Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht."

Transcriptie

1 Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag 31 maart 2010 heeft een delegatie van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de kazernes van Helchteren, Leopoldsburg en Diest (citadel). De delegatie stond onder leiding van de heer Ludwig Vandenhove, voorzitter van de commissie, en bestond verder nog uit de volgende leden: de dames Ingrid Claes, Hilde Vautmans en Brigitte Wiaux en de heren Gerald Kindermans, Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens en Dirk Vijnck. Het bezoek is het eerste van een reeks bezoeken van de commissie naar aanleiding van de uitvoering van het Transformatieplan van de minister van Landsverdediging. Dit Transformatieplan luidt de recentste grote hervorming van het departement van Landsverdediging in en heeft tot gevolg dat een groot aantal kazernes wordt gesloten en andere heringericht doordat het de bedoeling is tot een grotere concentratie van personeel en middelen te komen. Van bij het begin was de belangstelling van de parlementsleden voor het plan groot. Het plan en meer in het bijzonder de uitvoering ervan en de bijhorende sociale begeleidingsmaatregelen werden dan ook reeds meerdere keren besproken in de commissie voor de Landsverdediging waar zij hebben aanleiding gegeven tot verschillende mondelinge vragen. Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Het Kwartier Helchteren is thans de thuisbasis van het 2de regiment veldartillerie (2A). Ingevolge het Transformatieplan werd de beslissing getroffen tot sluiting van het kwartier en wordt de eenheid opgenomen in een nieuwe eenheid, het Artilleriebataljon, te Brasschaat. Het Garnizoen Leopoldsburg is thans de thuisbasis van de 1 ste Brigade van de Landcomponent. Ingevolge het Transformatieplan zal deze brigade worden gereorganiseerd tot een Mediane Brigade die wordt gespreid over Leopoldsburg en Marche-en-Famenne, die elk twee mediane bataljons zullen tellen. De citadel van Diest (kwartier Limbosch) huisvest het 1 ste Bataljon Parachutisten sinds het bataljon werd opgericht na de Tweede wereldoorlog. De citadel, die uit het midden van de 19 de eeuw dateert, is een beschermd monument sinds Op 12 oktober 2009 kreeg het bataljon de mededeling dat de citadel zou worden gesloten. De militairen van de eenheid zullen in hoofdzaak worden verdeeld over de garnizoenen Tielen en Flawinne.

2 Eén van de factoren die in de beslissing tot sluiting van Helchteren en van de citadel te Diest een rol hebben gespeeld is dat voor de huidige infrastructuur van de beide sites aanzienlijke moderniseringskosten zouden moeten worden gemaakt om te kunnen beantwoorden aan de vigerende bouwtechnische normen en deze inzake de arbeidsbescherming. Een van de grote vraagtekens als gevolg van de sluiting van de kazernes is de nieuwe bestemming die zij zullen krijgen en wat er ondertussen - na het vertrek van de militairen - mee zal gebeuren. De mogelijkheden zijn soms immers sterk beperkt. De gevolgen voor het personeel en de sociale begeleidingsmaatregelen waarop dit beroep kan doen, vormen echter het aspect van de hervorming dat de grootste aandacht naar zich toe trekt. De leden van de delegatie kregen op elk van de drie bezochte sites een rondleiding. Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter : de heer François Bellot DONDERDAG 1 APRIL 2010 Regeling van de werkzaamheden. - De commissie heeft eenparig beslist om de heren Olivier Viola (assistent bij de faculteit Geschiedenis van de Universiteit van Luik) en Bart Van der Herten (ambtenaar bij de Vlaamse overheid) als deskundigen aan te stellen. MAANDAG 19 APRIL 2010 Regeling van de werkzaamheden. - De deskundigen hebben toelichting gegeven bij hun nota met voorstellen over de regeling van de werkzaamheden. - Er heeft vervolgens een gedachtewisseling plaatsgevonden. - De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. WOENSDAG 21 APRIL 2010 Hoorzitting met de heren Enrico Grillo Pasquarelli, Christian Faure en Patrizio Grillo (Europese Commissie DG Move). - De genodigden hebben een inleidende uiteenzetting gehouden. - Er heeft vervolgens een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd: de heren Ronny Balcaen en Roel Deseyn, mevrouw Valérie De Bue, de heren Patrick De Groote, Jan Mortelmans, Philippe Blanchart, David Geerts, David Lavaux, François Bellot, Paul Vanhie en Ludo Van Campenhout. Volgende vergadering : maandag 26 april 2010.

3 Werkgroep «Overheidsaansprakelijkheid» WERKGROEP OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID VOOR HET OPTREDEN VAN DE WETGEVENDE MACHT Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea MAANDAG 19 APRIL 2010 Hoorzitting met : - de heer Jean-François Leclercq (procureur-generaal bij het Hof van Cassatie) en de heer Patrick Duinslager (advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie); - de heer André Alen (professor aan de K.U.Leuven; rechter in het Grondwettelijk Hof). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). - Na een inleidende uiteenzetting hebben de heren Jean-François Leclercq, Patrick Duinslager en André Alen op de vragen van de heren Bart Laeremans en François-Xavier de Donnea geantwoord. Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het taalevenwicht bij de DGOS (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 2. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de internationale conferentie over voedselveiligheid (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 3. Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het afstappen van de genitale verminking van vrouwen en van besnijdenis in Senegal (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 4. Vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het akkoord tussen de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en het Centre for the Development of Enterprise (CDE) (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking

4 5. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de vrij merkwaardige reactie van de minister op de jongste uitspraken van Europees commissaris De Gucht in verband met Congo (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 6. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het Belgisch programma in het kader van de Fast Start (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 7. Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de huidige politieke en humanitaire situatie in het Afrikaanse land Niger (nr ). - De minister van Ontwikkelingssamenwerking 8. Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de aankondiging door Israël van de bouw van nieuwe kolonies en de onvoorziene juridische wendingen die Ehoud Olmert erbij betrekken (nr ). 9. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de zaak van de Marokkaanse naamgeving (nr ). 10. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de sancties tegen Iran (nr ). 11. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Turks-Armeense kwestie (nr ). 12. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over moorden op blanken in Zuid-Afrika (nr ).

5 13. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over corruptie in Kosovo (nr ). 14. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de betrokkenheid van Belgisch-Turkse politici bij een opmerkelijke conferentie in Istanboel (nr ). 15. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de vrij merkwaardige reactie van de minister op de jongste uitspraken van Europees commissaris De Gucht in verband met Congo (nr ). 16. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het Belgische antwoord op de vraag naar een VN-onderzoekscommissie inzake de mensenrechtenschendingen in Birma (nr ). 17. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de slachtpartijen in Boven-Uele en de Belgische actie (nr ). 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de aangekondigde verkiezingen in Birma en de pragmatische houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van de junta (nr ). - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de hernieuwing van de gemeenschappelijk standpunt van de EU over Myanmar tijdens de volgende RAZEB op het einde van de maand april (nr ).

6 19. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de bijdrage van België voor het oplossen van de Griekse crisis en het invoeren van een economische regering voor Europa (nr ). 20. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Belgische rol bij besluitvorming binnen de VN (nr ). 21. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over zijn recente reis naar China (nr ). 22. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (nr ). - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de keuze inzake Belgische ambassades en consulaten in het buitenland (nr ). 23. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de opening van het nieuwe consulaat in Tokio (nr ). 24. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het standpunt van de ICG (International Crisis Group) omtrent de huidige situatie in Congo (nr ). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het laatste rapport van International Crisis Group over democratisering in Congo (nr ).

7 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Daniel Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de mensenrechtensituatie in Kabylië (nr ). - Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de positie van de Kabylen (Berbers) in het Noordafrikaanse land Algerije (nr ). heeft geantwoord. 26. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over over het laatste verslag van de Federale Ombudsman (nr ). heeft geantwoord. 27. Vraag de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de renovatie van de Belgische ambassade te Kinshasa (nr ). heeft geantwoord. 28. Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over de terugval in de Amerikaanse investeringen in België (nr ). heeft geantwoord. 29. Vraag van de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het ontbreken van een overlijdensakte van Muriel Degauque (nr ). heeft geantwoord. COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sonja Becq DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over de ontsnapping uit de gevangenis van Antwerpen (nr ). - De minister van Justitie

8 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over de overbevolking en de renovatie van de strafinrichtingen (nr ). - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over de renovatie van de strafinrichtingen (nr ). - De minister van Justitie 3. Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Justitie over het transversaal onderwijs- en opleidingbeleid in de strafinrichtingen (nr ). - De minister van Justitie 4. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de opvolging van minderjarigen door de jeugdrechtbank (nr ). - De minister van Justitie 5. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over de resultaten van de interministeriële conferentie (nr ). - De minister van Justitie 6. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over het pilootproject nultolerantie in Kortrijk (nr ). - De minister van Justitie 7. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de minister van Justitie over de functie van maatschappelijk assistent bij de lokale besturen in het kader van de gerechtelijke alternatieve maatregelen (nr ). - De minister van Justitie 8. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen over het verbod op naaktfouilleringen (nr ). - De minister van Justitie 9. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het vrijgeven van inlichtingen over het gevangenisregime van beruchte gedetineerden (nr ). - De minister van Justitie 10. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de brief van de magistraten van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg (nr ). - De minister van Justitie

9 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over het personeeltekort bij de veiligheidskorpsen in Brussel (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het gebrek aan personeel bij het veiligheidskorps (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de vrijlating van een wegpiraat (nr ). - De minister van Justitie 12. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over de bronnenbescherming en meer bepaald het recente voorval bij Antenne Centre Télévision (nr ). - De minister van Justitie 13. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over de energie-efficiëntie in de gevangenissen en de gerechtsgebouwen (nr ). - De minister van Justitie 14. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Justitie over de juridische gevolgen van de razzia s die tegen een aantal Koerdische instellingen enkele dagen geleden werden uitgevoerd (nr ). - De minister van Justitie 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guy Milcamps aan de minister van Justitie over de verhuis van de Brusselse magistraten uit het Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Eric Libert aan de minister van Justitie over de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het Brusselse Justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de toekomst van het Justitiepaleis van Brussel (nr ). - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de herinrichting van het Justitiepaleis te Brussel (nr ). - De minister van Justitie 16. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de minister van Justitie over criminele feiten rond abortus (nr ). - De minister van Justitie 17. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de uitbreiding van de gevangenis van Merksplas (nr ). - De minister van Justitie

10 18. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de bijsturing van omzendbrief nr. 154 (nr ). - De minister van Justitie 19. Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over de tragische situatie van de heer Moqadem aan wie de Staat gerechtskosten aanrekent (nr ). - De minister van Justitie 20. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het vergelijkend DNAonderzoek in het dossier over de moord op Joke Van Steen (nr ). - De minister van Justitie 21. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over het onderzoek in de zaak De Gelder en de verklaringen desbetreffend van de procureur des Konings te Dendermonde (nr ). - De minister van Justitie 22. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Justitie over de controle op de identiteit van bedienaars van de erkende erediensten die via het departement van Justitie worden uitbetaald (nr ). - De minister van Justitie 23. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het onderzoek naar Sharia4Belgium en zijn woordvoerder (nr ). - De minister van Justitie 24. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de mogelijke uitlevering van Nizar Trabelsi (nr ). - De minister van Justitie 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de drugdiefstal uit het oude Antwerpse gerechtsgebouw (nr ). - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de diefstal van o.a. drugs uit het gerechtsgebouw van Antwerpen (nr ). - De minister van Justitie 26. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de achtereenvolgende overvallen op juweliers in Brussel (nr ). - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over een gewapende overval op juwelier te Schaarbeek (nr ).

11 - Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over de veiligheid in Brussel (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het sterk gestegen aantal gewapende overvallen (nr ). - De minister van Justitie 27. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de rellen van 12 april in Sint-Gillis en over de nultolerantie in de betrokken politiezone (nr ). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de rellen in Sint-Gillis (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de overvallen en de bestorming van een politiekantoor in Brussel en de maatregelen van de federale regering om de veiligheid in de hoofdstad te verbeteren (nr ). - De minister van Justitie 28. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de nultolerantie in Anderlecht (nr ). - De minister van Justitie 29. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de toekomst van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de ministeriële strategie bij het departement Justitie (nr ). - De minister van Justitie 30. Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over het nieuwe justitiepaleis te Doornik (nr ). - De minister van Justitie 31. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de merkwaardige tegenstrijdigheden inzake de geregistreerde criminaliteit in Brussel (nr ). - De minister van Justitie 32. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de voorstellen vanwege de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen tot besparing bij Justitie (nr ). - De minister van Justitie 33. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de zaak Giza (nr ). - De minister van Justitie

12 34. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over de veiligheid in Brussel (nr ). - De minister van Justitie 35. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het sterk gestegen aantal gewapende overvallen (nr ). - De minister van Justitie 36. Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over de informatisering van het gerecht (nr ). - De minister van Justitie WOENSDAG 21 APRIL Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, nrs. 1338/1 tot 3. Amendementen van de heer Terwingen en van mevrouw Nyssens. Verslag namens de subcommissie Familierecht door mevrouw Valérie Déom. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Valérie Déom). - De bespreking werd beëindigd. - Amendement nr. 1 werd aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement. - Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Carina Van Cauter, Josy Arens) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft, nrs. 1511/1 tot 8. Amendementen van de dames Nyssens, Marghem en Lahaye-Battheu en de heer Terwingen. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Mia De Schamphelaere) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning bij echtscheiding betreft, nr. 1716/1. Verslag namens de subcommissie Familierecht uitgebracht door mevrouw Valérie Déom. - Mevrouw Valérie Déom werd als rapporteur aangewezen en heeft het verslag namens de subcommissie «Familierecht» voorgesteld. - De heer Terwingen c.s. heeft amendement nr. 19 ingediend. - De bespreking werd aangevat. 3. Hoorzitting met het College van Procureurs-Generaal over het jaarverslag De heren Cédric Visart de Bocarmé, Yves Liègeois, Marc de le Court, Frank Schins en Claude Michaux, procureurs-generaal, en de heer Johan Delmulle, federaal procureur, hebben een uiteenzetting gegeven. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden.

13 Volksgezondheid COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers DINSDAG 20 APRIL Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de epidemiologische studie in de omgeving van de kerncentrales (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de sigarettenprijs (nr ). - Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de verkoop van tabaksproducten onder de prijs van de fiscale zegel (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 3. Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eersteminister en minister van Sociale. Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het gebruik van peppillen door jongeren (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 4. Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het verbieden van roken in auto s in aanwezigheid van kinderen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 5. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over sekssomnia (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,

14 6. Vraag van mevrouw Alexandra Colen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over een Belgische hulpverleenster die onwettige abortussen organiseerde in het buitenland (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 7. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 8. Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de productie van de drug mephedrone te Antwerpen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 9. Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het rapport van het Kenniscentrum over de impact van de onafhankelijke huisartsenbezoekers (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 10. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de financiering van de representatieve beroepsorganisaties voor logopedisten (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 11. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de multidisciplinaire postoperatieve follow-up van patiënten met morbide obesitas (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,

15 12. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het namaken van geneesmiddelen (nr ). - De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, 13. Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over de combinatie van het arbeidsinkomen van bepaalde asielzoekers en de materiële opvang (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 14. Vraag van mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de herziening van het Samenwerkingsakkoord betreffende het beleid inzake armoedebestrijding (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 15. Vraag van mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de OCMW-steun aan daklozen (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 16. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de opvangplaatsen voor asielaanvragers (nr ). - Vraag van de heer Ben Weyts aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het nieuwe spreidingsplan voor asielzoekers (nr ). - Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de gevolgen van de aanslepende opvangcrisis (nr ). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de opvang van asielzoekers (nr ).

16 - Vraag van mevrouw Lieve Van Daele aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over de malaise bij Fedasil (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 17. Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over het opnemen van kinderen als aparte doelgroep bij onderzoek naar mensen in armoede (nr ). - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. WOENSDAG 21 APRIL Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over de emissiekredieten (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 2. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de rapportage van België aan Europa met betrekking tot de ETS-richtlijn (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over de ministeriële bijeenkomst over de strijd tegen de ontbossing en de aantasting van bossen in de ontwikkelingslanden (nr ). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Klimaat en Energie over de internationale conferentie in Parijs over de strijd tegen de ontbossing (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over de oprichting van een Federaal Agentschap voor het milieu (nr ). - Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over het federaal Milieuagentschap (nr ). - De minister van Klimaat en Energie 5. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de discussie over de EURO-normen op de milieuraad van 15 maart 2010 (nr ). - De minister van Klimaat en Energie

17 6. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de Petersberger Klimadialog en andere gelijkaardige initiatieven (nr ). - De minister van Klimaat en Energie Bedrijfsleven COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de heer Bart Laeremans DINSDAG 20 APRIL 2010 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 2468/1 en 2. Toegevoegde voorstellen : - Wetsvoorstel (Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Joseph George) tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, nrs. 793/1 tot 3. - Wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Kattrin Jadin, David Clarinval, Olivier Hamal) tot wijziging van artikel 85 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 328/1 tot 3. - Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Zoé Genot) tot wijziging van de wetgeving betreffende de consumentenkredieten, nr. 1538/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat betreft het doorlopend krediet, nr. 582/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat de persoonsgerichte kredietreclame betreft, nr. 2146/1. - Wetsvoorstel (Hans Bonte, Cathy Plasman) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft kredietgevers en kredietbemiddelaars die geen kredietinstelling zijn, nr. 2403/1. - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Alain Mathot) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen makkelijk krediet, nr. 1801/1. - Wetsvoorstel (Colette Burgeon, Karine Lalieux, Alain Mathot) tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen, nr. 1779/1. - Wetsvoorstel (Alain Mathot, Colette Burgeon, Karine Lalieux) tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en betreffende de jaarlijkse kostenpercentages, nr. 1940/1. - Wetsvoorstel (André Frédéric, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, Colette Burgeon) tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde de reële schuldenlast van de consumenten te meten, nr. 1847/1. - Wetsvoorstel (Linda Musin, Karine Lalieux, Colette Burgeon) tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet teneinde het toezicht op de kredietgevers en - bemiddelaars te versterken, nr. 860/1. - Voorstel van resolutie (Brigitte Wiaux, David Lavaux, Marie-Martine Schyns, Isabelle Tasiaux- De Neys) betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, teneinde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan, nrs. 1986/1 tot 4. - Wetsvoorstel (Josy Arens) tot responsabilisering van de bij het consumentenkrediet betrokken actoren en ter bestrijding van overmatige schuldenlast, nr. 1726/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katrien Partyka). Amendementen van de heer Bonte, mevrouw Almaci en de heer Jadot.

18 - De artikelsgewijze bespreking werd aangevat en beëindigd. - Er werden amendementen ingediend door de heer Logghe c.s., de heer Jadot c.s. en mevrouw Van der Auwera c.s. - De amendementen nrs 3, 4, 20 en 23 werden ingetrokken. - De amendementen nrs 1, 2, 5 tot 19, 21, 22 en 24 tot 26 werden verworpen. - De amendementen nrs 27 tot 33, alsook de aldus geamendeerde artikelen, werden aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82 van het Reglement. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, en mits enkele tekstverbeteringen, werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. WOENSDAG 21 APRIL Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het systeem van de elektronische voetbaltickets (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 2. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het niet langer verplicht beroep moeten doen op een geregistreerde aannemer voor toepassing van de verlaagde btw-voeten (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 3. Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het meldpunt malafide aannemers (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 4. Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de SABAM-bijdrage» (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de vennootschappen met fictief adres" (nr ) - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 6. Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de databank van SABAM (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 7. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over een elektronische versie van de aangetekende brief (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

19 8. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de Amerikaanse investeringen in België (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 9. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de reclame die sommige bouwbedrijven in de bus kregen» (nr ). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Werkgroep Voorstellen van resolutie WERKGROEP VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN BETREFFENDE VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea DINSDAG 20 APRIL Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans, Herman De Croo, Daniel Ducarme, Patrick Moriau) inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden, nrs. 2344/1 tot 3. - Het voorstel van resolutie zal aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. 2. Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Jean Cornil, Herman De Croo, Katia della Faille de Leverghem, Patrick Moriau, Marie-Martine Schyns, Daniel Ducarme) over het tot staan brengen van de ontbossing in de tropen en over duurzaam bosbeheer, met name in Congo, nrs. 2239/1 en 2. - Er werden amendementen voorgesteld door de heer Dallemagne. De heer de Donnea zal worden toegevoegd als mede-ondertekenaar. - Het voorstel van resolutie zal aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. 3. Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Daniel Ducarme, Françoise Colinia, Philippe Collard, Olivier Destrebecq, Denis Ducarme, Jacqueline Galant, Luc Gustin, Kattrin Jadin, Josée Lejeune, Olivier Maingain) over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps, nr. 2449/1. - Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Yolande Avontroodt, Patrick Moriau, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans) over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening, nr. 2463/1. - De indieners overwegen om voorstellen voor te bereiden. 4. Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Francis Van den Eynde, Alexandra Colen) betreffende de erkenning van de Holodomor of het verhongeren van de Oekraïense bevolking in de USSR, als genocide, nr. 398/1.

20 - Voorstel van resolutie (Roel Deseyn, Lieve Van Daele, Stefaan Vercamer, Katrien Partyka, Georges Dallemagne) over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in Oekraïne tussen 1932 en 1933, nr. 2529/1. - De voorstellen van resolutie zullen aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen worden overgezonden. Sociale Zaken + Volksgezondheid + Europese Aangelegenheden GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN, DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING EN HET ADVIESCOMITÉ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heer Yvan Mayeur en mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers en de heer Herman De Croo en mevrouw Vanessa Matz (S) DINSDAG 20 APRIL 2010 (Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat) De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. De stand van zaken van de omzetting van de Europese richtlijnen. - Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. - De voorzitters werden als rapporteurs aangewezen. Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot DINSDAG 20 APRIL 2010 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, nr. 2493/1. (Voortzetting). - Rapporteur : de heer Roel Deseyn (ter vervanging van de heer Jef Van den Bergh). - De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Ronny Balcaen, Patrick De Groote, Roel Deseyn en David Lavaux, mevrouw Ine Somers en de heer François Bellot. - De artikelsgewijze bespreking heeft eveneens plaatsgevonden. - Er werden amendementen ingediend door de heren Balcaen en Bellot c.s. - De artikelen en de amendementen werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. - De commissie heeft beslist om af te wijken van artikel 82,1 van het Reglement. - Het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. Volgende vergadering : dinsdag 27 april 2010.

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Commissie van Buitenlandse Zaken

Commissie van Buitenlandse Zaken Commissies WOENSDAG 6 JANUARI 2010 BEZOEK VAN EEN THAISE DELEGATIE Commissie van Buitenlandse Zaken Op 6 januari 2010 ontving de heer Geert Versnick, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen,

Nadere informatie

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1.

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1. Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 5 JANUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 52 2615/001 1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TABEL VAN DE VOORSTELLEN EN WETSONTWERPEN ALS NIET-BESTAANDE BESCHOUWD TEN GEVOLGE VAN DE ONTBINDING VAN DE KAMERS OP 7 mei 2010 INHOUD A.Voorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 67 QRVA 52 67 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 Voorzitterschap DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN FRANKRIJK AAN DE

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 Voorzitterschap MAANDAG, 21 DECEMBER 2009 REPUBLIEK INDIA Op 21 december 2009 had de heer

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 23 zetels CD&V 1. Inge Vervotte (eed: 28/06/2007) Vervangen door eerste opvolgster Katrien Schryvers (eed: 21/12/2007) Inge Vervotte nam op 31/12/2008 haar parlementair

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/ 11/2009 tot 04/ 12/ 2009 079 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 66 52 66 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 22-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92 QRVA 52 92 QRVA 52 92 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 01-02 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e législature van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 Voorzitterschap DINSDAG, 1 DECEMBER 2009 KONINKRIJK THAILAND Op 1 december 2009 had de heer

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 52 QRVA 52 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-03 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 73 QRVA 52 73 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 17-08 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/03/2010 tot 26/03/2010 92 Commissies Politie + Inlichtingen GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 01/2009 tot 23/ 01/ 2009 049 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord.

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. Commissies Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot MAANDAG 1 FEBRUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/02/2010 tot 12/02/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/02/2010 tot 12/02/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 08/02/2010 tot 12/02/2010 87 Bericht Bericht aan de lezers De Kamer online past zich aan. Graag houden we rekening met

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85 Voorzitterschap MAANDAG 11 JANUARI 2010 REPUBLIEK BULGARIJE Op 11 januari 2010 ontmoette

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 4/ 05/2009 tot 8/ 05/ 2009 061 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE QRVA 52 75 QRVA 52 75 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 07-09 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 11/2007 tot 23/ 11/2007 006 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4812 QRVA 52 022 cdh : centre

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e législature van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82 Voorzitterschap DINSDAG 1 DECEMBER 2009 CANADA Op 1 december 2009 werd de heer L. de Lorimier,

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Inhoud. Commissievergaderingen 5

Inhoud. Commissievergaderingen 5 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Voorstel van resolutie 27 Mondelinge vragen 27 Europees Parlement - Onerenigbaarheden 30 Klachten

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 01/03/2010 tot 05/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 01/03/2010 tot 05/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 01/03/2010 tot 05/03/2010 89 Voorzitterschap WOENSDAG 13 JANUARI 2010 AUDIËNTIE VAN MEVROUW JOZEFINA TOPALLI, VOORZITTER

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 26/ 01/2009 tot 30/ 01/ 2009 050 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 15/03/2010 tot 19/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 15/03/2010 tot 19/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 15/03/2010 tot 19/03/2010 91 Commissies DONDERDAG 18 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN GROEP DEELNEMERS AAN DE HOGERE STUDIES

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90 Voorzitterschap DINSDAG 16 FEBRUARI 2010 ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE Op dinsdag 16 februari

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 26/ 10/2009 tot 30/ 10/ 2009 075 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 20/ 07/2009 tot 03/ 10/ 2009 072 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 13/05/2008 tot 16/05/2008 025 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 02/06/2008 tot 06/06/2008 028 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 71 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 27-07 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 12/ 01/2009 tot 16/ 01/ 2009 048 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95 Commissies DINSDAG 27 APRIL 2010 BEZOEK VAN DE ALBANESE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/06/2008 tot 04/07/2008 032 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Naturalisaties. Volksgezondheid

Naturalisaties. Volksgezondheid Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Naturalisaties Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant MAANDAG 4, DINSDAG 5, WOENSDAG 6, DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 APRIL 2011 Individueel onderzoek van naturalisatieaanvragen.

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2011.

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2011. Juridisch bulletin Parlementaire vragen en antwoorden 2011 www.rkw.be Inhoud 1 Senaat 4 1.1 Vraag om uitleg nr. 5-917 van mevrouw Fabienne Winckel van 12 mei 2011 (F) aan de Vice- Eersteminister en Minister

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 16/06/2008 tot 20/06/2008 030 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 22/ 06/2009 tot 26/ 06/ 2009 068 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 10/2009 tot 23/ 10/ 2009 074 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie