E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS"

Transcriptie

1 Spoor egovernment E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS Davy Janssen Rapport D/2006/10106/003 Februari 2006 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN E. VAN EVENSTRAAT 2 C - B-3000 LEUVEN BELGIE Tel: Fax:

2

3 E-democratie: hoe, wat, waar of niet? Beschouwingen voor beleidsmakers Spoor egovernment E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 Definities van e-democratie... 5 HOOFDSTUK 2 meerwaarde van de e in e-democratie Karakteristieken van de online context Tijds- en plaatskenmerken HOOFDSTUK 3 plaats van e-democratie initiatieven in de democratische besluitvorming E-democratie en de fasen van het beleidsproces Identificeren van beleidsproblemen/beleidsuitdagingen Analyse van het probleem/de uitdaging Maken van beleid Implementeren van beleid Monitoren van beleid E-Democratie en het niveau van participatie Informatie Consultatie Participatie Issue-based fora (thema s) Policy-based fora (beleid) HOOFDSTUK 4 e-democratie in Vlaanderen: de case kleurrijk vlaanderen HOOFDSTUK 5 zinvolheid van het stimuleren van burgerparticipatie Voordelen van burgerparticipatie Leereffecten Politieke overtuiging Uit een impasse geraken Gerechtskosten vermijden Davy Janssen 1

4 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen 5.2 Nadelen van burgerparticipatie Kosten Passiviteit en publieke aliënatie Representatie Managen van verwachtingen Kracht van verkeerde beslissingen Kracht van egoïsme HOOFDSTUK 6 evalueren van E-Democratie initiatieven Twee online public dialogues in de US context Beoogde effecten van online publieke dialogen Incorporeren van publieke waarden Verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming Opvoeden en informeren van het publiek Verminderen van conflict Verhogen van het vertrouwen in de democratische instituties Beleidsevaluatie van online publieke dialogen Hoe tevreden waren participanten met het proces? In welke mate introduceerde de online dialoog nieuwe stemmen in het beleid? Hoe zagen de participanten de publieke ruimte die door de online dialoog tot stand werd gebracht? Wat hebben de participanten aan de online dialoog gehad, in het bijzonder betreffende de potentiële impact op het beleidsproces? Wat hebben beleidsmakers aan het proces gehad, in het bijzonder betreffende mogelijke wijzigingen in de publieke opinie? Information Renaissance model voor online publieke dialogen Resources and tools Outreach Registration Panellists Agenda and Questions Discussion Summaries Archive Evaluation Impact Aandachtspunten voor online publieke dialogen Spoor egovernment

5 E-democratie: hoe, wat, waar of niet? Beschouwingen voor beleidsmakers Willen mensen participeren? Wie participeert wel/niet? Aard en complexiteit van de thema s Impact op beleid versus impact op participatie Vertrouwen HOOFDSTUK 7 Conclusies en opmerkingen Bestuurskundige en democratische implicaties van e-democratie Spanning tussen de representatieve democratie en de directe democratie Problematiek van de verwachtingen Groep-individu problematiek Authentificatieproblematiek Problematiek van het consumentisme en de burger als klant Op welke vraag is edemocratie het antwoord? Problematiek van de digitale kloof Referenties Bijlage 1: Resultaten van de E-Forum E-Democracy Work Group Bijlage 2: Online Forums and Deliberative Democracy Bijlage 3: Ideas for green paper Davy Janssen 3

6

7 Hoofdstuk 1: Definities van e-democratie HOOFDSTUK 1 DEFINITIES VAN E-DEMOCRATIE E-Democratie wordt in de literatuur op vele manieren gedefinieerd. Enkele voorbeelden zijn de volgende: The use of ICT in democratic processes (Macintosh and Whyte 2001). edemocracy is about deepening citizen participation in democracy (Clift 2003). Digital democracy is a way of extending participation into civil society, beyond elected representatives (Schlosberg and Dryzek 2002). The concept of e-democracy is associated with efforts to broaden political participation by enabling citizens to connect with one another and with their representatives via new information and communication technologies (Hansard Society). De hier gehanteerde definitie bouwt verder op die van Macintosh: edemocratie is het inzetten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om democratische processen te versterken. Deze versterking bestaat enerzijds uit het meer toegankelijk maken van deze processen en anderzijds uit het toelaten van meer participatie in deze processen. We willen opmerken dat, hoewel het acroniem ICT dadelijk de link legt met het Internet, ICT ruimer is en veeleer een verzamelnaam vormt voor een reeks nieuwe technologieën die zich niet beperken tot het Internet. Telefonie. De telefoon is een communicatietechnologie met een zeer hoge penetratiegraad, waardoor het voor bepaalde doeleinden een ideale technologie lijkt. Het call center of de servicelijn is een gekende manier van het gebruik van technologie voor overheidsdoeleinden en laat burgers toe overheden van op afstand, en (soms) ook buiten de kantooruren, te contacteren. (Interactieve) Televisie. Met de introductie van interactieve digitale tv, lijkt het erop alsof de televisie een tweede leven begint als democratische technologie. Al in de jaren 1960 werd tv op deze manier gepercipieerd door groepen activisten in de VS, die veel verwachtten van community tv, het gebruik van televisie om een (lokaal) gemeenschapsgevoel te creëren. Hoewel het in die tijd zeker de potentie had om een gemeenschapsinstrument te worden, want het was gemakkelijk om lokale kanalen op te starten, is de doorbraak er nooit gekomen omwille van de kolonisatie van het Davy Janssen 5

8 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen televisielandschap door de grote networks. De komst van digitale televisie voegt nieuwe interactiemogelijkheden aan het medium toe, en alvast de Vlaamse overheid is van plan om hiervan gebruik te maken in het project idtv. Kiosken en terminals. Aangezien de penetratie van het Internet nog niet voldoende hoog is, blijft er de noodzaak om sommige aspecten van dienstverlening toegankelijk te maken op gebruiksvriendelijke terminals die raadpleegbaar zijn op openbare plaatsen. De terminal is meestal een apparaat met een aanraakscherm dat gebruikers toelaat op het Internet of op een of ander intern netwerk. Veruit de bekendste terminal in Vlaanderen is de VDAB WISS terminal, die werkzoekenden kunnen gebruiken om vacatures te raadplegen. SMS en mobiele telefonie. Het lijkt nog niet duidelijk of de SMS technologie uitgroeit tot een belangrijke democratische technologie. Intussen liep in Vlaanderen al een kort SMS experiment onder de naam SMS3003, dat naar de mening van burgers over bepaalde thema s peilde. Het project kende weinig succes en werd al vlug weer opgedoekt. In verband met mobiele technologie in het algemeen kunnen we stellen dat er een opkomende aandacht is, zeker van de kant van de ICT-industrie, voor het m-government (mobiel) en het u-government (ubiquitous=alomtegenwoordig). Ook overheidsagentschappen zoals de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) beschouwen SMS en ook MMS als interessante technologieën om (arbeidsmarkt)informatie door te spelen aan specifieke doelgroepen die voorlopers zijn in het gebruik ervan, vooral jongeren dan. Hoewel het bovenstaande overzicht dus duidelijk maakt dat het bij e-democratie niet enkel om het Internet gaat, neemt dit niet weg dat het Internet als centrale technologie voor e-democratie wordt beschouwd. De opkomst en democratisering van het Internet rond het midden van de jaren 1990 werden immers al snel in verband gebracht met een andere ontwikkeling, die van een gepercipieerde crisis van de democratie die zich uit in een daling van het lidmaatschap van politieke partijen en lagere opkomstcijfers voor verkiezingen. Bij deze crisis werd dan de nuance gemaakt dat het eigenlijk ging om verminderde interesse in traditionele vormen van politiek, wat niet gelijkstaat aan een verminderde interesse in politiek as such. Tegelijk levert de manier waarop het Internet bruikbaar is om burgers rond thema s te mobiliseren, het bewijs dat mensen nog steeds geëngageerd zijn. Vandaar dat het Internet als dé technologie wordt beschouwd die mensen in staat stelt om zichzelf te organiseren en mobiliseren, en het ook vanuit de institutionele politiek als hét communicatie-instrument bij uitstek wordt gezien. Een eerste afbakening van de term e-democratie die verder gaat op wat we hierboven hebben besproken, houdt in dat we veronderstellen dat er steeds een formele politieke actor bij betrokken is. Het onderzoek naar manieren waarop mensen zichzelf organiseren zonder tussenkomst van 6 Spoor egovernment

9 Hoofdstuk 1: Definities van e-democratie institutionele actoren, valt dus vrijwel buiten de scope van het onderzoek. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop nieuwe sociale bewegingen het Internet gebruiken om invloed uit te oefenen op de institutionele politiek. Als we dan kijken naar de manieren waarop politieke actoren het Internet wel al voor democratische doeleinden aanwenden, kunnen we onder andere de volgende e-democratie applicaties onderscheiden: Elektronisch stemmen. Het gebruik van ICT bij het verkiezingsproces in de vorm van pc s en terminals, vaak met touch-screen schermtechnologie. Kiezers verplaatsen zich nog steeds naar het stemlokaal, maar registreren hun stem elektronisch. Online stemmen. Het eigenlijke e-voting, waarbij kiezers van op afstand kunnen stemmen en zich niet meer naar een kieslokaal dienen te verplaatsen. Het evoting is eindeloos complexer dan het elektronisch stemmen in een stemlokaal, waar het een menselijke tussenkomst is die de identiteit van de stemmer bevestigt en het geheim van het stemhokje op dezelfde manier kan worden gegarandeerd dan bij het stemmen zonder ICT. Online referenda. Het elektronische pendant van het referendum, waarbij evoting technologie ook buiten de regelmatige verkiezingsmomenten inzetbaar is om referenda te organiseren. Streaming van parlementaire sessies. Openbare besturen van alle niveau s kunnen hun momenten van deliberatie (zittingen, sessies, raden, commissies) openbaar maken door er camera s toe te laten en de opnames op het Internet uit te zenden. Het streamen impliceert dat het live wordt uitgezonden, of dat het achteraf opnieuw kan worden bekeken. Online databases. De databasetechnologie is een krachtig instrument waarbij de democratische meerwaarde van de technologie vooral te zoeken is in de mogelijkheden die ze biedt om grote stukken informatie op intuïtieve manieren te doorzoeken. Discussiefora met ambtenaren en politici. Men spreekt op het Internet over zogenaamde online forums, waarbij het woord forum metaforisch wordt gebruikten de analogie met het forum in de klassieke oudheid ver kan worden doorgetrokken. Het online forum is een plaats (website) op het Internet waar burgers en politici kunnen discussiëren in de vorm van tekstuele communicatie over maatschappelijke thema s. De toegevoegde waarde van de onderliggende internettechnologie is vooral dat de schaal van maatschappelijke discussies in principe kan worden vergroot: veel meer burgers kunnen een discussie mee volgen of eraan deelnemen. Publieke discussiefora. In dit geval wordt de forumtechnologie aangewend om burgers onderling te laten discussiëren. Online besluitvorming. Men spreekt over electronic decision support systems, waarbij ICT ook daadwerkelijk wordt ingezet om besluitvorming te faciliteren. Het gaat vaak om software die de verschillende posities en standpunten in een debat visualiseert om op die manier een consensus of overeenkomst mogelijk te maken. Deze technologieën kunnen worden ingedeeld naargelang van de manier waarop de technologie ingrijpt in bestaande democratische procedures. Bannister onderscheidt in dit verband de volgende typologie (Bannister 2002) : Davy Janssen 7

10 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen 1. Technologieën die bestaande procedures automatiseren 2. Technologieën die voorzien in betere informatie 3. Technologieën die het democratische proces transformeren 4. Technologieën die de schaal van processen veranderen In de onderstaande matrix delen wij de hierboven vermelde democratische technologieën op volgens de wijze waarop ze ingrijpen in bestaande democratische procedures. Automate Inform Transform Change Scale e-voting Webcasting Discussie fora Online referenda Online stemmen Web publicatie Online consultatie Lokale initiatieven Online Online databases Directe Burgerwetgeving e-lobbying opiniepeiling e-campaigning Informatie over Online besluitvorming politieke partijen Registratie van kiezers e-representatie Het zijn vooral de twee laatste categorieën technologieën waar een duidelijke meerwaarde uitgaat van ICT in de zin dat het iets toevoegt aan bestaande processen. De transformerende technologieën, zoals online fora, maken nieuwe processen en conversaties mogelijk, terwijl de schaalveranderende technologieën bestaande processen op een nieuwe schaal toelaten. 8 Spoor egovernment

11 Hoofdstuk 2: Meerwaarde van de e in e-democratie HOOFDSTUK 2 MEERWAARDE VAN DE E IN E-DEMOCRATIE Door de e vooraf te laten gaan aan een gekende term, trachten we vaak aan te geven dat het hier om het virtuele pendant gaat van een bestaand iets, zoals in de voorbeelden , e- government, e-health, e-administration en e-democratie. De e impliceert hier telkens dat ICT dienst doet als enabler of facilitator van bestaande processen. Hoewel vaak wordt gesteld dat de nadruk bij e-government en e-democratie niet in de eerste plaats op technologie dient gelegd, is het toch zinvol om even stil te staan bij de component ICT en bij de vraag wat deze toevoegt aan de manier waarop de burger bij het beleid kan worden betrokken. Hiervoor vertrekken we van een Vlaams beleidsinitiatief waarbij ICT een centraal onderdeel was, namelijk het project Kleurrijk Vlaanderen. Met dit project wilde de Vlaamse Regering het langetermijndenken in Vlaanderen stimuleren. Het was een groots opgezet project dat tot doel had zoveel mogelijk burgers te bereiken om over de toekomstige beleidsopties voor Vlaanderen te discussiëren. De basis van het project was het maatschappelijke debat en dit debat werd zowel fysiek gevoerd als online. Enerzijds werden er thematische informatie- en debatavonden georganiseerd, en anderzijds was er een permanent online forum waarin de thema s van het debat konden worden besproken.. Deze werkwijze liet toe om de online variant van het debat, waarbij individuen op om het even welke locatie achter de computer zitten, te vergelijken met de offline variant bestaande uit de traditionele setting met een groep mensen in één ruimte. Waarin zit nu de meerwaarde van de e? 2.1 KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONLINE CONTEXT In vergelijking met een face-to-face (F2F) discussie, valt het dadelijk op dat er in de online context heel wat minder social cues zichtbaar zijn van de deelnemers aan de discussie. De ingrediënten van de discussie zijn stukken tekst op een scherm, geplaatst in een bepaalde functionele volgorde. Heel wat elementen die in de F2F situatie invloed kunnen hebben op de dynamiek van het gesprek en het gedrag van de gesprekspartners, zijn afwezig in de online context. Het gaat hier om zaken als fysieke verschijning, kracht van de stem, non-verbale expressie zoals handgebaren, gezichtsuitdrukkingen etcetera. Het is mogelijk dat de afwezigheid Davy Janssen 9

12 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen van dit soort social cues bevorderlijk is voor de houding van discutanten in het debat. Het is immers niet meer mogelijk om, zoals in de F2F situatie, iemand het zwijgen op te leggen door hem streng aan te kijken of hem/haar toe te schreeuwen. Meer algemeen mondt de afwezigheid van heel wat social cues vaak uit in een situatie van anonimiteit van de discussiepartners. De enige identificator van de verschillende standpunten is dan een naam of bijnaam die telkens verschijnt bij de bijdragen van de participanten. Dit kan enerzijds bevrijdend werken voor deelnemers die als ze anoniem zijn vrijer zullen spreken, maar kan anderzijds ook de dynamiek van de conversatie fel verstoren omdat de anonimiteit leidt tot een verscherping van de standpunten bij participanten. Het is in ieder geval duidelijk dat de anonimiteit die momenteel de norm lijkt bij online discussies, zeer problematisch is als het gaat over de impact van maatschappelijke discussies op het beleid. Het debat overheid-middenveld vertrekt immers steeds van de gekende identiteit van de discussiepartners: het moet immers steeds duidelijk zijn welke stem weerklinkt in het maatschappelijke debat. Het project Kleurrijk Vlaanderen omvatte, zoals al vermeld, zowel een offline als een online debat. De offline variant, een F2F debat in een bepaalde locatie, betrof mensen die mekaar konden zien en die zichzelf introduceerden wanneer zij het woord namen. De online variant, de discussie over het zelfde onderwerp op het Internet, liet toe dat mensen een bijnaam opgaven om op die manier anoniem aan het debat deel te nemen. Toch viel het op dat mensen vaak een naam en achternaam vermeldden, wat doet vermoeden dat sommigen veeleer geneigd zijn om de eigen naam op te geven wanneer zij hun stem wensen te laten horen in een maatschappelijk debat. 2.2 TIJDS- EN PLAATSKENMERKEN Een F2F debat kan maar een beperkte tijd duren: op een gegeven moment stijgt er rumoer op uit de zaal, is het moeilijker voor mensen om hun beurt af te wachten, worden mensen moe en willen ze naar huis. Er kan dan een vervolgdebat worden georganiseerd waar dan waarschijnlijk wel iets minder mensen aanwezig zullen zijn. Het debat verloopt synchroon: als de ene is uitgesproken, gaat de andere verder, hoewel er natuurlijk ook veel overlap is wanneer mensen door mekaar beginnen roepen. Het online debat daarentegen verloopt vaak asynchroon. Niettegenstaande er 10 Spoor egovernment

13 Hoofdstuk 2: Meerwaarde van de e in e-democratie ook synchrone chat-technologie bestaat, lijken de mogelijkheden hiervan toch veeleer beperkt en wordt ze dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Het online forum, als democratische technologie is meestal een asynchroon gestructureerd gesprek. Dit betekent dat je, wanneer je deelneemt aan een online debat, de bijdragen van anderen rustig kan doornemen, een antwoord kan formuleren, en dit als bijdrage aan het debat kan toevoegen. Je bepaalt dus zelf wanneer je naar het debat wil gaan luisteren en eraan wilt deelnemen. Het dwingende karakter van een F2F debat verdwijnt hiermee. Door de thematische structurering van gesprekstopics in de meest online forums kan er ook over veel meer tegelijk worden gesproken. In een typisch online forum vind je verschillende thematische subforums. Binnen elk subforum wordt een gesprek dan meestal geïnitialiseerd door iemand die haar bijdrage een bepaalde naam geeft (om aan te geven waarover zij het wil hebben) en deze bijdrage op het forum plaatst als een nieuwe conversation thread. Deze thread is de drager van een conversatie. Het woord thread betekent draad en verwijst naar de metaforische draad die conversaties aan elkaar rijgt. Een thread wordt meestal visueel voorgesteld als een reeks titels van bijdragen die onder elkaar staan en naar rechts inspringen. Binnen één enkel online forum kan je dus navigeren naar talloze gespreksonderwerpen en participeren aan de discussies die interessant lijken. Een ander gevolg van het asynchrone karakter van het online forum heeft te maken met turn taking. In tegenstelling tot de F2F situatie, kan je in een online forum niet worden onderbroken in het midden van een zin. Het turn taking, of het afwisselend het woord nemen, is een zeer belangrijk mechanisme in de F2F context: wanneer iemand spreekt, zit er iemand anders te wachten om op het juiste moment het woord te nemen en iemand te antwoorden, te onderbreken of kort te sluiten. Dit komt in deze vorm niet voor in de online context: je kan zeggen wat je te zeggen hebt in één bericht, dit bericht verschijnt onder het bericht van degene waar het een antwoord op is, en nadat anderen het hebben gelezen, kunnen ook zij hierover weer nadenken en een antwoord geven. Dit kan bevorderlijk zijn voor de discussie, zeker voor mensen die vrij schuw zijn en dichtklappen als zij in de F2F situatie iets te vaak worden onderbroken of tegengesproken in het midden van hun betoog. Davy Janssen 11

14

15 Hoofdstuk 3: Plaats van e-democratie initiatieven in de democratische besluitvorming HOOFDSTUK 3 PLAATS VAN E-DEMOCRATIE INITIATIEVEN IN DE DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING 3.1 E-DEMOCRATIE EN DE FASEN VAN HET BELEIDSPROCES Input van burgers en organisaties kan op verschillende momenten in het beleidsproces worden gevat. Wij overlopen hieronder de diverse fasen waarin een e-democratie-initiatief waardevol kan zijn: Identificeren van beleidsproblemen/beleidsuitdagingen Het identificeren van beleidsproblemen, annex beleidsuitdagingen noemt men ook wel de agenda setting fase. Dit is het moment waarop de noodzaak voor een nieuw beleid of een beleidsverandering wordt geïdentificeerd, en waarbij het probleem wordt gedefinieerd. ICT/edemocratieexperimenten kunnen worden opgezet, op elk beleidsniveau, om te achterhalen waar prioriteiten liggen, om burgers en organisaties de kans te geven aan te geven wat voor hen het belangrijkste is. De meeste bestaande e-democratieprojecten situeren zich hier, ook al omdat het weinig bedreigend is om burgers helemaal in het begin mee te laten denken over wat belangrijke zaken zijn om aan te pakken. Analyse van het probleem/de uitdaging Wanneer een punt op de agenda is gezet, bestaat de volgende stap erin om dit punt te analyseren: waar gaat het precies om en vooral, waar liggen de mogelijkheden om beleidsmatig hier iets aan te doen? In deze fase kan een beroep worden gedaan op ICT om burgers en organisaties ideeën te laten genereren met betrekking tot oplossingen en aanpakken. Davy Janssen 13

16 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Maken van beleid Bij het maken van beleid gaat het om het uitwerken van een beleidsinstrument, uiteindelijk is dit een document, een beleidsplan. Ook in deze fase kunnen burgers worden betrokken. Meestal krijgt de bevolking dan een draft van een beleidsplan voorgelegd, waaraan een speciale internetpagina is gewijd, en kunnen de burgers dan naast een formeel commentaarproces ook online opmerkingen en commentaren geven binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode. Later wordt dan een aangepast beleidsplan gepubliceerd waarin de opmerkingen worden meegenomen. Deze manier van werken is al gedeeltelijk geïnstitutionaliseerd in het Verenigd Koninkrijk, waar voor verschillende soorten beleidsplannen een e-consultatieperiode geldt. Implementeren van beleid Ook in de uiteindelijke uitvoering of implementatie van het beleidsplan is voor ICT een mogelijke rol weggelegd, al lijkt deze fase in de beleidscyclus minder kansen te bieden. De uitvoering zelf dient immers grotendeels door de overheid te gebeuren, maar onmiddellijk na de eerste zichtbare resultaten kan de burger weer worden ingeschakeld in het monitoren of opvolgen van de uitvoering. Monitoren van beleid In dit laatste stadium spelen burgers hun meest natuurlijke rol, die van het controleren van de overheid. Hier kan het Internet dienstig zijn als een meldingsplaats waar burgers hun opmerkingen, klachten, voorstellen tot verbetering van het beleid in kwestie kunnen melden. 3.2 E-DEMOCRATIE EN HET NIVEAU VAN PARTICIPATIE Naast het uiteenrafelen van de verschillende momenten waarop ICT kan worden ingezet om burgers bij het beleidsproces te betrekken, is het ook een nuttige oefening om een onderscheid te maken in de diepte van de participatie. In elk van de hierboven vermelde fasen kan burgers immers op uiteenlopende manieren invloed worden gegeven. Hun input kan louter consultatief 14 Spoor egovernment

17 Hoofdstuk 3: Plaats van e-democratie initiatieven in de democratische besluitvorming zijn of er kan aan hun stem een doorslaggevend karakter worden gegeven zodat hun aanbevelingen bindend zijn. Dit zijn de twee uitersten van het continuüm, en daartussen bevinden zich nog vele variaties. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD 2003) heeft de volgende typologie van politieke participatie opgesteld: Informatie Bij informatieverstrekking betreft het een éénwegsrelatie waarbij de overheid informatie produceert en levert aan burgers. De toegang tot goede overheidsinformatie lijkt banaal, maar is een onmisbare randvoorwaarde voor een actief en goed geïnformeerd burgerschap. Consultatie In het geval van consultatie is er sprake van een tweewegsrelatie waarbij burgers terugkoppelen en feedback geven aan de overheid. Het is de overheid die de onderwerpen waarover discussie mogelijk is, identificeert en op de agenda zet. De overheid beheert het proces en burgers worden uitgenodigd om hun visie op de zaken te geven. Participatie Participatie gaat een stap verder en impliceert dat burgers actief meedoen aan het identificeren van beleidsproblemen. Ze doen dus ook aan agenda setting, maar de finale verantwoordelijkheid voor de beslissingen ligt bij de overheid. De OESO vermeldt hier onmiddellijk bij dat ze dit type participatie slechts heel sporadisch en op projectmatige basis is tegengekomen. Veel e-democratie-initatieven lijken e-consultaties van een of andere vorm te zijn: de overheid heeft een idee/een beleid/een probleem en vraagt dan aan burgers wat zij daarvan vinden. Het project is ook van deze orde. In dit project vroeg de Vlaamse overheid aan haar burgers om mee te denken over de toekomst van Vlaanderen. Het online Davy Janssen 15

18 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen gedeelte van KLV bestond uit een website met discussiefora over 13 thema s. Rond elk van de thema s werden actuele vragen gesteld door het projectteam en werd er telkens een informatiedossier aangelegd, zodat mensen van de mogelijkheden van het Internet gebruik konden maken om zich grondig te informeren. Het is de overheid die het process beheerde en die bepaalde wat er met de input van burgers zou gebeuren. Een verder onderscheid dat wordt gemaakt binnen de e-consultaties, is het volgende (Macintosh 2003): Issue-based fora (thema s) Een issue-based forum is opgebouwd rond door politici geïdentificeerde beleidsproblematieken. Dit kan je vergelijken met de 13 thema s van KLV (milieu, democratie, zorg, cultuur en samenleving, etc.). De verschillende fora belichamen telkens een thema. Input van burgers wordt gevraagd om nieuwe ideeën te genereren en om naar de publieke opinie te peilen. Policy-based fora (beleid) Een policy-based forum is opgebouwd rond thema s die rechtstreeks refereren naar wetgevend werk dat die thema s behandelt. De bedoeling van de gevraagde input is de meningen te leren kennen van de 'stakeholders', zij die rechtstreeks betrokken zijn bij de wet in kwestie. Deelnemers aan de fora worden al dan niet aangemoedigd om ook eigen ideeën te geven, maar het is duidelijk dat het format impliceert dat men vooral wenst te achterhalen in hoeverre de stakeholders het eens zijn met het voorgestelde beleid. 16 Spoor egovernment

19 Hoofdstuk 4: E-democratie in Vlaanderen De case Kleurrijk Vlaanderen HOOFDSTUK 4 E-DEMOCRATIE IN VLAANDEREN: DE CASE KLEURRIJK VLAANDEREN Het project Kleurrijk Vlaanderen betekende voor de Vlaamse overheid een eerste kennismaking met een grootschalig online debat. In het raam van dit onderzoek zijn er geregeld contacten geweest met het Kleurrijk Vlaanderen projectteam, meer in het bijzonder met projectleider Sven Willekens. Dit resulteerde in het opnemen van het project in een internationaal casestudy rapport van experimentele e-democratie-initiatieven (Macintosh 2003). Naast de publicatie van de case in dit rapport, hadden we de gelegenheid om de case voor te stellen op de E-Forum Summit op 16 september 2003 in Valencia, hierbij vergezeld door projectleider Sven Willekens en enkele ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap. Er werd geoordeeld dat de presentatie van Kleurrijk Vlaanderen in dit forum een interessante gelegenheid bood om ook in een internationale context gelijkaardige initiatieven te introduceren. Hieronder presenteer ik de case zoals ingestuurd voor het e-forum rapport. Davy Janssen 17

20 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Colourful Flanders Thinking today about the Flanders of tomorrow KEY DIMENSIONS OF EDEMOCRACY PROJECTS For the creation of this document use has been made of: The information on Colourful Flanders as it is available on the project s website (www.vlaanderen.be). Interviews with the Colourful Flanders project-manager Colourful Flanders - Thinking today about the Flanders of tomorrow The aim of the Kleurrijk Vlaanderen project is to stimulate the debate on the future of Flanders and to involve as many people as possible in this debate. In order to achieve this, the project team makes use of an extensive website (www.kleurrijkvlaanderen.be) on which the online part of the debate takes place on web forums. On the website, citizens can also find lots of (links to) background information concerning the discussion topic under consideration. The site is also used to announce IRL (In Real Life) events that either initiate or close a certain topical debate. The Colourful Flanders project team tries to structure the debate through the use of two analytical frames. First, there is the generic, ongoing, societal debate on the online forums. The framework for this debate is the Pact van Vilvoorde (Pact of Vilvoorde), a declaration of intentions in which 21 targets for the 21 st century are formulated. These targets cover a broad range of themes, and they are used by the project team to engage citizens in the ongoing debates. Second, there are the thematic debates, initiated by the project team for a certain period of time (4 to 6 weeks), covering the following themes: mobility, work, culture and society, customer-friendly government, environment, lifelong learning, innovation, care, democracy, 18 Spoor egovernment

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren.

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Dell VIP Club. Omdat jouw bedrijf klant is bij Dell, kunnen je werknemers profiteren van een gratis en gebruiksvriendelijk voordeelprogramma.

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie