Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing"

Transcriptie

1 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing Uitgebreide versie Anja Beerepoot

2 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing Uitgebreide versie Amsterdam, 7 juli 2005 Anja Beerepoot Met medewerking van: Danielle Roosenstein DSP groep BV Van Diemenstraat CR Amsterdam T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: KvK: A'dam

3 Pagina 2 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Opleidingen in één oogopslag 9 3 Opleidingen voor meerdere disciplines Basismodule crisismanagement (Trimension BV) Bijscholing/oefening CTPI (Nibra) Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS (Nibra) Crisisbeheersing (Clingendael) Crisis Besluitvorming (Crisis Management Consultants) Crisisteamtraining basis (P&A Coaching) Crisisteamtraining gevorderden (P&A Coaching) Effectieve communicatie in crisisomstandigheden (COT) Inleiding Crisismanagement (COT) Leergang Master of Crisis and Disaster Management (Nibra) Masterclass Crisismanagement (Pinpoint Management & Consultancy) Masterclass psychosociale aspecten van crisismanagement (COT) Media en woordvoering (COT) Nafase oefenen (COT) Observeren en evalueren (COT) OCR-Basismodule (Nibra) OCR-module Beleidsteam (Nibra) OCR-module Commando Rampterrein/Commando Plaats Incident (Nibra) OCR-module Effectief communiceren in crisissituaties (Nibra) OCR-module Juridische aspecten van crisisbeheersing en rampenbestrijding (Nibra) OCR-module Omgaan met de media (Nibra) OCR-module Operationeel team (Nibra) OCR-module Plotter (Nibra) Oefenontwerp (COT) Officieren van Diensttrainingen (Regionale bedrijfsschool Rotterdam Rijnmond) Ontwikkeling crisismanagement gemeente: cyclus bestuurlijk oefenen (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Trainingen gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Workshops en trainingen voor voorlichters onder crisisomstandigheden (Nibra) Opstellen van een handhavingprogramma (ROI) Qualified Simulation Instructor (introductie eind 2005) (E-semble bv) Sitrap schrijven (COT) Strategische sessie crisismanagement en crisiscommunicatie (COT) Teamtraining met videoverbinding (Trimension bv) Terreuroefening (COT) Training realiseren producten (Crisis Management Consultants) Verdiepingsdag lijk Beleidsteam (COT) Verdiepingsdag Regionaal Operationeel Team (COT) Virtueel oefenen en trainen (E-semble bv) 61 4 Opleidingen uitsluitend voor de brandweerfunctionarissen 63 Pagina 3 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

5 4.1 Bijscholing Operationeel Optreden voor OVD (Nibra) Bijscholing NBC voor Officier van Dienst (Nibra) Crisisteamtraining Hoofdofficier van Dienst (P&A Coaching) 65 5 Opleidingen uitsluitend voor de geneeskundige functionarissen Basis instructor ETS (Nationaal Centrum ETS) (Opleidingsmethode) Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) (Stichting MIMMS) Psychosociale opvang en nazorg bij crises en rampen (Kasteel De Essenburgh, Training & Vorming) 70 6 Opleidingen uitsluitend voor politie-functionarissen Officier van Dienst Opleiding (Regiokorps Utrecht) Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (academie) 74 7 Opleidingen uitsluitend voor gemeentelijke functionarissen Basiscursus rampenbestrijding gemeentelijk tactisch niveau (Hollandse en Hulpverleningsbond) Basistraining deelproces rampenbeheersing, fase 1 (Crisis Management Consultants) Boegbeeld of aambeeld? (COT) Integraal veiligheidsbeleid (Bestuursacademie Nederland) Handhaving (ROI) Leergang professioneel toezicht houden en handhaven (ROI) Lokaal integraal veiligheidsbeleid (ROI) OCR-module lijk managementteam (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Informatie crisismanagement voor gemeentelijke managementteams (Nibra) Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: informatie crisismanagement voor pasbenoemde burgemeesters; wethouders en colleges (Nibra) Openbare Orde en veiligheid (Beuk, Nibra, academie) Rampenbeheersing voor colleges Training gericht op basiskennis en vaardigheden voor portefeuillehouders gemeentelijke processen (in ontwikkeling) Verdiepingsdag lijk Management Team (COT) Video-evaluatie (Trimension BV i.s.m. Twinc communicatie in taal) Zicht op de veiligheidsketen (Kasteel De Essenburgh, Training & Vorming) 96 8 Opleidingen op maat Crisisplan Cuijpers Consultancy Instituut voor Psychotrauma (IvP) P&A Coaching Operationele gegevens van de opleidingen Aantal deelnemers Doelgroepen Kwaliteit opleidingen Oefenen en samenwerken Resultaten interviews Opleidingsbehoefte doelgroep Kwaliteitsborging 111 Pagina 4 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

6 10.3 Competenties Oefenen Overige aandachtspunten 115 Bijlagen Bijlage 1 Aantal deelnemers in 2004 per opleiding 118 Bijlage 2 Vergelijking doelgroepen per opleiding 120 Bijlage 3 Vergelijking kwaliteit per opleiding 126 Bijlage 4 Leidinggevende functies per discipline 134 Bijlage 5 Onderzoeksopzet 136 Bijlage 6 Leden begeleidingscommissie 140 Pagina 5 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

7 Pagina 6 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

8 1 Inleiding Het beleid met betrekking tot rampen- en crisisbeheersing is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen door diverse gebeurtenissen, waaronder de aanslagen van 11 september, vuurwerkramp Enschede en het uitbreken van de vogelpest. De voorbereiding op rampen en crises wordt daardoor steeds belangrijker. Goede voorbereiding vereist echter goed opgeleide professionals uit de verschillende decentrale organisaties die zich met rampenbestrijding (RB) en crisisbeheersing (CB) bezighouden. Daarbij is het niet alleen van belang dat de disciplines hun eigen taken en verantwoordelijkheden goed leren uit te voeren maar ook dat zij in een multidisciplinaire omgeving effectief kunnen optreden. De afgelopen jaren is er een wildgroei ontstaan in het aanbod aan opleidingen RB en CB wat de kwaliteit niet altijd ten goede is gekomen. Voor het ministerie van BZK is dit aanleiding geweest om een inventarisatie te laten doen naar het aanbod van opleidingen om in een later stadium hiervan de kwaliteit te toetsen. Hiertoe is DSP-groep gevraagd een landelijke inventarisatie te verrichten naar de opleidingen die gericht zijn op leidinggevende functies in de decentrale crisisbeheersingsorganisaties in de respons fase. Deze inventarisatie heeft in totaal 64 opleidingen opgeleverd die in de volgende hoofdstukken volgens een vast format beschreven worden. Daarbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst: 1 De belangrijkste (grootste) opleidingen zijn terug te vinden in de inventarisatie. Toch zullen naar alle waarschijnlijkheid ook een aantal opleidingen ontbreken. Als gevolg van de versnippering van het opleidingsveld en het grote aantal opleidingsinstituten is het goed mogelijk dat enkele opleidingen buiten beeld blijven. 2 In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat de beschrijvingen en de operationele gegevens van de opleidingen gebaseerd zijn op informatie die door de opleidingen zelf verstrekt zijn. De gegevens die de instituten ter beschikking hebben gesteld zijn zonder nadere bewerking en controle overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat er interpretatieverschillen bestaan. Naast deze inventarisatie is er door het ministerie van de gelegenheid gebruik gemaakt ook een aantal thema's door middel van interviews uit de diepen. De thema's zijn: 1 Opleidingsbehoefte 2 Kwaliteitsborging 3 Competenties 4 Oefenen Niet de aanbodzijde maar juist de vraagzijde stond centraal in de interviews. Hiertoe zijn twee functionarissen vanuit iedere discipline geïnterviewd. In bijlage 5 wordt uitgebreider ingegaan op de onderzoeksopzet. Het onderzoek is begeleid door een commissie waarvan de namen van de leden zijn opgenomen in bijlage 6. Pagina 7 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

9 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een schematisch overzicht van alle opleidingen met de daarbijbehorende opleidingsinstituten. In hoofdstuk 3 tot en met 8 worden de opleidingen afzonderlijk besproken. In hoofdstuk 9 worden de opleidingen op geaggregeerd niveau behandeld. Tenslotte komen in hoofdstuk 10 de resultaten van de interviews aan bod. Pagina 8 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

10 2 Opleidingen in één oogopslag De opleidingeninventarisatie heeft in het totaal 64 relevante opleidingen opgeleverd. In onderstaand overzicht worden deze opleidingen opgesomd met daarachter het betreffende opleidingsinstituut. In de hoofdstukken 3 t/m 8 worden de opleidingen in detail beschreven. Naam opleiding Tabel 2.1 Opleidingen naar doelgroepen Naam instituut MULTIDISCIPLINAIR Basismodule crisismanagement Trimension BV Bijscholing/oefening CTPI Nibra Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS Nibra Crisisbeheersing Clingendael Crisis Besluitvorming (fase 2) Crisis Management Consultants Crisisteamtrainingen Basis P&A Coaching Crisisteamtrainingen Gevorderden P&A Coaching Effectieve communicatie in crisisomstandigheden COT Inleiding Crisismanagement COT Leergang Master of Crisis and Disaster Management Nibra Masterclass Crisismanagement Pinpoint Management & Consultancy Masterclass psycho-sociale aspecten van crisismanagement COT Media en woordvoering COT Nafase oefenen COT Observeren en evalueren COT OCR-basismodule Nibra OCR-module Beleidsteam Nibra OCR-module Commando Rampterrein/Commando Plaats Incident Nibra OCR-module Effectief communiceren in crisissituaties Nibra OCR-module Juridische aspecten van crisisbeheersing en rampenbestrijding Nibra OCR-module Omgaan met de media Nibra OCR-module Operationeel team Nibra OCR-module Plotter Nibra Oefenontwerp COT Officier van Dienst trainingen en CoPI-trainingen, RegOTtrainingen,Veiligheidsstaf-trainingen Regionale bedrijfsschool Rotterdam Rijnmond Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente:: Cyclus bestuurlijk Nibra oefenen Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Trainingen gemeentelijke Nibra rampenbestrijdingsprocessen Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Workshops en Nibra trainingen voor voorlichters onder crisisomstandigheden Opstellen van een handhavingprogramma ROI Qualified Simulation Instructor (introductie eind 2005) E-Semble bv Sitrap schrijven COT Strategische sessies COT Terreuroefening COT Training realiseren producten (fase 3) Crisis Management Consultants Verdieping lijk Beleidsteam COT Verdiepingsdag Regionaal Operationeel Team COT Virtueel oefenen en trainen E-Semble bv POLITIE Officier van Dienst Opleiding Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Utrecht, o.v.v. Bureau Conflict- en Crisisbeheersing (BCCB) academie, locatie Ossendrecht Pagina 9 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

11 GEMEENTE Basiscursus ambtenaren rampenbestrijding Hollandse en Hulpverleningsbond Basistraining deelproces rampenbeheersing, fase 1 Crisis Management Consultants Boegbeeld of aanbeeld? COT Handhaving ROI Integraal veiligheidsbeleid Bestuursacademie Nederland Leergang professioneel toezicht houden en handhaven ROI Lokaal integraal veiligheidsbeleid ROI OCR module gemeentelijk managementteam Nibra Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Nibra Informatie crisismanagement voor gemeentelijke managementteams Ontwikkeling crisismanagement in de gemeente: Nibra Informatie crisismanagement voor pasbenoemde burgemeesters; wethouders; Colleges totaal Openbare orde en veiligheid Beuk/Nibra/ Academie Rampenbestrijding voor colleges Beuk/Nibra/ Academie Teamtraining met video-verbinding Trimension BV Verdiepingsdag lijk Management Team COT Video-evaluatie Trimension BV Zicht op de veiligheidsketen Kasteel de Essenburg GHOR Basic Instructor ETS Major Incident Medical Management and Support Psychosociale opvang en nazorg bij crises en rampen Nationaal Centrum ETS Stichting MIMMS Kasteel de Essenburg BRANDWEER Bijscholing NBC voor Officier van Dienst Bijscholing Operationeel Optreden voor OVD Leergang HOVD Nibra Nibra P&A Coaching MAATWERK - Crisisplan BV - Cuijpers Consultancy - Instituut voor Psychotrauma - P&A Coaching Pagina 10 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

12 3 Opleidingen voor meerdere disciplines In dit hoofdstuk komen de opleidingen aan bod waarvan de aanbieder heeft aangegeven dat ze bedoeld zijn voor meer dan één van de decentrale RB en CB-disciplines. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de opleidingen beschreven waaraan uitsluitend functionarissen van één discipline kunnen deelnemen. 3.1 Basismodule crisismanagement (Trimension BV) De cursus is bedoeld als eerste kennismaking van de cursisten met crisis en crisismanagement. Hierbij staat kennisverwerving en het vergroten van het inzicht van de cursisten centraal. Aandacht voor crisisaspecten, organisaties, omgeving, processen en valkuilen. Vanuit deze basis kunnen cursisten zich verder ontwikkelen in vervolgmodules. Eindresultaat opleiding Aan het eind van de cursus beschikken alle deelnemers over een gelijk basisniveau van kennis en basisvaardigheden m.b.t. crisismanagement en de bijbehorende begrippen. Onderdeel oefenen in opleiding In de opleiding zit een korte training m.b.t de valkuilen en een korte training m.b.t. de crisismanagementprocessen. De rol van de training is enerzijds verduidelijking door concreet ervaren van de theoretische elementen (als onderdeel van het leergedrag) en anderzijds het bijbrengen van een aantal basisvaardigheden. Competenties In deze cursus wordt niet specifiek op bepaalde competenties getraind, anders dan samenwerken als team. Doelgroep Discipline Functies MT niveau (Bestuurders) Procesverantwoordelijken (ambtenaar rampenbestrijding, AO- OV, etc) medewerkers Geneeskundige diensten Anders, namelijk Waterschappen Bestuurders en MT-leden (leden BT en OT) Medewerkers van actiecentra Pagina 11 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

13 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door interne audit Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Trimension kwaliteitssysteem Praktisch Doorlooptijd enkele weken Aantal contacturen (per studiejaar) 8 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 4 Maximaal aantal deelnemers 12 Kosten per deelnemer in 425 Naam opleidingsinstituut Trimension BV Adres opleidingsinstituut Electronicaweg 16a, 2628 XG Delft Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Diverse docenten, titel drs. of ir Contactpersoon opleiding Ir. R.P.A. Derckx 3.2 Bijscholing/oefening CTPI (Nibra) Actuele thema s worden aan de hand van complexe virtuele oefenscenario s op CTPI-niveau geoefend. Tijdens evaluatie worden theorieonderwerpen verbonden aan praktijkervaringen. Eindresultaat opleiding Bijscholing op het gebied van (multidisciplinair) operationeel optreden. Onderdeel oefenen in opleiding Bestaat volledig uit virtuele inzetoefeningen. Competenties Kerntaken van de OVD s, en GHOR Leidinggeven. Coördineren. Informeren. Doelgroep Discipline Functies Officier van Dienst Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Officier van Dienst Officier van Dienst OVD Koninklijke Marechaussee OSC Luchthavenbrandweer Weginspecteurs Rijskwaterstaat Pagina 12 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

14 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Ja, door Nibra Ja, door Nibra Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door intern onderwijskundigen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking - Praktisch Doorlooptijd 1 dag Aantal contacturen (per studiejaar) 8 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 12 Kosten per deelnemer in 500 Naam opleidingsinstituut Nibra Adres opleidingsinstituut Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding diversen Contactpersoon opleiding Ing. M.C. van Wijngaarden 3.3 Bijscholing NBC voor ROGS, AGS en GAGS (Nibra) Nadat deelnemers een zelfstudiepakket hebben bestudeerd nemen zij deel aan een 4-daagse opleiding waarin NBC-experts de laatste stand van zaken vertellen en met de groep virtuele scenario's oefenen. De deelnemers vervullen verschillende rollen tijdens de oefeningen. Tussentijds is er een digitale zelftoets. Eindresultaat opleiding Bijscholing kennis van NBC-incidenten en meetapparatuur. Onderdeel oefenen in opleiding Virtuele inzetoefeningen bij NBC-incidenten. Competenties Kennis van NBC-stoffen. Besluitvorming. Adviseren. Communicatie. Vaardig gebruik van meetapparatuur. Interpretatie van meetwaarden. Doelgroep Discipline Functies Geneeskundige diensten GAG's ROG's, AG's Anders, namelijk.. Pagina 13 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

15 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Ja, door Nibra Ja, door Nibra Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door intern onderwijskundigen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking - Praktisch Doorlooptijd 4 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 32 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 16 Maximaal aantal deelnemers 20 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut Nibra Adres opleidingsinstituut Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding diversen Contactpersoon opleiding Ing. M.C. van Wijngaarden 3.4 Crisisbeheersing (Clingendael) Het programma voorziet in de verduidelijking van de begripsbepalingen en geeft zicht op de (on)mogelijkheden van (inter)nationale samenwerking. Ook juridische aspecten worden belicht. De opleiding besluit met een oefening in crisisbeheersing. Eindresultaat opleiding De opleiding beoogt bij de deelnemers kennis van en inzicht in crisisbeheersing te vergroten. In de opleiding komt nar voren op welke wijze de kansen voor het beheersen van crises toenemen. Onderdeel oefenen in opleiding Door middel van een practicum wordt aangetoond dat effectief samenwerken tijdens een crisis voorwaarde is voor succesvol optreden. Competenties Er wordt niet specifiek op persoonlijke competenties getraind. Maar door te trainen in effectief samenwerken worden de deelnemers met hun persoonlijke competenties die samenwerking bevorderen/in de weg staan geconfronteerd. Doelgroep Discipline Functies Commissaris, hoofdinspecteur Algemeen adviseur, beleidsmedewerker Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Beleidsmedewerker crisisbeheersing, jurist, sr medewerker Beleidsmedewerker/adviseur, coördinator crisismanagement, hfd bureau brandweerzorg, opleiders, wetenschappelijk medewerkers Pagina 14 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

16 Kwaliteit opleiding, wel certificaat van deelname Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door de Adviesraad Opleidingen Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Ja, door evaluaties door deelnemers (en opdrachtgevers) Praktisch Doorlooptijd 2 x 6 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 48 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 12 Maximaal aantal deelnemers 25 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut Instituut Clingendael Adres opleidingsinstituut Postbus 93080, 2509 AB Den Haag Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Meerdere docenten Contactpersoon opleiding Drs. Arnold Bakker 3.5 Crisis Besluitvorming (Crisis Management Consultants) De deelnemers kennen de basisprincipes van crisisbesluitvorming, het functioneren onder moeilijke omstandigheden in een multidisciplinair team. Bovendien kunnen zij deze principes toepassen in de praktijk en weten zij elkaar aan te spreken zodat zij zorgvuldig beslissingen kunnen nemen ten tijde van een incident. De vooronderstelling is dat zorgvuldige beslissingen veelal ook juiste beslissingen zijn. Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Presentaties worden afgewisseld met videobeelden, kleine oefeningen met simulaties. De cyclus van Kolb wordt gehanteerd, evenals het CMC fasemodel. De training speelt zich af in fase 2 van het model. Eindresultaat opleiding Zie bovenstaande. De training vindt plaats in fase 2 van het model. Onderdeel oefenen in opleiding Theorie en praktijk worden altijd afgewisseld. Het gaat om kennis en kunde. Competenties Het doel is dat de deelnemers na de oefening als team zorgvuldig beslissingen kunnen nemen. Dit betekent dat er normen moeten zijn. Wat is zorgvuldig beslissen? Hiervoor hebben wij de doe s ontwikkeld. Deze normen worden voorafgaand aan de simulatie aan de deelnemers gecommuniceerd. Mensen zijn heel goed in staat tot zelfreflectie, maar dan moet wel duidelijk zijn wat juist en wat onjuist gedrag is. Dit betekent ook een andere rol van de oefenleider. Deze persoon meldt niet op basis van eigen principes of deelnemers goed of slecht functioneren, maar op basis van de gedeelde normen. Dit maakt het evaluatieproces helderder en het leerproces effectiever. Pagina 15 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

17 Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Functies CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT CTPI/CoRT ROT GBT/MT RBT Anders, namelijk.. Het gaat altijd om de leidinggevende functionarissen. Vanzelfsprekend worden deze trainingen ook gegeven aan organisatie onderdelen die hierbuiten vallen, zoals leidinggevende teams op Ministerieel niveau, bedrijven, enz.. Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut In de vorm van simulatie en tussen en eindevaluatie Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door deelnemers en opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Ja, door werken met doelen en kwaliteitsmodel Praktisch Doorlooptijd Divers Aantal contacturen (per studiejaar) 8 uren Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 15 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut Crisis Management Consultants Adres opleidingsinstituut Janvossensteeg 55, 2312 WC, Leiden Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Divers (allen academisch niveau) Contactpersoon opleiding Saskia Noordewier 3.6 Crisisteamtraining basis (P&A Coaching) Trainen van teamcompetenties en individuele competenties waarbij de nadruk in eerste instantie op het proces van samenwerken onder tijdsdruk ligt. In tweede instantie wordt geoefend waarbij de competenties in een realistische omgeving verder worden ontwikkeld en getoetst. Eindresultaat opleiding Het effectief kunnen functioneren als voorzitter of deelnemer van een crisisteam. Pagina 16 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

18 Onderdeel oefenen in opleiding 50% van de tijd is realistisch oefenen. Competenties Teamcompetenties voor crisisteams: 1, 2 en 3 (Opstarten van het groepsproces, vergaderdiscipline en integrale beeldvorming). Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Alle leidinggevende niveau s Burgemeester en rampenstaf Alle leidinggevende niveau s Alle leidinggevende niveau s Directies van ziekenhuizen/chemische bedrijven en rijkswaterstaat Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Soms, door P&A Assessment Ja, door de opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Door intervisie en supervisie tussen de trainers, door uitwisselen van ervaringen, door oefenen in het scoren van de beoordelingsformulieren. Door uitwisseling en vergelijking van ervaringen tussen de verschillende hulpverleningsdiensten in het land. Praktisch Doorlooptijd 1 tot 2 jaar Aantal contacturen (per studiejaar) onbekend Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) onbekend Maximaal aantal deelnemers 8 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut P&A Coaching Adres opleidingsinstituut Gronausestraat 710 Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Contactpersoon opleiding Pieter van der Haak 3.7 Crisisteamtraining gevorderden (P&A Coaching) Inhoud opleiding Trainen van teamcompetenties en individuele competenties waarbij de nadruk in eerste instantie op het proces van samenwerken onder tijdsdruk ligt. In tweede instantie wordt geoefend waarbij de competenties in een realistische omgeving verder worden ontwikkeld en getoetst. Pagina 17 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

19 Eindresultaat opleiding Het effectief kunnen functioneren als voorzitter of deelnemer van een crisisteam. Onderdeel oefenen in opleiding 50% van de tijd is realistisch oefenen. Competenties Teamcompetenties voor crisisteams: (Besluitvorming onder tijdsdruk, omgevingsmanagement, voortgangsbewaking.) Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Alle leidinggevende niveau s Burgemeester en rampenstaf Alle leidinggevende niveau s Alle leidinggevende niveau s Directies van ziekenhuizen/chemische bedrijven en rijkswaterstaat Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Soms, door P&A Assessment Ja, door de opdrachtgevers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking door intervisie en supervisie tussen de trainers, door uitwisselen van ervaringen, door oefenen in het scoren van de beoordelingsformulieren door uitwisseling en vergelijking van ervaringen tussen de hulpverleningsdiensten in het land Praktisch Doorlooptijd 1 tot 2 jaar Aantal contacturen (per studiejaar) onbekend Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) onbekend Maximaal aantal deelnemers 8 Kosten per deelnemer in onbekend Naam opleidingsinstituut P&A Coaching Adres opleidingsinstituut Gronausestraat 710 Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Contactpersoon opleiding Pieter van der Haak Pagina 18 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

20 3.8 Effectieve communicatie in crisisomstandigheden (COT) De opleiding is primair gericht op personen die werkzaam zijn op een gemeentelijke of provinciale communicatieafdeling en zich willen oriënteren op hetgeen hen te wachten staat in tijden van crises en rampen. De cursus richt zich daarbij op drie blokken die afwisselend aan bod komen, beoefend worden met interactieve sessies en worden toegelicht aan de hand van actuele casuïstiek. Deze blokken zijn: 1) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de communicatieafdeling (hoe is een en ander tijdens crises georganiseerd en wat zijn ieders rollen), 2) zicht op de maatschappelijke verwachtingen van crisis- en risicocommunicatie anno 2005 en 3) concrete voorbereiding van burgemeesters en commissarissen der Koningin op persmomenten. Eindresultaat opleiding De opleiding prepareert communicatiedeskundigen van gemeenten en/of provincies op het vormgeven van de crisiscommunicatie tijdens rampen en zware ongevallen. Hierbij wordt gedifferentieerd naar de verschillende taken die binnen het crisiscommunicatieteam cq actiecentrum Voorlichting kunnen worden ingevuld (bijv. persvoorlichter, publieksvoorlichter, webredacteur, media watching, adviseur GBT, operationeel manager perscentrum/ persconferentie, interne voorlichting, voorlichting in opvangcentrum, oren en ogen plaats incident). Onderdeel oefenen in opleiding De opleiding bestaat afwisselend uit lesblokken en concrete oefeningen, waarin de besproken materie wordt getoetst. Competenties De competenties die bij de verschillende rollen in een Actiecentrum Voorlichting behoren komen aan bod. Hierdoor krijgen deelnemers zelf ook inzicht in hoeverre zij bepaalde rollen binnen het actiecentrum op zich kunnen nemen en waar hun sterke en minder sterke kanten liggen. Na afloop van de training weten deelnemers van zichzelf in hoeverre zij bijvoorbeeld op strategisch-adviserend niveau in een gemeentelijk beleidsteam kunnen opereren, of juist sterker zijn in de back-office van het Actiecentrum Voorlichting. Doelgroep Discipline Geneeskundige diensten Anders, namelijk.. Functies Voorlichting Primair voorlichting, secundair ook in licht aangepaste vorm voor gemeentelijke beleidsteams om hen te prepareren op de mediadruk en verwachtingen van burgers in crisistijd. Voorlichting Voorlichting Voorlichterspools (al dan niet in oprichting), door de grote nadruk die ligt op het inzetten van de juiste competenties om een actiecentrum voorlichting draaiende te houden. Pagina 19 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

21 Kwaliteit opleiding Certificering van het opleidingsinstituut Toezicht op de kwaliteit van de opleiding Ja, door evaluaties onder deelnemers Andersoortige manier van kwaliteitsbewaking Praktisch Doorlooptijd 2 dagen Aantal contacturen (per studiejaar) 16 Aantal uren zelfstudie (per studiejaar) 0 Maximaal aantal deelnemers 15 Kosten per deelnemer in Naam opleidingsinstituut COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Adres opleidingsinstituut Koninginnegracht AB Den Haag Telefoon Internetadres Naam en titel docent opleiding Wouter Jong (drs) Contactpersoon opleiding Wouter Jong en Erwin van Dijkman 3.9 Inleiding Crisismanagement (COT) Inhoud opleiding Deelnemers maken kennis met het begrip crisis(management), de regelmatigheden van crisismanagement (zowel in de voorbereiding, de acute als de nafase) en de interventiemogelijkheden / aanbevelingen daaromtrent. Eindresultaat opleiding Basiskennis crisismanagement, schept inzicht / inhoudelijk kader voor leidinggevenden / adviseurs. Onderdeel oefenen in opleiding In de lange (8-uurs) variant zit een interactieve spelsimulatie van een strategisch crisisteam waarbij deelnemers feedback krijgen op inhoudelijke, procedurele en gedragsmatige aspecten van crisismanagement in de acute fase. Competenties In de lange variant wordt door middel van feedback bij de simulatie naast kennis ook aandacht besteed aan: Samenwerken. Informatiemanagement. Communicatief vermogen. Stressbestendigheid. Initiatief / leiderschap. Omgaan met belangentegenstellingen. Pagina 20 Overzicht multidisciplinaire opleidingen rampen- en crisisbeheersing DSP - groep

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS TRAINING Crisisadvisering voor professionals Tweedaagse training voor crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren Een ernstig

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Dienstverlening COT. Crisisservice 24/7. COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011

Dienstverlening COT. Crisisservice 24/7. COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011 Dienstverlening COT Crisisservice 24/7 COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011 Visie op crisismanagement >> Het continu veranderende risicolandschap, de toenemende druk van stakeholders,

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Nota van B&W. In deze nota:

Nota van B&W. In deze nota: gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Nota Opleiden en Oefenen voor Crisisbeheersing 2009 Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 maart 2009 Inlichtingen J.J.M. De Schepper

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Zelforganiseren Zelforganisatie is het ogenschijnlijke spontane proces waarbij een systeem zichzelf organiseert. (mieren, vogeltrek, school met vissen etc.) Zelforganisatie bij crisismanagement J.Don Berghuijs

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie