Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies"

Transcriptie

1 Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016

2 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T E. I. Versie 1.0 Zeist, maart 2016

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Representativiteit Reacties Leeftijd Grootte huishouden 7 3 Enquête Vraag 5: Vraag 6: Vraag 7: Vraag 8: Vraag 9: Vraag 10: Vraag 11: Vraag 10 en Vraag 12: Vraag 13: Vraag 14: Vraag 15: Vraag 16: Vraag Vraag Vraag 19: 17 4 Conclusie 18

4

5 1 Inleiding De gemeente de Bilt is momenteel bezig haar afvalbeleid te herzien. Daarbij is een bewonersonderzoek ingepland om de mening van de bewoners inzichtelijk te krijgen. Daarna zullen nog diverse bewonersavonden georganiseerd worden om de mensen verder te informeren over de kaders van het nieuwe afvalbeleid en de meningen daarover te inventariseren. Uiteindelijk zal door de gemeenteraad, mede op basis van de bewonersraadpleging een keuze voor een herzien afvalbeleid worden gemaakt. In dit rapport zijn de resultaten van het bewonersonderzoek weergegeven. Uit de gemeente de Bilt zijn door middel van een aselecte keuze adressen geselecteerd. Deze huishoudens hebben de enquête op papier ontvangen. Wanneer deze ingevuld was, konden de mensen hem met de bijgeleverde retourenvelop via een antwoordnummer kosteloos terugsturen. Op zaterdag 13 februari heeft de gemeente een afvalbraderie georganiseerd. Ook hier konden inwoners een schriftelijke enquête invullen. Parallel daaraan heeft de gemeente de enquête ook via internet beschikbaar gesteld, zodat hij door iedereen ingevuld kon worden. Wanneer mensen de website van de gemeente bezochten, kregen zij een pop-up met daarin de vraag en link voor deelname aan de enquête. De enquête is op 10 februari 2016 verzonden en op de website van de gemeente opengesteld voor reacties. De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om tot 3 maart te reageren. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 5

6 2 Representativiteit De enquête was gericht uitgezet aan, en bedoeld voor inwoners van de gemeente de Bilt. In de enquête wordt daarom ook de vraag gesteld in welk postcode gebied de respondenten wonen. Opvallend is dat in de enquêtes die op papier zijn ingevuld de respondenten (op 1 na) een keuze hebben kunnen maken uit de verschillende gebieden. Uit de digitale versie bleek dat 6,73%, oftewel 30 respondenten, hier overig hadden ingevuld. In twee van deze enquêtes hadden de respondenten bij de opmerkingen aangegeven niet in de gemeente de Bilt te wonen. Omdat het dus niet zeker is of de respondenten die bij deze vraag Overig hebben ingevuld wel of niet in de gemeente de Bilt wonen, zijn deze enquêtes in de verdere analyse niet meegenomen. De resultaten die in dit rapport weergegeven worden, betreffen dus alleen de reacties van de mensen die een postcode opgegeven hebben, die in de gemeente de Bilt valt. Om de representativiteit van de resultaten te controleren, worden de antwoorden op de vragen die over de demografische kenmerken gaan, gespiegeld aan de samenstelling van de gehele bevolking van de gemeente de Bilt. De gegevens hiervoor worden uit CBS statline gehaald. 2.1 Reacties De gemeente de Bilt telt huishoudens adressen zijn persoonlijk aangeschreven middels een brief met als bijlage de papieren versie van de enquête. Er zijn 533 schriftelijk ingevulde enquêtes ontvangen. Hierin inbegrepen zijn de 85 enquêtes die door bezoekers van de afvalbraderie op 13 februari zijn ingevuld. Er zijn 416 reacties via internet ingevuld. totaal zijn er 949 reacties ontvangen en in onderhavige rapportage verwerkt. Voor een representatieve steekproef voor de hele gemeente (95% betrouwbaarheid) zijn minimaal 377 reacties nodig. Gezien het aantal reacties is dus te stellen dat de resultaten van zowel de schriftelijke als digitale enquête representatief zijn voor de hele gemeente de Bilt. Verschillen kunnen er zijn omdat de schriftelijke enquête is uitgezet onder een a-select gekozen groep huishoudens. Bij de digitale enquête is het denkbaar dat bepaalde vertegenwoordigingen van de inwoners zich goed of meer laten horen. Om deze reden zijn de meningen van beide responsgroepen in eerste instantie apart geanalyseerd. Hieruit blijken geen opvallende verschillen in de gegeven antwoorden. Het verschil is vooral dat relatief meer ouderen de schriftelijk versie hebben ingevuld en relatief meer jongeren de digitale versie. Om deze reden wordt de gehele respons samengenomen en in dit rapport gepresenteerd. Reacties die op papier zijn ontvangen en niet volledig of correct waren ingevuld, zijn niet in de resultaten verwerkt. Dit betreft een klein aantal. Indien mensen hierop hadden aangegeven aan de bijeenkomst mee te willen doen, zijn de contactgegevens wel genoteerd. In de tabel hieronder is de procentuele verdeling weergegeven van de huishoudens over de verschillende wijken en kernen volgens het CBS. 6

7 % verdeling CBS % verdeling totaal Aantal totaal De Bilt (postcode 3731 of 3732). 38% 25% 240 Bilthoven-Zuid (postcode 3721 of 18% 29% ). Bilthoven-Noord (postcode 3723). 22% 24% 225 Groenekan (postcode 3737). 4% 4% 36 Maartensdijk (postcode 3738). 12% 9% 81 Hollandsche Rading (3739). 3% 8% 79 Westbroek 3% 2% 16 Overige, niet genoemd. Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de verdeling van de respondenten, redelijk gelijkmatig verdeeld zijn over de wijken en kernen. Hierbij is wel op te merken dat er relatief gezien meer reacties komen uit Bilthoven Zuid, als uit de Bilt. Ook is de respons uit Hollandse Rading naar verhouding hoog. 2.2 Leeftijd In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw van de bevolking weergegeven voor de gehele gemeente, en de leeftijdsopbouw van de respondenten. Leeftijdsopbouw gemeente CBS Totaal reacties jaar 11% 5% jaar 12% 11% jaar 18% 19% jaar 20% 24% > 60 jaar 39% 42% Uit deze resultaten is op te merken dat de verdeling van de leeftijden van de respondenten weinig afwijkt van de leeftijdsopbouw van de bewoners van de gemeente. De categorie ouderen (>50 jaar) laat zich beter horen dan de jongeren (<30 jaar). 2.3 Grootte huishouden In onderstaande grafiek is de grootte van de huishoudens van de respondenten weergegeven. De eerste kolom geeft de verdeling van de grootte van huishoudens weer volgens het CBS. De tweede kolom de verdeling van de grootte van huishoudens van het totaal aantal respondenten. 7

8 De derde kolom geeft de verdeling van de grootte van huishoudens van de respondenten uit Bilthoven-Zuid en de vierde kolom van de respondenten uit Hollandse Rading. Uit deze grafiek is op te maken dat de enquête voornamelijk ingevuld wordt door de 2 of meerpersoonshuishoudens. Er is geen grote afwijking in de verdeling van de grootte van huishoudens van het totale aantal reacties en die uit Bilthoven-Zuid en Hollandse Rading. De reacties zijn wat dat betreft als vergelijkbaar te beschouwen. 8

9 3 Enquête 3.1 Vraag 5: Uit onderstaande grafiek blijkt dat veruit de meeste respondenten wel wat moeite willen doen voor het scheiden van afval. Veruit de meeste respondenten vinden afval scheiden goed voor het milieu en willen hier wel extra moeite voor doen. Andere mensen willen zich er wel voor inzetten, maar willen dan betere service of een lagere afvalstoffenheffing. Slechts een enkeling wil zich niet bezig houden met het scheiden van afval. In totaal hebben 21 respondenten, ofwel 2%, dit geantwoord. 3.2 Vraag 6: Uit onderstaande tabel blijkt dat de meerderheid aangeeft niet te weten hoeveel afvalstoffenheffing ze betalen. 2 mensen hebben deze vraag niet beantwoord. U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing voor de inzameling en verwerking van uw afval. Weet u hoe hoog de afvalstoffenheffing ongeveer is? Totaal in % Totaal in aantal respondenten Ja 42% 397 Nee 58% 548 9

10 3.3 Vraag 7: Open vraag: Kunt u aangeven hoeveel die heffing ongeveer is ( / jaar)? Over het algemeen hebben de respondenten die hebben ingevuld de hoogte te weten, hier in werkelijkheid ook een goed beeld van. 3.4 Vraag 8: Uit deze vraag blijkt dat ver uit de meeste respondenten meedoen aan de PMD inzameling. Doet u mee aan de 2-wekelijkse PMD-inzameling (PMD = Plastic verpakkingen, metaal en drankenkartons)? Ja, ik heb minstens 1 zak per 2 weken. Ja, ik heb af en toe een zak. Nee, ik doe daar niet aan mee. Totaal in % Totaal in aantal respondenten 68% % % Vraag 9: Open vraag als vervolgvraag op de vorige: Kunt u aangeven waarom u daar niet aan meedoet? De strekking van de antwoorden, van meest tot minder vaak genoemd, is dat men met name er te weinig ruimte (voor over) heeft en men het te veel gedoe vindt. Een groot deel van de respondenten heeft aangegeven dat men het rommelig of vies vindt. Dit geldt dan zowel voor de opslag in huis als het beeld op straat. Ook hebben mensen liever een bak dan een zak. Een aantal mensen heeft aangegeven meer service te willen, door bijvoorbeeld de zakken aan huis te laten bezorgen, of het was onbekend waar ze te halen waren. Ook is het bij mensen nog onbekend en een aantal heeft aangegeven dat de informatie erover onduidelijk is. 3.6 Vraag 10: De vraag: Heeft u veel ruimte in en om huis om afval gescheiden te verzamelen? Uit onderstaande tabel blijkt dat de minderheid van de respondenten aangeeft geen ruimte te hebben om in of aan huis te scheiden. 45% geeft aan veel ruimte te hebben voor de afvalscheiding. 47% geeft aan beperkt ruimte hiervoor te hebben. Respondenten uit Bilthoven- Zuid geven voornamelijk aan beperkte ruimte te hebben en respondenten uit Hollandse Rading geven voornamelijk aan dat ze veel ruimte hebben. 10

11 Totaal Bilthoven Zuid Hollandse Rading Ja, veel ruimte. 45,0% ,5% ,8% 45 Ik heb beperkte ruimte. 47,1% ,4% ,8% 25 Ik heb geen ruimte. 7,9% 73 9,1% 24 5,4% 4 vraag overgeslagen Vraag 11: Uit onderstaande tabel blijkt dat 84% in een woning woont waar verwacht wordt dat men genoeg ruimte heeft om te scheiden (tussenwoning, hoekwoning en vrijstaande woning). In Bilthoven-Zuid wonen ten opzichte van het totaal, relatief gezien meer mensen in een appartement op een verdieping. In Hollandse Rading wonen ten opzichte van het totaal, relatief gezien meer mensen in een hoekwoning of twee onder één kap, of een vrijstaande woning. Wat is uw woonsituatie? Totaal Bilthoven-Zuid Hollandse Rading Appartement op een verdieping. 13% % 54 0% 0 Appartement op de begane 4% 34 4% 11 0% 0 grond. Tussenwoning. 30% % 70 15% 11 Hoekwoning of 2 onder 1 kap. 36% % % 40 Vrijstaande woning. 18% % 27 31% Vraag 10 en 11 Onderstaande grafiek geeft weer wat de woonsituatie is van de respondenten en de hoeveelheid ruimte die zij aangegeven hebben om afval in huis te scheiden. Hieruit blijkt dat de bewoners van hoekwoningen of 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen aangeven de meeste ruimte te hebben om afval te scheiden. Met name bewoners van appartementen op een verdieping geven aan hier beperkt of geen ruimte voor te hebben. 11

12 3.8 Vraag 12: Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste huishoudens over een kliko voor restafval beschikken. In Bilthoven Zuid zijn er relatief gezien meer huishoudens die geen eigen kliko hebben. Dit aantal komt ongeveer overeen met het aantal mensen dat aangegeven had in een appartement op een verdieping te wonen. Heeft u de beschikking over kliko's voor o.a. restafval? Totaal Bilthoven-Zuid Hollandse Rading Ja 86% % % 71 Nee 14% % 60 4% 3 overgeslagen Vraag 13: Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die reeds over een minicontainer (kliko) voor restafval beschikken. Uit onderstaande tabel blijkt dat de meerderheid maximaal 3 of 4 containers aan huis wil hebben. In Hollandse Rading hebben meer respondenten aangegeven dat zij wel 4 containers zouden willen (62%). 12

13 Hoeveel kliko's wilt/kunt u maximaal aan huis hebben? Totaal Geen 1% % % % % Vraag 14: De vraag is: Welke kliko's zou u het liefst (aan huis) willen hebben? Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die reeds over een minicontainer (kliko) voor restafval beschikken. De respondenten die de enquête via internet ingevuld hadden, werden gedwongen door het programma een rangschikking te maken van 1 t/m 5 welke bakken zij het liefste wel en welke het minst graag hebben. Hieruit kwam het volgende rangorde: 1. Restafval 2. GFT 3. Oud papier en karton 4. Kunstof/PMD Een deel van de respondenten die de enquête op papier beantwoord hebben, hebben de vraag anders geïnterpreteerd. Zij konden alle bakken daardoor even belangrijk vinden en maakten geen rangschikking zoals de mensen via internet gedaan hebben. Uit een analyse van deze respons kwam de volgende rangorde: 1. Restafval 2. Oud papier 3. GFT 4. Kunststof/PMD Echter, uit nadere beschouwing van de antwoorden, moet hieruit opgemaakt worden dat men voornamelijk elke container even belangrijk vond, en dat de voorkeur voor de restafval en oud papier container niet veel van elkaar afwijken. Onder de optie Anders is 40 keer geantwoord dat met ook inzameling van glas met containers zou willen en inzameling van batterijen en ander chemisch afval (20 x). Ook werden andere vormen van inzameling genoemd zoals duobakken om fracties te combineren of werd de wens voor verschillende groottes van de container (kleinere restafvalcontainer) uitgesproken. 13

14 Uit de antwoorden op deze vraag is hiermee indirect op te maken dat mensen graag bij het bekende blijven. Ze zijn gewend restafval en gft in te zamelen en denken vervolgens aan papier en voor de 4 e container aan PMD Vraag 15: Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die reeds over een minicontainer (kliko) voor restafval beschikken. Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten de voorkeur hebben om de inzamelfrequenties aan te passen. Betalen voor het aanbieden van restafval is de minst gewenste optie. De gemeente wil het aanbieden van restafval (afval in grijze container) ontmoedigen. Welke maatregel(en) hebben dan uw voorkeur (meerdere antwoorden mogelijk): Totaal Betalen voor het aanbieden van restafval. 11% 95 Restafval 1x per 4 weken ophalen i.p.v. 1x per 2 weken. 48% 415 Restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in 42% 363 mijn straat. Aantal respondenten Vraag 16: Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die reeds over een minicontainer (kliko) voor restafval beschikken. Uit onderstaande grafiek blijkt dat bij de meeste respondenten een PMD kliko in plaats zak het makkelijker wordt om afval te scheiden. Voor een verbeterde gft inzameling gaan ook stemmen op. Oud papier hoeft niet vaker. 14

15 Onder de optie Anders, te weten hebben de meeste respondenten een aanvulling gegeven op hun keuze zoals keuze in grootte van afvalbak, het schoonmaken van de gft bak en voorzieningen in de keuken waar ze mee geholpen willen worden. Ook gaven mensen aan liever alles in ondergrondse containers te gooien of dat ze niets willen veranderen. 15

16 3.13 Vraag 17 Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die niet over een minicontainer voor restafval beschikken. De grote meerderheid van de mensen die nu niet over een eigen kliko beschikken, zouden het liefst het restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de straat. De gemeente wil het aanbieden van restafval (afval in de grijze zak of Totaal verzamelcontainer) ontmoedigen. Welke maatregel(en) hebben dan uw voorkeur (meerdere antwoorden mogelijk): Betalen voor aanbieden van restafval. 5,2% 7 Restafval 1x per 2 weken ophalen voor de deur. 17,2% 23 Restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in mijn straat. 77,6% 104 Aantal respondenten Vraag 18 Deze vraag is alleen ingevuld door de mensen die niet over een minicontainer voor restafval beschikken. Om het scheiden van het afval makkelijker te maken voor de mensen die geen ruimte hebben voor containers, geven de respondenten aan dat zij voornamelijk verzamelcontainers voor PMD en papier in de buurt hebben. Aan huis, of vaker aan huis inzamelen heeft minder voorkeur. De gemeente wil het afval scheiden gemakkelijker maken voor u. Welke maatregelen hebben dan uw voorkeur (meerdere antwoorden mogelijk): Totaal PMD-inzameling aan huis met een PMD-zak die iedere week wordt 8% 21 ingezameld. PMD-verzamelcontainer in de buurt. 26% 66 Oud papier iedere week inzamelen in plaats van iedere maand. 13% 32 Verzamelcontainer voor oud papier in de buurt. 27% 67 Inzamelemmer voor keukenafval (voedselresten) die wekelijks wordt 12% 31 opgehaald. Anders, namelijk: 13% 33 Aantal respondenten 250 Onder de optie Anders, namelijk is 12 keer aangegeven dat men graag gft of keukenafval wil scheiden met een voorziening in de buurt of een stortkoker. Een aantal keer is hier aangegeven dat men geen veranderingen wil en slechts enkele respondenten vragen aandacht voor de fysieke beperkingen 16

17 3.15 Vraag 19: De vraag is: Heeft u nog andere tips voor de verdere verbetering van de afvalscheiding? Uit de open reacties zijn de reacties die het meeste in overeenstemming met elkaar zijn samengevat. Hieruit blijkt onder andere - Bewoners hebben het liefste een kliko voor PMD in plaats van de zakken - Men wil betere informatie over het afval scheiden. Hiermee wordt bedoelt dan men beter wil weten wat je waar wel en niet weg mag gooien. Maar ook vragen respondenten om meer informatie over de resultaten die de gemeente nu wel of niet haalt en wat de effecten van het beter scheiden zijn. - Bewoners willen graag meer brengvoorzieningen voor de verschillende fracties. Maar de meningen zijn hierover ook verdeeld: andere respondenten geven ook aan meer aan huis te willen scheiden, zoals met voorzieningen in de keuken of meerdere kliko s. - Een aantal respondenten geeft aan zoveel mogelijk aan huis in te zamelen op 1 dag met 1 wagen, eventueel door gebruik te maken van duobakken: bakken waar meerdere fracties gescheiden ingezameld kunnen worden. Men vindt scheiden belangrijk maar wil niet meer dan 3 containers in de tuin. - Bewoners geven aan dat ze de afvalbakken makkelijker willen kunnen omwisselen, zoals een kleinere voor rest, die dan toch 1x in de twee weken ingezameld wordt. Ook wordt er regelmatig aangegeven dat men de grote restafvalbak wel wil ombouwen naar de PMD bak en dan een (dure) zak gebruiken voor restafval. - Bewoners geven aan positief beloond te willen voor goed scheid-gedrag. De meesten geven daarbij aan dat ze wel wat zien in een tarief op restafval als daarmee de totale kosten voor de bewoner omlaag gaan. 17

18 4 Conclusie Veruit de meeste inwoners geven aan moeite te willen doen voor het beter scheiden van afval. Ook doen de meeste inwoners al mee aan de inzameling van PMD, maar geeft men aan daarvoor liever een container te willen gebruiken. De meeste inwoners hebben voldoende ruimte in of om het huis om het afval te kunnen scheiden. De inwoners die aangeven hier onvoldoende plek voor te hebben, zijn degenen die in een appartement op een verdieping wonen. Veruit de meeste inwoners die reeds over een eigen minicontainer (kliko) voor restafval beschikken geven aan 3 of maximaal 4 containers te willen of kunnen plaatsen aan huis. Daarbij vindt men restafval container de meest belangrijke wanneer ze geforceerd worden een keuze te maken in de rangorde van meest naar minst belangrijk. Echter is uit de open reacties ook duidelijk op te maken dat men eigenlijk alle containers wel bijna even belangrijk vindt en maar een lichte voorkeur voor restafval heeft. De meeste inwoners die nu geen eigen minicontainer voor restafval hebben, zouden het liefst hun restafval naar een brengvoorziening in de buurt brengen en om het scheidingsgedrag te bevorderen willen ze graag verzamelcontainers voor PMD en papier in de buurt. Ook willen ze beter geholpen worden om het gft uit de keuken te scheiden. In zijn geheel is te stellen dat de inwoners van de gemeente de Bilt moeite willen doen om hun afval beter te gaan scheiden omwille van het milieu, maar hier meer service voor willen. Onder service wordt ook verstaan het geven van voorlichting, het verschaffen van middelen (4 e container aan huis en/of meer brengvoorzieningen). Betalen voor het aanbieden van restafval heeft niet de voorkeur, maar als het beter scheiden van afval de afvalstoffenheffing omlaag brengt is dat voor veel mensen (25%) wel een goede stimulans. Hiermee geven de bewoners indirect de voorkeur voor het scenario van omgekeerd inzamelen en Intensiever Inzamelen. Het intensiever inzamelen mag zich vooral op gft-(keuken)afval en glas richten volgens de bewoners. 18

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Enquêterapport Van afval naar grondstof

Enquêterapport Van afval naar grondstof Enquêterapport Van afval naar grondstof April 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Resultaten per vraag Hoofdstuk 2 Persoonlijke omstandigheden 2.1 Type woning 2.2 Postcodegebieden 2.3 grootte van het huishouden

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 9 november 2015 Nr. : 2015-107 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Twee belangrijke wijzigingen per maart!

Twee belangrijke wijzigingen per maart! Twee belangrijke wijzigingen per maart! Storten 30 liter zak restafval voor iedereen mogelijk! PMD-zakken: elke week op woensdag opgehaald (start: woensdag 2 maart) Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners

Nadere informatie

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef.

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef. (D (D (D Roosen Gemeente daal Raadsmededeling Datum Van: Aan: Kopie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Onderwerpr Om gekeerd inzamelen Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2010 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 28 januari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar.

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. 1. Wat verandert er voor mij?...3 2. Verandert ook mijn tarief voor de afvalstoffenheffing?...3

Nadere informatie

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval 23-4-2015 Agenda 1. Wat vooraf ging 2. De verkenning 3. De aanloop 4. De sprong in het diepe 5. Wat is er nu eigenlijk gebeurd 6. En nu verder.. Wat vooraf

Nadere informatie

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies marintel marktonderzoek& advies Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Copyright 2010 Marintel BV

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie