Meer jobs, moins de travail?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer jobs, moins de travail?"

Transcriptie

1 Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan je ze manipuleren? blz. 9 THOMAS BLONDEAU Werk is voor watjes blz. 13 TERUG NAAR SCHOOL Het loon van een onderwijzeres blz jobs op jobat.be Jobs in IT & Telecom vanaf blz. 16

2 ... Edito Schema Wie zich afvraagt waarom het is dat de Belgische instellingen zoals we ze kennen wel eens een steek laten vallen, efficiëntie ontberen en regelmatig volledig de mist ingaan, hoeft maar een blik op het schema op bladzijde vier van deze krant te werpen. Daar vindt u, zo overzichtelijk mogelijk (!), de huidige bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid. Tien domeinen, ogenschijnlijk willekeurig verdeeld over de federale overheid, gewesten en gemeenschappen. Het is die structuur, die veel meer blijk geeft van jarenlang politiek getouwtrek en machtsstrijd dan van bekommernis Is het echt deze om het welzijn van kafkaiaanse de burger, die ervoor moet zorgen indeling van het dat zoveel mogelijk Belgen aan het arbeidsmarktbeleid werk zijn, dat ze die ons aan het correct betaald werk moet krijgen? worden, dat ze beschermd zijn bij ziekte, dat ze een vangnet hebben bij ontslag, dat ze opnieuw aan het werk geraken... Dat ze een leven kunnen opbouwen. Onduidelijk als ze mag zijn, er schuilt wel degelijk een redenering achter dit kafkaiaanse labyrint. Het geld - de uitkeringen - zijn federaal, mensgerelateerde bevoegdheden zoals opleidingen horen de gemeenschappen toe, meer economisch getinte materies zoals mobiliteit en ondersteuning van startende ondernemers nemen de gewesten voor hun rekening. De vraag die volgt, is of die redenering ook logisch en doeltreffend is. Probeer u zich maar eens voor te stellen hoe immens moeilijk het moet zijn om al die instellingen, van wie de dynamiek en de stabiliteit is ondermijnd door talloze hervormingen, constructief te laten samenwerken? Het doelgroepenbeleid is een van de meest sprekende voorbeelden. Dat het een goede zaak is dat er afspraken zijn om het arbeidsmarktbeleid te hervormen, daar mag u - nadat u zich tureluurs hebt gestaard op deze fraaie constructie - dus niet aan twijfelen. Het is wel te hopen dat hervormen in deze ook vereenvoudigen betekent. En een garantie op meer jobs, al hebben we niemand gevonden die die dure woorden in de mond durft te nemen. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Quote Management heeft een voorbeeldfunctie. Dit is gewoon ongehoord. Die persoon die de uitspraak gedaan heeft, zou zelf op de vingers getikt moeten worden Mijn loon Yasmine Bauwens (24), Eeklo Beroep: onderwijzeres lager onderwijs Privé: ongehuwd, geen kinderen Nettoloon: euro Extra s: lerarenkaart (korting in sommige musea, theaters, boekhandels...) Wat doe je voor job? Ik sta in het eerste leerjaar van de basisschool De Zandloper in Zomergem. Doe je je job graag? Professor arbeidsrecht Roger Blanpain (K.U.Leuven) windt zich op over het feit dat een directielid van De Lijn een medewerker techniekertje heeft genoemd (Het Nieuwsblad, 1 sept). Heel graag. Het kost massa s energie, maar je krijgt er heel veel voor terug. De kinderen maken een tekening voor je als bedankje of zeggen dikwijls iets liefs. Na een jaartje in het eerste leerjaar kunnen ze rekenen, lezen en schrijven. Het is plezant om samen met hen die eerste stappen te zetten. Wat vind je van je inkomen? Voldoende. Het stijgt met mijn anciënniteit. We krijgen bovendien een mooi pensioen en dan zwijg ik nog over de vakantie. Ik mag dus zeker niet klagen. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Zeker niet. Dit is wat ik wil doen. Spaar je? Ja, ik woon nog thuis maar spaar om een huis of een appartement te kopen. Wat is je grootste kost? Mijn gsm en auto. Waar kan je echt geen geld aan geven? Boetes vind ik echt weggesmeten geld. En ik geef niet graag geld uit aan parkeerplaatsen of het openbaar vervoer. Waar geef je met plezier geld aan uit? Kleren, lekker eten en sporten. (mr) JOBAT.BE/MIJNLOON

3 .. Ik Jobat 3 Arbeidsvraag heb onlangs een contractvoorstel gekregen. Waar moet ik op letten voor ik teken? De Belgische arbeidswetgeving beschermt elke werknemer als zwakkere partij in de onderhandelingspositie met de werkgever. De arbeidswetten voorzien, onder meer, minimumlonen, een maximale wekelijkse arbeidsduur, wettelijke vakantie, gewaarborgd loon bij ziekte en opzeggingstermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze beschermende regels zijn van toepassing, zelfs indien je contract hieromtrent niets bepaalt of een strijdige bepaling bevat. Toch betekent dit niet dat je een contractvoorstel klakkeloos moet ondertekenen. Het blijft uiteraard belangrijk dat het voorstel op een correcte en volledige wijze de tussen partijen gemaakte afspraken weergeeft. Je moet zeker nagaan of het volgende basispakket van arbeidsvoorwaarden in het contractvoorstel staat: het bedrag van het bruto maandloon (of uurloon) en eventuele bonusregeling, de overeengekomen voordelen: bedrijfsgsm, maaltijdcheques, bedrijfswagen (tankkaart, type of budget, bedrag eventuele persoonlijke tussenkomst), aansluiting bij een pensioenplan en/of een hospitalisatieverzekering, je wekelijkse arbeidsduur en eventueel werkrooster (vaak wordt verwezen naar het arbeidsreglement), de vaste plaats van tewerkstelling, de aanvangsdatum en duurtijd van je arbeidsovereenkomst, en de functietitel waarbij het nuttig kan zijn om een kopie van de functieomschrijving te ontvangen. Vaak voorziet een contractvoorstel voor pas afgestudeerden ook in een proefbeding. Een proefbeding verleent aan beide partijen de mogelijkheid om na de eerste maand van tewerkstelling de samenwerking stop te zetten met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen. Indien je job zou tegenvallen, kan je dus snel stoppen. Ook je werkgever kan je echter snel ontslaan wanneer hij ontevreden is over je prestaties. Mocht je dit een probleem vinden, kan je dit bij je toekomstige werkgever voorzichtig aankaarten. Hou echter voor ogen dat dit slecht onthaald kan worden en meestal geweigerd wordt. Ik zou er geen breekpunt van maken. Tot slot kan je maar beter zeker van je keuze zijn alvorens te ondertekenen. Eenmaal je het voorstel hebt ondertekend, ben je erdoor gebonden. Je kan dan slechts ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingstermijn, zelfs vóór de datum van indiensttreding. Dit wordt vaak over het hoofd gezien met tal van problemen voor gevolg. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: In welke taal moet mijn contract opgesteld zijn? Contract getekend maar beter aanbod gekregen. Kan je nog weg? Moet mijn contract worden aangepast als mijn loon of functie-inhoud verandert? Bandwerk

4 . Actua Tekst: Maud Oeyen Laat dit de finale Zeggen dat de Belgische arbeidsmarkt een kluwen is, is een understatement. Terwijl zelfs de onderhandelaars aan de preformatietafel ervan overtuigd zijn dat het werkgelegenheidsbeleid efficiënter kan, leeft er op het terrein hoop en vrees. Vrees voor onenigheid tussen de deelstaten en op de werkvloer. En voor een nog complexer verhaal. De bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid zit in ons land niet eenvoudig in elkaar. In grote lijnen komt het erop neer dat begeleiding en opleiding van werkzoekenden grotendeels regionale bevoegdheden zijn, arbeidsrecht, sociale zekerheid en uitkeringen onder de federale staat vallen en dat er verder heel wat gemengde bevoegdheden zijn. Het arbeidsmarktbeleid is al voor een groot stuk geregionaliseerd, aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. Elke deelstaat heeft zijn eigen beleid kunnen ontwikkelen. Nu is het tijd om ook eigen legitieme keuzes te kunnen maken. Het is niet aan ons Vlamingen om te bepalen wat de prioriteiten zijn van het Waals Gewest, maar we moeten wél volop voor onze keuzes kunnen gaan. Vandaag is dat niet altijd mogelijk, meent de VDAB-topman die vindt dat de uitbouw van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid wordt geremd omdat een aantal hefbomen zich nog op het federale niveau bevinden. Zoals het toezicht op het actief beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wat versta je onder een gepaste job, onder passende dienstverlening? Hoe bepaal je wie beschikbaar moet zijn? Vandaag beslist de RVA daarover. Eigenlijk moeten de regio s het antwoord op die vragen kunnen geven en daarop hun beleid enten. De wortel is momenteel al Vlaams, maar de stok blijft federaal, klinkt het bij Unizo. Noord en zuid kampen met heel andere problemen en moeten een eigen beleid kunnen voeren. Daarom moeten ook bevoegdheden van de RVA geregionaliseerd worden. Unizo pleit ervoor om de controle op beschikbaarheid bij de VDAB onder te brengen. De RVA moet dan enkel nog de beslissing van de regionale bemiddelingsinstantie uitvoeren. Tegen het overhevelen van de (financiële) sanctionering blijven de meeste partijen voorlopig gekant. Ook Leroy vindt dat het niet zo ver hoeft te komen. Aangezien de werkloosheidsverzekering op het federale niveau zit - waar die volgens mij ook thuishoort - zal er altijd een federale sanctioneringsbevoegdheid zijn. Het zou absurd zijn, en een weinig efficiënte inzet van belastingsmiddelen, als er twee sanctioneringsdiensten naast elkaar bestaan. Natuurlijk moet de RVA wél consequent gevolg geven aan de informatie die ze krijgt van de regio s over werkzoekenden die zich niet beschikbaar opstellen. Risico spreiden Het VBO treedt hem min of meer bij. Je moet een onderscheid maken tussen het arbeidsmarktbeleid en het arbeidsrecht. Wat het eerste betreft, valt er iets voor te zeggen om de regio s iets meer bevoegdheden te geven. Hen een grotere rol geven bij de opvolging van werklozen is zeker zinvol. Het laat een beleid op maat toe en kan hen ook met betrekking tot sanctionering meer zeggenschap geven, aldus Bart Buysse, adjunct-directeur van het sociaal departement van de werkgeversorganisatie. De werkloosheidsuitkering, als onderdeel van de sociale zekerheid en de interpersoonlijke solidariteit, blijft best federaal. Dat systeem is immers gebaseerd op solidariteit en het verzekeringsprincipe. Zoals bij elke verzekering moet je opteren voor een zo groot mogelijke spreiding van het risico. Je kan dus best een regelsysteem handhaven dat geldt voor heel het land. En als de werkloosheidsuitkering federaal moet blijven, is het niet onlogisch dat er een zo groot mogelijke uniformiteit is op het vlak van eventuele sancties, zoals het verlies van de uitkering, aldus Buysse. Voor het ACV is het ondenkbaar dat sanc- Bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid Onderwijs en vorming Belastingen en uitkeringen Gelijke kansen V/M en verzoening arbeid/gezin Integratie Federale Overheid Uitkeren werkloosheidssteun Activeren van werkloosheidssteun (aanwenden als looncomplement) Aanmoedingspremies alternerend leren Betaald educatief verlof Reglementering brugpensioenen en pensioenen Outplacement: verplichting en terugbetaling kosten Lastenverlagingen Sociale zekerheid: regelgeving en uitvoering Fiscaliteit (m.i.v. fiscale lastenverlagingen) Tijdskrediet Sociale bijstand (leefloon) en activering Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap Begeleiding van werklozen Controle op de beschikbaarheid Actief arbeidsmarktbeleid / Directe jobcreatie Duitstalige Gemeenschap Initieel onderwijs Alternerend leren Franse Gemeenschap Vorming en opleiding van werkenden Competentie-erkenning Vorming en opleiding van werkzoekenden Beoordeling activeringsplannen bij herstructurering Loopbaanbegeleiding Tewerkstellingscellen Outplacement: erkenningen Aanvullende fiscaliteit (m.i.v. fiscale lastenverlagingen) Aanvullend beleid tijdskrediet Mainstreaming gelijkheid V/M Mainstreaming: bestrijding van discriminatie Diversiteitsbeleid Sociale economie Ondersteunen startende ondernemingen Samenwerking activering leefloon Kinderopvang Ondernemerszin in het onderwijs De sociale zekerheid blijft best federaal. Want net zoals bij elke verzekering kies je best voor een zo groot mogelijke spreiding van het risico Werkloosheid Eindeloopbaan Ondernemerszin Arbeidsrecht Geografische mobiliteit Loonvorming Reglementering werkloosheid bij opstart ondernemingen Regelgeving Controle Regelgeving migratie Wetgeving en sociaal overleg Ondersteuning werkzoekenden bij opstart onderneming Erkenningen (ondermeer interimarbeid) Aanvullende controle Afleveren arbeidsvergunningen en vaststelling knelpuntberoepen Inburgeringsbeleid Mobiliteit van werkenden en werkzoekenden Bart Buysse, VBO geen bevoegdheden ter zake Bron: Nationaal Hervormingsprogramma België 2008 in het kader van de Lissabonstrategie

5 Jobat 5 hervorming zijn tionering een bevoegdheid van de regio s wordt. Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst: Dat zorgt gegarandeerd voor onderlinge spanningen. Het ene gewest zal het andere ervan betichten dat het te laks of te genereus is. Dat kan niet. Aan de federale solidariteit mag volgens het ACV niet geraakt worden. Het gaat dan over de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de centrale cao s, aldus Serroyen. Daarnaast vrezen we dat verder regionaliseren de federale overheid drooglegt. We willen als sociale partner betrokken worden bij alle beslissingen die te maken hebben met arbeid en inkomen, onze kerntaken. Alle hervormingen moeten voor ons ook een aantoonbare meerwaarde hebben. Dat betekent dat alle werknemers in België er beter van moeten worden. Niet nog complexer Ook het VBO erkent de gevaren van een doorgedreven regionalisering. Het arbeidsrecht moet absoluut federaal blijven. Dat is belangrijk voor onze ondernemingen die al lang schreeuwen om kostenverlagingen en administratieve vereenvoudiging. Hervormingen mogen niet gepaard gaan met extra kosten en een complexere regelgeving voor de werkgever. Ik denk daarbij in het bijzonder aan werkgevers die mensen uit die verschillende regio s tewerkstellen of die actief zijn over de regio s heen, aldus Buysse. Ook Serroyen van het ACV gaat ervan uit dat alles nog complexer wordt, zowel voor de sociale partners als voor de bedrijven. Bovendien vreest Buysse voor spanningen op de werkvloer. Het is logisch dat werknemers binnen eenzelfde bedrijf rechten en voorwaarden vergelijken. We moeten absoluut vermijden dat bedrijven in de verleiding komen of genoodzaakt worden om die regionale verschillen zelf bij te passen. Dit gebeurt zelfs nu al, om spanningen te voorkomen. Ook sociaal overleg en loonbeleid blijven voor het VBO federale materies. De huidige federale wetgeving maakt het al mogelijk om regionale klemtonen te voorzien in cao s of zelfs puur regionale cao s te sluiten. We zien er de meerwaarde niet van in om dit te regionaliseren. Het is slechts een bijkomende bron van verplichtingen, kosten en complexiteit voor de werkgever. Het is aan de politieke wereld om te bepalen op welk niveau zij beleid willen voeren, maar ze moeten ook respecteren dat de sociale partners autonoom bepalen op welk niveau zij willen overleggen, vindt ook het ACV. Meer stabiliteit Hoe meer mensen er in een regio aan de slag zijn, hoe voller de federale schatkist. Sommigen menen dat de regio s daar onvoldoende voor beloond worden. Een zekere responsabilisering is een goed principe dat ook in het arbeidsmarktbeleid zinvol kan zijn, meent Buysse. De vraag is op welk niveau zich dat moet afspelen. Dat van het individu, de betrokken administratie of het beleid in zijn geheel? Een interessante vraag voor politici en sociale partners. Fons Leroy vindt dat een beloningsysteem in de eerste plaats moet aanmoedigen om te excelleren: Het zou wat gemakkelijk zijn om een overheid te belonen omdat ze haar beleid goed uitoefent. Je moet beloond worden omdat je méér bereikt dan de evidente verwachtingen. Je kan de burger toch niet vragen om via zijn belastingen de overheid extra te belonen, gewoon omdat die haar werk doet? Hoe de definitieve contouren van het geregionaliseerde arbeidsmarktbeleid er ook mogen uitzien, er zal altijd nood blijven aan samenwerking met de federale overheid. Leroy: Als je echt een coherent beleid wil voeren, moet je ervoor zorgen dat het beleid van de verschillende overheden elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt. Het is geen goed idee om te regionaliseren zonder dat de samenwerking met de federale overheid gestructureerd en aangemoedigd wordt. Ook de deelstaten moeten een samenwerkingsdynamiek ontwikkelen voor regio-overstijgende problemen. Onze samenwerking met FOREM en de Brusselse collega s wordt trouwens als voorbeeld aangehaald voor andere beleidsdomeinen. Vanuit het veld klinkt alvast de roep om stabiliteit. Tijdens de voorbije hervormingen werden er telkens stukjes geregionaliseerd, wat voor weinig stabiliteit bij de instellingen heeft gezorgd. Dat hypothekeerde ook de dynamiek en de samenwerking. Hopelijk is dit voor het arbeidsmarktbeleid de finale hervorming. Ik heb geen zin om over vier jaar opnieuw tegen een staatshervorming aan te kijken. Je kan de burger toch niet vragen om de overheid extra te belonen, gewoon omdat die haar werk doet? Fons Leroy, VDAB Wat ligt er op tafel? Als er ooit een slotakkoord over de zesde staatshervorming komt op basis van wat er nu op tafel ligt, zijn dit de contouren van het nieuwe arbeidsmarktbeleid. Activering Momenteel nemen de regionale werkgelegenheidsdiensten (VDAB, FOREM, Actiris) de begeleiding en opleiding van werklozen voor hun rekening. De grote activeringsmiddelen - de centen - zijn echter in federale handen. In het plan dat op tafel ligt zou de activering van de werkloosheidssteun naar de regio s gaan. Dat geld (567 miljoen euro aan uitkeringen en 142 miljoen euro leefloon) dient om via loonkostverlaging werkgevers te stimuleren werkzoekenden aan te werven. Controle Ook de controle op de actieve beschikbaarheid van werklozen - dat is de moeite die iemand doet om aan een job te geraken - zou naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling gaan. De redenering is dat een VDAB-consulent een beter zicht heeft op de inspanningen die een werkzoekende levert. Meer onenigheid is er over de sanctionering. Nu is het de RVA die werkloosheidssteun uitkeert en schorst. Diversiteit en doelgroepen Het diversiteitsbeleid zou geregionaliseerd worden, net als het doelgroepenbeleid. Het huidige budget voor het doelgroepenbeleid (758 miljoen euro) wordt in dit scenario verdeeld over de gewesten, waardoor Vlaanderen sterker kan inzetten op het activeren van ouderen, terwijl het zuiden de jongerenwerkloosheid kan aanpakken. Educatief verlof Ook het educatief verlof (90 miljoen euro) bevindt zich in de grijze zone. Ook dit zou naar de regio s gaan, al zouden de basisregels (bepaalde arbeidsrechtelijke regels zoals de bescherming tegen ontslag) wel federaal blijven. De gewesten zullen kunnen bepalen welke opleidingen in aanmerking komen voor educatief verlof of hoeveel uur per jaar je ervan gebruik kan maken. Dienstencheques zouden federaal blijven. Loopbaanonderbreking Het Vlaams Gewest krijgt 60 miljoen euro extra om de loopbaanonderbreking van Vlaamse ambtenaren te bekostigen. Momenteel is elk gewest in deze materie al bevoegd voor het voeren van een aanvullend beleid. Er worden dus al eigen toeslagen uitbetaald.

6 . Werk - privé Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Raf Pietercil Werk nefast voor privéleven hoogopgeleide dertiger Het nieuwe schooljaar is begonnen en voor heel wat werkende ouders betekent dat weer alle hens aan dek om de kinderen op tijd aan de schoolpoort te krijgen. Uit een onderzoek van Securex blijkt dat meer dan een op drie werknemers de combinatie werk-privé nauwelijks gebolwerkt krijgt. Hr-dienstengroep Securex ging in opdracht van haar ziekenfonds na hoe werknemers de impact van hun job op hun privéleven ervaren en vice versa. Opvallend: de Belg valt vooral de nefaste invloed van zijn werk op zijn privéleven op. Dat private beslommeringen goede prestaties op het werk in de weg staan, komt minder in ons op. Ter illustratie: bijna de helft van de werknemers uit het onderzoek vindt dat zijn Ik kan mijn werk en privéleven goed in balans houden Helemaal niet akkoord privéleven lijdt onder zijn werk. Slechts één op tien maakt ook de omgekeerde redenering. De werkgever denkt daar wellicht anders over, meent onderzoekster Heidi Verlinden. Hij zal sneller opmerken dat het werk schade ondervindt. Toch is het ook voor de werkgever van belang dat zijn medewerkers de goede balans vinden. Een werknemer die vindt dat zijn privéleven te zeer lijdt onder zijn werk, zou wel eens van 3% 7% 23% 32% 25% 10% Balans werk - privé Ik heb niet voldoende tijd voor mijn werk en mijn privéleven Mijn werk lijdt onder mijn privéleven 13% 12% 9% 37% 46% 40% Helemaal akkoord Bron: Securex Jonger dan 30 jaar jaar 50 jaar en ouder % Bron: Securex werk kunnen veranderen. Voor de werkgever, die op zoek moet naar een vervanger, brengt dat kosten mee. Bent u hoogopgeleid, dertiger of veertiger en bekleedt u een kaderfunctie in het Brusselse? Dan is de kans vrij groot dat uw werk-privébalans danig in de knoei zit. De bedrijfsgrootte of het soort organisatie waar u voor werkt, zijn minder van belang, zo blijkt. Net als werken in de private of de publieke sector. Man doet minder Tussen mannen en vrouwen is er amper een verschil merkbaar. Tegen alle verwachtingen in merken we bij hen geen significant verschil in de mate waarop ze in staat zijn hun tijd te verdelen tussen hun werk en hun privéleven, zegt Verlinden. Misschien is dat te wijten aan de opkomst van de nieuwe man, die thuis helpt en vaker aanwezig is. Als man en vrouw even veel werken en even veel thuis zijn, ontstaat er misschien ook een gelijke verdeling van het werk. Maar het is ook best mogelijk dan een koppel genoegen neemt met het traditionele rollenpatroon. De vrouw vervult dan een meer zorgende rol en werkt bijvoorbeeld deeltijds, waardoor zij een balans kan vinden tussen werk en privé, terwijl de man meer werkt maar ook minder in het huishouden doet. Dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende leeftijdscategorieën, ligt meer voor de hand. Zo hebben twintigers beduidend minder last om werk en privé te combineren. Verlinden: Voor mensen boven de 30 jaar wordt het zwaarder om alles te combineren. In die periode neemt de carrière doorgaans een vlucht, terwijl koppels dan ook aan kinderen beginnen. Dat is iets waar jongeren nog niet en ouderen niet meer mee te maken hebben. Ook de locatie waar we werken, beïnvloedt de combinatie werk-privé. Wie in Brussel werkt, is er het ergst aan toe.

7 Jobat 7 Recept voor evenwicht De nieuwe man is niet zo jong meer en van een vrouw die carrière Meer dan de helft (53%) van de werknemers in Brussel beweert te weinig tijd te kunnen besteden aan zijn privéleven. Hun werk is daar de oorzaak van. In Vlaanderen gaat het om iets minder dan de helft (46%), in Wallonië om vier op de tien. Wie in Brussel werkt, woont daar uiteraard niet altijd, legt Verlinden uit. Het lijkt niet onlogisch dat er in Brussel meer pendelaars werken dan in Vlaanderen en Wallonië. De afstand van en naar het werk is voor hen wellicht groter en vooral de tijd die ze besteden aan woon-werkverplaatsingen zwelt aan, wat maakt dat er minder privétijd overblijft. Aan- of afwezig? Of we ons goed voelen bij de impact die ons werk heeft op ons leven, is volgens het onderzoek ook af te leiden uit het aantal dagen dat we wegens ziekte afwezig zijn op het werk. Hoe slechter de balans zit, hoe langer we afwezig zijn. De duur van de afwezigheid hangt vaak samen met hoe we de combinatie werk-privé aanvoelen. Dat geldt niet voor de frequentie, of het aantal ziektemeldingen, verduidelijkt Verlinden. Werknemers die tevreden zijn met hun balans werk-privé zijn minder dagen afwezig, maar daarom niet noodzakelijk meer of minder frequent. Als het evenwicht niet goed zit, voelen werknemers zich meer gestresseerd, waardoor ze thuisblijven met stresssymptomen. Maar het is ook mogelijk dat mensen, door af en toe een dag thuis te blijven, hun evenwicht net herstellen. Werknemers die frequent afwezig zijn, Werknemers vinden dat hun privé onder het werk lijdt, hun werkgever meent vaak het omgekeerde Heidi Verlinden, Securex vinden overigens wel dat hun privéleven hun werk beïnvloedt. Dat is niet onlogisch, weet Verlinden. Wie regelmatig afwezig is, krijgt op het werk te maken met een stapel inhaalwerk, wat ook voor stress zorgt. JOBAT.BE/WERK-PRIVE Mijn privéleven lijdt onder mijn werk Praktijkgericht diploma Hoger onderwijs lange type en universitairen Balans werk - privé Door mijn werk heb ik te weinig tijd voor mijn privéleven Ik kan mijn werk en privéleven niet goed in balans houden Ik heb weinig plezier in mijn werk omdat ik over mijn thuissituatie pieker % 11% 11% 32% 28% 33% 52% 46% 42% 53% % Bron: Securex Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43% % Bron: Securex maakt, kijkt niemand nog op. Toch vallen nog heel wat koppels boordevol geëmancipeerde idealen terug op het traditionele rolpatroon. Tot die vaststelling kwam psychologe Saskia de Bel, zelf moeder van twee kinderen. In haar boek Samen uit, samen thuis biedt ze vooral vrouwen een blik op een beter evenwicht tussen het professionele en het huiselijke leven. Ze baseerde ze zich op wetenschappelijk cijfermateriaal én op heel wat ervaringsverhalen. Het algemene patroon is dat de vrouw meer zorgt en de man meer werkt. Terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen die werk en zorgtaken gelijk verdelen niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder en productiever zijn. In slechts zes procent van de gezinnen met kinderen is er sprake van zo n evenwichtige verdeling van werk en zorg. De Bel gaat op zoek naar de toverformule achter deze succesverhalen. Een kant-en-klaar stappenplan blijkt niet te bestaan, maar de auteur stelt wel heel wat praktische tips en mogelijke oplossingen voor. De auteur vroeg aan 140 vrouwen die een hogere en leidinggevende functie succesvol combineren met het moederschap naar de factoren die hun succes mogelijk maakten. Uit die rondvraag bleek dat onder andere goede kinderopvang, een goede gezondheid van de kinderen, dichtbij het werk wonen, eigen vrijheid en zelfstandigheid, een flexibele instelling en de steun van de partner cruciaal zijn. Keuzes maken In gezinnen waarin beide partners een baan hebben, is een gelijke verdeling van werk en zorg een fysieke en psychische noodzaak, beweert de Bel. Vrouwen blijken ook eerder dan mannen last te krijgen van chronische stressklachten, vooral wanneer ze hoge ambities combineren met een neiging tot perfectionisme. En dus moet je keuzes maken. Je kan immers niet alles willen. Ik besef nu beter dan ooit waar het in mijn leven om draait. Niet om die strakke stapeltjes in de kast, hoe lekker ook om naar te kijken. Niet om een gang zonder hondenharen. Ook niet om het bijhouden van alle trends en tv-programma s. Wel om het samen optrekken en aandacht hebben voor elkaar en de mensen die ertoe doen. s Ochtends samen koffiedrinken op het pleintje om de hoek of genieten van een nieuwe cd die we keihard aanzetten. Samen uit, samen thuis. Een recept om werk en zorg eerlijk te verdelen. Saskia de Bel, 240 pagina s, uitgeverij Kosmos, 19,95 euro.

8 . Werkbeeld Rozenkwekerij Scheers Foto s: Marco Mertens Rozenkwekerij Scheers behoort met haar m² tot de grootste rozenkwekerijen van België. August Scheers startte in 1945 met het kweken van tomaten en sla. Toen zijn kinderen het bedrijf in 1945 overnamen, schakelden zij over op rozen. Ondertussen is de kwekerij enkel nog in handen van zoon Karel Scheers, met als toekomstige opvolger zijn zoon Wim. Het oogsten van de rozen gebeurt dagelijks. Een rozenstruik gaat gemiddeld vier jaar mee en produceert in die tijd ongeveer honderd rozen. Zodra een roos is afgeknipt, wordt ze in water geplaatst. Nog diezelfde dag sorteert een machine de rozen op lengte. Medewerkers controleren de rozen op rijpte, beschadigingen, ziekten en afwijkingen. Het bedrijf beschikt ook over een rozenautomaat waar je 24 uur op 24 rozen kan kopen. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 . Praktisch Tekst: Wim Verdoodt Jobat 9 Kan ik een assessment manipuleren? Eindelijk ligt die nieuwe job binnen handbereik. Enkel nog dat dekselse assessment overleven. Geen nood, vijf weken lang zorgen Jobat en hr-specialist SHL ervoor dat je weet waar je aan begint. Bent u assertief? Ja. Dus u houdt altijd voet bij stuk? Ja. En u wijkt nooit af van uw eerste idee? Neen. Je kent het wel. De gedachte dat als je alle vragen van een persoonlijkheidstest die - in jouw ogen - naar je assertiviteit peilen consequent beantwoordt het toch niet anders kan dan dat jij de meest assertieve kandidaat bent die dit bedrijf ooit gezien heeft. En toch... Een assessment is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te manipuleren. Dat is net het hele idee erachter, smoort Jeroen Schoolmeesters, business development director bij SHL, elke neiging tot sollicitatiefraude meteen in de kiem. Wie je bent en wat je kan, wordt niet enkel via verschillende testen opgespoord, maar soms zelfs door meerdere assessoren. Die techniek levert een nauwkeurig beeld op dat zeer moeilijk te vervalsen is. Dat je in een rollenspel jezelf amper kan wegsteken, willen we nog geloven. Maar de neiging om antwoorden op persoonlijkheidsvragen een duwtje in de juiste richting te geven, die is toch aangeboren? Het is logisch dat je vertrekt vanuit de vraag: wie of wat zoeken ze voor deze job? Maar ook dan blijf je best eerlijk. De betere vragenlijsten hebben controlemechanismen die nakijken hoe consistent of sociaal wenselijk je antwoorden zijn. Bovendien worden die daarna, tijdens een rollenspel of een interview, nog eens tegen het licht gehouden. Opsmukken en aandikken Wie zich anders wil voordoen dan hij is, moet dus niet alleen over een sterk geheugen maar ook over uitmuntende acteerprestaties beschikken. Geroutineerde assessoren kijken daar zo door. Op een bepaald moment komt de waarheid toch aan het licht, beweert Schoolmeesters. Goed, maar een beetje sociaal wenselijk gedrag kan toch geen kwaad? Het klopt dat sollicitanten zich meestal beter verkopen dan ze eigenlijk zijn. Er is genoeg onderzoek dat vertelt dat we de waarheid graag opsmukken, dat ervaringen wel eens worden aangedikt en dat we zeggen meer te kunnen dan waar is. De typische manier om dat te achterhalen, is de opmerking: En geef daar eens een concreet voorbeeld van. Je afvragen wat je best zou antwoorden of hoe je je best zou gedragen, is volgens Schoolmeesters hoe dan ook de grootste fout die je kan maken tijdens een assessment. Ingaan tegen je natuur heeft ook gevolgen voor je competenties. Die komen dan veel minder tot hun recht. Eerlijk duurt dus het langst, ook voor wie dat niet gelooft. Het zal je niet altijd de job opleveren, maar je komt wel te weten of ze echt bij je past. Niemand heeft er iets aan om in een baan te belanden waar hij niet geschikt voor is. En dan heb ik het niet enkel over competenties, maar ook over de culturele fit met het bedrijf. Niets is zo vervelend dan na een paar maanden te moeten vaststellen dat je nieuwe job toch niet is wat je ervan verwachtte. Hoe kan ik me op een assessment voorbereiden? Als je een assessment niet kan manipuleren, zit er maar een iets op: je voorbereiden. Zeker voor wie nog nooit een assessment meegemaakt heeft, is dat geen luxe. Collega s of vrienden met ervaring ter zake zijn een goede bron, meent Schoolmeesters. Het valt trouwens op dat werknemers die zich voorbereiden op een assessment meestal ook diegenen zijn die nooit onvoorbereid naar een vergadering gaan. Scherp staan Informatie over assessments vind je zowel in boeken als online. Wie wil weten wat een assessment inhoudt en wat de verschillende testen zijn, kan terecht op onze website (www.shldirect.com). Je vindt er voorbeeldvragen en kan er oefenvragen invullen. Dat neemt alvast de schrik voor het onbekende weg. Het makkelijkst zijn de vragen waarvan je op voorhand weet dat je ze krijgt. Die over je sterke en zwakke punten, al dan niet in die vorm, is een klassieker die er nog steeds tussen zit. Denk daar op voorhand rustig over na. Zorg er ook voor dat je jezelf vlot kan voorstellen: wie je bent, waarvoor je staat, wat je ervaring is... En sowieso word je gevraagd naar voorbeelden die bewijzen wat je zegt. Wat niet helpt, is tijdens de weken voor je assessment als een gek op zoek te gaan naar bestaande tests of vragenlijsten. Als we ontdekken dat bepaalde vragen op het internet circuleren, halen we die meteen uit onze testen. Maar de beste raad die Schoolmeesters heeft, blijft scherp staan. Een assessment is intensief. Onderschat het niet. Bereid je niet in het holst van de nacht voor en maak dat je uitgerust bent. Wees op tijd, rustig en gefocust. Je hoeft je er ook geen zorgen over te maken dat je de hele dag zal worden bekeken. Een assessment gebeurt tijdens de assessmentmomenten. We houden niet in de gaten hoe je binnenkomt. Volgende week: Ik heb mijn bedenkingen bij een assessmentrapport. Hoe weet ik of de resultaten kloppen? Aanvulling bij het artikel Hoe vind je werk zonder ervaring? van 28 augustus: alle sociale en fiscale maatregelen om jongeren aan een job te helpen vindt u op jobat.be/werkzonderervaring.

10 . Interview Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters Groene Belg verovert New York Rouge Tomate heet het ecologische restaurant dat Emmanuel Verstraeten tien jaar geleden opende in de Brusselse Louizalaan. Een succes, net zoals het later opgestarte New Yorkse broertje dat na elf maanden gezond koken een Michelinster in ontvangst mocht nemen. Emmanuel Verstraeten: Er zijn nog restaurants die beweren dat ze gezonde voeding tot hun handelsmerk hebben gemaakt, maar vaak blijven hun gerechten slap en smakeloos. Rouge Tomate is dan ook niet zomaar een restaurant. Het was Emmanuel Verstraeten (43) zelf die tussen 1999 en 2001 het concept bedacht en uitwerkte. Ik wilde een concept ontwikkelen waarbij heerlijke en smaakvolle gerechten hand in hand gingen met gezonde voeding. Op dat moment was dat vrij uniek. Natuurlijk zijn er wel meer restaurants die beweren dat ze gezonde voeding tot hun handelsmerk hebben gemaakt, maar vaak blijven hun gerechten wat slap en smakeloos. Om te vermijden dat hij in dezelfde val zou trappen, besloot Verstraeten om vanaf dag één naast een chef-kok ook een voedingsdeskundige in dienst te nemen. In de keuken worden de principes van het S.P.E.-voedingscharter toegepast. S.P.E. staat voor Sanitas Per Escam, wat zoveel betekent als gezondheid door voeding. Alle gerechten en menu s in onze restaurants zijn creaties die bedacht zijn door zowel onze chef-kok als onze voedingsdeskundige. Wat we maken, is niet alleen goed voor jou als klant, maar ook voor de aarde en het milieu, vervolgt Verstraeten met de nodige trots. We gaan zeer ver in onze ecologische aanpak. Alles wat je terugvindt in onze restaurants, van de ingrediënten tot de meubels en de verlichting, is speciaal ontworpen om zowel esthetisch als ecologisch verantwoord te zijn. Ons restaurant in New York is het meest ecologische restaurant van de stad. Avant-garde In 2001 opende Verstraeten zijn eerste restaurant in Brussel. Het avontuur draaide uit op een succes, en twee jaar geleden achtte Verstraeten de tijd rijp om Amerika te veroveren. Hij trok met zijn idee naar New York City. We wilden het concept graag exporteren. New York staat bekend als de culinaire hoofdstad van de wereld. Eender welke Franse of Engelse topchef zou het graag willen maken in die stad. Omgekeerd zal je niet snel een New Yorkse chef vinden die naar Parijs of Brussel trekt. De avant-garde zit momenteel in New York. Bovendien zijn de mensen daar erg gezondheidsbewust, en ook zeer milieubewust. Daarom was New York de perfecte stad om ons concept uit te proberen. Al was het wellicht gemakkelijker geweest om een restaurant te openen in Parijs. Nog geen jaar na de opening van het nieuwe restaurant viel er een grote verrassing uit de lucht. Rouge Tomate kreeg een eerste ster in de prestigieuze Michelingids. Ik had het absoluut niet zien aankomen. Ik was niet eens in New York om het te vieren met mijn team. Ik was ervan overtuigd dat Michelinsterren bedoeld waren voor de traditionele of moleculaire keuken. Het was de allereerste keer dat Michelin een ster uitreikte aan een restaurant als het onze. Enorm risico Als er nog een restaurant bijkomt, zal het wellicht aan de Amerikaanse westkust zijn. Verstraeten benadrukt dat dat niet voor de eerste twee jaren zal zijn. Er komt enorm veel bij kijken. We concentreren ons nu liever op wat er al is. Iedere maand trekt er wel een hoteleigenaar aan zijn mouw om zijn concept te kopen voor het hotelwezen. Maar Verstraeten houdt de boot af. Er hangt een enorm risico aan vast. We willen absoluut vermijden dat ons concept zijn kwaliteitslabel zou verliezen. Natuurlijk kunnen we gemakkelijk vijftig restaurants van Rouge Tomate uit de grond stampen, verspreid over heel de wereld. Maar dat willen we niet. Ondertussen blijft de Brusselse Rouge Tomate gewoon bestaan. En verdeelt Verstraeten zijn tijd over beide continenten. Ik breng telkens twee weken ginder door, en vervolgens twee weken hier. Soms moet ik wel vier keer per maand heen en terug. Ik ben erg gehecht aan ons Brussels restaurant. Hier is alles begonnen, en onze klanten zijn erg trouw.

11 .. Jobat 11 Het kantoor van Guy Kokken, fotograaf: "Ik werk op de eerste verdieping van ons huis. Via een video kan ik de kinderen beneden in de gaten houden, terwijl ik achter mijn computer zit. Ik heb mijn eigen eilandje, maar toch krijg ik niet het gevoel geïsoleerd te zitten, en dat is goed. Er ligt meestal wel wat rommel op en rond mijn bureau: asbakken, rondslingerende cd s, zelfs een oude teddybeer. Er staan ook nog een oude computer en printer, die ik bijhoud omdat ze toch niet in de weg staan. Soms komt Ginger, onze jongste, naast mij op die computer naar een filmpje kijken omdat haar broer Titus beneden een dvd wil zien die haar minder aanspreekt. Ook altijd in de buurt: mijn basgitaar en een jat koffie. Ik drink elke dag zeker drie supersterke reuze-expresso s, zodat ik het lang kan uitzingen. Vaak blijf ik tot twee uur s nachts op. In die late uurtjes ben ik het meest productief omdat iedereen al gaan slapen is en ik niet gestoord word. Het lukt me dan veel beter om me te concentreren en goed door te werken. Naast enkele tekeningen van mijn kinderen hangt hier niets. Ik vind zo n witte muur wel iets hebben. Bovendien ben ik niet handig genoeg om de nodige gaten voor kaders te boren. Misschien is mijn bureau niet echt mooi ingericht, maar hij is wél heel functioneel. Aan mijn tafel staan twee stoeltjes. Die extra stoel is er voor klanten die langskomen om mee de selectie van foto s te maken of om te volgen hoe ik ze nog wat bijschaaf. Photoshop helpt me om de beelden zo krachtig mogelijk te maken. Als je foto s maakt waarbij de kleding belangrijk is, bijvoorbeeld van iemand in een wit hemd en een donkere vest, dat moeten de details er goed uitkomen. De kunst is om de naturel te behouden. Je mag niet zien dat eraan geprutst is." Lunchtime door Maud Oeyen Museum Mmmm Verscholen in de Leuvense Savoyestraat ligt M²-Lunch, zeg maar de cafetaria om het wat oneerbiedig uit te drukken van het vorig jaar met veel luister geopende Museum M. In de kleine maar stijlvolle museumbar heerst een gemoedelijke sfeer. De dagschotel en suggesties van het huis zijn gebaseerd op Vlaams- Brabantse streekgerechten en wat je op je bord krijgt is bijgevolg sterk afhankelijk van het seizoen. Van elk gerecht bestaat er ook een kleinere tapa -versie. Tijdens de zomermaanden krijg je iedere donderdag en vrijdag de kans om verschillende streektapas uit te proberen. Ook de desserten krijgen hier een streekgebonden toets, zoals duidelijk te merken is aan de eigenzinnige chocomousse met speculaasjenever. Wie wil genieten van een lichte lunch vindt hier voor 6 euro een belegd broodje of dagsoep met brood en een frisdrank. Wij kiezen voor een club Leuvense paté met Oude Geuze confijt, wat een smakelijk en rijkelijk belegd stokbrood oplevert, vergezeld van een fris slaatje. De paté heeft een volle smaak en is heerlijk in combinatie met de zoete confijt. De soep van de dag blijkt een stevige en flink gekruide courgettesoep te zijn, die wordt opgediend met boter en twee boterhammen. Ondanks de iets te zoute smaak een verkwikkende maaltijd. Van dat zout krijgt een mens wel wat dorst. Gelukkig blijken opvallend veel streekbieren de menukaart van het museumcafé te sieren. We proeven een Bierbeekse, een licht amberkleurig abdijbier van 7,3 procent met tweede gisting op fles. Het bier is weinig verrassend een product van de gemeente Bierbeek. Het etiket op de fles vertelt dat deze gemeente zijn toepasselijke naam te danken zou hebben aan Keizer Karel. Volgens de legende was de keizer in woede ontstoken door het dronken gedrag van enkele mannen in de plaatselijke herberg. Hij beval daarop om alle vaten bier uit de herberg te halen en ze leeg te gieten in de beek die door het dorp stroomde. Zo geschiedde, en de beek werd een bierbeek. Op die manier hebben we tijdens de lunch ook weer onze kennis van de plaatselijke verhaalcultuur bijgespijkerd. Het Rogierbier, een amberkleurig biertje dat de stad speciaal liet brouwen naar aanleiding van de prestigieuze openingstentoonstelling over het werk van Rogier van der Weyden, is ook nog steeds verkrijgbaar in Museum M. Wij laten de kelk wijselijk aan ons voorbijgaan. Het museumcafé mag dan een aangename plek zijn om te lunchen, wie na de middag nog aan het werk moet kan maar beter van de streekbieren afblijven. Museum M Vanderkelenstraat Leuven JOBAT.BE/LUNCHTIME Van elk gerecht bestaat er ook een kleinere tapa -versie.

12 . Tekst: IT & Telecom Barbara Vandenbussche Hoe word je social media expert? Steeds meer bedrijven ontdekken de sociale media. Meer zelfs, ze werven er heuse experts voor aan: social media managers. Maar wie zijn die zelfverklaarde meester-twitteraars, en vooral, hoe word je er zelf een? Drie jaar geleden was ik een van de eersten op Twitter. Ik ben echt in deze job gerold vanuit mijn persoonlijke interesse Heleen Van Lier, social media expert De Volkskrant De Nederlandse Social Media Monitor registreerde het voorbije jaar een verdubbeling van de merkenactiviteit in social media. De meest ingezette netwerken zijn Twitter, LinkedIn en YouTube, maar ook Facebook kent een groeiend aantal professionele gebruikers. Social media worden vooral gebruikt voor marketing, pr, service en verkoop. En samen met het succes groeit ook de professionalisering. De merken die online scoren, houden er een bewuste strategie, doordachte doelstellingen en een social media manager op na. Toen Philippe Borremans in juni vorig jaar chief social media officer werd bij de Van Marcke Groep was dat een unicum voor een Belgische familiale bedrijvengroep. Als csmo (?) is hij er verantwoordelijk voor alle interne en externe onlinecommunicatie en het gebruik van sociale media binnen de bedrijven van de groep. Onlinecommunicatie en sociale media worden cruciaal voor interne samenwerking en externe relaties, zegt Caroline Van Marcke, bestuurder van de Van Marcke Groep. Daarom hebben we beslist ze een fundamentele plaats te geven in onze dienstverleningsstrategie naar klanten, zakenpartners en werknemers. Ondertussen springen steeds meer ondernemingen op de kar van de sociale media. Onder hen ook pr-bedrijf Oona dat vier maanden geleden een social media manager aanwierf voor België en net één voor Nederland. Als pr-bureau zijn we de schakel tussen de media en de merken, verklaart zaakvoerder Werner De Smet zijn keuze. Het medialandschap verandert sterk en het belang van social media is sterk toegenomen. We wilden een specialist in huis nemen die onze accountmanagers bijstaat om zo goed mogelijk relevante content in social media op te nemen. Dat is Marie Lemaître geworden, die bij ons stage deed en een thesis maakte over social media in België. Die was zo goed, dat ze meteen aan de slag kon als social media manager. Strategische functie Heleen Van Lier, experte in social media bij de Nederlandse Volkskrant, herkent het verhaal: Ik ben hier ook ingerold vanuit mijn persoonlijke interesse en had al een heel netwerk uitgebouwd via social media. Drie jaar geleden was ik een van de eersten op Twitter, en ik had al uitgebreide ervaring met het Nederlandse sociale netwerk Hyves. Ik kon aantonen dat sociale media een belangrijk hulpmiddel zijn om nieuws te vinden of oproepen te doen om bijvoorbeeld gedupeerden te vinden van een bank die failliet is gegaan. Daarmee overtuigde ik mijn hoofdredacteur hiervoor een functie in het leven te roepen. Het werkt niet als een bedrijf tegen de werknemers zegt doe maar iets met social media. Je moet de juiste toon vinden om het bedrijf op een consistente manier te vertegenwoordigen. Ook Aurelie Valstat, online communication manager bij Eurocontrol, kon haar baas overtuigen om op een strategische manier gebruik te maken van media als LinkedIn of Youtube. Ik zag social media al als een goede marketingtool, maar intussen gebruiken we ze ook voor promotie en community engagement, rekrutering, om concurrenten en partners op te volgen en voor marketing- en communicatiedoeleinden. Vroeger was communicatie eenrichtingsverkeer, vandaag is de mens aan de andere kant van de lijn meer betrokken. Omwille van dat voortdurende contact met klanten en consumenten heb je een sterke professionele ethiek en tact nodig. De afstand is immers veel korter geworden. Aanvankelijk begonnen vooral mensen die zich in hun vrije tijd bezighielden met sociale media daar op kleine schaal gebruik van te maken voor het bedrijf, vertelt Steven Van Belleghem, managing partner van onderzoeksbureau InSites Consulting en schrijver van het boek The conversation manager. Nu toepassingen als Facebook en Twitter sterk zijn doorgebroken, beginnen ze op de radar te komen van het midden- en topmanagement. De hype rond sociale media heeft impact op alle afdelingen in de organisatie en moet dus op strategisch en soms zelfs directieniveau beheerd worden door wat ik een conversation manager noem. De functie is veel strategischer geworden dan aanvankelijk gedacht. Volgens Van Belleghem is een goede social media manager iemand die de vaardigheid

13 . Jobat 13 Column Werk is voor watjes bezit om aan communicatie te doen in de breedste zin van het woord. Hij of zij moet over een vlotte pen beschikken, maar ook goed communiceren op een empathische, begripvolle, efficiënte manier. Niet in een hoekje Een ideale social media expert blijft bovendien niet in een hoekje voor zijn computer zitten, maar dringt door tot diep in de organisatie. Daarbovenop moet hij marketinginzicht en expertise hebben, want hij draagt een grote commerciële verantwoordelijkheid. In sociale media krijgt hij overigens ook dikwijls met marketeers te maken, en dan helpt het er verstand van en ervaring mee te hebben. Naast al het bovenstaande moet de social media expert in al zijn communicatie-uitingen een verhaallijn en synthese kunnen Een social media expert blijft niet in een hoekje voor zijn computer zitten. Hij of zij dringt door tot diep in de organisatie. brengen, en de bredere context zien. In plaats van beslissingen te nemen op basis van één tweet op Twitter moet hij een bredere synthese maken van al wat hij vindt op sociale media, en dat weten te vertalen; intern naar de communicatie- en marketingmensen en extern naar andere stakeholders, aldus Van Belleghem. Maar het grote verschil wordt gemaakt door de combinatie van digitale skills en menselijke attitude. Openstaan voor nieuwe technologieën, een empathische geest en begrip voor medewerkers die niet sterk geloven in sociale netwerken zijn onmisbaar. Net als gepassioneerde ingesteldheid en het vinden van het evenwicht tussen rationele zakencijfers en de vaak emotionele reacties van de consument. JOBAT.BE/SOCIALMEDIA Vind jouw job in IT & Telecom vanaf blz. 16 Werkt er dan niemand in deze stad? vroeg mijn vriend die jaren in Londen het zweet voor zijn ogen had weggeslaafd. Een nieuwe consultancyklus bracht hem naar Amsterdam. Een weekdag betekent hier om tien uur op je fiets springen, op kantoor het espressoapparaat schoonmaken, vervolgens een paar uur merknamen verzinnen, de kleuren van je Powerpoint aanpassen en dan snel weer naar huis want de kinderen moeten van de crèche want die kappen ermee om drie uur. Hij vertelde over de gewoonte van Britten en Japanners om nooit het bedrijfspand te verlaten voor de baas dat ook deed. Over verkouden worden omdat je je jas liet hangen aan de bureaustoel als je even een broodje was halen. Zo liet je zien dat je onmogelijk lang weg kon blijven. In Tokio werd ieder vrij halfuurtje aangegrepen om een tukje te doen. Want na het werk moest je nog minstens vier keer per week jezelf laten vollopen met de collega s en senior partners. Wie dat niet deed, kon promotie op zijn verziekte lever schrijven. Wie geen tijd heeft om te drinken na het werk heeft blijkbaar iets beters te doen. En dat beters kan wel eens in de weg gaan staan van een volledige toewijding aan het bedrijf. In de wereld van haute finance begeef ik mij zelden maar dat de Nederlandse arbeidscultus eigengereid te noemen is, kan ik niet tegenspreken. Zelfs na een decennium geld verdienen in het land van wiet en Wilders, kan ik nog verbaasd staan over de stagiaire die na een week vraagt of ze niet wat later mag beginnen. En o ja, over twee weken gaat ze op skivakantie. Dat is toch geen probleem? Wat? Ik kan dat toch inhalen? Als ik nu wat vooruit werk? Daarnaast is Nederland deeltijdkampioen van Europa. Wie geen boer, arts of middenstander is en toch veertig uur per week werkt, wordt met een mengsel van mededogen en spot bekeken. Don t work hard, work smart ligt in de mond bestorven van de manager die net een paar flinke opdrachten heeft neergekwakt op het wankele bureau van zijn ondergeschikte. Maar het is de wapenspreuk van de meeste Nederlanders. Hun productiviteit is behoorlijk, er zitten aardig wat miljonairs binnen de landsgrenzen en de welvaart is hoger dan die in België. En voor u in deze krant verder bladert om me uit te leggen waarom, ook in Nederland sleept de formatie al maanden aan. Sterker nog, sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal regeringen dat hier zijn volledige tijd heeft uitgediend op twee handen te tellen. Wat is dan het geheim van arbeidszaam Oranje? Net hetzelfde als waar u zich zo aan stoort op een Antwerps of Zuid-Frans terrasje. Hun grote bek. Iedereen Brit of Japanner vraagt zich af of die lange werkdagen, vroege begintijden en onbetaalde uren nu echt nodig zijn. Alleen de Nederlander zegt dat hardop. En vaak. En bij voorkeur tijdens de vergadering die dan nog langer duurt. En dat komt dan weer bezwaarlijk de productiviteit ten goede. JOBAT.BE/COLUMN Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de week schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Wat heb ik aan een opleiding? Met de VDAB neem je de leiding op de jobmarkt! Een opleiding kan je kansen op de arbeidsmarkt gevoelig doen stijgen, ongeacht of je werk zoekt of gewoon als werknemer wilt bijblijven. De VDAB doet er alles aan om zijn opleidingsaanbod uit te breiden en te verbeteren, aangepast aan je persoonlijke behoeften en de eisen van het moderne bedrijfsleven. Zo maken we elk jaar het verschil voor duizenden mensen. Waarom kiezen voor een opleiding bij de VDAB? Uitgebreide keuze De VDAB heeft het ruimste opleidingsaanbod voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel en speelt precies in op jouw persoonlijke noden. Praktisch en concreet De cursussen gaan steevast uit van de praktijk. Je wordt opgeleid door ervaren instructeurs en je maakt kennis met het bedrijfsleven. Van meet af aan word je geconfronteerd met de concrete eisen van moderne bedrijven. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Daarnaast beschikt de VDAB over een netwerk van gespecialiseerde opleidingscentra met moderne infrastructuur. De meest geavanceerde machines, computers, media en hightechapparatuur zorgen ervoor dat je optimaal wordt voorbereid op een job in het hedendaagse arbeidscircuit. Snel starten met een opleiding? Heel wat mensen kloppen aan bij de VDAB om een opleiding te volgen. De opleidingscentra draaien dan ook op volle toeren. Om nog meer mensen zo vlot mogelijk aan een plaats in de opleiding te helpen, breidt de VDAB voortdurend het aantal plaatsen uit, ook buitenshuis. Zo heeft de VDAB al tal van projecten op de rails gezet in samenwerking met partnerorganisaties, bedrijven en scholen. Vanaf september komen er nog heel wat opleidingsplaatsen bij. Blijf bij Hoe beter je bent opgeleid en een vak beheerst, hoe groter de kans op een goede job. Leren hoeft niet schools of saai te zijn. Bij de VDAB vind je honderden boeiende en praktijkgerichte opleidingen. Blijf bij en maak werk van je beroepsleven. Hoe kun je efficiënt leren? In overleg met je instructeur kies je de meest efficiënte opleiding. Wil je leren via het internet, in groep of via een combinatie van beide? De VDAB zoekt samen met jou de ideale formule. Groepsleren Je volgt samen met andere cursisten een gemeenschappelijk leerprogramma. Afhankelijk van je behoeften en ervaring kan je programma worden ingekort of verlengd. Je gaat dagelijks naar het opleidingscentrum van de VDAB. Je kunt met je medecursisten ervaringen uitwisselen. Open leren Je verwerkt de leerstof zelfstandig, op je eigen tempo en wanneer het je uitkomt in een VDAB-opleidingscentrum. Je kunt in de studieruimte gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur. Er is altijd een coach aanwezig die je persoonlijk begeleidt. Webleren Heb je een volle agenda of een wisselend uurrooster? Kun je je moeilijk verplaatsen? Geen probleem: met deze leervorm leer je via het internet. Downloaden hoeft niet, want het cursusmateriaal staat dag en nacht online ter beschikking. Je coach volgt je vorderingen via . Ontdek het volledige aanbod op Afstandsleren Je haalt het cursusmateriaal op in een VDAB-opleidingscentrum en neemt het door, thuis of op het werk. Via , fax of telefoon sta je in contact met je persoonlijke coach. Het aanbod omvat onder meer courante toepassingen van bureautica, grafische technieken en industriële automatisering. Opleidingen met een certificaat Na een succesvolle opleiding ontvang je een getuigschrift. Voor bepaalde opleidingen krijg je zelfs een wettelijk erkend certificaat. Een extra troef bij het solliciteren. Het aanbod De VDAB organiseert opleidingen voor bijna elke job. Sommige opleidingen worden niet door de VDAB zelf gegeven, maar vinden plaats in samenwerking met andere organisaties. De opleidingen die door de VDAB worden erkend, bieden dezelfde voordelen als de VDAB-opleidingen (vergoeding voor kinderopvang, reis- en verblijfskosten, ). Voor het volledige aanbod, surf naar (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

15 Jobat 15 zoveel talent gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. coördinator-expert m/v Afdeling Financiën niveau A In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als coördinator-expert (m/v) leidt u een Afdeling Financiën en fungeert u als expert inzake financiën. Dit houdt o.m. in dat u een financieel beleid en een strategisch plan van aanpak uitwerkt, dit opvolgt en bijstuurt waar nodig. U beheert een geïntegreerd financieel meerjarenplan en budget. Naast het uitvoeren van generieke taken inzake financiën staat u in voor het ontwerpen, mee realiseren en bewaken van dienstspecifieke en -overschrijdende financiële processen. U rapporteert en genereert managementinformatie inzake financiën. Momenteel is hiervoor een vacature bij de Dienst FM-Ondersteuning van het Departement Facility Management. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website controleur m/v Wegenwerken niveau B In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur wegenwerken (m/v) kan u tewerkgesteld worden in diverse diensten binnen de Stad Gent. U kan zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer van de kerntaken inzake wegenwerken. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden en het in stand houden van het huidige openbaar domein van de Stad Gent. Als controleur wegenwerken staat u o.m. in voor de organisatie, controle en de opvolging van de werken op zowel technisch, administratief als financieel vlak. Daarnaast geeft u leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed) OF u beschikt over een bachelordiploma aangevuld met twee jaar werkervaring in wegenwerken. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van coördinator-expert (m/v) bieden we een bruto-aanvangswedde van 3 256,60 euro per maand, voor de graad van controleur (m/v) is dit 2 164,46 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum voor de procedure van coördinator-expert Afdeling Financiën (m/v) is 14 september Voor de procedure van controleur wegenwerken (m/v) is dit 21 september Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander? Surf naar

16 16 Jobs IT & TELECOM in ICT JOB DAY 30 september van 14u tot 20u Station Brussel-Zuid Word een van onze 250 nieuwe ICT-collega s Ben je gepassioneerd door nieuwe technologieën en heb je een ICT-diploma? Heb je veel of weinig werkervaring? Heb je er al altijd van gedroomd om mee te werken aan grote hightechprojecten in een gemotiveerd team? Wij zoeken voor onze ICT-afdeling niet minder dan 250 nieuwe medewerkers met diverse specialiteiten: SAP professionals, Functional analysts, IT of telecom project leaders, Software architects, Software engineers Iets voor jou? Schrijf je nu snel in voor onze ICT JOB DAY en kom praten met je toekomstige collega s. Ze beantwoorden graag alle vragen over hun job en demonstreren live enkele projecten waaraan jullie misschien wel samen zullen werken. Kom bij de NMBS-Groep en bouw mee aan de mobiliteit van vandaag en morgen. Dat is boeiend en uitdagend. Jouw talent krijgt er alle kansen. Bij ICTRA (ICT for Rail) ontwikkel je innovatieve ICT-oplossingen en draag je bij tot de mobiliteit en de veiligheid van het Belgische spoorwegnet. Je werkt in een moderne omgeving vlakbij het station Brussel-Zuid. Schrijf je in voor de ICT JOB DAY op spoorwegen werven aan.be samen met ADMB, met hoofdzetel te Brugge, behoort met zijn netwerk van meer dan 80 kantoren, waarin dagelijks ruim 1100 medewerkers actief zijn, tot de top 5. Onze dienstverlening t.a.v. ondernemers/werkgevers omvat naast ADMB Sociaal Bureau en Provikmo ook consultancy omtrent milieu, preventie en bescherming, HRM, interim... Onze exponentiële groei wordt vooral mogelijk gemaakt door constante investeringen in een moderne IT-infrastructuur en een sterke focus op ontwikkeling en optimalisering van onze software. In Brugge beschikken we over een kenniscentrum dat meer dan 100 IT-professionals tewerkstelt in diverse competence centers (Java, Oracle, Webdevelopment, Citrix...). Momenteel wensen wij ons team te versterken met o.a. een (m/v) Front End Web Developer FUNCTIE: U staat zelfstandig in voor de ontwikkeling van nieuwe software betreffende onze talrijke eigen applicaties. Vertrekkend vanuit de analyse, ontwikkelt en test u (deel)programma s om tot slot ook te zorgen voor de concrete implementatie en documentatie. PROFIEL: Bachelor/master in de Informatica. U beschikt over enige kennis van/ervaring met Java, PHP en/of Adobe Flex. Noties Oracle zijn een troef. Medewerker Helpdesk First Line FUNCTIE: Samen met uw collega s van het helpdeskteam bent u een belangrijk aanspreekpunt voor onze 1100 gebruikers. U houdt zich intensief bezig met het oplossen van alle mogelijke vragen van onze gebruikers omtrent PC s, randapparatuur en telefonie. Ook bent u betrokken bij het voorbereiden van installaties in ons PC-labo. PROFIEL: Bachelor in de Informatica of gelijkwaardig door ervaring. Goede algemene kennis van ICT-technologie. Klantgericht en geëngageerd. Grote zin voor planmatig en georganiseerd werken. Kennis Frans (mondeling) is een troef. Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk uw kandidatuur naar ADMB Select, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - St. Andries, mail Projectverantwoordelijke Helpdesk FUNCTIE: U bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de supportactiviteiten (telefonisch, remote, in the field) betreffende PC s, randapparatuur en telefonie. Samen met een 10-tal medewerkers vangt u alle vragen en problemen op van onze 1100 gebruikers. Tevens staat u in voor een efficiënte werking van ons PC-labo en bent u een belangrijk aanspreekpunt voor leveranciers. U rapporteert rechtstreeks aan de directeur Informatica. PROFIEL: Bachelor/master in de Informatica of Elektronica of gelijkwaardig door ervaring. Goede algemene kennis van ICT-technologie. Bij voorkeur kennis van ITIL. Motiverende coach die zich ontpopt tot een steunpilaar voor het team. Grote zin voor planmatig en georganiseerd werken, met aandacht voor kpi s. Kennis Frans (mondeling) is een troef. ADMB biedt u een boeiende job met de nodige uitdaging en ruimte voor initiatief. U kan rekenen op de stabiliteit van een gereputeerde speler in de markt, maar anderzijds ook op de flexibiliteit van een dynamische en sterk groeiende organisatie. U ontvangt een motiverend loon in overeenstemming met uw kwalificaties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering ). Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO lid Federgon.

17 Op zoek naar een uitdagende job en boeiende carrière? Wij gaan met je mee. KBCstippeltsamenmetjoueenboeiendecarrièrereis uit.wantalsjeopweggaatnaardeidealejob,dan gaanwijgraagmetjemee.interesse?boekdansnel je carrièrereis op Interesse? Surf naar ontdek ons volledige functieaanbod en solliciteer meteen online! Ga voluit voor de job die perfect bij jou past! Zowel voor startende als voor ervaren profielen met een bachelordiploma in diverse studiegebieden of een masterdiploma in een economische, juridische, kwantitatieve richting of ICT hebben we heel wat interessante jobs. We zoeken: Administratieve bedienden Junior en senior advisors Risk Management Senior juridische adviseurs ICT Software Engineers ICT System Engineers WORLD MAAK EEN ONGELOOFLIJKE CARRIEREREIS We bieden: een uitzonderlijk aanbod van opleidings- en ontwikkelingskansen, diverse doorgroeimogelijkheden, een contract van onbepaalde duur, een concurrerend beloningspakket, aangevuld met een ruime waaier van extralegale voordelen, Meer informatie over de specifieke functies en bestemmingen vind je op een dynamische werkomgeving met een open cultuur en aangename werksfeer. De KBC-medewerkers verkozen hun bedrijf niet voor niets al vijf jaar op rij tot Beste Werkgever! Een onderneming van de KBC-groep

18 photo by Cedric Vanaken For Netlog and also for our new gaming division Gatcha!, we are recruiting young potentials ready for an exceptional journey in one of the most innovating Belgian internet companies. Netlog is an online community where young people make friends by building a digital identity, sharing experiences and playing games. The community counts over 70 million members and is growing by half a million new members every week. AVAILABLE POSITIONS FOR OUR GHENT OFFICE MARKETING PR Manager Acquisition Marketing Manager Loyalty Marketing Manager Marketing Manager - Gaming Marketing Manager - Music Partner Integration Engineer BUSINESS DEVELOPMENT Online Revenue Manager Business Developer - Gaming Business Developer - Music Business Developer - Strategic Game Tester & Buyer Business Operations Coordinator DEVELOPMENT Head of Mobile Development Mobile Software Engineer s(x2) Web Developer s(x6) Web Designer s(x3) Flash Developer - Gaming Information Guru FINANCE & ADMIN Junior Legal Counsel Receptionist SYSTEM & NETWORK MySQL Database Expert System Engineer Cloud Engineer COMMUNITY MANAGEMENT Community Manager Gaming Community Manager APPLY FOR ANY OF THESE JOBS AT NETLOG.COM/JOBS

19 Jobs IT & TELECOM 19 in AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken. Wij kijken uit naar gemotiveerde collega's voor onderstaande functies (m/v): Systeem- en netwerkbeheerder Boekhouder Aankoopmedewerker 2 medewerkers centraal ambulante inschrijvingen Adjunct-dienstverantwoordelijke opname en onthaal Verpleegkundigen Medische beeldvorming en dialyse Verpleegafdelingen: geriatrie, inwendige en heelkunde Consultatiediensten Nachtverpleegkundigen Wat mag je verwachten? een dynamische werkgever werkzekerheid kans tot vorming en opleiding verloning volgens de ziekenhuis-barema's en een aantal extralegale voordelen. De volledige omschrijving van deze vacatures vind je op onze website Enthousiast? Solliciteer dan snel online. Contacteer Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, via het nummer voor bijkomende informatie. Betrouwbare zorg, daar gaan we voor. Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? ICT, de motor van ons bedrijf Als ICT er bij SD Worx maak je deel uit van een ijzersterk team van specialisten. Honderden gemotiveerde experts die met hun kennis en vaardigheden een echt verschil maken voor ons én voor onze nationale en internationale klanten. Onze ICT-collega s zijn cruciaal voor de verdere groei van ons bedrijf. Ga jij voor een ICT-job bij SD Worx? Dan werk je in ons hoofdkwartier en heb je een reële impact op de business. Je ontwikkelt autonoom en samen met je collega s innovatieve oplossingen in de disciplines die jou interesseren. Je groei- en leerproces begint bovendien al op dag één. Want je gaat meteen in een ploeg van gedreven ICT-professionals voor topresultaten. Ga voor een inspirerende job bij SD Worx. jobs.sdworx.com/ict Surf naar

20 Image: w: p h: p Anders blz. 8 blz. 11 blz. 12 vanaf blz Jobs SALES & MARKETING in SALES REPRESENTATIVE WEST-VLAANDEREN Wij zijn een belangrijk bedrijf in de voedingssector. Wij produceren in een hypermodern bedrijf in Moeskroen een brede gamma diepvriesdeegwaren (van croissants over koffiekoeken tot bladerdeegsnacks) van hoge kwaliteit. Wij exporteren naar diverse landen en hebben ook in België een belangrijk aandeel in een groeiende markt. Toch blijven er nog veel mogelijkheden. Daarom kijken wij voor verdere bewerking van de markt uit naar een (m/v) Bake a fresh career! Functie: na een grondige opleiding staat u in voor de verkoop van ons gamma binnen uw regio u zoekt voor uw klanten en prospecten naar de gepaste oplossingen en bouwt zo een vertrouwensrelatie en langetermijnspotentieel op als expert in onderhandelingen weet u de verkoop met succes af te sluiten u rapporteert rechtstreeks aan de Sales Director. Profiel: u kunt terugblikken op een commerciële ervaring binnen de bakkerij- en/of foodsector u woont in de regio dankzij uw commerciële en proactieve aanpak bent u servicegericht met aandacht voor de klant u weet autonoom te werken en op een transparante manier te rapporteren aan de verantwoordelijke goede noties van de Franse taal. Aanbod: een degelijke opleiding in de onderneming een kwaliteitsproduct en breed asssortiment een sleutelrol binnen een sterk groeiende organisatie competitief salaris op basis van ervaring en resultaten. Interesse? Stuur uw cv naar Marc Bisschop op onderstaand adres. CPO staat in voor een correcte en vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur. erkend wervings- en selectiebureau VG/202/B CPO-Dumabi Beverenstraat Deerlijk tel.: fax: BVBA DUMABI Zaterdag 12 e n z o ndag 13 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen JOBnewAT..TemplateLibrary.JO.IM jobs op jobat.be Dossier WEEKEND Ons pensioen zal een uitgesteld loon worden Marc De Vos, Itinera Institute KM MO DE NV BELGIË, DEEL 2 1 op 3 denkt dat werkgever discrimineert ONDERNEMEN Durven vrouwen wel? BISCUITIER NADIA RUEL Een carrière van chocola Jobs in Oost-Vlaanderen Key account manager Je uitdaging: Als lid van het Jobat Salesteam sta je klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar de meest optimale multimediale rekruteringscampagne. Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun arbeidscommunicatie. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je klantenportefeuille die je via doelgerichte prospectie verder uitbouwt. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen bij je doelgroep. Je rapporteert rechtstreeks aan de sales manager. Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.we denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Salesteam te versterken zijn wij op zoek naar een (M/V). Wij bieden je Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Klaar voor de job van je leven? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar: Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en Je profiel: Je hebt een hogere opleiding genoten en bent in staat om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers, bedrijfsleiders en consultants. Dankzij je verregaande en professionele dienstverlening slaag je erin om met elke klant een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen. Ervaring met verkoop van diensten of media is een pluspunt. Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een commerciële buitendienst functie. Internet en de nieuwste webapplicaties interesseren je mateloos. Je bent een enthousiaste teamspeler met een sterke verantwoordelijkheidszin. Je bent vlot tweetalig NL/FR. Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

Betaal ik meer voor mijn slee?

Betaal ik meer voor mijn slee? Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be NIEMAND ZIET ME Imagocoach Sascha Bertus geeft advies blz. 9 Wie is de groenste werkgever? De top

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie

Jongeren over hun baas

Jongeren over hun baas Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 18 en zondag 19 december 2010 50-PLUS Helft vindt werk na begeleiding blz. 9 CARTOONIST KIM Jammer dat ik een eigen stijl

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 RECHTEN & PLICHTEN Mag je werken in het weekend? blz. 2 STAN VAN SAMANG Ik ben niet bijgelovig,

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS Voorbereiding is alles! Dankzij deze tips ben je volledig klaar voor ieder sollicitatiegesprek Het nieuwe werken Op wereldreis en toch aan het werk Op zoek naar het gat in de markt? Wij hadden een babbel

Nadere informatie

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie