Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober

2 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure Medewerkers - Algemeen - Bestuur - Secretariaat - Onderwijscommissie - PR commissie - Coördinator Opleiding - Coördinator workshop - Docent workshop - Assisteren tijdens workshop - Privacy Taakbeschrijving medewerkers - Opleiding tot SEP: o Docent o Assistententeam o Coördinator o Cameraman - Workshops Bijlage 1: Evaluatieformulier Opleiding Bijlage 2: Regels van de FHE betreffende assistenten - Requirements - Assistant Guidelines - Provider Guidelines Bijlage 3: Aanmeldingsprocedure groep C Bijlage 4: Informatie opleiding groep C Bijlage 5: Contract student opleiding groep C Bijlage 6: Formulieren t.a.v. opname en DVD-gebruik Blz

3 Somatic Experiencing Nederland (SEN) Op 21 februari 2008 werd de stichting Somatic Experiencing Nederland opgericht. In de statuten staat het doel beschreven: De stichting heeft ten doel het bevorderen van traumaverwerking met name door het uitdragen van het gedachtegoed van Somatic Experiencing, een visie op het ontstaan en helen van trauma, in Nederland en zo mogelijk daarbuiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het geven van bekendheid aan de methode SE in Nederland, zowel aan potentiële cliënten, als aan potentiële SE cursisten, als aan beroepsgroepen en opleidingsinstituten in het gezondheidssysteem en andere organisaties die zich bezig houden met traumaverwerking. b. het verzorgen van opleidingen tot SE Practitioner c. het verzorgen van bij- en nascholingscursussen op het gebied van SE d. het onderhouden van relaties met de hiervoor genoemde organisaties en het onderhouden van een relatie met de FHE in de VS *. e. het onderhouden van contacten met afgestudeerde SE Practitioners * De FHE (Foundation for Human Enrichment) heeft inmiddels een nieuwe naam: Somatic Experiencing Trauma Intitute (SETI). Dit document beschrijft het kwaliteitsbeleid van Somatic Experiencing Nederland. Veel van de behandelde onderwerpen komen terug in bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden, de jaarcontracten die met studenten worden gesloten en in het Klachtenreglement. 3

4 Website Het belangrijkste medium om bekendheid te geven aan SE is de website: Hierop staat vermeld wat SE is, de relatie van SEN met SETI, informatie over de opleiding en over workshops. De website valt onder de verantwoordelijkheid van de PR-commissie. Certificaat Na afloop van een workshop ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit is een bewijs van aanwezigheid tijdens de workshop. Het certificaat wordt getekend door de docent en door SEN en kan getekend worden door de deelnemer. Na afloop van elk opleidingsjaar alsmede na afloop van de gehele opleiding ontvangt de student een certificaat, uitgegeven en getekend door SETI. Dit op voordracht van het bestuur van SEN, na controle of is voldaan aan alle door SETI vereiste aanwezigheidcriteria en bovendien aan de door SEN gestelde eisen t.a.v. leersessies en supervisie. Accreditaties Bij de volgende organisaties is accreditatie van de opleiding en/of workshops verkregen: VNT (Vereniging Natuurgeneeskunde Therapeuten): opleiding en een- en tweedaagse workshops KNGF (m.b.t. fysiotherapeuten in de psychosomatiek): opleiding Beginning jaar, tweedaagse workshops. Intermediate jaar is in aanvraag. Er is accreditatie van de opleiding aangevraagd bij de VBAG; deze is afgewezen op grond van het gebruik van de Engelse taal in de manuals. Iedere student kan voorstellen om met ons de mogelijkheid tot accreditatie door zijn/haar eigen beroepsvereniging te onderzoeken. Beroepsvereniging Er is (nog) geen beroepsvereniging voor afgestudeerde SEP-ers. SEN ziet de SEP-opleiding als een kopstudie, bovenop een eerdere opleiding of beroep, en niet als een op zichzelf staande therapieopleiding. Dit is in lijn met het beleid van SETI. SEN gaat er van uit dat iedere SEP-er vanuit zijn eigen vakgebied verbonden kan zijn met een eigen beroepsvereniging. Beoordelingen studenten opleiding Tijdens de opleiding worden de studenten doorlopend door de docent en het assistententeam geobserveerd en begeleid, tijdens de oefeningen en tussen de lessen door. Er wordt gelet op: vermogen tot containment en zelfregulatie kennis SE toepassing SE therapeutische vaardigheden. Indien nodig wordt corrigerende feedback gegeven; dit valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator, i.s.m de docent. Er zijn geen examens of toetsen. Aan het eind van het 1 e en 2 e opleidingsjaar beoordeelt het assistententeam of de student door kan naar het volgende jaar, aan de hand van bovengenoemde criteria. Indien nodig volgt een gesprek met de betreffende student, door de docent en/of coördinator en/of senior/primary assistent. Er kan een negatief (bindend) advies gegeven worden of een advies m.b.t. aanvullende activiteiten, zoals extra leersessies, deelname aan studiegroepen of therapie. 4

5 Aan het eind van het 2 e (Intermediate) jaar, krijgt elke student een feedbackgesprek, gericht op overgang naar het 3 e (Advanced) jaar. Klachtenprocedure Een student van de opleiding of deelnemer van een workshop kan met een vraag of opmerking altijd terecht bij het secretariaat of de coördinator. Mocht dit niet genoeg zijn om onvrede weg te halen, dan kan een klacht ingediend worden. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij onvrede wendt de student/deelnemer zich bij voorkeur eerst tot de medewerker van SEN met wie de onvrede is ontstaan en probeert op deze wijze tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt of wanneer de student/deelnemer de medewerker niet rechtstreeks wenst aan te spreken wendt de student/deelnemer zich tot de coördinator van de opleiding/workshop. De coördinator beoordeelt wat nodig is zoals bemiddeling of bepaalde acties en voert deze uit. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke instantie, bestaande uit 3 tot 5 personen, benoemd door het bestuur. Deze personen hebben affiniteit met de SE-opleiding, maar zijn geen lid van het bestuur of medewerker van SEN. De klachtencommissie is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van haar taak, waaronder ook het horen van de klager, de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen. Ook nu weer zijn er twee stappen: eerst wordt gekeken of bemiddeling kan helpen. Indien de bemiddeling slaagt is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen. Indien de bemiddeling niet slaagt, zal de klachtencommissie komen tot een uitspraak over de ontvankelijkheid van de klager, de gegrondheid van de klacht, het advies aan de aangeklaagde en te nemen maatregelen door het bestuur van SEN. Zij bericht dit aan het bestuur, de klager en de aangeklaagde. De uitspraak is bindend. Het bestuur zal de consequenties daarvan op redelijke termijn afhandelen. Bovenstaande is een ingekorte versie van de klachtenprocedure. Het klachtenreglement kan worden gedownload vanaf de website. Elke trainer of assistent bij wie leersessies gedaan worden, is zelf lid is van een beroepsvereniging. Mocht er onvrede zijn over de behandeling door een van hen als therapeut, dan kan men met deze klacht terecht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de betreffende therapeut. 5

6 Verantwoordelijkheden en taakbeschrijvingen Algemeen Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidskeuzes en heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle uitvoering. De commissies en coördinatoren komen met ideeën, stellen plannen op, laten dit goedkeuren door het bestuur, voeren uit, en koppelen terug aan het bestuur hoe het loopt. In iedere commissie zit een bestuurslid als contactpersoon vanuit het bestuur. In deze paragraaf staan die functies beschreven die niet door SETI zijn vastgelegd voor de opleiding. Bestuur verantwoordelijk voor visie, beleid en strategie: wat willen we wanneer bereiken en hoe; kwaliteit; alsmede verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering daarvan. oprichting stichting; statuten vaststellen tarieven voor opleiding en workshops vaststellen accommodatie voor opleiding voordragen en benoemen van docent voor opleiding, assistententeam, coördinatoren, aanbieders van studiegroepen, en andere medewerkers van SEN beoordelingen en bevorderingen medewerkers SEN; voeren van functioneringsgesprekken; bijhouden van functioneringsdossiers (zie bijlage 1) voorzitter: leidt vergaderingen; representeert SEN naar buiten toe secretaris: stelt agenda op voor vergaderingen; maakt notulen; informeert andere SENmedewerkers/onderlinge communicatie penningmeester: beheert financiën, begroting en stand bijhouden; boekhouding bijhouden; ontvangt declaratieformulieren; belasting, ANBI; contracten studenten contactpersoon SETI: onderhoudt contacten met SETI in VS en andere SE- organisaties in Europa t.b.v. goede relatie, financiële zaken, trainers, gezamenlijke belangen contactpersoon secretariaat: 1 e contact t.a.v. aansturing. heeft kennis van alle door SEN georganiseerde activiteiten en weet wie de coördinator of contactpersoon daarvoor is Secretariaat centraal contactpunt SEN: telefoon, staat op website en onderaan brieven/facturen; beantwoordt s/telefoontjes bij voorkeur binnen 24 uur; uiterlijk binnen 3 werkdagen. verwijst door of laat terugbellen/mailen, uiterlijk binnen 3 werkdagen heeft kennis van alle door SEN georganiseerde activiteiten en weet wie de coördinator of contactpersoon daarvoor is verricht uitvoerende werkzaamheden voor bestuur, onderwijscommissie, PR commissie, coördinatoren/projectleiders e.a. waar mogelijk deelnemers opleiding en workshops: inschrijven, houdt gegevens bij, creëert overzicht voor coördinator beheert digitaal archief van s, gegevens studenten en deelnemers, overige contacten SEN verstuurt facturen; checkt betalingen en stuurt herinneringen i.o.m. penningmeester maakt/verstuurt certificaten workshops regelt certificaten opleiding i.s.m. contactpersoon FHE contact met accommodatieruimte opleiding en workshops: regelt data en ruimte i.o.m. coördinator, rekening; regelt overnachtingaccommodatie/dagarrangementen voor staf en studenten/deelnemers verstuurt op aanvraag folders naar potentiële cliënten, studenten; verkoop SE folder aan (aankomende) SEP s kopiëren manuals, artikelen + verkoop 6

7 Onderwijscommissie verantwoordelijk voor inhoud introductieworkshops en overige workshops verantwoordelijk voor onderwijsmiddelen zoals powerpoint presentaties regelt inhoud hand-outs voor workshops; manuals (eventueel vertaling) voor opleiding opstellen intakeprocedure; medebeslisser bij twijfelgevallen accreditaties aanvragen PR commissie opstellen PR beleidsplan, bespreking met bestuur, bestuur keurt goed contact met Bodymind; waar elkaar aanvullen doelgroep bepaling + hoe bereiken PR acties uitvoeren: bepalen welke advertenties, bepalen waar intro s en hoe vaak; mailings; op grond van jaarbudget contacten leggen met voor ons belangrijke instanties; komen tot mogelijkheid van presentaties, workshops etc. maken folder SE maken folder opleiding maken overige informatiefolders website: verantwoordelijk voor inhoud Coördinator Opleiding heeft overzicht van alle activiteiten betreffende een bepaalde opleidingsgroep regelt intake volgens aanmeldingsprocedure van onderwijscommissie (zie bijlage 4) is verantwoordelijk voor communicatie naar studenten, zoals informatie over de opleiding, contracten en betalingen, veelal uitgevoerd door secretariaat (zie bijlagen 5 en 6) heeft overzicht studenten en is eerste aanspreekpunt voor hen, voor, tijdens en na de modules contact accommodatieruimte contact met docent en assistententeam i.v.m. organisatorische zaken financiën opleiding: betaling trainer/assistenten etc. verantwoordelijk voor manuals (inhoud door onderwijscommissie) en ander materiaal tijdens opleiding aanwezig en aanspreekpunt voor alle niet-inhoudelijk-se-zaken Opmerking: deze functie kan gesplitst worden in een 1 e en 2 e coördinator; minstens een van beide is aanwezig tijdens de opleiding. Coördinator workshop zaal regelen, prijzen regelen; contact met verhuurder zaal: vooraf, tijdens, er na PR regelen voor bekendheid van deze workshops: wat maar nodig is: mail (met gebruikmaking van netwerk), brieven, op website contactpersoon met ontvangende of organiserende instantie (overgenomen van PR commissie of bestuur) overzicht financiën communicatie naar docent/assistenten (op voordracht van onderwijscommissie) tijdens workshop aanwezig en aanspreekpunt voor alle niet-inhoudelijk-se-zaken (deze taak kan worden gedelegeerd naar een van de andere aanwezigen zoals een assistent) heeft overzicht van deelnemers: ontvangst, uitleg bij binnenkomst, betaling regelt koffie/lunch/water inrichting zaal: stoelen, tafel voor laptop/beamer, cd-speler, verwarming, bloemen regelt hand-outs waar nodig (inhoud door onderwijscommissie) 7

8 Docent workshop is de docent tijdens de workshop, brengt kennis over, leidt de oefeningen kan gebruik maken van het materiaal van de onderwijscommissie zoals powerpoint presentatie; naar eigen inzicht en smaak aanpassen regelt beamer, laptop, scherm, verlengsnoer leidt tijdens de workshop het team van assistenten/coördinator/gastvrouw Assistenten tijdens workshops tijdens lesgeven aanwezig in de zaal t.b.v. containment tussendoor opvangen/begeleiding van deelnemers waar nodig tijdens pauzes praten met deelnemers, vragen beantwoorden, mensen enthousiast maken tijdens oefeningen begeleiden inspringen bij docent en coördinator waar nodig Privacy Alle medewerkers dragen er zorg voor dat de privacy van studenten en deelnemers gewaarborgd is. Dit houdt in dat niet meer dan nodig is voor een zorgvuldige begeleiding gegevens van de student/deelnemer worden uitgewisseld met andere medewerkers. Adresgegevens worden alleen binnen de betreffende groep inclusief assistententeam bekend gemaakt. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden. Persoonlijke gegevens die van belang zijn voor een goede psychologische begeleiding van de student of deelnemer worden door de betreffende medewerker uitgewisseld met andere medewerkers binnen het assistententeam/secretariaat, dit ter beoordeling van de medewerker zelf. 8

9 Medewerkers SEN contracteert al het personeel dat nodig is voor een goed verloop van de opleiding en workshops. Afhankelijk van de functie dient dit personeel te beschikken over kwalitatief voldoende kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van: - theorie SE - SE-therapie - didactiek - sociale vaardigheden Dit ter beoordeling door het bestuur, op voordracht van één daartoe aangewezen bestuurslid. Deze is verantwoordelijk voor alle aangelegenheid m.b.t. de medewerkers, zoals aanstelling, beoordelingen, doorgroei en de communicatie daarover. Alle medewerkers dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Opleiding tot SEP Voor elke opleidingsgroep kiest het bestuur een contactpersoon binnen het bestuur, een coördinator, een docent, de samenstelling van het assistententeam en een cameraman. Na elke opleidingsmodule vullen de studenten een evaluatieformulier in betreffende de docent en de organisatie (zie bijlage 2). Het bestuur evalueert na afloop van de modules, stelt eventueel benoemingen bij en evalueert na afloop van elk opleidingsjaar. Docent: het bestuur kiest een docent die door SETI daartoe is gecertificeerd. Het doet dit op grond van eigen ervaringen met deze docent en aanbevelingen van andere SE-organisaties in Europa en de VS. Na elke module geven de student een beoordeling over de docent middels een evaluatieformulier. Assistententeam: Bij de samenstelling van het assistententeam houdt het bestuur zich aan de regels van de SETI (zie bijlage 3) betreffende benodigde kennis, ervaring en lidmaatschap beroepsvereniging. Het assistententeam bestaat uit: - Senior assistent. De senior is de leider van het assistententeam. Vereisten en bevoegdheden volgens de regels van SETI. - Primary assistenten. Het aantal is afhankelijk van het aantal studenten in de groep, volgens een verhouding van ongeveer 1 primary assistent op 5 à 6 studenten. Vereisten en bevoegdheden volgens de regels van SETI. - General assistenten. Vereisten en bevoegdheden van de general assistent volgens de regels van SETI. - Junior assistenten. De junior assistent is een aanloopfunctie tot general assistent. Vereisten zijn dezelfde als bij general assistent; het aantal taken en bevoegdheden is beperkt en bouwt zich op tot general. Na elke module wordt beoordeeld of deze assistent bevorderd kan worden tot general. Het totaal aantal general/junior assistenten is afhankelijk van het aantal primary assistenten: maximaal één general/junior assistent per primary assistent. General en junior assistenten worden tijdens elke opleidingsmodule elk toegewezen aan een eigen primary assistent, die tijdens die module optreedt als coach: dagelijks wordt een kort coachingsgesprek gehouden. Bovendien krijgen zij per module een uur groepscoaching door de senior assistent. Eén lid van het bestuur is met name verantwoordelijk voor alle acties betreffende de aanstelling en evaluatie van assistenten. Primary assistenten dienen een assistententraining te volgen. De Nederlandse primary assistenten zijn ook buiten de opleidingsmodules beschikbaar voor begeleidingsvragen, leersessies en supervisie. 9

10 Coördinator De coördinator is verantwoordelijk voor het overzicht van alle acties die nodig zijn om de opleiding goed te laten verlopen, zowel tijdens de voorbereidingsfase, als tijdens de modules zelf, als tussen de modules in, als de nazorgfase. Hij/zij checkt of alle betrokken personen hun taken uitvoeren, initieert daartoe. Rapporteert aan bestuur en meldt problemen bij bestuur indien nodig. De coördinator kan een deel van het werk uitbesteden aan een 2 e coördinator. De 1 e coördinator is dan verantwoordelijk voor een juiste taakverdeling. Veel van dit werk wordt uitgevoerd door het secretariaat. Cameraman Tijdens de opleidingsmodules worden DVD-opnames gemaakt van de theorielessen en demonstraties. De cameraman maakt deze opnames, die vervolgens uitsluitend door de studenten, docent, assistenten en bestuur gekocht of geleend en bekeken kunnen worden. Vooraf geven studenten schriftelijk toestemming hiervoor (zie bijlage 7). Eigenaarschap en copyright van de opnames ligt bij SETI. Workshops Voor elke workshop kiest het bestuur een docent, de samenstelling van het assistententeam (in overleg met de docent) en een coördinator. Het bestuur evalueert na afloop van de workshop het functioneren van elke medewerker, mede op grond van schriftelijke evaluaties van de deelnemers van de workshop indien aanwezig. Waar mogelijk worden de eisen gevolgd die SETI stelt aan docenten/assistenten voor de opleiding, aangepast aan de omstandigheden van de betreffende workshop (zoals aantal studenten, aantal dagen, beoogde diepgang van het materiaal) en aangepast aan de situatie in Nederland. Over het algemeen zal de taak van docent uitgevoerd worden door een ervaren senior of primary assistent. Voor het assistententeam wordt een mix gekozen van ervaren assistenten en assistenten in opleiding. Evaluatie zal leiden tot keuzes voor assistenten en docenten in de toekomst, zowel voor workshops als de opleiding. Dit wordt vastgelegd in het functioneringsdossier. 10

11 Bijlage 1: Evaluatieformulier Opleiding Somatic Experiencing WORKSHOP EVALUATION LEVEL AND LOCATION OF TRAINING: DATES OF TRAINING: FACULTY MEMBER(S): COORDINATOR: 1. What elements of this training seminar were of particular value to you professionally? Please be specific in your answer. 2. Please list any concepts presented during the seminar that were difficult for you. 3. Are there any concepts presented in the seminar that you feel were inadequately explained, or suggestions you have that would facilitate the clearer presentation of any concept? Please be as specific as possible. 4. Please indicate the effectiveness of the Faculty Member by circling the appropriate number: (1-poor/ineffective, 10=outstanding) Please express any further comments or questions regarding the format or any other aspect of this seminar feel free to use the back of this paper if necessary. Name (optional) 11

12 Bijlage 2: Regels van SETI betreffende assistenten De regel die SETI stelt aan assistenten staan op de website van SETI: Hieronder volgt een bloemlezing als voorbeeld. The Requirements for General Assistant at the Beginning Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Intermediate year The Requirements for General Assistant at the Intermediate Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Advanced year Must have assisted at all modules of the Beginning year of training The Requirements for General Assistant at the Advanced Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Advanced year Must have assisted at all modules of the Intermediate year of training The Requirements for Personal Session Providers at the Beginning Level: Must be an SEP Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have assisted in all modules of the Beginning Year Must have an active SE practice. An active SE practice means they have provided at least 150 SE sessions to clients, and will document this with a signed statement to that effect. Personal session providers agree to provide sessions to participants at a maximum rate of $100 per session hour. Faculty may charge a maximum of $150 per hour. 12

13 Assistant Guidelines The Guidelines in this section pertain to Assisting in Somatic Experiencing trainings. There are different requirements for each level of assisting. All requirements & applications to assist can be found here: Assistant/Provider Downloads. Assistants, session providers and case consultation providers are an integral part of the overall training experience for SE students. Assistants provide direct learning support at the trainings themselves. Session providers enhance SE class participants learning of SE, as well as provide examples of how Se is incorporated into various practice modalities, by providing direct experience of the SE method in private sessions. Case consultation providers help SE class participants deepen their understanding of SE principles and methods in relation to their own practice modality, help them integrate Se effectively into their particular practice settings, and provide support for developing their individualized practice of SE. Assistants are an important part of the Somatic Experiencing learning support team. They provide support, containment, and feedback for students during practice sessions in class, help out with organizational matters such as setting up breakout rooms, monitoring times and helping prepare snacks, and fulfill faculty support tasks as requested by faculty members. Assistants are strongly encouraged to make a commitment to assist at all modules of the training year for which they will assist. Some faculty members may make this a prerequisite to being accepted to the assisting team for a given training. While we understand that those assisting in SE trainings for the first time may still be learning SE themselves, there are some skills that assistants are expected to have even at the outset of their assisting role. We expect assistants will, to the best of their ability: Develop their capacity for containment and self-regulation Be a cooperative team member Take in constructive feedback and direction Maintain appropriate professional boundaries, including confidentiality Support the faculty teaching function Have a working knowledge of the SE curriculum Assist in providing overall class containment by helping faculty, fellow assistants, participants and class coordinator Each faculty member has his/her own preferences for how assistants are to provide feedback to participants, support the faculty teaching function, etc. As one example of assistant guidelines, the guidelines used for the current advanced trainings are provided in this link. click here>> If the faculty member has not clearly articulated what is expected, we recommend assistants ask the faculty member to outline what is expected of assistants for that particular training. Applicants need to be pre-approved as assistants prior to their initial assisting assignment. It is up to the individual faculty members to make the final decision about which assistants will actually assist at a given training, but faculty must draw from the pool of pre-approved assistants. Faculty have the final say in who assists, not the local organizer. 13

14 Provider Guidelines The Guidelines in this section pertain to Session and Consult Providers. There are different requirements for each level and all requirements & applications to apply to provide sessions/consults can be found here: Assistant/Provider Downloads. Assistants, session providers and case consultation providers are an integral part of the overall training experience for SE students. Assistants provide direct learning support at the trainings themselves. Session providers enhance SE class participants learning of SE, as well as provide examples of how Se is incorporated into various practice modalities, by providing direct experience of the SE method in private sessions. Case consultation providers help SE class participants deepen their understanding of SE principles and methods in relation to their own practice modality, help them integrate Se effectively into their particular practice settings, and provide support for developing their individualized practice of SE. Personal Session Providers Experienced SE Practitioners who have integrated SE into their professional practice modalities contribute an important element of the learning experience for students by providing sessions for credit to class participants. Approved session providers may sometimes offer sessions during the course of a training module to participants in that module, or may provide sessions outside of the class environment to SE learners as they proceed through the SE training. The sessions provided for credit in the training are intended as a support for the students experiential learning process of SE, although it is understood that these sessions may also contribute to the learner s personal change process. Sessions provided in this context may differ from on-going therapy in that providers will not necessarily have a long-term therapeutic relationship with the participant. Since these for-credit sessions are an integral part of the students learning experience, it is expected that approved SE session providers will not only have significant practice experience in their profession, but will also have active professional practices in which they have already integrated the use of SE. It is also expected that approved session providers will stay current with the SE curriculum and vocabulary so they are fully prepared to support the learning experience of students currently enrolled in the program. The sessions provided in this context allow skilled professional practitioners to share knowledge and expertise with SE learners, and should not be viewed as a way to build the provider s practice. In addition to the more formal criteria for becoming an approved session provider, there are additional skills that session providers are expected to have. To the best of their ability, approved sessions providers will: Continue to refine their skills at integrating SE into their professional practice Maintain awareness of scope of practice issues for integrating SE into their practice modality Observe confidentiality and professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction Individual Case Consult Provider As an Individual Case Consultant, you are taking on a larger leadership and educational support role within the Somatic Experiencing training program. Individual case consultation is an opportunity for SE course participants to expand their learning in a more personalized setting. Participants may want to present and get feedback on cases they are struggling with, review SE concepts, or explore ideas they are generating from their integration of SE into their practice modality. This is not formal supervision as required in many psychological professions, but rather an opportunity for SE learners to benefit from the knowledge and expertise of other practitioners who have been using SE for an extended period of time within their own practices. Individual case consultants are expected to have a minimum of 5 years of experience in their SE practice, and it is recommended they have a minimum of 10 years of experience in their 14

15 professional practice. Since case consultants are helping students integrate their SE learning into various practice modalities, it is also recommended that case consultants be knowledgeable about scope of practice and ethics boundaries in their area of professional practice. It is important that case consultants stay current with the SE curriculum and vocabulary so they can best support students currently enrolled in the SE program. In addition to the more formal criteria for becoming an individual case consultation provider, there are additional skills that consultation providers are expected to have. To the best of their ability, consult providers will: Develop their ability to identify and highlight what the participant is doing right, as well as ways to share ideas about where the participant faces challenges Maintain awareness of scope of practice issues for integrating SE into various modalities Maintain confidentiality and appropriate professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction Group Case Consult Provider As a Group Case Consultant, you are taking on an expanded leadership and educational role within the SE community and are therefore expected to have a leadership and educational role in your professional community. Group case consultations will necessarily have a larger teaching component to them, so it is expected that group case consultants have related teaching and/or group consultation and leadership experience in a related field. Group case consultation provider status is not granted without the candidate demonstrating significant expertise in the use of SE in a professional practice context; candidates are expected to have a minimum of 7 years of experience in active SE practice. In addition to the more formal criteria for becoming a group case consultation provider, there are additional skills that consultation providers are expected to have. To the best of their ability, consult providers will: Develop their ability to assess and manage group dynamics Develop their ability to identify and highlight what the participant is doing right, as well as ways to share ideas about where the participant faces challenges Maintain confidentiality and appropriate professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction 15

16 Bijlage 3: Aanmeldingsprocedure groep C Hieronder als voorbeeld de brief die mensen die hebben aangegeven de opleiding te willen volgen van groep C hebben ontvangen. Hallo, Fijn dat je je interesse hebt aangegeven voor de opleiding tot Somatic Experiencing Practitioner. De opleiding start met het eerste blok van 19 t/m 22 september 2010, in Groesbeek. De aanmeldings- en intakeprocedure gaat als volgt: 1. Stuur een CV en brief met motivatie waarin je uitlegt waarom je deze opleiding wilt gaan volgen. Wil je in je CV bovenaan vermelden: naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adres, tel.nr. (in ieder geval je privé-nummer) en adres. In de motivatiebrief geef je aan: Hoe je SE hebt leren kennen. Waarom je deze opleiding wilt volgen. Hoe je SE wilt gaan gebruiken in je werk. Wat je professionele en/of persoonlijke ervaring is met traumaverwerking. 2. Stuur 1 tot maximaal 3 kopieën van relevante diploma s mee die laten zien dat het vereiste HBO niveau aanwezig is. 3. Om een goede inschatting te maken of deze opleiding geschikt is voor je, is het van belang dat we je vooraf een keer ontmoet hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een introductieworkshop of tijdens een sessie die je bij een lid van de intakecommissie* hebt gevolgd. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan vragen we je een SE-sessie af te spreken of als dat lastig is een referentie te noemen. 4. Binnen 10 dagen (eventueel na de sessie) ontvang je een schriftelijke reactie. Als je bent aangenomen hoef je niets meer te doen. Je ontvangt de factuur voor het eerste cursusblok. Als er op basis van de schriftelijke informatie en/of de sessie niet voldoende duidelijkheid is, wordt er een intakegesprek aangeboden met twee van onze therapeuten. In dit gesprek kan van beide kanten worden onderzocht of deze opleiding passend is. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 80,-. 5. Als er nog vragen zijn is er de mogelijkheid tot een telefonisch onderhoud met een van onze therapeuten. We adviseren om persoonlijke sessies te nemen om vertrouwd te worden met de SE methode. Om te bepalen of deze opleiding geschikt is geven persoonlijke sessies een hoop informatie. Je kunt je aanmelding sturen via naar het Secretariaat van SEN: Met plezier zien we je aanmelding tegemoet. Hartelijke groeten, Lida Ruiter Coördinator Opleiding Somatic Experiencing Nederland *Maud Berens, Rachporn Sangkasaad Taal, Lida Ruiter, Elisabeth Krul, Barbara Koopmans en Sybren Post. Voor contactgegevens: zie website, tabblad Therapeuten 16

17 Bijlage 4: Informatie opleiding groep C Als voorbeeld de informatiebrief die de mensen die toegelaten zin tot de opleiding van groep C hebben ontvangen. Opleiding tot Somatic Experiencing Practitioner Groep C: Algemene informatie De opleiding leidt op tot Somatic Experiencing Practitioner. Studenten die aan het einde van de opleiding aan de gestelde criteria voldoen verkrijgen het certificaat, afgegeven door Peter Levines Foundation for Human Enrichment (FHE). De opleidingsduur is 3 jaar. Per jaar zijn er 12 opleidingsdagen verdeeld over 2 of 3 modules. Gedurende de opleiding dien je 18 uur individuele SE-sessies en 18 uur SE-supervisie te volgen. Je geeft je op per level en verplicht je dan tot betaling daarvan. Een level gaat door bij het gestelde minimum aantal deelnemers. Dit hoor je uiterlijk vier weken voor de start van het 1 e blok. Data Level Beginning, docent Soñia Gomes: Module 1 19 t/m 22 september 2010 Module 2 16 t/m 19 januari 2011 Module 3 19 t/m 22 juni 2011 Level Intermediate, docent Larry Heller: Module I 31 augustus t/m 3 september 2011 Module 2 en 3 vallen in de eerste helft van De data worden binnenkort op de website vermeld. Level Advanced, docent Raja Selvam in 2012 en De Advanced training wordt in 2 modules van 6 dagen gegeven. Data worden op de website vermeld. Lestijden De lestijden zijn over het algemeen s morgens van tot uur en s middags van tot uur. De eerste dag van elke module begint de training om uur. Je wordt ontvangen in het restaurant bij de receptie vanaf 9.30 uur, met koffie en thee. Daar krijg je ook uitleg en je lesmateriaal. Om kwart over 10 gaan we richting de zaal en om uur start de training. Alleen de eerste dag beginnen we dus een half uur later. Dit half uur wordt in de loop van de dag ingehaald. s Avonds is er geen les. We raden je dringend aan tussendoor en s avonds de tijd te gebruiken om de stof van die dag en alles wat het met je heeft gedaan te verwerken. In de tussenliggende uren is er gelegenheid voor het nemen van sessies en groepssupervisie, zie hieronder. Op de overgebleven avonden zal regelmatig een ontspannend programma worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld dans, lichaamsoefeningen, meditatie, film en een wake-up s morgens vroeg. Persoonlijke en supervisie sessies In de loop van de driejarige opleiding zul je, naast het volgen van de training, ook 18 uur persoonlijke sessies en 18 credituur supervisie dienen te volgen. Persoonlijke sessies zijn bedoeld om eigen thema s uit te werken. Dit kan bij de daartoe bevoegde assistenten, die ook tijdens de training aanwezig zullen zijn. Dit kan tijdens de opleidingsdagen, in de tijden buiten de lessen, dus s morgens vroeg, tussen de middag of s avonds. Het kan ook op tussen de modules door in de praktijk van de betreffende assistenten. Je zult merken dat je tijdens de training zelf behoefte hebt om thema s die in jou naar boven komen, uit te werken in een persoonlijk sessie. Dit wordt zeer aanbevolen. Supervisie is bedoeld om jouw kwaliteit als therapeut te vergroten. Je kunt hiervoor cases inbrengen uit je eigen praktijk. Het kan als individuele sessie bij een van de daartoe bevoegde assistenten. 17

18 Daarnaast geeft de docent op 1 of 2 avonden groepssupervisie. Drie uur groepssupervisie geldt als 1 credituur. Voor al deze mogelijkheden tijdens de modules, kun je je tijdens de training inschrijven. Taal De voertaal van de docenten is Engels. Er is simultaan vertaling in het Nederlands. Een aantal assistenten spreekt Engels, de meesten van hen Nederlands. Studiebelasting De enige eis is dat je de trainingsdagen volgt, daarin actief meedoet met de oefeningen en de persoonlijke en supervisie sessies volgt. Aan het eind van elk opleidingsjaar vindt er een evaluatie plaats en wordt je verteld of je geschikt wordt geacht om door te gaan met het volgende opleidingsjaar en waaraan je in dat jaar extra aandacht aan kunt besteden. Je zult zowel in je dagelijks leven als in je werk in de tijd tussen de opleidingsblokken merken, dat je dingen opvallen waar je niet bij stil stond en dat je vanzelf elementen van SE gaat meenemen in je werk. Dat is dé manier om SE langzaam te oefenen en te integreren. Om echter de behandelde stof nog beter te verwerken en je eigen te maken zijn er de volgende mogelijkheden die we je ook nadrukkelijk aanraden: - het nog eens bestuderen van de manual en artikelen - het meedoen aan de studiegroepen die worden aangeboden door een aantal assistenten. Deze komen tussendoor zo n 3 avonden bijeen om de stof verder door te nemen en vragen te beantwoorden. Hier zijn geringe kosten aan verbonden. - het meedoen aan een intervisiegroep: samen oefenen met een groepje medestudenten. Kosten en betaling In 2010 zijn de trainingskosten 1875,- voor de 3 blokken samen. Deze kosten betaal je in één keer vooraf, met de mogelijkheid tot gespreide betaling. Accommodatiekosten voor de zaal, overnachting, maaltijden en dergelijke liggen ongeveer tussen 100 en 300,- per blok van 4 dagen, afhankelijk van wel/niet overnachting en wel/niet diner. Deze kosten betaal je per blok vooraf. Je verplicht je tot deelname per level. Gedurende de drie jaar van de opleiding dien je 18 uur individuele SE-sessies en 18 uur SEsupervisie te volgen. Deze kosten ongeveer 80,- à 125,- per uur, afhankelijk van wie dit geeft. Je rekent rechtstreeks af met de betreffende assistent of docent. Plaats, route en taxi De opleiding vindt plaats in conferentieoord De Poort. Je bent vrij in het kiezen of je alleen overdag aanwezig bent en de lunch meegeniet, of dat je ook het diner wilt gebruiken en/of wilt overnachten. Ruim van te voren wordt je die vraag door het secretariaat voorgelegd en kun je dat opgeven. Als je wilt kun je zelf ook een voorovernachting bij de Poort aanvragen. Het hele terrein van De Poort is alcoholvrij gebied. Het adres is: Conferentieoord De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC Groesbeek. Telefoon: +31(0) en Groesbeek is een dorp ten zuiden van Nijmegen. Op hun website (www.depoort.org) kun je meer informatie vinden en ook hoe je daar kunt komen. Ze raden aan hun routebeschrijving te volgen, omdat niet alle routeplanners het eenrichtingsverkeer daar kennen. Als je met de trein komt, reis dan naar Nijmegen en vandaar per taxi. De Poort heeft een contract met een taxibedrijf (ook vermeld op hun website); dan betaal je slechts 10 (als je alleen bent) en 5 als je met 2 of meer personen bent. Als je van deze service gebruik wilt maken, kun je dat het SENsecretariaat laten weten. Doe dat uiterlijk een week voor de 1 e dag van het trainingsplok. Zeg dan ook hoe laat je arriveert in Nijmegen. Later kun je het natuurlijk ook zelf regelen, rechtstreeks met dat taxibedrijf. De Poort ligt midden in een bosrijke omgeving. Het weer hebben we niet in de hand, maar neem je wandelschoenen maar mee! 18

19 Bijlage 5: Contract student opleiding groep C CONTRACT OPLEIDING TOT SOMATIC EXPERIENCING PRACTITIONER GROEP C 1 e JAAR: BEGINNING Hierbij schrijf ik mij in voor het 1 e jaar (Beginning level) van de opleiding tot Somatic Experiencing Practitioner in en verbind ik me te voldoen aan alle verplichtingen die dit met zich meebrengt. Deelname: Indien het onmogelijk blijkt om een dagdeel of langer niet aanwezig te zijn, dan meld ik dat ruim van te voren en bespreek hoe ik dat in kan halen. Dit inhalen gebeurt volgens de regels van de Foundation for Human Enrichment. Betaling: De factuur voor de trainingskosten ( 1875,-) van het hele jaar zal ik uiterlijk 4 weken (i.e. 21 augustus 2010) voor aanvang van de 1 e module voldoen. De factuur voor de accommodatiekosten van het elke module zal ik uiterlijk 2 weken voor aanvang van die betreffende module voldoen. Deze kosten variëren, afhankelijk van de gewenste accommodatie, tussen 120,- en 300,-. Bij de trainingskosten zijn de kosten van het studiehandboek inbegrepen. Bij de verblijfskosten zijn koffie en thee inbegrepen. Copyright en het eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Somatic Experiencing Nederland. Begeleiding: Tijdens de opleidingsmodules word je begeleid door een team van assistenten. Leersessies en supervisie, tijdens de modules en daarbuiten, dienen apart aan hen betaald te worden, alsmede studiegroepen. Het vormen van intervisiegroepen wordt aangeraden. Afbreken van de opleiding: Indien ik onverhoopt besluit om, om welke reden dan ook, dit opleidingsjaar niet verder te vervolgen, zal ik dat vroegtijdig melden. Ik heb geen recht op teruggave van de trainingskosten van dit jaar. Nog niet gefactureerde accommodatiekosten hoeven dan niet betaald te worden. Het is mij bekend dat dit opleidingsjaar pas werkelijk kan doorgaan bij een minimum aantal deelnemers; indien dat niet behaald wordt vervalt deze inschrijving en wordt het al betaalde teruggestort. Na de start verplicht SEN zich tot het daadwerkelijk laten doorgaan van dit hele opleidingsjaar. SEN zal mij tijdig informeren over het al dan niet doorgaan van het vervolgopleidingsjaar. Naam: Datum: Plaats: Handtekening: 19

20 Bijlage 6: Formulier DVD opname Declaration Permission for the DVD that you are about to watch and/or buy has been given by the students being filmed. We ask you to respect the good will and the vulnerability of all students filmed and use this DVD for your personal use only. It is not to be shown to partners, friends, family or any other person. Name Street Post code, city DVD of I hereby agree upon the lending conditions and declare that I will not copy the DVD that I hired or bought of the training in Somatic Experiencing in The Netherlands. I will keep it confidentially and will not make the material accessible for any person who has not been a participant of this part of the training in The Netherlands. place, date. signature 20

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking and Role Play Card One 1 March 30 April 2007 *4070675311* No Additional

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld.

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Vragenlijst Contra-expertise / Taalanalyse Beperkt Vooraf: Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Voor het aanvragen van een Contra-expertise Beperkt

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education FOREIGN LANGUAGE DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One No Additional Materials are required. 1

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

AAIZOO symposium 2014. door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier

AAIZOO symposium 2014. door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier AAIZOO symposium 2014 door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier Wat is IAHAIO? International Association of Human Animal Interaction Organizations Bestaat uit ongeveer 70 organisaties over de hele wereld,

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie