Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO"

Transcriptie

1 Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: N.M. van Dam (ND), H. Hummel (HH), Johan van de Koppel (JvdK), J.C. Kromkamp (JK), A.M.A. van Oploo (AO), A.S. Pijl (AP, notulist), M.J.J. van Raaphorst (MR), H.J., Marcel Smits (MS), H.J. Uitenhout (HU), L.E.M. Vet (LV,voorzitter), E. Weerman (EW) Afwezig: V. Escaravage (VE), C.E. Raaijmakers (CR) Datum woensdag 25 juni 2008 Tijd 13:15 Locatie CEME, Yerseke AGENDA 1.- Opening 2.- Vast stellen agenda 3.- Mededelingen en ingekomen stukken 4.- Notulen vorige vergadering nav bijbehorende actielijst: Actielijst OC-Directie Overleg (tm 03 maart 2008) Naar aanleiding van de OC vraag zal de Directie zoeken naar mogelijkheden om de inschrijvingskosten op de overige onderzoekscholen centraal te bekostigen, en Ellen Weerman zal namens de OC de OIO s raadplegen over hun kennis mbt deze materie Zodra meer bekend is zal ND, na kennisgeving door de Directie en ter voltooiing van deze actie, naar de animo onder de NIOO ers informeren om deel te nemen aan de bedrijfsfitness regeling De OC zal contact zoeken met de medewerkers van buitenlandse afkomst en de Directie op de hoogte brengen van haar bevindingen over het taalprobleem mbt administratieve formulieren In het volgende verhuisbulletin dat binnenkort aankomt, zal de Directie bericht geven over de vragen van de OC mbt een tijdpad voor de fasering van de verhuizing De Directie zorgt ervoor dat de informatie mbt de NIOOdagen-2008 aan het personeel duidelijk doorgegeven wordt De OC levert digitaal haar commentaren op de jaarrekening De OC zal zich inzetten bij het formuleren van een nieuw bestedingsvoorstel voor de arbeidsvoorwaardengelden De Directie maakt, in het volgende verhuisbulletin, meer bekend over het finale ontwerp voor de nieuwbouw. 5.- Antwoord Directie op de OC vragen over de Jaarrekening Welke toekomst voor de medewerkers van polaire Ecologie 7.- Censuur op het NIOO 8.- Arbeidsvoorwaardengeld tbv thuiswerkplek 9.- Verplichte AIO cursus 10.- Rondvraag 11.- Sluiting 1.- Opening LV heet iedereen welkom. VE en CR zijn met kennisgeving afwezig.

2 2.- Vast stellen agenda De geplande agenda blijft onveranderd gehandhaafd. 3.- Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 4.- Notulen vorige vergadering (OCDIR overleg ) nav bijbehorende actie puntenlijst : LV heeft in het DO afgesproken dat iedere AIO een rugzakje krijgt van 1500 euro. De AIO s die niet bij een onderzoekschool zijn ingeschreven krijgen extra geld voor cursussen omdat zij geen korting krijgen op de cursussen zoals de AIO s die ingeschreven staan bij de onderzoeksscholen. De aio s betalen het verlaagde tarief uit het rugzakje; de meerkosten worden bijgepast uit een centraal budget. De kosten van inschrijving bij een onderzoeksschool moeten uit het werkgroep budget betaald worden. OC komt er dan geen ongelijkheid onder de NIOO AIO s? LV er is een budget voor de extra kosten van de NIOO graduate school AIO s : LV heeft nog niets vernomen van de KNAW over de bedrijfsfitness. OC ND heeft een alternatief gegeven maar volgens Sjors Dekkers van het Bureau is de uitvoering hiervan niet haalbaar. OC Er moet een algemene regeling komen, dat is schriftelijk beloofd door de directeur bedrijfsvoering van de KNAW. Volgens het rekenvoorbeeld uit de P& O brief gaat het om tientallen euro s per maand. AO gaat hier achteraan (actiepunt ) : OC vanuit alle centra zijn er klachten binnen gekomen met betrekking tot het invullen van formulieren bij de indiensttreding. Vanuit het CTE waren er geen klachten. Hulp bij invullen is gewenst. OC: kunnen de (nieuwe) management assistenten van CL en CEME nogmaals geïnstrueerd worden? AO zal het in het management overleg bespreken (actiepunt ) : LV: het tijdpad is niet veranderd. Maart 2010 blijft staan als verhuisdatum. We zitten nu in de fase van de Europese aanbesteding. Dit is vergeten in het verhuisbulletin te zetten. In het volgende verhuisbulletin zal de Directie bericht geven over de vragen van de OC mbt een tijdpad voor de fasering van de verhuizing. (actiepunt ) : NIOO dagen zijn september, dat is nu bij iedereen bekend LV: AIO s en assistenten willen elkaar op de NIOO dagen onderling spreken, is het een idee dat de AIO s en assistenten dineren aan een eigen tafel JK: dit idee zal zeker worden meegenomen door de organisatie van de NIOO dagen ; ; Actiepunten zijn uitgevoerd. 5.- Antwoord Directie op OC vragen over de Jaarrekening 2007 MR geeft aan dat als er nog vragen zijn de OC contact op kan nemen met Erwin de Ridder OC vindt dat de toelichting in het jaarverslag correct moet zijn en dat de projecten geanonimiseerd zouden moeten worden. Nu staan bij sommige projecten namen vermeld en bij sommige niet. MR: In het volgende jaarverslag worden beurzen op naam uniform gepresenteerd onder een anonieme code. OC: hoe zit het met de afschrijving van apparatuur door NAC als je apparatuur die je nu mag vervangen uitstelt tot na de verhuizing, wordt dat geld dan geoormerkt? LV: Er is 6,5 ton voor afschrijvingen en reserveringen voor vernieuwing, maar er is weinig speelruimte. In principe krijgt vooruitgeschoven apparatuur prioriteit. OC: ontstaat er zo competitie voor het aanschaffen van apparatuur? LV er komen ook mutaties op core-businesslijst i.v.m. de verhuizing, door de samenvoeging van CTE en CL kunnen sommige apparaten gedeeld worden. Er kan pas op moment van verhuizing besloten worden wat er wordt aangeschaft.

3 6.- Hoe ziet de toekomst voor de medewerkers van polaire Ecologie eruit? OC vraagt zich af hoe het met de afwikkeling gaat van de reorganisatie ten aanzien van de mensen van Polaire Ecologie. In november 2007 is afgeproken met betrokken personen dat ze begin 2008 op de hoogte gebracht zouden worden. Betrokkenen hebben echter een brief gestuurd aan de OC waaruit blijkt dat er nog niet met de betrokkenen is gesproken en ze dus nog niet weten waar ze aan toe zijn. LV heeft de signalen gekregen en er is een overleg geweest OC vindt dat er meer duidelijkheid geschapen worden voor de betrokken personen en dringt aan op een persoonlijk gesprek dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden. AO neemt contact met ze op (actiepunt _4) 7.- Censuur op het NIOO OC heeft vernomen dat tijdens het WGL overleg van 2 juni j.l. er een discussie is geweest over dit onderwerp en dat hierover een document gemaakt zou worden. Zou de OC dat t.z.t. kunnen inzien? LV: in werkgroepsleiders overleg is een goede discussie geweest over dit onderwerp. Er zal echter geen document komen hierover. LV staat als directeur van het NIOO absolute vrijheid voor onderzoekers voor. OC vindt het een voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de onderzoekers gewaarborgd blijft. 8.- Arbeidsvoorwaardengeld tbv thuiswerkplek LV heeft nog een voorstel vanuit het CEME :Een bijdrage uit de arbeidsvoorwaarden gelden voor een CEME-centrum-uitje. OC dit zou dan ook voor medewerkers op CTE en CL moeten gelden. OC stemt er mee in om éénmalig 50 euro p.p. te geven voor de mensen die meegaan met een werkgroeps-uitje of centrum-uitje. OC stelt voor om vanuit de arbeidsvoorwaarden gelden bijvoorbeeld een bureaustoel te vergoeden ten bate van de thuiswerkplek aangezien veel mensen vrijwillig thuiswerken. De Directie vindt dit geen goed plan, thuiswerken wordt toegestaan op vrijwillige basis, maar wordt niet officieel bevorderd. OC geeft aan dat dit niet van deze tijd is waarin veel grote bedrijven uit het oogpunt van milieu- en reistijdbesparing juist meer mogelijkheden scheppen tot thuiswerken. Bovendien strookt het niet met KNAW beleid nu er vanuit het LO een vergoeding voor internetaansluiting thuis wordt gegeven. De uiteindelijke conclusie is dat er geen financieel-technische argumenten tegen een vergoeding uit De Arbeidsvoorwaarden zijn, maar het NIOO wil niet aansprakelijk zijn voor problemen veroorzaakt door een niet volgens de ARBO eisen ingerichte thuiswerkplek. LV: wat is de mening van de OC over ons vorige voorstel van de rugzakjes van postdocs? OC rugzakje postdocs moet uit de lumpsum komen, omdat dit een CAO afspraak is waarop de OC geen invloed had. OC vraagt zich af hoeveel NS kortingskaarten al gedeclareerd zijn MR nog maar 34 OC heeft voornemen nog reclame te maken voor het declareren van de NS-kortingskaart in de OC nieuwsbrief (actiepunt OC ) OC zou graag weten hoever de pot arbeidsvoorwaarden gelden nu is uitgeput? MR zal hier een overzicht van maken voor het volgende overleg (actiepunt ) 9.- Verplichte AIO cursus # OC Vanuit de AIO s is er nogal wat geklaag/gemor gehoord over twee cursussen: Planning en Management van de KNAW en de Database Management van het VLIZ. De eerste cursus is een 2 daagse cursus in Utrecht verplicht voor alle KNAW-AIO's. Vele AIO's vinden het een slechte inefficiënte cursus welke ook nog eens te globaal is. Mogen NIOO AIO s ook ergens anders een Planning en Management cursus doen dan bij de KNAW? AO vind het een tegenstrijdig signaal omdat hij vooral positieve verhalen heeft gehoord. Deze cursus werd bij collega instituten al gegeven. AO zal uitzoeken of je ook een andere cursus mag volgen in plaats van deze van de KNAW. (actiepunt )

4 OC Met betrekking tot de tweede cursus waren niet alle WGLs onder de indruk van de presentatie door het VLIZ. Verder waren ze niet overtuigd van het nut van zo n cursus in afwezigheid van standpunten vanuit de werkgroepen zelf over het gewenste formaat en functionaliteiten van de desbetreffende databases. Is de Database Management cursus van het VLIZ verplicht? LV ja deze is verplicht OC waar komt de cursus vandaan? LV Er zijn vaak problemen met overdracht van data van mensen die weggaan. Er moet een soort uniformiteit komen zodat data niet verloren gaat. Deze activiteit is dan ook primair een activiteit om goede archivering van data te waarborgen. Het VLIZ is een onderzoeksorganisatie die vooruit loopt in grote data opslag. Er is bij het CEME begonnen in overleg met de werkgroepen en het wordt nu uitgerold over het gehele NIOO. OC: waarom is er op het CEME gepraat met de werkgroepen en op het CTE en CL niet? LV VLIZ heeft ook informatie bijeenkomsten gegeven op CL en CTE ND heeft nooit iets vernomen en zoiets zou toch van uit de vaste onderzoekers begonnen moeten worden? Op het CTE waren de werkgroepleiders heel sceptisch over de cursus. AO: er wordt begonnen bij de AIO s en daarna de rest. Het gaat erom hoe je informatie kunt structuren zodat anderen er iets mee kunnen. OC vindt dat er een slag gemist is omdat niet alle werkgroepleiders het doorgegeven hebben. LV vindt het de verantwoordelijkheid van de werkgroepleiders om dit binnen de werkgroepen uit te zetten. ND geeft aan dat MTI van VLIZ gebruik wil maken Rondvraag OC: Er doen verhalen de ronde over FOKUZ, een samenwerkingsverband tussen NIOO_CEME en NIOZ. Mogelijk zou het oprichten hiervan personeel op het NIOO kunnen raken. MT wordt ook in verband gebracht met FOKUZ en het is allemaal erg vaag. LV zal navragen hoe het ervoor staat (actiepunt ) MR: er is nog geen datum voor een volgende vergadering LV: Carina zal via VE datum briefjes voor de volgende vergadering rond sturen. (actiepunt )

5 11.- Sluiting LV bedankt iedereen voor de aanwezigheid en deelname aan het overleg. Actielijst OC-Directie Overleg (tm 25 juni 2008) De Directie gaat uitzoeken wat de stand van zaken is van een algemene regeling voor de bedrijfsfitness De Directie gaat in het management overleg bespreken dat het invullen van de formulieren bij in diensttreding goed geregeld moet worden inalle centra In het verhuisbulletin zal de Directie bericht geven over de vragen van de OC mbt een tijdpad voor de fasering van de verhuizing De Directie zorgt dat er meer duidelijkheid komt over de afwikkeling van de reorganisatie voor de mensen van polaire Ecologie OC gaat in OC nieuws brief nog reclame maken voor de NS-kortingskaart en hoe je de kunt krijgen De Directie zal berekenen hoe ver de arbeidsvoorwaarden pot is uitgeput De Directie gaat uitzoeken of je ook een andere cursus mag volgen in plaats van de Planning en Management cursus van de KNAW De Directie zal navragen wat de stand van zaken van FOKUZ is De Directie zal een datumbriefje voor de volgende vergadering rondsturen via VE.

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie