Oefening baart kunst - deel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefening baart kunst - deel 2"

Transcriptie

1 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Oefening baart kunst - deel 2 Richard Schiks, Marcel Bakx In dit deel worden de stappen in het Active Directory Forest Recovery plan beschreven. Er zijn drie stappen: Pre-Recovery, Recovery en Post-Recovery. Eerst aandacht voor de stappen die worden uitgevoerd voordat u met de daadwerkelijke Active Directory Forest Recovery kunt beginnen: Administrator account en DSRM wachtwoorden gegevens ophalen Er wordt de aanname gedaan dat geen enkele Domain Controller in het forest functioneert. Voor elk domein dat zich in het forest bevindt is een Administrator account benodigd. Het Administrator account is het enige account dat zonder de beschikbaarheid van een Global Catalog in het forest kan inloggen. Daarnaast is voor elke Domain Controller die van de backup wordt teruggezet het DSRM password nodig. Domain Controllers kiezen Kies de Domain Controllers uit het forest waarvan de backup wordt vertrouwd. Van elk domein moet één Domain Controller worden gekozen. Domain Controllers uitzetten De overige Domain Controllers die niet worden teruggezet van de backup, moeten worden uitgezet. Dit garandeert dat mogelijke verkeerde data niet terug wordt gerepliceerd in het nieuwe forest. In een grote omgeving met meerdere locaties kan dit een probleem zijn. In het Active Directory Forest Recovery proces worden echter verdere maatregelen genomen om replicatie te voorkomen, zoals: Computeraccount wachtwoorden resetten. Krbtgt wachtwoord resetten, trust wachtwoorden resetten, de metadata van de overige Domain Controllers opruimen. Read-Only Domain Controllers hoeven niet te worden uitgezet omdat deze geen Active Directory wijzigingen kunnen wegsturen naar andere Domain Controllers. Netwerkverbinding verbreken Wanneer de eerste Domain Controller van de backup wordt teruggezet mag er geen netwerkverbinding zijn. Hiermee wordt voorkomen dat corrupte data kan worden teruggerepliceerd. Voor de zekerheid moet van alle Domain Controllers in het forest de netwerkverbinding worden verbroken. Recovery stappen Wanneer de Domain Controllers zijn geselecteerd om terug te zetten van de backup, de overige Domain Controllers zijn uitgezet, kan worden begonnen met de daadwerkelijke Active Directory Forest Recovery. De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd: In het forest root de eerste Domain Controller terugzetten van backup De opbouw van het nieuwe forest begint met het terugzetten van de Domain Controller in het forest root. DDNS installeren en configureren Active Directory is afhankelijk van een goed werkende DNS infrastructuur. Omdat er geen netwerk connectiviteit is, moet er in het forest root een DNS infrastructuur worden opgezet. De overige Domain Controllers die worden teruggezet van backup zullen later naar deze DNS infrastructuur gaan verwijzen. In de overige domeinen de eerste Domain Controller terugzetten van backup Als het forest root correct functioneert, kunnen van de overige domeinen de Domain Controllers worden teruggezet van de backup. Een Global Catalog toevoegen Er moet een Global Catalog worden toegevoegd aan het forest. Een Global Catalog is vereist voor o.a.: De mogelijkheid dat gebruikers kunnen inloggen. Het registeren van de DNS records door de Net Logon service op elke Domain Controller. Na de installatie van een Global Catalog is er een gezond mini forest. Van dit mini forest kan nu een backup worden gemaakt. De overige Domain Controllers installeren De laatste stap is het gehele forest uitbreiden met de overige Domain Controllers. Post-Recovery stappen Voer de volgende stappen uit indien nodig: Nadat het forest opnieuw is opgebouwd, kan er weer worden teruggevallen op de originele DNS configuratie. Overbodige DNS records moeten worden opgeruimd, verwijder overbodige WINS records, verplaatst de FSMO rollen, voeg additionele Global Catalog servers toe. Omdat het forest is teruggezet naar een bepaald punt in het verleden, zijn de wijzigingen hierna verloren gegaan. Deze moeten weer worden opgevoerd. Als de reden van het uitvoeren van de 64 mei 2010 TechNet Magazine

2 Active Directory Forest Recovery is veroorzaakt door misbruik, moeten de wachtwoorden van alle leden in de Enterprise Admins en Domain Admins groepen opnieuw worden gezet. Read-Only Domain Controllers moeten opnieuw worden opgebouwd. De Active Directory Forest Recovery Procedure Deze procedure gaat uit van een leeg forest root (Domein1) en een nieuwe domain tree met daarin Domein2 (parent) en Domein3 (child). Uiteraard geldt in iedere andere situatie een aangepaste procedure. Voordat wordt begonnen aan de daadwerkelijke Active Directory Forest Recovery moeten als eerst de volgende stappen worden gedaan: Pre-Recovery stappen Identificeer de vertrouwde backup. Voor elk domein in het forest moet een Domain Controller worden geselecteerd die een betrouwbare backup van de Active Directory heeft van dat domein. De voorkeur gaat uit naar een backup van dezelfde datum. Het is belangrijk dat de Domain Controller die wordt teruggezet van de backup betrouwbare data bevat. Als de dag van de geïntroduceerde problemen bekend is wordt aanbevolen om een backup te selecteren die een paar dagen daarvoor is gemaakt. Een backup van een aantal dagen geleden terugzetten betekent verlies van data. Accounts Het administrator account en de DSRM wachtwoorden voor elk domein en Domain Controller in het forest zijn benodigd. Het Administrator account (Well-known SID 500) is het enige account dat zonder Global Catalog op een Domain Controller kan inloggen. Wanneer een Enterprise FSMO rol (zoals de Schema Master) moet worden overgenomen is een account met Enterprise rechten benodigd. Wanneer er geen Global Catalog beschikbaar is, krijgt het account evengoed een Access is denied melding. Het is niet direct noodzakelijk om deze FSMO rol beschikbaar te hebben vanwege het feit dat tijdens de Active Directory Forest Recovery er geen schema gerelateerde zaken worden uitgevoerd. Nadien kan deze FSMO rol alsnog worden toegekend. Domain Controllers uitzetten Alle Domain Controllers moeten worden uitgezet zodat, wanneer de teruggezette Domain Controllers van de backup weer worden aangezet en zijn verbonden met het netwerk, er geen corrupte data in het nieuwe forest terug kan repliceren. In het geval er Domain Controllers verspreid zijn over meerdere locaties, en er niet van uit kan worden gegaan dat deze uitstaan, worden in deze procedure andere maatregelen genomen om eventuele replicatie van corrupte data tegen te gaan. Onder alle omstandigheden dient de maximale inspanning geleverd te worden om Domain Controllers fysiek uit te zetten. Netwerkverbinding verbreken Van alle Domain Controllers in het forest moet de netwerkverbinding worden verbroken. Wanneer de eerste Domain Controller van de backup wordt teruggezet mag er geen netwerkverbinding zijn. Hiermee wordt voorkomen dat corrupte data kan worden teruggerepliceerd. Recovery stappen Voer de stappen uit wanneer de machine niet verbonden is met het netwerk. De machine moet volledig zijn geïsoleerd. Plaats in de actieve netwerkkaart een fysieke loopback-adapter of installeer een softwarematige. Dit wordt gedaan vanwege het feit dat de DNS rol niet kan worden geïnstalleerd zonder een actieve netwerkverbinding (KB975654). Wijk niet af van de beschreven stappen. Gebruik altijd het Administrator account. Zet de eerste Domain Controller in het forest root terug van backup Zet de backup terug. Backup van een Domain Controller terugzetten. Wanneer de server is opgestart ziet Active Directory automatisch dat de database van een backup is teruggezet. De integriteit van de database wordt gecontroleerd en daarnaast worden nieuwe indices gemaakt. Deze processen kosten tijd en hebben invloed op de opstarttijd van de Domain Controller. Ook na het beschikbaar hebben van de console is de server nog ongeveer 15 minuten bezig met nabewerkingen. Indien nodig, installeer de softwarematige loopback-adapter. Nadat de server is opgestart dient een loopback-adapter te worden geïnstalleerd. Installeren softwarematige loopbackadapter. Zet de SYSVOL authoritief terug. DFS-R: In het geval van een SYSVOL die m.b.v. DFS-R wordt gerepliceerd (Active Directory 2008 Domain Functional Level is vereist) moet deze met wbadmin authoritief worden teruggezet. Voer hiervoor de volgende stappen uit: Start de server in DSRM mode. Log in met het lokale DSRM Administrator account. Wanneer een Domain Controller in DSRM mode wordt gestart, en de Domain Controller is verbonden met het netwerk, zal authenticatie met elk domein account mogelijk zijn. De Domain Controller gedraagt zich als normale member server wanneer andere Domain Controllers van hetzelfde domein beschikbaar zijn. Wanneer de Domain Controller niet is verbonden met het netwerk kan dus alleen worden ingelogd met het lokale DSRM Administrator account. Open een command prompt ( Run as Voer in: wbadmin get versions TechNet Magazine mei

3 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Met version identifier wordt de backup geïdentificeerd. Voer in ( )wbadmin start systemstaterecovery version:<version identifier> -authsysvol FRS: Wanneer de SYSVOL wordt gerepliceerd met FRS, moet er een D4 worden geïnitieerd. Bij de eerste keer opstarten wordt er automatisch een D2 (niet-authoritieve restore) uitgevoerd. Het kan enige tijd duren voordat deze volledig is uitgevoerd. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd: Ga naar de SYSVOL locatie. Open de Domain folder. Verifieer dat de folders Policies en Scripts zijn verplaatst naar de folder NTFRS_ Preexisting Verplaats deze folder (move) direct onder de folder Domain. Start Regedit ( Run as Ga naar de registrykey: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters\Backup and Restore\Process at startup Wijzig de Burflags key met de waarde D4 (hex). Herstart de server. Het wbadmin commando detecteert wanneer de SYSVOL wordt gerepliceerd met FRS. Een authoritieve restore met wbadmin gaat dus ook. Hier zijn echter meer stappen voor nodig. Backup de IP configuratie. Voer in ( ): ipconfig /all > c:\ip.txt Installeer de DNS rol. In het geval dat de Domain Controller al de rol als DNS server heeft, moeten alle DNS zones worden opgeschoond. De Domain Controllers registeren automatisch weer de nieuwe DNS records. Wanneer de Domain Controller niet de rol als DNS heeft moet deze worden geïnstalleerd. Zie bijlage Procedures voor de procedure Installeren van de DNS rol. Bij de terug te zetten Domain Controllers van de overige domeinen zal deze DNS server worden gebruikt. Configureer de Domain Controller met de lokale DNS server. Wijzig de primaire DNS server in in de TCP/IP configuratie. Voer eventuele DNS records op. Wanneer Domain Controllers hun DNS records niet dynamisch mogen registeren moeten deze handmatig worden opgevoerd. Dit kan met een registrykey zijn uitgezet. Mocht de Domain Controller wel zelf zijn DNS records registeren moeten de volgende commando s worden uitgevoerd: Voer in: net stop netlogon & net start netlogon Neem eventuele FSMO rollen over. Met behulp van netdom query FSMO op een command prompt wordt er een overzicht gegeven van de FSMO rollen en hun Domain Controller. Voer in ( ): ntdsutil roles connections connect to server <Server FQDN> Voer in ( ) quit seize <Operations Master> (zie onderstaand overzicht voor de rol en de benodigde rechten). Bij afwezigheid van een Global Catalog is het niet mogelijk de FSMO rol Schema Master over te nemen. Het overnemen zal een Access is denied melding geven. Verwijder de Global Catalog. Tools -> Active Directory Sites and Services. Open Sites. Open Servers. Open de betreffende Domain Controller. Klik rechts op NTDS Settings en selecteer Properties. Haal het vinkje weg bij Global Catalog. Negeer de berichten over het niet langer meer aanwezig zijn van Global Catalogs in het forest. Een event ID 1160 wordt gegeneerd dat de Global Catalog partitities niet meer aanwezig zijn. Pas de tijdconfiguratie aan. Omdat de Domain Controller niet meer aan het netwerk hangt, moet de tijd configuratie worden geconfigureerd als Domain based. Voer in ( ) de volgende commando s: net stop w32time w32tm /unregister w32tm /register net start w32time Verhoog de RID pool met Nadat de backup is gemaakt, zijn er hoogstwaarschijnlijk nieuwe objecten in Active Directory aangemaakt. Door het terugzetten van de backup bestaan deze objecten niet meer, maar hebben mogelijk nog wel rechten gekregen. Als de RID pool niet wordt verhoogd, kunnen nieuw gemaakte objecten onterecht rechten verkrijgen doordat deze hetzelfde ID krijgen. Door de RID pool met te verhogen is de kans hierop zeer klein. Verhogen RID pool met Ruim de metadata op van de overige Domain Controllers in het forest root domein. De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd. Het opruimen van de metadata voorkomt dubbele NTDS-settings objecten als nieuwe Domain Controllers worden 66 mei 2010 TechNet Magazine

4 geïnstalleerd. Daarnaast is de Knowledge Consistency Checker minder tijd bezig met replicatielinks aanleggen met Domain Controllers die er niet meer zijn. Mocht een andere Domain Controller de rol van RID master hebben zal de Domain Controller deze rol niet op zich nemen totdat de metadata van die Domain Controller is opgeruimd. Er wordt dan een event ID gegenereerd. Bij het succesvol uitvoeren van de rol wordt een event ID gegenereerd. Voer in ( ) ntdsutil metadata cleanup connections connect to server <Server FQDN> Voer in ( ) quit select operation target list domains De lijst van domeinen wordt weergegeven. select domain <Nummer> <Nummer> is het nummer van het domein (weergegeven in het overzicht) waarin zich de Domain Controller bevindt. Voer in ( ) list sites De lijst van alle sites wordt weergegeven. select site <Nummer> <Nummer> is het nummer van de site waarin zich de Domain Controller bevindt. Voer in ( ) list servers for domain in site De lijst van de Domain Controller in de site wordt weergegeven. select server <Nummer> <Nummer> is het nummer van het domein waarin zich de Domain Controller bevindt. quit remove selected server Bevestig met Yes om de metadata van de Domain Controller te wissen. Verwijder het server object van de overige Domain Controllers in het forest root domein. De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd. Dit object is niet meer nodig omdat bij de installatie van een nieuwe Domain Controller deze automatisch wordt aangemaakt. Start Adsiedit.msc ( Run as Klik rechts op ADSI edit en selecteer Connect to... Context de optie Configuration. Open Configuration. Open cn=configuration,dc=<domain>. Open cn=sites. Open cn=servers. Verwijder het server object. Indien nodig, verwijder het computer object van de overige Domain Controllers in het forest root domein. Belangrijk: De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd! Dit object is niet meer nodig omdat bij de installatie van een nieuwe Domain Controller deze automatisch wordt aangemaakt. Het kan zijn dat het computer object al is verwijderd. Start Adsiedit.msc ( Run as Klik rechts op ADSI edit en selecteer Connect to... Context de optie Default naming context. Open Default naming context. Open DC=<DOMAIN>. Open OU=Domain Controllers. Verwijder het computer object. Reset het wachtwoord van het computer account van de Domain Controller twee keer. De volgende drie stappen zorgen ervoor dat de Domain Controller niet gaat repliceren met de andere Domain Controllers in het domein. Zo wordt voorkomen dat corrupte data wordt terug gerepliceerd. Wanneer nieuwe Domain Controllers worden toegevoegd aan het domein krijgen deze automatisch het nieuwe wachtwoord. Voer in: netdom resetpwd /server:<server FQDN> /userd:administrator /passwordd:* Reset het krbtgt account wachtwoord twee keer. Tools -> Active Directory Users and Computers. Open het betreffende domein. Open de container Users. Klik met rechts op het krbtgt account. Selecteer Reset Password... en vul een willekeurig wachtwoord in. Zet het vinkje uit bij User must change Password at next logon. Reset het trust wachtwoord voor alle trusts tussen dit domein en alle andere domeinen. Voer in: netdom trust <parent domain> /domain:<child domain> /resetoneside /PasswordT:<password> / usero:administrator /passwordo:* PasswordT moet hetzelfde wachtwoord krijgen aan beide kanten van de trust. Deze stappen moeten worden uitgevoerd met elk domein die onder het forest root domein is geplaatst. Het commando hoeft maar één keer worden uitgevoerd omdat het automatisch twee keer het wachtwoord wijzigt. TechNet Magazine mei

5 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Zet de eerste Domain Controller van de overige domeinen terug van backup Zet de backup terug. Backup van een Domain Controller terugzetten. Indien nodig, installeer de software matige loopback-adapter. Nadat de server is opgestart dient een loopback-adapter te worden geïnstalleerd. Installeren softwarematige loopbackadapter. Zet de SYSVOL authoritief terug. DFS-R: In het geval van een SYSVOL die m.b.v. DFS-R wordt gerepliceerd (Active Directory 2008 Domain Funtional Level is vereist) moet deze m.b.v. wbadmin authoritief worden teruggezet. Voer hiervoor de volgende stappen uit: Start de server in DSRM mode. Log in met het lokale DSRM Administrator account. Voer in ( ) wbadmin get versions Met version identifier wordt de backup geïdentificeerd. wbadmin start systemstaterecovery version:< version identifier> -authsysvol FRS: Wanneer de SYSVOL wordt gerepliceerd met FRS moet er een D4 worden geïnitieerd. Bij de eerste keer opstarten wordt er automatisch een D2 (niet-authoritieve restore) uitgevoerd. Het kan enige tijd duren voordat deze volledig is uitgevoerd. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd: Ga naar de SYSVOL lokatie. Open de Domain folder. Verifieer dat de folders Policies en Scripts zijn verplaatst naar de folder NTFRS_ Preexisting Verplaats deze folder (move) direct onder de folder Domain. Start Regedit ( Run as Ga naar de registrykey: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters\Backup and Restore\Process at startup Wijzig de Burflags key met de waarde D4 (hex). Herstart de server. Backup de IP configuratie. Voer in ( ) ipconfig /all > c:\ip.txt Neem eventuele FSMO rollen over. Met netdom query FSMO op een command prompt wordt er een overzicht gegeven van de FSMO rollen en hun Domain Controller. Voer in: ntdsutil Voer in: roles Voer in: connections Voer in: connect to server <Server FQDN> Voer in: quit Voer in: seize <Operations Master> (zie onderstaand overzicht voor de rol en de benodigde rechten). Verwijder de Global Catalog. Tools -> Active Directory Sites and Services. Open Sites. Open Servers. Open de betreffende Domain Controller. Klik rechts op NTDS Settings en selecteer Properties. Haal het vinkje weg bij Global Catalog. Negeer de berichten over het niet langer meer aanwezig zijn van Global Catalogs in het forest. Een event ID 1160 wordt gegeneerd dat de Global Catalog partitities niet meer aanwezig zijn. Verifieer de W32Time service. Verifieer of de service w32time is gestart. Wanneer de service niet is gestart, doe dit dan alsnog. Configuur de server met de nieuwe DNS server. Wijzig de primaire DNS server in de TCP/ IP configuratie met het IP-adres van de Domain Controller in het forest root. Verhoog de RID pool met Verhogen RID pool met Ruim de metadata op van de overige Domain Controllers in het domein. De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd. Voer in ( ) ntdsutil metadata cleanup connections connect to server <Server FQDN> Voer in ( ) quit select operation target list domains De lijst van domeinen wordt weergegeven. select domain <Nummer> <Nummer> is het nummer van het domein (weergegeven in het overzicht) waarin zich de Domain Controller bevindt. Voer in ( ) list sites De lijst van alle sites wordt weergegeven. select site <Nummer> <Nummer> is het nummer van de site (weergegeven in het overzicht) waarin zich de Domain Controller bevindt. Voer in ( ) list servers for domain in site De lijst van de Domain Controller in de site wordt weergegeven. 68 mei 2010 TechNet Magazine

6 select server <Nummer> quit remove selected server Bevestig met Yes om de metadata van de Domain Controller te wissen. Verwijder het serverobject van de overige Domain Controllers in het domein. De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd. Start Adsiedit.msc ( Run as Klik rechts op ADSI edit en selecteer Connect to... Context de optie Configuration. Open Configuration. Open cn=configuration,dc=<domain>. Open cn=sites. Open cn=servers. Verwijder het server object. Indien nodig, verwijder het computerobject van de overige Domain Controllers in het domein. De eigen Domain Controller mag niet worden verwijderd. Start Adsiedit.msc ( Run as Klik rechts op ADSI edit en selecteer Connect to... Context de optie Default naming context. Open Default naming context. Open DC=<DOMAIN>. Open OU=Domain Controllers. Verwijder het computerobject. Reset het wachtwoord van het computeraccount van de Domain Controller twee keer. De volgende drie stappen zorgen ervoor dat de Domain Controller niet gaat repliceren met de andere Domain Controllers in het domein. Zo wordt voorkomen dat corrupte data wordt terug gerepliceerd. Wanneer nieuwe Domain Controllers worden toegevoegd aan het domein krijgen deze automatisch het nieuwe wachtwoord. Voer in ( ): netdom resetpwd /server:<server FQDN> / userd:administrator /passwordd:* Reset het krbtgt account wachtwoord twee keer. Tools -> Active Directory Users and Computers. Open het betreffende domein. Open de container Users. Klik met rechts op het krbtgt account. Selecteer Reset Password... en vul een willekeurig wachtwoord in. Zet het vinkje uit bij User must change Password at next logon. Reset het trust wachtwoord voor alle trusts tussen dit domein en alle ander domeinen. Voer in ( ) netdom trust <parent domain> /domain:<child domain> / resetoneside /PasswordT:<password> / usero:administrator /passwordo:* PasswordT moet hetzelfde wachtwoord krijgen aan beide kanten van de trust. Deze stappen moeten worden uitgevoerd met elk domein die zich hier onder bevindt en daarboven. In het geval dat er een domein boven staat, is het huidige domein de parent. Verbind alle teruggezette Domain Controllers van de backup met het netwerk. Op dit moment is er één Domain Controller in het forest root en één Domain Controller in elk van de domeinen onder het forest root. De Domain Controllers moeten nu aan het netwerk worden gekoppeld. Verifieer of de replicatie onderling correct verloopt De replicatie moet er nu voor zorgen dat de gewiste Domain Controllers in elk domein kenbaar wordt gemaakt bij de Domain Controllers van de andere domeinen. Het result is te zien in Active Directory Sites and Services. De Knowledge Consistency Checker (KCC) zal enige tijd nodig hebben om de correcte Connection objecten aan te maken. Deze draait standaard ieder kwartier. Eerst zullen de overbodige Connection objecten als verwijderde items worden gemarkeerd. Vervolgens wordt de nieuwe topology actief gemaakt. Om het proces te versnellen kan de KCC handmatig worden gestart. Voeg de eerste Global Catalog toe aan het forest root domein. Wij adviseren om van elke Domain Controller een Global Catalog te maken, maar één enkele Global Catalog is voldoende. In een van de volgende edities volgt het derde en laatste deel van deze oefening. Ri c h a r d Sc h i k s is in het dagelijks leven druk met discussiëren. In zijn vrije tijd kijkt hij veel films, verder houdt hij heel veel van zijn vrouw Bettina en is bereikbaar op rn.rabobank.nl. Mar c e l Ba k x is in het dagelijks leven ICT Specialist bij Rabobank Nederland. In zijn vrije tijd laadt hij zich op met de ATB in de bossen, en gaat hij visjes kijken onder water. Hij wordt blij als dingen pragmatisch en doelgericht geregeld kunnen worden. Marcel is bereikbaar op TechNet Magazine mei

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Oefening baart kunst

Oefening baart kunst Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery In het kort: Plan bedenken en klaarleggen Personeel in procedures trainen Beschikbaarheid materiaal toetsen Investeren in testomgeving Oefening baart

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Lagere energierekening dankzij powermanagement

Lagere energierekening dankzij powermanagement System Center In het kort: Uitgebalanceerd energiebeheer Geen extra investeringen Green IT met Configuration Manager 2007 R3 Besparing operationele kosten Verantwoord- en groen ondernemen Lagere energierekening

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Router configuratie. Vervolgens pak je een werkplek (het liefst win 98 + ie 6.1 ) Start de pc op en zorg dat Illusion wordt gedeactiveerd.

Router configuratie. Vervolgens pak je een werkplek (het liefst win 98 + ie 6.1 ) Start de pc op en zorg dat Illusion wordt gedeactiveerd. Router configuratie Sluit de kabels van de router aan op het netwerk. Zorg dat je een ADSL kabel in de router hebt zitten en een netwerk kabel van de router (poort 1 tot 4 ) naar je netwerk switch/hub

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : Administrative Tools (Systeembeheer) moet op het werkstation zijn geïnstalleerd Log in als Administrator (gebruiker met volledige beheersrechten) op de server of op één van de werkstations waar

Nadere informatie

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure VERA Softkey Teleworker Installatieprocedure Dit document beschrijft de te ondernemen stappen voor de installatie en ingebruikname van de VERA Softkey Teleworker. Dimitri Debock 23-10-2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+...

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+... pagina 1 van 6 Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+ (Windows) Introductie Sick Beard is een stukje software wat heel wat werk uit handen kan nemen. Het weet welke

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Plato3

Gebruikershandleiding Plato3 Gebruikershandleiding Plato3 Versie: 8-12-2011 Pagina 1 van 10 Inloggen op Plato3 Ga in internet explorer naar: https://plato3.minez.nl Type bij Gebruikersnaam de gebruikersnaam van je EZ account Type

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Linux Server Back-up Online

Linux Server Back-up Online Linux Server Back-up Online Installatie handleiding voor Back-up Online Linux Server Back-up Online - Linux Versie 1.0, d.d. 04-11-2011 1 Belangrijke informatie alvorens te beginnen met de installatie

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 in Windows 7 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht TCP/IP en Dhcp. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp DualNic. Opdracht werkend getest in VNIA. DOCENTENEXEMPLAAR Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de CloudPortal Versie: 10 april 2015 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 11 Inleiding SSL VPN is een technologie die

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie