Wijkzuster staat in de startblokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkzuster staat in de startblokken"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2009 Jaargang 11, nr. 3 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 2 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden Terugkeer wijkzuster enthousiast onthaald Kruisvereniging is nu in voorbereidingsfase Wijkzuster staat in de startblokken Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van de wijkzuster die de Regionale Kruisvereniging West-Brabant voor de zomervakantie aankondigde. Na een opvallende campagne in juni met als slagzin Wij willen de wijkzuster terug vinden de plannen van de kuisvereniging niet alleen gehoor in Den Haag, maar ook bij de provincie. Pagina 3 West-Brabantse kruisverenigingen luiden noodklok bij gemeenten Actie-poster verlengd!!! Waarom bent ú lid? Pagina 4 Wij willen de wijkzuster terug Pagina 5 Staatssecretaris benoemd tot ere-wijkzuster Waarom bent ú lid? Pagina 6 Demonstratieavond - infra-rood cabine Hulp voor mensen die hulp uit de weg gaan Pagina 7 Cursusaanbod Grote ledenwerfactie Pagina 8 Servicepakket Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessaïn Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: mevr. J. van Overveld Steenbergen: dhr. R. Blok De terugkeer van de wijkzuster die de Regionale Kruisvereniging West-Brabant (RKV) in juni aankondigde, is bijna daar. De oriëntatie is afgerond, de kruisvereniging is nu druk doende met de voorbereidingsfase. In oktober of november hoopt ze het startschot te kunnen geven van de eerste pilot. Na een opvallende publiciteitscampagne in juni met als slagzin Wij willen de wijkzuster terug wordt er nu achter de schermen hard verder gewerkt aan de voorbereidingen van die terugkeer. De plannen komen in het kort hierop neer. De gezinszorg moet volgens de kruisvereniging weer terug in de buurt. De kruisvereniging wil daarom per kern of wijk een zorgteam met een vaste wijkverpleegkundige en vaste verzorgenden en hulpen. Zij nemen in samenwerking met de huisarts(en) de totale gezinszorg voor hun rekening. Met korte communicatielijnen en eigen verantwoordelijkheid van het team voor het signaleren, inzetten en uitvoeren van de noodzakelijke zorg. De zorgteams gaan samenwerken met de huisartsen, zorgaanbieders, gemeenten en betrekken ook netwerken van informele steun als vrijwilligersorganisaties en seniorenraden. Deze aanpak gaat uit van een inhoudelijke visie op zorg die gebaseerd is op waarden van solidariteit, duurzaamheid en persoonlijke aandacht. Henk van Tilborg, voorzitter van de RKV: Het is een aanpak die versnippering en bureaucratisering voorkomt. Wij willen als kruisvereniging niet zelf zorg gaan aanbieden, maar de zorgorganisaties uitnodigen om met wijkgerichte zorg aan de wensen van onze leden tegemoet te komen. Wij willen de regie gaan voeren en zo de vinger aan de pols houden dat er inderdaad zorg op maat geleverd gaat worden. instemming De kruisvereniging heeft in de fase van oriëntatie met vele instanties gesproken en daarbij instemming gevonden voor haar plannen. Zo zijn er onder meer gesprekken geweest met het ministerie van VWS, het zorgkantoor, de provincie, gemeenten in West-Brabant, de huisartsenkring West-Brabant, het Verwey-Jonker Instituut, ZonMW en ILC Zorgvoor Later. Ook is informeel gesproken met staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarin ze door Van Tilborg benoemd werd tot ere-wijkzuster (voor een verslag van deze bijeenkomst zie elders in deze Kruisvenster). provincie positief De kruisvereniging heeft begin september nog een gesprek gevoerd met ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie die de jaarlijkse 10 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige gaat verdelen. Einde september hoort de RKV of een deel van die gelden uit Den Haag naar de kruisvereniging komt om langs deze weg de wijkzuster in een klap stevig neer te zetten. Van Tilborg: We hebben projectvoorstellen ingediend om te kunnen starten met een flink aantal wijkzusters. Dan zetten we in een keer de wijkzuster stevig op de kaart. We zouden eigenlijk al in augustus uitsluitsel krijgen, maar de besluiten rond de toekenning van de projecten is helaas uitgesteld tot einde september. De kruisvereniging heeft daarnaast nog andere ijzers in het vuur voor ondersteuning. Zo zijn er gesprekken gaande met het zorgkantoor. En heeft de Provinciale raad voor de volksgezondheid en maatschappelijke zorg in Noord-Brabant (PRVMZ) een positief advies uitgebracht aan de provincie Noord-Brabant over de wijkzusterplannen van de kruisvereniging. Kern van het advies is om de provincie en de PRVMZ een ondersteunende rol te laten spelen in de uitvoering. Van Tilborg: We staan te trappelen van ongeduld. Hopelijk kunnen we op kort termijn de voorbereidingsfase afsluiten en starten met de uitvoering. Uitgave september

2 Jaaroverzicht 2008 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden De Regionale Kruisvereniging West-Brabant maakt zich daadwerkelijk sterk voor goede zorg en welzijn. Als kritische partner in de zorg, als belangenbehartiger voor haar leden en als initiatiefnemer. In totaal zijn er zo n contacten geweest met de leden. Zo profiteerden ruim 1500 leden van de kortingen van het servicepakket, werden bijna mensen geholpen om hun weg te vinden in de zorg, organiseerden plaatselijke afdelingen diverse projecten en werd een steunpunt pgb opgericht. Dat blijkt uit het jaarverslag over Wie naar het jaar 2008 kijkt, hoeft niet meer te twijfelen aan het bestaansrecht van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant. De kruisvereniging heeft zich daadwerkelijk sterk gemaakt voor goede zorg en welzijn in West-Brabant. Als leidraad diende de wensenlijst van de Algemene Ledenvergadering van december 2007, waarmee het beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Een lijst die voortgekomen is uit de 26 plaatselijke kruisverenigingen en die de stem vertegenwoordigen van de huishoudens die lid zijn van onze vereniging. Zo onderzocht de kruisvereniging de praktijk van de wmo in West-Brabant. Het rapport met de schokkende conclusie dat het met die maatschappelijke ondersteuning niet goed gaat, trok zelfs landelijke aandacht. En we hebben dat rapport niet in een la gestopt, maar zijn er mee aan de slag gegaan. Zo nam de kruisvereniging het initiatief om met een aantal zorgaanbieders in West-Brabant een beter regionaal netwerk voor ouderen op te zetten. Er is subsidie voor aangevraagd bij het Nationaal Programma Ouderenzorg, van het ministerie van VWS. De plannen worden gesteund door de negentien West-Brabantse gemeenten. Leden van de kruisvereniging kampen ook met het persoonsgebonden budget (pgb), zo bleek op de Ledenvergadering in december Er zijn veel vragen over en ook problemen. Daarom opende de kruisvereniging in 2008 een steunpunt pgb, waar de leden terecht kunnen voor advies en informatie. Bij het steunpunt werd in de eerste maanden al veelvuldig aan de bel getrokken. Er werd geholpen bij het aanvragen en verlengen van een pgb, en problemen werden opgelost en aangekaart bij de verantwoordelijke instanties. Want er bleek ook het een en ander flink mis te gaan. Ook hier ligt in de komende tijd nog veel werk voor de kruisvereniging. Want de leden van de kruisvereniging zijn en blijven het uitgangspunt voor het handelen. Het enige wat telt is dat we solidair met elkaar in West-Brabant pal staan voor goede zorg en welzijn. Een belangrijke stap daarin is de terugkeer van de wijkzuster. Die roep om met deze zuster de menselijke maat in de zorg terug te brengen, klonk in de Algemene Ledenvergadering. Nu, zij komt terug, in Zie elders in deze Kruisvenster. cursussen Ook is in 2008 hard gewerkt aan het ontwikkelen van diensten en producten die aansluiten op de behoeften van de leden. De plaatselijke afdelingen organiseerden lokaal diverse projecten voor de leden, zoals gezondheidsmarkten en themabijeenkomsten. Leden van de kruisvereniging konden ook gezondheidscursussen volgen, met aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 30 procent. De cursussen organiseert de vereniging met zorgpartners in de regio. De cursussen Leren masseren en Nordic Walking waren het populairste. De kruisvereniging stond ook de burgers terzijde in de zorg. Zo namen leden en niet-leden contact op met het verenigingsbur-eau voor informatie op het gebied van zorg. In 2008 heeft het verenigingsbureau ruim mensen geholpen om hun weg te vinden in de zorg. servicepakket Daarnaast werkt de kruisvereniging voor haar servicepakket samen met onder andere opticiens, audiciens, kappers, pedicures, bewegen & sport, orthopedische winkels. Zij bieden de leden een korting op vertoon van de lidmaatschapskaart, bijvoorbeeld op brillen, gehoorapparaten en tandprotheses. In 2008 maakten 1465 mensen gebruik van het servicepakket. Toppers waren de servicediensten kapper, orthopedie en opticien. zorgwinkels Bij Zorgwinkel Medicura in Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen de leden terecht voor uitleen, verhuur en aankoop van gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen. Naast de gratis uitleen krijgen de leden standaard op alle artikelen 15% korting en 15% korting op het huren van hulpmiddelen. Iets meer dan 9000 mensen leenden hulpmiddelen. Ruim 9000 mensen belden de Zorgwinkel voor informatie. samenwerkingspartners Behalve met Medicura werkt de Regionale Kruisvereniging op verschillende gebieden samen met diverse andere partners in de regio. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze partners staat bij het aangaan van die samenwerking voorop. Ook dit jaar zijn er weer samenwerkingspartners bijgekomen. VERMIST Jaarverslag 2008 Terugkeer wijkzuster enthousiast onthaald De aankondiging dat de Kruisvereniging de wijkzuster gaat terugbrengen, heeft veel reacties onder de leden losgemaakt. Het verenigingsbureau ontving vele s met steunbetuigingen. Hieronder volgt een bloemlezing uit de reacties. Meer zorg voor DE ZORG is goed voor ons allen. Er zijn zo veel mensen, jong en ook op leeftijd, eenzaam. Daar kan de wijkzuster veel steun aan geven. Zo n zuster is soms voor hulpbehoevende mensen het enige contact dat ze hebben. Geef ze dat terug. Ik steun deze actie, vooral ook omdat ik zelf in de zorg werk. Wij willen de wijkzuster terug. Dan heb je maar te maken met één of hooguit twee personen en niet meer. Ik vind de wijkzuster een onmisbaar iemand. Ik ben blij dat ze terug gaat komen. Eindelijk krijgt de zorg haar zo belangrijke menselijke sociaal tastbare gezicht terug, in de persoon van de vertrouwde wijkzuster. Weg met de geldverslindende organisaties waar het geld niet bij de juiste personen terecht komt. Ik ben verpleger in een verpleeghuis. Ik zie dat de zogenoemde overhead, zeker in de thuiszorg, veel te zwaar drukt op de zorg waarom gevraagd wordt. Met de stopwatch wordt in de gaten gehouden dat er vooral geen tijd verloren gaat aan onzinnige zaken zoals een luisterend oor of wat vriendelijke aandacht aan een hulpbehoevende mensenziel. Marietje komt u wassen. Klazina komt uw steunkousen aantrekken. En Klaas komt u vanavond snel in bed rollen. De weegschaal is te ver doorgeschoten. Er zijn teveel overheadsfunctionarissen gekomen. Ik hoop dat het boerenverstand weer de overhand krijgt. Minder overhead, meer zorg. Ik steun jullie omdat ik genoeg narigheid om me heen zie van mensen die hulp nodig hebben. De wijkzuster had nooit afgeschaft mogen worden. Goede actie. Een wijkverpleegster is heel goed, zij is voor de mensen persoonlijker en zij leert haar patiënten ook beter kennen. Goed plan! Het zou een heleboel narigheid kunnen voorkomen als de wijkzuster weer terugkomt. Vele ouderen kunnen dan altijd terecht bij de wijkzuster en de wijkzuster kan de mensen ook een beetje in de gaten houden of alles wel goed gaat, ook met het medicijngebruik. Op die manier kun je hulp bieden die een mens verdient in het leven. 2 Uitgave september

3 Zorgen om hulp bij het huishouden West-Brabantse kruisverenigingen luiden noodklok bij gemeenten De nieuwe wmo-aanbestedingen voor Hulp bij het Huishouden staan voor de deur. Aanleiding voor de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en Kruisvereniging Mark en Maasmond om de gemeenteraden en wmo-adviesraden van hun twaalf gemeenten een brief te sturen waarin zij hun zorgen uiten over de toekomst van deze hulp. Hoewel hun leden tot nu toe tevreden zijn over deze hulp, beginnen zij zich toch zorgen te maken. Komt hun vertrouwde zorg niet in gevaar? ROOSENDAAL Als grootste klantenvertegenwoordigers uit de regio hebben de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en Kruisvereniging Mark en Maasmond de gemeenteraden en wmo-adviesraden van hun twaalf gemeenten een brief gestuurd waarin zij de noodklok luiden over de hulp bij het huishouden in het kader van de wmo. Voorzitter Henk van Tilborg van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant: Onze leden zijn tot nu toe heel tevreden over de levering van hulp bij de huishouding door de zorgorganisaties uit de regio. De klanttevredenheid is hoog, hoger dan in de rest van Nederland. Maar onze leden beginnen zich toch zorgen te maken nu er nieuwe aanbestedingen aan gaan komen. Komt hun vertrouwde zorg niet in gevaar? zorgelijke ontwikkeling Kern van de brandbrief is dat een oproep wordt gedaan een halt toe te roepen aan de volgens de kruisverenigingen uit de hand gelopen marktwerking. Van Tilborg: Want toch zijn ook hier de tarieven veel te laag geweest en hebben zorgorganisaties diep in de reserves moeten tasten. De gevolgen zag je bijvoorbeeld in Oosterhout. Daar schreven bij de aanbestedingen alleen schoonmaakbedrijven in omdat de tarieven te laag waren voor de zorgorganisaties. Gelukkig heeft Oosterhout die aanbesteding nu ingetrokken en is ze zich aan het herbezinnen. Wij zien, onze leden zien ook de trend ontstaan dat schoonmaakbedrijven de hulp bij het huishouden overnemen van zorgorganisaties. Zo besloot tante Louise in Bergen op Zoom die hulp van de hand te doen aan een schoonmaakbedrijf, wat tot een regen van klachten bij de Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft geleid, aldus Van Tilborg. Hij noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Het gevolg is dat hulp bij de huishouding niet langer zorg is, maar schoonmaak. Wij vinden dat onze leden die deze hulp hebben, wat vaak het begin is van een toenemende zorgvraag, recht hebben op zorg en niet op schoonmaak. Wij vrezen dat dit in toenemende mate gaat gebeuren. Het gevolg is dat hulp bij de huishouding mogelijk voor een groot deel buiten de zorgketen komt te staan. Die knip is slecht, want er wordt niet meer gesignaleerd, er komen weer meer verschillende mensen van verschillende instellingen over de vloer. Terwijl de kracht van zorgorganisaties is dat zij alle vormen van zorg kunnen bieden en er afstemming van zorg plaatsvindt. reactie gemeenten In een reactie schrijft de stuurgroep intergemeentelijke samenwerking wmo regio westelijk Noord-Brabant dat de kruisverenigingen met de brief een sfeer van onnodige onrust scheppen. De gemeenten laten weten de zorg te delen en in goed overleg met thuiszorginstellingen en andere aanbieders ervoor te zorgen dat er een kwalitatieve zorg op maat geleverd kan worden die past bij onze financiële mogelijkheden. De stuurgroep schrijft verder dat de huidige prijsstelling niet tot onoverkomelijke financiële problemen heeft geleid bij het merendeel van de thuiszorginstellingen waar wij nu contracten mee hebben. Ook de ongerustheid over de inzet van schoonmaakbedrijven delen de gemeenten niet. Ook bij schoonmaakbedrijven werken mensen die niet alleen het werk centraal stellen maar vanuit hun mens zijn beslist aandacht kunnen hebben voor sociale aspecten. Wij zien daarom geen problemen met betrekking tot de signaleringsfunctie vanuit de schoonmaakbedrijven. Ook de staatssecretaris heeft in haar beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer dit antwoord gegeven, aldus de stuurgroep. Daar zijn wij het dus niet mee eens, aldus Van Tilborg. Wij willen met de brief een signaal afgeven over de toekomst. Die baart ons zorgen. Die baren onze leden zorgen en dat hebben ze ons laten weten. Vanuit die zorg onder onze leden zijn we dan ook in actie gekomen. Want als de gemeenten op de ingeslagen weg van het inhuren van schoonmaakbedrijven blijven doorgaan, kan dit tot ernstige gevolgen leiden. Immers, door die opstelling wordt de inzet van de wijkzuster ernstig belemmerd omdat de signaleringsfunctie van verandering van de zorgvraag die nu gebeurt door de thuiszorg gaat ontbreken. Hopelijk gaan de gemeenten en wmo-raden onze bezorgdheid ook echt delen en actie ondernemen om de door ons geschetste ervaringen en verwachtingen te voorkomen. Beide kruisverenigingen vertegenwoordigen samen leden, dat zijn ongeveer burgers. Dat is geen klein stemmetje wat maar wat roept. Henk van Tilborg: Onze leden hebben recht op zorg en niet op schoonmaak. Wij willen de wijkzuster terug U ook? Ga naar nl, print de actieposter uit, hang deze de komende weken achter uw raam en zorg dat de poster duidelijk zichtbaar is vanaf de straat. Daarmee strijdt u met ons mee en maakt u bovendien kans op prachtige prijzen*: - Hoofdprijs: een geheel verzorgd weekend Disneyland Parijs voor 4 personen. - Zes extra prijzen: gratis toegangskaart voor De Efteling (Kaatsheuvel) voor 4 personen. Actieposter verlengd!!! Doe mee en win Een speciaal team rijdt de komende weken bij u door de wijk om te kijken bij wie de actieposters hangen. Het team kiest uit alle deelnemers van de posteractie één winnend adres. Uitslag De uitslag van de raamposteractie maken wij bekend in de volgende editie van Kruisvenster en op Daar leest u ook meer over onze strijd voor de beste gezinszorg. *)Deze actie loopt t/m 1 november 09. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Waarom bent ú lid? Mevrouw Hagenaars uit Bergen op Zoom: We waren altijd lid van het Witgele Kruis. Op een gegeven moment ging dat op in de thuiszorg. Toen hield het lidmaatschap ook op. Maar mijn man heeft ons nu weer aangemeld. Onze buurman was ernstig ziek en die huurde allemaal hulpmiddelen van de kruisvereniging. Dat leek ons ook wel handig en verstandig. Je weet maar nooit wat de toekomst brengt. Je kunt maar alvast voorbereid zijn, toch? Als we mettertijd een ander nodig hebben, zijn we in ieder geval al lid. Daarom vonden wij het verstandig om ons weer aan te sluiten bij de kruisvereniging. Uitgave september

4 Kruisvereniging voerde opvallende campagne Wij willen de wijkzuster terug De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft zich in juni flink van zich laten horen en vooral laten zien. Er werd een opvallende campagne gevoerd voor de terugkeer van de wijkzuster. Her en der verschenen er mysterieuze posters en uiteindelijk was er zelfs de wijkzuster in levenden lijve. Een terugblik. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant pleit al geruime tijd voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige. De kruisvereniging voerde daarom in juni campagne om hier aandacht voor te vragen en om mensen te bewegen zich aan te sluiten bij de strijd voor die terugkeer. Het thema van de campagne luidde: WIJ WILLEN DE WIJKZUSTER TERUG. De campagne kende drie delen. Stap voor stap werd duidelijk wat de boodschap van de campagne is en wie de afzender. De aftrap was het ophangen van posters in West-Brabant, met daarop het silhouet van een onbekend persoon en daarboven de kreet: Vermist. Zonder afzender. Het doel was dat voorbijgangers zich gingen afvragen wie is dit, wie wordt er vermist. In de week erna maakte het silhouet plaats voor een tweede poster, die veel op de eerste leek. Over de silhouet hing de volgende tekst: ZORG dat ze weer THUIS komt! Vanaf dat moment maakten ook de wijkzusters levend hun entree in de campagne. Acteurs gekleed in wijkverpleegsterspakjes trokken in teams erop uit. Ze bezochten evenementen, winkelstraten en stadsen dorpscentra. Ze deelden flyers uit aan het publiek met daarin uitleg over de actie en een oproep om naar te gaan om zich aan te sluiten en meer informatie te raadplegen. Zo bezochten de wijkzusters onder meer het beachvolleybaltoernooi in Bergen op Zoom, een antiekmarkt en de halve marathon in Roosendaal, vliegveld Seppe en de kermis in Etten-Leur. De actie leverde veel spontane en positieve reacties op. Mensen deden op straat bij de wijkzusters hun verhaal over de zorg. Over hun eigen ervaringen of die van familie of kennissen. De teneur van de reacties was dat de mensen zich zorgen maken om de zorg. En ze zien allemaal graag de wijkzuster terugkeren. Intussen werd de tweede poster overal vervangen door een nieuwe, derde poster. Het silhouet maakte plaats voor een echte wijkverpleegster met het logo van de kruisvereniging. Daarmee werd eindelijk de boodschap duidelijk en wie de afzender is. De mensen werden via de poster ook opgeroepen om naar www. dekruisvereniging.nl te gaan en zich aan te sluiten. Veel leden hebben dat gedaan en op de website ook een reactie achtergelaten. Zie elders in deze Kruisvenster een bloemlezing uit de steunbetuigingen. In het najaar volgt een nieuwe campagne, een ledenwerfactie waarin de wijkzuster ook weer centraal staat. 4 Uitgave september

5 Op 16 juli werd staatssecretaris Jet Bussemaker symbolisch benoemd tot erewijkzuster door de Regionale Kruisvereniging West Brabant (RKV) om haar inzet voor de terugkeer van de wijkzuster. Ze kreeg een zusterkapje uit handen van RKV-voorzitter Henk van Tilborg. Dat gebeurde in het Amsterdams Willem Dreeshuis, te midden van een groot aantal sympathiserende bewoners. Bussemaker ondersteunt plannen kruisvereniging Staatssecretaris benoemd tot ere-wijkzuster Staatssecretaris Bussemaker (volksgezondheid, welzijn en sport) vindt dat de wijkzuster haar plek in de gezinszorg terug moet krijgen. Ze ondersteunt dan ook van harte het initiatief van Regionale Kruisvereniging West-Brabant (RKV) die er van alles aan doet om de wijkverpleegkundige weer een prominente rol in de buurt te geven, zodat mensen voortaan de zorgkwaliteit krijgen die ze wensen en waar ze recht op hebben. Eerder al, in een interview met Kruisvenster, schaarde de staatssecretaris zich met enthousiasme achter het initiatief van de RKV. De integrale aanpak van de Regionale Kruisvereniging zou een voorbeeld voor anderen kunnen zijn. De thuiszorg zit gevangen in beleid en bureaucratie, sprak Henk van Tilborg tijdens de ceremonie. Gemeenten. zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken de dienst uit. Intussen worden verplegers, verpleegsters en mantelzorgers met handen en voeten gebonden aan starre regels, strikte tijdschema s en commerciële belangen. Deze vakmensen kunnen veel meer, maar mogen dat simpelweg niet. Bussemaker sloot zich daarbij aan. Ze wil de lokettenstructuur van de grote thuiszorg-bedrijven doorbreken. De oren en de ogen van de wijkzuster moeten in de buurt terugkomen, aldus de staatssecretaris. De bewindsvrouw trekt de komende jaren extra geld uit voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige in ons land. Ze De kroning van de staatssecretaris - Henk van Tilborg (re) spreekt Jet Bussemaker toe. stelt 10 miljoen per jaar beschikbaar om zoveel mogelijk projecten op te zetten om de wijkverpleegkundigen in de wijk terug te krijgen. Met de financiële impuls wil de staatssecretaris de thuiszorg stimuleren meer integraal lokaal te werken. Daarin moet de professional centraal staan en minder sturing van bovenaf plaatsvinden. Ere-wijkzuster Jet Bussemaker: De ogen en de oren van de wijkzuster moeten in de buurt terugkomen. Waarom bent ú lid? Mevrouw Frijters uit Oudenbosch: Ik hoorde van een tante van mij dat je allerlei kortingen kon krijgen bij de Kruisvereniging. Ik ben verzekerd bij CZ en op die ziektekostenpremie kon je dus ook korting krijgen. Nou, dat leek me wel wat. Dat is de hoofdreden geweest om lid te worden. Ik had eerder wel eens over de kruisvereniging gehoord, maar ik hield me er niet zo mee bezig eigenlijk. Nu ik lid ben, krijg ik dus ook dat ledenblad Kruisvenster. Een prettig leesbaar blaadje, met interessante informatie. Ook staan daar kortingen in en al die servicediensten overzichtelijk bij elkaar. Mevrouw De Bakker uit Bergen op Zoom: Mijn moeder is al vele jaren lid. Ze Bussemaker in gesprek met Henk van Tilborg (li) en Frans Fakkers (re) van de kruisvereniging. ondervindt er veel plezier van. Ze leent en huurt regelmatig hulpmiddelen. Dat werkt perfect. De middelen zijn goed en schoon en je krijgt op tijd bericht wanneer je ze ook alweer terug zou brengen. Dan vergeet je dat tenminste niet. Omdat ik binnenkort geopereerd moet worden en misschien ook een en ander nodig heb, dacht ik: ik word ook lid. Maar ik vind sowieso dat deze kruisvereniging moet blijven. Ze doen veel voor een goede zorg. Zoals nu ze de wijkzuster terug wil brengen. Dat moet ook. De herkenbaarheid en vertrouwdheid van zo n zuster is zo belangrijk voor als je zorg thuis krijgt. Niemand zit te wachten op 6 of 7 verschillende mensen per week over de vloer. Frans Fakkers geeft de staatsecretaris uitleg bij de posters van de RKV-campagne Wij willen de wijkzuster terug. Uitgave september

6 demonstratieavond - infra-rood cabine Verbetering van de huid, stimulering van de bloedcirculatie en vermindering van spierspanning en stijfheid. Dat en nog meer gezondheidseffecten levert de doordringende warmte van infrarood op. Recent hebben de Medicura Zorgwinkels de infrarood gezondheidscabines van Infra Smart in het assortiment opgenomen. Gezond genieten De infrarood die wij produceren via onze gezondheidscabine staat gelijk aan die van de zon, vertelt Marc Pijpers, eigenaar van Infra Smart. In onze cabines gebruiken we Incoloy-elementen. Behalve dat deze elementen een lange levensduur hebben en veilig zijn, liggen de stralen van deze elementen het dichtst bij de stralen die het menselijke lichaam zelf uitstraalt. Infrarood is energiewarmte die 40 mm het lichaam binnendringt en die voor ongeveer tachtig procent in lichaamswarmte wordt omgezet. Dat zorgt voor verwijding van de bloedvaten waardoor je een betere doorbloeding krijgt en een betere verdeling van de zuurstoftoevoer, tot in de haarvaten toe. Ook de afvoer van afvalstoffen verloopt beter. Medisch is bewezen dat het ook een gunstige uitwerking heeft bij mensen met klachten als spierpijn en gewrichtspijnen, reuma of met huidziektes als eczeem of psoriasis. Het is gezond en, zeker zo belangrijk, vooral genieten. 30 cent Een infrarood cabine vraagt maar weinig ruimte (vanaf één vierkante meter) en is gemakkelijk te plaatsen. Gebruiksklaar is de cabine al door eenvoudigweg de stekker in het stopcontact te steken. De kleinere cabines gebruiken daarbij niet meer stroom dan een gewone stofzuiger. Anders gezegd: een half uur in de cabine kost slechts 30 eurocent aan stroom. Voordelen infrarood Er zijn diverse voordelen ten opzichte van de traditionele sauna. De opwarmtijd is vele malen korter, de gebruikte energie veel minder - slechts 15% tot 30% - en omdat de temperatuur veel lager kan zijn dan in een traditionele sauna is de infraroodcabine geschikt voor een hele grote groep gebruikers. Oudere mensen en bijvoorbeeld astmapatiënten kunnen er meestal zonder problemen gebruik van maken. De warmte van de infraroodcabine wordt makkelijker door het lichaam opgenomen via de huid en is daarom zeer stimulerend voor de doorbloeding van spieren en de rest van het lichaam. Kom naar de demonstratieavond op 29 oktober a.s. Wilt u meer weten kom dan vrijblijvend naar de informatieavond op 29 oktober 2009 bij de Kruisvereniging, Albertdonk 4 te Roosendaal. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de infrarood en het gebruik van deze gezondheidscabines. Meld u aan via nummer (088) infrarood cabine Leden van de Kruisvereniging profiteren van 15% korting op de infrarood cabines! Zorgwinkels Medicura Kade 51 - Roosendaal - tel: (088) Antwerpsestraat Bergen op Zoom - tel: (088) Het Eropaf-team van Traverse Roosendaal zoekt zorgmijders op Hulp voor mensen die hulp uit de weg gaan Wie zich in de gemeente Roosendaal zorgen maakt over familie, buurtbewoners of kennissen kan contact zoeken met het Eropaf- team. Dat gaat dan op huisbezoek en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor de mogelijke problemen. Het team is succesvol. Dat blijkt na een jaar proefdraaien. Het project wordt daarom voortgezet. ROOSENDAAL Mensen maken zich soms zorgen wanneer zij ernstige problemen als eenzaamheid, ziekte of verwaarlozing en vervuiling bij iemand zien. Zeker als die persoon geen hulp vraagt, maar waarvan je denkt dat hij of zij dat wel nodig heeft. Je wilt dan toch graag iets doen om te voorkomen dat de situatie verslechtert of in het ergste geval uit de hand loopt. Dan kun je dus ons bellen en dan gaan wij eropaf. Dat zegt Hilde Martens. Zij is een van de drie medewerkers van het Eropaf-team dat sinds vorig jaar in Roosendaal actief is. Eerst als proef in de wijk Westrand, vanwege het succes nu structureel voor heel de gemeente Roosendaal. Het team is een samenwerking van Traverse, de instelling voor maatschappelijk werk, Aramis Allee Wonen en GGD West-Brabant. Martens: We krijgen meldingen binnen van buren, de politie, familie, kennissen, de woningcorporatie, de school, noem maar op. Zij maken zich zorgen en vragen of we eens willen gaan kijken. Na de tip gaat het team op huisbezoek, bespreekt de situatie en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen. Wij zijn een tussenschakel naar professionele hulp. Dat kan dan de GGZ- Westelijk Noord-Brabant zijn, de huisarts of bijvoorbeeld schuldsanering. Wij duwen mensen eigenlijk richting passende hulp. vertrouwen krijgen Sinds het team actief is zijn er ongeveer honderd mensen geholpen. Dat gaat niet altijd even makkelijk, vertelt Martens: Het kost soms dagen om met iemand contact te krijgen. Praten door de brievenbus, telkens opnieuw aanbellen. Het gaat er ons in eerste instantie om vertrouwen te wekken. We staan niet gelijk klaar met hulp. We willen over de problemen in gesprek komen en hen uiteindelijk mogelijke oplossingen aanbieden. Meestal lukt dat wel. Maar als mensen echt geen hulp willen en ze geen overlast geven, dan kunnen we eigenlijk niks doen. Martens en haar collega s gaan altijd binnen twee weken na een melding eropaf. Aan de tipgever wordt ook altijd gemeld dat er actie is ondernomen. En met degene die ze hulp geboden hebben, houden ze ook nog altijd even contact. Martens: We bellen na een tijdje om te vragen hoe het gaat. Of we fietsen er even langs. Dat stellen de mensen op prijs. Contact Maakt u zich zorgen om iemand? Bel het regionale meldpunt van de GGD West- Brabant (076) of bel met Traverse IN DE PRAKTIJK Hilde Martens van het Eropaf-team. Het Eropaf-team in de praktijk, een melding van buren. De buren maakten zich al enige tijd zorgen om de buurman. Hij kwam niet veel meer buiten, de Luxaflex werd niet vaak meer geopend. Het Eropaf-team werd gevraagd eens polshoogte te nemen. Binnen 5 werkdagen is de man bezocht. Het was een aardige man, die wat extra zorg nodig had. Om vertrouwen te winnen heeft het Eropaf-team met hem gesproken over het leven dat hij tot nog toe geleid heeft. Daarna is het team met hem en zijn kinderen in gesprek gegaan om te kijken wat voor zorg hij dacht nodig te hebben in de toekomst. Samen met zijn familie heeft het Eropaf-team de juiste zorg voor hem kunnen regelen. 6 Uitgave september

7 Cursusaanbod Cursusaanbod Leren Masseren Voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van vermoeide spieren van rug, schouders en nek. Data: 5 maandagavonden: 14, 21, 28 sep. & 5, 12 okt. Tijd: tot uur Locatie: Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, Roosendaal Kosten: kruisleden 50, niet leden 65 Vervolgcursus Leren masseren Voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van de beenspieren. Data: 4 maandagavonden: 9, 16, 23, 30 nov. Tijd: tot uur Locatie: Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, Roosendaal Kosten: kruisleden 45, niet leden 60 Nordic Walking conditieverbetering door actiever wandelen met poles. Tijd: 6 lessen van 1,5 uur. Kosten: 70 euro inclusief het gebruik van de poles. Kruisleden krijgen korting op kennismakingsles 8 i.p.v. 12. Voor locatie en data: of sa007.demon.nl of T: Oefentherapeut Mensendieck Vanaf 1 juli 2008 kunt u rechtstreeks, zonder tussenkomst huisarts, naar de oefentherapeut Mensendieck/Cesar. Voor meer informatie over oefentherapie bij u in de buurt: zie gouden gids onder Mensendieck of Cesar oefentherapeuten of Assertiviteitstraining Aantal bijeenkomsten: 4 Wanneer: in het najaar Kosten: 40,-- voor een cursus overdag en 50,-- voor een avondcursus. Opmerking: Voor de cursus assertiviteit melden zich regelmatig meer mensen aan dan wij plaatsen kunnen. Is dat het geval, dan wordt u op een aanmeldlijst geplaatst en krijgt u bericht zodra er weer een nieuwe cursus start. Assertiviteitstraining op maandagavond in Terheijden. Assertiviteitsstraining op maandagavond in Zevenbergen. Assertiviteitstraining op een avond in Etten Leur. Assertiviteitstraining op de dag in Zevenbergen. Gespreksgroep voor mensen, die hun partner verloren hebben Een partner verliezen is zeer ingrijpend. Er breekt een periode aan van verdriet en eenzaamheid. U blijft achter met vragen. U moet allerlei zaken alleen oplossen. Dan is praten belangrijk. Voorafgaand aan de gespreksgroep vindt met iedere deelnemer een individueel gesprek plaats. De cursus is op de dag in Etten-leur. Aantal bijeenkomsten: 8 en 1 terugkombijeenkomst na een aantal maanden. Groepsgrootte: 8-10 personen Kosten: 35,00 Meer informatie: Marjolein Hamers maatschappelijk werker Stichting de Markenlanden T (0168) E I In de put, uit de put (18-60 jaar) De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die regelmatig last hebben van depressieve klachten, het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met hun depressieve klachten kunnen omgaan. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Lichte dagen, donkere dagen De cursus is bedoeld voor Turkse mannen en Turkse vrouwen, en Marokkaanse mannen en Marokkaanse vrouwen boven de 35 jaar die depressieve klachten hebben. Er zijn aparte groepen voor mannen en vrouwen van zowel de Turkse als Marokkaanse afkomst. Veertien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 15 voor leden en 20 voor niet-leden. Leven met een chronische ziekte De cursus is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met een (lichamelijke) chronische ziekte of aandoening, die actief willen leren hoe ze met hun beperkingen kunnen omgaan. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 40 voor leden en 50 voor niet-leden. Geen paniek! De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die last hebben van lichte/ matige paniekklachten en die actief willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 32 voor leden en 42 voor niet-leden. Cursus voor familieleden van jongdementerenden De cursus is bedoeld voor familieleden van mensen waarbij voor het 65ste levensjaar de diagnose dementie is gesteld. Acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 20 voor leden en 30 voor nietleden De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Groenhuysen en de Alzheimervereniging. Gespreksgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding In deze ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden na zelfdoding hun ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden en 15 voor nietleden. Omgaan met depressieve mensen De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan een depressie. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan schizofrenie. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Alsof je op eieren loopt De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis. Zeven bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 25 voor leden en 35 voor nietleden. Aandacht voor allochtone familieleden De cursus is bedoeld voor allochtone familieleden van Turkse en Marokkaanse mensen die kampen met een psychische ziekte. De cursus wordt gegeven door een Turkse of Marokkaanse hulpverlener en een ervaringsdeskundige van de Stichting Familieleden van Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden, 15 voor nietleden. Locatie: Bergen op Zoom of Roosendaal Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat voor de Preventieve Cursussen van GGZ WNB, T: (0164) of De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Voor alle cursussen geldt dat bij aanmelding een afspraak wordt gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders. Daarin krijgt u uitleg over de cursus en wordt samen met u gekeken of deze inderdaad aansluit bij uw verwachtingen. Nu in uw regio beschikbaar: behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Een behandeling die u thuis zelfstandig kunt uitvoeren met hulp van een coach. Als u denkt CVS te hebben overleg dit dan met uw huisarts. Uw huisarts kan vaststellen of u CVS heeft en u per verwijzen naar Wilt u meer weten over de behandeling vraag dan de informatiefolder aan door te mailen naar Geheugencursus Voor ouderen (vanaf ca. 55 jaar) die zélf merken dat ze dingen vergeten en die graag hun vermogen om dingen te onthouden zouden willen verbeteren. De cursus is niet bedoeld voor mensen met de diagnose dementie. Deze mensen zouden namelijk door de cursus onnodig sterk met hun vergeten geconfronteerd worden. Data: 8 bijeenkomsten: 2, 9 en 16 en 23 oktober; 6, 13, 20 en 27 november Tijd: vrijdagochtend uur. Plaats: Albertdonk 4 Roosendaal. Groepsgrootte: maximaal 12 personen. Kosten: leden van de Kruisvereniging 100,- niet leden 120,- Cursusleidster: Lena de Lange, gerontopsycholoog. Aan de deelnemers wordt gevraagd om thuis dagelijks te oefenen. Aanmelden bij de coördinator van het cursusbureau, mevr. Van Overveld. T: (0165) / Voor informatie over het cursusaanbod en aanmelden kunt u terecht bij de coördinator van het cursusbureau, Jeanette van Overveld, T: (0165) , E: Kijk voor het complete cursusaanbod op Grote ledenwerfactie In het najaar gaat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant een grote ledenwerfactie houden. De terugkeer van de wijkzuster zal daarin een grote rol spelen. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de invulling van de campagne. De kruisvereniging hoopt met de actie veel nieuwe leden te krijgen om zo nog steviger te staan in haar strijd voor de beste gezinszorg. 7 Uitgave september

8 Servicepakket De Kruisvereniging heeft voor haar leden een aantrekkelijk en uitgebreid servicepakket samengesteld, met kortingen die oplopen tot 50%. Het pakket wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het Kruisvenster. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen. Voor meer informatie: T: (0165) , of kijk op A Audicien Service Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 pakjes hoortoestelbatterijen twee pakjes gratis. Gratis verzendservice voor batterijen. 10% korting op gehoorbescherming. All Ears, Mill Hillplein 11, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: bij aankoop hoortoestel 1 jaar gratis batterijen*. Bij aankoop hoortoestel NovaSense (huismerkcollectie) 1 jaar gratis batterijen* en schoonmaakset. *(36 stuks per hoortoestel) Schoonenberg Hoorcomfort, St. Josephstraat 6, Bergen op Zoom, T: (0164) Schoonenberg Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46, Roosendaal, T: (0165) Autoaanpassingen Service Ledenvoordeel: 12,5% korting op autoaanpassingen, indien technisch mogelijk. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, T: (0167) B Bewegen & Sport Service Ledenvoordeel: gratis dagpas t.w.v. 16,- op afspraak, 10% korting op inschrijfgeld. Fitness First, Bastionweg 30, Bergen op Zoom, T: (0164) Fitness First, t Zand 3, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten. Parafit Healthcare, Albertdonk 8-12, Roosendaal, T: (0165) Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: Ledenvoordeel: 1e maand gratis sporten bij het afsluiten van een abonnement. Medisport, Voorsteven 32, Etten Leur, T: (076) F Fysiotherapie Service Ledenvoordeel: gratis 1e consult. Orhomedic Fysiotherapie, Ettingstraat 4, Roosendaal & De Boulevard-Noord 2, Bergen op Zoom, T: (0165) K Kapper Service Ledenvoordeel: over totaal van 10 behandelingen 10% korting. Werkgebied gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen Marjo, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom Marian Lakeman, T: Werkgebied gemeente Roosendaal Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Conny Luijks, T: Werkgebied Fijnaart Mieke van Leeuwen, T: Werkgebied Rucphen Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Werkgebied gemeente Woensdrecht Mante Tessa Vriens, T: (0164) Werkgebied gemeente Halderberge Libo Hairfashion, T: Kleding & Foundation Service Ledenvoordeel: 10% korting op de aangeschafte damesmode en foundation. Beauty Mode, Kalsdonksestraat 176, Roosendaal, T: (0165) Klussen Service Ledenvoordeel: geen voorrijkosten. Fixet Klusmarkt, Westvoorstraat 10, Dinteloord, T: (0167) O Opticien Service Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. Brabant Optiek, Raadhuisstraat 5 in Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 10% korting op het volledige assortiment. Gratis haal en brengservice, na telefonisch overleg. Van der Ham Optiek, Nieuwe Markt 42 te Roosendaal, T: (0165) Van der Ham Optiek, Stationsstraat 12 te Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: leden krijgen 10% korting op alle aangeschafte brillen & lenzen. Mol Brillen, Markt 17/21 in Oudenbosch, T: (0165) Ledenvoordeel: Gratis montuur uit de basiscollectie of 10% korting op design montuur bij aankoop van krasvaste super ontspiegelde glazen. Van der Ham brillen, Noord Haven 64 te Zevenbergen, T: (0168) Orthopedie Service Ledenvoordeel: Leden krijgen 15,- korting op comfort schoenen & 10,- korting op inlegvoorzieningen. Wellness Comfort Shoes by Van der Linden, Raadhuisstraat 57, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op comfortschoenen bedoeld voor inleg steunzolen. Taalman Schoenservice, Wassenaarstraat 19, Bergen op Zoom, T: (0164) P Pedicure Service Ledenvoordeel: 50% korting op de 10e behandeling. Als het niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Lid van Provoet. (A= ambulant) Werkgebeid gemeente Tholen: (A) Pedicure Jeanette, Steenbergen, T: Werkgebied gemeente Woensdrecht: (A) Voeten & Meer, Ossendrecht, T: (0164) (A) Marlies Jansen, Hoogerheide, T: (0164) Jolanda Hoeks, T: (0164) Werkgebied gemeente Roosendaal: (A) Hilda Nollen, Roosendaal, T: (0165) Marja de Vogel, Roosendaal T: (0165) , (A) Angelique Reijnders, Roosendaal, T: (0165) (A) Margot van Paasschen, Roosendaal, T: (0165) Werkgebied gemeente Moerdijk: Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Rian van Laarhoven, Fijnaart, T: (0168) (A) Hennie Visser Voetenverzorging, Standdaarbuiten, T: (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied Oudenbosch, Oud Gastel: (A) Cindy Verschuren, T: Werkgebied gemeente Rucphen: Trinette Besemer, Sprundel, T: (0165) t Voetenhuys, Roosendaal, T: , (0165) (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied gemeente Halderberge: Joyce Lazeroms, Bosschenhoofd, T: (0165) , Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Monique s Voetenexpress, Bosschenhoofd, T: Werkgebied Steenbergen: (A) Pedicure Jeanette, Steenbergen, T: (A) Chrissie s Pedicure, Steenbergen, T: Miranda den Boer, Dinteloord, T: (0167) (A) P. Geertse, Steenbergen, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom: (A) Angelina Berben, Bergen op Zoom, T: , (0164) (A) Marlies Jansen, Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 1,50 korting op elke behandeling. (alleen bij Instituut Joëlle). (A) Instituut Joëlle, Oudenbosch, T: Podologie service (fysiotherapeutisch benaderd): Ledenvoordeel: 25% korting op loopopname d.m.v. film met inclusief beoordeling en advies bij problemen tijdens ADL en sport. t Patronaat, Slotweg 10, Lepelstraat, T: (0164) S Scootmobielen Service: Ledenvoordeel: 15% korting op aanschaf van een scootmobiel. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord,T: (0167) Sportmassage Service (ook voor niet sporters): Ledenvoordeel: 50% korting op de zes de behandeling. Bel voor een afspraak. Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Ron Nederhand, (massagetherapeut), T: Gemeente Steenbergen: Annemiek Zwiep, T: T Tandprothetische Service: Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro korting op de eigen bijdrage. Klaassen mondzorg totaal, Ravelstraat 5, Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 20 euro korting op de eigen bijdrage en een gratis Fitty Dent zakje. Zorgcentrum Kunstgebit, Boerhaaveplein 9, Bergen op Zoom, T: (0164) Therapeutische & elastische kousen Service: Ledenvoordeel: Bij aanschaf van artikelen die behoren tot de productgroep Therapeutische & Elastische kousen en niet worden vergoedt door de zorgverzekeraar ontvangen leden 15% korting. TimmersMedizorg, Kade 51 in Roosendaal, T: (0165) Tuin Service: Ledenvoordeel: Exclusief voor de leden een gereduceerd tarief op een voorjaarsen najaarsbeurt. WVS Groep Groenvoorziening, T: (0165) V Voetreflexzone therapie service: Ledenvoordeel: 10% korting op een voetreflex therapie behandeling. Gemeente Woensdrecht: Lia van Gastel, praktijk in Hoogerheide, T: (0032) , mob. (0031) Gemeente Bergen op Zoom: Ria Hermans, (0165) Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Yvonne Vijverberg, T: (0165) Z Zorgreizen service: Ledenvoordeel: de kruisleden ontvangen 5% korting op de reissom. Bestel nu gratis de reisbrochure, De reizen worden verzorgd door Zorgreizen Lindetours, T: (045) Zwem service: Ledenvoordeel: De kruisleden betalen geen inschrijfgeld. Zwembad De Stok, De Stok 1 te Roosendaal, T: (0165) Kijk voor meer informatie over het servicepakket op Uitgave september

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2012 Jaargang 14, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De wijkzuster en de

Nadere informatie

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Hoort, zegt het voort!

Hoort, zegt het voort! Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Hoort, zegt het voort! Gehoorproblemen kunnen je leven vergallen, maar er is iets aan te doen Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

We spelen in het land van de Blauwe Vogels

We spelen in het land van de Blauwe Vogels MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz

Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz pluz is de ledenservice van De Friese Wouden 088 512 1000 www.pluzzorg.nl advertentie HMC, voor krukken, rollators en meer. 10 %korting * op alle

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie