Vokawijzer 08 maart Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren"

Transcriptie

1 Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

2 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die op vraag van Voka is opgesteld door TriFinance, werpt een blik achter de schermen van de bank die uw kredietaanvragen beoordeelt. Dat moet u toelaten een kredietaanvraag beter voor te bereiden en de vragen van uw bankier in hun context te plaatsen.

3 Woord vooraf Wanneer u een krediet aanvraagt bij de bank Ondanks de mooie uitspraak The best things in life are for free, speelt geld een belangrijke rol in het leven. Niet alleen om uw dromen en nieuwe plannen te realiseren. Ook om business as usual te financieren: facturen, lonen van medewerkers, BTW, sociale bijdragen Goederen en diensten krijgt u pas als u betaalt. En betalen kan pas als er in voldoende mate en op het gepaste moment geld voorhanden is. Vaak doet u een beroep op een banklening of kaskrediet. De financiële crisis heeft de vertrouwensrelatie tussen u en uw bankier misschien op de proef gesteld. Banken kwamen in nooit gezien stormweer terecht. Ook uw bedrijfsvoering werd wellicht getroffen door de economische crisis. Ondernemers percipiëren dan ook een verstrakking van de kredietvoorwaarden. Zoals ook vastgesteld in de recente Vokafinancieringsbarometer Gelukkig is er vooralsnog geen sprake van kredietschaarste. De voorbije zes maanden kregen 8 op de 10 van onze leden een positief antwoord op hun kredietaanvraag. 8,5 procent van de kredietaanvragen werd geweigerd. De rest is nog in behandeling. Dat mag ons echter niet doen wegdromen. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden vreest dat bankleningen de volgende 6 maanden moeilijker bekomen worden. Een gesmeerd lopende kredietmotor is nochtans onontbeerlijk om de heropleving van de economie mogelijk te maken. Basisvoorwaarde daartoe is een optimale dialoog tussen ondernemingen en banken. Gestoeld op wederzijds begrip en inlevingsvermogen in elkaars situatie. Voka wil daartoe actief bijdragen. In de recent afgesloten gedragscode tussen banken en ondernemingen verbonden we er ons toe de opbouw van een goed opgesteld en gedocumenteerd kredietdossier te ondersteunen. Deze Vokawijzer, opgesteld in samenwerking met financieel experten van TriFinance en afgetoetst met verschillende KMO s en banken, geeft hieraan invulling. Deze Vokawijzer heeft tot doel uw voorafgaand denkproces te structureren door even stil te staan bij relevante aspecten die in het kredietgesprek aan bod kunnen komen, zodat u goed voorbereid het gesprek met uw bank kan aangaan. Wat wellicht het over en weer van vragen en dus de doorlooptijd van de kredietaanvraag kan inkorten. Peter Leyman Gedelegeerd bestuurder Voka

4 5 Inhoud Voorwoord 3 Deel 1 Van een kredietbehoefte tot een kredietdossier 7 1. Het businessplan 7 2. Uw kredietaanvraag 10 Deel 2 Een kredietvraag wordt een kredietrelatie Het onderzoek De rating De beslissing De rente De waarborgen De opvolging 16 Verbeter zo de kredietrelatie met uw bankier Uw bankier ziet u minder graag wanneer Deel 3 De kwalitatieve analyse Evaluatie van het management Evaluatie van het commercieel risico Evaluatie van het operationeel risico Evaluatie van het financieel risico 22 Deel 4 De kwantitatieve analyse Welke algemene vragen mag u verwachten? Analyse van de activa Analyse van de passiva De resultatenrekening Ratio s Cashflow 33 Literatuur & Bronnenlijst 34 Colofon 35 Het Voka-netwerk 36

5 7 Deel 1 Van een kredietbehoefte tot een kredietdossier Uw onderneming heeft krediet nodig. U hebt grote plannen, u gaat investeren, u groeit tegen hoog tempo. En dat moet allemaal gefinancierd worden. U moet dus gaan praten met iemand die u geld wil lenen. Met een kredietgever, met een financiële instelling: uw bank. Het is haar vak om geld in te zamelen en terug uit te lenen. Toch zult u de bank moeten overtuigen. U zult haar goed duidelijk moeten maken waarom uw bedrijf geld nodig heeft. U zult haar overhalen haar geld aan uw onderneming te lenen. U zult moeten aantonen dat uw bedrijf perfect in staat zal zijn om het krediet keurig terug te betalen, volgens het afgesproken schema. Hoe gaat dat in zijn werk? U start bij het begin. First things first. U en uw onderneming zullen eerst het nodige huiswerk moeten maken. De plannen die u hebt, de toekomst die u ziet, de projecten die moeten gefinancierd worden u zal ze eerst moeten neerschrijven in een businessplan voor uw onderneming (of u hebt dat al gedaan). Dat is de eerste stap. De volgende pas is het opmaken van de kredietaanvraag, het dossiertje waarmee u naar de bank gaat. Die twee stappen komen aan bod in dit hoofdstuk. Hoe uw bank vervolgens dat dossiertje zal lezen en analyseren, dat is het onderwerp van deze Vokawijzer. 1. Het businessplan In het businessplan brengt uw onderneming haar plannen in kaart: wat is het project, hoe zal het gefinancierd worden, welke inkomsten en uitgaven zijn er te verwachten. Het is de cijfermatige weergave van plannen en projecten. Het kan in theorie dus een eenvoudig excel-bestandje zijn, of een reeks krabbels op de achterkant van een notaboekje. Voor eigen gebruik kan het allemaal informeel. Maar als u een grote kredietaanvraag formuleert, zeker voor langetermijnkredieten, zal uw bank uw businessplan willen zien. Want op basis daarvan kan zij evalueren of uw onderneming de gevraagde kredieten wel kan terugbetalen. Hoe beoordeelt ze zo n plan? Uw bank zal kijken naar verschillende punten: naar de opmaak, de vorm en de presentatie; naar de hypotheses, de uitgangspunten op basis waarvan u verschillende scenario s hebt uitgewerkt; en uiteraard ook naar de belangrijkste posten van het plan.

6 8 1.1 Opmaak, vorm en presentatie Door wie is het businessplan opgemaakt? Door het volledige management? Of is het een one man show? In welke vorm is het opgemaakt? Zijn het enkel tabellen, of hebt u ook een toelichting gemaakt? Hoe grondig is die uitgewerkt? Kan de realisatie van het plan makkelijk opgevolgd worden? Zijn de assumpties, de hypotheses van waaruit het plan vertrekt, voldoende onderbouwd? Zijn er verschillende scenario s ( base case, best case, worst case )? Maakte u in het verleden al eerdere businessplannen? In welke mate werden zij gerealiseerd? Hoe was de opvolging georganiseerd, hoe stuurde u bij? 1.2 Assumpties en uitgangspunten van de verschillende scenario s Zijn uw verwachtingen realistisch? Liggen uw assumpties in lijn met het verleden ( extrapolatie ), of gaat u uit van een trendbreuk? En waarom? Wat zijn de belangrijkste waardedrijvers? Welke elementen dragen het meeste bij tot de creatie van waarde? Is dat omzet, klanten, marge,? Wat zijn de belangrijkste kostendrijvers? Grondstoffen, personeel, toeleveranciers,? Liggen de conclusies uit uw kwalitatieve analyse (marktpositie, management, sector, klanten, leveranciers, ) in lijn met uw uitgangspunten en assumpties? Hoe zult u die assumpties opvolgen? Hebt u daar de nodige instrumenten en tools voor? Is er een maandelijkse rapportering? Welke investeringen zijn voorzien in het businessplan? Houdt u rekening met een mogelijke toename in de behoefte aan bedrijfskapitaal?

7 9 1.3 Belangrijke posten van het businessplan Natuurlijk draait het in uw businessplan in de eerste plaats om de omzet. Kunt u uw project realiseren, het verkopen en er ook de voorziene inkomsten rond creëren? Dat is de centrale vraag. Maar er zijn nog enkele interessante vragen. Ligt de evolutie (groei) in lijn met voorgaande jaren? Bij welke klanten zal u uw omzet realiseren? Hoe zullen uw concurrenten reageren? Hebt u al contracten met klanten? Op welke termijn? Wat is de datum van (op)levering? Is er een orderboek? Houdt uw businessplan daar rekening mee? Hoe volgt u klanten op? Hoe evalueert u systematisch het betalingsrisico? Is uw businessplan van het type hockey stick, met dalende resultaten in het verleden en mooi stijgende cijfers voor de toekomst? Uw bankier zal natuurlijk ook nakijken of de bedragen die uw onderneming voorziet voor de aankopen van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen wel kloppen met de omzetevolutie die u in het businessplan voorziet. Ook voor de diensten en diverse goederen en voor de personeelskosten zal hij bekijken of ze kloppen met de beoogde omzet. Twee thema s komen vaak onvoldoende aan bod in het businessplan: de investeringen en de evolutie in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Zijn er investeringen nodig ( capital expenditures, capex ) om het businessplan te realiseren? Hoe zult u die financieren? Is er een impact op de behoefte aan bedrijfskapitaal? De meeste businessplannen voorzien een stijgende omzet. Vaak wordt vergeten dat omzetgroei bijna per definitie extra bedrijfskapitaal vereist, dus liquide middelen. (In paragraaf 5.2 van deel 4 kan u meer lezen over liquiditeit en bedrijfskapitaal.)

8 10 2. Uw kredietaanvraag Uw businessplan is de eerste stap. Nu zult u uw bank moeten overtuigen, niet alleen om u krediet te geven, maar ook om dat tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te doen. Hoe sterker uw dossier, hoe beter de kredietofferte die u zult krijgen. U stapt naar de bank met een beknopt dossier dat uw gesprek ondersteunt en dat alle argumenten en gegevens documenteert. Zo heeft uw relatiebeheerder of kantoordirecteur meteen alle informatie om zijn eigen kredietdossier op te maken. Hoe groter de kredietaanvraag (en hoe minder bekend u bent bij uw bank), hoe uitgebreider uw dossiertje kan zijn. Volgende elementen moet u zeker in uw kredietaanvraag opnemen: Een korte beschrijving van uw bedrijf (identiteit, markt, activiteiten, management, competenties). In deel 2 vindt u terug op welke manier uw bankier naar die kwalitatieve informatie kijkt. Een beschrijving en een motivering van het krediet dat u aanvraagt: gaat het om een investering, een uitbreiding van de activiteiten, een nieuwe vestiging, liquiditeitsspanningen, Een korte situering van de resultaten van het bedrijf in de voorbije drie jaar. Als u over tussentijdse cijfers beschikt voor het lopende boekjaar, kan u die toevoegen. Licht meteen de belangrijkste cijfers en evoluties kort toe. In deel 3 kan u lezen hoe uw bank naar die cijfers kijkt. Een beknopt businessplan of vooruitzichten waaruit blijkt dat uw onderneming de capaciteit heeft om de lening terug te betalen. Eventuele andere belangrijke zaken waarvan uw bank op de hoogte moet zijn (zoals juridische geschillen, problemen rond opvolging, verlenging van vergunningen). U kunt naar goeddunken nog bijlagen aan dit dossier toevoegen: gedetailleerde jaarrekeningen, het volledige businessplan, schattingsverslagen, marktstudies. Een goed opstelde kredietaanvraag zal de snelheid en de kwaliteit van de kredietbeslissing zeker ten goede komen. Eén gouden regel: geef uw bankier voldoende informatie. Maar overlaad hem niet. Beperk u tot informatie die er in uw kredietaanvraag toe doet.

9 11 Deel 2 Een kredietvraag wordt een kredietrelatie 1. Het onderzoek Wanneer u een afspraak maakt met uw bankier om bij hem een krediet te bekomen, zal deze zeer zorgvuldig uw kredietwaardigheid nagaan en ook uw terugbetalingscapaciteiten. De bank wil immers het risico beperken dat ze het toegestane krediet niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgt. Hoe groter het risico, hoe meer garanties ze zal vragen. Dat is logisch, want de bankier die krediet geeft, doet dat in belangrijke mate met het geld dat andere cliënten hem toevertrouwen. Tijdens het kredietonderzoek zal uw bankier u dus allerlei inlichtingen vragen. De procedure die hij hiervoor hanteert, is gestandaardiseerd: ze verschilt dus niet van klant tot klant. Die aanpak maakt het uw bank mogelijk om intern snel en objectief een behoorlijke vraag aan kredieten te verwerken en kredietbeslissingen te nemen. Tijdens het kredietonderzoek gaat de bankier dus de kredietwaardigheid na van de ondernemer en zijn investeringsproject. Dat moet de bankier in staat stellen de redenen waarom het vertrouwen wordt gegeven, te objectiveren. Het onderzoek dient dus in essentie om vast te stellen of de bankier vertrouwen kan hebben in u en uw onderneming. Het onderzoek moet de bankier de informatie opleveren die hem toelaat uw onderneming bijna even goed te leren kennen als uzelf. Want de bankier wil het risico van uw onderneming zo correct en realistisch mogelijk bepalen. Daarom wil hij niet alleen weten hoe uw onderneming ervoor staat en wat de kansen op succes zijn van uw project, en wil hij ook de ondernemingskracht en kwaliteit van het management inschatten. Veelal is uw bankdirecteur of de relatiebeheerder uw eerste contactpunt zal bij het kredietgesprek. Onderhoudt u reeds langer een vertrouwensrelatie met de bank, dan zal uw bedrijf geen onbekende meer zijn. Dan beschikt zij waarschijnlijk reeds over heel wat informatie. Bij een nieuw of jong contact zal het kredietonderzoek wellicht dieper gaan. Misschien zult u sommige vragen vervelend vinden, maar het besef dat er veelal gebruik wordt gemaakt van af te werken standaardprocedures en standaardvragen, helpt u dat te kaderen. U beseft ondertussen dat uw informatie de bank moet toelaten om een correct beeld te krijgen van uw plannen en uw bedrijf.

10 12 De vragen tijdens een kredietonderzoek verschillen inhoudelijk doorgans niet veel van bank tot bank. De bankier zal uw kredietwaardigheid namelijk vanuit twee hoeken inschatten: De persoonlijke kredietwaardigheid en de kwaliteit van het management. Of anders uitgedrukt: uw Capacity en uw Character. De materiële kredietwaardigheid, de huidige en toekomstige performantie van het bedrijf. Anders gezegd: uw Capital. Ook de methodiek die gebruikt wordt om de kredietwaardigheid van de ondernemer en zijn investeringsproject te bepalen, verschilt niet veel van bank tot bank. Deze methodiek bevat een kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse. Deze laat toe een rating te bepalen voor het kredietdossier. In de kwantitatieve analyse gaat men vooreerst de cijfers van de onderneming analyseren in de tijd, en hun evolutie vergelijken doorheen verschillende boekjaren. De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende balansposten worden bekeken, met voorop de klassieke ratio s: solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. In tweede instantie zal men onderzoeken hoe de bankrekeningen gebruikt worden, bijvoorbeeld de omzet op rekening-courant, het gebruik van kredietlijnen, Ook externe inlichtingsbronnen worden geraadpleegd. Men zal nagaan of er eventueel een achterstal is opgelopen in BTW, RSZ of facturen. Daarnaast zal de bank ook een analyse maken van de ruimte waarin u als onderneming werkt: de sector, de conjunctuur, de regio, In de kwalitatieve analyse vormt de bankier zich een eigen beeld van de kwaliteit van de onderneming en de projecten die op de plank liggen. De strategie van de onderneming wordt beoordeeld, net zoals de organisatie van het management, het financieel beheer, de commerciële organisatie, het naleven van wettelijke en milieubepalingen,

11 13 2. De rating De bankier verzamelt op een systematische manier informatie om een duidelijk zicht te krijgen op de kredietvraag en om een verantwoorde beslissing mogelijk te maken. Al deze informatie wordt dan gebundeld in een kredietrapport. Recent ontwikkelde zich ook de praktijk om de gegevens in de mate van het mogelijke te kwantificeren en ze vervolgens te verwerken in statistische modellen die kredietrisico vertalen in een kredietrating. De kredietrating geeft een aanduiding van de risicograad van het krediet en van de statistische waarschijnlijkheid dat de bank verliezen lijdt, namelijk wanneer u als kredietnemer niet zou terugbetalen. De rating is van invloed op de kredietvoorwaarden die u zult genieten, zoals de kredietrente en de eventuele bijkomende waarborgen die u moet leveren (zie punt 5). Meestal wordt een rating uitgedrukt met een cijfer op de schaal van 1 tot 20. Maar er bestaat geen uniform ratingsysteem voor de hele financiële sector. De rating wordt berekend na een kredietonderzoek op basis van vragenlijsten die peilen naar de drie c s ( capital, capacity, character ) en enkele bijkomende elementen zoals de waarde van de activa en de balanscijfers. Het is belangrijk om de elementen te kennen die een rol spelen wanneer de bank de rating bepaalt. Ratingmodellen zijn zelf complex en behoren tot de fabriekstaal van de bank. Banken communiceren er zelden spontaan over. De meeste elementen die een rol spelen in de rating, komen in deze brochure wel aan bod. De banken hebben zich in een recente aanvulling op hun gedragscode ertoe verbonden transparanter te worden wat het ratingproces betreft: De banken engageren zich om de uiteindelijke beslissing betreffende de kredietaanvraag duidelijk te motiveren naar de ondernemingen toe, zodat deze zicht krijgt op de factoren die de beslissing en de risico-inschatting hebben beïnvloed. (Intentieverklaring - kredietverlening aan ondernemingen, 2009)

12 14 3. De beslissing Op basis van het onderzoek en de kredietrating wordt de kredietbeslissing genomen, de positieve of negatieve beoordeling van uw kredietaanvraag. De kredietbeslissing wordt genomen door personen die daartoe gedelegeerd zijn of door kredietcomités. De beoordeling van uw case kan verschillen van bank tot bank, en dat heeft te maken met de beoordelingsregels, de cultuur, de gebruiken, eigen aan uw bank. De evaluatieregels die de bank zelf voor elke kredietvraag toepast, hangen samen met bijvoorbeeld haar commerciële politiek of met de mate van risico waaraan ze zich in bepaalde markten wil blootstellen. Sommige banken specialiseren zich in welbepaalde vormen van krediet of vermijden liever bepaalde commerciële risico s. Hoe verschillend ook, het resultaat zal altijd een weloverwogen kredietbeslissing zijn. Dat deze beslissing niet altijd zal beantwoorden aan uw vraag en/of uw onmiddellijke verwachting, is iets waarmee u rekening moet houden. 4. De rente De bank zal voor het verlenen van het krediet een prijs aanrekenen: de rente. Dat is een vergoeding voor het risico dat ze draagt. Risico vertegenwoordigt zo een waarde. Aan het verlenen van een krediet zijn voor de bank vier soorten risico verbonden. kredietrisico: dat is het risico dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt; marktrisico: wisselkoers en renterisico s, technologische evoluties, het gedrag van concurrenten en klanten van de bank; operationeel risico: fraude, falende processen; liquiditeitsrisico: dat ontstaat door een mogelijke mismatch tussen enerzijds de looptijd van de deposito s van cliënten die geld lenen aan de bank (meestal eerder een korte looptijd) en de kredieten die ontleend worden van de bank (eerder van lange looptijd). Met de rating (zie hoger) tracht de bank dat risico in te schatten. Hoe groter het risico, hoe hoger de risicopremie die ze zal aanrekenen.

13 15 5. De waarborgen De bank rekent een bepaalde prijs aan, maar ze kan daarnaast ook bijkomende waarborgen eisen en zekerheden vastleggen. Die dienen voor het geval de zaak onverhoopt misloopt. Of ze zo n bijkomende zekerheid wensen, hangt af van het gevraagde bedrag, de vorm en de looptijd van het krediet. Ze vragen dan kredietwaarborgen. Dat zijn bijkomende afspraken tussen bank en debiteur die deel uitmaken van de kredietovereenkomst. Banken vragen deze waarborgen voor het geval dat. Als kredietnemer is het van belang om u, voor u tekent, ten volle te vergewissen van de mogelijke impact van dergelijke verbintenis. Het soort waarborg en de waarde die deze vertegenwoordigt, zullen rechtstreeks afhangen van de kredietrating en dus van het risico dat de bank loopt wanneer ze het krediet toestaat. Waarborgen zijn er in verschillende categorieën. Een eerste categorie is deze van de persoonlijke zekerheden, zoals borgstellingen. Die zijn het meest risicovol voor de debiteur. Persoonlijke zekerheden worden doorgaans gevraagd wanneer de onderneming zelf over onvoldoende onderpand beschikt om als zekerheid te stellen. Een voorbeeld van een persoonlijke zekerheid is de eigen woning die in onderpand wordt gegeven voor een kredietverbintenis die door de (eigen) onderneming wordt aangegaan. Een tweede categorie vormen de zakelijke zekerheden, zoals een hypotheek op een bedrijfsgebouw of een pand op het handelsfonds van de onderneming. Er zijn ook morele zekerheden, een verbintenis om bepaalde dingen te doen of niet te doen. Een voorbeeld hiervan is het engagement om geen krediet bij een andere financiële instelling af te sluiten. Een vierde soort waarborg is het convenant. Daarin maken de bank en de debiteur welbepaalde afspraken. Een convenant maakt deel uit van de kredietovereenkomst. De bank ziet toe op de uitvoering ervan. Bank en debiteur kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal nooit onder een bepaald percentage zal uitkomen. Met deze afspraak gaat de debiteur dus het engagement aan om niet buitenmatig te gaan lenen of om, indien nodig, eigen geld in te brengen. Aan het verlenen van kredietwaarborgen zijn meestal een reeks administratieve formaliteiten verbonden. Afhankelijk van de te verlenen zekerheden gaan er ook

14 16 dossierkosten mee gepaard, bijvoorbeeld het ereloon van de notaris, zegelrechten bij het vestigen van een hypotheek, dossierkosten bij de bank. Wanneer u verschillende kredieten afsluit, kunnen de kredietverlenende banken deze zekerheden in gelijke rang nemen, bijvoorbeeld een hypotheek in 1ste rang. Als schuldeiser komen de betrokken banken bij een eventuele gedwongen verkoop van het gebouw dan allemaal op de eerste plaats. 6. De opvolging De middelen waarmee de bank u een krediet verstrekt, haalt ze zelf op uit de markt. Ze gaat zelf verbintenissen aan die ze bijtijds met rente zal moeten terugbetalen. Verleende kredieten vertalen zich in de buik van de bank dus als risico s. Vanaf het ogenblik dat u het krediet benut, begint ook het risico voor de financiële instelling te lopen. Om het risico voor eigen have en goed in te perken, heeft elke bank een aantal systemen uitgewerkt waarmee ze de uitstaande kredietrisico s doorheen hun looptijd kan opvolgen. Dit betekent dat de bank gedurende de ganse looptijd informatie over uw bedrijf zal blijven verzamelen en interpreteren. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld de BTW, de RSZ, de balanscentrale, financiële media, maar ook van de onderneming zelf (bv. de kwartaalresultaten). Die informatie is vandaag veel sneller én online beschikbaar. Krediet blijft gebaseerd op vertrouwen. Het is van het grootste belang dat u gedurende de looptijd van het krediet de bank op transparante wijze informeert over de evolutie van omzet, nieuwe contracten, onvoorziene tegenslagen, dat u niet geplande gebeurtenissen signaleert, budgetafwijkingen proactief toelicht en ook - en vooral - zorgvuldig alles doet waartoe u zich verbonden heeft. Merkt de bank dat de motor van de onderneming vermogen verliest, dan zal ze een krediet actief gaan opvolgen en de onderneming op een watch list plaatsen, een lijst met van nabij op te volgen risico s. Begint de motor van het bedrijf echt te sputteren, dan wordt het risico overgebracht naar de intensive care -afdeling. Daar wordt elk dossier gevolgd door gekwalificeerde credit officers. Soms spelen de gekende commerciële contactpersonen dan geen rol meer. In deze fase vindt frequent overleg plaats tussen cliënt en bankier. In vele gevallen vormt deze actieve opvolging en de feedback die dat oplevert een weldaad voor het bedrijf in kwestie, om te overleven en verder te kunnen groeien.

15 17 Te doen! Verbeter zo de kredietrelatie met uw bankier 1 Stel een gestructureerd en volledig kredietdossier samen. Dat bevat een kwantitatieve en kwalitatieve zelfanalyse en geeft een antwoord op volgende vragen: - wie vraagt het krediet? - wat wordt er gevraagd? - waarom wordt dit krediet gevraagd? - hoe zal het krediet worden terugbetaald? 2 Vraag uw krediet op tijd aan. Zo gunt u de bank en uzelf de nodige tijd voor de nodige analyses en onderhandelingen. Met het tijdig aanvragen van een krediet geeft u bovendien blijk van goed management en laat u zien dat u uw zaken onder controle heeft. 3 Wees transparant en stel uw zaak niet rooskleuriger voor dan ze is. Geef eerder commentaar bij de uitdagingen waarvoor uw bedrijf staat en leg uit hoe u ze zult aanpakken. Verzwijg geen negatieve elementen. De bank zal ze allicht toch ontdekken. 4 Stel u proactief op. Als er iets te melden valt, doe dat zelf en doe het zo snel mogelijk. 5 Hanteer realistische verwachtingen. Hieruit blijkt dat u grondig over de zaken heeft nagedacht. Maak eventueel verschillende scenario s: een base case, best case en worst case. 6 Vraag indien nodig advies aan uw bankier. Misschien is de kredietvorm of het bedrag dat u aanvraagt, niet de beste oplossing en kan de bankier een veel beter aangepast voorstel doen. 7 Respecteer de engagementen die u aangaat, bijvoorbeeld rond het ter beschikking stellen van cijfers. Zorg ervoor dat u deze niet uit het oog verliest. Bij elke nieuwe kredietaanvraag zal de bank nagaan of u in het verleden uw engagementen bent nagekomen.

16 18 Niet doen! Uw bankier ziet u minder graag wanneer 1 Overhandig uw bankier een onvolledige of niet onderbouwde kredietaanvraag. De bank zal dan onmogelijk kunnen achterhalen wat gevraagd wordt, of waarom u dat vraagt en hoe u zult terugbetalen. Onvolledige en slecht onderbouwde dossiers geven een bankier de indruk dat u uw zaken zelf niet op orde heeft en niet goed weet wat u eigenlijk wilt. 2 Superdringende kredietaanvragen zoals het krediet is dringend nodig want het te financieren actief is al gekocht. Hoewel dringende beslissingen soms nodig zijn, geeft dit de bankier toch eerder de indruk van een weinig vooruitziend management. 3 Enkel de positieve zaken belichten. Dat geeft de bank weinig vertrouwen dat u haar zal inlichten als er iets misloopt. 4 Onrealistische verwachtingen stellen. Want dat geeft de indruk dat u ondoordacht te werk gaat en ook geen terugvalpositie heeft onderzocht, of erger nog, dat u echt niet weet waarmee u bezig bent. 5 Niet openstaan voor dialoog en overleg en geen duimbreed afwijken van bijvoorbeeld het gevraagde bedrag, ook al meent de bank dat dat voor u en voor haar niet de beste oplossing is, en ook al stelt ze alternatieven voor. 6 Niet spontaan informeren en traag, onbeholpen of onvolledig op vragen van de bankier antwoorden. Een bank financiert nooit een case die ze niet volledig begrijpt of waar ze vermoedt dat informatie wordt achtergehouden.

17 19 Deel 3 De kwalitatieve kredietanalyse Een bankier zal nooit een project financieren zonder een volledig begrip van uw zaak. Daarom zult u een hele reeks vragen moeten beantwoorden. Zodat de bankier een juist profiel kan maken van uw project. De banken hebben zich - in een recente aanvulling op hun gedragscode - ertoe verbonden om op voorhand duidelijke richtlijnen te geven over de schriftelijke informatie die ze verwachten van ondernemingen bij een kredietaanvraag (Intentieverklaring - kredietverlening aan ondernemingen, 2009). Dat is voor u goed om weten. Omdat u als ondernemer alle kansen verdient en om u de kans te geven u zo goed mogelijk voor te bereiden, gaan we hierna dieper in op de soorten informatie en inlichtingen die uw bankier kan opvragen voor zijn kredietanalyse. Deze informatie kan ingedeeld worden in twee groepen: kwalitatieve en kwantitatieve informatie (zie ook deel 2). De ervaring wijst uit dat, doorheen de jaren, 75 tot 80 procent van de faillissementen toe te schrijven zijn aan slecht management. Dat moet u in de ruime zin begrijpen: wanbeheer, maar ook onvoldoende kapitaal, een onrealistisch businessplan, fraude of faillissement van klant of leverancier, bedrog door personeel Via het kwalitatieve gedeelte van de kredietanalyse tracht de bankier zich een diepgaand beeld te vormen van de wijze waarop uw bedrijf geleid en uitgebouwd wordt. De vragen peilen naar de manier waarop de onderneming aangestuurd wordt door de ondernemer-eigenaar en zijn ploeg. Maar de bank gaat ook na of de manier waarop de processen in het bedrijf beheerd worden up to date is en of de visie, strategie, beleidsstijl en of de deelrisico s binnen het globale ondernemingsrisico onder controle zijn. De kwalitatieve kredietanalyse focust doorgaans op vier bedrijfsaspecten: - het management; - het commercieel risico; - het operationeel risico; - het financieel risico.

18 20 1. Evaluatie van het management professionalisme van het management: Hoe staat het met uw vakkennis, organisatietalent, doorzettingsvermogen, beslissings- en uitvoeringskracht, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid? curriculum: Wie bent u? Over welke diploma s en ervaring beschikt u? Wat hebt u al gerealiseerd en op welke wijze? visie en strategie: Heeft u een toekomstvisie en is de strategie van de onderneming daaraan gekoppeld? Waarop zijn deze gebaseerd? Zijn ze getoetst en door wie? Zijn de balanscijfers in overeenstemming met de strategie? positie binnen de sector: Wat zijn de sterke en minder sterke punten van het bedrijf in verhouding tot de concurrentie? Is het minder, meer of even performant? Hoe is dit te verklaren? SWOT-analyse: Maakt uw bedrijf regelmatig een SWOT-analyse? Zo ja, gebeurt dat regelmatig en wordt er gevolg gegeven aan de resultaten? Zo neen, waarom niet? proactieve houding: Heerst er een proactieve bedrijfscultuur? Anticipeert u op feiten en gebeurtenissen of holt u ze achterna? continuïteit: Is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd (familiecharter, bestuursorganen, delegatie aan naaste medewerkers, extern advies of klankbord, opvolging)? Zijn de noodzakelijke verzekeringen afgesloten? communicatie: Hoe verloopt de interne en externe communicatie? risicogedrag, preventiegedrag: Heeft uw bedrijf oog voor het naleven van procedures? Zijn de nodige vergunningen gevraagd en bekomen? Houdt u de vervaldagen in het oog? Heeft uw onderneming respect voor regelgeving en voor duurzaam ondernemen? Zijn er saneringsverplichtingen in het kader van het bodemsaneringsdecreet? integratie: Op welke wijze is het bedrijf geïntegreerd in zijn omgeving, zijn regio en in de bedrijfsgemeenschap? Wenst het bedrijf deel uit te maken van de omgeving waarin het werkt?

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren?

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Company NV Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Hasselt 16/10/2013 2013 Deloitte Fiduciaire Contactgegevens Voor inlichtingen met betrekking tot dit document, kunt u terecht

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico?

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico? Krediet en risico Risicoprofiel van de onderneming 1. Wat is de betekenis van krediet? Van Dale: krediet = vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, bereidwilligheid

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten.

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. Beleggingsadvies - Financiële begrippen Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. De Boekwaarde De boekwaarde (per aandeel uitgedrukt) is het eigen

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties 1. Waarom bent u als ondernemer verplicht om van elke financiële handeling een bewijsstuk te hebben? A. Op deze wijze kunt u

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie