WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie (2010/07) NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL"

Transcriptie

1 WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL

2 NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies Uitleg van de symbolen Veiligheidsinstructies Voorschriften CE-conformiteitsverklaring Algemeen Typeaanduiding Beschrijving Leveringsomvang Gasregeling Fabrieksinstellingen Gasdrukafstelling Ombouw naar een andere gassoort Onderhoud Onderhoud Opstarten na onderhoud Vervangen doorstroombegrenzer Zekeringen vervangen in de besturingsunit Jumper opties Technische gegevens Afmetingen Schema en functies Elektrisch schema Werking van het toestel Technische gegevens Storingen en oplossingen Meetgegevens WT 11/14 AM 1 E Celsius Milieubescherming Gebruik Bedienen van het toestel In/uitschakelen geiser Temperatuurregeling Storing Bij vorst Rookgasafvoer Rookgasafvoer accessoires Vertikale schoorsteen Montage van adapter en restrictiering Horizontale schoorsteen Montage van adapter en restrictiering Installatie Belangrijk Opstellingsplaats Minimale afstanden Montage ophangbeugel Installatie Wateraansluitingen Gasaansluiting Installatie rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen Elektrische aansluitingen Aansluiting Netkabel

3 3 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies NL 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies 1.1 Uitleg van de symbolen Waarschuwingssymbolen Signaalwoorden geven de soort en de mate van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent dat levensgevaar kan ontstaan. Informatiesymbool Aanvullende symbolen Symbool B Veiligheidsinstructies worden omkaderd en aangegeven met een uitroepteken in een gevarendriehoek met grijze achtergrond. Bij gevaar door elektriciteit wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door een bliksemsymbool. Belangrijke informatie zonder gevaar voor personen en materialen, wordt tussen twee lijnen geplaatst en aangegeven met een i-symbool in een vierkant. Betekenis Handeling Opsomming Tabel 1 Verwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten Opsomming (subniveau) 1.2 Veiligheidsinstructies Wat te doen bij gasgeur: B gaskraan dichtdraaien. B ramen openen. B geen elektrische schakelaars bedienen. B alle open vuren doven. B het gasbedrijf, uw installateur waarschuwen. Installatie, wijzigingen B Het installeren en wijzigen van de installatie van het toestel mag alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur. Onderhoud B Voor het juist functioneren van het toestel, dient het onderhoud regelmatig door een erkend installateur te worden verricht. B Een controle c.q. onderhoudsbeurt is jaarlijks aan te bevelen. B Er mogen alleen originele vervangingsonderdelen gebruikt worden. Explosieve en ontvlambare materialen B Ontvlambare materialen (papier, oplosmiddelen, inkt, enz.) mogen niet in de nabijheid van het toestel opgeslagen worden. Verbrandingslucht en omgevingslucht B Om corrosie te voorkomen moeten verbrandingslucht en omgevingslucht vrij zijn van agressieve stoffen (bijvoorbeeld halogene koolwaterstoffen met chloor en fluoride verbindingen). Klanteninformatie B Informeer de klant over de functie en bediening van het toestel. B Waarschuw klanten tegen uitvoering van wijzigingen of reparaties door henzelf.

4 NL Voorschriften 4 2 Voorschriften De overheidsnormen moeten in acht worden genomen. 2.1 CE-conformiteitsverklaring Dit toestel voldoet aan de eisen uit de Europese richtlijnen 90/396/EEC, 92/42/EEC, 73/23/EEC. 89/336/EEC en komt overeen met de specificaties zoals beschreven in het CE-certificaat. Model Categorie WT 11 WT 14 PT, ES, GB, IT, CH, HR DE NL FR, LU BE BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT, LU, HR NL, DE II2H3+ II2E3B/P II2L3B/P II2E+3+ I2E+ I3+ I3+ I3B/P Type B32, C12x, C32x, C42, C52, C62, C82x Tabel 2

5 5 Algemeen NL 3 Algemeen 3.1 Typeaanduiding WT11 A M 1 E 31 WT14 A M 1 E 31 Tabel 3 W Warmwater doorstroomtoestel T Temperatuur geregeld door Ntc,s 11 Aantal L/min delta T 35 graden A Gesloten toestel M Ventilator 1 Afstandtappen normale druk E Electronische ontsteking 31 Butaan/Propaan 3.2 Beschrijving Wandhangend toestel Aardgas / propaan-brander Elektrische ontsteking doorstroomregelaar temperatuursensoren voor de bewaking van in- en uitstroomtemperatuur. Beveiligingen Controle van de vlam bij ontsteking Luchtdrukverschilschakelaar Uitstroomtemperatuurregelaar Elektrische verbinding: 230 V, 50 Hz 3.3 Leveringsomvang Ventilatorgeiser Montage-onderdelen Documentatie Gaskoppeling 3/4-1/2

6 NL Technische gegevens 6 4 Technische gegevens 4.1 Afmetingen 9 A Ø B D C Av Afb. 1 Overzichtstekeningen 1 mantel 2 afdekplaat 3 hoofdschakelaar 4 besturingsunit 8 temperatuurkeuzeknop 9 ophangbeugel (in verpakking) 50 brander 55 warmtewisselaar 226 ventilator A B C D E WT WT Tabel 4 Afmetingen (mm)

7 7 Technische gegevens NL 4.2 Schema en functies Afb. 2 Schema en functies 4 besturingsunit 5 temperatuursensor 6 turbine 17 hoofdgasklep 25 waterfilter 28 warmwateraansluiting 29 koudwateraansluiting 35 gasaansluiting 42 gasfilter 49 spuitstuk 50 brander 55 warmtewisselaar 92 gasblok 117 ontstekingselektrode 118 ionisatie-elektrode 119 maximaal beveiliging (clixon) 200 instelschroef minimaal vermogen 201 instelmoer maximaal vermogen 210 gasregelklep 221 concentrische buis 222 rookgascollector 224 meettule luchtdrukverschil 226 ventilator 228 drukverschilschakelaar 229 verbrandingskamer

8 NL Technische gegevens Elektrisch schema Zet de hoofdschakelaar ( Afb. 4, pos. 3) op "1" zodat het toestel gereed is voor gebruik. Wanneer een warmwaterkraan opengedraaid wordt, wordt de waterdebietsensor ( turbine) geactiveerd en zendt deze een signaal naar de besturingsunit. Dit signaal activeert het volgende: de ventilator begint te draaien tegelijkertijd worden er vonken geproduceerd en gaat de gasklep open ( Afb. 3, pos. 92). de brander start de ionisatie-elektrode ( Afb. 3, pos.118) regelt de status van de vlam de watertemperatuur wordt automatisch geregeld door de sensoren/regelaars al naar gelang de gekozen temperatuur Veiligheidsstop wanneer de veiligheidsperiode overschreden wordt Als er geen vlam is binnen de vereiste veiligheidsperiode (15 sec.), wordt er een veiligheidsstop gegenereerd. Bijvoorbeeld: de aanwezigheid van lucht in de gastoevoerleiding (wanneer het toestel gebruikt wordt na lange perioden zonder activiteit bijvoorbeeld), kan de ontsteking vertragen. In dit geval voorkomt de beveiliging de werking als de pogingen tot ontsteking te lang duren. Veiligheidsstop vanwege een te hoge watertemperatuur De besturingsunit detecteert de verwarmingstemperatuur via de temperatuursensor die gemonteerd is in de warmwateruitlaatleiding en de maximaalthermostaat in de warmtewisselaar. Wanneer een hoge temperatuur gedetecteerd wordt, wordt een veiligheidsstop gegenereerd. Afb. 3 Elektrisch schema 5 temperatuursensor 6 turbine 92 gasblok 117 ontstekingselektrode 118 ionisatie-elektrode 119 maximaal thermostaat ( 104 C) 226 ventilator 228 drukverschilschakelaar Veiligheidsstop vanwege een te laag luchtdrukverschil De drukverschilregelaar detecteert de drukverschillen buiten de ventilator en activeert een veiligheidsstop wanneer er onvoldoende luchttransport gedetecteerd wordt. Herstart na veiligheidsstop Om het toestel te herstarten na een veiligheidsstop: B druk op de resetknop. (par. 5.4). 4.4 Werking van het toestel Warm water Open de gasklep en de waterklep en zorg ervoor dat alle afdichtingen hermetisch afgesloten zijn.

9 9 Technische gegevens NL 4.5 Technische gegevens Technische kenmerken Eenheid WT11 WT14 Nominaal vermogen kw 19,3 23,8 Minimaal vermogen kw 7 7 Modulatiebereik % Nominale belasting 1) kw 21,8 27 Minimale belasting kw 9 9 Gasdruk Butaan/Propaan P mbar 28-30/ /37 Gasverbruik Butaan/Propaan P kg/h 1,9 2,1 Water Maximum waterdruk 2) bar Minimum waterdruk bar 0,3 0,3 Minimum debiet l/min 3,2 3,2 Debiet bij ΔT 25 C (Bijmenging a/d kraan) l/min Debiet bij ΔT 35 C (Bijmenging a/d kraan) l/min 8 10 Debiet bij ΔT 50 C l/min 5,5 7 CW-toepassingsklasse 2 3 Rookgassen Debiet rookgassen 3) kg/h Rookgastemperatuur bij maximale ventilatordruk (4 m) ºC Rookgastemperatuur bij minimale ventilatordruk (0,37 m) ºC Diameter RGA-adapter concentrisch mm 60/100 60/100 Diameter RGA-adapter concentrisch bocht 90 mm 60/100 60/100 Elektrische aansluiting Spanning (50 Hz) V Opgenomen vermogen W Beschermingstype (IP) IPX4D IPX4D Algemene gegevens Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm Tabel 5 1) Hi 15 C mbar - droog; aardgas Wobbe-index 11,5 kwh/m³) 2) Rekening houdend met het uitzetten van water mag deze waarde niet overschreden worden. 3) Bij nominaal vermogen

10 NL Gebruik 10 5 Gebruik Afb. 4 1 resetknop 2 temperatuurkiezer 3 hoofdschakelaar 4 brander-led 5.1 Bedienen van het toestel VOORZICHTIG: B Het opstarten van de geiser moet geschieden door de erkende installateur die de klant alle informatie verschaft die nodig is voor correct gebruik. 5.2 In/uitschakelen geiser Inschakelen B Draai de hoofdschakelaar in de positie 1. Het temperatuurkiezer geeft aan tot welke temperatuur het water verwarmd wordt. B Zorg ervoor dat het gastype dat staat gespecificeerd op het typeplaatje hetzelfde is als het gas dat ter plekke wordt geleverd. B Open de gaskraan. B Open een warm waterkraan. Afb. 5 Uitschakelen B Draai de hoofdschakelaar in de positie Temperatuurregeling De temperatuurinstelling op de regelaar komt overeen met de warmwater- uitstroomtemperatuur. Om de uitstroomtemperatuur van het water te regelen:

11 11 Gebruik NL op de gewenste waar- B Draai de temperatuurkiezer de. Afb. 6 B Open daarna een warmwaterkraan. Afb. 7 aftappen toestel Wanneer u een temperatuur kiest die hoger is dan die mogelijk is met het vermogen van de geiser, dan kan de gekozen temperatuur niet bereikt worden: B In dat geval dient u het uitstroomdebiet te verminderen door de warmwaterkraan niet maximaal open te zetten. VOORZICHTIG: B de voorzijde van de brander kan zeer hoge temperaturen bereiken en er bestaat gevaar voor brandwonden bij contact. 5.4 Storing In geval van storing brandt het rode lampje op de resetknop (Afb. 4, pos 1). Druk de resetknop kort in om het toestel opnieuw op te laten starten. Om de storing te identificeren dient u hoofdstuk 11 van deze handleiding te raadplegen. Raadpleeg bij herhaling van de klacht uw installateur. 5.5 Bij vorst Als er gevaar bestaat voor vorst, ga dan als volgt te werk: B Sluit de watertoevoer naar de geiser af. B Open een warmwaterkraan. B Draai de aftapschroef ( Afb. 7 pos.3) los die op de koudwateraansluitleiding ( Afb. 7 pos.1) zit. B Laat al het water uit het toestel stromen.

12 NL Rookgasafvoer 12 6 Rookgasafvoer 6.1 Rookgasafvoer accessoires De rookgasafvoer heeft een binnendiameter van 60mm en een buitendiameter van 100mm. Type Benaming Bestelnr. AZ388 Muurdoorvoerset AZ390 Concentrische verlengpijp 350 mm AZ391 Concentrische verlengpijp 750 mm AZ394 Concentrische 45 bocht AZ393 Concentrische 90 bocht AZ396 Dakdoorvoerset Tabel 6 Rookgasafvoer accessoires Ø60-100mm Vertikale schoorsteen Afb. 8 Aanbevolen vrije ruimte (mm) 4: AZ : Concentrische aansluitstuk Ø 60/100mm WT11 WT14 A B Tabel 7

13 13 Rookgasafvoer NL Montage van adapter en restrictiering Afhankelijk van de rookgasafvoerleiding en de installatieomstandigheden kan het nodig zijn een restrictiering te monteren ( Afb. 9, pos. 2) onder de adapter ( Afb. 9, pos. 1). De adapter wordt niet met het toestel meegeleverd en dient besteld te worden. Om er zeker van te zijn dat het toestel goed functioneert, moet de juiste restrictiering gebruikt worden (zie tabel 10 en X Ø Ø O Afb. 10 Aanbevolen vrije ruimte Afb. 9 Adapter met restrictiering B Demonteer het accesoire ( Afb. 12, pos. 1). B Plaats de reductie plaat ( Afb. 12, pos. 2) tussen het assecoire en het apparaat. B Monteer het accesoire middels de 4 schroeven aan het apparaat ( Afb. 12, pos. 1). Veiligheidsafstand, plat dak Onbrandbaar materiaal geen onbrandbaar materiaal X Tabel 8

14 NL Rookgasafvoer Horizontale schoorsteen Afb. 11 Aanbevolen vrije ruimte (mm) 1: AZ 388 WT11 WT14 A B Tabel Montage van adapter en restrictiering Afhankelijk van de rookgasafvoerleiding en de installatieomstandigheden kan het nodig zijn een restrictiering te monteren ( Afb. 12, pos. 2) onder de adapter ( Afb. 12, pos. 1). De adapter wordt niet met het toestel meegeleverd en dient besteld te worden. Om er zeker van te zijn dat het toestel goed functioneert, moet de juiste restrictiering gebruikt worden (zie tabel 10 en 11. Afb. 12 Adapter met restrictiering B Demonteer het accesoire ( Afb. 12, pos. 1). B Plaats de reductie plaat ( Afb. 12, pos. 2) tussen het assecoire en het apparaat. B Monteer het accesoire middels de 4 schroeven aan het apparaat ( Afb. 12, pos. 1).

15 15 Rookgasafvoer NL Schoorsteen konfiguratie C12 - horizontaal met accesoire AZ388 and AZ L [mm] L max [mm] WT.11 WT.14 1 x Ø 78 Ø Ø 78 Ø Ø 78-2 x Ø 86 - Tabel 10 Schoorsteen konfiguratie C32 - vertikaal met assesoire AZ L [mm] L max [mm] WT.11 WT.14 0 x Ø 76 Ø Ø 76 Ø Ø 76 Ø 80 2 x Ø 76 - Tabel 11 Schoorsteen konfiguratie C52 90 L [mm] WT11 WT14 0 x Ø 76 Ø Ø 76 Ø Ø 76 Ø 74 2 x Ø 76 Ø 74 Tabel 12

16 T NL Installatie 16 7 Installatie Zonneboilersysteem Fig. 13 GEVAAR: Explosie! B Gaskraan altijd sluiten voordat werkzaamheden aan gasvoerende delen worden uitgevoerd. Opstelling, spanningsaansluiting, gas- en rookgaszijdige aansluiting en inbedrijfstelling mogen alleen door een erkende installateur worden uitgevoerd. Het toestel mag alleen in die landen worden toegepast, die op de typeplaat staan vermeld. VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat het water in de aanvoer van de geiser niet hoger dan 60ºC is, bijvoorbeeld in het geval van een zonneboiler naar de geiser als deze als naverwarmer wordt gebruikt. B Een thermostatisch mengventiel moet voor het toestel geïnstalleerd worden in het geval het toestel als naverwarmer wordt gebruikt. B Het is noodzakelijk dat in de installatie een expansievat is geïnstalleerd. 2 Zonneboilersysteem 1 Koud water 2 Warm water 3 Thermostatisch mengventiel 3 2 In het geval dat de uitstroomtemperatuur boven de 45ºC is en het water een hardheid heeft van meer dan 5,6 dh dan adviseren wij u een ontharder toe te passen V 7.1 Belangrijk B Raadpleeg voor het installeren het gasbedrijf en de geldende wetgeving m.b.t. gastoestellen en ventilatie ter plaatse. B Installeer een gaskraan zo dicht mogelijk bij het toestel. B Na aansluiting op de hoofdgasleiding moet het toestel getest worden op gaslekkage. Om beschadiging door drukoverschrijding in het gasblok te voorkomen moet dit worden uitgevoerd terwijl de gasklep gesloten is. B Zorg ervoor dat het geïnstalleerde toestel geschikt is voor het geleverd type gas. B Zorg ervoor dat het debiet en de druk voor de geïnstalleerde regelaar overeenkomen met de aanduiding voor verbruik door het toestel (zie technische gegevens in tabel 5). 7.2 Opstellingsplaats bepaling opstellingsplaats B Voldoe aan de eisen die specifiek zijn voor elk land. B De geiser mag niet boven een warmtebron geïnstalleerd worden. B Neem de minimale installatieafmetingen in acht die staan vermeld in Afb. 14. B Het toestel mag niet geïnstalleerd worden op plaatsen waar de omgevingstemperatuur onder de 0 C kan zakken. Wanneer er risico op vorst bestaat, moet het toestel afgesloten en afgetapt worden ( Afb. 7). Luchttoevoer B Het luchttoevoerrooster moet zich in een goed geventileerde ruimte bevinden. B Om corrosie te voorkomen is het verboden om producten als oplosmiddelen, inkt, ontvlambare gassen of lijm in de buurt van het luchttoevoerrooster op te slaan. Tevens schoonmaakmiddelen met halogene koolwaterstoffen en andere producten die corrosie kunnen veroorzaken dienen uit de buurt van het luchttoevoerrooster opgeslagen te worden. Op plekken waar deze voorwaarden onmogelijk vervuld kunnen worden, moet een alternatieve plaats voor luchttoevoer en rookgasafvoer gekozen worden. Oppervlaktetemperatuur De maximale oppervlaktetemperatuur van het toestel ligt onder de 85 C. Er zijn geen speciale beschermende

17 17 Installatie NL maatregelen nodig voor ontvlambare bouwmaterialen of behuizingen. 7.3 Minimale afstanden Bepaal de plaats voor de installatie met in achtneming van de volgende beperkingen: B Laat geruime afstand tussen uitstekende delen zoals slangen en buizen, enz. B Zorg voor een goede toegankelijkheid voor onderhoudswerk en neem de minimale afstanden in acht zoals aangegeven in Afb. 14. B Zorg dat alle aangegeven onderdelen aanwezig zijn. B Verwijder de pluggen uit de gas- en wateraansluitingen. B Klik de afdekplaat voorzichtig van de mantel ( Afb. 15, pos. 1). B Draai de twee schroeven uit de mantel ( Afb. 15, pos. 2). Afb. 15 Verwijder het klepje aan de voorzijde B Trek de mantel aan de onderzijde naar voren. Afb. 14 Minimale afstanden A B Voorzijde 2 cm, zijkant 1 cm 40 cm 7.4 Montage ophangbeugel Zorg voor een juiste positionering van de ophangbeugel ten opzichte van water, gas, en afvoerleidingen. B Plaats de ophangbeugel op het gekozen installatiepunt. B Markeer de plaats voor de bevestigingsgaten op de muur en boor de gaten. B Bevestig de ophangbeugel aan de muur door middel van de meegeleverde schroeven en pluggen. 7.5 Installatie VOORZICHTIG: mogelijke beschadiging veroorzaakt door vreemde voorwerpen! B Zorg dat de leidingen schoon zijn en zonder bramen. B Bevestig het toestel in verticale positie. OPMERKING: B Laat de geiser nooit rusten op de gas- of wateraansluitingen. Om de installatie te vergemakkelijken wordt aanbevolen eerst het water aan te sluiten en dan de rest van de aansluitingen. 7.6 Wateraansluitingen B Markeer de warm- en koudwaterleidingen om verwarring te voorkomen. B Sluit de warm- en koudwaterleiding aan door middel van de flexibele aansluitleidingen. B Om problemen te voorkomen die veroorzaakt worden door plotselinge veranderingen van de waterleidingdruk wordt aanbrengen van een terugslagklep geadviseerd bij de installatie van het toestel. B Haal het toestel uit de verpakking.

18 NL Installatie Gasaansluiting De gasaansluiting moet voldoen aan de GAVO NEN1078. Diameter van de gasleiding volgens GAVO NEN1078 bepalen. B Eenmaal aangesloten moet de leiding geïnspecteerd worden en gegarandeerd zijn dat alles goed is afgedicht. B Controlleer of de gasleiding inwendig schoon is. B Monteer de gaskraan. GEVAAR: Wanneer niet aan de wettelijke normen wordt voldaan, kan brand of een explosie ontstaan met dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. Gebruik alleen originele onderdelen. VOORZICHTIG: B Monteer de verloopnippel tussen het gasblok en de gaskraan volgens fig. 15. pos JS Afb. 16 Gasaansluiting Gebruik de geleverde verloopkoppeling om de gasaansluiting aan te passen van ¾ naar ½ (indien nodig). 7.8 Installatie rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen Leidingen moeten geïnstalleerd worden volgens de instructies.

19 19 Elektrische aansluitingen NL 8 Elektrische aansluitingen GEVAAR: elektrische ontlading! B Voordat gewerkt wordt aan de elektrische installatie moet de stroom uitgeschakeld worden. Het toestel is voorzien van een gelabeld netsnoer. Alle wetgeving, controles en beveiligingen zijn goed getest in de fabriek en zijn klaar voor gebruik. 8.1 Aansluiting De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd volgens de huidige regels met betrekking tot elektrische installaties in huizen. B Sluit de netsnoer aan op een geaard stopcontact. 8.2 Netkabel Het toestel wordt met een netvoedingskabel met netstekker uitgeleverd. Alle regel-, bewakings- en veiligheidsinrichtingen van het toestel zijn bedrijfsklaar bedraad en getest. Wanneer de netvoedingskabel beschadigd is, moet deze door een originele reservekabel worden vervangen. Afb. 17 Netkabel Av

20 NL Gasregeling 20 9 Gasregeling 9.1 Fabrieksinstellingen Verzegelde onderdelen mogen niet gewijzigd worden. B Draai de besturingsunit een kwartslag. B Hang de besturingskast aan de daarvoor bestemde haken op. Aardgas Geisers die ontworpen zijn voor aardgas L (G25) worden in de fabriek verzegeld voor de levering nadat de waarden op het typeplaatje zijn gecontroleerd. Geisers mogen niet ontstoken worden wanneer de gasvoordruk minder is dan 20 mbar en meer dan 30 mbar is. Vloeibaar gas Geisers op butaan/propaan (G30/G31) dienen ter plaatse te worden omgebouwd. Maak hierbij gebruik van de beschikbare ombouwsets. Het vermogen dient te worden afgesteld volgens paragraaf 9.2. Gebruik hiervoor een digitale drukmeter. GEVAAR: B De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden door een erkend installateur. Afb. 19 besturngsunit gasblok Aansluiten drukmeter B Draai de branderdrukmeetnippel (1) los. B Sluit de digitale drukmeter aan op de branderdrukmeetnippel. Het vermogen dient te worden afgesteld volgens paragraaf 9.2 Gebruik hiervoor een digitale drukmeter. 9.2 Gasdrukafstelling Verwijderen van de besturingsunit B Verwijder het voorpaneel van het toestel (zie bladzijde 17). B Druk gelijktijdig op beide lipjes (A) en trek aan de besturingsunit. Afb. 20 Drukmeetpunten 1 Branderdrukmeetnippel 2 Stelschroef minimale gasdruk (laaglast) 3 Stelmoer maximale gasdruk (vollast) 4 Gasvoordrukmeetnippel Maximale gasdrukinstelling ( vollast) Hoofdschakelaar in positie 0. B Stel de temperatuurregelaar ( Afb. 4, pos. 2) in op 60 C. B Druk op de branderstatus-led ( Afb. 4, pos. 4) en zet de hoofdschakelaar ( Afb. 4, pos. 3) in positie I. B Open de warmwaterkraan. B Gebruik de stelmoer ( Afb. 20, pos. 3) om de druk te regelen voor het bereiken van de waarden die staan aangegeven in tabel 13. Afb. 18 Verwijderen van de besturingsunit

21 21 Gasregeling NL Na het afstellen, het toestel tenminste 30 seconden op vollast laten draaien. B Demonteer de brander. Minimale gasdebietregeling Hoofdschakelaar in positie 0. De minimale gasdrukinstelling (laaglast) is alleen nodig als de brander vaak uitgaat wanneer het waterdebiet verminderd wordt. B Stel de temperatuurregelaar ( Afb. 4, pos. 2) in op 35 C. B Druk op de branderstatus-led ( Afb. 4, pos. 4) en zet de hoofdschakelaar ( Afb. 4, pos. 3) in positie I. Nadat de branderstatustoets voor tenminste 10 seconden ingedrukt is geweest, brandt het toestel op laaglast-bedrijf en de branderstatus-led knippert. Afb. 21 B Demonteer beide injectorgroepen en vervang deze. B Zet de brander weer in elkaar. B Controleer de koppelingen op gaslekkage. B Open de afdekkap van de elektronica. B Stel de jumper in zoals aangegeven in Tabel 14. B Open de warmwaterkraan. B Gebruik de stelschroef ( Afb. 20, pos. 2) om de druk in te stellen op de waarden die staan aangegeven in Tabel 13. Aardgas Butaan Propaan Artikelnummer gasinspuiter WT (1,25) (0,71) WT (1,20) (0,74) gasvoordruk (mbar) WT11 WT Branderdruk max (mbar) WT WT14 12,7 36 Branderdruk min (mbar) Tabel 13Branderdruk WT11 1 3,6 WT14 1 2,7 9.3 Ombouw naar een andere gassoort Gebruik alleen originele onderdelen. Het ombouwen mag alleen worden uitgevoerd door de erkende installateur. Originele onderdelen worden geleverd met installatie-instructie. Afb. 22 Jumper (aardgas configuratie) B Vermeld de gastypewijziging op het typeplaatje van het toestel. B Sluit de gasklep. B Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de afdekplaat.

22 NL Onderhoud Onderhoud Om het gasverbruik en de emissie van schadelijke stoffen zo gering mogelijk te houden, bevelen wij aan, het toestel jaarlijks te controleren en eventueel te laten onderhouden. Het onderhoud mag alleen door een erkende installateur worden uitgevoerd. Na één tot twee jaar moet het toestel volledig worden gecontroleerd. GEVAAR: Door elektrocutie! B Voordat werkzaamheden aan het elektrische deel worden uitgevoerd, moeten het toestel spanningsloos worden geschakeld (zekering, lastscheider). WAARSCHUWING: Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden: B Toestel van elektrische net scheiden. B Waterkraan sluiten. B Gaskraan sluiten. B De geiser dient minimal 1 maal per twee jaar worden nagekeken en indien nodig ontkalkt. B Het ontkalken kan soms meermalen per jaar nodig zijn. B Gebruik alleen originele reserveonderdelen en toebehoren. B Vervang verwijderde pakkingen en O-ringen door een nieuw exemplaar Onderhoud Controle van de functies B Zorg ervoor dat alle beveiligingen, regel- en controleelementen in goede staat zijn. Warmtewisselaar B Controleer de warmtewisselaar. B Als deze vuil is: Demonteer de kamer en verwijder de regelaar. Reinig de kamer met een hoge drukwaterstraal. B Als het vuil blijft zitten: dompel de vuile delen in warm water met een reinigingsmiddel en maak ze voorzichtig schoon. B Indien noodzakelijk: ontkalk het binnenste van de warmtewisselaar en de aansluitleidingen. B Monteer de warmtewisselaar weer met nieuwe pakkingen. B Monteer de regelaar weer op de steun. Brander B Inspecteer de brander elk jaar en reinig hem als dit nodig is. B Bij sterke vervuiling demonteer de brander en dompel hem in warm water met een reinigingsmiddel en maak hem voorzichtig schoon. Waterfilter voor turbine B Sluit de watertoevoer. B Demonteer de koudwatertoevoerleiding. B Vervangen het waterfilter Opstarten na onderhoud B Open alle aansluitingen weer. B Lees hoofdstuk 5 Gebruik en/of hoofdstuk 9 Gasregeling. B Controleer de branderdruk. Zie paragraaf B Controleer de luchttoevoer- en rookgasafvoerbuis aan de voorzijde van de schoorsteen. B Contoleer op gaslekages Vervangen doorstroombegrenzer B Sluit de watertoevoer naar de geiser af. B Open een warmwaterkraan. B Draai de aftapschroef ( Afb. 7 pos.3) los die op de koudwateraansluitleiding ( Afb. 7 pos.1) zit. B Laat het toestel leeglopen. B Vervang de doorstroombegrenzer ( Afb. 7 pos.2). B monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde. B Open de watertoevoer naar de geiser. B Open een warmwaterkraan totdat alle lucht is verdwenen. B Neem de geiser weer in bedrijf Zekeringen vervangen in de besturingsunit De branderstatus-led ( Afb. 4, pos. 4) moet branden wanneer de geiser aangesloten is. Zo niet, dan is er vermoedelijk een zekering of beide ze-

23 23 Onderhoud NL keringen defect. Vervang deze als volgt: B Schroef de afdekplaat van de besturingsunit los ( Afb. 23, pos. 1). Afb. 23 besturingsunit B Vervang de defecte zekering(en) ( Afb. 23, pos. 2). B Monteer de afdekplaat en de mantel. B controleer de werking van de geiser. B Bij herhaling van de klacht adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant Jumper opties Toesteltemperatuurbereik is ingesteld op 35 C - 60 C. Door de jumper JP7 ( Afb. 24) te plaatsen, verandert het temperatuurbereik naar 38 C - 50 C. Afb. 24 jumper opties

24 NL Storingen en oplossingen Storingen en oplossingen * Bij herhaling van de storing adviseren wij u contact op te nemen met uw leverancier of fabrikant. Storing Oorzaak Oplossing Er is geen ontsteking in de geiser en het bedieningspaneel werkt niet. De geiser is geblokkeerd. Geen elektrische voeding. De besturingsunit is defect of een zekering is doorgebrand. De temperatuursensoren zijn verkeerd aangesloten. Controleer of de stekker in het stopcontact steekt. Vervang de zekering of de besturingsunit (zie Hoofdstuk 10.4).* Controleer de warmtesensoren. Er is geen ontsteking. Er is een vonk, maar de brander start niet en de geiser blijft geblokkeerd. Verkeerde aansluiting van: turbine temperatuurregelaar drukverschilschakelaar Geen ionisatiesignaal. Controleer de aansluitingen. Controleer: de gasaansluiting. de gasdruk de ontsteking (ionisatie-elektrode en de spoelen op het (gasblok) De geiser krijgt pas na diverse pogingen een ontsteking. Lucht in de gasleiding. Ontluchten. * Tijdens de werking stopt de brander en blokkeert de geiser. Drukverschilschakelaar geactiveerd. Controleer de rookgasafvoer. Verwijder mogelijke vervuiling uit de rookgasafvoer. Controleer de aansluiting van de drukregelaar Rode LED knippert terwijl toestel brandt. Tabel 14 De temperatuursensor is verkeerd aangesloten. De temperatuursensor detecteert een oververhitting. Temperatuursensoren onjuist aangesloten. Gasvoordruk neemt af. Controleer de aansluiting. Laat de geiser afkoelen en probeer opnieuw. Controleer of temperatuursensoren correct zijn aangesloten. Controleer de gasvoordruk.

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 1 3 2 4 6720607734-00.1AV 1 Spuitstuk 2 Pakkingring 3 Pakkingring 4 Afsluiting 6 720 607 734 (2010/08) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Celsius WT 10/13 AM1 E. Installatieinstructie 6 720 607 726 (2011/03) NL

Celsius WT 10/13 AM1 E. Installatieinstructie 6 720 607 726 (2011/03) NL Celsius WT 10/13 AM1 E Installatieinstructie NL 6720607726 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen......... 3 1.1 Uitleg van de symbolen................ 3 1.2 Veiligheidsinstructies.................

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Installatie-en gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 607 729 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen......................

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie. Celsius WT 10 AM1 E WT 13 AM1 E

Installatie- en gebruikersinstructie. Celsius WT 10 AM1 E WT 13 AM1 E Installatie- en gebruikersinstructie Celsius WT 10 AM1 E WT 13 AM1 E NL (05.11) JS Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies 3 Uitleg van de symbolen 3 1 Voorschriften 4 1.1 CE-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3

Nadere informatie

Installatie-en gebruikersinstructie. Nefit ventilatorgeiser (2016/11) NL F2500 VE-N F3300 VE-N

Installatie-en gebruikersinstructie. Nefit ventilatorgeiser (2016/11) NL F2500 VE-N F3300 VE-N Installatie-en gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser 6 720 607 729 (2016/11) NL F2500 VE-N F3300 VE-N Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen.......................3

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 NL (2008.07) SM 6720608049 1 Veiligheidsinstructies 1 Veiligheidsinstructies 1.1 Veiligheidsinstructies Wat te doen bij gasgeur: B gaskraan dichtdraaien.

Nadere informatie

Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0

Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0 Ombouwset Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0 1 Injector 2 Voorinjector 3 Sluitklep 4 O-ring 5 Ring 6 Pakking 7 Afdichtkit 6 720 608 651 (2007.04) RA Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0

Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0 Ombouwset Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0 1 Injector 2 Voorinjector 3 Sluitring 4 O-ring 5 Ring 6 Sluitklep 7 Afdichtkit 6 720 608 654 (2007.04) RA Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Installatie-instructie Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 653 (2015/05) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen.......................3

Nadere informatie

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL Installatie-instructie Accessoire RF-ontvanger 67208000-00.0N 508050 6 720 800 0 (202/05) NL Toelichting op de symbolen Toelichting op de symbolen Waarschuwingssymbolen Veiligheidsaanwijzingen in dit document

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing 6 720 608 665 (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing 6 720 608 665 (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen.......................3 1.1 Uitleg van de

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Installatie-instructie. Nefit geiser

Installatie-instructie. Nefit geiser Voor de installateur Installatie-instructie Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen 3 1.2 Toelichting

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing 6 720 608 665 (2010/01) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing 6 720 608 665 (2010/01) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... Installatie- en gebruiksaanwijzing NL 6720608665 2 Index NL Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen................... 3 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend

Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend 6 720 809 092-001.0N 6720809092-01 (2014/07) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...............................................2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Gebruiksaanwijzing Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Belangrijke aanwijzing Voor het lezen van de handleiding de omslagzijde uitvouwen. Geachte gebruiker,

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i 2-15 1 WERKING... 1 2 TECHNISCHE GEGEVENS... 2 3 DIP SCHAKELAARS... 3 4 INSTELLEN BRANDERDRUK... 5 5 ELEKTRISCH SCHEMA HDC1200i / K26i... 6 6 ELEKTRISCH SCHEMA

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Installatie- en gebruikersinstructie Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 650 NL (2008.07) SM 6720608650 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningsvoorschrift. Gasgeiser F 1400 6720617293-00.1JS 6 720 818 962 (2015/09) NL

Voor de installateur. Installatie- en bedieningsvoorschrift. Gasgeiser F 1400 6720617293-00.1JS 6 720 818 962 (2015/09) NL Voor de installateur Installatie- en bedieningsvoorschrift Gasgeiser F 1400 6720617293-00.1JS 6 720 818 962 (2015/09) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen.......................3

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2004-2008 VRA-8 VRA-12 VRA-16 VRA-20 VRA-28 VRA-32 VRA-38 VRA-46 VRA-53 VRA-60 VRA-70 VRA-80 VRA-93 VRA-106 Werking Controle installatie Controleer

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Ombouwinstructie Brander

Ombouwinstructie Brander Voor de installateur Ombouwinstructie Brander Serviceset Nefit TopLine HR 45 Nefit TopLine AquaPower HRC 45/CW6 6 70 69 (009/0) NL Toelichting op de symbolen Toelichting op de symbolen Waarschuwingssymbolen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB)

Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) Gebruiksaanwijzing Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) WR 275-1 KD0..P.. WR 350-1 KD0..P.. WR 440-1 KD0..P.. 6 720 606 153 PT 2000.04 Belangrijke aanwijzing Voor het lezen van de handleiding

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gas-warmwaterbron WR8..P... WR11..P... Installatie- bedieningshandleiding. Voor uw veiligheid:

Gas-warmwaterbron WR8..P... WR11..P... Installatie- bedieningshandleiding. Voor uw veiligheid: 6 720 607 885 (2009/05) NL Installatie- bedieningshandleiding Gas-warmwaterbron WR8..P... WR11..P... Met piëzo-ontsteking en dubbel veiligheidssysteem bestaande uit controletoestel voor rookgas en temperatuursensor

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van de geiser

Instructies voor het gebruik van de geiser Instructies voor het gebruik van de geiser De geiser is ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de Europese standaard zoals hieronder weergegeven: EN 26-1997 en volgende amendementen (gas) Technische

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Voor de installateur Montage-instructie muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Inhoudsopgave 1 Nefit EcomLine HR-toestellen......................................................3

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa. CV EN SANITAIR montagehandleiding HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.nl Inhoudsopgave Voorwoord.........................................

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

FLUENDO 11-14 CF P. GAS-BADGEISER Uitvoering voor aansluiting op enn schouwafvoer. Installatie- en gebruiksoorschriften. Inhoud: Beschrijving:

FLUENDO 11-14 CF P. GAS-BADGEISER Uitvoering voor aansluiting op enn schouwafvoer. Installatie- en gebruiksoorschriften. Inhoud: Beschrijving: FLUENDO 11-14 F P GAS-BADGEISER Uitvoering voor aansluiting op enn schouwafvoer Installatie- en gebruiksoorschriften Omschrijving van de verschillende modellen: FLUENDO 11 F P FLUENDO 14 F P Fig. 1 13

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ Installatiehandleiding VAQ Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir onder het aanrecht dat aangesloten is

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON GEBRUIKERSINSTRUCTIE INSTALLATEUR Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS TELEFOON 992.0811-3283 11-2000 Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-23 URA-28 URA-34 URA-40 URA-50 URA-70 URA-90 URA-23 URB-28 URB-34 URB-40 URB-50 URB-70 URB-90 Onderhoud Alvorens aan een onderhoudsbeurt te beginnen,

Nadere informatie

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2 CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2-1 - Het CAU-1 en CAU-1T afzuigsysteem is getest betreffende meetnauwkeurigheid door NMI Testcertificaat 1. VOORWOORD Deze

Nadere informatie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005 Handleiding NL FUGA S wijzigingen voorbehouden december 2005 2 Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Fuga S SwingGaz. Met deze handleiding willen wij u graag informeren over een juist gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie