Feitenkaarten Financiering van de Nederlandse koopwoningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenkaarten Financiering van de Nederlandse koopwoningmarkt"

Transcriptie

1 Huishoudens Financiële instellingen Overheid Feitenkaarten Financiering koopwoningmarkt

2 Voorwoord Waarom deze Feitenkaarten? De Vereniging Eigen Huis benaderde De Argumentenfabriek eind 11 om een feitelijke analyse van de financiering van de koopwoningmarkt te maken. Met een huizenmarkt in het slop, een overheid die nadenkt over bezuinigingen en een internationale pers die de se hypotheekschuld heeft ontdekt, is er een brede maatschappelijke discussie ontstaan over hervormingen op de woningmarkt. De Vereniging Eigen Huis vroeg ons om de discussie van een goede, feitelijke basis te voorzien. De discussie over de woningmarkt gaat over heel verschillen d e aspecten van die markt, variërend van het scheefwonen in sociale huurwoningen tot de moeite die banken hebben om de hypotheken van se huizenkopers gefinancierd te krijgen. Wij behandelen op deze Feitenkaarten alleen de financiering koopwoningmarkt. De feiten gaan dus over de hypotheekverstrekking aan huishoudens met een koophuis en de hypotheekschuld die daaruit ontstaat. De vraag is steeds: Wat bepaalt de kwetsbaarheid van de financierin g koopwoningmarkt? We stelle n die vraag vanuit drie perspectieven: dat van de huishoudens, van de financiële instellingen en van de overheid. Hoe zijn de kaarten tot stand gekomen? Om deze vraag te beantwoorden heeft De Argumentenfabriek gesproken met deskundigen van betrokken partijen: s e banken, De sche Bank, het ministerie van Financiën, tussenpersonen, adviseurs op de hypotheekmarkt, makelaars en hoogleraren. We hebben individuele interviews gehouden, en een groepsdenksessie. We hebben alle deskundigen de centrale vraag voorgelegd en gevraagd om aan te geven welke feiten nodig zijn om een goed beeld te krijgen. Daaruit hebben wij een selectie gemaakt op basis van relevantie en beschikbaarheid van cijfers. We danken alle deskundigen voor hun denkwerk. Wat concluderen we op basis van deze feiten? De se huishoudens hebben in internationale vergelijkin g hoge hypotheekschulden. se banken moeten een groot bedrag lenen op de kapitaalmarkt, doorda t se huishoudens en bedrijven meer lenen van banken dan ze er sparen. De se overheid heeft een relatief groot tekort en de kosten van de rente-aftrekbaarheid lopen op. Maar ook geldt: se huishoudens hebben relatief veel vermogen. Vooralsnog zijn de betalingsproblemen beperkt. De se banken worden op de kapitaalmarkt nog steeds als relatief aantrekkelijk gezien. Dat is logisch, omdat het risico op een restschuld in eerste instantie bij huishoudens ligt en wordt afgedekt door de Nationale Hypotheek Garantie. Bovendien is de schuld overheid lager dan het gemiddelde in Europa. Er zijn dus duidelijk kwetsbare plekken in de financierin g van de koopwoningmarkt. Maar het totaalbeeld is genuanceer d. Met één uitzondering: jonge huishoudens die voor het eerst kochte n rond de piek in de huizenmarkt. Zij hebben vaak een hoge potentiële restschuld, nog weinig gespaard, en veel geleend ten opzichte van hun inkomen. Er zijn in de nabije toekomst drie risico s: een verdere daling van de huizenprijs, een stijging van de rente en het oplopen van de werkloosheid. Deze risico s komen ten eerste hard aan bij jonge huishoudens: zij kochten duur, leenden veel ten opzichte van hun inkomen en worden eerder ontslagen. De Nationale Hypotheek Garantie neemt hiervan alleen het risico van werklooshei d weg. Maar een dalende huizenprijs, een stijgend e rente en werkloosheid raken bovendien huishoudens die langer geleden voor het eerst een huis kochten. Een steeds grotere groep huishoudens zal moeten sparen om de waarde daling van hun huis te compenseren, en zal op die manier uiteindelijk de hypotheekschuld verminderen. Marieke Blom Bas Ebskamp Majelle Verbraak Frank Kalshoven De Argumentenfabriek, maart 1

3 Financiering koopwoningmarkt (1/) De hypotheekschuld van se huishoudens is hoger dan in andere landen en is snel gestegen De hypotheekschuld van se huishoudens is hoger dan elders en is snel gestegen. Dit komt doordat steeds meer mensen een eigen huis kopen......en doordat stijgende huizenprijzen hogere hypotheken vragen. Mensen lenen bovendien steeds meer ten opzichte van de waarde van hun woning en ze lossen hun hypotheek niet direct af. De totale bruto omvang van woninghypotheken als percentage van het BBP Het percentage koopwoningen van de woningvoorraad De prijsindex van verkoopprijzen van koopwoningen De hoogte van de hypotheek als percentage van de waarde van de woning bij aankoop De verdeling van het uitstaande hypotheekbedrag naar hypotheekvorm in Verenigd Koninkrijk Duitsland gemiddelde 7 EU-landen Bron: CBS voor cijfers / Andere cijfers Hypostat / Reproduced with permission from the European Mortgage Federation, Hypostat 1, 11 7, 9,7 Bron: Syswov (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties), ABF-research index ( = 1) : 7, 8: 11, 11: 1,8 Bron: CBS/Kadaster ,8 11,9 Opbouw spaar- of beleggingsdepot Annuïtaire of lineaire aflossing 7% % Anders % Aflossingsvrij Schuld Waarde verlies De prijzen van woningen dalen en staan verder onder druk De huizenprijzen en huizenverkopen dalen. Deze huizenprijzen worden beïnvloed door een aantal factoren: Het waardeverlies komt vaak voor rekening van huishoudens Dalende huizenprijzen leiden tot een groeiende potentiële restschuld.* Wat bepaalt de kwetsbaarheid van de financiering koopwoningmarkt voor huishoudens? (1/) index ( = 1) De prijsindex van bestaande koopwoningen (linkeras) en het aantal verkochte bestaande woningen (rechteras) prijsindex , 9 11,7 verkochte woningen 11* 9,1 7, 1* 1 1, aantal x 1. Bron: CBS/Kadaster Negatief: Strengere hypotheekverstrekking Uitstelgedrag: kopers wachten af of prijzen verder dalen Laag consumentenvertrouwen Gematigde inkomensontwikkeling Onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek Stand van de rente, die iets hoger is dan in en Positief: De groei van het aantal huishoudens in de meeste regio s De betere betaalbaarheid door gedaalde huizenprijzen Stand van de rente, die historisch gezien laag is Medio 11 Prijsdaling 1% tov medio 11 Prijsdaling % tov medio 11 De samenstelling van de totale potentiële restschuld bij daling van de huizenprijs 1, 9, 8,7 17. huishoudens x gemiddeld. euro 7. huishoudens x gemiddeld 9. euro 97. huishoudens x gemiddeld. euro 1 Bron: Schilder en Conijn, Restschuld in : omvang en consequenties, 1 Deze restschuld komt bij (gedwongen) verkoop volledig voor rekening van de huishoudens, tenzij: onder de NHG (een deel van) de schuld wordt vergoed de bank akkoord gaat met een minnelijke regeling huishoudens een schuldsaneringstraject van drie doorlopen * voorspelling huizenprijsontwikkeling tot 1 op basis van cijfers van Rabobank en ING *schatting potentiële restschuld op basis van WoON-onderzoek uit 9. Door de ingevoerde aflossingsplicht en vrijwillige aflossingen na 9 kan dit bedrag lager uitkomen. Jonge huishoudens Vooral jonge huishoudens zullen geld bij moeten leggen Vooral huishoudens die na 1 voor het eerst kochten hebben een potentiële restschuld dat zijn vooral huishoudens tot die ook al een hoge hypotheekschuld hebben ten opzichte van hun inkomen. Potentiële restschuld naar van aankoop (medio 11) Percentage huishoudens met potentiële restschuld naar leeftijdscategorie Hoogte van de hypotheekschuld in verhouding tot het bruto inkomen naar leeftijdscategorie* euro 8 7 1, t/m 198, 1981 t/m 199, 1991 t/m 199 1, 199 t/m, 1 t/m 7,7 of later Bron: Schilder en Conijn, 1 Aandeel huishoudens met een potentiële restschuld als percentage van alle huizenbezitters in de leeftijdscategorie 1 7 t/m t/m t/m t/m ouder dan Bron: Schilder en Conijn, 1 ratio lening/inkomen 1,7 x T/m t/m t/m t/m 1,9 x Ouder dan Bron: Schilder en Conijn, 1 * Cijfers op basis van enquetegegevens uit 8 in opdracht van: gemaakt door: 1

4 Financiering koopwoningmarkt (/) Het vermogen van huishoudens is hoog, maar zit grotendeels vast in huizen en pensioenen Het vermogen zit vooral bij een kleine groep huishoudens en bij ouderen se huishoudens hebben een ruime overwaarde op hun huizen......en ook hun netto vermogenspositie is hoog vergeleken met andere landen maar dat komt vooral door de pensioenspaarpotten, en die zijn niet bruikbaar voor aflossen. Het private vermogen concentreert zich bij een klein aantal huishoudens en vooral jonge huishoudens hebben nog weinig vermogen opgebouwd. Omvang van hypotheekschuld, waarde van woningen in bezit van huishoudens, omvang van spaar- en beleggingsdepots verbonden aan de eigen woning en netto overwaarde van huizenbezitters Het netto financieel vermogen van alle huishoudens (inclusief pensioen en exclusief eigen woning) als percentage van het besteedbaar inkomen De totale omvang van opgebouwde pensioenvoorzieningen door se huishoudens De verdeling van het vermogen van se huishoudens (exclusief pensioen en inclusief eigen woning) in 1 Het gemiddelde vermogen per huishouden naar leeftijdscategorie (exclusief pensioen en eigen woning) euro overwaarde hypotheekschuld - + waarde woningen opgebouwd vermogen* + -9 = * schatting Schilder en Conijn, omvang spaar- en beleggingsdepots verbonden aan de eigen woning medio 11 Bron: CBS/Schilder en Conijn tov becshikbaar inkomen Gemiddelde Eurolanden 1 Bron: Eurostat euro Bron: CBS overige 8 % huishoudens 1% 79% top % huishoudens Bron: CBS x 1. euro 1 1 < >7 Bron: CBS Vermogen Wat bepaalt de kwetsbaarheid van de financiering koopwoningmarkt voor huishoudens? (/) Betaalbaarheid Betalingsachterstanden nemen toe, en steeds meer huishoudens lopen risico De betalingsachterstanden en executieverkopen zijn laag, maar nemen wel toe. De werkloosheid loopt weer op door de recessie. Terwijl de huidige lage rente de schuld nu nog betaalbaar houdt bereiken veel huishoudens de komende jaren het einde van de rentelooptijd. Betalingsachterstanden van minimaal drie maanden en executieverkopen als percentage van het totaal aantal huizenbezitters Werklozen als percentage van de beroepsbevolking De ontwikkeling van de hypotheekrente (1 vast) Percentage huishoudens naar resterende rentevaste periode op hun hypotheek executieverkopen in procentem,1,1,8,,, executieverkopen (linkeras), betalingsachterstanden (rechteras) 8 1, 1,,8,,,, 11 betalingsachterstanden in Bron:BKR/Kadaster * 1*, 1* Bron: CBS/CPB , ,, 11 Bron: VEH 1 7 < 1 nog 1 nog nog nog nog nog nog 7 nog 8 nog 9 nog 1 * ramingen op basis van CPB in opdracht van: gemaakt door: 1

5 Financiering koopwoningmarkt (/) Financiële instellingen se financiële instellingen zijn afhankelijk van de kapitaalmarkt, die crisisgevoelig is, maar waar als relatief veilig wordt gezien se bedrijven en huishoudens lenen, vooral via hypotheken, meer dan ze sparen bij banken se banken zijn daardoor voor hun geld afhankelijk van de kapitaalmarkt en banken hebben in crisistijd moeite om dit geld op te halen. se hypotheken worden als een relatief veilige belegging gezien. Spaartegoeden en leningen van huishoudens en bedrijven bij banken en het verschil (financieringsgat) per medio 11 Verlopende leningen die se banken in 1 moeten herfinancieren Door se banken op de kapitaalmarkt aangetrokken financiering via securitisaties en gedekte obligaties De spread (risicopremie) die op de internationale kapitaalmarkt wordt betaald voor financiering van gesecuritiseerde AAA-hypotheekpakketten uit verschillende Europese landen euro bedrijven huishoudens overig (vnl hypotheken) Gespaard Geleend financieringsgat 78 Financieringsgat euro euro 1 gedekte obligaties staatsgarantie securitisaties ongedekte leningen euro 1 1 Securitisaties Kredietcrisis Gedekte obligaties Eurocrisis 1 11 basispunten Portugal Ierland Spanje Italië 9 1 VK 11 /J.P. Morgan European ABS & CB Research Schatkist overheid De kosten voor de hypotheekrenteaftrek lopen op, terwijl de overheid moet bezuinigen De hypotheekrenteaftrek kost de schatkist ieder meer geld terwijl moet bezuinigen om aan Europese normen te voldoen en de staatsschuld stijgt. Wat bepaalt de kwetsbaarheid van de financiering koopwoningmarkt voor financiële instellingen en de overheid? euro Gederfde inkomstenbelasting door de hypotheekrenteaftrek 1, * 1* 1* 1* 1, 1* Bron: Miljoenennota, 1 / ministerie van Financiën 1 8 De omvang van de staatsschuld als percentage van het BBP* * gemiddelde Eurolanden * Bron: Eurostat/CPB * Raming op basis van het ministerie van Financiën * Ramingen op bais van CPB bij ongewijzigd beleid vanaf 1 Garantstelling overheid De overheid staat in veel gevallen garant bij financiële problemen Steeds meer huishoudens maken gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vooralsnog wordt daar niet vaak beroep op gedaan, maar dit neemt toe... en de potentiële schade overtreft het garantievermogen van de NHG, waarvoor de overheid borg staat. De se overheid is achtervang voor de financiële sector, woningmarkt en andere eurolanden. Percentage van alle aangekochte woningen dat is aangekocht met NHG Omvang van de reserves die NHG heeft om verliesdeclaraties uit te betalen en hoogte van daadwerkelijk uitgekeerde verliesdeclaraties De potentiële restschuld van huishoudens naar aankoopmoment met geschat aandeel* onder NHG (medio 11) Achterborgstelling voor de NHG (1 ) Bron: NHG (aantal garanties)/ Kadaster (aangekochte bestaande woningen)/ BZK WWI, NEPROM, Aedes - Monitor Nieuwe Woningen (aangekochte nieuwbouw woningen) mln euro garantievermogen 7 totale uitkering garantievermogen totale uitkering Bron: NHG euro 8 totale potentiële restschuld, totale potentiële restschuld 7,7 geschat deel NHG geschat deel NHG garantie garantie 1jjjjjj7j8j9j1j Aankoop - Aankoop of later11j Bron: NHG, Schilder en Conijn 1, eigen berekening Achterborgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw (8 ) Overname van het se deel van Fortis (ABN Amro) en kapitaalinjecties ( euro) Kapitaalinjecties aan financiële instellingen ( euro) Garantstelling voor financiële instellingen (9 euro) Garantstelling voor de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF) ( ) Bron: 1 NHG/ WSW / Algemene Rekenkamer, stand per 1-1-1/ EFSF/ * Schatting op basis van het aandeel woningen dat in deze periode is aangekocht met NHG in opdracht van: gemaakt door: 1

6 Dit kaartenboek is uitgebracht door De Argumentenfabriek Inhoud Marieke Blom Bas Ebskamp Majelle Verbraak Frank Kalshoven Ontwerp Maaike Molenkamp april 1 In opdracht van Vereniging Eigen Huis Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Argumentenfabriek

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Prijsontwikkeling 4 Wat houdt kopers bezig? 9 Daling woningoverdrachten 14 Woningaanbod

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt Stabilisatie woningmarkt krijgt verder vorm Auteurs: Pieter van Dalen, Theo Smid en Leontine Treur februari Kennis en Economisch Onderzoek Voorzichtig herstel van recessie zet

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 mei

Nadere informatie

De woningprijzen zijn nog redelijk

De woningprijzen zijn nog redelijk markten De Nederlandse woningmarkt in crisis? De Nederlandse woningmarkt is vrijwel tot stilstand gekomen. Er staan meer woningen te koop dan ooit. Volgens de NVM kwam het aantal transacties over het eerste

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

De implosie van een woningmarkt Maartje Martens

De implosie van een woningmarkt Maartje Martens Gepubliceerd in Tijdschrift voor Volkshuisvesting 2009/6_pp 12-17 De implosie van een woningmarkt Maartje Martens In Nederland zijn woningprijzen in de afgelopen jaren veel minder sterk gedaald dan in

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Quick Scan Hypotheekrente. Een onderzoek naar de marges op hypotheken

Quick Scan Hypotheekrente. Een onderzoek naar de marges op hypotheken Quick Scan Hypotheekrente Een onderzoek naar de marges op hypotheken Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding en doel...4 1.2 Opbouw...6 1.3 Proces...6 2 De hypotheekmarkt... 7 2.1 Wat zijn hypotheken?...

Nadere informatie

Financierbaarheid van de restschuld

Financierbaarheid van de restschuld Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn Paper 2013-01 Januari 2013 Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse Vereniging van Makelaars

Nadere informatie

Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid?

Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid? Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid? CPB Achtergronddocument Nancy van Beers Michiel Bijlsma Maart 2013 1 1 Inleiding Nederlandse huishoudens hebben internationaal gezien hoge schuldenniveaus,

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops Bouwsparen Initiatiefnota Raymond Knops Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Recente ontwikkelingen 3. Huizencrisis 4. Financiering toen en nu 5. Tijdelijke commissie huizenprijzen 6. Bouwsparen in het kort 7.

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie