RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

2 Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen. Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation worden gereproduceerd, uitgezonden, overgezet, opgeslagen in een gegevensopvraagsysteem of vertaald naar welke taal of computertaal dan ook, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave i Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen... 1 Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 Opmerkingen over het lcd-paneel van dit beeldscherm... 2 Veiligheidsmededeling over de afstandsbediening... 3 Veiligheidsmededeling over de batterijen... 3 BenQ ecofacts... 4 Inhoud van het pakket... 5 Optionele accessoire... 5 Het beeldscherm instellen... 6 De penhouder en I/O-bak bevestigen... 6 Het beeldscherm monteren... 8 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Voor/achterkant Ingangen/uitgangen Afstandsbediening Met de afstandsbediening Verbinding Audio/videosignalen aansluiten De touchmodule aansluiten Netsnoer aansluiten Het touchscreen gebruiken Belangrijke instructies voor het touchscreen Basale handelingen Het beeldscherm in- of uitschakelen De toetsen blokkeren/vrijgeven Schakelen tussen ingangssignalen Geluidsniveau aanpassen Netwerkverbinding Verbinding maken met een LAN Het beeldscherm besturen Het osd-menu (On-Screen Display) Overzicht van het osd-menu... 33

4 ii Inhoudsopgave Handelingen in het osd-menu Beeld menu Audio menu Scherm menu Overige instellingen menu Multimedia-osd gebruiken Multimediatoetsen op de afstandsbediening Bestanden weergeven Menusysteem Productinformatie Specificaties Afmetingen Ondersteunde resoluties van ingangssignalen Ondersteunde ingangssignaalcombinaties voor PAP Problemen oplossen... 67

5 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 1 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen De bliksemschicht met de pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u erop attent te maken dat aan de binnenkant van het product nietafgeschermde gevaarlijke spanningen blootliggen, die afdoende krachtig zijn om een elektrische schok te veroorzaken. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u in de handleiding van de apparatuur attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies. DEZE APPARATUUR MOET WORDEN GEAARD Voor veilig gebruik mag de stekker met de drie polen uitsluitend worden aangesloten op een standaard driepolig stopcontact met aarding. Alle gebruikte verlengsnoeren moeten drie stroomsnoeren bevatten en correct geaard zijn. Onjuist geaarde verlengsnoeren zijn een belangrijke oorzaak voor ongelukken met dodelijke afloop. Het feit dat de apparatuur naar behoren functioneert, betekent niet dat het stopcontact geaard is of dat de installatie volledig veilig is. Als u twijfels hebt over de correcte aarding van het stopcontact, neemt u, voor uw eigen veiligheid, contact op met een bekwame electriciën. Het stopcontact van de stroomkabel moet goed bereikbaar zijn. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Trek de strekker uit het stopcontact om deze apparatuur volledig los te koppelen van het stroomnet. Plaats dit beeldscherm niet op een hobbelig, schuin of instabiel oppervlak (zoals een wagentje), waar het kan vallen en letsel kan veroorzaken of worden beschadigd. Plaats dit beeldscherm niet in de buurt van water, zoals een zwembad of sauna, of op een plek waar opspattend water of waterdruppels op het beeldscherm kunnen vallen, zoals voor een raam waar regenwater naar binnen kan vallen. Plaats dit beeldscherm niet in een kleine ruimte zonder ventilatie en luchtcirculatie, zoals in een gesloten kast. Laat voldoende ruimte rond het beeldscherm vrij zodat de warmte kan ontsnappen. Blokkeer geen openingen en luchtgaten van het beeldscherm. Oververhitting kan resulteren in gevaar of een elektrische schok. Dit beeldscherm mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bekwame installateur. Als dit beeldscherm niet correct wordt geïnstalleerd, kan dit resulteren in letsel en beschadiging van het beeldscherm. Controleer de installatie regelmatig en maak het beeldscherm regelmatig schoon om ervoor te zorgen dat het in goede staat blijft. Gebruik uitsluitend montage-accessoires die zijn goedgekeurd of worden aanbevolen door de fabrikant van dit beeldscherm. Als onjuiste of ongeschikte accessoires worden gebruikt, kan het beeldscherm vallen en ernstig letsel veroorzaken. Zorg dat het oppervlak en de montagepunten stevig genoeg zijn om het gewicht van het beeldscherm te dragen. Verwijder de behuizing niet om het risico op een elektrische schok te beperken. De onderdelen aan de binnenzijde kunt u niet zelf repareren. Laat reparaties over aan bekwame reparateurs. Het beeldscherm moet worden bevestigd of een standaard moet worden gemonteerd om persoonlijk letsel te voorkomen.

6 2 Belangrijke veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water. 6. Gebruik uitsluitend een droge doek om te reinigen. 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant. 8. Installeer niet naast warmtebronnen als radiatoren, verwarmingselementen, ovens of andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren. 9. Negeer nooit de veiligheidsmaatregel van het gebruiken van een geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, waarvan de een breder is dan de ander. Een stekker met aarding heeft twee pinnen en een derde aardepin. De bredere pin of derde pin dienen de veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraagt u een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. 10. Zorg dat niemand op stroomkabels kan stappen, met name bij stopcontacten, verdeelstekkers en waar de kabels op de apparatuur zijn aangesloten. 11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd. 12. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die is goedgekeurd door de fabrikant, of die bij de apparatuur is verkocht. Als een wagentje wordt gebruikt, pas dan op als het wagentje en apparatuur wordt verplaatst om letsel door omvallen te voorkomen. 13. Trek de stekker van de apparatuur uit het stopcontact tijdens onweer of als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat alle reparaties over aan bekwame reparateurs. De apparatuur moet worden gerepareerd als deze op de een of andere wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als de stroomkabel of stekker is beschadigd, als vloeistof in de apparatuur is gemorst, of objecten in de apparatuur zijn gevallen, als de apparatuur is blootgesteld aan regen of vocht, of als de apparatuur niet meer normaal functioneert of is gevallen. Opmerkingen over het lcd-paneel van dit beeldscherm Het Liquid Crystal Display (LCD)-paneel van dit beeldscherm bevat een zeer dunne beschermende glaslaag die kan worden gekrast of gemarkeerd en kan barsten als het wordt geraakt of druk erop wordt uitgeoefend. De vloeibare kristallen zijn kwetsbaar voor buitensporige kracht of extreme temperaturen. Ga er voorzichtig mee om. De responstijd en helderheid van het lcd-paneel kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Zorg dat het beeldscherm niet in direct zonlicht wordt geplaatst en dat geen sterk licht op het lcd-paneel kan schijnen. De hitte kan het paneel en de behuizing van het beeldscherm beschadigen, en het licht maakt het kijken naar het scherm lastiger dan nodig.

7 Belangrijke veiligheidsinstructies 3 Het lcd-paneel bevat afzonderlijke pixels om beeld weer te geven en is gefabriceerd op grond van de ontwerpspecificaties. Ookal functioneert 99,9% van de pixels naar behoren, toch kan 0,01% van de pixels continu blijven branden (rood, blauw of groen) of volledig uit blijven. Dit is een technische beperking van de lcd-technologie en is geen defect. lcd-schermen zijn, net als plasmaschermen (PDP) en conventionele CRT-schermen (Cathode Ray Tube), gevoelig voor inbranden of beeldretentie. Op het scherm ziet dit eruit als zichtbare lijnen en schaduwen. Om deze beschadiging van het scherm tegen te gaan, mag u stilstaande beelden (zoals On-Screen Display-menu s, logo s van tvzenders, vaste/inactieve tekst of pictogrammen) niet langer dan twee uur in beeld houden. Wijzig regelmatig de beeldverhouding. Vul indien mogelijk het volledige scherm met het beeld om geen zwarte balken te zien. Laat geen beelden met een beeldverhouding van 4:3 gedurende langere tijd op het scherm staan, omdat de twee zwarte verticale balken anders zichtbare inbrandmarkeringen kunnen achterlaten op het scherm. Als een stilstaand beeld moet worden afgebeeld, wordt aanbevolen dat Antibeeldretentie in het menu Overige instellingen en Geavanceerd wordt ingeschakeld. Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming optreden aan de binnenzijde van het glas. Dit is een normaal fenomeen en heeft geen invloed op het functioneren van het beeldscherm. Deze condensvorming verdwijnt meestal na 2 uur normaal gebruik. Veiligheidsmededeling over de afstandsbediening Plaats de afstandsbediening niet op een warmtebron, op een vochtige plek en nooit in vuur. Laat de afstandsbediening niet vallen. Stel de afstandsbediening niet bloot aan water of vocht. Gebeurt dit toch, kan dit resulteren in een defect. Zorg dat geen enkel voorwerp tussen de afstandsbediening en de sensor op het apparaat komt. Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen. Veiligheidsmededeling over de batterijen Als batterijen van een onjuist type worden gebruikt, kan dit resulteren in chemische lekkage of explosie. Let op het volgende: Zorg altijd dat de positieve en negatieve contactpunten van de batterijen in de juiste richting in het batterijvak zijn geplaatst. Verschillende soorten batterijen hebben verschillende karakteristieken. Gebruik nooit batterijen van verschillende types naast elkaar. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen naast elkaar. Als oude en nieuwe batterijen naast elkaar worden gebruikt, verkort dit de levensduur van de batterijen of kunnen de oude batterijen gaan lekken. Als u merkt dat de batterijen leeg zijn, dient u ze onmiddellijk te vervangen. Chemicaliën die uit batterijen weglekken kunnen huidirritatie veroorzaken. Mocht chemische vloeistof uit de batterijen weglekken, veegt u dit onmiddellijk op met een droge doek.

8 4 Belangrijke veiligheidsinstructies Vanwege variërende opslagomstandigheden, kan de levensduur van batterijen van uw product korter zijn. Vervang ze binnen 3 maanden of zo snel mogelijk na het eerste gebruik. Wellicht is wetgeving van kracht m.b.t. het wegwerpen of recyclen van batterijen. Raadpleeg uw gemeente of afvalinzamelaar. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Inhoud van het pakket 5 Inhoud van het pakket Open de verpakking en controleer de inhoud. Mocht iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper. Lcd-scherm Stroomkabel x 4 (voor verschillende regio's) D-sub-kabel (15-pin) Dvi-interfacekabel Audiointerfacekabel Usb-kabel x 2 Penhouder I/O-bak M3 x 6 schroef (platte kop) x 4 M3 x 6 schroef (ronde kop) x 8 AAA-batterij x 2 Touchpen x 2 Afstandsbediening Beknopte handleiding Het type van het geleverde netsnoer kan afwijken van het snoer in de afbeelding, afhankelijk van de plek van aankoop. De dvi-interfacekabel wordt uitsluitend gebruikt om de dvi-interfacepoorten op de I/O-bak en beeldscherm met elkaar te verbinden. Gebruik deze kabel niet om een dvi-signaal aan te sluiten. Voordat u de verpakking wegwerpt, controleert u of geen accessoires in de verpakking zijn achtergebleven. Werp verpakkingsmateriaal niet zorgeloos weg. Het karton kan worden hergebruikt. Eventueel kunt u de verpakking, indien mogelijk, bewaren om het beeldscherm later te vervoeren. Laat geen plastic zakken binnen het bereik van kleine kinderen of baby's. Optionele accessoire Naast de items die in het standaardpakket worden geleverd, wordt de volgende optionele accessoire apart verkocht: Tafelstandaard

10 6 Het beeldscherm instellen Het beeldscherm instellen De penhouder en I/O-bak bevestigen Voordat u het beeldscherm installeert en gebruikt, volgt u onderstaande stappen om de penhouder en de I/O-bak te monteren. De montage moet door minstens twee volwassenen worden uitgevoerd om beschadiging en letsel te voorkomen. 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Bevestig de I/O-bak op de penhouder met de vier bijgesloten M3 x 6 schroeven met de platte kop. M3 x 6 schroeven met platte kop 4. Bevestig de penhouder op het beeldscherm met de acht bijgesloten M3 x 6 schroeven met de ronde kop. 5. Sluit de bijgesloten dviinterfacekabel aan op de dvi-interface-aansluitingen op het beeldscherm en de I/O-bak. 6. Sluit de bijgesloten usbkabel aan op de USB Type A-aansluiting op het beeldscherm en de usb-stekker van type-b op de I/O-bak. M3 x 6 schroeven met ronde kop

11 Het beeldscherm instellen 7 7. Sluit het ene uiteinde van de bijgesloten audiointerfcekabel (het uiteinde met de 3,5 mm mini-jackstekker en twee stekkers van het RCAtype) aan op de AUDIO IN (AUDIO1)- en AUDIO IN (AUDIO2)- ingangen aan de achterkant van het beeldscherm, en sluit het andere uiteinde (dat met een 3,5 mm minijackstekker) aan op de audio-interface-aansluiting van de I/O-bak. 8. Gebruik de kabelclips om de kabels ordelijk te leggen.

12 8 Het beeldscherm instellen Het beeldscherm monteren U kunt het beeldscherm aan een verticaal oppervlak monteren met een geschikte wandmontagebeugel, of op een horizontaal oppervlak plaatsen met de optionele tagelstandaarden. Let tijdens de installatie goed op de volgende opmerkingen: De installatie van dit beeldscherm moet door ten minste twee volwassenen worden uitgevoerd. Als de installatie door slechts één persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaar en letsel. Laat de installatie over aan een gekwalificeerde monteur. Onjuiste installatie kan erin resulteren dat het beeldscherm valt of niet functioneert. Het beeldscherm op een wand monteren 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Verwijder de tafelstandaard van het beeldscherm indien aanwezig. 400mm *Schroeftype: M8 4. Zoek de schroefgaten voor wandmontage aan de achterzijde van het beeldscherm. Zie de afbeelding. 400mm 5. Installeer de wandmontagebeugel op het beeldscherm en bevestig het beeldscherm aan de wand volgens de instructies van de montagebeugel. De lengte van de schroef moet ten minste 10 mm dikker zijn dan de dikte van de wandmontagebeugel. Zorg dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid. (Aanbevolen koppel: N cm). De montagebeugel moet stevig genoeg zijn om het gewicht van het beeldscherm te kunnen dragen. Lcd-scherm 10 mm (0,39") Dikte van wandmontagebeugel

13 Het beeldscherm instellen 9 Houd ten minste 10 mm ruimte vrij tussen achterzijde van het beeldscherm en de wand, zodat genoeg ventilatie kan optreden. Vraag een professionele monteur voor instructies over de montage. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor montagewerk dat niet is uitgevoerd door een professionele monteur. 10mm (0.39") De AC IN/OUT-aansluiting moet boven de connectoren staan als u het scherm draait. De optionele tafelstandaarden installeren 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Plaats de tafelstandaarden op het beeldscherm zoals in de afbeelding is aangegeven. Schroeftype: M8 x 15 mm Aandraaimoment: 25 RP Gebruik de schroeven en een passende schroevendraaier om de standaarden op het beeldscherm te bevestigen. RP650/ RP650+

14 10 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Voor/achterkant 2 1 RP RP650/RP650+ Nr. Naam Beschrijving Sensor voor afstandsbediening / Omgevingslichtsensor / Aan/uitindicator Touchpenhouder ENTER/VIDEO SOURCE MENU Ontvangt opdrachtsignalen van de afstandsbediening. Detecteert de lichtsterkte rond het beeldscherm en past de helderheid van het beeldscherm automatisch aan als de functie Omgevingslichtsensor is geactiveerd. Geeft de status van het beeldscherm aan: - Licht groen op als het toestel wordt ingeschakeld. - Licht rood op als het toestel wordt uitgeschakeld. - Licht rood op als de modus Energiebesparing > Hoog wordt geactiveerd. - Knippert rood als de modus Energiebesparing > Laag is geactiveerd. - Uit als de stroom is uitgeschakeld. Hierin worden touchpennen geplaatst als ze niet worden gebruikt. Selecteert een videobron. Bevestigt een keuze of opent een submenu in het On-Screen-Display (OSD)-menu. Opent of sluit het osd-menu.

15 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies ,, /-, /+ Aan/uitknop Aan/uitindicator Bladert door de instellingen en opties in het osd-menu. /-, /+: sneltoetsen voor het aanpassen van het geluidsvolume. Schakelt het beeldscherm in of uit. Geeft de energiestatus van het beeldscherm aan: - Licht groen op als het toestel wordt ingeschakeld. - Licht rood op als het toestel wordt uitgeschakeld. - Licht rood op als de modus Energiebesparing > Hoog wordt geactiveerd. - Knippert rood als de modus Energiebesparing > Laag is geactiveerd. - Uit als de stroom is uitgeschakeld.

16 12 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Ingangen/uitgangen RP RJ-45 MULTI-MEDIA USB USB Type A Mini-B RP650/RP650+ MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN DP HDMI RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT IN S-VIDEO Pr IN IN R Nr. Naam Beschrijving 1 AC OUT (1,7A) Stuurt wisselstroom door van de AC IN-aansluiting naar een ander beeldscherm. 2 AC IN (3,4A) Aansluiting op een stopcontact via het bijgesloten netsnoer. 3 AC SWITCH ON/ OFF Hoofdstroomschakelaar van het apparaat. 4 USB TYPE B FOR Aansluiting voor de usb-kabel van de computer om de touchmodule te kunnen gebruiken. TOUCH 5 AUDIO OUT (R/L) Uitgang voor audiosignalen naar een extern apparaat. 6 AUDIO IN (AUDIO2) Ontvangt audiosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). 7 AUDIO IN (AUDIO1) Ontvangt audiosignalen van een extern apparaat (zoals een computer). 8 VGA IN Ontvangt analoge RGB-signalen van een extern apparaat (zoals een computer). 9 VGA OUT Uitgang voor analoge RGB-signalen van de VGA IN-ingang naar een ander beeldscherm. 10 AV IN Ontvangt composiet videosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). 11 AV OUT Uitgang voor composiet videosignalen van de AV IN-ingang naar een ander beeldscherm.

17 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies VIDEO IN (S-VIDEO) VIDEO IN (YPbPr) RS232C IN/OUT HDMI DP (DisplayPort) USB Type A USB Mini-B RJ-45 MIC IN Ontvangt S-Videosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). Ontvangt component videosignalen (YPbPr) van een extern apparaat (zoals een dvd-speler, HDTV-toestel of laserdiskspeler). Voor externe besturing en opstellingen met meerdere beeldschermen. RS232C IN: ontvangt besturingssignalen van een computer of ander beeldscherm. RS232C OUT: uitgang voor besturingssignalen van de RS232C IN-ingang naar een ander beeldscherm. Ontvangt HDMI-signalen van een extern apparaat (zoals een Blu-raydiskspeler). Aansluiting voor een met DisplayPort compatibel apparaat. Aansluiting voor een usb-stick of WiFi-dongle. Aansluiting voor een computer met weergave via usb. Maakt verbinding met de RJ-45-poort van een Ethernet-router. Aansluiting voor een microfoon. De aansluitingen #20, 21 en 22 zijn uitsluitend functioneel als de dvi-, usb- en audiointerfacekabels zijn aangesloten. Zie De penhouder en I/O-bak bevestigen op pagina 6.

18 14 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Afstandsbediening ON/OFF Schakelt het beeldscherm in of uit. 2 INPUT Selecteert een ingangsbron ENTER Bevestigt de keuze of bewaart de wijzigingen. 6 INFO Toont de actuele ingangsbron en resolutie. 7 Nummertoetsen (1-9)/ Ingangssignaaltoetsen Functioneren als numerieke toetsen als het osdmenu is geactiveerd. Functioneren als ingangssignaaltoetsen als het osd-menu is gedeactiveerd. De functies DVI en SDI zijn niet beschikbaar op dit beeldscherm. 8 MENU Opent of sluit het osd-menu. 9 Numerieke toets (0)/MUTE Functioneert als numerieke toets als het osdmenu is geactiveerd. Schakelt het geluid uit of in. 10 BLANK/ Bladert door de instellingen en opties in het osdmenu indien het osd-menu is geactiveerd. Verbergt het beeld (het scherm wordt zwart) als het osd-menu is gesloten. Druk nogmaals op deze toets of druk op MENU om de normale weergave te hervatten. 11 MULTI-MEDIA-toetsen Zie Multimedia-osd gebruiken op pagina 43 voor details. 3 EXIT/FREEZE Keert terug naar het vorige menu of sluit het osd-menu indien het osd-menu is geactiveerd. Zet het beeld stil als het osd-menu is gesloten. Druk nogmaals op deze toets of druk op MENU om de normale weergave te hervatten. 4 / VOL- / / VOL+ Bladert door de instellingen en opties in het osd-menu. Zet het volume lager/hoger.

19 Met de afstandsbediening Batterijen van de afstandsbediening plaatsen Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Open de klep van de batterijnis van de afstandsbediening. 2. Plaats de bijgesloten batterijen. Let op dat de positieve en negatieve polen van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+) en (-) in de batterijnis. De batterijen zijn speciaal voor u bijgesloten, zodat u het beeldscherm direct kunt gebruiken. Vervang de batterijen zo snel mogelijk. 3. Plaats de klep van de batterijnis terug. Tips voor het gebruik van de afstandsbediening Als u op de toetsen drukt, richt u de voorzijde van de afstandsbediening recht op de afstandsbedieningsensor van het beeldscherm. Laat de afstandsbediening niet nat worden en leg hem niet in een vochtige omgeving (zoals een badkamer). Als het venster van afstandsbedieningsensor op het beeldscherm met rechtstreeks zonlicht of een andere sterke lichtbron wordt beschenen, werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed. In dat geval richt u de lichtbron anders, past u de hoek van het

20 16 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies beeldscherm aan of gebruikt u de afstandsbediening dichter bij het sensorvenster van het beeldscherm. Max. 10 m (32,8 voet)

21 Verbinding 17 Verbinding Audio/videosignalen aansluiten Let op de volgende zaken als u kabels aansluit: Zet alle toestellen uit. Onderzoek de audio/videopoorten op het beeldscherm en de apparatuur die u wilt aansluiten. Wees ervan bewust dat onjuiste verbindingen de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden. Trek kabels nooit los door aan de kabel zelf te trekken. Pak altijd de stekker aan het uiteinde van de kabel beet en trek aan de stekker om de kabel los te maken. Zorg dat alle kabels helemaal zijn ingestoken en stevig vastzitten. De VGA-ingang aansluiten 1. Sluit de VGA IN-aansluiting op het beeldscherm met de VGA-uitgang van een computer via een D-sub-kabel (15-pin). 2. Verbind de audio-uitgang van de computer met de AUDIO IN (AUDIO1)-aansluiting op het beeldscherm met een passende audiokabel. 3. U kunt beelden van deze ingang weergeven door op de toets VGA op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R D-sub-kabel (15-pin) Audiokabel Computer De audiokabel is niet bijgesloten en moet apart worden aangeschaft.

22 18 Verbinding Digitale ingangen aansluiten 1. Verbind de hdmi-uitgang van een computer of audio/videoapparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een hdmi-kabel op de HDMI-ingang van het beeldscherm. Als het apparaat beschikt over een DisplayPort-uitgang, sluit u deze via een DisplayPort-kabel aan op de DP-ingang van het beeldscherm. 2. Als de DisplayPort-verbinding wordt gebruikt, sluit u de audio-uitgang van het apparaat via een geschikte audiokabel aan op de AUDIO IN (AUDIO1)-aansluiting van het beeldscherm. Deze audioverbinding is niet vereist voor de hdmi-verbinding. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toetsen HDMI-1 of DP op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN DisplayPortkabel Hdmi-kabel Audiokabel Computer De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

23 Verbinding 19 De YPbPr component video-ingang aansluiten 1. Verbind de VIDEO IN (YPbPr)-aansluitingen op het beeldscherm met de component-uitgangen van een A/V-toestel (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een component videokabel. 2. Verbind de audio-uitgang van de dvd-speler met de AUDIO IN (AUDIO2)- aansluitingen op het beeldscherm met een passende audiokabel. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toets YPbPr op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R Component videokabel Audiokabel Dvd-speler / videorecorder De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

24 20 Verbinding De AV- en S-Video-ingangen aansluiten 1. Verbind de VIDEO IN (S-VIDEO)- of AV IN-aansluitingen op het beeldscherm met de uitgang van een A/V-toestel (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een passende videokabel. 2. Sluit de audio-uitgang van de videorecorder met een passende audiokabel op de AUDIO IN-aansluitingen van het beeldscherm. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toets AV op de afstandsbediening te drukken voor het AV-signaal, of druk herhaaldelijk op de toets INPUT voor het S-Videosignaal. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R S-videokabel AVkabel Audiokabel Dvd-speler / videorecorder De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

25 Verbinding 21 De multimedia-ingangen aansluiten Maak via één van onderstaande stappen verbinding met een netwerk. Pak een RJ-45-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de RJ-45-aansluiting van het beeldscherm en het andere uiteinde op de RJ-45-poort van een Ethernet-router. Steek een draadloze dongle in de USB Type A-aansluiting. Zo maakt u direct verbinding met een computer: Sluit de mini-b-stekker van een usb-kabel in de USB Mini-B-aansluiting van het beeldscherm en steek de A-stekker in een computer. Bekijk videobeelden vanaf het bronapparaat door op MULTI-MEDIA-op de afstandsbediening te drukken of door MULTI-MEDIA te selecteren op de bronselectiebalk. Hierdoor wordt het multimedia-osd-systeem geopend. Zie Multimediaosd gebruiken op pagina 43 voor details. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN RJ-45-kabel Usb-kabel Usb-stick Draadloze usb-dongle 1 2 De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

26 22 Verbinding Verscheidene beeldschermen aansluiten U kunt verscheidene beeldschermen in serie aansluiten op een computer. Het aantal beeldschermen dat u in serie kunt aansluiten is afhankelijk van de resolutie van het gebruikte ingangssignaal. Extra beeldscherm RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R RS-232Ckabel AVkabel D-sub-kabel (15-pin) RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI Het eerste beeldscherm IN R Deze RS-232C ketenapplicatie vereist een computer die beschikt over een RS-232C-poort. Gebruik RS-232C seriële nulmodemkabels voor een ketenapplicatie. Gebruik geen HDCP-ingang voor een ketenapplicatie

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen. Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

D5280U. User s Manual

D5280U. User s Manual D5280U User s Manual Voorwoord Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DB22D-P De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen.

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen. Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...5 Producteigenschappen...5 Inleiding...6 Overzicht verpakking...6

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG TC190 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4545920

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG TC190 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4545920 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco

Lcd-scherm Gebruikershandleiding. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco Lcd-scherm Gebruikershandleiding V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco Welkom Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding. V2200 Eco V2400 Eco

Lcd-scherm Gebruikershandleiding. V2200 Eco V2400 Eco Lcd-scherm Gebruikershandleiding V2200 Eco V2400 Eco Welkom Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie