Handleiding EBATlog. Project: EBAT WAV: WA Klant: Vlaamse overheid Beleidsdomein MOW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding EBATlog. Project: EBAT WAV: WA372933. Klant: Vlaamse overheid Beleidsdomein MOW"

Transcriptie

1 Handleiding EBATlog Project: EBAT WAV: WA Klant: Vlaamse overheid Beleidsdomein MOW

2 Inhoudsopgave 1 Historiek Inleiding Schermindeling Lint Acties Sub Herlaad Schip, Survey, Archief, Import, Load Algemene informatie Specifieke informatie Opstarten van de applicatie Entiteit schip Nieuw schip toevoegen aan EBATlog Selecteren van de systemen Calibratie MB Calibratie SB Diepgang Schip zoeken Schip wijzigen/aanvullen Nieuwe Peilproject Volledig nieuw Project maken Wat doet EBATlog? Een schip toevoegen aan het project Nieuw peilproject aangeleverd door derden (enkel bedoeld voor ECS-team) Wat doet EBATlog? PeilProject zoeken Peilproject/Survey Wijzigen/Aanvullen Veldlog Selecteren van de systemen Calibratie MB Calibratie SB _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 2 van 65

3 8.1.4 Peildagen Runline Log Verwerking Surveys Wat doet EBATlog bij Acceptatie? Wat doet EBATlog bij Archivering? Gearchiveerde survey Import project Survey(s) Toevoegen Parameters bepalen Surfaces aanmaken Load project Surfaces Toevoegen Surfaces opladen Het uitwisselen van projectgegevens buiten het VO-net Projectgegevens overdragen Wat doet EBATlog? Projectgegevens overnemen Nieuw project op basis van USB Schip toevoegen op basis van USB Peildag toevoegen op basis van USB Projectgegevens uitwisselen Lokaal vs Share (netwerkverbinding vereist) EBATlog folderstructuur Bijlage Het locken (=blokkeren) van projecten Folderstructuur peilproject uitgevoerd door externe diensten Structuur MetaDataFile Getijfile _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 3 van 65

4 1 Historiek Versie Toepassing Versie Handleiding Aangepast door Datum EBAT 1.2 Eerste versie Sven Drybooms 11/02/2013 EBAT 1.3 Tweede versie Sven Drybooms EBAT 1.5 Derde versie Sven Drybooms 20/06/2013 EBAT 2.4 Vierde versie Sven Drybooms 25/11/ _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 4 van 65

5 2 Inleiding In deze handleiding willen we de gebruiker van de EBATlog een compact document aanreiken dat als leiddraad kan dienen bij het gebruik van de applicatie EBATlog. In het eerste deel van de handleiding leggen we de opbouw van het scherm uit en enkele terugkerende functionaliteiten van de toepassing. Vervolgens gaan we over tot het aanmaken van nieuwe peilprojecten en bespreken we de verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. Om projecten te kunnen raadplegen, te wijzigen of aan te vullen, moeten we deze projecten eerst kunnen terugvinden, dit is dan ook de volgende functionaliteit die er zal worden uitgelegd. Als het juiste project is gevonden, kunnen we dit raadplegen, wijzigen of aanpassen. In dit deel wordt voor elk afzonderlijk tabblad uitgelegd wat de betekenis is van de verschillende velden, waaraan je een bepaalde waarde kunt geven. Vervolgens leggen we uit hoe je een survey kunt archiveren, een surface kunt aanmaken en deze vervolgens op kunt laden in een database. Je kunt een peilproject ook lokaal bewaren en de lokaal uitgevoerde wijzigingen kun je vervolgens op de SHARE plaatsen. Als laatste hebben we de bijlagen, deze bevat extra informatie die nuttig kan zijn bij het gebruik van de toepassing _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 5 van 65

6 3 Schermindeling Lint Schip, Survey, Archief, Specifieke informatie Figuur 1 Schermindeling 3.1 Lint Deze component is constant in alle mogelijke schermen van deze toepassing. Het bevat de knoppen om bepaalde acties in de toepassing uit te voeren. Deze knoppen zijn gegroepeerd in blokken, op basis van hun functie. De blokken zijn: acties, sub en project. Er zijn 3 verschillende Linten Er is een lint dat voornamelijk bestemd is voor de surveyers. Dit lint bevat de functionaliteiten om een intern peilproject aan te maken en de metadata voor dit project te beheren. Het is ook met behulp van dit lint dat een survey uiteindelijk gearchiveerd wordt. Er is een lint dat voornamelijk bestemd is voor ECS Dit lint bevat de functionaliteiten om een survey te archiveren dat afkomstig is van een externe partij. Met behulp van dit lint, kan de gebruiker een surface aanmaken van een gearchiveerde survey en deze vervolgens opladen in de Bathy database. Er is een lint dat bestemd is voor het gebruik van Tyduc _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 6 van 65

7 3.1.1 Acties Afhankelijke van de acties die je kunt uitvoeren op een tabblad zullen hier verschillende knoppen beschikbaar zijn, maar hun betekenis is voor alle schermen dezelfde. Beheer: Om wijzigingen te kunnen uitvoeren in het tabblad. Zet het tabblad in een wijzigmodus. Alleen beschikbaar als het toegestaan is om wijzigingen uit te voeren. Zoek: Om de ingegeven zoekopdracht uit te voeren. Alleen beschikbaar in de zoekschermen. Bewaar: Om uitgevoerde wijzigingen te kunnen bewaren. Sluit de wijzigmodus ook af. Alleen beschikbaar als je aangegeven hebt dat je een tabblad wil beheren. Afsluiten: Sluit het geopende tabblad in het hoofdscherm zonder eventuele wijzigingen te bewaren. Alleen beschikbaar als er een tabblad geopend is. Selecteer: Een bepaalde keuze bevestigen om aan de hand van deze selectie door te werken. Annuleer: Als men wijzigingen in het hoofdscherm kan uitvoeren zal deze knop de wijzigingen annuleren tot de laatst bewaarde versie van het tabblad. Tevens verlaat het tabblad de wijzigmodus. Alleen beschikbaar in de wijzigmodus Sub Met behulp van dit menu, kan men een of meerdere schepen toevoegen of verwijderen, net als peildagen. Elk schip heeft ook een Runline Log waar je met dit menu regels aan kunt toevoegen, bewerken of verwijderen Herlaad Met behulp van deze knop worden alle geopende tabs opnieuw geladen, waardoor ze de laatste beschikbare gegevens tonen Schip, Survey, Archief, Import, Load Lijst: Om het tabblad te openen om een Schip, peilproject, gearchiveerde survey, en Import- of Loadproject te zoeken. Nieuw: Om een tabblad te openen, zodat je een nieuw peil-, import-, loadproject of schip kunt toevoegen. 3.2 Algemene informatie In dit deel van het scherm kun je de algemene informatie van een project raadplegen of bewerken. Als je op zoek bent naar een project, survey of schip zal je in dit deel ook bepaalde zoekcriteria kunnen invoeren waaraan het gezochte project, survey of schip moet voldoen. 3.3 Specifieke informatie Als je informatie van een project of schip wenst te raadplegen of te bewerken, vind je in dit deel van het scherm een reeks specifieke gegevens terug. Deze specifieke gegevens zijn gegroepeerd in verschillende _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 7 van 65

8 tabbladen op basis van het proces dat een peilproject doorloopt (opzetten van een peilproject tot het archiveren van de peilplannen). Indien je een bepaald project, survey of schip zoekt, zal in dit deel van het scherm een resultatenlijst getoond worden met de zoekresultaten die voldoen aan jou opgegeven zoekcriteria _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 8 van 65

9 4 Opstarten van de applicatie Om de applicatie te starten opent men de map EBAT_App_2.4. Men dubbelklikt dan op het bestand MOW.MDK.EBAT.Wpf.Main.exe. Daarmee wordt de applicatie opgestart. Terwijl de applicatie laadt, ziet men volgend scherm. (Figuur 2) Een alternatief is het openen van de applicatie door te dubbelklikken op het icoon op het bureaublad. Figuur 2 Opstartscherm Vervolgens moet je inloggen met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord. (Figuur 3) Figuur 3 Inlog scherm Na het succesvol inloggen, zal de applicatie het volgende scherm tonen (Figuur 4 Beginscherm van Ebatlog) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 9 van 65

10 Figuur 4 Beginscherm van Ebatlog _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 10 van 65

11 5 Entiteit schip 5.1 Nieuw schip toevoegen aan EBATlog Om een nieuw schip toe te voegen aan de EBAT toepassing, klik je in het Lint SURVEY op Nieuw in het blokje Schip. Figuur 5 Figuur 5 Nieuw schip toevoegen De toepassing zal een nieuw tabblad openen, met de mogelijkheid om gegevens voor een schip in te vullen. Dit tabblad kan in 2 delen onderverdeeld worden. 1 2 Figuur 6 Nieuw schip Het eerste deel bevat de algemene gegevens van een schip: de naam van het schip, Techniek van positiebepaling, het gebruikte toestel hiervoor, de nauwkeurigheid, (Figuur 6 1) Het tweede deel bevat gegevens over de meting(en) die het schip kan uitvoeren: welke systemen zijn er gebruikt, wat is hun positie op het schip, wat zijn de calibratiegegevens, opmerkingen, (Figuur 6 2) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 11 van 65

12 Figuur 7 Algemene informatie - nieuw schip Bij Schip selecteer je de naam van het schip dat je wilt toevoegen aan de applicatie. Deze lijst is opgebouwd op basis van gekende schepen in het xml-bestand BathyServerPool. (Figuur 7Figuur 33-1) Het schip dat je wilt toevoegen moet al bestaan in de xml bestanden BathyServerPool en BathyServerProfile. Bij Techniek van Positiebepaling (Figuur 7Figuur 33-5) kan je de positioneringtechniek aangeven die aan boord zal gebruikt worden. Het toestel dat gebruikt is voor de positioneringtechniek kun je invullen in Figuur 7-6. De gebruikte sound velocity probe kun je invullen in de selectielijst in Figuur 7 7 en de sound velocity sensor vul je in, in Figuur 7-8. In het veld Sounding nauwkeurigheid (Figuur 7-2) geef je de nauwkeurigheid aan van de dieptepeilingen en de nauwkeurigheid van de positiebepaling geef je weer in Positie nauwkeurigheid (Figuur 7-3). Beiden worden uitgedrukt in meters. De verschillende type metingen die je met het schip kunt uitvoeren worden opgesomd in Sounding techniek (Figuur 7-4). Deze oplijsting wordt gemaakt door methode(s) aan te vinken in het tabblad techniek (Figuur 8). In Datum in werking (Figuur 7-9) kun je de datum invullen sinds wanneer deze scheepsconfiguratie van toepassing is _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 12 van 65

13 Figuur 8 Tabblad techniek - Nieuw schip Het is belangrijk dat je aangeeft met welke methode en frequentie het schip een peiling kan uitvoeren door de correcte checkbox (Figuur 8) aan te vinken. De geselecteerde methodes worden weergegeven bij de Sounding Techniek in de Algemene Info van het schip (Figuur 7-4). Als je een bepaalde methode heb geselecteerd zal EBATlog bijkomende velden tonen (indien nodig) (Figuur 9) Indien de peiling kan uitgevoerd worden doormiddel van een SB, MB en/of een Priksode, is het invullen van een frequentie sterk aan te raden. Deze frequentie is namelijk noodzakelijk om een survey aan te kunnen maken in een peilproject (zie paragraaf 8.1.1). Voor sommige methodes zul je ook het gebruikte systeem kunnen selecteren. (zie paragraaf 5.1.1) Als er voor een bepaalde methode een calibratie vereist is van de systemen, zal er voor elk te callibreren methode een tab beschikbaar zijn, waarin de calibratie berekend kan worden. (zie paragraaf en paragraaf 5.1.3) Als er een vaste positie is van het systeem op het schip, zal de EBATLOG toepassing velden voorzien om deze positie in te vullen. Deze positie wordt bepaald t.o.v het zwaartepunt van het schip. (Figuur 9 Locatie op het schip) Het nieuwe schip zal pas toegevoegd worden aan EBAT nadat je op Bewaren hebt geklikt in het lint SURVEY bij het blokje acties _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 13 van 65

14 Frequentie Locatie op schip Calibratie gegevens Systeem Figuur 9 Geselecteerde metingen Selecteren van de systemen Als je MB (Multibeam), SB (Singlebeam) of Priksonde hebt geselecteerd, zal de toepassing een aantal selectievelden tonen, waarmee je kan aangeven welke systemen er zullen gebruikt worden voor de peiling Figuur 10 SB, MB en/of DS 3 Als je de getoonde velden voor een bepaalde peilmethode niet wil visualiseren of juist wel, kan je dit controleren met de knop naast de geselecteerde methode. (1) Het type systeem dat gebruikt zal worden voor een peiling dient men ook te selecteren (2). Voor de gekozen metingen is het aan te raden om de ingestelde frequentie(s) te selecteren (3). Met uitzondering voor de metingen die worden uitgevoerd met een peilstok, peilwiel en/of peillood. Voor deze type metingen zal de applicatie standaard als frequentie Unknown opgeven, omdat hiervoor geen frequentie wordt gebruikt _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 14 van 65

15 5.1.2 Calibratie MB Figuur 11 Calibratie MB Als er een multibeam is geïnstalleerd aan boord, dan moeten de multibeam systemen worden gecallibreerd. De berekening voor de calibratie kan je uitvoeren in de EBATlog toepassing, als je hebt aangegeven dat een peiling kan gebeuren met behulp van een multibeam (Figuur 9). Om dit te doen klik je op de tab Calibratie MB, waarna een nieuwe tab getoond zal worden (Figuur 11) Selecteer de gewenste correctiemethode voor de calibratie. (1) Selecteer een tab waarvoor je de calibratie wil berekenen (2) Vul de nodige gegevens in om de calibratie te kunnen berekenen (3). Doe dit voor zowel bakboord als stuurboord. EBATlog zal zelf de gemiddelden en de standaarddeviatie berekenen. De berekende waarden worden automatisch overgenomen in de tab Techniek. (Figuur 9) Calibratie SB Als er een singlebeam is geïnstalleerd aan boord, dan moeten de singlebeam systemen worden gecalibreerd _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 15 van 65

16 1 2 3 Figuur 12 Calibratie SB De berekening voor de calibratie kan je uitvoeren in de EBAT toepassing, als je hebt aangegeven dat een peiling kan gebeuren met behulp van een singelbeam (Figuur 8). Om dit te doen klik je in het project op de tab Calibratie SB, waarna een nieuwe tab getoond zal worden in veldlog (Figuur 12). Bij een singlebeam peiling is het mogelijk dat de peiling op 2 frequenties simultaan gebeurt (verschillend systeem, maar hetzelfde toestel). Daarom moet je bij de calibratie van de singlebeam selecteren voor welke singlebeam systeem je de callibraite wilt berekenen (1), dit gebeurt op basis van de ingestelde frequentie (High = SB met de hoogst ingestelde frequentie of Low = SB met de laagst ingestelde frequentie Vul de nodige gegevens in om de calibratie te kunnen berekenen (2). EBATlog zal zelf de gemiddelden en de standaarddeviatie berekenen. Als je de calibratie hebt uitgevoerd om het systeem, duidt je dit aan (3). Dit zal automatisch overgenomen worden in de tab Techniek (Figuur 9) Diepgang Figuur 13 Tabblad Diepgang - Nieuw schip Om de afstand te berekenen van de transducer tot het wateroppervlak, klik op de tab Diepgang _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 16 van 65

17 Om de diepgang van de transducer te berekenen vul je volgende gegevens in: Stuurboord hoogte (Figuur 13-1) Bakboord hoogte (Figuur 13-2) Inmeting transducer (Figuur 13-3) Van de stuurboord hoogte en de bakboord hoogte wordt het gemiddelde berekend. Dit gemiddelde wordt weergegeven in Gemiddelde BA en ST hoogte (Figuur 13-4). Om de Diepgang (Figuur 13-5) van de transducer te berekenen, wordt de Gemiddelde BA en ST hoogte afgetrokken van de Inmeting transducer. Al de gegevens die je hier invult voor het schip, worden getoond en bewaard bij elke peilproject waaraan het schip is toegevoegd. Aanvullingen of wijzigingen die in het peilproject zelf worden gedaan, gelden enkel voor dat specifieke peilproject en hebben geen impact op de entiteit schip. 5.2 Schip zoeken Om een schip te zoeken klik je in het lint SURVEY op Lijst in het blokje Schip. (Figuur 14-1) 2 1 Figuur 14 Schip zoeken De applicatie zal een nieuw tabblad openen, waarin je criteria kunt opgeven waaraan het gezocht schip dient te voldoen. (Figuur 15) 2 1 Figuur 15 Zoekcriteria Zoeken Schip Om de zoekopdracht uit te voeren, klik je op de knop Zoek (Figuur 14) van het blokje Acties (Zie 3.1.1) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 17 van 65

18 De gevonden zoekresultaten zullen standaard beperkt worden tot een opgegeven aantal. Dit aantal zal je kunnen aanpassen (Figuur 15-1). Als je alle resultaten wil weergeven, selecteer je de radio button Alle (Figuur 15-2) Resultaten komen onderaan te staan in de resultatenlijst. (Figuur 16) Figuur 16 Resultatenlijst - Zoek Schip Als je een bepaald schip wil openen, dubbelklik je op het desbetreffende schip in de resultatenlijst. 5.3 Schip wijzigen/aanvullen Om een schip te wijzigen dienen we dit schip eerst te zoeken (Paragraaf 5.3). Als het schip geopend is, geef je aan dat je dit schip wil bewerken, door op de knop Beheer (acties), in het Lint SURVEY, te klikken. Figuur 17 Schip beheren Nu kun je de gewenste velden wijzigen of aanvullen. Om de wijzigingen te bewaren klik je op de knop Bewaren (blokje acties). Figuur 18 Schip bewaren _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 18 van 65

19 6 Nieuwe Peilproject 6.1 Volledig nieuw Project maken Om een nieuw project toe te voegen aan de EBAT toepassing, klik je in het Lint SURVEY op Nieuw in het blokje Survey. Vervolgens selecteer je Leeg Project Figuur 19 Volledig nieuw project aanmaken De toepassing zal een nieuw tabblad openen, met de mogelijkheid om gegevens voor een project in te vullen. Dit tabblad kan in 2 delen onderverdeeld worden. 1 2 Figuur 20 Nieuw project Het eerste deel bevat de algemene gegevens van een project, de locatie van de meting, start- en einddatum van het peilproject, (Figuur 20 component 1) Het tweede deel bevat gegevens over de meting(en) zelf (het veldlogboek): welke systemen zijn er gebruikt, wat is hun positie op het schip, wat zijn de calibratiegegevens, opmerkingen, (Figuur 20 component 2). Deze gegevens worden geregistreerd en beheerd per schip dat deelneemt aan het peilproject. Dit deel is dan ook enkel zichtbaar als er een schip is toegewezen aan het peilproject. (zie paragraaf p21) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 19 van 65

20 Figuur 21 Algemene informatie - nieuw project Het gebied waar peilingen kunnen uitgevoerd worden is ingedeeld op 3 verschillende niveaus: Area Sub Area Locatie. Om een gebied voor de peiling te kunnen selecteren, ben je verplicht om eerst in Area (3) een gebied te selecteren, gevolgd door de Sub Area (4), voordat je een specifiek locatie(5) kan selecteren. De selectielijsten zijn namelijk afhankelijk van het gebied dat je het niveau hoger hebt geselecteerd. Je moet ook een reden voor het peilproject opgeven door gebruik te maken van een selectielijst (6) en/of het vrije tekstveld (10). Om een periode van de peiling in te geven klik je op de kalender naast het datumveld, Datum Van (7) en vervolgens selecteer je de startdatum van het peilproject. Hetzelfde doe je voor de einddatum van het project (8). Indien het gaat om een eendaagse peiling, voer je bij Datum Van en Datum Tot dezelfde datum in. Als je een of meerdere schepen hebt toegevoegd (paragraaf p21) aan het project, zul je de naam/namen van het schip/schepen in dit veld kunnen aflezen. (9) Als het project voor de eerste keer wordt bewaard, zal EBATlog een projectfolder aanmaken, waar alle peilgegevens (ruwe en verwerkte data) bewaard kunnen worden in de hun toegewezen map. Het pad naar deze Projectfolder wordt in dit veld weergegeven. Dit pad kan ook gekopieerd worden met behulp van de knop. (20) De dienst die de peiling zal uitvoeren, moet je selecteren in de selectielijst (13). De dienst die het te peilen gebeid beheert, kan je selecteren in de selectielijst (14). Als laatste kun je nog een aantal zaken invoeren die aangeven in welke eenheden de metingen zijn uitgevoerd. In tijdszone vul je de tijdszone in (15) In Eenheid XY vul je de horizontale eenheid in (16) In Eenheid Z vul je de diepte eenheid in (17) In Richting Z geef je aan of de diepte in negatieve of positieve waarden wordt uitgedrukt (18) Als laatste dien je ook de afstand tussen de gevaren raaids op te geven, uitgedrukt in meters (19) Het aangeven van de Sounding Techniek (12) doe je in de specifieke tab Veldlog. (zie paragraaf 8.1) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 20 van 65

21 Om het nieuwe project te bewaren, klik je op Bewaren in het blokje Acties van het Lint (zie paragraaf 3.1.1) Om het project te kunnen bewaren moeten minstens volgende gegevens gekend zijn: Area (Figuur 21 3) SubArea (Figuur 21 4) Locatie (Figuur 21 5) Reden (Figuur 21 6) Schip en (Figuur 21 9) Wat doet EBATlog? Als een nieuw project succesvol is aangemaakt in EBATlog, dan worden niet alleen de ingevoerde gegevens bewaard. De applicatie zal ook een projectfolder aanmaken waarin alle bestanden i.v.m dit peilproject worden bewaard. (zie hoofdstuk 14) Een schip toevoegen aan het project Voordat je een schip kunt toewijzen aan een peilproject MOET je eerst een locatie opgeven voor dit project. Om een of meerdere schepen toe te voegen aan het peilproject klik je op Toevoegen in het lint SURVEY, gevolgd door Schip. (Figuur 22) Figuur 22 Een schip toevoegen Er zal een nieuw venster getoond worden, waarin een oplijsting wordt gegeven van alle schepen die gekend zijn in EBATlog. (Figuur 23) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 21 van 65

22 Figuur 23 Toevoegen schip Om het gewenste schip of de gewenste schepen toe te voegen, vink je het schip aan en vervolgens klik je op Close. (Figuur 23 - Close) Het geselecteerde schip wordt toegevoegd aan het peilproject met de startwaarden die zijn gedefinieerd bij de entiteit van dit schip (zie hoofdstuk 5) Enkel schepen waarvoor een entiteit is gedefinieerd in EBATlog, zullen kunnen worden toegevoegd aan een peilproject. 6.2 Nieuw peilproject aangeleverd door derden (enkel bedoeld voor ECS-team) Het is ook mogelijk om in EBATlog een peilproject aan te maken op basis van gegevens die worden aangeleverd door externe diensten. Dit peilproject moet echter wel voldoen aan een bepaalde structuur en beschikken over bepaalde gegevens, zie hiervoor bijlage 15.1 Figuur 24 Nieuw project aanmaken - Archief Om een nieuw project toe te voegen aan de EBAT toepassing, klik je in het Lint ECS op Nieuw in het blokje Archief. Vervolgens selecteer je Archief op basis van Folder Aannemer. (Figuur 24) Omdat het in de meeste gevallen gaat over projecten met reeds verwerkte data van een enkel survey type, wordt dit project niet aangemaakt in Datamigratie, maar onmiddellijk in het Archief _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 22 van 65

23 Er zal een nieuw tabblad geopend worden (Figuur 25) waarin de metadata van het peilproject uiteindelijk getoond zal worden. Om het peilproject te selecteren, klik je op de knop (Figuur 25 component 1). 1 Figuur 25 Nieuw project op basis van folder Aannemer Figuur 26 Peilproject selecteren De toepassing zal verkenner openen waarin je de projectfolder kunt selecteren, die niet alleen de metadata voor dit project bevat, maar ook de verwerkte peilgegevens. (Figuur 26) Als je de projectfolder hebt geselecteerd, zal EBATlog de meegeleverde metadata invullen in het nieuwe project. Deze metadata wordt gehaald uit het meegeleverde **META.txt bestand. Indien er bepaalde gegevens niet gekend zijn of niet correct zijn ingevuld in het bestand, zullen deze gegevens niet ingevuld worden in het project _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 23 van 65

24 Als het project succesvol ingelezen is, zal de applicatie volgend scherm tonen: (Figuur 27) 1 Figuur 27 Peilproject externe dienst ingelezen Naast de meegeleverde metadata kun je ook aflezen welke bestanden zich in de folder bevinden. (Figuur 27-1) Nu moet je beslissen of je het peilproject effectief wilt toevoegen aan het Archief of niet. Als het project mag gearchiveerd worden, dan klik je op het tabblad Archivering en vul je de uitvoerder in, bij Archivering Survey en klik je op Bewaren. (zie ook paragraaf 8.3) Als je het project niet wilt archiveren, klik je op Annuleer in het Lint ECS Wat doet EBATlog? Als je de projectfolder hebt geselecteerd zal EBATlog controleren of voldaan is aan de opgelegde structuur: Is er een folder aanwezig met de naam van een gekend (bij BathyDB) schip? Is er een **META.txt bestand aanwezig? Is er in de folder van het schip minstens een.gsf of.txt bestand aanwezig? Als het antwoord op al deze vragen positief is, zal EBATlog de **META.txt inlezen en de gegevens die hij kan inlezen weergeven in Figuur 25 Nieuw project op basis van folder Aannemer. Na de bevestiging dat het nieuwe peilproject mag aangemaakt en gearchiveerd worden, zal EBATlog de volledige projectfolder plaatsen op het archief. De metadata van dit peilproject zal je ook kunnen raadplegen en eventueel editeren in deze applicatie _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 24 van 65

25 7 PeilProject zoeken Druk op de knop Lijst (1) in het blokje Project om een bepaald project te zoeken. De toepassing zal een tabblad openen waarin je een aantal zoekcriteria kan ingeven om een project te zoeken. (Figuur 29) 2 1 Figuur 28 Project zoeken 2 1 Zoeken op locatiecode of locatieomschrijving. Figuur 29 Zoekcriteria - Zoek project Om de zoekopdracht uit te voeren, klik je op de knop Zoek (Figuur 28-2) van het blokje Acties (Zie 3.1.1). De gevonden zoekresultaten zullen standaard beperkt worden tot een opgegeven aantal. Dit aantal zal je kunnen aanpassen (Figuur 29-1). Als je alle resultaten wil weergeven, selecteer je de radio button Alle (Figuur 29-2) Resultaten komen onderaan te staan in de resultatenlijst. (Figuur 30) Figuur 30 Resultatenlijst - Zoek project Als je een bepaald project wil openen, dubbelklik je op het desbetreffende project in de resultatenlijst _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 25 van 65

26 8 Peilproject/Survey Wijzigen/Aanvullen Figuur 31 Project beheren Om een project te wijzigen dienen we dit project eerst te zoeken (Hoofdstuk 7). Als het project geopend is, geef je aan dat je dit project wil bewerken, door op de knop Beheer (acties), in het Lint SURVEY, te klikken. Nu kun je de gewenste velden wijzigen of aanvullen. Voor wijzigingen of aanvullingen bij de algemene informatie, zie paragraaf 6.1. Voor wijzigingen of aanvullingen in de verschillende specifieke tabs zie de verschillende delen van dit hoofdstuk. Om de wijzigingen te bewaren klik je op de knop Bewaren (blokje acties) Figuur 32 Project bewaren Als je een project in Beheer neemt zullen andere gebruikers dit project enkel nog kunnen raadplegen. Enkele jij zult nog wijzigingen kunnen uitvoeren tot je deze wijzigingen hebt bewaard of geannuleerd. 8.1 Veldlog Tijdens het uitvoeren van de peiling, is het de bedoeling dat je het veldlog in het peilproject aanvult. Op deze wijze kun je correcte metadata leveren bij een peiling. Een veldlog wordt opgesteld per schip, indien het juiste schip nog niet is toegevoegd, moet je dit eerst doen. (zie paragraaf 6.1.2) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 26 van 65

27 Figuur 33 Veldlog Het Veldlog wordt automatisch getoond bij het openen van het project, indien een andere tab getoond wordt klik je op de titel Veldlog van de tab om deze te visualiseren. (Figuur 33-1) Om de gegevens van een bepaald schip te kunnen wijzigen, selecteer je het schip. (Figuur 33-2). Voor elk schip zijn er minstens 4 tabbladen. Een tabblad Techniek met technische gegevens van de peiling een tabblad Peildagen, een tabblad Diepgang voor de draught check en een tabblad Runline Log. Op het tabblad Techniek kun je volgende gegevens aanvullen/wijzigen: Techniek van positiebepaling (3) GPS sensor (4) SVP Sound Velocity Probe (5) SVS Sound Velocite Sensor (6) Sounding nauwkeurigheid (7) Positie nauwkeurigheid (8) Sounding Technique (9) Wijzigingen die worden gedaan op het tabblad techniek en het tabblad diepgang, zijn enkel geldig voor dit peilproject. Als dit schip wordt toegevoegd bij een nieuw peilproject, zullen de oorspronkelijke waarden als startwaarden worden gebruikt. Bij Techniek van Positiebepaling (Figuur 33-3) kan je de positioneringtechniek wijzigen die gebruikt is/wordt bij het uitvoeren van de peiling. Het toestel dat gebruikt is voor de positioneringtechniek kun je aanpassen bij Figuur De gebruikte sound velocity probe kun je wijzigen in de selectielijst in Figuur 33 5 en de sound velocity sensor wijzig je in Figuur In het veld Sounding nauwkeurigheid (Figuur 33-7) geef je de nauwkeurigheid aan van de dieptepeilingen en de nauwkeurigheid van de positiebepaling geef je weer in Positie nauwkeurigheid (Figuur 33-8). Beiden worden uitgedrukt in meters _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 27 van 65

28 Het is belangrijk dat je aangeeft met welke methode en frequentie de peiling wordt uitgevoerd door de correcte checkbox (Figuur 33-9) aan te vinken. Door het aanvinken van de gebruikte peilfrequentie zal de EBATLOG toepassing een aantal handelingen uitvoeren (Figuur 34 Geselecteerde metingen): De geselecteerde methodes worden weergegeven bij de Sounding Techniek in de Algemene Info van het project (Figuur 21 component 20). De geïnstalleerde apparatuur en hun gegevens om de peiling uit te voeren worden hoofdzakelijk beheerd in de entiteit van het schip (zie hoofdstuk 5). Deze informatie kan wel nog worden aangepast, maar deze aanpassingen zijn enkel geldig binnen dit peilproject. Indien de peiling wordt uitgevoerd doormiddel van een SB, MB en/of een Priksode, is het invullen van een frequentie noodzakelijk. Dit heeft namelijk gevolgen in het tabblad Survey. Voor sommige methodes zul je ook het gebruikte systeem kunnen selecteren. (zie paragraaf 8.1.1) Als er voor een bepaalde methode een calibratie vereist is van de systemen, zal er voor elk te callibreren methode een tab beschikbaar zijn, waarin de calibratie berekend kan worden. (zie paragraaf en paragraaf 8.1.3) Als er een vaste positie is van het systeem op het schip, zal de EBATLOG toepassing velden voorzien om deze positie in te vullen. Deze positie wordt bepaald t.o.v het zwaartepunt van het schip. Deze positie kan echter niet gewijzigd worden in een peilproject, dit moet gebeuren in de entiteit van het schip. Frequentie Locatie op schip Calibratie gegevens Systeem Figuur 34 Geselecteerde metingen Selecteren van de systemen Als je MB (Multibeam), SB (Singlebeam) of Priksonde hebt geselecteerd, zal de toepassing een aantal selectievelden tonen, waarmee je kan aangeven welke systemen er zullen gebruikt worden voor de peiling _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 28 van 65

29 Figuur 35 SB, MB en/of DS Als je de getoonde velden voor een bepaalde peilmethode niet wil visualiseren of juist wel, kan je dit controleren met de knop naast de geselecteerde methode. (1) Het type systeem dat gebruikt wordt voor een peiling dient men ook te selecteren (2). Voor de gekozen metingen is het ook verplicht om de gekozen frequentie te selecteren (3). Met uitzondering voor de metingen die worden uitgevoerd met een peilstok, peilwiel en/of peillood. Voor deze type metingen zal de applicatie standaard als frequentie Unknown opgeven, omdat hiervoor geen frequentie wordt gebruikt. Al de scheepsafhankelijke informatie krijgen de startwaarden die zijn opgeven bij de entiteit van dit schip (zie hoofdstuk 5). Indien de startwaarden van dit schip moeten wijzigen, dient dit aangepast te worden door de entiteit van dit schip in beheer te nemen ( zie hoofdstuk 5) Het invullen van de frequentie is belangrijk. Op basis van deze frequentie zal de toepassing de nodige acties ondernemen, zodat je per survey de metadata kan beheren, de gegevens kunt archiveren, surfaces kunt aanmaken, Wat doet EBATlog? Als je de frequentie hebt ingevuld en aangevinkt (Figuur 35 component 3), zal EBATlog een aantal mappen toevoegen aan de projectfolderstructuur en dit voor elke aangevinkte frequentie. Dit zal gebeuren als je het project hebt bewaard met de ingevulde frequentie(s). Aan de map Export, onder de projectfolder, worden er per peilmethode 2 mappen toegevoegd _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 29 van 65

30 Een map voor de ruwe data van de peilmethode Een map voor de verwerkte data van de peilmethode. In de map voor de verwerkte data wordt een verdere opdeling gemaakt per ingevoerde frequentie. Per frequentie wordt er vervolgens een map voorzien voor het schip (of schepen) die deze peiling hebben uitgevoerd. In deze map kan de gebruiker per peildag de verwerkte peildata bewaren. (zie hoofdstuk 14) Bijvoorbeeld: Voor een eendaagse peiling op 10/06/2013 van Heist-Zwin met een MB, met frequentie 300, uitgevoerd door het schip Belgica, zal EBATLOG volgende mappenstructuur toevoegen aan de projectfolder (indien de mappen nog niet zijn aangemaakt) Figuur 36 Voorbeeld mappenstructuur toegevoegd door EBATLOG. Figuur 36 Voorbeeld mappenstructuur toegevoegd door EBATLOG De eigenlijke inhoud van deze mappen wordt aangeleverd door de gebruiker zelf. EBATlog zal geen bestanden toevoegen of verwijderen in deze mappen Calibratie MB Figuur 37 Calibratie MB Als de peiling wordt uitgevoerd met behulp van een multibeam dan moeten de multibeam systemen worden gecallibreerd _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 30 van 65

31 De berekening voor de calibratie kan je uitvoeren in de EBATlog toepassing, als je hebt aangegeven dat de peiling zal gebeuren met behulp van een multibeam (Figuur 33 component 9). Om dit te doen klik je in het project op de tab Calibratie MB, waarna een nieuwe tab getoond zal worden in veldlog (Figuur 37) Selecteer de gewenste correctiemethode voor de calibratie. (1) Selecteer een tab waarvoor je de calibratie wil berekenen (2) Vul de nodige gegevens in om de calibratie te kunnen berekenen (3). Doe dit voor zowel bakboord als stuurboord. EBATlog zal zelf de gemiddelden en de standaarddeviatie berekenen. De berekende waarden worden automatisch overgenomen in de tab Techniek. (Figuur 34) De calibratie van de MB kan ook in de entiteit van het schip worden berekend. Deze gegevens worden ook getoond in het peilproject waar het betreffende schip is toegevoegd Calibratie SB Als de peiling wordt uitgevoerd met behulp van een singlebeam, dan moeten de singlebeam systemen die gebruikt worden, worden gecalibreerd Figuur 38 Calibratie SB De berekening voor de calibratie kan je uitvoeren in de EBAT toepassing, als je hebt aangegeven dat de peiling zal gebeuren met behulp van een singelbeam (Figuur 33 component 9). Om dit te doen klik je in het project op de tab Calibratie SB, waarna een nieuwe tab getoond zal worden in veldlog (Figuur 38). Bij een singlebeam peiling is het mogelijk dat de peiling op 2 frequenties simultaan gebeurt (verschillend _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 31 van 65

32 systeem, maar hetzelfde toestel). Daarom moet je bij de calibratie van de singlebeam selecteren voor welke singlebeam systeem je de callibraite wilt berekenen (1), dit gebeurt op basis van de ingestelde frequentie (High = SB met de hoogst ingestelde frequentie of Low = SB met de laagst ingestelde frequentie Vul de nodige gegevens in om de calibratie te kunnen berekenen (2). EBATlog zal zelf de gemiddelden en de standaarddeviatie berekenen. Als je de calibratie hebt uitgevoerd om het systeem, duidt je dit aan (3). Dit zal automatisch overgenomen worden in de tab Veldlog (Figuur 34). De calibratie van de SB kan ook in de entiteit van het schip worden berekend. Deze gegevens worden ook getoond in het peilproject waar het betreffende schip is toegevoegd Peildagen In de tab Peildagen (Figuur 39) moet je de datums toevoegen dat het schip gepeild heeft voor dit project. Figuur 39 Peildagen Een peildag toevoegen voor het schip doe je door eerst het gewenste schip te selecteren en vervolgens te klikken op Toevoegen gevolgd door Peildag (Figuur 40) Figuur 40 Peildag toevoegen Er zal een pop-up getoond worden (Figuur 41) waar je de datum kunt selecteren dat het schip zal gaan peilen (Figuur 41 component 2). De selectie van datums zal beperkt zijn tot de datums die komen na de start van het peilproject. Datums die al zijn toegevoegd voor dat specifieke schip in dit specifiek peilproject, zal je ook niet meer kunnen selecteren _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 32 van 65

33 1 2 3 Figuur 41 Pop-up peildag Voor de peildag zal je ook de surveyor kunnen selecteren. (Figuur 41-3). Om de peildag toe te voegen aan dit schip voor dit peilproject, klik je op Select. (Figuur 41-1). Per peildag zul je een aantal gegevens kunnen bewaren: De uitvoerder van de peiling De uitvoerder van de verwerking Getijpost 1 Getijpost 2 Techniek van getijcorrectie Bestand getijpost 1 Bestand getijpost 2 Indien de persoon die de peilgegevens verwerkt heeft ook gekend is, kun je dit aangeven bij de Uitvoerder (Figuur 39-1). Als er een getijcorrectie dient uitgevoerd te worden, kun je de gekozen techniek selecteren bij Techniek van Getijcorrectie (Figuur 39-5). Je kunt ook je een of twee getijposten selecteren (Figuur 39 3 en/of 4) en voeg je de bijhorende bestanden toe. De getijbestanden kun je toevoegen door te klikken op de knop (Figuur 39 6 en/of 7), waardoor er een nieuw venster zal geopend worden, waar je de getijbestanden kunt selecteren. (Zie Bijlage 15.4 voor meer informatie over de getijbestanden) Afhankelijk van de gekozen Techniek van Positiebepaling en de gekozen Techniek van getijcorrectie zal de applicatie het toelaten om bijkomende gegevens in te vullen: In het geval van een vaste getij shift kun je deze shift invullen in Waarde Getij shift Indien de getijcorrectie is uitgevoerd met behulp van Tyduc kun je dit aangeven door de checkbox naast Tyduc gebruikt? aan te kruisen Wat doet EBATlog? Als een peildag wordt toegevoegd voor een bepaald schip, zal EBATlog een folder toevoegen met de juliaanse notatie van de datum in de verschillende scheepsfolders die zijn aangemaakt in de projectfolder. (zie hoofdstuk 14) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 33 van 65

34 8.1.5 Runline Log In de tab Runline Log (Figuur 42) kun je opmerkingen in verband met de peiling noteren die zich voordoen tijdens de peiling zelf. Figuur 42 Runline log Om een opmerking toe te voegen aan Runline Log, vul je de gewenste velden in en vinkt de correcte checkboxen aan (indien van toepassing). Als het aantal beschikbare regels niet volstaan, klik je op de knop Toevoegen in het Lint SURVEY gevolgd door Runline Log Lijn. (Figuur 43) Figuur 43 Runline log toevoegen Er zal een pop-up scherm (Figuur 44) getoond worden waarin je het aantal extra regels kan aangeven. (Component 1) 1 Figuur 44 Pop-up Runline Log Om de regels toe te voegen aan het project, klik je op OK _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 34 van 65

35 Je kunt ook een volledige lijn verwijderen. Figuur 45 Runline Log verwijderen Hiervoor selecteer je de lijn die je wilt verwijderen en vervolgens klik je op de knop Verwijder gevolgd door Runline Log Lijn. (Figuur 45) 8.2 Verwerking Tijdens het verwerken van de peiling (survey), is het de bedoeling dat je het verwerkingslog in het peilproject aanvult. Op deze wijze kun je correcte metadata leveren bij een peiling. Het tabblad verwerking bevat enkel de verwerkingsgegevens die gelden voor het volledige peilproject Figuur 46 Tabblad verwerking Gegevens in verband met het getij worden per peildag genoteerd en kunnen ingevuld worden voor een geselecteerd schip, voor een geselecteerde peildag in het tabblad peildag, onder het tabblad Veldlog. (zie paragraaf 8.1.4) Klik op de titel Verwerking om de inhoud van de tab Verwerking te kunnen raadplegen, wijzigen of aan te vullen. (Figuur 46) Bij de Dienst voor waardebepaling (Figuur 46-1) selecteer je de dienst die de peilgegevens verwerkt (heeft). Het gebruikte horizontale coördinatensysteem kun je ingeven in het eerste selectieveld voor Horizontale Datum (Figuur 46-2). In het selectieveld voor de kaartprojectie (Figuur 46-3) vul je een projectie in voor de peilgegevens _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 35 van 65

36 Je kunt ook een vertikaal coördinatensysteem invullen en dit doe je in het eerste selectieveld van Vertical Datum (Figuur 46-4). Eventuele opmerkingen in verband met de verwerking kun je opgeven bij Opmerkingen (Figuur 3-5) 8.3 Surveys EBATlog is nu zo opgevat dat elke ingevoerde frequentie zal leiden tot een nieuw survey. Daarom is het belangrijk dat in het tabblad Veldlog de frequentie wordt ingevuld in geval van een MB en/of SB meting. Figuur 47 Surveys De inhoud van het tabblad Survey is volledig afhankelijk van de geselecteerde frequenties in het tabblad Veldlog _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 36 van 65

37 Figuur 48 Metadata per survey Door te dubbelklikken op de naam van de survey open je een nieuw scherm (Figuur 48). Dit scherm bevat de metadata specifiek voor de geselecteerde survey. En is gegroepeerd in 3 tabbladen: Attributen: Dit is metadata die al is ingevuld in de Algemene Informatie van het peilproject en in de verschillende tabs. In dit venster heb je de mogelijkheid om deze informatie aan te passen aan deze specifieke survey. (Figuur 49) Figuur 49 Attributen survey Wijzigingen in dit scherm (Figuur 48) zijn alleen van toepassing voor deze survey _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 37 van 65

38 Acceptatie: Hier kun je gegevens invullen in verband met de acceptatie van het peilplan en de acceptatie van het Grid (Figuur 50). Figuur 50 Acceptatie survey Door op de knop Acceptatie te klikken geef je aan dat je de survey wilt accepteren, waardoor EBATlog een aantal controles zal uitvoeren om na te gaan of de survey voldoet aan de criteria om te accepteren en zelfs te archiveren. Als de survey voldoet aan de criteria kun je een uitvoerder selecteren bij controle grid, de datum zal automatisch worden ingevuld. Archivering: Hier kun je gegevens invullen in verband met het archiveren van de survey en het archiveren van het Grid. (Figuur 51). Je geeft EBATlog de opdracht om de survey te archiveren door je naam te selecteren bij Uitvoerder van Archivering project (Figuur 51 component 1). Deze opdracht zal uitgevoerd worden, als je het project hebt bewaard. 1 Figuur 51 Archivering survey Om de aanvullingen en/of wijzigingen te bewaren klik je op Close. In dit scherm wordt ook aangegeven welke velden verplicht een waarde moeten hebben, voordat het project kan gearchiveerd worden. Deze verplichte velden worden aangegeven in het rood (nog in te vullen) of in het groen (al ingevuld) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 38 van 65

39 8.3.1 Wat doet EBATlog bij Acceptatie? Door te klikken op de knop Acceptatie zal EBATlog nagaan of de naamgeving van de gsf en/of txt bestanden, in de folder verwerkt, correct is gebeurd. De naamgeving van deze bestanden moet voldoen aan volgende structuur: <volgnummer>_<tijdstip>_<locatiecode> Volgnummer: moet bestaan uit 4 decimalen Tijdstip: <datum>_<uur> met datum aangegeven in formaat jjmmdd en uur als hhmmss Locatiecode: De locatiecode van de plaats van peiling. Deze locatiecode moet gekend zijn in EBATlog Indien er een gsf of txt bestand is dat niet voldoet aan deze structuur zal er een foutmelding gegeven worden en kun je de survey niet accepteren. Als je de survey hebt geaccepteerd en je bewaard deze acceptatie, zal EBATlog niet alleen de acceptatie bewaren, maar zal EBATlog er ook voor zorgen dat beide servers (Antwerpen en Oostende) over de nodige gsf/txt bestanden beschikken om deze survey te kunnen archiveren Wat doet EBATlog bij Archivering? Als een survey gearchiveerd kan worden zal EBATlog de folder met de verwerkte data (van de te archiveren survey), die terug te vinden is in de subfolder Export van de projectfolder, worden gekopieerd naar het Archief. Er zal ook een **META.txt worden aangemaakt met de metadata van de survey. Dit bestand zal worden opgeslagen in alle scheepsfolders van de schepen die mee de survey hebben uitgevoerd _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 39 van 65

40 9 Gearchiveerde survey Om een survey te kunnen raadplegen die al is gearchiveerd zijn er 2 mogelijkheden: 1. Je zoekt de survey via het peilproject in datamigratie (zie hoofdstuk 7), vervolgens open je het peilproject, waarna je de metadata van de survey kunt raadplegen (zie paragraaf 8.3). 2. Of je zoekt rechtstreeks in het archief. Als je een survey wilt zoeken klik je op de knop Lijst in het blokje Archief van het Lint ECS. (Figuur 52) Figuur 52 Zoeken in archief Er zal een tabblad geopend worden waar je zoekcriteria kunt invullen voor een zoekopdracht in het archief. (Figuur 53) Figuur 53 Zoekcriteria - Zoeken in archief Als de vereiste zoekcriteria zijn ingevuld, klik je op Zoek in het blikje Acties in het Lint (Figuur 52). De zoekresultaten van de zoekopdracht zullen onderaan de zoekcriteria worden getoond. (Figuur 54) De gevonden zoekresultaten zullen standaard beperkt worden tot een opgegeven aantal. Dit aantal zal je kunnen aanpassen. Als je alle resultaten wil weergeven, selecteer je de radio button Alle. Figuur 54 Zoekresultaat - Zoeken in archief Door te dubbelklikken op de gewenste survey, wordt er een nieuw tabblad getoond met de metadata van de geselecteerde survey. (Figuur 55) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 40 van 65

41 Deze metadata kan ook ge-editeerd worden (zie hiervoor hoofdstuk 8.3) Figuur 55 Geopende survey - Zoeken in archief _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 41 van 65

42 10 Import project Om surfaces aan te maken op basis van gearchiveerde surveys, klik je op Nieuw in het blokje Import (Figuur 56) Figuur 56 Import project De toepassing zal een nieuw tabblad openen, waar je de gewenste surveys selecteert en nodige parameters meegeeft. 1 2 Figuur 57 Nieuw Importproject _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 42 van 65

43 10.1 Survey(s) Toevoegen Om een of meerdere survey toe te voegen aan het import project, klik je op Toevoegen gevolgd door Survey Archief (Figuur 58) Figuur 58 Survey Archief toevoegen Er zal een pop-up venster geopend worden waarmee je een gearchiveerde survey kunt zoeken op basis van een aantal criteria. (Figuur 59) Figuur 59 Import Project - Survey zoeken De criteria die je kunt ingeven om een survey te zoeken, zijn de volgende: Project_ID (1) Periode van de peiling: Datum van (2) en/of Datum tot (3) Locatie: Area (4), Sub Area (5), locatie (6) Reden dat de peiling is uitgevoerd (7) De waardebepalende dienst (8) Objnam (projectnaam) (9) Peiltechniek en frequentie (10) Naam van het schip (11) Als je de gewenste criteria hebt ingevuld, klik je op Search. En de toepassing zal een oplijsting maken van alle surveys die gearchiveerd zijn en voldoen aan jouw zoekcriteria. (Figuur 60) Om een survey toe te voegen aan het import project, klik je op de checkbox naast de gewenste survey. De aangevinkte surveys zullen aan het project worden toegevoegd als je klikt op Close. (Figuur 61) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 43 van 65

44 Figuur 60 Import project - survey zoeken - gevonden surveys Figuur 61 Import project - Toegevoegde surveys 10.2 Parameters bepalen Je kunt de parameters definiëren voor alle toegevoegde surveys. Dit doe je in het tabblad Algemeen. (Figuur 62) Deze parameters zijn nodig om een correcte surface aan te kunnen maken. File Format (1): Met deze parameter geef je aan op basis van welk type bestanden de surface dient aangemaakt te worden. Info File (2): In geval van XYZ bestanden moet je hier aangeven hoe de waarden in deze bestanden dienen gelezen te worden. Input Coördinate System (3): Het coördinatensysteem waarmee de positie is aangegeven in de input bestanden. Output Coördinate System (4): Het coördinatensysteem waarmee de positie moet aangegeven worden in de surface. Grid Method (5): Hiermee kun je de vergriddingsmethode selecteren om de surface aan te maken. Sparse (6): Door dit aan te vinken, worden een aantal attributen (in 8 & 9) automatisch aangevinkt _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 44 van 65

45 Resolution (7): Hier vul je de resolutie van de surface in. Een resolutie van 5, geeft een grid van 5x5m Figuur 62 Import project - parameters definiëren Je hebt ook de mogelijkheid om voor elke survey afzonderlijk de parameter te definiëren. Hiervoor selecteer je eerst de betreffende survey, waardoor het tabblad Geselecteerde Survey getoond zal worden. (Figuur 63) Figuur 63 Import project-parameters geselecteerde survey Dit tabblad bevat dezelfde parameters als in het tabblad Algemeen en nog 3 bijkomende tabbladen met bijkomende informatie. In het tabblad Bestanden wordt een oplijsting gegeven van de bestanden die zijn gearchiveerd voor deze survey _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 45 van 65

46 Het tabblad Commando, toont het commando dat wordt gegeven aan de caris software om de surface aan te maken. Het laatste tabblad CSAR bevat enkel informatie als de surface is aangemaakt. De locatie van deze surface kun je in dit tabblad terugvinden Surfaces aanmaken Om het aanmaken van de surfaces te starten, klik je op Start (Figuur 64) Figuur 64 Aanmaak surfaces Start Als het proces gestart wordt, zal de toepassing een status tonen die het je mogelijk maakt om na te gaan hoeveel surfaces al zijn aangemaakt en hoeveel er nog aangemaakt moeten worden. Het aangeven van deze status gebeurt op 2 manieren: Een statusbar met een globaal overzicht (Figuur 65 component 1- te doen, 2-statusbar, 3- uitgevoerd) Per survey een aanduiding of de surface is aangemaakt (groen), wordt aangemaakt (oranje) of aangemaakt moet worden (rood) (Figuur 65 component 2) Figuur 65 Aanmaak surfaces Status Je kunt het aanmaken van de surfaces ook onderbreken door op Stop te klikken. De Surface die op dat ogenblik wordt aangemaakt, zal worden afgewerkt, maar de volgende niet meer. Je kunt het aanmaken terug opstarten door op Start te klikken en dan zullen enkel de surfaces worden aangemaakt die nog niet zijn aangemaakt _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 46 van 65

47 11 Load project Om een of meerdere surfaces op te laden in de Bathyserver DataBase, klik je op Nieuw in het blokje Import (Figuur 66) Figuur 66 Load project De toepassing zal een nieuw tabblad openen waar je de gewenste surfaces kunt opgeven om op te laden. 1 Figuur 67 Nieuw Importproject 11.1 Surfaces Toevoegen Om een of meerdere surfaces toe te voegen aan het load project, klik je op Toevoegen gevolgd door Survey Archief (Figuur 68) Figuur 68 Survey Archief toevoegen Er zal een pop-up venster geopend worden waarmee je de uitgevoerde importprojecten kunt zoeken. (Figuur 69) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 47 van 65

48 Figuur 69 Load Project - Surface zoeken Als je de gewenste criteria hebt ingevuld, klik je op Search. En de toepassing zal een oplijsting maken van alle Import projecten die aangemaakt zijn en die voldoen aan jouw zoekcriteria. Om een import project toe te voegen aan het import project, klik je op de checkbox naast de gewenste survey. De aangevinkte surveys zullen aan het project worden toegevoegd als je klikt op Close. In het load project zal een oplijsting gemaakt worden van de gearchiveerde surveys die opgenomen zijn in de geselecteerde import projecten Surfaces opladen Om het opladen van de surfaces te starten, klik je op Start Figuur 70() Figuur 70 Opladen surfaces Start Als het proces gestart wordt, zal de toepassing een status tonen die het je mogelijk maakt om na te gaan hoeveel surfaces al zijn opgeladen en hoeveel er nog opgeladen moeten worden. Het aangeven van deze status gebeurt op 2 manieren: Een statusbar met een globaal overzicht (Figuur 71 component 1- te doen, 2-statusbar, 3- uitgevoerd) Per survey een aanduiding of de surface is aangemaakt (groen), wordt aangemaakt (oranje) of aangemaakt moet worden (rood) (Figuur 71 component 2) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 48 van 65

49 Figuur 71 Opladen surfaces Status Je kunt het aanmaken van de surfaces ook onderbreken door op Stop te klikken. De Surface die op dat ogenblik wordt opgeladen, zal worden afgewerkt, maar de volgende niet meer. Je kunt het opladen terug opstarten door op Start te klikken en dan zullen enkel de surfaces worden opgeladen waarvoor dit nog niet gebeurd is _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 49 van 65

50 12 Het uitwisselen van projectgegevens buiten het VO-net Omdat niet alle computers waarop EBATlog zal geïnstalleerd worden, toegang zullen hebben tot het netwerk van de Vlaamse Overheid (VO-net), is in de applicatie de mogelijkheid voorzien om projectgegevens uit te wisselen zonder netwerkverbinding. Deze functionaliteit is enkel bedoeld voor het uitwisselen van de ruwe peilgegevens tussen de computer aan boord van de schepen en een computer aangesloten op het VO-net, om zo de ruwe peilgegevens en de bijhorende metadata op de share te kunnen plaatsen. Deze uitwisseling kan gebeuren doormiddel van een USB-stick, een externe harde schijf of een ander medium. De projectgegevens worden uitgewisseld per schip per peilproject en eventueel zelfs per peildag Projectgegevens overdragen Om de peilgegevens van een project te kunnen uitwisselen ga je eerst op zoek naar het gewenste project (zie hoofdstuk 7). Vervolgens open je het project en selecteer je het tabblad Peildagen van het gewenste schip (Figuur 72). Om de gegevens op USB te kunnen zetten, mag je het project NIET in beheer nemen. Figuur 72 Peildagen 1 Indien het enkel gaat om de metadata van het peilproject en het schip, klik je op de knop Naar USB (Figuur 72 component 1) zonder een peildag te selecteren. Als je de peilgegevens van een of meerdere peildagen wenst te kopiëren op een USB-stick, selecteer je eerst de gewenste peildagen en klik je vervolgens op de knop Naar USB (Figuur 72 component 1) Belangrijk is dat een projectfolder op USB, maar1 schip bevat. Indien er 2 of meer schepen in dezelfde projectfolder zitten, zal enkel de metadata van het laatste toegevoegde schip in de projectfolder aanwezig zijn Wat doet EBATlog? Op de aangeduide locatie zal de applicatie een projectfolder aanmaken waar alle noodzakelijke metadata en peildata naar gekopieerd zullen worden in een bepaalde structuur _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 50 van 65

51 Deze structuur ziet eruit als volgt: In de projectfolder worden 2 xml bestanden gekopieerd. Deze bestanden bevatten de algemene metadata van het project, maar ook de specifieke metadata van het schip. Er wordt per geselecteerde peildag een folder aangemaakt met als naamgeving de datum van de peildag en het schip waarvoor de peildag is geselecteerd. In deze folder(s) wordt de kopie bewaard van de volledige QPS-folder van de geselecteerde peildag van het schip. Figuur 73 Voorbeeld folderstructuur van 2 kopieerde peildagen 12.2 Projectgegevens overnemen Je kunt de projectgegevens van een USB stick op verschillende manieren overnemen. Het kan gaan over een project dat nog niet gekend is, een schip dat nog niet is toegevoegd of een peildag die nog niet is aangegeven in het peilproject of een update van de gekende peildata (niet de metadata) Nieuw project op basis van USB Om een volledig nieuw project over te nemen van een USB-stick, klik in je in het blokje Survey van het Lint op Nieuw, gevolgd door Project op basis van USB. (Figuur 74) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 51 van 65

52 Figuur 74 Nieuw project op basis van USB Vervolgens zal er een pop-up getoond worden waar je de projectfolder op je USB-stick kan selecteren. EBATlog zal vervolgens controleren of het wel degelijk om een nieuw project gaat. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de Locatie en de startdatum van het peilproject. Als het project al bestaat, zal hiervoor een melding worden weergegeven en zal het bestaande project worden geopend. Je kan dan de data overnemen door een (nieuw) schip of peildag toe te voegen op basis van USB (paragraaf of ) Als het gaat om een nieuw project, zal de applicatie een nieuw project aanmaken op basis van de 2 xml s die zich in de geselecteerde folder bevinden. Deze gegevens zullen worden weergegeven in een nieuw tabblad. Als je het project bewaard zal ook de peildata, die in de projectfolder zit, worden overgenomen Schip toevoegen op basis van USB Om een schip over te nemen van een USB-stick klik, neem je het betreffende project eerst in beheer. Vervolgens klik je op Toevoegen gevolgd door Schip van USB (Figuur 75). Figuur 75 Eens schip toevoegen van USB Er zal een pop-up getoond worden waar je de projectfolder selecteert van het schip dat je wilt toevoegen. Als het schip nog niet was toegevoegd aan het project, zal EBATlog dit doen op basis van de metadata die in de projectfolder aanwezig is. Als het schip al was toegevoegd aan het project, zal EBATlog enkel de peilgegevens (en niet de metadata) overnemen als het project wordt bewaard Peildag toevoegen op basis van USB Om een peildag over te nemen van een USB-stick klik, neem je het betreffende project eerst in beheer. Vervolgens klik je op Toevoegen gevolgd door Peildag van USB (Figuur 76) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 52 van 65

53 Figuur 76 Een Peildag toevoegen van USB Er zal een pop-up getoond worden waar je de projectfolder selecteert van de peildag die je wilt toevoegen. Als de peildag nog niet was toegevoegd aan het project, zal EBATlog dit doen op basis van de metadata die in de projectfolder aanwezig is. De peilgegevens worden ook overgenomen en geplaatst in de projectfolderstructuur van EBATlog. Als de peildag al was toegevoegd aan het project, zal EBATlog enkel de peilgegevens (en niet de metadata) overnemen als het project wordt bewaard. Indien het project al bestaat en het schip is al toegevoegd aan het project, zal de metadata niet worden overgenomen van de USB. Dit, om te vermeiden dat eventuele wijzigingen die ondertussen zijn gebeurd op de SHARE, ongedaan worden gemaakt _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 53 van 65

54 13 Projectgegevens uitwisselen Lokaal vs Share (netwerkverbinding vereist) Het is de bedoeling dat alle gegevens van een peilproject (zowel metadata als de eigenlijke peildata), opgeslagen worden op een centrale locatie (SHARE), zodat alle EBATlog gebruikers beschikken over dezelfde gegevens. Het is echter mogelijk om het volledige project lokaal te nemen, zodat eventuele vertragingen door netwerkverbindingen worden vermeden. Om dit te kunnen doen, neem je het gewenste project in beheer. Vervolgens klik je op de selectielijst naast het slotje en selecteer je Local. (Figuur 77) Figuur 77 Local vs Share Het volledige peilproject zal dan worden gekopieerd naar je computer. Op de SHARE zal het project worden geblokkeerd, zodat andere gebruikers geen wijzigingen kunnen uitvoeren aan het peilproject, men zal het wel nog kunnen raadplegen. Dit geld zowel voor de metadata als voor de peildata. De locatie van het project op je computer wordt weergegeven in Figuur 78 Locatie lokaal bewaard peilproject Figuur 78 Locatie lokaal bewaard peilproject. Om de gegevens van het project op de SHARE up-to-date te brengen met de lokaal uitgevoerde aanpassingen, klik je in de selectielijst op SHARE (Figuur 77). Het peilproject op de SHARE wordt vervangen door het peilproject dat je lokaal hebt bewerkt. Eens het volledige peilproject op de SHARE staat, zal EBATlog de lokale gegevens van dit project verwijderen _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 54 van 65

55 Andere gebruikers, waarvoor EBATlog dezelfde server gebruikt als u, zullen opnieuw wijzigingen kunnen uitvoeren aan dit project. De gebruikers waarvoor EBATlog de andere server gebruikt, zullen pas de volgende dag dit peilproject opnieuw in beheer kunnen nemen _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 55 van 65

56 14 EBATlog folderstructuur EBATlog voorziet een mappenstructuur voor elk project dat gekend is binnen EBATlog. De locatie van deze mappenstructuur kun je per project terugvinden binnen de Algemene Info van het project. (Figuur 79 Locatie projectfolder) Figuur 79 Locatie projectfolder Deze structuur kan bestaan uit volgende mappen (zie Figuur 80 Opslagstructuur per project) De inhoud van deze mappen wordt bepaald door de gebruikers zelf. De bestanden worden hier manueel in geplaatst door jezelf of door een externe applicatie (verschillend van EBATlog) waarin je hebt aangegeven dat deze applicatie bestanden mag wegschrijven naar de geselecteerde map. Deze structuur zal aangemaakt worden, naarmate er meer informatie gekend is van het peilproject. Als het project wordt aangemaakt (zie hiervoor paragraaf 6.1), zal er een projectfolder worden gemaakt met als naam de startdatum van het peilproject, gevolgd door de locatiecode waar de peiling zal uitgevoerd worden en als laatste wordt er nog aan toegevoegd welke sounding techniek(en) er gebruikt worden voor dit peilproject. Het is mogelijk dat de sounding technieken nog niet gekend zijn als het project wordt aangemaakt. Dit element zal EBATlog aan de naam van het project toevoegen, zodra de gebruiker heeft aangegeven over welke sounding techniek(en) het gaat. In de projectfolder zal er ook een folder worden toegevoegd met de naam Export. In deze folder zullen alle bewerkte data worden bewaard. Eventuele rapporten die worden opgesteld tijdens de verwerking kunnen bewaard worden in de subfolder Rapporten. Er zullen extra folders worden aangemaakt door EBATlog als je voor minstens 1 schip hebt aangegeven met welke sounding techniek en met welke frequentie er gepeild zal worden. (zie hiervoor paragraaf 8.1.1) Zodra deze gegevens gekend zijn, zal de folder Export worden uitgebreid met bijkomende subfolders, zodat de verwerkte data gegroepeerd kan worden per stadium van verwerking en per gebruikte frequentie. Er kunnen folders bijkomen als het aantal gebruikte frequenties uitbreid, naarmate het peilproject vordert _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 56 van 65

57 De laatste type folders die worden aangemaakt door EBATlog, is de folderstructuur die gebruikt moet worden door Caris om de data die gegeneerd wordt tijdens de peiling op te slaan. Deze folderstructuur wordt aangemaakt per peildag per schip en kan dan ook pas worden aangemaakt als er minstens een peildag is toegevoegd voor het geselecteerde schip. (zie hiervoor paragraaf 8.1.4) _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 57 van 65

58 Figuur 80 Opslagstructuur per project _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 58 van 65

59 15 Bijlage 15.1 Het locken (=blokkeren) van projecten Alle gebruikers kunnen het project te allen tijde openen om de inhoud ervan te raadplegen, maar er is slechts 1 gebruiker die deze inhoud op een gegeven moment kan wijzigen. Dit is om te vermeiden dat gebruikers met foutieve gegevens verder zullen werken. De gebruiker die als eerste het project in beheer neemt, zal een lock plaatsen op het project, waardoor hij de enige is die dit project kan wijzigen. Deze lock zal aan alle gebruikers kenbaar gemaakt worden door een slot te tonen in de resultatenlijst van een zoekopdracht (Figuur 81) en in het tabblad van een geopend project (Figuur 82) voor alle gelockte projecten. Figuur 81 Gelockte peilprojecten Figuur 82 Project is gelockt Het opheffen van een lock kan op verschillende manieren gebeuren: De wijzigingen van het project worden bewaard De wijzigingen van het project worden geannuleerd Het tabblad van het project wordt gesloten De beheerder van de applicatie heft de lock van het project op. Het opheffen van een lock wil niet zeggen dat alle gebruikers onmiddellijk de gegevens van het project kunnen wijzigen. De applicatie EBATlog bewaart zijn gegevens namelijk op 2 verschillende servers (1 in Antwerpen en 1 in Oostende). Deze worden s avonds en in de loop van de nacht gesynchroniseerd, zodat aan het begin van een nieuwe werkdag beide servers exact dezelfde data bevatten. Maar de wijzigingen die een gebruiker uitvoert in EBATlog worden maar naar 1 server weggeschreven, op de 2de server worden deze wijzigingen pas zichtbaar na de synchronisatie. De lock op een project wordt wel geplaatst op beide servers, maar het verwijderen van deze lock gebeurt enkel op de server waarop de wijziging is bewaard. De lock op de andere server wordt pas verwijderd na synchronisatie _Bijlage9_Handleiding_EBATlog_V2.4 Pagina 59 van 65

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez ScoreExpress Score software voor gymnastiekwedstrijden Versie 4.5 Handleiding Axel Hallez 2 ScoreExpress 4.5 handleiding ScoreExpress 4.5 handleiding Axel Hallez Dit document mag vrij worden verspreid

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands)

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands) 11 september 2013 Voorwoord Welkom bij de gebruikershandleiding van AthleticsManager. [PDF] Wij raden u aan om eerst rustig doorheen de handleiding te bladeren, om zo een initieel idee te krijgen van hoe

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Athletics Manager

Gebruikershandleiding Athletics Manager Gebruikershandleiding Athletics Manager Versie: 2013v2 Voorwoord Welkom bij de gebruikershandleiding van AthleticsManager. Wij raden u aan om eerst rustig doorheen de handleiding te bladeren, om zo een

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie