Ik ben de goede herder De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen (Joh. 10:11)`

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben de goede herder De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen (Joh. 10:11)`"

Transcriptie

1 Ik ben de goede herder De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen (Joh. 10:11)` Met deze woorden van onze Heer heten wij u van harte welkom! Wij zijn blij u vandaag te mogen ontmoeten, om als gemeente van de Heer de goede herder Gods Woord te horen, Hem te eren en Zijn zegen te ontvangen. Zondag 10 januari 2021 Surf voor meer informatie over onze gemeente naar: Kopij inleveren voor de zondagsbrief kan tot donderdag uur. Contactpersoon voor de kerkenraad: P. van der Stel, tel.: , Wijkpredikant: ds. M.C. v. Pelt, tel Melden van pastorale situaties: Wij vragen u alle meldingen te laten verlopen via één centraal meldpunt: via de mail: via de tel. : In de maand januari wordt de telefoon beantwoord door Adri Mudde. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aandacht te geven aan de pastorale zorg van urgente aard. Helpende Handen: Mocht u praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld af en toe bij boodschappen, klusjes in huis of tuin of voor vervoer naar een huisarts of ziekenhuis) en heeft u geen hulp vanuit familie- of woonomgeving, neem dan contact op met de contactpersonen van Helpende Handen: Jeannette Bakker (420777) of Helma Segaar (433199). Aanmelden kerkdiensten: Met de Corona regels kunnen wij 30 zitplaatsen verdelen. Als u onze diensten persoonlijk wilt bijwonen moet u zich daarom vooraf aanmelden. Dat kan voor zowel de ochtend- als de middagdienst via: U kunt zich op vrijdag én zaterdag (tot uur) inschrijven via deze link. Ook kunt u zich telefonisch opgeven via tel. nr op de vrijdagmiddag van uur. Wij hopen u binnenkort in een van de komende diensten weer in onze kerk te ontmoeten! Ochtenddienst: Aanvang: Voorganger: Organist: Liturgie: Diensten zondag 10 januari uur ds. C. Hendriks uit Ede Anja Velthove Psalm 27: 7, Stil gebed - Votum en groet, ELB 83, Wetslezing, ELB 302, Gebed, Kindermoment, Lied 12 Onder boven voor en achter, filmpje, Schriftlezing Lukas 2: (NBV), Gezang 446: 1, 2, 6 en 7, Verkondiging n.a.v. Lukas 2: 25B en 38B. Thema: Uitzien naar Gods toekomst, NLB: 159A, Dankgebed, Psalm 145: 5 en 6. Middagdienst: Aanvang: Voorganger: uur ds. C. Cluistra uit Capelle aan den IJssel

2 Liturgie: Psalm 68: 10 (OB), Stil gebed - Votum en groet, Aanvangstekst: Mattheüs 12: 38 42, Psalm 130: 1 en 3, Gebed, Schriftlezing: Jona 2, Gezang 445: 3, Verkondiging: Thema: De Psalm van Jona, Gezang 160: 1 en 2, Gebeden, Als geloofsbelijdenis het luisterlied: Heer, U bent mijn leven, te vinden op: Collecte, Zegen. Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. In de kerk staan collectezakken bij de in- en uitgang en er kan ook via Givt worden gegeven. Thuis kunt u geven via de Givt-app (zie QR-code hiernaast of op uw scherm). Kies in de app wel voor twee collecten! Ook kunt u uw gift overmaken op: NL98 RABO voor de Kerk en/of NL53 RABO voor de Diaconie. Hartelijk dank voor al uw gaven! Zieken Mevrouw B. de Winter - van de Merwe ligt ernstig ziek op bed. Mevrouw C.M. Vink - Forman is ernstig ziek thuis. De heer D. Broekhuizen verblijft nog steeds in het verpleeghuis Antonius aan de Nieuwe Binnenweg. De heer E.C. de Kat verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Mevrouw K. Meijer - Grinwis verblijft ernstig ziek thuis. Wij bidden onze zieken Gods nabijheid toe. TM Een pastorale brief (34) Een lovend begin In deze eerste Pastorale Brief van 2021 wensen we elkaar een gezegend Nieuwjaar. We horen daarbij de echo van de woorden van Psalm 103, waaruit in de Nieuwjaarsdienst van 1 januari j.l. is gepreekt: Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is trouw, ook als het moeilijk wordt. En God is betrouwbaar in het houden van zijn verbond. Gods trouw staat tegenover onze ontrouw én tegenover onze sterfelijkheid: De mens, zijn dagen zijn als gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. Als we als samenleving ergens voelen dat we kwetsbaar zijn, dan is het wel bij déze jaarovergang. Er waait een verzengende Coronawind over ons maatschappelijk en economisch bestaan. In die context horen we de oude woorden uit deze lofpsalm: acht keer worden we in dit lied aangemoedigd de lof aan God te brengen: Prijs de HEER mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam.

3 We beginnen dit jaar dus met God te loven. Die lof komt op uit de verwondering wie God is. Wij prijzen Hem omdat Hij trouw houdt. Hij blijft betrouwbaar. Een rots in de branding. Een ankerpunt voor ons leven. Met vriendelijke groet, in Christus verbonden, Ds. Mark van Pelt, samen met Karin en onze zonen. Van de kerkenraad Op de laatste kerkenraadsvergadering van vorig jaar (1 december) hebben we afscheid genomen van Corien van der Stelt als ouderling in ons midden. We hebben haar bedankt voor haar periode van 4 jaar waarin ze in onze wijkgemeente mocht dienen in het ambt. Veel gemeenteleden zijn door haar thuis bezocht. Ook gaf Corien een waardevolle bijdrage aan onze vergaderingen waarin het laatste jaar veel overlegd moest worden i.v.m. alle beperkingen rondom Corona. We baden haar het gebed voor de werkdag van Sela toe waarin een zegen op ons werk gebeden wordt en gevraagd wordt aan God dat onze arbeid zin mag hebben. Met het vertrek van Corien is er een vacature voor ouderling in de kerkenraad ontstaan. De invulling van deze vacature heeft alles te maken met ons plan voor het pastoraat. Op de vergadering hebben we namelijk uitvoerig over het pastoraat gesproken. U bent daarover al geïnformeerd via de zondagsbrief en dat zullen we ook de komende tijd blijven doen. Er is een visie geschreven met titel Pastoraat vanuit het hart van de gemeente. Graag gaan we daarover met u in gesprek via een Gemeenteberaad. Vooralsnog zijn die gepland op 16 en 18 februari met maximaal 30 bezoekers. Ook hebben we het over communicatie gehad. Als kerkenraad beseffen we dat dit beter kan en moet. Via verschillende kanalen wordt informatie gedeeld: via de zondagsbrief, via de website, via Facebook, via de Wijkgids of via het Kerkelijk Contact. Maar wellicht ervaart u zelf dat er te weinig wordt gecommuniceerd. Er moet een communicatie plan komen waarin staat wat gecommuniceerd moet worden en hoe. We hebben uw hulp daarbij nodig. Als kerkenraad willen we een aantal vrijwilligers vragen hierover mee te denken. Heeft u interesse, meldt u zich dan bij de scriba. Tenslotte, gelukkig kunnen we de erediensten nog met een gering aantal kerkgangers vieren. Omdat het maximum aantal van 30 vaak niet bereikt wordt zal de beperking (1x aanmelden per twee weken) er weer afgehaald worden. Pastoraat binnen de GHK (2) In de zondagsbrief van 13 december 2020 hebben wij u voor het eerst geïnformeerd over de door de kerkenraad ontwikkelde visie op het pastoraat. Eerst is beschreven wat voor ons de kern is van het pastoraat; het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Vervolgens is beschreven welke pastorale activiteiten er momenteel zijn binnen onze wijkgemeente. Er worden gemeenteleden thuis, in verpleeghuizen of ziekenhuizen bezocht door onze beide predikanten, ouderlingen, bezoekzusters en HVD-sters.

4 De ene persoon of familie ervaart het huisbezoek als waardevol, terwijl anderen het geen toegevoegde waarde vinden. Binnen kerkelijk Nederland zijn er de laatste jaren andere vormen van pastoraat ontstaan. Denk aan doelgroepenpastoraat die aansluit bij de geloofsbeleving, leeftijdsopbouw en pastorale behoeften van bepaalde groepen in gemeentes. Als kerkenraad willen we graag het goede behouden van het huidige pastoraat maar ook nieuwe pastorale vormen toevoegen om aan te blijven sluiten bij de veranderingen in geloofsbeleving van onze gemeenteleden. Als mogelijk antwoord hierop stelt de kerkenraad drie vormen van pastoraat voor: (1) crisis-pastoraat, (2) huisbezoek-pastoraat en (3) doelgroepenpastoraat. 1. Crisispastoraat: ernstig zieke gemeenteleden worden thuis of in ziekenhuizen bezocht door onze beide predikanten. Ds. Tiemen Meijer richt zich op gemeenteleden in de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder en ds. Mark van Pelt voor gemeenteleden in de overige leeftijden. 2. Huisbezoek pastoraat: gemeenteleden worden door pastoraal ouderlingen en pastoraal bezoekmedewerkers bezocht, nadat zij zelf aangegeven hebben hier behoefte aan te hebben. 3. Doelgroepenpastoraat: er worden gedurende het jaar verschillende pastorale activiteiten voor specifieke doelgroepen georganiseerd. Gemeenteleden worden gestimuleerd onderling contact te leggen en met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en christelijk leven. Taken bijstand in het pastoraat. Sinds 1 september 2015 ben ik (Tiemen Meijer) in de gemeente rondom de Goede Herderkerk werkzaam als bijstand in het pastoraat. Bij mijn aanstelling werd afgesproken dat mijn taken zijn: het bezoeken van de gemeenteleden boven de 80 jaar rondom de verjaardag, het leiden van de Bijbelkring op donderdagavond, het voorgaan in uitvaartdiensten en 6 maal per jaar in de erediensten van de Goede Herderkerk. In de eerste jaren is dat volgens mij aardig gelukt. Tijdens de vacaturetijd ontstond er een grote achterstand. Het crisispastoraat vroeg zoveel aandacht van mij, dat ik niet meer toe kwam aan het bezoeken van ouderen rondom hun verjaardag. Deze achterstand is na de komst van ds. van Pelt niet weggewerkt, mede door de komst van het coronavirus. In maart vorig jaar ging Nederland op slot en het kerkelijk leven ook. Huisbezoek was meer dan drie maanden niet mogelijk waardoor de achterstand nog verder op liep. Ik begrijp dat sommige gemeenteleden, of hun kinderen, mij bellen met de vraag waar ik blijf. Maar ik wil u er ook op wijzen dat op mijn lijstje 229 adressen staan en dat ik slechts twee dagen werkzaam ben in Ridderkerk. Maar ik wil u graag wijzen op de volgende mogelijkheid. Wilt u mij op korte termijn spreken dan kunt u via centraal meldpunt pastoraat naar mij vragen. Dat kan via de mail: of via tel.: Volgende keer zal verder ingegaan worden op het doelgroepenpastoraat.

5 Overige berichten Bloemen De bloemen van de Goede Herderkerk gingen op zondag 3 januari naar: Mevrouw K. Meijer Grinwis. Komende zondag gaan de bloemen naar: mevrouw C. de Weerd Lodder. Unieke kans om de belijdeniscatechese te ondersteunen? Dit seizoen is de belijdeniscatechese opnieuw van start gegaan. Dat was met dezelfde groep waarmee we vorig jaar startten. Maar door de lockdown van maart vorig jaar moesten we toen abrupt stoppen. Dit jaar zijn we verder gegaan. Maar drie deelnemers konden vanwege persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. We zijn op dit moment daarom met drie deelnemers. Dat is net te weinig voor een levendig gesprek. Daarom hebben we gezamenlijk besloten een oproep te plaatsen om enkele gemeenteleden uit te nodigen het resterende deel van dit seizoen met ons mee te doen. Juist als u al eerder belijdenis hebt gedaan, maar uw kennis nog eens op wilt frissen, of het fijn vindt met elkaar in gesprek te zijn over geloof, wil ik u hartelijk uitnodigen mee te doen. Het gaat om ongeveer 5 bijeenkomsten vanaf eind januari tot eind maart. We komen om de twee weken op maandagavond van uur tot uur bij elkaar in de Goede Herderkerk. We bereiden dan twee hoofdstukjes voor uit de methode en bespreken dat samen. We zoeken drie personen die: bereid zijn mee te doen, goed kunnen luisteren, levenservaring hebben, tussen de 19 en 99 jaar zijn en zich kunnen verplaatsen in jongeren. U leest het goed, er is dus een lage drempel. Neem snel contact op met ds. Mark van Pelt, voor een oriënterend gesprekje, dan bekijken we samen de mogelijkheden. Help de belijdeniscatechisanten in deze lastige periode zich goed voor te bereiden op hun belijdenis. Ze hebben al een jaar moeten wachten! Meld u voor deze unieke kans aan bij: of Tot horens, ds. Mark van Pelt. Hoe is 2020 financieel verlopen en een Bijzondere gift! Het is nog veel te vroeg om u volledig te informeren over de financiële afronding van het bijzondere jaar Toch is er een bijzondere reden om u nu al een bericht hierover te sturen. Het afgelopen jaar was in vele opzichten bijzonder, maar ook voor wat betreft de financiën. We begonnen het jaar met een tekort op de begroting van circa ,--. Toen wij in de eerste maanden van 2020 werden geconfronteerd met een aantal onverwachte onderhoudskosten EN de lock-down waardoor de collecten stopten, waren er wel zorgen. Zeker omdat we toen ook voor de keuze stonden om te investeren in nieuwe apparatuur om onze diensten online te kunnen uitzenden. Onze oproep aan u allen heeft laten zien dat onze wijkgemeente elkaar in deze moeilijke periode stevig heeft vastgehouden. Los van het feit dat de volledige online apparatuur door de gemeente bij elkaar is gebracht, kunnen we nu concluderen dat de totale opbrengst aan collecten en giften in 2020 ongeveer ,-- hoger zijn uitgekomen dan de begroting.

6 Er is veel gebruik gemaakt van de Givt-app en ook rechtstreeks op de bankrekening overgemaakt. De vrijwillige bijdrage heeft met een eindsprint in december het bedrag van rond de ,-- opgebracht. Een bedrag waar we gezien alle omstandigheden zeer tevreden mee zijn, ondanks dat dit iets lager is dan de begrote ,--. Mede omdat we extra zuinig zijn geweest is het tekort afgenomen tot een bedrag van ongeveer Є 7.000,--. Nog steeds een tekort, maar wel een stuk lager dan begroot. Echter! Eind december ontvingen wij van een gemeentelid tot onze grote verassing een bijzondere gift van ,--. U kunt zich voorstellen dat wij stil waren van dit gebaar en hebben dit gemeentelid dan ook persoonlijk bedankt voor deze bijzondere bijdrage. Ondanks dat deze persoon niet bekend wil zijn, willen wij vanaf deze plek nogmaals onze grote dank uitspreken voor dit mooie gebaar. Deze gift betekent dat wij het jaar 2020 met een positief resultaat af kunnen sluiten. Het college van kerkrentmeesters beraadt zich momenteel over een bestemming van deze bijzondere gift. Tot slot: Op dit moment zijn de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2021 in volle gang. Elders in deze zondagsbrief staat ook een oproep voor lopers. Geef u op bij de genoemde telefoonnummers. Een hartelijke groet van uw Kerkrentmeesters, nogmaals iedereen bedankt! Wie jarig is trakteert Al jaren kennen we binnen de Goede Herderkerk het verjaardagsfonds. Op je verjaardag of rond die datum komt iemand van de kerk langs om je te feliciteren. Je krijgt een kaart en een envelopje. Uit dankbaarheid (aan God) voor nog een jaar erbij is het mogelijk om de kerk een gift te geven. Het envelopje wordt een paar dagen later opgehaald maar je kunt het ook op zondag in de collectezak doen of een overboeking maken op bankrekening NL98 RABO t.n.v. Wijkgemeente Goede Herderkerk Ridderkerk o.v.v. Verjaardagsfonds. Op de vraag om iets aan de kerk te geven wanneer je zelf jarig bent wordt nog wel eens vreemd gereageerd. Het verband tussen dankbaarheid voor een nieuw levensjaar en een gift voor de kerk wordt niet meer gelegd. Aan de andere kant zijn er trouwe kerkleden die er vanzelfsprekend aan meedoen. Ook de lopers de mensen die de verjaardagskaarten bezorgen begrijpen precies waar ze mee bezig zijn. Het Verjaardagsfonds Goede Herderkerk vormt met een jaarlijkse opbrengst van ruim Є 3.000,-- al vele jaren een vaste financiële basis onder het wijkfonds van onze wijk. Vele praktische zaken worden hieruit betaald, zoals onderhoud van het kerkgebouw, het orgel en de tuin, maar ook reparatie en vervanging van apparatuur.

7 Met dit bericht willen we het verjaardagsfonds weer eens extra onder de aandacht van onze gemeente brengen. Uit onze administratie is ook gebleken dat nog niet alle actieve leden van onze wijkgemeente voor het verjaardagsfonds worden benaderd. Wat de oorzaak hiervan is, kunnen we helaas niet meer achterhalen. Daarom willen we met ingang van 1 februari met een schone lei beginnen. We starten met een nieuwe lijst en zullen bij alle actieve leden van onze wijkgemeente een verjaardagsgroet afgeven. U bepaalt zelf met welk bedrag u uw kerk op uw verjaardag wilt ondersteunen. Vanaf 1 februari is het ook mogelijk om dit via de Givt-app te doen. Hoe dat moet, kunt u straks op de informatie bij uw felicitatie lezen. Natuurlijk is het mogelijk om aan ons door te geven als u niet benaderd wilt worden voor het verjaardagsfonds. Dat kan eenvoudig door via de website bij contact een bericht achter te laten onder vermelding van uw naam en adres en bij voorkeur ook een telefoonnummer voor het geval er nog vragen zijn. Ook kunt u bellen met Piet of Sjani Lagerwaard ( ). Namens het wijkfonds van de Goede Herderkerk, iedereen bij voorbaat hartelijk dank. Bezorgers gezocht voor de Aktie Kerkbalans 2021! Op 23 januari a.s. start in onze gemeente de jaarlijkse Aktie Kerkbalans voor de vrijwillige bijdrage van de gemeente. In de afgelopen jaren hebben we met hulp van vele vrijwilligers de enveloppen in de wijken rondgebracht en weer opgehaald. Inmiddels is er hierdoor een groot team van ervaren lopers beschikbaar, maar wij kunnen nog extra hulp gebruiken! Dus, als u eind januari 1 à 2 uur van uw tijd wilt vrijmaken om de kerk te helpen, meld u dan aan bij een van de onderstaande personen. Dat geldt zowel voor ervaren lopers als vrijwilligers die zich voor de 1 e keer aanmelden. De vraag is eenvoudig. wij zoeken bezorgers die in de 2 weken na 23 januari een aantal enveloppen in hun directe omgeving willen rondbrengen en ophalen. Met 2 wandelingetjes bent u dus klaar en het is nog gezond ook! Uitgebreide instructies krijgt u na uw aanmelding, waarbij wij als vanzelfsprekend rekening houden met de Corona voorschriften. De afgelopen jaren kregen de lopers op de 1 e zondag van de actie periode hun wijk na de kerkdienst. Met de beperkte bezoekersaantallen van dit moment willen wij proberen de wijken zo veel mogelijk op zaterdag 23 januari af te geven bij de lopers. Als u ons wilt helpen, stuur dan uiterlijk 17 januari uw naam, adres en telefoonnummer naar: of bel tussen uur en uur met Dick Gorter (426822), Bas de Jong (427791) of Cees-Jan de Bruijn (610451). Wij rekenen op uw hulp en zien de reacties graag tegemoet. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, De Kerkbalans commissie 2021

8 Opbrengst Oliebollen Actie Geachte Gemeenteleden, Afgelopen woensdag 30 december hebben we een Oliebollen Actie gehad. Deze actie was speciaal bedoeld voor de geluidwerende panelen in de bijzaal van de Goede Herder Kerk. We hebben ruim 1050 oliebollen verkocht met een totale netto opbrengst van 577,54. Hiervoor hartelijk dank, het is een prachtig resultaat! Ook een hartelijk dank aan de helpers die s morgens gezorgd hebben om de oliebollen in te pakken, iedereen die heeft geholpen de bestellingen klaar te zetten en ook de bezorgers die er voor gezorgd hebben dat de oliebollen op tijd bij de mensen geleverd zijn. Het was een gezellige en leuke actie! Heel hartelijk dank namens, het Oliebollen Actie team. Zondag 10 januari Donderdag 14 januari Ochtenddienst: Aanvang: Voorganger: Organist: Agenda Jeugdkapel Uiterste inleverdatum Kerkelijk Contact Diensten zondag 17 januari uur ds. Mark van Pelt Vincent van Dam Middagdienst: Aanvang: Voorganger: Organist: uur ds. I. Hoornaar uit Ermelo Anja Velthove Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de eigen wijk.