BaSO-project. Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BaSO-project. Leuven"

Transcriptie

1 BaSO-project Leuven

2 Eerste schooldag in de secundaire school

3 Aanloop tot het BaSO-project Een platform van samenwerking tussen BaO en SO in regio Leuven vanaf 2002 Overleg leraren en directies Knelpunten en werkpunten Bezoekdagen de basis voor het proeftuinproject

4 Krachtlijnen proeftuinproject Centraal: vlotte overgang van BaO naar SO voor elke leerling speciaal voor kansarme en kwetsbare leerlingen, voor jongeren met extra onderwijs- en zorgbehoeften werken aan continuïteit van zorg en methodiek draagkracht van scholen ondersteunen beleidsvoerend vermogen van scholen verhogen samenwerken in een regio tussen BaO en SO via het netwerk scholengemeenschappen stevige basis voor een duurzame samenwerking

5 Drempels tussen BaO en SO Breuk in de zorg Opgebouwde expertise in begeleiding van de individuele leerling gaat verloren. Door gebrek aan relevante informatie gaat kostbare tijd voor het verderzetten van gerichte begeleiding verloren. Geen afdoend systeem om binnen een wettelijk en deontologisch kader de opgebouwde expertise door te geven aan SO. BaSO-fiche = zorgfiche ontwikkelen

6 Drempels tussen BaO en SO (2) Communicatie tussen school en ouders In BaO: laagdrempelig In SO: contacten aan schoolpoort vallen weg Communicatie over zorg Nood aan verdieping op beide niveaus BaSO-fiche = een hulpmiddel

7 Drempels tussen BaO en SO (3) Elkaars zorgsystemen leren kennen Hoe gaan beide niveaus om met identieke zorgvragen? Welke begeleidingsinitiatieven zijn alleen haalbaar in de basisschool? Welke zorgvragen krijgen een andere invulling in de secundaire school? Overlegplatform van zorg Nieuwe zorgvragen bespreekbaar maken

8 Inhoudelijke accenten Een BaSO-fiche Klemtoon op zorg Voor elke leerling Relevante gegevens Keuzeplan van de ouders Ouders als eindverantwoordelijke Communicatie met ouders en leerlingen Gepersonaliseerd via elektronische weg

9 BaSO-fiche: voor elke leerling Leerlinggegevens en schoolloopbaan Keuzeplan van ouders en kind Aandachtspunten gesprek SO Contact BaO en SO Terugkoppeling naar BaO Naam CLB-medewerker BaO

10 BaSO-fiche: inhoud voor elke leerling Leerlinggegevens en schoolloopbaan ATN sinds Thuistaal De leerling zit op leeftijd. of De leerling zit niet op leeftijd. Voorbeelden - Hij volgde speelleerklas voor instap 1e leerjaar. - Zij is een jaar vroeger gestart. - Zij deed 3e lj over na langdurig verblijf in ziekenhuis.

11 BaSO-fiche: inhoud voor elke leerling Keuzeplan van ouders en kind ouders: school: ouders: Marie: school: later Tuinbouwschool Jan onderhoudt heel graag mee de tuin van de school. We vinden dit een zeer goede keuze en denken dat Jan daarvoor openstaat. 1A Moderne 1A Latijn Marie is onzeker en heeft vaak hulp nodig bij het studeren. Aangezien Latijn een dagelijkse extra inspanning vraagt, sluiten wij ons aan bij de keuze van de ouders.

12 BaSO-fiche inhoud voor elke leerling Aandachtspunten gesprek SO Bv. Depressieve gevoelens van Lena en behandeling Financiële situatie toelichten Familiale situatie toelichten Het toelichten van de emotionele kant van Piet. Welke extra hulpmiddelen kan men Ann aanreiken?

13 BaSO-fiche inhoud voor elke leerling Contact BaO en SO De ouders gaan ermee akkoord dat de begeleidingsverantwoordelijke in SO contact opneemt met het zorgteam van BaO om de geboden ondersteunende aanpak toe te lichten. Terugkoppeling naar BaO De ouders gaan ermee akkoord dat de secundaire school het attest dat hun kind de eerst volgende drie schooljaren zal behalen, aan de lagere school meedeelt. Naam CLB-medewerker BaO

14 BaSO-fiche: voor sommige leerlingen Sterke kanten van de leerling Geattesteerde leerstoornis Geattesteerde ontwikkelingsstoornis GONbegeleiding Leervorderingen: Ne., Fr., wisk. Leer- en werkhouding Socio-emotioneel functioneren Gezondheid

15 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Sterke kanten van de leerling Voorbeelden De leerling heeft een zeer verzorgd taalgebruik of is sterk in spreekbeurten of heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel of is zeer geboeid door.; bijzonder creatief of is sociaal geëngageerd; is heel sportief.

16 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Geattesteerde leerstoornis ADD - ADHD concentratiestoornis - dyscalculie dyslexie dyspraxie - andere Geattesteerde ontwikkelingsstoornis Voorbeeld Autismespectrumstoornis GONbegeleiding * in BaO en nu afgesloten * in BaO en loopt verder * moet opgestart worden in SO Voorbeeld De leerling krijgt GONbegeleiding voor zijn visuele handicap, voor slechtziendheid,

17 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Leervorderingen: algemeen Voorbeeld Aandachtspunt Naïma is pas twee jaar in België. Ze moet nog een aanzienlijke achterstand overbruggen. Dit doet ze goed, maar ze heeft nog extra tijd nodig. Het begrijpen van opdrachten speelt haar nog parten. Geboden ondersteunende aanpak: Extra uitleg in kleine groep Aantal opdrachten beperken Huiswerkbegeleiding buiten de school

18 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Leervorderingen: Nederlands Voorbeeld > Lezen: technisch lezen - begrijpend lezen Aandachtspunt Lezen en begrijpen van teksten binnen de tijd. Geboden ondersteunende aanpak Karel meer tijd gunnen. Een ander kind de tekst laten voorlezen. Vertellen wat er in een tekst /opdracht staat. > Spelling A: Lacunes in de basisvaardigheden. G: Hilde mag een schema met spellingsregels gebruiken.

19 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen leervorderingen: Frans Voorbeeld 1 A: automatiseren G: steeds opnieuw de bijkomende herhalingen aanbieden met de nadruk op expressief inoefenen. Voorbeeld 2 A: verwerven en inoefenen van woordenschat G: apart oefenschrift dat dagelijks wordt nagekeken door leraar en ouders.

20 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Leervorderingen: wiskunde Voorbeeld 1 A: inzicht in de verschillende maten: oppervlaktematen, landmaten, volume G: herleidingtabel gebruiken bij oefeningen Voorbeeld 2 A: ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht verdiepen G: werken met concreet materiaal, een kubus laten bekijken, betasten, vullen,.

21 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Leer- en werkhouding Voorbeeld 1 A: concentratie. Piet heeft veel nood aan structuur en een rustige en prikkelarme omgeving. Na een schooldag kan hij zich nog moeilijk concentreren op zijn studiewerk, hoewel hij van goede wil is. G: positieve aansporingen zijn zinvoller dan ingaan op elk ongewenst gedrag. Piet kan zijn energie positief kanaliseren via taakjes (boodschapper... ) Voorbeeld 2 A: Lieve heeft het moeilijk om zich te concentreren en zich in te zetten in de klas. Ze heeft moeite met opmerkingen. Deze werken vaak contraproductief. G: heen-en-weerschriftje om de communicatie rond de opvolging van Lieve te bevorderen.

22 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Socio-emotioneel functioneren Voorbeeld 1 A: laag zelfbeeld n.a.v. minder goede schoolresultaten. G: erkenning, positieve feedback, aanmoediging, aandacht Voorbeeld 2 A: sociale integratie, weerbaarheid, zelfvertrouwen. G: Julie volgde een assertiviteitstraining. Communicatie met de ouders. Voorbeeld 3 A: pestslachtoffer, depressieve gedachten G: individuele, ouder- en klasgesprekken, CLBbegeleiding.

23 BaSO-fiche: inhoud voor sommige leerlingen Gezondheid Voorbeeld 1 A: Atopisch exzeem. Inspanningsastma. Allergieën. G: Chris mag de jeuk verlichten met koud water. Medicatie 's avonds thuis. Voorbeeld 2 A: Onderzoek heeft bevestigd dat Els geen dieptezicht heeft. G: Steeds vooraan in de klas zitten met het aangezicht naar het bord gericht

24 Geen BaSO-fiche? Als ouders in grote mate niet akkoord gaan met het voorstel van de school om de werk- en zorgpunten door te geven Als er geen overleg over het invullen van de BaSO-fiche heeft plaatsgevonden

25 Verwachtingen naar SO Vanwege ouders Verderzetten van de begeleiding Vanwege BaO Feedback over de oud-leerlingen

26 Engagementsverklaring - BaO BaO-scholen engageren zich om de BaSO-fiche op te stellen voor elke leerling te integreren in de overgangsbegeleiding te bespreken binnen het zorgteam te bespreken met de ouders

27 Engagementsverklaring - SO De SO-scholen engageren zich om respect voor de privacy te waarborgen de doorstroming van gegevens te bewaken het recht van ouders om de BaSO-fiche niet af te geven, te respecteren de ouders uit te nodigen voor een (intake)gesprek n.a.v. info BaSO-fiche of op vraag van ouders feedback over de SLO van oud-lln. aan BaO

28 Engagementsverklaring - CLB Het CLB engageert zich om de scholen bij de overgangsbegeleiding te ondersteunen te overleggen met het zorgteam ouders te ondersteunen in keuzeproces zorgcontinuïteit voor zorgleerlingen en kansarme leerlingen te organiseren

29 Meerwaarde BaSO-fiche Een voorbeeld van constructief samenwerken Ervaring en expertise doorgegeven Informatie leervorderingen 6 jaar begeleiding in de lagere school wordt positief afgesloten met een BaSO-fiche BaSO-fiche goede voorbereiding voor gesprek met ouders over de zorg voor hun kind In SO van bij de start gerichte begeleiding

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-014 datum : 2008-01-30 gewijzigd : contact: Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Onze school heeft een CLBmedewerker. Wat doet die precies? CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

KLASMANAGEMENT. tips & trucs

KLASMANAGEMENT. tips & trucs KLASMANAGEMENT tips & trucs Inhoudstafel Inleiding: geef het goede voorbeeld! 1 Hoe moet je het doen? We vroegen het aan tien collega s van jou 3 Herhalen kan geen kwaad 13 Tips voor goed klasmanagement

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d

Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo ortblind Stationsstraat 79G 3811 MH Amersfoort Telefoon 0900 666 2 666 Inhoudsopgave 3 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? 4 Wat is dyslexie?

Nadere informatie

Team, overgangen. Ouders, leerkracht, ondersteuner, klasgenoot. Leerproces + participatie KIND

Team, overgangen. Ouders, leerkracht, ondersteuner, klasgenoot. Leerproces + participatie KIND INTEGRATIE, INCLUSIE: WHAT S IN A NAME? Sessie 1 Wat is inclusief onderwijs? Inclusief à Leerlingen met een beperking gaan in het gewoon onderwijs naar school, ze hoeven geen eindtermen te behalen. Ze

Nadere informatie