Wijkzuster staat in de startblokken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkzuster staat in de startblokken"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2009 Jaargang 11, nr. 3 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 2 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden Terugkeer wijkzuster enthousiast onthaald Kruisvereniging is nu in voorbereidingsfase Wijkzuster staat in de startblokken Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van de wijkzuster die de Regionale Kruisvereniging West-Brabant voor de zomervakantie aankondigde. Na een opvallende campagne in juni met als slagzin Wij willen de wijkzuster terug vinden de plannen van de kuisvereniging niet alleen gehoor in Den Haag, maar ook bij de provincie. Pagina 3 West-Brabantse kruisverenigingen luiden noodklok bij gemeenten Actie-poster verlengd!!! Waarom bent ú lid? Pagina 4 Wij willen de wijkzuster terug Pagina 5 Staatssecretaris benoemd tot ere-wijkzuster Waarom bent ú lid? Pagina 6 Demonstratieavond - infra-rood cabine Hulp voor mensen die hulp uit de weg gaan Pagina 7 Cursusaanbod Grote ledenwerfactie Pagina 8 Servicepakket Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessaïn Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: mevr. J. van Overveld Steenbergen: dhr. R. Blok De terugkeer van de wijkzuster die de Regionale Kruisvereniging West-Brabant (RKV) in juni aankondigde, is bijna daar. De oriëntatie is afgerond, de kruisvereniging is nu druk doende met de voorbereidingsfase. In oktober of november hoopt ze het startschot te kunnen geven van de eerste pilot. Na een opvallende publiciteitscampagne in juni met als slagzin Wij willen de wijkzuster terug wordt er nu achter de schermen hard verder gewerkt aan de voorbereidingen van die terugkeer. De plannen komen in het kort hierop neer. De gezinszorg moet volgens de kruisvereniging weer terug in de buurt. De kruisvereniging wil daarom per kern of wijk een zorgteam met een vaste wijkverpleegkundige en vaste verzorgenden en hulpen. Zij nemen in samenwerking met de huisarts(en) de totale gezinszorg voor hun rekening. Met korte communicatielijnen en eigen verantwoordelijkheid van het team voor het signaleren, inzetten en uitvoeren van de noodzakelijke zorg. De zorgteams gaan samenwerken met de huisartsen, zorgaanbieders, gemeenten en betrekken ook netwerken van informele steun als vrijwilligersorganisaties en seniorenraden. Deze aanpak gaat uit van een inhoudelijke visie op zorg die gebaseerd is op waarden van solidariteit, duurzaamheid en persoonlijke aandacht. Henk van Tilborg, voorzitter van de RKV: Het is een aanpak die versnippering en bureaucratisering voorkomt. Wij willen als kruisvereniging niet zelf zorg gaan aanbieden, maar de zorgorganisaties uitnodigen om met wijkgerichte zorg aan de wensen van onze leden tegemoet te komen. Wij willen de regie gaan voeren en zo de vinger aan de pols houden dat er inderdaad zorg op maat geleverd gaat worden. instemming De kruisvereniging heeft in de fase van oriëntatie met vele instanties gesproken en daarbij instemming gevonden voor haar plannen. Zo zijn er onder meer gesprekken geweest met het ministerie van VWS, het zorgkantoor, de provincie, gemeenten in West-Brabant, de huisartsenkring West-Brabant, het Verwey-Jonker Instituut, ZonMW en ILC Zorgvoor Later. Ook is informeel gesproken met staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarin ze door Van Tilborg benoemd werd tot ere-wijkzuster (voor een verslag van deze bijeenkomst zie elders in deze Kruisvenster). provincie positief De kruisvereniging heeft begin september nog een gesprek gevoerd met ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie die de jaarlijkse 10 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige gaat verdelen. Einde september hoort de RKV of een deel van die gelden uit Den Haag naar de kruisvereniging komt om langs deze weg de wijkzuster in een klap stevig neer te zetten. Van Tilborg: We hebben projectvoorstellen ingediend om te kunnen starten met een flink aantal wijkzusters. Dan zetten we in een keer de wijkzuster stevig op de kaart. We zouden eigenlijk al in augustus uitsluitsel krijgen, maar de besluiten rond de toekenning van de projecten is helaas uitgesteld tot einde september. De kruisvereniging heeft daarnaast nog andere ijzers in het vuur voor ondersteuning. Zo zijn er gesprekken gaande met het zorgkantoor. En heeft de Provinciale raad voor de volksgezondheid en maatschappelijke zorg in Noord-Brabant (PRVMZ) een positief advies uitgebracht aan de provincie Noord-Brabant over de wijkzusterplannen van de kruisvereniging. Kern van het advies is om de provincie en de PRVMZ een ondersteunende rol te laten spelen in de uitvoering. Van Tilborg: We staan te trappelen van ongeduld. Hopelijk kunnen we op kort termijn de voorbereidingsfase afsluiten en starten met de uitvoering. Uitgave september

2 Jaaroverzicht 2008 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden De Regionale Kruisvereniging West-Brabant maakt zich daadwerkelijk sterk voor goede zorg en welzijn. Als kritische partner in de zorg, als belangenbehartiger voor haar leden en als initiatiefnemer. In totaal zijn er zo n contacten geweest met de leden. Zo profiteerden ruim 1500 leden van de kortingen van het servicepakket, werden bijna mensen geholpen om hun weg te vinden in de zorg, organiseerden plaatselijke afdelingen diverse projecten en werd een steunpunt pgb opgericht. Dat blijkt uit het jaarverslag over Wie naar het jaar 2008 kijkt, hoeft niet meer te twijfelen aan het bestaansrecht van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant. De kruisvereniging heeft zich daadwerkelijk sterk gemaakt voor goede zorg en welzijn in West-Brabant. Als leidraad diende de wensenlijst van de Algemene Ledenvergadering van december 2007, waarmee het beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Een lijst die voortgekomen is uit de 26 plaatselijke kruisverenigingen en die de stem vertegenwoordigen van de huishoudens die lid zijn van onze vereniging. Zo onderzocht de kruisvereniging de praktijk van de wmo in West-Brabant. Het rapport met de schokkende conclusie dat het met die maatschappelijke ondersteuning niet goed gaat, trok zelfs landelijke aandacht. En we hebben dat rapport niet in een la gestopt, maar zijn er mee aan de slag gegaan. Zo nam de kruisvereniging het initiatief om met een aantal zorgaanbieders in West-Brabant een beter regionaal netwerk voor ouderen op te zetten. Er is subsidie voor aangevraagd bij het Nationaal Programma Ouderenzorg, van het ministerie van VWS. De plannen worden gesteund door de negentien West-Brabantse gemeenten. Leden van de kruisvereniging kampen ook met het persoonsgebonden budget (pgb), zo bleek op de Ledenvergadering in december Er zijn veel vragen over en ook problemen. Daarom opende de kruisvereniging in 2008 een steunpunt pgb, waar de leden terecht kunnen voor advies en informatie. Bij het steunpunt werd in de eerste maanden al veelvuldig aan de bel getrokken. Er werd geholpen bij het aanvragen en verlengen van een pgb, en problemen werden opgelost en aangekaart bij de verantwoordelijke instanties. Want er bleek ook het een en ander flink mis te gaan. Ook hier ligt in de komende tijd nog veel werk voor de kruisvereniging. Want de leden van de kruisvereniging zijn en blijven het uitgangspunt voor het handelen. Het enige wat telt is dat we solidair met elkaar in West-Brabant pal staan voor goede zorg en welzijn. Een belangrijke stap daarin is de terugkeer van de wijkzuster. Die roep om met deze zuster de menselijke maat in de zorg terug te brengen, klonk in de Algemene Ledenvergadering. Nu, zij komt terug, in Zie elders in deze Kruisvenster. cursussen Ook is in 2008 hard gewerkt aan het ontwikkelen van diensten en producten die aansluiten op de behoeften van de leden. De plaatselijke afdelingen organiseerden lokaal diverse projecten voor de leden, zoals gezondheidsmarkten en themabijeenkomsten. Leden van de kruisvereniging konden ook gezondheidscursussen volgen, met aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 30 procent. De cursussen organiseert de vereniging met zorgpartners in de regio. De cursussen Leren masseren en Nordic Walking waren het populairste. De kruisvereniging stond ook de burgers terzijde in de zorg. Zo namen leden en niet-leden contact op met het verenigingsbur-eau voor informatie op het gebied van zorg. In 2008 heeft het verenigingsbureau ruim mensen geholpen om hun weg te vinden in de zorg. servicepakket Daarnaast werkt de kruisvereniging voor haar servicepakket samen met onder andere opticiens, audiciens, kappers, pedicures, bewegen & sport, orthopedische winkels. Zij bieden de leden een korting op vertoon van de lidmaatschapskaart, bijvoorbeeld op brillen, gehoorapparaten en tandprotheses. In 2008 maakten 1465 mensen gebruik van het servicepakket. Toppers waren de servicediensten kapper, orthopedie en opticien. zorgwinkels Bij Zorgwinkel Medicura in Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen de leden terecht voor uitleen, verhuur en aankoop van gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen. Naast de gratis uitleen krijgen de leden standaard op alle artikelen 15% korting en 15% korting op het huren van hulpmiddelen. Iets meer dan 9000 mensen leenden hulpmiddelen. Ruim 9000 mensen belden de Zorgwinkel voor informatie. samenwerkingspartners Behalve met Medicura werkt de Regionale Kruisvereniging op verschillende gebieden samen met diverse andere partners in de regio. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze partners staat bij het aangaan van die samenwerking voorop. Ook dit jaar zijn er weer samenwerkingspartners bijgekomen. VERMIST Jaarverslag 2008 Terugkeer wijkzuster enthousiast onthaald De aankondiging dat de Kruisvereniging de wijkzuster gaat terugbrengen, heeft veel reacties onder de leden losgemaakt. Het verenigingsbureau ontving vele s met steunbetuigingen. Hieronder volgt een bloemlezing uit de reacties. Meer zorg voor DE ZORG is goed voor ons allen. Er zijn zo veel mensen, jong en ook op leeftijd, eenzaam. Daar kan de wijkzuster veel steun aan geven. Zo n zuster is soms voor hulpbehoevende mensen het enige contact dat ze hebben. Geef ze dat terug. Ik steun deze actie, vooral ook omdat ik zelf in de zorg werk. Wij willen de wijkzuster terug. Dan heb je maar te maken met één of hooguit twee personen en niet meer. Ik vind de wijkzuster een onmisbaar iemand. Ik ben blij dat ze terug gaat komen. Eindelijk krijgt de zorg haar zo belangrijke menselijke sociaal tastbare gezicht terug, in de persoon van de vertrouwde wijkzuster. Weg met de geldverslindende organisaties waar het geld niet bij de juiste personen terecht komt. Ik ben verpleger in een verpleeghuis. Ik zie dat de zogenoemde overhead, zeker in de thuiszorg, veel te zwaar drukt op de zorg waarom gevraagd wordt. Met de stopwatch wordt in de gaten gehouden dat er vooral geen tijd verloren gaat aan onzinnige zaken zoals een luisterend oor of wat vriendelijke aandacht aan een hulpbehoevende mensenziel. Marietje komt u wassen. Klazina komt uw steunkousen aantrekken. En Klaas komt u vanavond snel in bed rollen. De weegschaal is te ver doorgeschoten. Er zijn teveel overheadsfunctionarissen gekomen. Ik hoop dat het boerenverstand weer de overhand krijgt. Minder overhead, meer zorg. Ik steun jullie omdat ik genoeg narigheid om me heen zie van mensen die hulp nodig hebben. De wijkzuster had nooit afgeschaft mogen worden. Goede actie. Een wijkverpleegster is heel goed, zij is voor de mensen persoonlijker en zij leert haar patiënten ook beter kennen. Goed plan! Het zou een heleboel narigheid kunnen voorkomen als de wijkzuster weer terugkomt. Vele ouderen kunnen dan altijd terecht bij de wijkzuster en de wijkzuster kan de mensen ook een beetje in de gaten houden of alles wel goed gaat, ook met het medicijngebruik. Op die manier kun je hulp bieden die een mens verdient in het leven. 2 Uitgave september

3 Zorgen om hulp bij het huishouden West-Brabantse kruisverenigingen luiden noodklok bij gemeenten De nieuwe wmo-aanbestedingen voor Hulp bij het Huishouden staan voor de deur. Aanleiding voor de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en Kruisvereniging Mark en Maasmond om de gemeenteraden en wmo-adviesraden van hun twaalf gemeenten een brief te sturen waarin zij hun zorgen uiten over de toekomst van deze hulp. Hoewel hun leden tot nu toe tevreden zijn over deze hulp, beginnen zij zich toch zorgen te maken. Komt hun vertrouwde zorg niet in gevaar? ROOSENDAAL Als grootste klantenvertegenwoordigers uit de regio hebben de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en Kruisvereniging Mark en Maasmond de gemeenteraden en wmo-adviesraden van hun twaalf gemeenten een brief gestuurd waarin zij de noodklok luiden over de hulp bij het huishouden in het kader van de wmo. Voorzitter Henk van Tilborg van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant: Onze leden zijn tot nu toe heel tevreden over de levering van hulp bij de huishouding door de zorgorganisaties uit de regio. De klanttevredenheid is hoog, hoger dan in de rest van Nederland. Maar onze leden beginnen zich toch zorgen te maken nu er nieuwe aanbestedingen aan gaan komen. Komt hun vertrouwde zorg niet in gevaar? zorgelijke ontwikkeling Kern van de brandbrief is dat een oproep wordt gedaan een halt toe te roepen aan de volgens de kruisverenigingen uit de hand gelopen marktwerking. Van Tilborg: Want toch zijn ook hier de tarieven veel te laag geweest en hebben zorgorganisaties diep in de reserves moeten tasten. De gevolgen zag je bijvoorbeeld in Oosterhout. Daar schreven bij de aanbestedingen alleen schoonmaakbedrijven in omdat de tarieven te laag waren voor de zorgorganisaties. Gelukkig heeft Oosterhout die aanbesteding nu ingetrokken en is ze zich aan het herbezinnen. Wij zien, onze leden zien ook de trend ontstaan dat schoonmaakbedrijven de hulp bij het huishouden overnemen van zorgorganisaties. Zo besloot tante Louise in Bergen op Zoom die hulp van de hand te doen aan een schoonmaakbedrijf, wat tot een regen van klachten bij de Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft geleid, aldus Van Tilborg. Hij noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Het gevolg is dat hulp bij de huishouding niet langer zorg is, maar schoonmaak. Wij vinden dat onze leden die deze hulp hebben, wat vaak het begin is van een toenemende zorgvraag, recht hebben op zorg en niet op schoonmaak. Wij vrezen dat dit in toenemende mate gaat gebeuren. Het gevolg is dat hulp bij de huishouding mogelijk voor een groot deel buiten de zorgketen komt te staan. Die knip is slecht, want er wordt niet meer gesignaleerd, er komen weer meer verschillende mensen van verschillende instellingen over de vloer. Terwijl de kracht van zorgorganisaties is dat zij alle vormen van zorg kunnen bieden en er afstemming van zorg plaatsvindt. reactie gemeenten In een reactie schrijft de stuurgroep intergemeentelijke samenwerking wmo regio westelijk Noord-Brabant dat de kruisverenigingen met de brief een sfeer van onnodige onrust scheppen. De gemeenten laten weten de zorg te delen en in goed overleg met thuiszorginstellingen en andere aanbieders ervoor te zorgen dat er een kwalitatieve zorg op maat geleverd kan worden die past bij onze financiële mogelijkheden. De stuurgroep schrijft verder dat de huidige prijsstelling niet tot onoverkomelijke financiële problemen heeft geleid bij het merendeel van de thuiszorginstellingen waar wij nu contracten mee hebben. Ook de ongerustheid over de inzet van schoonmaakbedrijven delen de gemeenten niet. Ook bij schoonmaakbedrijven werken mensen die niet alleen het werk centraal stellen maar vanuit hun mens zijn beslist aandacht kunnen hebben voor sociale aspecten. Wij zien daarom geen problemen met betrekking tot de signaleringsfunctie vanuit de schoonmaakbedrijven. Ook de staatssecretaris heeft in haar beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer dit antwoord gegeven, aldus de stuurgroep. Daar zijn wij het dus niet mee eens, aldus Van Tilborg. Wij willen met de brief een signaal afgeven over de toekomst. Die baart ons zorgen. Die baren onze leden zorgen en dat hebben ze ons laten weten. Vanuit die zorg onder onze leden zijn we dan ook in actie gekomen. Want als de gemeenten op de ingeslagen weg van het inhuren van schoonmaakbedrijven blijven doorgaan, kan dit tot ernstige gevolgen leiden. Immers, door die opstelling wordt de inzet van de wijkzuster ernstig belemmerd omdat de signaleringsfunctie van verandering van de zorgvraag die nu gebeurt door de thuiszorg gaat ontbreken. Hopelijk gaan de gemeenten en wmo-raden onze bezorgdheid ook echt delen en actie ondernemen om de door ons geschetste ervaringen en verwachtingen te voorkomen. Beide kruisverenigingen vertegenwoordigen samen leden, dat zijn ongeveer burgers. Dat is geen klein stemmetje wat maar wat roept. Henk van Tilborg: Onze leden hebben recht op zorg en niet op schoonmaak. Wij willen de wijkzuster terug U ook? Ga naar nl, print de actieposter uit, hang deze de komende weken achter uw raam en zorg dat de poster duidelijk zichtbaar is vanaf de straat. Daarmee strijdt u met ons mee en maakt u bovendien kans op prachtige prijzen*: - Hoofdprijs: een geheel verzorgd weekend Disneyland Parijs voor 4 personen. - Zes extra prijzen: gratis toegangskaart voor De Efteling (Kaatsheuvel) voor 4 personen. Actieposter verlengd!!! Doe mee en win Een speciaal team rijdt de komende weken bij u door de wijk om te kijken bij wie de actieposters hangen. Het team kiest uit alle deelnemers van de posteractie één winnend adres. Uitslag De uitslag van de raamposteractie maken wij bekend in de volgende editie van Kruisvenster en op Daar leest u ook meer over onze strijd voor de beste gezinszorg. *)Deze actie loopt t/m 1 november 09. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Waarom bent ú lid? Mevrouw Hagenaars uit Bergen op Zoom: We waren altijd lid van het Witgele Kruis. Op een gegeven moment ging dat op in de thuiszorg. Toen hield het lidmaatschap ook op. Maar mijn man heeft ons nu weer aangemeld. Onze buurman was ernstig ziek en die huurde allemaal hulpmiddelen van de kruisvereniging. Dat leek ons ook wel handig en verstandig. Je weet maar nooit wat de toekomst brengt. Je kunt maar alvast voorbereid zijn, toch? Als we mettertijd een ander nodig hebben, zijn we in ieder geval al lid. Daarom vonden wij het verstandig om ons weer aan te sluiten bij de kruisvereniging. Uitgave september

4 Kruisvereniging voerde opvallende campagne Wij willen de wijkzuster terug De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft zich in juni flink van zich laten horen en vooral laten zien. Er werd een opvallende campagne gevoerd voor de terugkeer van de wijkzuster. Her en der verschenen er mysterieuze posters en uiteindelijk was er zelfs de wijkzuster in levenden lijve. Een terugblik. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant pleit al geruime tijd voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige. De kruisvereniging voerde daarom in juni campagne om hier aandacht voor te vragen en om mensen te bewegen zich aan te sluiten bij de strijd voor die terugkeer. Het thema van de campagne luidde: WIJ WILLEN DE WIJKZUSTER TERUG. De campagne kende drie delen. Stap voor stap werd duidelijk wat de boodschap van de campagne is en wie de afzender. De aftrap was het ophangen van posters in West-Brabant, met daarop het silhouet van een onbekend persoon en daarboven de kreet: Vermist. Zonder afzender. Het doel was dat voorbijgangers zich gingen afvragen wie is dit, wie wordt er vermist. In de week erna maakte het silhouet plaats voor een tweede poster, die veel op de eerste leek. Over de silhouet hing de volgende tekst: ZORG dat ze weer THUIS komt! Vanaf dat moment maakten ook de wijkzusters levend hun entree in de campagne. Acteurs gekleed in wijkverpleegsterspakjes trokken in teams erop uit. Ze bezochten evenementen, winkelstraten en stadsen dorpscentra. Ze deelden flyers uit aan het publiek met daarin uitleg over de actie en een oproep om naar te gaan om zich aan te sluiten en meer informatie te raadplegen. Zo bezochten de wijkzusters onder meer het beachvolleybaltoernooi in Bergen op Zoom, een antiekmarkt en de halve marathon in Roosendaal, vliegveld Seppe en de kermis in Etten-Leur. De actie leverde veel spontane en positieve reacties op. Mensen deden op straat bij de wijkzusters hun verhaal over de zorg. Over hun eigen ervaringen of die van familie of kennissen. De teneur van de reacties was dat de mensen zich zorgen maken om de zorg. En ze zien allemaal graag de wijkzuster terugkeren. Intussen werd de tweede poster overal vervangen door een nieuwe, derde poster. Het silhouet maakte plaats voor een echte wijkverpleegster met het logo van de kruisvereniging. Daarmee werd eindelijk de boodschap duidelijk en wie de afzender is. De mensen werden via de poster ook opgeroepen om naar www. dekruisvereniging.nl te gaan en zich aan te sluiten. Veel leden hebben dat gedaan en op de website ook een reactie achtergelaten. Zie elders in deze Kruisvenster een bloemlezing uit de steunbetuigingen. In het najaar volgt een nieuwe campagne, een ledenwerfactie waarin de wijkzuster ook weer centraal staat. 4 Uitgave september

5 Op 16 juli werd staatssecretaris Jet Bussemaker symbolisch benoemd tot erewijkzuster door de Regionale Kruisvereniging West Brabant (RKV) om haar inzet voor de terugkeer van de wijkzuster. Ze kreeg een zusterkapje uit handen van RKV-voorzitter Henk van Tilborg. Dat gebeurde in het Amsterdams Willem Dreeshuis, te midden van een groot aantal sympathiserende bewoners. Bussemaker ondersteunt plannen kruisvereniging Staatssecretaris benoemd tot ere-wijkzuster Staatssecretaris Bussemaker (volksgezondheid, welzijn en sport) vindt dat de wijkzuster haar plek in de gezinszorg terug moet krijgen. Ze ondersteunt dan ook van harte het initiatief van Regionale Kruisvereniging West-Brabant (RKV) die er van alles aan doet om de wijkverpleegkundige weer een prominente rol in de buurt te geven, zodat mensen voortaan de zorgkwaliteit krijgen die ze wensen en waar ze recht op hebben. Eerder al, in een interview met Kruisvenster, schaarde de staatssecretaris zich met enthousiasme achter het initiatief van de RKV. De integrale aanpak van de Regionale Kruisvereniging zou een voorbeeld voor anderen kunnen zijn. De thuiszorg zit gevangen in beleid en bureaucratie, sprak Henk van Tilborg tijdens de ceremonie. Gemeenten. zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken de dienst uit. Intussen worden verplegers, verpleegsters en mantelzorgers met handen en voeten gebonden aan starre regels, strikte tijdschema s en commerciële belangen. Deze vakmensen kunnen veel meer, maar mogen dat simpelweg niet. Bussemaker sloot zich daarbij aan. Ze wil de lokettenstructuur van de grote thuiszorg-bedrijven doorbreken. De oren en de ogen van de wijkzuster moeten in de buurt terugkomen, aldus de staatssecretaris. De bewindsvrouw trekt de komende jaren extra geld uit voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige in ons land. Ze De kroning van de staatssecretaris - Henk van Tilborg (re) spreekt Jet Bussemaker toe. stelt 10 miljoen per jaar beschikbaar om zoveel mogelijk projecten op te zetten om de wijkverpleegkundigen in de wijk terug te krijgen. Met de financiële impuls wil de staatssecretaris de thuiszorg stimuleren meer integraal lokaal te werken. Daarin moet de professional centraal staan en minder sturing van bovenaf plaatsvinden. Ere-wijkzuster Jet Bussemaker: De ogen en de oren van de wijkzuster moeten in de buurt terugkomen. Waarom bent ú lid? Mevrouw Frijters uit Oudenbosch: Ik hoorde van een tante van mij dat je allerlei kortingen kon krijgen bij de Kruisvereniging. Ik ben verzekerd bij CZ en op die ziektekostenpremie kon je dus ook korting krijgen. Nou, dat leek me wel wat. Dat is de hoofdreden geweest om lid te worden. Ik had eerder wel eens over de kruisvereniging gehoord, maar ik hield me er niet zo mee bezig eigenlijk. Nu ik lid ben, krijg ik dus ook dat ledenblad Kruisvenster. Een prettig leesbaar blaadje, met interessante informatie. Ook staan daar kortingen in en al die servicediensten overzichtelijk bij elkaar. Mevrouw De Bakker uit Bergen op Zoom: Mijn moeder is al vele jaren lid. Ze Bussemaker in gesprek met Henk van Tilborg (li) en Frans Fakkers (re) van de kruisvereniging. ondervindt er veel plezier van. Ze leent en huurt regelmatig hulpmiddelen. Dat werkt perfect. De middelen zijn goed en schoon en je krijgt op tijd bericht wanneer je ze ook alweer terug zou brengen. Dan vergeet je dat tenminste niet. Omdat ik binnenkort geopereerd moet worden en misschien ook een en ander nodig heb, dacht ik: ik word ook lid. Maar ik vind sowieso dat deze kruisvereniging moet blijven. Ze doen veel voor een goede zorg. Zoals nu ze de wijkzuster terug wil brengen. Dat moet ook. De herkenbaarheid en vertrouwdheid van zo n zuster is zo belangrijk voor als je zorg thuis krijgt. Niemand zit te wachten op 6 of 7 verschillende mensen per week over de vloer. Frans Fakkers geeft de staatsecretaris uitleg bij de posters van de RKV-campagne Wij willen de wijkzuster terug. Uitgave september

6 demonstratieavond - infra-rood cabine Verbetering van de huid, stimulering van de bloedcirculatie en vermindering van spierspanning en stijfheid. Dat en nog meer gezondheidseffecten levert de doordringende warmte van infrarood op. Recent hebben de Medicura Zorgwinkels de infrarood gezondheidscabines van Infra Smart in het assortiment opgenomen. Gezond genieten De infrarood die wij produceren via onze gezondheidscabine staat gelijk aan die van de zon, vertelt Marc Pijpers, eigenaar van Infra Smart. In onze cabines gebruiken we Incoloy-elementen. Behalve dat deze elementen een lange levensduur hebben en veilig zijn, liggen de stralen van deze elementen het dichtst bij de stralen die het menselijke lichaam zelf uitstraalt. Infrarood is energiewarmte die 40 mm het lichaam binnendringt en die voor ongeveer tachtig procent in lichaamswarmte wordt omgezet. Dat zorgt voor verwijding van de bloedvaten waardoor je een betere doorbloeding krijgt en een betere verdeling van de zuurstoftoevoer, tot in de haarvaten toe. Ook de afvoer van afvalstoffen verloopt beter. Medisch is bewezen dat het ook een gunstige uitwerking heeft bij mensen met klachten als spierpijn en gewrichtspijnen, reuma of met huidziektes als eczeem of psoriasis. Het is gezond en, zeker zo belangrijk, vooral genieten. 30 cent Een infrarood cabine vraagt maar weinig ruimte (vanaf één vierkante meter) en is gemakkelijk te plaatsen. Gebruiksklaar is de cabine al door eenvoudigweg de stekker in het stopcontact te steken. De kleinere cabines gebruiken daarbij niet meer stroom dan een gewone stofzuiger. Anders gezegd: een half uur in de cabine kost slechts 30 eurocent aan stroom. Voordelen infrarood Er zijn diverse voordelen ten opzichte van de traditionele sauna. De opwarmtijd is vele malen korter, de gebruikte energie veel minder - slechts 15% tot 30% - en omdat de temperatuur veel lager kan zijn dan in een traditionele sauna is de infraroodcabine geschikt voor een hele grote groep gebruikers. Oudere mensen en bijvoorbeeld astmapatiënten kunnen er meestal zonder problemen gebruik van maken. De warmte van de infraroodcabine wordt makkelijker door het lichaam opgenomen via de huid en is daarom zeer stimulerend voor de doorbloeding van spieren en de rest van het lichaam. Kom naar de demonstratieavond op 29 oktober a.s. Wilt u meer weten kom dan vrijblijvend naar de informatieavond op 29 oktober 2009 bij de Kruisvereniging, Albertdonk 4 te Roosendaal. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de infrarood en het gebruik van deze gezondheidscabines. Meld u aan via nummer (088) infrarood cabine Leden van de Kruisvereniging profiteren van 15% korting op de infrarood cabines! Zorgwinkels Medicura Kade 51 - Roosendaal - tel: (088) Antwerpsestraat Bergen op Zoom - tel: (088) Het Eropaf-team van Traverse Roosendaal zoekt zorgmijders op Hulp voor mensen die hulp uit de weg gaan Wie zich in de gemeente Roosendaal zorgen maakt over familie, buurtbewoners of kennissen kan contact zoeken met het Eropaf- team. Dat gaat dan op huisbezoek en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor de mogelijke problemen. Het team is succesvol. Dat blijkt na een jaar proefdraaien. Het project wordt daarom voortgezet. ROOSENDAAL Mensen maken zich soms zorgen wanneer zij ernstige problemen als eenzaamheid, ziekte of verwaarlozing en vervuiling bij iemand zien. Zeker als die persoon geen hulp vraagt, maar waarvan je denkt dat hij of zij dat wel nodig heeft. Je wilt dan toch graag iets doen om te voorkomen dat de situatie verslechtert of in het ergste geval uit de hand loopt. Dan kun je dus ons bellen en dan gaan wij eropaf. Dat zegt Hilde Martens. Zij is een van de drie medewerkers van het Eropaf-team dat sinds vorig jaar in Roosendaal actief is. Eerst als proef in de wijk Westrand, vanwege het succes nu structureel voor heel de gemeente Roosendaal. Het team is een samenwerking van Traverse, de instelling voor maatschappelijk werk, Aramis Allee Wonen en GGD West-Brabant. Martens: We krijgen meldingen binnen van buren, de politie, familie, kennissen, de woningcorporatie, de school, noem maar op. Zij maken zich zorgen en vragen of we eens willen gaan kijken. Na de tip gaat het team op huisbezoek, bespreekt de situatie en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen. Wij zijn een tussenschakel naar professionele hulp. Dat kan dan de GGZ- Westelijk Noord-Brabant zijn, de huisarts of bijvoorbeeld schuldsanering. Wij duwen mensen eigenlijk richting passende hulp. vertrouwen krijgen Sinds het team actief is zijn er ongeveer honderd mensen geholpen. Dat gaat niet altijd even makkelijk, vertelt Martens: Het kost soms dagen om met iemand contact te krijgen. Praten door de brievenbus, telkens opnieuw aanbellen. Het gaat er ons in eerste instantie om vertrouwen te wekken. We staan niet gelijk klaar met hulp. We willen over de problemen in gesprek komen en hen uiteindelijk mogelijke oplossingen aanbieden. Meestal lukt dat wel. Maar als mensen echt geen hulp willen en ze geen overlast geven, dan kunnen we eigenlijk niks doen. Martens en haar collega s gaan altijd binnen twee weken na een melding eropaf. Aan de tipgever wordt ook altijd gemeld dat er actie is ondernomen. En met degene die ze hulp geboden hebben, houden ze ook nog altijd even contact. Martens: We bellen na een tijdje om te vragen hoe het gaat. Of we fietsen er even langs. Dat stellen de mensen op prijs. Contact Maakt u zich zorgen om iemand? Bel het regionale meldpunt van de GGD West- Brabant (076) of bel met Traverse IN DE PRAKTIJK Hilde Martens van het Eropaf-team. Het Eropaf-team in de praktijk, een melding van buren. De buren maakten zich al enige tijd zorgen om de buurman. Hij kwam niet veel meer buiten, de Luxaflex werd niet vaak meer geopend. Het Eropaf-team werd gevraagd eens polshoogte te nemen. Binnen 5 werkdagen is de man bezocht. Het was een aardige man, die wat extra zorg nodig had. Om vertrouwen te winnen heeft het Eropaf-team met hem gesproken over het leven dat hij tot nog toe geleid heeft. Daarna is het team met hem en zijn kinderen in gesprek gegaan om te kijken wat voor zorg hij dacht nodig te hebben in de toekomst. Samen met zijn familie heeft het Eropaf-team de juiste zorg voor hem kunnen regelen. 6 Uitgave september

7 Cursusaanbod Cursusaanbod Leren Masseren Voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van vermoeide spieren van rug, schouders en nek. Data: 5 maandagavonden: 14, 21, 28 sep. & 5, 12 okt. Tijd: tot uur Locatie: Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, Roosendaal Kosten: kruisleden 50, niet leden 65 Vervolgcursus Leren masseren Voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van de beenspieren. Data: 4 maandagavonden: 9, 16, 23, 30 nov. Tijd: tot uur Locatie: Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, Roosendaal Kosten: kruisleden 45, niet leden 60 Nordic Walking conditieverbetering door actiever wandelen met poles. Tijd: 6 lessen van 1,5 uur. Kosten: 70 euro inclusief het gebruik van de poles. Kruisleden krijgen korting op kennismakingsles 8 i.p.v. 12. Voor locatie en data: of sa007.demon.nl of T: Oefentherapeut Mensendieck Vanaf 1 juli 2008 kunt u rechtstreeks, zonder tussenkomst huisarts, naar de oefentherapeut Mensendieck/Cesar. Voor meer informatie over oefentherapie bij u in de buurt: zie gouden gids onder Mensendieck of Cesar oefentherapeuten of Assertiviteitstraining Aantal bijeenkomsten: 4 Wanneer: in het najaar Kosten: 40,-- voor een cursus overdag en 50,-- voor een avondcursus. Opmerking: Voor de cursus assertiviteit melden zich regelmatig meer mensen aan dan wij plaatsen kunnen. Is dat het geval, dan wordt u op een aanmeldlijst geplaatst en krijgt u bericht zodra er weer een nieuwe cursus start. Assertiviteitstraining op maandagavond in Terheijden. Assertiviteitsstraining op maandagavond in Zevenbergen. Assertiviteitstraining op een avond in Etten Leur. Assertiviteitstraining op de dag in Zevenbergen. Gespreksgroep voor mensen, die hun partner verloren hebben Een partner verliezen is zeer ingrijpend. Er breekt een periode aan van verdriet en eenzaamheid. U blijft achter met vragen. U moet allerlei zaken alleen oplossen. Dan is praten belangrijk. Voorafgaand aan de gespreksgroep vindt met iedere deelnemer een individueel gesprek plaats. De cursus is op de dag in Etten-leur. Aantal bijeenkomsten: 8 en 1 terugkombijeenkomst na een aantal maanden. Groepsgrootte: 8-10 personen Kosten: 35,00 Meer informatie: Marjolein Hamers maatschappelijk werker Stichting de Markenlanden T (0168) E I In de put, uit de put (18-60 jaar) De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die regelmatig last hebben van depressieve klachten, het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met hun depressieve klachten kunnen omgaan. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Lichte dagen, donkere dagen De cursus is bedoeld voor Turkse mannen en Turkse vrouwen, en Marokkaanse mannen en Marokkaanse vrouwen boven de 35 jaar die depressieve klachten hebben. Er zijn aparte groepen voor mannen en vrouwen van zowel de Turkse als Marokkaanse afkomst. Veertien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 15 voor leden en 20 voor niet-leden. Leven met een chronische ziekte De cursus is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met een (lichamelijke) chronische ziekte of aandoening, die actief willen leren hoe ze met hun beperkingen kunnen omgaan. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 40 voor leden en 50 voor niet-leden. Geen paniek! De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die last hebben van lichte/ matige paniekklachten en die actief willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 32 voor leden en 42 voor niet-leden. Cursus voor familieleden van jongdementerenden De cursus is bedoeld voor familieleden van mensen waarbij voor het 65ste levensjaar de diagnose dementie is gesteld. Acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 20 voor leden en 30 voor nietleden De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Groenhuysen en de Alzheimervereniging. Gespreksgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding In deze ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden na zelfdoding hun ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden en 15 voor nietleden. Omgaan met depressieve mensen De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan een depressie. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan schizofrenie. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Alsof je op eieren loopt De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis. Zeven bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 25 voor leden en 35 voor nietleden. Aandacht voor allochtone familieleden De cursus is bedoeld voor allochtone familieleden van Turkse en Marokkaanse mensen die kampen met een psychische ziekte. De cursus wordt gegeven door een Turkse of Marokkaanse hulpverlener en een ervaringsdeskundige van de Stichting Familieleden van Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden, 15 voor nietleden. Locatie: Bergen op Zoom of Roosendaal Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat voor de Preventieve Cursussen van GGZ WNB, T: (0164) of De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Voor alle cursussen geldt dat bij aanmelding een afspraak wordt gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders. Daarin krijgt u uitleg over de cursus en wordt samen met u gekeken of deze inderdaad aansluit bij uw verwachtingen. Nu in uw regio beschikbaar: behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Een behandeling die u thuis zelfstandig kunt uitvoeren met hulp van een coach. Als u denkt CVS te hebben overleg dit dan met uw huisarts. Uw huisarts kan vaststellen of u CVS heeft en u per verwijzen naar Wilt u meer weten over de behandeling vraag dan de informatiefolder aan door te mailen naar Geheugencursus Voor ouderen (vanaf ca. 55 jaar) die zélf merken dat ze dingen vergeten en die graag hun vermogen om dingen te onthouden zouden willen verbeteren. De cursus is niet bedoeld voor mensen met de diagnose dementie. Deze mensen zouden namelijk door de cursus onnodig sterk met hun vergeten geconfronteerd worden. Data: 8 bijeenkomsten: 2, 9 en 16 en 23 oktober; 6, 13, 20 en 27 november Tijd: vrijdagochtend uur. Plaats: Albertdonk 4 Roosendaal. Groepsgrootte: maximaal 12 personen. Kosten: leden van de Kruisvereniging 100,- niet leden 120,- Cursusleidster: Lena de Lange, gerontopsycholoog. Aan de deelnemers wordt gevraagd om thuis dagelijks te oefenen. Aanmelden bij de coördinator van het cursusbureau, mevr. Van Overveld. T: (0165) / Voor informatie over het cursusaanbod en aanmelden kunt u terecht bij de coördinator van het cursusbureau, Jeanette van Overveld, T: (0165) , E: Kijk voor het complete cursusaanbod op Grote ledenwerfactie In het najaar gaat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant een grote ledenwerfactie houden. De terugkeer van de wijkzuster zal daarin een grote rol spelen. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de invulling van de campagne. De kruisvereniging hoopt met de actie veel nieuwe leden te krijgen om zo nog steviger te staan in haar strijd voor de beste gezinszorg. 7 Uitgave september

8 Servicepakket De Kruisvereniging heeft voor haar leden een aantrekkelijk en uitgebreid servicepakket samengesteld, met kortingen die oplopen tot 50%. Het pakket wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het Kruisvenster. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen. Voor meer informatie: T: (0165) , of kijk op A Audicien Service Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 pakjes hoortoestelbatterijen twee pakjes gratis. Gratis verzendservice voor batterijen. 10% korting op gehoorbescherming. All Ears, Mill Hillplein 11, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: bij aankoop hoortoestel 1 jaar gratis batterijen*. Bij aankoop hoortoestel NovaSense (huismerkcollectie) 1 jaar gratis batterijen* en schoonmaakset. *(36 stuks per hoortoestel) Schoonenberg Hoorcomfort, St. Josephstraat 6, Bergen op Zoom, T: (0164) Schoonenberg Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46, Roosendaal, T: (0165) Autoaanpassingen Service Ledenvoordeel: 12,5% korting op autoaanpassingen, indien technisch mogelijk. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, T: (0167) B Bewegen & Sport Service Ledenvoordeel: gratis dagpas t.w.v. 16,- op afspraak, 10% korting op inschrijfgeld. Fitness First, Bastionweg 30, Bergen op Zoom, T: (0164) Fitness First, t Zand 3, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten. Parafit Healthcare, Albertdonk 8-12, Roosendaal, T: (0165) Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: Ledenvoordeel: 1e maand gratis sporten bij het afsluiten van een abonnement. Medisport, Voorsteven 32, Etten Leur, T: (076) F Fysiotherapie Service Ledenvoordeel: gratis 1e consult. Orhomedic Fysiotherapie, Ettingstraat 4, Roosendaal & De Boulevard-Noord 2, Bergen op Zoom, T: (0165) K Kapper Service Ledenvoordeel: over totaal van 10 behandelingen 10% korting. Werkgebied gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen Marjo, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom Marian Lakeman, T: Werkgebied gemeente Roosendaal Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Conny Luijks, T: Werkgebied Fijnaart Mieke van Leeuwen, T: Werkgebied Rucphen Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Werkgebied gemeente Woensdrecht Mante Tessa Vriens, T: (0164) Werkgebied gemeente Halderberge Libo Hairfashion, T: Kleding & Foundation Service Ledenvoordeel: 10% korting op de aangeschafte damesmode en foundation. Beauty Mode, Kalsdonksestraat 176, Roosendaal, T: (0165) Klussen Service Ledenvoordeel: geen voorrijkosten. Fixet Klusmarkt, Westvoorstraat 10, Dinteloord, T: (0167) O Opticien Service Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. Brabant Optiek, Raadhuisstraat 5 in Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 10% korting op het volledige assortiment. Gratis haal en brengservice, na telefonisch overleg. Van der Ham Optiek, Nieuwe Markt 42 te Roosendaal, T: (0165) Van der Ham Optiek, Stationsstraat 12 te Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: leden krijgen 10% korting op alle aangeschafte brillen & lenzen. Mol Brillen, Markt 17/21 in Oudenbosch, T: (0165) Ledenvoordeel: Gratis montuur uit de basiscollectie of 10% korting op design montuur bij aankoop van krasvaste super ontspiegelde glazen. Van der Ham brillen, Noord Haven 64 te Zevenbergen, T: (0168) Orthopedie Service Ledenvoordeel: Leden krijgen 15,- korting op comfort schoenen & 10,- korting op inlegvoorzieningen. Wellness Comfort Shoes by Van der Linden, Raadhuisstraat 57, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op comfortschoenen bedoeld voor inleg steunzolen. Taalman Schoenservice, Wassenaarstraat 19, Bergen op Zoom, T: (0164) P Pedicure Service Ledenvoordeel: 50% korting op de 10e behandeling. Als het niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Lid van Provoet. (A= ambulant) Werkgebeid gemeente Tholen: (A) Pedicure Jeanette, Steenbergen, T: Werkgebied gemeente Woensdrecht: (A) Voeten & Meer, Ossendrecht, T: (0164) (A) Marlies Jansen, Hoogerheide, T: (0164) Jolanda Hoeks, T: (0164) Werkgebied gemeente Roosendaal: (A) Hilda Nollen, Roosendaal, T: (0165) Marja de Vogel, Roosendaal T: (0165) , (A) Angelique Reijnders, Roosendaal, T: (0165) (A) Margot van Paasschen, Roosendaal, T: (0165) Werkgebied gemeente Moerdijk: Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Rian van Laarhoven, Fijnaart, T: (0168) (A) Hennie Visser Voetenverzorging, Standdaarbuiten, T: (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied Oudenbosch, Oud Gastel: (A) Cindy Verschuren, T: Werkgebied gemeente Rucphen: Trinette Besemer, Sprundel, T: (0165) t Voetenhuys, Roosendaal, T: , (0165) (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied gemeente Halderberge: Joyce Lazeroms, Bosschenhoofd, T: (0165) , Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Monique s Voetenexpress, Bosschenhoofd, T: Werkgebied Steenbergen: (A) Pedicure Jeanette, Steenbergen, T: (A) Chrissie s Pedicure, Steenbergen, T: Miranda den Boer, Dinteloord, T: (0167) (A) P. Geertse, Steenbergen, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom: (A) Angelina Berben, Bergen op Zoom, T: , (0164) (A) Marlies Jansen, Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 1,50 korting op elke behandeling. (alleen bij Instituut Joëlle). (A) Instituut Joëlle, Oudenbosch, T: Podologie service (fysiotherapeutisch benaderd): Ledenvoordeel: 25% korting op loopopname d.m.v. film met inclusief beoordeling en advies bij problemen tijdens ADL en sport. t Patronaat, Slotweg 10, Lepelstraat, T: (0164) S Scootmobielen Service: Ledenvoordeel: 15% korting op aanschaf van een scootmobiel. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord,T: (0167) Sportmassage Service (ook voor niet sporters): Ledenvoordeel: 50% korting op de zes de behandeling. Bel voor een afspraak. Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Ron Nederhand, (massagetherapeut), T: Gemeente Steenbergen: Annemiek Zwiep, T: T Tandprothetische Service: Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro korting op de eigen bijdrage. Klaassen mondzorg totaal, Ravelstraat 5, Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 20 euro korting op de eigen bijdrage en een gratis Fitty Dent zakje. Zorgcentrum Kunstgebit, Boerhaaveplein 9, Bergen op Zoom, T: (0164) Therapeutische & elastische kousen Service: Ledenvoordeel: Bij aanschaf van artikelen die behoren tot de productgroep Therapeutische & Elastische kousen en niet worden vergoedt door de zorgverzekeraar ontvangen leden 15% korting. TimmersMedizorg, Kade 51 in Roosendaal, T: (0165) Tuin Service: Ledenvoordeel: Exclusief voor de leden een gereduceerd tarief op een voorjaarsen najaarsbeurt. WVS Groep Groenvoorziening, T: (0165) V Voetreflexzone therapie service: Ledenvoordeel: 10% korting op een voetreflex therapie behandeling. Gemeente Woensdrecht: Lia van Gastel, praktijk in Hoogerheide, T: (0032) , mob. (0031) Gemeente Bergen op Zoom: Ria Hermans, (0165) Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Yvonne Vijverberg, T: (0165) Z Zorgreizen service: Ledenvoordeel: de kruisleden ontvangen 5% korting op de reissom. Bestel nu gratis de reisbrochure, De reizen worden verzorgd door Zorgreizen Lindetours, T: (045) Zwem service: Ledenvoordeel: De kruisleden betalen geen inschrijfgeld. Zwembad De Stok, De Stok 1 te Roosendaal, T: (0165) Kijk voor meer informatie over het servicepakket op Uitgave september

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2009 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Geen woorden maar daden De kruisvereniging heeft in 2009 de daad bij het woord gevoegd. Klonk in de Algemene Ledenvergadering van december 2008 de

Nadere informatie

x2010 jaarverslag 2010

x2010 jaarverslag 2010 10 x2010 jaarverslag 2010 ( ) Ommekeer in de zorg Als er één uitdrukking is die past op het jaar 2010 is het deze: geen woorden maar daden. Want door de Kruisvereniging is de wijkzuster daadwerkelijk teruggekeerd

Nadere informatie

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is?

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is? Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2009 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Wat doet de Wmo-raad? Er is nog geen Wmo-beleid Pagina 3 Column Juridisch Loket Palliatieve

Nadere informatie

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2010 Jaargang 12, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 De wijkzuster is er voor de cliënt Hoeven en Bosschenhoofd krijgen ook wijkzuster

Nadere informatie

De mensen willen haar hebben

De mensen willen haar hebben Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2010 Jaargang 12, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Als de zorg maar menselijker wordt Pagina 3 Interview wijkzusters Pagina

Nadere informatie

Grote toestroom nieuwe leden

Grote toestroom nieuwe leden Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Ruim 14000 leden maken gebruik van kortingsactie zorgverzekeraars Inhoud Pagina 2: Grote toestroom nieuwe leden

Nadere informatie

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Zorg voor de mensen en de gemeenschap

Zorg voor de mensen en de gemeenschap Kruisvenster december 2007 29-11-2007 13:29 Pagina 1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: SDW nieuwe samenwerkingspartner Kruisvereniging

Nadere informatie

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2012 Jaargang 14, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De wijkzuster en de

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Gemeenten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen

Gemeenten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2012 Jaargang 14, nr. 4 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Aangepast Bewegen houdt mijn conditie op peil Geslaagde gezondheidsmarkt

Nadere informatie

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2012 Jaargang 14, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Thuiszorg DAT en tantelouise-vivensis gaan op voor hetkruiswerk Keurmerk Nieuwe

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De menselijke maat moet terug in de zorg

De menselijke maat moet terug in de zorg Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2009 Jaargang 11, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Maak kans op prachtige prijzen! Pagina 3 De wijkzuster komt eraan! Maandelijkse

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 ERMIST Jaarverslag 2008 Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 Voorwoord Wie naar het jaar 2008 kijkt, hoeft niet meer te twijfelen aan het bestaansrecht van

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Het jaar van de wijkzuster

Het jaar van de wijkzuster Het jaar van de wijkzuster Jaarverslag 2011 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2011 Het jaar van de wijkzuster Voorwoord 2011: een goed jaar voor de wijkzuster Onze wijkzuster hoeft nooit

Nadere informatie

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Begin 2012 begint hun eerste wijkzuster December 2011 Jaargang 13, nr. 4 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Eerste zorgaanbieder beoordeeld

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: februari 2016 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

Plan om ouderenzorg te verbeteren

Plan om ouderenzorg te verbeteren Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2008 Oplage: 170.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Kruisvereniging opent Steunpunt PGB Kruisvereniging werkt samen met zorgaanbieders en

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

Wordt de patiënt er beter van?

Wordt de patiënt er beter van? Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2013 Jaargang 15, nr. 1 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 3 Gemeente, maak er meer van en niet minder Pagina 4 Provincie ondersteunt

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op:

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op: Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen Volg ons ook op: LIVIT.NL Steunkousen Heeft u problemen met de doorbloeding in uw benen of armen? Dan kunnen

Nadere informatie

JAA RVERS LAG

JAA RVERS LAG begin... J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 Het begint met mensen 02 ee n g o e d be g i n Janneke van den Eerenbeemt-Hoofs, directeur-bestuurder: 2016: een jaar van ontmoetingen, initiatieven en verbindingen

Nadere informatie

Hoe groter de club, hoe groter de vuist is die je kunt maken

Hoe groter de club, hoe groter de vuist is die je kunt maken Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2009 Jaargang 11, nr. 4 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 BMS wil RKV wijkzuster-nieuwe-stijl scholen Bussemaker tegenover Tweede

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra

Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Gezond leven en ouder worden Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Overzicht van de diensten en services van Pantein Extra 1. Gemak in en om de woning

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Inhoud. Ook TWB Thuiszorg met aandacht sluit aan bij wijkzusterproject Kruisvereniging. Het gaat om de cliënt, niet om ons

Inhoud. Ook TWB Thuiszorg met aandacht sluit aan bij wijkzusterproject Kruisvereniging. Het gaat om de cliënt, niet om ons Ledenblad van de Kruisvereniging Brabant September 2014 Jaargang 16, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Derde wijkzusterdag Geen gratis rollators, krukken en looprekken meer via uitleenpunten

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Resultaten Onnodige Zorg

Resultaten Onnodige Zorg Avoord Zorg en Wonen In december 2014 hebben alle extramurale cliënten in zorg de juiste steunkousen en hulpmiddelen die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Cliënten die hulp houden

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Wijkzuster levert geld op en betere gezondheid

Wijkzuster levert geld op en betere gezondheid Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2011 Jaargang 13, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Wijkzuster Kruisvereniging levert tonnen op én betere zorg Bezuinigingen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Oprichting coöperatie voor wijkzusters

Oprichting coöperatie voor wijkzusters Ledenblad van de Kruisvereniging Brabant November 2014 Jaargang 16, nr. 4 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Van campagne tot coöperatie Pagina 3 Te veel zorg is erger, dan te weinig zorg Pagina

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg

Nieuwsbrief Mantelzorg Zomer 2017 Nieuwsbrief Mantelzorg MANTELZORG? HELEMAAL NIET ZO GEWOON Mantelzorger zijn overkomt je meestal. Ineens ben je naast partner, vader of moeder, werknemer en/of vriend of vriendin ook nog mantelzorger.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe scenario s voor zorg

Op zoek naar nieuwe scenario s voor zorg Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2007 Oplage: 142.000 exemplaren Interview met de Roosendaalse wethouder Kees Jongmans Inhoud Pagina 2: Op zoek naar nieuwe scenario s voor

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Aandacht voor diabetes

Aandacht voor diabetes Diabetes Aandacht voor diabetes Evean begeleidt en ondersteunt u bij diabetes Evean. Midden in het leven. Diabetes? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Is bij u de diagnose diabetes gesteld? Of loopt

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectiviteit zorgcontract met meer dan 25 premiebetalende verzekerden? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Discussiegroep Kwetsbare burgers

Rondetafelgesprek Discussiegroep Kwetsbare burgers Rondetafelgesprek Discussiegroep Kwetsbare burgers verslag discussiegroep : Kwetsbare burgers (groep 4) datum : 26 februari 2014 discussieleider : Theo Hartjes (PvdA-raadslid) aantal deelnemers : 30 locatie

Nadere informatie

Reuma of artrose. En dan?

Reuma of artrose. En dan? Reuma of artrose Reuma of artrose. En dan? Evean helpt en wijst u de weg Evean. Midden in het leven. Reuma of artrose? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Is bij u de diagnose reuma of artrose gesteld?

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

We zijn ons rot geschrokken

We zijn ons rot geschrokken Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2008 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Kruisvereniging presenteert Wmo-onderzoek We zijn ons rot geschrokken Pagina 2: Een brug naar de samenleving

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie