Een klare kijk op je stijl en werkpunten als manager. Professionele Persoonlijkheid van TEST CASE. 1 oktober Strikt Vertrouwelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klare kijk op je stijl en werkpunten als manager. Professionele Persoonlijkheid van TEST CASE. 1 oktober 2012. Strikt Vertrouwelijk"

Transcriptie

1 Een klare kijk op je stijl en werkpunten als manager Professionele Persoonlijkheid van TEST CASE 1 oktober 2012 Strikt Vertrouwelijk

2 Inhoud Ten Geleide Professionele persoonlijkheid Snapshot CGR Professionele Persoonlijkheid Computer Gegenereerd Rapport Betrouwbaarheid van dit rapport Managementstijlen 5 Competenties 7 Persoonlijkheidsdimensies 10 Werkpunten 12 Zelf interpreteren 18 Gedragsprocessen 18 Vergelijkende Grafiek 22 pagina 2

3 Ten Geleide (Professionele) Persoonlijkheid Niets of niemand kan de diepste gronden van je persoonlijkheid doorgronden. Wat anderen zien van je persoonlijkheid, manifesteert zich als resultaat van de wisselwerking tussen wat er in je omgaat en de context waarin je je bevindt. Zo manifesteert je professionele persoonlijkheid zich als resultante van je innerlijke leven in confrontatie met de beroepsmatige context en bijhorende eisen. Je professionele persoonlijkheid wordt deels - gevormd door formele leefregels van goed fatsoen, - geprikkeld door het takenpakket en - emotioneel gekleurd wanneer je na verloop van tijd nauwere relaties opbouwt met collega s. Snapshot Je persoonlijkheid laat zich niet alleen kneden door het moment, de context en de mensen rondom, maar evolueert ook doorheen de tijd. Je persoonlijkheid is met andere woorden plastisch en voortdurend in evolutie. Moest het een onwrikbaar harnas zijn, dan zou je loopbaan snel op een doodlopend spoor belanden. BasicProfileScreen peilt naar je energieverdeling binnen een professionele context. Het achterliggende denkmodel maakt die energieverdeling als totaalverhaal begrijpelijk. Wat je zo dadelijk leest, betreft een snapshot. Het is een interpretatie van je zelfbeschrijving op het ogenblik van de 72 keuzes. Beschouw het als een momentopname van je professionele persoonlijkheids-skelet. Sommige knoken van dit skelet zijn nog buigzaam maar met de jaren wordt het allemaal minder soepel en dus stabieler. pagina 3

4 CGR Professionele Persoonlijkheid Computer Gegenereerd Rapport Alles wat je onder de hoofding CGR Professionele Persoonlijkheid leest, heeft een waarschijnlijkheidsstempel. Er staan met andere woorden geen absolute zekerheden in. Niets of niemand kan voorspellen hoe je precies zal reageren op een situatie. Er worden verwachtingen uitgesproken in de zin van de kans is groot dat je zus of zo zal handelen. Voorts is door de computer gegenereerde rapportering ietwat blind voor het totaalbeeld en hierdoor soms te oppervlakkig interpreterend, soms te fragmentarisch. Betrouwbaarheid van dit rapport 90 % We gaan niet na of je de keuzes 'eerlijk' gemaakt hebt. Dat kan je wel voor jezelf bepalen. We gaan wel na in welke mate je je onderscheidde van het gemiddelde profiel. Hoe meer je dit deed, hoe waarheidsgetrouwer dit computer gegenereerd rapport is. Scoor je meer dan 80% dan mag je er van uit gaan dat Managementstijlen, Karikaturen, Competenties en Werkpunten behoorlijk dicht zullen aanleunen tegen de werkelijkheid. De kans is dan groot dat je zal handelen zoals beschreven staat. Hoe meer de score naar 50% toe gaat, hoe minder betrouwbaar deze rapportering wordt en hoe meer je inzake persoonlijkheid polyvalent inzetbaar bent. pagina 4

5 Managementstijlen Het ligt voor de hand dat een manager van een operationele eenheid een andere professionele persoonlijkheid heeft dan een financieel manager. Het ligt al evenzeer voor de hand dat iedere manager meerdere stijlen ontwikkelt. Een klassieker in dit opzicht is de charismatische manager die een stuk directiever wordt wanneer er druk op de ketel staat Aangezien iedereen uniek is, zijn er in principe even veel managementstijlen als er managers zijn. Toch duiken er een aantal generieke managementstijlen op waarbij vrij typische sociale attitudes gecombineerd worden met een specifieke dynamiek en/of taakvoorkeuren. Tot op heden achterhaalden we zo 18 referentiestijlen. Indien je scores dicht bij mekaar liggen, betekent dit dat je makkelijk switcht tussen betrokken stijlen. Onderstaand een lijstje met jouw drie topstijlen. De stijl met de hoogste match is je voorkeurstijl en wordt op de volgende pagina toegelicht. - - Score + 90 = Treffende gelijkenis met referentiestijl Score + 75 = Sterke gelijkenis met referentiestijl ManagementStijl MatchScore Teamleader Stijl 84 % Procedurele Stijl 81 % Voorzichtige Stijl 78 % pagina 5

6 Teamleader Stijl 84 % Managers met deze stijl zijn sociale strategen die hun sturing met zachte hand pogen op te leggen. Het is belangrijk voor hen dat er een goede teamspirit is en ze steken een handje toe waar nodig. Ze regelen en organiseren graag en werken bij voorkeur aan concrete opdrachten in het hier en nu. Risico's zullen ze niet snel nemen. Ze zijn altijd aanspreekbaar en maken tijd voor hun ondergeschikten. Klemtoon ligt op het bewaken van een goede werkverdeling en -sfeer. Managers met deze stijl komen het best tot hun recht in omgevingen waar repetitief gewerkt moet worden of waar men strikte procedures moet volgen. Extra info over de andere stijlen vind je op pagina 6

7 Competenties Uit een batch van uiteenlopende competenties lees je onderstaand de drie competenties af waarop jij het hoogst scoort. Ze zijn gerangschikt van hoog naar laag, maar zijn allemaal hoger dan gemiddeld. Je kan deze competenties als troeven beschouwen. Hoe meer je deze competenties effectief kan toepassen in je job, hoe beter je job bij je past. Hoe minder je deze competenties kan aanwenden, hoe groter de kans dat je je moet forceren in je job (taken doen die je minder graag doet) en dat kost extra energie. Mensen die hun troeven ontwikkelen, komen doorgaans verder dan zij die voortdurend aan hun minpunten moeten/willen werken omdat hun job dit vereist. Legende Score <20 = 3% van de bevolking scoort lager 20<30 = 10% 30<40 = 30% 40<50 = 50% 50<60 = 70% 60<70 = 90% 70<80 = 97% 80< = 99% pagina 7

8 Sociale Warmte 67 Het vermogen om op een spontane wijze aangenaam gezelschap te zijn. Relatiebeheer 60 Op hartelijke wijze en met de vinger op de pols oplossingen of compromissen aanreiken aan klanten die zich koning zullen voelen. Planning Talent 60 Het talent om toekomstige activiteiten in te schatten en correct-realistisch chronologisch te ordenen. pagina 8

9 Persoonlijkheidsdimensies Persoonlijkheidsdimensies kan je beschouwen als fragmentarische typeringen. Ze vertellen iets over hoe je doorgaans reageert op de uitdagingen van het leven. Deze Top 3 geeft je enig inzicht in het arsenaal van je meest gebruikte strategieën, gevolgd door omgevingen/functies waar deze Persoonlijkheidsdimensies welkom zijn. Enige overlapping met managementstijlen ligt voor de hand. Woordenbreier Mensen met deze persoonlijkheidsdimensie zijn geneigd om taal te koesteren en er alle expressievormen van te cultiveren. Woordenbreiers zijn begiftigd met zowel een vlotte tong als een vlotte pen. Ze gebruiken de macht van het woord maximaal. Als geen ander weten ze dat wie iets kan benoemen, controle verwerft. Het correct benoemen der dingen is een troef die hen comfort verschaft. Vaak beheersen ze dan ook meerdere talen en zijn het meesters in het verwoorden van gedachten, in de registratie van het vergankelijke en in het presenteren van wat gezegd dient te worden. Woordenbreiers vind je in tal van kantoorfuncties, onder tolken en vertalers, media- en communicatiespecialisten, gevers van opleidingen en presentaties, nieuwslezers en radiomakers, marketing- en reclamemensen, showroom- en binnendienstverkopers, enz. pagina 9

10 Verwelkomer Mensen met deze persoonlijkheidsdimensie zijn geneigd om iedereen joviaal en hartelijk in de armen te sluiten. Verwelkomers spreken iedereen aan die ze van ver of nabij kennen. Ze willen hun ervaringen delen en sluiten niemand van dit voorrecht uit. Ze uiten hun gevoelens makkelijk en stellen zich kwetsbaar op, maar tegelijk winnen ze sympathie en de nodige (morele) steun. Verwelkomers gunnen dan ook iedereen het voordeel van de twijfel. Ze hebben vaak een heel brede kennissenkring waardoor ze een erg belangrijke rol spelen in het sociale bindweefsel. Ze kennen iedereen en iedereen kent hen. Verwelkomers vind je aan de receptie, als winkelier, in PR-functies of als binnendienstverkoper maar ook tal van administratieve bedienden of mensen in de zorgsector bezitten deze dimensie. Ook zij die op de drempel staan van hun professionele loopbaan, ontwikkelen vaak deze dimensie. Sympathie en de nodige steun zijn immers vaak basisvoorwaarden voor een geslaagde start. Prater Mensen met deze persoonlijkheidsdimensie zijn geneigd om wat ze ervaren met iedereen te delen. Praters zijn vaak sfeerbrengers en zijn dikwijls bedreven in het maken van grapjes of toespelingen. Ze zijn niet schuw van aandacht en voelen zich vaak in hun element wanneer ze publiek hebben. Om het even waar ze komen, leggen Praters contacten. Ze zijn extravert, tonen makkelijk hun emoties en delen wat hen op het hart of de lever ligt met anderen. Op deze wijze zorgen ze niet alleen voor verspreiding van nieuwtjes, maar bovenal voor transparantie en herkenbaarheid tussen eilandjes.? Praters vind je in zowat alle functies behalve daar waar in stilte geconcentreerd gewerkt moet worden. Uitgesproken praters zijn vaak verkopers of hebben een job met klantcontact, maar ook in de zorgsector en de media vind je praters. pagina 10

11 Werkpunten Werkpunten zijn aandachtspunten die Valkuilen kunnen worden. Deze kan je trachten te vermijden door aan je professionele persoonlijkheid te sleutelen, maar je kan de valkuilen ook voorkomen door de juiste keuzes te maken. Een slechte professionele keuze eist meer tegennatuurlijke energie. Indien je bvb. niet graag nieuwe mensen ontmoet, stap je best niet in een commerciële functie. Hoe beter je je professionele persoonlijkheid doorgrondt, hoe beter de keuzes die je zal maken en hoe minder je moet sleutelen. De tips bij de werkpunten kunnen je helpen bij het sleutelen en/of het keuzeproces. Ieder werkpunt heeft overigens ook een troefzijde die je misschien ooit hebt uitgespeeld, maar die in een rol als manager een valkuil kan worden. Zo kan je analytisch vermogen een troef geweest zijn als financieel controller, maar kan het je managementrol hypothekeren omdat je eigenlijk liever in de analyse blijft wroeten en het trekken van conclusies bij voorkeur aan anderen overlaat. Een werkpunt waarop je hoger scoort dan 75% verdient echt wel enige aandacht! De kans dat het je effectief parten speelt, is dan wel erg groot. Legende Score <20 = 3% van de bevolking scoort lager 20<30 = 10% 30<40 = 30% 40<50 = 50% 50<60 = 70% 60<70 = 90% 70<80 = 97% 80< = 99% pagina 11

12 Te Zelfkritisch 75 Uitleg Bescheiden mensen zijn minzaam, worden doorgaans sympathiek bevonden en zullen zelden conflicten veroorzaken, maar Wie sociaal te weinig zelfzeker en onvoldoende assertief optreedt in een managementrol wordt al snel de voetveeg van velen en kan maar heel moeilijk een stempel drukken op het beleid. Gevaar bij dit werkpunt Mensen weten snel dat je zwicht wanneer ze de stem verheffen en profiteren hier van, je kan moeilijk je wil doordrukken, in stresssituaties kan je emotioneel reageren, je hebt te weinig impact op het beleid, Tips Wie al te zelfkritisch is, verzamelt best mensen rond zich die niet zelfkritisch zijn en dezelfde visie delen. Neem een mentorrol op en beklemtoon vooral het belang van teamwerk. Zorg er ook voor dat je denkwerk goed gedocumenteerd is met facts & figures vooraleer je in discussie treedt. Volg een assertiviteitstraining waar je altijd wel enkele tips & tricks uit zal leren of lees er boeken rond. Forceer je echter niet om assertief over te komen, want dat wordt erg snel doorprikt. Focus liever op het doorgronden van mensen rondom je (goed luisteren en observeren) waardoor je hun ware motieven achterhaalt. Vervolgens kan je sociale strategieën ontwikkelen (bondgenoten zoeken, ideeën geleidelijk in lepelen, vertrouwenspersoon worden, enz.) waardoor je minder snel in directe confrontatie moet gaan. pagina 12

13 Behoudsgezindheid 73 Uitleg Je bent geen volger van hypes en modes en voor jou is het gras aan de overkant niet altijd groener. Je bent best tevreden met wat je kent en beleeft, maar De wereld is aan de durvers en er valt ook nog zoveel te ontdekken, er zijn nog zoveel nieuwe ervaringen waarvan je onmogelijk kan weten of ze je job kunnen verrijken of niet zolang je ze niet uitprobeert. Bovendien verandert de werkvloer alsmaar sneller en dreig je achterop te zullen gaan hinken indien je te zeer vast houdt aan wat je al kent. Gevaar bij dit werkpunt Je loopbaan dreigt te verzanden, je wordt inert, je hebt te weinig oog voor de kansen die je krijgt, het wordt alsmaar moeilijker om je aan te passen aan nieuwe evoluties, je wordt links en rechts voorbijgestoken door aanstormend talent, Tips Doe regelmatig iets dat je nooit eerder deed. Dit hoeft niet per sé binnen een professionele context te zijn. Het is belangrijk dat je blijft onthouden dat verandering van spijs doet eten en dat iedere nieuwe ervaring een verrijking van je leven betekent (ook al lijkt het op het ogenblik zelf niet zo te zijn). Het zal je helpen om te wennen aan een nieuwe baas, om een fusie te overleven of te wennen aan nieuwe marktbehoeften. Het zal je ook helpen om af en toe uit de schaduw te treden en initiatief te nemen of een nieuw idee te opperen. Er liggen immers overal kansen. pagina 13

14 Plankenkoorts 66 Uitleg Je kan je heel goed inleven in het gedachtengoed van anderen, maar Je ziet jezelf ook met een vergrootglas staan voor een publiek en dat bezorgt je doorgaans knikkende knieën. Gevaar bij dit werkpunt Faalangst wanneer je voor een groep moet optreden, bij presentaties bijvoorbeeld, maar ook wanneer je tijdens een meeting met klamme handen de aandacht op eist waarop je stem minder vast wordt en je niet echt overtuigend uit de hoek komt. Tips Heel veel acteurs hebben hier hun hele leven last van, maar zij puren er energie uit. Ze kennen hun materie dan ook door en door en ze kennen de luxe dat ze 'maar een rol moeten spelen'. Bereid je dus goed voor, hoe weinig graag je dit ook doet omdat het je doet denken aan het moment zelf. Voorts zijn er heel veel trainingen en tips in deze context. Je mag gerust denken dat je ook slechts een rol speelt op een podium. pagina 14

15 Zelf interpreteren Wat vooraf ging, was voorgekauwde kost en geïnspireerd door meer dan 15 jaar in de praktijk opgebouwde expertise die in het systeem werd gestopt. Je kan echter ook zelf nadenken over je persoonlijkheidsstructuur. Immers, hoe beter je begrijpt wat we precies meten, hoe beter je jezelf leert kennen. Gedragsprocessen BasicProfileScreen meet 9 gedragsprocessen. Uw scores op deze 9 Gedragsprocessen tekenen het skelet van uw Professionele Persoonlijkheid. Een gemiddelde score (4-5 of 6) geeft aan dat u zich nauwelijks profileert ten overstaan van het gemiddelde van de actieve beroepsbevolking en dus op dit vlak normaal of weinig opvallend door het leven stapt. Een Hoge Score (7 of meer) en een Lage Score (3 of minder) betekent dat u zich wellicht merkbaar onderscheidt van de doorsnee beroepsbevolking. De scores op deze 9 Gedragsprocessen mag je beschouwen als de bouwstenen die je professionele persoonlijkheid vorm geven. Elke score op zich vertelt iets, maar om het totaalbeeld te zien, moet je alle scores tegelijk in ogenschouw kunnen nemen, wat geen sinecure is. Op grafiek op de volgende bladzijde kan je aflezen hoe je scoort op de negen gedragsprocessen en tegelijk zie je het profiel van je preferente managementstijl waardoor je kan vergelijken. pagina 15

16 Vergelijkende Grafiek Jouw Scores/ManagementStijl Sociale Sfeer Functionele Sfeer Dynamische Sfeer 9 gedragsprocessen Jouw Scores Managementstijl Ontvangen Zenden Dicteren Denken Doen Noteren Verkennen Remmen Sturen On... Ze... Dic... De... Doen Not... Ve... R... Sturen Toelichting bij Jouw Scores Sociaal Hoe verlopen de contacten met klanten, collega's, chefs en ondergeschikten? Ontvangen 6 Je staat op een nuchtere wijze open voor wat anderen je komen te vertellen Zenden 8 Je houdt ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en ervaringen te delen Dicteren 2 Je eigen gelijk is je niet zo dierbaar dat het een ruzie waard is Functioneel Welke mix van uitvoerende taken past jou het best? Denken 3 Je prefereert een concrete uitdaging boven theoretische hersenspielerei Doen 5 Je vindt er wel plezier in om zelf wat te klussen en te knutselen Noteren 7 Je besteedt veel zorg aan registratie van de activiteiten Dynamiek Hoe gaat men om met de wisselvalligheden binnen het tijd/ruimte-kader? Verkennen 2 Je zal zelden impulsief handelen Remmen 6 Graag een vertrouwde omgeving, maar liefst geen verstikkende Sturen 6 Je stuurt op een soepele wijze je leven in de gewenste richting pagina 16

17 Tot slot Met de volgende gegevens Wachtwoord: crrhqtwvdvze kan je inloggen op de site: Voor meer algemene info over onze dienstverlening of extra toelichting bij de verschillende managementstijlen, kan je terecht op Vragen, opmerkingen en kritieken zijn welkom op onderstaand mailadres We wensen je heel veel succes met je loopbaan! pagina 17

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent

Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent Reflectieverslag: Na het doorlopen van alle vragen werd me het type documentalist toegekend. Dit houd in dat mijn denkwijze het best kan omschreven worden

Nadere informatie

vacature compentence indicator

vacature compentence indicator vacature compentence indicator Aangemaakt voor Sander Declerck op 09-06-2015 inleiding De Competence Indicator is een wetenschappelijke test die ontwikkeld werd door Vlerick Business School. De test geeft

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap Hallo, fantastisch dat je dit e-book In iedereen schuilt een leider! hebt aangeschaft. Laten we de gebruikelijke introductie eens een

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007 Loopbaanadvies rapport Dirk Demo 20 november 2007 Inhoud Doel van het rapport 2 Opbouw 3 Waarom: mijn waarden 4 Wat: mijn werkinhoud 6 Hoe: mijn rollen 8 Waar: mijn organisaties 10 Wie: mijn mensen 12

Nadere informatie

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland Leiderschap Haal het beste in anderen naar boven Een e-book van Athletes in Action Nederland Dit e-book is geschreven door Jouke Janze. Jouke werkt bij Athletes in Action. De theorieën in dit e-book zijn

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie