Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing"

Transcriptie

1 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing Uitgebreide versie Anja Beerepoot

2 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing Uitgebreide versie Amsterdam, 7 juli 2005 Anja Beerepoot Met medewerking van: Danielle Roosenstein DSP groep BV Van Diemenstraat CR Amsterdam T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: KvK: A'dam

3 Pagina 2 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Opleidingen in één oogopslag 9 3 Opleidingen voor meerdere disciplines Basismodule crisismanagement (Trimension BV) Bijscholing/oefening CTPI (Nibra) Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS (Nibra) Crisisbeheersing (Clingendael) Crisis Besluitvorming (Crisis Management Consultants) Crisisteamtraining basis (P&A Coaching) Crisisteamtraining gevorderden (P&A Coaching) Effectieve communicatie in crisisomstandigheden (COT) Inleiding Crisismanagement (COT) Leergang Master of Crisis and Disaster Management (Nibra) Masterclass Crisismanagement (Pinpoint Management & Consultancy) Masterclass psychosociale aspecten van crisismanagement (COT) Media en woordvoering (COT) Nafase oefenen (COT) Observeren en evalueren (COT) OCR-Basismodule (Nibra) OCR-module Beleidsteam (Nibra) OCR-module Commando Rampterrein/Commando Plaats Incident (Nibra) OCR-module Effectief communiceren in crisissituaties (Nibra) OCR-module Juridische aspecten van crisisbeheersing en rampenbestrijding (Nibra) OCR-module Omgaan met de media (Nibra) OCR-module Operationeel team (Nibra) OCR-module Plotter (Nibra) Oefenontwerp (COT) Officieren van Diensttrainingen (Regionale bedrijfsschool Rotterdam Rijnmond) Ontwikkeling crisismanagement gemeente: cyclus bestuurlijk oefenen (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Trainingen gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Workshops en trainingen voor voorlichters onder crisisomstandigheden (Nibra) Opstellen van een handhavingprogramma (ROI) Qualified Simulation Instructor (introductie eind 2005) (E-semble bv) Sitrap schrijven (COT) Strategische sessie crisismanagement en crisiscommunicatie (COT) Teamtraining met videoverbinding (Trimension bv) Terreuroefening (COT) Training realiseren producten (Crisis Management Consultants) Verdiepingsdag lijk Beleidsteam (COT) Verdiepingsdag Regionaal Operationeel Team (COT) Virtueel oefenen en trainen (E-semble bv) 61 4 Opleidingen uitsluitend voor de brandweerfunctionarissen 63 Pagina 3 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

5 4.1 Bijscholing Operationeel Optreden voor OVD (Nibra) Bijscholing NBC voor Officier van Dienst (Nibra) Crisisteamtraining Hoofdofficier van Dienst (P&A Coaching) 65 5 Opleidingen uitsluitend voor de geneeskundige functionarissen Basis instructor ETS (Nationaal Centrum ETS) (Opleidingsmethode) Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) (Stichting MIMMS) Psychosociale opvang en nazorg bij crises en rampen (Kasteel De Essenburgh, Training & Vorming) 70 6 Opleidingen uitsluitend voor politie-functionarissen Officier van Dienst Opleiding (Regiokorps Utrecht) Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (academie) 74 7 Opleidingen uitsluitend voor gemeentelijke functionarissen Basiscursus rampenbestrijding gemeentelijk tactisch niveau (Hollandse en Hulpverleningsbond) Basistraining deelproces rampenbeheersing, fase 1 (Crisis Management Consultants) Boegbeeld of aambeeld? (COT) Integraal veiligheidsbeleid (Bestuursacademie Nederland) Handhaving (ROI) Leergang professioneel toezicht houden en handhaven (ROI) Lokaal integraal veiligheidsbeleid (ROI) OCR-module lijk managementteam (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Informatie crisismanagement voor gemeentelijke managementteams (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: informatie crisismanagement voor pasbenoemde burgemeesters; wethouders en colleges (Nibra) Openbare Orde en veiligheid (Beuk, Nibra, academie) Rampenbeheersing voor colleges Training gericht op basiskennis en vaardigheden voor portefeuillehouders gemeentelijke processen (in ontwikkeling) Verdiepingsdag lijk Management Team (COT) Video-evaluatie (Trimension BV i.s.m. Twinc communicatie in taal) Zicht op de veiligheidsketen (Kasteel De Essenburgh, Training & Vorming) 96 8 Opleidingen op maat Crisisplan Cuijpers Consultancy Instituut voor Psychotrauma (IvP) P&A Coaching Operationele gegevens van de opleidingen Aantal deelnemers Doelgroepen Kwaliteit opleidingen Oefenen en samenwerken Resultaten interviews Opleidingsbehoefte doelgroep Kwaliteitsborging 111 Pagina 4 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

6 10.3 Competenties Oefenen Overige aandachtspunten 115 Bijlagen Bijlage 1 Aantal deelnemers in 2004 per opleiding 118 Bijlage 2 Vergelijking doelgroepen per opleiding 120 Bijlage 3 Vergelijking kwaliteit per opleiding 126 Bijlage 4 Leidinggevende functies per discipline 134 Bijlage 5 Onderzoeksopzet 136 Bijlage 6 Leden begeleidingscommissie 140 Pagina 5 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

7 Pagina 6 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

8 1 Inleiding Het beleid met betrekking tot rampen- en crisisbeheersing is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen door diverse gebeurtenissen, waaronder de aanslagen van 11 september, vuurwerkramp Enschede en het uitbreken van de vogelpest. De voorbereiding op rampen en crises wordt daardoor steeds belangrijker. Goede voorbereiding vereist echter goed opgeleide professionals uit de verschillende decentrale organisaties die zich met rampenbestrijding (RB) en crisisbeheersing (CB) bezighouden. Daarbij is het niet alleen van belang dat de disciplines hun eigen taken en verantwoordelijkheden goed leren uit te voeren maar ook dat zij in een multidisciplinaire omgeving effectief kunnen optreden. De afgelopen jaren is er een wildgroei ontstaan in het aanbod aan opleidingen RB en CB wat de kwaliteit niet altijd ten goede is gekomen. Voor het ministerie van BZK is dit aanleiding geweest om een inventarisatie te laten doen naar het aanbod van opleidingen om in een later stadium hiervan de kwaliteit te toetsen. Hiertoe is DSP-groep gevraagd een landelijke inventarisatie te verrichten naar de opleidingen die gericht zijn op leidinggevende functies in de decentrale crisisbeheersingsorganisaties in de respons fase. Deze inventarisatie heeft in totaal 64 opleidingen opgeleverd die in de volgende hoofdstukken volgens een vast format beschreven worden. Daarbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst: 1 De belangrijkste (grootste) opleidingen zijn terug te vinden in de inventarisatie. Toch zullen naar alle waarschijnlijkheid ook een aantal opleidingen ontbreken. Als gevolg van de versnippering van het opleidingsveld en het grote aantal opleidingsinstituten is het goed mogelijk dat enkele opleidingen buiten beeld blijven. 2 In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat de beschrijvingen en de operationele gegevens van de opleidingen gebaseerd zijn op informatie die door de opleidingen zelf verstrekt zijn. De gegevens die de instituten ter beschikking hebben gesteld zijn zonder nadere bewerking en controle overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat er interpretatieverschillen bestaan. Naast deze inventarisatie is er door het ministerie van de gelegenheid gebruik gemaakt ook een aantal thema's door middel van interviews uit de diepen. De thema's zijn: 1 Opleidingsbehoefte 2 Kwaliteitsborging 3 Competenties 4 Oefenen Niet de aanbodzijde maar juist de vraagzijde stond centraal in de interviews. Hiertoe zijn twee functionarissen vanuit iedere discipline geïnterviewd. In bijlage 5 wordt uitgebreider ingegaan op de onderzoeksopzet. Het onderzoek is begeleid door een commissie waarvan de namen van de leden zijn opgenomen in bijlage 6. Pagina 7 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

9 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een schematisch overzicht van alle opleidingen met de daarbijbehorende opleidingsinstituten. In hoofdstuk 3 tot en met 8 worden de opleidingen afzonderlijk besproken. In hoofdstuk 9 worden de opleidingen op geaggregeerd niveau behandeld. Tenslotte komen in hoofdstuk 10 de resultaten van de interviews aan bod. Pagina 8 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

10 2 Opleidingen in één oogopslag De opleidingeninventarisatie heeft in het totaal 64 relevante opleidingen opgeleverd. In onderstaand overzicht worden deze opleidingen opgesomd met daarachter het betreffende opleidingsinstituut. In de hoofdstukken 3 t/m 8 worden de opleidingen in detail beschreven. Naam opleiding Tabel 2.1 Opleidingen naar doelgroepen Naam instituut MULTIDISCIPLINAIR Basismodule crisismanagement Trimension BV Bijscholing/oefening CTPI Nibra Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS Nibra Crisisbeheersing Clingendael Crisis Besluitvorming (fase 2) Crisis Management Consultants Crisisteamtrainingen Basis P&A Coaching Crisisteamtrainingen Gevorderden P&A Coaching Effectieve communicatie in crisisomstandigheden COT Inleiding Crisismanagement COT Leergang Master of Crisis and Disaster Management Nibra Masterclass Crisismanagement Pinpoint Management & Consultancy Masterclass psycho-sociale aspecten van crisismanagement COT Media en woordvoering COT Nafase oefenen COT Observeren en evalueren COT OCR-basismodule Nibra OCR-module Beleidsteam Nibra OCR-module Commando Rampterrein/Commando Plaats Incident Nibra OCR-module Effectief communiceren in crisissituaties Nibra OCR-module Juridische aspecten van crisisbeheersing en rampenbestrijding Nibra OCR-module Omgaan met de media Nibra OCR-module Operationeel team Nibra OCR-module Plotter Nibra Oefenontwerp COT Officier van Dienst trainingen en CoPI-trainingen, RegOTtrainingen,Veiligheidsstaf-trainingen Regionale bedrijfsschool Rotterdam Rijnmond Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente:: Cyclus bestuurlijk Nibra oefenen Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Trainingen gemeentelijke Nibra rampenbestrijdingsprocessen Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Workshops en Nibra trainingen voor voorlichters onder crisisomstandigheden Opstellen van een handhavingprogramma ROI Qualified Simulation Instructor (introductie eind 2005) E-Semble bv Sitrap schrijven COT Strategische sessies COT Terreuroefening COT Training realiseren producten (fase 3) Crisis Management Consultants Verdieping lijk Beleidsteam COT Verdiepingsdag Regionaal Operationeel Team COT Virtueel oefenen en trainen E-Semble bv POLITIE Officier van Dienst Opleiding Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Utrecht, o.v.v. Bureau Conflict- en Crisisbeheersing (BCCB) academie, locatie Ossendrecht Pagina 9 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

11 GEMEENTE Basiscursus ambtenaren rampenbestrijding Hollandse en Hulpverleningsbond Basistraining deelproces rampenbeheersing, fase 1 Crisis Management Consultants Boegbeeld of aanbeeld? COT Handhaving ROI Integraal veiligheidsbeleid Bestuursacademie Nederland Leergang professioneel toezicht houden en handhaven ROI Lokaal integraal veiligheidsbeleid ROI OCR module gemeentelijk managementteam Nibra Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Nibra Informatie crisismanagement voor gemeentelijke managementteams Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Nibra Informatie crisismanagement voor pasbenoemde burgemeesters; wethouders; Colleges totaal Openbare orde en veiligheid Beuk/Nibra/ Academie Rampenbestrijding voor colleges Beuk/Nibra/ Academie Teamtraining met video-verbinding Trimension BV Verdiepingsdag lijk Management Team COT Video-evaluatie Trimension BV Zicht op de veiligheidsketen Kasteel de Essenburg GHOR Basic Instructor ETS Major Incident Medical Management and Support Psychosociale opvang en nazorg bij crises en rampen Nationaal Centrum ETS Stichting MIMMS Kasteel de Essenburg BRANDWEER Bijscholing NBC voor Officier van Dienst Bijscholing Operationeel Optreden voor OVD Leergang HOVD Nibra Nibra P&A Coaching MAATWERK - Crisisplan BV - Cuijpers Consultancy - Instituut voor Psychotrauma - P&A Coaching Pagina 10 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

12 3 Opleidingen voor meerdere disciplines In dit hoofdstuk komen de opleidingen aan bod waarvan de aanbieder heeft aangegeven dat ze bedoeld zijn voor meer dan één van de decentrale RB en CB-disciplines. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de opleidingen beschreven waaraan uitsluitend functionarissen van één discipline kunnen deelnemen. 3.1 Basismodule crisismanagement (Trimension BV) De cursus is bedoeld als eerste kennismaking van de cursisten met crisis en crisismanagement. Hierbij staat kennisverwerving en het vergroten van het inzicht van de cursisten centraal. Aandacht voor crisisaspecten, organisaties, omgeving, processen en valkuilen. Vanuit deze basis kunnen cursisten zich verder ontwikkelen in vervolgmodules. Eindresultaat opleiding Aan het eind van de cursus beschikken alle deelnemers over een gelijk basisniveau van kennis en basisvaardigheden m.b.t. crisismanagement en de bijbehorende begrippen. Onderdeel oefenen in opleiding In de opleiding zit een korte training m.b.t de valkuilen en een korte training m.b.t. de crisismanagementprocessen. De rol van de training is enerzijds verduidelijking door concreet ervaren van de theoretische elementen (als onderdeel van het leergedrag) en anderzijds het bijbrengen van een aantal basisvaardigheden. Competenties In deze cursus wordt niet specifiek op bepaalde competenties getraind, anders dan samenwerken als team. Doelgroep Discipline Functies MT niveau (Bestuurders) Procesverantwoordelijken (ambtenaar rampenbestrijding, AO- OV, etc) medewerkers Geneeskundige diensten Anders, namelijk Waterschappen Bestuurders en MT-leden (leden BT en OT) Medewerkers van actiecentra Pagina 11 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

13 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door interne audit Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Trimension kwaliteitssysteem Praktisch Doorlooptijd enkele weken Aantal contacturen (per studiejaar) 8 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 4 Maximaal aantal deelnemers 12 Kosten per deelnemer in 425 Naam opleidingsinstituut Trimension BV Adres opleidingsinstituut Electronicaweg 16a, 2628 XG Delft Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Diverse docenten, titel drs. of ir Contactpersoon opleiding Ir. R.P.A. Derckx 3.2 Bijscholing/oefening CTPI (Nibra) Actuele thema s worden aan de hand van complexe virtuele oefenscenario s op CTPI-niveau geoefend. Tijdens evaluatie worden theorieonderwerpen verbonden aan praktijkervaringen. Eindresultaat opleiding Bijscholing op het gebied van (multidisciplinair) operationeel optreden. Onderdeel oefenen in opleiding Bestaat volledig uit virtuele inzetoefeningen. Competenties Kerntaken van de OVD s, en GHOR Leidinggeven. Coördineren. Informeren. Doelgroep Discipline Functies Officier van Dienst Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Officier van Dienst Officier van Dienst OVD Koninklijke Marechaussee OSC Luchthavenbrandweer Weginspecteurs Rijskwaterstaat Pagina 12 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

14 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Ja, door Nibra Ja, door Nibra Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door intern onderwijskundigen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking - Praktisch Doorlooptijd 1 dag Aantal contacturen (per studiejaar) 8 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 12 Kosten per deelnemer in 500 Naam opleidingsinstituut Nibra Adres opleidingsinstituut Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding diversen Contactpersoon opleiding Ing. M.C. van Wijngaarden 3.3 Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS (Nibra) Nadat deelnemers een zelfstudiepakket hebben bestudeerd nemen zij deel aan een 4-daagse opleiding waarin NBC-experts de laatste stand van zaken vertellen en met de groep virtuele scenario's oefenen. De deelnemers vervullen verschillende rollen tijdens de oefeningen. Tussentijds is er een digitale zelftoets. Eindresultaat opleiding Bijscholing kennis van NBC-incidenten en meetapparatuur. Onderdeel oefenen in opleiding Virtuele inzetoefeningen bij NBC-incidenten. Competenties Kennis van NBC-stoffen. Besluitvorming. Adviseren. Communicatie. Vaardig gebruik van meetapparatuur. Interpretatie van meetwaarden. Doelgroep Discipline Functies Geneeskundige diensten GAG's ROG's, AG's Anders, namelijk.. Pagina 13 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

15 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Ja, door Nibra Ja, door Nibra Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door intern onderwijskundigen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking - Praktisch Doorlooptijd 4 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 32 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 16 Maximaal aantal deelnemers 20 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut Nibra Adres opleidingsinstituut Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding diversen Contactpersoon opleiding Ing. M.C. van Wijngaarden 3.4 Crisisbeheersing (Clingendael) Het programma voorziet in de verduidelijking van de begripsbepalingen en geeft zicht op de (on)mogelijkheden van (inter)nationale samenwerking. Ook juridische aspecten worden belicht. De opleiding besluit met een oefening in crisisbeheersing. Eindresultaat opleiding De opleiding beoogt bij de deelnemers kennis van en inzicht in crisisbeheersing te vergroten. In de opleiding komt nar voren op welke wijze de kansen voor het beheersen van crises toenemen. Onderdeel oefenen in opleiding Door middel van een practicum wordt aangetoond dat effectief samenwerken tijdens een crisis voorwaarde is voor succesvol optreden. Competenties Er wordt niet specifiek op persoonlijke competenties getraind. Maar door te trainen in effectief samenwerken worden de deelnemers met hun persoonlijke competenties die samenwerking bevorderen/in de weg staan geconfronteerd. Doelgroep Discipline Functies Commissaris, hoofdinspecteur Algemeen adviseur, beleidsmedewerker Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Beleidsmedewerker crisisbeheersing, jurist, sr medewerker Beleidsmedewerker/adviseur, coördinator crisismanagement, hfd bureau brandweerzorg, opleiders, wetenschappelijk medewerkers Pagina 14 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

16 Kwaliteit opleiding, wel certificaat van deelname Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door de Adviesraad Opleidingen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Ja, door evaluaties door deelnemers (en opdrachtgevers) Praktisch Doorlooptijd 2 x 6 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 48 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 12 Maximaal aantal deelnemers 25 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut Instituut Clingendael Adres opleidingsinstituut Postbus 93080, 2509 AB Den Haag Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Meerdere docenten Contactpersoon opleiding Drs. Arnold Bakker 3.5 Crisis Besluitvorming (Crisis Management Consultants) De deelnemers kennen de basisprincipes van crisisbesluitvorming, het functioneren onder moeilijke omstandigheden in een multidisciplinair team. Bovendien kunnen zij deze principes toepassen in de praktijk en weten zij elkaar aan te spreken zodat zij zorgvuldig beslissingen kunnen nemen ten tijde van een incident. De vooronderstelling is dat zorgvuldige beslissingen veelal ook juiste beslissingen zijn. Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Presentaties worden afgewisseld met videobeelden, kleine oefeningen met simulaties. De cyclus van Kolb wordt gehanteerd, evenals het CMC fasemodel. De training speelt zich af in fase 2 van het model. Eindresultaat opleiding Zie bovenstaande. De training vindt plaats in fase 2 van het model. Onderdeel oefenen in opleiding Theorie en praktijk worden altijd afgewisseld. Het gaat om kennis en kunde. Competenties Het doel is dat de deelnemers na de oefening als team zorgvuldig beslissingen kunnen nemen. Dit betekent dat er normen moeten zijn. Wat is zorgvuldig beslissen? Hiervoor hebben wij de doe s ontwikkeld. Deze normen worden voorafgaand aan de simulatie aan de deelnemers gecommuniceerd. Mensen zijn heel goed in staat tot zelfreflectie, maar dan moet wel duidelijk zijn wat juist en wat onjuist gedrag is. Dit betekent ook een andere rol van de oefenleider. Deze persoon meldt niet op basis van eigen principes of deelnemers goed of slecht functioneren, maar op basis van de gedeelde normen. Dit maakt het evaluatieproces helderder en het leerproces effectiever. Pagina 15 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

17 Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Functies CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT Anders, namelijk.. Het gaat altijd om de leidinggevende functionarissen. Vanzelfsprekend worden deze trainingen ook gegeven aan organisatie onderdelen die hierbuiten vallen, zoals leidinggevende teams op Ministerieel niveau, bedrijven, enz.. Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut In de vorm van simulatie en tussen en eindevaluatie Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door deelnemers en opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Ja, door werken met doelen en kwaliteitsmodel Praktisch Doorlooptijd Divers Aantal contacturen (per studiejaar) 8 uren Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 15 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut Crisis Management Consultants Adres opleidingsinstituut Janvossensteeg 55, 2312 WC, Leiden Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Divers (allen academisch niveau) Contactpersoon opleiding Saskia Noordewier 3.6 Crisisteamtraining basis (P&A Coaching) Trainen van teamcompetenties en individuele competenties waarbij de nadruk in eerste instantie op het proces van samenwerken onder tijdsdruk ligt. In tweede instantie wordt geoefend waarbij de competenties in een realistische omgeving verder worden ontwikkeld en getoetst. Eindresultaat opleiding Het effectief kunnen functioneren als voorzitter of deelnemer van een crisisteam. Pagina 16 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

18 Onderdeel oefenen in opleiding 50% van de tijd is realistisch oefenen. Competenties Teamcompetenties voor crisisteams: 1, 2 en 3 (Opstarten van het groepsproces, vergaderdiscipline en integrale beeldvorming). Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Alle leidinggevende niveau s Burgemeester en rampenstaf Alle leidinggevende niveau s Alle leidinggevende niveau s Directies van ziekenhuizen/chemische bedrijven en rijkswaterstaat Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Soms, door P&A Assessment Ja, door de opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Door intervisie en supervisie tussen de trainers, door uitwisselen van ervaringen, door oefenen in het scoren van de beoordelingsformulieren. Door uitwisseling en vergelijking van ervaringen tussen de verschillende hulpverleningsdiensten in het land. Praktisch Doorlooptijd 1 tot 2 jaar Aantal contacturen (per studiejaar) onbekend Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) onbekend Maximaal aantal deelnemers 8 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut P&A Coaching Adres opleidingsinstituut Gronausestraat 710 Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Contactpersoon opleiding Pieter van der Haak 3.7 Crisisteamtraining gevorderden (P&A Coaching) Inhoud opleiding Trainen van teamcompetenties en individuele competenties waarbij de nadruk in eerste instantie op het proces van samenwerken onder tijdsdruk ligt. In tweede instantie wordt geoefend waarbij de competenties in een realistische omgeving verder worden ontwikkeld en getoetst. Pagina 17 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

19 Eindresultaat opleiding Het effectief kunnen functioneren als voorzitter of deelnemer van een crisisteam. Onderdeel oefenen in opleiding 50% van de tijd is realistisch oefenen. Competenties Teamcompetenties voor crisisteams: (Besluitvorming onder tijdsdruk, omgevingsmanagement, voortgangsbewaking.) Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Alle leidinggevende niveau s Burgemeester en rampenstaf Alle leidinggevende niveau s Alle leidinggevende niveau s Directies van ziekenhuizen/chemische bedrijven en rijkswaterstaat Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Soms, door P&A Assessment Ja, door de opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking door intervisie en supervisie tussen de trainers, door uitwisselen van ervaringen, door oefenen in het scoren van de beoordelingsformulieren door uitwisseling en vergelijking van ervaringen tussen de hulpverleningsdiensten in het land Praktisch Doorlooptijd 1 tot 2 jaar Aantal contacturen (per studiejaar) onbekend Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) onbekend Maximaal aantal deelnemers 8 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut P&A Coaching Adres opleidingsinstituut Gronausestraat 710 Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Contactpersoon opleiding Pieter van der Haak Pagina 18 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

20 3.8 Effectieve communicatie in crisisomstandigheden (COT) De opleiding is primair gericht op personen die werkzaam zijn op een gemeentelijke of provinciale communicatieafdeling en zich willen oriënteren op hetgeen hen te wachten staat in tijden van crises en rampen. De cursus richt zich daarbij op drie blokken die afwisselend aan bod komen, beoefend worden met interactieve sessies en worden toegelicht aan de hand van actuele casuïstiek. Deze blokken zijn: 1) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de communicatieafdeling (hoe is een en ander tijdens crises georganiseerd en wat zijn ieders rollen), 2) zicht op de maatschappelijke verwachtingen van crisis- en risicocommunicatie anno 2005 en 3) concrete voorbereiding van burgemeesters en commissarissen der Koningin op persmomenten. Eindresultaat opleiding De opleiding prepareert communicatiedeskundigen van gemeenten en/of provincies op het vormgeven van de crisiscommunicatie tijdens rampen en zware ongevallen. Hierbij wordt gedifferentieerd naar de verschillende taken die binnen het crisiscommunicatieteam cq actiecentrum Voorlichting kunnen worden ingevuld (bijv. persvoorlichter, publieksvoorlichter, webredacteur, media watching, adviseur GBT, operationeel manager perscentrum/ persconferentie, interne voorlichting, voorlichting in opvangcentrum, oren en ogen plaats incident). Onderdeel oefenen in opleiding De opleiding bestaat afwisselend uit lesblokken en concrete oefeningen, waarin de besproken materie wordt getoetst. Competenties De competenties die bij de verschillende rollen in een Actiecentrum Voorlichting behoren komen aan bod. Hierdoor krijgen deelnemers zelf ook inzicht in hoeverre zij bepaalde rollen binnen het actiecentrum op zich kunnen nemen en waar hun sterke en minder sterke kanten liggen. Na afloop van de training weten deelnemers van zichzelf in hoeverre zij bijvoorbeeld op strategisch-adviserend niveau in een gemeentelijk beleidsteam kunnen opereren, of juist sterker zijn in de back-office van het Actiecentrum Voorlichting. Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Voorlichting Primair voorlichting, secundair ook in licht aangepaste vorm voor gemeentelijke beleidsteams om hen te prepareren op de mediadruk en verwachtingen van burgers in crisistijd. Voorlichting Voorlichting Voorlichterspools (al dan niet in oprichting), door de grote nadruk die ligt op het inzetten van de juiste competenties om een actiecentrum voorlichting draaiende te houden. Pagina 19 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

21 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door evaluaties onder deelnemers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Praktisch Doorlooptijd 2 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 16 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 15 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Adres opleidingsinstituut Koninginnegracht AB Den Haag Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Wouter Jong (drs) Contactpersoon opleiding Wouter Jong en Erwin van Dijkman 3.9 Inleiding Crisismanagement (COT) Inhoud opleiding Deelnemers maken kennis met het begrip crisis(management), de regelmatigheden van crisismanagement (zowel in de voorbereiding, de acute als de nafase) en de interventiemogelijkheden / aanbevelingen daaromtrent. Eindresultaat opleiding Basiskennis crisismanagement, schept inzicht / inhoudelijk kader voor leidinggevenden / adviseurs. Onderdeel oefenen in opleiding In de lange (8-uurs) variant zit een interactieve spelsimulatie van een strategisch crisisteam waarbij deelnemers feedback krijgen op inhoudelijke, procedurele en gedragsmatige aspecten van crisismanagement in de acute fase. Competenties In de lange variant wordt door middel van feedback bij de simulatie naast kennis ook aandacht besteed aan: Samenwerken. Informatiemanagement. Communicatief vermogen. Stressbestendigheid. Initiatief / leiderschap. Omgaan met belangentegenstellingen. Pagina 20 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Oefenen als professie

Oefenen als professie Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: 026 355 24 30 Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie

Nadere informatie

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst.

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Ino Kouwenhoven Master of Crisis and Disastermanagement 2004 Teamwork, een kwestie van selectie?

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie Nieuwsbrief Veiligheidsregio Zeeland nummer 12 april 2008 v e i l i g h e i d s r e g i o Nieuwsbrief In dit nummer onder andere: Nieuwe hoofdstructuur VRZ Tussenstand Pro-actie en Preventie Kwaliteit

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Afstudeerrapport Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Elize Fallon 9 juni 2008 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Directie Crisisbeheersing

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra Voorwoord In het jaar dat achter ons

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

Professionalisering milieuboa s

Professionalisering milieuboa s Professionalisering milieuboa s Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2 Mr. A.G. Mein, Verwey-Jonker Instituut Dr. B.A.M. van den Berg,

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Communicatieplan Overstromingen Flevoland

Communicatieplan Overstromingen Flevoland Communicatieplan Overstromingen Flevoland Versie 3.0, d.d. 22 oktober 2008 Pagina 1 van 54 Colofon Dit document is tot stand gebracht door de Regionale Werkgroep Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie