Rotovex SR07, SR09, SR11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotovex SR07, SR09, SR11"

Transcriptie

1 Rotovex SR07, SR09, SR11 Compacte Luchtbehandeling Unit met warmteterugwinning NL Bediening- en onderhoudsinstructies

2 Linkse versie Rechtse versie Fig. 1 Beschrijving 1. Aansluiting luchttoevoer 10. Rotor motor 2. Aansluiting retourlucht 11. Retourluchtfilter 3. Aansluiting afvoer naar buiten 12. Toevoerventilator 4. Aansluiting verse buitenlucht 13. Druksensor luchttoevoerventilator 5. Druksensor luchttoevoerfilter 14. Elektrische naverwarming (zie fig.3) 6. Afzuigventilator 15. Elektrische aansluitdoos (zie fig.3) 7. Luchttoevoerfilter 16. Werkschakelaar 8. Regeling rotorwiel 17. Druksensor retourluchtfilter 9. Rotorwisselaar 18. Druksensor afzuigventilator Aansluitdoos Beschrijving 20. Zekering batterij 21. Zekeringen ventilatoren V Transformator 23. Regin Regeling type Corrigo 24. Schakelaar 25. ADO gereedschap 26. Oververhittingbeveiliging ELverwarmingsbatterij, handbediende reset. 27. Oververhittingbeveiliging EL-, Automatische reset. Fig. 2 Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsinstructies Systemair AB

3 Fig. 3 Omschrijving 1. Luchttoevoer 7. Klep en motor afvoerlucht (accessoire) 2. Retourlucht 8. Klep en motor verse buitenlucht (accessoire) 3. Afvoer naar buiten 9. Sensor luchttoevoer 4. Aanvoer van buiten 10. Sensor retourlucht 5. VAV drukopnemer luchttoevoer (accessoire) 11. Sensor buitenlucht 6. VAV drukopnemer retourlucht (accessoire) Fig. 4 Beschrijving 1. Alarmknop 7. Aansluitstrip 2. Alarm LED 7a. Gele draad 3. Bevestigings-LED 7b. Oranje draad 4. OK-knop 7c. Rode draad 5. Resetknop 7d. Bruine draad 6. Bevestigingsgaten 7e. Zwarte draad Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsinstructies Systemair AB

4 Introductie Installatie, bediening- en onderhoudsinstructies betreffende luchtbehandelingkast type Rotovex, SR geproduceerd door Systemair AB. Het omvat basis informatie en aanbevelingen betreffende het ontwerp, installatie, opstarten en werking, deze dienen strikt te worden opgevolgd voor een goede werking en storingvrije werking van de unit. Voor een goede en veilige werking van deze unit dient u deze handleiding goed te lezen. Gebruik de unit volgens de gegeven voorschriften en alle veiligheidseisen. Index Introductie...1 Index...1 Fabrikant...2 EC Conformiteitsverklaring...2 De volgende overeenkomstige standaards zijn van toepassing:...2 Werking...3 Algemeen...3 Instellen van de taal...3 Bedieningspaneel...3 Toegangsrechten...3 Paswoord...3 Hoe in bedrijfstellen...3 Alarmmeldingen...4 Opstarten van de unit....4 Index bedieningspaneel, handleiding...5 Regeling unit, handleiding...6 Waarschuwing Onderhoud...15 Oplossen van problemen...16 Service...16 Inbedrijfstelingsrapport...17 Rotovex SR07, SR09, SR11 Operation- and maintenance instructions Systemair AB 1

5 Fabrikant Onze producten zijn volgens de internationale standaard en regelwetgeving geproduceerd. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg Tel: Fax: De fabrikant verklaart hierbij dat de volgende producten: Air handling units Rotovex SR 07 EL Rotovex SR 07 HW Rotovex SR 09 EL Rotovex SR 09 HW Rotovex SR 11 EL Rotovex SR 11 HW Overeenkomen met de volgende EU instructies. EU- conformiteitverklaring Zoals bepaald door de EU Machines en instructies 98/37/EEC, bijlage IIA. Ventilatoren voor toepassing in luchtbehandelingkasten waarvan de lucht is zonder gevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen. Dit apparaat mag niet eerder in gebruik gesteld worden voordat de montage en veiligheidsinstructies zijn gelezen. De volgende overeenkomstige standaarden zijn van toepassing: EN Roterende elektrische machine; kwalificatie en uitvoering EN Veiligheid, elektrische uitrusting van de machine: algemene eisen EN Veiligheid, van de machine: basis concepten, algemene regels voor ontwerp EU-conformiteitverklaring Gedefinieerd volgens EU laagspanningsinstructie 73/23/EEC en 93/68/EEC Harmonische standaard: EN Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig veiligheid- algemene richtlijnen. EN Veiligheid van huishoudelijke en gelijkwaardige apparaten Deel 2-40: speciale eisen voor elektrische warmtepompen, airconditioners en luchtontvochtigers, EN Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig. Veiligheidsinstructies voor het beheren bij productie. Opmerking: EN alleen geldig voor intern bedrade producten. EU- conformiteitverklaring Gedefinieerd volgens EU EMU-instructie 89/336/EEC, 92/31/EEC en 93/68/EEC Overeenstemmende standaards: EN Elektrische comptabiliteit (EMC) - Deel 6-4: Generieke standaard Emissie standaard voor industriële omgevingen EN Elektrische comptabiliteit (EMC)- Deel 6-2: Algemene eisenvrijstelling voor apparaten in industriële omgevingen. Een complete technische documentatie is opvraagbaar. Skinnskatteberg, 29 Jan 2007 Mats Sándor Technische directeur EN 294 Veiligheid van de machine; veiligheidsafstanden voor het voorkomen van gevaarlijke zones voor de bovenste ledematen (armen en handen). Opmerking: komt overeen met EN 294 mits en alleen wanneer er contact wordt gemaakt met meegeleverde veiligheidsapparatuur. Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsvoorschriften Systemair AB 2

6 Werking Algemeen Deze beschrijving behandelt de meeste algemene functies/instellingen. Voor meer informatie over andere functies/instellingen zie de meegeleverde Corrigo E Handleiding. De Corrigo E Handleiding kunt u in verschillende talen ook terugvinden op De Rotovex-units met elektrische naverwarmer draait 3 minuten door nadat de unit is uitgeschakeld. N.B. wanneer het brandalarm is geactiveerd en de naverwarming is ingeschakeld, zal de ventilator direct stoppen met het afkoelen van de verwarmer. Dit omdat anders de oververhittingbeveiliging zou kunnen beschadigen. Zie verder pagina fig.2 hoe te resetten. Maximum toegestane luchttoevoer temperatuur is 35 o C. Instellen van de taal Druk op de OK knop (display) en schakel tegelijkertijd de hoofdschakelaar op de unit in Druk op de OK knop. Kies de gewenste taal met de Omhoog/Omlaag toetsen. Nadat de juiste taal is gevonden druk op OK. Druk op de linkertoets om naar het hoofdmenu te gaan. De taal kan ook worden gewijzigd in Configuratie/Systeem/Kies Taal (page 13). Display Toegangsrechten Er zijn 3 verschillende inlogniveaus Basisniveau (geen paswoord) alleen leesmogelijkheid tot alle instellingen en parameters. Operatorniveau (paswoord) lees/schrijf toegang tot alle instellingen en parameters, maar geen toegang voor het configureren van het systeem. Systeemniveau met de hoogste bevoegdheid (special paswoord) volledige toegang, heeft lees/schrijf toegang tot alle instellingen en parameters (ook toegang voor het configureren van het systeem). Paswoord Als standaard voor de Topvex TR zijn er de volgende paswoorden worden de verschillende niveaus. Systeem 1111 Operator 3333 Basis 5555 Hoe te gebruiken Zie fig. 4. De menu s in de CORRIGO E zijn eenvoudig bereikbaar door een horizontale boomstructuur. De OPHOOG/OMLAAG toetsen dienen ervoor om je te verplaatsen tussen de menu s vanuit het huidige menu. De RECHTS/LINK toetsen dienen om je te verplaatsen tussen de menuniveaus. Wanneer de parameters gewijzigd dienen te worden gebruikt u de OPHOOG/OMLAAG toetsen voor de hoogte van de instelling en de RECHTS/LINKS toetsen om je te verplaatsen tussen de cijfers van de parameters. De OK-toets is voor het bevestigen van de keuze van de parameter. De C-toets is ervoor om de gewijzigde parameter weer in de oorspronkelijke waarde terug te brengen. De ALARM toets is om toegang te krijgen tot de alarmmeldingen. Veranderen parameters In sommige menu s kunnen de parameters worden gewijzigd. Dit wordt aangegeven doordat de LED knippert. Om deze parameter te wijzigen, druk eerst toets OK, de LED blijft continue branden Wanneer er meerdere cijfers worden weergegeven dan zal de cursor automatisch verplaatsen naar de volgende. Om de ingestelde waarde te wijzigen dient u de OMHOOG/OMLAAG knoppen te gebruiken. Wanneer Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsvoorschriften Systemair AB 3

7 de waarde uit meerdere getallen bestaat kunt de cursor verplaatsen door de LINKS/RECHTS knoppen te gebruiken. Wanneer u de ingestelde waarde wilt bevestigen drukt u op OK. Om een cijfer over te slaan zonder deze te wijzigen druk op toets RECHTS. Om een wijziging af te breken en terug te gaan naar de oorspronkelijke instelling, drukt u op toets C en houdt deze ingedrukt totdat de cursor verdwijnt. Navigeren tussen de menu s. Het eerste menu, wat normaal wordt getoond, is de start van de route door de menu s. Door op toets OMLAAG te drukken navigeer je door de verschillende menukeuzes. Vanuit de laatste keuze kun je weer terug door op toets OMHOOG te drukken. Om naar een hoger niveau te gaan, druk op toets OMHOOG of OMLAAG om de displaymarker op het gekozen menu te plaatsen. Om het gekozen menu in te gaan druk op toets RECHTS. Wanneer u genoeg rechten heeft om deze te mogen gebruiken zal de display wijzigen in het door u gekozen menu. Op ieder niveau zijn er mogelijk verschillende nieuwe niveaus die u kunt bereiken door op toets OMHOOG of OMLAAG te drukken. Soms zijn er nog meer submenu s die verbonden zijn met menu of menu onderwerp. Dit wordt aangegeven door een pijl symbool aan de rechterzijde van de display. Om deze te kiezen druk nogmaals op RECHTS. Om een menu terug te gaan druk op toets LINKS. Alarmmeldingen Alarm drukknop (pos.1 in fig. 4) opent de alarmlijst. Door op deze knop te drukken worden alle actieve en niet bevestigde alarmmeldingen weergegeven in de display. De LED voor alarmmeldingen (pos.2 in fig. 4) knippert wanneer er nog niet bevestigde alarmmeldingen zijn en brand continue wanneer het alarm nog actief is maar wel is bevestigd. Zijn er meerdere alarmmeldingen gebruik de OMHOOG/OMLAAG toetsen om alle meldingen zichtbaar te maken. Een alarm kan worden bevestigd of geblokkeerd door de toets OK en de OMHOOG/OMLAAG toetsen. Om af te sluiten en terug te gaan naar het startmenu kies Cancel en druk op de LINKS toets. Voor alarminstellingen zie het Inbedrijfstelling rapport (pagina 22 en 23). Extra stop functie Voor sommige alarm types zoals de begrenzing van de elektrische verwarming en de vorstbeveiliging van de waterbatterij is het gevaarlijk om de unit niet te stoppen bij een alarm. Daarom, voor een dergelijk alarmtype, kiest het programma altijd voor het resetten van de stopfunctie in Actief, zelfs wanneer de operator had gekozen voor Inactief. Het is helaas niet mogelijk om deze tekst, betreffende de stopfunctie voor dit type alarm op de display te verwijderen Dit is niet anders mogelijk omdat alle alarmmeldingen op dezelfde wijze worden behandeld voor weergave in de display. Starten van de unit. Controleer of alle externe apparatuur is aangesloten Schakel de zekeringen in (pos.21 fig. 2) in de unit Schakel de netspanning in. Programmeer tijd en datum, de temperatuurregeling en het weekprogramma. Doe de benodigde instellingen voor de extra functies indien nodig. Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsvoorschriften Systemair AB 4

8 Index regeling, overzicht Actuele / Instelling (Temperatuur, Volume/Druk) 6 Input / Output (Geeft de status en waarden weer) 7 Tijdinstellingen (Geeft tijd en datum weer) (Instellingen van bedrijfsuren, weken en vakanties) 7 Instellingen (Alarminstellingen begrenzing en bandbreedte) 8 Handbediend/Auto (Bepaald of de unit staat op handbediend aan/uit of auto) 8 instellingen -Ingangen/Uitgangen (Instellingen voor en geeft alle In/Uitgangen weer) 9 -Regelfunctie (Instelling voor regeling temperatuur methode) 10 -Object Types (Instelling en activering Koel functie, 0..10VDC signaal) 10 -Pompregeling (Instelling regeling voor Verwarming/Koeling pomp) 10 -Vrije koeling (Activering functie, maak specifieke instellingen) 11 -CO2 / VOC Regeling (Activering functie, maak specifieke instellingen) 11 -Brand Functie (Bepaald of unit ingeschakeld of uit moet zijn) (Bepaald de brandalarminput naar Normaal gesloten/dicht) (Bepaald of er brandkleppen zijn geïnstalleerd en wanneer deze in werking moeten komen) 11 - RV regeling l (Activering functies, maak specifieke instellingen) 11 -Koudeterugwinning (Activering functie, maak specifieke instellingen) 11 -Externe setpoint (Activering functie, maak specifieke instellingen) 12 -Alarm configuratie (Stelt alarm config. bv. voorkeur, stop de unit, - temperatuurbegrenzing, drukverschil etc.) 12 -Andere parameters Nadraaitijd (Stelt de nadraaitijd in minuten) 12 Buitenlucht temperatuur regeling- Methode verandering (Instelling buitentemperatuur voor verandering regeling van temperatuurmethode) 12 Buitentemp voor blokkeringvan 1/1-speed (Instelling van buitentemperatuur voor blokkering van Normaal naar verandering in vermindering van ventilatorsnelheid.) 12 -Systeem Kies taal (Instelling voor menu Talen) 13 Kies startscherm (Kies tussen 5 verschillende instellingen) 13 Automatisch zomer/winter- Tijdoverschakeling (bepaald of de interne klok automatisch moet schakelen tussen zomer en wintertijd) 13 Adres: PLA ELA Allen wanneer het verbonden is met een Exo-network 13 Adres voor afstandcommunicatie Stelt PLA:ELA adressen in voor externe units 13 Communicatie codevoor Modbus (Bepaald of Modbus geactiveerd moet worden of niet 13 Toegangsrechten -Log in (Log in op elk niveau door het intoetsen van 4 cijfers) 14 -Log uit (Log uit van huidig niveau naar basis no-log on level) 14 -Verandering paswoord (Verander paswoord naar verschillende niveaus) Rotovex SR07, SR09, SR11 Bediening en onderhoudsvoorschriften Systemair AB 5

9 Handleiding regeling Rotovex HW vol 05:10:21 16:03 Systeem:Normale snelh Sp: 0.0Act: 0.0 C Actual / Setpoint Buitenluchtemp: 0.0 C Toevoerlucht temp Act. : 0.0 C Setp --> Setp: 0.0 C - Start Scherm hoofdregel. Kan ingesteld worden in 5 verschillende lay-outs. (zie pagina 11. Configuratie/Systeem/Kies Start Scherm). Toont de actuele buiten- en toevoerluchttemperatuur. Toont instelpunt van de toevoerluchttemperatuur. Wanneer u de cascadefunctie gebruikt is het Instelpunt een gecalculeerde waarde afhankelijk van de retour/ruimte temperatuur. Toevoerlucht temp Setp.: 0.0 C Buitenlucht comp. Setp C = 21.7 C C = 21.0 C C = 20.0 C Buitenlucht comp. Setp C = 19.7 C 5.3 C = 18.9 C 11.9 C = 18.4 C Buitenlucht comp. Setp C = 17.7 C 28.6 C = 17.0 C Alleen van toepassing wanneer de unit is geconfigureerd voor toevoerluchttemperatuur regeling. Stel de toevoerluchttemperatuur in. Maximum toegestane toevoerluchttemperatuur 35 o C Alleen van toepassing indien unit is geconfigureerd voor Buitenlucht gecompenseerd toevoerlucht regeling Stel de toevoerluchttemperatuur in op 8 verschillende buitenluchttemperaturen. Retourlucht temp Actueel : 0.0 C Setp. : 0.0 C Ruimte temp. 1 Actueel : 0.0 C Setp. : 0.0 C Volume regeling SAF Actueel : 0.0 m3/h Setp. : 0.0 m3/h Toont actuele Retourlucht temperatuur. Alleen gebruikt wanneer unit is geconfigureerd voor retourluchtregeling. Stel de Retourlucht in. Alleen van toepassing wanneer de unit is geconfigureerd voor Ruimteregeling of Ruimte-/Toevoerluchtregeling. Geeft actuele Ruimtetemperatuur weer. Stel de Ruimtetemperatuur in. of Volumeregeling SAF Setp 1/1 : m3/h Alleen indien de unit is geconfigureerd voor constant volume of constante drukreg. Drukregeling SAF Toont Actuele SAF volume of druk Actueel : 0.0 Pa Toont Setpoint of SAF volume of druk. Setp. : 0.0 Pa Stel het gewenste volume voor maximale en normale snelheid. Wanneer VAV regeling wordt gekozen, stel de gewenste druk bij maximale en normale snelheid. 6

10 Volume regeling EAF Actueel : 0.0 m3/h Setp. : 0.0 m3/h Setp 1/2 : m3/h Buitenlucht comp. setp. -20 C = 0.0 m3/h 10 C = 0.0 m3/h Act. Comp: 0.0 m3/h of Volume regeling EAF Setp 1/1 : m3/h Setp 1/2 : m3/h Buitenlucht comp. setp. -20 C = 0.0 m3/h 10 C = 0.0 m3/h Act. Comp: 0.0 m3/h Stel de buitenluchtcompensatie in voor volume/druk in relatie met de buitentemperatuur. Stel de maximale compensatie in. Stel in wanneer compensatie gestart dient te worden. Toont actuele compensatie. Drukregeling EAF Geeft aan of unit is configureerd voor constant volume of drukregeling. Actueel : 0.0 Pa Toont Actuele EAF volume of druk Setp. : 0.0 Pa Toont Setpoint van EAF volume of druk. Stel de gewenste volume in voor maximale of normale snelheid. Wanneer VAV regeling wordt gekozen, kies dan de gewenste druk voor maximale of normale snelheid. Stel de buitenluchtcompensatie in voor volume/druk regeling in relatie tot de buitentemperatuur. Stel de maximale compensatie in. Stel in wanneer compensatie gestart dient te worden. Toont actuele compensatie. Input / Output Analoge inputs Digitale inputs Universele inputs Analoge outputs Digitale outputs Toont de configuratie van de Inputs en Outputs. Toont de actuele waarden van de Analoge Inputs en Outputs. Toont de status van de Digitale Inputs en Outputs. Tijd instellingen Tijd / Datum Tijd: 16:03 Datum: 05:10:21 Weekdag: Woensdag Timer Normale Snelheid Normale Snelheid Maandag Per 1: 00:00-00:00 Per 2: 00:00-00:00 Normale Snelheid Vakantie Per 1: 00:00-00:00 Per 2: 00:00-00:00 Stel de Tijd in: u : m Stel de daum in: jaar : maand : dag Stel de weekdag in. Stel de tijd in wanneer de unit dient te draaien op Normale snelh. Het is mogelijk om voor elke dag van de week twee Perioden in te stellen. Kies de dag met de Omhoog/Omlaag toetsen. N.B. Voor 1 constante snelheid programmeer 00:00-24:00. Normale snelheid heeft een hogere prioriteit dan Lage snelheid. Stel de tijd in wanneer de unit draait op Normale snelh. Tijdens vakantie. Het is mogelijk om twee Perioden in te stellen voor elke vakantie. N.B. Voor 1 constante snelheid programmeer 00:00-24:00. (zie Tijd Instellingen/Vakantie om de datum in te voeren voor de vakanties ). 7

11 Vakanties Instellingen Alarm instellingen Per 1: 00:00-00:00 Per 2: 00:00-00:00 Vakanties (mm:dd) 1: 01:01-01:01 2: 01:01-01:01 etc Alarm begrenzing N.B. Voor 1 constante snelheid programmeer 00:00-24:00 en Normale snelheid in 00:00-00:00 (zie Tijd Instellingen/Vakantie om de datum in te voeren voor de vakanties). Stel de datum in voor de Vakanties. Het is mogelijk om 24 Vakantieperioden in te stellen. Stel de Alarm begrenzing in voor b.v. Temperatuur begrenzingen en afwijkingen, Luchtsnelheid Handbed./Auto Huidige instelling Auto Instellingen anders dan Auto wordt op Handbed. Alarm ingesteld. Het Alarm worden gereset wanneer deze staan op Auto. Stel deze instelling in op Auto, Aan of Uit. Toevoerlucht temp reg. Auto Handbed. inst: 0.0 SAF: Auto EAF: Auto SAF: Auto Handbed. inst: 0.0 EAF: Auto Handbed. inst: 0.0 Heating Auto Handbed. inst: 0.0 Stel de Toevoertemperatuur in op Auto, Aan or Uit. Stel het uitgaande signaal in op 0-100% (wanneer instelling staat op Aan). De uitgangen Y2 Wisselaar, Y1 Verwarmer en Y3 Koeler (accessoires) volgen dit signaal, wanneer deze staat in de Auto instelling. Stel de Toevoer/Afvoer ventilator in op Auto, Handbediend max. snelheid, Handbediend Normale snelheid of uit. Stel de Toevoer/Afvoer ventilator in op Auto, Handbediend max. snelheid, Handbediend Normale snelheid of uit. Stel het uitgangssignaal in op 0-100% (wanneer het signaal staat op Handbediend.) Stel het uitgangssignaal van de Verwarmer (Y1) in op Auto, Handbediend of Uit. Stel het uitgangssignaal in op 0-100% (wanneer het signaal staat op Handbediend.) 8

12 Wisselaar Auto Handbed. inst: 0.0 Koeling Auto Exchanger Auto Manual set: 0.0 P1-Verwarming Auto P1-Koeling Auto Stel het uitgangssignaal in op Auto, Handbed. Of Uit. Stel het uitgangssignaal in op 0-100% (wanneer het uitgangssignaal is ingesteld op Handbed.). Stel het uitgangssignaal van de koeling in op Auto, Handbed. Of Uit. Stel het uitgangssignaal in op 0-100% (wanneer het uitgangssignaal is ingesteld op Handbed.). Stel het uitgangssignaal van P1-Heating pomp in op Auto, Aan of Uit. Stel het uitgangssignaal in op 0-100% (wanneer het uitgangssignaal is ingesteld op Handbed.). Stel het uitgangssignaal van P1-Koeling pomp in op Auto, Aan of Uit. Buitenluchtafsluiter Auto Stel het uitgangssignaal voor de buitenluchtafsluiter in op Auto, Open of Dicht. Recirculatie servomotor Auto Stel het uitgangssignaal van de motor voor Recirculatie in op Auto, Open of Dicht. Afzuigluchtafsluiter Auto Stel het uitgangssignaal van de Afzuigluchtafsluiter in op, Open of Dicht. Configuration Ingangen/Uitgangen Analoge ingangen Digitale ingangen Stel hier de Configuratie van de Analoge ingangen in. Stel de compensatie in als er een verschil is tussen actuele en gemeten waarde, nomaal niet nodig. Toont actuele ingang "Raw" waarde, 0-10V DC of C. Stel hier de Configuratie in van de Digitale ingangen. Toont de status van Aan of Uit. 9

13 Regelfunctie Universele ingangen Analoge uitgangen Digitale uitgangen Regelfunctie Methode: Retourluchtregeling Stel de Configuratie in van de Analoge ingangen. Stel de compensatie in als er een verschil is tussen actuele en gemeten waarde, nomaal niet nodig. Toont actuele ingang "Raw" waarde, 0-10V DC of C.. Stel de Configuratie in van de Digital ingangen. Toont de status van Aan of Uit. Stel de Configuratie in van de Analoge outgangen. Toont het actuale waarde van de uitgang in 0-10V DC. Stel de Configuratie in van de Digital outgangen. Stel de Digitale uitgang in op Auto, Handbediend -Aan of Handbediend -Uit. Toont de status van Aan of Uit. Stel de Regelfunctie van de temperatuur in op: - Retourluchtregeling met cascade functie (zie onder wanneer cascade regeling max/min toevoer voor de instelling van de max en min toevoer temperatuur). - Ruimtetemperatuurregeling met cascadefunctie (zie onder wanneer cascade regeling m ax/min toevoer voor de instelling van de max en min toevoer temperatuur). - Buitenluchttemperatuur gecompenseerde luchttoevoerregeling. - Toevoerluchtregeling. - Buitenluchttemperatuurafhankelijk schakelend tussen toevoerluchttemperatuurregeling en retourluchttemperatuurregeling met cascadefunctie (zie Andere instellingen/buitenlucht temp voor regeling verandering methode voor instelling van de schakelende temperatuur zie onder wanneer cascade regeling max/min toevoer voor de instelling van de max en min toevoer temperatuur). - Buitenluchttemperatuurafhankelijk schakelend tussen toevoerluchttemperatuurregeling en Ruimtetemperatuurregeling m et cascadefunctie (zie Andere instellingen/buitenlucht tem p voor regeling verandering methode voor instelling van de schakelende tem peratuur zie onder wanneer cascade regeling max/min toevoerlucht setp. voor de m ax en min toevoer temperatuur). Object Types Pompregeling wanneer cascade regeling max/min Toevoerlucht setp.. Max: 0.0 C Min: 0.0 C Koeling Niet gebruikt P1-Verwarming P1-Koeling Alleen van toepassing wanneer Cascadede functie is ingesteld. Stel de Maximum en M inimum gewenste toevoerlucht temperatuur in. Stel in wanneer de Waterkoeling (0-10V DC) moet worden geactiveerd. Stel de Pomp stop in op Ja of Nee. Stel de pompvertraging in in minuten. Stel de buitentemperatuur limiet in, pompstop wanneer limiet is overschreden. Stel de pompvertraging in in minuten. 10

14 Vrije koeling CO2/VOC Regeling Brandfunctie Humidity Control Cooling recovery Vrije koeling aktief: Nee Buitentemp activering 0 C Buitentemp nacht Hoog: 0.0 C Laag: 0.0 C Ruimte temp min 0.0 C CO2/VOC actief Nooit Type: Ventilator Min.time: 0 min Activatie niveau 1/2-speed: 000 ppm 1/1-speed: 000 ppm diff: 000 ppm Brandklep functie Niet aktief Aktie bij alarm Nee Brandalarm ingang Normaal open Testen brandklep Nee Regeling op vocht Niet aktief Start limiet: 15% Stop limiet: 5% Koeling terugwinning Nee Koel limiet: 0.0 C Stel in of Vrije koeling functie aktief moet zijn of niet. Stel de laagste buitentemperatuur (dag temp.) limiet in voordat de Vrije koeling moet worden geaktiveerd. Stel in tussen welke buitentemperatuur de Vrije Koeling moet worden ingeschakeld. Hoog en Laag. Stel de laagste Ruimtetemperatuur in wanneer de Vrije Koeling moet stoppen. Functie: Deze funktie wordt in de zomer gebruikt om de koude buitenlucht in de nacht het gebouw te koelen, om hiermee overdag minder koeling nodig te hebben. Dit levert tevens een forse energiebesparing op. Stel in wanneer de CO2/VOC functie aktief moet zijn: Nooit, Altijd, Als verwijzing naar tijd is uit, als verwijzing naar tijd is aan. Stel de minimum tijd in voor de CO2/VOC functie. Stel het ppm nieveau in wanneer de ventilatoren moeten starten (1/2-snelheid) en het ppm niveau voor de normale ventilatorsnelheid (1/1-snelhheid). Stel het laagste niveau in (ppm) onder de waarde voor de lage snelheid (1/2-snelheid) wanneer de ventilatoren moeten stoppen. Stel de Brandklep funktie naar Normaal open, Normaal gesloten of Niet aktief. Stel in of de unit moet stoppen bij een Brandalarm. Funktie: Wanneer ingesteld op Ja, afzuigventilatoren draaien op Normaal en de toevoerventilatoren Stoppen Stelt de brandalarm ingang (Digitale ingang) naar Normaal open or Normaal gesloten. Stelt of de unit de brandkleppen moet testen. Functie: Wanneer ingesteld op Ja om de unit te stoppen tijdens het testen of om te testen wanneer de unit draait. Inschakeling brandklep Alleen in gebruik wanneer het testen is ingesteld op ja. Looptijd: 90sec Stel de looptijd in voor het testen. Interval in dagen: 1 Stel de interval in voor voor testen in dagen Uur van inschakeling.: 0 Stel het uur in van testen Stel de vochtigheidsregeling in op Bevochtiging, Ontvochtiging, Bevocht-/Ontvochtiging of Niet Aktief Stel de start limiet voor Bevocht-/Ontvochtiging Stel de stop limiet voor Bevocht-/Ontvochtiging Stel in of Koudeterugwinning funktie aktief moet zijn of niet. Stel het temp. verschil in voor het starten van de Koudeterugwinning. Functie: Wanneer de retourlucht een instelbare hoeveelheid lager is dan de buitentemperatuur kan de koudeterugwinning geactiveerd. 11

15 Externe instelling Externe instelling Niet aktief Min setp.: 0.0 C Max setp.: 0.0 C Servomotor type Servomotor type Y1 Verwarming:0-10V Y2 Wisselaar.:0-10V Y3 Koeling:0-10V Servomotor type Y6 Vocht: 0-10V Alarm configuration Alarm no(1-48): 1 XX --> Andere parameters Buitentemp voor Blokkering van 1/1-speed: -20 C Nadraaitijd 60 min Nadraaitijd 0 min Buitentemp voor Verandering regeling 0 C Stel in of de Externe instellingsfunctie aktief moet zijn of niet. Stel het bereik in van de externe sensor (PT1000) (minimum en maximum) Stel het gewenste signaal type welke werkt met de servomotor Y1, Y2, en Y V, 10-0V, 10-2V or 2-10V. Stel het gewenste signaal type welke werkt met de servomotor Y6 Stel de alarm configuratie in. Stel de Prioriteit in van elk Alarm : Niet actief, C-alarm, B-alarm or A-alarm. Stel of de unit moet stoppen bij een alarm. Stel andere instelling b.v. Vertragingen, temperatuur limieten, drukverschillen. Stel de Buitenluchttemperatuur voor blokkering Normaal en wijzigen Lage ventilator snelheid. Functie: Buitentemperaturen onder de ingestelde temperatuur zal de unit wijzigen van Normaal naar Lage ventilatorsnelheid. Stel hoeveel minuten de unit moet Nadraaien bij gebruik van Drukknop. Bij een instelling van 0 minuten draait de unit alleen als de digitale ingang is gesloten. Stel de buitentemperatuur in voor verandering van regeling. Functie: Wanneer de unit is geconfigureerd voor gecombineerde Luchttoevoer/Ruimte of Retourluchtregeling geeft dit menu je toegang tot de instelling van de buitentemperatuur wanneer 12

16 Systeem Kies Taal Dutch Kies Start Scherm Type 1 Automatic summer/ Automatisch zomer/ wintertijd omschakeling Ja Adres: PLA: 000 ELA: 000 Adres voor communicatie op afstand (PLA:ELA) : 00:00 Communicatie code voor Modbus 0 Modbus: Niet Active Stel de taal in van het menu. Opm: Een kortere manier voor wijziging van de taal kan door de OK toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de werkschakelaar inschakelen. Stel het startscherm in. Kies uit 5 verschillende instellingen: Rotovex TR 15 HW volume Type 1 - Tweede regel geeft datum en tijd weer. 05:11:27 08:48 - Derde lijn geeft de huidige status van het systeem weer. Systeem: Aan - Vierde regel geeft de huidige temperatuur en instelwaarde en actuale Sp:22.0 C Act:21.8 C waarden. 05:11:27 08:48 Type 2 - Eerste regel geeft datum en tijd weer. Systeem: Aan - Tweede regel lijn geeft de huidige status van het systeem weer. Sp:22.0 C Act:21.8 C - Derde regel geeft de huidige temperatuur en instelwaarde en actuale Y1:0% Y2:93% Y3:0% waarden 05:11:27 08:48 Systeem: Aan Sp:22.0 C Act:21.8 C SF:NaNPa EF:NaNPa Type 3 - Eerste regel geeft datum en tijd weer. - Tweede regel lijn geeft de huidige status van het systeem weer. - Derde regel geeft de huidige temperatuur en instelwaarde en actuele waarden. Rotovex TR 15 HW volume Type 4 05:11:27 08:48 - Tweede regel geeft datum en tijd weer. Systeem: Aan - Derde regel geeft de huidige status van het systeem weer. Rotovex TR 15 HW volume Type 5 05:11:27 08:48 - Tweede regel geeft datum en tijd weer. Stel de interne jaarklok in of automatisch moet overgeschakeld tussen Zomer- en Wintertijd. Toont het Adres van deze unit voor communicatie op afstand. Deze functie is alleen in gebruik voor units die verbonden zijn met een Exonetwerk. Verander deze waarden niet anders ondervindt u problemen wanneer de CORRIGO E Tool wordt Stel het Adres in voor de externe unit. Voor communicatie op afstand met andere units via een Exonetwerk. Stel hier of de Modbus moet worden geactiveerd of niet. Een code is benodigd om Modbus te activeren. 13

17 Toegangsrechten Inloggen Uitloggen Verander wachtwoord Log in Toets wachtwoord **** Actuele niveau:geen Log uit? Nee Actuele niveau:geen Verander wachtwoord Niveau:Geen Nieuw wachtwoord: **** In dit menu is het mogelijk om op ieder niveau in te loggen door het 4-cijferig code in te toetsen. Het inlogmenu wordt tevens weergegeven wanneer men ingang probeert te krijgen in een menu welke een hogere autoriteit vereist. Druk op de OK-toets en een cursor verschijnt op de eerste digit positie. Druk herhaaldelijk op de Omhoog toets totdat de juiste waarde wordt weergegeven. Druk op de Rechts toets om naar de volgende positie te gaan. Herhaal deze procedure totdat alle vier de digits zijn weergegeven. Druk dan op de OK toets om te bevestigen. Na een korte tijd verschijnt de volgende tekst op de regel: Actuele niveau verandert de display naar een nieuw inlog niveau. Druk op de Linker-toets om het menu te verlaten. Gebruik dit niveau om uit te loggen vanuit het huidige niveau naar het basis "niet-log in" niveau. Uitloggen gebeurd ook automatisch 5 minuten nadat de laatse toets is ingedrukt. Als standaard heeft de Corrigo de volgende paswoorden voor de verschillende niveaus: Systeem 1111 Operator 3333 Basis U kunt alleen het wachtwoord veranderen van hetzelfde niveau of lager, Als u bent ingelogd bent als Systeem dan kunt u alle wachtwoorden wijzigen, maar als Operator kunt u alleen de Operator en Basis wachtwoorden wijzigen. Er is geen mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen in het Basis-niveau omdat dit niveau bereikbaar is voor alle gebruikers. 14

18 Waarschuwing Om te voorkomen dat men een elektrische schok, brand of andere schade kan oplopen door onjuist gebruik of een onjuiste werking van de unit is het belangrijk het volgende goed te overwegen en te controleren: Het systeem moet geïnstalleerd zijn volgens de montagevoorschriften. Schakel de hoofdvoeding uit voordat met service of reiniging aan het apparaat verricht. Wasdrogers mogen niet direct op het ventilatiesysteem worden aangesloten Zorg ervoor dat het filter is geplaatst voor inschakeling van de unit Onderhoud moet geschieden volgens de instructies Onderhoud Onderhoud van de Topvex dient normaal 3 4 per jaar te gebeuren. Afgezien van algemene reiniging dient het volgende goed gecontroleerd te worden: 1. Vervanging Toevoer / Afvoer luchtfilter, verschijnt als Filter bewaking in display (fig.3 en 4). Het zakkenfilter kan niet worden gereinigd en moet vervangen worden indien nodig. Nieuwe originele filters dienen besteld te worden bij Systemair. Andere filters dan originele dient vermeden te worden. Drukverschilschakelaars monitoren beide filters. Begindruk is ongeveer voor EU7 filters = 80Pa en voor EU5 filter = 45Pa. Einddruk is ongeveer. 240 Pa 2. Controleren van de wisselaar (warmtewiel 1x per jaar), (fig.1). Na lang gebruik kan er stof op het wiel zijn aangezet en kan dit de normale luchtstroom belemmeren. Het is van vitaal belang dat deze regelmatig wordt gereinigd voor een hoge warmteterugwinning. Het warmtewiel kan eenvoudig worden uitgenomen. Maak de oppervlakte schoon met een vacuümreiniger welke is voorzien van een borstel. Let er goed op dat dit op een rustige wijze gebeurt, dit om schade aan het wiel te verkomen. Gebruik indien nodig perslucht voor hardnekkig vuil. 3. Controle ventilatoren (1 x per jaar), (fig.1). Zelfs wanneer het onderhoud, zoals het verwisselen van filters regelmatig gebeurd, kan stof en vet zich langzaam vastzetten op de waaier. (pos.6 en 12 in fig. 1). Dit zorgt voor een lager rendement. De ventilatoren kunnen met een stofdoek of een zachte borstel worden gereinigd. Gebruik geen water. Wasbenzine mag gebruikt worden om hardnekkig en vastgekoekt vuil los te weken. Laat het geruime tijd drogen voor in gebruikname. 4. Reiniging afzuig- en luchttoevoerroosters (indien nodig) Het systeem zorgt voor verse lucht in het gebouw en afvoer van gebruikte lucht via een kanalensysteem. En luchttoe- en afvoerroosters. Roosters en afsluiters geïnstalleerd in muren/plafonds van slaapkamers, woonkamers, badkamers en toiletten. Verwijder deze en maak deze in een warm tot heet sopje (bv. Dreft) weer schoon. Houdt rekening met de juiste locatie en instelling en plaats deze weer terug op de oorspronkelijke locatie. Dit zou anders een onbalans van het systeem tot gevolg kunnen hebben. 5. Controleer de verse lucht inname Bladeren, roetdeeltjes en andere verontreinigingen kunnen de verse luchtinlaat verstoppen en hiermee de capaciteit verminderen. Controleer deze inlaat minimaal twee keer per jaar en maak dit schoon indien nodig. 6. Controleer het kanalensysteem (indien nodig) Stof en vetdeeltjes kunnen zich in het systeem afzetten zelfs als de filters regelmatig worden vervangen. Dit zorgt voor een vermindering van het rendement van het systeem. Kanalensystemen dienen door professionele bedrijven te worden gereinigd. OPM! Ook de uitlaat muur/dak dient 1x per jaar gecontroleerd te worden en indien nodig gereinigd. Rotovex SR07, SR09, SR11 Operation- and maintenance instructions Systemair AB 15

19 Oplossen van problemen Mochten er problemen ontstaan, controleer of corrigeer het volgende voordat u contact opneemt met uw service verantwoordelijke. Controleer altijd of er alarmmeldingen actief zijn in het bedieningspaneel/display. 1. Ventilator(en) draaien niet Controleer of er alarmmeldingen zijn Controleer de instellingen in het paneel/display (tijd, weekprogramma, auto, handbediend etc.) Controleer de zekeringen 2. Verlaagde luchthoeveelheid A.) Controleer de instelling van de ventilatorsnelheid B.) Controleer of de Buiten/Retourlucht afsluiters zijn geopend.(indien gebruikt) C.) Controleer of de filters vervangen moeten worden D.) Reiniging van roosters en ventielen benodigd? E.) Reiniging van ventilatoren benodigd? F.) Is de aanzuiging van buiten niet geblokkeerd? G.) Kanalensysteem. Controleer visueel of er geen luchtlekkage is in het systeem en/of verontreiniging van de kanalen H.) Controleer de openingen van de roosters/afsluiters. 3. Koude toevoerlucht A.) Controleer de ingestelde temperatuur in het bedieningspaneel/display B.) Controleer of de oververhittingthermostaat is geactiveerd. Indien nodig, reset deze door op de rode knop te drukken, aangegeven als RESET, aan de bovenzijde van de aansluitdoos (pos.24 in fig.2) C.) Controleer of het Retourfilter vervangen dient te worden D.) E.) Controleer of het warmtewiel draait Controleer of het thermische contact van de ventilator is verbroken, aangegeven als Ventilator alarm in het bedieningspaneel/display. Indien nodig, reset deze (zie pagina 3). 4. Geluid/ trillingen A.) Reinig de waaiers van de ventilatoren B.) Neem de ventilatoren uit en controleer of de 2 schroeven die de ventilator op zijn plaats houdt voldoende vast zitten. Service Voordat u de serviceverantwoordelijke benadert, maak een overzicht van de specificatie en het productienummer op het typeplaatje. Rotovex SR07, SR09, SR11 Bedienings en onderhoudsinstructies Systemair AB 16

20 Inbedrijfstellingsrapport Bedrijf Verantwoordelijke Klant Datum Installateur Object / Unit Item no. Installatieadres Model /grootte Serie no. Huidige tijd en datum ingesteld. Weekprogramma ingesteld. Externe verbindingen zoals sensors, afsluiters, externe alarmering etc. uitgevoerd. Functie Standaardinstelling Ingestelde Waarde Temperatuur ( C). Temp.regelfunctie Toevoer Retour Ruimte Toevoer Retour Ruimte Ingestelde waarde Buitenluchtcompensatie (toevoerluchtregeling) buitenlucht / toevoer temp. Punt 1,2 and 3 Punt 4,5 and 6 Punt 7 and 8 Min.toevoerlucht instelling Max.toevoerlucht instelling Schakelpunt, tussen toevoer en cascaderegeling Luchthoeveelheid Type ventilatorregeling 18,0 C -30,0 / 22,0-20,0 / 21,0-11,0 / 20,5-4,0 / 20,0 5,0 / 19,5 12,5 / 19,0 21,0 / 18,5 30,0 / 18,0 12,0 C 30,0 C 13,0 C Luchthoeveelheid (m3/h) Druk (Pa) CO2 (ppm) C / / / / / / / / C C C Luchthoeveelheid (m3/h) Druk (Pa) CO2 (ppm) Instelpunt Normaal Toevoerlucht ***. Afvoerlucht ***. Toevoerlucht Afvoerlucht Instelpunt Laag Toevoerlucht ***. Afvoerlucht ***. Toevoerlucht Afvoerlucht Buitenluchtcompensatie Laagste waarde -20. C 0.m3/h, Pa Laagste waarde C m3/h, Pa Hoogste waarde 10. C 0.m3/h, Pa Alleen verlaagde snelheid indien buitentemp. is onder de. -20 C C Hoogste waarde C m3/h, Pa Rotovex SR 07 * 2500 m3/h or 250Pa ** 2300 m3/h or 250Pa *** 1500 m3/h or 100Pa **** 1500 m3/h or 100Pa Rotovex SR 09 * 3200 m3/h or 250Pa ** 3200 m3/h or 250Pa *** 1900 m3/h or 100Pa **** 1900 m3/h or 100Pa Rotovex SR 11 * 4000 m3/h or 250Pa ** 4000 m3/h or 250Pa *** 2400 m3/h or 100Pa **** 2400 m3/h or 100Pa Rotovex SR07, SR09, SR11 Bedienings en onderhoudsinstructies Systemair AB 17

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Ruimtetemperatuurregelaar RAM 713 S. Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200

Ruimtetemperatuurregelaar RAM 713 S. Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200 Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200 Stand: Dez-10 (wijzigingen voorbehouden) Pagina 1 van 61 Inhoudsopgave 1 Functionele eigenschappen... 4 1.1 Bediening...

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing Inhoudsopgave 1. Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker en de installateur 2 1.1 Blik op het toestel 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Snelstart: Door Sensor EU

Snelstart: Door Sensor EU Snelstart: Door Sensor EU Schroef connector Technische specificaties Indicatielamp Voltage Levensduur batterij Frequentie Draadloos bereik Nauwkeurigheid temperatuursensor 2x AAA 1,5V batterijen 5 jaar

Nadere informatie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Inhoud Wat zit er in de doos? 6 Wat zit er in de doos?... 6 Lees mij eerst 7 In je auto installeren... 7 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 7 Installatie...

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag

Nadere informatie