NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2580754 NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling"

Transcriptie

1 NL 52 HANDLEIDING Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL Humidification and Evaporative Cooling

2 Hartelijk bedankt dat u Condair heeft gekozen Installatiedatum (DD/MM/YYYY): Inbedrijfnamedatum (DD/MM/YYYY): Locatie: Model: Serienummer: Producent Condair Ltd. Talstrasse 35-37, CH-888 Pfäffikon Ph , Fax Eigendomsrechten Dit document en de daarin aanwezige informatie zijn eigendom van Condair AG. De distributie en verveelvoudiging van de handleiding (ook gedeeltelijk) evenals de toepassing en verspreiding van de inhoud aan derden zijn zonder schriftelijke toestemming van de producent niet toegestaan. Overtredingen zijn strafbaar en verplichten tot schadevergoeding. Aansprakelijkheid Condair AG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van slecht uitgevoerde installaties, onvakkundige bediening of door gebruik van componenten of uitrusting die niet zijn toegestaan door Condair AG. Copyright Copyright 24, Condair AG, alle rechten voorbehouden Technische wijzigingen voorbehouden

3 Inhoud Introductie 5. Helemaal aan het begin! 5.2 Opmerkingen over de handleiding 5 2 Voor uw veiligheid 7 3 Overzicht producten 9 3. Overzicht modellen Benaming van het model / Welk model heeft u Constructie van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL 3.4 Functiebeschrijving Hydraulisch diagram Overzicht systeem Condair DL Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Overzicht besturingsunit Condair DL Overzicht centrale unit Condair DL 9 4 Gebruik 2 4. Eerste inbedrijfstelling Display en bedieningselementen Herstarten na onderbreking Opmerkingen over het functioneren Belangrijke opmerkingen over het functioneren Bedrijfs- en storingsmelding op afstand Controles tijdens bedrijf Handmatige spoeling uitvoeren Drukvermindering Buiten bedrijf stellen 25 5 Werken met de Condair DL besturingssoftware Standaard bedrijfsweergave Weergave bedrijfsstatus Weergave over onderhoud en storingen Navigatie/bediening van de Condair DL-besturingsoftware Informatie functies Supportinformatie vragen Bedrijfsstatus vragen Configuratie Submenu's oproepen Configuration Systeemfuncties activeren/deactiveren en configureren submenu Function Instellingen vochtregeling Submenu Control Settings Basisinstellingen Submenu General Communicatie-instellingen Submenu Communication 37 Inhoud 3

4 5.5 Functies voor onderhoud Submenu oproepen Service Onderhoudsfuncties uitvoeren Submenu Service Diagnosefuncties in het submenu Input Diagnostics Diagnosefuncties in het submenu Output Diagnostics Relaisdiagnose in het submenu Relay Diagnostics Beheerdersfuncties Submenu oproepen Administrator Wachtwoordbeveiliging in-/uitschakelen en software-update-functies - submenu Administrator 44 6 Onderhoud en vervanging van componenten Belangrijke opmerkingen over onderhoud Hygiëne en onderhoud volgens VDI 622 blad Periodieke controle Compleet systeemonderhoud Instructies voor de reiniging en de reinigingsmiddelen Installeren en verwijderen van de componenten Installeren en verwijderen van de keramische platen Monteren en demonteren van de verstuivers Installeren en verwijderen van de verstuiverhouder Zilverionisatiepatroon Hygieneplus vervangen Vervangen van de optionele steriele filter en ontluchten van de filterbehuizing Onderhoudsteller terugzetten Software actualiseren 59 7 Storingen opheffen 6 7. Storingsmeldingen Storingslijst Storingen zonder storingsmelding Lijsten van storings- en onderhoudsgebeurtenissen opslaan op een USB-stick Aanwijzingen voor opheffen van storingen Zekeringen en back-upbatterij in de besturingsunit vervangen Foutweergave terugzetten 69 8 Buiten bedrijf stelling/afvalverwerking 7 8. Buiten bedrijf stelling Afvalverwerking/recycling 7 9 Producten 7 9. Technische informatie Opties 72 Bijlage 73. CE-conformiteitsverklaring 73.2 Elektrisch schema Condair DL 74.3 Bedradingsplan Condair DL 75 4 Inhoud

5 Introductie. Helemaal aan het begin! Hartelijk bedankt dat u het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL heeft gekozen. Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL is gebouwd volgens de huidige stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Er kunnen echter door onvakkundige bediening van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL gevaren voor de gebruiker en/of derden ontstaan en/of waardevol materiaal worden beschadigd. Om een veilig, correct en economisch bedrijven van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL te garanderen, bestudeert u alle informatie en volgt u alle veiligheidsinstructies op die in deze documentatie en in de handleidingen van de ingebouwde componenten van het bevochtigingsysteem zijn beschreven. Als u vragen heeft die in deze documentatie niet of niet voldoende worden beantwoord, dan neemt u contact op met uw locale Condair-partner. Wij helpen u graag..2 Opmerkingen over de handleiding Afgrenzingen Deze handleiding beschrijft het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL. Optionele apparatuur en toebehoren zijn zo beschreven dat het voldoende is voor een correct functioneren. Meer informatie over de opties en toebehoren vindt u in de betreffende handleidingen. De toelichtingen in deze handleiding beperken zich tot de inbedrijfstelling, de operationele status, het onderhoud en het opheffen van storingen van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL en richten zich tot het opgeleide en voor de taken in kwestie voldoende gekwalificeerde personeel. De handleiding wordt aangevuld met diverse andere documentaties (montagehandleidingen, lijst met reserveonderdelen enz.) die eveneens zijn meegeleverd. Waar nodig vindt u in de handleiding betreffende verwijzingen naar deze publicaties. Introductie 5

6 Gebruikte symbolen Opgelet! Het signaalwoord OPGELET samen met het gevaarsymbool in de cirkel beschrijven instructies in deze handleiding die bij niet-navolging een beschadiging en/of storing van het apparaat of ander materiaal tot gevolg kunnen hebben. WAARSCHUWING! Het signaalwoord Warning samen met het algemene gevaarsymbool beschrijven veiligheidsinstructies in deze handleiding die bij niet-navolging verwondingen van personen tot gevolg kunnen hebben. GEVAAR! Het signaalwoord GEVAAR samen met het algemene gevaarsymbool beschrijven veiligheidsinstructies in deze handleiding die bij niet-navolging ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Opbergen De handleiding moet op een veilige plaats worden opgeborgen waar hij steeds bereikbaar is. Als het bevochtigingssysteem naar een nieuwe eigenaar gaat, moet de handleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Bij verlies van de handleiding neemt u contact op met uw Condair-partner. Talen Deze handleiding is verkrijgbaar in diverse talen. Neemt u hiervoor contact op met uw Condair-partner. 6 Introductie

7 2 Voor uw veiligheid Algemeen Iedere persoon die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werkt, moet deze handleiding vóór begin van het werk met het apparaat hebben gelezen en begrepen. Kennis van de inhoud van de handleiding is een basisvoorwaarde om het personeel tegen gevaren te beschermen, foute bediening te voorkomen en zo met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL veilig en vakkundig te werken. Alle aan de componenten van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL aangebrachte pictogrammen, plaatjes en beschrijvingen moeten ter kennis worden genomen en zich in een leesbare toestand bevinden. Kwalificatie van het personeel Alle in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door opgeleid en voldoende gekwalificeerd personeel dat door het management is geautoriseerd worden uitgevoerd. Alle andere handelingen mogen om veiligheidsredenen en vanwege de garantie uitsluitend door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat alle personen die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werken de voorschriften over de bedrijfsveiligheid en het voorkomen van ongevallen kennen en opvolgen. Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen met gebrek aan ervaring of vakkennis, mits een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of aanwijzingen geeft aan deze personen over hoe het systeem moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om veilig te stellen dat zij niet met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL spelen. Reglementair gebruik Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL is uitsluitend voor luchtbevochtiging in een luchtkanaal of een monoblok conform de gespecificeerde bedrijfsvoorwaarden (zie hoofdstuk 9. Technische informatie) bedoeld. Ieder ander gebruik zonder schriftelijke toestemming van de producent geldt als niet-reglementair gebruik en kan ertoe leiden dat het luchtbevochtigingssysteem Condair DL een gevaar vormt. Tot het reglementair gebruik hoort ook de kennisname van alle informatie in deze handleiding (vooral alle veiligheidsinstructies en opmerkingen over gevaren). Voor uw veiligheid 7

8 Gevaren die van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL kunnen uitgaan GEVAAR! Elektrische schok De besturingsunit van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL werkt met netspanning. Bij geopende besturingsunit kunnen onderdelen die onder stroom staan worden aangeraakt. Het aanraken van onder stroom staande onderdelen kan tot ernstige verwondingen of zelfs tot de dood leiden. Daarom: Voor begin met werken aan het luchtbevochtigingssysteem Condair DL moet de besturingsunit worden uitgeschakeld, via de netschakelaar worden gescheiden van het stroomnet en de netschakelaar worden beveiligd tegen onbedoeld inschakelen. GEVAAR! Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende hygiëne Onvakkundig bediende of slecht onderhouden adiabatische luchtbevochtigingssystemen kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid. Bij onvakkundige bediening of onvoldoende onderhoud kunnen ziekmakende bacteriën (zoals bijv. legionella die de veteranenziekte veroorzaken) zich in het watersysteem en in de omgeving van de bevochtiger van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL vermenigvuldigen en in de omgeving verspreiden. Daarom: Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL moet, zoals in deze handleiding is beschreven, correct worden bedreven en onderhouden. Voorkomen van gevaarlijke bedrijfssituaties Als wordt vermoed dat een veilig en hygiënisch werken niet meer mogelijk is, dan moet het luchtbevochtigingssysteem Condair DL zoals beschreven in hoofdstuk 4.5 Buiten bedrijf stellen direct buiten bedrijf worden gesteld en tegen onbedoeld inschakelen worden beveiligd. Dit kan onder de volgende omstandigheden het geval zijn: als componenten van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL niet correct geplaatst, vastgezet en afgedicht zijn. als het luchtbevochtigingssysteem Condair DL beschadigd is. als het luchtbevochtigingssysteem Condair DL niet meer correct functioneert. als aansluitingen of leidingen ondicht zijn. als elektrische installaties beschadigd zijn. Alle personen die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werken zijn verplicht om veranderingen aan het systeem, die de veiligheid in gevaar brengen, onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke persoon van het management. Niet-toegestane wijzigingen aan het systeem Zonder schriftelijke toestemming van de producent mogen aan het luchtbevochtigingssysteem Condair DL geen bouwtechnische veranderingen worden aangebracht. Voor het vervangen van defecte componenten van het systeem uitsluitend originele toebehoren en reserveonderdelen van uw Condair-partner gebruiken. 8 Voor uw veiligheid

9 3 Overzicht producten 3. Overzicht modellen Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL is leverbaar in twee basismodellen type A (met boosterpomp) en type B (zonder boosterpomp) voor verschillende afmetingen van de kanalen. Type A (met boosterpomp) Condair DL. Binnenbreedte van het kanaal W [mm] ** Binnenhoogte van het kanaal H [mm] ** Type B (zonder boosterpomp) Bevochtigingscapaciteit [l/h] 2... ** 2... ** ** Grotere installaties op verzoek Beide basismodellen kunnen met verschillende opties hun functie uitbreiden. Bovendien zijn er verschillende toebehoren leverbaar. 3.2 Benaming van het model / Welk model heeft u De benaming van het product en de belangrijkste gegevens van het systeem vindt u op het typeplaatje dat rechts aan de besturingsunit is aangebracht (zie onderstaand voorbeeld): Apparatenreeks Serienummer Productiedatum maand/jaar Aansluitspanning Capaciteit van de bevochtiger Toegestane druk van de watertoestroom Keurmerkveld Type code Stroomverbruik Condair Ltd. CH-888 Pfäffikon Type: DL Serial: XXXXXXX 9.4 Voltage: 23V ~ / 5...6Hz Power:.55 kw Humidifier capacity: kg/h Code: DL A 8 2 R Water flow pressure: bar Made in Switzerland Overzicht producten 9

10 Type code Voorbeeld: Condair DL A 8 2 R Apparatenreeks Type: A: Standaarduitvoering met boosterpomp B: Uitvoering zonder boosterpomp Monoblok/kanaal binnenbreedte in mm Monoblok/kanaal min. binnenhoogte in mm Bevochtigingscapaciteit in kg/h Plaatsing wateraansluiting aan het rooster (in de richting van de luchtstroom): R: rechts L: links Aantal regeltrappen: 7: 7-trappen 5: 5-trappen Lengte gaten in de wand in mm: 45: 45 mm 75: 75 mm 25: 25 mm Booster: : zonder booster (luchtsnelheid 3m/s) : met booster (luchtsnelheid >3m/s) Type verstuiver: :.5 l/h 2: 2.5 l/h 3: 3. l/h 4: 4. l/h 5: 5. l/h Aantal verstuivers Overzicht producten

11 3.3 Constructie van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL U PS2 M PS Y PS4 4 Lf A Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y (NO) Besturingsunit 2 Besturingsprint 3 Regelprint met touchscreen 4 Schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> 5 Frequentie-omzetter voor boosterpomp (type A) 6 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> 7 Stroomvoorziening via netschakelaar 8 Stroomvoorziening motor boosterpomp 9 Bedrading sensoren en ventielen Optie steriele filter met drukschakelaar PS2 (type A) of optie steriele filter zonder drukschakelaar PS2 (type B) Boosterpomp (type A) 2 Druksensor druk op de verstuiver PS5 (bij installaties type B zonder optie steriele filter niet aanwezig) 3 Inlaatklep Y 4 Druksensor ingangsdruk PS4 5 Zilverionisatie A3 6 Richtwaardesensor Lf 7 Centrale unit 8 Afsluitventiel demi-watertoevoer (taak van de klant) 9 Waterfilter (taak van de klant, maaswijdte.5 mm) 2 Testkraan afvlambaar (taak van de klant) 2 Ventielblok met sproeiventielen Y5-Y9 en sproeiventiel Y 22 Waterstraalpomp (legen van de sproeileidingen) 23 Spoelproces met sifon (taak van de klant) 24 Waterreservoir of bodem-afvoer met sifon (taak van de klant) 25 Kanaalafvoeren met sifon (taak van de klant) 26 Luchtfilter min. F7 c.q. EU7 (taak van de klant) 27 Verstuivers 28 Naverdampings-elementen (poreuze keramiek) 29 Vochtigheidssensor (taak van de klant) 3 Temperatuur- en vochtigheidssensor (taak van de klant) 3 Externe continuregelaar (taak van de klant, bijv. enthalpieregelaar) 32 Luchtkanaal/monoblok Afb. : Schema constructie luchtbevochtigingssysteem Condair DL Overzicht producten

12 3.4 Functiebeschrijving Van de omgekeerde osmose-installatie komt het demi-water (ook DI-water of permeaat genoemd) via een afsluitventiel (8, taak van de klant) en een waterfilter (9, taak van de klant) naar de centrale unit (7). In de centrale unit wordt het demi-water via inlaatklep Y (3), de meting van de geleidbaarheid Lf (6), de zilverionisatie voor het desinfecteren van het water (5) en de optionele steriele filter () naar het ventielblok (2) met de sproeiventielen Y5-Y7 (7-trappen), Y5-Y7+Y9 (7-trappen met dubbele stap), Y5-Y8 (5-trappen) of Y5-Y8+Y9 (5-trappen met dubbele stap) en het sproeiventiel Y geleid. Bij type A is in de centrale unit een boosterpomp () ingebouwd (geregeld via frequentie-omzetter), waarmee de waterdruk vanaf een bepaalde vraag wordt verhoogd tot een werkdruk van ca. 7-9 bar. Bij vochtvraag gaan open, afhankelijk van de benodigde prestatie: een, twee of alle drie sproeiventielen (bij 3 sproeileidingen: Y5-Y7), een, twee of alle vier sproeiventielen (bij 3 sproeileidingen met dubbele stap: Y5-Y7+Y9) of een, twee, of alle vier sproeiventielen (bij 4 sproeileidingen, Y5-Y8) of een, twee, drie of alle vijf sproeiventielen (bij 4 sproeileidingen met dubbele stap, Y5-Y8+Y9). Het water stroomt vervolgens naar de betreffende verstuivers (27) en wordt daar in fijne druppeltjes verspreid. De voorbijstromende lucht absorbeert de druppeltjes en wordt daardoor vochtig. Nietgeabsorbeerde druppeltjes blijven in de naverdampings-elementen achter. Daardoor wordt de door de naverdampings-elementen stromende lucht nog eens bevochtigd. Het teveel aan water vloeit in de naverdampings-elementen naar beneden en wordt via de afvoer in het waterreservoir met sifon (25) in een open afvoertrechter van de aanwezige rioolbuis geleid. Besturing De installatie wordt via een externe regelaar bestuurd (bijv. enthalpie-regelaar) of de in de besturingsunit geïntegreerde P/PI-regelaar. Bij het model met 3 sproeileidingen wordt dit via 7-trappen geregeld, dus /7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 en 7/7 prestatie. Bij installaties met 4 sproeileidingen wordt dit via 5-trappen geregeld met bijbehorende prestatievermindering. Bij type A wordt vanaf ca. 6-7 % vraag (inschakelpunt afhankelijk van de ingangsdruk) de boosterpomp ook ingeschakeld en de prestatie via het toerental traploos tot % vraag geregeld. 2 Overzicht producten

13 Trappen tot 7 (met boosterpomp) Trappen tot 5 (met boosterpomp) Y5 (/7) Y6 (2/7) Y7 (4/7) Y5 (/5) Y6 (2/5) Y7 (4/5) Y8 (8/5) Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Afb. 2: Besturingsdiagrammen luchtbevochtigingssysteem Condair DL type A met boosterpomp Trappen tot 7 (zonder boosterpomp) Y5 (/7) Y6 (2/7) Y7 (4/7) Y5 (/5) Y6 (2/5) Y7 (4/5) Y8 (8/5) Trappen tot 5 (zonder boosterpomp) Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Afb. 3: Besturingsdiagrammen luchtbevochtigingssysteem Condair DL type B zonder boosterpomp Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de besturing (drukadaptie) kunnen de individuele schakelmomenten en trappen vroeger of later eveneens worden geactiveerd. Bewaking De ingangsdruk en de sproeidruk worden met de analoge druksensoren PS4 en PS5 bewaakt. Bij installaties van het type B (zonder boosterpomp) zonder optionele steriele filter komt de sproeidruk overeen met de ingangsdruk, daardoor valt druksensor PS5 weg. De druk na de optionele steriele filter wordt bij installaties van het type A (met boosterpomp) met de drukschakelaar PS2 bewaakt en bij installaties van het type B (zonder boosterpomp) met de druksensor PS5, omdat de druk na de steriele filter overeenkomt met de sproeidruk. De richtwaarde van het demi-water wordt continu gecontroleerd. Als de toegestane richtwaarde (max. 5 μs/cm) van het demi-water hoger is, gaat het spoelventiel Y van het ventielblok open en het demiwatersysteem wordt zolang gespoeld totdat de toegestane richtwaarde weer is bereikt. Als de toegestane richtwaarde in een bepaalde tijd niet wordt bereikt, verschijnt een betreffende foutmelding of de bevochtiger wordt uitgeschakeld (richtwaarde > µs/cm). Overzicht producten 3

14 Hygiënefunctie/Spoeling Om te voorkomen dat water blijft staan, wordt iedere sproeileiding die niet actief is automatisch via het bijbehorende sproeiventiel geleegd (de sproeiventielen zijn in stroomloze toestand verbonden met de afvoer). Als de geleidbaarheid in de toevoerleiding te hoog is of het bevochtigingssysteem langer dan 23 uur geen vraag ontvangt, gaat het spoelventiel Y open en de demi-watertoevoer en de leidingen in de centrale unit worden een bepaalde tijd gespoeld met vers demi-water. Tijdens de spoeling wordt bovendien via de ingebouwde waterstraalpomp (22) eventueel restwater uit de sproeileidingen weggezogen. 4 Overzicht producten

15 3.5 Hydraulisch diagram Optie steriele filter Inlaatklep Y Druksensor Ingangsdruk PS4 Zilver-ionisatie Richtwaardesensor Lf A3 PS2 Druksensor Sproeidruk PS5 Boosterpomp met frequentie-omzetter (Type A) M Drukschakelaar Type A zonder optie steriele filter Type A met optie steriele filter Type B met optie steriele filter Type B zonder optie steriele filter Y8 en Y9 Dubbele stap Y7 en Y9 Dubbele stap Luchtkanaal Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y (NO) Ventielblok (sproeiventielen Y5-Y9, spoelventiel Y) Waterstraalpomp Afvoer 3 sproeileidingen: Y5, Y6 en Y7 (7-trappen) 3 sproeileidingen met dubbele stap: Y5, Y6, Y7 en Y9 (7-trappen) 4 sproeileidingen: Y5, Y6, Y7 en Y8 (5-trappen) 4 sproeileidingen met dubbele stap: Y5, Y6, Y7, Y8 en Y9 (5-trappen, vanaf 5 kg/h) Afb. 4: Hydraulisch diagram luchtbevochtigingssysteem Condair DL Overzicht producten 5

16 3.6 Overzicht systeem Condair DL 2 3 min. 3 m Netschakelaar stroomvoorziening 2 Besturingsunit 3 Centrale unit 4 Aansluiting watertoevoer (stekkerverbinding ø/2 mm of G /2" buitendraad) 5 Testkraan afvlambaar (aanbevolen, taak van de klant) 6 Waterfilter (aanbevolen, taak van de klant) 7 Afsluitventiel watertoevoer (verplicht, taak van de klant) 8 Slang voor waterafvoer (rubberen slang ø/2 mm) 9 Open trechter met sifon (taak van de klant) Gaten in de wand voor sproeileidingen (ø 8/ mm) Rooster met verstuivers 2 Naverdampingsunit 3 Vochtregelaar (bijv. enthalpieregelaar) of vochtigheidssensor Afb. 5: Overzicht systeem Condair DL 6 Overzicht producten

17 3.7 Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Draagconstructie verstuiverunit 2 Verstuivers 3 Zijwaartse afdekplaten 4 Bovenste afdekplaten 5 Draagconstructie naverdampingsunit 6 Keramische platen 7 Afsluitrubber kanaalbodem 8 Gaten in de wand voor sproeileidingen (ø 8/ mm) Afb. 6: Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Overzicht producten 7

18 3.8 Overzicht besturingsunit Condair DL Frequentie-omzetter 2 Lekkagebewaking (optie) 3 Bedrijfs- en storingsmeldingsprint op afstand 4 Besturingsprint 5 Printplaat zilverionisatie 6 Printplaat voor bewaking van de richtwaarden 7 BMS-printplaat voor interfaces (optie LonWorks of BACnet) 8 Geheugenkaart 9 Backup batterij (CR 232, 3V) RJ45-aansluiting ethernet-interface USB-aansluiting 2 Schakelaar <Bevochtiger Aan/Uit> 3 Aansluitklemmen stroomvoorziening 4 Ferritkern stroomvoorziening 5 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> Afb. 7: Overzicht besturingsunit Condair DL (zonder bedrading) 8 Overzicht producten

19 3.9 Overzicht centrale unit Condair DL Slang voor waterafvoer 2 Inlaatklep 3 Aansluiting watertoevoer - stekkerverbinding ø2 mm of G /2" buitendraad-adapter (bijgevoegd) 4 Aansluiting sproeileiding (Y5) 5 Aansluiting sproeileiding 2 (Y6) 6 Aansluiting sproeileiding 3 (Y7+Y9) 7 Aansluiting sproeileiding 4 (Y8+Y9) 8 Zilverionisatiepatroon 9 Boosterpomp (alleen type A) Drukschakelaar PS2 (alleen type A met steriele filter) Steriele filter (optie) 2 Terugslagsventiel (alleen type A) 3 Spoelventiel Y 4 Druksensor PS5 5 Sproeiventiel Y5 6 Sproeiventiel Y6 7 Sproeiventiel Y7 8 Sproeiventiel Y8 9 Waterstraalpomp 2 Manometer ingangsdruk 2 Druksensor PS4 Afb. 8: Overzicht centrale unit Condair DL Overzicht producten 9

20 4 Gebruik Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL mag uitsluitend in bedrijf worden genomen door personen die goed met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL bekend zijn en voor dit werk voldoende gekwalificeerd. De betreffende kwalificatie van het personeel is de verantwoordelijkheid van het management. 4. Eerste inbedrijfstelling De eerste inbedrijfstelling moet altijd door een onderhoudstechnicus van uw Condair-partner of een opgeleide en voor dit werk geautoriseerde onderhoudstechnicus van de klant worden uitgevoerd. Daarom wordt hier afgezien van een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden voor de inbedrijfstelling. Bij de eerst inbedrijfstelling worden door de onderhoudstechnicus de volgende werkzaamheden in onderstaande volgorde uitgevoerd: Controleer de correcte montage van de bevochtigingsunit, de besturingsunit en de centrale unit. Controleer de elektrische installatie. Controleer de water-installatie. Spoel de watertoevoerleiding en controleer de waterkwaliteit. Controleer de draairichting van de pomp inclusief de instelling van het overdrukventiel van de pomp. Controleer of de sproeileidingen aan de juiste sproeiventielen zijn aangesloten en alle verstuivers correct sproeien. Configureer de besturingsunit en het luchtbevochtigingssysteem Condair DL. Ga proefdraaien. Vul het bericht over de inbedrijfstelling in Opmerking: Een sjabloon voor kopiëren van het bericht over de inbedrijfstelling is bijgevoegd of kan bij uw Condair-partner worden aangevraagd. 2 Gebruik

21 4.2 Display en bedieningselementen Luchtbevochtiger Externe netschakelaar Opmerking: De netschakelaar is bijgevoegd en moet in de stroomvoorziening worden ingebouwd met een maximale afstand van m tot de besturingsunit! 2 Touchscreen Afb. 9: Display en bedieningselementen 3 Status LED brandt groen: Condair DL bevochtigt knippert groen: Condair DL stand-by brandt oranje: Waarschuwing actief of onderhoud is nodig brandt rood: Foutmelding is aan 4 Schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> Opmerking: Met deze schakelaar kan de bevochtiging worden geactiveerd en gedeactiveerd. De functies die de hygiëne betreffen (regelmatig het watersysteem spoelen) blijven ook bij gedeactiveerde bevochtigingsfunctie steeds actief. 5 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> (onder aan het apparaat) Opmerking: Met deze schakelaar schakelt u de besturingsunit aan en uit. Als de besturingsunit is uitgeschakeld, zijn alle functies (incl. hygiënefuncties) van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL gedeactiveerd. GEVAAR! Gevaar van elektrische schok! Omdat de stroomvoorziening naar de besturingsunit door uitschakelen met de schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> niet wordt onderbroken en ook door uitschakelen met de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> binnen in de besturingsunit nog steeds stroom aanwezig is, moet voor het openen van de besturingsunit de stroomvoorziening naar de besturingsunit via de externe netschakelaar worden uitgeschakeld. Gebruik 2

22 4.3 Herstarten na onderbreking Hieronder is beschreven hoe een herstart na een onderbreking (bijv. na een onderhoudsbeurt) moet worden aangepakt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de eerste inbedrijfstelling door de onderhoudstechnicus van uw Condair-partner correct werd uitgevoerd en het systeem correct werd geconfigureerd. Om het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:. Systeemcomponenten en installaties controleren op beschadigingen. GEVAAR! Beschadigde bevochtigingssystemen of bevochtigingssystemen met beschadigde installaties kunnen een gevaar zijn voor het leven van personen of tot ernstige materiële schade leiden. Beschadigde bevochtigingssystemen of bevochtigingssystemen met beschadigde installaties mogen nooit in bedrijf worden genomen. 2. Controleren of de keramische platen van de naverdampingsunit correct geplaatst en correct afgedicht zijn. WAARSCHUWING! Een ondichte naverdampingsunit kan tot ernstige schade aan het materiaal leiden. Bevochtigingssysteem alleen in bedrijf nemen als de keramische platen van de naverdampings-unit correct geplaatst en correct afgedicht zijn. 3. Netschakelaar in de stroomtoevoer (stroomverzorging naar de besturingsunit) op On zetten. 4. Afsluitventiel in de watertoevoerleiding openen als hij gesloten is. 5. De schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> en <Bevochtiger Aan/Uit> aan de besturingsunit op On zetten en de besturingsunit indien nodig via de externe vrijgave activeren. 6. Als het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL langer dan 48 uur niet aan het stroomnet was aangesloten, verschijnt de melding Commissioning. Ga in dit geval te werk als volgt: Schakel de besturingsunit weer uit met de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit>. Sluit het afsluitventiel in de demi-watertoevoerleiding. Koppel de demi-watertoevoerleiding van de aansluiting aan de centrale unit af. Leid het open einde van de demi-watertoevoerleiding naar een open afvoer (gebouwzijde). Open het afsluitventiel in de demi-watertoevoerleiding en spoel de toevoerleiding minstens 5 minuten. Sluit het afsluitventiel weer, sluit de demi-watertoevoerleiding weer aan de toevoeraansluiting van de centrale unit aan en open het afsluitventiel. Schakel de besturingsunit weer in via de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit>. Opmerking: Na het inschakelen van de besturingsunit verschijnt de melding Commissioning opnieuw. Zet de melding terug via de functie Commissioning Reset in het submenu Onderhoud (zie hoofdstuk Onderhoudsfuncties uitvoeren Submenu Service ). Of nu de melding terug is gezet of niet, na 5 minuten gaat de Condair DL automatisch over in de regulaire bedrijfsmodus. 7. Als de steriele filter werd vervangen, ontlucht u de steriele filter zoals beschreven in Hoofdstuk Gebruik

23 Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL bevindt zich vervolgens in de regulaire bedrijfsmodus en de standaard bedrijfsstatus wordt weergegeven. Opmerking: Meer informatie over de bediening van de besturingssoftware vindt u in hoofdstuk 5 Werken met de Condair DL besturingssoftware. 4.4 Opmerkingen over het functioneren 4.4. Belangrijke opmerkingen over het functioneren Vanwege de hygiëne wordt in de stand-bystand één keer per 23 uur het spoelventiel ca. 3 seconden geopend en daarmee de toevoer van permeaat gespoeld. Bij een vochtvraag van minder dan % (bij 3 sproeileidingen) resp. minder dan 5,8 % (bij 4 sproeileidingen) wordt de bevochtiging niet geactiveerd Bedrijfs- en storingsmelding op afstand Via het relais op de printplaat van de bedrijfs- en storingsmelding op afstand worden de volgende bedrijfsomstandigheden weergegeven: Geactiveerd Relais voor weergave op afstand Storing Service Bevochtigen Ingeschakeld Wanneer? Er is een storing opgetreden. Het systeem functioneert niet meer of nog maar voor een korte tijd. Een van de onderhoudstellers is afgelopen. De betreffende onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd. Vraag aanwezig/bevochtiging Bevochtigingssysteem is ingeschakeld en staat onder spanning Controles tijdens bedrijf Tijdens bedrijf moet het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL regelmatig worden gecontroleerd. Controleer het volgende: De waterinstallatie op lekkages. De componenten van het luchtbevochtigingssysteem op correcte bevestiging en op beschadigingen. De elektrische installatie op beschadigingen. De display van de besturingsunit op eventuele onderhouds- of storingsmeldingen. Als u onregelmatigheden (bijv. lekkages, storingsmelding) of beschadigde componenten vaststelt, moet het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL zoals beschreven in hoofdstuk 4.5 Buiten bedrijf stellen buiten bedrijf worden gesteld en de betreffende storing worden opgeheven of de defecte componenten worden vervangen met behulp van een gekwalificeerde specialist of een onderhoudstechnicus van uw Condair-partner. Gebruik 23

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

WEG MET KALK! Stoomluchtbevochtiger met gepatenteerd kalkmanagement Condair RS. Luchtbevochtiging en adiabatische koeling

WEG MET KALK! Stoomluchtbevochtiger met gepatenteerd kalkmanagement Condair RS. Luchtbevochtiging en adiabatische koeling WEG MET KALK! Stoomluchtbevochtiger met gepatenteerd kalkmanagement Condair RS Luchtbevochtiging en adiabatische koeling Elektrische stoomluchtbevochtiger met gepatenteerd kalkmanagement Flexible stoomverdeling

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

6.1 In- en uitschakelen toestel

6.1 In- en uitschakelen toestel 6.1 In- en uitschakelen toestel 230V / 50 Hz S1.01.01 > ± 25 sec Waarschuwing Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen 6.2 Algemene verklaring

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

2581513 NL 1509 GEBRUIKSAANWIJZING. Stoomluchtbevochtiger Condair RS. Humidification and Evaporative Cooling

2581513 NL 1509 GEBRUIKSAANWIJZING. Stoomluchtbevochtiger Condair RS. Humidification and Evaporative Cooling 2581513 NL 1509 GEBRUIKSAANWIJZING Stoomluchtbevochtiger Condair RS Humidification and Evaporative Cooling Hartelijk dank dat u voor Condair hebt gekozen Installatiedatum (DD-MM-JJJJ): Inbedrijfstellingsdatum

Nadere informatie

Configuratieassistent

Configuratieassistent assistent WRS-K Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3062944_201406 Wijzigingen voorbehouden NL Inhoud Inhoud... Pagina

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Device Control configureren met de monitoring app

Device Control configureren met de monitoring app December 2016 Device Control configureren met de monitoring app Inhoudsopgave Device Control configureren met de monitoring app... 1 Inhoudsopgave... 1 Introductie... 1 Device informatie... 2 Activeringsknop...

Nadere informatie

Osmose RO-31. Gebruikers handleiding

Osmose RO-31. Gebruikers handleiding Osmose RO-31 Gebruikers handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave pagina 1. Belangrijke informatie. 3 2. Algemeen 4 2.1. Problemen van vlekken en poleren. 4 2.2. Het systeem 4 2.3 Werking

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen 6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel Op het display kan uitgelezen worden wat de van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instellingen in de programmatuur van de besturingsunit op te

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Technische Specificatie RO 800/1500/2000

Technische Specificatie RO 800/1500/2000 Technische Specificatie RO 800/1500/2000 1) Minimale waarden voor waterinvoer 2) In bedrijf stellen 3) Instellen Computer 4) Onderhoud Minimale waterkwaliteit invoer: Waterdruk 1.5KG/ cm 2 ~ 4KG/ cm 2

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw DF405_V5 Universele uitlezing opbouw Geschikt en ontwikkeld voor de meest voorkomende sensoren. Zowel analoge alsmede frequentie uitgang van de sensor kan als input voor de uitlezing worden gebruikt. Hierbij

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Osmose RO-41. Gebruikers handleiding

Osmose RO-41. Gebruikers handleiding Osmose RO-41 Gebruikers handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave pagina 1. Belangrijke informatie. 3 2. Algemeen 4 2.1. Problemen van vlekken en poleren. 4 2.2. Het systeem. 4 3. Functionele

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ultra-Mist ST2 Luchtbevochtiger 3L, 5L en 8.5 liter bevochtigingsunits (ULM-ST2 3L / ULM-ST2 5L / ULM-ST2 8.5L) 1. Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor de Ultra-Mist ST2. De

Nadere informatie

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Voorgeschreven gebruik... 3 2 Veiligheidsadviezen... 4 3 Leveromvang... 5 4 Aansluiting op een pc/laptop... 6 5 Opladen van de accu's... 7 6 Inbedrijfstelling... 8 7 Configuratie van de

Nadere informatie

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z.

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z. - Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus 621 8000 AP Zwolle T 0900 555

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Afb.2.: Achteraanzicht

Afb.2.: Achteraanzicht KNX Multiroom-versterker Artikelnr.: MR-AMP4.4 MR-AMP4.8 Bedieningshandleiding Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Fleischmann Tachowagen HO

Fleischmann Tachowagen HO Algemene instellingen. Hoe snel, hoe lang, hoe breed? De tachowagen van Fleischmann vertelt het u. Eindelijk kunt u meten, hoe groot de afstand bijvoorbeeld tussen twee stations is, of met welke snelheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Software Release Notes

Software Release Notes Software Release Notes dss V1.8.1 Met de Software Release Notes (SRN) informeert aizo ag over software-veranderingen en - actualiseringen van bestaande producten. Documentnummer SRN-2013-04 Datum/versie

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie