Ganzepraet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ganzepraet www.wvsloterplas.nl"

Transcriptie

1 Ganzepraet

2 In deze uitgave: Colofon Van de Redactie Van de Voorzitter Van de Havencommissie Jaarschema 2012/2013 Havenreglement Van de Kantinecommissie Ra...ra...raadsels Hé, dat wist ik niet... Van de werkgroep behoud locatie Zomaar een zondag W. J. Binnekade Van de tweede Penningmeester I.C.F. Grachtentochten 2012 Uitnodiging Ledenvergadering Verzekeringspapieren!! Camping Sloterplas Even voorstellen In memoriam Voor de Kids Bestuur & Commissies Watersport Vereniging Sloterplas Ons website adres is: Colofon. Uitgave nummer 2, september 2012 Jaargang 43 Ganzepraet is het officieel orgaan van Watersport Vereniging Sloterplas opgericht 6 juni 1969 Kamer van Koophandel Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Bankrekening: ABN-Amro Kopij: Kan worden gestuurd naar de redactie of worden gedeponeerd in de groene bus van het clubgebouw, of via de Adres: Watersport Vereniging Sloterplas Christoffel Plantijngracht DA Amsterdam Telefoon

3 Van de Redactie. Omdat de informatie via onze website veel actueler is als het verenigingsblad (dat slechts 2 x per jaar verschijnt) is het raadzaam vaker op onze site te kijken! Kopij voor ons blad en/of onze site zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Heeft u misschien leuke ideeën, laat het ons weten. Wij kunnen er vast wel iets mee doen! Kopij op papier kan ingeleverd in de groene bus in de hal van ons clubgebouw. Digitaal kan dit (liefst in de vorm van een word document) worden aangeleverd en stuur de foto s er tevens los als jpg bij, op de volgende adressen: Hijsdag Zaterdag 20 oktober 2012! Op het internet kunt u ons vinden op: tip! Onze site toevoegen aan FAVORIETEN, dit gaat heel gemakkelijk, klik op favorieten, klik op toevoegen en klaar is... Ook willen wij u graag op de hoogte houden van Informatie en berichtgeving. Meld u daarom aan voor de mailing list via de website. Wij hebben inmiddels een goede oplossing kunnen vinden via onze provider voor het verzenden van , nieuwsbrieven en info, van onze vereniging om dit zo goed en vertrouwelijk mogelijk te kunnen doen. Vriendelijke groet, Paul Verbeek en René de Vos. 3

4 Beste leden, Enige tijd geleden heb ik u verteld dat ik mijn functie als voorzitter van de Watersport Vereniging Sloterplas zou willen neerleggen als een nieuwe voorzitter zich zou aanmelden, nou ik kan u mededelen dat dit nu het geval is. Wij als bestuur zijn dan ook heel erg blij met de komst van Jan Heimenberg, aan wie wij gevraagd hebben of hij het voorzitterschap over wil overnemen en zich in deze functie wil inzetten voor onze vereniging. Jan is nog maar kort lid van onze vereniging maar voelt zich goed thuis bij de WVS. Normaal gesproken zouden wij dit voorstel in de algemene leden vergadering van 2013 aan de leden hebben Van de Voorzitter. voorgelegd. Als bestuur denken wij dat het voor de vereniging goed is dat dit eerder plaatsvindt en wij hebben dan ook besloten om dit voorstel, in de ingelaste algemene ledenvergadering van aanstaande november, aan de leden voor te leggen. Op deze manier hoeven wij niet tot volgend jaar mei te wachten. Langs deze weg wil ik u nu reeds allen bedanken voor het in mij, als voorzitter, gestelde vertrouwen. Ik heb dit altijd met veel inzet en plezier voor de Watersport Vereniging Sloterplas gedaan. L. Schuringa Beste leden, In de uitgave van maart 2012 heb ik mijzelf en ons gezin aan u voorgesteld. Zo n 2,5 half jaar geleden ben ik met de VUT gegaan. Sindsdien doen veel mensen hun best om beslag te leggen op de vrije tijd die ik op dat moment kreeg. Zo ook het bestuur van de Watersport Vereniging Sloterplas. Vrij kort nadat wij van de vereniging lid zijn geworden werd mij al gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Omdat ik toen nog niet goed kon overzien hoe om te gaan met mijn vrije tijd (Je hebt per slot van rekening nooit meer een vrije dag ) heb ik aanvankelijk de boot een beetje afgehouden. Maar we zijn nu inmiddels ruim een jaar verder en is er met vele leden van onze vereniging een leuk contact ontstaan. Dit geeft mij een goed gevoel en dat is dan ook de reden geweest dat ik heb besloten om mij beschikbaar te stellen voor een functie binnen het bestuur. Echter het is aan de algemene ledenvergadering om hierover te beslissen. Verder wil ik bij voorbaat van de gelegenheid gebruik maken om Leo Schuringa langs deze weg te bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging. Samen met vele bestuursleden en overige (commissie)leden heeft hij zich de achterliggende jaren (en dat zijn er echt heel veel) ingezet voor de vereniging. Het is mij een eer om van hem het stokje te mogen overnemen. Jan Heimenberg Geachte Leden, Graag zou onze watersport vereniging weer een ontspanningscommissie willen hebben en doet bij deze een oproep aan een ieder die misschien geïnteresseerd is om deze functie op zich te nemen. Heeft u interesse in deze ontspanningscommissie van de WVS? Neem dan even contact op met één van onze bestuursleden. Het bestuur 4

5 Van de Havencommissie. WINTERSTALLING Als jullie dit lezen is het alweer bijna oktober en is het vaarseizoen zo goed als afgelopen. Het begon met regen en kou maar hoe verder in het seizoen hoe beter het weer werd en we eindigen uiteindelijk met een prachtige nazomer. Voor wat betreft de winter periode wil ik graag nog even wat zaken onder jullie aandacht brengen. In ons clubblad vind je het inschrijf formulier voor de winterstalling. Vul dit formulier zo snel mogelijk kompleet in en stop het in de brievenbus aan het hek of in de groene bus in de hal. De bokken worden ruim voor de hijsdag uit het bokkenhok gehaald zodat je je bokken kunt controleren, eventueel schilderen en in ieder geval van je naam moet voorzien. Heb je geen deugdelijke bokken dan wordt de boot niet op de wal gezet. Gaat de boot het water uit zorg dan dat je op de hijsdag op tijd aanwezig bent want als de eigenaar er niet is blijft de boot in het water. Tijdens het hijsen wordt steeds een deel van het terrein afgezet. Voor je eigen veiligheid blijf achter deze afzetting alleen de hijsploeg, herkenbaar aan de witte helm, mag binnen de afzetting komen. Het schoonmaken van de boot moet gebeuren met water uit de Sloterplas en dus niet met drinkwater. Ga je van de winter aan je boot werken bv. schuren en schilderen leg dan altijd een zeil onder de boot en deponeer het afval in een bak in het chemisch afval hok. In de bakken voor het chemisch afval dus alleen schuursel, kwasten, verfblikken, verflappen, accu s en afgewerkte motorolie gooien. Grof afval mee naar huis nemen, klein afval in de container bij de uitgang. FOUT GOED Heb je stroom nodig dan zijn er op diverse plekken stopcontacten ter beschikking. Verlengsnoeren moeten hoog oversteken (zie foto s) zodat niemand daar over kan struikelen en het materiaal heel blijft. Is de situatie niet veilig dan wordt het snoer verwijderd. Een elektrische kachel is niet toegestaan. Ons elektriciteitsnet is daar niet zwaar genoeg voor. Laad je accu op met een meer traps acculader en koppel daarna je kabels los van de accu. Zorg dat je koelvloeistof van anti vries is voorzien zodat bij vorst dit geen problemen gaat geven. Blijft je boot in het water en wil je er aan werken aan de werksteiger, geef dit dan even aan bij de havenmeester. Klaar met de werkzaamheden leg je boot dan direct weer terug in je eigen box zodat de volgende van de werksteiger gebruik kan maken. Op 6 april gaan de boten weer in het water. Zorg dan ook op tijd aanwezig te zijn zodat je je eigen boot, eventueel onder begeleiding, naar je box kunt varen. Verder wens ik jullie de komende winter veel werkplezier aan je boot. Floris Peters Havencommissaris Jaarschema 2012/2013. Datum Maand Dag Bijzonderheden 20 oktober zaterdag Hijsdag winter november vrijdag Ledenvergadering 17 november zaterdag Najaarsfeest 05 januari zaterdag Nieuwjaars receptie maart maandag Deadline inl. kopij Ganzepraet 18 maart maandag Ganzepraet naar drukker 06 april zaterdag Hijsdag zomer

6 Havenregelement Een samenvatting van een aantal regels uit ons Havenreglement. Toegang, tot het terrein hebben; - Leden - Leden van bij de KNWV aangesloten verenigingen - Passanten - Opvarenden van eerder genoemden - Overige personen met toestemming van de havenmeester, c.q. het bestuur. Geen toegang tot het terrein hebben; - Niet leden - Leden die geschorst zijn - Leden die ontzet zijn uit hun lidmaatschap - personen zonder toestemming van de havenmeester, c.q. het bestuur. Het is verboden voorwerpen van welke aard ook, zonder toestemming van de havenmeester, c.q. het bestuur op het terrein te stallen en dienen op eerste verzoek te worden verwijderd. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig, dat ligplaats of stalling heeft in de haven, dient zowel zijn vaartuig verzekerd te hebben, als persoonlijk WA verzekerd te zijn. Het is niet toegestaan meer dan één vaartuig per lid te doen stallen op het verenigingsterrein. Elk lid is verplicht zorg te dragen, dat zijn vaartuig deugdelijk is vastgelegd en indien nodig gestut. Het recht op een ligplaats voor elk vaartuig kan door het bestuur van de vereniging vervallen worden verklaard, indien de verschuldigde huur niet binnen 14 dagen na verzenddatum van een tweede aanmaning is voldaan. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens en gedurende de voorbereidingen van het hijsen van vaartuigen van de wal in het water en omgekeerd. Voor het gebruik van elektriciteit op de steigers is men een vergoeding verschuldigd. Het is verboden; - zich te land of te water zich zo te gedragen, dat de vrijheid en de rust van de medegebruikers zonder noodzaak wordt belemmerd door o.a. het ten gehore brengen van muziek of gesproken woord met een te hoge geluidssterkte - aanstoot geven door houding, gebaar, gedrag of kleding -de eigendommen van de vereniging of van leden op enigerlei wijze te beschadigen - onvoorzichtig om te gaan met vuur, benzinegas of andere licht ontvlambare stoffen - op enigerlei andere wijze dan d.m.v. een daartoe geëigende barbecue open vuur te stoken - te fietsen of te bromfietsen - (brom)fietsen elders te plaatsen dan op de daartoe bestemde plaatsen -auto s dan wel andere vervoermiddelen of obstakels voor de toegangshekken van het haventerrein te plaatsen. Elk lid is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn familieleden, geïntroduceerde, te zijn behoefte werkzame personen, dieren of zaken, toegebracht aan de eigendommen van de vereniging, als aan die van andere personen. Het bestuur Jansen en zijn vrouw zijn aan het vissen. Na een uur in de boot op een verlaten meer te hebben gezeten, zucht zijn vrouw eens en slaat haar linkerbeen over haar rechter. Weer een uur later doet ze precies het tegenovergestelde; haar rechterbeen over haar linker. Waarop haar man zegt: Mens, ben je hier nou om te vissen of om te aerobicen?! 6

7 Hallo allemaal, Van de Kantinecommissie. Na een wat moeizame start van de zomer hebben we toch met volle teugen kunnen genieten. Het was gezellig druk op de haven. Omdat velen zelf drankjes op de boot hadden en/of op vakantie waren was de kantine niet veel open in de zomer. Er kwamen weinig klanten en de barvrijwillig(st)ers waren natuurlijk ook op vakantie. Nu maken wij ons op voor het najaar en de komende winter. We zouden het natuurlijk erg leuk vinden als de weg naar de kantine weer wordt gevonden. Daarom hebben wij bedacht om één keer in de maand op zondagmiddag een contactmiddag te organiseren. Dit doen we van uur tot uur. Wat en wanneer willen wij dan zoal gaan doen?? Zondag 28 oktober 2012 bingomiddag voor jong en oud. Zondag 25 november 2012 contact- en spelletjesmiddag voor jong en oud. Zondag 16 december 2012 Kerst klaverjas/jokeren voor volwassenen. Zondag 27 januari 2013 contact- en spelletjes middag voor jong en oud. Zondag 24 februari 2013 bingomiddag voor jong en oud. Zondag 31 maart 2013 contact- en spelletjes middag voor jong en oud. Bij bingo en Kerstklaverjas/jokeren zijn leuke prijzen te verdienen. De bingovelletjes kosten 0,50 eurocent per stuk. Inschrijven voor het Kerstklaverjas/ jokeren kan t.z.t. op het inschrijffor- mulier in de kantine. Inschrijfkosten zijn 5.- per persoon. Als u niet van bingo of spelletjes houdt bent u natuurlijk ook van harte welkom voor een lekker drankje en gezellig praatje. Hennie Ruimschoot wil ook op een aantal zondagen een klaverjas toernooi organiseren. Welke zondagen dit zijn hoort u nog. Let op de mail en/of de aankondigingen in de kantine. Op de buitendeur van de kantine vindt u het kantinerooster met de openingstijden en de namen van de barvrijwillig(st)ers. We hopen op een gezellig winterseizoen! Tot ziens op de haven, Antoine en Mar Ra...ra...raadsels. 1. Het is groen en gaat als een speer door de sneeuw? 2. Wanneer leefde de oudste persoon ter wereld? 3. Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? 4. Waarom kunnen lucifers niet goed met elkaar overweg? 5. Wat zie je als je diep in de ogen kijkt van een dom blondje? 6. Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen? 7. Het heeft 2 ogen en 100 tanden? 8. Wat is het voordeel van dement worden? 9. Het is groen en houd van chocolade? 10. Het is bruin en kruipt tegen je been omhoog? Oplossingen staan op pagina 19. 7

8 Hé, dat wist ik niet... Tips en wetenswaardigheden Sluislicht De doorgang van een schutsluis of beweegbare brug wordt geregeld met rode en groene lichten. De lichten kunnen aan bakboord, stuurboord of beide zijden staan. Het kan gebeuren dat de sluisdeur opengaat zonder dat er een schip uitkomt of reeds openstaat met het licht toch op rood. Vaar niet naar binnen. Rood betekent altijd invaart verboden. Het kan best zijn dat de sluismeester vergeten is het licht op groen te zetten, maar het kan ook zijn dat er een andere reden is. In zo n geval is een aandachtsein of marifooncontact de enige juiste weg. enkel rood rood groen in- of uitvaart verboden. in- of doorvaart verboden, gereed maken om te varen. enkel groen in-, uit- of doorvaart toegestaan. dubbel rood invaart verboden. (geen bediening) dubbel groen sluis staat aan beide zijden open, doorvaart toegestaan. X-Bow Schip Een hypermoderne boegvorm van zeeschepen. De Nederlandse benaming voor deze indrukwekkende boegvorm is potviskop en een ontwerp van het Noorse bureau Ulstein Design uit Ulsteinvik. Wereldwijd varen momenteel zo n twintig van deze zogeheten X-bow-schepen en een soortgelijk aantal is in aanbouw. Het betreft met name werkschepen die actief zijn in de offshore-industrie. Door de potviskop toe te passen krijgt een schip een veel beter zeegedrag, kan hierdoor langer op zee blijven en zich bij slecht weer sneller verplaatsen dan schepen van een conventioneel ontwerp. Tevens blijkt het brandstofverbruik een stuk gunstiger. L. Schuringa 8

9 Zoals inmiddels bekend is een van de ingezonden ideeën voor de Sloterplas het plan van het Ecologisch Management Instituut B.V. (EMI) om op ons eiland een hotel neer te zetten. Het voorstel is nog te zien op de website van In de vorige vergadering heeft het bestuur gemeld dat zij uitgenodigd waren door de EMI, Om samen met de andere eilandgebruikers de presentatie van de plannen aan te horen. Het plan betreft een totale reorganisatie van het watersporteiland. Op de plaats van de Watersportvereniging, de Kanovereniging en de Amsterdamse Hengelsportvereniging is een luxe hotel (resort) gepland met in totaal 240 kamers, met werkgelegenheid voor 140 banen. Vanaf de Lelylaan zou er een extra afrit naar het eiland moeten komen. De haven en de kanovereniging zijn in dit plan verplaatst naar de hoek achter het watersportcentrum. Als Watersportvereniging zijn wij het hier uiteraard niet mee eens. Het bestuur heeft dit al schriftelijk aan de EMI gemeld. Voor alle duidelijkheid: dit is nog slechts een ingediend voorstel van een ontwikkelaar. Stadsdeel Nieuw West is nog bezig om naar aanleiding van alle ingeleverde plannen een Ontwikkelstrategie voor de Sloterplas op te stellen, en dan moet blijken of het Stadsdeel hier ook vóór is. Deze Strategie zit in de vertraging en wordt nu in oktober verwacht. In principe is dit plan zowiezo strijdig met de hoofdgroenstructuur, waartoe het eiland behoort, en strijdig met het geldende bestemmingsplan en er zijn nog wel meer argumenten tegen. Helaas is de politiek wel gevoelig voor het argument dat het werkgelegenheid creërt. Bij het stadsdeel is geen geld om deze plannen te realiseren, maar mogelijk is de projectontwikkelaar in staat om dit zelf te financieren. Reden voor ons om in aktie te komen. Binnen de vereniging zijn we een werkgroep gestart die we gemakshalve maar de werkgroep behoud locatie hebben gedoopt. We zijn wat onderzoeken gestart: de juridische aspecten, de mogelijke gronden tot afwijzing, hoe hebben andere partijen dit eerder Van de werkgroep behoud locatie. aangepakt etc. en we hebben een stappenplan ontwikkeld. Als eerste hebben we deze zomer een eilandberaad gehouden, want dit gaat alle gebruikers van het watersportcentrum aan. Samen staan we sterker. Ten tweede hebben we alle eilandgebruikers en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de Vrienden van de Sloterplas, Pro-West, en de bewoners van de Colenbranderhof gevraagd ook schriftelijk aan de EMI te melden dat zij tegen het hotelplan zijn, wat zij ook hebben gedaan. Ten derde hebben we Katja Schinkel uitgenodigd. Zij coördineert de Sloterplas-conferentie in opdracht van het Stadsdeel Nieuw West. Ze was zeer bereid om tijdens een volgend eilandoverleg informatie te geven en ook ons aan te horen. Op de avond waren aanwezig: de Amsterdamse Hengelsportvereniging, de Kanovereniging, Scouting Sarto, schouting Phoenix, en de leden van onze werkgroep. Afgemeld, maar wel uitgenodigd: Het Watersportcentrum en het Piet Wiedijkpark. Zij doen wel mee. Katja Schinkel was onder de indruk van de opkomst, maar maakte ons duidelijk dat er binnen de politiek wél draagvlak is voor zo n hotelplan. Nieuw West wil de Sloterplas op de kaart zetten. Er zou ook een visie van onze kant moeten komen. Bovendien is er de indruk dat er niet zoveel gebeurt hier op het eiland. Als volgende stap hebben we besloten deze zaak van twee kanten aan te pakken: De positieve kant (de Ja-presentatie): Het watersporteiland als visitekaartje van Nieuw West. Hierin laten we zien wat we nu al aan aktiviteiten doen, en geven we een visie op de toekomst. De negatieve kant (de Nee-presentatie): met alle argumenten tegen het Hotel (en dat zijn er veel). Ook de politiek is hierin verwerkt: de meeste partijen zijn immers volgens eigen partijprogramma tegen bebouwing van de oevers Sloterplas. De werkgroep behoud locatie van watersportvereniging heeft hierin het voortouw genomen, om ondanks de vakantieperiode, toch tot iets te komen. De ontwikkelstrategie van de het Stadsdeel zou volgens planning al begin september worden verwacht, en daarvóór wilden wij wel óns verhaal laten horen. 9

10 23 augustus was het derde eilandoverleg, met Katja Schinkel. Alle partijen waren goed vertegenwoordigd. Een afvaardiging van de SP woonde ook de avond deels bij. Tijdens deze avond hebben wij onze conceptpresentatie laten zien waarbij het vooral goed viel dat wij als partijen op het eiland nu samenwerken en ook positieve ideeën willen inbrengen. Ook het ledenaantal van ± man dat wij gezamenlijk achter ons hebben staan (dank aan de Amsterdamse Hengesportvereniging met man!) maakte indruk. Verder hebben wij die avond veel informatie gekregen en is de vertraging bij Nieuw West gemeld. We gaan nu de concept-presentatie verder uitwerken en, als tegengeluid, aan de Raad presenteren. Alle gebruikers van het eiland hebben hun medewerking toegezegd. We zullen ook contacten blijven onderhouden met andere aktiegroepen en de tegenargumenten verder uitdiepen. E.e.a. verder toe te lichten in de najaarsvergadering. Om het watersporteiland positief op de kaart te zetten zoeken wij mogelijkheden om in de publiciteit te komen. 23 september heeft Rex van der Boom een interview gegeven voor Buurt-TV Salto. (voor de uitzending surft u naar onze website!) Ook van belang: de Groen-visie van Nieuw West. Deze visie gaat voornamelijk over groen, maar er zit een plattegrondje tussen waar ineens een ster, met de aanduiding hotel op ons eiland staat. Volgens het stadsdeel zou deze aanduiding betekenen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een hotel. Wij willen de ster eruit! Als werkgroep zullen wij (namens het bestuur) op de inspraakavonden ons tegengeluid laten horen. Tot zover het nieuws van de werkgroep Behoud Locatie Met vriendelijke groet, Anneke de Jong - voorzitster Hans van Zijll - juridisch adviseur Rex van der Boom - adviseur bestuur Floris Peters - adviseur bestuur Kaspar Aussems - adviserend architect Tom Jonker - technisch adviseur Theo Poort - financieel adviseur (Inmiddels is deze ster EXIT!! Werkgroep, de vereniging is trots op jullie). Zomaar een dag. Zondag 9 september En wat voor één. Het werd prachtig weer. Velen gingen een dagje varen met hun boot of bleven gezellig op de haven. Jan Heimenberg werd 65 jaar en vierde dit op de haven. Zijn boot werd ter beschikking gesteld aan zijn gasten, deze konden een rondvaart maken op de plas. Door dit warme weer werd ook nog door een aantal gezwommen. Zomaar een zondag. plassenroute maakte. Nadat allen een hapje en een drankje bij ons hadden genuttigd vervolgde zij weer hun weg. Het was een drukte van belang op onze mooie haven. Groetjes Antoine en Mar Ook kregen we wel heel bijzondere passanten! 10 man van een roeivereniging meerden met 2 boten af in onze haven. Zij kwamen even pauzeren en vertelden dat zij de 10

11 W. J. Binnekade. Amsterdam 15 mei 2012, Hoi bestuur en vrienden van de watersportvereniging, Zoals jullie vast al gezien en of gehoord hebben heeft mijn boot (die prachtige roestbak) de haven verlaten... gelukkig wel in de deskundige (klus-en werk) handen van een fanatieke klusser. Het is een hele klus maar het werk gaat sneller dan ik ooit had kunnen denken, de mannen hebben hem inmiddels roestvrij en nog een vrachtautootje met plamuur en verf en hij is weer als goed als nieuw. Klaar voor een nieuwe eigenaar die er hopelijk beter dan ikke voor kan zorgen en ermee kan varen. Oja, voor ik het vergeet Friso bedankt voor je hulp en de sticker Super!!. Gelukkig is hiermee toch nog een voor mij toch nog een fijne oplossing geregeld waarbij de boot weer opgeknapt wordt zodat die nog jaren de binnenwateren van Nederland kan bevaren. En is die roestbak eindelijk uit de haven en kan mijn plekje weer aan een watersporter (of genieter) toegewezen worden. Tja, en dan rest mij om mijn lidmaatschap van de Watersportvereniging Sloterplas, om gezondheidsredenen te moeten beëindigen. Mochten er nog rekeningen open staan, Pffftt niet dringen hoor... hoor ik dat helemaal niet graag maar ja als het zo is dan moet het maar. Ik wil het bestuur en alle leden bedanken voor de fijne tijd die ik in de vereniging heb gehad, maar gelukkig hebben we de foto s nog! van al de bootjes die ikke met meer of minder moeite met brughoogtes heb gecabrio-oot, een beetje in brand stond of (voor mij) heel gewoon uren bezig was aan te leggen en daarbij de steiger zo min mogelijk te raken. Maar dat kan best moeilijk zijn hoor als je het niet kan, maar vanaf het terras hoorde ik al snel bemoedigend gelach... Uiteindelijk heb ik dat alles wel geleerd, zelfs het aanleggen van me boot! Friso bedankt! Samen hebben we in een zomer zowat heel Nederland en zelfs een beetje Belgie rondgevaren, een onvergetelijke ervaring waar ik nog vaak aan denk, vooral de ietswat ruige momenten zoals met windkracht 8-9 het IJsselmeer oversteken terwijl de sluiswachter het maar bedenkelijk vond... maar de boot kon het aan (en de mannen erin, tja we hebben beide een zwemdiploma) maar om een korte mededeling niet nog langer te maken het was super om de oude schuit van Willem weer eens te laten varen en hard te werken voor z n plekkie op het water. Maar toen de boot het prima al de gekkigheid aankon en ikke ook, was ik inmiddels ziek geworden en ben na een heel langdurig verblijf in het ziekenhuis (kon stukkie van de plas zien vanuit me kamertje) gelukkig uiteindelijk weer thuis gekomen. Nou ja 10% van wat ik was. Maar wel de 10% die altijd vrolijk is en lachen kan om alle narigheid die we allemaal wel tegenkomen in ons leventje. Inmiddels is mijn ziek zijn definitief geworden en zal niet meer varen, nou ja als de boot (verkoop)klaar is zal ik nog wel een stukkie meevaren als het meezit. Kortom, leden vrienden bedankt voor een mooie periode in mijn leven en voor de fruitmand en vloeibare fruitige groeten gedurende mijn ziekige dagen, drink nog een pilsje op wat eens was, doe ik ook tenslotte! maak je geen zorgjes over mij want als het leven opraakt is het mooi om te weten dat je het wel geleefd heb!! Zie zelf maar of je deze opzegging lidmaatschap opneemt in Ganzepraet hoop dat de vereniging nog minstens 100 jaar een thuisplekje bieden zal aan watersporters met een samen komen we verder mentaliteit. Met spijt me, maar niettemin mijn welgemeende groet, Wouter J. Binnekade Van de tweede Penningmeester. Er blijken weer een groot aantal mensen te zijn die met het idee rond lopen dat ze hun rekening niet hoeven te betalen. Uit onze administratie is gebleken dat een aantal leden nog geen liggeld hebben voldaan! Dit betekent dat zij een aangetekende brief krijgen met een aanmaning. Hans Dekkers 11

12 I.C.F. Grachtentochten Dit jaar was de 33e editie van het Internationale I.C.F. Grachtentochten Amsterdam. Op 1 en 2 september konden weer bijna 250 kanoers op ons eiland terrecht. Een evenement waar de Kanovereniging Sloterplas trots op is. Om dit allemaal in goede banen te leiden zette een heel grote groep leden en vrienden van Kanovereniging Sloterplas zich voor alle gasten in. Ook ons terrein werd weer volop benut. Dat dit evenement succesvol was blijkt uit een aantal foto s die u onderstaand kunt bewonderen. Met dank aan Dirk Koers die deze foto s beschikbaar heeft gesteld! Met vriendelijke groet de Redactie Apple heeft gisteren aangekondigd een borstimplantaat te hebben ontwikkeld, welke muziek kan opslaan en afspelen. De itiet kost tussen de 499 en 699, afhankelijk van de cupmaat en afmeting van de speaker. Het wordt gezien als een zeer grote sociale doorbraak, omdat vrouwen altijd klagen dat mannen naar hun borsten staren en niet naar ze luisteren... 12

13 Beste leden Het bestuur heeft i.v.m. het kiezen van een nieuwe voorzitter, Jan Heimenberg besloten de ledenvergadering voor de pauze te sluiten en na de pauze een algemene ledenvergadering te openen voor het kiezen van de nieuwe voorzitter. Dit om de lange wachttijd tot de mei volgend jaar te bekorten. Aanvang uur Locatie: kantine WVS Agenda: Opening ledenvergadering Uitnodiging: Ledenvergadering 09 november 2012 Watersport Vereniging Sloterplas 1. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering (vermeld in clubblad) 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen van het bestuur Sluiting Ledenvergadering 4. Pauze (15 minuten) Opening Algemene Ledenvergadering 5. Verkiezing voorzitter Jan Heimenberg / Aftredend voorzitter Leo Schuringa. 6. Rondvraag Tijdens de vergadering is de bar gesloten. Het bestuur. Verzekeringspapieren!! Uit onze administratie van de watersportvereniging Sloterplas is gebleken dat een aantal mensen hun pleziervaartuig verzekeringspapieren niet hebben ingeleverd. Deze leden zullen persoonlijk worden aangeschreven om alsnog hun verzekeringspapieren in te leveren. Zijn er geen verzekeringspapieren aanwezig? Dan kan u niet op de wal!!! 13

14 Camping Sloterplas Terwijl ik mijn zinnen had gezet op een verblijf in Noord Frankrijk gooiden de voorspellingen op Weer Online roet in het eten. De temperaturen in Frankrijk liepen op tot 40+ en voor Nederland werden heerlijke temperaturen tussen de 25 en 30 graden voorspeld. Mijn eega trok de stekker uit het Frankrijkplan en kwam met een alternatief dichter bij huis. Waarom zouden we elders een hittegolf opzoeken als we een boot, zon, water en de mooiste camping van Amsterdam pal om de hoek hadden liggen. Ik moest even aan het idee wennen maar voordat ik het wist werd er een tentje op het gazon aan de Christoffel Plantijngracht 2 geplaatst (met dank aan de voorafgaande instemming van havenmeester Cor en bestuurder Hans Dekker) en hadden wij voor een periode van anderhalve week ons bivak op de WV Sloterplas opgetrokken. Wie zijn wij? Lizzy van 7 jr. oud, Tim 5 jr oud, Intan, ikzelf Hans van Zijll en onze hond Snoopy. Wij zijn de trotse bezitters van de OEPIE een 5 meter lang piratenschip. vriendjes gemaakt met kinderen die op de zonneweide naast de haven hun vakantiedagen doorbrachten. Verder zijn er inmiddels ook behoorlijk wat jongeren op de haven zelf te vinden en er werden vriendjes en vriendinnetjes van school uitgenodigd. Dus het was al snel een komen en gaan van gillende en spelende kinderen waar we geen omkijken meer naar hadden. Voor ons brak toen het echte campinggevoel aan, de halve dag in pyamabroek op een stoeltje zitten, krantje lezen, een beetje slenteren over de steigers, een kletspraatje maken, zwemmen, eten en drinken. Camping Life Sloterplas werd helemaal compleet toen Mar voor alle slaapgasten op de haven ook nog eens de koelkast in de kleedruimte had aangesloten waar we vervolgens goed gebruik van hebben gemaakt. Voor het eerst in 10 jaar heb ik op mijn dooie gemak weer eens een zeilbootje opgetuigd (het Lasertje van de WVS). Het duurde even voordat ik alle onderdelen van het bootje bij elkaar had gescharreld maar het is gelukt en ik ben weer eens op de Sloterplas De eerste nachten sliepen de kids in het tentje en Intan en ik in de boot die we daarvoor aan de Jollensteiger hadden gelegd. Het is mijn visboot en ik slaap er regelmatig in dus dat was geen probleem maar dat ging Intan toch wat minder gemakkelijk af. Die was na twee nachten gebroken en foeterde mij na de tweede nacht de boot uit richting tent van de kinderen zodat zijzelf het rijk alleen zou hebben in de boot. Dat beviel ons beiden prima. Wat doe je zoal op de haven als de temperaturen blijven oplopen en langzaam maar zeker de 30 graden grens gaan passeren. Veel, heel veel zwemmen. De kinderen waren het water niet uit te slaan en hadden in no time xxxi Zeilen met de laser van de WSV gaan zeilen in het zeilbootje waar ik vroeger altijd in gevaren heb. Het leek als de dag van gisteren. Nog steeds een onrustig bootje waar in gewerkt moet worden, nog steeds een (te) lage giek die je tegen je kop kan krijgen als je niet uitkijkt en bij windvlagen moet je nog altijd alert zijn dat je niet plat gaat. Maar zeilen! Als een raket en bij een beetje wind vlieg je over de plas. Mijn kinderen vonden het prachtig om mee te varen en ik heb zelfs Intan weten te verleiden om als boegbeeld te fungeren. De avonden op de jachthaven. Een verhaal apart. Er bleken gedurende de warme zomermaanden toch behoorlijk wat andere bekenden op de haven te slapen of in ieder geval tot laat in de avond op de 14

15 haven te blijven. Dus eerst eten op het terras voor de kantine of op het gazon (Sandra heeft zelfs tot twee keer toe voor de hele goegemeente gekookt! ) en vervolgens voor de koffie naar opa Cor en oma Vonny. De verzamelplek werd dus de boom bij havenmeester Cor en regelmatig zaten daar behoorlijk wat leden met elkaar te kletsen en op den duur tot laat in de avond omhoog te turen om te kijken of er satellieten en vallende sterren te zien waren. En die waren er te zien, vooral Maaike heeft volgens haar woorden op één van die avonden de grootste vallende ster ooit gezien. Diezelfde Maaike heeft het trouwens uiteindelijk nog voor elkaar gekregen dat haar vader en moeder ook maar in een tentje op het gazon gingen slapen zodat zij met een vriendinnetje het rijk alleen had op de boot. Paula Verkade kwamen vanaf de T steiger met hun design koffiekopjes de steiger afwandelen aangelokt door de lucht van de warme croissants. Die plek op het gazon bij havenmeester Cor en zijn echtgenote Vonny was sowieso een plek van vertier. Zo hebben Intan en ik ons uren vermaakt met een aantal leden; Brigitte, Dirk Koers, Jan Ruimschoots en Marcel (de duiker) om er maar een paar te noemen die fanatiek bezig waren met het rijgen van een koord door een dekzeil. Laurel en Hardy waren er niets bij! We hebben natuurlijk ook iedere ochtend de vaste klanten afgelegd en met stip staat Ed deze zomer aan top. Hij was er bijna elke ochtend als eerste, na een vrolijk goedemorgen verdween hij in zijn knutselboot om er pas in de avond weer uit te komen. Na het vermaak door anderen moest er weer gewerkt worden, ik in de kano van de WVS met Lizzy en Tim op de kano. Rondje Ganzeneiland als ochtendgymnastiek en vervolgens hebben Tim en Lizzy de kano voor de rest van het verblijf op de haven in beslag genomen. Hema ontbijt op camping Sloterplas. Deze foto is gemaakt door Sandra Bögels! Dan de ochtenden, daar moet ik Intan alle credits geven. Wel eens van het Hema ontbijt gehoord? De incrowd op de WV Sloterplas weet er inmiddels alles van. Tussen 9.00 uur en uur stapte Intan op de fiets naar de Hema op het Osdorpplein, kocht daar voor alle liefhebbers een ontbijt a raison van 1,- en vervolgens werd er door meerdere slapende leden een gezamenlijk ontbijt genuttigd. Een stokbroodje met ei en spek, een croissant en een kop koffie in de stralende zon aan het water. Bij de drukst bezette ontbijtochtend zaten we met 12 man aan het ontbijt op het gazon van de WVS. Piet en Dan het varen met de boot; afgezien van de kleine rondjes op de plas hebben we vaartochten naar de Westeinderplassen en de Binnenstad gemaakt. De tocht naar de Westeinderplassen samen met Sonja Schrauwers hebben we op de best denkbare dag gemaakt en werd een absolute vakantietopper. Het was de warmste dag van de zomer, dik boven de 30 graden en we hebben juf Mar en Antoine (de draaiende krachten in onze kantine) bezocht die een paar dagen op de Westeinder voor anker lagen. De Ringvaart leek wel op de A2. Giga file op het water. Iedereen die een bootje had was aan het varen en kennelijk wilde iedereen richting De Nieuwe Meer en vervolgens naar de Westeinder plassen. Vooral het laatste stuk bij Rijsenhout was een gekkenhuis, waar je echt met tempo moest inhalen als je voorganger te langzaam ging of teveel stonk (met een oude dieselmotor). Maar uiteindelijk was daar het weidse uitzicht bij de Plassen en vooral de lokroep van een broodje paling bij Eveleens (de tweede vanaf onze vaarrichting). Met één broodje links en één broodje rechts gingen we op zoek naar Mar en Antoine, die op een heel relaxed plekje bleken te liggen. Heerlijk gezwommen ondanks de monsterachtige meervallen die daar hun thuis hebben en ik heb zelfs de waterlijn van de boot nog even schoongepoetst. Vervolgens hebben we daar nog voor sleepdienst gespeeld en een huursloep met motorpech naar de wallekant 15

16 bij de Ringvaart gesleept en toen lieten we Sonja voor even bij haar moeder achter. Wij hadden familiebezoek af te leggen bij een nicht van Intan die aan de Westeinder woont en daar hebben we in de tuin met uitzicht op de waterskibaan nog van koud bier en de duiksteiger genoten met de houseklanken van een festival bij de watertoren op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Nadat we in de avond Sonja weer hadden opgepikt en Mar en Antoine achterlieten bij hun mosselpannetje gingen we weer op huis (sorry ik bedoel de camping) aan. Onderweg bij Schiphol Oost nog aanleggen voor een maaltijd op een terras aan de Ringvaart en na de knoflookchampignons, steaks en desserts eindelijk het laatste stukje naar de haven. Na een klein oponthoud bij de Akersluis (diezelfde avond bleek het Prinsengrachtconcert de nodige aandacht van de sluisbediening bij De Nieuwe Meer te vergen) kwamen we uiteindelijk om 0.30 uur weer in de haven aan. Sonja taaide af en ik dook gesloopt de tent in op naar het volgende Hema ontbijt. Een ander dagtochtje was richting binnenstad. De planning was eerst om naar de Amstel te varen richting Ouderkerk a/d Amstel om een rondje Oude Waver te maken maar toen we na de sluis bij De Nieuwe meer bij het Olympisch Stadion richting de Amstel wilden afslaan hebben we ons bedacht en zijn we rechtdoor gevaren. We wilden de nieuwbouw op de Westelijke Eilanden wel eens van de waterkant bekijken. Dat bleek de moeite meer dan waard. Net even anders dan de gebruikelijke tochtjes door de stad. We zijn richting het Westerpark gevaren, achter de Haarlemmerpoort langs (die vanaf de waterkant zonder alle auto s pas echt mooi is) en vervolgens het IJ op. Altijd spannend natuurlijk met de golfslag van de beroepsvaart dus de kinderen het zwemvest aan en vervolgens joelend golfje rijden. Met onze platbodem kun je als je precies dezelfde snelheid aanhoudt als de golven van de veerpont op die golven meesurfen en je voelt dan echt dat de boot op de golf aan het rijden is, een grappig gevoel en de kinderen (en ikzelf ook) vinden het prachtig, wat mij betreft vaar ik de hele dag op het IJ. Waternet heeft een erg leuke vaartocht uitgezet die langs de westelijke eilanden en een behoorlijk stuk van de Jordaan gaat. De tocht is terug te vinden op www. vaarkaart.waternet.nl waar trouwens nog een aantal andere leuke tochten op vermeld staan. Op het water is een prima routeaanduiding op de bruggen en oevers geplaats dus de ongeveer anderhalf uur durende tocht (let op dat is gemeten vanaf het vetrekpunt van de tocht dus vanaf de WVS en weer terug duurt beduidend langer) is probleemloos te volgen. Let wel op! de laagste brug van de tocht bij de Lijnbaansgracht, is 1.55 m. + NAP!. Wij kregen vanaf het water bij de Westelijke Eilanden een beetje het gevoel van de The Docks in London, alle nieuwbouw had een connectie met het water, terrassen, steigerwerken, de oude vloot ligt tussen de nieuwbouw en er zijn veel kleine haventjes voor de luxe bootbezitters. Erg hip en volgens ons een erg geslaagd nieuwbouwproject in hartje Amsterdam. Wij begrijpen in ieder geval waarom er zoveel om te doen is in de media. Ook na deze trip kwamen wij weer in het donker bij de Sloterplas aan. Dit keer via de Cramergracht sluis in het donker full speed over de Sloterplas naar de haven richting mijn opblaasbed. Waterpret met kano en oude surfplank Er valt nog veel meer te vertellen maar eigenlijk moeten de leden van onze vereniging het zelf maar uitzoeken. Vakantie vieren op en vanuit de haven van de WV Sloterplas met alle vaarmogelijkheden die de haven te bieden heeft, het vrijelijk gebruik maken van alle verenigingsbootjes op de haven (kano, zeilbootje Laser, zeilbootje Optimist, oude surfplanken en een roeibootje), uitstekende sanitaire voorzieningen en douches (netjes schoongehouden door de werkploegen onze complimenten!) een super terras voor take away maaltijd of BBQ en voor diegenen die aan boord te weinig slaapruimte hebben kan er na overleg met de havenmeester altijd wel even een tentje worden neergezet. Wij hebben in ieder geval een super vakantie gehad op watersport camping Sloterplas en we bedanken hierbij alle mede havengebruikers met wie we de afgelopen zomer verschrikkelijk veel lol hebben gehad. Groeten van Lizzy, Tim, Intan, Hans en last but not least Snoopy! 16

17 Wij zijn Gert (65) en Maartje (62) Schrijver. In 2011 zijn wij lid geworden van de vereniging daarvoor hebben wij 40 jaar in Aalsmeer gelegen met de boot. Onze huidige boot hebben wij laten bouwen in We kozen voor dit model vanwege de lage doorvaart hierdoor heb je een groot vaargebied. Toch is er stahoogte en veel ruimte binnenin. Het grote open achterdek is ook heerlijk. We kennen nu zo n beetje elk watertje in Nederland, van Groningen tot Maastricht. Alleen Zeeland hebben we nog niet echt gedaan. We varen graag over de rivieren, de IJssel af en dan de vertakkingen op. Overal liggen we een dag of wat en verkennen de omgeving op de fiets. Als we het zat zijn, trekken we weer verder. We zijn s zomers echte vrijbuiters en zo leer je elk dorpje van Nederland kennen. Aan een stalen boot is altijd wat te doen, maar het onderhoud valt mee zolang je het maar bijhoudt. We hebben eigenlijk alle comfort aan boord. Het enige wat we nog missen is een oude wringer voor wasgoed misschien weet iemand er nog één te koop? Een douche vind je in de havens of we gaan gewoon zwemmen. Vroeger met onze twee dochters gevaren en nu komt onze kleindochter graag logeren op de boot en wil ook zelf varen onder toeziend oog van Opa. Wij hopen nog heel veel jaren te mogen genieten van deze mooie haven en de gezelligheid. Vriendelijke groeten, Gert en Maartje Even voorstellen. Hallo leden van WV Sloterplas, Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Patrick van Heezick, 42 jaar, single en ik woon sinds 2007 op de Platostraat op een steenworp afstand van de Sloterplas. Ik ben journalist/regisseur en maak radio- en televisieprogramma s voor verschillende omroepen. Ik heb de afgelopen tien jaar in de wijk Bos en Lommer gewoond en heb nu hier mijn droomplek gevonden aan het Sloterpark. Ik ben lid geworden van WV Sloterplas omdat ik de Sloterplas en de ligging van de jachthaven geweldig vind en, omdat het me leuk lijkt om bij een vereniging te horen. Ik hoop wat vaker te gaan varen dan in het verleden omdat ik een nieuw bootje heb die helemaal gebruiksklaar is. Ik wens iedereen een mooi najaar toe. Met vriendelijke groeten, Patrick van Heezick 17

18 In memoriam Op 3 november 2011 is de heer P.J. Schuitemaker overleden. Op 3 juli 2012 is de heer P.J. Janbroers overleden. Op 24 juli 2012 is de heer K. Schuitemaker overleden. Op 31 juli 2012 is de heer A.G. Lauriks overleden. Op 7 augustus 2012 is de heer G.T. Piron overleden. Wij wensen alle familieleden en vrienden veel sterkte voor de komende tijd. Het bestuur VWSloterplas 18

19 Voor de Kids Welk woord staat er tussen de dikke lijn? Zoek de 8 verschillen 19 Welk liedje wordt er gezongen? 1. Een ski-wi 2. Tussen zijn geboorte en zijn dood 3. Het is te ver om te lopen 4. Omdat het zulke heethoofden zijn 5. De achterkant van haar hoofd 6. Omdat het gras onder hun okseltjes kietelen 7. Een krokodil 8. Je kan je eigen paaseieren verstoppen 9. Kermit de snicker 10. Een drol met heimwee Oplossingen raadsels pag. 7

20 Bestuur & Commissies Bestuur Naam Telefoon Voorzitter (Interim) L. Schuringa Interim Secretaris Algemeen Bestuurslid A.J. Lambregts Penningmeester Vice Voorzitter T.C. Poort Algemeen Bestuurslid (2e Penningmeester) H. Dekker Algemeen bestuurslid B.J.A. van der Wardt Haven Commissaris H.F.B. Peters Assistent Haven Commissaris J. Bras sr. B.J.A. van der Wardt Overige Functionarissen Naam Telefoon Technische Commissie T. Jonker R. van Poelgeest via groene bus Kantine Commissie A. j. + M. Lambregts Aanname nieuwe leden M. Lambregts Havenmeester C. Spruit PR / Redactie P. Verbeek R. de Vos Het algemene adres is Brieven aan het bestuur graag naar 20

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas www.wvsloterplas.nl INFORMATIEBLAD Inhoud pag Algemene informatie 1 Algemene informatie 2 Tarieven vanaf juni 2012 3 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie

Nadere informatie

Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas. November 2015

Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas. November 2015 Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas November 2015 www.wvsloterplas.nl ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie Oprichtingsdatum 6 juni 1969 Adres Chrisstofel Plantijnpad 2 1065

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar Eigenlijk best dicht op-en-neer naar Londen in het najaar We hebben plotseling tijd over en willen we nog wat gaan zeilen. Er komt een lange stabiele periode aan; oostelijke winden aan het begin van de

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn Wilgenhoek Mijn herinneringen aan de Wilgenhoek gaan ver terug. Mijn moeder, broer en ik hadden zomers altijd een abonnement op het zwembad. Als het dan even mooi weer was waren we daar te vinden. Niet

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer Groep Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

November 2010. Nieuwsbrief 1

November 2010. Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 Finse, Noorwegen Hallo! Welkom bij mijn eerste echte nieuwsbrief. Mijn intentie is om ongeveer elke 2 a 3 maanden een nieuwsbrief te maken met mijn belevenissen. Ik kreeg dit idee van mijn

Nadere informatie

Olten, december 2014,

Olten, december 2014, Olten, december 2014, Hoho! Hoi allemaal! Omdat papa en mama denken, dat ik degene in ons gezinnetje ben die het liefste praat, mag ik jullie alweer voor de tweede keer onze kerstbrief presenteren! Het

Nadere informatie

Zondag favorieten, Let,s Gro, Sinterklaas, Film

Zondag favorieten, Let,s Gro, Sinterklaas, Film Zondag favorieten, Let,s Gro, Sinterklaas, Film Dankbaar voor kleine of misschien wel grote momentjes in het leven en wat is het toch mooi om ze af en toe te delen met jullie. Maar het is mezelf ook bewust

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!!

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! De kop is eraf. Het eerste dagje uit voor de oud prinsen van AWC De Keien uit Waalre is op 18 september 2012 werkelijkheid geworden. Hierbij volgt een verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 Geachte mede WSVD leden, Als ik dit stukje schrijf, hebben we net de opening-vaarseizoen achter ons. Alhoewel ik niet de hele middag en avond aanwezig kon zijn,

Nadere informatie

Scandinavië en Baltische staten

Scandinavië en Baltische staten Scandinavië en Baltische staten 1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 Hele gezellig avond gehad en na nog een lekker ontbijtje

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier!

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier! Schooljaar 2015-2016 Nr 3 22 januari 2016 Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij Weetjes uit groep 4 wensen jullie veel leesplezier! Groetjes groep 4

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor..

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor.. Wanneer: Zondag 10 maart 2013 Lokatie: De Schakel, Groningen Band: Hot News De dag begon eigenlijk niet zo hoopvol. Sneeuw, glad, grillig en koud, koud, koud!! Niet echt uitnodigend om er uit te gaan.

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

WE GAAN NAAR DENEMARKEN!

WE GAAN NAAR DENEMARKEN! WE GAAN NAAR DENEMARKEN! We gaan weer naar Fanø, naar hetzelfde huisje als vorig jaar! We vertrekken op zaterdag 28 april, om ongeveer 8:00 uur. We rijden terug op zaterdag 5 mei. Zaterdag 28 april Zondag

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb 15-12-2010-24-02-2011 Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb ik de tijd van mijn leven gehad! Ik heb de kans gekregen om in Finland

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

MundoRado reis naar Maleme, Kreta.

MundoRado reis naar Maleme, Kreta. MundoRado reis naar Maleme, Kreta. Op maandag 9 juni was het zover. We gingen op vakantie naar het mooie eiland Kreta en om precies te zijn, naar Maleme. Om 12.00 uur moesten wij ons verzamelen op Schiphol

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 1 ANIMATIEPROGRAMMA RECREATIE INFO 2016 Beste gasten, Van harte welkom op camping/jachthaven de Maasterp! Het seizoensboekje met het

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

De familie Dolfing waren in Mhofu voor de 2e keer van 10 juli tot 31 juli 2010.

De familie Dolfing waren in Mhofu voor de 2e keer van 10 juli tot 31 juli 2010. De familie Dolfing waren in Mhofu voor de 2e keer van 10 juli tot 31 juli 2010. We kwamen 10 juli aan in Johannesburg vanwaar we direct naar Pretoria zijn gereden. Daar hadden Roelie en Frits een heerlijk

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. Schotland reis 2009 10 mei tot 15 mei De week rust pakte even anders uit voor de achter gebleven bemanning, het was zo n bar weer

Nadere informatie

Karlskrona. 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011

Karlskrona. 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011 Karlskrona Oude marine stad aan de zuidoost hoek van Zweden met veel te zien voor een toerist. Karlskrona is gebouwd op een aantal eilanden in het scherengebied

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie