Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

2 2

3 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3

4 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar ingezette reorganisatie kunnen we ook weer vooruit kijken naar de toekomstige ontwikkeling van het CBR. De organisatie staat er in 2010 klaar voor, een nieuwe corporate identity is daarvan slechts het begin. Het begin van het CBR als professionele publieke dienstverlener, die het als hoofdtaak ziet mensen op verantwoorde wijze mobiel te laten zijn. 4

5 Inhoud Profiel 7 Kerncijfers 9 Middellange termijn strategie 13 Verslag Raad van Toezicht 17 Verslag Directie 23 Prestaties 2009 Hoofdlijnen 23 Prestaties 2009 Hoofdprocessen: - Rijvaardigheid 26 - Theorie 28 - Rijgeschiktheid 29 - Vakbekwaamheid 35 Prestaties 2009 Ondersteunende processen 37 Interne beheersing en risicobeheersing 41 Governance 43 Financiële resultaten en vooruitzichten 47 Jaarrekening 51 Accountantsverklaring 77 5

6 6 Profiel Het CBR

7 Het CBR is een privaatrechtelijke stichting die namens de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met het bevorderen van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer. Het CBR geeft hier invulling aan door het afgeven van Verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid aan particulieren en professionele bestuurders. De diensten van het CBR zijn te verdelen in de hoofdcategorieën: - examens motor, personenauto en bromfiets Het afnemen van de theorie- en praktijkexamens voor motorrijders, automobilisten en bromfietsers, de kernactiviteiten van het CBR. - beroepsexamens Het afnemen van beroepsexamens voor aanstaande en ervaren professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-examens voor beroeps- en privévliegers. - medische verklaringen Het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders en de eventueel voor hen benodigde aanpassingen aan het voertuig. - vorderingen Het onderzoeken van de rijgeschiktheid of rijvaardigheid bij het vermoeden dat iemand ongeschikt is een motorvoertuig te besturen, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding. Ook kunnen aanvullende educatieve maatregelen worden opgelegd, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer. Het CBR wil bij klanten en partners bekend zijn als hét exameninstituut op mobiliteitsgebied: toegankelijk en met een hoge kwaliteit van dienstverlening. Transparantie, klantgerichtheid en innovatie zijn dan ook kernbegrippen in het beleid van het CBR. Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 55 examenlocaties in het land. Het CBR heeft ultimo medewerkers (1004,5 fte). Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners: ook op die manier levert het CBR een bijdrage aan de verkeersveiligheid. - Samen met brancheorganisaties BOVAG en FAM overlegt het CBR regelmatig over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. - In het Overlegorgaan Verkeersveiligheid en de Regionale Organen Verkeersveiligheid denkt het CBR mee over de nationale verkeersveiligheid. - Met een actieve rol in CIECA (de internationale organisatie van exameninstituten) draagt het CBR bij aan de harmonisatie van regels en richtlijnen in de Europese Unie. - Voor de website werkt het CBR samen met de RDW en het ministerie van Verkeer en Waterstaat; deze site bevat alle informatie over het halen, hebben en behouden van het rijbewijs. - Het CBR onderhoudt intensieve contacten met de politie over de bestuursrechtelijke aanpak van bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen. 7

8 8 Kerncijfers Beoordelen in aantallen

9 Toetsen en examens Te land Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagingsafgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage A Theorie , ,2 Praktijk AVD (verkeersdeelneming) Eerste examen , ,7 Herexamen , ,3 Totaal , ,3 Praktijk AVB (voertuigbeheersing) Eerste examen , ,8 Herexamen , ,5 Totaal , ,0 B Theorie , ,2 Praktijk RIS-toetsen RIS praktijkexamen Eerste examen , ,4 Herexamen , ,4 Totaal , ,8 Praktijkexamens RIS + traditioneel Eerste examen , ,6 Herexamen , ,3 Totaal , ,9 BE Praktijk Eerste examen , ,2 Herexamen , ,0 Totaal , ,4 Tussentijdse toets A-B-BE Bromfiets Theorie , ,5 Vervoer en logistiek Theorie, incl. taxi , ,7 Taxi Theorie , ,8 9

10 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagingsafgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage Praktijk Eerste examen , ,9 Herexamen , ,7 Totaal , ,5 C Praktijk Eerste examen , ,0 Herexamen , ,1 Totaal , ,2 D Praktijk Eerste examen , ,1 Herexamen , ,8 Totaal , ,4 VRP 1, CE, DE, LZV Praktijk Eerste examen , ,9 Herexamen , ,0 Totaal , ,0 Overige Praktijk Eerste examen , ,0 Herexamen , ,7 Totaal , ,5 Nader onderzoek , ,0 Tussentijdse toets Te water Binnenvaart Theorie , ,5 In de lucht Luchtvaart Theorie Beroepsvliegers Niet Niet Privévliegers beschikbaar beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar 10

11 Niet afgenomen theorie-examens totaal² Theorie-examens totaal Niet afgenomen praktijkexamens totaal Praktijkexamens totaal, incl. toetsen Totaal examens motor, auto en bromfiets Totaal alle examens (incl. toetsen) Overige kerncijfers Behandelde Verklaringen van geschiktheid Beoordelingen Eigen verklaringen klein vaarbewijs Afgegeven vaarbewijzen Vorderingsprocedure: onderzoeken Vorderingsprocedure: aantal afgelegde EMA-cursussen Vorderingsprocedure: aantal afgelegde LEMA-cursussen Vorderingsprocedure: aantal afgelegde EMG-cursussen Totale omzet (in miljoen euro s) 106,1 112,1 Aantal medewerkers nominaal ultimo (op fulltime basis) 1.004, ,3 Aantal actieve rijscholen³ Aantal nieuw ingeschreven rijscholen Aantal uitgeschreven rijscholen Bezwaarschriften en Beroepzaken Beroepzaken medisch 81 * vorderingen 295 * Bezwaarschriften medisch 936 vorderingen ¹ VRP = Vakrijproef ² Aangevraagde en betaalde examens die niet zijn afgenomen, bijvoorbeeld wegens verzuim. ³ Peildatum: tweede kwartaal 2009 en * Exclusief hoger beroepzaken en voorlopige voorzieningszaken. 11

12 12 Middellange termijn strategie

13 Alleen met goede prestaties kan het CBR ook in de toekomst zijn belangrijke rol in de maatschappij op het gebied van verantwoorde mobiliteit spelen. Om dat te bereiken is door de directie een strategieproject opgezet met als titel Strategie in uitvoering. Een heldere formulering van de missie, de visie en de ambitie van het CBR is vastgesteld en staat aan de basis van een nieuw CBR. Missie Het CBR is hét exameninstituut voor mobiliteit, dat verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer bevordert. Het CBR is een privaatrechtelijke stichting die namens de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met het bevorderen van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer. Het CBR geeft hier invulling aan door het afgeven van Verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid aan particuliere en professionele bestuurders. Het CBR voert deze taken uit voor wettelijke publieke examens en voor relevante door de branche gewenste examens, die niet door de markt zelf worden vormgegeven. Deze overige taken vervullen een maatschappelijk belang op het gebied van de verkeersveiligheid en sluiten aan op de publieke taken van het CBR als exameninstituut voor mobiliteit. Het CBR voert zijn kernactiviteiten uit (toetsen rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid) in het maatschappelijk belang op het gebied van de verkeersveiligheid. Om invulling te kunnen geven aan het publiek belang, is signalering (richting de opdrachtgever en de maatschappij) en ontwikkeling van de kernactiviteiten een integraal onderdeel van de taakuitvoering. Visie Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en vakbekwaamheid, gestelde eisen aan publieke dienstverlening en relatie tussen rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties zijn van invloed op het functioneren van het CBR. Het CBR speelt op proactieve wijze in op deze ontwikkelingen om zijn exclusieve overheidstaak ook voor de toekomst te rechtvaardigen en zijn positie als hét exameninstituut voor mobiliteit verder uit te bouwen. De belangrijkste ontwikkelingen op bovengenoemde terreinen zijn: - Hogere specifieke eisen aan de rijvaardigheid en vakbekwaamheid van bestuurders. Zowel vanuit EU-wetgeving (zoals de 3e Rijbewijsrichtlijn die onder andere een verdere Europese uniformering tot doel heeft en de Richtlijn vakbekwaamheid beroepschauffeurs) als vanuit de wensen vanuit de Nederlandse politiek (gevaarherkenning in het theorie-examen) worden nieuwe eisen gesteld aan bestuurders. Voor het CBR biedt dit kansen voor verdere uitbreiding (het bromfietspraktijkexamen) en differentiatie van het takenpakket (zoals nieuwe rijexamencategorieën zoals C1 en D1). - Ontwikkeling en handhaving van vergunningseisen rijbewijsbezit. Het rijbewijs wordt steeds minder als een document voor het leven beschouwd maar als een vergunning die kan worden ingetrokken. Voor het CBR heeft dit zowel consequenties voor de geschiktheidbeoordeling als voor de vorderingsprocedure. Een druk op verhoging van de effectiviteit van vorderingsmaatregelen leidt tot een verdere doelgroepdifferentiatie en aanscherping van vorderingsmaatregelen (zoals de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG), de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en 13

14 verkeer (LEMA), het Alcoholslot programma (ASP), het door de deelnemers dragen van de kosten voor het onderzoek met betrekking tot alcohol en drugs, etc.). - Vergroting van transparantie in taakuitvoering. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt om transparantie rondom de taakuitvoering en stelt het CBR onder strenger toezicht. Toekomstige prestaties zullen meer en meer worden bekeken via prestatie-indicatoren. - Vergroting van efficiëntie in taakuitvoering. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt het CBR om zijn taken tegen kostendekkende tarieven uit te voeren. Lastenbeperking voor de burger speelt hierbij een rol. De opgelegde taakstelling van de overheid dwingt alle uitvoeringsorganisaties tot en met 2011 tot een personeelsreductie van 10 procent en daarmee tot een heroverweging van de taken. Een dergelijke taakstelling moet op verantwoorde wijze passen bij de taakuitvoering van het CBR. Oftewel, het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening en het mag niet leiden tot een onacceptabele hoge werkdruk. Daarnaast dient het effect van volumegroei in bestaande taken en de invoering van nieuwe taken buiten de taakstelling te worden gehouden en is de overheid zelf aan zet om regelgeving te vereenvoudigen om besparingen mogelijk te maken. Een slimme inzet van ICT-toepassingen in de publieke dienstverlening draagt hier aan bij. Ambitie Het CBR wil zijn prestaties verbeteren, zijn klantgerichtheid vergroten en de relatie met zijn opdrachtgever professionaliseren. Het CBR levert excellente prestaties in al zijn processen, loopt voorop als het gaat om klantgerichtheid en dienstverlening en wordt breed erkend als het gaat om zijn expertise. Het CBR gaat zich meten met de beste publieke dienstverleners van Nederland. Verbeteren prestaties Het CBR wil de positie bij zijn klanten, (keten)partners en bij zijn opdrachtgever versterken door goede prestaties (kwaliteit en kosten) in alle hoofdprocessen te leveren. Vergroten klantgerichtheid Het CBR wil beter aansluiten op de wensen van zijn klanten en (keten)partners en daarmee de klantgerichtheid vergroten. Het CBR zal zich hiertoe transparanter positioneren, meer de dialoog aangaan en de mogelijkheden voor samenwerking beter benutten. Professionaliseren relatie met opdrachtgever Het CBR wil de positie ten opzichte van zijn opdrachtgever ook in de toekomst kunnen beïnvloeden. Het CBR zal hiertoe de relatie versterken en zelf proactief de scope van zijn maatschappelijke rol (verantwoordelijkheden en functionaliteiten) vormgeven. Goed werkgeverschap Voor de realisatie van de ambitie van het CBR is goed werkgeverschap een belangrijke succesfactor. Het P&O-beleid van het CBR is gericht op het benutten van competenties en deskundigheid van 14

15 medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en het op een professionele wijze beoordelen van medewerkers. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om de van hun verwachte prestaties dagelijks te kunnen leveren. Dit alles dient te resulteren in tevreden en gemotiveerde medewerkers en de juiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plaats. 15

16 16 Verslag Raad van Toezicht

17 Publieke taak CBR naar een hoger niveau Voor de Raad van Toezicht waren evenals voor de directie van het CBR verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de efficiency en effectiviteit van het CBR in 2009 belangrijke thema s. De Raad van Toezicht vervult in dit proces een belangrijke taak: ze bewaakt het prestatieniveau en het naleven van de afspraken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en fungeert als sparring partner voor de directie. Op 2 juni 2009 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de Raad van Toezicht gevraagd om verscherpt toezicht uit te oefenen op de prestaties van de divisie Vorderingen van het CBR. De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om toezicht te houden op een aantal onderwerpen die voor een goede, verantwoorde uitvoering van de publieke taak van het CBR cruciaal zijn, te weten: - verbetering prestaties; - beheersing ICT; - risicomanagement; - financiële resultaten. Werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergaderde in maal. Van de 11 vergaderingen betrof het 5 keer een ingelaste vergadering. Die extra vergaderingen waren noodzakelijk omdat het CBR te maken had met veel interne en externe ontwikkelingen. Daarbij heeft de Raad van Toezicht intensief overlegd om op een juiste wijze te reageren op deze ontwikkelingen. De Raad van Toezicht zag zich daarbij geplaatst voor indringende dilemma s en politieke afwegingen. Op 22 september 2009 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond. Op 7 oktober 2009 had de Raad van Toezicht een regulier overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie die bestaat uit de heren De Lange en Van den Heuvel. De Auditcommissie is 4 maal bijeengekomen in De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2009 was als volgt: - de heer E.A. van Amerongen, voorzitter (aftredend per )* - de heer drs. P.W. Doop, vicevoorzitter (vanaf waarnemend voorzitter) - de heer drs. M.C. van der Harst, lid op voordracht van CCV Examenhuis (aftredend per )** - de heer mr. F.A.M. van den Heuvel, onafhankelijk lid - de heer drs. W. de Lange, lid op voordracht van ANWB - mevrouw drs. J.M. de Vries, lid op voordracht van BOVAG/FAM - vacante zetel, lid op voordracht van de OR*** * met ingang van 1 mei 2010 is de heer prof. drs. G.J. Cerfontaine benoemd als voorzitter ** met ingang van 1 januari 2010 is de heer drs. A.B. Sakkers benoemd als opvolger *** De minister is voornemens de heer mr. P.P.J. Butzelaar te benoemen in de vacature welke in 2007 is ontstaan voor het lid van de Raad van Toezicht welke op voordracht van de ondernemingsraad wordt benoemd. 17

18 Besproken onderwerpen Raad van Toezicht Besproken onderwerpen Raad van Toezicht (in willekeurige volgorde): - Prestaties CBR-organisatie - Reorganisatie (inclusief sociaal plan) - Medezeggenschap OR - Vorderingsprocedure - Verscherpt toezicht - Financiën - Pensioenregelingen - Werving- en selectieprocedure algemeen directeur, directeur Productie en financieel directeur - Beloningsbeleid bestuur CBR - Samenstelling en rol Raad van Toezicht - Introductie bromfietspraktijkexamen - Kaderwet ZBO en instellingswet CBR - Introductie ICT-systeem Dyktion en medisch systeem SCOOP - Aanbesteding accountantsdiensten Prestaties CBR De Raad van Toezicht constateert dat het CBR de in 2008 ingezette lijn van prestatieverbetering in 2009 op alle hoofdprocessen heeft voortgezet. Met de Aanpak reserveringstermijnen zijn de reserveringstermijnen van praktijkexamens beheersbaar en structureel binnen de normen gebracht. ICT-vernieuwing De Raad van Toezicht heeft de implementatie van nieuwe ICT-systemen in 2009 nauwlettend gevolgd. Bij de introductie van de nieuwe ICT-omgeving Dyktion en het nieuwe medische systeem SCOOP hebben zich begin 2009 opstartproblemen voorgedaan. De opzet van een ICT-projectenbureau en de ontwikkeling van een sterke ICT-visie hebben ertoe bijgedragen dat de ICT-prestaties van het CBR in 2009 sterk zijn verbeterd. De Raad van Toezicht is periodiek over de voortgang gerapporteerd. Onderzoek naar beweringen van de ondernemingsraad In opdracht van de Raad van Toezicht deed Ernst & Young (E&Y) onderzoek naar aanleiding van de 5 beweringen van de ondernemingsraad in de context van een adviesaanvraag van de directie, in verband met de voorgenomen reorganisatie. De onderzoekers van E&Y hebben 4 van de 5 beweringen van de OR als niet-gegrond verklaard en 1 bewering als gegrond. Het gaat daarbij om het stopzetten van 262 dossiers inzake onderzoek naar de rijgeschiktheid en de stopzetting van 249 EMA-dossiers. De Raad van Toezicht van het CBR is van mening dat het stopzetten van deze dossiers meer nauwgezet had moeten plaatsvinden en dat ook een goede vastlegging van het proces tot stopzetting noodzakelijk is. Het stopzetten van 12 onderzoeksdossiers had niet mogen plaatsvinden. Het betreft hier 0,05% van meer dan dossiers uit De directie heeft op verzoek van de Raad van 18

19 Toezicht passende organisatorische en personele maatregelen genomen, om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen. Op basis van de bevindingen van E&Y concludeert de Raad van Toezicht, dat het adequaat functioneren van het CBR en het toezicht daarop niet in het geding zijn. Het onderzoek toont echter wel een aantal aandachtspunten en leermomenten aan voor het CBR. Veel van deze onderwerpen waren al bekend bij de directie en maatregelen ter verbetering zijn al genomen en/of worden meegenomen in het lopende reorganisatieproces. Verscherpt toezicht Als gevolg van het feit dat bij de divisie Vorderingen een twaalftal onderzoeksdossiers ten onrechte is gesloten heeft de Raad van Toezicht, op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat, verscherpt toezicht uitgeoefend. Vanaf het tweede kwartaal 2009 heeft de directie van het CBR aanvullende maatregelen genomen. De Interne audit dienst (IAD) heeft een onderzoek uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft in dit kader ieder kwartaal een rapportage aan de minister van Verkeer en Waterstaat gestuurd. Hierbij is meerdere malen zorg geuit over het feit dat aanhoudingen van bestuurders met een alcoholpromillage boven de 1,3 wel leiden tot strafrechtelijke vervolging, maar dat over de geconstateerde feiten geen mededelingen door de politie bij het CBR worden ingediend. De Raad van Toezicht vindt dit een ongewenste ontwikkeling in het kader van de verkeersveiligheid. De minister van Verkeer en Waterstaat is verzocht om snel afspraken te maken met de ambtgenoten van Justitie en Binnenlandse Zaken, zodat iedere verkeersovertreding waarbij het vermoeden bestaat dat een rijbewijshouder niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid of rijvaardigheid, aan het CBR wordt gemeld. Financiële resultaten pensioenen CBR Naar aanleiding van financiële tegenvallers op pensioengebied heeft de directie een onafhankelijk feitenonderzoek laten uitvoeren naar de pensioenen. De resultaten van dit onderzoek heeft de Raad van Toezicht in mei 2010 naar de minister van Verkeer en Waterstaat gezonden. Reorganisatie De Raad van Toezicht is in het verslagjaar veelvuldig door de directie geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de voorgenomen reorganisatie. De Raad van Toezicht vindt het van cruciaal belang dat de reorganisatie vóór de zomer van 2010 is afgerond. Met de nieuwe structuur wordt met een adequate borging van de reeds verbeterde prestaties de basis gelegd voor de toekomst van het CBR als publieke dienstverlener. Benoeming en bezoldiging directie Met ingang van 1 juni 2009 is de heer R.A. van Walree teruggetreden als financieel directeur van het CBR. Naast de portefeuille financiën beheerde hij ook de portefeuilles ICT en Vorderingen. Met ingang van 1 juli 2009 is de heer drs. F.I.G. Janssen benoemd tot financieel directeur ad interim van het CBR. Op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van Toezicht het contract met de algemeen directeur a.i. nogmaals verlengd. Na afronding van de reorganisatie, medio 2010, is zijn opdracht voltooid. De ad interim invulling van de positie van financieel directeur zal eveneens medio 2010 worden beëindigd en de directeur productie zal gebruik maken van de prepensioenregeling. 19

20 Voor de in 2010 geplande werving van de nieuwe directieleden is in 2009 de werving- en selectieprocedure opgestart. De Raad van Toezicht heeft de Algemene Bestuursdienst opdracht verleend voor de werving van een algemeen directeur en financieel directeur. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van Toezicht de functieprofielen van de directieleden en het beloningsbeleid in het najaar van 2009 geactualiseerd. Nieuwe directieleden zullen binnen de Balkenende-norm worden beloond. De beloning van de directieleden wordt conform de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT) in het jaarverslag openbaar gemaakt. Samenstelling en rol Raad van Toezicht Het verlopen van de zittingstermijn van twee leden van de Raad, waaronder de voorzitter, per eind 2009, het verscherpt toezicht en de consequenties van de implementatie van de Kaderwet ZBO hebben ertoe geleid dat zowel de samenstelling als de rol van de Raad van Toezicht herhaaldelijk onderwerp van gesprek zijn geweest. De discussie hierover met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is nog niet afgerond. De Auditcommissie heeft in 2009 de start gemaakt met het opstellen van een Reglement Raad van Toezicht en een Reglement Auditcommissie. Dit zal in 2010 worden afgerond. Woord van dank De Raad van Toezicht wil zijn grote waardering uitspreken voor de per 1 januari 2010 vertrokken leden, de heren Van Amerongen en Van der Harst. Met name de heer Van Amerongen heeft in vaak roerige tijden veel tijd en aandacht besteed aan het CBR en de directie met raad en daad bijgestaan. Zij hebben beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan het helpen tot stand brengen van reële en werkbare verhoudingen binnen het CBR. Een woord van dank wil de Raad van Toezicht eveneens richten aan de medewerkers van het CBR. Zij hebben zich in 2009 met extra inzet en grote betrokkenheid ingespannen om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. drs. P.W. Doop, waarnemend voorzitter mr. F.A.M. van den Heuvel drs. W. de Lange drs. A.B. Sakkers mevrouw drs. J.M. de Vries 20

21 21

22 22 Verslag Directie

23 2009 was voor het CBR een intensief jaar, waarin veel is gebeurd binnen en buiten het CBR. De implementatie van de strategie en de prestaties van het CBR stonden daarbij centraal. Prestaties 2009 op hoofdlijnen De activiteiten van het CBR in 2009 stonden onder meer in het teken van de verbetering van de prestaties en de voorgenomen reorganisatie. Reserveringstermijnen De normen voor de reserveringstermijnen van 7 weken voor het eerste praktijkexamen en 5 weken voor een herexamen, evenals de norm van 4 weken voor een theorie examen, zijn in het verslagjaar ruimschoots gehaald. De laatste maanden van het jaar waren de reserveringstermijnen met 2 à 3 weken zelfs bijzonder- en voor het CBR uniek- laag. Die verbetering in de reserveringstermijnen is mogelijk geworden door een nieuwe Aanpak reserveringstermijnen die, na intensief overleg met de rijschoolbranche, is opgesteld en vastgelegd in een convenant. De doelstelling van het convenant is tweeledig: 1. Het aanpassen van het reserveringssysteem, zodat rijscholen alleen nog maar op naam kunnen reserveren voor leerlingen die al in opleiding zijn. Kandidaten machtigen hun rijschool om een examen op hun naam aan te vragen. 2. Het CBR zal zorgdragen voor het inzetten van voldoende capaciteit, eventueel door het inzetten van overwerk, om lange reserveringstermijnen te voorkomen. Aangezien hier sprake is van een complete proceswijziging, is besloten tot een invoering in drie fases. Dit is in oktober 2009 succesvol gerealiseerd. Vorderingen Sinds juni 2008 werkt het CBR met succes aan de prestatieverbetering binnen de vorderingsprocedure. Doorlooptijden zijn verkort. Ook de kwaliteit van de procesvoering is verbeterd. In 2008 zijn oude dossiers versneld beoordeeld en afgewikkeld om achterstanden weg te werken. Uit onderzoek van Ernst & Young is gebleken dat dit zorgvuldiger had moeten gebeuren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 262 dossiers voortijdig werden afgesloten. Twaalf van deze onderzoeken hadden, met het oog op de verkeersveiligheid, niet mogen worden stopgezet. Dit betreft 0,05 procent van het totaal van meer dan dossiers in Hierop heeft de directie de Interne audit dienst van het CBR opdracht gegeven om de procesvoering door te lichten. Op basis van de aanbevelingen van het IAD-rapport is een Plan van Aanpak opgesteld en worden de voorgestelde verbeteringen op kortst mogelijke termijn doorgevoerd. Zo is er per direct een nieuwe procedure geïmplementeerd waarmee wordt voorkomen dat dossiers ten onrechte worden stopgezet. Medisch Het totaal aantal behandelde Verklaringen van geschiktheid in 2009 bedroeg In de loop van 2009 zijn de achterstanden weggewerkt en bevindt de werkvoorraad zich op een stabiel niveau van 23

24 circa actieve dossiers. Het wegwerken van de opgelopen werkvoorraden had de hoogste prioriteit, waarbij voorrang werd gegeven aan de verklaringen voor het beroepsvervoer. De achterstanden zijn ontstaan mede als gevolg van de tegenvallende implementatie van het nieuwe ICT-systeem SCOOP eind 2008 en de implementatie van de nieuwe ICT-backbone van het CBR, Dyktion. Een belangrijke factor bij de vergroting van de klantgerichtheid van het medische proces was de invoering van een centrale telefonische helpdesk. Per week handelen de medewerkers telefoongesprekken af. In ruim 85 procent van de vragen kan de medewerker zelf de klant direct helpen. In de overige gevallen wordt de expertise van de medewerkers op de medische administraties ingeschakeld. Reorganisatie Gedurende 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 mei 2010 de organisatiestructuur van het CBR aan te passen van een regio- en divisiestructuur met eigen stafafdelingen naar een procesgerichte organisatie met centrale ondersteuning. Met deze nieuwe organisatiestructuur wil het CBR de prestaties verbeteren, de klantgerichtheid vergroten en de relatie met de opdrachtgever professionaliseren. In het nieuwe CBR worden processen landelijk aangestuurd. Dit maakt het mogelijk om meer uniform te werken en de effectiviteit te vergroten. Landelijke aansturing maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om capaciteit in te zetten op die plaatsen waar het nodig is en zorgt ervoor dat ondersteunende activiteiten niet meer dubbel worden uitgevoerd. In het nieuwe CBR wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdprocessen en ondersteunende processen. De hoofdprocessen zijn: - Rijvaardigheid: ontwikkeling van examens en afname van praktijkexamens particulieren. - Vakbekwaamheid (CCV): ontwikkeling van examens en afname van praktijk- en theorie-examens voor professionals. - Theorie: afname van theorie-examens voor particulieren. - Rijgeschiktheid (Medisch en Vorderingen): onderzoek naar rijgeschiktheid en/of rijvaardigheid. Ondersteunende processen, zoals P&O, Finance & Control, ICT en Communicatie worden uniforme processen die volledig ondersteuning bieden aan de vier hoofdprocessen. Sinds juni 2008 zijn verbeterteams actief. Deze teams hebben de landelijke processturing getest en prestatieverbeteringen gerealiseerd, door de uniformering van planningen, aansturing en werkwijze. Met de reorganisatie worden deze verbeteringen structureel geborgd. Over de nieuwe structuur is zeer intensief overleg gevoerd met de ondernemingsraad. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer gaf in haar uitspraak aan dat de uitgangspunten voor de reorganisatie, de intensieve wijze van overleg met de medezeggenschap en de manier van aanpak niet ter discussie staan. Desondanks was de Ondernemingskamer van mening, dat de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel met betrekking tot het aantal betrokken FTE s beter onderbouwd hadden moeten worden. Vervolgens heeft de directie op 18 januari 2010 een nieuw voorgenomen besluit genomen. De ondernemingsraad heeft vervolgens afgezien van het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer tegen dit directiebesluit, waardoor de directie tot uitvoering van het besluit kon overgaan. 24

CBR jaarverslag ,5. Rijgeschiktheid. Rijbewijs halen Lees hier het volledige jaarverslag +3 % +2 % Rijtesten afgenomen

CBR jaarverslag ,5. Rijgeschiktheid. Rijbewijs halen Lees hier het volledige jaarverslag +3 % +2 % Rijtesten afgenomen CBR jaarverslag 2016 Lees hier het volledige jaarverslag Rijbewijs halen 2016 Rijgeschiktheid +3 +2 +20 +2 Praktijkexamens auto Theorie-examens auto Eigen verklaringen behandeld Rijtesten afgenomen 394.826

Nadere informatie

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Kwartaalcijfers 2016 Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. 1 Rijvaardigheid Theorie-examens Motor (A1 + A) Personenauto (B) Bromfiets/brommobiel

Nadere informatie

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Kwartaalcijfers 215 Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Rijvaardigheid Theorie-examens Motor (A1 + A) Personenauto (B) Bromfiets/brommobiel

Nadere informatie

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Rijgeschiktheid Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Wettelijk kader WVW94 Reglement rijbewijzen REG2000 Driehoek verkeersveiligheid Rijgeschiktheid Rijvaardigheid Verkeersveiligheid Rijgedrag Rijgeschiktheid

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 349,5 mm Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2007 Vernieuwd examen Inhoud - Governance

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2006 Vernieuwen

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX TERUGBLIK Na de sterke daling van het aantal examenkandidaten in de afgelopen jaren (-20% sinds 2010), heeft het aantal examens zich in 2014 nagenoeg gestabiliseerd.

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens Jaarverslag 2004 Van rijexamens naar mobiliteitsexamens In 2004 maakte het CBR een begin met de beëindiging van zijn publiek-private koers. In opdracht van verkeersminister Peijs werd gestart met uitplaatsing

Nadere informatie

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Jaarverslag 2005 Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht 2 Inhoud 3 Het theorie-examen, van

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CBR Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 CBR Jaarverslag 2011 i Een spannend jaar 2011 was een spannend jaar voor het CBR. Een jaar waarin we in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu in recordtempo een groot aantal verbeteringen moesten realiseren.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Invoering derde rijbewijs richtlijn

Invoering derde rijbewijs richtlijn Invoering derde rijbewijs richtlijn CCV September 2012 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Agenda Introductie Inleiding gevolgd door

Nadere informatie

Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen

Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen (Bijdragenr. 27) Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen Willem Vermeulen (werkzaam bij Dienst Verkeer en Scheepvaart, DVS) Samenvatting De bromfiets is de gevaarlijkste vervoerwijze. Het praktijkexamen

Nadere informatie

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Alle Europese beroepschauffeurs veilig en vakbekwaam op weg Per 8 september gaat de Europese Richtlijn vakbekwaamheid in. Deze richtlijn heeft

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Een onderzoek naar de handelwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het CBR te Rijswijk niet gegrond. Datum: 7 december

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie vakbekwaamheid D Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan aspirant beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve bus- en vrachtautochauffeurs

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid Jaarverslag 2003 Lijn brengen in verkeersveiligheid Inhoud Deel een, Jaarverslag 2003 5 1 2003 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14 Examens

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders T-rijbewijs Informatiebijeenkomst opleiders Pagina 2 Inhoud Kaders afgifte T-rijbewijs Rijvaardigheid Martina Pronk Pieter Steenhuis en - Theorie examen Martina Pronk - Praktijk examen Rijgeschiktheid

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

Examen doen voor de auto

Examen doen voor de auto Examen doen voor de auto Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels.

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Jaarverslag 2002 Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Inhoud Deel een, Jaarverslag 2002 5 1 2002 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter Nieuwe regels voor het rijbewijs A Voor bestuurders van een motor of motorscooter Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 337 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid naar de rijvaardigheid en plichten in de vorderingsprocedure U hebt op een risicovolle manier aan het verkeer deelgenomen. Dit heeft de politie aan ons gemeld. Het CBR vermoedt daarom dat u onvoldoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20072008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Rijschool Zeker.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Rijschool Zeker. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Zeker gevestigd te

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Gerkens over de rijvaardigheidstoetsen en het CBR.

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Gerkens over de rijvaardigheidstoetsen en het CBR. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 6 mei 2005 Ons kenmerk DGP/WV/U.05.01211 Onderwerp Kamervragen Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk HET AUTORIJBEWIJS Het rijbewijs B is het meest gewilde rijbewijs en daar hoort natuurlijk een goede opleiding bij. Hieronder vind je informatie over de theorie en over de praktijk. Heb je na het lezen

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Procedure CBR. Kerntaken CBR. Diabetes mellitus en het rijbewijs. Eigen Verklaring

Inhoud presentatie. Procedure CBR. Kerntaken CBR. Diabetes mellitus en het rijbewijs. Eigen Verklaring Inhoud presentatie Diabetes mellitus en het rijbewijs Kerntaken CBR Procedure aanvraag rijbewijs Vorderingsprocedure Regeling eisen geschiktheid 2000 in het bijzonder art 5.2 DM Rol diabetesverpleegkundige

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter

Het rijbewijs voor motor en motorscooter Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder ben je wel relatief kwetsbaar. Daarom is er in Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs van

Nadere informatie

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN Datum 1 mei 2014 Nummer 0000000000 Onderwerp Vorderingsprocedure volgens de artikelen 130-134a Wegenverkeerswet 1994 BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN De heer ,

Nadere informatie

Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid

Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid < > 2e druk, uitgave d.d. maart 2008 Wijzigingen in de kwalificatiestructuur CDE Ministerie neemt plannen CBR en sector

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis Informatieboekje Verkeersschool Eddy Bouwhuis 1 Verkeersschool Eddy Bouwhuis Adres : Hugo de Grootstraat 6 7942 HA MEPPEL Telefoon : 0522 24 22 22 Fax : 0522 240 250 E-mail Website : info@eddybouwhuis.nl

Nadere informatie

Regina Rijopleidingen, Algemene Voorwaarden, versie 1.3 18-08-2015 Pagina 1 van 5

Regina Rijopleidingen, Algemene Voorwaarden, versie 1.3 18-08-2015 Pagina 1 van 5 Algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden Artikel 1 Algemene Voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten voor Regina

Nadere informatie

Rapport. Weet u zeker dat u een herkeuring wilt?

Rapport. Weet u zeker dat u een herkeuring wilt? Rapport Weet u zeker dat u een herkeuring wilt? Een onderzoek naar de informatie over de gevolgen van depressie op de rijgeschiktheid en de manier waarop het CBR reageert op een verzoek om herkeuring.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde

Nadere informatie

Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Roemer over het CBR (Ingezonden 10 december 2009).

Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Roemer over het CBR (Ingezonden 10 december 2009). a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1 Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder bent u wel kwetsbaar. Daarom heeft Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs. Wat u moet doen

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 JAARVERSLAG 2006 FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 Nederlands Vaccin Instituut (NVI), Bilthoven Jaarverslag 2006 Functionaris ex. art. 14 Wod, N VI ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J de vries J Gemeente Haarlem t.a.v. de weledelgeleerde heer drs. E.P. Cassee Wethouder Postbus 511 2003 PB HAARLEM Haarlem, 17 oktober 2013 uw ref : onze ref : MEB/ip/N 1341905 inzake : Gemeente Haarlem

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Het kan ook zijn dat u hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of adem onderzoek. Mogelijk bent

Nadere informatie

Rijvaardigheid met of na een hersentumor

Rijvaardigheid met of na een hersentumor Rijvaardigheid met of na een hersentumor Inleiding Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Deze folder is bestemd voor patiënten die een hersentumor hebben (gehad) en

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Je rijbewijs is een eenmalige investering waarvan je jou leven lang profijt kunt

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen www.cbr.nl Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010

Nadere informatie

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Om ervoor te zorgen dat u niet nog eens deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol

Nadere informatie

Praktijkexamens bromfiets en brommobiel

Praktijkexamens bromfiets en brommobiel Praktijkexamens bromfiets en brommobiel Resultaten van het evaluatieonderzoek Eindrapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu 28 februari 2011 DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010 zowel een

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Welkom opleiders CDE Mei / juni 2011 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Inleiding Pieter Steenhuis Ton Gerritsen Erik Timmermans Gerrit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie