Aanvullende Verkoopvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Verkoopvoorwaarden"

Transcriptie

1 Aanvullende Verkoopvoorwaarden 1. Aanbiedingen 1.1. Het aanbod van neckermann.com is uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. Neckermann.com levert niet aan klanten buiten Nederland Alle door neckermann.com aangeboden prijzen van artikelen en diensten zijn geldig gedurende 1 maand, nadat het aanbod aan de consument is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen, nadat 3 maanden zijn verstreken nadat de consument zijn bestelling heeft geplaatst; in dat geval heeft de consument het recht/ de bevoegdheid om zijn bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. 2. Acceptatie van bestellingen 2.1. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Neckermann.com informeert nooit bij de werkgever Krachtens de voorwaarden waaronder neckermann.com is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (B.K.R.) te Tiel, dient de opname van een krediet van 500 of meer, alsmede het ontstaan van betalingsachterstanden van meer dan drie maanden na de vervaldatum van de laatste onbetaalde termijn, te worden gemeld. Bovendien wordt elke kredietaanvraag van een nieuwe klant getoetst bij het B.K.R. Bij bestaande kredietklanten worden deze gegevens periodiek geactualiseerd Indien de klant voor het eerst een bestelling plaatst bij neckermann.com, zal uitlevering uitsluitend op het huisadres plaatsvinden. Eventuele latere bestellingen kunnen, steeds na voorafgaande goedkeuring van neckermann.com, ook op een bezorgadres worden afgeleverd. 3. Levering 3.1. De wijze van vervoer wordt door neckermann.com bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. Raadpleeg de verzendkosten op onze website Levering op een Kiala servicepunt: neckermann.com biedt jou de service om je pakket te laten leveren op een Kiala servicepunt. De levering betreft pakketten met de afmeting van 100 x 70 x 50 cm en een gewicht van 10 kg. Bij afhaling van je pakket dien je jezelf te legitimeren. Waardevolle pakketten die wij aangetekend versturen kunnen alleen afgehaald worden door de geadresseerde. Op een Kiala servicepunt wordt binnen 24 uur geleverd onder voorbehoud van de openingstijden van het gekozen Kialapunt.

2 3.3. Retourneer je de gehele bestelling dan vervallen de verzendkosten. Wij brengen in dat geval wel retourkosten in rekening die gelijk zijn aan de verzendkosten uurs levering 4.1. Ieder artikel waarbij het "24-uurs vignet" wordt afgebeeld kan op 24-uurs leveringsconditie geleverd worden. Deze conditie geldt slechts indien het artikel in voorraad is, de bestelling telefonisch of via internet geschiedt, de besteller reeds klant bij neckermann.com is en de bestelling wordt geaccepteerd. Neckermann.com behoudt zich het recht voor om bij technische storingen en/of anderszins niet binnen 24 uur te leveren Indien het artikel -op werkdagen- vóór uur besteld wordt, zal levering -in de regel- in de loop van de volgende werkdag plaatsvinden. Deze service geldt voor geheel Nederland, exclusief de Waddeneilanden. 5. Aansluitservice 5.1. Tegen betaling kan de klant bepaalde apparaten thuis laten aansluiten en demonstreren De aansluitservice houdt in dat de neckermann.com-servicedienst het apparaat plaatst en aansluit. Zo nodig wordt nog nadere uitleg gegeven. 6. Transportrisico Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. 7. Meeneemservice wit- & bruingoed 7.1. Op grond van het Besluit Wit en Bruingoed zal neckermann.com aan de klant, afhankelijk van de aard van het product, een verwijderingsbijdrage in rekening brengen. Op verzoek van de klant zal neckermann.com, bij levering van nieuwe apparatuur, gelijksoortige oude elektrische of elektronische apparatuur gratis meenemen Neckermann.com behoudt zich het recht voor deze meeneemservice te weigeren indien de klant het oude apparaat niet compleet, schoon, leeg en/of transportgereed aanlevert Het meenemen van oude apparaten is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Ingeleverde apparaten worden eigendom van neckermann.com Bij retournering van het nieuwe apparaat behoudt neckermann.com zich het recht voor om aan de klant kosten in rekening brengen voor verwerking van het oude reeds ingeleverde apparaat.

3 8. Meeneemservice meubelen 8.1. De terugnameservice meubelen wordt aangeboden tegen directe contante betaling aan de vervoerder Het meubel moet gelijksoortig zijn aan het bestelde artikel. Bijvoorbeeld: een bankstel tegen een bankstel of een klerenkast tegen een klerenkast Het meubel moet schoon, leeg en transportgereed staan en mag geen gevaar voor de gezondheid, omgeving of het milieu opleveren (geen uitstekende spijkers, gebroken glas, scherpe breukranden e.d.) Demonteerbare meubelen moeten gedemonteerd en verpakt worden De terug te nemen artikelen mogen niet van tevoren buiten worden gezet Deze service is onherroepelijk en onvoorwaardelijk (eenmaal ingeleverde meubelen worden eigendom van de vervoerder) Indien bovenstaande bepalingen niet in acht zijn genomen, is neckermann.com steeds gerechtigd om afvoer van oude meubelen te weigeren, een en ander ter vrije beoordeling van de chauffeurs ter plaatse. 9. Garantie Neckermann.com geeft standaard tenminste één jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. Op veel van onze producten krijg je aanvullende garantie. Op fietsen krijg je standaard 3 jaar garantie, op frame en voorvork geven wij zelfs 10 jaar garantie (voor mountainbikes is dit 2 jaar); De garantieperiode van elektrische fietsen staat vermeld bij de productomschrijving in onze webshop; Op meubelen, matrassen, grote huishoudelijke apparaten en sportapparaten krijg je standaard 3 jaar garantie, tenzij anders aangegeven bij het artikel; Op beeld- en geluidsapparatuur, kleine huishoudelijke apparaten en elektrische verzorgingsartikelen krijg je standaard 2 jaar garantie (Op kleine huishoudelijke apparaten van Clatronic en Bestron en op AEG audio krijg je 5 jaar garantie). Neckermann.com garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Gedurende de garantietermijn zijn reparaties bij een gegronde klacht gratis (*). *) We berekenen onderzoekskosten als: De klacht ongegrond bevonden is. Bijvoorbeeld door een bedieningsfout; De klacht geen gevolg is van een fabrieksfout, maar het resultaat van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld blikseminslag of vochtschade. Wil je hierna toch tot reparatie overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend. De verleende garantie geldt onverminderd de rechten van de consument omtrent garantie en conformiteit op basis van de wet.

4 10. Nex spaarprogramma Het nex spaarprogramma is stopgezet met ingang van 1 juli Over bestellingen geplaatst na die datum ontvang je dus geen nexpunten meer. Daarbij geldt eveneens dat alle verworven en nog niet ter inwisseling aangeboden nexpunten op 1 augustus 2012 zijn komen te vervallen Zou een door ons geleverd product onverhoopt defect zijn binnen de garantieperiode, dan zullen wij het herstellen of omruilen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen we je de aankoop prijs terugbetalen. 11. Kortingscheques Kortingscheques zijn geldig tot de op de cheque vermelde datum Kortingscheques zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar Kortingscheques zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met een bestelling bij neckermann.com en kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt De klant kan maximaal 1 kortingscheque per bestelling inwisselen De klant dient meteen bij zijn bestelling door te geven dat hij gebruik maakt van een kortingscheque De korting wordt alleen verrekend als de totale waarde aan behouden artikelen uit de betreffende bestelling tenminste gelijk is aan het kortingsbedrag, tenzij anders vermeld op de cheque Kortingscheques zijn niet geldig voor eerder geplaatste reserveringen of bestellingen Kortingscheques zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en er is geen restitutie mogelijk Neckermann.com behoudt zich het recht voor om geen korting te verrekenen bij klanten met een betalingsachterstand Kortingscheques dienen ongeacht de bestelwijze altijd te worden ingezonden en blijven na inzending eigendom van neckermann.com Neckermann.com zal in geen geval eenmaal ingezonden kortingscheques aan de klant retourneren De korting wordt automatisch verrekend op het rekeningoverzicht van de klant. Bij betaling ineens mag de klant het kortingsbedrag zelf in mindering brengen op het factuurbedrag. 12. Betalen Voor het gebruik van een acceptgiro of het verwerken van een (al dan niet elektronische) overschrijving is neckermann.com genoodzaakt per transactie altijd 0,59 bankkosten door te berekenen aan de klant. Indien de klant gebruik maakt van de optie telefonisch betalen of een betaling via mijn neckermann.com (eenmalige machtiging), berekent neckermann.com geen bankkosten door.

5 Bij een eerste doorlopende of eenmalige incasso wordt je uiterlijk 5 werkdagen tevoren geïnformeerd over de incassodatum. Bij een volgende doorlopende machtiging wordt je uiterlijk 2 werkdagen tevoren geïnformeerd over de incassodatum. A. Contante afwikkeling (je betaalt in één keer): Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor contante afwikkeling van zijn rekening, dienen de artikelen binnen 14 dagen na levering c.q. ingaan van bedenktermijn te worden betaald. Indien de klant na ontvangst van de bestelling alsnog in termijnen wenst te betalen, dient hij hieromtrent elektronisch, schriftelijk of telefonisch een verzoek in te dienen Verzuim van betaling binnen 14 dagen na levering zal neckermann.com van het bedrag dat de klant aan neckermann.com verschuldigd is de wettelijke rente van 3% op jaarbasis rekenen Nadat klant is aangemaand en de termijn tot nakoming van minimaal 14 dagen heeft laten verlopen wordt de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend als percentage van het bedrag dat de klant aan neckermann.com is verschuldigd. Over de eerste 2.500,- van de vordering 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van 40,-. Over de volgende 2.500,- van de vordering 10% van de hoofdsom. Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten 5% van de hoofdsom over de volgende 5.000,- van de vordering bedraagt. B. Afwikkeling in termijnen: Gespreid betalen: Je kunt bij neckermann.com ook producten en diensten gespreid betalen. Indien je hiervoor kiest, kan neckermann.com je na het doorlopen van de acceptatieprocedure een krediet verlenen. Je betaald de aankoopsom dan achteraf gespreid per maand terug, inclusief rente en kosten. Als je gespreid wilt betalen in termijnen, krijg je, bij bestellingen online, vooraf precontractuele informatie en een kredietovereenkomst toegestuurd. Bij het bestellen op een andere manier gebeurt dit achteraf. Mocht je, na de levering van jouw bestelling, toch alles in één keer willen betalen, dan kan dat natuurlijk altijd nog. De neckermann.com kooprekening wordt automatisch voor je geopend bij toekenning van een krediet. Je ontvangt eens per maand een rekeningoverzicht. Neckermann.com BV, Geslechtendijk 10, gevestigd te 4564 BP Sint Jansteen is als aanbieder van een doorlopend (goederen) krediet (een lening) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd onder nummer Kredietwaardigheid: Een aanvraag tot (goederen) krediet (een lening), kan gebeuren indien je meerderjarig bent, je financiële situatie voldoet, in Nederland woont en officieel staat ingeschreven in het bevolkingsregister, wat tevens je woon- en afleveringsadres is. Om inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid en te beoordelen welke kredietlimiet maximaal aan je verstrekt kan worden, maken wij o.a. gebruik van ons credit scoring systeem in combinatie met een inkomens-lastentoets. Credit Scoring is een geavanceerd geautomatiseerde

6 methode waarmee de kredietwaardigheid van een persoon indirect worden beoordeeld aan de hand van bepaalde persoonsgegevens, gecombineerd met statistische en demografische gegevens, zoals leeftijd en woonplaats. Aangevuld met informatie over jouw mogelijke eerdere bestel- en betaalgedrag. De inkomens- en lastentoets houdt in dat bij de aanvraag een aantal vragen aan je wordt gesteld om te beoordelen of kredietverstrekking aan je verantwoord is en om te beoordelen of je de maandlasten kunt dragen. Hiertoe zijn wij als kredietgever verplicht. Verder speelt de informatie die wij kunnen opvragen bij het BKR (Bureau Kredietregistratie) een rol bij de vraag of je jouw bestelling gespreid per maand kan voldoen. Als wij meer gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen nemen wij contact met je op. Neckermann.com heeft het recht voorwaarden te verbinden aan de kredietverstrekking en het opnemen van het krediet, bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling. Neckermann.com verstrekt geen kredietlimieten boven de 5.000, Stichting B.K.R. Bureau Krediet Registratie, in Tiel: Neckermann.com is aangesloten bij de Stichting BKR, Bureau Krediet Registratie, in Tiel. Het BKR heeft ten doel het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR legt deze informatie vast in het centraal kredietinformatiesysteem (CKI). Wij raadplegen deze gegevens altijd voordat we een krediet verstrekken. Wij zijn verplicht uitstaande kredietbedragen die gedurende twee maanden achtereen 500,- of meer bedragen bij het BKR te melden. Afmelding vindt plaats indien je saldo minder dan 250,- bedraagt. Als je een betalingsachterstand hebt van meer dan twee maanden, wordt daarvan melding bij het BKR gedaan. Welke gegevens er van je staan geregistreerd kan je bij BKR opvragen. Voor meer informatie zie: Kredietvergoeding: De kredietvergoeding, effectieve rente, per jaar is op dit moment 15%. Dit is een prijsaanduiding waarin alle kosten van krediet tot uiting komen. In de meeste gevallen is het rentepercentage dat je werkelijk betaalt lager. Immers, deze kredietvergoeding wordt berekend alsof je één keer bestelt, één jaar lang niets betaalt, niets bijbesteld, geen extra krediet aangaat en pas op het einde van het jaar alle rente ineens voldoet Overeenkomst: Indien je akkoord bent met de voorwaarden, rechten en plichten van gespreid betalen met de neckermann.com kooprekening, dan ga je een kredietovereenkomst met neckermann.com aan Rekeningoverzicht: Op het rekeningoverzicht wordt de stand van de rekening vermeld, het bedrag van de in rekening gebrachte rente, de eventuele verzekeringspremie en het (minimaal) te betalen maandbedrag. Je moet dit maandbedrag uiterlijk op de vermelde datum voldoen. Het openstaande saldo ten tijde van de laatste levering bepaalt de hoogte van het maandbedrag. Je bepaalt zelf hoe lang je erover doet. Door een hogere maandelijkse termijn over te maken verkort je de looptijd. Voor het verstrekken van het rekeningoverzicht op papier zijn wij, gezien de stijgende papierkosten, genoodzaakt om een bijdrage in rekening te brengen van 0,49 per rekeningoverzicht. Indien je gebruik maakt van FINBOX (de internetbankieromgeving van je eigen bank) worden deze kosten niet doorgerekend. Je ontvangt dan geen papieren rekening meer. Goed voor het milieu en jouw portemonnee! Tevens kun je jouw overzicht te allen tijde raadplegen in mijn neckermann.com Verhogen en verlagen van de kredietlimiet: Neckermann.com is gerechtigd de kredietlimiet te verhogen of verlagen. Elke kredietlimiet verhoging bevestigen wij d.m.v. nieuwe precontractuele informatie en overeenkomst nadat we eerst je financiële situatie d.m.v. een ILT-toets opnieuw in kaart hebben gebracht. Verlaging van de limiet bevestigen wij via het rekeningoverzicht. Op het rekeningoverzicht wordt ook je nieuw maandbedrag vermeld. Je dient zelf na te gaan of dit nieuwe maandbedrag past binnen je maandelijkse vrije bestedingsruimte. Indien het nieuwe maandbedrag niet past binnen je vrije bestedingsruimte ben je verplicht dit onmiddellijk aan ons kenbaar te maken.

7 Vervroegde aflossing: Vervroegd, volledig of gedeeltelijk aflossen is altijd toegestaan zonder dat er boete e/o administratiekosten in rekening worden gebracht Betalingsachterstand: Mocht je achter lopen met betalen, dan blijf je over het openstaand saldo de kredietvergoeding verschuldigd. De vertragingsrente die neckermann.com jou in rekening brengt over het achterstallige saldo, indien je na een schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft met het betalen van je maandelijkse termijnen, is gelijk aan de kredietvergoeding op jaarbasis Vervroegde opeisbaarheid/onmiddellijke opeisbaarheid: Het totale openstaand bedrag is direct opeisbaar indien: je na schriftelijke ingebrekestelling gedurende ten minste twee maanden nalatig blijft met het betalen van de maandtermijnen; je failliet bent verklaard, onder curatele bent gesteld of schuldsanering (WSNP) van toepassing is; je bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, van dien aard dat neckermann.com bij kennis van de juiste stand van zaken geen krediet zou hebben verstrekt; je in Nederland geen vaste woonplaats cq. woonadres geregistreerd in het bevolkingsregister meer hebt, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat je binnen enkele maanden Nederland zal verlaten. In boven gemelde gevallen is neckermann.com tevens gehouden conform art. 29 van het BKR Reglement de achterstand te melden bij het BKR. Alvorens tot achterstandmelding over te gaan bij het BKR zal neckermann.com de klant schriftelijk kenbaar maken dat verder uitstel van betalen zal leiden tot een achterstandmelding, wat negatieve gevolgen kan hebben bij hypotheek- e/o krediet aanvragen Voorts zal levering van verdere bestellingen worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt. 13. Betalingsvoorwaarden Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. Bij retournering binnen de zichttermijn, kan de aanbetaling verrekend worden met het uitstaand saldo, of op diens verzoek aan de klant worden terugbetaald. 14. Deelbetalingen Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd contant en/of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij neckermann.com zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart. 15. Adreswijzigingen De klant is verplicht neckermann.com op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten". Neckermann.com pakketten worden niet doorgezonden.

8 15.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens neckermann.com aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden. 16. Persoonsregistratie Door het aanvragen van een catalogus c.q. het plaatsen van een bestelling worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van neckermann.com Nederland. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is neckermann.com B.V., Geslechtendijk 10, 4564 BP Sint Jansteen, hierna genoemd: "het concern". Alle gegevens die je doorgeeft worden door neckermann.com BV opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als derden worden beschouwd alle bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van het concern. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame ( , post of telefonisch) verzoeken wij jou dit aan ons kenbaar te maken Neckermann.com verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden. Telefonische gesprekken kunnen om didactische- en beoordelingsredenen worden opgenomen en geregistreerd met behulp van audio-apparatuur. Doelstelling is om de kwaliteit van onze klantcontacten te waarborgen en/of verbeteren Een exemplaar daarvan, alsmede van het registratieformulier Persoonsregistraties kan schriftelijk worden aangevraagd. Het registratieformulier ligt ter inzage ten kantore van neckermann.com. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling Adressenbeheer. 17. Overige bepalingen Voor de gevolgen van kennelijke zet, typ en/of programmeer of programmafouten op de website, in de catalogus, in andere publicitaire mailings of op internet, kan neckermann.com geen aansprakelijkheid aanvaarden Neckermann.com is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden te wijzigen Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Neckermann.com B.V., Geslechtendijk 10, 4564 BP Sint Jansteen, H.R , BTW NL B01.

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2010 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1 november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET

PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het doorlopend krediet 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie