1 Algemene instructies 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemene instructies 5"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud 1 Algemene instructies 5 2 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Vereisten Overzicht Navigatieoverzicht Startpagina Opbrengstgegevens oproepen Zo navigeert u door de overzichten Wat de waarden van de overzichten betekenen Dagoverzicht Maandoverzicht Jaaroverzicht Totaaloverzicht Opbrengstgegevens op de mobiele computer oproepen Dag Maand Jaar Diagnose oproepen Het opbrengstprotocol oproepen en filteren Vermogensafname van uw installatie laten weergeven Instellingen in het configuratiemenu wijzigen 25 3 Bediening van de touchscreen Overzicht Navigatieoverzicht Zo navigeert u op het touchscreen Opbrengstgegevens oproepen Zo navigeert u door de overzichten Wat de waarden van de overzichten betekenen Daggrafiek Maandgrafiek Jaargrafiek Totaalgrafiek Groot display Stroombalans Diagnose oproepen 39 2 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

3 Inhoud Meldingen oproepen Gebeurtenissen omvormers weergeven Alarmmeldingen bewerken Het eigen stroomverbruik optimaliseren Gegevensoverdracht met USB gebruiken Actuele gegevens op de USB-stick opslaan (gegevens ophalen) Gegevensbeveiliging uitvoeren Firmware updaten Instellingen in het configuratiemenu wijzigen 51 4 Solar-Log WEB gebruiken Bij Solar-Log WEB "Classic 2nd Edition" registreren Gegevens installatie oproepen Opbrengstgegevens oproepen Zo navigeert u door de overzichten Wat de waarden van de overzichten betekenen Dagoverzicht Maandoverzicht Jaaroverzicht Overzicht van alle jaren Het opbrengstprotocol oproepen en filteren 66 5 De iphone-app gebruiken De app installeren Installaties toevoegen Opbrengstgegevens oproepen Zo navigeert u door de overzichten Wat de waarden van de overzichten betekenen Dagoverzicht Maandoverzicht Jaaroverzicht Totaaloverzicht Gegevens oproepen CO 2-besparing oproepen De opbrengstgegevens als diavoorstelling 80 6 Reiniging en onderhoud Reinigingsinstructies 82 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 3 van 92

4 Inhoud 6.2 Onderhoudsinstructies 82 7 Storingen Statusweergaven van de LED's Storingen zelf oplossen Informatie van het internet gebruiken Vakman informeren 86 8 Afvalverwijdering 87 9 Technische gegevens 88 Verklarende woordenlijst 89 4 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

5 Algemene instructies 1 Algemene instructies Deze bedieningshandleiding dient ter ondersteuning bij de bediening van de Solar-Log De opbrengstgegevens van de Solar-Log 1000 kunnen op meerdere manieren worden weergegeven: met een webbrowser op een lokaal netwerk ( pagina 6) of met het aanraakgevoelig beeldscherm (touchscreen) direct op het apparaat ( pagina 9) of via het internet ( pagina 52) of met de iphone-app ( pagina 68). Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 5 van 92

6 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 2 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 2.1 Vereisten Informatie Voor een snelle toegang dient u in de adresregel van uw browser "solar-log" in te voeren en een bladwijzer aan te maken. Op het lokale netwerk Om de Solar-Log 1000 te kunnen bedienen met een webbrowser hebt u een lokaal netwerk nodig met een aangesloten computer waarop een actuele webbrowser is geïnstalleerd. De Solar-Log 1000 moet hiervoor op het netwerk zijn aangesloten en overeenkomstig zijn geconfigureerd. U kunt de opbrengstgegevens ook op een PDA of vergelijkbare mobiele computer oproepen. Op de mobiele computer moet ook een browser geïnstalleerd zijn. Via het internet Naast een computer of mobiele computer met webbrowser hebt u een actieve internetaansluiting nodig en een gebruikersaccount op een server. Voor het aanvragen van een gebruikersaccount kunt u contact opnemen met uw installateur of zie voor meer informatie onze homepagina: 6 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

7 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 2.2 Overzicht Navigatieoverzicht Dagoverzicht Tagesübersicht Monatsübersicht Maandoverzic ht Opbrengstgege Ertragsdaten vens Diagnose Configuratie Konfiguration Visualisering Visualisierung PC PC PDA/pocket PC PDA/Pocket PC Gebeurtenisse Ereignisprotokoll n-protocol Degradatie Degradation Jaaroverzicht Jahresübersicht Totaaloverzich Gesamt übersicht t Dag Tag Maand Monat Jaar Jahr Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 7 van 92

8 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Startpagina A C B De startpagina bevat de volgende onderdelen: Hoofdnavigatie (A) Navigatiebalk (B) Informatieveld (C) Hoofdnavigatie De hoofdnavigatie bevat de drie belangrijke bedieningsgroepen: 8 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

9 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Opbrengstgegevens. Hier treft u de overzichten van de opbrengsten aan binnen een bepaalde periode zoals dag, maand, jaar en de totale opbrengst van uw installatie tot nu toe. Diagnose. Hier kunt u de storings- en procesmeldingen oproepen en overeenkomstig de gewenste criteria filteren. Configuratie. Hier kunt u al naargelang de instellingen van uw apparaat wijzigen. Linker navigatiebalk Afhankelijk van het geselecteerde onderdeel in de hoofdnavigatie kunt u in de linker navigatiebalk meerdere functies oproepen. Informatieveld Hier treft u informatie aan over het vermogen en de opbrengst van uw installatie en over het apparaat. 2.3 Opbrengstgegevens oproepen 1 Start de webbrowser en voer in de adresregel van de browser "solarlog" in of kies de optie bladwijzer op de navigatiebalk van de browser. De startpagina wordt weergegeven. 2 Kies in de linker navigatiebalk de optie Visualisering PC. Het vermogensoverzicht van de huidige dag wordt in een nieuw venster weergegeven Zo navigeert u door de overzichten Symbool Betekenis Pijltjestoetsen om naar de vorige of volgende weergegeven periode te navigeren. Vergrootglassymbool om de gewijzigde parameters te actualiseren. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 9 van 92

10 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Symbool Betekenis Informatie over de aangesloten omvormer. Houd de muisaanwijzer boven een veld, om de specifieke waarde weer te geven. Weergave van meerdere informatie over de installatie ( pagina 10). 1 Klik op het gekleurde veld van de aangesloten omvormer of de gewenste opbrengstwaarde. 2 Klik op het vergrootglassymbool. Het overzicht wordt geactualiseerd en de informatie over de opbrengst van de omvormer resp. de opbrengstwaarden worden in het geselecteerde overzicht als een lijn weergegeven. 3 Wissel naar het volgende overzicht door op de informatie onder de titel te klikken. 4 Sluit het venster opbrengstgegevens. Daardoor keert u terug naar het hoofdmenu Wat de waarden van de overzichten betekenen Beschrijving Eenheid Betekenis Vermogen Pac W Het huidige geproduceerde vermogen P aan wisselspanningszijde Vermogen Pdc W Het huidige geproduceerde vermogen P aan gelijkspanningszijde (zonnecellengenerator). Rendement η % Het momentele rendement uit generatorvermogen en productievermogen. De gegevens van de fabrikant over het rendement van de omvormer kunnen hier worden gecontroleerd. 10 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

11 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Beschrijving Eenheid Betekenis Status/Fout Status- en foutcodes van de omvormers. De weergegeven codes zijn merkafhankelijk en dienen in de handleiding van de desbetreffende omvormer te worden nagezien. Gelijke statusmeldingen worden samengevoegd. Opbrengst (Wac) kwh De opbrengst (Wac) voor de weergegeven periode (dag, maand, jaar, totaal) Genormeerde waarde kwh/kwp Het vermogen gedeeld door de grootte van de installatie. Deze waarde is een goede vergelijkingswaarde ten opzichte van andere installaties. Maximumwaarde W De maximale vermogenswaarde binnen de aangegeven periode Verwacht kwh Het apparaat houdt een prognosestatistiek bij, die iedere periode een bepaalde nominale waarde voorschrijft. Wordt de nominale waarde bereikt of overschreden, dan is het prognosevermogen geleverd. Werkelijk % De werkelijke waarde geeft de procentuele verhouding tussen de werkelijke opbrengst en de nominale opbrengst weer Dagoverzicht Kies in de linker navigatiebalk de optie Dagoverzicht. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 11 van 92

12 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De dagopbrengsten worden in een lijngrafiek weergegeven. De rode lijn geeft de nominale dagopbrengst weer. Knoppen van het dagoverzicht Opbrengst (Wac): Opbrengstlijn, via deze lijn kan de opbrengstontwikkeling worden gevolgd. Bovendien wordt een rode lijn als verwachte dagtotaal weergegeven. Udc: Generatorspanning. Om de spanning van de afzonderlijke strings weer te geven, mag slechts één omvormer geselecteerd zijn. kwp: Verandering van de schaalverdeling van "Vermogen in watt" naar "Vermogen in kw/kwp". Daardoor worden alle curven met betrekking tot hun specifieke vermogen vergelijkbaar. Evenzo kunnen afnemende modulevermogens worden gedetecteerd. C: Weergave van de binnentemperatuur van de omvormers. Hiermee kunt u de correcte functie van de ventilators controleren. Onthoud dat omvormers voor hoge binnentemperaturen zijn ontworpen. 12 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

13 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De temperatuurweergave wordt nu bij omvormers weergegeven die de desbetreffende meetwaarde leveren. 24h: Weergave van het vermogen gedurende 24 uur van de dag, voor de volledige weergave van het stroomverbruik van de dag Extra functies met S0 stroomteller Daarnaast staan u bij een aansluiting van een S0-stroomteller op de Solar-Log de volgende weergaven ter beschikking: S0: Geeft het stroomverbruik van uw gebouw als grafiek in watt weer. Verbr. (WR): Geeft het stroomverbruik van uw gebouw als stijgende lijn in kwh weer. Waarden (Values): Geeft de verschillende waarden van uw omvormers in tekstvorm weer. Balans: Geeft de verhouding van uw stroomverbruik ten opzichte van uw stroomopbrengst weer. In het tekstveld linksonder wordt aanvullend de verhouding in procenten weergegeven. Extra functies met sensorbox Solar (Zon): Geeft de referentiewaarde van een instralingssensor weer. Het dagvermogen van de installatie moet zich binnen het meetbereik van de sensor bevinden. Mod-T: Geeft de temperatuur van de module weer. De temperatuur wordt door de sensorbox gemeten Maandoverzicht Kies in de linker navigatiebalk de optie Maandoverzicht. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 13 van 92

14 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De dagopbrengsten van een maand worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De rode lijn geeft de verwachte maandopbrengst weer. 1 Beweeg de muis over een dagkolom. De desbetreffende dagopbrengst wordt weergegeven. 2 Klik op een afzonderlijke kolom om over te schakelen naar het desbetreffende dagoverzicht Jaaroverzicht Kies in de linker navigatiebalk de optie Jaaroverzicht. 14 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

15 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De afzonderlijke maandopbrengsten worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De rode lijn geeft de desbetreffende verwachte maandopbrengst weer. De waarde "Prognose" wordt berekend uit de reeds behaalde opbrengsten van het jaar en wordt dan met de verwachte opbrengsten van de overige maanden van het jaar geëxtrapoleerd. 1 Beweeg de muis over een maandkolom. De desbetreffende maandopbrengst wordt weergegeven. 2 Klik op een afzonderlijk kolom, om over te schakelen naar het desbetreffende maandoverzicht Totaaloverzicht Kies in de linker navigatiebalk de optie Totaaloverzicht. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 15 van 92

16 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De afzonderlijke jaaropbrengsten worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De rode lijn geeft de totale verwachte opbrengst weer. Hierbij worden voor het huidige jaar twee rode lijnen weergegeven: De bovenste lijn geeft de jaaropbrengst weer. De onderste lijn geeft de tot de huidige dag opgelopen jaaropbrengst weer. 1 Beweeg de muis over een jaarkolom. De desbetreffende jaaropbrengst wordt weergegeven. 2 Klik op een afzonderlijke kolom, om over te schakelen naar het desbetreffende jaaroverzicht. 3 Klik op Lijnoverzicht Jaren om een lineaire weergave van de totale opbrengst weer te geven. 16 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

17 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 4 Klik op Kolommenoverzicht Jaren, om een kolomweergave van de totale opbrengst weer te geven. 2.4 Opbrengstgegevens op de mobiele computer oproepen U kunt de huidige opbrengstgegevens van uw installatie ook oproepen op de mobiele computer (bijv. smartphone). Hiervoor logt uw smartphone via het internet op uw lokale server in en roept uw gegevens op. Aanwijzing Deze functie is alleen op het lokale netwerk of voor installaties beschikbaar die op onze "Classic 1 Server" draaien. Houd er rekening mee dat voor de internetverbinding extra kosten door de provider van uw mobiele telefoon kunnen ontstaan. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 17 van 92

18 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 1 Start de browser van de mobiele computer en voer in de adresregel van de browser "solar-log" resp. het IP-adres van de Solar-Log TM in of kies op de navigatiebalk van de browser de optie bladwijzer. De startpagina wordt weergegeven. 2 Kies in de linker navigatiebalk de optie PDA/PocketPC Dag Kies in de linker navigatiebalk de optie Dag. De opbrengstgegevens van de huidige dag worden weergegeven Maand Kies in de linker navigatiebalk de optie Maand. 18 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

19 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De opbrengstgegevens van de huidige maand worden weergegeven Jaar Kies in de linker navigatiebalk de optie Jaar. De opbrengstgegevens van het afgelopen jaar worden weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 19 van 92

20 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 2.5 Diagnose oproepen Met de optie Diagnose opent u het logboek van de omvormer(s). U kunt een totaaloverzicht van alle lopende fouten, storingen en statusveranderingen van de aangesloten omvormers laten weergeven en deze filteren aan de hand van gewenste criteria. Daarnaast geeft het diagnosemenu ook de vermogensafname ("Degradatie") van uw installatie weer. 1 Start de webbrowser en voer in de adresregel van de browser "solarlog" in of kies de optie bladwijzer op de navigatiebalk van de browser. De startpagina wordt weergegeven. 2 Kies op de hoofdnavigatiebalk de optie Diagnose. Het opbrengstprotocol wordt weergegeven. 20 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

21 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Het opbrengstprotocol oproepen en filteren Kies in de linker navigatiebalk de optie Opbrengsten. De volledige lijst van alle systeemgebeurtenissen wordt weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 21 van 92

22 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Gebruik de filterfunctie om alleen bepaalde gebeurtenissen van een bepaalde dag van de afgelopen 35 dagen weer te geven. 1 Kies in het keuzeveld Alle omvormers de gewenste omvormer. Alleen de gebeurtenissen van de geselecteerde omvormers worden weergegeven. 2 Begrens de keuze door in het keuzeveld Alle dagen de gewenste dag te kiezen. Alleen de gebeurtenissen van de geselecteerde dag worden weergegeven. 3 Begrens de keuze nog verder door in het keuzeveld Alle Status de gewenste status te kiezen. 22 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

23 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk Er staan alleen statussen ter beschikking die in de gekozen periode zijn opgetreden. 4 Begrens daarnaast de soort fouten door in het keuzeveld Alle Fout de gewenste fout te kiezen. Alleen de fouten die in de gekozen periode zijn opgetreden worden weergegeven. 5 Klik op Selectie terugzetten om alle filterinstellingen ongedaan te maken Vermogensafname van uw installatie laten weergeven Om een overzicht te krijgen van de totale vermogens van de afgelopen jaren en de huidige vermogenscapaciteit, biedt het apparaat een tabeloverzicht aan. 1 Start de webbrowser en voer in de adresregel van de browser "solarlog" in of kies de optie bladwijzer op de navigatiebalk van de browser. De startpagina wordt weergegeven. 2 Kies in de hoofdnavigatie Diagnose. 3 Kies in de linker navigatiebalk de optie Degradatie. De afname van de vermogenscapaciteit van uw installatie wordt weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 23 van 92

24 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk De vermogenscapaciteit van uw panelen neemt na verloop van tijd geleidelijk af. Afhankelijk van de kwaliteit van de panelen leidt dit tot een gestaagde afname van de totale opbrengst van uw installatie ("Degradatie"). Daartoe wordt voor elk jaar de "gemiddelde maximale dagwaarde" berekend. Deze wordt berekend uit de daadwerkelijke maximale waarden en een statistische aanpassing, om extreme uitersten uit te filteren. De vergelijking van deze berekende maximale waarden maakt een conclusie mogelijk over het vermogen van de installatie. 24 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

25 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 2.6 Instellingen in het configuratiemenu wijzigen In het configuratiemenu kunt u wijzigingen en aanpassingen aan de software van het apparaat aanbrengen. Het apparaat dient reeds door uw Solarteur geconfigureerd te zijn bij aflevering. Het kan echter voorkomen dat u nog achteraf wijzigingen wilt uitvoeren, zoals het wijzigen van het wachtwoord, de netwerkinstellingen (omdat u bijvoorbeeld een nieuwe router gebruikt) enz. Neem voor wijzigingen aan de configuratie contact op met uw Solarteur. Als u zelf wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u op onze website het installatiehandboek downloaden ( pagina 86). Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 25 van 92

26 Bediening van de touchscreen 3 Bediening van de touchscreen De Solar-Log 1000 is uitgerust met een aanraakgevoelig beeldscherm (touchscreen), waarmee u alle informatie over de opbrengsten, de diagnose en de protocollen van de omvormers kunt oproepen en de gegevensuitwisseling via USB kunt instellen. Aanwijzing Raak het touchscreen nooit met een scherp of spits voorwerp aan! Dit beschadigt het gevoelige oppervlak. Aanwijzing Om het display te sparen schakelt het display na enkele minuten de weergave uit. De tijdsduur kunt u in het configuratiemenu instellen. Met betrekking tot de instellingen in het configuratiemenu dient u de instructies in acht te nemen die in ons installatiehandboek op internet staan. 26 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

27 Bediening van de touchscreen 3.1 Overzicht Navigatieoverzicht Overzicht Dag Maand Jaar Grafiek Totaal Groot display Stroombalans Meldingen Diagnose Alarmcontact Eigen stroomverbruik USB Gegevens ophalen Config. Vermogensoverzicht WRgebeurtenissenprotocol Gegevensbeveiliging Firmware updaten Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 27 van 92

28 Bediening van de touchscreen Zo navigeert u op het touchscreen Tik met de vinger op het display. Als u de eerste keer op het display tikt wordt het overzicht weergegeven. Raakt u het display van de Solar-Log 1000 aan, wordt automatisch de opbrengst van de huidige dag, de totale opbrengst van de installatie en de hieruit berekende CO 2 -besparing weergegeven. Tik nogmaals op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. Hoofdnavigatie De hoofdnavigatie heeft vier onderdelen: 28 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

29 Bediening van de touchscreen Grafiek. Hier kunt u de opbrengstgegevens oproepen. Dit menu komt qua inhoud overeen met het menu "Opbrengstgegevens" in de browser ( pagina 9). Diagnose. Hier kunt u de systeemmeldingen oproepen, alarmmeldingen opheffen en het eigen stroomverbruik instellen. USB. Als uw apparaat niet op een lokaal netwerk is aangesloten, kunt u de gegevens op een USB-stick opslaan en vanaf daar weer oproepen. U kunt gegevens op uw computer bekijken en de firmware van de Solar-Log actualiseren. Config. Het configuratiemenu staat u toe wijzigingen en aanpassingen aan de software van het apparaat aan te brengen ( pagina 25). 3.2 Opbrengstgegevens oproepen 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek. De verschillende opbrengstperioden worden weergegeven. 3 Tik op Overzicht om terug te keren naar de huidige waarden Zo navigeert u door de overzichten Symbool Betekenis Pijltjestoetsen om naar de vorige of volgende weergegeven periode te bladeren. De "terug"-schakelaar sluit het huidige geopende venster. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 29 van 92

30 Bediening van de touchscreen Wat de waarden van de overzichten betekenen De waarden en hun betekenis treft u hier in alfabetische volgorde aan. Beschrijving Eenheid Betekenis CO2 naar De berekende hoeveelheid bespaarde kooldioxide-uitstoot. Eist kwh De werkelijke opbrengst van de geselecteerde periode. E werk./e verw. % De werkelijke waarde geeft de procentuele verhouding tussen de werkelijke opbrengst en de verwachte opbrengst voor de geselecteerde periode weer. Emax kwh De maximale opbrengst van de geselecteerde periode. Emin kwh De minimale opbrengst van de geselecteerde periode. Egem. kwh Het gemiddelde vermogen van de geselecteerde periode. Energie kwh Het totale dagvermogen. Everw. kwh Het apparaat houdt een prognosestatistiek bij, die iedere maand een bepaalde verwachte waarde voorschrijft. Als de verwachte waarde door de maandopbrengst wordt bereikt of overschreden, dan is het prognosevermogen geleverd. Espec Wh/Wp De energieopbrengst gedeeld door het maximale vermogen. Deze waarde is een goede vergelijkingswaarde ten opzichte van andere installaties. Pac Watt Het momentaan geproduceerde vermogen P aan wisselspanningszijde. 30 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

31 Bediening van de touchscreen Beschrijving Eenheid Betekenis Pdc Watt Het momentaan geproduceerde vermogen P aan gelijkspanningszijde (zonnecellengenerator). Als er maar één multistringomvormer is geselecteerd, worden de afzonderlijke strings apart weergegeven. Pmax Watt Maximale dagvermogen WG % Het momentele rendement uit generatorvermogen en productievermogen. De gegevens van de fabrikant over het rendement van de omvormer kunnen hier worden gecontroleerd Daggrafiek 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Dag. De daggrafiek geeft de huidige waarden van de geselecteerde dag weer. 3 Tik op de datum van de dag om de weergave van een gewenste dag weer te geven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 31 van 92

32 Bediening van de touchscreen 4 Tik op Daggrafiek, om de opbrengstwaarde van de aangesloten omvormers weer te geven. Het menuvenster instellingen wordt weergegeven. 5 Tik op WR-keuze om de gewenste omvormer te selecteren. Het menuvenster van de totale installatie wordt weergegeven. 6 Kies de gewenste omvormer en tik op Terug. De waarden van de geselecteerde omvormer worden weergegeven. 7 Tik op Daggrafiek om de weergave van aanvullende meetwaarden weer te geven. 8 Kies de gewenste weergave en tik op Terug. De geselecteerde instelling wordt weergegeven. Hebt u gekozen voor de optie Opbrengstcurve wordt ook de nominale waarde weergegeven. 32 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

33 Bediening van de touchscreen 9 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen Maandgrafiek 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Maand. De maandgrafiek geeft de huidige waarden van de geselecteerde maand weer. 3 Tik op een weergegeven kolom om de daggrafiek van de geselecteerde dag weer te geven ( pagina 31). 4 Tik op Maandgrafiek om de opbrengstwaarden van de aangesloten omvormers weer te geven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 33 van 92

34 Bediening van de touchscreen Het menuvenster van de totale installatie wordt weergegeven. 5 Kies de gewenste omvormer en tik op Terug. De waarden van de geselecteerde omvormer worden weergegeven. 6 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen Jaargrafiek 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Jaar. 34 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

35 Bediening van de touchscreen De jaargrafiek geeft de huidige waarden van het geselecteerde jaar weer. 3 Tik op een weergegeven kolom om de maandgrafiek van de geselecteerde maand weer te geven ( pagina 33). 4 Tik op Jaargrafiek om de opbrengstwaarden van de aangesloten omvormers weer te geven. Het menuvenster van de totale installatie wordt weergegeven. 5 Kies de gewenste omvormer en tik op Terug. De waarden van de geselecteerde omvormer worden weergegeven. 6 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 35 van 92

36 Bediening van de touchscreen Totaalgrafiek 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Totaal. De totaalgrafiek geeft de waarden van de installatie over de totale bedrijfsperiode weer. 3 Tik op een weergegeven kolom om de jaargrafiek van het geselecteerde jaar weer te geven ( pagina 34). 4 Tik op Totale grafiek om de opbrengstwaarden van de aangesloten omvormers weer te geven. Het menuvenster van de totale installatie wordt weergegeven. 36 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

37 Bediening van de touchscreen 5 Kies de gewenste omvormer en tik op Terug. De waarden van de geselecteerde omvormer worden weergegeven. 6 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen Groot display 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Groot display. De groote afbeelding van de huidige opbrengstwaarden wordt weergegeven. Het groot display geeft het huidige vermogen van uw installatie weer. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 37 van 92

38 Bediening van de touchscreen 3 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen Stroombalans Is bij Solar-Log 1000 een stroomteller (type "verbruiksteller") geïnstalleerd, wordt op het touchscreen een extra menu "Stroombalans" weergegeven. 1 Tik met de vinger op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Grafiek en dan op Stroombalans. De grote afbeelding van de huidige stroombalans wordt weergegeven. De stroombalans geeft de huidige opbrengst, het huidige energieverbruik en het verschil van deze beide waarden weer. Als u meer verbruikt dan uw produceert wordt het aangegeven overschot als een negatief getal weergegeven en laat het smileysymbool een bedroefd gezicht zien. 3 Tik op het display om de hoofdnavigatie op te roepen. 38 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

39 Bediening van de touchscreen 3.3 Diagnose oproepen Met de optie diagnose opent u het logboek van het apparaat. U kunt een totaaloverzicht van alle opgetreden fouten, storingen en statusveranderingen van de aangesloten omvormers laten weergeven Meldingen oproepen 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Diagnose en dan op Meldingen. Het display geeft een lijst met de meldingen weer. 3 Kies de gewenste melding uit de lijst. De inhoud van de gekozen melding wordt weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 39 van 92

40 Bediening van de touchscreen 4 Tik op Verder om de volgende melding weer te geven of om terug te keren naar de lijst met meldingen. 5 Sluit de lijst met meldingen door op Einde te tikken Gebeurtenissen omvormers weergeven 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Diagnose en op WR-gebeurtenissenprotocol. Het display geeft een lijst weer van de gebeurtenissenprotocollen van de aangesloten omvormers. 3 Kies de gewenste omvormer uit de lijst. Het gebeurtenissenprotocol van de geselecteerde omvormer wordt weergegeven. 40 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

41 Bediening van de touchscreen 4 Tik op Terug. De lijst met gebeurtenissenprotocollen wordt weergegeven. 5 Tip op Menu. De hoofdnavigatie wordt weergegeven Alarmmeldingen bewerken In dit menu kunt u storingsmeldingen opheffen. 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Diagnose en dan Alarmcontact. Het display geeft de status van de alarmbewaking weer. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 41 van 92

42 Bediening van de touchscreen 3 Tik op Alarm manueel herstellen. De alarmmelding wordt beëindigd. 4 Tik na het verhelpen van de storing op Reset alarm loop. Het apparaat keert in de bedrijfsmodus terug. 5 Tip op Menu. De hoofdnavigatie wordt weergegeven Het eigen stroomverbruik optimaliseren Om het eigen stroomverbruik af te stemmen op tijden waarop ook een toereikende stroomproductie plaatsvindt, biedt de Solar-Log 1000 de mogelijkheid om max. 4 verbruikers automatisch in te schakelen en indien nodig ook weer uit te schakelen. Deze verbruikers worden als "Schakelaars" op het display weergegeven. De besturing van de apparaten vindt plaats op basis van het momentele stroomoverschot, dit wil zeggen "Productie min verbruik". Als er geen verbruiksteller is aangesloten, kan de besturing alleen plaatsvinden op basis van de zuivere stroomproductie. Aanwijzing Voor het instellen van de schakelaars dient u het installatiehandboek te gebruiken of contact op te nemen met een installateur. 42 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

43 Bediening van de touchscreen Externe schakelaars instellen De volgende beschrijving over het instellen van een schakelaar geldt voor alle vier de schakelaars. Aanwijzing Als er slechts één schakelaar op de Solar-Log is ingesteld, wordt voor het automatisch schakelen altijd het stroomoverschot gebruikt. Bij meerdere schakelaars wordt niet meer het overschot maar alleen de zuivere stroomproductie gebruikt, aangezien de stroomopname van de verbruikers gedurende de schakeltijd niet gelijkmatig hoog is (bijv. wasmachine) maar voortdurend verandert. Bij meerdere van deze verbruikers zou het berekende stroomoverschot voortdurend schommelen, zodat een optimale besturing niet mogelijk is. 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op Diagnose en dan op Eigen stroomverbruik (Power self consumption). Het display geeft de eerste schakelaar weer. Voor iedere schakelaar worden de instelmogelijkheden weergegeven: Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 43 van 92

44 Bediening van de touchscreen Handmatig en Automatisch. U kunt de schakelaars handmatig of automatisch in- of uitschakelen. Drempel. De drempelwaarde "Aan" en "Uit" definiëren de inschakelen uitschakelwaarde in afhankelijkheid van het huidige stroomoverschot. Moet een apparaat na de schakeling continu draaien (bijv. een wasmachine), moet de drempelwaarde "Uit" op "- 9999" worden ingesteld. De uitschakeling vindt altijd plaats zodra de uitschakeltijd is bereikt (zie hieronder). Lat. turn-on bw.. Met de optie "Lat. turn-on bw." kan een periode worden gedefinieerd waarbij het apparaat in ieder geval wordt ingeschakeld, zelfs als de drempelwaarde "Aan" niet wordt bereikt (bijvoorbeeld: Het wasproces dient 's avonds klaar te zijn en moet daarom tijdig starten). Het exacte inschakeltijdstip wordt dagelijks opnieuw per toevalsgenerator binnen de gekozen periode bepaald, zodat de nominale belasting door gelijktijdig ingeschakelde verbruikers voorkomen wordt. Inschakelvertraging (Turn-on duration). Om bij kortstondige zonnestraling niet onmiddellijk de schakelaar te activeren, kunt u hier de minimale tijdsduur aangeven waarna het apparaat wordt ingeschakeld. 3 Tik op de in te stellen waarde. Het virtuele toetsenbord wordt weergegeven. 44 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

45 Bediening van de touchscreen 4 Voer de gewenste waarde in en bevestig uw invoer met OK of annuleer de invoer. 5 Tik bij het annuleren op Menu. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. De wijzigingen worden niet overgenomen. 6 Tik na het wijzigen op Opslaan om de instellingen voor deze schakelaar op te slaan. 7 Tik op Verder om de volgende schakelaar in te stellen. 3.4 Gegevensoverdracht met USB gebruiken Als uw Solar-Log 1000 niet op een lokaal netwerk is aangesloten, kunt u de gegevens zoals het logboek of instellingen ook met een USB-stick uitlezen, opslaan en importeren. Het Solar-Log 1000 is aan de bovenkant van de behuizing (onder de kap) uitgerust met een USB-aansluiting. Daarnaast hebt u een USB-stick nodig die geformatteerd is voor Windows en die een minimaal geheugen heeft van 4 GB. Trek de kap van de bovenkant van de behuizing eraf (vanaf de voorkant) en steek de USB-stick op de aangegeven plaats in de USB-poort. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 45 van 92

46 Bediening van de touchscreen Actuele gegevens op de USB-stick opslaan (gegevens ophalen) U kunt de huidige opbrengstwaarde op de USB-stick opslaan om ze met een internetbrowser op de computer weer te geven. De gegevens worden als website opgeslagen. U kunt de waarden op uw computer met een browser bekijken. 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op USB en dan op Gegevens ophalen op de USB-stick. Het display geeft het gebruik van de USB-stick weer. 3 Tik op Gegevens ophalen. De huidige gegevens van de Solar-Log 1000 worden naar de USBstick gekopieerd. 4 Tik op Annuleren (Esc) als u geen gegevensoverdracht wenst. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. Gegevens op de computer weergeven 1 Haal na een succesvolle gegevensoverdracht de USB-stick uit de Solar-Log 1000 en steek hem in de USB-poort van uw computer. 2 Open met de browser in de bronmap van de USB-stick het bestand "index.html". 46 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

47 Bediening van de touchscreen Gegevensbeveiliging uitvoeren U kunt met behulp van de USB-stick ook een gegevensbeveiliging uitvoeren. Hierbij kunt u kiezen of u de opbrengst- en instelgegevens wilt beveiligen of reeds op de USB-stick opgeslagen opbrengstgegevens op het apparaat wilt kopiëren of reeds op de USB-stick opgeslagen instellingen op het apparaat wilt kopiëren. Let op Bij het importeren van de gegevens van de USB-stick worden alle gegevens op het apparaat gewist en vervangen. 1 Tik op het display. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 2 Tik op USB en dan op Opslag op USB-Stick. 3 Kies de gewenste optie uit. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 47 van 92

48 Bediening van de touchscreen Volledige gegevensbeveiliging uitvoeren 1 Tik op Overdracht starten. De huidige gegevens van de Solar-Log 1000 worden naar de USBstick gekopieerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan de overdracht enkele minuten duren. 2 Tik op Annuleren (Esc) als u geen gegevensbeveiliging wil. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. Configuratie importeren 1 Tik op Configuratie uploaden van USB-Stick. 2 Tik op Backup zoeken. 48 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

49 Bediening van de touchscreen Het apparaat zoekt op de USB-stick naar de back-upmap en kopieert de gegevens. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan de overdracht enkele minuten duren. 3 Tik op Annuleren (Esc) als u niet wil dat de configuratie-instellingen worden toegepast. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. Opbrengstgegevens importeren Informatie Voordat u de opbrengstgegevens importeert, moet u de actuele configuratie importeren ( pagina 48). 1 Tik op Configuratie uploaden van USB-Stick. 2 Tik op Backup zoeken. Het apparaat zoekt op de USB-stick naar de back-upmap en kopieert de gegevens. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan de overdracht enkele minuten duren. 3 Tik op Annuleren (Esc) als u de opbrengstgegevens niet wilt overdragen. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 49 van 92

50 Bediening van de touchscreen Firmware updaten De firmware van de Solar-Log kan via de USB-aansluiting geüpdatet worden. 1 Navigeer met de webbrowser van uw computer naar onze downloadsite en download de nieuwste firmware op de harde schijf van de computer. U vindt de firmware onder: 2 Kies Solar-Log 1000 en kopieer de firmware op de USB-stick. 3 Steek de USB-stick in de Solar-Log Tik in de hoofdnavigatie op USB. 5 Tik op Firmware update met USB-Stick. 6 Tik op Firmware zoeken. 7 De nieuwste firmware wordt op de USB-stick gezocht en geüpload. 8 Tik op Annuleren (Esc) als u geen update wenst. De hoofdnavigatie wordt weergegeven. 50 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

51 Bediening van de touchscreen 3.5 Instellingen in het configuratiemenu wijzigen Het configuratiemenu staat toe wijzigingen en aanpassingen aan de software van het apparaat aan te brengen. Het apparaat dient bij levering door uw installateur geconfigureerd te zijn. Het kan echter voorkomen dat u nog achteraf wijzigingen wilt uitvoeren, zoals het wijzigen van het wachtwoord, de netwerkinstellingen (omdat u bijvoorbeeld een nieuwe router gebruikt) enz. Neem voor wijzigingen aan de configuratie contact op met uw installateur. Als u zelf wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u op onze website het installatiehandboek downloaden ( pagina 86). Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 51 van 92

52 Solar-Log WEB gebruiken 4 Solar-Log WEB gebruiken Met Solar-Log TM WEB kunt u de opbrengstgegevens en gebeurtenissenprotocollen van uw installatie ook via internet oproepen en een adres instellen waarnaar dagelijkse een van de opbrengst- en storingsmeldingen gestuurd moet worden. Hiervoor hebt u een Solar-Log TM WEB-account nodig. Naast dit aanbod bieden wij, voor iedere behoefte, nog andere uitbouwmogelijkheden met passende vermogensomvang aan. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met uw installateur of naar de volgende website gaan: 4.1 Bij Solar-Log WEB "Classic 2nd Edition" registreren De registratie bij Solar-Log WEB "Classic 2nd Edition" vindt heel eenvoudig online plaats. 1 Open de browser en navigeer naar de aanmeldpagina Solar-Log WEB onder 52 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

53 Solar-Log WEB gebruiken Of open de startpagina onder 2 Kies in de linker navigatiebalk de optie Registreren. Het registratieformulier wordt weergegeven. 3 Voer het serienummer van uw apparaat in. U vindt uw serienummer (SN) onder de bovenste kap ( pagina 85). 4 Geef aan of de gegevens op internet voor iedereen zichtbaar moeten zijn (Openbaar zichtbaar). Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 53 van 92

54 Solar-Log WEB gebruiken De informatie over uw installatie(s) kan dan door andere bezoekers van de pagina worden bekeken. Kies u voor "Nee" dan moet u zich aanmelden met de gebruikersgegevens die u gedurende het verdere verloop van de aanmelding van Solare Datensysteme GmbH krijgt ( pagina 55). De instelling "Openbaar zichtbaar" kan later op ieder gewenst moment op uw website onder "Configuratie" worden gewijzigd. 5 Voer uw Locatiegegevens en uw contactgegevens in. 6 Bevestig de algemene voorwaarden (AV) en de gegevensbeveiligingsvoorschriften, nadat u deze gelezen hebt. 7 Voer het in de grafiek aangegeven wachtwoord in, om veilig te stellen dat geen enkel geautomatiseerd programma (bots) de aanmelding kan uitvoeren en zodoende de server kan "platleggen". 8 Bevestig de gegevens met Registreren nu. Als u geen wachtwoord hebt ingevoerd of het wachtwoord verkeerd hebt ingevoerd, wordt automatisch een nieuw wachtwoord weergegeven zonder dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren. Na een succesvolle aanmelding wordt er een naar het aangegeven adres gestuurd, die u moet bevestigen. Na een handmatige controle van uw gegevens wordt uw toegang vrijgegeven. Aanwijzing Het vrijgeven vindt alleen op werkdagen plaats en kan tot 24 uur duren. 54 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

55 Solar-Log WEB gebruiken 4.2 Gegevens installatie oproepen Open in de browser de startpagina van Solar-Log TM WEB of voer in de adresregel van de browser de URL in: De startpagina wordt weergegeven. Bij Solar-Log TM WEB aanmelden Als u bij de aanmelding de optie "Openbaar zichtbaar" niet geselecteerd hebt, moet u zich op de internetsite van Solar-Log TM WEB aanmelden. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 55 van 92

56 Solar-Log WEB gebruiken Als uw installatie voor iedereen zichtbaar is, kunt u de aanmelding overslaan. Voer in de kopregel uw gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op Aanmelden. Het installatie-overzicht oproepen In het overzicht worden alle installaties weergegeven. De installaties zijn hier anoniem. De installaties die openbaar zichtbaar zijn, kunt u direct onder de daggrafiek weergeven. Installatiegegevens die beveiligd zijn met een wachtwoord, kunnen alleen worden opgeroepen met de eigen aanmelding. Kies, rechtsonder het dagoverzicht, op de optie Naar de installatie. 56 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

57 Solar-Log WEB gebruiken 1 Kies de Postcode van uw standplaats resp. Omvormer, Bouwjaar of het aantal Modules van uw installatie. 2 Klik op Selecteren om de lijst overeenkomstig de geselecteerde criteria te filteren of klik op Selectie terugzetten, om de selectiecriteria op te heffen. Er wordt een lijst met installaties weergegeven die met de filtercriteria overeenkomen. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 57 van 92

58 Solar-Log WEB gebruiken Het overzicht geeft de geïnstalleerde omvormers, het vermogen, de fabrikant van de module, het bouwjaar, de oriëntatie en de dakhelling van de installaties weer. Als er geen afbeelding van de installatie gepubliceerd is, wordt een standaardafbeelding gebruikt. Bovendien treft u in de rechter kolom een overzicht van de huidige opbrengst van de installaties aan. 3 Klik op de linker navigatiebalk op de optie Systemen. Het detailoverzicht van de installatie wordt weergegeven. 58 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

59 Solar-Log WEB gebruiken Het detailoverzicht geeft verdere technische details van de installatie, alsmede de status van de installatie en de eventueel opgetreden foutmeldingen weer. 4 Om direct naar de details van de installatie te kunnen navigeren, maakt u een bladwijzer in uw browser aan. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 59 van 92

60 Solar-Log WEB gebruiken 4.3 Opbrengstgegevens oproepen Zo navigeert u door de overzichten De navigatie op de internetsite van de overzichten komt overeen met de navigatie van de overzichtspagina's van uw lokaal netwerk ( pagina 9). Tussen de overzichten wisselen 1 Beweeg de muisaanwijzer over de kleine driehoek, links naast de weergave van de periode. Een overzicht van de periode wordt weergegeven. 2 Klik op de gewenste periode. Het overzicht van de periode wordt weergegeven Wat de waarden van de overzichten betekenen De informatie over de waarden onder de diagrammen komt overeen met de waarden op de overzichtspagina's van uw lokaal netwerk ( pagina 10). De informatie over de opbrengsten wordt op de internetsite om veiligheidsredenen niet weergegeven Dagoverzicht 1 Open de browser en klik op de bladwijzer van uw installatie. Zo nodig moet u zich aanmelden ( pagina 55). Het detailoverzicht van uw installatie wordt weergegeven. 2 Kies in de linker navigatiebalk de optie Map. 60 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

61 Solar-Log WEB gebruiken Het dagoverzicht van de installatie wordt weergegeven. De dagopbrengsten worden in een lijngrafiek weergegeven. De donkergroene lijn geeft de verwachte dagopbrengst weer. Bij het bestrijken van de curven met de muis worden de betreffende waarden weergegeven. Knoppen van het dagoverzicht Opbrengst (Wac): Opbrengstlijn, via deze lijn kan de opbrengstontwikkeling worden gevolgd. Bovendien wordt een donkergroene lijn als nominaal dagtotaal weergegeven. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 61 van 92

62 Solar-Log WEB gebruiken Udc: Generatorspanning. Om de spanning van de afzonderlijke strings weer te geven, mag slechts één omvormer zijn geselecteerd. kwp: Verandering van de schaalverdeling van "Vermogen in watt" naar "Vermogen in kw/kwp". Daardoor worden alle curven met betrekking tot hun specifieke vermogen vergelijkbaar. Evenzo kunnen afnemende modulevermogens worden gedetecteerd. 24h: Weergave van het vermogen gedurende 24 uur van de dag, voor de volledige weergave van het stroomverbruik van de dag Extra functies met S0 stroomteller Daarnaast staan u bij een aansluiting van een S0-stroomteller op de Solar-Log de volgende weergaven ter beschikking: S0: Geeft het stroomverbruik van uw gebouw als grafiek in watt weer. Verbr. (WR): Geeft het stroomverbruik van uw gebouw als stijgende lijn in kwh weer. Waarden (Values): Geeft de verschillende waarden van uw omvormers in tekstvorm weer. Balans: Geeft de verhouding van uw stroomverbruik ten opzichte van uw stroomopbrengst weer. In het tekstveld linksonder wordt aanvullend de verhouding in procenten weergegeven. Extra functies met sensorbox Solar (Zon): Geeft de referentiewaarde van een instralingssensor weer. Het dagvermogen van de installatie moet zich binnen het meetbereik van de sensor bevinden. Mod C: Geeft de temperatuur van de module weer. De temperatuur wordt door de sensorbox bepaald. 3 Klik op een knop en dan op het vergrootglassymbool. De geselecteerde curve wordt weergegeven. 62 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

63 Solar-Log WEB gebruiken Maandoverzicht Kies in de navigatie de optie Maandoverzicht. De dagopbrengsten van een maand worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De donkergroene lijn geeft de verwachte maandopbrengst weer. 1 Beweeg de muis over een dagkolom. De desbetreffende dagopbrengst wordt weergegeven. 2 Klik op een afzonderlijke kolom om over te schakelen naar het desbetreffende dagoverzicht. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 63 van 92

64 Solar-Log WEB gebruiken Jaaroverzicht Kies in de navigatie de optie Jaaroverzicht. De afzonderlijke maandopbrengsten worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De donkergroene lijn geeft de verwachte maandopbrengst weer. De waarde "Prognose" wordt berekend uit de reeds behaalde opbrengsten van het jaar en wordt dan met de nominale opbrengsten van de overige maanden van het jaar geëxtrapoleerd. 1 Beweeg de muis over een maandkolom. De desbetreffende maandopbrengst wordt weergegeven. 64 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

65 Solar-Log WEB gebruiken 2 Klik op een afzonderlijk kolom, om over te schakelen naar het desbetreffende maandoverzicht Overzicht van alle jaren Kies in de navigatie de optie Overzicht verschillende jaren. De afzonderlijke jaaropbrengsten worden als totaal in een staafdiagram weergegeven. De donkergroene lijn geeft de verwachte jaaropbrengst weer. Hierbij worden voor het huidige jaar twee groene lijnen weergegeven: De bovenste lijn geeft de jaaropbrengst weer. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 65 van 92

66 Solar-Log WEB gebruiken De onderste lijn geeft de tot de huidige dag opgelopen jaaropbrengst weer. 3 Beweeg de muis over een jaarkolom. De desbetreffende jaaropbrengst wordt weergegeven. 4 Klik op een afzonderlijke kolom, om over te schakelen naar het desbetreffende jaaroverzicht. 5 Klik op Line overview years om een lineaire weergave van de totale opbrengst weer te geven Het opbrengstprotocol oproepen en filteren Kies in de linker navigatiebalk de optie Evenementen. De volledige lijst van alle systeemgebeurtenissen wordt weergegeven. Gebruik de filterfunctie om alleen bepaalde gebeurtenissen van een bepaalde dag van de afgelopen 35 dagen weer te geven. 1 Kies in het keuzeveld Alle omvormers de gewenste omvormer. 66 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

67 Solar-Log WEB gebruiken Alleen de gebeurtenissen van de geselecteerde omvormers worden weergegeven. 2 Begrens de keuze door in het keuzeveld Alle dagen de gewenste dag te kiezen. Alleen de gebeurtenissen van de geselecteerde dag worden weergegeven. 3 Begrens de keuze nog verder door in het keuzeveld Alle status de gewenste status te kiezen. Er staan alleen statussen ter beschikking die in de gekozen periode zijn opgetreden. 4 Begrens daarnaast de soort fouten door in het keuzeveld Alle Fout de gewenste fout te kiezen. Alleen de fouten die in de gekozen periode zijn opgetreden worden weergegeven. 5 Klik op Selectie terugzetten om alle filterinstellingen ongedaan te maken. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 67 van 92

68 De iphone-app gebruiken 5 De iphone-app gebruiken Om op ieder gewenst moment ook mobiel uw installatiegegevens te kunnen oproepen, bieden wij u een Solar-Log -app voor uw iphone, ipad en ipod touch aan. Deze app kan gratis worden gedownload in de App Store van Apple. De app geeft de huidige en eerdere opbrengstgegevens in grafische vorm weer. Met de intuïtieve bediening kunt u snel tussen de dag-, maand-, jaar-, en totaaloverzichten navigeren. Vereisten Onze Solar-Log-app is compatibel met iedere ipod touch, iphone en ipad vanaf systeemversie ios 3.0. De Solar-Log -app werkt met iedere serveroplossing van Solare Datensysteme GmbH. 5.1 De app installeren De app kunt u gratis downloaden in de App Store. App downloaden 1 Zoek in de App Store naar "Solar-Log". 2 Volg de instructies voor het downloaden en voor de installatie op uw iphone, ipad resp. ipod touch. 68 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

69 De iphone-app gebruiken App starten 3 Start de app op uw iphone, ipad of ipod touch. Het startbeeldscherm wordt weergegeven. 5.2 Installaties toevoegen U kunt met de app max. 10 willekeurige installaties bewaken, die telkens op een Solar-Log TM zijn aangesloten. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 69 van 92

70 De iphone-app gebruiken 1 Klik op het +-symbool. De weergave Nieuwe installatie wordt weergegeven. 70 van 92 Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding

71 De iphone-app gebruiken 2 Kies het type server uit: Home. Uw installatie bevindt zich op Classic 1 Server. Web. Uw installatie bevindt zich op Classic 2 Server. Lokaal (Local). U kunt de gegevens direct van uw Solar-Log van het lokale netwerk oproepen. Home 1 Voer de volledige URL naar uw website Solar-Log in, bijvoorbeeld installatie 2 Sla de registratie van de installatie op. Solar-Log 1000 Bedieningshandleiding 71 van 92

Installatiebewaking SUNNY PORTAL

Installatiebewaking SUNNY PORTAL Installatiebewaking SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortal-BNL111723 Versie 2.3 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6 2 Eerste stappen...................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding VERSIE 2.0pc

Handleiding VERSIE 2.0pc Handleiding VERSIE 2.0pc Mei 2011 www.4eproducts.com 1 Inleiding De 4eOrder software is dé professionele oplossing voor het verwerken van zowel passanten orders als bestellingen geplaatst via Internet

Nadere informatie

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software 1 TachoSafe Lite 1.0 Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software TachoSafeLite is, samen met de downloadunit Tacho2Safe, een krachtig hulpmiddel voor de verwerking en het beheren

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

1. Dit is uw tolino e-reader

1. Dit is uw tolino e-reader 1. Dit is uw tolino e-reader De tolino e-reader is een digitaal leesapparaat waarmee u e-books en pdf-bestanden kunt lezen. De e- reader heeft een open systeem. Daardoor kunt u niet alleen e-books van

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - 1

Gebruikershandleiding - 1 Gebruikershandleiding - 1 2-2013 Alle rechten voorbehouden. Iconia W4 Gebruikershandleiding Deze handleiding behandelt: Iconia W4-820 Deze uitgave: 12/2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 Inhoudsopgave 1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 2.1. Opladen... 6 2.2. Overzicht van de bedieningselementen... 8 2.3. Bediening door aanraaktoetsen... 14 2.4. De eerste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie