Wat wilt men bereiken met het straffen van burgers? Hieronder de 4 belangrijkste doelen van straffen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat wilt men bereiken met het straffen van burgers? Hieronder de 4 belangrijkste doelen van straffen:"

Transcriptie

1 Samenvatting Strafrecht Sharon H9 Straffen en maatregelen 9.1 Strafdoelen Wat wilt men bereiken met het straffen van burgers? Hieronder de 4 belangrijkste doelen van straffen: 1. Vergelding De dader heeft kwaad verricht en moet daarom worden gestraft. 2. Voorkomen van eigen richting Voorkomen dat slachtoffers het recht in eigen hand zullen nemen. 3. Preventie Voorkomen dat er opnieuw een strafbaar feit wordt gepleegd. - Generale preventief Gericht om de samenleving ervan te weerhouden strafbare feiten te plegen. - Speciale preventief Voorkomen dat de dader opnieuw in de fout gaat bijvoorbeeld met een gevangenisstraf. 4. Resocialisatie De straf maakt de terugkeer in de samenleving mogelijk. 9.2 Gevangenisstraf Art. 9 Sr omschrijft 4 hoofdstraffen: 1. Gevangenisstraf 2. Hechtenis 3. Taakstraf 4. Geldboete In de strafbepaling wordt vermeld welke straf de rechter kan kiezen. Daarnaast wordt er een maximum vermeldt. De rechter kan meer straffen tegelijk opleggen.

2 Naast de hoofdstraffen kan de wet ook bijkomende straffen opleggen zoals: - Verbeurdverklaring van goederen De rechter kan bepaalde goederen afnemen. Het gaat om goederen die met het misdrijf te maken hebben. Er zijn verschillende soorten gevangenisregimes: 1. Gesloten inrichting 2. Halfopen inrichting 3. Open inrichting Het penitentiair selectiecentrum beoordeelt de geschiktheid van gevangenen voor een bepaald regime. Voorwaardelijke invrijheidstelling Een gevangenen kan soms na 2/3 van zijn straf te hebben uit gezeten voorwaardelijk worden vrijgelaten art. 15 Sr. De voorwaarde is wel dat in de proeftijd niet opnieuw de fout ingaat. Daarnaast kunnen er nog bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Houd je je niet aan de voorwaarden dan moet je alsnog de rest van je straf uitzitten. De voorwaardelijke vrijlating kan worden uitgesteld of achterwege blijven bij wangedrag of van de geestelijke gesteldheid van de gevangene. Bij gevangenisstraf tot 1 jaar geldt geen voorwaardelijke vrijlating. Vanaf 2 jaar gevangenisstraf kan er voorwaardelijke vrijlating zijn wanneer de gevangene 1 jaar en 1/3 van het tweede jaar heeft uitgezeten. Tijdelijke gevangenisstraf is max. 30 dagen. Bij levenslang kun je alleen vrijkomen door gratie. Officieel betekent dit dat de koning de straf kwijtscheldt.

3 9.3 Hechtenis Een vrijheidsstraf die na een overtreding kan worden opgelegd art. 18 Sr. hechtenis wordt ten uitvoer gelegd in het huis van bewaring dit is een soort gevangenis. - Voorlopige hechtenis Vastetten van een verdachten tegen wie een onderzoek loopt van een ernstig misdrijf. - Vervangende hechtenis De veroordeelde die niet zijn boete betaald of zijn taakstraf uitvoert kan hechtenis als een vervangende straf krijgen. 9.4 Taakstraf Taakstraf is bedoeld voor mensen die voor het eerst met justitie in aanmerking komen. Dit is om te voorkomen dat ze erger uit de gevangenis komen dan dat ze er in zijn gegaan art. 22c Sr. Taakstraf houdt in: Maatschappelijk nuttig onbetaald werk. In welke gevallen de rechter geen taakstraf mag opleggen art. 22b Sr: - Bij een misdrijf met een max. Gevangenisstraf van 6 jaar of ernstige inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer zoals verkrachting. - De volgende misdrijven: art. 181, 240b, 248a, 248b, 248c en 250 Sr. - Als de verdachte al eerder een taakstraf is opgelegd voor een soortgelijk feit. De rechter kan de taakstraf combineren met een geldboete en/of gevangenisstraf. 9.5 Geldboete Geldboetes zijn in 6 categorieën ingedeeld. Art. 23 en 24 Sr. 9.6 Voorwaardelijke straf Deze straf wordt pas ten uitvoer gelegd wanneer je je in de proeftijd niet netjes gedraagd art. 14a Sr. een voorwaardelijke straf is mogelijk bij een gevangenisstraf van max. 2 jaar, taakstraf of een geldboete.

4 Voorwaarde waar de veroordeelde zich aan moet houden: - Geen strafbaar feit plegen in de proeftijd. - Meewerken aan het vaststellen van identiteit en meewerkt aan reclassering toezicht. De rechter kan ook nog bijzondere voorwaarden opleggen zoals een training of volgen van therapie art. 14c Sr. Het OM houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden. 9.7 Maatregelen Een maatregel is geen straf en kan daarom ook worden opgelegd als de dader niet wordt veroordeeld. VERSCHIL: Het verschil tussen straf en maatregel is dat de straf gericht is op de dader en de maatregel gericht is op de bescherming van de belangen van de samenleving. Er zijn 6 soorten maatregelen: 1. Onttrekken aan het verkeer Goederen die gevaarlijk of verboden zijn afnemen art. 36b Sr. 2. Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel Winst ontnemen dat verkregen door een misdrijf (pluk-ze maatregel). 3. Schadevergoedingsmaatregel Aangerichte schade bij het slachtoffer vergoeden. 4. Plaatsing in een psychiatrische inrichting Wanneer de rechter vaststelt door min. 2 deskundigen dat het feit niet aan de dader kan worden toegerekend omdat de dader psychische gestoord is art. 37 Sr. 5. Terbeschikkingstelling (tbs) Dader wordt in gesloten inrichting behandelt, om de 2 jaar moet worden gekeken of het wordt verlengd art. 37 Sr. 6. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders Veroordeelde is in de afgelopen 5 minstens 3 veroordeelt voor een misdrijf en daarvoor een taakstraf of gevangenisstraf heeft gekregen. Doel hiervan is om te werken aan het onderliggende probleem van de daders art. 38m Sr

5 VERSCHIL: Het verschil tussen plaatsing in inrichting en tbs: - Plaatsing in inrichting = artsen en psychiaters beslissen over verlenging van zijn verblijf. - Tbs = rechter beslist over verlenging van zijn verblijf. Een andere maatregel is: Contact- en plaats verbod art. 38v Sr. Samengevat: Afbeelding: 24Boost.nl 9.8 Jeugdstrafrecht Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden gestraft. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar kent het strafrecht een eigen stelsel vanaf art. 77 Sr. Er is ook nog sprake van het adolescente strafrecht. Hier geeft de rechter in sommige gevallen jongere de keuze om te kiezen tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenstrafrecht. Hoofdstraffen voor jongeren: - Jeugddetentie - Geldboete - Taakstraf Rechter kan kiezen uit werkstraf en een leerstraf.

6 Bijkomende straffen voor jongeren: - Pij-maatregel Jeugddetentie + intensieve begeleiding. PIJ = Plaatsing in een Inrichting voor Jongeren. - Gedrag beïnvloedende maatregel - Onttrekken aan het verkeer - Pluk-ze maatregel - Schadevergoedingsmaatregel - Plaats- of contactverbod De max. Straf voor jongeren vindt je niet in de wet terug dit wordt aan de hand van de wet door de kinderrechter bepaalt. Samengevat: Afbeelding: 24Boost.nl