Cursussen voor gebruik en onderhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen voor gebruik en onderhoud"

Transcriptie

1 Cursussen voor gebruik en onderhoud V E R B E T E R R E N D E M E N T T N C - B E S T U R I N G E N Productiemachines worden geavanceerder en de TNC-besturingen steeds gebruikersvriendelijker. De mogelijkheden nemen nog steeds toe. HEIDENHAIN levert besturingssystemen voor boor-, frees- en draaimachines die u in staat stellen concurrerend te werken. Een geavanceerd systeem is echter niet voldoende. Voor het optimaal benutten van de productiecapaciteit van deze machines in uw productielijn is een juiste bediening en programmering essentieel. Onze praktijkgerichte Nederlandstalige cursussen maken het mogelijk om nog efficiënter en met meer diepgang gebruik te maken van de vele mogelijkheden, waarmee u de kosten van de cursus al snel terugverdient. E F F E C T I E F P R O G R A M M E R E N V O O R O P T I M A A L G E B R U I K De investering in een productie-unit met de HEIDENHAIN-besturing kan nog rendabeler worden als u de productie snel en flexibel kunt aanpassen aan de lopende opdrachten. Dat is mogelijk als de HEIDENHAIN-besturing snel kan worden bediend en geprogrammeerd. Tijdens onze cursus leert de cursist werkstukken volgens tekening zelfstandig te programmeren. Het bewerken van onder andere rechten en cirkels, gereedschapscorrecties, bewerkingscycli, onderprogrammatechniek en data-overdracht zijn na het volgen van de training geen probleem meer. Ook als u bestaande machines modificeert door plaatsing van een nieuwe besturing, kunt u door onze cursus de mogelijkheden volledig benutten. Het trainen van de machinebediener zien wij, net als onze service, als belangrijk onderdeel van ons productenpakket. Het draagt bij aan een optimaal gebruik van uw investering. GEBRUIKERSCURSUSSEN BASIS TNC-PROGRAMMEREN BASIS smart.nc PROGRAMMEREN TNC-PROGRAMMEREN VOOR GEVORDERDEN PROGRAMMEREN MANUALplus T R A I N I N G V O O R S E R V I C E & O N D E R H O U D Naast de cursussen voor de gebruikers, kunnen ook de servicemedewerkers van een technische dienst of service-verlenend bedrijf geschoold worden in het onderhoud van HEIDENHAIN-systemen. Of het nu gaat om de CNC besturingen, datacommunicatie of de meetsystemen, een effectieve scholing kan op maat worden samengesteld. Afhankelijk van de benodigde kennis van de servicetechnici wordt zo n cursus uit de verschillende modules opgebouwd. SERVICE-SCHOLING LINIALEN EN IMPULSGEVERS CNC BESTURINGEN MAATCURSUSSEN SERVICE & ONDERHOUD Subsidie mogelijk, kijk op

2 Optimale programmering verhoogt de productiviteit en flexibiliteit Kennis van de besturingssystemen is een vereiste voor de vervaardiging van een goed eindproduct. Daarnaast is het van belang dat de productie snel en flexibel op de opdrachten afgestemd kan worden. Veel ogenschijnlijk ingewikkelde bewerkingen zijn met onze besturingen eenvoudig door de machinebediener zelf te programmeren. Zo kan de productiviteit toenemen en worden de bedieningstaken interessanter. HEIDENHAIN biedt u een professioneel verzorgd TNC-cursusprogramma in zijn scholingslokalen scholingslokaal te Ede. De cursussen worden gegeven met behulp van een HEIDENHAIN itnc 530 besturing. Als u kiest voor de cursus BASIS TNC PROGRAMMEREN wordt u getraind om de TNC te programmeren met behulp van Klaartekst- Dialoog van HEIDENHAIN. Dit is een gebruikersvriendelijke methode waarbij de deelnemer, met behulp van vragen en aanwijzingen op het scherm, in begrijpelijke taal wordt begeleid. Bij de cursus BASIS smart.nc PROGRAMMEREN kunt u zich bekwamen in de nieuwste en zeer effectieve programmeermethode smart.nc. Overzichtelijke scherminvoer, duidelijke grafische ondersteuning en uitvoerige helpteksten vormen, samen met extra s zoals als de eenvoudig te bedienen patroongenerator, een gemakkelijke, werkplaats georiënteerde gebruikersinterface. Een besturingssysteem wordt tijdens de trainingen door maximaal twee cursisten gedeeld, zodat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om praktische ervaring op te doen. Tijdens onze programmeercursussen leert de deelnemer werkstukken volgens tekening zelfstandig te programmeren. Het bewerken van onder andere rechten en cirkels, gereedschapscorrecties, bewerkingscycli, onderprogrammatechniek en data-overdracht zijn na het volgen van een training geen probleem meer. Naast TNC-programmeercursussen zijn er ook trainingen mogelijk voor het programmeren met Q-parameters en het gebruik van 3D-tastsystemen. Deze trainingen worden ten dele verzorgd bij ons moederbedrijf in Traunreut in Duitsland. Voor gedetailleerde informatie over onze en de cursussen die ons moederbedrijf verzorgt, kunt u kijken op onze website: Hierop vindt u de planning van de cursussen en informatie over het aantal beschikbare plaatsen. Voor informatie kunt u ook bellen: (0318) en vragen naar Anna Weerd. BASIS TNC-PROGRAMMEREN TNC 407/410/415/425/426/430/iTNC 530/320/620 Tijdens de basiscursus leert men de werkstukken volgens tekening zelfstandig te programmeren. Na het volgen van deze cursus zal de cursist gestructureerde programma s kunnen schrijven. Indien men gebruik maakt van een HEIDENHAIN-besturing, type TNC 151/155, 246 of 355/360, kan ook aan deze cursus deelgenomen worden. Wel wordt tijdens de cursus veelal gebruik gemaakt van mogelijkheden en cycli die deze besturingen niet hebben. Cursusinhoud: verklaring van de basisfuncties van een besturing verklaring van de functies op het toetsenbord uitleg over coördinatenstelsels (carthesiaans/polair) werken met de data-overdracht-functies van de TNC werken met absolute en incrementele maten programmeren van rechten en cirkels, gatencirkels programmeren met behulp van labels (onderprogramma s) en herhalingen gereedschapradiuscorrecties Gewenste kennisniveau: Geen TNC-kennis noodzakelijk, kennis van het frezen is wel aan te bevelen. Voor een aantal praktische toepassingen verwijzen wij naar de hiernaast beschreven cursus PRAKTISCHE TOEPASSINGEN, die simultaan met de cursus BA- SIS TNC-PROGRAMMEREN wordt gegeven. Aantal deelnemers: Cursusduur: Minimaal 6, maximaal 12 per groep. Vijf dagen, verdeeld over twee weken. 1225,- per deelnemer, exclusief BTW.

3 In onze moderne scholingsruimte worden toekomstige TNC-specialisten praktijkgericht opgeleid. De opgedane programmeerkennis kan, vaak samen met een andere deelnemer, op een van de zes TNC-besturingen in praktijk gebracht worden. smart.nc; de modernste gebruikersinterface van HEIDENHAIN voor optimaal gebruik itnc 530 Onze meest effectieve programmeermethode met de werkplaats georiënteerde gebruikersinterface is smart.nc. Overzichtelijke scherminvoer, duidelijke grafische ondersteuning en uitvoerige helpteksten vormen, samen met extra s zoals als de eenvoudig te bedienen patroongenerator, een gebruiksvriendelijke programmeermethode. Met de overzichtelijke invulschermen maakt de gebruiker in een oogwenk het programma voor de gewenste NC-bewerking. Uiteraard wordt deze daarbij, tijdens het ingeven, door beelden op het scherm ondersteund. Deze programmeermethode biedt de mogelijkheid om al snel alle mogelijkheden van een itnc 530 goed te benutten en het maximale rendement uit de investering te halen. BASISCURSUS TNC-PROGRAMMEREN smart.nc itnc 530 Tijdens de basiscursus leert men de werkstukken volgens tekening zelfstandig te programmeren. Na het volgen van deze cursus zal de cursist gestructureerde programma s kunnen schrijven. Cursusinhoud: Verklaring van de basisfuncties van de besturing en het toetsenbord Uitleg over coördinatenstelsels (carthesiaans/polair) Werken met de data-overdrachtfuncties van de TNC Werken met absolute en incrementele maten Programmeren van rechten en cirkels, gatencirkels Basis FK-programmeren Programmeren met behulp van labels (onderprogramma's) en herhalingen Gereedschapsradiuscorrecties Alleen geschikt voor gebruikers van de HEIDENHAIN-besturing type itnc 530. Gewenste kennisniveau: Geen TNC-kennis noodzakelijk, kennis van het frezen is wel aan te bevelen. Aantal deelnemers: Cursusduur: minimaal 6, maximaal 12 per groep Vijf dagen, verdeeld over twee weken. 1225,- per deelnemer, exclusief BTW

4 TNC-PROGRAMMEREN VOOR GEVORDERDEN TNC 407/410/415/425/426/430/iTNC 530/320/620 Deze cursus voor gevorderden zorgt voor de kennisverbreding die nodig is voor het vervaardigen van gestructureerde programma s, alsmede voor het bewerken van werkstukken met een verhoogde moeilijkheidsgraad. Indien men gebruik maakt van een HEIDENHAIN-besturing, type TNC 151/155, 246 of 355/360, kan ook aan deze cursus deelgenomen worden. Wel wordt tijdens de cursus veelal gebruik gemaakt van mogelijkheden en cycli die deze besturingen niet hebben. C U R S U S M O D U L E S : Conventioneel programmeren bewerken van boorpatronen met verschillende gereedschappen frezen in meerdere sneden frezen met toepassing van gecombineerde coördinatenomrekening (b.v. nulpuntverschuiving, spiegelen) toepassen van contourcycli (SL cycli) Parameters programmeren wegwijs maken in Q-parameter-programmeren/basisfuncties boren, 2D-curves/eenvoudige 3D-lichamen Vrije Contour programmeren programmeren van niet-nc-bemate tekeningen door de vrije-contourprogrammering (FK). Gewenste kennisniveau: Basiscursus TNC-programmeren of ruime ervaring met TNC-besturingen. Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12. Cursusduur: 5 dagen, verdeeld over twee weken. 1225,- per deelnemer, exclusief BTW. PROGRAMMEREN MANUALplus De MANUALplus draaibesturing is gebaseerd op het eenvoudige teach-in bedieningsconcept. Dankzij de gebruikersvriendelijke bediening kan men met een cursus van slechts een dag het rendement en gebruik van de machine aanzienlijk verbeteren. Aan het einde van de opleidingsdag kan de cursist een relatief complex werkstuk zelfstandig programmeren en draaien. Indien ook kennis van de C-as of DIN programmering gewenst is, bevelen wij een tweede cursusdag aan. Deze cursus wordt in principe op locatie en aan de eigen machine gegeven. Daarnaast is de cursus MANUALplus ook in onze vestiging te Ede te volgen. Tijdens de training wordt gratis simulatie-software voor de MANUALplus overhandigd, die de gebruiker de mogelijkheid geeft zelf op een PC te oefenen. C U R S U S I N H O U D : Dag 1 - bediening en basisfuncties - ingeven van programma s op beginnerniveau - simulatiemogelijkheden - invoeren cycli en uitvoering hiervan - gereedschapscorrecties / gereedschapstabel - opbouw van programma s - inleiding in de Interactieve Contour Programmering (ICP) - praktijk Dag 2 (optioneel) - DIN programmering/ smart.turn - G-functies - C-as programmering - X- en Y-as coördinatensysteem - kopvlakbewerkingen - mantelbewerkingen Gewenste kennisniveau: Kennis van het draaien is noodzakelijk, geen CNC-kennis vereist. Aantal deelnemers Cursusduur Maximaal 2 per machine. 1 dag (eventueel 2 dagen). 1225,- per dag, exclusief BTW en de reiskosten van de docent.

5 Service-scholingen Linialen en impulsgevers Besturingen Maatcursussen Service & Onderhoud Voor servicemedewerkers van een technische dienst of service-verlenend bedrijf bieden wij cursussen voor het onderhoud van HEIDEN- HAIN-systemen. Voor CNC besturingen, datacommunicatie en de meetsystemen wordt de scholing, afhankelijk van de benodigde kennis, modulair samengesteld. Deze puur technische scholingen worden steeds vaker door de verschillende klantgroepen van HEIDENHAIN NEDERLAND bezocht. LINIALEN EN IMPULSGEVERS PWM-9 + MEETSYSTEMEN aftastprincipes (her)kennen van uitgangssignalen storing zoeken in incrementele en absolute linialen van de types LS en LC storing zoeken in impulsgevers van de types ROD en ERN mee te nemen door cursist, indien mogelijk: PWM8 servicekoffer en oscilloscoop BESTURINGEN COMMUNICATIE RS232-aansluiting Ethernet maken van een back-up van de besturing gebruik TNCremo-communicatiesoftware TNC BESTURING wisselen harde schijf software update uitvoeren E-proms wisselen TASTSYSTEEM, OPBOUW hoe op te bouwen hoe uit te richten besturing instellen, machineparameters

6 TASTSYSTEMEN & HET GEBRUIK verschillende types, bijvoorbeeld TS220, TS230, TS640, TS440, TS642 gebruik van de verschillende standaard TNC-cycli OMVORMERS & MOTOREN uitwisselen storing zoeken en verhelpen in HEIDENHAIN-motoren en -regelaars MACHINE OPTIMALISEREN Scope-functie in de TNC lineaire / niet lineaire fout compensatie compensatie omkeerfout MACHINEVERMETING Cursusduur 2 dagen KGM, 2-D-kruisrooster-testsysteem VM 101, 1-D lengtemeetsysteem MANUALPLUS BESTURING, hardwarestructuur en machineparameters, verzorgen software updates (speciale maatcursussen voor Philips- en Grundig-besturingen) Mee te nemen door cursisten: laptop computer BASISBEGRIPPEN PLC-COMPILER Cursusduur 2 dagen installeren en uitleg van de PLC-compiler het zoeken in het basis PLC-programma overzicht en uitleg van de definitie mappen overzicht van de source mappen kleine aanpassingen in OEM-sourcemap M-functie toevoegen Let op: Het omvangrijke basis-plc programma, beschikbaar in de TNC, is niet in deze cursus opgenomen. FOUTDETECTIE IN DE PLC-PARTITIE Cursusduur 2 dagen zoeken van fouten in de PLC-partitie uitleg van, en het zoeken in de PLC-partitie overzicht en uitleg van input, output, trace enz oefening in het zoeken uitleg van de OEM-mappen het uitzoeken van foutmeldingen installeren en uitleg TNCREMO installeren en uitleg van de TNC-guide-OEM Cursusdata: Planning in overleg Aantal deelnemers: Maximaal 4 personen Bijzonderheden De deelnemers wordt verzocht, als aangegeven, een laptop of servicekoffer mee te nemen. 1225,= per dag of 615,= per dagdeel, per groep. Prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief cursusmateriaal en eventueel handboeken, sommige op Cd-rom. Bij de dagcursussen wordt gezorgd voor een lunch. Informatie: Voor aanvullende informatie of afspraken neemt u contact op met HEIDENHAIN NEDERLAND, de R. van Zanten, tel: Let op: Het omvangrijke basis-plc programma, beschikbaar in de TNC, is niet in deze cursus opgenomen. MAATCURSUS SERVICE EN ONDERHOUD Uiteraard kan uit bovenstaande aanbod ook een op de aanwezige machines afgestemde cursus modulair in overleg worden samengesteld.

7 Algemeen ERNAUSEWEG De genoemde prijzen (excl. BTW ) zijn inclusief het cursusmateriaal, de lunch en een drankje in de pauzes. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.de locatie ligt dicht bij de afslag nummer 24 van de A12 en afslag nummer 1 van de A30. Met openbaar vervoer zijn wij vanaf het NS-station Ede-Wageningen makkelijk bereikbaar met de bus, lijn 85. De cursus MANUALplus wordt in principe op locatie aan de eigen machine gegeven. Daarnaast is deze cursus ook in Ede te volgen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus in ons bezit zijn: hiervoor ontvangt u tijdig een factuur. Het kosteloos afzeggen van een cursus kan tot minimaal twee weken voor aanvang van de cursus. Zeggen deelnemers in deze twee weken af of verschijnen ze niet tijdens de cursus, dan wordt het betaalde bedrag niet gecrediteerd. SCHUTTERWEG MAANDERBUURTWEG NDERBROEKWEG Knooppunt Maanderbroeck WOLFSDIJK Afslag 1 Industrieterrein Ede A 30 MAXWELLSTRAAT NEWTONSTRAAT GALI LEI LAAN DA VINCILAAN MAANDERBROEKWEG KEPLERLAAN A 12 A 12 MAANDERBUURTWEG STATENPAD LAAN DER VERENIGDE NATIES KEESOMSTRAAT DR. W. DREESLAAN Wij behouden ons het recht voor, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen, afspraken op korte termijn af te zeggen of te verschuiven. Overnachting in een hotel in de directe omgeving maakt het verblijf in Ede wellicht nog plezieriger. Informatie daarover is op aanvraag beschikbaar. Inschrijfformulier ZUIDERKADE BENNEKOMSEKADE BEN De cursusdata en informatie over het aantal beschikbare plaatsen vindt u op onze website (www.heidenhain.nl) Aanmelden via deze site is ook mogelijk. Bedrijf: Adres: Postcode/plaats: Telefoonnummer: Faxnummer : Contactpersoon (mevr./dhr.): Ons opdrachtnummer: Datum: SLAGSTEEG SLA MAANDERDIJK RIJNST DIJKGR HAR STADSPOORT MAANDERDIJK Wilt u meer informatie of de cursuskalender ontvangen, of wilt u alvast een cursusplaats reserveren, bel dan (0318) DR. W. DREESLAA Afslag 24 Ede Hierbij wordt ingeschreven voor deelname aan de cursus: O BASIS TNC-PROGRAMMEREN O BASIS smart.nc PROOGRAMMEREN O TNC-PROGRAMMEREN VOOR GEVORDERDEN O PROGRAMMEREN MANUALplus (SERVICE SCHOLINGEN op aanvraag) Naam (mevr./dhr.): cursusperiode: Wij werken met een besturing uit de serie met NC-software- nummer Handtekening Firmastempel Dit formulier retour zenden aan: HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. T.a.v. de afdeling Training - Postbus 92, 6710 BM Ede Of verzenden per telefax: Copernicuslaan BM Ede tel fax website:

8 Routebeschrijving ERNAUSEWEG SCHUTTERWEG Afslag 1 Industrieterrein Ede A 30 MAANDERBUURTWEG KEESOMSTRAAT NDERBROEKWEG Knooppunt Maanderbroeck WOLFSDIJK MAXWELLSTRAAT NEWTONSTRAAT GALI LEI LAAN DA VINCILAAN KEPLERLAAN MAANDERBUURTWEG LAAN DER VERENIGDE NATIES DR. W. DREESLAAN MAANDERBROEKWEG A 12 A 12 STATENPAD STADSPOORT MAANDERDIJK MAANDERDIJK Afslag 24 Ede ZUIDERKADE SLAGSTEEG BENNEKOMSEKADE DR. W. DREESLAA DIJKGR RIJNST BEN HAR SLA ROUTE VANAF A12: - afslag 24, Ede Wageningen Bennekom - richting Ede - onder Poortgebouw doorrijden - bij 3e stoplicht, linksaf Galvanistraat - 4e straat links, Copernicuslaan - na 100 meter aan de linkerhand ROUTE VANAF A 30; - afslag 1, industrieterrein Ede - linksaf, richting Ede en industrieterrein Ede - bij 1e stoplichten rechtdoor via de Galvanistraat - 3e straat rechts, Copernicuslaan - na 100 meter aan de linkerhand Copernicuslaan BM Ede tel fax website:

INFO HEIDENHA FEBRUARI 2008 UITGAVE 35

INFO HEIDENHA FEBRUARI 2008 UITGAVE 35 FEBRUARI 2008 UITGAVE 35 HEIDENHA INFO INHOUD 1 Jaap Bazuin; Klanttevredenheid en TECHNI-SHOW 3 Programmeerwedstrijd voor de TECHNI-SHOW 4 NIEUW Contourbesturing TNC 620; NON-STOP-DIGITAAL 6 NIEUW Software

Nadere informatie

FEBRUARI 2012, UITGAVE

FEBRUARI 2012, UITGAVE 26 februari t/m 1 maart 2013 FEBRUARI 2012, UITGAVE 43 2 Jaap Bazuin: Optimisme en DEMOWEEK 2013 3 HIT, interactieve trainingssoftware 4 Handwiel HR 550 FS: draadloos gemak, voorzien van alle relevante

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Secretariële ondersteuning Notuleren, typevaardigheid - Notuleren met of zonder

Nadere informatie

Opleidingenbrochure. CADTEAM - Education. Authorised Value Added Reseller. Authorised Training Centre. Approved Instructors TEAM TOGETHER...

Opleidingenbrochure. CADTEAM - Education. Authorised Value Added Reseller. Authorised Training Centre. Approved Instructors TEAM TOGETHER... Authorised Value Added Reseller Authorised Training Centre Approved Instructors Opleidingenbrochure CADTEAM - Education Authorised Value Added Reseller Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 3 Wie zijn wij...

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. programma najaar 2013

Computercursussen en workshops. programma najaar 2013 Computercursussen en workshops programma najaar 2013 Inhoudsopgave Cursussen en workshops... 3 Computer en internet Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...4 Vervolgcursus Computer, internet

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012

Trainingsbrochure 2012 Trainingsbrochure 2012 Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Voordelen Ultimo trainingsprogramma 5 Praktische informatie 5 Extra mogelijkheden Klik op het gewenste onderwerp om direct meer te lezen. 2 4 Verschillen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PerfectView 8. Nieuw! * basisprogramma * ontwerpprogramma * financieelprogramma * internetprogramma. juni 2001 - nr 1

Nieuwsbrief. PerfectView 8. Nieuw! * basisprogramma * ontwerpprogramma * financieelprogramma * internetprogramma. juni 2001 - nr 1 Nieuwsbrief Nieuw! PerfectView 8 * basisprogramma * ontwerpprogramma * financieelprogramma * internetprogramma juni 2001 - nr 1 Software voor Voorwoord Wij zijn verheugd te melden dat u in de tweede helft

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014 Computercursussen en workshops programma najaar 2014 Inhoudsopgave Cursussen en workshops... 3 Computer en internet Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...4 Vervolgcursus Computer, internet

Nadere informatie

Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief

Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief Office Computerbasics Secretariële vaardigheden Administratieve taken Receptie taken IP Computer Limburg is een opleidingscentrum waar men zowel

Nadere informatie

Nieuwe Diep 33 4465 AB Goes Nederland Telefoon: 0113 218711 Fax: 0113 230395 robert@mijnarends.nl. CCTV over IP

Nieuwe Diep 33 4465 AB Goes Nederland Telefoon: 0113 218711 Fax: 0113 230395 robert@mijnarends.nl. CCTV over IP Nieuwe Diep 33 4465 AB Goes Nederland Telefoon: 0113 218711 Fax: 0113 230395 robert@mijnarends.nl Het complete netwerk komt volledig aan bod in onze tweedaagse cursus: CCTV over IP U bent er ook van overtuigd

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. programma voorjaar 2014

Computercursussen en workshops. programma voorjaar 2014 Computercursussen en workshops programma voorjaar 2014 Inhoudsopgave Cursussen en workshops... 3 Computer en internet Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...4 Vervolgcursus Computer, internet

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Office Plus

Dienstbeschrijving. Office Plus Dienstbeschrijving Office Plus Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Office Plus 4 2.1 Doelgroep 4 3 Opbouw van Office Plus 5 3.1 Toegang tot het netwerk: Cable Access 5 3.2 Internet varianten en opties 5 3.3

Nadere informatie