Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014"

Transcriptie

1 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014

2 1

3 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015 Uitgave: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant & Metropoolregio Eindhoven Inlichtingen: Samenstelling: Mw. H. van den Heuvel, Dhr. H. ten Caten, Mw. H. van den Heuvel, Dhr. H. ten Caten, Mw. F. Horst, Dhr. R. Harbers, 1

4 Inhoud Toelichting... 1 Zuidoost-Brabant... 3 Asten... 7 Bergeijk... 9 Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a Oirschot Reusel-de Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

5 Toelichting Deze rapportage geeft u op hoofdlijnen inzicht in de werkgelegenheid in de regio Zuidoost-Brabant, op regio en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de werkgelegenheid, de ontwikkelingen daarin en het profiel van de werkgelegenheid. De rapportage begint met een overzicht op regionaal niveau, vervolgens per gemeente. Bron en betekenis van de gegevens De gegevens zijn afkomstig uit het Vestigingenregister Zuidoost-Brabant. Voor de verzameling van deze gegevens enquêteren de afdelingen Beleidsinformatie en Onderzoek (BiO) Eindhoven en Onderzoek en Statistiek Helmond jaarlijks bedrijven en instellingen over de aard, omvang en Ontwikkeling van de werkgelegenheid. De adresgegevens van bedrijven en instellingen komen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er is per vestiging informatie beschikbaar over de branche (SBIcode) en werkgelegenheid grootteklasse. Landelijk maken deze gegevens deel uit van het LISA-bestand. De gemeenten in Zuidoost-Brabant (via Metropoolregio Eindhoven) en de provincie maken dit register financieel mogelijk. De banen betreffen werkzame personen, dat wil zeggen zelfstandige ondernemers of mensen die bij een in de betreffende gemeente gevestigd bedrijf of instelling op de loonlijst staan. De sectoren worden weergegeven op basis van de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling). Deze indeling wordt gebruikt om bedrijven in te delen naar hun hoofdactiviteit. De kengetallen van de gemeenten (aantal inwoners, oppervlakte, beroepsbevolking en participatiegraad) zijn afkomstig van het CBS. 1

6

7 Zuidoost-Brabant Conclusies Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Voor de werkgelegenheid (exclusief uitzendkrachten) betekent dit zowel een afname ten opzichte van 2010 als Het aantal vestigingen is toegenomen maar dat wordt vooral verklaard door de toename van het aantal eenmanszaken/zzp-ers. De ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Brabant zijn redelijk vergelijkbaar met die in Nederland hoewel de banenafname van het laatste jaar wel relatief iets groter is. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. Zo hebben de afnames in de industrie en de gezondheids- en welzijnszorg aanzienlijk meer impact dan die in de verhuur van en handel in onroerend goed. Kengetallen werkgelegenheid Banen ZOB Ontwikkeling 0,9% 0,4% -0,8% -2,0% Nederland (incl. uitzend) Ontwikkeling 0,5% -0,7% -1,1% -1,1% Vestigingen ZOB Ontwikkeling 2,1% 2,6% 2,0% 1,6% Nederland (incl. uitzend) Ontwikkeling 4,0% 1,5% 2,1% 1,9% Kengetallen CBS ZOB Nederland Inwoners Opp. km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,4 70,1 Ontwikkeling banen en vestigingen Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen ZOB Nederland (incl. uitzend) ZOB Nederland (incl. uitzend) 3

8 Aantal bedrijven naar grootteklasse o.b.v. het aantal werkzame personen 1 wp 2-9 wp wp wp 100 wp Banen ZOB Vestigingen ZOB Ontwikkeling banen ZOB % -1% -2% -1% -4% Ontwikkeling vestigingen % -1% -1% -2% -4% Ontwikkeling banen in % Openbaar bestuur, overheidsdiensten -4% -3% -2% -1% 0% 1% Werkgelegenheid naar sector in % Openbaar bestuur, overheidsdiensten 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Aandeel banen ZOB Aandeel banen Nederland 4

9 Ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen 2013 en 2014 t.o.v. het gemiddelde in de regio Aantal banen in een gemeente ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking in de gemeente 5

10 Aandeel banen in een sector t.o.v. het gemiddelde in Zuidoost-Brabant 6

11 Asten Conclusies Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Hoewel het aantal vestigingen sinds 2010 is toegenomen, is het aantal banen gedaald. Dit kan met name verklaard worden door een toename van het aantal eenmanszaken/zzp-ers. De ontwikkeling is desondanks nog wel wat positiever dan in de regio wat werkgelegenheid betreft. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient ook rekening te worden gehouden met de absolute grootte. Zo zijn de grote relatieve groei in de financiële instellingen en de verhuur van en handel in onroerend goed beperkt als gekeken wordt naar aantal banen in deze sector. Verder vallen er geen echte ontwikkelingen per sector op. Landbouw en logies-, maaltijd- en drankverstrekking zijn vergeleken met de regio relatief grote sectoren. Kengetallen werkgelegenheid Banen Asten Ontw ikkeling -3% 1% -1% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Asten Ontw ikkeling 2% 2% 3% 1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen gemeente Asten ZOB Inwoners Opp. km beroepsbevolking participatiegraad (%) 71,7 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen 120% 85% 80% 75% 70% Ontwikkeling aantal banen Asten ZOB Ontwikkeling aantal vestigingen Asten ZOB 7

12 Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 0% -1% 22% -19% Ontw ikkeling vestigingen % 0% -5% 13% -25% Ontwikkeling banen in % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 8

13 Bergeijk Conclusies Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Hoewel het aantal vestigingen sinds 2010 is toegenomen, is het aantal banen gedaald. Vooral tussen 2012 en 2013 kende een dip in banen. Het aantal vestigingen laat vooral een toename zien door het oplopend aantal eenmanszaken/zzp-ers. De ontwikkelingen wijken, met uitzondering van de aangehaalde banendip, niet sterk af van de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. De grote relatieve krimp in de financiële instellingen is beperkt als gekeken wordt naar aantal banen in deze sector. Er vallen geen hele opvallende ontwikkelingen op. en bouwnijverheid zijn vergeleken met de regio relatief grote sectoren. is relatief klein. Kengetallen werkgelegenheid Banen Bergeijk Ontw ikkeling 0% 1% -4% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Bergeijk Ontw ikkeling 4% 1% 2% 1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Bergeijk ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,9 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen 120% 85% 80% 75% 70% Ontwikkeling aantal banen Bergeijk ZOB Ontwikkeling aantal vestigingen Bergeijk ZOB Grootteklasse 1 wp 2-10 wp wp wp >=100 wp aantal banen aantal vestigingen banen ontwikkeling % -4% 3% -26% -5% vestigingen ontwikkeling % -2% 2% -25% 0% 9

14 Ontwikkeling banen in % -50% 0% 50% 150% 200% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 10

15 Best Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Hoewel het aantal vestigingen sinds 2010 is toegenomen, met name in het laatste jaar, is het aantal banen toch gedaald, ook met name in het laatste jaar. De toename van de vestigingen betrof vooral eenmanszaken/zzp-ers. De werkgelegenheidsontwikkeling van het laatste jaar wijkt negatief af van die gemiddeld in de regio Zuidoost-Brabant. Ook de ontwikkeling van de vestigingen was beneden het gemiddelde van de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. De sectoren waarin het aantal werkzame personen relatief gezien het sterkst dalen zijn qua omvang (aantal) klein. In de industrie zijn vergeleken met de regio in Best veel banen te vinden. Kengetallen werkgelegenheid Banen Best Ontw ikkeling -1% 1% -1% -15% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Best Ontw ikkeling 0% -1% 0% 3% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Best ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 72,3 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen 85% 80% 75% 70% Ontwikkeling aantal banen Best ZOB Ontwikkeling aantal vestigingen Best ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 6% -4% 8% -32% Ontw ikkeling vestigingen % 4% -1% 5% -4% 11

16 Ontwikkeling banen in % -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 12

17 Bladel Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Ten opzichte van 2010 betekent dat zowel een toename van het aantal vestigingen als werkzame personen. Het aantal banen ontwikkelt zich, met uitzondering van 2013, positiever dan gemiddeld in de regio, het aantal vestigingen neemt in wat geringere mate toe dan gemiddeld. De verschillen per sector zijn redelijk groot. De meeste sectoren die krimp vertonen, tellen relatief gezien wat minder werkzame personen. Vergeleken met Zuidoost-Brabant zijn er relatief veel banen in de industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Bladel Ontw ikkeling 3% -1% 2% 1% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Bladel Ontw ikkeling 1% 2% 2% 0% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Bladel ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 71,8 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Bladel ZOB Bladel ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -3% 1% -7% 3% Ontw ikkeling vestigingen % -4% 5% -6% 4% 13

18 Ontwikkeling banen in % -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 14

19 Cranendonck Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal werkzame personen is, ondanks de afname van het laatste jaar, ten opzichte van 2010 toegenomen. De ontwikkeling was in 2012 en 2013 boven het gemiddelde voor de regio. Het aantal vestigingen laat een gestage groei zien die onder het gemiddelde van de regio ligt. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient rekening te worden gehouden met de absolute omvang. In Cranendonck vallen dan vooral de groei in de gezondheids- en welzijnszorg en de teruggang bij de bouwnijverheid op. In Cranendonck zijn vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant relatief veel mensen werkzaam in de industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Cranendonck Ontw ikkeling 1% 5% 0% -2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Cranendonck Ontw ikkeling 0% 3% 0% 1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Cranendonck ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 68,4 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Cranendonck ZOB Cranendonck ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -2% -5% 1% -3% Ontw ikkeling vestigingen % -2% -2% 0% 0% 15

20 Ontwikkeling banen in % -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 16

21 Deurne Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Hoewel het aantal vestigingen sinds 2010 is toegenomen, is het aantal banen gedaald. Dit kan met name verklaard worden door een toename van het aantal eenmanszaken/zzp-ers. Beide ontwikkelingen wijken nauwelijks af van de ontwikkeling in de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient rekening te worden gehouden met de absolute omvang. Zo laat de sector verhuur van en handel in onroerend goed de grootste daling zien, maar door het beperkte aantal is de impact kleiner dan bij de gezondheids- en welzijnszorg waar de werkgelegenheid veel groter is. Vergeleken met Zuidoost-Brabant zijn er in Deurne relatief veel banen in de landbouw en gezondheidszorg en minder in de industrie en de zakelijke dienstverlening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Deurne Ontw ikkeling 1% -1% -1% -3% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Deurne Ontw ikkeling 1% 1% 2% 2% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Deurne ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,6 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Deurne ZOB Deurne ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -1% -2% -4% -13% Ontw ikkeling vestigingen % -1% -4% -6% -20% 17

22 Ontwikkeling banen in % -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 18

23 Eersel Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Zowel het aantal banen als vestigingen is toegenomen ten opzichte van Wel lag de relatieve groei van het aantal vestigingen wat hoger dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant. Dit komt vooral door het groeiend aantal eenmansbedrijven/zzp-ers. De ontwikkelingen wijken niet heel sterk af van het gemiddelde in de regio, die van de banen ligt er iets boven en die van de vestigingen iets onder. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. Opvallend is dan de groei in het vervoer en opslag en de teruggang in de industrie. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant zijn in Eersel relatief veel banen in het onderwijs Kengetallen werkgelegenheid Banen Eersel Ontw ikkeling 3% 1% -1% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Eersel Ontw ikkeling 2% 1% 2% 2% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Eersel ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 71,2 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Eersel ZOB Eersel ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 1% -4% 9% -1% Ontw ikkeling vestigingen % -2% -7% 0% 0% 19

24 Ontwikkeling banen in % -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%20% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 20

25 Eindhoven Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Sinds 2010 is het aantal banen teruggelopen. Het aantal vestigingen is wel gestegen, wat verklaard kan worden door de toename van het aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven. De ontwikkeling in het aantal banen is praktisch gelijk aan die van de regio Zuidoost-Brabant, die van vestigingen ligt wat hoger. Wanneer bij de relatieve ontwikkelingen naar sector tevens rekening wordt gehouden met de absolute grootte valt vooral de afname in de sector industrie op. De werkgelegenheid naar sector kent wel een wat andere opbouw dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant. Er zijn relatief veel banen in de zakelijke dienstverlening en onderwijs en minder in de industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Eindhoven Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Eindhoven Ontw ikkeling 3% 4% 2% 2% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Eindhoven ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,3 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Eindhoven ZOB Eindhoven ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 1% -3% 2% -4% Ontw ikkeling vestigingen % 0% -1% 1% -4% 21

26 Ontwikkeling banen in % -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 22

27 Geldrop-Mierlo Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen ligt in 2014 net iets lager dan in 2010, het aantal vestigingen is wel duidelijk gegroeid. Dit laatste vooral door een toename van het aantal eenmanszaken/zzp-ers. De ontwikkeling in het aantal banen is iets positiever dan in de regio, die van vestigingen ligt nagenoeg gelijk. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient ook rekening te worden gehouden met de absolute grootte. Zo zijn de grote relatieve groei in de overheid en de verhuur van en handel in onroerend goed beperkt als gekeken wordt naar aantal banen in deze sector. Verder vallen er geen echte ontwikkelingen per sector op. In Geldrop-Mierlo zijn vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant relatief meer banen in de gezondheidsen welzijnszorg en minder in de industrie en zakelijke dienstverlening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Geldrop-Mierlo Ontw ikkeling 0% 1% -1% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Geldrop-Mierlo Ontw ikkeling 1% 5% 2% 0% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Geldrop-Mierlo ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 69,9 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Geldrop-Mierlo ZOB Geldrop-Mierlo ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 0% 6% 7% -6% Ontw ikkeling vestigingen % 0% 7% -6% -16% 23

28 Ontwikkeling banen in % -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 24

29 Gemert-Bakel Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen is sinds 2010 teruggelopen, het aantal vestigingen is toegenomen. Dit laatste vooral door een stijging van het aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven. De ontwikkeling in de werkgelegenheid lag onder die van de regio maar komt nu op gelijk niveau, die van vestigingen blijft daar, ondanks de stijging van het laatste jaar, iets onder. Rekening houdend met de absolute grootte vallen bij de relatieve ontwikkelingen vooral de groei van de sector gezondheids- en welzijnszorg en de krimp bij de groot en detailhandel op. Vergeleken met de regio zijn in Gemert-Bakel relatief veel banen in de landbouw en logies-, maaltijden drankverstrekking en minder banen in de zakelijke dienstverlening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Gemert-Bakel Ontw ikkeling -3% 1% -2% 1% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Gemert-Bakel Ontw ikkeling 1% 0% 2% 4% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Gemert-Bakel ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 71,2 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Gemert-Bakel ZOB Gemert-Bakel ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -3% 2% 6% 2% Ontw ikkeling vestigingen % -2% 1% 0% -6% 25

30 Ontwikkeling banen in % -20% -10% 0% 10% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%20% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 26

31 Heeze-Leende Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen is sinds 2010 licht gedaald. Het aantal vestigingen is wel gegroeid, vooral door de toename van het aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven. De ontwikkeling in het aantal banen lag in 2012 onder het gemiddelde van de regio maar daarna weer boven het gemiddelde. De ontwikkeling van het aantal vestigingen lag in 2013 boven het gemiddelde voor de regio maar in 2014 ligt de toename van het aantal vestigingen net iets onder het gemiddelde voor de regio. Wanneer bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening wordt gehouden met de absolute grootte, vallen vooral de toename van de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening op. Vergeleken met de regio zijn in Heeze-Leende relatief veel banen in de landbouw en gezondheids- en welzijnszorg zorg en minder banen in de zakelijke dienstverlening en industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Heeze-Leende Ontw ikkeling 0% -5% 0% 2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Heeze-Leende Ontw ikkeling 3% 3% 5% 1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Heeze-Leende ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,5 70,4 Ontwikkeling banen en vestigingen Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Heeze-Leende ZOB Heeze-Leende ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -1% 2% -42% 14% Ontw ikkeling vestigingen % -2% 2% -40% 33% 27

32 Ontwikkeling banen in % -20% -10% 0% 10% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 28

33 Helmond Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Hoewel het aantal vestigingen sinds 2010 is toegenomen, is het aantal banen gedaald. Het aantal vestigingen laat vooral een toename zien door het oplopend aantal eenmanszaken/zzp-ers. De ontwikkelingen zijn vrijwel gelijk aan die van de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient ook rekening te worden gehouden met de absolute grootte. Zo zijn de grote relatieve groei in de financiële instellingen beperkt als gekeken wordt naar aantal banen in deze sector. Verder vallen er geen echte ontwikkelingen per sector op. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant zijn er in Helmond relatief meer banen in de sectoren industrie en gezondheids- en welzijnszorg en minder in de zakelijke dienstverlening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Helmond Ontw ikkeling -1% 0% 0% -1% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Helmond Ontw ikkeling 2% 0% 0% 3% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Helmond ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 68,5 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Helmond ZOB Helmond ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -2% -1% -8% 0% Ontw ikkeling vestigingen % 1% -2% -7% 2% 29

34 Ontwikkeling banen in % -30% -20% -10% 0% 10% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 30

35 Laarbeek Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen is sinds 2010 wat teruggelopen en het aantal vestigingen, vooral door het oplopend aantal eenmanszaken/zzp-ers, wat gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen lag wat onder die in de regio Zuidoost-Brabant maar steeg wat meer in het laatste jaar. Datzelfde geldt voor het aantal vestigingen. Wanneer bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening wordt gehouden met de absolute grootte vallen vooral de toename van de groot- en detailhandel en industrie en de afname van de horeca op. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant zijn er in Laarbeek relatief minder banen in de gezondheidsen welzijnszorg en zakelijke dienstverlening en meer in de industrie en landbouw. Kengetallen werkgelegenheid Banen Laarbeek Ontw ikkeling 0% -1% -1% 1% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Laarbeek Ontw ikkeling 3% 1% 2% 4% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Laarbeek ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,9 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Laarbeek ZOB Laarbeek ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 1% -4% 9% 8% Ontw ikkeling vestigingen % 2% -3% 0% 0% 31

36 Ontwikkeling banen in % -20% -10% 0% 10% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 32

37 Nuenen c.a. Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen loopt vooral tussen 2012 en 2014 fors terug. Het aantal vestigingen groeit wel maar dit komt vooral door het groeiende aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven. Beide ontwikkelingen, maar vooral die van de banen, liggen onder het regionale gemiddelde. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. De grote relatieve krimp in banen bij de overheid en vervoer en opslag is beperkt als gekeken wordt naar aantal banen in deze sector. Er zijn geen opvallende ontwikkelingen te constateren. In Nuenen c.a. zijn vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant relatief veel banen in de sectoren grooten detailhandel terwijl de gezondheids- en welzijnszorg juist wat geringer is Kengetallen werkgelegenheid Banen Nuenen-C.a Ontw ikkeling -1% -6% -17% -5% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Nuenen-C.a Ontw ikkeling 2% 1% 3% 0% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Nuenen-C.a. ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 67,3 70,4 85% 80% 75% 70% Ontwikkeling aantal banen Nuenen-C.a. ZOB Ontwikkeling aantal vestigingen Nuenen-C.a. ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -6% -5% 21% -41% Ontw ikkeling vestigingen % -6% -3% 18% -29% 33

38 Ontwikkeling banen in % -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 34

39 Oirschot Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen in Oirschot is sinds 2010 gestegen, evenals het aantal vestigingen. Het aantal vestigingen groeide vooral door een toename van het aantal ZZP-ers/eenmanszaken. De ontwikkelingen van beide zijn wat positiever dan gemiddeld in de regio. Als bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening wordt gehouden met de absolute grootte zijn er in Oirschot niet echt uitschieters. Vergeleken met de regio heeft Oirschot relatief veel banen in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten. Kengetallen werkgelegenheid Banen Oirschot Ontw ikkeling 3% 1% -1% -2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Oirschot Ontw ikkeling 3% 2% 2% 3% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Oirschot ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 72,8 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Oirschot ZOB Oirschot ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -2% 3% 4% -4% Ontw ikkeling vestigingen % 0% 1% 0% -8% 35

40 Ontwikkeling banen in % -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 36

41 Reusel-de Mierden Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen ligt op hetzelfde niveau als in 2010, het aantal vestigingen is wel gegroeid. Dit kan verklaard worden door de toename in het aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven. De ontwikkelingen wijken niet sterk af van de regio. Als bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening gehouden wordt met de absolute grootte dan blijkt dat er in Reusel-de Mierden niet echt uitschieters zijn. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant werken er relatief meer mensen in de landbouw, horeca en bouwnijverheid en minder in de industrie, zakelijke dienstverlening en gezondheids- en welzijnszorg. Kengetallen werkgelegenheid Banen Reusel-De Mierden Ontw ikkeling -3% 5% -3% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Reusel-De Mierden Ontw ikkeling 1% 3% 3% 2% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Reusel-De Mierden ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 73,1 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Reusel-De Mierden ZOB Reusel-De Mierden ZOB Grootteklasse 1 wp 2-10 wp wp wp >=100 wp aantal banen aantal vestigingen banen ontwikkeling % -2% -2% -15% -2% vestigingen ontwikkeling % 0% -2% -25% 0% 37

42 Ontwikkeling banen in % -60% -40% -20% 0% 20% 40% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 38

43 Someren Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen in 2014 is hetzelfde vergeleken met Het aantal vestigingen is wel gestegen, doordat er meer ZZP-ers/eenmansbedrijven zijn bijgekomen. De ontwikkelingen wijken niet sterk af van de regio. Aanvankelijk verliep de banenontwikkeling wat ongunstiger, maar sinds 2012 gunstiger dan gemiddeld in de regio. Die van de vestigingen verliep iets gunstiger of exact gelijk aan het gemiddelde. Wanneer bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening wordt gehouden worden met de absolute grootte zijn er geen uitschieters. De grootste ontwikkelingen zijn te vinden in sectoren waar relatief weinig banen zijn. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant zijn er relatief meer banen in de sectoren landbouw en bouwnijverheid en minder in de gezondheids- en welzijnszorg en de zakelijke dienstverening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Someren Ontw ikkeling -1% 1% 1% -1% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Someren Ontw ikkeling 4% 3% 2% 3% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Someren ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 72,1 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Someren ZOB Someren ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -3% 0% -15% 7% Ontw ikkeling vestigingen % -3% 1% -18% 14% 39

44 Ontwikkeling banen in % -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 40

45 Son en Breugel Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Zowel het aantal banen als het aantal vestingen ligt in 2014 hoger dan in Het aantal vestigingen is wel gestegen, doordat er meer ZZP-ers/eenmansbedrijven bijgekomen zijn. Beide ontwikkelingen waren met name in 2013 ook gunstiger dan gemiddeld in de regio maar zijn in 2014 exact gelijk. Wanneer bij de relatieve ontwikkelingen naar sector rekening wordt gehouden met de absolute grootte. kan geconcludeerd worden dat in Son en Breugel geen grote uitschieters zijn qua ontwikkeling. Vergeleken met de regio Zuidoost-Brabant zijn er wat meer banen in de sector groot- en detailhandel, en zakelijke dienstverlening en minder in de gezondheids- en welzijnszorg en de industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Son-en-Breugel Ontw ikkeling 2% 1% 3% -2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Son-en-Breugel Ontw ikkeling 3% 2% 4% 2% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Son-en-Breugel ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 71,4 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Son-en-Breugel ZOB Son-en-Breugel ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % 6% 3% -6% -5% Ontw ikkeling vestigingen % -1% 0% -6% -21% 41

46 Ontwikkeling banen in % -60% -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 42

47 Valkenswaard Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen is ten opzichte van 2010 teruggelopen. Dat geldt niet voor het aantal vestigingen. Vooral het aantal vestigingen met één werkzame persoon is tussen 2013 en 2014 toegenomen. Toch laten beide ontwikkelingen een wat negatiever beeld zien dan gemiddeld in de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector moet ook rekening gehouden worden met de absolute grootte. Dan kan geconcludeerd worden dat de gezondheids- en welzijnszorg er in positieve zin uitspringt en de bouwnijverheid in negatieve zin. In Valkenswaard zijn relatief veel banen in de groot- en detailhandel en zakelijke dienstverlening. Wat minder in de gezondheids- en welzijnszorg en de landbouw. Kengetallen werkgelegenheid Banen Valkensw aard Ontw ikkeling -2% 2% -2% -2% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Valkensw aard Ontw ikkeling 0% 3% 1% 0% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Valkensw aard ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 69,7 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Valkenswaard ZOB Valkenswaard ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -4% 0% -5% -2% Ontw ikkeling vestigingen % -3% 1% 0% 0% 43

48 Ontwikkeling banen in % -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 44

49 Veldhoven Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Zowel het aantal banen als het aantal vestingen ligt in 2014 hoger dan in Het aantal vestigingen is vooral hoger door een toename van het aantal ZZP-ers en eenmanszaken. Beide ontwikkelingen, maar vooral die van de werkgelegenheid, zijn gunstiger dan gemiddeld in de regio. Alleen in 2014 is de groei van het aantal vestigingen iets lager dan gemiddeld in de regio. Bij de relatieve ontwikkelingen naar sector dient ook rekening te worden gehouden met de absolute grootte. Zo zijn de grote relatieve afnames bij de financiële instellingen en de bouwnijverheid beperkt als gekeken wordt naar het aantal banen in deze sector. Verder zijn er geen echte uitschieters. Vergeleken met de regio zijn er relatief veel banen in de gezondheids- en welzijnszorg en de industrie, minder in de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Kengetallen werkgelegenheid Banen Veldhoven Ontw ikkeling 9% 2% 3% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Veldhoven Ontw ikkeling 4% 4% 3% -1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Veldhoven ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 71,7 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Veldhoven ZOB Veldhoven ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -4% 0% -16% 4% Ontw ikkeling vestigingen % -5% 2% -17% 4% 45

50 Ontwikkeling banen in % -20% -10% 0% 10% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 46

51 Waalre Op de peildatum 1 april 2014 zijn personen aan het werk in vestigingen. Het aantal banen is ten opzichte van 2010 ongewijzigd. Het aantal vestigingen is wel gestegen maar dat komt vooral doordat er meer ZZP-ers/eenmansbedrijven bijgekomen zijn. Beide ontwikkelingen wijken niet veel af van het gemiddelde in de regio, ze zijn of exact gelijk of liggen er iets boven. Rekening houdend met de absolute omvang kan bij de relatieve ontwikkelingen naar sector geconcludeerd worden dat er in Waalre niet echt uitschieters zijn. Vergeleken met de regio zijn er in Waalre relatief veel banen in de sector zakelijke dienstverlening en minder in de industrie. Kengetallen werkgelegenheid Banen Waalre Ontw ikkeling 0% 0% 0% 0% ZOB Ontw ikkeling 1% 0% -1% -2% Vestigingen Waalre Ontw ikkeling 3% 3% 4% 1% ZOB Ontw ikkeling 2% 3% 2% 2% Kengetallen Ontwikkeling banen en vestigingen Waalre ZOB Inw oners Opp km Beroepsbevolking Participatiegraad (%) 70,2 70,4 Ontwikkeling aantal banen Ontwikkeling aantal vestigingen Waalre ZOB Waalre ZOB Grootteklasse 1 w p 2-9 w p w p w p 100 w p Banen Vestigingen Ontw ikkeling banen % -5% -6% 4% 5% Ontw ikkeling vestigingen % -3% 3% 0% 25% 47

52 Ontwikkeling banen in % -40% -20% 0% 20% Werkgelegenheid naar sector in % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Aandeel banen ZOB Aandeel banen gemeente 48

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 10096 Claudius Prinsenlaan 10 4811

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Vroeghulp Zuidoost Brabant Jaarverslag 01 Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Waarom Vroeghulp? Sommige kinderen hebben een achterstand in hun Hoe werkt Vroeghulp?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

STOPLICHT VOLGNR STEDELIJK GEBIED

STOPLICHT VOLGNR STEDELIJK GEBIED REGIO GEMEENTE STATUS LOCATIE SEGMENT *zie legenda OPP. (netto ha) uitgeefbaar direct STOPLICHT VOLGNR STEDELIJK GEBIED Stedelijk Gebied Eindhoven Hard Brainport Innovatie Campus fase 1 C 25 25 0 Groen

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH D.J.P. van de Goorberg BBA plv. Inkoopmanager 2 februari 2015 Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten in 2003 Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2014 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2014 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 214 Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 144 Claudius Prinsenlaan 1 4811

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie