Rapport: Benchmark Helpdesk. ten behoeve van ANONIEM. Hoe gebruikt u het rapport?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport: Benchmark Helpdesk. ten behoeve van ANONIEM. Hoe gebruikt u het rapport?"

Transcriptie

1 Rapport: Benchmark Helpdesk ten behoeve van ANONIEM. Dit rapport geeft u een overzicht van uw prestatie en de organisatie-inrichting voor uw helpdesk. Dit overzicht heeft als doel u meer inzicht te geven in uw prestaties en aanknopingspunten te geven voor het vinden van verbeteringsmogelijkheden. Om uw organisatie snel en eenvoudig te vergelijken, worden uw gegevens in dit rapport vergeleken met vier referentiegroepen. Een referentiegroep is een verzameling organisaties die voldoet aan een bepaalde voorwaarde. Bijvoorbeeld dezelfde branche, of allen werkend volgens ITIL. Ook is een dwarsdoorsnede mogelijk, dus dezelfde branche EN werkend volgens ITIL. Naast de referentiegroep '', bestaande uit alle deelnemers aan deze benchmark, zijn drie referentiegroepen samengesteld. Indien een door u samengestelde referentiegroep tot te weinig deelnemers leidt in de dwarsdoorsnede, worden van deze groep de groepscijfers niet getoond in het rapport. wordt in dit rapport vergeleken met de volgende referentiegroepen: - : Omvang helpdesk: 1-5 FTE, Sector: Industrie en Nijverheid, Locatie: aantal klanten op 2 of meer locaties - : Omvang helpdesk: 1-5 FTE, Sector: Industrie en Nijverheid, Organisatie die volgens ITIL werken - : Organisatie die volgens ITIL werken - (alle deelnemers) Aantal deelnemers per referentiegroep Hoe gebruikt u het rapport? Het rapport bestaat uit: grafieken met procentuele verdelingen van antwoorden op organisatie vragen, zoals al dan niet werken volgens ITIL; tabellen met absolute gegevens, zoals aantal meldingen; tabellen en grafieken met kengetallen, zoals het percentage van eerstelijns opgeloste aanvragen. Vooral deze laatste geven veel inzicht in uw prestaties ten opzichte van de diverse referentiegroepen. De eerste twee dienen vooral voor de analyse van uw prestatie; het zoeken naar het 'waarom'. Deze twee combinerend kunt u verbeteringsmogelijkheden ontdekken. Deze verbeteringsmogelijkheden heeft u als uit de tabellen en grafieken blijkt dat u minder presteert dan het gemiddelde, de mediaan en zelfs het derde kwartiel. De mediaan is de middelste waarneming, het derde kwartiel is de 75ste van de 100 waarnemingen. In het laatste geval is heeft 25% van de organisaties een betere prestatie, waarmee direct uw verbeterpotentieel duidelijk is. Echter een waargenomen verschil dient eerst begrepen te worden alvorens tot actie over te gaan. Begrip van uw prestatie ten opzichte van de groepsprestatie is noodzakelijk. Dit begrip ontstaat door bij uzelf na te gaan waarom u beter of slechter presteert dan het gemiddelde, de mediaan en/of het derde kwartiel. Dat kan komen door een bewuste keuze, door de omvang van uw organisatie en door de wijze van organisatie-inrichting. PEAK-IT kan u helpen bij het begrijpen van uw prestaties en het verbeteren ervan. Voor meer informatie over uw situatie en uw verbetermogelijkheden kunt u terecht bij PEAK-IT te Naarden Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 1 van 13

2 Referentiegroepen Dit onderdeel bevat een overzicht van de beschikbare referentiegroepen en het aantal deelnemers per referentiegroep. Hoe groter een referentiegroep hoe beter het mogelijk is dwarsdoorsnedes te maken met andere referentiegroepen. Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 2 van 13

3 Algemeen Dit onderdeel bevat de algemene vragen over de organisatie en IT supportafdeling. Deze overzichten zijn vooral bedoeld om meer inzicht te geven in de resultaten van de volgende hoofdstukken. Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 3 van 13

4 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 4 van 13

5 Medewerkers Dit onderdeel bevat de informatie over de medewerkers van uw organisatie als geheel en van de helpdesk in het bijzonder. Er worden een aantal kengetallen berekend waarop u uw prestatie kunt beoordelen. 381,5 384,4 1,8 1,2 2,7 Aantal eindgebruikers Aantal werkplekken Aantal eerstelijns helpdeskmedewerkers (FTE) Aantal tweedelijns helpdeskmedewerkers (FTE) Aantal werkuren per week in 1 FTE Totaal aantal fte 406,0 402,5 1,8 1,2 2, , ,7 4,1 3,3 37,6 7, , ,7 4,0 3,4 37,5 7,4 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 5 van 13

6 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 6 van 13

7 Kengetallen medewerkers Dit onderdeel bevat de informatie over de kengetallen waarop u uw prestatie kunt beoordelen. De kengetallen worden in een tabel weergegeven. De tabel geeft de werkelijke waarden aan voor uw organisatie en de gemiddelde waarde voor de verschillende referentiegroepen. Daarnaast worden het eerste, tweede en derde kwartiel van de zelf geselecteerde referentiegroep getoond. Het verschil tussen het eerste en derde kwartiel geeft een goede mate aan van de spreiding van de prestaties. Referentiegroep 3 spreiding Aantal gebruikers per fte Aantal werkplekken per fte % eerstelijns medewerkers % tweedelijns medewerkers 139,7 140,8 65,6 34,4 147,6 146,4 64,7 35,3 299,5 205,6 54,7 38,9 275,4 187,9 54,6 39,0 25% 104,8 100,0 38,0 34,6 mediaan 160,0 166,7 50,0 46,9 75% 375,0 266,7 66,7 58,5 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 7 van 13

8 Incidenten Dit onderdeel bevat de informatie over het aantal incidenten. Het aantal incidenten is omgerekend naar het aantal per jaar. Er worden een aantal kengetallen berekend waarop u uw prestatie kunt beoordelen. Aantal aanvragen per jaar 6.016, , , ,5 Kengetallen incidenten Dit onderdeel bevat de informatie over de kengetallen betreffende indicenten waarop u uw prestatie kunt beoordelen. De kengetallen worden in een tabel weergegeven. De tabel geeft de werkelijke waarden aan voor uw organisatie en de gemiddelde waarde voor de verschillende referentiegroepen. Daarnaast worden het eerste, tweede en derde kwartiel van de zelf geselecteerde referentiegroep getoond. Het verschil tussen het eerste en derde kwartiel geeft een goede mate aan van de spreiding van de prestaties. % incidenten % service requests Aantal meldingen per jaar per fte Referentiegroep 3 spreiding 54,6 45,8 56,7 43,9 53,2 43,8 53,1 44,6 25% 29,0 mediaan 52,5 42,0 75% 70,0 60, , , , , , , ,3 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 8 van 13

9 Communicatie Dit onderdeel bevat de informatie over de communicatie met eindgebruikers. Het gaat hierbij vooral om hoe meldingen worden aangemeld, maar ook hoe tevreden uw 'klanten' zijn. De verdeling van aanmelding van meldingen geeft een overzicht van de prestaties in dit hoofdstuk en de andere hoofdstukken. Kengetallen communicatie Dit onderdeel bevat de informatie over de kengetallen betreffende de communicatie met eindgebruikers. De kengetallen worden in een tabel weergegeven en in een staafdiagram. De tabel geeft de werkelijke waarden aan voor uw organisatie en de gemiddelde waarde voor de verschillende referentiegroepen. Daarnaast worden het eerste, tweede en derde kwartiel van de zelf geselecteerde referentiegroep getoond. Het verschil tussen het eerste en derde kwartiel geeft een goede mate aan van de spreiding van de prestaties. De staafdiagram geeft een grafische weergave van de gemiddelde en eigen waarden in de tabel. Referentiegroep 3 spreiding % incidenten via telefoon aangemeld % incidenten via aangemeld % incidenten via website aangemeld % incidenten via balie aangemeld % incidenten automatisch gesignaleerd Gemiddelde cijfer klanttevredenheid 32,1 42,7 18,6 8,7 24,2 44,5 20,0 9,1 47,2 34,7 17,1 8,8 46,7 35,2 16,9 9,9 25% 30,0 20,0 0,0 3,0 mediaan 50,0 35,0 5,0 5,0 75% 64,0 45,0 19,0 10,0 16,9 18,0 12,4 12,8 0,0 1,0 10,0 7,2 7,9 7,0 7,0 6,8 7,0 7,5 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 9 van 13

10 Self service Dit onderdeel bevat de informatie over het de 'self service' webpagina. Het gebruik van een dergelijke webomgeving heeft invloed op de prestatie van de helpdesk. Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 10 van 13

11 Oplossend vermogen eerstelijns Dit onderdeel bevat de informatie over het oplossend vermogen van de eerstelijns support. Dit is een prestatie die beinvloed wordt door diverse eerder in het rapport weergegeven variabelen. Hoe hoger het oplossend vermogen van de eerstelijns, hoe minder gebruik noodzakelijk is van de tweedelijns support. Welk % meldingen wordt door de 1e-lijns opgelost? Wat is hiervoor de streefwaarde? Welk deel van de incidenten wordt op afstand opgelost? Referentiegroep 3 spreiding 55,2 54,8 57,2 58,2 25% mediaan 60,0 75% 75,0 65,5 54,2 65,0 53,3 62,1 66,1 62,7 67,3 50,0 50,0 70,0 80,0 80,0 95,0 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 11 van 13

12 Responstijden Dit onderdeel bevat de informatie over de werkelijke en afgesproken responstijden en de mate waarin tijdig op de respons is gereageerd. Dit is een prestatie die beinvloed wordt door diverse eerder in het rapport weergegeven variabelen. Hoe lager de responstijden, hoe beter de prestatie. Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 12 van 13

13 Incidenten Dit onderdeel bevat de informatie over de afgesproken tijd benodigd voor incidenten met een bepaalde prioriteit en de mate waarin deze incidenten tijdig zijn opgelost. Tijd benodigd voor prioriteit 1 (uur) Tijd benodigd voor prioriteit 2 (uur) Tijd benodigd voor prioriteit 3 (uur) Tijd benodigd voor prioriteit 4 (uur) % prioriteit 1 op tijd afgehandeld % prioriteit 2 op tijd afgehandeld % prioriteit 3 op tijd afgehandeld % prioriteit 4 op tijd afgehandeld 2,3 21,3 20,0 90,0 94,7 100,0 89,7 2,3 21,3 20,0 90,0 94,7 100,0 89,7 Referentiegroep 3 spreiding 4,6 13,3 25,6 50,7 86,3 89,6 77,6 94,7 4,6 13,0 25,0 52,4 86,2 89,9 80,8 94,6 25% 1,00 4,00 8, ,00 74,26 75,47 76,34 mediaan 4,00 8,00 24, ,31 88,22 82,90 90,83 75% 4,00 16, ,00 100,00 95,27 93,02 95,24 Service requests Dit onderdeel bevat de informatie over de werkelijke en afgesproken afhandeltijden van service requests. Dit is een prestatie die beinvloed wordt door diverse eerder in het rapport weergegeven variabelen. Hoe lager de responstijden, hoe beter de prestatie. Referentiegroep 3 spreiding Referentiegroepen gemiddelde Tijd benodigd voor hardware Tijd benodigd voor wachtwoord reset Tijd benodigd voor overig % hardware op tijd afgehandeld % wachtwoord reset op tijd afgehandeld % overig op tijd afgehandeld 5,0 5,0 80,0 100,0 80,0 100,0 41,2 13,4 46,6 91,7 99,0 95,4 40,2 12,3 46,6 91,7 98,3 95,4 25% 8,00 1,00 24,00 80,00 99,29 92,59 mediaan 0 4, ,79 100,00 100,00 75% 48,00 8,00 64,00 100,00 100,00 100,00 Benchmark Support - PEAK-IT - - ANONIEM - pagina 13 van 13

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Dutch Green Building Benchmark 2012. Onafhankelijke benchmark gemeten energiegebruik kantoren

Dutch Green Building Benchmark 2012. Onafhankelijke benchmark gemeten energiegebruik kantoren Dutch Green Building Benchmark 2012 Onafhankelijke benchmark gemeten energiegebruik kantoren Dutch Green Building Council De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces? Jean-Pierre Thomassen TNO management Consultants Govert Janssen Tevreden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2)

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key Performance Indicators (KPI s) gericht op het klantbelang

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel

Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel Joris de Jongh Odette Vlek Amsterdam, juli 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Management Summary Achtergrond & resultaten,

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 11 september 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer 2014... 3 IT Uitdagingen...

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie