Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding"

Transcriptie

1 Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding

2 FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: / 0 Modellen: A / V A / V 04/20

3 Overzicht van herzieningen Herziening Beschrijving Hoofdstuk Eerste uitgave - 2 Tabel.6 2

4 Inhoudsopgave HOOFDSTUK Veiligheidsinstructies. Veiligheidswaarschuwingen in de Handleiding Veiligheidswaarschuwingen in het Product...-. Voorafgaande Aanbevelingen...-2 HOOFDSTUK 2 Algemene Instructies 2. Over de Handleiding Termen en Definities Over de CFW Identificatielabels voor de CFW Ontvangst en Opslag HOOFDSTUK Installatie en Aansluiting. Mechanische Installatie Installatie-omgeving Montage-overwegingen Montage van de Kast Installatie van de Hijsringen van de Omvormer Installatie van de Omvormer met de Nema Kit (Optioneel, CFWXXXXTXON) tegen een Muur Toegang tot de Besturings- en Voedingsklemmenborden Verwijderen van de Kabeldoorgangsplaat HMI Installatie op de Deur van de Kast of op het Bedieningspaneel (Remote HMI) Elektrische Installatie Identificatie van de Stroom- en Aardingsklemmen Leidingen en Smeltveiligheden voor Stroom / Aarding Stroomaansluitingen Ingangsaansluitingen IT Netwerken Besturingssmeltveiligheden Dynamisch Remmen Bepalen van de Remweerstand Installatie van de remweerstand Uitgangsaansluitingen Aardingsaansluitingen Besturingsaansluitingen Typische Besturingsaansluitingen Installatie Volgens de Europese Richtlijn van Elektromagnetische Compatibiliteit Conforme Installatie Standaard Definities Emissie- en Immuniteitsniveaus...-

5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 4 TOETSENSET EN DISPLAY 4. Geïntegreerde Toetsenset - HMI-CFW Organisatie Parameters HOOFDSTUK 5 Eerste Inschakeling en In Werking Stelling 5. Voorbereiding van de In Werking Stelling In Werking Stelling Instelling Wachtwoord in P Georiënteerde In Werking Stelling Instelling Parameters Basistoepassing Instelling Datum en Tijd Blokkeren Verandering Parameters Hoe een PC Aansluiten FLASH Geheugenmodule HOOFDSTUK 6 Fouten opsporen en verhelpen / Onderhoud 6. Werking van de Fouten- en Alarmmeldingen Fouten, Alarmmeldingen en Mogelijke Oorzaken Oplossingen voor de Meest Voorkomende Problemen Informatie voor Contact met Technische Support Preventief Onderhoud Schoonmaakinstructies HOOFDSTUK 7 Optiekits en Accessoires 7. Optiekits IGBT Rem Nema Beschermingsgraad Veiligheidsstop volgens EN 954- Categorie (Certificatie Aanhangig) Vdc Externe Besturingsvoeding Accessoires...7- HOOFDSTUK 8 Technische Specificaties 8. Voedingsgegevens Elektrische / Algemene Specificaties Codes en Normen Mechanische Gegevens NEMA Kit...8-9

6 Veiligheidsinstructies VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Deze handleiding geeft informatie voor de juiste installatie en werking van de CFW- frequentieomvormer. Alleen goed opgeleid en bevoegd personeel mag dit uitrustingstype installeren en in werking stellen, en de fouten ervan opsporen en verhelpen.. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING In deze handleiding worden de volgende veiligheidswaarschuwingen gebruikt: GEVAAR! Wanneer de in deze waarschuwing aanbevolen procedures niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot de dood, ernstige letsels en beschadiging van de uitrusting. OPGELET! Wanneer de in deze waarschuwing aanbevolen procedures niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot een beschadiging van de uitrusting. OPMERKING! Deze waarschuwing geeft belangrijke informatie voor het juiste begrip en werking van de uitrusting..2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN HET PRODUCT De volgende symbolen zijn op het product geplaatst en vergen speciale aandacht: Wijst op een waarschuwing voor een hoge spanning. Onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Raak ze niet aan. Wijst erop dat een aarding (PE) goed moet worden aangesloten. Wijst erop dat de kabelafscherming geaard moet zijn. Wijst op een waarschuwing voor een heet oppervlak. -

7 Veiligheidsinstructies. VOORAFGAANDE AANBEVELINGEN GEVAAR! Alleen goed opgeleid personeel met de juiste bevoegdheden, en dat vertrouwd is met de CFW- en met de bijbehorende machines, mag de installatie van deze uitrusting plannen en uitvoeren, en mag deze uitrusting in werking stellen, bedienen en onderhouden. Het personeel moet alle in deze handleiding en/of door lokale reglementen gedefinieerde veiligheidsinstructies naleven. Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dit aanleiding geven tot de dood, ernstige letsels en beschadiging van de uitrusting. OPMERKING! Voor deze handleiding zijn "bevoegde personeelsleden": personen die opgeleid en bekwaam zijn om de volgende taken uit te voeren:. De CFW- installeren, aarden, inschakelen en bedienen volgens deze handleiding en de actuele, wettige veiligheidsprocedures; 2. De beveiligingsinrichting gebruiken volgens de vastgelegde reglementen;. Eerste hulp verlenen. GEVAAR! Altijd de hoofdvoeding uitschakelen vóór om het even welk elektrisch toestel dat verbonden is met de omvormer, aangeraakt wordt. Verschillende onderdelen kunnen nog geladen zijn met een hoge spanning en/of in beweging zijn (ventilatoren), zelfs na het onderbreken van de AC voeding of na het uitschakelen. Wacht minstens 0 minuten om zeker te zijn dat de condensatoren volledig ontladen zijn. Sluit het frame van de uitrusting altijd aan op de veiligheidsaarding (PE). OPGELET! Het elektronische schakelbord bevat onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen. Raak de onderdelen en de klemmen niet rechtstreeks aan. Indien nodig, eerst het geaarde, metalen frame aanraken of een aangepaste aardingsriem gebruiken. Voer geen houdspanningsproef uit op om het even welk onderdeel van de omvormer! Raadpleeg, indien nodig, WEG. OPMERKING! Frequentieomvormers kunnen aanleiding geven tot interferentie in andere elektronische toestellen. Leef de aanbevelingen na die vermeld zijn in Hoofdstuk - Installatie en Aansluiting, om deze effecten te minimaliseren. OPMERKING! Lees volledig deze handleiding vóór u de omvormer installeert of gebruikt. -2

8 Veiligheidsinstructies OPGELET! Het gebruik van deze uitrusting vergt gedetailleerde installatie- en bedieningsinstructies die vermeld zijn in de Gebruikershandleiding, de Software Handleiding en de Handleidingen/Richtlijnen voor Kits en Accessoires. Alleen de Gebruikershandleiding wordt geleverd op een afgedrukte versie. De bij het product geleverde CD bevat de andere handleidingen. Deze CD moet altijd bij deze uitrusting blijven. U kunt een afgedrukte kopie van deze informatie bestellen bij uw lokale WEG vertegenwoordiger. -

9 Veiligheidsinstructies -4

10 Algemene Instructies ALGEMENE INSTRUCTIES 2. OVER DE HANDLEIDING Deze handleiding geeft uitleg over de installatie, de in werking stelling in V/f (scalaire) modus, de belangrijkste kenmerken, en de manieren om de meest voorkomende fouten op te sporen en te verhelpen van de CFW- omvormermodellen met frameformaat E. De CFW- kan ook werken in de volgende besturingsmodi: V V W, Sensorloze Vector en Vector met Encoder. Raadpleeg de Software Handleiding voor meer details over de de werking van de omvormer met andere besturingsmodi. 2 Raadpleeg de volgende handleidingen voor informatie over andere functies, accessoires en communicatie: Software Handleiding, met een gedetailleerde beschrijving van de parameters en geavanceerde functies van de CFW-. Handleiding Incrementele Encoder Interface Module. Handleiding I/O Expansie Module. Handleiding RS-22/RS-485 Seriële Communicatie. Handleiding CANopen Slave Communicatie. Handleiding Anybus-CC Communicatie. Deze handleidingen bevinden zich op de bij de omvormer geleverde CD, of kunnen worden gedownload van de WEG website op TERMEN EN DEFINITIES Normal Duty (ND) cyclus: Arbeidscyclus van de omvormer die de maximale continue bedrijfsstroom (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (0 % gedurende minuut) definieert. De ND cyclus wordt geselecteerd door de instelling P0298 (Toepassing) = 0 (Normal Duty (ND)). Deze arbeidscyclus wordt gebruikt voor motoren die niet onderhevig zijn aan hoge koppelbelastingen (ten opzichte van het nominale motorkoppel) tijdens de werking, het starten, het versnellen of het vertragen. I RAT-ND : Nominale stroom van de omvormer voor de normal duty (ND) cyclus. Overbelasting:, x I RAT-ND / minuut. Heavy Duty Cyclus (HD): Arbeidscyclus van de omvormer die de maximale continue bedrijfsstroom (I RAT-HD ) en de overbelastingsstroom (50 % gedurende minuut) definieert. De HD cyclus wordt geselecteerd door de instelling P0298 (Toepassing) = (Heavy Duty (HD)). Deze arbeidscyclus wordt gebruikt voor motoren die onderhevig zijn aan hoge koppelbelastingen (ten opzichte van het nominale motorkoppel) tijdens de werking, het starten, het versnellen of het vertragen. I RAT-HD : Nominale stroom van de omvormer voor de heavy duty (HD) cyclus. Overbelasting:,5 x I RAT-HD / minuut. Gelijkrichter: Ingangscircuit van de omvormers dat de AC ingangsspanning omzet in DC spanning. Bestaat uit voedingsdioden. 2-

11 Algemene Instructies Voorlaadcircuit: Laadt de DC buscondensatoren met een begrensde stroom, wat hogere piekstromen voorkomt bij de inschakeling van de omvormer. DC bus: Tussencircuit omvormer; DC spanning vanuit de gelijkrichting van de AC ingangsspanning of van een externe voeding; voedt de uitgangsomvormerbrug met IGBT's. Voedingsmodules U, V en W: Set van twee IGBT's van de omvormeruitgangsfasen U, V en W. IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor; basisonderdeel van de uitgangsomvormerbrug. De IGBT werkt als een elektronische schakelaar in de verzadigde (gesloten schakelaar) en de uitgeschakelde (open schakelaar) modi. 2 IGBT Rem: Werkt als een schakelaar om de remweerstanden te activeren. Wordt gestuurd door het DC busspanningsniveau. PTC: Weerstand waarvan de waarde in ohm evenredig met de temperatuurstijging toeneemt; wordt gebruikt als een temperatuursensor in elektrische motoren. NTC: Weerstand waarvan de waarde in ohm evenredig met de temperatuurstijging daalt; wordt gebruikt als een temperatuursensor in voedingsmodules. HMI - Human Machine Interface: het is een inrichting voor de sturing van de motor en voor de visualisering en verandering van de parameters van de omvormer. De CFW- HMI is voorzien van toetsen voor de bediening van de motor, navigatietoetsen en een grafisch LCD display. FLASH geheugen: Permanent geheugen dat elektronisch kan worden geschreven en gewist. RAM geheugen: Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). USB: Universal Serial Bus; is een seriële busstandaard om toestellen aan te sluiten op basis van het Plug and Play principe. PE: Protective Earth (veiligheidsaarding). RFI Filter: Radio-Frequency Interference Filter voor interferentiereductie in het radiofrequentiegebied. PWM: Pulse Width Modulation (pulsbreedtemodulatie); pulserende spanning die de motor voedt. Schakelfrequentie: Schakelfrequentie van de IGBT's in de omvormerbrug, normaal uitgedrukt in khz. General enable: Wanneer deze functie geactiveerd is, versnelt de motor volgens de in de omvormer ingestelde versnellingshelling. Wanneer ze gedeactiveerd is, blokkeert deze functie onmiddellijk de PWM pulsen. De general enable functie kan worden gestuurd via een digitale ingang voor deze functie of via seriële communicatie. Start/Stop: Wanneer deze functie in de omvormer geënabled (start) is, versnelt de motor volgens de versnellingshelling naar de snelheidsreferentie. Wanneer deze functie gedisabled (stop) is, vertraagt de motor volgens de vertragingshelling tot een volledige stop; de PWM pulsen worden dan geblokkeerd. De start/ stop functie kan worden gestuurd via een digitale ingang voor deze functie of via seriële communicatie. De bedieningstoetsen (Start) en (Stop) van de toetsenset werken op een vergelijkbare manier. Warmteafleider: Metalen inrichting om de door de vermogenshalfgeleiders gegenereerde warmte te verspreiden. PLC: Programmable Logic Controller (Programmeerbare Logische Eenheid). 2-2

12 Algemene Instructies C: Graden Celsius. F: Graden Fahrenheit. AC: Alternated Current (Wisselstroom). Amp, A: Ampère. CFM: Cubic Feet per Minute (Kubieke voet per minuut); stromingseenheid. cm: Centimeter. DC: Direct Current (Gelijkstroom). 2 ft: Voet. pk: Paardenkracht = 746 watt; eenheid van vermogen, gebruikt om het mechanische vermogen van elektrische motoren uit te drukken. Hz: Hertz. in: Inch. kg: Kilogram =.000 gram. khz: Kilohertz =.000 Hertz. l/s: Liter per seconde. lb: Pond. m: Meter. ma: Milliampère = 0,00 Ampère. min.: Minuut. mm: Millimeter. ms: Milliseconde = 0,00 seconde. Nm: Newton meter; eenheid van koppel. r.m.s.: "Root mean square"; effectieve waarde. tpm: Toeren per minuut; eenheid van snelheid. s: Seconde. V: Volt. Ω: Ohm. 2-

13 Algemene Instructies 2. OVER DE CFW- De CFW- frequentieomvormer is een hoge-prestatie product dat ontworpen werd voor de sturing van de snelheid en van het koppel van driefasige inductiemotoren. Het belangrijkste kenmerk van dit product is de "Vectrue" technologie, die de volgende voordelen biedt: 2 Scalaire sturing (V/f), V V W, of vectorsturing programmeerbaar in hetzelfde product; De vectorsturing kan worden geprogrammeerd als "sensorloos" (dit betekent standaard motoren zonder gebruik van encoders) of als "vectorsturing" met gebruik van een encoder; Met de "sensorloze" sturing zijn een hoog koppel en een snelle reactie mogelijk, zelfs bij zeer lage snelheden of bij het starten; Met de "vector met encoder" sturing is een hoge snelheidsprecisie over het volledige snelheidsgebied (zelfs wanneer de motor niet gebruikt wordt) mogelijk; Met de "Optimal Braking" functie voor de vectorsturing kan de remming van de motor geregeld worden zodat het gebruik van de remweerstand in sommige toepassingen niet nodig is; "Self-Tuning" mogelijkheid voor vectorsturing. Voor de automatische instelling van de regelaars en besturingsparameters volgens de identificatie (ook automatisch) van de motorparameters en van de belasting. 2-4

14 Algemene Instructies = DC busaansluiting = Remweerstandaansluiting DC+ BR DC- Netvoeding R/L S/L2 T/L RFI Filter: (*) Voorlading U/T V/T2 W/T Motor PE DCL+ DCL- Driefasige gelijkrichter Smoorspoelen DC koppeling Condensatorbank DC koppeling IGBT Rem (optie) Omvormer met IGBT transistoren Terugkoppeling: - spanning - stroom PE 2 PC VOEDING BESTURING Besturingsvoeding en interfaces tussen voeding en besturing SuperDrive G2 Software WLP Software USB: Accessoires Toetsenset (remote) Digitale Ingangen (DI tot DI6) Analoge Ingangen (AI en AI2) Toetsenset CC Schakelbord met een 2 bit "RISC" CPU I/U Uitbreiding (Slot - wit) Encoder Interface (Slot 2 - geel) COMM (Slot - groen) COMM 2 (anybus) (Slot 4) FLASH Geheugenmodule Analoge Uitgangen (AO en AO2) Digitale Uitgangen DO (RL) tot DO (RL) (*) De RFI filtercondensator met aardpotentiaal moet ontkoppeld zijn bij IT en geaarde driehoeknetwerken. Raadpleeg deel.2... voor meer details. Figuur 2. - Blokschema voor de CFW- 2-5

15 Algemene Instructies 2 M Omvormer met Nema kit (optie) A Toetsenset B Afdekplaat insteekeenheid C CC schakelbord D FLASH geheugenmodule E Besturingsaccessoiremodule (raadpleeg deel 7.2) F Anybus-CC accessoiremodule (raadpleeg deel 7.2) G Onderste frontplaat H Warmteafleiderventilator I Montagesteunen (voor montage door een wand) J Hijsring K Achterkant van de omvormer (buitenkant van de flensmontage) L SRB2 Veiligheidsstopbord M Nema kit bovenplaat ("hoed") N Nema kit onderkant (Kabelbuiskit) N Figuur Belangrijkste onderdelen van de CFW- 2-6

16 Algemene Instructies USB Connector 2 USB LED Uit: Geen USB aansluiting Aan/Knippert: USB communicatie is actief 2 STATUS LED Groen: Normale werking, geen fout of alarm Geel: Alarmtoestand Knipperend rood: Fouttoestand Figuur 2. - LED's en USB connector 2.4 IDENTIFICATIELABELS VOOR DE CFW- Er bevinden zich twee kenplaten op de CFW-: een volledige kenplaat op de zijkant van de omvormer en een vereenvoudigde kenplaat onder de toetsenset. De kenplaat onder de toetsenset maakt de identificatie van de belangrijkste kenmerken van de omvormer mogelijk, zelfs wanneer ze naast elkaar gemonteerd zijn. CFW- model WEG onderdeelnummer Nettogewicht omvormer Nominale ingangsgegevens (spanning, aantal fasen, nominale stromen voor werking met ND en HD overbelastingscyclussen, en frequentie) Stroomspecificaties voor werking met normale overbelastingscyclus (ND) Stroomspecificaties voor werking met heavy duty overbelastingscyclus (HD) Fabricagedatum (dag/maand/jaar) Serienummer Maximale omgevingsluchttemperatuur Software Versie Nominale uitgangsgegevens (spanning, aantal fasen, nominale stromen voor werking met ND en HD overbelastingscyclussen, overbelastingsstromen voor min en s, en frequentiegebied) Beschikbare certificaties (a) Kenplaat op de zijkant van de omvormer CFW- model WEG onderdeelnummer CFW02T4SZ /99/9999 SERIE#: Fabricagedatum (dag/maand/jaar) Serienummer (b) Kenplaat onder de toetsenset Figuur 2.4 (a) en (b) - Kenplaten 2-7

17 Algemene Instructies 2 Kenplaat op de zijkant van de warmteafleider 2 Kenplaat onder de toetsenset Figuur Plaats van de kenplaten 2-8

18 Algemene Instructies HOE HET CFW- MODEL CODIFICEREN (SLIMME CODE) OMVORMERMODEL BESCHIKBARE OPTIEKITS (KAN AF-FABRIEK IN HET PRODUCT WORDEN GEÏNSTALLEERD) Raadpleeg hoofdstuk 8 om te weten welke optiekit beschikbaar is voor elk omvormermodel Raadpleeg de CFW- modellijst met frameformaat E in hoofdstuk 8, waar de technische specificaties van de omvormers ook worden gegeven Voorbeeld BR CFW 02 T 4 S Z Teken dat het einde van de code identificeert Speciale software Speciale hardware Voedingsspanning Optiekit Omhulseltype Toetsenset Rem RFI filter Veiligheidsstop 24 Vdc externe voeding voor besturing Aantal voedingsfasen Nominale uitgangsstroom voor gebruik met de Normal Duty (ND) cyclus WEG CFW- frequentieomvormerserie Marktidentificatie (bepaalt de taal van de handleiding en de fabrieksinstelling) Veldbeschrijving Blank= standaard S=speciale software # Blank= standaard H=speciale hardware # Blank= standaard (niet beschikbaar) W=24 Vdc externe voeding voor besturing Blank= standaard (veiligheidsstop is niet beschikbaar) Y=met veiligheidsstopfunctie volgens EN-954- categorie Blank= standaard (met interne RFI filter) Blank= standaard (geen IGBT rem) DB=met IGBT rem Blank= standaard toetsenset IC=geen toetsenset (blinde afdekplaat) Blank= standaard (IP20) N= Nema S=standaard product O=product met optiekit 2= V 4= V T=driefasige voeding 2 tekens V modellen: 042=5 A (HD) / 42 A (ND) 080=42 A (HD) / 80 A (ND) 02=80 A (HD) / 2 A (ND) V modellen: 005=88 A (HD) / 05 A (ND) 042=5 A (HD) / 42 A (ND) 080=42 A (HD) / 80 A (ND) 02=80 A (HD) / 2 A (ND) Beschikbare opties 2 2-9

19 Algemene Instructies 2.5 ONTVANGST EN OPSLAG De CFW- modellen met frameformaat E worden verpakt in houten dozen geleverd. Er is een identificatielabel aangebracht op de buitenkant van deze verpakking, dezelfde als op de zijkant van de CFW- omvormer. 2 Volg de hiernavolgende instructies om de CFW- uit de verpakking te halen: - Plaats de transportverpakking op een plat en stabiel oppervlak. Vraag hiervoor de hulp van twee andere personen; 2- Open de houten kist; - Verwijder al het verpakkingsmateriaal (het karton of de styrofoam bescherming) vóór u de omvormer uit de verpakking haalt. Controleer de volgende punten na de levering van de omvormer: Controleer of de kenplaat van de CFW- overeenstemt met het modelnummer op uw bestelling; Controleer of de CFW- geen externe beschadiging opgelopen heeft tijdens het transport. Meld elke beschadiging onmiddellijk aan de transportondernemer die uw CFW- omvormer geleverd heeft. Wanneer de CFW- enige tijd moet worden opgeslagen vóór hij gebruikt wordt, moet hij worden opgeslagen in een schone en droge ruimte die beantwoordt aan de opslagtemperatuurspecificatie (tussen -25 C en 60 C (- F en 40 F)). Dek de omvormer af om hem te beschermen tegen binnendringend stof. OPGELET! Condensator reforming is vereist wanneer de aandrijvingen gedurende lange perioden worden opgeslagen zonder voeding. Raadpleeg de procedures in punt tabel

20 Installatie en Aansluiting INSTALLATIE EN AANSLUITING Dit hoofdstuk geeft informatie over de installatie en de bedrading van de CFW-. De instructies en richtlijnen in deze handleiding moeten worden nageleefd om te zorgen voor de veiligheid van het personeel, voor de bescherming van de uitrusting en voor de goede werking van de omvormer.. MECHANISCHE INSTALLATIE.. Installatie-omgeving Vermijd het installeren van de omvormer in een ruimte met: Rechtstreekse blootstelling aan zonlicht, regen, hoge vochtigheid of zeelucht; Ontvlambare of bijtende gassen of vloeistoffen; Buitensporige trillingen; Stof, metalen deeltjes en olienevel. Omgevingsomstandigheden voor de werking van de omvormer: Temperatuur: -0 ºC tot 45 ºC (4 F tot F) - standaard omstandigheden (rond de omvormer). Van 45 ºC tot 55 ºC ( F tot F) - stroomvermindering van 2 % elke C (of,% elke F) boven 45 ºC ( F). Vochtigheid: van 5 % tot 90 % zonder condensatie. Hoogte: tot.000 m (.00 ft) - standaard omstandigheden (geen vermindering vereist). Van.000 m tot m (.00 ft tot.200 ft) - stroomvermindering van % elke 00 m (of 0, % elke 00 ft) boven.000 m (.00 ft) hoogte. Verontreinigingsgraad: 2 (volgens EN5078 en UL508C) met niet-geleidende verontreiniging. De condensatie mag geen aanleiding geven tot geleiding door de opgehoopte reststoffen...2 Montage-overwegingen Raadpleeg tabel 8. om het gewicht van de omvormer te kennen. Monteer de omvormer rechtop op een plat en verticaal oppervlak. Externe afmetingen en plaats bevestigingsgaten: volgens figuur.. Raadpleeg deel 8. voor meer details. Plaats eerst de schroeven op het oppervlak waar de omvormer geïnstalleerd zal worden, installeer de omvormer en draai dan de schroeven aan. Minimale vrije montageafstanden voor een goede circulatie van de koellucht: volgens figuur.2. Installeer geen hittegevoelige onderdelen net boven de omvormer. -

21 Installatie en Aansluiting OPGELET! Bij een verticale opstelling van twee of meer omvormers: leef de minimale vrije afstand A + B (figuur.2) na en plaats een luchtafbuigingsplaat zodat de opstijgende hitte van een omvormer geen invloed heeft op de omvormer erboven. OPGELET! Plaats een kabelbuis voor de fysieke scheiding tussen het signaal, de besturing en de stroomgeleiders (raadpleeg punt.2 - Elektrische Installatie) 5 (.2) 58 (4.) 675 (26.6) 620 (24.4) 68 (6.6) 200 (7.8) 275 (0.8) 650 (25.6) 65 (25) e d Luchtstroom c2 Luchtstroom Max. (0,2) c (a) Oppervlaktemontage (b) Flensmontage Model c2 c d e Koppel (*) M M Frame E M8 M8 mm (in) 5 (2.40) mm (in) 65 (24.2) N.m (lbf.in) 20.0 (77.0) Toleranties voor afmetingen d en e: +,0 mm (+0,09 in) Toleranties voor andere afmetingen: ±,0 mm (±0,09 in) (*) Aanbevolen koppel voor het monteren van de omvormer (voor c2 en c) Figuur. (a) en (b) - Mechanische installatiedetails - mm (in) -2

22 Installatie en Aansluiting Model CFW 042 T 2 Tolerantie: ±,0 mm (±0,09 in) A B C D mm (in) 00 (.94) CFW 080 T 2 50 CFW 02 T 2 (5.9) CFW 005 T 4 CFW 042 T 4 CFW 080 T 4 CFW 02 T 4 00 (.94) 50 (5.9) Figuur.2 - Vrije ruimten voor ventilatie, boven, onder, aan de voorkant en aan de zijkanten van de omvormer mm (in) 0 (5.2) 250 (9.84) 0 (5.2) 250 (9.84) mm (in) 20 (0.78) mm (in) 40 (.57) 80 (.5) 40 (.57) 80 (.5) -

23 Installatie en Aansluiting.. Montage van de Kast De omvormer kan op twee manieren worden gemonteerd: montage door een wand of flensmontage (de warmteafleider wordt buiten de kast gemonteerd en de koellucht van de voedingsmodule wordt buiten het omhulsel gehouden). Hou in deze gevallen rekening met de volgende informatie: Oppervlaktemontage: Zorg voor voldoende afzuiging zodat de interne kasttemperatuur binnen het toegelaten werkingsgebied van de omvormer blijft. Het vermogen dat de omvormer dissipeert in zijn nominale omstandigheden, zoals vermeld in tabel 8. "Gedissipeerd vermogen in Watt - Montage door een wand". De koelluchtstroomvereisten, zoals getoond in tabel.. De plaats en de diameter van de montagegaten, volgens figuur.. Flensmontage: De verliezen vermeld in tabel 8. "Gedissipeerd vermogen in Watt - Flensmontage" zullen worden gedissipeerd binnen de kast. De resterende verliezen (voedingsmodule) zullen worden gedissipeerd via de afvoer. De veiligheidssteunen en de hijsringen van de omvormer moeten worden verwijderd en herplaatst volgens figuur.. Het deel van de omvormer dat zich buiten de kast bevindt, voldoet aan IP54. Zorg voor een aangepaste pakking voor de kast, zodat het omhulsel blijft voldoen aan deze norm. Voorbeeld: siliconenpakking. Afmetingen van de montageopening en plaats/diameter van de montagegaten, zoals getoond in figuur.. Tabel. - Koelluchtstroom voor modellen met frameformaat E Model CFM I/s m³/min CFW 042 T CFW 080 T 2 CFW 02 T CFW 005 T CFW 042 T CFW 080 T 4 CFW 02 T

24 Installatie en Aansluiting Figuur. - Herplaatsing van de montagesteunen..4 Installatie van de Hijsringen van de Omvormer Twee hijsringen voor het heffen van de omvormer, gemonteerd op de zijkanten ervan (achterste deel), zijn bijgeleverd. Door hun plaats om te keren, zoals getoond in figuur.4, krijgt u 2 punten om de omvormer op te heffen (bijzonder nuttig tijdens de mechanische installatie van de omvormer). Figuur.4 - Installatie van de hijsringen van de omvormer -5

25 Installatie en Aansluiting..5 Installatie van de Omvormer met de Nema Kit (Optioneel, CFWXXXXTXON) tegen een Muur. Plaats en diameter van de bevestigingsgaten volgens figuur.. Externe afmetingen van de omvormer met Nema kit volgens deel 8.4. Bevestig de omvormer. Installeer de Nema kit bovenplaat op de omvormer zoals getoond in figuur.5 met 2 bij het product geleverde M8 schroeven. Figuur.5 - Installatie van de Nema kit bovenplaat ("hoed")..6 Toegang tot de Besturings- en Voedingsklemmenborden Om toegang te krijgen tot de besturingsklemmenborden, moeten de HMI en de afdekplaat van de insteekeenheid worden verwijderd, zoals getoond in figuur.6. 2 Figuur.6 - Verwijderen van de HMI en van de afdekplaat van de insteekeenheid -6

26 Installatie en Aansluiting Om toegang te krijgen tot het stroomklemmenbord, moet de onderste frontplaat worden verwijderd, zoals getoond in figuur.7 2 Figuur.7 - Verwijderen van de onderste frontplaat Bij de CFW 080 T 2 O N, CFW 02 T 2 O N, CFW 080 T 4 O N en CFW 02 T 4 O N omvormers (geleverd met Nema kit), moet ook de frontplaat van het onderste deel van de Nema kit worden verwijderd, om de elektrische installatie van het voedingsdeel mogelijk te maken zie de figuur Figuur.8 - Verwijderen van de frontplaat van het onderste deel van de Nema kit bij de CFW 080 T 2 O N, CFW 02 T 2 O N, CFW 080 T 4 O N en CFW 02 T 4 O N omvormers om toegang te krijgen tot het stroomklemmenbord -7

27 Installatie en Aansluiting..7 Verwijderen van de Kabeldoorgangsplaat Wanneer het niet nodig is voor de IP20 en voor de Nema beschermingsgraad, mag de kabeldoorgangsplaat worden verwijderd om de elektrische installatie van de omvormer te vergemakkelijken. Verwijder de 4 M4 schroeven, volgens de in figuur.9 getoonde procedure. 2 Figuur.9 - Verwijdering van de kabeldoorgangsplaat..8 HMI Installatie op de Deur van de Kast of op het Bedieningspaneel (Remote HMI) 28.5 [.2] 2.5 [0.9] 0.0 [4.06].0 [4.45] 2.4 [0.92] 6.0 [0.6] 5.0 [.8] 4.0 [0.6] (X) 65.0 [2.56] Figuur.0 - Gegevens voor de HMI installatie op de deur van de kast of op het bedieningspaneel mm [in] Het toetsensetframe-accessoire kan ook worden gebruikt om de HMI te bevestigen, zoals vermeld in tabel

28 Installatie en Aansluiting.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE GEVAAR! De hiernavolgende informatie geeft slechts enkele richtlijnen voor een juiste installatie. Leef de geldende lokale voorschriften voor elektrische installaties na. GEVAAR! Ontkoppel de AC voeding vóór u de installatie begint. OPGELET! Een geïntegreerde solid state beveiliging tegen kortsluiting biedt geen beveiliging van de vertakte circuits. Zorg voor een beveiliging van de vertakte circuits die voldoet aan de lokaal geldende voorschriften..2. Identificatie van de Stroom- en Aardingsklemmen R/L, S/L2, T/L: AC voeding. U/T, V/T2, W/T: motoraansluiting. DC+: dit is de positieve potentiaalklem in het DC buscircuit. BR: remweerstandaansluiting. DC-: dit is de negatieve potentiaalklem in het DC buscircuit. DCL+: positieve pool van de uitgangsspanning van de gelijkrichter. DCL-: negatieve pool van de uitgangsspanning van de gelijkrichter. Aarding (4xM8, 4xM5) Figuur. - Stroomklemmen en aardingspunten van de CFW- modellen met frameformaat E -9

29 Installatie en Aansluiting.2.2 Leidingen en Smeltveiligheden voor Stroom / Aarding OPGELET! Gebruik de juiste kabelschoenen voor de aansluitingskabels voor stroom en aarding. OPGELET! Gevoelige uitrustingen, zoals PLC's, temperatuurregelaars en thermische koppels, moeten op een minimumafstand van 0,25 m (9,84 in) worden gehouden van de frequentieomvormer en van de kabels die de omvormer met de motor verbinden. GEVAAR! Verkeerde kabelaansluiting: - De omvormer zal worden beschadigd wanneer de ingangsvoeding aangesloten wordt op de uitgangsklemmen (U/T, V/T2, of W/T). - Controleer alle aansluitingen vóór het inschakelen van de omvormer. - Bij het vervangen van een bestaande omvormer door een CFW-: controleer of de installatie en de bedrading overeenstemmen met de richtlijnen in deze handleiding. OPGELET! Differentieelschakelaar (RCD): - Bij de installatie van een RCD als bescherming tegen elektrische schokken, mogen alleen toestellen met een uitschakelstroom van 00 ma worden gebruikt aan de voedingskant van de omvormer. - Naargelang van de installatie (motorkabellengte, kabeltype, multimotorconfiguratie, enz.), mag de RCD-bescherming worden geactiveerd. Zoek contact met de RCD fabrikant om de beste keuze te maken voor gebruik met de omvormers. OPMERKING! De draadmaten in tabel.2 zijn slechts richtwaarden. Hou rekening met de installatieomstandigheden en met de maximaal toegelaten spanning bij het bepalen van de juiste draadmaten. Smeltveiligheden ingang Gebruik Snelwerkende Smeltveiligheden aan de ingang om de gelijkrichter van de omvormer en de bedrading te beschermen. Raadpleeg tabel.2 voor de keuze van de juiste smeltveiligheid (I 2 t moet gelijk zijn aan of kleiner dan de waarde aangeduid in tabel.2; hou rekening met de koude (en niet de smelting) stroomuitschakelwaarde). Om te voldoen aan de UL vereisten, klasse J smeltveiligheden gebruiken aan de voeding van de omvormer met een stroom van minder dan de waarden van tabel.2. U kunt naar keuze ook traagwerkende smeltveiligheden gebruiken aan de ingang. Ze moeten geschikt zijn voor,2 x de nominale ingangsstroom van de omvormer. In dit geval is de installatie beschermd tegen kortsluiting, maar niet de ingangsgelijkrichter van de omvormer. Dit kan aanleiding geven tot een aanzienlijke beschadiging van de omvormer door een defect van een intern onderdeel. -0

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

vacon 20 ac drives verkorte handleiding

vacon 20 ac drives verkorte handleiding vacon 20 ac drives verkorte handleiding VEILIGHEIDDoc: DPD00842E1 Publicatie: 08.03.2013 SW-pakket: FW0107V008.vcxvacon 1 Deze verkorte handleiding bevat de essentiële stappen voor eenvoudige installatie

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Het selecteren van aandrijvingen. Aandrijftechniek in de praktijk 11/2001. Uitgave 1052 2972 / NL

Het selecteren van aandrijvingen. Aandrijftechniek in de praktijk 11/2001. Uitgave 1052 2972 / NL Motorreductoren \ Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Service Het selecteren van aandrijvingen Uitgave 11/001 Aandrijftechniek in de praktijk 10 7 / NL Inhoudsopgave 1 Inleiding... Draaistroomaandrijvingen

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Snelstart: Door Sensor EU

Snelstart: Door Sensor EU Snelstart: Door Sensor EU Schroef connector Technische specificaties Indicatielamp Voltage Levensduur batterij Frequentie Draadloos bereik Nauwkeurigheid temperatuursensor 2x AAA 1,5V batterijen 5 jaar

Nadere informatie

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem Digitaal Draadloos Systeem ATW-1101 UniPak Zendersysteem ATW-1101/G Gitaarsysteem ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92 Miniatuur Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92-TH Miniatuur

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie