Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x"

Transcriptie

1 Vastgesteld door het Gezamenlijke College van Deskundigen d.d Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op door de certificatie en attesteringsinstelling SKH conform het Regelement voor Certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO attestmetproductcertificaat of KOMO attest Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies. Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies d.d behouden hun geldigheid tot Van deze nationale beoordelingsrichtlijn 2880 worden hoofdstuk 3 (Prestatieeisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring), hoofdstuk 8 (lijst vermelde documenten) en bijlage (model KOMO attestmetproductcertificaat en model KOMO attest) vervangen door onderstaande tekst. 3. PRESTATIEEISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSONDERZOEK EN KWALITEITSVERKLARING Aansluittabel (nieuwbouw) Beschouwde Afd afdelingen van het. Bouwbesluit Algemene sterkte van de bouwconstructie Sterkte bij brand Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie (facultatief) Beperking van ontwikkeling van brand en rook Beperking van uitbreiding van brand Art. Lid Woning Woongebouw / /67 1/47 Overig gebouw Eventueel verder verwijzingspad NENEN 1990 (incl. nationale bijlage) NENEN /3/4/5/7 incl. nat. bijl. NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN 1990 (incl. nationale bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN /4/8 NEN 6069 NENEN NEN 6061 NENEN Ministeriële regeling NEN 6068 Opmerkingen 1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor nieuwbouw aangegeven. Gecertificeerde systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies die voldoen aan de eisen voor nieuwbouw voldoen tevens aan de eisen voor verbouw. Vanuit die optiek zijn de eisen voor verbouw niet nader uitgewerkt. 2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB afdeling de relevante BBartikelen en leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BBartikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en overige gebouwen).

2 3.1. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BBafd Sterkte bouwconstructie; Prestatieeisen, BBartikelen 2.2, 2.3 en 2.4 Pagina 2 van 16 Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.2, BBart. 2.3, lid 1 en BBart. 2.4, lid 1. Opmerking De prestaties van de lijnvormige stalen bouwconstructies zijn in het kader van deze beoordelingsrichtlijn niet beoordeeld. Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Het attest of attestmetproductcertificaat vermeldt dat de prestaties van de lijnvormige stalen bouwconstructies in het kader van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn beoordeeld. De prestaties zullen per project door een constructeur worden bepaald. STERKTE BIJ BRAND; BBafd Sterkte bouwconstructie bij brand; Prestatieeisen, BBartikelen 2.10 en 2.11 Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.10, leden 13 voor woningen/woongebouwen en leden 1/47 voor overige gebouwen, alsmede BBart. 2.11, leden 12. Grenswaarde De uiterste grenswaarde bedraagt ten minste 30 minuten. Bepalingsmethode De prestaties van de met het bekledingssysteem omklede stalen bouwconstructies worden bepaald overeenkomstig de in tabel 2 van toepassing zijnde normen. Tabel 2 Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald overeenkomstig Staalconstructie NENEN 1990 * en NENEN * NENEN * * inclusief nationale bijlage NENEN /4/8 NEN 6069 Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Gecontroleerd wordt of de opgegeven (methode voor het bepalen van de) prestaties van het bekledingssysteem juist zijn en overeenkomstig de in tabel 2 van toepassing zijnde normen zijn bepaald. Het attest of attestmetproductcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de met het bekledingssysteem omklede stalen bouwconstructies. BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAFD. 2.8 (FACULTATIEF) Stookplaats; BBartikel 2.57 Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart Grenswaarde Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A1.

3 Pagina 3 van 16 Bepalingsmethode Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NENEN en NEN 6061, juist is. Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Het attest of attestmetproductcertificaat kan vermelden dat het materiaal van het bekledingssysteem: tot brandklasse A1 behoort; of epliciet aangeven dat het bekledingssysteem niet in de nabijheid van een stookplaats mag worden toegepast Schacht, koker of kanaal; BBartikel 2.58 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.58, leden 12. Grenswaarde Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A2, over een dikte van ten minste 0,01 m. Bepalingsmethode Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NENEN , juist is. Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Het attest of attestmetproductcertificaat kan vermelden dat het materiaal van het bekledingssysteem: tot brandklasse A2 behoort; of epliciet aangeven dat het bekledingssysteem niet aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal mag worden toegepast. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBartikel 2.67 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.67, lid 1 voor woningen/woongebouwen en leden 12 voor overige gebouwen. Grenswaarde De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en ten minste tot rookklasse s2. Bepalingsmethode De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NENEN Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Het attest of attestmetproductcertificaat vermeldt de brandklasse en de rookklasse van het bekledingsmateriaal Constructieonderdeel; BBartikel 2.72 Constructieonderdelen moeten ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart Grenswaarde De grenswaarden kunnen bij Ministeriële Regeling worden gegeven.

4 Bepalingsmethode De prestaties worden bepaald overeenkomstig de in de Ministeriële regeling aangegeven bepalingsmethode(n). Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat In het attest of attestmetproductcertificaat worden (nog) geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD Pagina 4 van Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBartikel De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.84, leden 13/67 voor woningen/woongebouwen en leden 1/47 voor overige gebouwen. Grenswaarde De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt een veelvoud van 30 minuten met een minimum van 30 minuten. Opmerking Hoewel deze beoordelingsrichtlijn niet geldt voor het beoordelen van scheidingsconstructies, zoals wanden, wordt (bij het bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies aan scheidingsconstructies) in het kader van deze beoordelingsrichtlijn de WBDBO eveneens onderzocht bij brandwerende bekledingssystemen van lijnvormige stalen bouwconstructies. Bepalingsmethode De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN Toelatingsonderzoek/Attest of Attestmetproductcertificaat Het attest of attestmetproductcertificaat vermeldt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het bekledingssysteem, bij toepassing als onderdeel van een scheidingsconstructie, niet meer bedraagt dan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van het systeem, zoals bedoeld bij par van deze BRL.

5 8. Lijst van vermelde documenten Bouwbesluit 2012 NEN 6061:1991+A2:2002 NEN 6063:2008 NEN 6064:1991/A2:2001 NEN 6065:1991/A1:1997 NEN 6066:1991/A1:1997 NEN 6068:2008+C1:2011 NEN 6069:2011/A1:2011 Ontwerp NEN 6072:1991 NEN 6075:2011 NEN 6090:2006 NEN 6702:2001 NENEN 1990+A1+A1/ C2:2011+NB:2011 NENEN C1:2011+NB:2011 Pagina 5 van 16 Stb , 676;Stb. 2012,125, 256 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties) Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen Staalconstructies, inclusief wijzigingsblad A1:1997 plus aanvullingsblad A2:2001 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Bepaling van de vuurbelasting Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 Belastingen en vervormingen Eurocode Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 1 Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl. Nationale bijlage NENEN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 12: Algemene belastingen Belasting bij brand; incl. Nationale bijlage NENEN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 13: Algemene belastingen Sneeuwbelasting; incl. Nationale bijlage NENEN A1+C2:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 14: Algemene belastingen Windbelasting; ; incl. Nationale bijlage NENEN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 15: Algemene belastingen Thermische belasting NENEN C1:2011+NB:2011 NENEN C2:2011+NB:2011 NENEN :2005+NB:2007 NPRCEN/TS :2006 NVNENV :2003 Nationale bijlage bij NENEN C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 17: Algemene belastingen Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies Deel 12: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van draagconstructieonderdelen Deel 1: Horizontale beschermende membranen Beproevingsmethoden van de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructieonderdelen Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen

6 NENEN :2010 Pagina 6 van 16 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructiedelen Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen NENEN :2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag UEAtc Directive Cloisons légères :1971 Bouwen met Staalrapport :2003 Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar

7 BIJLAGE: Model KOMO attestmetproductcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Naam (CI) Logo (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefanummer (CI) Pagina 7 van 16 BRANDWEREND BEKLEDINGSSYSTEEM VAN LIJNVORMIGE STAALCONSTRUCTIES Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Certificaathouder (Producent) (Fabriek te) (Importeur) VERKLARING VAN (CI) Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies d.d en bijbehorend wijzigingsblad d.d... afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. (CI) verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde.. bekledingssysteem voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen constructies bij voortduring voldoen aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het bekledingssysteem voorzien is van het KOMO merk op een wijze als aangegeven in dit attestmetproductcertificaat. het. bekledingssysteem prestaties levert die in dit attestmetproductcertificaat zijn beschreven, mits ο de vervaardiging van het bekledingssysteem geschiedt overeenkomstig de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde ontwerp en verwerkingsvoorschriften. ο wordt voldaan aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden. (CI) verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande het bekledingssysteem in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op de volgende pagina s van deze kwaliteitsverklaring. (CI) verklaart dat voor dit attestmetproductcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van. bekledingssysteem, noch op de vervaardiging van het bekledingssysteem. Dit attestmetproductcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attestmetproductcertificaat is opgenomen in het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: Dit attestmetproductcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Voor (CI):, directeur Gebruikers van dit attestmetproductcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. (Afbeelding van het KOMO beeldmerk). Dit attestmetproductcertificaat bestaat uit.. bladzijden. Nadruk verboden

8 Pagina 8 van 16 Bouwbesluitingang Nr. Afdeling Grenswaarde/ bepalingsmethode 2.1 Algemene sterkte Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens van toepassing zijnde Eurocodes en/of NEN normen 2.2 Sterkte bij brand Brandwerendheid op bezwijken van bouwconstructies volgens van toepassing zijnde Eurocodes of NEN Beperking ontstaan Stookplaats brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook 2.10 Beperking van uitbreiding van brand Schacht, koker of kanaal Binnenoppervlak Constructieonderdeel WBDBO Prestaties volgens kwaliteitsverklaring Vermelding dat de sterkte niet is beoordeeld. Per project worden door een constructeur berekeningen en tekeningen worden opgesteld waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen Toepassingsvoorbeelden met vermelding van prestaties waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen Vermelding brandklasse A1, of vermelding niet toepassen nabij stookplaats Vermelding brandklasse A2, of vermelding niet toepassen aan binnenzijde schacht, koker of kanaal Vermelding brand en rookklasse (min. D, resp. s2) Voldoet aan Ministeriële regel Vermelding van toepassingsvoorbeelden die voldoen aan de gestelde eisen

9 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE Pagina 9 van Onderwerp Dit attestmetproductcertificaat betreft brandwerende bekledingen van dragende staalconstructies uitgevoerd met het bekledingssysteem dat geschikt is voor toepassing in nieuwbouw (en daarmee ook verbouw) van woningen, woongebouwen en/of gebouwen met de gebruiksfunctie(s).... Het bekledingssysteem is bestemd voor toepassing in een binnenklimaat met/zonder *) beperking in de toepassingshoogte boven een afgewerkte vloer voor de gebruiksfuncties Beschrijving bekledingssysteem Identificatiecodering (Merken) 1.4. Specificatie bekledingssysteem 1.5. Materialen 2. ONTWERP EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 2.1. Algemeen 2.2. Transport en opslag 2.3. Kolombekledingen 2.4. Liggerbekledingen 2.5. Plafondvormige liggerbekledingen 2.6. Afwijkingen 2.7. Applicatie van brandwerende coating (indien van toepassing) *) verwijderen hetgeen niet van toepassing is

10 3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 3.1. PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE; BBAfdeling 2.1 Pagina 10 van Sterkte van de bouwconstructie; BBart. 2.2, 2.3 en 2.4 De sterkte van de te bekleden staalconstructie is in het kader van deze BRL niet beoordeeld. Per project worden door een constructeur tekeningen en berekeningen opgesteld, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde prestatieeisen. STERKTE BIJ BRAND; BBAfd Sterkte bij brand; BBart en 2.11 De tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, bepaald overeenkomstig NEN., bedraagt ten minste.. minuten. Voor toepassingsvoorbeelden van beklede kolommen en/of liggers kan met behulp van onderstaande diagrammen en/of tabellen de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken worden afgeleid. Overdimensioneren van de bekledingsdikte wordt geaccepteerd. Toepassingsvoorbeelden met diagrammen en/of tabellen BEPERKING VAN HET ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAfd. 2.8 (facultatief) Stookplaats; BBart Het materiaal van het bekledingssysteem. behoort, bepaald overeenkomstig NENEN , tot brandklasse A1 en kan worden toegepast in de nabijheid van een stookplaats. Indien brandklasse A1 niet wordt gehaald, de epliciete vermelding: Het materiaal van het bekledingssysteem. kan niet worden toegepast in de nabijheid van een stookplaats Schacht, koker of kanaal; BBart Het materiaal van het bekledingssysteem. behoort, bepaald overeenkomstig NENEN , tot brandklasse A2 en kan worden toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. Indien brandklasse A2 niet wordt gehaald, de epliciete vermelding: Het materiaal van het bekledingssysteem. kan niet worden toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBart Van de zijden van het bekledingssysteem die grenzen aan de binnenlucht is de brandklasse.. en de rookklasse s2. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Constructieonderdeel; BBart Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attestmetproductcertificaat (nog) geen uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD (facultatief) Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBart Het bekledingssysteem heeft bij toepassing in scheidingsconstructies van brandcompartimenten een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van.. min.

11 4. OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 2880 Opmerking: Onderstaande paragraafnummers komen overeen met die van de beoordelingsrichtlijn Sterkte van het bekledingssysteem Sterkte van het bekledingssysteem tegen windbelasting Sterkte van het bekledingssysteem tegen ecentrische verticale belasting Sterkte van het bekledingssysteem tegen schokken Bruikbaarheid Behoud van prestatie Beperking vormverandering door windbelasting Beperking vormverandering door ecentrische verticale belasting Beperking vormverandering door schokbelastingen Bestandheid tegen schokken Aanzien en afwerking Uiterlijk aanzien en vlakheid Voorzieningen voor afbouw en afwerking Onderhoud en reparatie 5. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 6. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 7. BIJLAGEN Pagina 11 van 16

12 BIJLAGE: Model KOMO attest KOMO attest Naam (CI) Logo (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefanummer (CI) Pagina 12 van 16 BRANDWEREND BEKLEDINGSSYSTEEM VAN LIJNVORMIGE STAALCONSTRUCTIES Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Attesthouder (Fabriek te) VERKLARING VAN (CI) Dit attest is op basis van BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies d.d en bijbehorend wijzigingsblad d.d... afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. (CI) verklaart dat: Het. bekledingssysteem prestaties levert die in dit attest zijn beschreven, mits ο wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden. ο de vervaardiging van het bekledingssysteem geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde ontwerp en verwerkingsvoorschriften. (CI) verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van. bekledingssysteem, noch op de vervaardiging van het bekledingssysteem. (CI) verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande het bekledingssysteem in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op de volgende pagina s van deze kwaliteitsverklaring Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Voor (CI):, directeur De attesthouder is verplicht de producten, waarop dit attest betrekking heeft, te voorzien van de identificatiecodering, zoals vastgelegd in dit attest. Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. (Afbeelding van het KOMO beeldmerk). Dit attest bestaat uit.. bladzijden. Nadruk verboden

13 Pagina 13 van 16 Bouwbesluitingang Nr. Afdeling Grenswaarde/ bepalingsmethode 2.1 Algemene sterkte Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens van toepassing zijnde Eurocodes en/of NEN normen 2.2 Sterkte bij brand Brandwerendheid op bezwijken van bouwconstructies volgens van toepassing zijnde Eurocodes of NEN Beperking ontstaan Stookplaats brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook 2.10 Beperking van uitbreiding van brand Schacht, koker of kanaal Binnenoppervlak Constructieonderdeel WBDBO Prestaties volgens kwaliteitsverklaring Vermelding dat de sterkte niet is beoordeeld. Per project worden door een constructeur berekeningen en tekeningen worden opgesteld waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen Toepassingsvoorbeelden met vermelding van prestaties waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen Vermelding brandklasse A1, of vermelding niet toepassen nabij stookplaats Vermelding brandklasse A2, of vermelding niet toepassen aan binnenzijde schacht, koker of kanaal Vermelding brand en rookklasse (min. D, resp. s2) Voldoet aan Ministeriële regel Vermelding van toepassingsvoorbeelden die voldoen aan de gestelde eisen

14 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE Pagina 14 van Onderwerp Dit attest betreft brandwerende bekledingen van dragende staalconstructies uitgevoerd met het bekledingssysteem dat geschikt is voor toepassing in nieuwbouw (en daarmee ook verbouw) van woningen, woongebouwen en/of gebouwen met de gebruiksfunctie(s).... Het bekledingssysteem is bestemd voor toepassing in een binnenklimaat met/zonder *) beperking in de toepassingshoogte boven een afgewerkte vloer voor de gebruiksfuncties Beschrijving bekledingssysteem Identificatiecodering (Merken) 1.4. Specificatie bekledingssysteem 1.5. Materialen 2. ONTWERP EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 2.1. Algemeen 2.2. Transport en opslag 2.3. Kolombekledingen 2.4. Liggerbekledingen 2.5. Plafondvormige liggerbekledingen 2.6. Afwijkingen 2.7. Applicatie van brandwerende coating (indien van toepassing) *) verwijderen hetgeen niet van toepassing is

15 3. PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 3.1. PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE; BBAfdeling 2.1 Pagina 15 van Sterkte van de bouwconstructie; BBart. 2.2, 2.3 en 2.4 De sterkte van de te bekleden staalconstructie is in het kader van deze BRL niet beoordeeld. Per project worden door een constructeur tekeningen en berekeningen opgesteld, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde prestatieeisen. STERKTE BIJ BRAND; BBAfd Sterkte bij brand; BBart en 2.11 De tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, bepaald overeenkomstig NEN., bedraagt ten minste.. minuten. Voor toepassingsvoorbeelden van beklede kolommen en/of liggers kan met behulp van onderstaande diagrammen en/of tabellen de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken worden afgeleid. Overdimensioneren van de bekledingsdikte wordt geaccepteerd. Toepassingsvoorbeelden met diagrammen en/of tabellen BEPERKING VAN HET ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAfd. 2.8 (facultatief) Stookplaats; BBart Het materiaal van het bekledingssysteem. behoort, bepaald overeenkomstig NENEN , tot brandklasse A1 en kan worden toegepast in de nabijheid van een stookplaats. Indien brandklasse A1 niet wordt gehaald, de epliciete vermelding: Het materiaal van het bekledingssysteem. kan niet worden toegepast in de nabijheid van een stookplaats Schacht, koker of kanaal; BBart Het materiaal van het bekledingssysteem. behoort, bepaald overeenkomstig NENEN , tot brandklasse A2 en kan worden toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. Indien brandklasse A2 niet wordt gehaald, de epliciete vermelding: Het materiaal van het bekledingssysteem. kan niet worden toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBart Van de zijden van het bekledingssysteem die grenzen aan de binnenlucht is de brandklasse.. en de rookklasse s2. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Constructieonderdeel; BBart Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attestmetproductcertificaat (nog) geen uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD (facultatief) Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBart Het bekledingssysteem heeft bij toepassing in scheidingsconstructies van brandcompartimenten een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van.. min.

16 4. OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 2880 Opmerking: Onderstaande paragraafnummers komen overeen met die van de beoordelingsrichtlijn Sterkte van het bekledingssysteem Sterkte van het bekledingssysteem tegen windbelasting Sterkte van het bekledingssysteem tegen ecentrische verticale belasting Sterkte van het bekledingssysteem tegen schokken Bruikbaarheid Behoud van prestatie Beperking vormverandering door windbelasting Beperking vormverandering door ecentrische verticale belasting Beperking vormverandering door schokbelastingen Bestandheid tegen schokken Aanzien en afwerking Uiterlijk aanzien en vlakheid Voorzieningen voor afbouw en afwerking Onderhoud en reparatie 5. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 6. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 7. BIJLAGEN Pagina 16 van 16

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 07-12-2012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30-01-2013 Pagina 1 van 10 Dit wijzigingsblad is op 30-01-2013

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: : Telefoon: E-mail: Fax: Website: BRANDWEREND BEKLEDINGSSYSTEEM VAN LIJNVORMIGE Nummer: /15 Uitgegeven: --2016 Geldig tot: --2021 Vervangt: /13 Geïnstalleerd in bouwwerk Producent Tel. Fax E-mail:

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 17122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30012013 Pagina 1 van 26 Dit wijzigingsblad is op 30012013 door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES RABB 7514 d.d. 01-09-2016 SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d. 02-01-2013 behorende bij BRL 1001 Niet-dragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen d.d. 16-12-2003 Pagina 2 van 31

Wijzigingsblad d.d. 02-01-2013 behorende bij BRL 1001 Niet-dragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen d.d. 16-12-2003 Pagina 2 van 31 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 03012012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 02012013 Pagina 1 van 31 Dit wijzigingsblad is op 02012013 door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES BRL 2880 d.d. 2004-03-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST OF KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES Vastgesteld

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of -KOZIJNEN d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of -KOZIJNEN d.d Wijzigingsblad d.d. 01092016 behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of KOZIJNEN d.d. 01022011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20052016 Pagina 1 van 8 Vaststelling, aanvaarding en

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN dd. 28-11-2016 SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VLOERLUIKEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 28-11-2016 Bindend

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

Siniat brandwerend bekledingssysteem van lijnvormige stalen bouwconstructies met Prégyfeu-A1

Siniat brandwerend bekledingssysteem van lijnvormige stalen bouwconstructies met Prégyfeu-A1 IKB1276-att/15 Uitgegeven op: 01-10-2015 Vervangt: IKB1276/13 Geldig tot: 23-05-2016 Uitgegeven: 30-09-2013 Attesthouder Postbus 45 9930 AA Delfzijl Tel.: (0596) 64 93 00 Fax: (0596) 61 71 88 E-mail: info@siniat.nl

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. Siniat systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies

KOMO attest. Bouwbesluit. Siniat systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies Nummer : IKB1276/13 Uitgegeven : 2013-09-30 Geldig tot : 2016-05-23 Vervangt : IKB1276 d.d. 2013-01-10 Siniat systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies VERKLARING VAN

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten BRL 1704-01 2004-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied: E3 Houtproducten Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

Brandwerend bekledingssysteem van lijnvormige stalen bouw-constructies met Siniat Prégyfeu-A1

Brandwerend bekledingssysteem van lijnvormige stalen bouw-constructies met Siniat Prégyfeu-A1 IKB1276/16 Uitgegeven op: 01-09-2016 Vervangt: IKB1276-att/15 Geldig tot: 01-10-2020 Uitgegeven: 01-10-2015 Attesthouder Postbus 45 9930 AA Delfzijl T: (0596) 64 93 00 E: info@siniat.nl I: www.siniat.com

Nadere informatie

RABB 7523 dd

RABB 7523 dd dd. 10112016 SKH RICHTLIJN 7523 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VENTILATIEROOSTERS TOEGEPAST IN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

RABB 7512 dd

RABB 7512 dd RABB 7512 dd. 27062016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BBaansluitdocumenten voor BINNENDEUREN EN/OF BINNENKOZIJNEN TOEGEPAST IN INWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN GEBOUWEN.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren Wijzigingsdatum 02-01-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 17-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder BOUWBESLUIT. attest-met-productcertificaat. Naam product

KOMO. Naam certificaathouder BOUWBESLUIT. attest-met-productcertificaat. Naam product KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1103

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0203

Wijzigingsblad BRL 0203 Wijzigingsblad BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

KOMO. Gerco Brandpreventie B.V. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Brandwerende doorvoeringen

KOMO. Gerco Brandpreventie B.V. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Brandwerende doorvoeringen KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K53320/02 Vervangt K53320/01 Uitgegeven 30-09-2013 d.d. 15-04-2010 Geldig tot onbepaald Pagina 1 van 9 Gerco Brandpreventie B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

RABB 7510 dd

RABB 7510 dd RABB 7510 dd. 28042016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BUITENDEUREN TOEGEPAST IN VERTICALE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN) BRL 2301 d.d. 2 februari 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x - x x. x x x Ministeriële regeling Beperking van uitbreiding van

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x - x x. x x x Ministeriële regeling Beperking van uitbreiding van Wijzigingsblad d.d. 02012013 behorende bij BRL 0803 Houten Buitendeuren d.d. 15032006 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 04122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

KOMO attest. Toepassing van «naam product/systeem»

KOMO attest. Toepassing van «naam product/systeem» Toepassing van «naam product/systeem» Nummer : «KV-nummer» Uitgegeven : «datum» Geldig tot : «datum» Vervangt : «oude KV-nummer» d.d. : «datum» Attest houder «Naam bedrijf» «Straat bedrijf» «Plaats bedrijf»

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Halfproduct Kooltherm K 3 Vloerplaat / K12 Frameplaat Isolatieplaten van resolschuim (PF) aan de boven- en onderzijde voorzien van een cachering Certificaathouder: Kingspan Insulation

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1513 d.d

Wijzigingsblad BRL 1513 d.d Dakdekken hellende daken Wijzigingsdatum 02-01-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 05-09-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 02-01-2013. Bindend

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit RaB 7502 01-12-2015 Voor afgifte van erkende Bouwbesluit-Aansluitdocumenten voor Vloerconstructies Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 1 december 2015 Deze

Nadere informatie

Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01. Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01. Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12. Gewapende breedplaatvloer

Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01. Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01. Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12. Gewapende breedplaatvloer KOMO attest Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01 Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01 Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12 Dycore B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW dd. 08042016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BBaansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 08042016

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Uitgegeven Vervangt d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Klant VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20-12-2011 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20-12-2011 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 02012013 behorende bij BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20122011 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 27112012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Naam CI Telefoon: E-mail: Website: HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES MET TYPE DAKSEGMENTEN Producent Fabriek te Geïnstalleerd in bouwwerk /halfproduct Vervangt: «Vervangt» Importeur Naam bedrijf Adresgegevens

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat. Nummer K53622/02 Vervangt K53622/01. Uitgegeven 2012-02-01 D.d. 2010-04-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 23

Attest-met-productcertificaat. Nummer K53622/02 Vervangt K53622/01. Uitgegeven 2012-02-01 D.d. 2010-04-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 23 KOMO Attest-met-productcertificaat Nummer K53622/02 Vervangt K53622/01 Uitgegeven 2012-02-01 D.d. 2010-04-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 23 Gerco Brandpreventie B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

RABB 7515 dd

RABB 7515 dd dd.08-02-2017 SKH-RICHTLIJN 7515 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BOUWSYSTEMEN VOOR (ENERGIEZUINIGE) WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN EN/OF WOONGEBOUWEN Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem KOMO ATTEST SKG.0837.0456.04.NL Uitgegeven op: 01-02-2017 Vervangt: SKG.0837.0456.03.NL Geldig tot: 01-02-2022 Uitgegeven: 31-08-2016 Attesthouder Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel T: +32 (0) 1530 8500

Nadere informatie

KOMO attest met productcertificaat

KOMO attest met productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07. Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07. Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO productcertificaat Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07 Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Rockwool Lapinus Productie B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies SKG.1934.6709.02.NL Uitgegeven op: 01-01-2015 Vervangt: SKG.1934.6709.01.NL Geldig tot: 01-01-2020 Uitgegeven: 09-07-2014 Certificaathouder Eekhegstraat 8 6942 GB Didam T: +31 (0)316 296 161 F: E: info@kroonkozijn.nl

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2353

Wijzigingsblad BRL 2353 Wijzigingsblad BRL 2353 Kelderwanden van staalvezelbeton 16 maart 2016 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. 18 februari 2016

Nadere informatie

VOOR HET VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011

VOOR HET VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011 BRL 0801 d.d. 20-12-2011 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011 Aanvaard door de

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN

RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN BRL 7500 dd. 01-12-2015 RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie van de

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015.

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015. BRL 4103 d.d. 03-12-2015 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR DE KOMO KWALITEITSVERKLARING VOOR HOUTEN EN HOUTACHTIGE GEVELBEKLEDING(SYSTEMEN) EN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR GEVELDELEN VOORZIEN VAN HOUTEN EN

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN BRL 0208 d.d. 2005-12-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN Techniekgebied E9 Vastgesteld door CvD IKOB-BKB

Nadere informatie

Nummer K24668/10 Vervangt K24668/09. Uitgegeven 2010-11-01 D.d. 2009-12-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K24668/10 Vervangt K24668/09. Uitgegeven 2010-11-01 D.d. 2009-12-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K24668/10 Vervangt K24668/09 Uitgegeven 20101101 D.d. 20091215 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 SaintGobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover VERKLARING

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

KOMO. PressGlass SA. kwaliteitsverklaring

KOMO. PressGlass SA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K49251/04 Vervangt K49251/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 11 PressGlass SA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie