Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen."

Transcriptie

1

2

3 Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik en hergebruik natuurlijke rijkdommen. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. De groep is marktleider voor de meeste van haar producten en bedient voornamelijk klanten in de landbouw, de industrie, de bouwsector en in eindmarkten voor gezondheidsproducten en consumptiegoederen. Als individu en als bedrijf zijn we gedreven om steeds nieuwe en meer duurzame manieren te vinden om de enorme uitdagingen van onze planeet aan te gaan en dit door het beste te halen uit de natuurlijke rijkdommen die ons omringen.. Zo zijn we expert in het verwerken van bijproducten van andere industrietakken om ze om te zetten in een gamma nieuwe producten, dat varieert van nutriënten voor voeding, voeders en landbouw tot efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen bestemd voor de waterzuivering van verscheidene industrieën. Of het nu gaat over de producten en diensten die we aanbieden of over hoe we ze maken, respect voor onze planeet en haar rijkdommen staat steeds centraal in al onze activiteiten. Omdat we geloven dat elke molecule telt.

4 Hoogtepunten van 2013 Transformatie is afgerond In 2013 werden verschillende desinvesteringen afgerond. De verkopen maken deel uit van de transformatie die in 2010 werd gestart met als doel een groep te creëren die zich toespitst op het aanbieden van oplossingen voor de uitdagingen van onze planeet. Hierdoor is de groep niet langer actief in profielen, compounds, veevoederfosfaten en OCD. Deze desinvesteringen volgen op de eerdere uitstap uit de PVC/Chloor-Alkali activiteiten en farma. Bestendige ontwikkeling van de Tessenderlo Kerley activiteiten Voor investeringen lag de focus voornamelijk op Tessenderlo Kerley. Het ging specifiek over de bouw van de productievestiging en bijkomendeopslagcapaciteit voor meststoffen in Hanford California, die haar eindfase bereikte, en over de start van de constructie van de Barrick Goldstrike Thio-GoldTM-Ca fabriek. Een nieuwe referentie-aandeelhouder Op 8 november 2013 stapte Picanol Group, door de aankoop van de participate van 27,52 % van SNPE, een Frans staatsbedrijf, in het aandelenkapitaal van Tessenderlo Chemie NV. Picanol Group is een Belgische industriële groep die wereldwijd actief is in de textielindustrie. Door deze wijziging in het aandeelhouderschap werden Luc Tack en Mel de Vogue eind december aangesteld als co-ceo s van Tessenderlo Group, in opvolging van Frank Coenen. Uitbreiding bij Akiolis In 2013 breidde Akiolis haar activiteiten verder uit. Zo opende het nieuwe vestigingen voor de productie van organische korrelmeststoffen en veevoeders, zette het een joint venture op in de sector van biodiesel en breidde het haar ophaalregio uit in Frankrijk. DYKA wint duurzaamheidsprijs DYKA Nederland kreeg een onderscheiding voor energie efficiëntie van NRK, de Nederlandse federatie van de rubber- en kunststofindustrie. DYKA toont dat besparingen in de supply chain,door een slim gebruik van materialen en recyclage, de prestaties op gebied van energie en duurzaamheid kunnen verbeteren. Einde van de fosfaatproductie in Ham (België) Na decennia van productie, stopte Tessenderlo Group op 16 december de fosfaatactiviteit in de vestiging van Ham in België. JDP realiseert beste resultaat ooit Door de permanente klantgerichtheid behaalde John Davidson Pipes Ltd. in 2013 het beste resultaat in zijn 41- jarige bestaan, en dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden in de Britse bouw. Opening van de Braziliaanse gelatine fabriek In september 2013 werd onze nieuwe gelatine fabriek in Acorizal, Brazilië officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de lokale overheden, de Belgische ambassadeur in Brazilië en heel wat van onze Zuid-Amerikaanse klanten.

5 Boodschap van de gedelegeerd bestuurders en de voorzitter voor de stakeholders Terug naar winstgevendheid Na een bewogen jaar voor Tessenderlo Group, kijken gedelegeerd bestuurders Mel de Vogue en Luc Tack en de voorzitter van de raad van bestuur Gérard Marchand terug op de hoogtepunten van 2013, zowel op operationeel als op organisatorisch vlak, en delen hun visie voor de toekomst. Wat waren de belangrijkste verwezenlijkingen in 2013? De transformatie van de groep zette zich ook in 2013 voort en bereikte een hoogtepunt met de afronding van het desinvesteringsprogramma, dat werd opgestart in Begin 2013 lanceerden we een plan om de toekomstige prestaties van de business unit Minerale chemie te verbeteren. Dit programma - met de naam BRIO heeft als doel om de concurrentiepositie van de kaliumsulfaat activiteit (SOP) op een duurzame manier te herstellen en de top-3 positie wereldwijd te handhaven. De SOP business past volledig binnen de strategie van de groep, die zich onder meer toespitst op voeding en landbouw, en behoort dus tot de kernactiviteiten. Het BRIO-programma wil een belangrijke financiële verbetering teweegbrengen door de resterende kosten verbonden aan de fosfaatactiviteit weg te werken en door initiatieven om de resultaten van de sulfaat activiteit te verbeteren. In februari 2013 werd de verkoop van onze profielenactiviteit op het Europese vasteland -, gekend als Profialis -, aan OpenGate Capital, een wereldwijde private investeringsmaatschappij, voltooid. In mei verkochten we Tessenderlo Partecipazioni S.p.A, inclusief het filiaal Tessenderlo Italia Srl,aan International Chemical Investors Group (ICIG), een private industriële holdingmaatschappij. De verkoop betrof de productievestiging in Pieve Vergonte (Italië), met een elektrolyse- en chlooraromatenafdeling en twee waterkrachtcentrales. Door de verkoop trekt de groep zich volledig terug uit de sector van de organische chloorderivaten. Een maand later volgde de verkoop van Compounds aan Mitsubishi Chemical Corporation, een industriële wereldspeler die actief is in de compounds sector. De verkoop behelst vier productievestigingen in Frankrijk, Polen en China en een R&D afdeling in België. Samen stellen ze 360 mensen tewerk. In de herfst van 2013 werd de desinvestering van onze Profielenactiviteit in het Verenigd Koninkrijk - Eurocell - afgerond. De overnemer was H2 Equity Partners, een private investeringsmaatschappij. De verkoop betrof drie productievestigingen, een magazijn en 124 verkoopspunten, met in totaal 978 medewerkers. Na eerdere verkopen in de VS, Canada en op het Europese vasteland, betekende deze overdracht de volledige terugtrekking van de groep uit de sector van de kunststofprofielen. Tenslotte tekenden we op het einde van het jaar een overeenkomst om onze afdeling voederfosfaat gekend als Aliphos - te verkopen aan Ecophos, een Belgische producent/ondernemer met veevoederfosfaten als kernactiviteit. De verkoop werd afgerond in februari 2014 en omvat een productievestiging in Rotterdam (Nederland), drie verkoopkantoren (Duitsland, Spanje, Polen) en een aantal commerciële functies. De activiteit

6 telt 57 medewerkers. De fosfaatproductie in Ham (België) die eind 2013 om milieureden werd gesloten, maakt geen deel uit van de overeenkomst. Hiermee beëindigden we de herschikking van onze portfolio. Al onze aandacht gaat nu naar de activiteiten die in portfolio bleven. In 2013, investeerden we verder in de groei van Tessenderlo Kerley. Enerzijds verhoogden we de opslagcapaciteit voor KTS, die nu al klaar is voor het seizoen Anderzijds vergrootten we de productiecapaciteit voor datzelfde product. Die extra productiecapaciteit zal beschikbaar zijn in de loop van Beide investeringen gebeuren in Hanford California (VS), in de onmiddellijke nabijheid van onze klanten, wat ons toelaat ze nog beter te bedienen. Er waren verder nog twee belangrijke gebeurtenissen in Na de aankondiging in juli, nam Picanol Group in november de participatie van 27,5 % van SNPE in Tessenderlo Group over. Het werd hiermee de grootste aandeelhouder van de groep. Ook is de nieuwe aandeelhouder een partner op lange termijn, die de strategie van de groep volledig onderschrijft, en die heel wat industriële expertise en ondernemerschap inbrengt. Als gevolg van deze belangrijke wijziging in het aandeelhouderschap, besliste de raad van bestuur om een dubbele CEO-structuur op te zetten. In december, werden Luc Tack van Picanol en Mel de Vogue beidenaangesteld als gedelegeerd bestuurders. In januari 2014 werd ook de samenstelling van het GMC gewijzigd. Stefaan Haspeslagh, eveneens afkomstig van Picanol, werd aangesteld als Executive Director Transformation and Development. Met dit nieuwe GMC zullen we de groep door de volgende fase van haar herpositionering loodsen. Het eerste hoofddoel is om terug winstgevend te worden. Hoe presteerden we in 2013? 2013 was een jaar vol veranderingen en uitdagingen op alle niveaus. Operationeel kenden we een erg moeilijk jaar met aanhoudend moeilijke marktomstandigheden en zwakke prestaties in veel van onze activiteiten. Het afgelopen jaar onderging Tessenderlo Group een snelle en ingrijpende gedaantewisseling. Deze veranderingen hebben een enorme impact gehad op het eigen vermogen en op de winstgevendheid van de groep. De historische opkuis, de verschillende desinvesteringen en de tegenvallende resultaten van sommige van onze belangrijkste investeringen, hebben geleid tot drie opeenvolgende verliesjaren. De ongunstige economische situatie heeft daarbij ook onze winstgevendheid beïnvloed. Het herstel van deze winstgevendheid zal de komende jaren. onze volledige aandacht vragen Wat zijn de verwachtingen voor 2014? We zijn er nog steedsvan overtuigd dat de richting die de groep insloeg de juiste is. Maar we moeten we er nu voor zorgen dat de fundamenten van de groep in orde zijn, zodat we ons verhaal verder kunnen zetten en onze duurzame industriële activiteiten kunnen versterken zal opnieuw een moeilijk jaar worden. Daarom zullen we focussen op operational excellence, sales excellence, kostencontrole en het generen van cash. We geloven in een echte ondernemingszin en in het Tessenderlo Group zoals het vandaag bestaat. Elke business unit die we momenteel in portefeuille hebben, is er voor de langere termijn. We zijn overtuigd dat er een mooie toekomst voor deze groep. Jammer genoeg moeten we eerst nog moeilijke tijden trotseren, voor we de pagina volledig kunnen omslaan. Op basis van de huidige inschattingen, met weliswaar een beperkte zichtbaarheid omwille van de fragiele economische context, voorziet Tessenderlo Group dat de REBITDA in 2014 voor dezelfde scope van activiteiten grotendeels in de lijn zal liggen met die van Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een naar verwachting lagere REBITDA bij Minerale chemie, omwille van het transformatieproject dat de productie-eenheid in Ham (België) omvormt tot een kaliumsulfaatfabriek. Van het segment Gelatine & Akiolis wordt bovendien verwacht dat de REBITDA in 2014 onder die van het niveau van 2013 zal liggen. Naast deze verwachte invloeden op het

7 resultaat, zullen Tessenderlo Kerley, Kunststof leidingsystemen en Waterbehandeling in het komende jaar naar verwachting een groei van de REBITDA kennen. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van 3 juni 2014 voorstellen om de uitkering van het dividend voor het boekjaar 2013 op te schorten. Algemeen zal het accent liggen op een continue kostenvermindering en op een verbetering van de commerciële activiteiten, om zo terug winst te kunnen genereren. Gérard Marchand Mel de Vogue Luc Tack Voorzitter van de raad van bestuur Co-Chief Executive Officer Co-Chief Executive Officer

8 Tessenderlo Group in enkele cijfers De moeilijke algemene economische context en de uitzonderlijke marktomstandigheden in sommige van onze markten hebben de operationele en financiële prestaties van de groep beïnvloed.

9

10 De groep wereldwijd

11 Tessenderlo Kerley Oplossingen voor het verhogen van gewasopbrengsten, voor zuiver water en verbetering van industriële processen Wie zijn we De kernactiviteit van Tessenderlo Kerley ( Kerley Core ) bestaat uit de productie en verkoop van gespecialiseerde vloeibare meststoffen die telers toelaten op een efficiënte manier aan landbouw te doen. We maken deze producten aan door zwavel en andere nevenproducten, die we op een veilige manier uit de reststromen van petroleum- en gasraffinaderijen halen, om te zetten in vloeibare meststoffen die de productie van maïs, graan, groenten, katoen en hooi verbeteren. Onze belangrijkste producten zijn ammoniumthiosulfaat - met de merknaam Thio-Sul - en kaliumthiosulfaat - verkocht onder de merknaam KTS. Het volledige gamma meststoffen en bodemverbeteraars van Kerley Core zijn samengebracht onder de Crop Vitality merknaam die in de VS gelanceerd werd in Eind 2012 werd de groei-activiteit Kerley International opgericht om de groei van het productsegment meststoffen en bodemverbeteraars van Tessenderlo Kerley buiten de VS en Canada op te drijven. Bouwend op het succes van dit businessmodel in de VS, richt Kerley International zich op de ontwikkeling van deze business in specifieke regio s waaronder Europa en Centraal- en Latijns-Amerika. Binnen Tessenderlo Kerley levert MPR Services diensten voor het beheer van amine en glycol, ter verbetering van de restgasbehandeling in raffinaderijen, gasontginningen, ammoniakfabrieken, staalfabrieken en LNGinstallaties (vloeibaar aardgas). Environmentally Clean Systems (ECS) levert de olie- en gasindustrie milieuvoordelige verwerkingsmethodes voor het zuiveren en recupereren van water dat verontreinigd raakt door olie- en gaswinning, mijnbouw en raffinageactiviteiten. Mining & Industrial Chemicals (M&I) is een nieuwe groei-activiteit die werd opgestart in Deze business levert waardevolle ondersteuning aan de mijnindustrie. Wereldwijd leveren ze gespecialiseerde producten en diensten die de klanten toelaten om hun bestaande technologie efficiënter in te zetten en alternatieve technologieën aan te wenden en dit tegen competitieve prijzen. NovaSource, onze gewasbeschermingsactiviteit, verwerft, ontwikkelt, registreert en commercialiseert wereldwijd gewasbeschermingsmiddelen. NovaSource focust op het verhogen van de kwaliteit en de productiviteit van gespecialiseerde voedselgewassen zoals aardappelen, fruit, noten en groenten. Business in 2013 Ondanks de latere start van het seizoen presteerde de kernactiviteit van Tessenderlo Kerley in 2013 beter dan de meeste andere bedrijven in de landbouwsector. Thio-Sul (ammoniumthiosulfaat) presteerde onder de verwachtingen door het korte plantseizoen voor maïs als gevolg van ongunstige weersomstandigheden tijdens het eerste kwartaal, door een belangrijke daling van de maïsprijzen en door de onzekerheid in de markt over de prijzen voor grondstoffen voor de landbouw. KTS daarentegen overtrof de verwachtingen, ondanks het feit dat er producttoewijzing diende te gebeuren gedurende een hele periode. In 2013, werden de business en de structuur van MPR grondig onder de loep genomen en realiseerden we voor het tweede jaar op rij een belangrijke verbetering in REBIT. Later dan voorzien werd onze tweede ECS fabriek, gelegen aan een omvangrijk ontginningsgebied voor schalieolie in North Dakota (VS), geopend in oktober Door de late oplevering en de verschillende verschuivingen bij de ontginnings- en productiemaatschappijen binnen North Dakota, konden we als nieuwe speler moeilijk onze plaats veroveren in de markt, waardoor het business plan voor 2013 minder haalbaar werd.

12 Toch blijft North Dakota een uiterst aantrekkelijke opportuniteit, en dit voor langere tijd. Onze vestiging in Myton, Utah blijft de verwachtingen inlossen. Bovendien ontving onze klant Newfield Exploration, waarvoor ECS alle waterzuivering doet, de State of Utah Audubon Award voor de maatregelen die het nam op vlak van waterzuivering. M&I presteerde bijzonder goed als startup groei-eenheid. De strategie om terug haar positie in te nemen in de markt van de mijnbouw en de industrie, met verschillende producten voor allerlei toepassingen zoals de scheiding van basis - en edelmetalen, verloopt precies volgens plan. Zo begon M&I in april 2013 met de aanlevering van de reagens Nokes aan verschillende mijnsites en voerde het de productie op gedurende het jaar. In 2013 startte ook de bouw van de Barrick Goldstrike fabriek, gebaseerd op de eigen gepatenteerde technologie van Tessenderlo Kerley. NovaSource vertoont sinds 2007 aanhoudend groei en leverde ook dit jaar een sterke presatatie die een weerspiegeling was van deze in Het jaar werd gekenmerkt door de quasi afronding van de integratie van het Sevin gamma, dat werd overgenomen van Bayer in 2012 en wereldwijd wordt verkocht. Vooruitblik Investeringen in infrastructuur zullen nodig blijven om tegemoet te komen aan de wijzigende vraag uit de markt voor efficiëntere aanleveringlijnen. In deze context is de afwerking van de productievestiging en opslagvoorziening voor KTS in Hanford, California het belangrijkste initiatief voor de kernactiviteit van Tessenderlo Kerley in Deze vestiging zal toelaten om de markt in Californië en de aangrenzende markten beter te bedienen. In 2014 zal de Barrick Goldstrike Thio-GoldTM-Ca fabriek worden opgeleverd. De eerste leveringen zijn voorzien in het derde kwartaal. Op langere termijn voorziet M&I een aanzienlijke groei de komende jaren door naar verwachting nieuw beschikbare productiemogelijkheden, door de uitputting van gemakkelijk bereikbare en minder complexe grondstoffen, en omwille van haar technische voorsprong. De beschikbaarheid van logistieke mogelijkheden zouden de prestaties en de groei kunnen beïnvloeden. MPR zal op koers blijven en langzaam maar gestaag groeien, ook op het vlak van rentabiliteit. ECS zal verder evolueren als een full service provider die zowel het verzamelen, het transport en de zuivering van afvalwater als de definitieve verwijdering van de afvalstoffen zal beheren. Door de steeds strengere milieureglementering voor water en de toenemende concurrentiedruk voor zuiver water tussen de verschillende industrietakken, is de strategie van ECS om een complete dienstverlening aan te bieden voor waterzuivering en recyclage voor elke industrietak, een competitief voordeel dat nodig is om te overleven in de sector NovaSource is voorzichtig optimistisch voor De concurrentie en de wisselkoersen zullen belangrijke elementen zijn die de prestaties kunnen beïnvloeden. Daarom zet de business haar operational excellence programma verder. Het programma is erop gericht het beste te halen uit de bestaande activiteiten en uit de intellectuele eigendommen. Zoals in het verleden blijft Novasource verder zoeken naar mogelijke overnames van producten die passen in de strategie.

13 Gelatine en Akiolis Multifunctionele ingrediënten van een uitstekende kwaliteit, met een hoge voedingswaarde en een hoog energetisch potentieel Wie zijn we We verzamelen en verwerken bio-reststoffen en bijproducten van klanten aan het begin van de keten in de voedingsindustrie en spelen in op de vraag van klanten verderop in de keten naar hoogwaardige eiwitten en vetten, functionele voeding, biodiesel, meststoffen en farmaceutische producten. De gelatineactiviteit van Tessenderlo Group voorziet in een volledig gamma gelatines en hydrolysaten van hoge kwaliteit door de verwerking van bijproducten uit de vleesindustrie. We bevoorraden een groeiende markt in de voedings- en farmaceutische sector vanuit vestigingen in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika, en recent ook vanuit nieuwe fabrieken in Brazilië en China. Wereldwijd zijn we de derde grootste speler. AKIOLIS verwerkt organische bijproducten van klanten aan het begin van de industriële keten, zoals dierenkwekers en vleesverwerkers en sinds kort ook in de voedingsindustrie, bij supermarkten en zelfs restaurants, en maakt er hoogwaardige ingrediënten van voor gebruik in petfood, diervoeders, meststoffen, lipochemie en biobrandstoffen. Bijproducten van gezonde dieren bestemd voor menselijke consumptie worden verwerkt via gesofisticeerde processen zodat er hoogwaardige eiwitten en vetten uit gemaakt worden. Deze ingrediënten worden gebruikt in petfood, dierenvoer, viskweek, bio-meststoffen, zepen en in lipochemie. Bijproducten op basis van graangewassen uit bakkerijen en koekjesfabrieken worden verwerkt tot hoogwaardig voer voor biggen en varkens. AKIOLIS houdt zich ook bezig met de methanisatie en compostering van vergistbaar afval uit de voedings- en distributiesector. AKIOLIS produceert ook dierlijke vetten en vleesmeel van risicodragend organisch materiaal. Deze producten krijgen een nieuwe waarde als hernieuwbare biobrandstoffen en zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen als energiebron. Trends in 2013 Nadat er twee jaar een grondstoffentekort wasvoor de productie van gelatine, verbeterde de beschikbaarheid van grondstoffen in de loop van Hierdoor vergrootte het wereldwijde aanbod van gelatine. Gelijktijdig nam de wereldwijde vraag af door de crisis in Europa en door het toenemende succes van Griekse yoghurt, die minder gelatine bevat dan de gewone yoghurt in de Verenigde Staten. In de tweede helft van het jaar hebben deze twee factoren tot een verhoogde concurrentdruk op vlak van prijzen geleid, waardoor de marges onder druk kwamen. Daar kwam nog bij dat de waarde van de verkoop van bijproducten afnam. Als antwoord lanceerde we in de loop van 2013 een wereldwijd manufacturing excellence programma met de naam Spirit wat zijn eerste resultaten zal opleveren vanaf Met het Spirit programma willen we uit elke molecule het maximum halen, door te focussen op rendementsverbetering, energiebesparing en door bijproducten optimaal te laten renderen. Er wordt ook gewerkt aan de veiligheidsprestaties, aan respect voor het milieu en aan empowerment van onze mensen. In lijn met onze businessstrategie, behielden we een stabiel marktaandeel in Europa en Noord-Amerika, terwijl we ons marktaandeel vergrootten in de groeimarkten, meer bepaald in Zuid-Amerika en Azië. De groei van de gelatinemarkt in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië had een positieve impact op onze verkoopsvolumes. Bijkomende capaciteit werd voorzien in Zuid-Amerika voor de groeiende markt van collageenhydrolysaten voor voedingssupplementen en gezondheidscosmetica. Belangrijk in deze context was de inhuldiging van onze nieuwe fabriek in Brazilië in september.

14 Organisationele problemen in China vertraagden onze groei en verhinderden een volledig rendement van onze eerdere investeringen in nieuwe capaciteit. Recent implementeerden we belangrijke veranderingen in de managementstructuur om de organisatie te versterken en voor te bereiden op toekomstige groei. Tegen het einde van het jaar werden verschillende kostenbesparende initiatieven ingevoerd die de eerste resultaten zullen opleveren in Onze inspanningen in manufacturing en sales excellence werden opgedreven om de verhoogde druk op de marges te compenseren en we hebben lange termijn relaties opgebouwd met de leveranciers van beenderen. Om de voordelen van onze wereldwijde aanwezigheid in gelatine volledig te benutten, stapten we van een regionale structuur over naar een organisatie die wereldwijd volledig geïntegreerd is, om zo onze supply chain op globaal niveau te optimaliseren. Voor Akiolis, stond 2013 in het teken van uitzonderlijke marktomstandigheden. De volumedaling van bijproducten afkomstig uit Franse slachthuizen zorgde voor een sterk verhoogde concurrentie tussen de grootste spelers in de markt. De marges kwamen zwaar onder druk en werden verlaagd om onze marktpositie te kunnen behouden. Deze aanpak heeft gewerkt voor Akiolis. In de markt voor het ophalen van risicodragend organisch materiaal verbeterden we ons marktaandeel bijvoorbeeld met 6,8%, wat het vertrouwen van verenigingen van veefokkers in ons bedrijf aantoont. Het opgeven van winstmarges om marktaandeel te verzekeren brengt nieuwe korte termijn uitdagingen met zich mee: bijkomende, snelle verbeteringen in productiviteit zijn nodig. In de downstream markten bleef Akiolis de valorisatie van eindproducten in de pet food en viskweek markten verbeteren en dit in samenwerking met de klanten en in overeenstemming met de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt. Twee nieuwe productie-eenheden werden ingehuldigd in 2013 en Akiolis kon zo haar positie in groeiende marktsegmenten versterken. Violleau, gespecialiseerd in de productie van meststoffen en natuurlijke bodemverbeteraars afkomstig van compostering, opende een nieuwe fabriek voor de productie van organische korrelmeststoffen. Deze meststoffen worden vooral gebruikt in de wijnbouw en in de groenten- en fruitteelt. Apeval, een expert in het verzamelen en verwerken van bijproducten uit de bakkerijsector en koekjesindustrie tot ingrediënten voor dierenvoeding, heeft de eerste productie-eenheid in zijn soort in Frankrijk ingehuldigd. Samen met belangrijke spelers in de Europese biodiesel markt, participeerde Akiolis in de creatie van de joint venture AD Biodiesel. Dit nieuwe bedrijf specialiseert zich in de productie en de verkoop van biodiesel op basis van dierlijke vetten en gebruikte frituurvetten. Voor Akiolis is de hoofddoelstelling om het opgehaalde materiaal optimaal te laten renderen ten behoeve van de upstream-klanten, uitgaande van de meerwaarde van een kringloopeconomie. Downstream bleven we nieuwe marktopportuniteiten onderzoeken die voortvloeiden uit de gewijzigde Europese wetgeving voor ingrediënten (vetten en proteïnen) op basis van dierlijke bijproducten geschikt voor menselijke consumptie. Dit stelde Soleval in staat om zijn positie in de markt van aquacultuur en pet food te versterken, in nieuwe regio s zoals de VS en Zuidoost-Azië. Naast de industriële en commerciële projecten die Akiolis uitvoerde in 2013, werd ook de managementstructuur vereenvoudigd. Nieuwe beslissingsprocessen in ondersteunende functies hebben geleid tot een betere efficiëntie waardoor we onze concurrentievoordelen beter kunnen benutten. Vooruitblik De marges blijven onder druk staan doordat de gelatineprijzen sneller dalen dan de grondstofprijzen. Onze initiatieven om kosten te reduceren en de programma s voor manufacturing & sales excellence zouden onze winstgevendheid op de lange termijn moeten verbeteren. In R&D richten we onze aandacht op procesinnovatie om de productie-efficiëntie en het productierendement te verhogen en ook op technische ondersteuning van onze klanten. Voor Akiolis wordt 2014 een overgangsjaar waarin we eerst en vooral onze economische en commerciële situatie terug in balans moeten brengen. Om dit doel te bereiken moeten we meer waarde creëren met elke ton

15 ingezameld materiaal door een resultaatgerichte implementatie van onze Operational & Sales Excellence programma s. De strategische objectieven van Akiolis blijven in lijn met de vorige jaren. Dit jaar zal de nadruk liggen op het versterken van onze positie in de traditionele markten, namelijk de Franse markt van dierlijke bijproducten, en tegelijkertijd willen we de valorisatie in de downstream markten verbeteren, meer specifiek in de markt van pet food en aquacultuur. De Apeval en Violleau projecten zijn nu afgerond. We zullen hun verdere ontwikkeling ondersteunen om de aanwezigheid van Akiolis in deze groeiende marktsegmenten te verzekeren. Hoewel ons hoofddoel duidelijk het verdedigen en uitbreiden van de Franse marktpositie is, blijft Akiolis zich voorbereiden op internationale groei.

16 Minerale chemie Kant-en-klare plantenvoeding die het waterverbruik en de bemesting in de landbouw vermindert Wie zijn we Na de verkoop van de veevoederactiviteit (Aliphos) aan Ecophos in februari 2014 en de stopzetting van de fosfaatproductie in Ham (België) in december 2013, bestaat Minerale Chemie nog enkel uit de kaliumsulfaatmeststoffen. Kaliumsulfaatmeststoffen bestemt voor de landbouw Kaliumsulfaat (SOP) wordt hoofdzakelijk gebruikt als meststof voor gespecialiseerde gewassen zoals bloemen, fruit en groenten. Met een productiesite in België en export naar meer dan 80 landen, zijn we de derde grootste producent op een markt die 4,5 miljoen ton verhandelt. We richten ons daarbij op hoogwaardige gewassen en zijn gespecilialiseerd de markt van wateroplosbare meststoffen. De wateroplosbare kaliummeststof van Tessenderlo Group, bekend onder de merknaam SoluPotasse is wereldwijd de onbetwiste marktleider in het segment van vloeibare kaliumsulfaatmeststof. Dit topproduct heeft een marktaandeel van meer dan 30% en een uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit en merkherkenning. SoluPotasse laat een preciezere toediening van voedingsstoffen toe waardoor de benodigde hoeveelheid water en meststof daalt, en minder overtollige meststof in waterlopen terechtkomt. SOP is een veelzijdige meststof die uiterst geschikt is voor gebruik in droge klimaten. Het bevat zowel de nutrient kalium als zwavel en biedt de gewassen een hoge concentratie aan snel opneembare voedingsstoffen. Door het lage chloorgehalte krijgt deze kaliummeststof de voorkeur in gebieden met een risico op een hoog zoutgehalte in de bodem. SOP verhoogt de opbrengst en kwaliteit van de oogst en draagt bij aan de resistentie van gewassen tegen droogte, vorst, insecten en ziekten. Daarbij verbetert kaliumsulfaat de voedingswaarde, de smaak en het uitzicht van gewassen en maakt het gewassen beter bestand tegen transport, opslag en bulkverwerking. Business in 2013 Kaliumsulfaatmeststoffen In onze traditionele sulfaatmarkten - West- en Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten - bleef de vraag gebukt gaan onder de economische crisis in Europa en de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Daar tegenover zette onze wateroplosbare meststof SoluPotasse zijn groei verder, voornamelijk in Latijns-Amerika. Halfweg 2013 ontstond er een tekort in de markt wat leidde tot een sterke vraag naar ons product. Jammer genoeg konden we deze stijging van de vraag niet volledig benutten door sociale onrust in de fabriek in Ham (België), als gevolg van de aangekondigde reorganisatie in het kader van het BRIO plan. Het BRIO-reorganisatieplan werd begin 2013 aangekondigd. Het plan heeft als doel om de site van Ham en de organisatiestructuur aan te passen na de sluiting van de fosfaatproductie einde Dit veelzijdig BRIO-plan omvat efficiëntieverbeteringen op alle niveaus, onder meer in de verkoop en in de productie, om de kaliumsulfaatbusiness klaar te stomen voor de toekomst en haar top-3 positie in de markt te vrijwaren. Als deel van het plan werd in de loop van 2013 een sales excellence programma gelanceerd, waarmee we onze SoluPotasse volumes al konden verhogen en onze marges voor het hele gamma konden verbeteren. De uitbreiding van de productiecapaciteit wateroplosbare kaliumsulfaat, SoluPotasse, maakt ook deel uit van het plan. Aliphos veevoederfosfaten Aliphos te kampte met moeilijke marktomstandigheden en werd getroffen door de sociale acties in de productievestiging van Ham (België). In deze moeilijke context slaagde Aliphos er toch in om zijn marktaandeel te

Financiële kalender Tessenderlo Group in een notendop. Strategie en troeven Recente acquisities. Woord van de Voorzitter pagina 4

Financiële kalender Tessenderlo Group in een notendop. Strategie en troeven Recente acquisities. Woord van de Voorzitter pagina 4 INHOUDSTAFEL Financiële kalender Tessenderlo Group in een notendop Kerncijfers Strategie en troeven Recente acquisities kaft uitvouw uitvouw uitvouw uitvouw Woord van de Voorzitter pagina 4 Bestuur, directie

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Een prestatievol jaar

Een prestatievol jaar Koninklijke DSM N.V. Een prestatievol jaar DSM Profiel DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en industriële

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2011 (artikel 96 van het W. Venn.) Geachte aandeelhouders,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving 28 28 Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Economisch Verslag p. 8 Milieuverslag p. 4 Sociaal Verslag p. 62 Jaarrekening p. 85 Bestuursverslag

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

2011 jaarverslag verslag jaar 2011

2011 jaarverslag verslag jaar 2011 JAARVERSLAG 2011 jaarverslag 2011 kerncijfers (Bedragen x 1 miljoen, tenzij anders vermeld) 2011 2010 Omzet (verricht werk)* 2.801 2.674 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.489 3.248 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Navigating the Future

Navigating the Future Jaarverslag 2008 Navigating the Future Prudently Pragmatically Proactively Groepsoverzicht Nyrstar is leverancier voor de wereldwijde commoditymarkten en wordt gedreven door waardecreatie. Nyrstar produceert

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2013

BASF in Antwerpen Verslag 2013 BASF in Antwerpen Werkoverleg tussen BASF-medewerkers aan een productieinstallatie (vlnr): Gwen Cardon, Michel Palinckx, Wim Baeten en Hans Schuyten. Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010 Profiel Nuon is een energieonderneming met 5.800 FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

Profiel. Inhoudstafel

Profiel. Inhoudstafel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Deel 1: Verslag van de Raad van bestuur 03 Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder 06 Raad van bestuur 09 Bekaert Group Executive Wereldspeler met focus op de

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 JAARVERSLAG 2013-2014 Halle, 19 juni 2014 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B- 1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie