School- en studietoelagen basis-, secundair en hoger onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs"

Transcriptie

1 School- en studietoelagen basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen?

2

3 Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan. In deze brochure leest u wie precies voor een toelage in aanmerking komt, hoe u ze kunt berekenen en waar u ze moet aanvragen. U kunt uw aanvraag in één keer doen (dan krijgt u de toelage het snelst uitbetaald), maar u kunt onderdelen van uw dossier ook op verschillende tijdstippen indienen. Zolang we uw aanvraagdossier uiterlijk op 30 juni 2009 ontvangen, kunnen we het behandelen. U doet de aanvraag online of u bezorgt ons de volgende ingevulde formulieren: het formulier Persoon die instaat voor het onderhoud van de leerling of student per leerling of student één formulier De leerling of De student. Ook aanvraag online U kunt uw aanvraag ook online indienen via Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, is dat veruit het gemakkelijkst: de meeste gegevens worden automatisch ingevuld. Maar een aanvraag op papier blijft uiteraard mogelijk. Meer details over de online aanvraag vindt u op p. 52. Aanvragen vóór 30 juni 2009 U komt in aanmerking voor een school- of studietoelage als u aan alle voorwaarden voldoet die op de volgende bladzijden worden beschreven. Dat betekent dat het inkomen van uw leefeenheid niet hoger mag liggen dan een bepaalde inkomensgrens, maar ook dat u Belg moet zijn (of gelijkgesteld), aan een erkende instelling moet studeren, enzovoort. U moet uw aanvraagdossier voor een toelage uiterlijk 30 juni 2009 indienen: online, via via de post (poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroeger indienen mag natuurlijk wel. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt uitbetaald. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

4 Inhoud Meer info 4 Het inkomen van uw leefeenheid 5 1 Leefeenheid U bent ten laste U bent gehuwd of woont samen U bent zelfstandig leerling of student U bent alleenstaand leerling of student 10 2 Inkomen 11 Stap 1: bereken uw volledige inkomen 12 Stap 2: forfaitaire aftrek? 13 Stap 3: bereken het aantal punten van de leefeenheid 14 Stap 4: kijk of u binnen de inkomensgrenzen val 15 Stap 5: doe de KI-test 16 De toelage voor leerlingen kleuter- en lager onderwijs 21 1 Voorwaarden De leerling is Belg (of gelijkgesteld) De leerling volgt een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling 23 2 Berekening van de toelage Minimum-, volledige en uitzonderlijke toelagen Berekening 25 De toelage voor leerlingen secundair onderwijs 27 1 Voorwaarden De leerling is Belg (of gelijkgesteld) De leerling volgt een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling 29 2 Berekening van de toelage Intern? Minimum-, volledige en uitzonderlijke toelagen Berekening 31 ] schooltoelagen & studietoelagen

5 De toelage voor studenten hoger onderwijs 33 1 Voorwaarden U bent Belg (of gelijkgesteld) U studeert aan een erkende onderwijsinstelling Uw opleiding is erkend Uw opleiding leidt tot een diploma U volgt een financierbare opleiding U hebt nog studietoelagekrediet Als u buiten de Vlaamse Gemeenschap of in het buitenland studeert 40 2 Berekening van de toelage Kotstudent? Studietoelage voor een voltijds studietraject (60 studiepunten) Studietoelage voor minder dan 60 studiepunten 46 Berekeningsvoorbeelden 45 De aanvraag en verdere stappen 51 1 Wanneer en hoe aanvragen? Online aanvraag Aanvraag op papier Bij te voegen documenten 53 2 Na de aanvraag Uw dossier is in orde Uw dossier is onvolledig Hoger onderwijs: voorschot Herziening Terugvordering Beroepsprocedure 56 Deze brochure behandelt: de schooltoelagen van de Vlaamse overheid voor leerlingen in het basisonderwijs, de schooltoelagen van de Vlaamse overheid voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs, de studietoelagen van de Vlaamse overheid voor studenten in het hoger onderwijs. Ze is met de grootste zorg samengesteld, maar niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen worden vermeld. Alleen de desbetreffende regelgeving heeft rechtskracht. schooltoelagen & studietoelagen [

6 Meer info Meer informatie over de schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid kunt u krijgen: op de website op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. U kunt ook altijd terecht bij instanties als de sociale dienst van uw gemeente, het OCMW, de vakbond, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, enzovoort. Provinciale diensten. Leerlingen, studenten en ouders kunnen meer informatie krijgen tijdens de bezoekdagen bij de provinciale meldpunten, op maandag- en woensdagnamiddag van tot 17 uur. Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Provincie Vlaams-Brabant Philipssite 5, 1ste verdieping 3001 Leuven Provincie Limburg Universiteitslaan Hasselt Provincie Oost-Vlaanderen Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein Gent Provincie West-Vlaanderen Burg Brugge Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan Brussel Studentenvoorzieningen hoger onderwijs. In het hoger onderwijs zijn de studietoelagen van de Vlaamse overheid lang niet de enige (financiële) tegemoetkoming. Aan elke hogeschool of universiteit zijn er studentenvoorzieningen of sociale voorzieningen die studiefinancieringen en studieleningen aanbieden, of overbruggingsleningen als u door omstandigheden tijdelijk meer kosten hebt. Ze betalen waar nodig ook renteloze voorschotten uit op de studietoelagen van de Vlaamse overheid. Het is de moeite waard om eens langs te gaan bij uw studentenvoorziening om te kijken welke diensten ze allemaal aanbiedt. En in elk geval kunt u daar ook terecht als u vragen hebt of als u hulp wilt bij de aanvraag van uw studietoelage. Gebruiksaanwijzing: Deze brochure volgt de logica van uw aanvraagdossier. Eerst bekijken we de leefeenheid: hoeveel mag u verdienen? Die stap is voor alle leerlingen en studenten dezelfde. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het basisonderwijs, gaat u vervolgens naar p. 21. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Als u (ook) een toelage aanvraagt voor leerlingen in het secundair onderwijs, gaat u vervolgens naar p. 27. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Als u (ook) een toelage aanvraagt voor studenten in het hoger onderwijs, gaat u daarna naar p. 33. Daar vindt u de voorwaarden waar de studenten aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Op p. 45 vindt u een paar concrete berekeningsvoorbeelden. Vanaf p. 51 leest u hoe u de aanvraag moet indienen, en wat er daarna met uw aanvraag gebeurt. ] schooltoelagen & studietoelagen

7 Het inkomen van uw leefeenheid [

8 Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een toelage is de hoogte van het inkomen. Om dat te bepalen, bekijken we eerst van welk soort leefeenheid u deel uitmaakt. Dat kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwoners of alleenstaande leerlingen of studenten vormen een leefeenheid. Vervolgens berekenen we het inkomen van die leefeenheid. Daarbij houden we onder meer ook rekening met het aantal punten ervan. Hulp nodig? In sommige gevallen is het relatief eenvoudig om de leefeenheid te bepalen en het inkomen te berekenen, in andere gevallen niet. Hebt u twijfels of wilt u hulp? Raadpleeg dan het stukje Meer info op p. 4. U kunt u ook altijd bellen naar het gratis nummer van de Vlaamse overheid: Leefeenheid Om de leefeenheid te bepalen, kijken we naar de situatie op 31 december Er zijn vier mogelijkheden: u bent ten laste van uw ouder(s) of iemand anders, u bent gehuwd of woont samen, u bent zelfstandig leerling of student, u bent alleenstaand leerling of student. 1.1 U bent ten laste Als u op 31 december 2008 bij uw (al dan niet gehuwde) ouders woont, dan gaan we voor de berekening van de toelage uit van beide inkomens. Woont u bij één van beide ouders, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Uw ouder is alleenstaand: we gaan uit van zijn of haar inkomen. Uw ouder is hertrouwd of woont wettelijk samen met een nieuwe partner: we gaan uit van het inkomen van beide partners in het nieuwe huwelijk. Uw ouder woont feitelijk samen: - en u bent fiscaal ten laste van de partner van uw ouder (u staat dus als persoon ten laste op zijn of haar aanslagbiljet vermeld): we gaan uit van het inkomen van beide partners, - en u bent niet fiscaal ten laste van de partner van uw ouder, maar uw ouder en de nieuwe partner hebben samen één of meer kinderen: we gaan uit van het inkomen van beide partners, - en u bent niet fiscaal ten laste van de partner, en uw ouder en de nieuwe partner hebben samen geen kinderen: we gaan uit van het inkomen van uw ouder. ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

9 Schematisch: U woont bij Statuut Andere criteria twee ouders al dan niet gehuwd gehuwd of wettelijk samenwonend met een nieuwe partner Inkomen van de leefeenheid inkomen beide ouders inkomen ouder + nieuwe partner alleenstaand inkomen ouder één ouder feitelijk samenwonend met nieuwe partner leerling of student fiscaal ten laste van nieuwe partner leerling of student niet fiscaal ten laste van nieuwe partner gezamenlijk één of meer kinderen geen gezamenlijke kinderen inkomen ouder + nieuwe partner inkomen ouder + nieuwe partner inkomen ouder Ten laste? In de meeste gevallen bent u ten laste van uw ouder(s), maar in sommige gevallen is dat iemand anders. Dat kan het geval zijn doordat u op 31 december 2008: fiscaal ten laste bent van die persoon door de beslissing van een rechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg, al drie jaar fiscaal ten laste bent van die persoon, al drie jaar bij die persoon woont en een ziekenfonds of kinderbijslagfonds erkent dat u effectief drie jaar van die persoon ten laste bent. We vertrekken dan van het inkomen van de leefeenheid van die persoon: als de persoon gehuwd is of wettelijk samenwoont, dan nemen we zijn of haar inkomen én dat van de partner, als de persoon alleenstaand is, dan nemen we alleen zijn of haar inkomen, als de persoon feitelijk samenwoont met een nieuwe partner, dan nemen we alleen zijn of haar inkomen, als de persoon feitelijk samenwoont met een nieuwe partner met wie hij of zij één of meer kinderen heeft, dan nemen we het inkomen van beiden. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

10 1.2 U bent gehuwd of woont samen Statuut verkrijgen. Om voor uw toelage te worden erkend als gehuwd of samenwonend leerling of student, moet u aan twee criteria voldoen. Uiterlijk 31 december 2008 bent u gehuwd, hebt u een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend bij de burgerlijke stand van uw gemeente, of woont u feitelijk samen en hebt u één of meer kinderen met uw partner Tijdens uw huwelijk of samenwoning zijn er ten laatste op 31 december 2009 twaalf maanden geweest waarin u en uw partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Opgelet: voor werknemers is dat niet hetzelfde als het netto inkomen dat uw werkgever op uw rekening stort. In de praktijk betekent dat: - voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de RSZ-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 6.793,14, - voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en verliezen) van 5.258,99, - een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 5.258,99, - een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 5.258,99, - een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten van minstens 5.258,99, - een leefloon van minstens 5.258,99, - een niet-belastbare doctoraatsbeurs van minstens 5.258,99, na aftrek van de rsz-bijdrage, - een combinatie van die inkomens. U bewijst dat inkomen en het aantal maanden waarin u en uw partner het hebben verdiend met attesten van werkgevers, diensten en instellingen. Statuut behouden. Het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student is niet definitief. U behoudt het alleen als u nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont en voldoet aan één van de volgende voorwaarden: u woont niet meer bij uw ouders of iemand anders, u woont wel nog bij uw ouders of iemand anders maar u en uw partner hebben in 2008 meer dan netto belastbaar jaarinkomen. Statuut opnieuw verkrijgen. Als u nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont maar toch het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student verloren bent, dan kunt u het opnieuw verkrijgen. Daarvoor moeten er in 2007 en 2008 twaalf maanden zijn geweest waarin u en uw partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Om het statuut opnieuw te verkrijgen is het dus niet voldoende dat u ooit twaalf maanden het inkomen van 5.258,99 hebt verkregen: u moet het ook verdiend hebben in 2007 en/of Opgelet! Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als gehuwd leerling of student te worden beschouwd, kunt u een toelage aanvragen als zelfstandig leerling of student. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan beschouwen we u als persoon ten laste van uw ouder(s) of van iemand anders, naargelang uw vorige hoofdverblijfplaats. ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

11 1.3 U bent zelfstandig leerling of student Statuut verkrijgen. Als u financieel onafhankelijk bent en niet erkend bent als gehuwd of samenwonend leerling of student, kunt u een aanvraag indienen als zelfstandig leerling of student. Apart gedomicilieerd zijn, is niet voldoende (en ook geen voorwaarde) om het statuut van zelfstandig leerling of student te verwerven: u moet uw financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen. Daarvoor moet u ten laatste op 31 december 2008 twaalf maanden een inkomen hebben gehad dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Opgelet: voor werknemers is dat niet hetzelfde als het netto inkomen dat uw werkgever op uw rekening stort. In de praktijk betekent dat: voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de rsz-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 6.793,14, voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en verliezen) van 5.258,99, een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 5.258,99, een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 5.258,99, een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten van minstens 5.258,99, een leefloon van minstens 5.258,99, een niet-belastbare doctoraatsbeurs van minstens 5.258,99, na aftrek van de rsz-bijdrage, een combinatie van die inkomens. De 12 maanden moeten zich situeren tijdens een periode van twee aaneensluitende kalenderjaren en eindigen op 31 december van het school- of academiejaar waarin u: uw aanvraag indient (dus 31 december 2008), uw studie bent begonnen (dat kan veel vroeger zijn), uw studie bent herbegonnen. U kunt kiezen uit de drie bovenstaande mogelijkheden. U bewijst uw inkomen en het aantal maanden waarin u het hebt verdiend met attesten van werkgevers, diensten en instellingen. Statuut behouden. Het statuut van zelfstandig leerling of student is niet definitief. U behoudt het alleen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden: u woont niet bij uw ouders of iemand anders en u bent intussen niet gehuwd, u woont wel nog bij uw ouders of iemand anders maar u hebt in 2008 meer dan netto belastbaar jaarinkomen. Statuut opnieuw verkrijgen. Bent u het statuut van zelfstandig leerling of student verloren, dan kunt u het opnieuw verkrijgen als er in 2007 en 2008 twaalf maanden zijn geweest waarin u een inkomen had dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Om het statuut opnieuw te verkrijgen, is het dus niet voldoende dat u ooit twaalf maanden het inkomen van 5.258,99 hebt verkregen: u moet het ook verdiend hebben in 2007 en/of Opgelet! Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als zelfstandig leerling of student te worden beschouwd, dan beschouwen we u als persoon ten laste van uw ouder(s) of van iemand anders, naargelang uw hoofdverblijfplaats. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

12 1.4 U bent alleenstaand leerling of student U wordt beschouwd als alleenstaand leerling of student als u uiterlijk 31 december 2008 niet binnen een van de bovenstaande categorieën valt en u zich in één van de volgende situaties bevindt: uw beide ouders zijn overleden, u bent halve wees: u woonde na de echtscheiding van uw ouders bij een van hen, die ouder is overleden en u bent niet opnieuw bij de andere ouder gaan wonen, het kinderbijslagfonds erkent u als verlaten wees, uw langstlevende ouder of beide ouders zijn ontzet uit het ouderlijke gezag, u bent opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of in een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, u woont zelfstandig en wordt begeleid door een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, u valt door uw meerderjarigheid niet langer onder de bevoegdheid van het comité voor bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank, en u was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, een pleeggezin, u was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een pleeggezin, en u hebt voortgezette hulpverlening na meerderjarigheid gekregen, u ontvangt een leefloon op basis van een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie, u bent slachtoffer van mensenhandel, u bent een erkend politiek vluchteling, u bent een buitenlander onder subsidiaire bescherming, dat wil zeggen: met een verblijf van bepaalde duur in België wegens reëel levensgevaar in het land van herkomst, u bent kandidaat-vluchteling van wie de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard, u bent een buitenlander (buiten de EER), u voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden (zie p. 22 en 28 voor leerlingen en p. 34 voor studenten) en u behoort niet tot een andere leefeenheid. U hoeft dus geen inkomen aan te tonen om het statuut van alleenstaand leerling of student te verkrijgen. Maar uw toelage wordt uiteraard wel berekend op basis van uw inkomen. Opgelet! U kunt pas worden erkend als alleenstaand leerling of student als u niet voldoet aan de voorwaarden voor leerling of student ten laste, gehuwd of samenwonend leerling of student, of zelfstandig leerling of student. 10 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

13 2 Inkomen Zodra we volgens de criteria hierboven uw leefeenheid hebben bepaald, kunnen we het inkomen berekenen. Dat gebeurt aan de hand van het laatste aanslagbiljet van uw leefeenheid: het inkomen van 2006, aanslagjaar Geen aanslagbiljet? Heeft uw leefeenheid een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling, dan is er geen Belgisch aanslagbiljet. In dat geval moet u het inkomen bewijzen met attesten van de buitenlandse belastingdienst, werkgevers, diensten of instellingen. Uw leefeenheid wijzigt? Als u na 31 december 2006 tot een andere leefeenheid bent gaan behoren (bijvoorbeeld omdat uw vader of moeder hertrouwd is, of omdat u gehuwd, wettelijk samenwonend, zelfstandig of alleenstaand leerling of student bent geworden), dan bekijken we het inkomen van het eerste jaar waarin u zich in de nieuwe situatie bevindt, of waarin u het nieuwe statuut hebt verkregen. Inkomen gedaald? Het is mogelijk dat het inkomen van uw leefeenheid sinds 2006 is gedaald, bijvoorbeeld door overlijden, ziekte, werkloosheid of echtscheiding. In dat geval hoeft u niet het inkomen uit 2006 als basis te nemen, maar kunt u het vermoedelijk inkomen van 2008 gebruiken. De wijziging in uw leefeenheid moet er wel geweest zijn vóór 1 januari Als uw ouders feitelijk gescheiden zijn, dan moet dat op 31 december 2008 al één jaar het geval zijn. Hetzelfde geldt als u zelf feitelijk gescheiden bent. Als het inkomen van uw leefeenheid gedaald is, meldt u de gewijzigde situatie op het aanvraagformulier. U voegt attesten toe van werkgevers en andere diensten om het vermoedelijk inkomen van 2008 te documenteren. We vergelijken dan het vermoedelijk inkomen van 2008 met dat van 2006 en houden rekening met het inkomen dat de hoogste toelage oplevert. U krijgt uw toelage voorlopig uitbetaald op basis van dat inkomen. In 2009 (als uw toelage voorlopig berekend was op het vermoedelijk inkomen van 2007) of in 2010 (als uw toelage voorlopig berekend was op het vermoedelijk inkomen van 2008) wordt aan de hand van uw aanslagbiljet bepaald of u effectief recht had op een toelage en welk bedrag u moet terugbetalen of bijbetaald krijgt. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 11

14 Stap 1: bereken uw volledige inkomen Op p. 17, 18 en 19 vindt u een voorbeeld van een aanslagbiljet. Daarop hebben we de onderdelen aangeduid die meetellen voor de berekening van het inkomen. Daarnaast zijn er nog een paar andere inkomsten die niet op het aanslagbiljet staan, maar voor de berekening van de toelagen wel worden meegerekend. Gezamenlijk belastbaar inkomen leefeenheid Waar te vinden? Aanslagbiljet Plus in ons voorbeeld , ,85 = ,17 Uw inkomen 80 % van de ontvangen alimentatiegelden (als die niet vervat zitten in het gezamenlijk belastbaar inkomen) Rekeninguittreksel Afzonderlijk belastbare inkomsten: vervroegd vakantiegeld, achterstallen, enzovoort Aanslagbiljet 4.865,60 Leefloon Attest Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten Niet-belastbare beurs die onderworpen is aan rsz (doctoraatsbeurs) Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik, dat wil zeggen: het ki van al de onroerende goederen behalve het eigen huis en de onroerende goederen voor eigen beroepsdoeleinden Attest Attest Aanslagbiljet: codes 1106 en 2106: dat getal moet u delen door 1,4 codes 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112 en ,40/1,4 = = = Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden Codes 1105 en 2105 (vindt u niet terug op het aanslagbiljet, maar wel op uw belastingaangifte) Volledig inkomen ,77 12 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

15 Stap 2: forfaitaire aftrek? Bestaat het inkomen voor minstens 70 % uit vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen)? Dan passen we op die vervangingsinkomsten een forfaitaire aftrek toe. Opgelet: pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten, brugpensioenen wel. De forfaitaire aftrek wordt als volgt berekend. Inkomen 2006 (op basis van uw aanslagbiljet) 26,1 % op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Inkomen 2007 (vermoedelijk inkomen) 27,2% op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Inkomen 2008 (vermoedelijk inkomen) 27,2% op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Voorbeeld Uw ouders hebben in 2006 vervangingsinkomens voor en geen andere inkomens. De forfaitaire aftrek berekenen we als volgt. 26,1 % op de eerste schijf van = 1.250,19 10 % op het gedeelte tussen en = 473,00 5 % op het gedeelte tussen en = 124,00 Totaal 1.847,19 We vertrekken dus van een inkomen van ( ,19) = ,81. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 13

16 Stap 3: bereken het aantal punten van de leefeenheid Pluspunten (optellen) Minpunten (aftrekken) De personenlast in uw leefeenheid wordt vertaald in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toelage. Om het aantal punten te bepalen, kijken we naar de toestand op 31 december Elke persoon in de leefeenheid die fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend Elke leerling of student in de leefeenheid die niet meer fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend omdat hij of zij bestaansmiddelen heeft gehad, maar die niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student of leerling Elke persoon in de leefeenheid die onder één van de twee categorieën hierboven valt en die hoger onderwijs volgt, buiten de kandidaat als deze kandidaat hoger onderwijs volgt. Indien de kandidaat secundair onderwijs volgt, wordt een punt geteld voor elke persoon in de leefeenheid die onder één van de twee categorieën hierboven valt en die hoger onderwijs volgt, behalve de eerste student. Met andere woorden: alle studenten in de leefeenheid die onder categorie 1 of 2 vallen, min één Elke persoon die onder één van de twee bovenste categorieën valt en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66 %) Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66 %) De leerling of student waarvoor u een aanvraag doet is geen zelfstandig(e) of alleenstaand(e) leerling/student Als de leerling of student ten laste is: elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die zelf studeert (dus: vader of moeder studeren zelf) De leerling of student is ten laste van één ouder die feitelijk samenwoont met een nieuwe partner waarmee hij of zij geen gemeenschappelijke kinderen heeft én de volgende twee voorwaarden zijn vervuld: de leerling of student is niet fiscaal ten laste van de nieuwe partner de nieuwe partner heeft een inkomen. Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten wordt niet als een inkomen beschouwd: in dat geval hoeft u geen minpunt aan te rekenen Totaal Aantal punten aantal personen Opgelet: voor dezelfde persoon kunt u vaak verschillende punten tellen. Bijvoorbeeld als uw broer fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt hij voor drie punten. 14 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

17 Stap 4: kijk of u binnen de inkomensgrenzen valt Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van uw leefeenheid (die u in stap 3 hebt berekend). In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van uw leefeenheid (dat u hebt berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer in de rechterkolom. Aantal punten van uw leefeenheid Maximuminkomensgrens ( ) , , , , , , , , , , ,97 Stap 5: doe de KI-test Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een toelage, is een KI-test ( kadastraalinkomentest ) ontwikkeld die rekening houdt met de gebouwen en gronden in de leefeenheid. Op die manier wordt vermeden dat wie veel huizen en gronden heeft, toch een toelage krijgt. Niet voor iedereen. De KI-test geldt alleen als er onroerende goederen Vreemd Gebruik zijn: bijvoorbeeld huizen die u al dan niet verhuurt, een vakantiewoning of gronden. Als er geen onroerende goederen in de leefeenheid zijn, hoeft u de KI-test niet uit te voeren. Als er alleen een eigen woning is of een eigen woning plus onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik, hoeft u de KI-test ook niet uit te voeren. Als het inkomen geheel of gedeeltelijk uit leefloon bestaat of als minstens 70 % ervan uit vervangingsinkomsten, alimentatiegelden, inkomensvervangende tegemoetkomingen of overlevingspensioen bestaat, hoeft u de KI-test niet uit te voeren. Vervangingsinkomsten zijn werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioenen (maar geen pensioenen). De KI-test is ook niet van toepassing op alleenstaande leerlingen of studenten. In de andere gevallen voert u de KI-test uit. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 15

18 KI-test 1. Neem het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik op het aanslagbiljet en vermenigvuldig het met 3. Het kadastraal inkomen Vreemd Gebruik omvat de onroerende goederen behalve de eigen woning en wat voor eigen beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Op het aanslagbiljet bestaat het kadastraal inkomen Vreemd Gebruik uit: - codes 1106 en Dat getal moet u delen door 1,4, - codes 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112 en Neem het volledige inkomen (dat u hierboven berekend hebt in stap 1 en 2). Trek daarvan de volgende bedragen af: - tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik, - éénmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Eigen Beroep (codes 1105 en 2105 op uw belastingaangifte). Neem nu 20 % van dit getal. 3. Vergelijk het bedrag van puntje 1 (ki Vreemd Gebruik ) met dat van puntje 2 (20 % van het inkomen min beide ki-cijfers). Als cijfer 1 hoger is dan cijfer 2, komt u niet in aanmerking voor een toelage. Gebruiksaanwijzing Leerling basisonderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het basisonderwijs, gaat u naar het volgende hoofdstuk. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Leerling secundair onderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het secundair onderwijs, gaat u naar p. 27. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Student hoger onderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor studenten in het hoger onderwijs, gaat u nu naar p. 33. Daar vindt u de voorwaarden waar de studenten aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. 16 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

19 legende inkomstenjaar 2006, aanslagjaar 2007 geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik (te delen door 1,4) geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik 4 afzonderlijk belastbare inkomsten 5 5 gezamenlijk belastbaar inkomen leefeenheid 1 het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 17

20 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 4 1 Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden 1 2 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 Bereken zelf je studietoelage 4 5 Wanneer en hoe aanvragen? 6 Vermindering

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE

STUDIETOELAGEN VAN DE 4 5 1 Nationaliteitsvoorwaarden 1 STUDIETOELAGEN 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2016-2017 Studievoorwaarden 1 2 Je moet aan 3 voorwaarden voldoen om een studietoelage van

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Studiefinanciering. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Studiefinanciering. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Studiefinanciering Het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid is de belangrijkste en bekendste maatregel onder studiefinanciering maar ook financiering vanuit de sociale dienst

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2010-2011 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2009-2010 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs

Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs Gaatje kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je komt vlugger

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 3 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN Zie: 1171 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van decreet 3015 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel

Nadere informatie

studietoelagen

studietoelagen School-en studietoelagen 2008-2009 Er hebben meeí mensen recht op een school- oí studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u! Deze folder geeft een kort overzicht van de school-

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 30 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1171 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

BOEK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

BOEK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. BOEK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. Dit decreet regelt de studiefinanciering in het kleuteronderwijs, het leerplichtonderwijs en het hoger

Nadere informatie

nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen

nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen

Nadere informatie

Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen

Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen 28 april 2015 Ann Verhaegen Adminstrateur-generaal 1. Algemeen kader studietoelagen Missie van de afdeling studietoelagen: maximale kwalificatie-

Nadere informatie

School en studietoelagen

School en studietoelagen School en studietoelagen Opleiding 2017-2018 1. Wat zijn school- en studietoelagen? 1. Opdracht afdeling School- en Studietoelagen 2. Opdracht 1700 2. Kom ik in aanmerking? 1. Nationaliteitsvoorwaarden

Nadere informatie

EXTERNE BEURZEN. Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017.

EXTERNE BEURZEN. Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017. EXTERNE BEURZEN 2017-2018 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017. Vul dit aanvraagformulier digitaal in, druk

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND Zitting 2005-2006 9 november 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

EXTERNE BEURZEN 2015-2016

EXTERNE BEURZEN 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN 2015-2016 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

voor studenten 18de editie centen Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

voor studenten 18de editie centen Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. 3 kinderbijslag 1 centen voor studenten 2014 18de editie maart 2014 Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. STUVO_cvs binnenwerk_revisie_v3.indd

Nadere informatie

I..ç J OF BEL 1700

I..ç J  OF BEL 1700 I..ç J Gaatje kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaase overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je kot vlugger in aanerking dan

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

voor studenten 21ste editie centen

voor studenten 21ste editie centen 3 KINDERBIJSLAG 1 centen voor studenten 2017 21ste editie maart 2017 Deze brochure en bijhorende website zijn een realisatie van de sociale diensten/ studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

1 7 d e e d. i t i e m a a r t 2 0 1 3

1 7 d e e d. i t i e m a a r t 2 0 1 3 1 7 d e e d i t i e m a a r t 2 0 1 3 Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. p.4 Studietoelagen van de Vlaamse overheid 2013-2014

Nadere informatie

Centen voor Studenten

Centen voor Studenten Centen voor Studenten Centen voor Studenten 14de editie februari 2010 Verlies ik mijn kinderbijslag als ik werk? Wanneer ontvang ik een studietoelage als zelfstandig student? Moeten mijn ouders mijn studies

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2015 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

CENTEN VOOR STUDENTEN

CENTEN VOOR STUDENTEN CENTEN VOOR STUDENTEN WWW.CENTENVOORSTUDENTEN.BE 2017 21ste editie maart 2017 Deze brochure en bijhorende website zijn een realisatie van de sociale diensten/studentenvoorzieningen van alle hogescholen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

School en studietoelagen. Project DAFintermediair /09/2017 1

School en studietoelagen. Project DAFintermediair /09/2017 1 School en studietoelagen Project DAFintermediair 2017-2018 11/09/2017 1 OVERZICHT Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Een toelage aanvragen I. Automatisch gestarte dossiers II. Digitaal aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon Sociale Dienst van het OCMW Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar de Sociale Dienst van het OCMW.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie