Communicatieve vaardigheden oefenen in de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieve vaardigheden oefenen in de praktijk"

Transcriptie

1 Communicatieve vaardigheden oefenen in de praktijk Sector Banken, Verzekeraars en Financieel intermediairs Jan Nienhuis, Sectorteam Banken, Verzekeraars en Financieel intermediairs Odile Sondermeijer, Arbeidsmarktonderzoek Augustus

2 Inleiding Het voeren van gesprekken met een klant is een onderdeel van kerntaak 4 van het kwalificatiedossier voor de Commercieel medewerker Bank & Verzekeringen. Na de landelijke invoering van de diploma eis voor adviseurs per 1 januari 2015 is het voeren van klantgesprekken voor de hele sector nog belangrijker geworden. ROC s geven echter aan dat leerlingen tijdens hun stage weinig kunnen oefenen met het zelfstandig voeren van klantgesprekken. Dat blijkt uit onderzoek van ECABO uit 2011 ( Werk verzekerd door W. Broeks, 2011). Het is de bedoeling dat de student tijdens zijn stage leert adviseren over verschillende soorten financiële producten zoals: sparen, betalen en schadeverzekeringen. Maar advies geven aan een klant voor bepaalde producten kan alleen maar als je een diploma hebt voor dat betreffende product. Zelfstandig adviseren kan dus niet tijdens de stage, de leerling is nog in opleiding. Theoretisch is het wel mogelijk om eerst het vereiste Wft vakbekwaamheids diploma te behalen voordat je op stage gaat. De stagiair is dan gediplomeerd en dus bevoegd. Maar de mbo-opleiding is gebouwd op leren in de praktijk én leren op school. Dus haal je je Wft diploma meestal nadat je in de praktijk beroepservaring hebt opgedaan. Juist de wisselwerking maakt deze leerweg voor jongeren effectief. Hoe kunnen stagiairs dit onderdeel dan wel leren in de praktijk? Het geven van informatie aan de klant over financiële producten hoeft niet geborgd te zijn door een diploma. Stagiairs kunnen niet zelfstandig adviseren maar de klant wél informeren. Maar hoe breng je de scheiding aan tussen informeren en adviseren? Wat kun je de stagiair in de praktijk laten doen? Wat zijn goede voorbeelden? Wat leren stagiairs in de praktijk met betrekking tot informeren en adviseren in klantgesprekken? Hoe oefenen stagiairs mondelinge communicatieve vaardigheden tijdens hun stage? Dat is de centrale vraag van deze notitie. In het sectorplan heeft het sectorteam Banken, Verzekeraars en Financieel intermediairs aangegeven het antwoord op deze vraag te gaan zoeken door praktijkvoorbeelden te verzamelen (best practices). Scholen en leerbedrijven kunnen deze voorbeelden gebruiken om systematisch te plannen hoe stagiairs het voeren van klantgesprekken kunnen leren in de praktijk en hoe dit getoetst kan worden. Deze praktijkvoorbeelden geven inzicht in leerprocessen in de praktijk. In het voorjaar van 2013 heeft ECABO een inventarisatie gehouden onder leerbedrijven. Deze notitie beschrijft de resultaten van deze inventarisatie van best practices, waarin stagiairs communicatieve vaardigheden oefenen tijdens hun stage. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2013 door ECABO. Alle begin is moeilijk 2

3 1 Opzet van het onderzoek 1.1 Doel Het in kaart brengen van de manier waarop stagiairs mondelinge communicatieve vaardigheden oefenen tijdens hun stage Het beschikbaar stellen van best practices aan (leerbedrijven van) de bedrijfssector. 1.2 De centrale vragen Hoe oefenen stagiairs mondelinge communicatieve vaardigheden tijdens hun stage? En wat zijn hiervan goede praktijkvoorbeelden? 1.3 Methode a. Het verzamelen van praktijksituaties Om te komen tot goede praktijkvoorbeelden, is er een selectie gemaakt van praktijkopleiders die voldeden aan de volgende criteria: - gedurende langere tijd stagiairs hebben begeleid; - goed op de hoogte zijn van de inhoud van het kwalificatiedossier; - studenten in verschillende fasen van de opleiding hebben begeleid; - waarschijnlijk beschikken over best practices, ofwel op een effectieve wijze stagiairs laten oefenen met klantadviesgesprekken. b. Vraaggesprekken leerbedrijven Door vier adviseurs zijn vraaggesprekken gevoerd. Tijdens het interview zijn kenmerken van de praktijksituatie vastgesteld. In ieder geval worden de volgende aspecten van de praktijksituatie benoemd: - Complexiteit van het adviesproduct. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen niet complexe en complexe financiële producten. 3

4 - Gaat het om informeren of adviseren? - Het niveau van de stagiair. Doorgaans bevat de opleiding meerdere stageperiodes. Dit betekent dat er onderscheid is tussen een beginnende stagiair, een gevorderde stagiair en een examenkandidaat. - De setting van de leerwerksituatie. Communicatie en advisering kan plaatsvinden in de hal, de backoffice of telefonisch. Niet elke situatie zal geschikt zijn voor alle stagiairs. - Klantgroep, is het een bestaande of een nieuwe klant? In de financiële dienstverlening is er onderscheid in drie sectoren: de banken, de verzekeraars en de financieel intermediairs. Bij de verdeling van het aantal te voeren gesprekken is rekening gehouden met de verdeling van de gesprekken over deze drie sectoren. Ook is het van belang het aspect beginnende/gevorderde stagiair en examenkandidaat bij de verdeling te betrekken. Zo is het mogelijk om vast te leggen in hoeverre praktijksituaties zijn afgestemd op het niveau van de stagiair en of er onderlinge verschillen tussen de branches zijn. 1.4 Respons Gesprekken met 24 bedrijven + het bespreken van 49 praktijksituaties = een analyse van de praktijksituatie en een inventarisatie van best practices. Er zijn met 24 bedrijven gesprekken gevoerd, waarbij bij twee bedrijven helaas geen geschikte praktijksituaties werden aangetroffen. Van de 22 overige bedrijven waren er vier een bank, acht een verzekeraar of volmacht kantoor en tien een assurantietussenpersoon. Bij de bezoeken zijn 49 praktijksituaties besproken. Sommige situaties bleken geschikt voor stagiairs in verschillende leerfases. Het gesprek duurde gemiddeld een uur. 4

5 2 Resultaten 2.1 Uiteenlopende mogelijkheden voor stagiairs De verschillen zijn groot. Bij sommige leerbedrijven mogen stagiairs een traject doorlopen van onder begeleiding een voorstel opstellen tot het (bijna) zelfstandig adviseren van een cliënt. Bij andere leerbedrijven krijgen stagiairs puur administratief werk, waarbij klantcontact incidenteel voorkomt. Stagiairs worden dan ingezet op een plek waar bedrijven de extra handen goed kunnen gebruiken. De leerbehoefte van de stagiair speelt bij die bedrijven een ondergeschikte rol. De frontoffice bij banken biedt volop mogelijkheden voor de stagiair om te oefenen met klantcontact. De frontoffice bij de banken blijkt een plaats waar volop klantcontact plaatsvindt, met veel mogelijkheden voor een stagiair. Ontvangst van klanten en het aannemen van de telefoon worden ingezet als leerzame activiteiten voor de stagiair. Bij verzekeringen en volmacht kantoren is het werk in de frontoffice beperkt en de mogelijkheden om in de frontoffice te oefenen ook. Stagiairs spreken in beperkte mate met de cliënt. De stagiair is veel bezig met administratieve verwerkingen. Communicatieve taken kunnen hier een onderdeel van zijn, zoals het opvragen van ontbrekende gegevens bij een intermediair. Ook als het werk in de frontoffice beperkt is dan zijn er mogelijkheden om communicatieve taken te oefenen tijdens administratief werk. Voorbeelden hiervan zijn het opvragen van informatie om het administratieve proces te kunnen voltooien of het opvragen van gegevens bij een intermediair of bij andere bedrijven. Leerbedrijven benadrukken dat de behoefte groot is aan stagiairs die gemotiveerd zijn. Een positieve communicatieve houding van stagiairs is essentieel. De factor opleidingsjaar is slechts van relatieve betekenis voor de mate waarin stagiairs in contact treden met cliënten. De communicatieve vaardigheden van de stagiair zijn in veel sterkere mate bepalend. Alleen een eindexamenkandidaat vormt hierop een uitzondering. Of een stagiair klantcontact heeft, is afhankelijk van zijn eigen communicatieve vaardigheden en is niet of nauwelijks afhankelijk van het opleidingsjaar. 2.2 Rol van de praktijkopleider bepalend Er bestaat grote verscheidenheid in aanbod van uit te voeren taken rond communiceren. De praktijkopleider is in heel hoge mate bepalend voor wat een leerling kan en mag oefenen. Opvallend is de gedrevenheid van sommige praktijkopleiders, die het opleiden van de stagiairs zien als een uitdaging en een belangrijk onderdeel van hun werk. Het praktijkopleiderschap verrijkt het dagelijks werk. Is mijn leersituatie 2.3 Hinder van de Wft wel toegestaan volgens de Wft? De Wft voorschriften blijken in mindere mate beperkend voor de inzet van de stagiair dan eerder is gebleken uit het onderzoek in 2011 Werk verzekerd van ECABO. ROC s zagen veel drempels, die nu door de praktijkopleiders nauwelijks worden genoemd. Er zijn legio mogelijkheden om stagiairs 5

6 te laten communiceren met klanten, als er maar toezicht is. De Wft beperkt wel de mogelijkheden voor de inzetbaarheid van de leerling. Er is behoefte om het doorgeschoten Wft regime te verzachten en stagiairs in te zetten zoals in het verleden mogelijk was. Praktijkopleiders weten niet zeker of hun leersituaties zijn toegestaan volgens de Wft. Er zijn legio mogelijkheden om stagiairs te laten communiceren met klanten, als er maar toezicht is. De Wft beperkt wel de mogelijkheden voor de inzetbaarheid van de leerling. 2.4 Communicatieve vaardigheden essentieel Communicatie staat centraal. Verstand van mensen, leuk met mensen kunnen omgaan is een kerncompetentie van de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. Als de cliënt je aardig vindt en ook nog vakbekwaam, dan groeit het vertrouwen dat je zijn belangen goed behartigt. Daarna komt vakinhoudelijke kennis. 3 Activiteiten voor de stagiair In de praktijk is gebleken dat er grote verschillen zijn tussen de activiteiten van de stagiair per sector. In deze beschrijving wordt onderscheid gemaakt naar sector. Bij volmacht kantoren en verzekeraars is schadebehandeling belangrijk. Bij schadebehandeling zijn de meest voorkomende activiteiten van de stagiair het (telefonisch, in een gesprek aan de balie of per ) aannemen en afwikkelen van de schade. De stagiair draagt er zorg voor dat alle informatie compleet is, zodat de schade in behandeling kan worden genomen. De stagiair communiceert met de cliënt schriftelijk/ per / brief/ mondeling in een spreekkamer/ of telefonisch. Dit is geen adviserende activiteit maar de schadebehandeling moet correct zijn om de klant te kunnen behouden. Hoewel dit klantcontact aansluit bij kerntaak 3 van het kwalificatiedossier en niet bij kerntaak 4, biedt het een goede leerschool aan stagiairs. Bij banken ontvangen stagiairs de klant. Bij de bank is de stagiair diegene die elke (potentiële) klant op zijn gemak laat voelen, zodat deze bereid is diensten af te nemen. De stagiair neemt binnenkomende telefoongesprekken aan en verwerkt deze door vragen te beantwoorden en door te schakelen met de juiste medewerkers. Bij financieel intermediairs kijken stagiairs eerst bij een vakvolwassen adviseur hoe hij klantgesprekken voert. Vervolgens zijn stagiairs betrokken bij de afhandeling van de verkoop van schadeverzekeringen. Wanneer de verkoop van een product is gesloten door een zittende medewerker, vult de stagiair aan tafel met de klant gegevens in, met behulp van een online tool of op een formulier. Het gaat dan om meer dan alleen NAW gegevens. Bij een autoverzekering bijvoorbeeld moet de stagiair een vlotte toelichting kunnen geven als het gaat om de verwachting van een totaal aantal te rijden kilometers en de mogelijke bestuurders bij een motorvoertuigenverzekering. Bij een reisverzekering stelt de stagiair bijvoorbeeld vragen over de reisbestemming, het vervoermiddel waarmee de reis wordt gemaakt, de reisperiode, de samenstelling van het reisgezelschap en geeft hij informatie welke gebeurtenissen op de reisverzekering kunnen worden gedekt. 6

7 4 Best practices 1. Het hosten van de klant (ING Den Bosch en Vught) De stagiair staat in de bankhal bij de entree, dus niet achter de balie. Hij is alert op binnenkomende klanten en relaties. Hij begroet de binnenkomende klant en heet hem welkom. Hij vraagt waar de klant voor komt. De stagiair begeleidt de klant naar de plek waar hij moet zijn. Op de werkplek draagt hij de klant over aan een collega. Wanneer de collega bezet is, biedt hij de klant een stoel aan en een flesje water en attendeert hij de betreffende collega op de klant die op hem wacht. In het gesprek met de klant deint hij mee met het gevoel van de klant, hij toont dus invoelend gedrag. De stagiair is hierbij gekleed volgens de eisen van het leerbedrijf, zodat hij als het visitekaartje van ING functioneert. 2. Kassieren en financiële kansen herkennen (ING Den Bosch en Vught) De stagiair staat achter de balie bij de kas. Hij ontvangt een klant en vraagt waarmee hij de klant van dienst kan zijn. Hij herhaalt de vraag van de klant en legt per stap uit wat hij zal gaan doen. Hij legt steeds het tijdspad uit. Ondertussen toont hij belangstelling voor de klant en verkent commerciële kansen. De mogelijkheden die hij ziet, probeert hij te verzilveren, bijvoorbeeld door de klant in contact te brengen met een adviseur. 3. Het aannemen van een schademelding of klacht (Prins & Van Urk) De stagiair ontvangt de klant aan de balie of hij neemt als receptionist de telefoon aan. Hij staat de klant correct en invoelend te woord. Hij vraagt en verkrijgt de benodigde informatie van de klant, ook wanneer deze emotioneel is. Dit leidt er toe dat de stagiair na het gesprek een correct ingevuld schadeformulier of klachtenformulier heeft. De klant heeft weliswaar een onaangename ervaring gehad, maar die heeft zich door dit gesprek niet verdiept. 4. Het voeren van een goed adviesgesprek De stagiair luistert mee bij ten minste 10 gesprekken van de adviseur en na elk gesprek volgt de nabespreking. In een simulatie waarbij de adviseur/medewerker optreedt als klant voert de stagiair het gesprek. Onder toezicht voert de stagiair zelf het gesprek. Doelgroep: stagiair in bezit van Wft basis. 5. Front office werkzaamheden bij VHP Advies uit Enschede De stagiair wordt niet benaderd als stagiair maar als medewerker. Doel is het leren kennen van álle werkzaamheden van de binnendienst. Daarnaast maakt de stagiair kennis met het werk van de buitendienst. Stagiairs werken állemaal en altijd in het front-office-kantoor wat tevens de fysieke en algemene telefonische receptie is. Juist de CMBV-stagiair neem in principe álle inkomende telefoontjes aan. De stagiair krijgt vertrouwen en wordt uitgedaagd om een volwassen rol in te nemen. De opdracht voor de stagiair is het functioneren als telefonisch receptionist en daarmee het visitekaartje van het bedrijf zijn. De stagiair inventariseert, bepaalt het onderwerp en verbindt door. De stagiair communiceert correct en leert steeds vaardiger en vlotter communiceren. De stagiair krijgt tevens inzicht in het functioneren van het bedrijf. Hij doet dit alles onder begeleiding van twee medewerkers met wie de stagiair ruggenspraak kan en waar nodig dient te houden. 7

8 6 Telefoongesprek met offertetraject bij Het Assurantiehuis Vanderveen uit Apeldoorn De stagiair leert om een telefoongesprek te voeren met de klant en daarbij alle informatie van de klant op een rij te zetten. Na afloop van het telefoongesprek heeft de stagiair zoveel informatie dat hij een kant en klare offerte kan mailen waarop de klant ook gelijk per een bevestiging tot opdrachtverlening kan geven. Bij iedere stagiair wordt afzonderlijk bekeken wat het uitgangspunt is voor wat betreft kennis, taalgebruik en communicatieve vaardigheden. De stagiair wordt bijvoorbeeld aan het begin gevraagd om eerst een brief of een te schrijven en die te laten beoordelen. Deze opdracht is voor examenkandidaten en het gaat om offertes voor niet complexe producten met nieuwe klanten. Het gewenste resultaat is dat de stagiair leert om bij het opvragen van gegevens van de klant, alle bedrijfstools in te zetten en leert om een polis te verzenden en af te sluiten. 8

9 5 Conclusies en aanbevelingen De centrale vragen van deze notitie zijn: Hoe oefenen stagiairs mondelinge communicatieve vaardigheden tijdens hun stage? En wat zijn hiervan goede praktijkvoorbeelden? De communicatieve vaardigheden die in de praktijk geoefend worden, kenmerken zich door situaties met eenvoudige trajecten en niet complexe producten. De vakbekwaamheidseisen van de Wft vormen geen belemmering om communicatieve leersituaties in te richten. Door toezicht te houden op de stagiair wordt de vereiste zorgvuldigheid in relatie naar de klant gewaarborgd. 5.1 Conclusies Na alle gesprekken met praktijkopleiders concluderen we dat goede praktijkopleiders een essentiële rol vervullen in wat een stagiair mag en kan leren in de praktijk. Ervaren praktijkopleiders: Kiezen bewust en actief leersituaties op de werkplek waar communicatieve vaardigheden worden geoefend. Maken nauwelijks onderscheid tussen beginnende en gevorderde stagiaires, zij vertrekken vanuit de aanleg en mogelijkheden van de stagiair. Zijn zeer concreet en direct in het geven van aanwijzingen om communicatief gedrag en houding van de stagiair te beïnvloeden. Vinden het een uitdaging om de deelnemer beter te laten communiceren met derden, waaronder klanten. Houden directe controle op het gedrag van de stagiair in de leersituatie. De oefensituaties m.b.t. communicatieve vaardigheden op de stageplek kenmerken zich door onder meer: Directe gelegenheid voor het tonen en oefenen van gastvrijheid bij balie/receptie. Oefening in contactsituaties m.b.t. simpele producten en diensten Oefening op onderdelen van complexe producten en diensten Zelden of nooit door oefening met complexe producten in de praktijk Het bewust laten meekijken van de stagiair in gesprekken Het feit dat ook bij administratieve taken en werkzaamheden door de stagiair geoefend wordt m.b.t. communicatieve vaardigheden. Het praktijkwerkboek biedt weinig handvatten aan de praktijkopleider om communicatieve vaardigheden te oefenen, althans de praktijkopleider maakt hiervan weinig gebruik. De beoordeling van het leren van communicatieve vaardigheden van de stagiair door de praktijkopleider is: Heel veel hands-on van aard, in het dagelijkse contact Op gezette tijden formeel Praktijkopleiders willen graag een antwoord op de vraag: Wat mag ik de ongediplomeerde stagiair in relatie tot de Wft eisen laten doen? Hier komen we op terug bij de Actiepunten voor ECABO (5.3). Wat mag ik de ongediplomeerde stagiair in relatie tot de Wft eisen laten doen? 9

10 5.2 Aanbeveling aan opleidingsinstellingen Ontwikkel het praktijk opleidingsmateriaal voor de deelnemer (naast of in het praktijkwerkboek) in samenspraak met ECABO en zorg voor afstemming met het instrumentarium voor de praktijkopleider. Beoordeel onafhankelijk van de stageplek of het examenniveau van kerntaak 4 wordt bereikt. (Het afbreukrisico van kerntaak 4 is in de praktijk te groot om te verwachten dat de deelnemer daar, in alle gevallen, volledig wordt gekwalificeerd.) 5.3 Actiepunten voor ECABO Verspreiding en bespreking van dit rapport met: Sectorraad BVFi Kennis kring BVFi Praktijkopleiders en contactpersonen bij de bedrijven die opleiden voor de kwalificatie CMBV Ontwikkeling van instrumentarium, service documentatie voor de praktijkopleider, in relatie met de vakbekwaamheidseisen vanuit de Wft. Dat kan bestaan uit het ter beschikking stellen van: Analyse hulpmiddelen om ook niet ervaren praktijkopleiders te helpen bij het inrichten van communicatieve leersituaties op de stageplek Eenvoudige beoordelingshulpmiddelen voor de praktijkopleider om de voortgang te kunnen bespreken van het leren van communicatieve vaardigheden. Gespreksprotocollen, die door adviseurs van ECABO worden gehanteerd bij de begeleiding van praktijkopleiders om communicatief gedrag bij stagiairs te ontwikkelen Ontwikkelen van agenda s en eenvoudige programma s om groepen van praktijkopleiders te begeleiden bij het inrichten van communicatieve leersituaties voor stagiairs Contact leggen met de AFM om de beperkingen of mogelijkheden van werkplekleren te bespreken in relatie tot de eisen vanuit de Wft en het stelsel van vakbekwaamheidseisen. 10

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Telefonist/receptionist

Telefonist/receptionist Telefonist/receptionist Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker sociale zekerheid mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker sociale zekerheid mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Toelichten van het oordeel

Toelichten van het oordeel Toelichten van het oordeel Toelichten van het oordeel bij proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting Als examinator geeft u een oordeel over de prestatie van de examenkandidaat. In dit document

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl (Junior) accountmanager Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JANUARI 2012 - Op alle diensten die door Clarus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Behoudens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl (Junior) accountmanager Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 7: Welk pensioenproduct past bij de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik!

Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik! Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik! 1. Compliancescan Met de Compliancescan bieden wij u de mogelijkheid om te toetsen of uw kantoor een volledige en goede invulling heeft gegeven aan de

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Commercieel Medewerker Binnendienst

Commercieel Medewerker Binnendienst Commercieel Medewerker Binnendienst Niveau 3 Een samenwerking tussen Summa Business en Summa Zakelijke dienstverlening 1 Inhoud 1. Commercieel Medewerker Binnendienst 2. Doelgroep 3. Toelaatbaarheid 4.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169)

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) instructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) pi.cbv09.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ECABO 2007-2008 Vertaaldocument Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen,

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 2 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider Datum nulmeting Datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie