Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 1.30)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 1.30)"

Transcriptie

1 Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4 Gebruiksaanwijzing (firmware 1.30)

2 De Comma AW-4 is een intelligente telemetrieunit voorzien van interne stiltedetectie, streaming-audio module, audio-backup en communicatiemodule ontworpen voor gebruik in professionele uitzendketens. De AW-4 heeft standaard digitale (AES/EBU)- en analoge audio ingangen alsmede een netwerk aansluiting voor streaming audio (RTP & HTTP protocol). De detector bewaakt het programmasignaal en kan na uitval een back-up audio ingang activeren en als programmasignaal tijdelijk naar de uitgang schakelen, danwel overschakelen naar de MPEG audio stream. Uiteraard kan de internet audio stream ook als hoofdbron gekozen worden waarmee de AW-4 direct als MPEGdecoder kan worden ingezet bij de zender. De op de externe back-up ingang aangesloten bron (b.v. CD speler, DAT recorder, codec etc.) kan d.m.v. relaiskontakten geactiveerd worden. Op het moment dat het programmasignaal afwezig is, wordt de back-up audio ingang naar de uitgang geschakeld en kan de daarop aangesloten bron via een relaiskontakt worden gestart. Zodra het programmasignaal weer teruggekeerd is, kan met een tweede relais de audiobron uitgeschakeld dan wel de verbinding worden verbroken. Naast het omschakelen naar een externe audio ingang kan er ook voor gekozen worden om de interne MP-3 player (voorzien van flashcard!) te gebruiken als back-up. Uiteraard is ook een combinatie mogelijk waarbij als back-up zowel de externe bron als de interne player geactiveerd worden. Pas als er audio uit de back-up bron komt, zal er geschakeld worden. De AW-4 zal in de back-up stand blijven totdat er weer teruggeschakeld wordt. Indrukken (activeren) op het moment dat de AW-4 in alarm is, zal ervoor zorgen dat de Watchdog vast in de back-up stand komt te staan, ook als het programma signaal weer terugkeert. Op het front van de Watchdog bevinden zich 2 schakelaars, om de detector actief dan wel inactief te schakelen en om de Watchdog geforceerd in de back-up stand te zetten. Attacktijd, releasetijd, threshold en fadetime kunnen in het menu naar keuze worden ingesteld. De AW-4 beschikt over 4 relais met ieder een wisselcontact om externe bronnen te activeren c.q. te deactiveren. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar geconfigureerd worden. Deze relais kunnen gebruikt worden om bij uitval de externe backup te activeren of om b.v. een alarmcentrale te activeren. Twee relais zorgen ervoor dat bij uitval van de netspanning het programmasignaal passief doorgeschakeld wordt naar de uitgang. De relais contacten zijn aan de achterzijde uitgevoerd op een 15 polige D female connector. Het menu van de AW-4 is voorzien van een testmode waarmee de functionaliteit van de relais getest kan worden. Dankzij microprocessor sturing kunnen instellingen m.b.v. een display en een rotary schakelaar gemaakt worden. Alle gemaakte instellingen worden meteen opgeslagen zodat bij spanningsuitval de Watchdog altijd weer inschakelt met deze instellingen. Bij spanningsuitval schakelt de AW-4 de analoge main-ingang direct door naar de analoge uitgang. De AW-4 is voorzien van een compact flash kaart. Hierop staan alle belangrijke instellingen voor het correct functioneren. Als deze kaart verwijderd wordt of is bij het opstarten, dan zal op het display de volgende tekst verschijnen: De AW-4 staat nu ook een een sort sleep mode. Pas als de kaart er weer inzit, zal de AW-4 weer opstarten. De AW-4 is ontworpen met behulp van de nieuwste technieken en voldoet hierdoor ook aan de gestelde ROHS norm en tevens aan de gestelde eisen voor elektronische apparatuur die gelden binnen de EU.

3 In deze manual treft u de volgende onderwerpen: Veiligheid Veiligheidsinstructies USA class A computing device information Aansluiten & in gebruik nemen Aansluitingen Audio ingangen, uitgangen en levels General purpose inputs en outputs Remote aansluiting Relay contacts Netwerk aansluiting USB aansluiting Mains input Frontpaneel, bediening en display meldingen Detector enabled schakelaar Forced Backup schakelaar Meldingen in het display Menu structuur Algemeen Setting menu 1: Select main input Setting menu 2: Select backup Setting menu 3: Audio settings Setting menu 4: Detector settings Setting menu 5: System settings Setting menu 6: Password settings Setting menu 7: General purpose input settings Setting menu 8: View settings Setting menu 9: testmode Setting menu 10:exit Ingebouwde MP-3 speler Algemeen kaartinstellingen Afspelen volgens format Artist seperation Netwerk aansluiting Algemeen Settings Extern monitoren d.m.v. snmp protocollen AW-4 extern bewaken via GSM Comma GSM 12 remote module Firmware updates Technische gegevens Support & service Contactgegevens Garantie Feedback Updates

4 Veiligheid Teneinde de veiligheid van de gebruiker en diens omgeving te garanderen asmede de levensduur van het apparaat te maximaliseren dienen de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te worden genomen. Om de kans op een electrische schok of kortsluiting uit te sluiten mag het apparaat nooit blootgesteld worden aan regen of vocht. Zorg ervoor dat er in de omgeving van de ventilatieopeningen geen vloeistoffen aanwezig zijn die mogelijkerwijs door verdamping en luchtverplaatsing het apparaat kunnen bereiken. Ga niet in bad of onder de douche met het apparaat. Maak altijd het apparaat spanningsloos en verwijder het netsnoer alvorens het apparaat te servicen. De installatie, montage en service instructies zijn uitsluitend en alleen voor toepassing door gekwalificeerd personeel. Teneinde een electrische schok te vermijden mogen er geen andere handelingen verricht worden dan die in deze manual genoemd worden. Laat alle servicehandelingen over aan daarvoor opgeleid personeel. Uit veiligheids overwegingen en om aan de gestelde EMC richtlijnen te voldoen dient de AW - 4 met een eurosnoer voorzien van randaarde op een stopcontact wat eveneens voorzien is van een deugdelijke randaarde te worden aangesloten. Breng nooit veranderingen aan in deze veiligheidsvoorziening. Het niet aansluiten van de randaarde brengt niet alleen een potentiaal gevaar met zich mee, het sluit direct uit dat het interne audio filtering niet functioneert hetgeen zal leiden tot stoorsignalen in de audio. De AW-4 maakt gebruik van convectie koeling. Blokkeer nooit de ventilatie openingen aan de zijkant danwel de boven- en/of onderkant van het apparaat. Gebrek aan deugdelijke ventilatie kan leiden tot schade aan het apparaat danwel brandgevaar met zich meebrengen. Plaats de unit nooit op tapijt of een stoffen ondergrond of andere materialen die kunnen interfereren met de ventilatieopeningen. Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen die warmte genereren. Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat kan komen. USA class A computing device information to user warning: This equipment generates, uses, and can radiate ra- dio-frequency energy. If it is not installed and used as directed by this manual, it may cause interference to radio communication. This equipment complies with the limits for a Class A computing device, as specified by FCC Rules, Part 15, Subpart J, which are designed to provide reasonable protection against such interference when this type of equipment is op- erated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference. If it does, the user will be required to eliminate the interference at the user s expense. NOTE: Objectionable interference to TV or radio reception can occur if other devices are connected to this device without the use of shielded interconnect cables. FCC rules require the use of only shielded cables. Alle versies, compabiliteitsclaims, handelsmerken etc. van hard- en/of software welke niet door Comma geproduceerd wordt maar wel genoemd wordt in deze manual zijn uitsluitend en alleen informatief. Comma onthoudt zich van endorsement van ieder product en of dienst voor welke toepassing dan ook en acceepteert geen enkele claim of verantwoording voor gebruik, toepassing danwel functionaliteit.

5 Aansluitingen op de Comma AW-4: Op de AW 4 kunnen analoge en/of digitale (AES/EBU) audio bronnen worden aangesloten. De hoofdbron wordt op de Program in danwel op de AES/EBU in aangesloten en via het softwaremenu als main input geselecteerd (Zie ook hoofdstuk menu structuur ). Ongeacht welke ingang (analoog of digitaal danwel MPEG-stream) gekozen is kunnen alle uitgangen in alle gevallen gebruikt worden. In de situatie dat er gekozen is voor een analoge main ingang is op de digitale uitgang ook het signaal aanwezig met een sample rate van 48Khz. In het geval dat de digitale AES/EBU ingang gekozen is als main-input, is er op de analoge uitgang ook signaal aanwezig. Indien een digitale bron op de AES ingang aangesloten wordt zal de AW-4 zijn clock uit het AES signaal generen. De op de digitale ingang van de AW-4 aangeboden sample rate mag tussen de 32Khz en 192 Khz liggen. Een extra beveiliging is ingebouwd voor het geval de klok in het aangeboden AES/EBU signaal uitvalt. Er wordt dan direct (binnen 1 seconde) een interne klok gegenereerd van 48 Khz, zodat erop de digitale uitgang altijd signaal aanwezig is. Blijft de aangeboden klok aanwezig maar valt het audio weg, dan wordt het backup signaal voorzien van de aangeboden klok. Aansluitingen Program-IN LEFT/RIGHT: Analoog links en rechts elektronisch gebalanceerd BACKUP-IN LEFT/RIGHT: Externe backup analoog links en rechts elektronisch gebalanceerd AUDIO OUT LEFT/RIGHT: Analoog links en rechts electronisch gebalanceerd AES/EBU-IN: Digitale audio ingang voor het main signaal AES/EBU-OUT: Digitale audio uitgang RELAY CONTACTS: General purpose schakel in- en uitgangen REMOTE: Aansluiting voor een externe GSM bewakingsmodule LAN: Netwerk aansluiting voor inkomende MP-3 streams en in/uitgaande SNMP protocollen USB: Aansluiting voor service doeleinden AC (Mains) Power: AC Volt aansluiting t.b.v. voedingsspanning Audio ingangen, uitgangen en levels: De analoge audio ingangen van de AW-4 zijn electonisch gebalanceerd. Het 0 db niveau van het analoge signaal komt overeen met + 6 dbm = 1,55 V. De detector kan alleen dan goed functioneren als het aangeboden programma signaal het juiste niveau heeft. Teneinde storingen en/of vervelende bijwerkingen in het audiosignaal te voorkomen raden we ten sterkste het gebruik van ongebalanceerde audio af. Indien de toevoer of backup bron niet anders dan ongebalanceerd aangeboden kan worden adviseren we een ongebalanceerd-naar-gebalanceerde bufferversterker toe te passen danwel gebruik te maken van speciaal ontwikkelde transformatoren die het audiosignaal van ongebalanceerd naar gebalanceerd transformeren. Het maximaal verwerkbare analoge ingangssignaal (clipping) ligt op +18 dbu

6 Analoge line ingangspecificaties: Analoge line uitgangspecificaties Level: +6 dbm nom (+20 dbu clipping) Level: +6 dbm nom (+20 dbu clipping) Impedantie: >/= 10kOhm Impedantie: -< 50 Ohm AES/EBU line ingangspecificaties: AES3/EBU compliant Gebalanceerd 110 Ohm (XLR) AES/EBU line uitgangspecificaties: AES3/EBU compliant Gebalanceerd 110 Ohm (XLR) General Purpose inputs en outputs (Relay contacts) Ten behoeve van externe besturing en signalisering is de AW-4 voorzien van een aantal general purpose aansluitingen (sub D 15 pole) alsmede een remote aansluiting (sub D 9 pole). Remote aansluiting Pin 1 t/m 4 zijn de GPI inputs waarmee de AW - 4 remote geschakeld kan worden. De detector kan gedeactiveerd worden, dus niet werken als het stil wordt en er kan overgeschakeld worden naar de backup ingang. Om te schakelen dienen de betreffende contacten kortstondig ( puls >200 ms) aan massa ( pin 5 ) gelegd te worden. Bij het creeren van aansluitingen op de sub D connectoren moet er op gelet worden dat pinnen geen sluiting maken met elkaar! pin 1 = input 1 ; Toggle detector enable of extern pin 2 = input 2 ; Toggle forced backup of extern pin3 = input 3 ; None of extern pin4 = input 4 ; None of extern pin 5 = massa De overige pinnen ( 6 t/m 9 ) worden gebruikt indien de AW-4 is voorzien van de optionele gsm module. Relay contacts: Aansluitingen van de start/stop relais via de 15 polige female D konnektor (functionaleit wordt bepaald via het setup menu). pin 1 = rustcontact relais 1 pin 2 = maakcontact relais 1 pin 3 = rustcontact relais 2 pin 4 = maakcontact relais 2 pin 5 = rustcontact relais 3 pin 6 = maakcontact relais 3 pin 7 = rustcontact relais 4 pin 8 = maakcontact relais 4 pin 9 = commoncontact relais 1 pin 10 = N.C. pin 11 = commoncontact relais 2 pin 12 = + 15 volt ( 100mA ) pin 13 = commoncontact relais 3 pin 14 = massa pin 15 = commoncontact relais 4 Alle contacten zijn schakelcontacten, dat wil zeggen aan of uit. De maximale spanning op de relais contacten bedraagt 30 V dc of 50 V ac. De maximale stroomsterkte bedraagt 1 A. Indien er hogere spanningen danwel zwaardere stromen geschakeld dienen te worden moet gebruik worden gemaakt van externe solid state relays.

7 Netwerkaansluiting De AW-4 heeft naast de standaard digitale (AES/EBU)- en analoge audio ingangen ook een netwerk aansluiting voor streaming audio (RTP & HTTP protocol). Hiermee is het mogelijk om een audiostream als back-up of hoofdbron te selecteren. Daarnaast is de netwerk aansluiting in staat om SNMP protocollen (SNMP versie 2) te versturen (bijvoorbeeld naar de technicus van dienst danwel het telemetriecentrum) voor bewaking op afstand. Een MIB bestand maakt het mogelijk omde door de AW-4 gegenereerde commando s te importeren in een eigen monitor programma. USB aansluiting De USB aansluiting dient uitsluitend voor eventuele firmware updates. Voor het uitvoeren van een firmware update dient de AW-4 verbonden te worden met een PC via een USB kabel. Op de PC dient een update programma te worden geinstalleerd welke met de update samen geleverd wordt.. Deze software bestaat uit een driver voor de USB poort en een tool om de update uit te voeren. Verdere instructies worden vermeld op de update pagina op onze website. Frontpaneel, bediening en meldingen in het display. Op het frontpaneel zitten van links naar rechts: 2 schakelaars, het display, een rotary schakelaar en als laatste de compact flash kaart.. De schakelaar Detector enabled dient ervoor om de detector tussen aktief en inaktief te schakelen. Indien deze schakelaar verlicht is, dan is de AW - 4 aktief en zal dus ingrijpen als het stil wordt op de programma ingang. Bij uitschakelen van deze schakelaar is de AW - 4 inaktief en zal niet ingrijpen of schakelen bij uitval van de audiobron die als main input gekozen is. Ook de relais contacten die zodanig geconfigureerd zijn dat er bij uitval van het audiosignaal een contact closure gemaakt wordt functioneren in deze stand niet. ER zal wel een melding in het SNMP protocol verschijnen. Bij het inschakelen of na spanningsuitval zal de audiodetectie van de AW-4 altijd in de stand enabled opkomen (indicatie in schakelaar licht op). De tweede schakelaar Forced backup.dient ervoor om de AW - 4 geforceerd in de backup stand te zetten. Deze is altijd uit bij het inschakelen van de AW - 4. Activeren van de schakelaar zorgt ervoor dat deze gaat branden en dat de AW - 4 overschakelt naar de backup stand. Als de externe backup of de http stream gekozen is, dan zal er eerst verbinding gemaakt worden met deze bron. In het geval van de externe backup zal er eerst middels de relais contacten de backup bron geactiveerd worden. Op dat moment verschijnt in het display de tekst: Pas als er audio uit de backup bron komt, zal er geschakeld worden. Komt er geen audio, dan zal de schakelaar na 30 seconden weer uitgaan en is de gekozen status wijziging beeindigd. Is er wel audio aanwezig, dan zal de AW - 4 in de backup stand blijven totdat er weer teruggeschakeld wordt. Indrukken (activeren) op het moment dat de AW - 4 in alarm is, zal ervoor zorgen dat de AW - 4 vast in de backup stand komt te staan, ook als het programma signaal weer terugkeert.

8 Als de AW - 4 in alarm is, wordt dit zichtbaar gemaakt doordat de lampjes in de beide schakelaars in een ritme van 1 seconde gaan knipperen. Het weer uit alarm halen kan op 2 manieren: zorgen dat het programma signaal weer terug is of door de schakelaar detector enabled in te drukken. In het laatste geval zal er wel teruggeschakeld worden, maar het blijft uiteraard stil omdat er geen programma signaal is. In de basissituatie is op het display is aan de linkerkant de status zichtbaar en rechts daarvan is een meter. Op de status is af te lezen welke bron naar de uitgang geschakeld staat. Voorbeeld: Is de digitale ingang gekozen dan staat er: Bij keuze van de analoge programma ingang: De meterschaal in het menu past zich aan aan de gekozen ingang. Bij een analoge main-input zal de meterschaal een verdeling hebben van -20 db tot +6 db, bij het selecterne van de digitale ingang als main-input wordt de meterschaal aangepast naar een schaalverdeling van -28 db tot nul db. De meter is een stereo peak meter. De bovenste balk is voor het linker kanaal en de onderste geeft het rechter kanaal weer. Is de backup geactiveerd alsmede de MP-3 dan geeft het display de volgende informatie : Ook wordt hier zichtbaar of er een stilte is of een crossfade. Bij stilte is er in het display te lezen: Een andere melding welke het display kan weergeven is als er gekozen is voor externe backup. Als het programma signaal uitvalt en de externe backup ingang is geactiveerd, dan verschijnt de tekst Valt op deze externe bron nu ook het audio weg, dan zal na het verstrijken van de ingestelde attack tijd de interne MP3 speler geactiveerd worden. Nu verschijnt op het display de tekst

9 maar de text intern zal knipperen in het ritme van 1 seconde als teken dat dit de tweede optie van backup is, en de externe backup ook uitgevallen is. Als de AW - 4 in alarm is en je drukt op de forced backup schakelaar, dan zal de AW - 4 vast op de backup stand komen te staan en zal hierop blijven staan ook als het programma signaal weer terugkeert. Op het display wijzigt de tekst in of Het weer uit deze status halen kan alleen door weer op de forced backup schakelaar te drukken. Als er gekozen is voor de AES/EBU ingang als main input dan zal er bij het wegvallen van het digitale clock-signaal de tekst sync gaan knipperen op het midden van het display.

10 Menu Structuur Het aanpassen van de AW-4 aan persoonlijke situaties geschiedt via het menu (af te lezen in het display) en de rotary selector op het front. De menustructuur voor het controleren van settings en/of het wijzigen ervan is onderverdeeld in 9 submenu s: Settings menu 1: Select Main input Settings menu 2: Select Backup Settings menu 3: Audio settings Settings menu 4: Detector settings Settings menu 5: System settings Settings menu 6: Password Settings menu 7: GPI settings Settings menu 8: View settings Settings menu 9: Test mode Settings menu 10: Exit settings menu Instellen van de functies Alle instellingen kunnen d.m.v. de rotary schakelaar gemaakt worden. Men kan hiermee door het menu heen bladeren door links- of rechtsom te draaien. Het bevestigen van een keuze gebeurt door het indrukken van deze schakelaar. Alle gemaakte instellingen worden meteen opgeslagen zodat bij spannings uitval de AW - 4 altijd weer inschakelt met deze instellingen. Als er geen rotary-activiteiten plaats vinden zal de verlichting van het display na ongeveer 2 minuten uitgaan om de levensduur van het display te verlengen. Op het moment dat de backlight van het display niet brandt, kan door één keer op de rotary switch te drukken de verlichting geactiveerd worden. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat we in het settings menu komen. Hierin kunnen alle instellingen gemaakt worden. Belangrijk! Indien de AW - 4 in het settings-menu staat reageert deze niet op programma uitval. De AW - 4 springt automatisch naar het hoofdscherm als er gedurende 20 seconden geen activiteit heeft plaats gevonden. Het selecteren van RETURN in een menu waarbij vervolgens 1 seconde de rotary ingedrukt blijft zal resulteren in het terugspringen naar het hoofdscherm Settings menu 1: Select Main input In dit menu kan de bron gekozen worden die als programma aanvoer dient. Er zijn 4 mogelijkheden: Digitale input Analoge input Http stream Rtp stream De stream werkt uitsluitend als de AW-4 verbonden is met een netwerk. Selecteren gebeurt door het naar links of rechts draaien van de rotary knop. De gewenste keuze staat tussen de teksthaakjes. Door drukken van de rotaryknop wordt de gewenste keuze bevestigd.

11 Wordt de digitale ingang gekozen en er was een andere input aktief dan laat het display de volgende tekst zien: Er wordt nu via een fade-over geschakeld naar de digitale ingang. Was de digitale ingang al gekozen dan verschijnt de tekst: Deze tekst verdwijnt na 3 seconden. Settings menu 2: Select Backup Er kan hier een keuze worden gemaakt uit de volgende opties as back-up audiobron: MP-3 player Http stream Extern Analoog MP3-player Bij het selecteren van de functie MP-3 player worden in geval van audio uitval op de main input audiobestanden afgespeeld vanaf de compactflash kaart. Http-stream Http stream betekent dat er verbinding wordt gemaakt met het IP-adres wat is ingegeven op de compact-flash kaart ( zie voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk streaming audio ) zodat bijvoorbeeld een webstream weergegeven wordt als backup bron indien het main input signaal wegvalt.. De Http-stream functie is alleen zichtbaar als deze functie niet gekozen is als main input in het vorige menu ( settings menu1 ). Extern Analoge BACK-UP ingang. De bron die hierop aangesloten wordt kan eventueel gestart en gestopt worden door contacten op de RELAY aansluiting. Configuratie van deze contacten gebeurt in het menu system settings Analoog Bij de keuze Analoog wordt overgeschakeld worden naar de analoge programma ingang indien de klok wegvalt op de digitale ingang.. Dit gebeurt binnen 1 seconde. Zo kan er bij een storing in het digitale domein toch voor gezorgd worden dat er direct programma signaal op de uitgang staat. Tevens wordt hierbij op het midden van het display het woordje sync zichtbaar om de seconde, ten teken dat de klok weg is. Is de analoge ingang geactiveerd, dan kan vervolgens een instelling gemaakt worden om ervoor te zorgen dat bij het terugkeren van de sync er weer teruggeschakeld wordt naar de digitale ingang, ( auto return on ) of dat de analoge ingang geactiveerd blijft. ( auto return off ) Er moet dan handmatig teruggeschakeld worden. Als er gekozen is voor de http stream of de externe ingang als de backup, en deze wordt stil, dan zal er overgeschakeld worden naar de mp3 speler. Komt er toch weer signaal op de eerste backup optie dan zal hier weer naar teruggeschakeld worden.

12 Instellingen kunnen niet gewijzigd worden indien de AW-4 in backup-mode is. Het display toont in dat geval de mededeling: Settings menu 3: Audio Settings In het audiomenu kan het niveau van de audio ingangen (zowel main als backup), geregeld worden tussen 20 db en + 20 db in stappen van 1 db. Voor de 3 programma-ingangen digitaal, analoog en stream geldt dat er voor ieder een aparte volume instelling is.zo kan er geschakeld worden tussen diverse programma-ingangen zonder dat het volume bijgeregeld hoeft te worden. Indien het niveau van de program ingang afwijkt van 0 db kan er een niveau-verschil ontstaan als de netspanning verwijderd wordt of uitvalt.(passief doorschakelen). Bij de backup-ingang kan gekozen worden tussen manual of auto. Bij auto wordt de auto-levelling ingeschakeld. Hierdoor wordt het signaal van de backup-ingang automatisch geregeld en rond de 0 db gehouden. Let wel, dit is een auto levelling, geen compressor/ limiter! Settings menu 4: Detector Settings Het detector settings menu bevat de volgende instellingen: Attacktijd Releasetijd threshold. De attack tijd, dit is de tijd die afgeteld tussen audiostilte op de programma-ingang en het inschakelen van de backup ingang. De attacktijd is instelbaar tussen 0 en 180 seconden in stappen van 2 seconden. De release tijd. Hiermee kan een wachttijd ingesteld worden zodat er niet direct teruggeschakeld naar het programma signaal, maar er eerst gekeken wordt of dit signaal weer gedurende de ingestelde tijd continue aanwezig is. De tijd is instelbaar tussen 0 en 240 seconden in stappen van 2 seconden. De Threshold. Hiermee wordt de drempel ingesteld waarmee de detector werkt. Voorbeeld: Als de detector op 40 db staat en de attack tijd op 10 seconden, dan moet het programma signaal gedurende een periode van 10 seconden onder de -40 db zijn om het alarm in te schakelen. De threshold is instelbaar tussen -10 db en -50 db in stappen van 5 db. Settings menu 5: System Settings Het settings menu bevat de volgende instellingen: Relais Contrast fadetijd. De relais. De AW 4 is uitgerust met 4 relais met ieder een wissel contact. Deze relais kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup bron te activeren, een alarm te schakelen o.i.d. Ieder relais is apart te configureren. Het relais kan geactiveerd worden als de AW - 4 in alarm gaat (start) of als het programma signaal weer terugkeert (stop). In de eerste stap kunnen de relais ingesteld worden op start of stop In de tweede stap kan er gekozen worden tussen puls of continue.

13 In de derde stap kan er gekozen worden of het relais altijd geactiveerd moet worden of dat het gebruikt wordt om een externe bron aan te sturen. Kies voor external source Yes, als op dit relais de externe backup zit aangesloten. In alle andere gevallen kies voor NO. Deze optie is gemaakt omdat de externe bron alleen geactiveerd hoeft te worden als deze ook in de setup geactiveerd is. M.a.w. als de interne bron als backup gekozen is hoeft bij een alarm de evt. aangesloten externe backup bron niet geactiveerd te worden. Contrast. Hiermee is het kontrast van het display instelbaar. Fadetime. Met de fadetime wordt de crossfade tussen de backup en de main audiobron bedoeld. Deze functie zorgt ervoor dat, indien de als main-input aangesloten audiobron weer een stabiel audiosignaal laat zien het backup-signaal uit- en tegelijkertijd het main-signaal in fade. De crossfade tijd is instelbaar tussen 0 en 6 seconden in stappen van 1 seconde. Settings menu 6: Password Om ervoor te zorgen dat onbevoegden niet zomaar instellingen kunnen wijzigen kan de AW-4 worden voorzien van een toegangscode. Deze toegangscode kan naar keuze bestaan uit minimaal 1 en maximaal 8 cijfers. Het password menu heeft 2 mogelijkheden: Create of delete password Nieuw uit doos is de AW-4 niet voorzien van een password. CREATE: Bij het selecteren van CREATE zien we in het display de cijfers 1 t/m 0, de hoofdletter A ( ACCEPT ) en hoofdletter C ( CANCEL )en cijfer knippert op het eerste cijfer eerste een witte cursor. Met de rotary kan de witte cursor naar het volgende cijfer gebracht worden. Selecteer met de witte cursor het eerste cijfer van het beoogde beveiligingsgetal (password) en druk op de rotary knop. Het cijfer wordt nu zichtbaar rechts van de hoofdletter C. Op deze manier kan een toegangscode van maximaal 8 cijfers geselecteerd worden. Is de keuze niet juist selecteer dan de C (CANCEL) om de instelling af te breken en opnieuw te beginnen. Is de keuze wel goed, dan kan met de A (ACCEPT)bevestigd worden. Zodra er een wachtwoord gekozen is, zal dit automatisch geactiveerd worden. Dit gebeurt als na een inactieve periode van 2 minuten. Zodra de toegangscode gewijzigd is zijn de schakelaars aan de voorzijde dan niet meer te bedienen. Om weer toegang te krijgen tot het menu zal eerst de security code ingevoerd moeten worden, gevolgd door het bevestigen met A. De AW-4 komt vervolgens in settings menu-1. Het verwijderen van een security kan door in het menu te kiezen voor de optie DELETE PASSWORD. Vervolgens op de vraag ARE YOU SURE? Yes te antwoorden en het wachtwoord is verwijderd. Indien het password vergeten is kan de AW-4 eenvoudig terug gebracht worden naar de factory settings: Maak de Aw-4 spanningsloos door de netspanningskabel weg te nemen. Houd vervolgens beide schakelaars aan de voorzijde ingedrukt en steek tegelijkertijd het netsnoer erin. Op het display verschijnen nu 5 sterretjes welke vervolgens overschreven worden door comma. LET OP: ALLE INSTELLINGEN ZIJN VERWIJDERD!!!

14 Settings menu 7: GPI (general purpose input) settings De subd 9 connector (REMOTE) bevat 4 GPI kontakten ( zie hoofdstuk 1 voor specificatie). Input 1 en 2 hebben een dubbele functie. Ze kunnen geconfigureerd worden als input voor de beide schakelaars aan de voorzijde of als externe input. Voor GPI 1 geldt: Switch is de schakelaar detector enable Extern is externe input 1 Voor GPI 2 geldt: Switch is de schakelaar forced backup Extern is externe input 2 Voor GPI 3 geldt: None is geen functie Extern is externe input 3 Voor GPI 4 geldt: None is geen functie Extern is externe input 4 Als een ingang gekozen is als extern, dan zal er een snmp melding over het netwerk verstuurd worden als deze ingang geactiveerd wordt. Dit wordt zichtbaar op de monitor pc. Zo kunnen evt. 4 extra bronnen bewaakt worden (zie hiervoor het hoofdstuk SNMP protocollen). Settings menu 8: View settings In dit menu kunnen alle gemaakte instellingen bekeken worden. Je kunt van boven naar beneden door het menu heen bladeren. De tekst schuift telkens 1 regel op. Als achter backup audio een (A) staat betekent dit dat de auto leveling is ingeschakeld. Als er achter de relais instellingen een (E) staat, dan is dit relais geconfigureerd voor de externe backup bron. De rotary knop indrukken brengt je weer terug naar het hoofdmenu. Settings menu 9: Test mode Hier kunnen de relais contacten geactiveerd worden om de aangesloten bronnen op de relais te testen. De AW - 4 zal in deze stand gewoon het programma signaal blijven doorgeven naar de uitgang. Als de AW - 4 in de backup stand is, kan deze functie niet gebruikt worden. Er komt dan een tekst op het display: Not possible. System is in backup. Deze tekst zal na 2 seconden weer verdwijnen en het hoofdscherm verschijnt weer. Als de AW - 4 niet in alarm is, kan in deze functie door ON te kiezen de AW - 4 in de stand test gezet worden. Links in beeld staat onder elkaar de tekst TEST MODE Houd nu de rotary knop ingedrukt en de relais worden geactiveerd. Weer loslaten van de knop brengt de relais weer in de ruststand. Met de functie OFF keer je weer terug uit de test. Na een periode van 15 seconden keert de AW-4 automatisch terug teneinde te voorkomen dat de unit per abuis achtergelaten wordt in testmode en niet reageert op audiostilte of commando s van buitenaf. Settings menu 10: Exit Settings Menu Indrukken van de rotary knop brengt je weer terug in het hoofdscherm. Nogmaals: In alle standen van het settings menu zal na 15 seconden automatisch teruggeschakeld worden naar het hoofdscherm als er geen activiteit meer plaatsvindt.

Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X)

Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X) Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4 Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X) De Comma AW-4 is een intelligente telemetrieunit voorzien van interne stiltedetectie, streaming-audio module, audio-backup en

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10 User Manual for software version 3.10 Updated on 1-4-2015 Contents 6 1. Voorwoord 1.1 Als... u er niet uitkomt 6 7 2. Installatie 2.1 Meegeleverde... materialen 7 2.2 Benodigdheden... 7 2.3 De... Maven

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien.

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien. Axum Video-0 Intro Nadat we de AXUM hebben aangesloten is nu het moment gekomen om de tafel naar onze eigen wensen te gaan configureren. We hebben voor ons links de RACK unit en rechts de 12 fader Users

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Installatie en Bedienings Handleiding

Installatie en Bedienings Handleiding Installatie en Bedienings Handleiding Paragon Series DVR EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION Paragon Series DVR Bedienings handleiding 2009 EverFocus Electronics Corp www.everfocus.com Alle rechten zijn

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY TABLE OF CONTENTS FEATURES... 1 BELANGRIJKE INFO... 1 CONNECTIE DIAGRAM... 3 OVERZICHT AANSLUITINGSPANEEL... 4 OVERZICHT BEDIENINGS PANEEL... 4 BEDIENING VAN DE D2 DIRECTOR... 5 DE GRAFISCHE INTERFACE...

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition

EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition 2 NEDERLANDS EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...4

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player

EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player 2 NEDERLANDS EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 6 2.0 Uitleg van

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

SAS220 Gebruikershandleiding. voor softwareversie 1.18

SAS220 Gebruikershandleiding. voor softwareversie 1.18 Gebruikershandleiding voor softwareversie 1.18 Bijgewerkt op 15-4-2015 Inhoudsopgave 5 1. Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt 1.1 Allereerst 5 1.2 Streamit ondersteuning 5 1.3 De uitpakken 5

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player E EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player 2 NEDERLANDS EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Nadere informatie

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 HET INSTALLEREN VAN DE USB KABEL... 3 HET INSTALLEREN VAN LUKAS TERMINAL...

Nadere informatie

PC-Radio 6 Handleiding

PC-Radio 6 Handleiding PC-Radio 6 Handleiding [the complete radio automation solution] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683 555 fax. (31) 115

Nadere informatie

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology Handleiding HD Receiver Europe Innovative Mobile Technology Versie: 04/2013 Taal: Nederlands Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Reglementair gebruik 5 1.3 Belangrijke informatie 6 2. Bedieningselementen

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie