Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker"

Transcriptie

1 Jaargang 2 Nummer 7 oktober 2006 Loek Hermans LOEK HERMANS, VOORZITTER MKB-NEDERLAND Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker Driekwart van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) wil groeien maar heeft moeite daarvoor financiering te vinden, zegt de voorzitter van MKB-Nederland Loek Hermans. Een ander probleem waarmee het bedrijfsleven in toenemende mate kampt, is de bedrijfsopvolging. De deskundigheid van FFP-gecertificeerde financieel planners biedt uitkomst, vindt Hermans. Een vitaal mkb-bedrijfsleven is voor de Nederlandse internationale concurrentiepositie van groot belang, is te lezen in het onafhankelijke middellange termijnadvies Voluit vooruit voor het MKB! dat is opgesteld door prof. dr. Leo Stevens voor de periode van 2006 tot In het advies zijn zestig maatregelen opgenomen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt in ons land. Het mkb omvat 98 procent van het bedrijfsleven. Gemiddeld telt een bedrijf zeven medewerkers. Met ruim drie miljoen werknemers is het mkb daarmee de grootste werkgever in Nederland, goed voor bijna 60 procent van de werkgelegenheid in de particuliere sector. De overheid, schrijft Stevens, moet zich daarom sterker bewust zijn van het belang van de mkb-sector als de dieselmotor van de BV Nederland. Overzicht bewaren Financieel Nederland is volop in beweging. De economie trekt aan en het vertrouwen van de consument groeit, maar ook is er onzekerheid over de financiële toekomst aangezien het politieke spectrum na de parlementsverkiezingen in november wellicht verandert. De komende tijd barst het debat over verschillende actuele financiële thema s daarom weer in alle hevigheid los. Hierbij denk ik aan thema s als de verdere beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de levensloop- en/of spaarloonregeling en de per 1 januari ingevoerde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Financiële planning wordt door dit alles niet makkelijker, wél interessanter. Aan de FFP er de taak om in roerige tijden het overzicht te bewaren, en zijn cliënten bij te staan met zijn integrale deskundigheid. Ook de Vereniging FFP is in beweging. Als groeiende beroepsvereniging zoeken we constant naar manieren om de meerwaarde van de FFP-certificering nog beter te communiceren naar zowel financieel dienstverleners als de consument. In het kader van deze zoektocht past ook het positionering- en profileringonderzoek dat wij op dit moment uitvoeren. Ten slotte wil ik u attent maken op het seminar dat de Vereniging FFP houdt in het kader van haar tienjarig bestaan. Het seminar staat in het teken van de komende verkiezingen. Dit spraakmakend politiek debat vindt plaats op woensdag 25 oktober in de Grote Kerk in Den Haag. Het belooft een inspirerende middag te worden. U bent van harte welkom en ik zie ernaar uit u daar persoonlijk te begroeten. Henk Duthler Voorzitter Vereniging FFP

2 FFP Interview Groei realiseren Een probleem is volgens Hermans dat, ofschoon de economie aantrekt en veel bedrijven (willen) groeien, zij worden geremd door het ontbreken van mogelijkheden voor externe financiering. In de Basel 1 en Basel 2-akkoorden zijn er voor banken nieuwe regels bepaald om tot een betere Europese afstemming te komen. Zo moeten banken bij kredietverstrekkingen de solvabiliteitpositie van ondernemingen meer in het oog houden. Echter, bij gebrek aan voldoende eigen vermogen is het vooral voor kleine bedrijven ontzettend lastig vreemd vermogen aan te trekken. Een gemiste kans, meent Hermans, omdat bedrijven daardoor niet de gewenste groei kunnen realiseren. Met als gevolg dat de economische groei in ons land ook niet echt kan doorzetten. Om weer een geoliede economie te krijgen voert MKB- Nederland overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de banken. We voeren een tweesporenbeleid, zegt Hermans. Bij het departement Economische Zaken willen we bewerkstelligen dat het aanbod van externe financieringsmogelijkheden wordt vergroot. Bij de banken dringen we erop aan dat ze, ondanks de toegenomen regeldruk, het tempo waar mogelijk willen versnellen waarmee kredietaanvragen worden behandeld. Vanwege de ellenlange procedures is de kans op een succesvolle aanvraag nu zeer klein. Integraal advies Om toch de groeidoelstellingen te verwezenlijken, vindt Hermans dat ondernemers in het mkb, vooral directeurgrootaandeelhouders (DGA s) meer gebruik moeten maken van de kennis van FFP-gecertificeerde financieel planners. Een FFP er overziet het gehele spectrum, privé én zakelijk. In tegenstelling tot een fiscalist of accountant is een FFP er in staat integraal te adviseren. Hermans denkt dat advies van FFP ers ondernemers kan helpen een juiste balans te vinden tussen het privévermogen en het zakelijke vermogen, zodat de fiscale consequenties van persoonlijke gebeurtenissen in het leven van de ondernemer (huwelijk, echtscheiding, overlijden) de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Tegelijkertijd blijft de solvabiliteitspositie van de onderneming gezond, wat bijdraagt aan het succesvol verwerven van externe financieringen. Meer bedrijfsoverdrachten De bedrijfsopvolging is een ander probleem waarmee steeds meer ondernemers in het vergrijzende mkb kampen. Hermans zegt dat in de toekomst jaarlijks tussen de vijftienduizend tot achttienduizend ondernemers in het mkb een geschikte opvolger voor hun bedrijf zullen willen vinden. De kans is groot dat zij geen of niet de meest geschikte opvolger kunnen vinden. Met dat laatste bedoel ik dat een opvolger die veelal in de eigen familiekring wordt gevonden niet altijd de meest geschikte ondernemer is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, laat staan om groei te verwezenlijken. Een slecht teken voor onze economie. Ook Stevens schrijft in zijn nota dat het belang van de continuïteit van mkb-bedrijven niet mag worden geschaad door stuntelig verlopende overdrachtprocessen. Hij wijst erop dat het risico van een suboptimale afwikkeling groot is. Overdrager en opvolger zijn meestal niet goed voorbereid op de overdracht. Er ligt een spanningsveld tussen de continuïteitswaarde en directe opbrengstwaarde van de onderneming. Het verdient aanbeveling als algemene regel in te voeren dat de continuïteitswaarde van een onderneming (goingconcernwaarde) fiscaal als bepalende waarde geldt, zo betoogt Stevens (zie ook het bericht Knelpunten bedrijfsoverdracht in het mkb ). Nederland kán winnen De beleidsnota van Stevens geeft belangrijke voeding aan de beleidsbrochure Nederland kán winnen, waarin MKB-Nederland samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW de gezamenlijke economische keuzes presenteert voor de komende kabinetsperiode van 2007 tot en met Een belangrijk punt uit het 93 adviezen tellende document luidt dan ook: Eén op de vier ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is bezig met de overdracht van zijn bedrijf. Bedrijfsoverdrachten vormen een essentieel onderdeel van de economische dynamiek. Het is belangrijk dat ze soepel verlopen, ook omdat de goodwill die verdampt bij mislukkingen een aanzienlijk maatschappelijk verlies oplevert. De fiscale faciliteiten die van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht moeten kritisch worden doorgelicht. De samenhang tussen de verschillende instrumenten is gebrekkig en moet worden verbeterd. Financieel plan Ook op het gebied van bedrijfsopvolging is de integrale deskundigheid van FFP ers daarom gewenst, stelt 2

3 Hermans. Volgens hem komt het regelmatig voor dat ondernemers de waarde van hun onderneming te hoog schatten en daarmee rekening houden in hun pensioenvoorziening zodat later bij verkoop blijkt dat de onderneming veel lager moet worden gewaardeerd. Dan heb je toch een groot probleem, benadrukt Hermans. Het is daarom zaak dat ondernemers zo vroeg mogelijk een financieel plan opstellen, met daarin aandacht voor hun toekomstvoorzieningen, inclusief de bedrijfsopvolging. Maar ook met zaken als het treffen van financiële maatregelen in geval van arbeidsongeschiktheid kan een ondernemer niet vroeg genoeg beginnen, zegt Hermans. Dat is een kwestie van professionaliteit. Bovendien brengt het op hogere leeftijd sluiten van een arbeidsongeschiktheidverzekering hogere kosten met zich mee. Je kunt dus maar beter bijtijds een geschikte verzekering sluiten. Met hun brede visie bieden FFP ers een goed overzicht in het uitdijende aanbod financiële producten, aldus Hermans. Meer informatie De beleidsbrochure Nederland kán winnen waarin VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke economische keuzes voor de komende kabinetsperiode ( ) presenteren is te downloaden via Geef de zoekopdracht Nederland kan winnen en open de nieuwspagina Overheid moet ondernemers vertrouwen gunnen. Onderaan de pagina kunt u het pdf-bestand van de brochure downloaden. Op is ook Voluit vooruit voor het MKB! MKB-pakket voor de middellange termijn. 60 maatregelen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt, het onafhankelijke advies van prof. dr. L.G.M. Stevens aan MKB-Nederland te downloaden. Geef de zoekopdracht Stevens en open de nieuws-pagina Zestig maatregelen voor een krachtig mkb. Onderaan de pagina kunt u het pdf-bestand van de beleidsnota downloaden. Knelpunten bedrijfsoverdracht in het mkb Volgens het rapport Bedrijfsoverdracht in het mkb, moeilijk of gemakkelijk van onderzoeksbureau Langman Economen zijn er zes markante knelpunten*: 1. De waardering van de onderneming Veel ondernemers overschatten het winstpotentieel van hun onderneming en onderschatten de alternatieve mogelijkheden van potentiële overnemers; 2. Het vinden van een wederpartij Ondernemers zetten hun bedrijf niet graag in de etalage, omdat dit onrust wekt bij werknemers en afnemers. Voor de zittende ondernemer bemoeilijkt dat het vinden van een geschikte koper, voor potentiële kopers bemoeilijkt dat het vinden van een geschikt bedrijf; 3. De emotionele aspecten Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als hun levenswerk. Dat maakt het moeilijk om zelf de nodige afstand te nemen. Die problematiek wordt nog versterkt door de belanghebbende aan de zijlijn; de aanwezigheid van niet-overnemende kinderen bij een familieoverdracht en niet-overnemende werknemers bij een managementbuy-out; 4. De informatieachterstand van de koper Bij familieoverdrachten en management buy-outs kent de koper het bedrijf doorgaans van binnen en van buiten, hoewel ook dan verrassingen niet zijn uit te sluiten. Bij een management buy-in worden de onderhandelingen bemoeilijkt doordat de verkoper een veel beter beeld van de onderneming heeft dan de koper; 5. Het afrekenen met de fiscus Vanuit fiscaal oogpunt is er een groot verschil tussen de overdracht van een IB-onderneming en een BV. De verkopende IB-ondernemer moet over de stakingswinst afrekenen met de fiscus, iets dat de directeureigenaar van een BV bij een goede structurering kan uitstellen. De fiscale claim legt een grote wig tussen koopkosten en verkoopopbrengst. Dit kan de onderhandelingen bemoeilijken en soms zelfs in de weg staan van een geslaagde overdracht; 6. Het verkrijgen van financiering De kopende ondernemer zal financiering moeten vinden voor de koopsom. Het gaat daarbij om inbreng van risico-dragend vermogen, waarvoor banken zoveel mogelijk zekerheden wensen te verkrijgen. Vooral voor zelfstandigen kan dat problemen opleveren, waardoor de overdracht uiteindelijk kan stranden. * Bron: Voluit vooruit voor het MKB! MKB-pakket voor de middellange termijn. 60 maatregelen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt advies door prof. dr. L.G.M. Stevens 3

4 FFP 10 jaar Verkiezingsseminar Vereniging FFP De Vereniging FFP houdt in het kader van haar tienjarig jubileum op 25 oktober in Den Haag een seminar dat volledig in het teken staat van de komende parlementsverkiezingen. De Grote Kerk te Den Haag zal dan het decor zijn voor een spraakmakend politiek debat over drie actuele onderwerpen op het gebied van financiën. De fractiespecialisten van de vijf grootste politieke partijen (CDA, GroenLinks, PvdA, SP en VVD) zullen kort hun visie geven op de belangrijkste dossiers op het terrein van financiën. Aansluitend wordt er ruim de tijd genomen voor een stevig inhoudelijk debat over actuele thema s die veelvuldig onderwerp van gesprek zijn in de landelijke media en bij het grote publiek. Deze thema s zullen onder andere zijn: de verdere beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in relatie tot het stimuleren van het eigen woningbezit; de levensloopregeling en/of spaarloonregeling met het oog op het sparen voor de oude dag (pensioen); de per 1 januari ingevoerde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die de inkomensaan vulling boven het bijstandsniveau regelt in geval van (blijvende) arbeidsongeschiktheid. Het debat zal worden geleid door Matthijs Bouman, econoom, journalist/columnist (RTL-Z en FEM Business) en auteur van de boeken Hollandse Overmoed en Het drama van de Nederlandse economie. Naast een boeiende bijeenkomst wil de Vereniging FFP met dit seminar zowel de leden als de belangrijkste stakeholders en andere relaties een inspirerende en contactrijke middag bieden. Ook zal het evenement de nodige positieve publiciteit in de (landelijke) media opleveren. Het seminar wordt afgesloten met een dinerbuffet, waarvoor alle gasten en sprekers van harte worden uitgenodigd. Kijk om u in te schrijven en voor meer informatie op FFP sterker in de markt Het bestuur van de Vereniging FFP is een belangrijk project gestart met als doel de potentiële doelgroep van een FFP er meer bewust te maken van de mogelijkheden en het belang van een professioneel financieel plan dat is opgesteld door een gecertificeerd financieel planner. Hoewel de Vereniging FFP een groeiende beroepsvereniging is, omdat steeds meer financieel adviseurs tot het inzicht komen dat de FFP-certificering in meerdere opzichten voordelen biedt, laat de realiteit zien dat wij veel (potentiële) klanten niet of onvoldoende bereiken. Zij weten niet waarom zij ervoor zouden moeten kiezen om een FFP er een financieel plan te laten maken en wat dit plan dan voor hen kan betekenen. Noch weten zij waarin een FFP er zich onderscheidt ten opzichte van andere financiële dienstverleners. Om deze reden is de Vereniging FFP gestart met een profileringonderzoek. De markt en de klant zijn elementen die ons allen binden en daarom zullen deze centraal staan in onze profilering. Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan het online marktonderzoek dat is uitgevoerd onder klanten en prospects. Het doel is om te horen wat financiële planning voor hen betekent en wat wij duidelijker voor het voetlicht moeten brengen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het marktonderzoek waarvoor we de medewerking van alle Federatie Financieel Planners hebben gevraagd. Gelukkig hebben velen van hen de enquête ingevuld. Hiervoor zijn we dankbaar, aangezien hun bijdrage zeer belangrijk is. Na afronding van het onderzoekstraject hoort u uiteraard wat de uitkomsten en voorstellen zijn. Noteer in de agenda VFFP seminar verkiezingen Datum: 25 oktober 2006 Locatie: Grote Kerk te Den Haag Aanvang: uur 4

5 Het profiel van... Paul A. Schut Zelfstandig financieel planner, drs. P.A. Schut Financial en Estate Planner Ik heb de deeltijdopleiding fiscale economie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt Paul Schut over zijn vooropleiding. Ik ben met deze opleiding begonnen tijdens mijn werk als private banker bij ABN AMRO. Daar hield ik me vooral bezig met financiële planning en beleggingsadvisering. In 1997 ben ik in dienst getreden bij Van Lieshout & Partners. Ik deed daar overwegend financiële planning. Sinds 2002 werk ik als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam drs. P.A. Schut Financial en Estate Planner. Ik heb me voornamelijk gespecialiseerd in estate planning. Een jaar later, in 2003, ben ik lid van de Vereniging Federatie van Financiële Planners geworden. Vakkennis staat bij mij hoog in het vaandel, vertelt Schut. Ik vind het vakgebied gewoonweg razend interessant. Een brede en actuele vakkennis is essentieel voor het goed uitvoeren van mijn werk. Mijn cliënten profiteren daarvan. Soms komt het voor dat klanten zelf al één en ander gelezen hebben in tijdschriften. Op basis van die artikelen, die vaak oppervlakkig zijn, bepalen ze hun wensen en die zijn dikwijls niet optimaal voor hun persoonlijke financiële situatie. Daarom is vakkennis zo enorm belangrijk. Ik laat de klant alle aspecten van zijn financiële situatie zien. Aan de hand daarvan bepalen we samen zijn mogelijkheden. Vaak ziet hij dan in dat zijn aanvankelijke wensen niet de meest geschikte waren, aldus Schut. Uit mijn jaren bij ABN AMRO heb ik meegenomen dat financiële planning en beleggingsadvies onlosmakelijk Financieel plan en beleggingsplan moeten met elkaar in balans zijn met elkaar verbonden zijn, stelt Paul Schut. Een financieel plan kan nog zo goed uitgedacht zijn, het beleggingsplan moet daarop altijd aansluiten. Ook als er zich renteveranderingen of veranderingen in de privé-sfeer voordoen. Financieel plan en beleggingsplan moeten met elkaar in balans zijn. In alle fases van het leven. Daarom hangen financiële planning en estate planning zo nauw met elkaar samen. Sommige mensen denken dat estate planning pas belangrijk wordt vanaf 55 jaar. Niets is echter minder waar. Estate planning is vanaf de start belangrijk voor de totale financiële planning van een cliënt. Als iemand wil trouwen, zal zijn keuze voor huwelijkse voorwaarden verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan regelingen voor nalatenschap of vermogensoverdracht. Wanneer iemand daarvoor een bepaalde structuur in het hoofd heeft, kan bij de invulling daarvan blijken dat deze onmogelijk is door de huwelijkse voorwaarden die jaren geleden zijn vastgelegd, legt Schut uit. Een ander voorbeeld is de keuze van ondernemers voor de rechtsvorm van hun bedrijf. Die heeft consequenties voor de bedrijfsopvolging en voor de verkrijging van de erfgenamen na het overlijden van de ondernemer. Het belangrijkste is dat keuzes op elkaar worden afgestemd. Het is waardevol dat de financieel planner vanaf het begin let op de wisselwerking en samenhang. Financiële planning moet niet in mootjes worden gehakt, het gaat namelijk om het complete beeld gedurende het gehele financiële leven van de cliënt, aldus Paul Schut. 5

6 Verenigings nieuws Tweede Algemene Ledenvergadering Op woensdag 14 juni jongstleden vond voor de tweede maal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging FFP plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaven de bestuursleden een toelichting bij de werkzaamheden binnen hun portefeuille. De vergadering stond vooral in het teken van de verdere profilering van de FFP in de markt. Het bestuur vertelde een groot deel van de inkomsten structureel in te willen zetten voor deze profilering. Verder werden drie nieuwe leden voor de Ledenraad geïnstalleerd: dhr. R. Smits, Directeur grootaandeelhouder Assurantie- en financieringskantoor Wammes BV, dhr. G.N. Kleine, een van de twee firmanten van Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f. en Dintel Pensioenen Inkomensadviseurs en dhr. W. Jansen, Financieel Planner ABN AMRO DGA-Desk. Positionering De vereniging wil enerzijds het strategische marketingconcept aanscherpen en anderzijds autoriteit op de markt claimen met verschillende vormen van in- en externe communicatie. Door middel van het eerder in deze uitgave beschreven onderzoek wordt onder andere bepaald hoe de Vereniging FFP zich moet positioneren, wat de relevante doelgroep is en wat het onderscheidend vermogen van de FFP is. Verder gaat de vereniging zich met het nieuwe beleid vooral inzetten om de autoriteit en naamsbekendheid van de FFP in de markt te vergroten. Door middel van interne communicatie wil de vereniging de betrokkenheid van de leden gaan vergroten. 6

7 MEDEDELINGEN STICHTING CERTIFICERING FFP Stichting Certificering FFP erkend als Wfd-exameninstituut De Stichting Certificering Federatie Financieel Planners is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als Wfd-exameninstituut. Daarbij is ook de toewijzing bekend gemaakt van de Wfd-modules; Basismodule deskundigheid, Hypothecair krediet, Consumptief krediet, Levensverzekering en Beleggen A. Resultaten FFP-examen 23 juni 2006 Aantal Geslaagd Percentage MC (beide onderdelen MC (herkansers) MC totaal Casus (beide onderdelen) Casus (herkansers) Casus totaal MC en Casus Totaal aantal kandidaten FFP-examen 2006 en 2007 vrijdag 15 december Sluitingsdatum inschrijving: 10 november vrijdag 22 juni Sluitingsdatum inschrijving: 18 mei vrijdag 14 december Sluitingsdatum in schrijving: 9 november Het examen wordt gehouden te Utrecht (Jaarbeurs). Digitale post van VFFP/FFP Algemene berichtgeving en correspondentie worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. Bij uw adresgegevens in PER is de optie digitale post van VFFP/FFP opgenomen, om aan te geven of u deze mailings wilt ontvangen op uw privé- of uw zakelijke adres (let op dat deze laatste aan u persoonlijk is gericht). Adresgegevens controleren De bij het secretariaat bekende adresgegevens van (aspirant) gecertificeerden kunt u via PER raadplegen (knop NAW-gegevens ). De zakelijke adresgegevens worden gepubliceerd op de website van de stichting: Wijzigingen kunt u vanuit PER doorgeven via de link wijzigen NAW. Presentielijsten PE-onderwijs Voor het administreren van de deelname aan FFP PEonderwijs in PER, dient elke (aspirant) FFP er de presentielijsten te tekenen: lijst 1 bij aanvang en lijst 2 na afloop van een cursus(onderdeel). Gelieve bij uw naam tevens uw registernummer van de FFP én uw geboortedatum te vermelden. Het FFP-registernummer is vermeld op uw certificaat en in alle correspondentie. Opzegging Een FFP er kan de inschrijving in het register van de stichting opzeggen tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van tenminste één maand; de contributie aan de vereniging blijft verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar. Opzegging van de inschrijving impliceert beëindiging van de certificering én van het (aspirant) lidmaatschap van de Vereniging FFP. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Met de opzegging van het verenigingslidmaatschap wordt ook de certificering bij de stichting beëindigd. De opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan aan het secretariaat. Jaaropgave PE-punten 2006 De jaaropgave 2006 met jaarafsluiting via PER kan worden gedaan vanaf begin 2007; de sluitingsdatum is 1 maart Gelieve via PER regelmatig te controleren of alle door u ondernomen FFP PE-activiteiten bij uw gegevens in PER zijn vermeld. Indien er gegevens ontbreken, doe dan tijdig navraag bij de onderwijsinstelling waar u FFP PE-onderwijs heeft gevolgd. Bij andere FFP PE-activiteiten (bijv. docentschap, behaald examen) is tijdige opgave aan het secretariaat gewenst. Zie voorts het Reglement Permanente Educatie (www.ffp.nl/documenten). De Handleiding voor PER is opgenomen in de helpfunctie in PER. Gegevens PER PER: https://per.ffp.nl User-id PER: PL en uw registernummer. Wachtwoord niet meer bekend? U kunt het aanvragen vanuit PER (toezending volgt per ). Voor telefonische hulp bij het invullen van de jaaropgave: PER Helpdesk: (kosten 0,80 cent per minuut). 7

8 Agenda overzicht Dit is een uitgave van de Vereniging FFP Contact Vereniging FFP Postbus 12, 3740 AA Baarn Telefoonnummer: Faxnummer: of Ledenactiviteiten als tafels of projectgroepen: Telefoonnummer: Faxnummer: Meer exemplaren? Wilt u meer exemplaren van deze nieuwsbrief ontvangen? Dat kan. Tot tien exemplaren verzenden we kosteloos. Stuur een mail aan en vermeld daarin het postadres en het aantal exemplaren. Woensdag 25 oktober 2006 Jubileumbijeenkomst Vereniging FFP Verkiezingen 2006 Woensdag 1 november 2006 Vergadering Commissie Marketing Donderdag 2 november 2006 Overleg Stichting met geaccrediteerde onderwijsinstellingen Vrijdag 10 november 2006 Vergadering Commissie Marktordening en Positionering Donderdag 16 november 2006 Vergadering bestuur Vereniging FFP Dinsdag 21 november 2006 Tafel (nader te bepalen, actueel onderwerp) Vrijdag 15 december 2006 Examen Financieel Planner Donderdag 21 december 2006 Vergadering bestuur Stichting Certificering FFP Redactie-adres: Mytylweg 100 a, 3585 LK Utrecht Telefoonnummer: Faxnummer: Concept: Moeskops Communicatie, Utrecht Berichten uit FFP Nieuws mogen worden overgenomen, mits de redactie daarover wordt geïnformeerd. Mail uw mening! Het bestuur van de Vereniging FFP hoort graag úw mening. Wilt u het bestuur een suggestie doen? Heeft u een idee voor een onderwerp voor de tafel? Of voor een nieuwe projectgroep? Of wellicht heeft u een suggestie voor een nieuw op te starten ledenactiviteit? Laat het ons weten en stuur een ! Wij nodigen u uit uw ideeën aan ons kenbaar te maken via:

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP DEEL A: ALGEMEEN Artikel A.1 Begrippen Aspirant-gecertificeerde Bestuur Commissie van Toezicht FFP'er FFP Nieuws Gecertificeerde Gedragscode Raad van

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Consumenten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid

Consumenten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid Jaargang 2 Nummer 5 Februari 2006 Consumenten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid Volksvertegenwoordiger Eske van Egerschot is de jongste vrouwelijke parlementariër in de Tweede Kamer. Voor de VVD-fractie

Nadere informatie

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Objectief Onafhankelijk Overzichtelijk & ondernemend Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Praktijkdag: 'De Switch naar Advieskantoor' Bunnik, 18 november 2014 drsj.j.a.

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Welkom bij de Asro adviesgroep U heeft de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen Familiebedrijfskunde is inmiddels een volwassen discipline en bevordert de integratie van disciplines uit verschillende terreinen Financiële planning is een cruciale succes factor voor de continuïteit

Nadere informatie

uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen

uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen uw agrarisch bedrijf beëindigen of overdragen Nu goed voorbereiden, straks financiële rust 3 Straks overdragen of verkopen? Een goede voorbereiding geeft rust en zekerheid. u wilt stoppen. wat komt er

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ingeschreven Erkend & Geregistreerd: Financieel Planner, Financieel Adviseur en Docent.

Dienstenwijzer. Ingeschreven Erkend & Geregistreerd: Financieel Planner, Financieel Adviseur en Docent. Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Al uw financiële zaken, helemaal op orde

Al uw financiële zaken, helemaal op orde Al uw financiële zaken, helemaal op orde 3 Verzekeringen Financieel advies: in de basis goed geregeld en daarom zorgeloos leven. Verzekeringen - Onafhankelijk advies Goed geregeld, een prettig idee U weet

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER Ons kantoor Will Breuls Assurantiën is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. En in die werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Voor een bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er fiscale faciliteiten Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Er komt een moment waarop u uw onderneming

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen.

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen. Reguliere eis Erkend Hypothecair Planner Om de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te mogen voeren, dienen kandidaten met succes het examen Leergang Hypothecaire Planning af te leggen. De opleiding

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen U hebt voor het regelen van uw pensioen ondermeer: eigen beheer Houdt u de touwtjes zelf in handen? verzekeren pensioenfonds pensioen BV of stichting bancaire producten Pensioenadvies voor u als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013 Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht 16 mei 2013 Van bedrijf naar kapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht drsj.j.a. Knol, 06-8197 2288 Agenda 1. Verkoop klaar maken van uw onderneming 2. Bedrijf verkocht:

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies

Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies Onderzoeksresultaten Marketresponse Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies 1 Aanleiding Conclusie AFM onderzoek maart 2010: Kwaliteit pensioenadvies is onder de maat AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Sociale zekerheid in de crisis

Sociale zekerheid in de crisis M201003 Sociale zekerheid in de crisis drs. M.E. Winnubst Zoetermeer, 26 februari 2010 Sociale zekerheid in de crisis Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap,

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar

Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar Medicidesk Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar RABOBANK MEDICIDESK Persoonlijk advies speciaal voor medici In deze brochure maakt u kennis met de mensen en mogelijkheden van onze Medicidesk. De Medicidesk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 Dienstenwijzer van den Boorn Financieel Advies BV Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 1. Wie zijn wij? Van den Boorn Financieel Advies B.V. Bezoekadres Past. Moormanstraat 22,

Nadere informatie

Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA)

Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA) Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA) Stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging Oktober 2014 Samenvatting Het aantal ondernemers van 55+ en

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0)

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van:, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bolk Assurantiën B.V. Inleiding

Dienstenwijzer Bolk Assurantiën B.V. Inleiding Inleiding Op de dienstverlening van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie