Cursusdag ICT-standaarden in de zorg. Nieuwegein, 20 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusdag ICT-standaarden in de zorg. Nieuwegein, 20 mei 2014"

Transcriptie

1 Cursusdag ICT-standaarden in de zorg Nieuwegein, 20 mei 2014

2 Toelichting NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg Drs. J.W.R. Schoemaker CISSP CISO / Business Continuity Manager Erasmus MC

3 Inhoud Toelichting informatiebeveiliging Toelichting NEN 7510 Overige relevante normen Informatiebeveiliging Erasmus MC Afsluiting

4

5

6

7

8

9 Toelichting informatiebeveiliging

10 Wat is informatiebeveiliging? (1) Het samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een optimaal niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen ter voorkoming en beperking van het optreden van bedreigingen van binnen- en van buitenaf. Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid

11 Wat is informatiebeveiliging? (2) Identificatie en authenticatie Autorisatie Role based Access control

12 Waarom informatiebeveiliging? Patiëntveiligheid Beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid Verwachtingen van de omgeving (o.a. patiënten, studenten, toezichthouders, w.o. IGZ en CBP) Wet- en regelgeving (WGBO, WBP, NEN7510) Voorkoming van (financiële) schade Bescherming van het imago van de organisatie

13 Wet- en regelgeving - WBP Art. 13: De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Patiëntgegevens zijn zogenaamde bijzondere gegevens Art. 21 WBP geeft regels voor de verwerking van patiëntgegevens (o.a. geheimhouding)

14 Wet- en regelgeving - WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (art. 446 t/m 468 Burgerlijk Wetboek) Behandelrelatie patiënt zorgverlener staat centraal Regelt onder andere: Dossierplicht zorgverlener (art. 454) Rechten patiënt (inzage, afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, verwijdering en vernietiging) Beperking toegang dossier Vertrekking patiëntgegevens t.b.v. statistisch en wetenschappelijk onderzoek

15 Wetgeving Europese privacywetgeving Bestaande EU Data Protection Directive Nieuwe EU General Data Protection Directive Privacy by default/design Privacy Impact Assessment (PIA) Profiling Het recht om vergeten te worden Financiële sancties (1-5% bruto omzet)

16 Toelichting NEN 7510

17 Historie NEN Project van NEN en vertegenwoordigers uit de zorgsector 2004 uitgebracht als versie 1.0 Gebaseerd op Code voor Informatiebeveiliging Doel: handvat bieden voor implementatie informatiebeveiliging Versie 2.0 uitgebracht najaar 2011 Nadruk op managementsysteem en risicoanalyse

18 Risicoanalyse Risicoanalyse Inventariseer de informatiemiddelen Bepaal de waarde van de informatiemiddelen en afhankelijkheden ertussen Bepaal de bedreigingen Bepaal de kwetsbaarheden Inventariseer de bestaande en geplande maatregelen Beoordeel de risico s Bepaal af te dekken risico s Kies de maatregelen Restrisico aanvaarden? Nee Ja Informatiebeveilligingsbeleid Informatiebeveiligingsplan

19 Information Security Management System (ISMS) Interested Parties Belanghebbenden Plan Het Establish ISMS vaststellen Establish ISMS ISMS Interested Parties Belanghebbenden Do Het Implement ISMS implemen- Implement and and teren operate en operate the uitvoeren the ISMS ISMS Het ISMS Maintain bijhouden Maintain and and en verbeteren improve improve the the ISMS ISMS Act Eisen Information en verwachtingen security t.a.v. requirements informatiebeveiliging and expectations Het Monitor ISMS bewaken and en review beoordelen Monitor and review ISMS the the ISMS ISMS Check Beheerde Managed informatiebeveiliging security

20 NEN beheersmaatregelen Beveiligingsbeleid Organisatie van informatiebeveiliging Beheer van bedrijfsmiddelen Personeel Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen Toegangsbeveiliging Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen Beheer van informatiebeveiligingsincidenten Bedrijfscontinuïteitsbeheer Naleving

21 Voorbeeld beheersmaatregel Toegangsbeleid Er behoort toegangsbeleid te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en beveiligingseisen voor toegang. Een organisatie die patiëntgegevens verwerkt, behoort een toegangsbeleid ten aanzien van deze gegevens te hanteren. Het toegangsbeleid behoort te voldoen aan professionele, ethische, wettelijke en patiëntgerelateerde eisen en tevens tegemoet komen aan de eisen die het werk van zorgprofessionals stelt en speciale aandacht besteden aan de beschikbaarheid van gegevens bij het verlenen van acute zorg.

22 Samenstelling NEN 7510 Combinatie van: Organisatorische maatregelen Technische maatregelen Fysieke maatregelen Gericht op: Bedrijfsprocessen Informatievoorziening Infomatietechnologie Geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd

23 Certificatieschema NEN7510 Voorkomt van wildgroei schema s Stimuleert implementatie NEN7510 Bevordert transmurale zorg met ICT Vergroot zekerheid inzet externe partijen

24 Overige relevante normen NEN 7512, Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling (in revisie) NEN 7513, Logging Vastleggen van actie op elektronische patiëntdossiers NEN 7521, Toegang tot patiëntgegevens Grondslagen voor uitwisseling (in ontwikkeling)..

25 Standaarden en organisaties ISO/TC 215, WG4, Privacy and Security CEN/TC 251, WG6, Health care, Security, Privacy, Quality and Safety ISO270xx (Information security) ISO27799 (ISM in Health using ISO 27002) ISO22301, Requirements BCMS ISO22313, Guidance BCMS ISO31000, Risk management Cobit, ITIL, BSIL, ASL, etc.

26 Informatiebeveiliging in het Erasmus MC

27 Missie Erasmus MC Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

28 Toelichting Erasmus MC Onderdelen Erasmus MC - centrumlocatie Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC - Daniël den Hoed Kliniek Erasmus MC - faculteit Kengetallen Aantal klinische bedden: Aantal polikliniekbezoeken: p.j. Aantal operatiekamers: 30 Aantal medewerkers: Aantal studenten: 3.000

29 Uitgangspunten informatiebeveiliging Erasmus MC Iedereen heeft een rol bij informatiebeveiliging integrale managementverantwoordelijkheid Gestructureerde aanpak NEN-normen 7510, 7512 en 7513 en wet- en regelgeving Stimuleren beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers Aandacht voor informatiebeveiliging bij ontwikkeling en beheer van informatiesystemen Gedragscode voor medewerkers, inclusief sancties Toezicht op naleving Samenwerking met andere partijen, waaronder andere UMC s, NVZ en het NCSC

30 Managementsysteem voor informatiebeveiliging Beleidsvorming Monitoring, evaluatie en controle Risico- Analyse Implementatie Planvorming

31 Organisatie informatiebeveiliging Erasmus MC Lijnmanagement Coördinator Informatiebeveiliging Portefeuillehouder RvB CISO / IT Security Officer Functionaris Gegevensbescherming Computer Emergency Response Team Audit Overige betrokkenen Diverse overlegvormen Controle en rapportage via P&C-cyclus

32 De rol van de Security Officer Beheer informatiebeveiligingsbeleid, richtlijnen en standaarden Coördineren van de implementatie van informatiebeveiliging Communicatie en voorlichting Evaluatie, rapportage en advies

33 Communicatiecampagnes Presentaties management Personeelsblad Intranet Posters Toelichting in werkoverleg Introductie nieuwe medewerkers Controle van werkplekken Social engineering Meting van resultaten door enquête

34 Tien geboden voor informatiebeveiliging Houd wachtwoorden geheim Berg vertrouwelijke informatie op Beveilig uw werkplek bij (tijdelijke) afwezigheid Verstrek geen vertrouwelijke informatie ongecontroleerd aan derden Gebruik internet en op een goede manier Pas op bij het downloaden van bestanden, gebruik geen illegale programmatuur Wees je bewust wat je doet met social media Meld een beveiligingsincident aan de helpdesk, leidinggevende of Coördinator Informatiebeveiliging Wees voorzichtig met mobiele apparatuur (laptop, USB-stick, etc.) Sla gegevens op op het netwerk of zorg anders voor een goede back-up

35 Controle werkplekken

36 Tot slot (1) Valkuilen en aandachtspunten Management commitment Beveiliging is niet populair Verantwoordelijkheid in de lijn Balans vinden in risico en gebruikersgemak Balans vinden in continuïteit versus privacy Het is een zaak van lange adem, vereist continue aandacht

37 Tot slot (2) Drs. J.W.R. Schoemaker CISSP CISO / Business Continuity Manager Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam 's-gravendijkwal 230 Postbus CA Rotterdam Tel Internet

38 Tot slot (3)

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Preview. Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG)

Preview. Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG) Preview Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG) Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau bv Schoonouwenseweg 10 2821 NX Stolwijk 0182-341350 info@gea-bv.nl Versie: preview Datum: oktober

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging in de zorg 5-daagse opleiding Inclusief ipad Air met digitaal lesmateriaal! Informatiebeveiliging in de zorg Reduceer de risico s rondom beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie voor maximale

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Privacy compliance kader MBO

Privacy compliance kader MBO Privacy compliance kader MBO IBPDOC2B Verantwoording Bron: Raamwerk van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming Versie 1.0 December 2014 Met dank aan: Jan Bartling

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek 2 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0 ROSA-katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen Maart 2015, Versie 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Opbouw... 4 1.5

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO IBBDOC5 Verantwoording Bron: Starterkit Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is een community of

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie