istorage datashur Handleiding NL Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "istorage datashur Handleiding NL Handleiding"

Transcriptie

1 NL Handleiding 1 P agina R ev 2. 1

2 Copyright istorage Limited, 2011, Alle rechten voorbehouden. Windows is een geregistreerd handelsmerk van de Microsoft Corporatie. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar verwezen wordt zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verspreiden van aanzienlijk gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrecht hebbende. Verdeling van het werk of afgeleide werk in alle standaard (papier) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de rechthebbende DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER DAT DIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARINGEN WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN istorage is niet aansprakelijk op grond van deze garantie of anderszins, voor incidentele, speciale of gevolgschade met inbegrip van enig verlies van gegevens ten gevolge van het gebruik of de werking van het product, al dan niet werd istorage op de hoogte gehouden van de mogelijkheid van dergelijke schade 2 P agina R ev 2. 1

3 Inhouds opgave Introductie 4 1. LED Indicatoren 4 2. Hoe de Gebruiker PIN te wijzigen 5 3. Hoe creëert u een nieuwe Gebruiker PIN 6 4. Hoe configureert u de datashur onder Windows na een complete reset Hoe ontsluit u de data met de Gebruiker PIN 8 6. Hoe kunt u de istorage datashur vergrendelen 8 7. Hoe creëert u een Admin PIN Hoe ontsluit u de data met de Admin PIN Hoe wijzigt u de Admin PIN Hoe de drive te resetten Veel gestelde vragen P agina R ev 2. 1

4 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de istorage datashur, een PIN geactiveerde, hardwarematig versleutelde USB flash drive. De istorage datashur gebruikt militaire kwaliteit AES 256-bit hardware versleuteling, welke de data opgeslagen op de drive direct versleutelt. Voor het gebruik van de datashur is geen software benodigd en hij werkt op ieder bekend operating systeem. De datashur is uitgerust met een interne herlaadbare batterij, welke u in staat stelt om de 7-15 karakter sterkte PIN (Personal Identification Number) code in te toetsen op het ingebouwde alfanumerieke toetsenbord, voordat u de drive in een USB poort stopt. Zou de drive verloren raken, of worden gestolen, wees dan gerust; er kan niemand bij uw data komen, want die is altijd versleuteld. De datashur kan worden voorzien van een Admin en Gebruiker PIN, en is daardoor perfect geschikt voor groteen overheidorganisaties. Doordat de data wordt vrijgegeven middels het geïntegreerde toetsenbord, en niet met het computer toetsenbord, bent u niet kwetsbaar voor software/hardwarematige key-loggers of gewelddadige aanvallen. Gesloten LED, standby modus Open LED, datashur is toegankelijk wanneer LED knippert Toetsenbord Sleutel toets, gebruikt om datashur te activeren, en PIN code invoer te bevestigen Blauwe LED, wanneer datashur aangesloten is op USB poort brand deze. Knippert als er data getransporteerd wordt. Sleutel hanger, schroef los om aan andere hanger te bevestigen 1. LED indicatoren Knippert datashur is beschikbaar, plug haar in een usb poort Brand continue datashur is aangesloten op een USB poort. Knippert datashur is niet beschikbaar Brand continue datashur heeft geen gebruikers PIN Knippert data wordt getransporteerd Brand continue datashur is aangesloten op een computer Knippert afwisselend Foutmelding Brand continue datashur accepteert nieuwe PIN code Knippert tegelijk Gebruiker PIN geaccepteerd Knippert dubbel datashur accepteert nieuwe Admin PIN code Intensiveren Zelf test t.b.v. veiligheid De oplaadbare batterij in de datashur is niet (volledig) opgeladen. Wij adviseren voor het eerste gebruik deze 60 minuten te laten opladen in een USB poort 4 P agina R ev 2. 1

5 Belangrijk: Tenzij anders vermeld; alle INSTRUCTIES in deze handleiding worden uitgevoerd zonder dat de datashur met een computer is verbonden. Attentie De datashur is standaard voorzien van de PIN code en hoewel hij direct gebruikt kan worden met de standaard PIN; om veiligheids redenen adviseren we dat er direct een Gebruiker PIN wordt gecreëerd door de instructies te volgen in Hoofdstuk 2 Hoe de Gebruiker PIN te wijzigen. 2. Hoe de Gebruiker PIN te wijzigen Attentie Als u de Gebruiker PIN vergeet en u heeft geen Admin PIN ingesteld, of u vergat beide PIN s, dan is de data niet meer benaderbaar. PIN vereisten: Moet tussen 7-15 karakters zijn in lengte Mag niet één en dezelfde nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ) Mag geen opeenvolgende nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ), ( ), ( ) Instructies LED activiteit 1. Druk op sleutel toets Knipperen gelijktijdig (fabriek PIN ) 2. Voer gebruikers PIN in en druk op sleutel toets Branden gelijk voor ongeveer 4 seconden, daarna gaan ze uit 3. Druk sleutel toets in gedurende 3 seconden Knippert als u de correcte PIN hebt ingevoerd 4. Voer uw nieuwe PIN code in Branden gelijktijdig (deze moet tussen 7 en 15 karakters zijn) 5. Druk sleutel toets om de nieuwe PIN op te slaan Knipperen gelijktijdig 6. Voer nieuwe PIN ter controle nogmaals in Knipperen gelijktijdig 7. Druk sleutel toets om nieuwe PIN code op te slaan Branden gelijktijdig voor ongeveer 4 seconden, daarna gaan ze uit Knipperen om beurten als de PIN code niet matcht, start vanaf stap 3 Opmerking: Als er iets fout gegaan is tijden het creëren van een nieuwe PIN of de procedure is niet afgerond, dan zal de oude PIN gehandhaaft blijven. 5 P agina R ev 2. 1

6 3. Hoe een nieuwe Gebruiker PIN te creëren Een nieuwe encryptie sleutel wordt automatisch gegenereerd onder de volgende omstandigheden: Na een hack poging waarbij 10 mislukte pogingen tot verkrijgen van toegang zijn gedaan. De drive is handmatig gereset (zie hoofdstuk 10). Wanneer één van bovengenoemde evenementen plaatsvind, is het noodzakelijk om een nieuwe Gebruiker PIN te creëren volgens onderstaande instructies. Gebruiker PIN eisen: Moet tussen de 7-15 karakters in lengte zijn Mag niet één en dezelfde nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ) Mag geen opeenvolgende nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ), ( ), ( ) Instructies LED activiteit 1. Druk gedurende 3 seconden op sleutel toets branden gelijk 2) Voer een nieuwe Gebruikers PIN in Knipperen tegelijk als u de PIN is geaccepteerd 3. Druk sleutel toets om de nieuwe PIN op te slaan Knipperen gelijktijdig 4. Druk sleutel toets om nieuwe PIN code op te slaan Branden gelijktijdig voor ongeveer 4 seconden, daarna gaan ze uit Knippert als u de correcte PIN hebt ingevoerd Knipperen om beurten als de PIN code niet matcht, start vanaf stap 3 Opmerking: Een gebruiker-pin kan alleen worden gedefinieerd wanneer de rode LED constant brand of gewijzigd wanneer de groene LED knippert (geopend). Noch een Gebruiker- als een Admin PIN kunnen worden gecreëerd. 4. Hoe de datashur te configureren onder Windows na een volledige reset In het geval dat een hackpoging is gedetecteerd veroorzaakt door het 10 maal invoeren van de verkeerde PIN of als de datashur is gereset, worden alle gegevens op de drive voorgoed gewist. Zodra er een nieuwe Gebruiker PIN is gecreëerd, moet de datashur opnieuw geïnitialiseerd en geformatteerd worden. Om de datashur opnieuw te initialiseren, ga als volgt te werk: 1. Creëer een nieuwe Gebruiker PIN (zie punt 3 hierboven) 2. Open de datashur met de nieuwe Gebruiker PIN en sluit deze aan op een computer 6 P agina R ev 2. 1

7 3. Klik met rechtermuisknop op MIJN Computer en klik vervolgens op Beheren. (of MANAGE ) 4. In het Computer Management scherm, klik Schijf Beheer. In het Schijf Beheer scherm zal de datashur drive worden herkend als een verwijderbaar object in RAW formaat. 5. Volg de volgende aanwijzigen zodat de datashur flashdrive zal worden herkend als een gewone flashdrive. Klik met de rechtermuisknop op Verwijderbare Raw drive, in het lege gedeelte onder de ge-alloceerde sectie en selecteer Formatteer 6. Het Formatteer scherm verschijnt. 7. Selecteer FAT32 of NTFS afgaande op uw behoefte en klik OK 8. Klik OK op het Formatteren Waarschuwing kader 9. Wanneer de datashur flashdrive wordt geformatteerd zal de blauwe LED knipperen. 10. Zodra dit is afgerond, zal de blauwe LED constant branden en is uw datashur flashdrive gereed voor gebruik. 7 P agina R ev 2. 1

8 5. Hoe de drive te ontsluiten met de Gebruiker PIN Zodra u uw Gebruiker PIN heeft ingesteld, is alle data opegeslagen op de istorage datashur volledig versleuteld, in hardware, volgens de AES 256-bit CBC specificatie. Als u de data, opgeslagen op de datashur flashdrive, wilt benaderen, zult u de drive eerst moeten vrijgeven met uw Gebruiker PIN. Instructies LED activiteit 1. Druk sleutel toets branden gelijk 2) Voer uw Gebruikers PIN in (af fabriek: ) 3. Druk sleutel toets Knipperen 4 seconden tegelijk als u de PIN is geaccepteerd, dan:- Knippert als de juiste PIN is ingegeven Knippert als geen juiste PIN is ingegeven 4. Sluit uw datashur aan op een USB poort Brand Brand of knippert voor activiteit Opmerking: Eenmaal ge-opend, zal de groene LED gedurende 30 seconden branden, welke u de tijd geeft de datashur flashdrive aan een USB poort te koppelen. Als er binnen 30 seconden geen communicatie is gedetecteerd, zal de diskashur flasdrive weer blokkeren en moet u de procedure opnieuw aanvangen. 6. Hoe de istorage datashur te blokkeren De istorage datashur blokkeert automatisch wanneer deze wordt losgemaakt van de computer of als de stroom van de USB poort wordt afgesloten. De data is niet meer toegankelijk en voorzien van AES 256-bit CBC versleuteling. 7. Hoe een Admin PIN te creëren Een Admin PIN is een handige optie voor uitrol in grote(re) organisaties, voor bijvoorbeeld: Het benaderen van de data van een drive en het configureren van een nieuwe Gebruiker PIN als een werknemer zijn/haar PIN is vergeten. Data van een drive afhalen/bekijken als een werknemer het bedrijf heeft verlaten. Attentie Het gebruik van de Admin PIN om een drive te opnenen resulteert in het wissen van de Gebruiker PIN. Als een gebruiker zijn PIN vergeet, wordt de toegang heropent als er een nieuwe PIN is ingesteld. Voor uw veiligheid adviseren wij u een nieuwe Gebruiker PIN te bedenken, als de ADMIN PIN is gebruikt. Admin PIN richtlijnen: Moet tussen de 7-15 karakters in lengte zijn Mag niet één en dezelfde nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ) Mag geen opeenvolgende nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ), ( ), ( ) Als de drive is ge-reset, of als er een Hackpoging is waargenomen (bijvoorbeeld als er geen Gebruiker- of Admin PIN bekend is), kunnen onderstaande instructies worden gevolgd. Als een Gebruiker PIN bestaat, moet de datashur eerst vrijgegeven worden met de Gebruiker PIN volgens de instructies onder hoofstuk 3, voordat een Admin PIN kan worden gedefinieerd volgens onderstaande aanwijzingen. 8 P agina R ev 2. 1

9 Instructies LED activiteit 1. Druk tweemaal op de sleutel toets Knipperen eenmaal blijven dan branden 2. Kies een nieuwe Admin PIN Branden tegelijk 3. Druk sleutel toets Knipperen tweemaal 4. Herhaal nieuwe Admin PIN Knipperen 4 seconden tegelijk als u de PIN is geaccepteerd, dan:- 5. Connecteer uw datashur in een USB poort Knippert om correcte PIN aan te geven Knipperen om beurten bij verkeerde PIN invoer; herstart vanaf stap 1 Figuur 1 toont de verschillende (groene) knipper karakteristieken van de Gebruiker modus versus de Admin modus. Aan Aan Enkel knipperen Uit Aan Aan Aan Aan Dubbel knipperen Uit Uit Uit t Figuur 1: Gebruiker Modus; de LED knippert éénmaal vergeleken met de Admin- Mode welke dubbel knippert. 9 P agina R ev 2. 1

10 Figuur 2 hieronder laat het verschil zien tussen het indrukken van de Sleutel toets m.b.t. het instellen van de Gebruiker PIN ten opzichte van het instellen van de Admin PIN. 3 seconden Gebruiker 3 seconden Administrator 1/4 seconden Figure 2: Toets ingave voor Gebruiker/Admin modus selectie. 8. Hoe te ontsluiten met de ADMIN PIN Attentie Als u de Admin PIN gebruikt om de unit te ontsluiten, dan moet de Gebruiker PIN opnieuw worden ingevoerd. Voor uw veiligheid, raden we u aan onmiddellijk een nieuwe Gebruiker PIN te creëren zodra de Admin PIN is gebruikt. Instructies LED activiteit 1. Druk sleutel toets tweemaal in Knipperen tegelijk 2) Voer Admin PIN in 3. Druk sleutel toets Lichten tegelijk op als u de PIN is geaccepteerd, dan:- Knippert tweemaal als de juiste PIN is ingegeven Knippert als geen juiste PIN is ingegeven 4. Connecteer uw datashur in een USB poort (<30s) Brand Brand of knippert voor activiteit Opmerking: De groene LED knippert 30 seconden; binnen deze tijd moet de datashur aangesloten zijn op de USB poort, want zonder deze detectie zal het proces van voren af aan herhaald moeten worden om de data te kunnen benaderen. 10 P agina R ev 2. 1

11 9. Hoe wijzigt u de ADMIN PIN Attentie Het gebruiken van de Admin PIN zal de Gebruiker PIN verwijderen. Omwille van veiligheid, adviseren we dat er direct een nieuwe Gebruiker PIN wordt gecreëerd zodra de datashur is geactiveerd met behulp van de Admin PIN. PIN richtlijnen: Moet tussen de 7-15 karakters in lengte zijn Mag niet één en dezelfde nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ) Mag geen opeenvolgende nummers/letters bevatten, bijvoorbeeld ( ), ( ), ( ) Zodra een Admin PIN is gecreëerd, moet de datashur worden vrijgegeven met de Admin PIN om deze te kunnen wijzigen. De Admin PIN kan niet worden gewijzigd in de Gebruiker mode. Instructies LED activiteit 1. Druk sleutel toets tweemaal kort in Knipperen tegelijk 2) Voer Admin PIN in Branden tegelijk 3. Druk sleutel toets Lichten tegelijk op als u de PIN is geaccepteerd, dan:- Knippert tweemaal als de juiste PIN is ingegeven Knippert als geen juiste PIN is ingegeven 4. Druk de sleutel toets tweemaal in, de tweede maal Branden tegelijk minimaal 3 seconden 5. Laat de sleutel -toets los Knipperen tweemaal en blijven daarna branden 6. Voor de gewenste Admin PIN in Branden tegelijk 7. Druk op de sleutel toets Knipperen tweemaal 8. Bevestig de nieuwe Admin PIN Knipperen tweemaal 9. Druk op sleutel toets Lichten tegelijk op als u de PIN is geaccepteerd, dan:- Knippert dubbel Knipperen om beurten als PIN niet overeenkomt. Herstart vanaf stap P agina R ev 2. 1

12 10. Hoe de datashur te resetten In het geval dat zowel de Admin en Gebruiker PINs zijn vergeten of als u alle data wilt wissen en nieuwe Admin- en Gebruiker PIN s wilt creëeren, volg dan onderstaande instructies. De reset zal alle encryptie sleutels en PIN codes wissen. Dit houdt in dat een nieuwe Gebruiker PIN moet worden gecreëerd. Daarnaast zal de drive geformatteerd moeten worden. (zie hoofdstuk 4). Attentie Het resetten van de datashur zal de data voor altijd vernietigen. Instructies LED activiteit 1. Druk sleutel toets in Knipperen tegelijk 2) Druk nogmaals de sleutel toets in Brand 3) Druk de sleutel toets tegelijk met de cijfer toets 2 in 2 Knipperen tegelijk gedurende minimaal 3 seconden 4. Druk en daarna de sleutel toets LED s gaan uit 5. Druk op de sleutel toets Brand Opmerking: wanneer de rode LED constant brand is het noodzakelijk om een nieuwe Gebruiker PIN te creëren. 11. Veel gestelde vragen a. Hoe de datashur te ontgrendelen wanneer de batterij leeg is Uw istorage datashur is uitgerust met een herlaadbare batterij. Mocht de batterij helemaal ontladen zijn, volgt u dan de onderstaande procedure om bij uw data te komen: a) Sluit de istorage datashur aan op een USB poort op een willekeurige computer b) Terwijl de datashur is aangesloten op de computer, voer de Gebruiker- of Admin PIN in om de drive te ontsluiten c) Terwijl hij is aangesloten op een USB port, zal de interne batterij worden opgeladen. We adviseren de datashur gedurende 2 uur aangesloten te laten om de batterij weer volledig op te laden b. U bent uw PIN vergeten Als u zowel de Gebruiker- als de Admin PIN s bent vergeten, dan is er absoluut geen mogelijkheid om de data nog te benaderen, er is geen enkele achteringang. U kunt de datashur blijven gebruiken, echter tijdens de reset procedure zal de drive moeten worden geformatteerd en de data zal niet meer toegankelijk zijn. Om uw istorage datashur te resetten, volgt u de instructies onder hoofdstuk 10. Als dat is voltooid, zal het volgende zijn gebeurd: 12 P agina R ev 2. 1

13 Een nieuwe encryptiesleutel is gegenereerd De Gebruiker- en Admin PIN s zijn verwijderd De bestaande data is niet langer toegankelijk Een nieuwe Gebruiker PIN moet worden ingesteld De datashur moet opnieuw worden geformatteerd c. Brute Force Hack Defence Mechanisme Na 10 incorrecte PIN pogingen, zal het volgende zijn gebeurd: De bestaande encryptie sleutel is gewist De Gebruiker- en Admin PIN s zijn gewist De bestaande informatie op de datashur is niet meer toegankelijk. De istorage datashur, in tegenstelling tot andere soortgelijke schijven, is uitgerust met een onbeperkt aantal willekeurig gegenereerde encryptiesleutels. Iederen keer als er een hack poging wordt gedetecteerd (bv, de verkeerde PIN is 10 maal ingevoerd), zal de encryptie sleutel worden gewist, en kan de unit tijdens de reset een willekeurige nieuwe sleutel genereren. De nieuwe 256-bit encryptie sleutel wordt gegenereerd zodra een Gebruikers PIN succesvol is aangemaakt. Hierna zal de datashur altijd opnieuw geformatteerd moeten worden telkens als het verdedigings systeem is geactiveerd. d. Zal het openen van de datashur met de Admin PIN direct de Gebruikers PIN wissen? Het invoeren van een Admin PIN resulteert altijd in het verloren gaan van de Gebruiker PIN. Als een gebruiker zijn PIN code vergeet, en de drive wordt met de Admin PIN geopend, adviseren wij voor uw veiligheid om direct een nieuwe Gebruiker PIN te creëren. Resumerend, de Gebruiker PIN wordt gewist wanneer: De Admin PIN is gebruikt om de drive te openen. Een nieuwe Gebruiker PIN moet worden gecreëerd. Wanneer de Admin PIN wordt gewijzigd. Een nieuwe Gebruiker PIN zal moeten worden gecreëerd. 13 P agina R ev 2. 1

14 In de Benelux geleverd door: E-quipment BV Bonairepier KG, ALMERE Tel: istorage Limited Research House Fraser Road Greenford, Middlesex UB6 7AQ Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) P agina R ev 2. 1

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Geachte klant, hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Mobile Drive Secure als

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail:

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: OPTAC Fleet Viewer Handleiding Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: optacnl@stoneridge.com Document version 2.0 Part Number: 6939-166

Nadere informatie

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848 HANDLEIDING TOUGH DRIVE EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom ToughDrive externe harde schijf.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

TA-800. Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing. English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Português

TA-800. Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing. English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Português TA-800 Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing English ederlands Deutsch Français Español Italiano Português 1 Inhoud 1.0 Bevestigen van de terminal 1.1 Aansluiten Terminal 1.3 Display en functietoetsen

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Update 3. Gebruikershandleiding

Update 3. Gebruikershandleiding Update 3 Gebruikershandleiding Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis True

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

1 Bestaande foto s en films uploaden

1 Bestaande foto s en films uploaden Netwerkgids Nl Wat netwerken voor u kunnen doen Deze handleiding beschrijft hoe u verbinding maakt met een netwerk, toegang verkrijgt tot de externe camera en hoe u afbeeldingen naar computers en FTP-servers

Nadere informatie

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Handleiding 2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 6 Aanwijzingen... 6 Leveringsomvang...7 Voorschriften

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Introductie. Inhoud van de verpakking. Terminologielijst. LW150 Sweex Draadloze 150N router

Introductie. Inhoud van de verpakking. Terminologielijst. LW150 Sweex Draadloze 150N router LW150 Sweex Draadloze 150N router Introductie Let op! Je vindt de Setup Wizard op de bijgeleverde CD-ROM. Deze eenvoudige installatieprocedure laat je stap voor stap zien hoe je de router installeert.

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.12.05 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

AirPlay Sound System. Gebruikershandleiding

AirPlay Sound System. Gebruikershandleiding AirPlay Sound System Gebruikershandleiding Inhoud: Inhoud: 1 Hartelijk dank voor uw aankoop. 1 Inleiding 2 S200 functies 2 Inhoud van de doos 2 Compatibiliteit met AirPlay 2 USB-compatibiliteit 2 De S200

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie