Vokawijzer 08 maart Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren"

Transcriptie

1 Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

2 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die op vraag van Voka is opgesteld door TriFinance, werpt een blik achter de schermen van de bank die uw kredietaanvragen beoordeelt. Dat moet u toelaten een kredietaanvraag beter voor te bereiden en de vragen van uw bankier in hun context te plaatsen.

3 Woord vooraf Wanneer u een krediet aanvraagt bij de bank Ondanks de mooie uitspraak The best things in life are for free, speelt geld een belangrijke rol in het leven. Niet alleen om uw dromen en nieuwe plannen te realiseren. Ook om business as usual te financieren: facturen, lonen van medewerkers, BTW, sociale bijdragen Goederen en diensten krijgt u pas als u betaalt. En betalen kan pas als er in voldoende mate en op het gepaste moment geld voorhanden is. Vaak doet u een beroep op een banklening of kaskrediet. De financiële crisis heeft de vertrouwensrelatie tussen u en uw bankier misschien op de proef gesteld. Banken kwamen in nooit gezien stormweer terecht. Ook uw bedrijfsvoering werd wellicht getroffen door de economische crisis. Ondernemers percipiëren dan ook een verstrakking van de kredietvoorwaarden. Zoals ook vastgesteld in de recente Vokafinancieringsbarometer Gelukkig is er vooralsnog geen sprake van kredietschaarste. De voorbije zes maanden kregen 8 op de 10 van onze leden een positief antwoord op hun kredietaanvraag. 8,5 procent van de kredietaanvragen werd geweigerd. De rest is nog in behandeling. Dat mag ons echter niet doen wegdromen. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden vreest dat bankleningen de volgende 6 maanden moeilijker bekomen worden. Een gesmeerd lopende kredietmotor is nochtans onontbeerlijk om de heropleving van de economie mogelijk te maken. Basisvoorwaarde daartoe is een optimale dialoog tussen ondernemingen en banken. Gestoeld op wederzijds begrip en inlevingsvermogen in elkaars situatie. Voka wil daartoe actief bijdragen. In de recent afgesloten gedragscode tussen banken en ondernemingen verbonden we er ons toe de opbouw van een goed opgesteld en gedocumenteerd kredietdossier te ondersteunen. Deze Vokawijzer, opgesteld in samenwerking met financieel experten van TriFinance en afgetoetst met verschillende KMO s en banken, geeft hieraan invulling. Deze Vokawijzer heeft tot doel uw voorafgaand denkproces te structureren door even stil te staan bij relevante aspecten die in het kredietgesprek aan bod kunnen komen, zodat u goed voorbereid het gesprek met uw bank kan aangaan. Wat wellicht het over en weer van vragen en dus de doorlooptijd van de kredietaanvraag kan inkorten. Peter Leyman Gedelegeerd bestuurder Voka

4 5 Inhoud Voorwoord 3 Deel 1 Van een kredietbehoefte tot een kredietdossier 7 1. Het businessplan 7 2. Uw kredietaanvraag 10 Deel 2 Een kredietvraag wordt een kredietrelatie Het onderzoek De rating De beslissing De rente De waarborgen De opvolging 16 Verbeter zo de kredietrelatie met uw bankier Uw bankier ziet u minder graag wanneer Deel 3 De kwalitatieve analyse Evaluatie van het management Evaluatie van het commercieel risico Evaluatie van het operationeel risico Evaluatie van het financieel risico 22 Deel 4 De kwantitatieve analyse Welke algemene vragen mag u verwachten? Analyse van de activa Analyse van de passiva De resultatenrekening Ratio s Cashflow 33 Literatuur & Bronnenlijst 34 Colofon 35 Het Voka-netwerk 36

5 7 Deel 1 Van een kredietbehoefte tot een kredietdossier Uw onderneming heeft krediet nodig. U hebt grote plannen, u gaat investeren, u groeit tegen hoog tempo. En dat moet allemaal gefinancierd worden. U moet dus gaan praten met iemand die u geld wil lenen. Met een kredietgever, met een financiële instelling: uw bank. Het is haar vak om geld in te zamelen en terug uit te lenen. Toch zult u de bank moeten overtuigen. U zult haar goed duidelijk moeten maken waarom uw bedrijf geld nodig heeft. U zult haar overhalen haar geld aan uw onderneming te lenen. U zult moeten aantonen dat uw bedrijf perfect in staat zal zijn om het krediet keurig terug te betalen, volgens het afgesproken schema. Hoe gaat dat in zijn werk? U start bij het begin. First things first. U en uw onderneming zullen eerst het nodige huiswerk moeten maken. De plannen die u hebt, de toekomst die u ziet, de projecten die moeten gefinancierd worden u zal ze eerst moeten neerschrijven in een businessplan voor uw onderneming (of u hebt dat al gedaan). Dat is de eerste stap. De volgende pas is het opmaken van de kredietaanvraag, het dossiertje waarmee u naar de bank gaat. Die twee stappen komen aan bod in dit hoofdstuk. Hoe uw bank vervolgens dat dossiertje zal lezen en analyseren, dat is het onderwerp van deze Vokawijzer. 1. Het businessplan In het businessplan brengt uw onderneming haar plannen in kaart: wat is het project, hoe zal het gefinancierd worden, welke inkomsten en uitgaven zijn er te verwachten. Het is de cijfermatige weergave van plannen en projecten. Het kan in theorie dus een eenvoudig excel-bestandje zijn, of een reeks krabbels op de achterkant van een notaboekje. Voor eigen gebruik kan het allemaal informeel. Maar als u een grote kredietaanvraag formuleert, zeker voor langetermijnkredieten, zal uw bank uw businessplan willen zien. Want op basis daarvan kan zij evalueren of uw onderneming de gevraagde kredieten wel kan terugbetalen. Hoe beoordeelt ze zo n plan? Uw bank zal kijken naar verschillende punten: naar de opmaak, de vorm en de presentatie; naar de hypotheses, de uitgangspunten op basis waarvan u verschillende scenario s hebt uitgewerkt; en uiteraard ook naar de belangrijkste posten van het plan.

6 8 1.1 Opmaak, vorm en presentatie Door wie is het businessplan opgemaakt? Door het volledige management? Of is het een one man show? In welke vorm is het opgemaakt? Zijn het enkel tabellen, of hebt u ook een toelichting gemaakt? Hoe grondig is die uitgewerkt? Kan de realisatie van het plan makkelijk opgevolgd worden? Zijn de assumpties, de hypotheses van waaruit het plan vertrekt, voldoende onderbouwd? Zijn er verschillende scenario s ( base case, best case, worst case )? Maakte u in het verleden al eerdere businessplannen? In welke mate werden zij gerealiseerd? Hoe was de opvolging georganiseerd, hoe stuurde u bij? 1.2 Assumpties en uitgangspunten van de verschillende scenario s Zijn uw verwachtingen realistisch? Liggen uw assumpties in lijn met het verleden ( extrapolatie ), of gaat u uit van een trendbreuk? En waarom? Wat zijn de belangrijkste waardedrijvers? Welke elementen dragen het meeste bij tot de creatie van waarde? Is dat omzet, klanten, marge,? Wat zijn de belangrijkste kostendrijvers? Grondstoffen, personeel, toeleveranciers,? Liggen de conclusies uit uw kwalitatieve analyse (marktpositie, management, sector, klanten, leveranciers, ) in lijn met uw uitgangspunten en assumpties? Hoe zult u die assumpties opvolgen? Hebt u daar de nodige instrumenten en tools voor? Is er een maandelijkse rapportering? Welke investeringen zijn voorzien in het businessplan? Houdt u rekening met een mogelijke toename in de behoefte aan bedrijfskapitaal?

7 9 1.3 Belangrijke posten van het businessplan Natuurlijk draait het in uw businessplan in de eerste plaats om de omzet. Kunt u uw project realiseren, het verkopen en er ook de voorziene inkomsten rond creëren? Dat is de centrale vraag. Maar er zijn nog enkele interessante vragen. Ligt de evolutie (groei) in lijn met voorgaande jaren? Bij welke klanten zal u uw omzet realiseren? Hoe zullen uw concurrenten reageren? Hebt u al contracten met klanten? Op welke termijn? Wat is de datum van (op)levering? Is er een orderboek? Houdt uw businessplan daar rekening mee? Hoe volgt u klanten op? Hoe evalueert u systematisch het betalingsrisico? Is uw businessplan van het type hockey stick, met dalende resultaten in het verleden en mooi stijgende cijfers voor de toekomst? Uw bankier zal natuurlijk ook nakijken of de bedragen die uw onderneming voorziet voor de aankopen van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen wel kloppen met de omzetevolutie die u in het businessplan voorziet. Ook voor de diensten en diverse goederen en voor de personeelskosten zal hij bekijken of ze kloppen met de beoogde omzet. Twee thema s komen vaak onvoldoende aan bod in het businessplan: de investeringen en de evolutie in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Zijn er investeringen nodig ( capital expenditures, capex ) om het businessplan te realiseren? Hoe zult u die financieren? Is er een impact op de behoefte aan bedrijfskapitaal? De meeste businessplannen voorzien een stijgende omzet. Vaak wordt vergeten dat omzetgroei bijna per definitie extra bedrijfskapitaal vereist, dus liquide middelen. (In paragraaf 5.2 van deel 4 kan u meer lezen over liquiditeit en bedrijfskapitaal.)

8 10 2. Uw kredietaanvraag Uw businessplan is de eerste stap. Nu zult u uw bank moeten overtuigen, niet alleen om u krediet te geven, maar ook om dat tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te doen. Hoe sterker uw dossier, hoe beter de kredietofferte die u zult krijgen. U stapt naar de bank met een beknopt dossier dat uw gesprek ondersteunt en dat alle argumenten en gegevens documenteert. Zo heeft uw relatiebeheerder of kantoordirecteur meteen alle informatie om zijn eigen kredietdossier op te maken. Hoe groter de kredietaanvraag (en hoe minder bekend u bent bij uw bank), hoe uitgebreider uw dossiertje kan zijn. Volgende elementen moet u zeker in uw kredietaanvraag opnemen: Een korte beschrijving van uw bedrijf (identiteit, markt, activiteiten, management, competenties). In deel 2 vindt u terug op welke manier uw bankier naar die kwalitatieve informatie kijkt. Een beschrijving en een motivering van het krediet dat u aanvraagt: gaat het om een investering, een uitbreiding van de activiteiten, een nieuwe vestiging, liquiditeitsspanningen, Een korte situering van de resultaten van het bedrijf in de voorbije drie jaar. Als u over tussentijdse cijfers beschikt voor het lopende boekjaar, kan u die toevoegen. Licht meteen de belangrijkste cijfers en evoluties kort toe. In deel 3 kan u lezen hoe uw bank naar die cijfers kijkt. Een beknopt businessplan of vooruitzichten waaruit blijkt dat uw onderneming de capaciteit heeft om de lening terug te betalen. Eventuele andere belangrijke zaken waarvan uw bank op de hoogte moet zijn (zoals juridische geschillen, problemen rond opvolging, verlenging van vergunningen). U kunt naar goeddunken nog bijlagen aan dit dossier toevoegen: gedetailleerde jaarrekeningen, het volledige businessplan, schattingsverslagen, marktstudies. Een goed opstelde kredietaanvraag zal de snelheid en de kwaliteit van de kredietbeslissing zeker ten goede komen. Eén gouden regel: geef uw bankier voldoende informatie. Maar overlaad hem niet. Beperk u tot informatie die er in uw kredietaanvraag toe doet.

9 11 Deel 2 Een kredietvraag wordt een kredietrelatie 1. Het onderzoek Wanneer u een afspraak maakt met uw bankier om bij hem een krediet te bekomen, zal deze zeer zorgvuldig uw kredietwaardigheid nagaan en ook uw terugbetalingscapaciteiten. De bank wil immers het risico beperken dat ze het toegestane krediet niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgt. Hoe groter het risico, hoe meer garanties ze zal vragen. Dat is logisch, want de bankier die krediet geeft, doet dat in belangrijke mate met het geld dat andere cliënten hem toevertrouwen. Tijdens het kredietonderzoek zal uw bankier u dus allerlei inlichtingen vragen. De procedure die hij hiervoor hanteert, is gestandaardiseerd: ze verschilt dus niet van klant tot klant. Die aanpak maakt het uw bank mogelijk om intern snel en objectief een behoorlijke vraag aan kredieten te verwerken en kredietbeslissingen te nemen. Tijdens het kredietonderzoek gaat de bankier dus de kredietwaardigheid na van de ondernemer en zijn investeringsproject. Dat moet de bankier in staat stellen de redenen waarom het vertrouwen wordt gegeven, te objectiveren. Het onderzoek dient dus in essentie om vast te stellen of de bankier vertrouwen kan hebben in u en uw onderneming. Het onderzoek moet de bankier de informatie opleveren die hem toelaat uw onderneming bijna even goed te leren kennen als uzelf. Want de bankier wil het risico van uw onderneming zo correct en realistisch mogelijk bepalen. Daarom wil hij niet alleen weten hoe uw onderneming ervoor staat en wat de kansen op succes zijn van uw project, en wil hij ook de ondernemingskracht en kwaliteit van het management inschatten. Veelal is uw bankdirecteur of de relatiebeheerder uw eerste contactpunt zal bij het kredietgesprek. Onderhoudt u reeds langer een vertrouwensrelatie met de bank, dan zal uw bedrijf geen onbekende meer zijn. Dan beschikt zij waarschijnlijk reeds over heel wat informatie. Bij een nieuw of jong contact zal het kredietonderzoek wellicht dieper gaan. Misschien zult u sommige vragen vervelend vinden, maar het besef dat er veelal gebruik wordt gemaakt van af te werken standaardprocedures en standaardvragen, helpt u dat te kaderen. U beseft ondertussen dat uw informatie de bank moet toelaten om een correct beeld te krijgen van uw plannen en uw bedrijf.

10 12 De vragen tijdens een kredietonderzoek verschillen inhoudelijk doorgans niet veel van bank tot bank. De bankier zal uw kredietwaardigheid namelijk vanuit twee hoeken inschatten: De persoonlijke kredietwaardigheid en de kwaliteit van het management. Of anders uitgedrukt: uw Capacity en uw Character. De materiële kredietwaardigheid, de huidige en toekomstige performantie van het bedrijf. Anders gezegd: uw Capital. Ook de methodiek die gebruikt wordt om de kredietwaardigheid van de ondernemer en zijn investeringsproject te bepalen, verschilt niet veel van bank tot bank. Deze methodiek bevat een kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse. Deze laat toe een rating te bepalen voor het kredietdossier. In de kwantitatieve analyse gaat men vooreerst de cijfers van de onderneming analyseren in de tijd, en hun evolutie vergelijken doorheen verschillende boekjaren. De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende balansposten worden bekeken, met voorop de klassieke ratio s: solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. In tweede instantie zal men onderzoeken hoe de bankrekeningen gebruikt worden, bijvoorbeeld de omzet op rekening-courant, het gebruik van kredietlijnen, Ook externe inlichtingsbronnen worden geraadpleegd. Men zal nagaan of er eventueel een achterstal is opgelopen in BTW, RSZ of facturen. Daarnaast zal de bank ook een analyse maken van de ruimte waarin u als onderneming werkt: de sector, de conjunctuur, de regio, In de kwalitatieve analyse vormt de bankier zich een eigen beeld van de kwaliteit van de onderneming en de projecten die op de plank liggen. De strategie van de onderneming wordt beoordeeld, net zoals de organisatie van het management, het financieel beheer, de commerciële organisatie, het naleven van wettelijke en milieubepalingen,

11 13 2. De rating De bankier verzamelt op een systematische manier informatie om een duidelijk zicht te krijgen op de kredietvraag en om een verantwoorde beslissing mogelijk te maken. Al deze informatie wordt dan gebundeld in een kredietrapport. Recent ontwikkelde zich ook de praktijk om de gegevens in de mate van het mogelijke te kwantificeren en ze vervolgens te verwerken in statistische modellen die kredietrisico vertalen in een kredietrating. De kredietrating geeft een aanduiding van de risicograad van het krediet en van de statistische waarschijnlijkheid dat de bank verliezen lijdt, namelijk wanneer u als kredietnemer niet zou terugbetalen. De rating is van invloed op de kredietvoorwaarden die u zult genieten, zoals de kredietrente en de eventuele bijkomende waarborgen die u moet leveren (zie punt 5). Meestal wordt een rating uitgedrukt met een cijfer op de schaal van 1 tot 20. Maar er bestaat geen uniform ratingsysteem voor de hele financiële sector. De rating wordt berekend na een kredietonderzoek op basis van vragenlijsten die peilen naar de drie c s ( capital, capacity, character ) en enkele bijkomende elementen zoals de waarde van de activa en de balanscijfers. Het is belangrijk om de elementen te kennen die een rol spelen wanneer de bank de rating bepaalt. Ratingmodellen zijn zelf complex en behoren tot de fabriekstaal van de bank. Banken communiceren er zelden spontaan over. De meeste elementen die een rol spelen in de rating, komen in deze brochure wel aan bod. De banken hebben zich in een recente aanvulling op hun gedragscode ertoe verbonden transparanter te worden wat het ratingproces betreft: De banken engageren zich om de uiteindelijke beslissing betreffende de kredietaanvraag duidelijk te motiveren naar de ondernemingen toe, zodat deze zicht krijgt op de factoren die de beslissing en de risico-inschatting hebben beïnvloed. (Intentieverklaring - kredietverlening aan ondernemingen, 2009)

12 14 3. De beslissing Op basis van het onderzoek en de kredietrating wordt de kredietbeslissing genomen, de positieve of negatieve beoordeling van uw kredietaanvraag. De kredietbeslissing wordt genomen door personen die daartoe gedelegeerd zijn of door kredietcomités. De beoordeling van uw case kan verschillen van bank tot bank, en dat heeft te maken met de beoordelingsregels, de cultuur, de gebruiken, eigen aan uw bank. De evaluatieregels die de bank zelf voor elke kredietvraag toepast, hangen samen met bijvoorbeeld haar commerciële politiek of met de mate van risico waaraan ze zich in bepaalde markten wil blootstellen. Sommige banken specialiseren zich in welbepaalde vormen van krediet of vermijden liever bepaalde commerciële risico s. Hoe verschillend ook, het resultaat zal altijd een weloverwogen kredietbeslissing zijn. Dat deze beslissing niet altijd zal beantwoorden aan uw vraag en/of uw onmiddellijke verwachting, is iets waarmee u rekening moet houden. 4. De rente De bank zal voor het verlenen van het krediet een prijs aanrekenen: de rente. Dat is een vergoeding voor het risico dat ze draagt. Risico vertegenwoordigt zo een waarde. Aan het verlenen van een krediet zijn voor de bank vier soorten risico verbonden. kredietrisico: dat is het risico dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt; marktrisico: wisselkoers en renterisico s, technologische evoluties, het gedrag van concurrenten en klanten van de bank; operationeel risico: fraude, falende processen; liquiditeitsrisico: dat ontstaat door een mogelijke mismatch tussen enerzijds de looptijd van de deposito s van cliënten die geld lenen aan de bank (meestal eerder een korte looptijd) en de kredieten die ontleend worden van de bank (eerder van lange looptijd). Met de rating (zie hoger) tracht de bank dat risico in te schatten. Hoe groter het risico, hoe hoger de risicopremie die ze zal aanrekenen.

13 15 5. De waarborgen De bank rekent een bepaalde prijs aan, maar ze kan daarnaast ook bijkomende waarborgen eisen en zekerheden vastleggen. Die dienen voor het geval de zaak onverhoopt misloopt. Of ze zo n bijkomende zekerheid wensen, hangt af van het gevraagde bedrag, de vorm en de looptijd van het krediet. Ze vragen dan kredietwaarborgen. Dat zijn bijkomende afspraken tussen bank en debiteur die deel uitmaken van de kredietovereenkomst. Banken vragen deze waarborgen voor het geval dat. Als kredietnemer is het van belang om u, voor u tekent, ten volle te vergewissen van de mogelijke impact van dergelijke verbintenis. Het soort waarborg en de waarde die deze vertegenwoordigt, zullen rechtstreeks afhangen van de kredietrating en dus van het risico dat de bank loopt wanneer ze het krediet toestaat. Waarborgen zijn er in verschillende categorieën. Een eerste categorie is deze van de persoonlijke zekerheden, zoals borgstellingen. Die zijn het meest risicovol voor de debiteur. Persoonlijke zekerheden worden doorgaans gevraagd wanneer de onderneming zelf over onvoldoende onderpand beschikt om als zekerheid te stellen. Een voorbeeld van een persoonlijke zekerheid is de eigen woning die in onderpand wordt gegeven voor een kredietverbintenis die door de (eigen) onderneming wordt aangegaan. Een tweede categorie vormen de zakelijke zekerheden, zoals een hypotheek op een bedrijfsgebouw of een pand op het handelsfonds van de onderneming. Er zijn ook morele zekerheden, een verbintenis om bepaalde dingen te doen of niet te doen. Een voorbeeld hiervan is het engagement om geen krediet bij een andere financiële instelling af te sluiten. Een vierde soort waarborg is het convenant. Daarin maken de bank en de debiteur welbepaalde afspraken. Een convenant maakt deel uit van de kredietovereenkomst. De bank ziet toe op de uitvoering ervan. Bank en debiteur kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal nooit onder een bepaald percentage zal uitkomen. Met deze afspraak gaat de debiteur dus het engagement aan om niet buitenmatig te gaan lenen of om, indien nodig, eigen geld in te brengen. Aan het verlenen van kredietwaarborgen zijn meestal een reeks administratieve formaliteiten verbonden. Afhankelijk van de te verlenen zekerheden gaan er ook

14 16 dossierkosten mee gepaard, bijvoorbeeld het ereloon van de notaris, zegelrechten bij het vestigen van een hypotheek, dossierkosten bij de bank. Wanneer u verschillende kredieten afsluit, kunnen de kredietverlenende banken deze zekerheden in gelijke rang nemen, bijvoorbeeld een hypotheek in 1ste rang. Als schuldeiser komen de betrokken banken bij een eventuele gedwongen verkoop van het gebouw dan allemaal op de eerste plaats. 6. De opvolging De middelen waarmee de bank u een krediet verstrekt, haalt ze zelf op uit de markt. Ze gaat zelf verbintenissen aan die ze bijtijds met rente zal moeten terugbetalen. Verleende kredieten vertalen zich in de buik van de bank dus als risico s. Vanaf het ogenblik dat u het krediet benut, begint ook het risico voor de financiële instelling te lopen. Om het risico voor eigen have en goed in te perken, heeft elke bank een aantal systemen uitgewerkt waarmee ze de uitstaande kredietrisico s doorheen hun looptijd kan opvolgen. Dit betekent dat de bank gedurende de ganse looptijd informatie over uw bedrijf zal blijven verzamelen en interpreteren. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld de BTW, de RSZ, de balanscentrale, financiële media, maar ook van de onderneming zelf (bv. de kwartaalresultaten). Die informatie is vandaag veel sneller én online beschikbaar. Krediet blijft gebaseerd op vertrouwen. Het is van het grootste belang dat u gedurende de looptijd van het krediet de bank op transparante wijze informeert over de evolutie van omzet, nieuwe contracten, onvoorziene tegenslagen, dat u niet geplande gebeurtenissen signaleert, budgetafwijkingen proactief toelicht en ook - en vooral - zorgvuldig alles doet waartoe u zich verbonden heeft. Merkt de bank dat de motor van de onderneming vermogen verliest, dan zal ze een krediet actief gaan opvolgen en de onderneming op een watch list plaatsen, een lijst met van nabij op te volgen risico s. Begint de motor van het bedrijf echt te sputteren, dan wordt het risico overgebracht naar de intensive care -afdeling. Daar wordt elk dossier gevolgd door gekwalificeerde credit officers. Soms spelen de gekende commerciële contactpersonen dan geen rol meer. In deze fase vindt frequent overleg plaats tussen cliënt en bankier. In vele gevallen vormt deze actieve opvolging en de feedback die dat oplevert een weldaad voor het bedrijf in kwestie, om te overleven en verder te kunnen groeien.

15 17 Te doen! Verbeter zo de kredietrelatie met uw bankier 1 Stel een gestructureerd en volledig kredietdossier samen. Dat bevat een kwantitatieve en kwalitatieve zelfanalyse en geeft een antwoord op volgende vragen: - wie vraagt het krediet? - wat wordt er gevraagd? - waarom wordt dit krediet gevraagd? - hoe zal het krediet worden terugbetaald? 2 Vraag uw krediet op tijd aan. Zo gunt u de bank en uzelf de nodige tijd voor de nodige analyses en onderhandelingen. Met het tijdig aanvragen van een krediet geeft u bovendien blijk van goed management en laat u zien dat u uw zaken onder controle heeft. 3 Wees transparant en stel uw zaak niet rooskleuriger voor dan ze is. Geef eerder commentaar bij de uitdagingen waarvoor uw bedrijf staat en leg uit hoe u ze zult aanpakken. Verzwijg geen negatieve elementen. De bank zal ze allicht toch ontdekken. 4 Stel u proactief op. Als er iets te melden valt, doe dat zelf en doe het zo snel mogelijk. 5 Hanteer realistische verwachtingen. Hieruit blijkt dat u grondig over de zaken heeft nagedacht. Maak eventueel verschillende scenario s: een base case, best case en worst case. 6 Vraag indien nodig advies aan uw bankier. Misschien is de kredietvorm of het bedrag dat u aanvraagt, niet de beste oplossing en kan de bankier een veel beter aangepast voorstel doen. 7 Respecteer de engagementen die u aangaat, bijvoorbeeld rond het ter beschikking stellen van cijfers. Zorg ervoor dat u deze niet uit het oog verliest. Bij elke nieuwe kredietaanvraag zal de bank nagaan of u in het verleden uw engagementen bent nagekomen.

16 18 Niet doen! Uw bankier ziet u minder graag wanneer 1 Overhandig uw bankier een onvolledige of niet onderbouwde kredietaanvraag. De bank zal dan onmogelijk kunnen achterhalen wat gevraagd wordt, of waarom u dat vraagt en hoe u zult terugbetalen. Onvolledige en slecht onderbouwde dossiers geven een bankier de indruk dat u uw zaken zelf niet op orde heeft en niet goed weet wat u eigenlijk wilt. 2 Superdringende kredietaanvragen zoals het krediet is dringend nodig want het te financieren actief is al gekocht. Hoewel dringende beslissingen soms nodig zijn, geeft dit de bankier toch eerder de indruk van een weinig vooruitziend management. 3 Enkel de positieve zaken belichten. Dat geeft de bank weinig vertrouwen dat u haar zal inlichten als er iets misloopt. 4 Onrealistische verwachtingen stellen. Want dat geeft de indruk dat u ondoordacht te werk gaat en ook geen terugvalpositie heeft onderzocht, of erger nog, dat u echt niet weet waarmee u bezig bent. 5 Niet openstaan voor dialoog en overleg en geen duimbreed afwijken van bijvoorbeeld het gevraagde bedrag, ook al meent de bank dat dat voor u en voor haar niet de beste oplossing is, en ook al stelt ze alternatieven voor. 6 Niet spontaan informeren en traag, onbeholpen of onvolledig op vragen van de bankier antwoorden. Een bank financiert nooit een case die ze niet volledig begrijpt of waar ze vermoedt dat informatie wordt achtergehouden.

17 19 Deel 3 De kwalitatieve kredietanalyse Een bankier zal nooit een project financieren zonder een volledig begrip van uw zaak. Daarom zult u een hele reeks vragen moeten beantwoorden. Zodat de bankier een juist profiel kan maken van uw project. De banken hebben zich - in een recente aanvulling op hun gedragscode - ertoe verbonden om op voorhand duidelijke richtlijnen te geven over de schriftelijke informatie die ze verwachten van ondernemingen bij een kredietaanvraag (Intentieverklaring - kredietverlening aan ondernemingen, 2009). Dat is voor u goed om weten. Omdat u als ondernemer alle kansen verdient en om u de kans te geven u zo goed mogelijk voor te bereiden, gaan we hierna dieper in op de soorten informatie en inlichtingen die uw bankier kan opvragen voor zijn kredietanalyse. Deze informatie kan ingedeeld worden in twee groepen: kwalitatieve en kwantitatieve informatie (zie ook deel 2). De ervaring wijst uit dat, doorheen de jaren, 75 tot 80 procent van de faillissementen toe te schrijven zijn aan slecht management. Dat moet u in de ruime zin begrijpen: wanbeheer, maar ook onvoldoende kapitaal, een onrealistisch businessplan, fraude of faillissement van klant of leverancier, bedrog door personeel Via het kwalitatieve gedeelte van de kredietanalyse tracht de bankier zich een diepgaand beeld te vormen van de wijze waarop uw bedrijf geleid en uitgebouwd wordt. De vragen peilen naar de manier waarop de onderneming aangestuurd wordt door de ondernemer-eigenaar en zijn ploeg. Maar de bank gaat ook na of de manier waarop de processen in het bedrijf beheerd worden up to date is en of de visie, strategie, beleidsstijl en of de deelrisico s binnen het globale ondernemingsrisico onder controle zijn. De kwalitatieve kredietanalyse focust doorgaans op vier bedrijfsaspecten: - het management; - het commercieel risico; - het operationeel risico; - het financieel risico.

18 20 1. Evaluatie van het management professionalisme van het management: Hoe staat het met uw vakkennis, organisatietalent, doorzettingsvermogen, beslissings- en uitvoeringskracht, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid? curriculum: Wie bent u? Over welke diploma s en ervaring beschikt u? Wat hebt u al gerealiseerd en op welke wijze? visie en strategie: Heeft u een toekomstvisie en is de strategie van de onderneming daaraan gekoppeld? Waarop zijn deze gebaseerd? Zijn ze getoetst en door wie? Zijn de balanscijfers in overeenstemming met de strategie? positie binnen de sector: Wat zijn de sterke en minder sterke punten van het bedrijf in verhouding tot de concurrentie? Is het minder, meer of even performant? Hoe is dit te verklaren? SWOT-analyse: Maakt uw bedrijf regelmatig een SWOT-analyse? Zo ja, gebeurt dat regelmatig en wordt er gevolg gegeven aan de resultaten? Zo neen, waarom niet? proactieve houding: Heerst er een proactieve bedrijfscultuur? Anticipeert u op feiten en gebeurtenissen of holt u ze achterna? continuïteit: Is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd (familiecharter, bestuursorganen, delegatie aan naaste medewerkers, extern advies of klankbord, opvolging)? Zijn de noodzakelijke verzekeringen afgesloten? communicatie: Hoe verloopt de interne en externe communicatie? risicogedrag, preventiegedrag: Heeft uw bedrijf oog voor het naleven van procedures? Zijn de nodige vergunningen gevraagd en bekomen? Houdt u de vervaldagen in het oog? Heeft uw onderneming respect voor regelgeving en voor duurzaam ondernemen? Zijn er saneringsverplichtingen in het kader van het bodemsaneringsdecreet? integratie: Op welke wijze is het bedrijf geïntegreerd in zijn omgeving, zijn regio en in de bedrijfsgemeenschap? Wenst het bedrijf deel uit te maken van de omgeving waarin het werkt?

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur Venture Capital GIDS in België Sophie Manigart Olivier Witmeur VOORWOORD Beste lezers, Om de activiteiten van hun onderneming te ontwikkelen, moeten ondernemingsleiders hun vak goed beheersen, met name

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING 2CEO PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN SUCCESVOLLE Met de medewerking van: Mei 2011 VBO VZW Ravensteinstraat 4 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be www.vbo.be Vormgeving en productie

Nadere informatie

Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle

Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle Heeft u de diverse processen en deelactiviteiten in uw organisatie

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie