Verslag tweede bijeenkomst beleidsontwikkelingen in de Wlz: Wat is de nieuwe kwaliteit? (14 april 2016)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag tweede bijeenkomst beleidsontwikkelingen in de Wlz: Wat is de nieuwe kwaliteit? (14 april 2016)"

Transcriptie

1 Verslag tweede bijeenkomst beleidsontwikkelingen in de Wlz: Wat is de nieuwe kwaliteit? (14 april 2016) De dialoog zoeken over de actuele beleidsontwikkelingen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat is de doelstelling van het Ministerie van VWS (VWS) tijdens de tweede bijeenkomst Beleidsontwikkelingen in de Wlz op 14 april Hoe brengen we een betrokken samenleving tot stand? Hoe verbeteren we de kwaliteit van zorg? En hoe maken we de financiering houdbaar? De Wlz streeft naar een omslag waarin de positie van de cliënt wordt versterkt, de professional de ruimte krijgt om zijn vak uit te oefenen en andere partijen hieraan dienend zijn. Maar hoe zien deelnemers zelf de (nabije) toekomst van de zorg? Welke uitdagingen en kansen zien zij? En hoe kunnen veld en overheid elkaar versterken? VWS gaat hierover graag in gesprek met mensen uit de zorgpraktijk. Het Meulenbelt De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van locatie het Meulenbelt van Trivium Meulenbeltzorg (TMZ) in Almelo. Op de fraai gelegen locatie wordt zorg geboden aan mensen die door ziekte niet meer zelfstandig

2 kunnen wonen en leven. Deze mensen hebben voornamelijk lichamelijke en/of geestelijke klachten. Wees trots op personeel, maar blijf investeren en samenwerken Vier medewerkers van TMZ openen de bijeenkomst met korte pitches over persoonlijke uitdagingen en kansen binnen hun vakgebied en de huidige ontwikkelingen in de langdurige zorg. Doordat de zwaarte van de zorg toeneemt, wordt het steeds moeilijker om een goede invulling te geven aan de persoonlijke zorg van cliënten. We moeten trots zijn op ons personeel, maar ondertussen niet vergeten te blijven investeren in opleidingen en samenwerking. Ook technische hulpmiddelen kunnen helpen de complexe zorgvragen behapbaar te houden. Kees van der Burg directeur generaal VWS: Het principe leren met de praktijk staat bij ons hoog in het vaandel Kees van der Burg bedankt de medewerkers van TMZ voor hun heldere verhalen en vertelt verder over de bedoeling van de bijeenkomst van vandaag. Bij VWS staat het principe leren met de praktijk hoog in het vaandel. Met het organiseren van praktijkteams, implementatietafels en dit soort bijeenkomsten stellen we onszelf in staat om de dialoog aan te gaan met mensen uit het werkveld. Aan de ene kant vertellen we graag

3 over de actuele beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg en de samenhang daartussen. Aan de andere kant luisteren we aandachtig naar signalen uit het werkveld. Deze bijeenkomst is inmiddels een traditie geworden bij het ministerie van VWS. En deze sessies zijn populair. Ruim mensen hebben zich aangemeld. Helaas kon niet iedereen hierbij zijn, maar met u gaan wij graag in gesprek over bijvoorbeeld Waardigheid en trots en het plan kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Maar ook over zaken zoals administratieve lasten, psychofarmaca en de zorginkoop Staatssecretaris Van Rijn: Liefdevolle zorg moeten we ook in de toekomst kunnen bieden. Na de korte introductie van Kees van der Burg betreedt staatssecretaris Van Rijn het podium. Om aan te scherpen waar we nu staan, vat hij in een vraaggesprek met Kees van der Burg de bedoeling van deze bijeenkomst nog eens samen. De langdurige zorg ondergaat een ingrijpende ontwikkeling. In 1980 zat meer dan zestig procent van de ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Tegenwoordig is dat percentage veel lager. Onze ouderen maken andere keuzes rondom wonen en zorg. En daarbij komt ook nog de huidige vergrijzing. Op hetzelfde moment zien we dat mensen die naar het verpleeghuis gaan op latere leeftijd binnenkomen en dus direct een zwaardere zorgvraag nodig hebben. Daarom moeten we nu met zijn allen op meerdere fronten nadenken en handelen. 1. Ondersteuning ouderen en mantelzorgers in de thuissituatie Gemeenten moeten een belangrijke rol gaan spelen om ouderen en mantelzorgers beter te ondersteunen bij zorg in de thuissituatie. 2. Verbeteren en optimaliseren van de wijkverpleging We moeten de wijkverpleging optimaliseren om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Zie het als de oude wijkverpleegkundige in een nieuw jasje. 3. Kritisch kijken naar de kwaliteit van zorg in de instelling We mogen de kwaliteit en zingeving van het leven van ouderen die wonen in een zorginstelling niet uit het oog verliezen. Door de steeds zwaardere zorg die geleverd moet worden, ontstaan er nieuwe en andere eisen. Daar moeten we goed naar kijken, ook op financieel gebied.

4 Als ik kijk naar waar we nu staan ten opzichte van drie jaar geleden is er nog veel te doen. Hoe gaan we de gemeenten in Nederland in staat stellen meer rekening te houden met persoonlijke wensen van zorgbehoevenden? Met Waardigheid en trots doen we een beroep op iedereen: wat is de nieuwe kwaliteit. Hoe gaan we samen met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers alles regelen? Ik ben blij dat er zoveel belangstelling voor is. Waardigheid, trots, het zijn de juiste woorden om liefdevolle zorg ook in de toekomst te kunnen bieden. In een beschaafd land als Nederland moet ouderenzorg een belangrijk punt blijven. De Wlz is een mensenwet Waar de AWBZ veel meer een instellingswet was, is de Wlz veel meer ingesteld als een mensenwet, aldus Van Rijn. En dat levert nieuwe inzichten op. Door te kijken naar de cliënt moeten grootschalige organisaties soms bijvoorbeeld kleinschaliger gaan werken. Door zwaardere zorgvragen van cliënten moeten we kritisch blijven kijken naar de kwaliteiten van het personeel. En bijvoorbeeld de regellast blijft ook een issue: registreren we met zijn allen niet teveel? Met het programma Waardigheid en trots liefdevolle zorg voor onze ouderen biedt VWS zorgorganisaties de kans verbetertrajecten te starten en Nederland te laten zien hoe zij omgaan met alle nieuwe inzichten rondom de Wlz. Menselijke maatstaf toepassen Het komende jaar wil staatssecretaris Van Rijn zich blijven inzetten om tijdens ondersteuningsprocessen

5 rondom het ziekteverloop van mensen meer aandacht te schenken aan processen van mens tot mens. Zodat de persoonlijke situatie goed wordt ingeschat en de druk op mantelzorgers niet te groot wordt. Daarbij wil ik dat de wijkverpleegkundige zorg formeel meer ruimte krijgt, aldus Van Rijn. Ruimte voor vragen Na het vraaggesprek met staatssecretaris Van Rijn krijgen de mensen in de zaal de ruimte om te reageren en vragen opmerkingen te geven op het huidige beleid. Meerdere mensen maken daar gebruik van, wat resulteert in een spervuur van vragen. Sommige vragen en opmerkingen zijn algemeen van aard. Zo merkt een medewerker uit de gehandicaptenzorg op dat er naar zijn mening te weinig aandacht is voor de (verstandelijke) gehandicaptenzorg. Staatssecretaris Van Rijn reageert daar gevat op: Om u politiek te verrassen: wij komen binnenkort met een plan van aanpak komen rondom de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Er zijn ook specifieke vragen en opmerkingen die in sommige gevallen flink de diepte ingaan. Zo vraagt een medewerker uit het onderwijs of VWS ook in gesprek is met minister Bussemaker van het Ministerie van OCW over hoe we met het onderwijs gaan inspelen op de veranderende en zwaardere zorgvraag. Van Rijn antwoord: Ik ben in gesprek met mevrouw Bussemaker over het opstellen van een zogenaamd zorgpact. Met dat pact kunnen we met concrete afspraken maken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, om zo beter

6 in te kunnen spelen op een betere aansluiting van het onderwijs aan de sterk veranderende praktijk. Een andere specifieke en inhoudelijke vraag komt van een zorgmedewerker die in het verleden een extramuraal wooninitiatief heeft opgezet, dat door de veranderende wetgeving financieel onder druk staat. Hij vraagt letterlijk hoe hij hiermee om moet gaan. Van Rijn geeft aan de specifieke situatie niet te kennen. In zijn algemeenheid zegt hij: Ik streef naar flexibiliteit in budgetten en financiering. Het is de bedoeling om in de toekomst meer mogelijkheden te creëren voor kleinschalige woonvormen. Informatie uitwisselen aan thematafels Na de vragenronde schuiven deelnemers aan bij tafels met verschillende thema s. Daar gaan ze in overleg met inhoudelijke materiedeskundigen van VWS. Om informatie uit te wisselen, te discussiëren en inzichtelijk te krijgen welke punten binnen het onderwerp meer aandacht verdienen. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om bij twee verschillende thema s met elkaar van gedachten te wisselen. Er was hierbij keuze uit de thema s: Waardigheid en trots, vernieuwingsagenda waardig leven, kwaliteit gehandicaptenzorg, persoonsvolgende bekostiging, administratieve lasten, indicatiestelling, kortdurend verblijf/crisisopvang, inkoopervaring, toezicht, deskundigheid en professionaliteit, psychofarmaca en invoering Wlz.

7 Iedereen vindt snel een plekje aan één van de thematafels en al snel beginnen de gesprekken. Het geroezemoes geeft aan dat er veel besproken wordt, maar dat er ook veel respect is voor elkaar. De gesprekken aan de tafels zijn goed te volgen en de deskundigen van VWS schrijven en praten dankbaar mee. En dat mensen niet zomaar uitgesproken zijn blijkt wel na de tweede ronde. De deelnemers zitten na het einde van de bijeenkomst nog een tijd bij elkaar om onder het genot van een lekkere lunch en een drankje na te praten over alles wat gezegd is aan de tafels. De komende week vinden er nog twee dezelfde bijeenkomsten plaats. Meer weten Bekijk de fotorapportage van de bijeenkomst op Facebook Lees ook het verslag van de eerste bijeenkomst (7 april 2016) op de website van De Nieuwe Praktijk tags: TriviumMeulenbeltZorg (18)