Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) laten wij u kennis maken met de werkzaamheden van ons kantoor. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening onze beloning, onze klachtenregeling en andere aspecten. Algemene gegevens Statutaire naam Handelsnaam : Voorne Wonen & Financiële Dienstverlening : VP Wonen VP Wonen adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen, bancaire producten en andere financiële diensten. Zowel particulieren als ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf zijn bij ons welkom. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterke persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve adviesrelatie met onze cliënten. Een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit hanteren wij als uitgangspunt. Bezoekadres Business Center Geuzenstaete, Krammer 8 te Brielle. Correspondentieadres Krammer 8, 3232 HE Brielle. Bereikbaarheid Telefoon : Fax : Internet : Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur. Buiten deze tijden zijn wij alleen op afspraak geopend. In geval van nood Buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor dringende zaken bellen met ons nummer dat altijd doorgeschakeld staat. U kunt ons ook een zenden; wij nemen de eerstvolgende werkdag dan contact met u op. Op onze website vindt u faciliteiten voor het doorgeven van uw wijzigingen bijvoorbeeld als u tijdens het weekend een andere auto heeft gekocht of het melden van een schade Pagina 1 van 5

2 Waarvoor kunt u bij ons terecht? VP Wonen is ingeschreven in het register van de Wet op het Financieel Toezicht (wft) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren van en bemiddelen in de volgende financiële producten en diensten: Nadrukkelijk vermelden wij dat wij ook adviseren en bemiddelen in producten voor fiscaal banksparen, zoals de Spaarrekening Eigen Woning Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden: Verzekeringen & Bancaire Zaken Hypotheken Pensioen & Inkomen - Binnen dit aandachtsgebied adviseren wij u ook over de gevolgen en de mogelijke oplossingen in het geval van Arbeidsongeschiktheid en/of Lenen Onze dienstverlening ziet onze dienstverlening er als volgt uit: Inventariseren Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen en brengen uw actuele financiële situatie, uw kennis en ervaring en uw risicobereidheid in Adviseren Bij mogelijke oplossingen om uw wensen te realiseren en/of uw risico s af te dekken baseren wij ons op de vigerende wetgeving en onze kennis bank- of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifieke producten van die financiële instelling te adviseren (of Pagina 2 van 5

3 Bemiddelen Na inventariseren en adviseren kunnen wij ook voor u bemiddelen: wij verzorgen dan de contacten tussen u en de financiële instelling waarbij u overweegt een financieel product af te nemen. Wij dragen zorg voor de juiste formulieren (o.a. het aanvraagformulier) en controleren voor zover mogelijk de juistheid van het contract (de polis) of het product dat vervolgens door de financiële instelling wordt afgegeven. Nazorg & Zorgplicht Onze Zorgplicht is geregeld in de Wft en het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, artikel 400 e.v.). In de praktijk betekent dit dat wij u pro-actief dienen te informeren over majeure wijzigingen in met name wet- en regelgeving en de polisvoorwaarden van het (verzekerings)product of de producten die u in het verleden heeft afgenomen en die tevens behoren tot onze portefeuille. Deze informatieplicht kan ook worden nagekomen door de financiële instelling waarvan u het product heeft afgenomen. Nazorg is niet wettelijk verplicht. Niettemin vinden wij dat wij u te woord dienen te staan indien u kort na het door ons uitgebrachte advies en/of het door u afgenomen product nog vragen van algemene aard heeft. Hiervoor kunt u dan ook gewoon bij ons terecht. Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn derhalve volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Derhalve zijn wij geheel vrij in aan wie wij wat adviseren. Uw belang staat daarop voor ons voorop. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen financiële producten. Wij maken een selectie van de financiële instellingen waarmee wij zaken doen. Deze selectie maken wij periodiek en op basis van een aantal criteria. Zo letten wij zowel op het niveau van de premie maar ook de kwaliteit van de (polis)voorwaarden. Maar ook onze ervaringen met de betreffende aanbieder indien een beroep op de verzekering wordt gedaan (bijvoorbeeld bij een schademelding). Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel dat binnen onze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is of de geselecteerde aanbieders kunnen het gewenste product of de dienst niet leveren, dan oriënteren wij ons breder zodat wij u altijd de beste passende oplossing kunnen bieden. De beloning van onze medewerkers In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is ook niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten. De kosten van ons advies, bemiddeling en nazorg Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld huisvestingskosten, salariskosten maar ook de kosten van vergunningen, opleidingen en permanente educatie (PE). Afhankelijk van de diensten en/of producten die u afneemt, kennen wij een drietal beloningsmodellen: Provisie Indien er sprake is van bemiddeling binnen de aandachtsgebieden Verzekeringen & Bancaire Zaken, Pensioen & Inkomen en Lenen dan werken wij op provisiebasis. Van de aanbieders waar wij uw financiële producten onderbrengen ontvangen wij provisie. De provisie is onderdeel van de prijs van het betreffende financiële product. Vast tarief (fixed fee) ontvangen dan in principe geen provisie meer van de bank of verzekeraar waar u de hypotheek afsluit. Deze werkwijze garandeert een zeer onafhankelijke en objectieve benadering. Pagina 3 van 5

4 Indien er sprake is van adviseren voorafgaand aan de bemiddeling in een nieuw product, bij de wijziging van een bestaand product, maar ook indien er geen financieel product wordt afgenomen, dan kunnen er (aanvullende) (advies)kosten in rekening worden gebracht. Beloning op basis van een uurtarief Indien gewenst kunnen wij de meeste van onze diensten ook voor u verrichten tegen ons actuele uurtarief. Voor een uitgebreid overzicht van onze tarieven verwijzen wij u naar onze separate lijst Tarieven (onderdeel van dit Dienstverleningsdocument en te vinden op onze website). Wat vragen wij van u? Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij een aantal zaken van u: Juiste en volledige informatievoorziening Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons verstrekt juist, actueel en zo volledig mogelijk is. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons ook regelmatig te informeren, vooral als er sprake is van wijziging in uw inkomens- en/of gezinssituatie of bij grote uitgaven (verbouwing) ten behoeve van uw (huur)woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld en totaalrelatie Uw financiële situatie kunt het beste vergelijken met een puzzel: pas als alle stukjes bekend zijn, is het beeld compleet. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat beheren en begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen streven wij naar een totaalbeeld en ook naar een totaalrelatie. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Zo wordt de kans dat wij u niet attenderen op een bepaald risico, zo klein mogelijk gehouden. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële producten en diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk of juist echtscheiding, geboorte van een (klein)kind en werkeloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij een bepaalde financiële dienst voor u verzorgen, dan zal het vaak gebeuren dat wij u daarvoor of daarover informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn aan u uit te reiken. Maar wij kunnen u ook informatie sturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u de informatie altijd aandachtig door te nemen en bij vragen of twijfel ons te raadplegen. Indien u niets vraagt, gaan wij ervan uit dat u alle informatie in voldoende mate hebt begrepen. In ieder geval vragen wij u polissen en andere contracten met financiële instellingen altijd zelf te controleren en vast te stellen of het document is opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij de (kopie) polissen en andere contracten ook voor u. U bent en blijft echter zelf contractant en derhalve juridisch gebonden aan (de inhoud van) de polis en/of het financiële contract. Aansprakelijkheid VP Wonen beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van VP Wonen is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Niettemin kunnen wij ook fouten maken of bent u om een andere reden niet of niet geheel tevreden over onze dienstverlening. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht over ons heeft. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt dan vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 72 uur ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht. Vervolgens zullen wij binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen waarin u zich kunt vinden. Pagina 4 van 5

5 Daarna eventueel naar het klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid. Het Kifid is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus AG Den Haag Telefoon : Internet : Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Heeft u nog vragen? Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit Dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Wilt u meer weten over onze dienstverlening of Pagina 5 van 5

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam.

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Deze Dienstenwijzer is een puur informatief document.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie