RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

2 Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen. Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation worden gereproduceerd, uitgezonden, overgezet, opgeslagen in een gegevensopvraagsysteem of vertaald naar welke taal of computertaal dan ook, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave i Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen... 1 Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 Opmerkingen over het lcd-paneel van dit beeldscherm... 2 Veiligheidsmededeling over de afstandsbediening... 3 Veiligheidsmededeling over de batterijen... 3 BenQ ecofacts... 4 Inhoud van het pakket... 5 Optionele accessoire... 5 Het beeldscherm instellen... 6 De penhouder en I/O-bak bevestigen... 6 Het beeldscherm monteren... 8 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Voor/achterkant Ingangen/uitgangen Afstandsbediening Met de afstandsbediening Verbinding Audio/videosignalen aansluiten De touchmodule aansluiten Netsnoer aansluiten Het touchscreen gebruiken Belangrijke instructies voor het touchscreen Basale handelingen Het beeldscherm in- of uitschakelen De toetsen blokkeren/vrijgeven Schakelen tussen ingangssignalen Geluidsniveau aanpassen Netwerkverbinding Verbinding maken met een LAN Het beeldscherm besturen Het osd-menu (On-Screen Display) Overzicht van het osd-menu... 33

4 ii Inhoudsopgave Handelingen in het osd-menu Beeld menu Audio menu Scherm menu Overige instellingen menu Multimedia-osd gebruiken Multimediatoetsen op de afstandsbediening Bestanden weergeven Menusysteem Productinformatie Specificaties Afmetingen Ondersteunde resoluties van ingangssignalen Ondersteunde ingangssignaalcombinaties voor PAP Problemen oplossen... 67

5 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 1 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen De bliksemschicht met de pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u erop attent te maken dat aan de binnenkant van het product nietafgeschermde gevaarlijke spanningen blootliggen, die afdoende krachtig zijn om een elektrische schok te veroorzaken. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u in de handleiding van de apparatuur attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies. DEZE APPARATUUR MOET WORDEN GEAARD Voor veilig gebruik mag de stekker met de drie polen uitsluitend worden aangesloten op een standaard driepolig stopcontact met aarding. Alle gebruikte verlengsnoeren moeten drie stroomsnoeren bevatten en correct geaard zijn. Onjuist geaarde verlengsnoeren zijn een belangrijke oorzaak voor ongelukken met dodelijke afloop. Het feit dat de apparatuur naar behoren functioneert, betekent niet dat het stopcontact geaard is of dat de installatie volledig veilig is. Als u twijfels hebt over de correcte aarding van het stopcontact, neemt u, voor uw eigen veiligheid, contact op met een bekwame electriciën. Het stopcontact van de stroomkabel moet goed bereikbaar zijn. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Trek de strekker uit het stopcontact om deze apparatuur volledig los te koppelen van het stroomnet. Plaats dit beeldscherm niet op een hobbelig, schuin of instabiel oppervlak (zoals een wagentje), waar het kan vallen en letsel kan veroorzaken of worden beschadigd. Plaats dit beeldscherm niet in de buurt van water, zoals een zwembad of sauna, of op een plek waar opspattend water of waterdruppels op het beeldscherm kunnen vallen, zoals voor een raam waar regenwater naar binnen kan vallen. Plaats dit beeldscherm niet in een kleine ruimte zonder ventilatie en luchtcirculatie, zoals in een gesloten kast. Laat voldoende ruimte rond het beeldscherm vrij zodat de warmte kan ontsnappen. Blokkeer geen openingen en luchtgaten van het beeldscherm. Oververhitting kan resulteren in gevaar of een elektrische schok. Dit beeldscherm mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bekwame installateur. Als dit beeldscherm niet correct wordt geïnstalleerd, kan dit resulteren in letsel en beschadiging van het beeldscherm. Controleer de installatie regelmatig en maak het beeldscherm regelmatig schoon om ervoor te zorgen dat het in goede staat blijft. Gebruik uitsluitend montage-accessoires die zijn goedgekeurd of worden aanbevolen door de fabrikant van dit beeldscherm. Als onjuiste of ongeschikte accessoires worden gebruikt, kan het beeldscherm vallen en ernstig letsel veroorzaken. Zorg dat het oppervlak en de montagepunten stevig genoeg zijn om het gewicht van het beeldscherm te dragen. Verwijder de behuizing niet om het risico op een elektrische schok te beperken. De onderdelen aan de binnenzijde kunt u niet zelf repareren. Laat reparaties over aan bekwame reparateurs. Het beeldscherm moet worden bevestigd of een standaard moet worden gemonteerd om persoonlijk letsel te voorkomen.

6 2 Belangrijke veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water. 6. Gebruik uitsluitend een droge doek om te reinigen. 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant. 8. Installeer niet naast warmtebronnen als radiatoren, verwarmingselementen, ovens of andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren. 9. Negeer nooit de veiligheidsmaatregel van het gebruiken van een geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, waarvan de een breder is dan de ander. Een stekker met aarding heeft twee pinnen en een derde aardepin. De bredere pin of derde pin dienen de veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraagt u een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. 10. Zorg dat niemand op stroomkabels kan stappen, met name bij stopcontacten, verdeelstekkers en waar de kabels op de apparatuur zijn aangesloten. 11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd. 12. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die is goedgekeurd door de fabrikant, of die bij de apparatuur is verkocht. Als een wagentje wordt gebruikt, pas dan op als het wagentje en apparatuur wordt verplaatst om letsel door omvallen te voorkomen. 13. Trek de stekker van de apparatuur uit het stopcontact tijdens onweer of als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat alle reparaties over aan bekwame reparateurs. De apparatuur moet worden gerepareerd als deze op de een of andere wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als de stroomkabel of stekker is beschadigd, als vloeistof in de apparatuur is gemorst, of objecten in de apparatuur zijn gevallen, als de apparatuur is blootgesteld aan regen of vocht, of als de apparatuur niet meer normaal functioneert of is gevallen. Opmerkingen over het lcd-paneel van dit beeldscherm Het Liquid Crystal Display (LCD)-paneel van dit beeldscherm bevat een zeer dunne beschermende glaslaag die kan worden gekrast of gemarkeerd en kan barsten als het wordt geraakt of druk erop wordt uitgeoefend. De vloeibare kristallen zijn kwetsbaar voor buitensporige kracht of extreme temperaturen. Ga er voorzichtig mee om. De responstijd en helderheid van het lcd-paneel kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Zorg dat het beeldscherm niet in direct zonlicht wordt geplaatst en dat geen sterk licht op het lcd-paneel kan schijnen. De hitte kan het paneel en de behuizing van het beeldscherm beschadigen, en het licht maakt het kijken naar het scherm lastiger dan nodig.

7 Belangrijke veiligheidsinstructies 3 Het lcd-paneel bevat afzonderlijke pixels om beeld weer te geven en is gefabriceerd op grond van de ontwerpspecificaties. Ookal functioneert 99,9% van de pixels naar behoren, toch kan 0,01% van de pixels continu blijven branden (rood, blauw of groen) of volledig uit blijven. Dit is een technische beperking van de lcd-technologie en is geen defect. lcd-schermen zijn, net als plasmaschermen (PDP) en conventionele CRT-schermen (Cathode Ray Tube), gevoelig voor inbranden of beeldretentie. Op het scherm ziet dit eruit als zichtbare lijnen en schaduwen. Om deze beschadiging van het scherm tegen te gaan, mag u stilstaande beelden (zoals On-Screen Display-menu s, logo s van tvzenders, vaste/inactieve tekst of pictogrammen) niet langer dan twee uur in beeld houden. Wijzig regelmatig de beeldverhouding. Vul indien mogelijk het volledige scherm met het beeld om geen zwarte balken te zien. Laat geen beelden met een beeldverhouding van 4:3 gedurende langere tijd op het scherm staan, omdat de twee zwarte verticale balken anders zichtbare inbrandmarkeringen kunnen achterlaten op het scherm. Als een stilstaand beeld moet worden afgebeeld, wordt aanbevolen dat Antibeeldretentie in het menu Overige instellingen en Geavanceerd wordt ingeschakeld. Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming optreden aan de binnenzijde van het glas. Dit is een normaal fenomeen en heeft geen invloed op het functioneren van het beeldscherm. Deze condensvorming verdwijnt meestal na 2 uur normaal gebruik. Veiligheidsmededeling over de afstandsbediening Plaats de afstandsbediening niet op een warmtebron, op een vochtige plek en nooit in vuur. Laat de afstandsbediening niet vallen. Stel de afstandsbediening niet bloot aan water of vocht. Gebeurt dit toch, kan dit resulteren in een defect. Zorg dat geen enkel voorwerp tussen de afstandsbediening en de sensor op het apparaat komt. Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen. Veiligheidsmededeling over de batterijen Als batterijen van een onjuist type worden gebruikt, kan dit resulteren in chemische lekkage of explosie. Let op het volgende: Zorg altijd dat de positieve en negatieve contactpunten van de batterijen in de juiste richting in het batterijvak zijn geplaatst. Verschillende soorten batterijen hebben verschillende karakteristieken. Gebruik nooit batterijen van verschillende types naast elkaar. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen naast elkaar. Als oude en nieuwe batterijen naast elkaar worden gebruikt, verkort dit de levensduur van de batterijen of kunnen de oude batterijen gaan lekken. Als u merkt dat de batterijen leeg zijn, dient u ze onmiddellijk te vervangen. Chemicaliën die uit batterijen weglekken kunnen huidirritatie veroorzaken. Mocht chemische vloeistof uit de batterijen weglekken, veegt u dit onmiddellijk op met een droge doek.

8 4 Belangrijke veiligheidsinstructies Vanwege variërende opslagomstandigheden, kan de levensduur van batterijen van uw product korter zijn. Vervang ze binnen 3 maanden of zo snel mogelijk na het eerste gebruik. Wellicht is wetgeving van kracht m.b.t. het wegwerpen of recyclen van batterijen. Raadpleeg uw gemeente of afvalinzamelaar. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Inhoud van het pakket 5 Inhoud van het pakket Open de verpakking en controleer de inhoud. Mocht iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper. Lcd-scherm Stroomkabel x 4 (voor verschillende regio's) D-sub-kabel (15-pin) Dvi-interfacekabel Audiointerfacekabel Usb-kabel x 2 Penhouder I/O-bak M3 x 6 schroef (platte kop) x 4 M3 x 6 schroef (ronde kop) x 8 AAA-batterij x 2 Touchpen x 2 Afstandsbediening Beknopte handleiding Het type van het geleverde netsnoer kan afwijken van het snoer in de afbeelding, afhankelijk van de plek van aankoop. De dvi-interfacekabel wordt uitsluitend gebruikt om de dvi-interfacepoorten op de I/O-bak en beeldscherm met elkaar te verbinden. Gebruik deze kabel niet om een dvi-signaal aan te sluiten. Voordat u de verpakking wegwerpt, controleert u of geen accessoires in de verpakking zijn achtergebleven. Werp verpakkingsmateriaal niet zorgeloos weg. Het karton kan worden hergebruikt. Eventueel kunt u de verpakking, indien mogelijk, bewaren om het beeldscherm later te vervoeren. Laat geen plastic zakken binnen het bereik van kleine kinderen of baby's. Optionele accessoire Naast de items die in het standaardpakket worden geleverd, wordt de volgende optionele accessoire apart verkocht: Tafelstandaard

10 6 Het beeldscherm instellen Het beeldscherm instellen De penhouder en I/O-bak bevestigen Voordat u het beeldscherm installeert en gebruikt, volgt u onderstaande stappen om de penhouder en de I/O-bak te monteren. De montage moet door minstens twee volwassenen worden uitgevoerd om beschadiging en letsel te voorkomen. 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Bevestig de I/O-bak op de penhouder met de vier bijgesloten M3 x 6 schroeven met de platte kop. M3 x 6 schroeven met platte kop 4. Bevestig de penhouder op het beeldscherm met de acht bijgesloten M3 x 6 schroeven met de ronde kop. 5. Sluit de bijgesloten dviinterfacekabel aan op de dvi-interface-aansluitingen op het beeldscherm en de I/O-bak. 6. Sluit de bijgesloten usbkabel aan op de USB Type A-aansluiting op het beeldscherm en de usb-stekker van type-b op de I/O-bak. M3 x 6 schroeven met ronde kop

11 Het beeldscherm instellen 7 7. Sluit het ene uiteinde van de bijgesloten audiointerfcekabel (het uiteinde met de 3,5 mm mini-jackstekker en twee stekkers van het RCAtype) aan op de AUDIO IN (AUDIO1)- en AUDIO IN (AUDIO2)- ingangen aan de achterkant van het beeldscherm, en sluit het andere uiteinde (dat met een 3,5 mm minijackstekker) aan op de audio-interface-aansluiting van de I/O-bak. 8. Gebruik de kabelclips om de kabels ordelijk te leggen.

12 8 Het beeldscherm instellen Het beeldscherm monteren U kunt het beeldscherm aan een verticaal oppervlak monteren met een geschikte wandmontagebeugel, of op een horizontaal oppervlak plaatsen met de optionele tagelstandaarden. Let tijdens de installatie goed op de volgende opmerkingen: De installatie van dit beeldscherm moet door ten minste twee volwassenen worden uitgevoerd. Als de installatie door slechts één persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaar en letsel. Laat de installatie over aan een gekwalificeerde monteur. Onjuiste installatie kan erin resulteren dat het beeldscherm valt of niet functioneert. Het beeldscherm op een wand monteren 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Verwijder de tafelstandaard van het beeldscherm indien aanwezig. 400mm *Schroeftype: M8 4. Zoek de schroefgaten voor wandmontage aan de achterzijde van het beeldscherm. Zie de afbeelding. 400mm 5. Installeer de wandmontagebeugel op het beeldscherm en bevestig het beeldscherm aan de wand volgens de instructies van de montagebeugel. De lengte van de schroef moet ten minste 10 mm dikker zijn dan de dikte van de wandmontagebeugel. Zorg dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid. (Aanbevolen koppel: N cm). De montagebeugel moet stevig genoeg zijn om het gewicht van het beeldscherm te kunnen dragen. Lcd-scherm 10 mm (0,39") Dikte van wandmontagebeugel

13 Het beeldscherm instellen 9 Houd ten minste 10 mm ruimte vrij tussen achterzijde van het beeldscherm en de wand, zodat genoeg ventilatie kan optreden. Vraag een professionele monteur voor instructies over de montage. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor montagewerk dat niet is uitgevoerd door een professionele monteur. 10mm (0.39") De AC IN/OUT-aansluiting moet boven de connectoren staan als u het scherm draait. De optionele tafelstandaarden installeren 1. Plaats een schone, droge en pluisvrije doek op een plat, horizontaal en leeg oppervlak. Zorg dat het doek groter is dan het beeldscherm. 2. Leg het beeldscherm voorzichtig op het doek met het lcd-paneel omlaag. 3. Plaats de tafelstandaarden op het beeldscherm zoals in de afbeelding is aangegeven. Schroeftype: M8 x 15 mm Aandraaimoment: 25 RP Gebruik de schroeven en een passende schroevendraaier om de standaarden op het beeldscherm te bevestigen. RP650/ RP650+

14 10 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Voor/achterkant 2 1 RP RP650/RP650+ Nr. Naam Beschrijving Sensor voor afstandsbediening / Omgevingslichtsensor / Aan/uitindicator Touchpenhouder ENTER/VIDEO SOURCE MENU Ontvangt opdrachtsignalen van de afstandsbediening. Detecteert de lichtsterkte rond het beeldscherm en past de helderheid van het beeldscherm automatisch aan als de functie Omgevingslichtsensor is geactiveerd. Geeft de status van het beeldscherm aan: - Licht groen op als het toestel wordt ingeschakeld. - Licht rood op als het toestel wordt uitgeschakeld. - Licht rood op als de modus Energiebesparing > Hoog wordt geactiveerd. - Knippert rood als de modus Energiebesparing > Laag is geactiveerd. - Uit als de stroom is uitgeschakeld. Hierin worden touchpennen geplaatst als ze niet worden gebruikt. Selecteert een videobron. Bevestigt een keuze of opent een submenu in het On-Screen-Display (OSD)-menu. Opent of sluit het osd-menu.

15 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies ,, /-, /+ Aan/uitknop Aan/uitindicator Bladert door de instellingen en opties in het osd-menu. /-, /+: sneltoetsen voor het aanpassen van het geluidsvolume. Schakelt het beeldscherm in of uit. Geeft de energiestatus van het beeldscherm aan: - Licht groen op als het toestel wordt ingeschakeld. - Licht rood op als het toestel wordt uitgeschakeld. - Licht rood op als de modus Energiebesparing > Hoog wordt geactiveerd. - Knippert rood als de modus Energiebesparing > Laag is geactiveerd. - Uit als de stroom is uitgeschakeld.

16 12 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Ingangen/uitgangen RP RJ-45 MULTI-MEDIA USB USB Type A Mini-B RP650/RP650+ MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN DP HDMI RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT IN S-VIDEO Pr IN IN R Nr. Naam Beschrijving 1 AC OUT (1,7A) Stuurt wisselstroom door van de AC IN-aansluiting naar een ander beeldscherm. 2 AC IN (3,4A) Aansluiting op een stopcontact via het bijgesloten netsnoer. 3 AC SWITCH ON/ OFF Hoofdstroomschakelaar van het apparaat. 4 USB TYPE B FOR Aansluiting voor de usb-kabel van de computer om de touchmodule te kunnen gebruiken. TOUCH 5 AUDIO OUT (R/L) Uitgang voor audiosignalen naar een extern apparaat. 6 AUDIO IN (AUDIO2) Ontvangt audiosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). 7 AUDIO IN (AUDIO1) Ontvangt audiosignalen van een extern apparaat (zoals een computer). 8 VGA IN Ontvangt analoge RGB-signalen van een extern apparaat (zoals een computer). 9 VGA OUT Uitgang voor analoge RGB-signalen van de VGA IN-ingang naar een ander beeldscherm. 10 AV IN Ontvangt composiet videosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). 11 AV OUT Uitgang voor composiet videosignalen van de AV IN-ingang naar een ander beeldscherm.

17 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies VIDEO IN (S-VIDEO) VIDEO IN (YPbPr) RS232C IN/OUT HDMI DP (DisplayPort) USB Type A USB Mini-B RJ-45 MIC IN Ontvangt S-Videosignalen van een extern apparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler). Ontvangt component videosignalen (YPbPr) van een extern apparaat (zoals een dvd-speler, HDTV-toestel of laserdiskspeler). Voor externe besturing en opstellingen met meerdere beeldschermen. RS232C IN: ontvangt besturingssignalen van een computer of ander beeldscherm. RS232C OUT: uitgang voor besturingssignalen van de RS232C IN-ingang naar een ander beeldscherm. Ontvangt HDMI-signalen van een extern apparaat (zoals een Blu-raydiskspeler). Aansluiting voor een met DisplayPort compatibel apparaat. Aansluiting voor een usb-stick of WiFi-dongle. Aansluiting voor een computer met weergave via usb. Maakt verbinding met de RJ-45-poort van een Ethernet-router. Aansluiting voor een microfoon. De aansluitingen #20, 21 en 22 zijn uitsluitend functioneel als de dvi-, usb- en audiointerfacekabels zijn aangesloten. Zie De penhouder en I/O-bak bevestigen op pagina 6.

18 14 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Afstandsbediening ON/OFF Schakelt het beeldscherm in of uit. 2 INPUT Selecteert een ingangsbron ENTER Bevestigt de keuze of bewaart de wijzigingen. 6 INFO Toont de actuele ingangsbron en resolutie. 7 Nummertoetsen (1-9)/ Ingangssignaaltoetsen Functioneren als numerieke toetsen als het osdmenu is geactiveerd. Functioneren als ingangssignaaltoetsen als het osd-menu is gedeactiveerd. De functies DVI en SDI zijn niet beschikbaar op dit beeldscherm. 8 MENU Opent of sluit het osd-menu. 9 Numerieke toets (0)/MUTE Functioneert als numerieke toets als het osdmenu is geactiveerd. Schakelt het geluid uit of in. 10 BLANK/ Bladert door de instellingen en opties in het osdmenu indien het osd-menu is geactiveerd. Verbergt het beeld (het scherm wordt zwart) als het osd-menu is gesloten. Druk nogmaals op deze toets of druk op MENU om de normale weergave te hervatten. 11 MULTI-MEDIA-toetsen Zie Multimedia-osd gebruiken op pagina 43 voor details. 3 EXIT/FREEZE Keert terug naar het vorige menu of sluit het osd-menu indien het osd-menu is geactiveerd. Zet het beeld stil als het osd-menu is gesloten. Druk nogmaals op deze toets of druk op MENU om de normale weergave te hervatten. 4 / VOL- / / VOL+ Bladert door de instellingen en opties in het osd-menu. Zet het volume lager/hoger.

19 Met de afstandsbediening Batterijen van de afstandsbediening plaatsen Onderdelen van het beeldscherm en hun functies Open de klep van de batterijnis van de afstandsbediening. 2. Plaats de bijgesloten batterijen. Let op dat de positieve en negatieve polen van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+) en (-) in de batterijnis. De batterijen zijn speciaal voor u bijgesloten, zodat u het beeldscherm direct kunt gebruiken. Vervang de batterijen zo snel mogelijk. 3. Plaats de klep van de batterijnis terug. Tips voor het gebruik van de afstandsbediening Als u op de toetsen drukt, richt u de voorzijde van de afstandsbediening recht op de afstandsbedieningsensor van het beeldscherm. Laat de afstandsbediening niet nat worden en leg hem niet in een vochtige omgeving (zoals een badkamer). Als het venster van afstandsbedieningsensor op het beeldscherm met rechtstreeks zonlicht of een andere sterke lichtbron wordt beschenen, werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed. In dat geval richt u de lichtbron anders, past u de hoek van het

20 16 Onderdelen van het beeldscherm en hun functies beeldscherm aan of gebruikt u de afstandsbediening dichter bij het sensorvenster van het beeldscherm. Max. 10 m (32,8 voet)

21 Verbinding 17 Verbinding Audio/videosignalen aansluiten Let op de volgende zaken als u kabels aansluit: Zet alle toestellen uit. Onderzoek de audio/videopoorten op het beeldscherm en de apparatuur die u wilt aansluiten. Wees ervan bewust dat onjuiste verbindingen de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden. Trek kabels nooit los door aan de kabel zelf te trekken. Pak altijd de stekker aan het uiteinde van de kabel beet en trek aan de stekker om de kabel los te maken. Zorg dat alle kabels helemaal zijn ingestoken en stevig vastzitten. De VGA-ingang aansluiten 1. Sluit de VGA IN-aansluiting op het beeldscherm met de VGA-uitgang van een computer via een D-sub-kabel (15-pin). 2. Verbind de audio-uitgang van de computer met de AUDIO IN (AUDIO1)-aansluiting op het beeldscherm met een passende audiokabel. 3. U kunt beelden van deze ingang weergeven door op de toets VGA op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R D-sub-kabel (15-pin) Audiokabel Computer De audiokabel is niet bijgesloten en moet apart worden aangeschaft.

22 18 Verbinding Digitale ingangen aansluiten 1. Verbind de hdmi-uitgang van een computer of audio/videoapparaat (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een hdmi-kabel op de HDMI-ingang van het beeldscherm. Als het apparaat beschikt over een DisplayPort-uitgang, sluit u deze via een DisplayPort-kabel aan op de DP-ingang van het beeldscherm. 2. Als de DisplayPort-verbinding wordt gebruikt, sluit u de audio-uitgang van het apparaat via een geschikte audiokabel aan op de AUDIO IN (AUDIO1)-aansluiting van het beeldscherm. Deze audioverbinding is niet vereist voor de hdmi-verbinding. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toetsen HDMI-1 of DP op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN DisplayPortkabel Hdmi-kabel Audiokabel Computer De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

23 Verbinding 19 De YPbPr component video-ingang aansluiten 1. Verbind de VIDEO IN (YPbPr)-aansluitingen op het beeldscherm met de component-uitgangen van een A/V-toestel (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een component videokabel. 2. Verbind de audio-uitgang van de dvd-speler met de AUDIO IN (AUDIO2)- aansluitingen op het beeldscherm met een passende audiokabel. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toets YPbPr op de afstandsbediening te drukken. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R Component videokabel Audiokabel Dvd-speler / videorecorder De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

24 20 Verbinding De AV- en S-Video-ingangen aansluiten 1. Verbind de VIDEO IN (S-VIDEO)- of AV IN-aansluitingen op het beeldscherm met de uitgang van een A/V-toestel (zoals een videorecorder of dvd-speler) via een passende videokabel. 2. Sluit de audio-uitgang van de videorecorder met een passende audiokabel op de AUDIO IN-aansluitingen van het beeldscherm. 3. U kunt videobeelden van deze ingang weergeven door op de toets AV op de afstandsbediening te drukken voor het AV-signaal, of druk herhaaldelijk op de toets INPUT voor het S-Videosignaal. Zie Audiobron op pagina 36 voor details over het kiezen van een geschikte audiobron. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R S-videokabel AVkabel Audiokabel Dvd-speler / videorecorder De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

25 Verbinding 21 De multimedia-ingangen aansluiten Maak via één van onderstaande stappen verbinding met een netwerk. Pak een RJ-45-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de RJ-45-aansluiting van het beeldscherm en het andere uiteinde op de RJ-45-poort van een Ethernet-router. Steek een draadloze dongle in de USB Type A-aansluiting. Zo maakt u direct verbinding met een computer: Sluit de mini-b-stekker van een usb-kabel in de USB Mini-B-aansluiting van het beeldscherm en steek de A-stekker in een computer. Bekijk videobeelden vanaf het bronapparaat door op MULTI-MEDIA-op de afstandsbediening te drukken of door MULTI-MEDIA te selecteren op de bronselectiebalk. Hierdoor wordt het multimedia-osd-systeem geopend. Zie Multimediaosd gebruiken op pagina 43 voor details. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC IN RJ-45-kabel Usb-kabel Usb-stick Draadloze usb-dongle 1 2 De kabels zijn niet bijgesloten en moeten apart worden aangeschaft.

26 22 Verbinding Verscheidene beeldschermen aansluiten U kunt verscheidene beeldschermen in serie aansluiten op een computer. Het aantal beeldschermen dat u in serie kunt aansluiten is afhankelijk van de resolutie van het gebruikte ingangssignaal. Extra beeldscherm RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI IN R RS-232Ckabel AVkabel D-sub-kabel (15-pin) RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C OUT VIDEO IN Pb Y AV OUT VGA OUT AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A IN OUT USB USB Type A Mini-B IN S-VIDEO Pr IN DP HDMI Het eerste beeldscherm IN R Deze RS-232C ketenapplicatie vereist een computer die beschikt over een RS-232C-poort. Gebruik RS-232C seriële nulmodemkabels voor een ketenapplicatie. Gebruik geen HDCP-ingang voor een ketenapplicatie

RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt

Nadere informatie

PL550 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding

PL550 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding PL550 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

Lcd-scherm Handleiding T420 TL550 T650

Lcd-scherm Handleiding T420 TL550 T650 Lcd-scherm Handleiding T420 TL550 T650 Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor deze publicatie

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

SL/IL Series Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding

SL/IL Series Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding SL/IL Series Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

RP700+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

RP700+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding RP700+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV9870EA. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV9870EA in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Touchpad en toetsenbord

Touchpad en toetsenbord Touchpad en toetsenbord Artikelnummer van document: 410773-331 April 2006 In deze handleiding wordt de werking van het touchpad en 4het toetsenbord van de computer beschreven. Inhoudsopgave 1 Touchpad

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

SV500 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding

SV500 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding SV500 Digitaal informatiepaneel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

RP652/RP702/RP790 Interactief flat panel Gebruikershandleiding

RP652/RP702/RP790 Interactief flat panel Gebruikershandleiding RP652/RP702/RP790 Interactief flat panel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

HP Notes. 21 februari 2002

HP Notes. 21 februari 2002 HP Notes 21 februari 2002 Dit bestand bevat recente informatie over de notebook-pc van HP. De volgende onderwerpen komen aan bod:! Dvd's en videobestanden afspelen! Een tv-toestel gebruiken als monitor!

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Interactief plat scherm Handleiding T420 TL550 T650

Interactief plat scherm Handleiding T420 TL550 T650 Interactief plat scherm Handleiding T420 TL550 T650 Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht voor

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: Handleiding 1. Model Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: IOL-1515SP 2. Specificatie Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies...

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies... Inhoudstafel Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2 Inhoud van het pakket...3 Installatie Instructies...3 Aansluiten van het beeldscherm...3 Herverpakking van het beeldscherm...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van

Nadere informatie

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen BeoLink Passive Opstel-aanwijzingen Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23. Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...3. Installation instructions...4. De monitor monteren...4. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...3. Installation instructions...4. De monitor monteren...4. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...3 Installation instructions...4 De monitor monteren...4 De monitor losmaken...4 De hoek wijzigen...4 De apparaten aansluiten...5 De stroom

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie SNELSTARTGIDS AquaPro PC VR1.00 1. Introductie Hartelijk dank voor de aanschaf van uw AquaPro PC. Het is aan te bevelen dat uw nieuwe computer

Nadere informatie