Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht."

Transcriptie

1 Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag 31 maart 2010 heeft een delegatie van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de kazernes van Helchteren, Leopoldsburg en Diest (citadel). De delegatie stond onder leiding van de heer Ludwig Vandenhove, voorzitter van de commissie, en bestond verder nog uit de volgende leden: de dames Ingrid Claes, Hilde Vautmans en Brigitte Wiaux en de heren Gerald Kindermans, Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens en Dirk Vijnck. Het bezoek is het eerste van een reeks bezoeken van de commissie naar aanleiding van de uitvoering van het Transformatieplan van de minister van Landsverdediging. Dit Transformatieplan luidt de recentste grote hervorming van het departement van Landsverdediging in en heeft tot gevolg dat een groot aantal kazernes wordt gesloten en andere heringericht doordat het de bedoeling is tot een grotere concentratie van personeel en middelen te komen. Van bij het begin was de belangstelling van de parlementsleden voor het plan groot. Het plan en meer in het bijzonder de uitvoering ervan en de bijhorende sociale begeleidingsmaatregelen werden dan ook reeds meerdere keren besproken in de commissie voor de Landsverdediging waar zij hebben aanleiding gegeven tot verschillende mondelinge vragen. Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Het Kwartier Helchteren is thans de thuisbasis van het 2de regiment veldartillerie (2A). Ingevolge het Transformatieplan werd de beslissing getroffen tot sluiting van het kwartier en wordt de eenheid opgenomen in een nieuwe eenheid, het Artilleriebataljon, te Brasschaat. Het Garnizoen Leopoldsburg is thans de thuisbasis van de 1 ste Brigade van de Landcomponent. Ingevolge het Transformatieplan zal deze brigade worden gereorganiseerd tot een Mediane Brigade die wordt gespreid over Leopoldsburg en Marche-en-Famenne, die elk twee mediane bataljons zullen tellen. De citadel van Diest (kwartier Limbosch) huisvest het 1 ste Bataljon Parachutisten sinds het bataljon werd opgericht na de Tweede wereldoorlog. De citadel, die uit het midden van de 19 de eeuw dateert, is een beschermd monument sinds Op 12 oktober 2009 kreeg het bataljon de mededeling dat de citadel zou worden gesloten. De militairen van de eenheid zullen in hoofdzaak worden verdeeld over de garnizoenen Tielen en Flawinne.

2 Eén van de factoren die in de beslissing tot sluiting van Helchteren en van de citadel te Diest een rol hebben gespeeld is dat voor de huidige infrastructuur van de beide sites aanzienlijke moderniseringskosten zouden moeten worden gemaakt om te kunnen beantwoorden aan de vigerende bouwtechnische normen en deze inzake de arbeidsbescherming. Een van de grote vraagtekens als gevolg van de sluiting van de kazernes is de nieuwe bestemming die zij zullen krijgen en wat er ondertussen - na het vertrek van de militairen - mee zal gebeuren. De mogelijkheden zijn soms immers sterk beperkt. De gevolgen voor het personeel en de sociale begeleidingsmaatregelen waarop dit beroep kan doen, vormen echter het aspect van de hervorming dat de grootste aandacht naar zich toe trekt. De leden van de delegatie kregen op elk van de drie bezochte sites een rondleiding. Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter : de heer François Bellot DONDERDAG 1 APRIL 2010 Regeling van de werkzaamheden. - De commissie heeft eenparig beslist om de heren Olivier Viola (assistent bij de faculteit Geschiedenis van de Universiteit van Luik) en Bart Van der Herten (ambtenaar bij de Vlaamse overheid) als deskundigen aan te stellen. MAANDAG 19 APRIL 2010 Regeling van de werkzaamheden. - De deskundigen hebben toelichting gegeven bij hun nota met voorstellen over de regeling van de werkzaamheden. - Er heeft vervolgens een gedachtewisseling plaatsgevonden. - De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. WOENSDAG 21 APRIL 2010 Hoorzitting met de heren Enrico Grillo Pasquarelli, Christian Faure en Patrizio Grillo (Europese Commissie DG Move). - De genodigden hebben een inleidende uiteenzetting gehouden. - Er heeft vervolgens een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd: de heren Ronny Balcaen en Roel Deseyn, mevrouw Valérie De Bue, de heren Patrick De Groote, Jan Mortelmans, Philippe Blanchart, David Geerts, David Lavaux, François Bellot, Paul Vanhie en Ludo Van Campenhout. Volgende vergadering : maandag 26 april 2010.

3 Werkgroep «Overheidsaansprakelijkheid» WERKGROEP OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID VOOR HET OPTREDEN VAN DE WETGEVENDE MACHT Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea MAANDAG 19 APRIL 2010 Hoorzitting met : - de heer Jean-François Leclercq (procureur-generaal bij het Hof van Cassatie) en de heer Patrick Duinslager (advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie); - de heer André Alen (professor aan de K.U.Leuven; rechter in het Grondwettelijk Hof). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). - Na een inleidende uiteenzetting hebben de heren Jean-François Leclercq, Patrick Duinslager en André Alen op de vragen van de heren Bart Laeremans en François-Xavier de Donnea geantwoord. Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het taalevenwicht bij de DGOS (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 2. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de internationale conferentie over voedselveiligheid (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 3. Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het afstappen van de genitale verminking van vrouwen en van besnijdenis in Senegal (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 4. Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het akkoord tussen de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en het Centre for the Development of Enterprise (CDE) (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking

4 5. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de vrij merkwaardige reactie van de minister op de jongste uitspraken van Europees commissaris De Gucht in verband met Congo (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 6. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het Belgisch programma in het kader van de Fast Start (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 7. Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de huidige politieke en humanitaire situatie in het Afrikaanse land Niger (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 8. Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de aankondiging door Israël van de bouw van nieuwe kolonies en de onvoorziene juridische wendingen die Ehoud Olmert erbij betrekken (nr ). 9. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de zaak van de Marokkaanse naamgeving (nr ). 10. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de sancties tegen Iran (nr ). 11. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Turks-Armeense kwestie (nr ). 12. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over moorden op blanken in Zuid-Afrika (nr ).

5 13. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over corruptie in Kosovo (nr ). 14. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de betrokkenheid van Belgisch-Turkse politici bij een opmerkelijke conferentie in Istanboel (nr ). 15. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de vrij merkwaardige reactie van de minister op de jongste uitspraken van Europees commissaris De Gucht in verband met Congo (nr ). 16. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het Belgische antwoord op de vraag naar een VN-onderzoekscommissie inzake de mensenrechtenschendingen in Birma (nr ). 17. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de slachtpartijen in Boven-Uele en de Belgische actie (nr ). 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de aangekondigde verkiezingen in Birma en de pragmatische houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van de junta (nr ). - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de hernieuwing van de gemeenschappelijk standpunt van de EU over Myanmar tijdens de volgende RAZEB op het einde van de maand april (nr ).

6 19. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de bijdrage van België voor het oplossen van de Griekse crisis en het invoeren van een economische regering voor Europa (nr ). 20. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Belgische rol bij besluitvorming binnen de VN (nr ). 21. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over zijn recente reis naar China (nr ). 22. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (nr ). - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de keuze inzake Belgische ambassades en consulaten in het buitenland (nr ). 23. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de opening van het nieuwe consulaat in Tokio (nr ). 24. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het standpunt van de ICG (International Crisis Group) omtrent de huidige situatie in Congo (nr ). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het laatste rapport van International Crisis Group over democratisering in Congo (nr ).

7 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Daniel Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de mensenrechtensituatie in Kabylië (nr ). - Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de positie van de Kabylen (Berbers) in het Noordafrikaanse land Algerije (nr ). heeft geantwoord. 26. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over over het laatste verslag van de Federale Ombudsman (nr ). heeft geantwoord. 27. Vraag de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de renovatie van de Belgische ambassade te Kinshasa (nr ). heeft geantwoord. 28. Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de terugval in de Amerikaanse investeringen in België (nr ). heeft geantwoord. 29. Vraag van de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het ontbreken van een overlijdensakte van Muriel Degauque (nr ). heeft geantwoord. COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sonja Becq DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over de ontsnapping uit de gevangenis van Antwerpen (nr ). - De minister van Justitie

8 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over de overbevolking en de renovatie van de strafinrichtingen (nr ). - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over de renovatie van de strafinrichtingen (nr ). - De minister van Justitie 3. Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Justitie over het transversaal onderwijs- en opleidingbeleid in de strafinrichtingen (nr ). - De minister van Justitie 4. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de opvolging van minderjarigen door de jeugdrechtbank (nr ). - De minister van Justitie 5. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over de resultaten van de interministeriële conferentie (nr ). - De minister van Justitie 6. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over het pilootproject nultolerantie in Kortrijk (nr ). - De minister van Justitie 7. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over de functie van maatschappelijk assistent bij de lokale besturen in het kader van de gerechtelijke alternatieve maatregelen (nr ). - De minister van Justitie 8. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen over het verbod op naaktfouilleringen (nr ). - De minister van Justitie 9. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het vrijgeven van inlichtingen over het gevangenisregime van beruchte gedetineerden (nr ). - De minister van Justitie 10. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de brief van de magistraten van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg (nr ). - De minister van Justitie

9 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over het personeeltekort bij de veiligheidskorpsen in Brussel (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het gebrek aan personeel bij het veiligheidskorps (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de vrijlating van een wegpiraat (nr ). - De minister van Justitie 12. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over de bronnenbescherming en meer bepaald het recente voorval bij Antenne Centre Télévision (nr ). - De minister van Justitie 13. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over de energie-efficiëntie in de gevangenissen en de gerechtsgebouwen (nr ). - De minister van Justitie 14. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Justitie over de juridische gevolgen van de razzia s die tegen een aantal Koerdische instellingen enkele dagen geleden werden uitgevoerd (nr ). - De minister van Justitie 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guy Milcamps aan de minister van Justitie over de verhuis van de Brusselse magistraten uit het Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Eric Libert aan de minister van Justitie over de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het Brusselse Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de toekomst van het Justitiepaleis van Brussel (nr ). - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de herinrichting van het Justitiepaleis te Brussel (nr ). - De minister van Justitie 16. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de minister van Justitie over criminele feiten rond abortus (nr ). - De minister van Justitie 17. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de uitbreiding van de gevangenis van Merksplas (nr ). - De minister van Justitie

10 18. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de bijsturing van omzendbrief nr. 154 (nr ). - De minister van Justitie 19. Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over de tragische situatie van de heer Moqadem aan wie de Staat gerechtskosten aanrekent (nr ). - De minister van Justitie 20. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het vergelijkend DNAonderzoek in het dossier over de moord op Joke Van Steen (nr ). - De minister van Justitie 21. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het onderzoek in de zaak De Gelder en de verklaringen desbetreffend van de procureur des Konings te Dendermonde (nr ). - De minister van Justitie 22. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Justitie over de controle op de identiteit van bedienaars van de erkende erediensten die via het departement van Justitie worden uitbetaald (nr ). - De minister van Justitie 23. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het onderzoek naar Sharia4Belgium en zijn woordvoerder (nr ). - De minister van Justitie 24. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de mogelijke uitlevering van Nizar Trabelsi (nr ). - De minister van Justitie 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de drugdiefstal uit het oude Antwerpse gerechtsgebouw (nr ). - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de diefstal van o.a. drugs uit het gerechtsgebouw van Antwerpen (nr ). - De minister van Justitie 26. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de achtereenvolgende overvallen op juweliers in Brussel (nr ). - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over een gewapende overval op juwelier te Schaarbeek (nr ).

11 - Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over de veiligheid in Brussel (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het sterk gestegen aantal gewapende overvallen (nr ). - De minister van Justitie 27. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de rellen van 12 april in Sint-Gillis en over de nultolerantie in de betrokken politiezone (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de rellen in Sint-Gillis (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de overvallen en de bestorming van een politiekantoor in Brussel en de maatregelen van de federale regering om de veiligheid in de hoofdstad te verbeteren (nr ). - De minister van Justitie 28. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de nultolerantie in Anderlecht (nr ). - De minister van Justitie 29. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de toekomst van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de ministeriële strategie bij het departement Justitie (nr ). - De minister van Justitie 30. Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over het nieuwe justitiepaleis te Doornik (nr ). - De minister van Justitie 31. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de merkwaardige tegenstrijdigheden inzake de geregistreerde criminaliteit in Brussel (nr ). - De minister van Justitie 32. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de voorstellen vanwege de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen tot besparing bij Justitie (nr ). - De minister van Justitie 33. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de zaak Giza (nr ). - De minister van Justitie

12 34. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over de veiligheid in Brussel (nr ). - De minister van Justitie 35. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het sterk gestegen aantal gewapende overvallen (nr ). - De minister van Justitie 36. Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de informatisering van het gerecht (nr ). - De minister van Justitie WOENSDAG 21 APRIL Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, nrs. 1338/1 tot 3. Amendementen van de heer Terwingen en van mevrouw Nyssens. Verslag namens de subcommissie Familierecht door mevrouw Valérie Déom. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Valérie Déom). - De bespreking werd beëindigd. - Amendement nr. 1 werd aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement. - Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Carina Van Cauter, Josy Arens) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft, nrs. 1511/1 tot 8. Amendementen van de dames Nyssens, Marghem en Lahaye-Battheu en de heer Terwingen. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Mia De Schamphelaere) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning bij echtscheiding betreft, nr. 1716/1. Verslag namens de subcommissie Familierecht uitgebracht door mevrouw Valérie Déom. - Mevrouw Valérie Déom werd als rapporteur aangewezen en heeft het verslag namens de subcommissie «Familierecht» voorgesteld. - De heer Terwingen c.s. heeft amendement nr. 19 ingediend. - De bespreking werd aangevat. 3. Hoorzitting met het College van Procureurs-Generaal over het jaarverslag De heren Cédric Visart de Bocarmé, Yves Liègeois, Marc de le Court, Frank Schins en Claude Michaux, procureurs-generaal, en de heer Johan Delmulle, federaal procureur, hebben een uiteenzetting gegeven. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden.

13 Volksgezondheid COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de epidemiologische studie in de omgeving van de kerncentrales (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de sigarettenprijs (nr ). - Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de verkoop van tabaksproducten onder de prijs van de fiscale zegel (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 3. Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eersteminister en minister van Sociale. Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het gebruik van peppillen door jongeren (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 4. Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het verbieden van roken in auto s in aanwezigheid van kinderen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 5. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over sekssomnia (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,

14 6. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over een Belgische hulpverleenster die onwettige abortussen organiseerde in het buitenland (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 7. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 8. Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de productie van de drug mephedrone te Antwerpen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 9. Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het rapport van het Kenniscentrum over de impact van de onafhankelijke huisartsenbezoekers (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 10. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de financiering van de representatieve beroepsorganisaties voor logopedisten (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 11. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de multidisciplinaire postoperatieve follow-up van patiënten met morbide obesitas (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,

15 12. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het namaken van geneesmiddelen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 13. Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over de combinatie van het arbeidsinkomen van bepaalde asielzoekers en de materiële opvang (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 14. Vraag van mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de herziening van het Samenwerkingsakkoord betreffende het beleid inzake armoedebestrijding (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 15. Vraag van mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de OCMW-steun aan daklozen (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 16. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de opvangplaatsen voor asielaanvragers (nr ). - Vraag van de heer Ben Weyts aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het nieuwe spreidingsplan voor asielzoekers (nr ). - Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de gevolgen van de aanslepende opvangcrisis (nr ). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de opvang van asielzoekers (nr ).

16 - Vraag van mevrouw Lieve Van Daele aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de malaise bij Fedasil (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 17. Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het opnemen van kinderen als aparte doelgroep bij onderzoek naar mensen in armoede (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. WOENSDAG 21 APRIL Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over de emissiekredieten (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 2. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de rapportage van België aan Europa met betrekking tot de ETS-richtlijn (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over de ministeriële bijeenkomst over de strijd tegen de ontbossing en de aantasting van bossen in de ontwikkelingslanden (nr ). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Klimaat en Energie over de internationale conferentie in Parijs over de strijd tegen de ontbossing (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over de oprichting van een Federaal Agentschap voor het milieu (nr ). - Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over het federaal Milieuagentschap (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 5. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de discussie over de EURO-normen op de milieuraad van 15 maart 2010 (nr ). - De minister van Klimaat en Energie

17 6. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de Petersberger Klimadialog en andere gelijkaardige initiatieven (nr ). - De minister van Klimaat en Energie Bedrijfsleven COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de heer Bart Laeremans DINSDAG 20 APRIL 2010 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 2468/1 en 2. Toegevoegde voorstellen : - Wetsvoorstel (Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Joseph George) tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, nrs. 793/1 tot 3. - Wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Kattrin Jadin, David Clarinval, Olivier Hamal) tot wijziging van artikel 85 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 328/1 tot 3. - Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Zoé Genot) tot wijziging van de wetgeving betreffende de consumentenkredieten, nr. 1538/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat betreft het doorlopend krediet, nr. 582/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat de persoonsgerichte kredietreclame betreft, nr. 2146/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte, Cathy Plasman) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft kredietgevers en kredietbemiddelaars die geen kredietinstelling zijn, nr. 2403/1. - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Alain Mathot) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen makkelijk krediet, nr. 1801/1. - Wetsvoorstel (Colette Burgeon, Karine Lalieux, Alain Mathot) tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen, nr. 1779/1. - Wetsvoorstel (Alain Mathot, Colette Burgeon, Karine Lalieux) tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en betreffende de jaarlijkse kostenpercentages, nr. 1940/1. - Wetsvoorstel (André Frédéric, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, Colette Burgeon) tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde de reële schuldenlast van de consumenten te meten, nr. 1847/1. - Wetsvoorstel (Linda Musin, Karine Lalieux, Colette Burgeon) tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet teneinde het toezicht op de kredietgevers en - bemiddelaars te versterken, nr. 860/1. - Voorstel van resolutie (Brigitte Wiaux, David Lavaux, Marie-Martine Schyns, Isabelle Tasiaux- De Neys) betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, teneinde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan, nrs. 1986/1 tot 4. - Wetsvoorstel (Josy Arens) tot responsabilisering van de bij het consumentenkrediet betrokken actoren en ter bestrijding van overmatige schuldenlast, nr. 1726/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katrien Partyka). Amendementen van de heer Bonte, mevrouw Almaci en de heer Jadot.

18 - De artikelsgewijze bespreking werd aangevat en beëindigd. - Er werden amendementen ingediend door de heer Logghe c.s., de heer Jadot c.s. en mevrouw Van der Auwera c.s. - De amendementen nrs 3, 4, 20 en 23 werden ingetrokken. - De amendementen nrs 1, 2, 5 tot 19, 21, 22 en 24 tot 26 werden verworpen. - De amendementen nrs 27 tot 33, alsook de aldus geamendeerde artikelen, werden aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82 van het Reglement. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, en mits enkele tekstverbeteringen, werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. WOENSDAG 21 APRIL Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het systeem van de elektronische voetbaltickets (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 2. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het niet langer verplicht beroep moeten doen op een geregistreerde aannemer voor toepassing van de verlaagde btw-voeten (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 3. Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het meldpunt malafide aannemers (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 4. Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de SABAM-bijdrage» (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de vennootschappen met fictief adres" (nr ) - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 6. Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de databank van SABAM (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 7. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over een elektronische versie van de aangetekende brief (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

19 8. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de Amerikaanse investeringen in België (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 9. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de reclame die sommige bouwbedrijven in de bus kregen» (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Werkgroep Voorstellen van resolutie WERKGROEP VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN BETREFFENDE VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea DINSDAG 20 APRIL Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans, Herman De Croo, Daniel Ducarme, Patrick Moriau) inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden, nrs. 2344/1 tot 3. - Het voorstel van resolutie zal aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. 2. Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Jean Cornil, Herman De Croo, Katia della Faille de Leverghem, Patrick Moriau, Marie-Martine Schyns, Daniel Ducarme) over het tot staan brengen van de ontbossing in de tropen en over duurzaam bosbeheer, met name in Congo, nrs. 2239/1 en 2. - Er werden amendementen voorgesteld door de heer Dallemagne. De heer de Donnea zal worden toegevoegd als mede-ondertekenaar. - Het voorstel van resolutie zal aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. 3. Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Daniel Ducarme, Françoise Colinia, Philippe Collard, Olivier Destrebecq, Denis Ducarme, Jacqueline Galant, Luc Gustin, Kattrin Jadin, Josée Lejeune, Olivier Maingain) over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps, nr. 2449/1. - Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Yolande Avontroodt, Patrick Moriau, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans) over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening, nr. 2463/1. - De indieners overwegen om voorstellen voor te bereiden. 4. Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Francis Van den Eynde, Alexandra Colen) betreffende de erkenning van de Holodomor of het verhongeren van de Oekraïense bevolking in de USSR, als genocide, nr. 398/1.

20 - Voorstel van resolutie (Roel Deseyn, Lieve Van Daele, Stefaan Vercamer, Katrien Partyka, Georges Dallemagne) over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in Oekraïne tussen 1932 en 1933, nr. 2529/1. - De voorstellen van resolutie zullen aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. Sociale Zaken + Volksgezondheid + Europese Aangelegenheden GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN, DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING EN HET ADVIESCOMITÉ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heer Yvan Mayeur en mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers en de heer Herman De Croo en mevrouw Vanessa Matz (S) DINSDAG 20 APRIL 2010 (Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat) De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. De stand van zaken van de omzetting van de Europese richtlijnen. - Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. - De voorzitters werden als rapporteurs aangewezen. Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot DINSDAG 20 APRIL 2010 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, nr. 2493/1. (Voortzetting). - Rapporteur : de heer Roel Deseyn (ter vervanging van de heer Jef Van den Bergh). - De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Ronny Balcaen, Patrick De Groote, Roel Deseyn en David Lavaux, mevrouw Ine Somers en de heer François Bellot. - De artikelsgewijze bespreking heeft eveneens plaatsgevonden. - Er werden amendementen ingediend door de heren Balcaen en Bellot c.s. - De artikelen en de amendementen werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82,1 van het Reglement. - Het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. Volgende vergadering : dinsdag 27 april 2010.

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 72 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 72 DE BELGIQUE QRVA 52 72 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 03-08 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 063 QRVA 53 063 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Parlementaire agenda 19/03/2012

Parlementaire agenda 19/03/2012 Parlementaire agenda 19032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Bijzondere Commissie Dexia (maandag 1903, om 14u; dinsdag 2003, om 10u en 14u; woensdag 2103, om 10u en 14u) Bespreking

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden?

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden? COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES du MARDI 17 NOVEMBRE 2009 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (2003-2004) Nr. 10 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 4 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Tiende Jaarverslag. van het RAADGEVEND COMITE VOOR DE TELECOMMUNICATIE. 1 januari 31 december 2003

Tiende Jaarverslag. van het RAADGEVEND COMITE VOOR DE TELECOMMUNICATIE. 1 januari 31 december 2003 RAADGEVEND COMIÉ VOOR DE ELECOMMUNICAIE iende Jaarverslag van het RAADGEVEND COMIE VOOR DE ELECOMMUNICAIE 1 januari 31 december 2003 B.I.P.. - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 BRUSSEL el. 02

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 OMZET 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 237 255 253 229 235 150 150 100 100 50 50 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 OMZET VOLGENS

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning Stuk 37-A (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 VERSLAG van het Rekenhof over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning 1493 IED R E K E N H O De Europese Unie en de Vlaamse

Nadere informatie

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog 46 Juli 2010 Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten Secrétariat de Direction Direction Qualité et Communication d encadrement ICT Direction Soutien au management Secrétariat ICT Correspondant

Nadere informatie