Aanvullende Verkoopvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Verkoopvoorwaarden"

Transcriptie

1 Aanvullende Verkoopvoorwaarden 1. Aanbiedingen 1.1. Het aanbod van neckermann.com is uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. Neckermann.com levert niet aan klanten buiten Nederland Alle door neckermann.com aangeboden prijzen van artikelen en diensten zijn geldig gedurende 1 maand, nadat het aanbod aan de consument is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen, nadat 3 maanden zijn verstreken nadat de consument zijn bestelling heeft geplaatst; in dat geval heeft de consument het recht/ de bevoegdheid om zijn bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. 2. Acceptatie van bestellingen 2.1. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Neckermann.com informeert nooit bij de werkgever Krachtens de voorwaarden waaronder neckermann.com is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (B.K.R.) te Tiel, dient de opname van een krediet van 500 of meer, alsmede het ontstaan van betalingsachterstanden van meer dan drie maanden na de vervaldatum van de laatste onbetaalde termijn, te worden gemeld. Bovendien wordt elke kredietaanvraag van een nieuwe klant getoetst bij het B.K.R. Bij bestaande kredietklanten worden deze gegevens periodiek geactualiseerd Indien de klant voor het eerst een bestelling plaatst bij neckermann.com, zal uitlevering uitsluitend op het huisadres plaatsvinden. Eventuele latere bestellingen kunnen, steeds na voorafgaande goedkeuring van neckermann.com, ook op een bezorgadres worden afgeleverd. 3. Levering 3.1. De wijze van vervoer wordt door neckermann.com bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. Raadpleeg de verzendkosten op onze website Levering op een Kiala servicepunt: neckermann.com biedt jou de service om je pakket te laten leveren op een Kiala servicepunt. De levering betreft pakketten met de afmeting van 100 x 70 x 50 cm en een gewicht van 10 kg. Bij afhaling van je pakket dien je jezelf te legitimeren. Waardevolle pakketten die wij aangetekend versturen kunnen alleen afgehaald worden door de geadresseerde. Op een Kiala servicepunt wordt binnen 24 uur geleverd onder voorbehoud van de openingstijden van het gekozen Kialapunt.

2 3.3. Retourneer je de gehele bestelling dan vervallen de verzendkosten. Wij brengen in dat geval wel retourkosten in rekening die gelijk zijn aan de verzendkosten uurs levering 4.1. Ieder artikel waarbij het "24-uurs vignet" wordt afgebeeld kan op 24-uurs leveringsconditie geleverd worden. Deze conditie geldt slechts indien het artikel in voorraad is, de bestelling telefonisch of via internet geschiedt, de besteller reeds klant bij neckermann.com is en de bestelling wordt geaccepteerd. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om bij technische storingen en/of anderszins niet binnen 24 uur te leveren Indien het artikel -op werkdagen- vóór uur besteld wordt, zal levering -in de regel- in de loop van de volgende werkdag plaatsvinden. Deze service geldt voor geheel Nederland, exclusief de Waddeneilanden. 5. Aansluitservice 5.1. Tegen betaling kan de klant bepaalde apparaten thuis laten aansluiten en demonstreren De aansluitservice houdt in dat de neckermann.com-servicedienst het apparaat plaatst en aansluit. Zo nodig wordt nog nadere uitleg gegeven. 6. Transportrisico Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. 7. Meeneemservice wit- & bruingoed 7.1. Op grond van het Besluit Wit en Bruingoed zal neckermann.com aan de klant, afhankelijk van de aard van het product, een verwijderingsbijdrage in rekening brengen. Op verzoek van de klant zal neckermann.com, bij levering van nieuwe apparatuur, gelijksoortige oude elektrische of elektronische apparatuur gratis meenemen Neckermann.com behoudt zich het recht voor deze meeneemservice te weigeren indien de klant het oude apparaat niet compleet, schoon, leeg en/of transportgereed aanlevert Het meenemen van oude apparaten is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Ingeleverde apparaten worden eigendom van neckermann.com Bij retournering van het nieuwe apparaat behoudt neckermann.com zich het recht voor om aan de klant kosten in rekening brengen voor verwerking van het oude reeds ingeleverde apparaat.

3 8. Meeneemservice meubelen 8.1. De terugnameservice meubelen wordt aangeboden tegen directe contante betaling aan de vervoerder Het meubel moet gelijksoortig zijn aan het bestelde artikel. Bijvoorbeeld: een bankstel tegen een bankstel of een klerenkast tegen een klerenkast Het meubel moet schoon, leeg en transportgereed staan en mag geen gevaar voor de gezondheid, omgeving of het milieu opleveren (geen uitstekende spijkers, gebroken glas, scherpe breukranden e.d.) Demonteerbare meubelen moeten gedemonteerd en verpakt worden De terug te nemen artikelen mogen niet van tevoren buiten worden gezet Deze service is onherroepelijk en onvoorwaardelijk (eenmaal ingeleverde meubelen worden eigendom van de vervoerder) Indien bovenstaande bepalingen niet in acht zijn genomen, is neckermann.com steeds gerechtigd om afvoer van oude meubelen te weigeren, een en ander ter vrije beoordeling van de chauffeurs ter plaatse. 9. Garantie Neckermann.com geeft standaard tenminste één jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. Op veel van onze producten krijg je aanvullende garantie. Op fietsen krijg je standaard 3 jaar garantie, op frame en voorvork geven wij zelfs 10 jaar garantie (voor mountainbikes is dit 2 jaar); De garantieperiode van elektrische fietsen staat vermeld bij de productomschrijving in onze webshop; Op meubelen, matrassen, grote huishoudelijke apparaten en sportapparaten krijg je standaard 3 jaar garantie, tenzij anders aangegeven bij het artikel; Op beeld- en geluidsapparatuur, kleine huishoudelijke apparaten en elektrische verzorgingsartikelen krijg je standaard 2 jaar garantie (Op kleine huishoudelijke apparaten van Clatronic en Bestron en op AEG audio krijg je 5 jaar garantie). Neckermann.com garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Gedurende de garantietermijn zijn reparaties bij een gegronde klacht gratis (*). *) We berekenen onderzoekskosten als: De klacht ongegrond bevonden is. Bijvoorbeeld door een bedieningsfout; De klacht geen gevolg is van een fabrieksfout, maar het resultaat van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld blikseminslag of vochtschade. Wil je hierna toch tot reparatie overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend. De verleende garantie geldt onverminderd de rechten van de consument omtrent garantie en conformiteit op basis van de wet.

4 10. Nex spaarprogramma Het nex spaarprogramma is stopgezet met ingang van 1 juli Over bestellingen geplaatst na die datum ontvang je dus geen nexpunten meer. Daarbij geldt eveneens dat alle verworven en nog niet ter inwisseling aangeboden nexpunten op 1 augustus 2012 zijn komen te vervallen Zou een door ons geleverd product onverhoopt defect zijn binnen de garantieperiode, dan zullen wij het herstellen of omruilen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen we je de aankoop prijs terugbetalen. 11. Kortingscheques Kortingscheques zijn geldig tot de op de cheque vermelde datum Kortingscheques zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar Kortingscheques zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met een bestelling bij neckermann.com en kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt De klant kan maximaal 1 kortingscheque per bestelling inwisselen De klant dient meteen bij zijn bestelling door te geven dat hij gebruik maakt van een kortingscheque De korting wordt alleen verrekend als de totale waarde aan behouden artikelen uit de betreffende bestelling tenminste gelijk is aan het kortingsbedrag, tenzij anders vermeld op de cheque Kortingscheques zijn niet geldig voor eerder geplaatste reserveringen of bestellingen Kortingscheques zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en er is geen restitutie mogelijk Neckermann.com behoudt zich het recht voor om geen korting te verrekenen bij klanten met een betalingsachterstand Kortingscheques dienen ongeacht de bestelwijze altijd te worden ingezonden en blijven na inzending eigendom van neckermann.com Neckermann.com zal in geen geval eenmaal ingezonden kortingscheques aan de klant retourneren De korting wordt automatisch verrekend op het rekeningoverzicht van de klant. Bij betaling ineens mag de klant het kortingsbedrag zelf in mindering brengen op het factuurbedrag. 12. Betalen Voor het gebruik van een acceptgiro of het verwerken van een (al dan niet elektronische) overschrijving is neckermann.com genoodzaakt per transactie altijd 0,59 bankkosten door te berekenen aan de klant. Indien de klant gebruik maakt van de optie telefonisch betalen of een betaling via mijn neckermann.com (eenmalige machtiging), berekent neckermann.com geen bankkosten door.

5 Bij een eerste doorlopende of eenmalige incasso wordt je uiterlijk 5 werkdagen tevoren geïnformeerd over de incassodatum. Bij een volgende doorlopende machtiging wordt je uiterlijk 2 werkdagen tevoren geïnformeerd over de incassodatum. A. Contante afwikkeling (je betaalt in één keer): Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor contante afwikkeling van zijn rekening, dienen de artikelen binnen 14 dagen na levering c.q. ingaan van bedenktermijn te worden betaald. Indien de klant na ontvangst van de bestelling alsnog in termijnen wenst te betalen, dient hij hieromtrent elektronisch, schriftelijk of telefonisch een verzoek in te dienen Verzuim van betaling binnen 14 dagen na levering zal neckermann.com van het bedrag dat de klant aan neckermann.com verschuldigd is de wettelijke rente van 3% op jaarbasis rekenen Nadat klant is aangemaand en de termijn tot nakoming van minimaal 14 dagen heeft laten verlopen wordt de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend als percentage van het bedrag dat de klant aan neckermann.com is verschuldigd. Over de eerste 2.500,- van de vordering 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van 40,-. Over de volgende 2.500,- van de vordering 10% van de hoofdsom. Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten 5% van de hoofdsom over de volgende 5.000,- van de vordering bedraagt. B. Afwikkeling in termijnen: Gespreid betalen: Je kunt bij neckermann.com ook producten en diensten gespreid betalen. Indien je hiervoor kiest, kan neckermann.com je na het doorlopen van de acceptatieprocedure een krediet verlenen. Je betaald de aankoopsom dan achteraf gespreid per maand terug, inclusief rente en kosten. Als je gespreid wilt betalen in termijnen, krijg je, bij bestellingen online, vooraf precontractuele informatie en een kredietovereenkomst toegestuurd. Bij het bestellen op een andere manier gebeurt dit achteraf. Mocht je, na de levering van jouw bestelling, toch alles in één keer willen betalen, dan kan dat natuurlijk altijd nog. De neckermann.com kooprekening wordt automatisch voor je geopend bij toekenning van een krediet. Je ontvangt eens per maand een rekeningoverzicht. Neckermann.com BV, Geslechtendijk 10, gevestigd te 4564 BP Sint Jansteen is als aanbieder van een doorlopend (goederen) krediet (een lening) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd onder nummer Kredietwaardigheid: Een aanvraag tot (goederen) krediet (een lening), kan gebeuren indien je meerderjarig bent, je financiële situatie voldoet, in Nederland woont en officieel staat ingeschreven in het bevolkingsregister, wat tevens je woon- en afleveringsadres is. Om inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid en te beoordelen welke kredietlimiet maximaal aan je verstrekt kan worden, maken wij o.a. gebruik van ons credit scoring systeem in combinatie met een inkomens-lastentoets. Credit Scoring is een geavanceerd geautomatiseerde

6 methode waarmee de kredietwaardigheid van een persoon indirect worden beoordeeld aan de hand van bepaalde persoonsgegevens, gecombineerd met statistische en demografische gegevens, zoals leeftijd en woonplaats. Aangevuld met informatie over jouw mogelijke eerdere bestel- en betaalgedrag. De inkomens- en lastentoets houdt in dat bij de aanvraag een aantal vragen aan je wordt gesteld om te beoordelen of kredietverstrekking aan je verantwoord is en om te beoordelen of je de maandlasten kunt dragen. Hiertoe zijn wij als kredietgever verplicht. Verder speelt de informatie die wij kunnen opvragen bij het BKR (Bureau Kredietregistratie) een rol bij de vraag of je jouw bestelling gespreid per maand kan voldoen. Als wij meer gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen nemen wij contact met je op. Neckermann.com heeft het recht voorwaarden te verbinden aan de kredietverstrekking en het opnemen van het krediet, bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling. Neckermann.com verstrekt geen kredietlimieten boven de 5.000, Stichting B.K.R. Bureau Krediet Registratie, in Tiel: Neckermann.com is aangesloten bij de Stichting BKR, Bureau Krediet Registratie, in Tiel. Het BKR heeft ten doel het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR legt deze informatie vast in het centraal kredietinformatiesysteem (CKI). Wij raadplegen deze gegevens altijd voordat we een krediet verstrekken. Wij zijn verplicht uitstaande kredietbedragen die gedurende twee maanden achtereen 500,- of meer bedragen bij het BKR te melden. Afmelding vindt plaats indien je saldo minder dan 250,- bedraagt. Als je een betalingsachterstand hebt van meer dan twee maanden, wordt daarvan melding bij het BKR gedaan. Welke gegevens er van je staan geregistreerd kan je bij BKR opvragen. Voor meer informatie zie: Kredietvergoeding: De kredietvergoeding, effectieve rente, per jaar is op dit moment 15%. Dit is een prijsaanduiding waarin alle kosten van krediet tot uiting komen. In de meeste gevallen is het rentepercentage dat je werkelijk betaalt lager. Immers, deze kredietvergoeding wordt berekend alsof je één keer bestelt, één jaar lang niets betaalt, niets bijbesteld, geen extra krediet aangaat en pas op het einde van het jaar alle rente ineens voldoet Overeenkomst: Indien je akkoord bent met de voorwaarden, rechten en plichten van gespreid betalen met de neckermann.com kooprekening, dan ga je een kredietovereenkomst met neckermann.com aan Rekeningoverzicht: Op het rekeningoverzicht wordt de stand van de rekening vermeld, het bedrag van de in rekening gebrachte rente, de eventuele verzekeringspremie en het (minimaal) te betalen maandbedrag. Je moet dit maandbedrag uiterlijk op de vermelde datum voldoen. Het openstaande saldo ten tijde van de laatste levering bepaalt de hoogte van het maandbedrag. Je bepaalt zelf hoe lang je erover doet. Door een hogere maandelijkse termijn over te maken verkort je de looptijd. Voor het verstrekken van het rekeningoverzicht op papier zijn wij, gezien de stijgende papierkosten, genoodzaakt om een bijdrage in rekening te brengen van 0,49 per rekeningoverzicht. Indien je gebruik maakt van FINBOX (de internetbankieromgeving van je eigen bank) worden deze kosten niet doorgerekend. Je ontvangt dan geen papieren rekening meer. Goed voor het milieu en jouw portemonnee! Tevens kun je jouw overzicht te allen tijde raadplegen in mijn neckermann.com Verhogen en verlagen van de kredietlimiet: Neckermann.com is gerechtigd de kredietlimiet te verhogen of verlagen. Elke kredietlimiet verhoging bevestigen wij d.m.v. nieuwe precontractuele informatie en overeenkomst nadat we eerst je financiële situatie d.m.v. een ILT-toets opnieuw in kaart hebben gebracht. Verlaging van de limiet bevestigen wij via het rekeningoverzicht. Op het rekeningoverzicht wordt ook je nieuw maandbedrag vermeld. Je dient zelf na te gaan of dit nieuwe maandbedrag past binnen je maandelijkse vrije bestedingsruimte. Indien het nieuwe maandbedrag niet past binnen je vrije bestedingsruimte ben je verplicht dit onmiddellijk aan ons kenbaar te maken.

7 Vervroegde aflossing: Vervroegd, volledig of gedeeltelijk aflossen is altijd toegestaan zonder dat er boete e/o administratiekosten in rekening worden gebracht Betalingsachterstand: Mocht je achter lopen met betalen, dan blijf je over het openstaand saldo de kredietvergoeding verschuldigd. De vertragingsrente die neckermann.com jou in rekening brengt over het achterstallige saldo, indien je na een schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft met het betalen van je maandelijkse termijnen, is gelijk aan de kredietvergoeding op jaarbasis Vervroegde opeisbaarheid/onmiddellijke opeisbaarheid: Het totale openstaand bedrag is direct opeisbaar indien: je na schriftelijke ingebrekestelling gedurende ten minste twee maanden nalatig blijft met het betalen van de maandtermijnen; je failliet bent verklaard, onder curatele bent gesteld of schuldsanering (WSNP) van toepassing is; je bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, van dien aard dat neckermann.com bij kennis van de juiste stand van zaken geen krediet zou hebben verstrekt; je in Nederland geen vaste woonplaats cq. woonadres geregistreerd in het bevolkingsregister meer hebt, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat je binnen enkele maanden Nederland zal verlaten. In boven gemelde gevallen is neckermann.com tevens gehouden conform art. 29 van het BKR Reglement de achterstand te melden bij het BKR. Alvorens tot achterstandmelding over te gaan bij het BKR zal neckermann.com de klant schriftelijk kenbaar maken dat verder uitstel van betalen zal leiden tot een achterstandmelding, wat negatieve gevolgen kan hebben bij hypotheek- e/o krediet aanvragen Voorts zal levering van verdere bestellingen worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt. 13. Betalingsvoorwaarden Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. Bij retournering binnen de zichttermijn, kan de aanbetaling verrekend worden met het uitstaand saldo, of op diens verzoek aan de klant worden terugbetaald. 14. Deelbetalingen Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd contant en/of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij neckermann.com zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart. 15. Adreswijzigingen De klant is verplicht neckermann.com op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten". Neckermann.com pakketten worden niet doorgezonden.

8 15.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens neckermann.com aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden. 16. Persoonsregistratie Door het aanvragen van een catalogus c.q. het plaatsen van een bestelling worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van neckermann.com Nederland. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is neckermann.com B.V., Geslechtendijk 10, 4564 BP Sint Jansteen, hierna genoemd: "het concern". Alle gegevens die je doorgeeft worden door neckermann.com BV opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als derden worden beschouwd alle bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van het concern. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame ( , post of telefonisch) verzoeken wij jou dit aan ons kenbaar te maken Neckermann.com verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden. Telefonische gesprekken kunnen om didactische- en beoordelingsredenen worden opgenomen en geregistreerd met behulp van audio-apparatuur. Doelstelling is om de kwaliteit van onze klantcontacten te waarborgen en/of verbeteren Een exemplaar daarvan, alsmede van het registratieformulier Persoonsregistraties kan schriftelijk worden aangevraagd. Het registratieformulier ligt ter inzage ten kantore van neckermann.com. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling Adressenbeheer. 17. Overige bepalingen Voor de gevolgen van kennelijke zet, typ en/of programmeer of programmafouten op de website, in de catalogus, in andere publicitaire mailings of op internet, kan neckermann.com geen aansprakelijkheid aanvaarden Neckermann.com is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden te wijzigen Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Neckermann.com B.V., Geslechtendijk 10, 4564 BP Sint Jansteen, H.R , BTW NL B01.

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Afsluiten koopovereenkomst De koopovereenkomst komt tot stand wanneer BADER uw bestelling door levering van de artikelen of door aankondiging van de levering aanneemt. Geldigheid van de offerte Onze offerte

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal.

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht Alphera Financial Services Kredietprospectus De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht April 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Subaru Private Lease 4 2.1 Over Subaru Private

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna Klijn VOF. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg

Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg Versie geldig vanaf 01-12-2016 Algemene voorwaarden: 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Belles-Gravures.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van steendam-webshop.nl, gevestigd op de Wijnhaven 20a-21 te Delft Versie geldig vanaf 01-09-2009 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sentimo

Algemene voorwaarden Sentimo Algemene voorwaarden Sentimo Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo)

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1 : Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bescreenshop.be betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie