R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Urologie / Gynaecologie / Oftalmologie / Abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Urologie / Gynaecologie / Oftalmologie / Abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde"

Transcriptie

1 Jessa Ziekenhuis Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Urologie / Gynaecologie / Oftalmologie / Abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Het Jessa Ziekenhuis neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen kunnen worden genomen. Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens uw stage of dagtaak kan geconfronteerd worden ( ). Draag zorg voor u eigen veiligheid maar ook voor deze van uw collega s en meld mogelijke gevaren op de werkvloer bij de directe leidinggevende. Indien u vragen heeft, kunt u zich richten tot uw leidinggevende, de hiërarchische lijn (=uw leidinggevende) of tot de dienst preventie en milieu. OPLEIDING EN INTRODUCTIE Vorming: zie onthaalformulier Specifieke afdelings- of functiegebonden aandachtspunten bij het onthaal en opleiding (in te vullen door directe leidinggevende): MAATREGELEN IN HET KADER VAN MOEDERSCHAPSBESCHERMING Afgesproken beschermende maatregelen en verbodsbepalingen in het kader van zwangerschap (in te vullen door arbeidsgeneesheer): Tilverbod laatste trimester Verbod biologische agentia zoals vermeld in kb moederschapsbescherming Verbod contact patiënten met koorts van ongekende origine of aerogeen besmettingsrisico Eliminatie van elk spat-snij-en prikrisico door blootstelling aan scherpe voorwerpen of vloeistoffen mogelijk besmet met verboden biologische agentia Afgesproken beschermende maatregelen en verbodsbepalingen in het kader van borstvoeding (in te vullen door arbeidsgeneesheer): Tilverbod tot tiende week Verbod contact biologische agentia zoals beschreven in kb moederschapsbescherming Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 1 van 11

2 Infecties door biologische agentia o.a. TBC HIV / AIDS Hepatitis A-B-C Andere besmettelijke ziekten hep B - Handschoenen, masker, schorten, handhygiëne. - Interne procedures en richtlijnen Gevaarlijke producten o.a. Ontsmetting/reinigingsprod. Cytostatica Gassen / inhalatie-anesthetica Brandgevaarlijke producten Carcinogene agentia Schadelijk/giftig Huidirriterende stof (ontsmetting, latex, ) - Ontsmetting/reinigingsproduct, Carcinogene agentia, Cytostatica, Schadelijke/giftige stoffen: Contact beperken - Gassen/inhalatieanesthetica: Bronafzuiging - Brandgevaarlijke producten: Open vuur vermijden - Aangepaste handschoenen, maskers, schort, veiligheidsbril. - Instructies, procedures, richtlijnen op etiket - Huidirriterende stof: (aangepaste) handschoenen Fysische agentia Trilling Lawaai - Lawaai : Gehoorbescherming Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 2 van 11

3 Naalden/scherpe voorwerpen: Prik- en snijaccidenten hep B - Naaldcontainer - Handschoenen - Procedures. - Melding incident via Jessalert - Melding prikongevallen via Jessalert Verbrijzelen, knelling - Orde en netheid op de werkvloer - Werkorganisatie - Handschoenen - Werkorganisatie - PBM Fysieke ergonomie (Lasten, repetitief, RSI, heffen, tillen ) Beeldschermen >4u/dag - Individuele factor - Juiste tiltechniek, gebruik maken van tilhulpmiddelen (actieve/passieve tilliften, hoog-laag bed) - Juiste opstelling - Advies van ergocoach volgen - Werk afwisselen met andere taken, goede zithouding Ioniserende stralen Röntgenstralen (X-stralen) Radioactief materiaal (isotopen α, β, γ) - Gebruik maken van bestaande afschermingen, afstand bewaren. - Aangepaste bescherming (loodschorten, -bril, schildklierbescherming, handschoenen). - (ring)-dosimeter - Naleven interne procedures - Opleiding - Meer info? Contacteer Dienst Preventie en Milieu: Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 3 van 11

4 Niet-ioniserende stralen Magnetisch stralen NMR - Niet betreden van zone - Afstand bewaren - Geen metaal - Geen make-up - verbod op oogmake-up (vb. eyeliner, mascara, ) - Naleven interne procedures - Opleiding Laserstralen - Niet betreden van zone - Beschermingsbril - Naleven interne procedure Vallen op begane grond / stoten/ struikelen/uitglijden, hindernissen. - Effen, slipvrije vloer. - Defecten melden via leidinggevende. - Aangepast schoeisel (bij voorkeur gesloten aan de hiel en antislipzool) - Orde en netheid - Veiligheidsschoenen Elektriciteit - Defecten aan snoeren en toestellen melden - Niet blussen met water op LS/HS kast - Instructies gebruik elektrische toestellen en materiaal Ziekenhuisafval Risicohoudend (besmet) Niet-risicohoudend Gevaarlijk afval hep B - Zie afvalposter - Handschoenen, handhygiëne - Onmiddellijke melding van prikongevallen. - BA4/BA5 attest bij werken in HS/LS kast. - Procedures. - Melding incident via Jessalert - Melding prikongevallen via Jessalert Risico voor ongeboren kind - Aanpassing werkpost, - Onmiddellijke - De student moet werkorganisatie en verwijdering in onmiddellijk haar (moederchapsbescherming) Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 4 van 11

5 Agressie / geweld hep B werkinhoud - Procedure Agressie op Jessanet afdelingen of bij werkzaamheden met infectierisico s en ioniserende stralen. - Vertrouwenspersoon - Nazorgteam onderwijsinstelling op de hoogte brengen van haar zwangerschap - De medewerker brengt onmiddellijk haar leidinggevende en de arbeidsarts op de hoogte - Informatie, begeleiding Omgaan met lijden/dood/rouw - Professioneel kader: opleiding (collega s) leidinggevende - Vertrouwenspersoon - Informatie, begeleiding Ploegen- en nachtarbeid - Organisatie van het werk - Toezicht begeleider - Interne procedures Wegspringende deeltjes/spatten hep B - Schermen, - Masker, bril, lange mouwen - Handleiding arbeidsmiddel/ machine - Procedures - Melding incident via Jessalert - Melding prikongevallen via Jessalert Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 5 van 11

6 Contact met onverpakte voedingswaren (overdracht kiemen) - HACCP-richtlijnen - Mond-neus masker bij verkoudheid - Handschoenen, - (Hand)hygiëne Psychosociale aspecten o.a. OSGW, Pesten, stress, mentale belasting - Werkorganisatie - Leidinggevende als 1 e lijnsopvang - Vertrouwenspersonen - Nazorgteam - Naleven interne procedure - Opleiding - Informatie, begeleiding Klimaat: warmte/koude/tocht/ - Warmte: Ventilatie, airco,.. - Koude: verwarming, - Aangepaste kledij - PBM s Werkzaamheden op hoogte - Tocht: tochtscherm, - Gebruik van (rol) stellingen - Veiligheidshelm - Toezicht arbeidsmethoden Veiligheidsfunctie 1 Laag risico 2 Middelmatig 3 - Preventiemaatregelen werkpost - Indien openbare weg: V- hesje 1 elke werkpost waarbij gebruik wordt gemaakt van (gemotoriseerde) arbeidsmiddelen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten voor zover het gebruik ervan de veiligheid en gezondheid van andere werknemers (intern of extern), patiënten, bezoekers, in gevaar kan brengen. 2 voorbeelden: bediener kuismachine, bediener van transpallet (snelheid minder dan 5 km/u, Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 6 van 11

7 Hoog risico 4 Functie verhoogde waakzaamheid 5 Stagiair De stagiair zal enkel werken onder (permanent) toezicht van een ervaren begeleider. 3 voorbeelden: vorkliftchauffeur, stellingbouwers, bediener high racker, 4 Voorbeelden: chauffeurs personentransport, ambulanciers, vrachtwagenchauffeur, 5 werkpost die bestaat uit een permanent toezicht op de werking van een installatie, waar een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers in gevaar zou kunnen brengen. Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 7 van 11

8 Jessa Ziekenhuis Studenten - Stagiairs Procedures en instructies vindt u op de afdeling en/of zijn te raadplegen op intranet Jessa Ziekenhuis. Etikettering van gevaarlijke producten Gevaarsymbolen Corrosief Biologische agentia Ontvlambaar Laserstralen Giftig Ioniserende stralen Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Elektrocutiegevaar Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Gevaar Oxiderend Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 8 van 11

9 Jessa Ziekenhuis Studenten - Stagiairs Explosief Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 9 van 11

10 Jessa Ziekenhuis Studenten - Stagiairs Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 10 van 11

11 Jessa Ziekenhuis Studenten - Stagiairs Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden via de dienst preventie en milieu: Kristof Paulussen Preventieadviseur-Milieucoördinator Manager dienst preventie en milieu / VJ Bart Rubens Preventieadviseur / VJ Estella Hemeleers Secretariaat dienst preventie & milieu 011/ VJ Werkpostfiche urologie / gynaecologie / Oftalmologie / abdominale chirurgie / NKO / Vaatheelkunde Pagina 11 van 11