te genereren. Met de AutoPOL Unfoder modue kunt u een 3D mode inezen en het programma hier een correcte uitsag van aten maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw eigen gereedschappen database of uw veriesfactoren. Tevens kan direct een Inventor of een Soidworks product worden ingeezen, voorwaarde is echter we dat de programma's geïnstaeerd staan op uw pc. Deze hoeven niet geactiveerd te zijn. Programmeren van kantbanken Er bestaan er niet vee, maar de programma's die er zijn op het gebied van het aansturen, optimaiseren en simueren van kantbanken, zijn vaak erg gecompiceerd en behoeven vee training. Dit gedt niet voor de unieke BendSIM modue van AutoPOL. Deze modue is een geavanceerde, maar gebruiksvriendeijke opossing voor de o p t i m a i s a t i e, s i m u a t i e e n programmering van kantbanken. Met AutoPOL BendSIM kunnen programmeurs zef een programma maken op basis van hun kennis en deze simueren met de uitgebreide machinesimuatie. Op deze manier wordt niet meer onnodig machinetijd gebruikt om programma s te testen en de optimae vogorde te bepaen. Daarnaast kan AutoPOL op basis van de ingegeven kennis automatisch naar een opossing zoeken en net zo ang rekenen tot de meest optimae bewerkingsvogorde gevonden is. Door de voedige machinesimuatie in AutoPOL behoren botsingen of verkeerde producten tot het vereden. AutoPOL Unfoder kan modeen met de vogende extensies inezen, waarvan vervogens de uitsag kan worden gemaakt: *.sat, *.stp, *.step, *.igs, *.iges en *.ipt.

8 LogiTOLE voor knippen Automatisch Rechthoekig nesten LogiTOLE is een gebruiksvriendeijk, m a a r g e a v a n c e e r d n e s t i n g programma voor het optimaiseren van rechthoekige producten in ieder type paat. Het systeem beschikt over een database waar eventuee de gehee voorraad paten bijgehouden kan worden en ook reststukken op kunnen worden gesagen om te hergebruiken. LogiTOLE wordt gebruikt in de werkvoorbereiding, maar is ook ideaa geschikt om te gebruiken voor een snee cacuatie van benodigd paatmateriaa. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de inkoop. LogiTOLE kan nameijk exact het formaat berekenen met het minste afvapercentage voor een grote opdracht. 3 simpee stappen LogiTOLE werkt in 3 simpee stappen: 1) Ingeven of inezen van de te nesten producten U geeft simpeweg de namen en afmetingen van de te nesten producten in en of het product geroteerd mag worden of niet voor speciae materiaen. Tevens is het mogeijk een order in te ezen vanuit een ander programma (ERP of CAD), door midde van onze fexibee EXCEL of *.CSV interface. 2) Kiezen van voorraad paten Vervogens kunt u paten seecteren om de producten in te nesten. Maar u kunt ook gebruik maken van de voorraad database en eventuee resstukken. Extra optie die vee door inkoop wordt gebruikt is aten berekenen in stappen naar een ideae paatafmeting. 3) Automatisch nesten LogiTOLE za vervogens op de producten nesten op de manier die u heeft gekozen. Met de opgegeven tussenruimte, snedebreedte en nauwkeurigheid. U kunt de verschiende uitkomsten bekijken en zef het beste formaat kiezen. Daarna kunt u LogiTOLE de reststukken automatisch aten opsaan. U kunt de verschiende paten zefs prioriteit meegeven. Op die manier worden reststukken gebruikt voor er begonnen wordt met een nieuwe paat. Inzicht in materiaabehoefte LogiTOLE toont de ijst van formaten met de afmeting van de reststukken en het percentage afva. U kunt ook een materiaa ijst afdrukken voor de inkoop en een ijst met ae knipmaten voor de werkvoer. Het is zefs mogeijk om een export te maken weke door Widenhorn geschikt gemaakt kan worden voor uw knipmachine. Voordeen Door met LogiTOLE te werken kunt u: zeer sne, nauwkeurige offertes maken de paten uitrekenen die u moet inkopen tijd besparen met het maken van knipijsten ged besparen wanneer u dure materiaen moeten knippen afva vermijden materiaavoorraad exact bijhouden reststukken optimaa gebruiken Demonstratie versie U kunt het gebruikersgemak en de kracht van LogiTOLE en ook van LogiBARRE voor de zaagoptimaisatie zef ervaren met een kosteoze demonstratie versie. Deze kunt u aanvragen op de website van Widenhorn of door te been met Widenhorn op teefoonnummer +31(0)

9 LogiBARRE voor zagen Automatisch profieen nesten met verstek L o g i B A R R E i s e e n n e s t i n g programma voor het optimaiseren van producten die gezaagd moeten worden uit ieder type profieen, buizen en baken. Het systeem beschikt over een database waar eventuee de gehee voorraad profieen bijgehouden kan worden en ook reststukken op kunnen worden gesagen om te hergebruiken. LogiBARRE wordt gebruikt in de werkvoorbereiding, maar is ook ideaa geschikt om te gebruiken voor een snee cacuatie van benodigd profiemateriaa. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de inkoop. LogiBARRE kan nameijk exact de juiste engtes berekenen met het minste afvapercentage voor een grote opdracht. 3 simpee stappen LogiBARRE werkt in 3 simpee stappen: 1) Ingeven of inezen van de te nesten producten U geeft simpeweg de namen en afmetingen van de te nesten producten in en of het product geroteerd mag worden of niet voor speciae materiaen. Tevens is het mogeijk een order in te ezen vanuit een ander programma (ERP of CAD), door midde van onze fexibee EXCEL of *.CSV interface. 2) Kiezen van voorraad profieen Vervogens kunt u profieen seecteren om de producten in te nesten. Maar u kunt ook gebruik maken van de voorraad database en eventuee resstukken. Extra optie die vee door inkoop wordt gebruikt is aten berekenen in stappen naar een ideae profieafmeting. 3) Automatisch nesten LogiBARRE za vervogens de producten nesten op de manier die u heeft gekozen. Met de opgegeven snedebreedte en nauwkeurigheid. U kunt de verschiende uitkomsten bekijken en zef het beste formaat kiezen. Daarna kunt u LogiBARRE de reststukken automatisch aten opsaan. U kunt de verschiende profieen zefs prioriteit meegeven. Op die manier worden reststukken gebruikt voor er begonnen wordt met nieuwe profieen. LogiBARRE toont de ijst van formaten met de afmeting van de reststukken en het percentage afva. U kunt ook een materiaa ijst afdrukken voor de inkoop en een zaagijst voor de werkvoer. Het is zefs mogeijk om een export te maken weke door Widenhorn geschikt gemaakt kan worden voor uw zaagmachines. Naast dat LogiBARRE rechte profieen nest, kunt u verstek berekeningen aten uitvoeren. LogiBARRE za dan de producten zo nesten, dat geijke hoeken zovee mogeijk in ekaar vaen. Voordeen Door met LogiBARRE te werken kunt u: zeer sne, nauwkeurige offertes maken profieen met verstek nesten de profieen uitrekenen die u moet inkopen tijd besparen met het maken van zaagijsten ged besparen wanneer u dure materiaen moeten knippen afva vermijden materiaavoorraad exact bijhouden reststukken optimaa gebruiken Zaagconverter Widenhorn heeft een zaagconverter o n t w i k k e d, w a a r d o o r u m e t LogiBARRE uw CNC zaagmachines kunt programmeren. U kiest de bestanden weke u wit zagen, de zaagmachine en de Widenhorn zaagconverter genereert ae bestanden om de machine aan te sturen. Zo voorkomt u dubbewerk en fouten bij manuee ingeven.

10 LogiTRACE Expert CADCAM, Cacuatie & Automatisch nesten LogiTRACE is ontvouw ofwe Ae productie documentatie uitsagensoftware voor engineering, LogiTRACE maakt ae benodigde ventiatiekanaen en standaard productie-documentatie. U kunt de paatwerk. Kenmerkend is de dimensionae tekening van het gebruiksvriendeijkheid, waardoor u ontvouwde paatdee eenvoudig er zeer sne mee kunt werken. Door uitprinten, zowe op schaa as 1 op 1. de vee standaard-vormen en Zefs incusief de gevouwen hoeken en combinaties daarvan hoeft u de markeerijnen van het paatdee. afmetingen sechts in te geven. De Datzefde gedt voor de ijsten van de uitsag wordt direct in DXF-formaat XY-coördinaten, het gewicht, de g e g e n e r e e r d. D a a r n a a s t i s oppervakte enz. De DXF-fies zijn LogiTRACE gehee Nederandstaig compatibe met ae CAD- en CAMmet een duideijk instructieboek. programma's. U kunt de uitgesagen tekening direct oproepen in uw CADsysteem, door deze simpeweg twee Maatwerk door moduaire opbouw maa aan te kikken. Het programma beschikt over een groot aanta standaardvormen. Deze Integratie met PROfirst s t a n d a a r d v o r m e n z i j n i n LogiTRACE kan voedig worden verschiende modues verdeed. geïntegreerd met PROfirst CADCAM. Hierdoor kunt u voor u de meest Op deze manier kunt u producten geschikte vormen samensteen. gereed maken in LogiTRACE en met Uitbreiding is atijd mogeijk, zodat u één druk op de knop automatisch direct in kan speen op wat u nodig nesten met PROfirst. Ideaa voor heeft. productiebedrijven die vee uitsagen werk en een snijmachine hebben. Met de expert modue 'Combi figuur' kunt u zefs zeer compexe producten Combinatie van contouren samensteen met behup van de Naast de expert modue 'Combi Figuur' standaardvormen. U kunt LogiTRACE beschikt LogiTRACE over een tweede gebruiken as een stand aone- expert modue 'Combi Contour'. Met de systeem, zonder verder te hoeven Combi Contour modue kunt u de investeren in een CAD-pakket. onder- en bovenkant, van een door u te LogiTRACE biedt u op overtuigende maken product, zef samensteen. Dit wijze 'waar voor uw ged' en bespaart kan zowe een standaard vorm zijn of u uren reken- en tekenwerk. een door uzef of door de kant aangeeverde DXF-fie. De twee Ek product wordt direct contouren zijn dan gepaatst en uitgesagen in DXF kunnen zefs in de ruimte worden Ontvouwing in 2D is secondewerk. gebogen en/of gedraaid. LogiTRACE Evenas een dimensionae tekening, berekent een 3D-mode van het die opgesagen wordt in het product en ontvouwt het product standaard DXF-formaat. Ook de direct. U kunt LogiTRACE zef proberen paatgrootte, het gewicht en met een gratis demo versie. Deze oppervak worden sne berekend. kunt u bij Widenhorn aanvragen. Deze gegevens kunt u gebruiken om de prijs van het product te berekenen. Hierdoor weet u exact waar u aan toe bent as u de paten gaat snijden. U gaat dus uiterst efficiënt om met het materiaa. Met het resutaat dat u de kosten terugbrengt door beperking van uitva en voorkomen van herhaing CAD / CAM SOFTWARE van werk.

11 Universa Lasermachines Ae materiaen snijden, graveren & markeren Universa Laser Systems is een van markteidende producenten van hoogwaardige en professionee a s e r s n i j -, a s e r g raveer- e n asermarkeermachines. Deze a s e r m a c h i n e s w o r d e n d o o r Widenhorn in Nederand geeverd en geserviced. De machines worden sinds 1988 met zorg ontwikked en geproduceerd in Scottsdae Arizona. In deze jaren zijn er tienduizenden machines geeverd, die dageijks worden ingezet. Door de jarenange kennis worden ae asersnijmachines geeverd met een compete materiaen database, zodat u as gebruiker direct kunt starten met produceren. Processen De Universa Lasers zijn geschikt voor 4 unieke processen, die ook gecombineerd uitgevoerd kunnen worden op de verschiende patforms: ü Snijden ü Graveren ü Markeren ü Graphic Imaging Lasermachines De Universa Lasers zijn in vee verschiende patformen, formaten en aserbronnen te verkrijgen, weke ook uitgebreid kunnen worden met verschiende opties, zoas HPDFO, een Roterende As, Productdoorvoer, 1-Touch Laser Photo, SuperSpeed, Bewegende afzuiging en UCR. Materiaen De Universa Lasers zijn geschikt voor bijna ae materiaen. Onderstaand vindt u enkee vee voorkomende materiaen. ü Metaa ü Kunststof ü Hout ü Gas ü Rubber ü Papier ü Karton ü Steen ü Marmer ü Textie ü Leer ü Katoen ü Spijkerstof ü Pastic Markten De Universa Lasers kennen vee toepassingsgebieden en worden daarom in vee markten ingezet. U kunt hierbij denken aan: ü Metaaindustrie ü Kunststofindustrie ü Houtindustrie ü Gasindustrie ü Machinebouw ü Rubberindustrie ü Stempeindustrie ü Verpakkingsindustrie ü Kedingindustrie ü Recamebureau's ü Architecten ü Sign Making ü Reatiegeschenken ü Ontwerpbureau's ü Doe-het-zef winkes ü Onderwijs ü Drukkerijen ü Fotobewerking ü Kadowinkes

12 Haa meer uit uw machines met onze opossingen CADCAM & DNC voor Snijmachines CADCAM & DNC voor Ponsnibbemachines CADCAM & DNC voor Kantbanken Duurzame Laserenzen voor ae machines Snijonderdeen Universa Lasersnijmachines Optimaisatie van Knipscharen 3D CAD & Uitsagen voor Paatbewerking Optimaisatie van Zaagmachines Ponsgereedschap Cacuatie & Offertes voor Metaabewerking Kantgereedschap Widenhorn BV Bezoekadres: Postadres: Teefoon Agemeen: Teefoon Support: Teefax: Website: E-mai: Ambachtsweg GL Rhoon Postbus AA Poortugaa +31-(0) (0) (0)

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Ultranesten. Duurzame laserlenzen, onderdelen & Gereedschappen. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Ultranesten. Duurzame laserlenzen, onderdelen & Gereedschappen. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Utranesten Duurzame aserenzen, onderdeen & Gereedschappen www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip 2 Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is gespeciaiseerd in De bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Efficiënt Verspanen 9 oktober 2007 Gereedschapbeheer, behaal uw voordeel! Klaas Feijen

Efficiënt Verspanen 9 oktober 2007 Gereedschapbeheer, behaal uw voordeel! Klaas Feijen Efficiënt Verspanen 9 oktober 2007 Gereedschapbeheer, behaal uw voordeel! Klaas Feijen Titel Presentatie Voorstellen Somatech / SOLVA Gereedschapbeheer problematiek Gereedschapbeheer in werkvoorbereiding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren Markeer-, codeer- en systeemopossingen Snoep en zoetwaren Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen Van het beheren van verschiende verpakkingstypes tot coderen op keine bewegende verpakkingen

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Nobo Glazen Vitrines

Nobo Glazen Vitrines Nobo Gazen Vitrines Informatie beheren. Krachtig presenteren ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Informatie beheren. Krachtig presenteren Een gemakkeijke

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet

Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet Libellula[CUT] Programmeer software voor snijmachines, laser, plasma, autogeen & waterjet Libellula[CUT] Libellula[CUT] is een systeem voor nesting en programmeren voor ieder type snijmachine. Het is uitgerust

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009 SINUTRAIN SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC Overzicht Oktober 2008 Geldig 1/10/2008-30/9/2009 Copyright Siemens 2008. All rights reserved. SINUTRAIN Besturingsidentieke software voor

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

Optimaal nesten. Workshops CADCAM. Het laatste nieuws over Productieoptimalisatie met CADCAM, DNC, Monitoring & Toolmanagement

Optimaal nesten. Workshops CADCAM. Het laatste nieuws over Productieoptimalisatie met CADCAM, DNC, Monitoring & Toolmanagement Widenhor News Het laatste nieuws over Productieoptimalisatie met CADCAM, DNC, Monitoring & Toolmanagement 100% betrouwbaar enkelstuks en kleine series maken Dagelijkse praktijk bij Mokveld Valves Nieuwe

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer niee ek niee : gemaakt u! Badkamer De Dieze geeft u zeeën van ruimte! Ruimte toietartik én uzef. Dankzij het Peipa wastafemeube met dubbee wastafe en spiege, Vieroy & Boch toiet, de Rijn inoopdouche met

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

Wat is nieuw in Alphacam 2013 R2

Wat is nieuw in Alphacam 2013 R2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Windows 8... 4 Nieuwe Solid Simulator... 4 Nieuwe NC Output Manager... 5 BTL Convertor... 5 Rapport Applicatie... 7 Nest Zones... 8 Oscillatie (zig-zag)... 8 Automatische

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Cadeau (bloemen) kaarten

Cadeau (bloemen) kaarten Nieuw Cadeau (boemen) kaarten MGPCards heeft een serie cadeaukaartjes opgenomen in haar assortiment. Om te beginnen nemen we twee verschiende series op, te weten: Styisch, dit zijn enkee kaartjes van 4

Nadere informatie

THE PROCESS PERFECTION PEOPLE

THE PROCESS PERFECTION PEOPLE THE PROCESS PERFECTION PEOPLE UW IDEALE LOGISTIEKE PARTNER Budi is de ideale logistieke partner in lasersnijden, watersnijden en CNC-kanten. Bij Budi wordt uw tevredenheid gegarandeerd. Door onze process

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef PDF-opossingen vergeijken Professiona Compatibiiteit Compatibe met Microsoft Windows XP (32-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits) en Windows 8

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl Spirit of Adventure 2011 Sprite Caravans Kaar voor avontuur. De Sprite en de Sprite zijn caravans afkomstig uit de fabrieken van Engeands grootste producent van toercaravans: Swift Group Ltd. In de productiefaciiteit

Nadere informatie

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur, NASIERDAA4 / ArenA 0Nfi**i?AN@E.ii i 7 JULznis Stadsregio Amsterdam s'radion AMSTERDAM c.v. Dageijks Bestuur Stadsregio Amstersdam i>.o. Box 2298 Postbus 626 00 DL AMSTERDAM 000 AP AMSTERDAM THE NETHERLANDS

Nadere informatie

UNLIMITED PERFORMANCE. De oplossing voor uw totale procesautomatisering

UNLIMITED PERFORMANCE. De oplossing voor uw totale procesautomatisering UNLIMITED PERFORMANCE De oplossing voor uw totale procesautomatisering PRODUCTINFORMATIE WiCAM WiCAM is onmisbaar voor iedere plaatbewerker die in het bezit is van laser-, pons- en / of combimachines.

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie