VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012"

Transcriptie

1 Secretariaat: Leuvensestraat Vilvoorde Tel Fax VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012 Aanwezig: Van Cauwenbergh Denise, voorzitter, Bonte Hans: schepen, Clerckx Erik, Verspecht André, Ceulemans Jean, Walravens Elise, Sannen Isidoor,, Haesaerts Joseph, Bogaerts Jean, Kotz Josette, Lacomte Jacqueline, Libeer Felix, Jacobs Paul, Vanderschelde Nicole, Fonteyn Dries, Willems Judith Van Heymbeeck Mathilde: leden; De Bremme Linda, verslaggever. Verontschuldigd: Serveranckx Guillaume, Worms Mariette, Vandersypen Lucien, Cecile Sobry, Verhaeren Ann, Uytgeerts Yvonne, Combel Frieda, De Kerf Jules, De Wit Mimi, Ickmans Yvonne, Van Hemelryck Jozef, Spinnoy Irène, Hilde Tirry, Huygh An. Denise Van Cauwenbergh, de voorzitter, opent de vergadering. Hans Bonte komt later. 1. Sociale cohesie: info door Isolde Vandemoortele. Isolde werkt voor het Regionaal Instituut Samenlevingsopbouw (RISO) Het RISO werkt voor personen die uitgesloten zijn van hun basisrechten (onderwijs, armoede, gezondheid, ). Zij werken niet individueel maar aan collectieve problemen samen met de doelgroep en partners. Zij werken ook naar het beleid toe om daar veranderingen teweeg te brengen. Zij werken over heel Vlaams-Brabant. In Vilvoorde, Tervuren en Leuven zijn er pilootprojecten waar ze proberen iets uit te werken en als dat goed gaat, passen ze dat in andere gemeenten toe. In Vilvoorde werken ze sinds: 2003 in Far West: fysieke leegstand tegengaan: artistieke project 2005: Parkstraat: 1x/maand deelname aan VIVAS 2009: Houtem: sociaal artistieke projecten (koken, fanfare, fotografie): bewoners positief betrekken. Faubourg, Kassei: geen werking maar huurderskrant wordt wel uitgedeeld aan sociale huurders. Koningslo zijn geen sociale woningen en daardoor ook geen werking. Personeel voor Vilvoorde: 1 full-time + 1 die 4/5 de werkt. Voorbeelden van acties: 1

2 Info over indexering sociale huurprijzen Leefbaarheidsplan Vilvoorde Info rond verkiezingen Kunsttour: staat altijd aangekondigd in wijkkrant want is voor iedereen niet alleen voor sociale huurders. Eerstvolgende is 21+22/04/2012: iedereen is hierbij al uitgenodigd. De overheid is nu een audit aan het doen: controle van de sociale huurwoningen. RISO geeft info aan de overheid over hoe ze het beste de huurders daarbij kunnen betrekken. Parkstraat: IVHM (Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting) sluit het wassalon omdat het verlieslatend is maar mensen mogen geen wasmachine op appartement hebben: RISO onderhandelt nu met IVHM om een oplossing te vinden. Het is moeilijk om contacten te leggen vooral met jongeren en allochtone bewoners. In Far West is er een zitdag elke donderdag van 17 u. tot 18 u. Problemen Houtem: lift gaat niet in blok en er zijn geen nooduitgangen! Isolde werd uitgenodigd omdat VIAS al een tijdje bezig is i.v.m. het onveiligheidsgevoel. Daarvoor werd al gekeken naar de gemeenschapswachten en het BIN. Isolde is een derde mogelijke kijk wijze om tot een oplossing te komen. Vermits zij werken rond sociale cohesie brengt dat ook voor een stuk sociale controle mee. Mensen die mekaar kennen zullen meer op elkaar letten en meer betrokken zijn op de buurt. Daarom een warme oproep om aan de acties die RISO organiseert in Vilvoorde mee te doen zodat die sociale cohesie groter wordt. Er wordt opgemerkt dat Kampenhout momenteel bewoners oproept om verdachte personen, bewegingen, door te geven aan de politie. Dit wordt als een slecht (negatief) signaal ervaren. De sociale cohesie verhogen is een veel positiever verhaal! Vraag: waar wordt er in de wijken gesproken over onveiligheidsgevoel : bij de wijkteams die geleid worden door de wijkmanagers. In die wijkteams zit zowel RISO, OCMW, IVMH, politie, wijkmanagers, Suggestie: volgende vergadering een wijkmanager uitnodigen. Iedereen krijgt nog een huurderskrant. 2. Cado: dagopvang voor senioren: info door Lut Huveners Info wordt uitgedeeld. Dit is een nieuw initiatief van Landelijke Thuiszorg. Een mevrouw heeft haar huis ter beschikking gesteld van het CAW en deze hebben met Thuiszorg het volgende afgesproken: 2 de verdieping: 2 jongeren voor begeleid wonen CAW 1 ste verdieping: budgetbegeleiding CAW + conciërge Gelijkvloers Cado Cado = collectief autonome dagopvang. Adres: Guido Gezellestraat 44 2

3 Aangepaste woning. 4 tot 6 bejaarden die 1 uur tot een hele dag/ 1 x of meer per week Niet voor zware verzorging, wel mensen die het moeilijk hebben om huishoudelijke zaken te doen, gezelschap willen, nood aan sociale contacten, lichte verzorging nodig hebben, Enkel mensen die al familiehulp hebben (via erkende diensten zoals OCMW, mutualiteit, ) komen in aanmerking. Er is geen vervoer voorzien, dus best mensen uit de buurt. Er zullen 1 tot 3 verzorgende van Thuiszorg aanwezig zijn + vrijwilligers. Die vrijwilligers worden ingeschakeld in hetgeen ze zelf het liefste of beste kunnen: tuin bewerken, bloemschikken, krant voorlezen, gezelschap zijn, Deze vrijwilligers zijn verzekerd via Thuiszorg. DUS vrijwilligers mogen altijd contact met Lut opnemen. Opening: 21/03 Opendeur: 25/04 Bijkomende vragen: Sommige OCMW s hebben een dienst: mensen in nood : het gaat dan over mensen die geen verwarming hebben, in armoede leven, geen boodschappen meer kunnen doen, Mensen die merken dat er bij hun buren problemen zijn, kunnen daar naar bellen om dat mee te delen. Leveranciers, postbodes, geneesheren worden aangespoord om problemen via die dienst door te geven. Kan het Zilverpunt dit doen? Judith legt uit dat dit een taak is die de dienstencentra al opnemen in Vilvoorde. Als iemand problemen merkt bij zijn buren kan men dat altijd via de dienstencentra melden. Het personeel gaat dan op huisbezoek. In Koningslo is dat een probleem omdat men daar geen dienstencentrum heeft. Daar kan men het melden aan het wijkcentrum. Waarom kan men geen leegstaande kerkgebouwen/ ongebruikte gebouwen een sociale bestemming geven? Faubourg: St. Antonius gebruiken voor sociale doelgroepen i.p.v. kerkdoeleinden. dit is een bevoegdheid van de burgemeester: waarom wordt daar geen werkgroep opgesteld. Jeroen Matthys heeft tekst Binnenlandse Zaken waar deze materie in behandeld wordt. 3. Goedkeuring vorig verslag Is de brief verstuurd naar het college i.v.m. verzuchting wijkwerking: neen omdat versalg integraal opgenomen wordt in college en het college dus zo alles kunnen lezen en dus ook die opmerkingen/vragen. 3

4 VIAS is te weinig gekend: bedoeling is dat vertegenwoordigers van VIAS regelmatig verslag uitbrengen van wat besproken is in VIAS in hun vereniging of belangrijke mededelingen opnemen in hun krantjes. Dit wordt weinig gedaan (blijkt ook uit subsdieaanvragen waar dat een punt is). 4. Wijziging datum AV: 27/04 wordt 04/05!!!!!!!!!!!! 5. Receptie 60-plussers: werkgroep Denise stelt voor dat er naar analogie met de receptie voor de nieuwe inwoners ook een receptie voor 60-plussers zou komen. Dat zou dan een manier zijn om VIAS bekend te maken maar tevens ook alle seniorenverenigingen. Misschien komt er dan via die weg nieuw bloed in de verenigingen die nu kampen met een ouder wordende groep. Voorstel: werkgroep die bekijkt wat mogelijk is en hoe. Die werkgroep kijkt ook of een folder en logo zou kunnen gemaakt worden. Kandidaten: Jef, Jean, Nicole en leden dagelijks bestuur. Linda maakt een doodle om datum af te spreken. 6. Fit in je hoofd!: informatie Dienst Sociale Zaken, OCMW, CAW en Logo Zenneland bleken rond dezelfde thema s te werken. Zij hebben de koppen samen gestoken en een jaarprogramma uitgewerkt. De info zal gegeven worden tijdens de 55+ So What?-dag. Vanaf september zal er dan elke maand een activiteit zijn voor senioren dat draait rond de thema s van fit in je hoofd. We hebben wel de bestaande programmering voor senioren (seniorenhappening, kerstfeesten, cursussen) zoveel mogelijk erin gepast maar zo vormt dit wel een geheel. De meeste activiteiten zullen in grotere groepen gebeuren. CAW zal een parallel programma maken maar waarin in kleinere groepen gewerkt wordt. Daardoor kunnen senioren die wat dieper op een bepaald thema willen ingaan in zo n kleinere groepen terecht. Voorzien: 22/05/2012: infosessie over programma 13/09/2012: Durf hulp te vragen : beurs levenslang wonen: werkshops en standen over hoe zolang mogelijk thuis blijven wonen: hulpmiddelen, premies, thuiszorgdiensten. 2 & 3/10/2012: Reken op vrienden : seniorenhappening. 08/11/2012: Vind jezelf oké: Stijl en kleuradvies 12/2012: Gun jezelf rust : kerstfeesten 10/01/2013: Durf nee te zeggen : assertiviteitstraining 21/02/2013: Ga ervoor : buitenlandse keuken 14&21/03/2013: Probeer iets nieuw uit : cursus GSM 18/04/2013: Beweeg : cursus fietsvaardig 21/05/2013: Praat erover : toneel: geluk op grootmoederswijze 7. Stand van zaken: Bezoek parlement: er kan een bus voorzien worden maar dan moeten we zeker zijn dat er zeker ongeveer 40 personen mee zullen gaan anders is de kostprijs voor een bus niet evenredig. 40 personen is maximum voor een groepsbezoek in het parlement. Iedereen zal vraag stellen aan achterban. Linda doet navraag in parlement: bezoek best eind mei/begin juni en op maandagnamiddag of vrijdag. 4

5 Lift station Vilvoorde: Hans Bonte heeft informeel vernomen dat: elk perron zal een roltrap krijgen. De investering was voorzien voor 12/2012 MAAR is uitgesteld tot 12/2018 omwille van de besparingen! Dan komt er een renovatie van de tunnel, liften en perronbekleding. De 2 de ondertunneling rechts van het station komt, is wel voorzien voor Dit is nodig om verbinding te maken tussen parking, station en busterminal. De parking achter het station zal dan ook dubbel zo groot worden. Dit is ook nodig voor later de ontsluiting naar het nieuwe ziekenhuis. Vraag: kan men in afwachting dan toch al de trappen renoveren want die liggen er schandalig bij en versnelling van de investeringen vragen. Zitbankennetwerk: o Inventaris is gemaakt. o Procedure is uitgewerkt. Als er vragen/klachten/ zijn moet men zich wenden tot dienst Wijkwerking die het nodige doet. Dus als er nog opmerkingen zijn schriftelijk doorgeven via procedure. o Diegene die moesten weggehaald worden, zijn weg. o Waar men nog kon reinigen is al gedaan. o Er is een budget voor aankoop nieuwe voorzien in De bank op de Hendrik I Lei (tussen kerkhof en rooseveltplein) is niet voorzien. Linda zal dat via procedure doorgeven. Antwoord politieke partijen op memorandum + werkgroep o CD&V: mondeling geantwoord o SP.a en Groen hebben schriftelijk geantwoord De werkgroep moet weer opgestart worden om het memorandum te toetsen. Dagelijks bestuur + Nicole + Jean willen meewerken. Linda maakt een doodle om datum af te spreken. Jef zit in VRIS en die houden een debat op 26/09 over hun memorandum. 8. TD-senioren Denise heeft afgesproken met Bobar (cc Het Bolwerk) dat er een TD voor senioren daar kan plaatsvinden. Bobar zorgt zelf voor muziek. Datum zondag 26/02 van 14 uur tot 18 uur. Inkom gratis. Indien een succes komt er een volgende 8 of 15/04. Flyer wordt meegegeven en kunnen nog verkregen worden bij Linda. 9. Varia Soepfestival 19/11: resultaat: 750 à 800 koppen verkocht: dus groot succes. Ondertussen wel meer naar gastronomische wedstrijd i.p.v. oorspronkelijke bedoeling om culturen samen te brengen. Maar er waren geen allochtone verenigingen die meededen. Veiligheidskaart: kaarten met nuttige telefoonnummers. Er kunnen er nog verkregen worden bij dienst Sociale Zaken. Als er nog nuttige nummers ontbreken zeker doorgeven aan Linda. Info met cursussen 2012 wordt uitgedeeld. Waarom altijd beginnerscursus en niet verder. Er zouden moeten lesgevers gevonden worden waar je terecht kan met vragen. 5

6 In de dienstencentra wordt dit nu gedaan dus zich tot daar wenden. Kan Zilverpunt niet uitgenodigd worden want misschien hebben die wel vrijwilligers die dat willen doen. Rookstopcursus: groot succes i.p.v. de voorziene groep zullen er drie zijn. Zilvertuinen: bedoeling is om senioren actief te houden en sociale contacten te onderhouden. Er zal gestart worden met 2 tuintjes maar op termijn is het de bedoeling dat er in elke wijk tuintjes komen. Oproep: als je in je wijk openbare braakliggende restgronden ziet liggen die daarvoor zouden kunnen gebruikt worden: doorgeven aan Linda. Als er vrijwilligers zijn met groene vingers of als je mensen kent, stuur ze door naar Linda. Fietsers door rood kan niet! Kan daar via de POAR niet op gereageerd worden? Sneeuw vrijmaken: Zilverpunt heeft maar 1,5 personen om dit te doen maar PWA kan ook mensen sturen (dit is wel langere administratieve weg) Leegstaande huizen van IVMH: wie moet voor- en achtertuin onderhouden? De IVMH. Info over De klas van Frida : als je een opname met je vereniging gaat meemaken en je bent met minstens 20 personen dan krijg je 20 euro per persoon voor je vereniging! De moeite en het is hier in Vilvoorde (Luchthavenlaan). Data 2012 Algemene Vergadering VIAS om 9.30 uur in stadhuis De laatste twee vergaderingen zijn onder voorbehoud want afhankelijk van de data van de gemeenteraad. 04/05 29/06 21/09 30/11 Belangrijke data in /05: 55+-dag So What?-dag? (nog te bepalen in voorjaar 2012): toegankelijkheidswandeling? (nog te bepalen): bezoek federaal parlement 02+03/10: seniorenhappening 25/12: kerstfeest alleenstaande senioren Fit in je hoofd- programma : 22/05/2012: infosessie over programma tijdens 55+ So What?-dag 13/09/2012: Durf hulp te vragen : beurs levenslang wonen: werkshops en standen over hoe zolang mogelijk thuis blijven wonen: hulpmiddelen, premies, thuiszorgdiensten. 2 & 3/10/2012: Reken op vrienden : seniorenhappening. 08/11/2012: Vind jezelf oké: Stijl en kleuradvies 12/2012: Gun jezelf rust : kerstfeesten (stad, OCMW) 10/01/2013: Durf nee te zeggen : assertiviteitstraining 21/02/2013: Ga ervoor : buitenlandse keuken 14&21/03/2013: Probeer iets nieuw uit : cursus GSM 18/04/2013: Beweeg : cursus fietsvaardig 21/05/2013: Praat erover : toneel: geluk op grootmoederswijze: tijdens 55+ So What?-dag 6

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

DE KASSEIKRANT Editie winter 2012 EEN OPEN GEZELLIG DAGJE SAMEN AIR MOVIE???? Het is al weer even geleden, maar begin september hielden we weer ons jaarlijks wijkfeest aan het wijkcentrum Kassei. Deze

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007 Werkgroep 1: Werking van de LAC s Bart Bockstaele en Mieke Clymans zitten de werkgroep voor. Mieke overloopt

Nadere informatie

voor een om van te snoepen werkt voor iedereen

voor een om van te snoepen werkt voor iedereen Ons Kookboek voor een Laakdal om van te snoepen werkt voor iedereen Beste, U mag vandaag de dag uw TV niet opzetten of er wordt in gekookt! Mijn restaurant, topchef, dagelijkse kost met Jeroen Meus, U

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen Thuis in thuiszorg CM Midden-Vlaanderen Inhoudstafel CM, thuis in thuiszorg 4 CM informeert en begeleidt 5 De Zorgtelefoon 5 De Z app 6 Thuiszorgcentrum 7 Dienst Maatschappelijk Werk 8 Thuis blijven wonen

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

weetjes Dementie, doorbreek het taboe Patricia Dewitte, deskundige op het vlak van dementie.

weetjes Dementie, doorbreek het taboe Patricia Dewitte, deskundige op het vlak van dementie. weetjes Informatieblad editie najaar 2013 Dementie, doorbreek het taboe Dementie is een syndroom: een groep van ziektes met gelijkaardige symptomen maar met een verschillende oorzaak. De hersenen worden

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie