jubileumjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1983-2008 jubileumjaar"

Transcriptie

1 Kanovereniging de IJsselstreek jubileumjaar 1-08

2 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Kievitweide DA Houten Postbanknummer: T.a.v. KV de IJsselstreek Internet: Clubavond: woensdagavond Oeverloo(d)s Clubblad van kanovereniging "de IJsselstreek", waarvan de loods gevestigd is op sportpark IJsseloever en in welk blad de leden en bestuur oeverloos met elkaar debatteren, over wat er allemaal loos is binnen onze vereniging. Oever Van stromen, vaarten, meren, enz., IJsseloever. Loods Iemand die goed bekend is met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen in een vaarwater. Loods Bergplaats voor o.a. vaartuigen. Oeverloos Zonder oever, niet direct aan het water.

3 BESTUUR Jacky Cöhrs Weegbree KA IJsselstein e jaargang nr. 1 Inhoudsopgave: Jan van Mourik Pandora HW IJsselstein Jos Noyen Kievitweide DA Houten CONTACTPERSONEN Jos Noyen Kievitweide DA Houten Hans Broekema Wielewaal AR Nieuwegein Jan Akkerman Muntslag WS Houten Wouter van Hamersveld Rijfveld SN Houten Marten de la Vieter Merellaan EC Maartensdijk jaar KVIJ Pag. 2 Uitnodiging ALV Pag. 3 Notulen ALV 2007 Pag. 4 Financiën Pag. 6 Jaarverslagen vd Pag. 9 commissies Herinrichting Pag. 17 sportpark IJsseloever Verslag opruimdag Pag. 19 Verslag Tiengemeten Pag. 22 Verslag wintertocht Pag. 25 Linge Thema-avonden Pag. 28 Tochtaankondigingen Pag. 28 Klein Nieuws Pag Jos Noyen Kievitweide DA Houten André Miedema Waaloord BH Woerden André Miedema = adres Mailinglist Oeverloo(d)s nr. 2 Kopijsluiting: 2 maart 2008 Verschijnt op: 12 maart 2008 Oeverloo(d)s nr. 3 Kopijsluiting: 12 april 2008 Verschijnt: 23 april 2008 Pagina 1

4 25 jaar KVIJ. In november 2008 is het 25 jaar geleden dat ons cluppie is opgericht of beter gezegd, te water is gelaten. Dit betekent dus een lustrumjaar met een zilveren rand en dat gaan we vieren. In het weekend van 31 mei en 1 juni zullen we voor heel kanoënd Nederland IJsselstein even in het middelpunt zetten. Een kanobeurs, twee prachtige tochten, overnachting, eten, drinken en vooral gezelligheid. Op 6 september proberen we iets ludieks met kano s te organiseren in de IJsselsteinse grachten en op 23 november gaan we met onze eigen club op pad. Niet om te varen maar gewoon om met elkaar een gezellige dag te beleven met natuur en cultuur. Tijdens de ledenvergadering van eind maart zullen we het definitieve programma presenteren. Wat u nu alvast kunt doen is deze data vastleggen in uw agenda en vanzelfsprekend zullen we binnenkort een beroep doen op uw clubliefde. Een over enthousiast organisatieteam: Jacky Cöhrs Ella Broekema Henk Hylkema Kano- en Duiksport Zaltbommel - Sportduik opleidingscentrum - Verkoop/verhuur van duikmaterialen - Perslucht vulstation - Verkoop van alle modellen kano s - Uitgebreid assortiment kanotoebehoren - Groepsverhuur voor scholen en bedrijven - Verzorgde dagtochten op de Linge - Transport naar elke gewenste plaats Pagina 2

5 Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering: 26 maart 2008 om uur 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag ALV van 14 maart Jaarverslagen bestuur en commissies 6. Financieel verslag van de penningmeester 7. Verslag kascommissie over Decharge penningmeester voor het in 2007 gevoerde financieel beleid. 9. Decharge bestuur voor het in 2007 gevoerde financieel beleid 10. Begroting Voorstel tot contributieverhoging in Mutaties bestuursleden en rooster van aftreden 13. Benoeming leden van de kascontrolecommissie 14. Jubileum 25 jaar KVIJ Pauze 15. Plannen voor het sportpark (presentatie 5 maart 2008) 16. Rondvraag 17. Sluiting Wij nodigen graag iedereen van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Jacky Cöhrs Voorzitter Denkt u aan het eventueel machtigen van een clublid indien u bent verhinderd? Zie de tekst op de volgende pagina als voorbeeld. Hubo Wim van Eijk Utrechtsestraat CT IJsselstein Tel.: Pagina 3

6 Machtiging Hierbij draag ik mijn stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering van Kanovereniging de IJsselstreek op 28 maart 2008 over aan: Plaats: Datum: Naam: Sturen naar: J. Noyen Kievitweide DA Houten Notulen KVY Algemene Ledenvergadering 14 maart 2007 Aanwezig: 35 leden, presentielijst aanwezig bij de secretaris. Notulen: Steven Westerman Afwezig met machtiging: 2 leden, machtigingen aanwezig bij de secretaris Mededelingen: Jan van Mourik is gelukkig weer onder ons, na een hartaanval. Ingekomen stukken: geen Notulen vorige ALV 22 maart 2006: Lening/hypotheek op clubhuis: loopt nog 13 jaar, rente is 7%, subsidie 10%, dus netto 6,3% rente. Nog restschuld. Blijft zo, geen winst te halen in overzetten of afkoop. Recht van opstal: betalen we daar ook voor? Nico en Jan v. M. zoeken die vraag na. Wous levert Nico nog notariële akte waarin staat dat KVIJ niet verplicht NKB lid hoeft te zijn. Administratie zou op 1 plek moeten liggen, in de KVIJ kast op zolder van het clubhuis. Het bestuur gaat dit regelen. Eerst de kast opruimen. Pagina 4

7 Van de commissies: Toer: in 2006 is lekker gevaren, genoeg animo voor de tochten, ook de winter door. In 2007 gaan nieuwe trekkers het in de commissie het langzaam overnemen. Geopperd wordt om seniorentochtjes (kort en op beschut water) te organiseren. De aanwezigheid bij tochten wordt bijgehouden om hiermee het aanbod verder te kunnen verbeteren (bepalen welk aanbod goed loopt en welk niet). Groot water & Zee: goed gevaren in 2006, zie verder het jaarverslag Ruim water: nieuwe commissie, blijkt in een behoefte te voldoen, wordt voortgezet. T&O: loopt goed, veel animo voor beginnerscursus, lekker in winter geoefend in zwembad. Na discussie over ledenwerven bepaalt de vergadering groei tot 20 clubboten en 125 leden. Klusgroep: vorig jaar aardig geklust, dit jaar (2007) alleen loods 1 in te richten, verder niet Redactie: blijft goed gaan, nieuwe adverteerders gevonden i.p.v. oude. Zoekt nog bezorgers in Nieuwegein om de portokosten te drukken. Dit wordt ter plekke geregeld. Kascommissie: verslag 2006 wordt goedgekeurd en de commissie wordt zeer bedankt. Contributie blijft op zelfde peil, voorziene reserve eind 2007 circa 9.000, -. Commissieleden: Hindrik-Jan blijft nog 1 jaar aan, Govert-Jan is nieuw lid, Igor reservelid. Bestuurswisseling: Jan van Mourik blijft penningmeester, een nieuwe penningmeester is welkom per Steven Westerman wordt secretaris en Jacky Cöhrs voorzitter (beiden in 2009 herkiesbaar) Jubileum: In 2008 bestaat de KVIJ 25 jaar. Tijdens de ALV is een jubileumcommissie gevormd (Jacky Cöhrs, Henk Hylkema, Ella Broekema en Wous Hilhorst). Zij gaan een en ander voorbereiden. Rondvraag: Wous: - sprak Henk de Ruiter over maandelijkse rondvaart door IJsselstein met volle maan voor de gemeente. De KVIJ zou dit moeten trekken. Wordt vervolgd. - Henk de Ruiter onderzoekt of de gewraakte buis onder de brug bij het stadhuis-fulco verwijderd kan worden. (Dit is inmiddels gebeurd, red.) Pagina 5

8 - Het clubblad kan ook digitaal worden ontvangen. André zal dit in het blad melden. Volgende ALV vergadering: maart of april 2008, precieze datum nog te bepalen. Financiële terugblik 2007 en begroting 2008 Door Jan van Mourik Eind 2006 bedroeg ons saldo 5.498,40; eind 2007 was dit opgelopen naar ,78. Een stijging dus van ongeveer 7.400,00. Een gedeelte hiervan was voorzien, maar er zijn ook een aantal meevallers die hebben bijgedragen aan deze enorme stijging. In februari 2007 hebben we 1.845,03 terug gekregen van Vitens, aangezien een aantal jaren - bij de betaling van het voorschot - werd uitgegaan van een te grote watermeter. Eind 2007 ontvingen we van Eneco in totaal 1.766,02 omdat we in 2007 nog steeds een te hoog maandelijks - voorschotbedrag betaalden. Sinds kort is dit naar beneden bijgesteld, aangezien we na aanschaf van de nieuwe verwarming veel minder energie gebruiken. In totaal dus 3.611,05 (10). Een plus t.o.v. de begroting bij verhuur clubhuis (4) 900,00 - botenverhuur(5) 700,00 - Koninginnedag (6) iets meer dan 400,00 en T&O (7-21) bijna 500,00 en 600,00 minder uitgaven voor boten (16) en botenwagens (17) en reservering onderhoud (24) 2.000,00 zorgen voor een stijging van 8.700,00. Aan onderhoud clubhuis/loodsen(14) is 900,00 meer uitgegeven dan begroot voor 2007 en de baropbrengst (3) valt ca. 400,00 lager uit. Pagina 6

9 Begroting 2008 De begroting 2008 ziet er heel anders uit dan de begrotingen van de voorgaande jaren. Aan de inkomstenkant zijn een aantal posten veel lager begroot en wel om de volgende redenen: 1. contributie leden (1): In 2007 zijn er behoorlijk wat opzeggingen binnengekomen en dit heeft uiteraard een direct gevolg voor de contributieopbrengst. 2. baropbrengst (3): Aangezien het clubhuis niet veel meer wordt verhuurd hebben we een lagere baromzet en wordt het grootste gedeelte hiervan binnengebracht door onze eigen leden. Omdat wij bij de consumptiekaarten werken met een korting van 20% bedraagt de winstmarge t.o.v. de inkoopprijs geen 100% meer. Mijn voorstel is om de consumptieprijzen niet te verhogen, naar genoegen te nemen met een wat lagere opbrengst. 3. verhuur clubhuis (4): Valt veel lager uit omdat hardloopvereniging REactive vanaf januari 2008 geen gebruik meer maakt van ons clubhuis. 4. Koninginnedag (6): Omdat het steeds moeilijker werd om voldoende vrijwilligers in te roosteren die dag, hebben we helaas moeten besluiten de satéverkoop te beëindigen en alleen de kanoverhuur voort te zetten. Aan de uitgavenkant kunnen we één meevaller noteren: 1. clubhuis overige kosten (12): I.v.m. een herbeoordeling van onze verzekeringsmaatschappij moeten we in 2008 weliswaar veel meer betalen voor de opstalverzekering van ons clubhuis en de bijbehorende loodsen (het premiepercentage is verhoogd en het verzekerde bedrag is aangepast, waardoor we niet meer onderverzekerd zijn), maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de lagere nota s van Eneco en Vitens. Het is gelukt om een sluitende begroting te presenteren, waar echter geen ruimte meer is voor reserveringen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren een behoorlijk bedrag aan reserve op kunnen bouwen ( ,00), maar met het jubileum voor de deur en de nodige onderhoudskosten (herinrichting overige 5 loodsen en de onzekerheid of het dak van het clubhuis waterdicht blijft) stel ik voor de contributie met ongeveer drie procent te verhogen. De basiscontributie wordt dan 93,00 per jaar. Pagina 7

10 inkomsten begroting 2007 realisatie 2007 begroting contributie leden 9.000, , ,00 2 contributie donateurs 165,00 165,00 132,00 3 baropbrengst 1.200, ,50 800,00 4 verhuur clubhuis 1.500, ,00 800,00 5 botenverhuur 800, , ,00 6 Koninginnedag 800, ,60 300,00 7 T & O 1.186,00 8 oeverloods 400,00 307,00 289,00 9 rente 50,00 0,25 10 diversen 100, ,05 66,00 totaal , , ,00 uitgaven begroting 2007 realisatie 2007 begroting clubhuis vaste kosten 3.200, , ,00 12 clubhuis overige kosten 4.000, , ,00 13 inkoop bar 1.212,02 14 onderhoud clubh./loodsen 700, , ,00 15 bestuur en cies / kosten 500,00 412,60 500,00 16 boten 650,00 204,00 300,00 17 botenwagens 300,00 136,58 200,00 18 Koninginnedag 802,90 19 oeverloods 900,00 773,67 800,00 20 TKBN 1.300, , ,00 21 T & O 711,11 22 clubactiviteiten 200,00 262,32 300,00 23 diversen 265,00 221,07 270,00 24 reservering onderhoud 2.000,00 0,00 totaal , , ,00 Pagina 8

11 Jaarverslag Bar 2007 door Marten de la Vieter Dit kan heel kort zijn: gezelligheid en vriendschap dmv kanogeleuter op sap maal 50 of iets langer. Meer gedetailleerd het volgende: Op verzoek van onze voorzitter Jan van Mourik nam ik per 1 januari 2005 de barcoördinatie op mij. Het afgelopen jaar was een voortzetting van het barbeleid van In het assortiment is geschrapt, minder variatie in frisdranken en biersoorten, geen ijsverkoop meer en minder versnaperingen. De prijzen werden in 2005 eveneens bijgesteld. Dit geheel gebeurde in overleg met het bestuur. Wat in afgelopen jaar gebeurd is, kon niet zonder de hulp van anderen. Die anderen zijn: Jan van Mourik, als algemeen raadgever; Wout van Hamersveld en Jos Noyen, die zorgen voor de inkopen en wat hen voor de voeten komt; Wout en Cocky Decker voor het noodzakelijke kluswerk en aankleding onderhoud en schoonhouden; de barmedewerkers, die ons vochtgehalte op peil houden. Het papierwerk: Dit mag geen bureaucratie worden, maar er ligt een barboek op de bar met formulieren die direct te maken hebben met het functioneren van de bar en een barboek met bestuursreglement, certificaten, vergunningen e.d. in de bestuurskamer. Dit is uiterst noodzakelijk i.v.m. controles door gemeente en brandweer. Het assortiment en de prijzen: Het besluit in 2006 om in het assortiment te schrappen is goed bevallen, (minder variatie in frisdranken, minder versnaperingen en bij de biersoorten wordt gelet op bijzondere aanbiedingen). De bijzondere bieren worden meer verkocht en het pilsje minder. De prijzen zijn gelijk gebleven aan die van Wetgeving: Inmiddels voldoet de KVIJ aan de wettelijke eisen van de drank- en horecawet, hebben we een bestuursreglement en is de gemeentelijke vergunning binnen. Eveneens hebben 19 leden (waarvan een aantal helaas de club heeft verlaten) het IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat behaald. (zie Oeverloods ). Indien er belangstelling is, kan voor hen een IVA-cursus worden aangevraagd aldus Jan van Mourik. (IVA = Instrucitie Verantwoord Alcoholgebruik). Financiën: De bar bracht in 2007 op: 2067,50 (incl. 345,60 consumpties bestuur/commissies, beginnerscursus en ALV), voor 1212,02. werd Pagina 9

12 ingekocht, zodoende heeft de bar 855,48 (begroot was 1200,00) opgeleverd. Voor verdere details hierover verwijs ik naar het verslag van de penningmeester. De consumpties worden betaald via de consumptiekaart voor het bedrag van 10 Euro; de kaart zelf heeft een waarde van 12 Euro. André Miedema heeft een nieuwe barkaart ontworpen, waarbij het maximale bedrag op de kaart van 1 Euro is vervangen door 80 Eurocent. (Het totaal bedrag wat geconsumeerd kan worden, is hetzelfde gebleven). Barmedewerkers: Afgelopen jaar is er wat verloop geweest. Twee vaste medewerkers verdwenen door verhuizing maar voor hen kwam gelukkig een goede vervanging. Echter nieuwe barmedewerkers zijn altijd van harte welkom. Onze barmedewerkers zijn: Esther Bloembergen, Jacky Cöhrs, Henk Hylkema, André Miedema, Marina Orri, Karin Schaap, Marten de la Vieter, Rieki van Wijk. Onze reserves zijn:, Alwin Hylkema en Bertus van der Werf. Terugtredend waren helaas met onze dank voor hun bewezen diensten: Nico Brandjes en Harald Roskam Teruggekomen in de bar dienst zijn: Esther van Bloembergen en Rieki van wijk, geheel nieuw in onze barbezetting is Karin Schaap (aan haar een hartelijk woord van welkom). IVA gecertificeerden: Jan Akkerman, Esther Bloembergen, Dirk Bouw, Jan Braam, Nico Brandjes, Jacko Brouwer, Jacky Cöhrs, Cor van Egmond, Wout van Hamersveld, Alwin Hylkema, Henk Hylkema, André Miedema, Jan van Mourik, Jos Noyen, Marina Orri, Harald Roskam, Ad van Veenendaal, Marten de la Vieter en Bertus van der Werf. (inmiddels hebben Jan Braam, Nico Brandjes en Harald Roskam de club verlaten) Tot slot een paar puntjes om te onthouden: A - Voor commissies is de eerste consumptie voor rekening van de commissie, de overige consumpties zijn voor eigen rekening. B - Openingstijden van de bar zijn: In het zomerseizoen is de bar open vanaf uur; in het winterseizoen vanaf uur. Het zomerseizoen is van openingstocht tot slottocht; het winterseizoen van slottocht tot openingstocht. Pagina 10

13 Jaarverslag Bestuur door Jacky Cöhrs Het nieuwe jaar begon met nieuwelingen, een nieuwe voorzitter, secretaris én penningmeester. Gelukkig is de penningmeester de oude voorzitter, in de persoon van Jan van Mourik, dus de kennis bleef in huis. Er waren al een flink aantal zaken in behandeling genomen in het jaar 2006, nu is het lekker warm en droog in het clubhuis, maar er stonden er ook nog een paar op het lijstje. Denk daarbij aan de herinrichting van de loodsen, opruimen van de zolder en met het sluiten van de markt, zelfs op zoek naar een ander zwembad voor T&O. Zoals inmiddels gemerkt zijn loods 1 en 2 nu klaar, is de zolder opgeruimd en hebben we een ander zwembad gevonden. De beginnerscursus was weer een succes met 22 deelnemers en de als altijd enthousiaste begeleiding. Naast de beginnerscursus werden er op woensdag avond ook door onze opleiders techniekavonden georganiseerd voor alle leden. Denk aan natte oefeningen en peddeltechnieken. Ook ruim water heeft zijn plek gevonden naast het groot water gebeuren. Als gevolg van de interesse in ruim water heeft toer wat van zijn vaste bezetting in moeten leveren. Daardoor hebben enkelen de kans genomen om tochten te organiseren. Een ontwikkeling die wij komend jaar verder willen stimuleren, reden waarom de vaarkalender voor toervaren op de slotavond nog niet is vastgesteld. Al met al wordt het weer een interessant nieuw peddeljaar, niet op de laatste plaats omdat we ook nog eens 25 jaar bestaan. Dit willen we niet ongemerkt aan eenieder voorbij laten gaan. Noteer daarom 31 mei en 1 juni alvast in je agenda. REMBRANDT voor * Verf * Behang * Flexa dealer UTRECHTSESTRAAT 40 Telefoon Pagina 11

14 Jaarverslag Beheer Door Jos Noyen De sneltreinvaart waarmee we in 2006 de renovatieklussen hadden opgepakt, is door allerlei omstandigheden veranderd in een stoptrein. We zijn en blijven een vereniging waarbij de meeste klussen gedaan worden door leden en we hebben naast ons kanoleven óók nog een privéleven. Toch zijn er weer wat klussen gedaan. Loods 1 en 2 zijn voorzien van nieuwe ligplaatsen Alle kajaks hebben een nieuwe (definitieve) ligplaats gekregen. Deze 2 klussen zijn op één dag geklaard met 22 vrijwilligers. Ook de zolder en voorzolder zijn nogmaals opgeruimd. De beide douches zijn voorzien van een deugdelijk ventilatiesysteem en de urinoirs hebben nu een goed doorspoelsysteem. In 2008 hopen we loodsen 3 t/m 7 te voorzien van nieuwe ligplaatsen, de vloeren in de beide douches te verbeteren en een betere buitenverlichting aan te brengen. De bestrating van het terras en voor loods 5 t/m 7 zal in de toekomst worden aangepakt. We hebben van de gemeente controle gehad over de brandveiligheid en horecavergunning. Er waren dit keer géén op- en aanmerkingen. Ook dat was weer een positieve ervaring. Onze inspanningen worden dus gehonoreerd. Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft geholpen bij het realiseren van de klussen. Jaarverslag Gootwatercommissie 2007 Een terugblik op de activiteiten van de Gootwatercommissie. Vier coaches van Grootwater hebben ook dit jaar weer mede richting gegeven aan de ontwikkeling binnen de werkgroep Ruimen&Grootwater, in overleg en in de praktijk. Aspirant-en vaarleiders hebben alle tochten goed afgeleverd. Lees het Jaarverslag van de Ruimwater werkgroep voor meer details. Brandingvaren: Dit jaar zijn we een keer gaan brandingvaren. Met het weer hadden we geen geluk: bij aflandige wind heb je nl. geen golven. Toch was het die ene Pagina 12

15 keer voor de deelnemers een verrijking voor hun technieken en bootbeheersing. Volgend jaar weer, dus. Techniekdagen: De Technieken dagen, vijf in totaal en dit jaar voor het eerst ingelast, zijn goed bezocht door zeer enthousiaste deelnemers. Goed om hier nog eens te vermelden voor wie, wat en waarom. Deze technieken dagen zijn speciaal bedoeld voor de beginnende ruimwatervaarder. Tijdens deze sessies wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden. Er wordt verder uitleg gegeven over navigatie, slepen, schegwerking en drift. Verder wordt er zoveel mogelijk gevaren in wisselende omstandigheden. Wind en golven zijn onze medespelers. Het doel is de beginnende ruimwatervaarder op een hoger niveau te brengen zodat hij aansluiting krijgt op grootwater en evt. kan afreizen naar de zeekampen van de TKBN. Wintervaren: Wanneer u dit leest is het wintervaren bijna teneinde, toch wil ik het hier even benoemen. Deze tochten worden namelijk ook meer bezocht dan in andere jaren, gemiddeld 6-8 personen is toch niet mis. Erg aantrekkelijk zijn deze tochten niet want het kan behoorlijk koud zijn wanneer je je in de openlucht moet aan- en uitkleden, bbbbrrrr. Dit geeft weer aan hoe gemotiveerd men is om dit te trotseren voor een aantal peddeluurtjes. Al met al een zeer geslaagd seizoen dankzij jullie inzet en deelname. Kortom de Grootwatercommissie kijkt tevreden terug want ook dit jaar zijn er weer een aantal die bij de TKBN hun zeevaardigheid certificaat hebben behaald. Alsnog vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd Tot ziens op het water. Namens de overige cie.leden: Jan Akkerman Voorzitter cie Grootwater. Pagina 13

16 Jaarverslag Redactie Het redactie team André Miedema & Rieki van Wijk Ja, een terugblik op 2007 is eigenlijk niet moeilijk. Voor de Oeverloo(d)s is het gewoon een redelijk gebruikelijk jaar geweest. Eén keer is de oeverloods 1 week later verschenen wegens gebrek aan kopij. Over het algemeen zijn de bladen behoorlijk gevuld geweest. De beslissing om voortaan maar een week de tijd te hebben tussen de kopijsluiting en de verschijning van de oeverloo(d)s is een verkeerde geweest. We gaan 2008 weer uit van een periode van 1,5 week zodat er minder stress is om het blad bij de drukker te krijgen en ook bij iedereen op de mat. Er is in de loop van het jaar een lichte toename van het aantal, dat de Oeverloo(d)s via krijgen. Mede dank zij onze adverteerders is het weer mogelijk geweest om de oeverloods te laten verschijnen. Helaas is er 1 adverteerder afgehaakt. De Website met de mailinglist is een iets ander verhaal. Mocht het in de eerste 10 maanden allemaal behoorlijk vlekkeloos gaan, op het moment dat onze provider besloot dat het anders moest gingen er veel dingen mis. Op dat moment was ik bezig met een grote renovatie van onze website zodat er in ons jubileum jaar een kompleet vernieuwde website zou zijn. Een korte opsomming van wat er gebeurde door de verhuizing : De mailinglist kreeg een ander adres. Bij het gebruik van de mailinglist kregen diverse leden vreemde meldingen die om het simpel te maken ook nog in het Engels waren. De (oude)website verscheen met foutmeldingen. De nieuwe (in aanbouw) website werd zichtbaar wat nog lang niet de bedoeling was. Tot slot werd ik als beheerder opgezadeld met extra wachtwoorden en inlogconstructies waarbij ik dingen niet meer kon beheren die ik wel zou willen beheren. Kortom het digitale gedeelte van de club heeft de nodige vrije tijd en hoofdbrekens gekost. Jaarverslag Toercommissie Ook dit jaar voeren de toervaarders in de wintertijd. Hun goede conditie kwam voor de openingstocht goed van pas. Met een stevige wind vertrokken wij vanuit de kanovereniging LKV Rijnland te Leiden, door de stad. De grootwatervaarders gingen over de meren. Voordat de grootwatervaarders de eerste plas over trokken werd door Jan A. een veilige koers uitgezet. Voor de Kagerplassen was de wind voor de één te veel en anderen genoten juist van de golven en het surfen. Pagina 14

17 In het clubhuis was een goed verzorgde borrel. Daar hoorden de vaarders dat iemand een nat pak kreeg. Gelukkig bleef deze man enthousiast voor het varen. Met Hemelvaart werd gevaren in Friesland. Igor en Jacky hadden een uitstekende plek uitgezocht, Camping Leenstra in Ter Oele, een gehucht aan het Koevordermeer. Een groep enthousiaste ruimwatervaarders gingen volgeladen een trektocht maken. Ook hier was het Jan A. die de groep bekwaam en met veel tegenwind naar een camping loodste. De andere dag kwamen zij terug. De andere groep maakte dagtochten. De eerste dag naar Heeg en sommigen moesten nog een stuk klunen rond Heeg. De tweede dag was de wind nog fors en Hans B. regelde de kanokar om een tocht te maken over de onbekende doch mooie beek de Linde. Voldaan gingen wij aan het einde van die dag met de complete groep uit eten. De laatste dag gingen wij gezamenlijk naar Langweer. Nu was het bijna windstil. Ook de zon maakte dat het een zeer geslaagd weekend werd. Elly en Steven zorgden dat ook deze zomer werd gevaren met de beginners. In de 4 windstreken werden tochten gemaakt van stad tot landelijk groen. Tot slot werd er een tocht gevaren in Nieuwkoop. Van de cursisten werd er maar één lid. Toertochten werden ook dit jaar georganiseerd. Hennie en Theo zorgen voor heerlijk gebak met hun Lopikerwaardroute. Het aanbod van tochten was zeer matig door toedoen van TC als leden. Igor organiseerde de slottocht in de Biesbosch. De avond was weer een gezellige bijeenkomst waar Jacky de leden vertelde over de plannen voor het 25-jarig bestaan. Overige tochten gingen naar de Biesbosch, Noord-Hollandse plassen, Kinderdijk. Het aantal tochten was niet groot dit jaar, de wil was er wel, maar.de man/vrouwkracht ontbrak! De toercommissie is met een flink aantal mensen uitgedund. Steven verhuisde, Hans Scheewe en Ella Broekema traden af, Hans Broekema en Elly van Laarhoven zullen zich na de algemene ledenvergadering terugtrekken. Dit baat ons, leden, A.B. en T.C. grote zorgen! Namens de toercommissie, Igor, Elly en Hans. Pagina 15

18 Jaarverslag Training en Opleiding T&O Beginnerscursus: De beginnerscursus is dit jaar een groot succes geweest. Er hadden zich 22 deelnemers uit de regio aangemeld. Een grondige evaluatie van de inhoud van de cursus van 2006 heeft geleid tot een nog professionelere aanpak. De eerste les in het zwembad, nu totaal 3 uur zodat er nog meer aandacht gegeven kan worden. Jan Akkerman vulde 45 minuten met theorie, terwijl de anderen groep praktijk kreeg. Een half uur om zich om te kleden, en te wisselen. De cursus van 2006 heeft onze vereniging 1 nieuw lid opgeleverd wat vrij mager is. Ook dit jaar zijn we ingegaan op het aanbod van de gemeente IJsselstein om deel te nemen aan het cursusproject De inschrijvings dag heeft geleid tot 18 cursisten en 6 via andere kanalen voor de cursus van Ook stonden we dit jaar op de lijst van het cursus project Houten, wat voor de tweede keer niet veel op leverde. Ook zijn wij benaderd door cursus project Woerden om daar mee te doen, wat nog verder uitgewerkt moet worden. Er zijn ook in 2007 vaarleiders opgeleid, voor de begeleiding van kvij tochten. Hier zal in 2008 meer inhoud aan gegeven worden. Zwembad oefeningen en buiten water in een wat later stadium. Training Tull en t Waal: Deze trainings dag is voor het eerst afgelast dit jaar, dit omdat er te weinig aanmeldingen waren. Ook is de BBQ daarom niet doorgegaan. Zondag-zwembad-oefen-uurtjes: Door enthousiaste en financiële ondersteuning vanuit ons bestuur zijn deze oefenuurtjes inmiddels een KVIJ-T&O traditie geworden. Een melding aan de mailing list, die een storm vloed aan inschrijvingen te weeg bracht. Pagina 16

19 Maar het moest later allemaal omgezet worden, omdat het zwembad in Vreeswijk ging sluiten. Na wat heen en weer gebel hebben we het voor elkaar om in Merwestein onze uurtjes te houden. Dit bad is twee maal zo groot, dus we kunnen er met grote getalen naar toe. Kortom laat je opnemen in de list, als je bij wilt blijven van het club gebeuren. Toch zijn er vaak afmeldingen en personen die gewoon niet komen, laat wel even wat van je horen. LEDEN LAAT JE IN DE MAILINGLIST ZETTEN!!! Je bent sneller op de hoogte van ingelaste club activiteiten Een mailtje naar Andre Miedema is genoeg! 1) lees het clubblad door èn 2) reageer aub op de verschillende oproepen die er in staan, niet alleen op die van T&0 Het bespaart je clubleden vele telefoonuurtjes. Ook zij willen graag tijd overhouden om te varen of voor hun privéleven. Het team van T&O: Jan Akkerman, Dick Bouw, Peter van Gorp, Wout van Hamersveld, Annette Spelt, Peter Grobbée, Andrea Veldman, Jos Noyen, Igor Spee. Herinrichting sportpark IJsseloever door Jan van Mourik De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij vijf gebruikers van sportpark IJsseloever hebben gekeken naar de herinrichting, In eerste instantie hebben de hockey-, korfbal- en handbalvereniging een plan opgesteld waarbij een sporthal en een extra veld voor de hockeyvereniging centraal staan. Vervolgens heeft de jeu de boulesvereniging aangegeven dat zij mee willen doen, aangezien zij een te klein clubhuis hebben en overdekte banen willen. De vraag kwam daarbij naar voren of wij samen met de jeu de boulesvereniging willen verhuizen naar de huidige hangplek - richting Hollandse IJssel. Onze bestaande lokatie zal dan gaan fungeren als hangplek. Pagina 17

20 Gang van zaken Het initiatief hiertoe komt van de Samenwerkende Sportverenigingen IJsseloever (SSIJ) en zij hebben in overleg met ons een zg. sportloods gesitueerd, waarbij in het midden de overdekte banen van de jeu de boulesvereniging liggen en aan de beide eindzijden de clubhuizen. Ons clubhuis komt aan de kant van de Hollandse IJssel. We hebben afgesproken dat wij dit plan met onze leden gaan bespreken en zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2008 een beslissing moeten nemen. Ook de overige verenigingen zullen vóór eind maart 2008 beslissen of zij wel of niet mee willen doen, waarna dit plan zal worden voorgelegd aan de Sportraad. Bij een positief advies zal dit vervolgens bij de gemeente IJsselstein worden ingediend. Bij een eventueel nee van de kanovereniging zal alleen het plan van de hockey-, korfbal- en handbalvereniging worden ingediend en zal de jeu de boulesvereniging op zoek moeten naar een alternatief. Dit betekent dat wij in alle rust en zonder druk een beslissing kunnen nemen. Wat betekent dit voor ons Wij zullen met elkaar goed moeten kijken naar de voor- en nadelen die dit met zich meebrengt en daarom hebben wij besloten om woensdag 5 maart a.s. aanvang uur -een bijeenkomst te organiseren bij ons in het clubhuis, waarbij de plannen nader zullen worden uitgelegd en iedereen vragen kan stellen en zijn mening kan geven. Voor degenen die op deze avond niet kunnen en toch graag vantevoren geïnformeerd willen worden, liggen de plannen vanaf volgende week woensdag iedere week in het clubhuis ter inzage. Omdat wij verwachten dat velen hierover een mening zullen hebben, hebben we voor deze voorbespreking gekozen om zodoende tijdens de ALV de nodige chaos te voorkomen. We hopen dan ook dat veel leden op 5 maart a.s. aanwezig zullen zijn. Pagina 18

Daar kwam dit jaar verandering in. Zoals in de Binding nummer 40 aangekondigd, werd er een kanotocht georganiseerd door Ellie en Marjan!

Daar kwam dit jaar verandering in. Zoals in de Binding nummer 40 aangekondigd, werd er een kanotocht georganiseerd door Ellie en Marjan! Kanovaren of fietsen op zondag 3 juni a.s. Kanocentrum WirdumerklapWat doen langlaufers in de zomer? Hoewel langlaufers volgens eigen zeggen voldoende hobby s hebben blijkt toch de wens te bestaan van

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Kanovereniging de IJsselstreek 1-09 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat M. Hobbemastraat

Nadere informatie

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Kanovereniging de IJsselstreek 7-07 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Maansteenhof

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Kanovereniging Viking Amsterdam

Kanovereniging Viking Amsterdam Kanovereniging Viking Amsterdam Voorwoord Dit boekje is bedoeld voor geïnteresseerden in de kanovereniging Viking. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe we de nieuwe vikingers opleiden tot kampioenen.

Nadere informatie

OEV ERLOO D S 1 2011

OEV ERLOO D S 1 2011 OEV ERLOO D S 1 2011 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 3402 MJ IJsselstein Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Kanovereniging Viking Amsterdam

Kanovereniging Viking Amsterdam Kanovereniging Viking Amsterdam Voorwoord Dit boekje is bedoeld voor iedereen die graag wil kanoën bij kanovereniging Viking. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe we de nieuwe Vikingers opleiden tot

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Kanovereniging de IJsselstreek 2-06 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Boedapestlaan

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Het Wad en zeekanoën: Vereiste vaardigheden. wadkanovaren.nl

Het Wad en zeekanoën: Vereiste vaardigheden. wadkanovaren.nl pagina 1 van 5 Vereiste vaardigheden wadkanovaren.nl Het staat iedereen vrij om met een kano het Wad op te gaan, maar verstandiger is om dat alleen te doen als je over voldoende kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Oeverloo(d)s 5/6-2011 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 3402 MJ IJsselstein Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Wielewaal 44 3435AR

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

TERUG IN DE TIJD VAN DE GRENSLANDMENNERS DEEL 4

TERUG IN DE TIJD VAN DE GRENSLANDMENNERS DEEL 4 TERUG IN DE TIJD VAN DE GRENSLANDMENNERS DEEL 4 Nadat wij in het jaar 1999 ons jaarlijks clubweekend bij Sibylle heel gezellig hadden door gebracht wisten we dat het laatste weekend in zicht was. Zo ook

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

OCV trucks. Over de zomerrit dan ook een verslag om deze in het kort nog even opnieuw te beleven of na te genieten.

OCV trucks. Over de zomerrit dan ook een verslag om deze in het kort nog even opnieuw te beleven of na te genieten. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, juli 2015 Verslag van de zomerrit op 27 juni 2015. Na de lente de zomer, maar vanwege het weer leek de zomer nog steeds ver weg. Maar het komt toch allemaal

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt.

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt. De Biesbosch leent zich uitstekend om met een groep actief bezig te zijn. Gezellig een dagje weg met vrienden of familieleden. Peddelend met een kano of al varend met een fluisterboot door de kronkelende

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam.

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Gezellig met ongeveer 15 personen naar Engeland om daar een lang weekend tegen elkaar te gaan darten en uiteraard

Nadere informatie

Clubdag 30 jaar A.O.W.

Clubdag 30 jaar A.O.W. Clubdag 30 jaar A.O.W. Op zaterdag 11 juni houden we weer onze clubdag voor de leden, dit met een feestelijk tintje i.v.m. 30 jaar A.O.W. We gaan eerst een tocht rijden, natuurlijk op de Solex. Dit begint

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. Schotland reis 2009 10 mei tot 15 mei De week rust pakte even anders uit voor de achter gebleven bemanning, het was zo n bar weer

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING UWTC DATUM: maandag 29 mei 2017 TIJD: 20.00 uur PLAATS: Clubhuis Europarei AGENDA 4. Verslag ALV van 11 november 2016 5. Jaarverslag 2016 6. Financieel verslag door de penningmeester

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop

Roeivereniging De Meije, Nieuwkoop Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop Het Nieuwkoopse plassengebied. Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers. (editie 2014) Nieuwkoopse plassen algemeen. Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

WTC NijeRieders. Informatiegids WTC NijeRieders

WTC NijeRieders. Informatiegids WTC NijeRieders WTC NijeRieders Informatiegids 2017 WTC NijeRieders Bedankt voor interesse in onze vereniging WTC NijeRieders. Om een beeld te geven wat je van ons kunt verwachten hebben wij dit informatieboekje opgesteld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009.

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009. Page 1 of 5 Bob van Asselt Van: Nieuwsbrief [nieuwsbrief@onderdekastanje.nl] Verzonden: dinsdag 16 maart 2010 21:33 Onderwerp: Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2010 Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie