Grip op IT met Cloud Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op IT met Cloud Management"

Transcriptie

1 Grip op IT met Cloud Management Het ABC van de nieuwe IT Als IT-professional zult u zich wel eens afvragen hoe u de gebruikers van uw ICT-infrastructuur tevreden kunt stellen en houden. Ze willen immers steeds meer, steeds sneller en ze nemen geen genoegen met Dat kan niet. Ze willen hun eigen apps gebruiken, met hun eigen devices toegang tot uw netwerk hebben en dan ook nog onderling bedrijfsinformatie delen. En als u niet snel genoeg bent, maken ze gebruik van hun eigen ICT om te doen wat zij willen doen. Om grip te houden op uw eigen ICT-infrastructuur, waarbij gebruikers zelfstandig en gecontroleerd wijzigingen kunnen uitvoeren, zijn managementoplossingen nodig. We spreken hier over Cloud Managementoplossingen. In deze brochure schetsen wij u de trends en uitdagingen die we zien in het IT-landschap. We bespreken wat Cloud Management is en presenteren een stappenplan om u te helpen een gefundeerde keuze te maken voor de implementatie van Cloud Managementoplossingen.

2 1 Op zijn wenken bediend De maatschappij digitaliseert meer en meer. De gebruiker wil overal, ongeacht plaats of tijdstip, toegang hebben tot applicaties en informatiesystemen. Het beheer, de uitrol en bescherming van devices, applicaties en data fysiek en in de cloud worden dus belangrijker. De gebruiker staat hierbij centraal. Het gaat niet meer om IT, maar om wat je ermee doet en vooral om wat je ermee bereikt. Om grip te houden op een ICT-infrastructuur, die gebruikers zelfstandig en gecontroleerd wijzigingen laat uitvoeren, zijn managementoplossingen nodig: Cloud Managementoplossingen. Deze oplossingen faciliteren de nieuwe IT : zij automatiseren processen, die veilige toegang tot en gebruik van IT-resources mogelijk maken. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zelf een keuze te maken uit binnen de bedrijfsomgeving aangeboden resources, waarbij het niet uitmaakt of dit applicaties of complete virtuele machines zijn. De IT-beheerder verliest door gebruik te maken van Cloud Managementoplossingen minder tijd aan het verrichten van beheer- en onderhoudswerkzaamheden en kan zich focussen op het zo goed mogelijk vormgeven van zijn infrastructuur. Hij gaat een soort winkel runnen, en maakt van (de functionaliteit van) IT een pure dienst. In dit document gaan wij in op Cloud Managementoplossingen. Dit zijn de oplossingen die zorgen voor het beheer en onderhoud van dynamische infrastructuren die de gebruiker centraal stellen. Om Cloud Managementoplossingen in het juiste perspectief te plaatsen, beginnen we met een beschrijving van de belangrijkste trends. 2 Trends in IT 1. Cloud computing: 88% van de nieuwe commerciële enterprise apps zal in de cloud beschikbaar komen; 2. Social networks: 30 miljard bestanden worden maandelijks op Facebook gedeeld; 3. Big data analytics: 2-7 Zetabytes, 90% ongestructureerd; 4. Mobile devices: vanaf 2015 zal het mobiele webgebruik groter zijn dan internet via de desktop; 5. The internet of things: vanaf 2015 zullen er 15 miljard networked devices zijn. In de IT-industrie kunnen we vijf grote trends onderscheiden: cloud computing, social networks, big data analytics, mobile devices en the internet of things. De vlucht die cloud computing, sociale media en mobiele devices hebben genomen, spreekt voor zich. The internet of things staat voor de steeds verdergaande integratie en penetratie van connected devices in het dagelijks leven. Deze apparatuur zorgt voor big data, een overvloed aan gegevens die inmiddels door tools kan worden geanalyseerd en omgevormd tot betekenisvolle informatie. Met big data kunnen bedrijven bijvoorbeeld het sentiment van klanten meten door heel veel Twitter-berichten te analyseren. Of zij kunnen een verkoopprognose doen op basis van data uit verschillende bronnen en hierop hun inkoop afstemmen. 2

3 Deze vijf trends versnellen de digitalisering van de huidige maatschappij en laten zich op de volgende manier vertalen naar de actualiteit. Gebruikers zijn zogenaamde business consumers. Dat betekent voor de IT-professional dat gebruikers een steeds hogere kwaliteit, snelheid en flexibiliteit van de IT-organisatie verwachten. Wanneer niet aan deze verwachtingen wordt voldaan dan worden de services niet via de IT-organisatie afgenomen en regelen de gebruikers het zelf. Zij downloaden en gebruiken hun eigen applicaties en appliances: shadow IT. 3 Uitdagingen voor bedrijven en de IT-organisatie van morgen Voor bedrijven leiden de hierboven beschreven vijf grote trends tot concrete uitdagingen. De 24-uurs economie vraagt om constante connectie met diverse netwerken. De markt wordt dynamischer en sneller. Aan de andere kant is de druk op kostenverlaging hoog. Soms willen bedrijven veel, maar worden zij door de realiteit achterhaald: als onderhoud van legacysystemen 80% van hun resources vergt, is het implementeren van een andere IT-benadering niet eenvoudig. Daarnaast moet er een omschakeling plaatsvinden: de vraag van de business en de gebruiker is bepalend voor de strategie en het beleid dat de IT-afdeling heeft uiteengezet. Gebruikers eisen functionaliteit en geen techniek. Een CxO zal vragen naar een nieuwe manier om IT-diensten te leveren, diensten die aangeboden worden via het eigen dynamische datacenter en vanuit de publieke cloud. Met aandacht voor de volgende vragen: Kunnen we kosten besparen?, Kunnen we sneller ITdiensten aanbieden?, Kan het gebruik van diensten worden doorbelast?, Kunnen gebruikers zelfstandig nieuwe diensten aanvragen of oproepen zonder tussenkomst van IT?, Hoe om te gaan met geplande en ongeplande groei? De rol van de IT-professional zal veranderen; hij zal nieuwe IT-diensten gaan faciliteren en actief aanbieden in plaats van proberen te vermijden. Hij zal zijn focus richten op de gebruiker. Gebruikers worden op hun wenken bediend; zij kunnen zelf kiezen welke IT-middelen zij willen gebruiken om efficiënter hun werk te kunnen doen. De IT-afdeling is tegenwoordig vaak niet meer de innovator of ondersteuner, maar eerder de gatekeeper die vreemde applicaties, devices en systemen buiten de deur houdt. De afdeling waar Doctor No zetelt in plaats van de afdeling die het onmogelijke mogelijk maakt. De IT-organisatie zou in plaats van gatekeeper een storekeeper moeten worden om te kunnen voldoen aan de huidige eisen van gebruikers. De IT-organisatie nieuwe stijl, als winkelier, ondersteunt de business consumers, en helpt hen bij het gebruiken van (eigen) applicaties, devices en toegang tot informatiesystemen. Zowel aangeboden in en door het eigen dynamische datacenter als door verschillende Cloud Service Providers. De IT-organisatie als storekeeper is zo de spil in de organisatie en houdt grip op de ICT-infrastructuur. Daarnaast zou de IT-afdeling de verantwoordelijkheid ook vaker moeten laten waar die hoort: bij de business units. De IT-organisatie van 2013 acteert als aanbieder en intermediair, to serve and to protect is hier van toepassing! 3

4 4 Cloud Managementoplossingen Om grip te houden op zo n infrastructuur nieuwe stijl, zijn managementoplossingen nodig, Cloud Managementoplossingen, die de IT-professional de tools geven om zich met meer dan alleen het beheer en het onderhoud van de fysieke infrastructuur bezig te houden. Cloud Managementoplossingen zijn de oplossingen die de hierboven geschetste uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zij zorgen voor het beheer van de dynamische infrastructuren die de werkplek en het datacenter van de toekomst vormen. Van traditioneel tot dynamisch datacenter Om deze oplossingen op de juiste manier te kunnen implementeren, is het van belang onderscheid te maken tussen een traditioneel en een dynamisch datacenter. Virtualisatie in combinatie met managementtools transformeren een statisch, traditioneel datacenter in een flexibel, autonoom en dynamisch datacenter. En geven gebruikers de gewenste vrijheid en IT-professionals de gewenste controle. Cloud Management in al haar facetten is het beste toepasbaar binnen een dynamisch datacenter, een datacenter waarin de complete IT is gevirtualiseerd en zoveel mogelijk workflows zijn geautomatiseerd. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is verregaande self service mogelijk, en kan de gebruiker zijn manier van werken zelf inrichten. Cloud Managementoplossingen bewaken, beheren en beheersen de hele IT-infrastructuur. Gebruikers van deze infrastructuur kunnen zelfstandig en gecontroleerd wijzigingen uitvoeren. Deze oplossingen geven IT-profes-sionals grip op hun IT en zorgen ervoor dat gebruikers alles waar zij om vragen krijgen en kunnen. Drie lagen tot een zelf beslissend datacenter Een traditioneel datacenter wordt pas een dynamisch datacenter als drie beheerlagen zijn ingericht. Deze lagen zorgen voor het beheer van de componenten die bepalend zijn voor het goed functioneren van (een gedeelte van) de IT-infrastructuur. Hier worden de vitale functies gecontroleerd en onderhouden en wordt er melding gemaakt van onregelmatigheden die tot storingen zouden kunnen leiden. De eerste laag is die van operationeel beheer (operational management). Deze zorgt voor het in stand houden van de infrastructuur zoals die nu bestaat, voor grip op IT. Wanneer aanpassingen in de infrastructuur nodig zijn, worden die door de tweede laag, de laag voor configuratiebeheer (configuration management) verzorgd. De derde laag, analyse & orchestration management, heeft betrekking op de beslissingen die een beheertool neemt. Deze beslissingen kunnen al dan niet autonoom dat wil zeggen met of zonder tussenkomst van externe regulatoren of menselijke beslissingen tot stand komen. Deze laag analyseert de input van de onderliggende lagen en zet deze op basis van workflows om tot taken en beslissingen. Ook worden hier rapportages van analyses gegenereerd. Wanneer een organisatie het beheer van haar datacenter met behulp van deze drie lagen realiseert, is er sprake van een autonoom dynamisch datacenter. Met Cloud Managementoplossingen houdt de IT-professional grip op deze infrastructuur. 4

5 Cloud Management Overzicht Cloud Managementoplossingen Drie lagen tot toegang en bestuur Met alleen een datacenter en IT-diensten zijn we er niet. Ook de interne en externe gebruikers moeten beheerd worden. Immers om gebruik te kunnen maken van een dynamische infrastructuur, moet geregeld worden welke afnemers toegang tot welke onderdelen krijgen. Ook hierbij onderscheiden we een drietal lagen. Identity & Access Management stelt de identiteit van afnemers met voldoende zekerheid vast en regelt de toegang tot resources binnen een IAAS cloud. User Environment Management (UEM) verzorgt configuratie, beheer, beveiliging en toewijzing van de applicaties aan de werkomgeving van de gebruiker. 5

6 Tenslotte is er de bestuurlijke laag. De toekomst van een infrastructuur heeft richting nodig. Anders worden op technische gronden allerlei beslissingen genomen die vaak eerder beperkend dan bevorderend zijn voor de infrastructuur. Door het ontwikkelen van een bestuurlijke visie en beslissingen daarop te baseren, kunnen gerichte investeringen voor het bouwen van een toekomstvaste infrastructuur gedaan worden. Deze componenten hebben een puur bestuurlijke invloed op de infrastructuur waarmee in een Cloud Managementproject altijd rekening moet worden gehouden. 5 PQR-stappenplan: IT-as-a-Service Voor veel organisaties is een dynamisch datacenter qua proces, organisatie en personen nu nog een brug te ver. Een organisatie kan echter wel de ambitie hebben om naar een dynamische datacenter te willen groeien, waarbij stap voor stap het beheer wordt geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. Om bedrijven te helpen bij het maken van een gefundeerde keuze voor de implementatie van Cloud Managementoplossingen heeft PQR zes stappen gedefinieerd. Deze stappen zorgen voor de afbakening van het werkgebied, voor de benodigde kennis en kunde en toetsen de wenselijkheid en haalbaarheid van de oplossingen. De laatste twee stappen hebben betrekking op het concrete ontwerp en de bouw en ingebruikname van Cloud Managementoplossingen en een Cloud Managementplatform. De stappen zijn als volgt gedefinieerd: Stap 1. Wat willen we bereiken en waarom willen we dit? Focus, Why Stap 2. Begrijp de Cloud Managementfunctionaliteit l Knowledge Stap 3. Volwassenheid van de IT-organisatie l Maturity Stap 4. Selectie van de oplossing l Reality Check Stap 5. Ontwerp en bouw Cloud Managementoplossing l Build Stap 6. Integreer processen in Cloud Managementplatform l Use Als een bedrijf deze stappen doorlopen heeft, dan is IT voor de gebruiker eigenlijk een dienst geworden. De IT-professional is op zo n moment van gatekeeper, de storekeeper geworden. Het één voor één doorlopen van deze stappen kan er echter ook voor zorgen dat een bedrijf ontdekt dat het nog niet aan deze nieuwe manier van IT toe is. Dat de organisatie eigenlijk nog helemaal geen behoefte heeft aan IT als dienst. Om dit soort scenario s goed te kunnen beoordelen, is het verstandig zelf de oplossingen en bouwstenen voor uw organisatie kritisch onder de loep te nemen. Stel vragen als Wat is de waarde van IT als dienst voor mijn organisatie en voor de gebruikers? Waarom voegen we iets toe? Wat verwacht de gebruiker van IT om zijn businessproces beter te kunnen ondersteunen? Denk na over het strategische en tactische nut en beoordeel of het zinvol is. En kijk dan vooral naar de toepassingen voor uw gebruikers! PQR zal altijd een eerlijk en reëel advies geven en het predicaat trusted advisor voor Cloud Management eer aan doen. 6

7 6 Cloud Management = visie x executie x adoptie De trends van vandaag geven invulling aan de werkplek en het datacenter van morgen. Wat we ons moeten realiseren is dat organisaties een prachtige visie kunnen ontwikkelen, maar dat de executie en de uiteindelijke adoptie hiervan doorslaggevend zijn voor het succes! Dat geldt natuurlijk ook voor Cloud Managementoplossingen. Het succes van de werkplek en het datacenter van morgen wordt bepaald door drie factoren: visie x executie x adoptie! Het moet niet alleen op papier kans van slagen hebben, maar ook in de werkelijkheid. Wat daarbij kan helpen is de keuze om agile veranderingen in te voeren. In plaats van perfectie wordt progressie leidend. IT-as-a-Service, een volgende stap voor u? In dit document hebben wij u een overzicht gegeven van wat Cloud Management is en doet. Het ABC van de nieuwe IT. Cloud Management is geen eenvoudig concept, daarom hebben wij een whitepaper inclusief solution schema over dit onderwerp gemaakt. Deze kunt u vinden op Wilt u naar aanleiding van deze brochure meer weten over Cloud Management en de manier waarop PQR u daarbij van dienst kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Bas ter Heurne, Sales Manager PQR, telefoon of per aan De digitale versie van deze Cloud Managementbrochure kunt u downloaden via 7

8 PQR B.V. n Rijnzathe 7 n 3454 PV De Meern n The Netherlands T n n 1304/VBE

Vergeet techniek, focus op gebruikers

Vergeet techniek, focus op gebruikers BYO - Bring Your Own Vergeet techniek, focus op gebruikers De drie letters BYO staan voor één van de meest besproken trends van deze tijd: Bring Your Own. De crux van het BYO-concept is dat medewerkers

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie