Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding"

Transcriptie

1 Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding

2 FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: / 0 Modellen: A / V A / V 04/20

3 Overzicht van herzieningen Herziening Beschrijving Hoofdstuk Eerste uitgave - 2 Tabel.6 2

4 Inhoudsopgave HOOFDSTUK Veiligheidsinstructies. Veiligheidswaarschuwingen in de Handleiding Veiligheidswaarschuwingen in het Product...-. Voorafgaande Aanbevelingen...-2 HOOFDSTUK 2 Algemene Instructies 2. Over de Handleiding Termen en Definities Over de CFW Identificatielabels voor de CFW Ontvangst en Opslag HOOFDSTUK Installatie en Aansluiting. Mechanische Installatie Installatie-omgeving Montage-overwegingen Montage van de Kast Installatie van de Hijsringen van de Omvormer Installatie van de Omvormer met de Nema Kit (Optioneel, CFWXXXXTXON) tegen een Muur Toegang tot de Besturings- en Voedingsklemmenborden Verwijderen van de Kabeldoorgangsplaat HMI Installatie op de Deur van de Kast of op het Bedieningspaneel (Remote HMI) Elektrische Installatie Identificatie van de Stroom- en Aardingsklemmen Leidingen en Smeltveiligheden voor Stroom / Aarding Stroomaansluitingen Ingangsaansluitingen IT Netwerken Besturingssmeltveiligheden Dynamisch Remmen Bepalen van de Remweerstand Installatie van de remweerstand Uitgangsaansluitingen Aardingsaansluitingen Besturingsaansluitingen Typische Besturingsaansluitingen Installatie Volgens de Europese Richtlijn van Elektromagnetische Compatibiliteit Conforme Installatie Standaard Definities Emissie- en Immuniteitsniveaus...-

5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 4 TOETSENSET EN DISPLAY 4. Geïntegreerde Toetsenset - HMI-CFW Organisatie Parameters HOOFDSTUK 5 Eerste Inschakeling en In Werking Stelling 5. Voorbereiding van de In Werking Stelling In Werking Stelling Instelling Wachtwoord in P Georiënteerde In Werking Stelling Instelling Parameters Basistoepassing Instelling Datum en Tijd Blokkeren Verandering Parameters Hoe een PC Aansluiten FLASH Geheugenmodule HOOFDSTUK 6 Fouten opsporen en verhelpen / Onderhoud 6. Werking van de Fouten- en Alarmmeldingen Fouten, Alarmmeldingen en Mogelijke Oorzaken Oplossingen voor de Meest Voorkomende Problemen Informatie voor Contact met Technische Support Preventief Onderhoud Schoonmaakinstructies HOOFDSTUK 7 Optiekits en Accessoires 7. Optiekits IGBT Rem Nema Beschermingsgraad Veiligheidsstop volgens EN 954- Categorie (Certificatie Aanhangig) Vdc Externe Besturingsvoeding Accessoires...7- HOOFDSTUK 8 Technische Specificaties 8. Voedingsgegevens Elektrische / Algemene Specificaties Codes en Normen Mechanische Gegevens NEMA Kit...8-9

6 Veiligheidsinstructies VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Deze handleiding geeft informatie voor de juiste installatie en werking van de CFW- frequentieomvormer. Alleen goed opgeleid en bevoegd personeel mag dit uitrustingstype installeren en in werking stellen, en de fouten ervan opsporen en verhelpen.. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING In deze handleiding worden de volgende veiligheidswaarschuwingen gebruikt: GEVAAR! Wanneer de in deze waarschuwing aanbevolen procedures niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot de dood, ernstige letsels en beschadiging van de uitrusting. OPGELET! Wanneer de in deze waarschuwing aanbevolen procedures niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot een beschadiging van de uitrusting. OPMERKING! Deze waarschuwing geeft belangrijke informatie voor het juiste begrip en werking van de uitrusting..2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN HET PRODUCT De volgende symbolen zijn op het product geplaatst en vergen speciale aandacht: Wijst op een waarschuwing voor een hoge spanning. Onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Raak ze niet aan. Wijst erop dat een aarding (PE) goed moet worden aangesloten. Wijst erop dat de kabelafscherming geaard moet zijn. Wijst op een waarschuwing voor een heet oppervlak. -

7 Veiligheidsinstructies. VOORAFGAANDE AANBEVELINGEN GEVAAR! Alleen goed opgeleid personeel met de juiste bevoegdheden, en dat vertrouwd is met de CFW- en met de bijbehorende machines, mag de installatie van deze uitrusting plannen en uitvoeren, en mag deze uitrusting in werking stellen, bedienen en onderhouden. Het personeel moet alle in deze handleiding en/of door lokale reglementen gedefinieerde veiligheidsinstructies naleven. Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot de dood, ernstige letsels en beschadiging van de uitrusting. OPMERKING! Voor deze handleiding zijn "bevoegde personeelsleden": personen die opgeleid en bekwaam zijn om de volgende taken uit te voeren:. De CFW- installeren, aarden, inschakelen en bedienen volgens deze handleiding en de actuele, wettige veiligheidsprocedures; 2. De beveiligingsinrichting gebruiken volgens de vastgelegde reglementen;. Eerste hulp verlenen. GEVAAR! Altijd de hoofdvoeding uitschakelen vóór om het even welk elektrisch toestel dat verbonden is met de omvormer, aangeraakt wordt. Verschillende onderdelen kunnen nog geladen zijn met een hoge spanning en/of in beweging zijn (ventilatoren), zelfs na het onderbreken van de AC voeding of na het uitschakelen. Wacht minstens 0 minuten om zeker te zijn dat de condensatoren volledig ontladen zijn. Sluit het frame van de uitrusting altijd aan op de veiligheidsaarding (PE). OPGELET! Het elektronische schakelbord bevat onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen. Raak de onderdelen en de klemmen niet rechtstreeks aan. Indien nodig, eerst het geaarde, metalen frame aanraken of een aangepaste aardingsriem gebruiken. Voer geen houdspanningsproef uit op om het even welk onderdeel van de omvormer! Raadpleeg, indien nodig, WEG. OPMERKING! Frequentieomvormers kunnen aanleiding geven tot interferentie in andere elektronische toestellen. Leef de aanbevelingen na die vermeld zijn in Hoofdstuk - Installatie en Aansluiting, om deze effecten te minimaliseren. OPMERKING! Lees volledig deze handleiding vóór u de omvormer installeert of gebruikt. -2

8 Veiligheidsinstructies OPGELET! Het gebruik van deze uitrusting vergt gedetailleerde installatie- en bedieningsinstructies die vermeld zijn in de Gebruikershandleiding, de Software Handleiding en de Handleidingen/Richtlijnen voor Kits en Accessoires. Alleen de Gebruikershandleiding wordt geleverd op een afgedrukte versie. De bij het product geleverde CD bevat de andere handleidingen. Deze CD moet altijd bij deze uitrusting blijven. U kunt een afgedrukte kopie van deze informatie bestellen bij uw lokale WEG vertegenwoordiger. -

9 Veiligheidsinstructies -4

10 Algemene Instructies ALGEMENE INSTRUCTIES 2. OVER DE HANDLEIDING Deze handleiding geeft uitleg over de installatie, de in werking stelling in V/f (scalaire) modus, de belangrijkste kenmerken, en de manieren om de meest voorkomende fouten op te sporen en te verhelpen van de CFW- omvormermodellen met frameformaat E. De CFW- kan ook werken in de volgende besturingsmodi: V V W, Sensorloze Vector en Vector met Encoder. Raadpleeg de Software Handleiding voor meer details over de de werking van de omvormer met andere besturingsmodi. 2 Raadpleeg de volgende handleidingen voor informatie over andere functies, accessoires en communicatie: Software Handleiding, met een gedetailleerde beschrijving van de parameters en geavanceerde functies van de CFW-. Handleiding Incrementele Encoder Interface Module. Handleiding I/O Expansie Module. Handleiding RS-22/RS-485 Seriële Communicatie. Handleiding CANopen Slave Communicatie. Handleiding Anybus-CC Communicatie. Deze handleidingen bevinden zich op de bij de omvormer geleverde CD, of kunnen worden gedownload van de WEG website op TERMEN EN DEFINITIES Normal Duty (ND) cyclus: Arbeidscyclus van de omvormer die de maximale continue bedrijfsstroom (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (0 % gedurende minuut) definieert. De ND cyclus wordt geselecteerd door de instelling P0298 (Toepassing) = 0 (Normal Duty (ND)). Deze arbeidscyclus wordt gebruikt voor motoren die niet onderhevig zijn aan hoge koppelbelastingen (ten opzichte van het nominale motorkoppel) tijdens de werking, het starten, het versnellen of het vertragen. I RAT-ND : Nominale stroom van de omvormer voor de normal duty (ND) cyclus. Overbelasting:, x I RAT-ND / minuut. Heavy Duty Cyclus (HD): Arbeidscyclus van de omvormer die de maximale continue bedrijfsstroom (I RAT-HD ) en de overbelastingsstroom (50 % gedurende minuut) definieert. De HD cyclus wordt geselecteerd door de instelling P0298 (Toepassing) = (Heavy Duty (HD)). Deze arbeidscyclus wordt gebruikt voor motoren die onderhevig zijn aan hoge koppelbelastingen (ten opzichte van het nominale motorkoppel) tijdens de werking, het starten, het versnellen of het vertragen. I RAT-HD : Nominale stroom van de omvormer voor de heavy duty (HD) cyclus. Overbelasting:,5 x I RAT-HD / minuut. Gelijkrichter: Ingangscircuit van de omvormers dat de AC ingangsspanning omzet in DC spanning. Bestaat uit voedingsdioden. 2-

11 Algemene Instructies Voorlaadcircuit: Laadt de DC buscondensatoren met een begrensde stroom, wat hogere piekstromen voorkomt bij de inschakeling van de omvormer. DC bus: Tussencircuit omvormer; DC spanning vanuit de gelijkrichting van de AC ingangsspanning of van een externe voeding; voedt de uitgangsomvormerbrug met IGBT's. Voedingsmodules U, V en W: Set van twee IGBT's van de omvormeruitgangsfasen U, V en W. IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor; basisonderdeel van de uitgangsomvormerbrug. De IGBT werkt als een elektronische schakelaar in de verzadigde (gesloten schakelaar) en de uitgeschakelde (open schakelaar) modi. 2 IGBT Rem: Werkt als een schakelaar om de remweerstanden te activeren. Wordt gestuurd door het DC busspanningsniveau. PTC: Weerstand waarvan de waarde in ohm evenredig met de temperatuurstijging toeneemt; wordt gebruikt als een temperatuursensor in elektrische motoren. NTC: Weerstand waarvan de waarde in ohm evenredig met de temperatuurstijging daalt; wordt gebruikt als een temperatuursensor in voedingsmodules. HMI - Human Machine Interface: het is een inrichting voor de sturing van de motor en voor de visualisering en verandering van de parameters van de omvormer. De CFW- HMI is voorzien van toetsen voor de bediening van de motor, navigatietoetsen en een grafisch LCD display. FLASH geheugen: Permanent geheugen dat elektronisch kan worden geschreven en gewist. RAM geheugen: Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). USB: Universal Serial Bus; is een seriële busstandaard om toestellen aan te sluiten op basis van het Plug and Play principe. PE: Protective Earth (veiligheidsaarding). RFI Filter: Radio-Frequency Interference Filter voor interferentiereductie in het radiofrequentiegebied. PWM: Pulse Width Modulation (pulsbreedtemodulatie); pulserende spanning die de motor voedt. Schakelfrequentie: Schakelfrequentie van de IGBT's in de omvormerbrug, normaal uitgedrukt in khz. General enable: Wanneer deze functie geactiveerd is, versnelt de motor volgens de in de omvormer ingestelde versnellingshelling. Wanneer ze gedeactiveerd is, blokkeert deze functie onmiddellijk de PWM pulsen. De general enable functie kan worden gestuurd via een digitale ingang voor deze functie of via seriële communicatie. Start/Stop: Wanneer deze functie in de omvormer geënabled (start) is, versnelt de motor volgens de versnellingshelling naar de snelheidsreferentie. Wanneer deze functie gedisabled (stop) is, vertraagt de motor volgens de vertragingshelling tot een volledige stop; de PWM pulsen worden dan geblokkeerd. De start/ stop functie kan worden gestuurd via een digitale ingang voor deze functie of via seriële communicatie. De bedieningstoetsen (Start) en (Stop) van de toetsenset werken op een vergelijkbare manier. Warmteafleider: Metalen inrichting om de door de vermogenshalfgeleiders gegenereerde warmte te verspreiden. PLC: Programmable Logic Controller (Programmeerbare Logische Eenheid). 2-2

12 Algemene Instructies C: Graden Celsius. F: Graden Fahrenheit. AC: Alternated Current (Wisselstroom). Amp, A: Ampère. CFM: Cubic Feet per Minute (Kubieke voet per minuut); stromingseenheid. cm: Centimeter. DC: Direct Current (Gelijkstroom). 2 ft: Voet. pk: Paardenkracht = 746 watt; eenheid van vermogen, gebruikt om het mechanische vermogen van elektrische motoren uit te drukken. Hz: Hertz. in: Inch. kg: Kilogram =.000 gram. khz: Kilohertz =.000 Hertz. l/s: Liter per seconde. lb: Pond. m: Meter. ma: Milliampère = 0,00 Ampère. min.: Minuut. mm: Millimeter. ms: Milliseconde = 0,00 seconde. Nm: Newton meter; eenheid van koppel. r.m.s.: "Root mean square"; effectieve waarde. tpm: Toeren per minuut; eenheid van snelheid. s: Seconde. V: Volt. Ω: Ohm. 2-

13 Algemene Instructies 2. OVER DE CFW- De CFW- frequentieomvormer is een hoge-prestatie product dat ontworpen werd voor de sturing van de snelheid en van het koppel van driefasige inductiemotoren. Het belangrijkste kenmerk van dit product is de "Vectrue" technologie, die de volgende voordelen biedt: 2 Scalaire sturing (V/f), V V W, of vectorsturing programmeerbaar in hetzelfde product; De vectorsturing kan worden geprogrammeerd als "sensorloos" (dit betekent standaard motoren zonder gebruik van encoders) of als "vectorsturing" met gebruik van een encoder; Met de "sensorloze" sturing zijn een hoog koppel en een snelle reactie mogelijk, zelfs bij zeer lage snelheden of bij het starten; Met de "vector met encoder" sturing is een hoge snelheidsprecisie over het volledige snelheidsgebied (zelfs wanneer de motor niet gebruikt wordt) mogelijk; Met de "Optimal Braking" functie voor de vectorsturing kan de remming van de motor geregeld worden zodat het gebruik van de remweerstand in sommige toepassingen niet nodig is; "Self-Tuning" mogelijkheid voor vectorsturing. Voor de automatische instelling van de regelaars en besturingsparameters volgens de identificatie (ook automatisch) van de motorparameters en van de belasting. 2-4

14 Algemene Instructies = DC busaansluiting = Remweerstandaansluiting DC+ BR DC- Netvoeding R/L S/L2 T/L RFI Filter: (*) Voorlading U/T V/T2 W/T Motor PE DCL+ DCL- Driefasige gelijkrichter Smoorspoelen DC koppeling Condensatorbank DC koppeling IGBT Rem (optie) Omvormer met IGBT transistoren Terugkoppeling: - spanning - stroom PE 2 PC VOEDING BESTURING Besturingsvoeding en interfaces tussen voeding en besturing SuperDrive G2 Software WLP Software USB: Accessoires Toetsenset (remote) Digitale Ingangen (DI tot DI6) Analoge Ingangen (AI en AI2) Toetsenset CC Schakelbord met een 2 bit "RISC" CPU I/U Uitbreiding (Slot - wit) Encoder Interface (Slot 2 - geel) COMM (Slot - groen) COMM 2 (anybus) (Slot 4) FLASH Geheugenmodule Analoge Uitgangen (AO en AO2) Digitale Uitgangen DO (RL) tot DO (RL) (*) De RFI filtercondensator met aardpotentiaal moet ontkoppeld zijn bij IT en geaarde driehoeknetwerken. Raadpleeg deel.2... voor meer details. Figuur 2. - Blokschema voor de CFW- 2-5

15 Algemene Instructies 2 M Omvormer met Nema kit (optie) A Toetsenset B Afdekplaat insteekeenheid C CC schakelbord D FLASH geheugenmodule E Besturingsaccessoiremodule (raadpleeg deel 7.2) F Anybus-CC accessoiremodule (raadpleeg deel 7.2) G Onderste frontplaat H Warmteafleiderventilator I Montagesteunen (voor montage door een wand) J Hijsring K Achterkant van de omvormer (buitenkant van de flensmontage) L SRB2 Veiligheidsstopbord M Nema kit bovenplaat ("hoed") N Nema kit onderkant (Kabelbuiskit) N Figuur Belangrijkste onderdelen van de CFW- 2-6

16 Algemene Instructies USB Connector 2 USB LED Uit: Geen USB aansluiting Aan/Knippert: USB communicatie is actief 2 STATUS LED Groen: Normale werking, geen fout of alarm Geel: Alarmtoestand Knipperend rood: Fouttoestand Figuur 2. - LED's en USB connector 2.4 IDENTIFICATIELABELS VOOR DE CFW- Er bevinden zich twee kenplaten op de CFW-: een volledige kenplaat op de zijkant van de omvormer en een vereenvoudigde kenplaat onder de toetsenset. De kenplaat onder de toetsenset maakt de identificatie van de belangrijkste kenmerken van de omvormer mogelijk, zelfs wanneer ze naast elkaar gemonteerd zijn. CFW- model WEG onderdeelnummer Nettogewicht omvormer Nominale ingangsgegevens (spanning, aantal fasen, nominale stromen voor werking met ND en HD overbelastingscyclussen, en frequentie) Stroomspecificaties voor werking met normale overbelastingscyclus (ND) Stroomspecificaties voor werking met heavy duty overbelastingscyclus (HD) Fabricagedatum (dag/maand/jaar) Serienummer Maximale omgevingsluchttemperatuur Software Versie Nominale uitgangsgegevens (spanning, aantal fasen, nominale stromen voor werking met ND en HD overbelastingscyclussen, overbelastingsstromen voor min en s, en frequentiegebied) Beschikbare certificaties (a) Kenplaat op de zijkant van de omvormer CFW- model WEG onderdeelnummer CFW02T4SZ /99/9999 SERIE#: Fabricagedatum (dag/maand/jaar) Serienummer (b) Kenplaat onder de toetsenset Figuur 2.4 (a) en (b) - Kenplaten 2-7

17 Algemene Instructies 2 Kenplaat op de zijkant van de warmteafleider 2 Kenplaat onder de toetsenset Figuur Plaats van de kenplaten 2-8

18 Algemene Instructies HOE HET CFW- MODEL CODIFICEREN (SLIMME CODE) OMVORMERMODEL BESCHIKBARE OPTIEKITS (KAN AF-FABRIEK IN HET PRODUCT WORDEN GEÏNSTALLEERD) Raadpleeg hoofdstuk 8 om te weten welke optiekit beschikbaar is voor elk omvormermodel Raadpleeg de CFW- modellijst met frameformaat E in hoofdstuk 8, waar de technische specificaties van de omvormers ook worden gegeven Voorbeeld BR CFW 02 T 4 S Z Teken dat het einde van de code identificeert Speciale software Speciale hardware Voedingsspanning Optiekit Omhulseltype Toetsenset Rem RFI filter Veiligheidsstop 24 Vdc externe voeding voor besturing Aantal voedingsfasen Nominale uitgangsstroom voor gebruik met de Normal Duty (ND) cyclus WEG CFW- frequentieomvormerserie Marktidentificatie (bepaalt de taal van de handleiding en de fabrieksinstelling) Veldbeschrijving Blank= standaard S=speciale software # Blank= standaard H=speciale hardware # Blank= standaard (niet beschikbaar) W=24 Vdc externe voeding voor besturing Blank= standaard (veiligheidsstop is niet beschikbaar) Y=met veiligheidsstopfunctie volgens EN-954- categorie Blank= standaard (met interne RFI filter) Blank= standaard (geen IGBT rem) DB=met IGBT rem Blank= standaard toetsenset IC=geen toetsenset (blinde afdekplaat) Blank= standaard (IP20) N= Nema S=standaard product O=product met optiekit 2= V 4= V T=driefasige voeding 2 tekens V modellen: 042=5 A (HD) / 42 A (ND) 080=42 A (HD) / 80 A (ND) 02=80 A (HD) / 2 A (ND) V modellen: 005=88 A (HD) / 05 A (ND) 042=5 A (HD) / 42 A (ND) 080=42 A (HD) / 80 A (ND) 02=80 A (HD) / 2 A (ND) Beschikbare opties 2 2-9

19 Algemene Instructies 2.5 ONTVANGST EN OPSLAG De CFW- modellen met frameformaat E worden verpakt in houten dozen geleverd. Er is een identificatielabel aangebracht op de buitenkant van deze verpakking, dezelfde als op de zijkant van de CFW- omvormer. 2 Volg de hiernavolgende instructies om de CFW- uit de verpakking te halen: - Plaats de transportverpakking op een plat en stabiel oppervlak. Vraag hiervoor de hulp van twee andere personen; 2- Open de houten kist; - Verwijder al het verpakkingsmateriaal (het karton of de styrofoam bescherming) vóór u de omvormer uit de verpakking haalt. Controleer de volgende punten na de levering van de omvormer: Controleer of de kenplaat van de CFW- overeenstemt met het modelnummer op uw bestelling; Controleer of de CFW- geen externe beschadiging opgelopen heeft tijdens het transport. Meld elke beschadiging onmiddellijk aan de transportondernemer die uw CFW- omvormer geleverd heeft. Wanneer de CFW- enige tijd moet worden opgeslagen vóór hij gebruikt wordt, moet hij worden opgeslagen in een schone en droge ruimte die beantwoordt aan de opslagtemperatuurspecificatie (tussen -25 C en 60 C (- F en 40 F)). Dek de omvormer af om hem te beschermen tegen binnendringend stof. OPGELET! Condensator reforming is vereist wanneer de aandrijvingen gedurende lange perioden worden opgeslagen zonder voeding. Raadpleeg de procedures in punt tabel

20 Installatie en Aansluiting INSTALLATIE EN AANSLUITING Dit hoofdstuk geeft informatie over de installatie en de bedrading van de CFW-. De instructies en richtlijnen in deze handleiding moeten worden nageleefd om te zorgen voor de veiligheid van het personeel, voor de bescherming van de uitrusting en voor de goede werking van de omvormer.. MECHANISCHE INSTALLATIE.. Installatie-omgeving Vermijd het installeren van de omvormer in een ruimte met: Rechtstreekse blootstelling aan zonlicht, regen, hoge vochtigheid of zeelucht; Ontvlambare of bijtende gassen of vloeistoffen; Buitensporige trillingen; Stof, metalen deeltjes en olienevel. Omgevingsomstandigheden voor de werking van de omvormer: Temperatuur: -0 ºC tot 45 ºC (4 F tot F) - standaard omstandigheden (rond de omvormer). Van 45 ºC tot 55 ºC ( F tot F) - stroomvermindering van 2 % elke C (of,% elke F) boven 45 ºC ( F). Vochtigheid: van 5 % tot 90 % zonder condensatie. Hoogte: tot.000 m (.00 ft) - standaard omstandigheden (geen vermindering vereist). Van.000 m tot m (.00 ft tot.200 ft) - stroomvermindering van % elke 00 m (of 0, % elke 00 ft) boven.000 m (.00 ft) hoogte. Verontreinigingsgraad: 2 (volgens EN5078 en UL508C) met niet-geleidende verontreiniging. De condensatie mag geen aanleiding geven tot geleiding door de opgehoopte reststoffen...2 Montage-overwegingen Raadpleeg tabel 8. om het gewicht van de omvormer te kennen. Monteer de omvormer rechtop op een plat en verticaal oppervlak. Externe afmetingen en plaats bevestigingsgaten: volgens figuur.. Raadpleeg deel 8. voor meer details. Plaats eerst de schroeven op het oppervlak waar de omvormer geïnstalleerd zal worden, installeer de omvormer en draai dan de schroeven aan. Minimale vrije montageafstanden voor een goede circulatie van de koellucht: volgens figuur.2. Installeer geen hittegevoelige onderdelen net boven de omvormer. -

21 Installatie en Aansluiting OPGELET! Bij een verticale opstelling van twee of meer omvormers: leef de minimale vrije afstand A + B (figuur.2) na en plaats een luchtafbuigingsplaat zodat de opstijgende hitte van een omvormer geen invloed heeft op de omvormer erboven. OPGELET! Plaats een kabelbuis voor de fysieke scheiding tussen het signaal, de besturing en de stroomgeleiders (raadpleeg punt.2 - Elektrische Installatie) 5 (.2) 58 (4.) 675 (26.6) 620 (24.4) 68 (6.6) 200 (7.8) 275 (0.8) 650 (25.6) 65 (25) e d Luchtstroom c2 Luchtstroom Max. (0,2) c (a) Oppervlaktemontage (b) Flensmontage Model c2 c d e Koppel (*) M M Frame E M8 M8 mm (in) 5 (2.40) mm (in) 65 (24.2) N.m (lbf.in) 20.0 (77.0) Toleranties voor afmetingen d en e: +,0 mm (+0,09 in) Toleranties voor andere afmetingen: ±,0 mm (±0,09 in) (*) Aanbevolen koppel voor het monteren van de omvormer (voor c2 en c) Figuur. (a) en (b) - Mechanische installatiedetails - mm (in) -2

22 Installatie en Aansluiting Model CFW 042 T 2 Tolerantie: ±,0 mm (±0,09 in) A B C D mm (in) 00 (.94) CFW 080 T 2 50 CFW 02 T 2 (5.9) CFW 005 T 4 CFW 042 T 4 CFW 080 T 4 CFW 02 T 4 00 (.94) 50 (5.9) Figuur.2 - Vrije ruimten voor ventilatie, boven, onder, aan de voorkant en aan de zijkanten van de omvormer mm (in) 0 (5.2) 250 (9.84) 0 (5.2) 250 (9.84) mm (in) 20 (0.78) mm (in) 40 (.57) 80 (.5) 40 (.57) 80 (.5) -

23 Installatie en Aansluiting.. Montage van de Kast De omvormer kan op twee manieren worden gemonteerd: montage door een wand of flensmontage (de warmteafleider wordt buiten de kast gemonteerd en de koellucht van de voedingsmodule wordt buiten het omhulsel gehouden). Hou in deze gevallen rekening met de volgende informatie: Oppervlaktemontage: Zorg voor voldoende afzuiging zodat de interne kasttemperatuur binnen het toegelaten werkingsgebied van de omvormer blijft. Het vermogen dat de omvormer dissipeert in zijn nominale omstandigheden, zoals vermeld in tabel 8. "Gedissipeerd vermogen in Watt - Montage door een wand". De koelluchtstroomvereisten, zoals getoond in tabel.. De plaats en de diameter van de montagegaten, volgens figuur.. Flensmontage: De verliezen vermeld in tabel 8. "Gedissipeerd vermogen in Watt - Flensmontage" zullen worden gedissipeerd binnen de kast. De resterende verliezen (voedingsmodule) zullen worden gedissipeerd via de afvoer. De veiligheidssteunen en de hijsringen van de omvormer moeten worden verwijderd en herplaatst volgens figuur.. Het deel van de omvormer dat zich buiten de kast bevindt, voldoet aan IP54. Zorg voor een aangepaste pakking voor de kast, zodat het omhulsel blijft voldoen aan deze norm. Voorbeeld: siliconenpakking. Afmetingen van de montageopening en plaats/diameter van de montagegaten, zoals getoond in figuur.. Tabel. - Koelluchtstroom voor modellen met frameformaat E Model CFM I/s m³/min CFW 042 T CFW 080 T 2 CFW 02 T CFW 005 T CFW 042 T CFW 080 T 4 CFW 02 T

24 Installatie en Aansluiting Figuur. - Herplaatsing van de montagesteunen..4 Installatie van de Hijsringen van de Omvormer Twee hijsringen voor het heffen van de omvormer, gemonteerd op de zijkanten ervan (achterste deel), zijn bijgeleverd. Door hun plaats om te keren, zoals getoond in figuur.4, krijgt u 2 punten om de omvormer op te heffen (bijzonder nuttig tijdens de mechanische installatie van de omvormer). Figuur.4 - Installatie van de hijsringen van de omvormer -5

25 Installatie en Aansluiting..5 Installatie van de Omvormer met de Nema Kit (Optioneel, CFWXXXXTXON) tegen een Muur. Plaats en diameter van de bevestigingsgaten volgens figuur.. Externe afmetingen van de omvormer met Nema kit volgens deel 8.4. Bevestig de omvormer. Installeer de Nema kit bovenplaat op de omvormer zoals getoond in figuur.5 met 2 bij het product geleverde M8 schroeven. Figuur.5 - Installatie van de Nema kit bovenplaat ("hoed")..6 Toegang tot de Besturings- en Voedingsklemmenborden Om toegang te krijgen tot de besturingsklemmenborden, moeten de HMI en de afdekplaat van de insteekeenheid worden verwijderd, zoals getoond in figuur.6. 2 Figuur.6 - Verwijderen van de HMI en van de afdekplaat van de insteekeenheid -6

26 Installatie en Aansluiting Om toegang te krijgen tot het stroomklemmenbord, moet de onderste frontplaat worden verwijderd, zoals getoond in figuur.7 2 Figuur.7 - Verwijderen van de onderste frontplaat Bij de CFW 080 T 2 O N, CFW 02 T 2 O N, CFW 080 T 4 O N en CFW 02 T 4 O N omvormers (geleverd met Nema kit), moet ook de frontplaat van het onderste deel van de Nema kit worden verwijderd, om de elektrische installatie van het voedingsdeel mogelijk te maken zie de figuur Figuur.8 - Verwijderen van de frontplaat van het onderste deel van de Nema kit bij de CFW 080 T 2 O N, CFW 02 T 2 O N, CFW 080 T 4 O N en CFW 02 T 4 O N omvormers om toegang te krijgen tot het stroomklemmenbord -7

27 Installatie en Aansluiting..7 Verwijderen van de Kabeldoorgangsplaat Wanneer het niet nodig is voor de IP20 en voor de Nema beschermingsgraad, mag de kabeldoorgangsplaat worden verwijderd om de elektrische installatie van de omvormer te vergemakkelijken. Verwijder de 4 M4 schroeven, volgens de in figuur.9 getoonde procedure. 2 Figuur.9 - Verwijdering van de kabeldoorgangsplaat..8 HMI Installatie op de Deur van de Kast of op het Bedieningspaneel (Remote HMI) 28.5 [.2] 2.5 [0.9] 0.0 [4.06].0 [4.45] 2.4 [0.92] 6.0 [0.6] 5.0 [.8] 4.0 [0.6] (X) 65.0 [2.56] Figuur.0 - Gegevens voor de HMI installatie op de deur van de kast of op het bedieningspaneel mm [in] Het toetsensetframe-accessoire kan ook worden gebruikt om de HMI te bevestigen, zoals vermeld in tabel

28 Installatie en Aansluiting.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE GEVAAR! De hiernavolgende informatie geeft slechts enkele richtlijnen voor een juiste installatie. Leef de geldende lokale voorschriften voor elektrische installaties na. GEVAAR! Ontkoppel de AC voeding vóór u de installatie begint. OPGELET! Een geïntegreerde solid state beveiliging tegen kortsluiting biedt geen beveiliging van de vertakte circuits. Zorg voor een beveiliging van de vertakte circuits die voldoet aan de lokaal geldende voorschriften..2. Identificatie van de Stroom- en Aardingsklemmen R/L, S/L2, T/L: AC voeding. U/T, V/T2, W/T: motoraansluiting. DC+: dit is de positieve potentiaalklem in het DC buscircuit. BR: remweerstandaansluiting. DC-: dit is de negatieve potentiaalklem in het DC buscircuit. DCL+: positieve pool van de uitgangsspanning van de gelijkrichter. DCL-: negatieve pool van de uitgangsspanning van de gelijkrichter. Aarding (4xM8, 4xM5) Figuur. - Stroomklemmen en aardingspunten van de CFW- modellen met frameformaat E -9

29 Installatie en Aansluiting.2.2 Leidingen en Smeltveiligheden voor Stroom / Aarding OPGELET! Gebruik de juiste kabelschoenen voor de aansluitingskabels voor stroom en aarding. OPGELET! Gevoelige uitrustingen, zoals PLC's, temperatuurregelaars en thermische koppels, moeten op een minimumafstand van 0,25 m (9,84 in) worden gehouden van de frequentieomvormer en van de kabels die de omvormer met de motor verbinden. GEVAAR! Verkeerde kabelaansluiting: - De omvormer zal worden beschadigd wanneer de ingangsvoeding aangesloten wordt op de uitgangsklemmen (U/T, V/T2, of W/T). - Controleer alle aansluitingen vóór het inschakelen van de omvormer. - Bij het vervangen van een bestaande omvormer door een CFW-: controleer of de installatie en de bedrading overeenstemmen met de richtlijnen in deze handleiding. OPGELET! Differentieelschakelaar (RCD): - Bij de installatie van een RCD als bescherming tegen elektrische schokken, mogen alleen toestellen met een uitschakelstroom van 00 ma worden gebruikt aan de voedingskant van de omvormer. - Naargelang van de installatie (motorkabellengte, kabeltype, multimotorconfiguratie, enz.), mag de RCD-bescherming worden geactiveerd. Zoek contact met de RCD fabrikant om de beste keuze te maken voor gebruik met de omvormers. OPMERKING! De draadmaten in tabel.2 zijn slechts richtwaarden. Hou rekening met de installatieomstandigheden en met de maximaal toegelaten spanning bij het bepalen van de juiste draadmaten. Smeltveiligheden ingang Gebruik Snelwerkende Smeltveiligheden aan de ingang om de gelijkrichter van de omvormer en de bedrading te beschermen. Raadpleeg tabel.2 voor de keuze van de juiste smeltveiligheid (I 2 t moet gelijk zijn aan of kleiner dan de waarde aangeduid in tabel.2; hou rekening met de koude (en niet de smelting) stroomuitschakelwaarde). Om te voldoen aan de UL vereisten, klasse J smeltveiligheden gebruiken aan de voeding van de omvormer met een stroom van minder dan de waarden van tabel.2. U kunt naar keuze ook traagwerkende smeltveiligheden gebruiken aan de ingang. Ze moeten geschikt zijn voor,2 x de nominale ingangsstroom van de omvormer. In dit geval is de installatie beschermd tegen kortsluiting, maar niet de ingangsgelijkrichter van de omvormer. Dit kan aanleiding geven tot een aanzienlijke beschadiging van de omvormer door een defect van een intern onderdeel. -0

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW-11 Gebruikers handleiding FREQUENTIEREGELAAR HANDLEIDING Serie: CFW-11 Taal: Nederlands Document: 10001555935 / 01

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen em4 Toebehoren en Uitbreidingen voor analoge ingangen en statische uitgangen om een groter aantal sensoren en schakelaars te verbinden aan uw PLC Er kunnen tot twee dezelfde of verschillende uitbreidingen

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

Model Isolatie Nuldoorgangsfunctie Indicatie Toegestane uitgangsbelasting. G3PA-210B-VD 10 A bij 19 tot 264 VAC 24 VAC

Model Isolatie Nuldoorgangsfunctie Indicatie Toegestane uitgangsbelasting. G3PA-210B-VD 10 A bij 19 tot 264 VAC 24 VAC SOLID-STATE RELAIS Uiterst smal vermogensrelais met geïntegreerd koellichaam Compacte afmetingen door het optimale concept van het koellichaam. Kan met schroeven of op DIN rail gemonteerd worden. Vermindering

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR RIJDENDE NC04L5BFP330AT1S - SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany tel +49(0)621 789-900 fax +49(0)621 789 90-100

Nadere informatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: 106046 Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA IP20, veerklemmen Bestelinformatie beschrijving Ingangen Digitaal 6 Daarvan analoog bruikbaar 2 Pt100/Ni1000

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar ddendum Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar Nieuwe softwareversie 4.21 Dit addendum behoort bij de gebruiksaanwijzingen met documentnummer: 01-4428-03r2 voor Emotron FDU 2.0 softwareversie

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

DWPS102S DWPS102A DWPD102SXX DWPD102AXX

DWPS102S DWPS102A DWPD102SXX DWPD102AXX DWPS02S DWPS02A DWPD02SXX DWPD02AXX Single or double door, inward and outward, automation door Automaat voor enkele- of dubbele deuren, trekkend of duwend Range: Deur automation Group Products INSTALLATIEHANDLEIDING

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Millenium 3. Algemene eigenschappen. Algemene eigenschappen voor producten van type CB, CD, XD, XR en XE

Millenium 3. Algemene eigenschappen. Algemene eigenschappen voor producten van type CB, CD, XD, XR en XE Millenium 3 Algemene eigenschappen Het "Compact" Millenium 3 pakket " Het "Uitbreidbaar" Millenium 3 pakket" Communicatieoplossingen Millenium 3 Millenium3 pakket Algemene eigenschappen voor producten

Nadere informatie

PS40 spanningsbron P/N B Inleiding. 2. Veiligheid. PS40 spanningsbron 1. - Dutch -

PS40 spanningsbron P/N B Inleiding. 2. Veiligheid. PS40 spanningsbron 1. - Dutch - 1 P/N - Dutch - This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC). See www.nordson.com for information about how to properly dispose of this equipment. 1. Inleiding De

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

Ontwerpen van PROFIBUS installaties. Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO

Ontwerpen van PROFIBUS installaties. Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO Ontwerpen van PROFIBUS installaties Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO Ontwerpen van een PROFIBUS installatie Keuze van het kabeltype Standaard kabel Halogeenvrije FRNC kabel Kabel

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

E2EC. Ultrakleine inductieve benaderingsschakelaar. Toepassingen. Verkrijgbare uitvoeringen. Sensoren DC 2-draads

E2EC. Ultrakleine inductieve benaderingsschakelaar. Toepassingen. Verkrijgbare uitvoeringen. Sensoren DC 2-draads Ultrakleine inductieve benaderingsschakelaar Buitengewoon kleine sensor voor veeleisende montageomstandigheden Detectiekop met een diameter van mm voor de meest veeleisende montage-omstandigheden Ultrakorte

Nadere informatie

NOS Mini DAC "Octave. Gebruiksaanwijzing. Made by ALL Engineering. Bijgewerkt per

NOS Mini DAC Octave. Gebruiksaanwijzing. Made by ALL Engineering. Bijgewerkt per NOS Mini DAC "Octave MKII " Gebruiksaanwijzing Bijgewerkt per 16-03-2013 Introductie De NOS Mini DAC "Octave MKII"is een digitaal naar analoog omzetter zonder enige opsmuk. Zo wordt geen processing toegepast

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

PTC/PT100 board 2.0 Optie

PTC/PT100 board 2.0 Optie PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING

DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING PRISMA JAGUAR DRIVE BLAD 01 Algemene informatie 2 Beschrijving 3 1. In bedrijfstellen 3 1.1 Aansluiting 4 1.2 Afmeting en beschrijving 5 Model 8115 6 2.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12)

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12) ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES Voedingsspanning module 12..24 V DC (tussen klemmen 11 & 12) Stroomopname module (klem 11) Max. 0,10 A DC Maximale toegelaten stroom per uitgangskanaal 10 A DC (klemmen 13-14/15-16/17-18/19-20)

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

SYNTHESIS IP65 regelaar

SYNTHESIS IP65 regelaar Kenmerkend aan de Synthesis frequentieregelaars zijn het bedieningsgemak, geïntegreerde EMC filters, IP65 beschermingsgraad (optioneel) en compacte afmetingen. De combinatie van goede prestaties, degelijke

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

Van begin tot einde Rookdetector met infraroodstraal. Handleiding voor de gebruiker

Van begin tot einde Rookdetector met infraroodstraal. Handleiding voor de gebruiker Van begin tot einde Rookdetector met infraroodstraal Handleiding voor de gebruiker NL 1. Algemene Informatie >30 cm Zorg voor een duidelijk zicht van ontvanger naar zender >30 cm Zender Ontvanger 5-120

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie