Meer jobs, moins de travail?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer jobs, moins de travail?"

Transcriptie

1 Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan je ze manipuleren? blz. 9 THOMAS BLONDEAU Werk is voor watjes blz. 13 TERUG NAAR SCHOOL Het loon van een onderwijzeres blz jobs op jobat.be Jobs in IT & Telecom vanaf blz. 16

2 ... Edito Schema Wie zich afvraagt waarom het is dat de Belgische instellingen zoals we ze kennen wel eens een steek laten vallen, efficiëntie ontberen en regelmatig volledig de mist ingaan, hoeft maar een blik op het schema op bladzijde vier van deze krant te werpen. Daar vindt u, zo overzichtelijk mogelijk (!), de huidige bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid. Tien domeinen, ogenschijnlijk willekeurig verdeeld over de federale overheid, gewesten en gemeenschappen. Het is die structuur, die veel meer blijk geeft van jarenlang politiek getouwtrek en machtsstrijd dan van bekommernis Is het echt deze om het welzijn van kafkaiaanse de burger, die ervoor moet zorgen indeling van het dat zoveel mogelijk Belgen aan het arbeidsmarktbeleid werk zijn, dat ze die ons aan het correct betaald werk moet krijgen? worden, dat ze beschermd zijn bij ziekte, dat ze een vangnet hebben bij ontslag, dat ze opnieuw aan het werk geraken... Dat ze een leven kunnen opbouwen. Onduidelijk als ze mag zijn, er schuilt wel degelijk een redenering achter dit kafkaiaanse labyrint. Het geld - de uitkeringen - zijn federaal, mensgerelateerde bevoegdheden zoals opleidingen horen de gemeenschappen toe, meer economisch getinte materies zoals mobiliteit en ondersteuning van startende ondernemers nemen de gewesten voor hun rekening. De vraag die volgt, is of die redenering ook logisch en doeltreffend is. Probeer u zich maar eens voor te stellen hoe immens moeilijk het moet zijn om al die instellingen, van wie de dynamiek en de stabiliteit is ondermijnd door talloze hervormingen, constructief te laten samenwerken? Het doelgroepenbeleid is een van de meest sprekende voorbeelden. Dat het een goede zaak is dat er afspraken zijn om het arbeidsmarktbeleid te hervormen, daar mag u - nadat u zich tureluurs hebt gestaard op deze fraaie constructie - dus niet aan twijfelen. Het is wel te hopen dat hervormen in deze ook vereenvoudigen betekent. En een garantie op meer jobs, al hebben we niemand gevonden die die dure woorden in de mond durft te nemen. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Quote Management heeft een voorbeeldfunctie. Dit is gewoon ongehoord. Die persoon die de uitspraak gedaan heeft, zou zelf op de vingers getikt moeten worden Mijn loon Yasmine Bauwens (24), Eeklo Beroep: onderwijzeres lager onderwijs Privé: ongehuwd, geen kinderen Nettoloon: euro Extra s: lerarenkaart (korting in sommige musea, theaters, boekhandels...) Wat doe je voor job? Ik sta in het eerste leerjaar van de basisschool De Zandloper in Zomergem. Doe je je job graag? Professor arbeidsrecht Roger Blanpain (K.U.Leuven) windt zich op over het feit dat een directielid van De Lijn een medewerker techniekertje heeft genoemd (Het Nieuwsblad, 1 sept). Heel graag. Het kost massa s energie, maar je krijgt er heel veel voor terug. De kinderen maken een tekening voor je als bedankje of zeggen dikwijls iets liefs. Na een jaartje in het eerste leerjaar kunnen ze rekenen, lezen en schrijven. Het is plezant om samen met hen die eerste stappen te zetten. Wat vind je van je inkomen? Voldoende. Het stijgt met mijn anciënniteit. We krijgen bovendien een mooi pensioen en dan zwijg ik nog over de vakantie. Ik mag dus zeker niet klagen. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Zeker niet. Dit is wat ik wil doen. Spaar je? Ja, ik woon nog thuis maar spaar om een huis of een appartement te kopen. Wat is je grootste kost? Mijn gsm en auto. Waar kan je echt geen geld aan geven? Boetes vind ik echt weggesmeten geld. En ik geef niet graag geld uit aan parkeerplaatsen of het openbaar vervoer. Waar geef je met plezier geld aan uit? Kleren, lekker eten en sporten. (mr) JOBAT.BE/MIJNLOON

3 .. Ik Jobat 3 Arbeidsvraag heb onlangs een contractvoorstel gekregen. Waar moet ik op letten voor ik teken? De Belgische arbeidswetgeving beschermt elke werknemer als zwakkere partij in de onderhandelingspositie met de werkgever. De arbeidswetten voorzien, onder meer, minimumlonen, een maximale wekelijkse arbeidsduur, wettelijke vakantie, gewaarborgd loon bij ziekte en opzeggingstermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze beschermende regels zijn van toepassing, zelfs indien je contract hieromtrent niets bepaalt of een strijdige bepaling bevat. Toch betekent dit niet dat je een contractvoorstel klakkeloos moet ondertekenen. Het blijft uiteraard belangrijk dat het voorstel op een correcte en volledige wijze de tussen partijen gemaakte afspraken weergeeft. Je moet zeker nagaan of het volgende basispakket van arbeidsvoorwaarden in het contractvoorstel staat: het bedrag van het bruto maandloon (of uurloon) en eventuele bonusregeling, de overeengekomen voordelen: bedrijfsgsm, maaltijdcheques, bedrijfswagen (tankkaart, type of budget, bedrag eventuele persoonlijke tussenkomst), aansluiting bij een pensioenplan en/of een hospitalisatieverzekering, je wekelijkse arbeidsduur en eventueel werkrooster (vaak wordt verwezen naar het arbeidsreglement), de vaste plaats van tewerkstelling, de aanvangsdatum en duurtijd van je arbeidsovereenkomst, en de functietitel waarbij het nuttig kan zijn om een kopie van de functieomschrijving te ontvangen. Vaak voorziet een contractvoorstel voor pas afgestudeerden ook in een proefbeding. Een proefbeding verleent aan beide partijen de mogelijkheid om na de eerste maand van tewerkstelling de samenwerking stop te zetten met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen. Indien je job zou tegenvallen, kan je dus snel stoppen. Ook je werkgever kan je echter snel ontslaan wanneer hij ontevreden is over je prestaties. Mocht je dit een probleem vinden, kan je dit bij je toekomstige werkgever voorzichtig aankaarten. Hou echter voor ogen dat dit slecht onthaald kan worden en meestal geweigerd wordt. Ik zou er geen breekpunt van maken. Tot slot kan je maar beter zeker van je keuze zijn alvorens te ondertekenen. Eenmaal je het voorstel hebt ondertekend, ben je erdoor gebonden. Je kan dan slechts ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingstermijn, zelfs vóór de datum van indiensttreding. Dit wordt vaak over het hoofd gezien met tal van problemen voor gevolg. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: In welke taal moet mijn contract opgesteld zijn? Contract getekend maar beter aanbod gekregen. Kan je nog weg? Moet mijn contract worden aangepast als mijn loon of functie-inhoud verandert? Bandwerk

4 . Actua Tekst: Maud Oeyen Laat dit de finale Zeggen dat de Belgische arbeidsmarkt een kluwen is, is een understatement. Terwijl zelfs de onderhandelaars aan de preformatietafel ervan overtuigd zijn dat het werkgelegenheidsbeleid efficiënter kan, leeft er op het terrein hoop en vrees. Vrees voor onenigheid tussen de deelstaten en op de werkvloer. En voor een nog complexer verhaal. De bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid zit in ons land niet eenvoudig in elkaar. In grote lijnen komt het erop neer dat begeleiding en opleiding van werkzoekenden grotendeels regionale bevoegdheden zijn, arbeidsrecht, sociale zekerheid en uitkeringen onder de federale staat vallen en dat er verder heel wat gemengde bevoegdheden zijn. Het arbeidsmarktbeleid is al voor een groot stuk geregionaliseerd, aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. Elke deelstaat heeft zijn eigen beleid kunnen ontwikkelen. Nu is het tijd om ook eigen legitieme keuzes te kunnen maken. Het is niet aan ons Vlamingen om te bepalen wat de prioriteiten zijn van het Waals Gewest, maar we moeten wél volop voor onze keuzes kunnen gaan. Vandaag is dat niet altijd mogelijk, meent de VDAB-topman die vindt dat de uitbouw van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid wordt geremd omdat een aantal hefbomen zich nog op het federale niveau bevinden. Zoals het toezicht op het actief beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wat versta je onder een gepaste job, onder passende dienstverlening? Hoe bepaal je wie beschikbaar moet zijn? Vandaag beslist de RVA daarover. Eigenlijk moeten de regio s het antwoord op die vragen kunnen geven en daarop hun beleid enten. De wortel is momenteel al Vlaams, maar de stok blijft federaal, klinkt het bij Unizo. Noord en zuid kampen met heel andere problemen en moeten een eigen beleid kunnen voeren. Daarom moeten ook bevoegdheden van de RVA geregionaliseerd worden. Unizo pleit ervoor om de controle op beschikbaarheid bij de VDAB onder te brengen. De RVA moet dan enkel nog de beslissing van de regionale bemiddelingsinstantie uitvoeren. Tegen het overhevelen van de (financiële) sanctionering blijven de meeste partijen voorlopig gekant. Ook Leroy vindt dat het niet zo ver hoeft te komen. Aangezien de werkloosheidsverzekering op het federale niveau zit - waar die volgens mij ook thuishoort - zal er altijd een federale sanctioneringsbevoegdheid zijn. Het zou absurd zijn, en een weinig efficiënte inzet van belastingsmiddelen, als er twee sanctioneringsdiensten naast elkaar bestaan. Natuurlijk moet de RVA wél consequent gevolg geven aan de informatie die ze krijgt van de regio s over werkzoekenden die zich niet beschikbaar opstellen. Risico spreiden Het VBO treedt hem min of meer bij. Je moet een onderscheid maken tussen het arbeidsmarktbeleid en het arbeidsrecht. Wat het eerste betreft, valt er iets voor te zeggen om de regio s iets meer bevoegdheden te geven. Hen een grotere rol geven bij de opvolging van werklozen is zeker zinvol. Het laat een beleid op maat toe en kan hen ook met betrekking tot sanctionering meer zeggenschap geven, aldus Bart Buysse, adjunct-directeur van het sociaal departement van de werkgeversorganisatie. De werkloosheidsuitkering, als onderdeel van de sociale zekerheid en de interpersoonlijke solidariteit, blijft best federaal. Dat systeem is immers gebaseerd op solidariteit en het verzekeringsprincipe. Zoals bij elke verzekering moet je opteren voor een zo groot mogelijke spreiding van het risico. Je kan dus best een regelsysteem handhaven dat geldt voor heel het land. En als de werkloosheidsuitkering federaal moet blijven, is het niet onlogisch dat er een zo groot mogelijke uniformiteit is op het vlak van eventuele sancties, zoals het verlies van de uitkering, aldus Buysse. Voor het ACV is het ondenkbaar dat sanc- Bevoegdheidsverdeling inzake arbeidsmarktbeleid Onderwijs en vorming Belastingen en uitkeringen Gelijke kansen V/M en verzoening arbeid/gezin Integratie Federale Overheid Uitkeren werkloosheidssteun Activeren van werkloosheidssteun (aanwenden als looncomplement) Aanmoedingspremies alternerend leren Betaald educatief verlof Reglementering brugpensioenen en pensioenen Outplacement: verplichting en terugbetaling kosten Lastenverlagingen Sociale zekerheid: regelgeving en uitvoering Fiscaliteit (m.i.v. fiscale lastenverlagingen) Tijdskrediet Sociale bijstand (leefloon) en activering Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap Begeleiding van werklozen Controle op de beschikbaarheid Actief arbeidsmarktbeleid / Directe jobcreatie Duitstalige Gemeenschap Initieel onderwijs Alternerend leren Franse Gemeenschap Vorming en opleiding van werkenden Competentie-erkenning Vorming en opleiding van werkzoekenden Beoordeling activeringsplannen bij herstructurering Loopbaanbegeleiding Tewerkstellingscellen Outplacement: erkenningen Aanvullende fiscaliteit (m.i.v. fiscale lastenverlagingen) Aanvullend beleid tijdskrediet Mainstreaming gelijkheid V/M Mainstreaming: bestrijding van discriminatie Diversiteitsbeleid Sociale economie Ondersteunen startende ondernemingen Samenwerking activering leefloon Kinderopvang Ondernemerszin in het onderwijs De sociale zekerheid blijft best federaal. Want net zoals bij elke verzekering kies je best voor een zo groot mogelijke spreiding van het risico Werkloosheid Eindeloopbaan Ondernemerszin Arbeidsrecht Geografische mobiliteit Loonvorming Reglementering werkloosheid bij opstart ondernemingen Regelgeving Controle Regelgeving migratie Wetgeving en sociaal overleg Ondersteuning werkzoekenden bij opstart onderneming Erkenningen (ondermeer interimarbeid) Aanvullende controle Afleveren arbeidsvergunningen en vaststelling knelpuntberoepen Inburgeringsbeleid Mobiliteit van werkenden en werkzoekenden Bart Buysse, VBO geen bevoegdheden ter zake Bron: Nationaal Hervormingsprogramma België 2008 in het kader van de Lissabonstrategie

5 Jobat 5 hervorming zijn tionering een bevoegdheid van de regio s wordt. Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst: Dat zorgt gegarandeerd voor onderlinge spanningen. Het ene gewest zal het andere ervan betichten dat het te laks of te genereus is. Dat kan niet. Aan de federale solidariteit mag volgens het ACV niet geraakt worden. Het gaat dan over de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de centrale cao s, aldus Serroyen. Daarnaast vrezen we dat verder regionaliseren de federale overheid drooglegt. We willen als sociale partner betrokken worden bij alle beslissingen die te maken hebben met arbeid en inkomen, onze kerntaken. Alle hervormingen moeten voor ons ook een aantoonbare meerwaarde hebben. Dat betekent dat alle werknemers in België er beter van moeten worden. Niet nog complexer Ook het VBO erkent de gevaren van een doorgedreven regionalisering. Het arbeidsrecht moet absoluut federaal blijven. Dat is belangrijk voor onze ondernemingen die al lang schreeuwen om kostenverlagingen en administratieve vereenvoudiging. Hervormingen mogen niet gepaard gaan met extra kosten en een complexere regelgeving voor de werkgever. Ik denk daarbij in het bijzonder aan werkgevers die mensen uit die verschillende regio s tewerkstellen of die actief zijn over de regio s heen, aldus Buysse. Ook Serroyen van het ACV gaat ervan uit dat alles nog complexer wordt, zowel voor de sociale partners als voor de bedrijven. Bovendien vreest Buysse voor spanningen op de werkvloer. Het is logisch dat werknemers binnen eenzelfde bedrijf rechten en voorwaarden vergelijken. We moeten absoluut vermijden dat bedrijven in de verleiding komen of genoodzaakt worden om die regionale verschillen zelf bij te passen. Dit gebeurt zelfs nu al, om spanningen te voorkomen. Ook sociaal overleg en loonbeleid blijven voor het VBO federale materies. De huidige federale wetgeving maakt het al mogelijk om regionale klemtonen te voorzien in cao s of zelfs puur regionale cao s te sluiten. We zien er de meerwaarde niet van in om dit te regionaliseren. Het is slechts een bijkomende bron van verplichtingen, kosten en complexiteit voor de werkgever. Het is aan de politieke wereld om te bepalen op welk niveau zij beleid willen voeren, maar ze moeten ook respecteren dat de sociale partners autonoom bepalen op welk niveau zij willen overleggen, vindt ook het ACV. Meer stabiliteit Hoe meer mensen er in een regio aan de slag zijn, hoe voller de federale schatkist. Sommigen menen dat de regio s daar onvoldoende voor beloond worden. Een zekere responsabilisering is een goed principe dat ook in het arbeidsmarktbeleid zinvol kan zijn, meent Buysse. De vraag is op welk niveau zich dat moet afspelen. Dat van het individu, de betrokken administratie of het beleid in zijn geheel? Een interessante vraag voor politici en sociale partners. Fons Leroy vindt dat een beloningsysteem in de eerste plaats moet aanmoedigen om te excelleren: Het zou wat gemakkelijk zijn om een overheid te belonen omdat ze haar beleid goed uitoefent. Je moet beloond worden omdat je méér bereikt dan de evidente verwachtingen. Je kan de burger toch niet vragen om via zijn belastingen de overheid extra te belonen, gewoon omdat die haar werk doet? Hoe de definitieve contouren van het geregionaliseerde arbeidsmarktbeleid er ook mogen uitzien, er zal altijd nood blijven aan samenwerking met de federale overheid. Leroy: Als je echt een coherent beleid wil voeren, moet je ervoor zorgen dat het beleid van de verschillende overheden elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt. Het is geen goed idee om te regionaliseren zonder dat de samenwerking met de federale overheid gestructureerd en aangemoedigd wordt. Ook de deelstaten moeten een samenwerkingsdynamiek ontwikkelen voor regio-overstijgende problemen. Onze samenwerking met FOREM en de Brusselse collega s wordt trouwens als voorbeeld aangehaald voor andere beleidsdomeinen. Vanuit het veld klinkt alvast de roep om stabiliteit. Tijdens de voorbije hervormingen werden er telkens stukjes geregionaliseerd, wat voor weinig stabiliteit bij de instellingen heeft gezorgd. Dat hypothekeerde ook de dynamiek en de samenwerking. Hopelijk is dit voor het arbeidsmarktbeleid de finale hervorming. Ik heb geen zin om over vier jaar opnieuw tegen een staatshervorming aan te kijken. Je kan de burger toch niet vragen om de overheid extra te belonen, gewoon omdat die haar werk doet? Fons Leroy, VDAB Wat ligt er op tafel? Als er ooit een slotakkoord over de zesde staatshervorming komt op basis van wat er nu op tafel ligt, zijn dit de contouren van het nieuwe arbeidsmarktbeleid. Activering Momenteel nemen de regionale werkgelegenheidsdiensten (VDAB, FOREM, Actiris) de begeleiding en opleiding van werklozen voor hun rekening. De grote activeringsmiddelen - de centen - zijn echter in federale handen. In het plan dat op tafel ligt zou de activering van de werkloosheidssteun naar de regio s gaan. Dat geld (567 miljoen euro aan uitkeringen en 142 miljoen euro leefloon) dient om via loonkostverlaging werkgevers te stimuleren werkzoekenden aan te werven. Controle Ook de controle op de actieve beschikbaarheid van werklozen - dat is de moeite die iemand doet om aan een job te geraken - zou naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling gaan. De redenering is dat een VDAB-consulent een beter zicht heeft op de inspanningen die een werkzoekende levert. Meer onenigheid is er over de sanctionering. Nu is het de RVA die werkloosheidssteun uitkeert en schorst. Diversiteit en doelgroepen Het diversiteitsbeleid zou geregionaliseerd worden, net als het doelgroepenbeleid. Het huidige budget voor het doelgroepenbeleid (758 miljoen euro) wordt in dit scenario verdeeld over de gewesten, waardoor Vlaanderen sterker kan inzetten op het activeren van ouderen, terwijl het zuiden de jongerenwerkloosheid kan aanpakken. Educatief verlof Ook het educatief verlof (90 miljoen euro) bevindt zich in de grijze zone. Ook dit zou naar de regio s gaan, al zouden de basisregels (bepaalde arbeidsrechtelijke regels zoals de bescherming tegen ontslag) wel federaal blijven. De gewesten zullen kunnen bepalen welke opleidingen in aanmerking komen voor educatief verlof of hoeveel uur per jaar je ervan gebruik kan maken. Dienstencheques zouden federaal blijven. Loopbaanonderbreking Het Vlaams Gewest krijgt 60 miljoen euro extra om de loopbaanonderbreking van Vlaamse ambtenaren te bekostigen. Momenteel is elk gewest in deze materie al bevoegd voor het voeren van een aanvullend beleid. Er worden dus al eigen toeslagen uitbetaald.

6 . Werk - privé Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Raf Pietercil Werk nefast voor privéleven hoogopgeleide dertiger Het nieuwe schooljaar is begonnen en voor heel wat werkende ouders betekent dat weer alle hens aan dek om de kinderen op tijd aan de schoolpoort te krijgen. Uit een onderzoek van Securex blijkt dat meer dan een op drie werknemers de combinatie werk-privé nauwelijks gebolwerkt krijgt. Hr-dienstengroep Securex ging in opdracht van haar ziekenfonds na hoe werknemers de impact van hun job op hun privéleven ervaren en vice versa. Opvallend: de Belg valt vooral de nefaste invloed van zijn werk op zijn privéleven op. Dat private beslommeringen goede prestaties op het werk in de weg staan, komt minder in ons op. Ter illustratie: bijna de helft van de werknemers uit het onderzoek vindt dat zijn Ik kan mijn werk en privéleven goed in balans houden Helemaal niet akkoord privéleven lijdt onder zijn werk. Slechts één op tien maakt ook de omgekeerde redenering. De werkgever denkt daar wellicht anders over, meent onderzoekster Heidi Verlinden. Hij zal sneller opmerken dat het werk schade ondervindt. Toch is het ook voor de werkgever van belang dat zijn medewerkers de goede balans vinden. Een werknemer die vindt dat zijn privéleven te zeer lijdt onder zijn werk, zou wel eens van 3% 7% 23% 32% 25% 10% Balans werk - privé Ik heb niet voldoende tijd voor mijn werk en mijn privéleven Mijn werk lijdt onder mijn privéleven 13% 12% 9% 37% 46% 40% Helemaal akkoord Bron: Securex Jonger dan 30 jaar jaar 50 jaar en ouder % Bron: Securex werk kunnen veranderen. Voor de werkgever, die op zoek moet naar een vervanger, brengt dat kosten mee. Bent u hoogopgeleid, dertiger of veertiger en bekleedt u een kaderfunctie in het Brusselse? Dan is de kans vrij groot dat uw werk-privébalans danig in de knoei zit. De bedrijfsgrootte of het soort organisatie waar u voor werkt, zijn minder van belang, zo blijkt. Net als werken in de private of de publieke sector. Man doet minder Tussen mannen en vrouwen is er amper een verschil merkbaar. Tegen alle verwachtingen in merken we bij hen geen significant verschil in de mate waarop ze in staat zijn hun tijd te verdelen tussen hun werk en hun privéleven, zegt Verlinden. Misschien is dat te wijten aan de opkomst van de nieuwe man, die thuis helpt en vaker aanwezig is. Als man en vrouw even veel werken en even veel thuis zijn, ontstaat er misschien ook een gelijke verdeling van het werk. Maar het is ook best mogelijk dan een koppel genoegen neemt met het traditionele rollenpatroon. De vrouw vervult dan een meer zorgende rol en werkt bijvoorbeeld deeltijds, waardoor zij een balans kan vinden tussen werk en privé, terwijl de man meer werkt maar ook minder in het huishouden doet. Dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende leeftijdscategorieën, ligt meer voor de hand. Zo hebben twintigers beduidend minder last om werk en privé te combineren. Verlinden: Voor mensen boven de 30 jaar wordt het zwaarder om alles te combineren. In die periode neemt de carrière doorgaans een vlucht, terwijl koppels dan ook aan kinderen beginnen. Dat is iets waar jongeren nog niet en ouderen niet meer mee te maken hebben. Ook de locatie waar we werken, beïnvloedt de combinatie werk-privé. Wie in Brussel werkt, is er het ergst aan toe.

7 Jobat 7 Recept voor evenwicht De nieuwe man is niet zo jong meer en van een vrouw die carrière Meer dan de helft (53%) van de werknemers in Brussel beweert te weinig tijd te kunnen besteden aan zijn privéleven. Hun werk is daar de oorzaak van. In Vlaanderen gaat het om iets minder dan de helft (46%), in Wallonië om vier op de tien. Wie in Brussel werkt, woont daar uiteraard niet altijd, legt Verlinden uit. Het lijkt niet onlogisch dat er in Brussel meer pendelaars werken dan in Vlaanderen en Wallonië. De afstand van en naar het werk is voor hen wellicht groter en vooral de tijd die ze besteden aan woon-werkverplaatsingen zwelt aan, wat maakt dat er minder privétijd overblijft. Aan- of afwezig? Of we ons goed voelen bij de impact die ons werk heeft op ons leven, is volgens het onderzoek ook af te leiden uit het aantal dagen dat we wegens ziekte afwezig zijn op het werk. Hoe slechter de balans zit, hoe langer we afwezig zijn. De duur van de afwezigheid hangt vaak samen met hoe we de combinatie werk-privé aanvoelen. Dat geldt niet voor de frequentie, of het aantal ziektemeldingen, verduidelijkt Verlinden. Werknemers die tevreden zijn met hun balans werk-privé zijn minder dagen afwezig, maar daarom niet noodzakelijk meer of minder frequent. Als het evenwicht niet goed zit, voelen werknemers zich meer gestresseerd, waardoor ze thuisblijven met stresssymptomen. Maar het is ook mogelijk dat mensen, door af en toe een dag thuis te blijven, hun evenwicht net herstellen. Werknemers die frequent afwezig zijn, Werknemers vinden dat hun privé onder het werk lijdt, hun werkgever meent vaak het omgekeerde Heidi Verlinden, Securex vinden overigens wel dat hun privéleven hun werk beïnvloedt. Dat is niet onlogisch, weet Verlinden. Wie regelmatig afwezig is, krijgt op het werk te maken met een stapel inhaalwerk, wat ook voor stress zorgt. JOBAT.BE/WERK-PRIVE Mijn privéleven lijdt onder mijn werk Praktijkgericht diploma Hoger onderwijs lange type en universitairen Balans werk - privé Door mijn werk heb ik te weinig tijd voor mijn privéleven Ik kan mijn werk en privéleven niet goed in balans houden Ik heb weinig plezier in mijn werk omdat ik over mijn thuissituatie pieker % 11% 11% 32% 28% 33% 52% 46% 42% 53% % Bron: Securex Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43% % Bron: Securex maakt, kijkt niemand nog op. Toch vallen nog heel wat koppels boordevol geëmancipeerde idealen terug op het traditionele rolpatroon. Tot die vaststelling kwam psychologe Saskia de Bel, zelf moeder van twee kinderen. In haar boek Samen uit, samen thuis biedt ze vooral vrouwen een blik op een beter evenwicht tussen het professionele en het huiselijke leven. Ze baseerde ze zich op wetenschappelijk cijfermateriaal én op heel wat ervaringsverhalen. Het algemene patroon is dat de vrouw meer zorgt en de man meer werkt. Terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen die werk en zorgtaken gelijk verdelen niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder en productiever zijn. In slechts zes procent van de gezinnen met kinderen is er sprake van zo n evenwichtige verdeling van werk en zorg. De Bel gaat op zoek naar de toverformule achter deze succesverhalen. Een kant-en-klaar stappenplan blijkt niet te bestaan, maar de auteur stelt wel heel wat praktische tips en mogelijke oplossingen voor. De auteur vroeg aan 140 vrouwen die een hogere en leidinggevende functie succesvol combineren met het moederschap naar de factoren die hun succes mogelijk maakten. Uit die rondvraag bleek dat onder andere goede kinderopvang, een goede gezondheid van de kinderen, dichtbij het werk wonen, eigen vrijheid en zelfstandigheid, een flexibele instelling en de steun van de partner cruciaal zijn. Keuzes maken In gezinnen waarin beide partners een baan hebben, is een gelijke verdeling van werk en zorg een fysieke en psychische noodzaak, beweert de Bel. Vrouwen blijken ook eerder dan mannen last te krijgen van chronische stressklachten, vooral wanneer ze hoge ambities combineren met een neiging tot perfectionisme. En dus moet je keuzes maken. Je kan immers niet alles willen. Ik besef nu beter dan ooit waar het in mijn leven om draait. Niet om die strakke stapeltjes in de kast, hoe lekker ook om naar te kijken. Niet om een gang zonder hondenharen. Ook niet om het bijhouden van alle trends en tv-programma s. Wel om het samen optrekken en aandacht hebben voor elkaar en de mensen die ertoe doen. s Ochtends samen koffiedrinken op het pleintje om de hoek of genieten van een nieuwe cd die we keihard aanzetten. Samen uit, samen thuis. Een recept om werk en zorg eerlijk te verdelen. Saskia de Bel, 240 pagina s, uitgeverij Kosmos, 19,95 euro.

8 . Werkbeeld Rozenkwekerij Scheers Foto s: Marco Mertens Rozenkwekerij Scheers behoort met haar m² tot de grootste rozenkwekerijen van België. August Scheers startte in 1945 met het kweken van tomaten en sla. Toen zijn kinderen het bedrijf in 1945 overnamen, schakelden zij over op rozen. Ondertussen is de kwekerij enkel nog in handen van zoon Karel Scheers, met als toekomstige opvolger zijn zoon Wim. Het oogsten van de rozen gebeurt dagelijks. Een rozenstruik gaat gemiddeld vier jaar mee en produceert in die tijd ongeveer honderd rozen. Zodra een roos is afgeknipt, wordt ze in water geplaatst. Nog diezelfde dag sorteert een machine de rozen op lengte. Medewerkers controleren de rozen op rijpte, beschadigingen, ziekten en afwijkingen. Het bedrijf beschikt ook over een rozenautomaat waar je 24 uur op 24 rozen kan kopen. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 . Praktisch Tekst: Wim Verdoodt Jobat 9 Kan ik een assessment manipuleren? Eindelijk ligt die nieuwe job binnen handbereik. Enkel nog dat dekselse assessment overleven. Geen nood, vijf weken lang zorgen Jobat en hr-specialist SHL ervoor dat je weet waar je aan begint. Bent u assertief? Ja. Dus u houdt altijd voet bij stuk? Ja. En u wijkt nooit af van uw eerste idee? Neen. Je kent het wel. De gedachte dat als je alle vragen van een persoonlijkheidstest die - in jouw ogen - naar je assertiviteit peilen consequent beantwoordt het toch niet anders kan dan dat jij de meest assertieve kandidaat bent die dit bedrijf ooit gezien heeft. En toch... Een assessment is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te manipuleren. Dat is net het hele idee erachter, smoort Jeroen Schoolmeesters, business development director bij SHL, elke neiging tot sollicitatiefraude meteen in de kiem. Wie je bent en wat je kan, wordt niet enkel via verschillende testen opgespoord, maar soms zelfs door meerdere assessoren. Die techniek levert een nauwkeurig beeld op dat zeer moeilijk te vervalsen is. Dat je in een rollenspel jezelf amper kan wegsteken, willen we nog geloven. Maar de neiging om antwoorden op persoonlijkheidsvragen een duwtje in de juiste richting te geven, die is toch aangeboren? Het is logisch dat je vertrekt vanuit de vraag: wie of wat zoeken ze voor deze job? Maar ook dan blijf je best eerlijk. De betere vragenlijsten hebben controlemechanismen die nakijken hoe consistent of sociaal wenselijk je antwoorden zijn. Bovendien worden die daarna, tijdens een rollenspel of een interview, nog eens tegen het licht gehouden. Opsmukken en aandikken Wie zich anders wil voordoen dan hij is, moet dus niet alleen over een sterk geheugen maar ook over uitmuntende acteerprestaties beschikken. Geroutineerde assessoren kijken daar zo door. Op een bepaald moment komt de waarheid toch aan het licht, beweert Schoolmeesters. Goed, maar een beetje sociaal wenselijk gedrag kan toch geen kwaad? Het klopt dat sollicitanten zich meestal beter verkopen dan ze eigenlijk zijn. Er is genoeg onderzoek dat vertelt dat we de waarheid graag opsmukken, dat ervaringen wel eens worden aangedikt en dat we zeggen meer te kunnen dan waar is. De typische manier om dat te achterhalen, is de opmerking: En geef daar eens een concreet voorbeeld van. Je afvragen wat je best zou antwoorden of hoe je je best zou gedragen, is volgens Schoolmeesters hoe dan ook de grootste fout die je kan maken tijdens een assessment. Ingaan tegen je natuur heeft ook gevolgen voor je competenties. Die komen dan veel minder tot hun recht. Eerlijk duurt dus het langst, ook voor wie dat niet gelooft. Het zal je niet altijd de job opleveren, maar je komt wel te weten of ze echt bij je past. Niemand heeft er iets aan om in een baan te belanden waar hij niet geschikt voor is. En dan heb ik het niet enkel over competenties, maar ook over de culturele fit met het bedrijf. Niets is zo vervelend dan na een paar maanden te moeten vaststellen dat je nieuwe job toch niet is wat je ervan verwachtte. Hoe kan ik me op een assessment voorbereiden? Als je een assessment niet kan manipuleren, zit er maar een iets op: je voorbereiden. Zeker voor wie nog nooit een assessment meegemaakt heeft, is dat geen luxe. Collega s of vrienden met ervaring ter zake zijn een goede bron, meent Schoolmeesters. Het valt trouwens op dat werknemers die zich voorbereiden op een assessment meestal ook diegenen zijn die nooit onvoorbereid naar een vergadering gaan. Scherp staan Informatie over assessments vind je zowel in boeken als online. Wie wil weten wat een assessment inhoudt en wat de verschillende testen zijn, kan terecht op onze website (www.shldirect.com). Je vindt er voorbeeldvragen en kan er oefenvragen invullen. Dat neemt alvast de schrik voor het onbekende weg. Het makkelijkst zijn de vragen waarvan je op voorhand weet dat je ze krijgt. Die over je sterke en zwakke punten, al dan niet in die vorm, is een klassieker die er nog steeds tussen zit. Denk daar op voorhand rustig over na. Zorg er ook voor dat je jezelf vlot kan voorstellen: wie je bent, waarvoor je staat, wat je ervaring is... En sowieso word je gevraagd naar voorbeelden die bewijzen wat je zegt. Wat niet helpt, is tijdens de weken voor je assessment als een gek op zoek te gaan naar bestaande tests of vragenlijsten. Als we ontdekken dat bepaalde vragen op het internet circuleren, halen we die meteen uit onze testen. Maar de beste raad die Schoolmeesters heeft, blijft scherp staan. Een assessment is intensief. Onderschat het niet. Bereid je niet in het holst van de nacht voor en maak dat je uitgerust bent. Wees op tijd, rustig en gefocust. Je hoeft je er ook geen zorgen over te maken dat je de hele dag zal worden bekeken. Een assessment gebeurt tijdens de assessmentmomenten. We houden niet in de gaten hoe je binnenkomt. Volgende week: Ik heb mijn bedenkingen bij een assessmentrapport. Hoe weet ik of de resultaten kloppen? Aanvulling bij het artikel Hoe vind je werk zonder ervaring? van 28 augustus: alle sociale en fiscale maatregelen om jongeren aan een job te helpen vindt u op jobat.be/werkzonderervaring.

10 . Interview Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters Groene Belg verovert New York Rouge Tomate heet het ecologische restaurant dat Emmanuel Verstraeten tien jaar geleden opende in de Brusselse Louizalaan. Een succes, net zoals het later opgestarte New Yorkse broertje dat na elf maanden gezond koken een Michelinster in ontvangst mocht nemen. Emmanuel Verstraeten: Er zijn nog restaurants die beweren dat ze gezonde voeding tot hun handelsmerk hebben gemaakt, maar vaak blijven hun gerechten slap en smakeloos. Rouge Tomate is dan ook niet zomaar een restaurant. Het was Emmanuel Verstraeten (43) zelf die tussen 1999 en 2001 het concept bedacht en uitwerkte. Ik wilde een concept ontwikkelen waarbij heerlijke en smaakvolle gerechten hand in hand gingen met gezonde voeding. Op dat moment was dat vrij uniek. Natuurlijk zijn er wel meer restaurants die beweren dat ze gezonde voeding tot hun handelsmerk hebben gemaakt, maar vaak blijven hun gerechten wat slap en smakeloos. Om te vermijden dat hij in dezelfde val zou trappen, besloot Verstraeten om vanaf dag één naast een chef-kok ook een voedingsdeskundige in dienst te nemen. In de keuken worden de principes van het S.P.E.-voedingscharter toegepast. S.P.E. staat voor Sanitas Per Escam, wat zoveel betekent als gezondheid door voeding. Alle gerechten en menu s in onze restaurants zijn creaties die bedacht zijn door zowel onze chef-kok als onze voedingsdeskundige. Wat we maken, is niet alleen goed voor jou als klant, maar ook voor de aarde en het milieu, vervolgt Verstraeten met de nodige trots. We gaan zeer ver in onze ecologische aanpak. Alles wat je terugvindt in onze restaurants, van de ingrediënten tot de meubels en de verlichting, is speciaal ontworpen om zowel esthetisch als ecologisch verantwoord te zijn. Ons restaurant in New York is het meest ecologische restaurant van de stad. Avant-garde In 2001 opende Verstraeten zijn eerste restaurant in Brussel. Het avontuur draaide uit op een succes, en twee jaar geleden achtte Verstraeten de tijd rijp om Amerika te veroveren. Hij trok met zijn idee naar New York City. We wilden het concept graag exporteren. New York staat bekend als de culinaire hoofdstad van de wereld. Eender welke Franse of Engelse topchef zou het graag willen maken in die stad. Omgekeerd zal je niet snel een New Yorkse chef vinden die naar Parijs of Brussel trekt. De avant-garde zit momenteel in New York. Bovendien zijn de mensen daar erg gezondheidsbewust, en ook zeer milieubewust. Daarom was New York de perfecte stad om ons concept uit te proberen. Al was het wellicht gemakkelijker geweest om een restaurant te openen in Parijs. Nog geen jaar na de opening van het nieuwe restaurant viel er een grote verrassing uit de lucht. Rouge Tomate kreeg een eerste ster in de prestigieuze Michelingids. Ik had het absoluut niet zien aankomen. Ik was niet eens in New York om het te vieren met mijn team. Ik was ervan overtuigd dat Michelinsterren bedoeld waren voor de traditionele of moleculaire keuken. Het was de allereerste keer dat Michelin een ster uitreikte aan een restaurant als het onze. Enorm risico Als er nog een restaurant bijkomt, zal het wellicht aan de Amerikaanse westkust zijn. Verstraeten benadrukt dat dat niet voor de eerste twee jaren zal zijn. Er komt enorm veel bij kijken. We concentreren ons nu liever op wat er al is. Iedere maand trekt er wel een hoteleigenaar aan zijn mouw om zijn concept te kopen voor het hotelwezen. Maar Verstraeten houdt de boot af. Er hangt een enorm risico aan vast. We willen absoluut vermijden dat ons concept zijn kwaliteitslabel zou verliezen. Natuurlijk kunnen we gemakkelijk vijftig restaurants van Rouge Tomate uit de grond stampen, verspreid over heel de wereld. Maar dat willen we niet. Ondertussen blijft de Brusselse Rouge Tomate gewoon bestaan. En verdeelt Verstraeten zijn tijd over beide continenten. Ik breng telkens twee weken ginder door, en vervolgens twee weken hier. Soms moet ik wel vier keer per maand heen en terug. Ik ben erg gehecht aan ons Brussels restaurant. Hier is alles begonnen, en onze klanten zijn erg trouw.

11 .. Jobat 11 Het kantoor van Guy Kokken, fotograaf: "Ik werk op de eerste verdieping van ons huis. Via een video kan ik de kinderen beneden in de gaten houden, terwijl ik achter mijn computer zit. Ik heb mijn eigen eilandje, maar toch krijg ik niet het gevoel geïsoleerd te zitten, en dat is goed. Er ligt meestal wel wat rommel op en rond mijn bureau: asbakken, rondslingerende cd s, zelfs een oude teddybeer. Er staan ook nog een oude computer en printer, die ik bijhoud omdat ze toch niet in de weg staan. Soms komt Ginger, onze jongste, naast mij op die computer naar een filmpje kijken omdat haar broer Titus beneden een dvd wil zien die haar minder aanspreekt. Ook altijd in de buurt: mijn basgitaar en een jat koffie. Ik drink elke dag zeker drie supersterke reuze-expresso s, zodat ik het lang kan uitzingen. Vaak blijf ik tot twee uur s nachts op. In die late uurtjes ben ik het meest productief omdat iedereen al gaan slapen is en ik niet gestoord word. Het lukt me dan veel beter om me te concentreren en goed door te werken. Naast enkele tekeningen van mijn kinderen hangt hier niets. Ik vind zo n witte muur wel iets hebben. Bovendien ben ik niet handig genoeg om de nodige gaten voor kaders te boren. Misschien is mijn bureau niet echt mooi ingericht, maar hij is wél heel functioneel. Aan mijn tafel staan twee stoeltjes. Die extra stoel is er voor klanten die langskomen om mee de selectie van foto s te maken of om te volgen hoe ik ze nog wat bijschaaf. Photoshop helpt me om de beelden zo krachtig mogelijk te maken. Als je foto s maakt waarbij de kleding belangrijk is, bijvoorbeeld van iemand in een wit hemd en een donkere vest, dat moeten de details er goed uitkomen. De kunst is om de naturel te behouden. Je mag niet zien dat eraan geprutst is." Lunchtime door Maud Oeyen Museum Mmmm Verscholen in de Leuvense Savoyestraat ligt M²-Lunch, zeg maar de cafetaria om het wat oneerbiedig uit te drukken van het vorig jaar met veel luister geopende Museum M. In de kleine maar stijlvolle museumbar heerst een gemoedelijke sfeer. De dagschotel en suggesties van het huis zijn gebaseerd op Vlaams- Brabantse streekgerechten en wat je op je bord krijgt is bijgevolg sterk afhankelijk van het seizoen. Van elk gerecht bestaat er ook een kleinere tapa -versie. Tijdens de zomermaanden krijg je iedere donderdag en vrijdag de kans om verschillende streektapas uit te proberen. Ook de desserten krijgen hier een streekgebonden toets, zoals duidelijk te merken is aan de eigenzinnige chocomousse met speculaasjenever. Wie wil genieten van een lichte lunch vindt hier voor 6 euro een belegd broodje of dagsoep met brood en een frisdrank. Wij kiezen voor een club Leuvense paté met Oude Geuze confijt, wat een smakelijk en rijkelijk belegd stokbrood oplevert, vergezeld van een fris slaatje. De paté heeft een volle smaak en is heerlijk in combinatie met de zoete confijt. De soep van de dag blijkt een stevige en flink gekruide courgettesoep te zijn, die wordt opgediend met boter en twee boterhammen. Ondanks de iets te zoute smaak een verkwikkende maaltijd. Van dat zout krijgt een mens wel wat dorst. Gelukkig blijken opvallend veel streekbieren de menukaart van het museumcafé te sieren. We proeven een Bierbeekse, een licht amberkleurig abdijbier van 7,3 procent met tweede gisting op fles. Het bier is weinig verrassend een product van de gemeente Bierbeek. Het etiket op de fles vertelt dat deze gemeente zijn toepasselijke naam te danken zou hebben aan Keizer Karel. Volgens de legende was de keizer in woede ontstoken door het dronken gedrag van enkele mannen in de plaatselijke herberg. Hij beval daarop om alle vaten bier uit de herberg te halen en ze leeg te gieten in de beek die door het dorp stroomde. Zo geschiedde, en de beek werd een bierbeek. Op die manier hebben we tijdens de lunch ook weer onze kennis van de plaatselijke verhaalcultuur bijgespijkerd. Het Rogierbier, een amberkleurig biertje dat de stad speciaal liet brouwen naar aanleiding van de prestigieuze openingstentoonstelling over het werk van Rogier van der Weyden, is ook nog steeds verkrijgbaar in Museum M. Wij laten de kelk wijselijk aan ons voorbijgaan. Het museumcafé mag dan een aangename plek zijn om te lunchen, wie na de middag nog aan het werk moet kan maar beter van de streekbieren afblijven. Museum M Vanderkelenstraat Leuven JOBAT.BE/LUNCHTIME Van elk gerecht bestaat er ook een kleinere tapa -versie.

12 . Tekst: IT & Telecom Barbara Vandenbussche Hoe word je social media expert? Steeds meer bedrijven ontdekken de sociale media. Meer zelfs, ze werven er heuse experts voor aan: social media managers. Maar wie zijn die zelfverklaarde meester-twitteraars, en vooral, hoe word je er zelf een? Drie jaar geleden was ik een van de eersten op Twitter. Ik ben echt in deze job gerold vanuit mijn persoonlijke interesse Heleen Van Lier, social media expert De Volkskrant De Nederlandse Social Media Monitor registreerde het voorbije jaar een verdubbeling van de merkenactiviteit in social media. De meest ingezette netwerken zijn Twitter, LinkedIn en YouTube, maar ook Facebook kent een groeiend aantal professionele gebruikers. Social media worden vooral gebruikt voor marketing, pr, service en verkoop. En samen met het succes groeit ook de professionalisering. De merken die online scoren, houden er een bewuste strategie, doordachte doelstellingen en een social media manager op na. Toen Philippe Borremans in juni vorig jaar chief social media officer werd bij de Van Marcke Groep was dat een unicum voor een Belgische familiale bedrijvengroep. Als csmo (?) is hij er verantwoordelijk voor alle interne en externe onlinecommunicatie en het gebruik van sociale media binnen de bedrijven van de groep. Onlinecommunicatie en sociale media worden cruciaal voor interne samenwerking en externe relaties, zegt Caroline Van Marcke, bestuurder van de Van Marcke Groep. Daarom hebben we beslist ze een fundamentele plaats te geven in onze dienstverleningsstrategie naar klanten, zakenpartners en werknemers. Ondertussen springen steeds meer ondernemingen op de kar van de sociale media. Onder hen ook pr-bedrijf Oona dat vier maanden geleden een social media manager aanwierf voor België en net één voor Nederland. Als pr-bureau zijn we de schakel tussen de media en de merken, verklaart zaakvoerder Werner De Smet zijn keuze. Het medialandschap verandert sterk en het belang van social media is sterk toegenomen. We wilden een specialist in huis nemen die onze accountmanagers bijstaat om zo goed mogelijk relevante content in social media op te nemen. Dat is Marie Lemaître geworden, die bij ons stage deed en een thesis maakte over social media in België. Die was zo goed, dat ze meteen aan de slag kon als social media manager. Strategische functie Heleen Van Lier, experte in social media bij de Nederlandse Volkskrant, herkent het verhaal: Ik ben hier ook ingerold vanuit mijn persoonlijke interesse en had al een heel netwerk uitgebouwd via social media. Drie jaar geleden was ik een van de eersten op Twitter, en ik had al uitgebreide ervaring met het Nederlandse sociale netwerk Hyves. Ik kon aantonen dat sociale media een belangrijk hulpmiddel zijn om nieuws te vinden of oproepen te doen om bijvoorbeeld gedupeerden te vinden van een bank die failliet is gegaan. Daarmee overtuigde ik mijn hoofdredacteur hiervoor een functie in het leven te roepen. Het werkt niet als een bedrijf tegen de werknemers zegt doe maar iets met social media. Je moet de juiste toon vinden om het bedrijf op een consistente manier te vertegenwoordigen. Ook Aurelie Valstat, online communication manager bij Eurocontrol, kon haar baas overtuigen om op een strategische manier gebruik te maken van media als LinkedIn of Youtube. Ik zag social media al als een goede marketingtool, maar intussen gebruiken we ze ook voor promotie en community engagement, rekrutering, om concurrenten en partners op te volgen en voor marketing- en communicatiedoeleinden. Vroeger was communicatie eenrichtingsverkeer, vandaag is de mens aan de andere kant van de lijn meer betrokken. Omwille van dat voortdurende contact met klanten en consumenten heb je een sterke professionele ethiek en tact nodig. De afstand is immers veel korter geworden. Aanvankelijk begonnen vooral mensen die zich in hun vrije tijd bezighielden met sociale media daar op kleine schaal gebruik van te maken voor het bedrijf, vertelt Steven Van Belleghem, managing partner van onderzoeksbureau InSites Consulting en schrijver van het boek The conversation manager. Nu toepassingen als Facebook en Twitter sterk zijn doorgebroken, beginnen ze op de radar te komen van het midden- en topmanagement. De hype rond sociale media heeft impact op alle afdelingen in de organisatie en moet dus op strategisch en soms zelfs directieniveau beheerd worden door wat ik een conversation manager noem. De functie is veel strategischer geworden dan aanvankelijk gedacht. Volgens Van Belleghem is een goede social media manager iemand die de vaardigheid

13 . Jobat 13 Column Werk is voor watjes bezit om aan communicatie te doen in de breedste zin van het woord. Hij of zij moet over een vlotte pen beschikken, maar ook goed communiceren op een empathische, begripvolle, efficiënte manier. Niet in een hoekje Een ideale social media expert blijft bovendien niet in een hoekje voor zijn computer zitten, maar dringt door tot diep in de organisatie. Daarbovenop moet hij marketinginzicht en expertise hebben, want hij draagt een grote commerciële verantwoordelijkheid. In sociale media krijgt hij overigens ook dikwijls met marketeers te maken, en dan helpt het er verstand van en ervaring mee te hebben. Naast al het bovenstaande moet de social media expert in al zijn communicatie-uitingen een verhaallijn en synthese kunnen Een social media expert blijft niet in een hoekje voor zijn computer zitten. Hij of zij dringt door tot diep in de organisatie. brengen, en de bredere context zien. In plaats van beslissingen te nemen op basis van één tweet op Twitter moet hij een bredere synthese maken van al wat hij vindt op sociale media, en dat weten te vertalen; intern naar de communicatie- en marketingmensen en extern naar andere stakeholders, aldus Van Belleghem. Maar het grote verschil wordt gemaakt door de combinatie van digitale skills en menselijke attitude. Openstaan voor nieuwe technologieën, een empathische geest en begrip voor medewerkers die niet sterk geloven in sociale netwerken zijn onmisbaar. Net als gepassioneerde ingesteldheid en het vinden van het evenwicht tussen rationele zakencijfers en de vaak emotionele reacties van de consument. JOBAT.BE/SOCIALMEDIA Vind jouw job in IT & Telecom vanaf blz. 16 Werkt er dan niemand in deze stad? vroeg mijn vriend die jaren in Londen het zweet voor zijn ogen had weggeslaafd. Een nieuwe consultancyklus bracht hem naar Amsterdam. Een weekdag betekent hier om tien uur op je fiets springen, op kantoor het espressoapparaat schoonmaken, vervolgens een paar uur merknamen verzinnen, de kleuren van je Powerpoint aanpassen en dan snel weer naar huis want de kinderen moeten van de crèche want die kappen ermee om drie uur. Hij vertelde over de gewoonte van Britten en Japanners om nooit het bedrijfspand te verlaten voor de baas dat ook deed. Over verkouden worden omdat je je jas liet hangen aan de bureaustoel als je even een broodje was halen. Zo liet je zien dat je onmogelijk lang weg kon blijven. In Tokio werd ieder vrij halfuurtje aangegrepen om een tukje te doen. Want na het werk moest je nog minstens vier keer per week jezelf laten vollopen met de collega s en senior partners. Wie dat niet deed, kon promotie op zijn verziekte lever schrijven. Wie geen tijd heeft om te drinken na het werk heeft blijkbaar iets beters te doen. En dat beters kan wel eens in de weg gaan staan van een volledige toewijding aan het bedrijf. In de wereld van haute finance begeef ik mij zelden maar dat de Nederlandse arbeidscultus eigengereid te noemen is, kan ik niet tegenspreken. Zelfs na een decennium geld verdienen in het land van wiet en Wilders, kan ik nog verbaasd staan over de stagiaire die na een week vraagt of ze niet wat later mag beginnen. En o ja, over twee weken gaat ze op skivakantie. Dat is toch geen probleem? Wat? Ik kan dat toch inhalen? Als ik nu wat vooruit werk? Daarnaast is Nederland deeltijdkampioen van Europa. Wie geen boer, arts of middenstander is en toch veertig uur per week werkt, wordt met een mengsel van mededogen en spot bekeken. Don t work hard, work smart ligt in de mond bestorven van de manager die net een paar flinke opdrachten heeft neergekwakt op het wankele bureau van zijn ondergeschikte. Maar het is de wapenspreuk van de meeste Nederlanders. Hun productiviteit is behoorlijk, er zitten aardig wat miljonairs binnen de landsgrenzen en de welvaart is hoger dan die in België. En voor u in deze krant verder bladert om me uit te leggen waarom, ook in Nederland sleept de formatie al maanden aan. Sterker nog, sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal regeringen dat hier zijn volledige tijd heeft uitgediend op twee handen te tellen. Wat is dan het geheim van arbeidszaam Oranje? Net hetzelfde als waar u zich zo aan stoort op een Antwerps of Zuid-Frans terrasje. Hun grote bek. Iedereen Brit of Japanner vraagt zich af of die lange werkdagen, vroege begintijden en onbetaalde uren nu echt nodig zijn. Alleen de Nederlander zegt dat hardop. En vaak. En bij voorkeur tijdens de vergadering die dan nog langer duurt. En dat komt dan weer bezwaarlijk de productiviteit ten goede. JOBAT.BE/COLUMN Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de week schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Wat heb ik aan een opleiding? Met de VDAB neem je de leiding op de jobmarkt! Een opleiding kan je kansen op de arbeidsmarkt gevoelig doen stijgen, ongeacht of je werk zoekt of gewoon als werknemer wilt bijblijven. De VDAB doet er alles aan om zijn opleidingsaanbod uit te breiden en te verbeteren, aangepast aan je persoonlijke behoeften en de eisen van het moderne bedrijfsleven. Zo maken we elk jaar het verschil voor duizenden mensen. Waarom kiezen voor een opleiding bij de VDAB? Uitgebreide keuze De VDAB heeft het ruimste opleidingsaanbod voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel en speelt precies in op jouw persoonlijke noden. Praktisch en concreet De cursussen gaan steevast uit van de praktijk. Je wordt opgeleid door ervaren instructeurs en je maakt kennis met het bedrijfsleven. Van meet af aan word je geconfronteerd met de concrete eisen van moderne bedrijven. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Daarnaast beschikt de VDAB over een netwerk van gespecialiseerde opleidingscentra met moderne infrastructuur. De meest geavanceerde machines, computers, media en hightechapparatuur zorgen ervoor dat je optimaal wordt voorbereid op een job in het hedendaagse arbeidscircuit. Snel starten met een opleiding? Heel wat mensen kloppen aan bij de VDAB om een opleiding te volgen. De opleidingscentra draaien dan ook op volle toeren. Om nog meer mensen zo vlot mogelijk aan een plaats in de opleiding te helpen, breidt de VDAB voortdurend het aantal plaatsen uit, ook buitenshuis. Zo heeft de VDAB al tal van projecten op de rails gezet in samenwerking met partnerorganisaties, bedrijven en scholen. Vanaf september komen er nog heel wat opleidingsplaatsen bij. Blijf bij Hoe beter je bent opgeleid en een vak beheerst, hoe groter de kans op een goede job. Leren hoeft niet schools of saai te zijn. Bij de VDAB vind je honderden boeiende en praktijkgerichte opleidingen. Blijf bij en maak werk van je beroepsleven. Hoe kun je efficiënt leren? In overleg met je instructeur kies je de meest efficiënte opleiding. Wil je leren via het internet, in groep of via een combinatie van beide? De VDAB zoekt samen met jou de ideale formule. Groepsleren Je volgt samen met andere cursisten een gemeenschappelijk leerprogramma. Afhankelijk van je behoeften en ervaring kan je programma worden ingekort of verlengd. Je gaat dagelijks naar het opleidingscentrum van de VDAB. Je kunt met je medecursisten ervaringen uitwisselen. Open leren Je verwerkt de leerstof zelfstandig, op je eigen tempo en wanneer het je uitkomt in een VDAB-opleidingscentrum. Je kunt in de studieruimte gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur. Er is altijd een coach aanwezig die je persoonlijk begeleidt. Webleren Heb je een volle agenda of een wisselend uurrooster? Kun je je moeilijk verplaatsen? Geen probleem: met deze leervorm leer je via het internet. Downloaden hoeft niet, want het cursusmateriaal staat dag en nacht online ter beschikking. Je coach volgt je vorderingen via . Ontdek het volledige aanbod op Afstandsleren Je haalt het cursusmateriaal op in een VDAB-opleidingscentrum en neemt het door, thuis of op het werk. Via , fax of telefoon sta je in contact met je persoonlijke coach. Het aanbod omvat onder meer courante toepassingen van bureautica, grafische technieken en industriële automatisering. Opleidingen met een certificaat Na een succesvolle opleiding ontvang je een getuigschrift. Voor bepaalde opleidingen krijg je zelfs een wettelijk erkend certificaat. Een extra troef bij het solliciteren. Het aanbod De VDAB organiseert opleidingen voor bijna elke job. Sommige opleidingen worden niet door de VDAB zelf gegeven, maar vinden plaats in samenwerking met andere organisaties. De opleidingen die door de VDAB worden erkend, bieden dezelfde voordelen als de VDAB-opleidingen (vergoeding voor kinderopvang, reis- en verblijfskosten, ). Voor het volledige aanbod, surf naar (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

15 Jobat 15 zoveel talent gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. coördinator-expert m/v Afdeling Financiën niveau A In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als coördinator-expert (m/v) leidt u een Afdeling Financiën en fungeert u als expert inzake financiën. Dit houdt o.m. in dat u een financieel beleid en een strategisch plan van aanpak uitwerkt, dit opvolgt en bijstuurt waar nodig. U beheert een geïntegreerd financieel meerjarenplan en budget. Naast het uitvoeren van generieke taken inzake financiën staat u in voor het ontwerpen, mee realiseren en bewaken van dienstspecifieke en -overschrijdende financiële processen. U rapporteert en genereert managementinformatie inzake financiën. Momenteel is hiervoor een vacature bij de Dienst FM-Ondersteuning van het Departement Facility Management. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website controleur m/v Wegenwerken niveau B In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur wegenwerken (m/v) kan u tewerkgesteld worden in diverse diensten binnen de Stad Gent. U kan zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer van de kerntaken inzake wegenwerken. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden en het in stand houden van het huidige openbaar domein van de Stad Gent. Als controleur wegenwerken staat u o.m. in voor de organisatie, controle en de opvolging van de werken op zowel technisch, administratief als financieel vlak. Daarnaast geeft u leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed) OF u beschikt over een bachelordiploma aangevuld met twee jaar werkervaring in wegenwerken. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van coördinator-expert (m/v) bieden we een bruto-aanvangswedde van 3 256,60 euro per maand, voor de graad van controleur (m/v) is dit 2 164,46 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum voor de procedure van coördinator-expert Afdeling Financiën (m/v) is 14 september Voor de procedure van controleur wegenwerken (m/v) is dit 21 september Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander? Surf naar

16 16 Jobs IT & TELECOM in ICT JOB DAY 30 september van 14u tot 20u Station Brussel-Zuid Word een van onze 250 nieuwe ICT-collega s Ben je gepassioneerd door nieuwe technologieën en heb je een ICT-diploma? Heb je veel of weinig werkervaring? Heb je er al altijd van gedroomd om mee te werken aan grote hightechprojecten in een gemotiveerd team? Wij zoeken voor onze ICT-afdeling niet minder dan 250 nieuwe medewerkers met diverse specialiteiten: SAP professionals, Functional analysts, IT of telecom project leaders, Software architects, Software engineers Iets voor jou? Schrijf je nu snel in voor onze ICT JOB DAY en kom praten met je toekomstige collega s. Ze beantwoorden graag alle vragen over hun job en demonstreren live enkele projecten waaraan jullie misschien wel samen zullen werken. Kom bij de NMBS-Groep en bouw mee aan de mobiliteit van vandaag en morgen. Dat is boeiend en uitdagend. Jouw talent krijgt er alle kansen. Bij ICTRA (ICT for Rail) ontwikkel je innovatieve ICT-oplossingen en draag je bij tot de mobiliteit en de veiligheid van het Belgische spoorwegnet. Je werkt in een moderne omgeving vlakbij het station Brussel-Zuid. Schrijf je in voor de ICT JOB DAY op spoorwegen werven aan.be samen met ADMB, met hoofdzetel te Brugge, behoort met zijn netwerk van meer dan 80 kantoren, waarin dagelijks ruim 1100 medewerkers actief zijn, tot de top 5. Onze dienstverlening t.a.v. ondernemers/werkgevers omvat naast ADMB Sociaal Bureau en Provikmo ook consultancy omtrent milieu, preventie en bescherming, HRM, interim... Onze exponentiële groei wordt vooral mogelijk gemaakt door constante investeringen in een moderne IT-infrastructuur en een sterke focus op ontwikkeling en optimalisering van onze software. In Brugge beschikken we over een kenniscentrum dat meer dan 100 IT-professionals tewerkstelt in diverse competence centers (Java, Oracle, Webdevelopment, Citrix...). Momenteel wensen wij ons team te versterken met o.a. een (m/v) Front End Web Developer FUNCTIE: U staat zelfstandig in voor de ontwikkeling van nieuwe software betreffende onze talrijke eigen applicaties. Vertrekkend vanuit de analyse, ontwikkelt en test u (deel)programma s om tot slot ook te zorgen voor de concrete implementatie en documentatie. PROFIEL: Bachelor/master in de Informatica. U beschikt over enige kennis van/ervaring met Java, PHP en/of Adobe Flex. Noties Oracle zijn een troef. Medewerker Helpdesk First Line FUNCTIE: Samen met uw collega s van het helpdeskteam bent u een belangrijk aanspreekpunt voor onze 1100 gebruikers. U houdt zich intensief bezig met het oplossen van alle mogelijke vragen van onze gebruikers omtrent PC s, randapparatuur en telefonie. Ook bent u betrokken bij het voorbereiden van installaties in ons PC-labo. PROFIEL: Bachelor in de Informatica of gelijkwaardig door ervaring. Goede algemene kennis van ICT-technologie. Klantgericht en geëngageerd. Grote zin voor planmatig en georganiseerd werken. Kennis Frans (mondeling) is een troef. Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk uw kandidatuur naar ADMB Select, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - St. Andries, mail Projectverantwoordelijke Helpdesk FUNCTIE: U bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de supportactiviteiten (telefonisch, remote, in the field) betreffende PC s, randapparatuur en telefonie. Samen met een 10-tal medewerkers vangt u alle vragen en problemen op van onze 1100 gebruikers. Tevens staat u in voor een efficiënte werking van ons PC-labo en bent u een belangrijk aanspreekpunt voor leveranciers. U rapporteert rechtstreeks aan de directeur Informatica. PROFIEL: Bachelor/master in de Informatica of Elektronica of gelijkwaardig door ervaring. Goede algemene kennis van ICT-technologie. Bij voorkeur kennis van ITIL. Motiverende coach die zich ontpopt tot een steunpilaar voor het team. Grote zin voor planmatig en georganiseerd werken, met aandacht voor kpi s. Kennis Frans (mondeling) is een troef. ADMB biedt u een boeiende job met de nodige uitdaging en ruimte voor initiatief. U kan rekenen op de stabiliteit van een gereputeerde speler in de markt, maar anderzijds ook op de flexibiliteit van een dynamische en sterk groeiende organisatie. U ontvangt een motiverend loon in overeenstemming met uw kwalificaties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering ). Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO lid Federgon.

17 Op zoek naar een uitdagende job en boeiende carrière? Wij gaan met je mee. KBCstippeltsamenmetjoueenboeiendecarrièrereis uit.wantalsjeopweggaatnaardeidealejob,dan gaanwijgraagmetjemee.interesse?boekdansnel je carrièrereis op Interesse? Surf naar ontdek ons volledige functieaanbod en solliciteer meteen online! Ga voluit voor de job die perfect bij jou past! Zowel voor startende als voor ervaren profielen met een bachelordiploma in diverse studiegebieden of een masterdiploma in een economische, juridische, kwantitatieve richting of ICT hebben we heel wat interessante jobs. We zoeken: Administratieve bedienden Junior en senior advisors Risk Management Senior juridische adviseurs ICT Software Engineers ICT System Engineers WORLD MAAK EEN ONGELOOFLIJKE CARRIEREREIS We bieden: een uitzonderlijk aanbod van opleidings- en ontwikkelingskansen, diverse doorgroeimogelijkheden, een contract van onbepaalde duur, een concurrerend beloningspakket, aangevuld met een ruime waaier van extralegale voordelen, Meer informatie over de specifieke functies en bestemmingen vind je op een dynamische werkomgeving met een open cultuur en aangename werksfeer. De KBC-medewerkers verkozen hun bedrijf niet voor niets al vijf jaar op rij tot Beste Werkgever! Een onderneming van de KBC-groep

18 photo by Cedric Vanaken For Netlog and also for our new gaming division Gatcha!, we are recruiting young potentials ready for an exceptional journey in one of the most innovating Belgian internet companies. Netlog is an online community where young people make friends by building a digital identity, sharing experiences and playing games. The community counts over 70 million members and is growing by half a million new members every week. AVAILABLE POSITIONS FOR OUR GHENT OFFICE MARKETING PR Manager Acquisition Marketing Manager Loyalty Marketing Manager Marketing Manager - Gaming Marketing Manager - Music Partner Integration Engineer BUSINESS DEVELOPMENT Online Revenue Manager Business Developer - Gaming Business Developer - Music Business Developer - Strategic Game Tester & Buyer Business Operations Coordinator DEVELOPMENT Head of Mobile Development Mobile Software Engineer s(x2) Web Developer s(x6) Web Designer s(x3) Flash Developer - Gaming Information Guru FINANCE & ADMIN Junior Legal Counsel Receptionist SYSTEM & NETWORK MySQL Database Expert System Engineer Cloud Engineer COMMUNITY MANAGEMENT Community Manager Gaming Community Manager APPLY FOR ANY OF THESE JOBS AT NETLOG.COM/JOBS

19 Jobs IT & TELECOM 19 in AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken. Wij kijken uit naar gemotiveerde collega's voor onderstaande functies (m/v): Systeem- en netwerkbeheerder Boekhouder Aankoopmedewerker 2 medewerkers centraal ambulante inschrijvingen Adjunct-dienstverantwoordelijke opname en onthaal Verpleegkundigen Medische beeldvorming en dialyse Verpleegafdelingen: geriatrie, inwendige en heelkunde Consultatiediensten Nachtverpleegkundigen Wat mag je verwachten? een dynamische werkgever werkzekerheid kans tot vorming en opleiding verloning volgens de ziekenhuis-barema's en een aantal extralegale voordelen. De volledige omschrijving van deze vacatures vind je op onze website Enthousiast? Solliciteer dan snel online. Contacteer Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, via het nummer voor bijkomende informatie. Betrouwbare zorg, daar gaan we voor. Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? ICT, de motor van ons bedrijf Als ICT er bij SD Worx maak je deel uit van een ijzersterk team van specialisten. Honderden gemotiveerde experts die met hun kennis en vaardigheden een echt verschil maken voor ons én voor onze nationale en internationale klanten. Onze ICT-collega s zijn cruciaal voor de verdere groei van ons bedrijf. Ga jij voor een ICT-job bij SD Worx? Dan werk je in ons hoofdkwartier en heb je een reële impact op de business. Je ontwikkelt autonoom en samen met je collega s innovatieve oplossingen in de disciplines die jou interesseren. Je groei- en leerproces begint bovendien al op dag één. Want je gaat meteen in een ploeg van gedreven ICT-professionals voor topresultaten. Ga voor een inspirerende job bij SD Worx. jobs.sdworx.com/ict Surf naar

20 Image: w: p h: p Anders blz. 8 blz. 11 blz. 12 vanaf blz Jobs SALES & MARKETING in SALES REPRESENTATIVE WEST-VLAANDEREN Wij zijn een belangrijk bedrijf in de voedingssector. Wij produceren in een hypermodern bedrijf in Moeskroen een brede gamma diepvriesdeegwaren (van croissants over koffiekoeken tot bladerdeegsnacks) van hoge kwaliteit. Wij exporteren naar diverse landen en hebben ook in België een belangrijk aandeel in een groeiende markt. Toch blijven er nog veel mogelijkheden. Daarom kijken wij voor verdere bewerking van de markt uit naar een (m/v) Bake a fresh career! Functie: na een grondige opleiding staat u in voor de verkoop van ons gamma binnen uw regio u zoekt voor uw klanten en prospecten naar de gepaste oplossingen en bouwt zo een vertrouwensrelatie en langetermijnspotentieel op als expert in onderhandelingen weet u de verkoop met succes af te sluiten u rapporteert rechtstreeks aan de Sales Director. Profiel: u kunt terugblikken op een commerciële ervaring binnen de bakkerij- en/of foodsector u woont in de regio dankzij uw commerciële en proactieve aanpak bent u servicegericht met aandacht voor de klant u weet autonoom te werken en op een transparante manier te rapporteren aan de verantwoordelijke goede noties van de Franse taal. Aanbod: een degelijke opleiding in de onderneming een kwaliteitsproduct en breed asssortiment een sleutelrol binnen een sterk groeiende organisatie competitief salaris op basis van ervaring en resultaten. Interesse? Stuur uw cv naar Marc Bisschop op onderstaand adres. CPO staat in voor een correcte en vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur. erkend wervings- en selectiebureau VG/202/B CPO-Dumabi Beverenstraat Deerlijk tel.: fax: BVBA DUMABI Zaterdag 12 e n z o ndag 13 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen JOBnewAT..TemplateLibrary.JO.IM jobs op jobat.be Dossier WEEKEND Ons pensioen zal een uitgesteld loon worden Marc De Vos, Itinera Institute KM MO DE NV BELGIË, DEEL 2 1 op 3 denkt dat werkgever discrimineert ONDERNEMEN Durven vrouwen wel? BISCUITIER NADIA RUEL Een carrière van chocola Jobs in Oost-Vlaanderen Key account manager Je uitdaging: Als lid van het Jobat Salesteam sta je klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar de meest optimale multimediale rekruteringscampagne. Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun arbeidscommunicatie. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je klantenportefeuille die je via doelgerichte prospectie verder uitbouwt. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen bij je doelgroep. Je rapporteert rechtstreeks aan de sales manager. Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.we denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Salesteam te versterken zijn wij op zoek naar een (M/V). Wij bieden je Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Klaar voor de job van je leven? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar: Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en Je profiel: Je hebt een hogere opleiding genoten en bent in staat om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers, bedrijfsleiders en consultants. Dankzij je verregaande en professionele dienstverlening slaag je erin om met elke klant een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen. Ervaring met verkoop van diensten of media is een pluspunt. Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een commerciële buitendienst functie. Internet en de nieuwste webapplicaties interesseren je mateloos. Je bent een enthousiaste teamspeler met een sterke verantwoordelijkheidszin. Je bent vlot tweetalig NL/FR. Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij.

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij. INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2 GF1 ALLEEN VOOR MANNEN KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap.

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. EET PALEO 3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Mijn Paleo verhaal 8 De 7 stappen in het kort 12 Stap 1 Richt je op de praktijk 14

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Vlaanderen laten werken voor meer werk

Vlaanderen laten werken voor meer werk Vleva werkgeverscommunity 1 Vlaanderen laten werken voor meer werk Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-kenniscentrum Symposium, Aktiekomitee Vlaamse sociale zekerheid 21 maart 2009 We komen van ver Jaren

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete 21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen An Verstraete 92% van je concurrenten moet dit nog ontdekken In dit E-boek beschrijf ik de ontdekkingen die ik doe in mijn zoektocht naar succes. Bloem, boter, een

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen 1 Brussel, 27/10/2014 Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen Het traditionele rollenpatroon bestaat nog steeds, maar is

Nadere informatie

FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel. Workplace Showcase 2012 29

FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel. Workplace Showcase 2012 29 FOST PLUS ZET DE TOON Een groen kantoor: gerecycleerd en flexibel Workplace Showcase 2012 29 Workplace I Business Case I Fost plus, Brussel I Voor het nieuwe kantoor van Fost Plus, de promotor, organisator

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS HOW TO: LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS Een handleiding vol met tips om te communiceren en leiding te geven aan jonge medewerkers voor een optimaal bedrijfsresulltaat. L1NDA 1 Introductie In de horeca

Nadere informatie

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten nieuwe lentegerechten Inleiding Een primeur! Onze eerste editie van het online Flavors magazine. We nemen je mee het voorjaar in met volop nieuwe gerechten.

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie