voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING VAN HET BUREAU... Spreker: Brigitte De Pauw TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER... MEDEDELINGEN... BELEIDSVERKLARING (R.v.O., art. 50,1)... Sprekers: Guy Vanhengel, collegevoorzitter, Fouad Ahidar, Els Ampe, Greet Van Linter, Brigitte De Pauw, Dominiek Lootens-Stael,Elke Van den Brandt, Paul De Ridder, Brigitte Grouwels, collegelid, Bruno De Lille, collegelid, Guy Vanhengel, collegevoorzitter, Walter Vandenbossche. BIJLAGEN... TREFWOORDENREGISTER...

2 2 1e vergadering Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 OCHTENDVERGADERING De vergadering wordt om 9.37 uur geopend. Voorzitter: De heer René Coppens, oudste lid in jaren OPENING VAN DE GEWONE ZITTING De voorzitter.- De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 71 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Ik verklaar de gewone zitting geopend. BENOEMING VAN HET BUREAU De voorzitter.- Aan de orde is de benoeming van het Bureau. Het uittredende Bureau was als volgt samengesteld : Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes Ondervoorzitter : mevrouw Annemie Maes Secretarissen : de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer Johan Demol, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Sophie Brouhon Het Bureau bestaat, conform artikel 3 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 5 secretarissen. Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik stel voor het uittredend Bureau opnieuw te benoemen. (Instemming) De voorzitter.- Aangezien het aantal uittredende bureauleden overeenkomt met het totaal aantal toe te wijzen mandaten, verklaar ik het Bureau als volgt samengesteld : Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes Ondervoorzitter : mevrouw Annemie Maes Secretarissen : de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer Johan Demol, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Sophie Brouhon Ik nodig de voorzitter uit om hier plaats te nemen. (De heer René Coppens en de heer Jean-Luc Vanraes geven mekaar de accolade) Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes

3 3 TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER De heer Jean Luc Vanraes, voorzitter.- Het is voor mij een grote eer en een groot genoegen om hier voor de 11 de keer voor u te staan en u te bedanken voor het vertrouwen dat u in het Bureau en in mezelf heeft. Het is vandaag een speciaal moment. We hebben een zware campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Voor sommigen zijn die heel goed verlopen, voor anderen een beetje minder. Dat is het lot van een politicus. Tijdens mijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar drukte ik de hoop uit dat we het aantal verkozen Vlamingen zouden kunnen stabiliseren of zelfs vermeerderen. Dankzij de inzet van alle Vlamingen op de lijsten gemengde of andere zijn we daarin geslaagd. We mogen dit beschouwen als een enorm goed resultaat. We hebben een aantal schepenen hoeveel weten we nog niet die allemaal hun vrouwtje of mannetje zullen staan en ervoor zullen zorgen dat alle belangen verdedigd worden. Wat brengt het volgende parlementair jaar voor de Raad van de VGC? We zijn al een tijdje over de helft van de legislatuur en de verkiezingen liggen bijna in het verschiet, maar toch moeten we nog 2 jaar volop werken. Zo wordt het educatief programma van de Raad van de VGC voortgezet, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. We zullen voor de 1 ste keer een ontmoeting in de vorm van dialoogklassen organiseren tussen Brusselse jongeren en senioren, om de intergenerationele relaties te verstevigen. Op 30 april 2013 zullen leerlingen van de 3 de graad secundair onderwijs van het Sint-Guido Instituut de dialoog aanknopen met ouderen uit de Brusselse seniorenverenigingen in het halfrond van het parlement. We zetten ook de dialoogklassen met de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige gemeenschap voort. Binnenkort gaan we naar onze Duitstalige collega s. Het kinderparlement komt opnieuw samen. Eind januari start de theaterweek voor de 2 de graad van het lager secundair onderwijs en worden er opnieuw bezoeken georganiseerd aan het Kamp van Breendonk. Ik hoef niet te benadrukken dat het een essentiële taak is van de Raad om het belang van de democratie voor de samenleving uit te leggen. We zullen hier onverminderd mee doorgaan. Volgend jaar komt er van midden maart tot en met 11 juli een tentoonstelling in De Loketten van het Vlaams Parlement en in het Huis van de Raad, met een wandelparcours tussen beide gebouwen in het Brussels stadscentrum, met als onderwerp de Vlaamse striptekenaars. In 2014 plannen wordt er wellicht een gemeenschappelijke tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van de 100 ste verjaardag van de 1 ste Wereldoorlog gepland. Een niet onbelangrijk detail wil ik nog toevoegen. We hebben in de Raad beslist om in de toekomst met minder papier te werken. Vanaf nu zullen alle documenten elektronisch afgehandeld worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe werkmethode heel efficiënt zal verlopen en onze ecologische voetafdruk zal verlagen. Iedereen weet dat ik enorm veel belang hecht aan de samenwerking met andere deelstaatparlementen. We ontvingen reeds de voorzitter van het Vlaams Parlement en we gingen er ook zelf op bezoek. De samenwerking met het Parlement van de Brusselse Franstaligen zullen we ook voortzetten, met onder meer het oraniseren van dialoogklassen. Weldra komt er ook een vergadering over de taskforce-bevindingen inzake de Vlaamse Gemeenschap. Langs Vlaamse kant stelden de ambtenaren een rapport voor, dat eind maart 2012

4 4 door het College van de VGC is goedgekeurd. De Vlaamse Regering nam akte van het rapport, maar keurde dit helaas nog niet goed, wat ik betreur. Het gaat immers over een materie die ons ten zeerste aanbelangt. Het kerntakendebat wordt alleszins de zwaarste inhoudelijke kluif voor de komende maanden. Ook op het programma staat een gesprek met Vlaams minister Jo Vandeurzen over de capaciteitsdruk in de kinderopvang. In deze sector kampt de Vlaamse Gemeenschap maar ook de Franse Gemeenschap - met een drastisch tekort aan plaatsen. Het is van belang dat Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar slaan om de kinderopvang in Brussel versneld uit te bouwen. Het reeds bestaande samenwerkingsakkoord met het Vlaams Parlement zullen we uiteraard voortzetten en verdiepen. Met het Parlement Francophone Bruxellois (PFB), de Cocof, zullen we een gelijkaardig samenwerkingsakkoord proberen te sluiten. Brussel is een gewest dat groeit en de bevolkingsexplosie is iets waar we in de toekomst rekening mee moeten houden op alle vlakken: kinderopvang, huisvesting, onderwijs, mobiliteit, tewerkstelling en ouderenzorg. Die uitdagingen kunnen we maar aan door samen te werken. Tijdens mijn laatste 11-julitoespraak deed ik al een oproep aan de Gemeenschappen om samen te werken. Ik blijf erbij, de Gemeenschappen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en durven nadenken over een nieuw institutioneel Brussels samenlevingsmodel dat beter aansluit bij de huidige situatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC is daarbij als het ware een klokkenluider voor de ganse Brusselse bevolking. De VGC moet de dingen benoemen. Ik denk daarbij aan de groei van het Nederlandstalig onderwijs, waarbij wij, vóór steden als Antwerpen en Gent, het capaciteitstekort bij Vlaanderen hebben aangekaart. Ik denk ook aan de economische groei. Nergens in België is de economische activiteit zo groot als in Brussel. Zo bleek nog recent uit een studie. Brussel staat voor een totale omzet van 218 miljard euro, een derde van het Belgische totaal. Op de 2 de plaats komt Antwerpen met 120 miljard euro. Het is de taak van de VGC om de Vlaamse Gemeenschap bij de economische groeipool Brussel te betrekken en ten aanzien van Vlaanderen het belang van Brussel voor de Vlaamse Gemeenschap te benadrukken. We staan ten slotte in Brussel ook voor de concrete realisatie van de 6 de staatshervorming waardoor er meer middelen naar de VGC zullen komen. Middelen die we efficiënt zullen moeten inzetten om het gemeenschapsleven in Brussel te versterken. Ten slotte wil ik alle diensten van de Raad bedanken voor het uitstekende werk dat ze dag in dag uit leveren om het ons mogelijk te maken ons parlementair werk in optimale omstandigheden uit te voeren. Ik hoop op een goede samenwerking, zowel onderling als met het College van de VGC. (Applaus op alle banken) MEDEDELINGEN De voorzitter : De voorzitter van het Parlement Wallon deelt bij brief mee dat de vergadering zich ter zitting van 19 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Parlement de la Communauté Française deelt mee bij brief dat de vergadering zich ter zitting van 20 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Vlaams Parlement deelt mee bij brief dat het Vlaams Parlement zich ter vergadering van 24 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van de Senaat deelt mee bij brief dat de Senaat zich ter vergadering van 9 oktober 2012 heeft geconstitueerd.

5 5 De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deelt mee bij brief dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter vergadering van 9 oktober 2012 voor wettig en voltallig is verklaard. Bij Collegebesluit nr van 27 september 2012 sluit het College de zitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 18 oktober BELEIDSVERKLARING van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Stuk 4 ( ) Nr. 1 De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter.- Het College heeft zoals steeds een tekst voorbereid die de start van het nieuwe werkjaar inluidt. Brussel is een stad met ongekende mogelijkheden, een stad die beweegt en snel verandert. Het groeiende bevolkingsaantal creëert uitdagingen op vele vlakken, zoals onder meer onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg en jeugdwerking. Vandaag is het trouwens de dag van de jeugdbeweging. Deze uitdagingen houden ons als beleidsmakers alert. Creatieve en innovatieve oplossingen dringen zich op om de leefbaarheid van de stad te blijven garanderen en om ervoor te zorgen dat het ook morgen en overmorgen aangenaam wonen, werken, studeren en vertoeven is in Brussel. Indien we een oplossing willen vinden voor de stedelijke vraagstukken is meer samenwerking aangewezen. We kunnen onze concrete doelstellingen alleen maar bereiken als er binnen de VGC sectoroverschrijdend wordt samengewerkt, over de beleidsdomeinen heen, en als er over het muurtje wordt gekeken naar de aanpak van andere grootsteden en overheden. De VGC richt zich dan ook naar het middenveld, naar gemeenten, naar de bedrijfs- en academische wereld en naar de burgers om het samenleven in de grootstad verder gestalte te geven. De manier waarop de VGC vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden een stadsproject kan realiseren dat inzet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, vormt het uitgangspunt van de Beleidsverklaring De grootstedelijke Brusselse realiteit noodzaakt de VGC tot een overkoepelende beleidsvisie op de stad. Deze transversale visie wordt aan de hand van de volgende sleutelbegrippen uiteengezet: capaciteit, Nederlandstaligheid, meertaligheid, kwaliteit, efficiëntie, samenwerking, communicatie en het bieden van gelijke kansen. Ze vormen de rode draad doorheen deze beleidsverklaring. Vooraleer we ingaan op de concrete beleidsacties binnen deze 8 globale thema s, staan we stil bij 2 belangrijke transversale opdrachten voor het komende werkjaar: het politieke kerntakendebat met de Vlaamse overheid en de voorbereiding van een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Stedenfonds. Het is onze ambitie en het opzet van het kerntakendebat met de Vlaamse overheid om een optimaal partnerschap te bereiken tussen de Vlaamse overheid en de VGC met het oog op een slagkrachtig gemeenschapsbeleid in Brussel. In het voorjaar van 2012 leverde de ambtelijke taskforce Brussel een globaal eindrapport af dat de basis vormt voor het politieke overleg met de Vlaamse overheid. Naast omgevingsanalyses bevat dit rapport een globale analyse van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel, gestoffeerd met knelpunten en voorstellen van oplossing. De klemtoon ligt daarbij op bestuurlijke voorstellen om het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel te versterken en op de realisatie van het globale actieplan met een programmatiebeleid voor de Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Voor het stedelijk beleid staat het komende werkjaar in het teken van de voorbereiding van een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III ( ). Met het Stedenfonds wil het

6 6 College voluit blijven inzetten op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke vernieuwing. Het Stedenfonds vormt dan ook een belangrijke schakel in het stadsproject dat de VGC wil realiseren. De nieuwe beleidsovereenkomst tussen het College en de Vlaamse Regering wordt in het najaar van 2013 voorgelegd voor bespreking en goedkeuring in de Raad. Via een bevragings- en inspraaktraject wil de VGC het werkveld betrekken bij de verdere ontwikkeling van een nieuw Stedenfondsprogramma en bij de uitwerking van het stedelijk beleid van de VGC in het algemeen. In de loop van het komende werkjaar wil het College zeer concrete acties ondernemen. Het 1 ste actiepunt heeft betrekking op de capaciteitsuitbreiding. De demografische boom en de vergroening in Brussel maken forse investeringen meer dan ooit noodzakelijk en dat in de diverse sectoren. Zo is er nood aan nieuwe kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s), scholen en vrijetijdswerkingen. Tegelijk zal het College initiatieven nemen om mensen warm te maken voor een job in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en in de Nederlandstalige zorgsector. De gestage groei van de schoolpopulatie vergt bijkomende schoolinfrastructuur. De VGC erkent hierin haar dubbele verantwoordelijkheid. Ze neemt de regierol op voor deze capaciteitsuitbreiding en zal daarnaast zelf een budget vrijmaken voor de meest dringende noden. In 2013 wordt een investering voorzien van meer dan 10 miljoen euro als cofinanciering van minstens 5 nieuwe scholen, goed voor 800 extra plaatsen over de volledige leerlijn. De VGC overlegt met Kind&Gezin over de acties die nodig zijn om, binnen een aanvaardbaar en realistisch tijdpad, een behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning te realiseren in Brussel. Alleen al voor kinderopvang van baby s en peuters wordt het Nederlandstalig deficit tegen 2015 geraamd op plaatsen. Het College blijft prioritair werk maken van de uitbreiding van het Nederlandstalige gezinsaanbod. In afwachting van overname door Kind&Gezin, voorziet de VGC dit jaar een financiering voor 66 extra plaatsen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders en voor 71 extra plaatsen in IBO s. Voor de buitenschoolse opvang betekent dit een toename van het aanbod met 11,4%. Brussel kampt nog steeds met een hoge jongerenwerkloosheid. En toch geraken heel wat vacatures niet ingevuld. Een extra aanbod aan beroepskwalificerende opleidingen en ondernemersopleidingen op maat van Brussel moet hierop een passend antwoord bieden. Specifieke aandacht gaat naar de leertijd van Syntra en het deeltijds beroepsonderwijs als volwaardige onderwijsvormen afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Meer investeren in opleiding en dus meer gelijke kansen geven aan de verschillende potentiële doelgroepen is eveneens aan de orde in werkervaringsprojecten zoals Chambéry. De renovatie van de keukeninfrastructuur moet het opleidingsproject de noodzakelijke stimulans geven om het project verder duurzaam uit te bouwen en een samenwerking aan te gaan met Elishout. Ook de eigen onderwijsinstellingen zullen hun beleid verder afstemmen op de Brusselse realiteit en invulling geven aan de nieuwe behoeften in het onderwijslandschap. Kasterlinden biedt vanaf dit nieuwe schooljaar Opleidingsvorm 1 aan voor jongeren met een visuele handicap die nood hebben aan onderwijs dat gericht is op sociale vorming. Zij worden voorbereid op wonen in een beschermde leefomgeving. Zaveldal zal de mogelijkheden verkennen op het vlak van Opleidingsvorm 4 voor jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen.

7 7 Elishout maakt werk van de opleidingen balkontunieren en de module vegetarisch koken. Dit College probeert rekening te houden met de suggesties die in de Raad worden aangereikt. (Glimlachjes) Met het nieuwe reglement voor het VGC-vakantieaanbod steeg het aanbod voor Brusselse jongeren in de zomer van 2012 met meer dan 20% ten opzichte van Een kwantitatieve uitbreiding volstaat echter niet. Ook het inschrijf- en prijzenbeleid worden in het komende jaar onder de loep genomen om meer afstemming en transparantie te krijgen ten bate van de Brusselse gezinnen. De VGC investeert in een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor iedereen. Binnen het jeugd- en sportbeleid besteedt zij bijzondere aandacht aan het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. Om de toegankelijkheid van het jeugdwerk te garanderen zal de VGC het aanbod voor deze doelgroep verder uitbouwen. Doel is om Brusselse kinderen en jongeren met een functiebeperking te laten deelnemen aan Brusselse vrijetijdsinitiatieven. Het College wil het fietsproject met initiaties via scholen, evenementen en binnen het eigen vakantieaanbod duurzaam verankeren. De ambitie om dit jaar meer dan kinderen te leren fietsen, werd met bijna deelnemers ruim overtroffen. In december 2012 vindt de Staten-Generaal over woonzorg plaats. Met dit initiatief wil de VGC, samen met de Vlaamse Gemeenschap, de vragen en de noden van de potentiële gebruikers van woonzorg in kaart brengen met het oog op concrete beleidsaanbevelingen en een geactualiseerd masterplan voor Brussel. Gezien het groeiende aantal leerlingen wordt het aantrekken en het behouden van gemotiveerde lesgevers ook een prioritaire opdracht. De campagne Word leerkracht in Brussel, opgestart in juni 2012, wordt voortgezet en aangevuld met nieuwe acties die de troeven van het leerkrachtenberoep in de kijker plaatsen. Ook het aantrekken en het behouden van voldoende Nederlandskundige zorgverstrekkers blijft een uitdaging. Samen met het Huis voor Gezondheid organiseert de VGC het congres Arts worden in Brussel om Brussel te promoten als stage- en werkplaats. Het zal ook aandacht schenken aan de diverse aspecten van de zorgverlening in Brussel. Verder staan uitwisseling en netwerkvorming tussen de Brusselse en toekomstige zorgverleners centraal. Voor de VGC staat de zorg voor kwaliteitsvolle gemeenschapsvoorzieningen hoog op de agenda. Aandacht voor kwaliteit krijgt gestalte doorheen de verschillende sectoren, domeinen en projecten. Aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen is noodzakelijk. De noodzaak tot uitbreiding, renovatie en herschikking van de onderwijscampussen wordt aangegrepen om het aanbod van de scholen te versterken en, waar mogelijk, te clusteren. Op die manier willen we duurzame campussen uitbouwen die een eigentijdse pedagogische visie ondersteunen, afgestemd op de noden van de schoolpopulatie en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht op welke wijze de VGC-onderwijsinstellingen kunnen samenwerken met het Gemeenschapsonderwijs. Zo zou de inkanteling van Elishout secundair onderwijs in de scholengroep Brussel een betere toeleiding vanuit het Brussels basisonderwijs kunnen genereren. Aansluitend zal werk worden gemaakt van de inpassing van het deeltijds onderwijs in datzelfde geheel. Bepaalde opleidingen van het CVO van het Gemeenschapsonderwijs kunnen samengebracht worden met die van CVO Elishout. Zaveldal zal dit schooljaar maximaal investeren in het ondersteunen en begeleiden van het schoolteam. In samenwerking met de Hogeschool Gent wordt gewerkt aan het vergroten van

8 8 de draagkracht van het onderwijzend personeel bij moeilijk gedrag op school. In het CVO Elishout worden taalcoaches ingezet. Zij zullen ervoor zorgen dat cursisten doorheen de vakopleiding ook de taalkennis verwerven die noodzakelijk is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De groenopleiding van Elishout secundair onderwijs wordt geheroriënteerd in samenwerking met het CVO. De focus komt te liggen op de verbrusseling en de afstemming op de Brusselse arbeidsmarkt. Om het vraagstuk van de leerbedreigde jongeren zo volledig en zo geïntegreerd mogelijk aan te pakken, wordt verder gewerkt aan een integraal spijbelbeleid, samen met alle betrokken partners en op maat van de lokale situatie. De preventieve acties van de spijbelcoaches en de remediërende korte en lange time-out, worden versterkt met EXTRA TIME, een aangepast traject voor jongeren die niet meer functioneren binnen de school en herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat hier voornamelijk over jongeren uit het BuSO, die nood hebben aan een intensiever en meer flexibel traject. In een 1 ste fase wordt een dergelijk traject op de sporen gezet voor een aantal jongeren in BuSO Zaveldal. Bij een positieve evaluatie zullen ook andere secundaire scholen de mogelijkheid krijgen om in te stappen. In het kader van Brede Jeugdhulp gaat prioriteit naar Leerrecht dat maximaal wordt afgestemd op time-out. Andere prioritaire aandachtspunten zijn capaciteitsuitbreiding in de bijzondere jeugdhulp, cliëntparticipatie en de ondersteuning van het brede jeugdwerkveld. Ook ouders spelen een cruciale rol bij het versterken van kansen voor kinderen en jongeren. Met de uitwerking van een actieplan Opvoedingsondersteuning wil de VGC ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken alle mogelijke ondersteuning bieden bij het opvoeden van hun kinderen. Op basis van de bevraging van de Brusselse Nederlandstalige organisaties en hun vrijwilligers in het voorjaar van 2012, wil het College zijn ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Brussel doorlichten en verbeteren. Een transversale aanpak staat daarbij centraal. In het raam van een vernieuwd vrijwilligersbeleid zullen ook voor het sociaal-culturele veld nieuwe beleidsacties worden ondernomen. De invoering van de nieuwe verordening sociaalcultureel werk moet leiden tot een meer kwaliteitsvolle werking die beter is afgestemd op de Brusselse realiteit. Als onderdeel van het investeren in een kwaliteitsvol flankerend beleid wil de VGC instaan voor het creëren van een leerkrachtige leeromgeving. Kinderen en jongeren bewegen zich doorheen verschillende leer- en leefdomeinen en leren zowel binnen formele als binnen informele kaders. Na een injectie van 1 miljoen euro in 22 Brede Scholen in Brussel wordt het komende werkjaar gefocust op de inhoudelijke uitbouw van deze Brede Scholen en in het bewerkstelligen van duurzame multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Het Onderwijscentrum Brussel zal de Brede Scholen daarin ondersteunen via intervisie, vorming en begeleiding op maat. Zowel Brusselleer als het tweedekansonderwijs zullen aangemoedigd worden om in het kader van de Brede School en dichtbij de ouders cursussen aan te bieden. Op die manier wordt de binding met de ouders versterkt en hun betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen verhoogd. Ook partners als het Huis van het Nederlands en Bru-taal zullen aan deze doelstelling meewerken. Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan centraal in het welzijns- en gezondheidsbeleid van de VGC. In de 1 ste plaats wil het College het aanbod aan en door de ondersteunende organisaties verder uitwerken. Daarnaast maakt de VGC ook werk van de onderlinge afstemming en uitwisseling tussen deze ondersteunende organisaties.

9 9 Binnen de sector personen met een handicap wil het College de instroom van personen met een migratieachtergrond in de Nederlandstalige Brusselse gehandicaptenvoorzieningen aanmoedigen. De VGC zal daarom onder meer het project Interculturele openheid in de zorg voor personen met een handicap cofinancieren. In overleg met de jeugdhuizen vrijwilligers, bestuurders en beroepskrachten wordt in de komende maanden werk gemaakt van een nieuw organisatiemodel dat een kwaliteitsvolle werking moet garanderen voor de volgende jaren. De jeugdhuizen krijgen de nodige ondersteuning zodat zij kunnen uitgroeien tot autonome, laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment. Naar aanleiding van het nieuwe reglement jeugdprojecten zal de VGC een projectoproep lanceren die openstaat voor individuele jongeren. Doel van de oproep is om innoverende en kwaliteitsvolle initiatieven voor de jeugd aan te moedigen via immateriële en materiële ondersteuning. De VGC wil op deze manier meer kansen scheppen en innoverende inspanningen in een Nederlandstalige omgeving ondersteunen. In 2012 startte de implementatie van het Bibliotheekportaal voor de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken. De lancering en de bekendmaking ervan bij het brede publiek zijn gepland in het najaar van Het Bibliotheekportaal is een totaaloplossing om de collecties en het bezit van de Brusselse openbare bibliotheken te ontsluiten via een vernieuwende en publieksvriendelijke zoekomgeving. De uitbreiding van de digitale zoekomgeving moet het gebruikscomfort verhogen en leiden tot een meer persoonlijke dienstverlening. De ontwikkeling van het Bibliotheekportaal past in een interbestuurlijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid (Bibnet), de Vlaamse provincies en de VGC. Bessst is een meerjarig erfgoedproject over leefkwaliteit en stilte in Brussel. Het project biedt een platform aan de groeiende praktijkgemeenschap van stiltebemiddelaars. Het opzet bestaat erin om zo veel mogelijk erfgoedplekken, personen, organisaties en praktijken rond stilte- en rustbeleving in Brussel op te sporen en met elkaar in contact te brengen, in levenden lijve én digitaal. Naar aanleiding van de beslissingen die de Vlaamse Gemeenschap neemt in het kader van het Kunstendecreet , zal de VGC een aantal inhoudelijke lijnen voor het VGCkunstenbeleid evalueren. De VGC kan haar rol als lokale actor het sterkst beklemtonen door in te zetten op experiment en op initiatieven waarbij de innoverende kunstenaar centraal staat. De uitvoering van het investeringsbeleid voor kwaliteitsvolle gemeenschapsinfrastructuur, zoals vastgelegd in het Investeringsplan , is volop bezig. Zeer recent werd het startschot gegeven voor de bouw van een volledig nieuwe campus Kasterlinden een pareltje aan de kroon van de werking van de VGC. De nieuwe schoolgebouwen en het internaat garanderen een aangepaste leeromgeving op maat van de leerlingenpopulatie en houden rekening met het groene karakter van de omgeving. In de zomer van 2013 zal, na het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, de 1 ste steen worden gelegd van het grootste bouwproject uit de geschiedenis van de VGC. Voor het eerst gebeurt dit via een DBFM-formule met een private partner. Op de campus Elishout wordt, na de bouw van de keukentoren en de renovatie van het internaat, nagegaan op welke wijze en binnen welk tijdspad de meest dringende renovatiewerken aan de andere gebouwen zullen worden aangepakt. In 2013 wordt Brede School Nieuwland verbouwd en aangepast aan de specifieke noden van de verschillende partners die hier gehuisvest zijn. Belangrijke infrastructurele maatregelen zijn gepland voor het kinderdagverblijf Nieuwkinderland, voor Zaveldal en voor het Deel-

10 10 tijds Kunstonderwijs van de Stad Brussel. Ook zal geïnvesteerd worden in een nieuw consultatiebureau. De infrastructuur van de gemeenschapscentra wordt verder vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse normen en aan de veranderende functie van de centra in de samenleving. Begin 2013 wordt het volledig vernieuwde en uitgebreide gemeenschapscentrum De Kroon ingehuldigd. De polyvalente ondergrondse zaal biedt de nodige ruimte aan het lokale verenigingsleven van Sint-Agatha-Berchem wordt ook voor andere gemeenschapscentra een belangrijk jaar met een totale investering van meer dan 11 miljoen euro in Elzenhof, De Kriekelaar, Nekkersdal, De Rinck en De Vaartkapoen. In de 1 ste helft van 2013 opent het nieuwe lokale dienstencentrum Utopia in Vorst de deuren. Het wordt een toegankelijk centrum met bijzondere aandacht voor de Nederlandstalige ouderen uit de buurt. Met dit initiatief wil het College de sociale cohesie versterken, een ontmoetingsruimte creëren om vereenzaming tegen te gaan en ouderen de kans bieden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ook dit jaar wil het College werk van maken een efficiënt en effectief beleid van College, Raad en administratie door te investeren in een dynamisch personeelsbeleid, te zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en door het bestaande beleidsinstrumentarium te actualiseren. Een nieuwe, overkoepelende verordening Welzijn en de daaraan verbonden uitvoeringsbesluiten zijn in voorbereiding. Hiermee wil de VGC een antwoord bieden op nieuwe noden en ontwikkelingen binnen onder meer de sector lokale dienstencentra en de sector personen met een handicap. Ook voor het beleidsdomein Gezin wordt nieuwe regelgeving voorbereid. De hervorming van de gemeenschapscentra vertaalt zich vanaf januari 2013 in een nieuwe verordening. Die herbevestigt de rol van de gemeenschapscentra als sociaal-culturele organisaties met een stevige lokale inbedding die omgevings- en behoeftegericht werken aan gemeenschapsvorming. Onder de noemer gemeenschapsforum worden ook de samenwerking en participatie van de Brusselaars bij de werking van de lokale gemeenschapscentra verankerd. Op basis daarvan bepaalt elk gemeenschapscentrum de werkingsprioriteiten. Daarnaast ontwikkelen de programmatoren van de verschillende centra een globaal artistiek programma onder de noemer Cultuurcentrum Brussel. De gemeenschapscentra positioneren zich via deze samenwerking als één gesprekspartner voor de andere culturele spelers in de stad. Een vormingsprogramma voor professionelen en bestuurders moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het bestuur. Dit jaar staat ook het stroomlijnen van het zakelijk beleid van de gemeenschapscentravzw s op de agenda. In alle gemeenschapscentra wordt de plannings- en registratiesoftware Yesplan geïnstalleerd. Binnen het kader van de nieuwe verordening Jeugdbeleid wordt een nieuw reglement uitgewerkt om de ondersteuning van investeringen in materiaal en infrastructuur in het jeugdwerk te optimaliseren. Wat het wetenschappelijk onderbouwd beleid betreft organiseerde het College in 2012 een grootschalige wetenschappelijke enquête over de leefbaarheid in de stad bij een representatief staal van meer dan Brusselaars. Niet te verwarren met opiniepeilingen over de leefbaarheid in de stad, die her en der in de media opduiken. Na het ontsluiten van de antwoorden zal de VGC kunnen beschikken over een equivalent van de Vlaamse stadsmonitor. Het College zal de onderzoeksresultaten bekendmaken en stelt een publicatie van de beschrijvende cijfers in het vooruitzicht voor het voorjaar van 2013.

11 11 Een studie over de wijze waarop de administratie informatie verzamelt, verwerkt en ter beschikking stelt, moet leiden tot een plan voor een meer efficiënte informatiebehandeling. Dit najaar lanceert de VGC een onderzoek om de ongekwalifeerde uitstroom uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs wetenschappelijk in kaart te brengen. Daar wordt veel over gepraat, maar ik zou daar graag harde cijfers over zien. De kernopdracht bestaat erin om op zoek te gaan naar de kenmerken, oorzaken, gevolgen en aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan de VGC de nodige maatregelen voorbereiden om alle jongeren in Brussel de nodige kansen te bieden. Een efficiënte administratie heeft nood aan een dynamisch personeelsbeleid. In 2012 hield de VGC een tevredenheidsenquête onder haar personeelsleden. Die enquête zal het komende jaar uitmonden in verschillende acties. Zo werkt de VGC een vormingsaanbod uit dat gelinkt is aan het competentiemanagement. Er wordt een voorstel voor bijkomende motiverende loopbaanmogelijkheden onderzocht en het proefproject telewerken krijgt een evaluatie. Verder zet het College in op een actualisering van het personeelsstatuut met onder meer een hernieuwd evaluatiesysteem, verbeterde aanwervingsprocedures, het mogelijk maken van interfederale mobiliteit en de erkenning van elders verworven competenties. Tot slot maakt de VGC werk van een nieuw dynamisch personeelsplan op basis van het principe van enveloppenfinanciering en van de implementatie van het groeidiversiteitsplan. We willen ook meer samenwerkingscultuur en participatie. De VGC is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een dynamische stedelijke overheid. Als de VGC impact wil hebben op de leefbaarheid van het Brussels hoofdstedelijk gewest, is zij aangewezen op samenwerking met tal van andere actoren: de burger, de andere overheden, het middenveld, de bedrijfssector en de academische wereld. Als ik zie wat er in andere steden in Vlaanderen en in dit land gebeurt, mogen we stellen dat de werking van de VGC een voorbeeldfunctie vervult in het ontwikkelen van samenwerkingsculturen en participatie in het stedelijke beleid. Nergens anders kunnen resultaten zoals hier worden voorgelegd. Wat de samenwerking met andere overheden betreft tonen projecten als Samen naar School en Brede School aan dat samenwerking met de Brusselse gemeenten nieuwe mogelijkheden biedt. Op het vlak van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) willen we onderzoeken welke de meest zinvolle samenwerkingsmodellen zijn met het oog op de participatie van het DKO aan de Brede Scholen en het vergroten van de toegankelijkheid van het DKO voor kansengroepen. De VGC biedt aan alle Brusselse gemeenten een begeleidingstraject aan voor de opmaak en de realisatie van een Lokaal Cultuurbeleidsplan voor de periode Speciale aandacht gaat uit naar omgevingsgericht werken, met inbegrip van het bredeschoolnetwerk, participatie en de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten, de lokale bibliotheken en de gemeenschapscentra enerzijds en de relatie tussen het gemeentelijk niveau en de VGC anderzijds. Sterke steden zijn steden die in staat zijn om antwoorden te bieden op complexe en dringende maatschappelijke vraagstukken. Het is dan ook bijzonder waardevol om samen met andere grootsteden kennis te delen in functie van het uittekenen van gezamenlijke strategieën. Antwerpen en Gent zijn daarbij onze prioritaire partners. Een van de projecten waarvoor we rekenen op de expertise van die grootsteden, gaat over een efficiënte strategie om capaciteitsuitbreiding te realiseren en het onderzoek naar een afzonderlijke beheerstructuur voor het onderwijspatrimonium in Brussel.

12 12 Wat de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap betreft, zal in 2013 de opening van Muntpunt plaatsvinden. Brussel beschikt vanaf dan over een vooruitstrevende belevenisbibliotheek en een volwaardig hoofdstedelijk informatiecentrum. De VGC zal bijzondere aandacht besteden aan de integratie van de bibliotheekwerking binnen het geheel en zal daarvoor een convenant sluiten met de vzw Muntpunt. Met de provincie Vlaams-Brabant gaat de VGC een partnerschap aan voor de oprichting van het regioteam Brussel binnen de nieuw opgerichte Dienst Ondersteuningsplan Vlaams- Brabant en Brussel. Op die manier wordt een werking op maat uitgebouwd om gepaste ondersteuning en begeleiding voor Brusselse personen met een handicap mogelijk te maken. Ook het komende jaar wil het College bruggen bouwen met het werkveld. Naast de vele acties die elders in deze beleidsverklaring worden vermeld, situeren we hier kort enkele spraakmakende initiatieven. Om alle leerlingen en cursisten maximale onderwijs- en ontwikkelingskansen te kunnen bieden starten het volgende werkjaar nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden met onder meer de vzw Belgian Pastry Academie, de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool, naast de bestaande samenwerkingen met de VDAB, Brusselleer, het Huis van het Nederlands, de beroepsfederaties, Visitbrussels en andere. Om het rendement van het onderwijs te verbeteren, zullen eveneens banden worden gesmeed met het bedrijfsleven. Waar mogelijk zullen de onderwijsvormen en de opleidingen worden gekoppeld aan stages en banen op de arbeidsmarkt. Ook voor de implementatie van het Lokaal Sociaal Beleid blijft samenwerking het sleutelwoord. Dit jaar start de VGC in 2 nieuwe zones met de uitbouw van overleg en samenwerking: enerzijds in Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en anderzijds in Ganshoren, Sint- Agatha-Berchem en Jette. Op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap zijn de 2 Brusselse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW s) Archipel en Mozaïek een traject gestart dat in 2013 zal leiden tot een fusie van beide organisaties. De VGC zal in overleg met vertegenwoordigers van het nieuwe CAW bepalen wat haar relatie met die nieuwe organisatie zal zijn. De VGC lanceert een regionaal depotbeleid waarbij het stimuleren van samenwerking, netwerking en uitwisseling van expertise de rode draad vormt. Concrete initiatieven zijn onder meer de samenwerking met het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), voor de uitbouw van een trajectbegeleiding Archiefzorgen en de opstart van een nieuw Ecce (Eerste hulp bij Calamiteiten bij Cultureel Erfgoed)- traject in De VGC treedt op als ambassadeur van de stad en haar inwoners. Met haar diverse initiatieven wil de VGC de inwoners wegwijsmaken in het uitgebreide Brusselse aanbod en tegelijk opkomen voor de belangen van de inwoners en de bezoekers. De VGC lanceert het komende werkjaar tal van digitale nieuwigheden en vernieuwingen. Centraal staat de hertekening van de overheidswebsite Ook investeert de VGC in nieuwe gebruiksvriendelijke websites voor de VGC-onderwijsinstellingen en het Onderwijscentrum Brussel. Verder staan een vernieuwde aanpak van de digitale nieuwsbrieven, een herwerking van de websites van de 22 gemeenschapscentra en de uitwerking en toepassing van een efficiënte en geautomatiseerde informatiedoorstroming naar Muntpunt op de agenda. Het nieuw ontwikkelde contentmanagementsysteem zal de basis vormen voor 4 VGCportaalsites die tegen het einde van 2012 online gaan. De portaalsite Opgroeien in Brussel wordt de toegangspoort naar alle informatie over Nederlandstalige kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s), consultatiebureaus en dergelijke meer. De site richt zich zowel tot ouders als tot professionelen. Op de portaalsite over het Nederlandstalige

13 13 onderwijs- en vormingsbeleid in Brussel zullen de onderwijsgebruikers en de professionals heel wat informatie vinden over het Brussels Nederlandstalig onderwijs en het vormingsaanbod. Om ook de Brusselse jeugd op een toegankelijke, aangepaste en laagdrempelige manier te informeren lanceert de VGC het Jeugdportaal. Brusselse jongeren, jeugdwerkers en geïnteresseerden vinden hierop alle informatie over de talrijke voorzieningen in Brussel. Voor de gemeenschapscentra wordt de portaalsite Cultuurcentrum Brussel ontwikkeld. De VGC maakt actief gebruik van sociale media in de vrijetijdssectoren. Op die manier wordt laagdrempelig en snel een breed Brussels publiek bereikt. Het gebruik van sociale media stimuleert bovendien de interactie tussen de VGC en haar doelpubliek. Wat de studentencommunicatie betreft wil de VGC, samen met Br(ik, Brussel verder op de kaart zetten als studentenstad. Dat lukt trouwens steeds beter. Met het oog op de vernieuwing van de interprovinciale sociale kaart en de zorgzoeker wordt een nieuw concept ontwikkeld, namelijk het Platform Welzijn en Gezondheid. De sociale kaart en de zorgzoeker krijgen dezelfde structuur en halen hun gegevens uit dezelfde databank. Via het nieuwe Platform, een samenwerkingsverband tussen de 5 Vlaamse provincies, de VGC en het Huis voor Gezondheid, wordt de expertise maximaal gedeeld en ontstaan er meer mogelijkheden voor ontsluiting via websites, webservices en publicaties. Ook de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) kunnen gebruikmaken van het Platform. De lancering van een nieuwe graphic novel, gewijd aan de stad en haar verhalen, wordt een van de hoogtepunten tijdens het komende Passa Portafestival. Met dit initiatief wil de VGC een hedendaagse kunstvorm ondersteunen en Brussel als beeldrijke stad promoten bij auteurs en publiek in binnen- en buitenland. Het College wil ook werk maken van de integratie van tekeningen van Vlaamse striptekenaars in het Brusselse stripmurenparcours. Gezien het grote succes van de Greeters in Brussel dit zijn inwoners die toeristen op sleeptouw nemen om Brussel op een andere manier te tonen zal dit project in 2012 verder uitgebouwd worden, met onder meer de organisatie van een internationaal congres waarop een 30- tal steden uit de hele wereld vertegenwoordigd zullen zijn. Het Beschrijf zal zijn parcours in het kader van vers brussel uitbreiden, onder meer naar Ganshoren en Vorst. In het verlengde van de jaarlijkse opleidingsbeurs en de folder Schakels naar werk ontwikkelt Tracé Brussel in opdracht van de VGC een gebruiksvriendelijke website die een overzicht biedt van het Nederlandstalige aanbod van opleiding en werkervaringstrajecten. De Vlaamse overheid lanceerde het idee om centra leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie (CLLB) op te richten, door de fusie of nauwe samenwerking voor Brussel tussen de Huizen van het Nederlands en de consortia voor volwassenenonderwijs. Het Brussels consortium voor volwassenenonderwijs (Brucovo) bouwde op korte termijn een uitgebreide expertise op over studiekeuze- en leertrajectbegeleiding. Om in te spelen op de evoluties vanuit Vlaanderen en om deze opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan, zal Brucovo in opdracht van de VGC een leerwinkelconcept ontwikkelen. De leerwinkel moet gebruikers informeren op het gebied van studiekeuze. Verder moet hij hen oriënteren naar het meest passende Nederlandstalige aanbod van onderwijs en opleiding in Brussel.

14 14 Het nieuwe decreet over kinderopvang voor baby s en peuters bepaalt welke groepen bij voorrang gebruik kunnen maken van een opvangplaats. Tegelijk voorziet het in de oprichting van een lokaal loket kinderopvang, waardoor gezinnen voortaan slechts één keer hun opvangvraag moeten stellen. De VGC blijft uitgaan van een evenwichtig en gecoördineerd informatie- en opnamebeleid en zorgt, in overleg met het werkveld, voor de organisatie van het loket in Brussel. Dit laatste is belangrijk! Nu beland ik bij een van de laatste hoofdstukken van deze beleidsverklaring, namelijk het aanmoedigen van het Nederlands en het omgaan met andere talen. Dit ligt me zeer nauw aan het hart. De VGC wil met haar taalbeleid het gebruik van het Nederlands in Brussel stimuleren. Ook dat lukt ons alsmaar beter. Tegelijkertijd maakt zij werk van een positieve benadering van meertaligheid en benadrukt ze het belang van de thuistalen. De transversale visietekst Taalbeleid zal worden uitgedragen naar de organisaties op het terrein die een band hebben met de VGC. Bij het uitstippelen van een eigen taalbeleid zullen deze organisaties ondersteund worden door het Onderwijscentrum Brussel, het Huis van het Nederlands, Bru-taal en de taalondersteuners binnen de verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast zullen de reeds ontwikkelde hulpmiddelen maximaal worden ontsloten. Positief omgaan met meertaligheid en toch het Nederlands als eerste en gemeenschappelijke taal vrijwaren, vormt in Brussel een uitdaging. De voorbije jaren werd ter zake heel wat ervaring opgebouwd: in kinderdagverblijven, in scholen, bij opleidingspartners, op de werkvloer en in de vrije tijd. In het voorjaar van 2013 organiseert de VGC een studiedag Taal waarop de goede praktijken aan bod komen en ervaringen worden uitgewisseld. Het stimuleren van de thuis- of moedertaal van kinderen vormt een hefboom voor meer leeren ontwikkelingskansen en is even belangrijk als het stimuleren van het Nederlands. Kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang hebben een belangrijke opdracht om de talige ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Daarnaast moeten ze anderstalige ouders mee sensibiliseren om bewust om te gaan met taal en om het Nederlands thuis en in de vrije tijd een plaats te geven. Op die manier kunnen kinderen met maximale kansen doorstromen naar het Nederlandstalig onderwijs. De VGC zal, na een oproep aan het werkveld, via het project Groeien in Taal een taalondersteunend traject aanbieden aan nieuwe voorzieningen. Het Onderwijscentrum Brussel start, in samenwerking met vzw Foyer, in 4 scholen het project Mijn Taal op. Dit project gaat over thuistalen buiten de schooluren. Na evaluatie kan het project uitgebreid worden naar andere geïnteresseerde scholen. Voor anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel loopt al enkele jaren een informatie- en sensibiliseringscampagne over de rol van het Nederlands in een schoolse context. Vanaf dit schooljaar wordt gestart met het project SchoolNEDwerk. Met dit project willen we extra oefenkansen Nederlands organiseren voor anderstalige ouders die al een basiskennis Nederlands hebben verworven. De oefenkansen worden gekoppeld aan activiteiten die te maken hebben met het schoolleven. Het project is een coproductie van het Onderwijscentrum Brussel en Bru-taal. De VGC-speelpleinwerking wil ook in 2013 taalstimulering koppelen aan het speelse karakter van de speelpleinen. Dit komt tot uiting in de taalkoffers, het Grote boek van het speelplein en samenwerking met initiatieven als de Zomerschool. Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de sociale cohesie. Het College werkt op verschillende vlakken aan het bevorderen van de sociale cohesie en het tegengaan van de dualisering

15 15 in de stad. Om het aanbod aan voorzieningen toegankelijker te maken voor alle Brusselaars, wordt de nodige aandacht besteed aan de participatie van kansengroepen die nog al te vaak hun weg niet vinden naar de vele gemeenschapsvoorzieningen. In dit opzicht wil het College ook het komende jaar met diverse beleidsacties werken aan een volwaardig gelijkekansenbeleid. Het VGC-beleid rond armoedebestrijding steunt op 2 pijlers. Aan de ene kant zijn er de eigen transversale initiatieven zoals de Brede School, de ondersteuning van Brussel Integratie via Sport (BIS) en de vrijwaring van een specifiek aanbod rond kansarmoedebestrijding in precaire wijken als de Anneessenswijk in Brussel-Stad en de Brabantwijk in Schaarbeek. Aan de andere kant stelt de VGC samen met de andere Brusselse overheden het Brussels Actieplan Armoedebestrijding Dit actieplan heeft jongeren van 16 tot 25 jaar als doelgroep. Hierbij heeft de VGC een beroep gedaan op haar verschillende inhoudelijke adviesorganen. Deze adviezen vormen de basis voor een verdere concretisering en uitwerking van het Brussels Actieplan Armoedebestrijding. Een kwaliteitsvol aanbod voor alle kinderen is een van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs. Via een krachtig gelijkekansenbeleid wil de VGC de sociale integratie van maatschappelijk zwakke leerlingen en ouders bevorderen en hen aanzetten tot actief burgerschap. Kansarmoede en sociale uitsluiting worden bestreden door het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij het schoolse gebeuren, door een kwaliteitsvolle naschoolse opvang, door het verruimen van de leeromgeving, door het wegnemen van drempels die de toegang tot levenslang leren bemoeilijken, door extra zorg te besteden aan jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te vallen en door bruggen te bouwen tussen onderwijs en werk. Het komende werkjaar zal de VGC met specifieke acties en maatregelen intensief op al deze terreinen blijven werken. De VGC ijvert tevens voor een Brusselse invulling van het integratie- en inburgeringsbeleid. Daarin moeten inburgering, integratie en participatie een plaats krijgen en moet geïntegreerd werken mogelijk zijn. De VGC blijft een maximale beleidsregie claimen. In functie hiervan wordt inburgering en integratie een belangrijk thema in het kerntakendebat met de Vlaamse overheid. Door het inzetten van 4 extra Roma-stewards wil de VGC de samenlevingsproblemen met Midden- en Oost-Europese migranten aanpakken op de plekken waar die zich het scherpst stellen. Deze Roma-stewards zullen een team vormen met de overige Roma-bemiddelaars van het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel. Ze zullen actief zijn op het niveau van de wijk, de school en het gezin. In een 1 ste fase komen de volgende wijken aan bod: Gaucheret- Vooruitgangswijk, de Liedtswijk, het Koninginneplein in Schaarbeek en het Raadsplein in Anderlecht. De VGC staat in voor de ondersteuning en de opvolging van dit project. Specifieke aandacht zal gaan naar een verhoogde ouderbetrokkenheid op school. Het College engageert zich ook om, waar mogelijk, de wisselwerking tussen de initiatieven rond sociale economie en de VGC uit te bouwen. Een aantal niet-commerciële organisaties, de zogenaamde derden, organiseren opleiding, begeleiding en werkervaring om werkzoekenden beter voor te bereiden op een duurzame tewerkstelling. De VGC wil meewerken aan deze maatschappelijke uitdaging door opdrachten te reserveren voor deze organisaties en samenwerking te stimuleren. De eerste innovatieve trajecten zullen worden opgestart in de ICT- en horecasector. Dit laatste zal respectievelijk met de eigen onderwijsinstellingen en met de gemeenschapscentra gebeuren. Een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod toegankelijker maken voor mensen in kansarmoede vormt een belangrijke prioriteit voor het VGC-beleid. Zinvolle vrijetijdsinvulling is immers een recht. Bovendien kan het nieuwe kansen bieden aan personen in kwetsbare situaties of aan

16 16 diegenen die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij. De VGC zal verschillende trajecten opstarten om een coherent, breed gedragen en toegankelijk vrijetijdsbeleid vorm te geven. De omvorming van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon vanaf september 2013 is hierbij van essentieel belang. Het moet immers een instrument worden dat breder gaat dan cultuur en ook gebruikt kan worden in andere vrijetijdssectoren zoals jeugdwerk en sport. Het College vindt het belangrijk om de Brusselse realiteit weerspiegeld te zien in haar eigen dienstverlening. Een van de initiatieven die de VGC daarvoor neemt, is een proefproject over de diversificatie van de pool van sportlesgevers. In samenwerking met diverse Brusselse partners zet de VGC in 2013 een project op voor het rekruteren en het uitwerken van een trajectbegeleiding. De heer Fouad Ahidar.- Dat gebeurt nu al. De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter.- Inderdaad. Brusselaars die aanleg en interesse hebben voor de functie van sportbegeleider krijgen bijscholing en opleiding. De VGC-jeugddienst coördineert in 2012 en 2013 een project om minderjarige nieuwkomers warm te maken voor het bestaande reguliere en categoriale vrijetijdsaanbod in Brussel. Dit gebeurt zowel individueel, via coaching en begeleiding naar het aanbod, als groepsgericht. Ook de aanbieders worden begeleid en gesensibiliseerd om hun aanbod open te stellen voor deze doelgroep. In ons land is er geen stad die meer bruist en meer beweegt zoals Brussel. Brussel is als het ware een labo voor sociale, culturele en maatschappelijke vernieuwing. De VGC is graag ambassadeur van deze stad, van de mensen die er wonen, werken, studeren en er hun vrije tijd doorbrengen. In deze beleidsverklaring toont het College welke ambities de VGC in het werkjaar wil realiseren om in te spelen op de grootstedelijke dynamiek. Ik ben er me terdege van bewust dat ik een lange uiteenzetting heb gehouden. Ik wou echter zo veel mogelijk initiatieven opsommen zodat de kracht van de instelling waar wij allemaal deel van uitmaken, duidelijk zou worden. De inzet die de VGC zich met al haar geledingen getroost, moet goed tot uiting komen. We moeten hier fier over zijn. Ik heb een hekel aan het doemdenken over en het mismeesteren van Brussel als gegeven. Men kan dit enkel tegengaan door er op het terrein stevig tegen aan te gaan en te doen wat moet worden gedaan. We moeten hier fier over zijn. Deze fierheid moeten we ook effectief op het terrein uitdragen. Die boodschap moeten we allemaal samen zowel naar het Zuiden als het Noorden van het land uitdragen. Het College doet dit titanenwerk natuurlijk niet alleen, maar werkt hiervoor samen met talloze vrijwilligers, met het middenveld, met de individuele burgers, met de andere overheden, met de diverse bedrijfssectors, met de academische wereld en, niet in het minst, met de Raad en onze gekozenen in Brussel. Raadsleden en gekozenen zijn de eerste ambassadeurs van het werk dat wij samen verrichten. Deze boodschap moeten zij doorgeven aan de hele bevolking. (Applaus) De heer Fouad Ahidar.- Allereerst wil ik iedereen feliciteren met de schitterende verkiezingsuitslag. Een dikke proficiat voor alle gekozenen. Uitdagingen zijn er meer dan genoeg. Vervolgens wil ik ook het College en de administratie van de Raad bedanken omdat ze de tekst van de beleidsverklaring al meer dan een week geleden aan alle raadsleden hebben bezorgd. Mijn welgemeende dank daarvoor. Collega Elke Roex ontving de beleidsverklaring van de

17 17 Brusselse Hoofdstedelijke Regering pas op de dag zelf. Daardoor was het vrijwel onmogelijk om gepast te repliceren. Nu ik met bloemetjes gestrooid heb, volgen nu de bloempotten. (Hilariteit) Ik wil het vandaag hebben over onze Brusselse jeugd. Het succes van een stad wordt afgemeten aan de ruimte die jongeren er krijgen. Onze jeugd is dé troef voor Brussel. Maar dan moeten we ook ruimte geven aan jeugdige creativiteit. Tegelijk moeten we ons beleid vorm geven vanuit het besef dat steeds meer kinderen en jongeren opgroeien in armoede. Veel van die arme jongeren hebben vandaag te weinig ruimte. Bijgevolg moet armoedebestrijding opnieuw een prioriteit worden van de VGC. Het succes van een stad wordt ook afgemeten aan de kans die vernieuwing er krijgt. De complexe grootstedelijke uitdagingen dwingen ons om creatief te zijn. De VGC moet een laboratorium zijn voor innovatieve projecten. Deze projecten ontstaan van op het terrein. Hierbij denk ik dan onwillekeurig aan goede voorbeelden zoals de crèche Elmer. Jonge moeders die een opleiding volgen, vinden daar opvang voor hun kinderen. Denk ook aan project L espoir. Door dit project kregen gezinnen met een bescheiden inkomen de mogelijkheid eigenaar te worden. In een jaar tijd werd een vuil stukje Brussel opgeknapt. Dat is het soort projecten dat we moeten stimuleren. Dit is het soort projecten dat we moeten stimuleren. Mijnheer de collegevoorzitter, ik ben niet van mijn stoel gevallen bij het lezen van uw beleidsverklaring. Nergens merk ik de hoogdringendheid die ik voel als ik in Brussel rondloop en de gigantische uitdagingen zie. Ik lees wel dat een tiental onderzoeken en enquêtes van start zullen gaan om te weten wat we moeten doen. Waar is de urgentie in deze beleidsverklaring? Is het niet de hoogste tijd dat het College een tandje bijsteekt? Ik mis bij de VGC de creativiteit om de stad klaar te stomen voor de toekomst. Vandaag wik ik de nadruk leggen op wat de VGC kan doen voor de jonge Brusselaar. Voor de piepjonge Brusselaar moeten we zorgen voor voldoende opvang. De Brusselse scholier moet binnen en buiten de schoolmuren talenten en talen ontwikkelen. Tieners moeten de ruimte krijgen om de grootstad te ontdekken. We moeten meer plaatsen in de kinderopvang creëren. De uitdaging is gigantisch. De inspanningen van de VGC zijn ontoereikend. Het Nederlandstalige deficit wordt tegen 2015 op plaatsen geraamd. Dit jaar creëert het collegelid welgeteld 66 plaatsen. De voorbije 2 jaar kenden we een nettogroei van ongeveer evenveel plaatsen. Dat volstaat niet, mevrouw het collegelid. Om aan de internationale normen te voldoen hebben we elk jaar 500 nieuwe plaatsen nodig. Waarom gaat de collegevoorzitter daar zo snel overheen? Hij lijkt de uitdaging te minimaliseren. Als dat niet zo is, wat is dan zjn strategie om dit gigantische tekort te overbruggen? We beseffen allemaal dat taalkennis cruciaal is voor het succes van de Brusselse jeugd. Vandaag is het Nederlands voor te veel kinderen enkel een schooltaal. Het Nederlands moet ook een taal zijn om te sporten en om zich te amuseren. Ook hier mis ik een vernieuwende visie in uw beleidsverklaring. Projecten als de Brede School, de boekbaby's, boekenbende aan huis, of Ket in Kuregem bewijzen dat creativiteit de sleutel is tot een betere kennis van het Nederlands. Ik hoor mensen klagen dat in sommige gemeenten te weinig of geen buitenschoolse activiteiten in het Nederlands worden aangeboden. Als ze al bestaan, zijn ze snel volzet, niet divers genoeg of te duur. De gemeente mag ook haar verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat de nieuw gekozenen onder u iets aan deze schrijnende situatie zullen doen. Ouders hebben hun keuze gemaakt.

18 18 Jarenlang hebben we ouders gestimuleerd om met hun kinderen bij ons te komen. We hebben het recht niet ze nu in de steek te laten. Deze kinderen en jongeren hebben baat bij een positieve en plezierige relatie met hun nieuwe taal. Hoeveel extra plaatsen wil het College creëren? Waar en wanneer? In welke discipline? Wat bedoelt u met moedertaal stimuleren? Kunt u dat even toelichten? Ik mis cijfers in deze nota. U hebt al fietsend duidelijk gemaakt dat u kinderen zult leren fietsen. Dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Wat gaat er verder nog gebeuren? Welke andere activiteiten worden nog georganiseerd? Mijnheer de collegevoorzitter, bij het opgroeien heeft de Brusselse jeugd ruimte nodig om de grootstad te ontdekken. Het gaat niet alleen om infrastructuur. Het gaat om de wijze waarop we beschikbare ruimte invullen. Twintig jaar geleden werden de jeugdhuizen rond de toog gebouwd. De jeugdhuizen van de toekomst zijn stadslabo's: flexibele ontmoetingsplaatsen die zowel permanent als tijdelijk kunnen zijn. Een goed voorbeeld is het initiatief plek 322. Een groep Brusselse jongeren nam deze zomer zijn intrek in een oude leegstaande school. Daar werkten ze een hele zomer lang aan workshops, kunstwerken, optredens en evenementen. Helaas, moesten deze Brusselse jongeren uitwijken naar Vilvoorde om hun creativiteit te kunnen botvieren. In Brussel kregen ze blijkbaar geen ondersteuning. Dergelijke initiatieven moeten in de toekomst wel een thuishaven vinden in de VGC. Wat denkt u van zulke projecten? Waarom kunnen tegen volgende zomer geen tijdelijke projecten opgestart worden in de vele onderbenutte en leegstaande gebouwen in Brussel? Voor deze projecten zouden de jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als ik naar de voorbije jaren kijk, moet ik helaas vaststellen dat dit College er niet in slaagt een creatief jeugdbeleid te voeren. Er wordt een nieuw reglement jeugdbeleid beloofd, maar intussen is het nieuwe `jeugdportaal' nog altijd niet actief. Welke beleidsinitiatieven zijn genomen om de werkingen van jeugdclubs te verbeteren? U beloofde vorig jaar een open, polyvalente culturele broedplaats voor jongeren met een fuifen concertzaal en verschillende repetitieruimtes. Hoever staat het daarmee? Wat ook opvalt, is dat veel belangrijke projecten behoorlijk vertraging oplopen. Sommige passages lijken zelfs rechtstreeks gekopieerd uit de vorige beleidsverklaring. Ik geef 2 voorbeelden. De omvorming van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon moet ervoor zorgen dat meer mensen participeren aan cultuur en sport. De invoering is helaas uitgesteld. U sprak zonet van september Het is nog altijd onduidelijk hoe het nieuwe instrument er zal uitzien. Ik heb ook niet het gevoel dat rond dit belangrijke thema een maatschappelijk debat wordt gevoerd. Hebt u overleg gepleegd met de Vlaamse Gemeenschap die nu de Uitpas ontwikkelt? Komt er in Brussel ook een proefproject? Ook het Lokaal Loket Kinderopvang loopt vertraging op. Vorig jaar beloofde u voor dit jaar een lokaal. Vandaag durft u er geen termijn meer op te plakken. Nochtans is dit een uitgelezen instrument om de toegankelijkheid van de opvang voor kwetsbare gezinnen te verhogen. Tot slot sta ik stil bij het belang van armoedebestrijding. Het visitatierapport in het kader van het Stedenfonds was allesbehalve kritisch. Toch weerklonk één duidelijke kritiek. De com-

19 19 missie betwijfelt of uw beleid echte kansarmen bereikt. Volgens hen maakt de VGC geen prioriteit van kansarmoede. Er wordt te weinig ingezet op arme wijken. Ik hoop dat deze kritiek u inspireert om uw beleid aan te passen. De Dag van de strijd tegen armoede maakte dit nogmaals duidelijk. We hebben allemaal huisbezoeken afgelegd tijdens deze verkiezingscampagne. Veel mensen leven in verschrikkelijk omstandigheden. Brussel is een duale stad. Steeds meer mensen vallen uit de boot. De VGC moet haar verantwoordelijkheid nemen en van armoedebestrijding een topprioriteit maken. Dat is ook wat het werkveld eist. Ik hoop dat u deze gedachte meeneemt naar de besprekingen die moeten leiden tot Stedenfonds III. De VGC mag geen stoffig beleidsniveau worden waarbij de discussie over de begroting het jaarlijkse hoogtepunt is. Het College moet zich spiegelen aan het innovatieve gebouw waar de administratie nu zit. De VGC moet vernieuwen en ruimte geven aan experiment. Alleen zo kunnen we de Brusselse jeugd en alle Brusselaars het beleid geven dat ze verdienen. Tenslotte zijn we allemaal Brusselaar, Vlaams-Brusselaar, maar we zijn ook divers. We zijn Nederlandstalig en promoten in Brussel een savoir-faire. We moeten fier zijn op wie we zijn. De Brusselaar mag weten dat de Vlamingen ook van hun stad en hun inwoners houden. Mevrouw Els Ampe.- Het is goed te horen dat de beleidsverklaring van de VGC voor dit werkjaar zeer concrete acties naar voren schuift en de collegevoorzitter de tijd heeft genomen om ze allemaal op te sommen. Het zijn er heel wat. De VGC investeert veel in Brussel. We stellen echter vast dat we vaak op de limiet zitten van wat ons takenpakket inhoudt. Decretaal moeten we een flankerend beleid voeren. De vraag is of we alleen dat nog doen. Brussel is een stad met grote uitdagingen. Voor sommige uitdagingen staat de Vlaamse Regering te ver van de Brusselse realiteit. Tekenend is de vaststelling dat er in de kinderopvang tegen 2015 meer dan plaatsen te weinig zullen zijn. Er zijn slechts 66 extra plaatsen gepland, dus blijft er nog een tekort van meer dan plaatsen. Ik werp daarmee geen steen naar het College of de partijen die deel uitmaken van de Vlaamse Regering. Het is eerder een structureel probleem. Vlaanderen en Vlaams-Brussel zijn uit elkaar aan het groeien. Daarom ligt onze hoop in een constructief kerntakendebat waarin meer vertrouwen wordt gesteld in de Vlaams-Brusselse gekozenen die het terrein kennen, de Brusselse noden kennen en Nederlandstalig zijn. Ik hoop dan ook dat we met de Vlaamse Gemeenschap een constructief gesprek kunnen voeren en dat de tasforce weldra zal bevallen van een leuke en levendige Vlaams-Brusselse baby. De zwangerschap begint echt wel lang te duren. (Hilariteit) Goed onderwijs is één van de weinige hefbomen die de overheid heeft om jonge mensen, van welke achtergrond ook, kansen te bieden op persoonlijke ontwikkeling, een goede job en bewust burgerschap. De heer Fouad Ahidar zei het al: veel mensen leven in Brussel in zeer barre omstandigheden. Het publieksonderwijs moet ervoor zorgen dat de kloof wordt dichtgereden tussen kinderen die met veel kansen opgroeien en degene die met weinig kansen opgroeien. Het heeft anders geen zin het openbaar onderwijs te financieren, dan kan men onderwijs evengoed aan het privé-initiatief overlaten. Dat is niet de bedoeling. Het probleem blijft dat we het erg moeilijk hebben om leraren en zorgverstrekkers aan te trekken die in Brussel willen komen werken. Ik juich de leuke campagnes toe die het College zal voeren om meer mensen te motiveren om in Brussel te komen lesgeven. Het is heel boei-

20 20 end om hier les te geven. In elke klas zitten kinderen met een heel verschillende achtergrond. Brussel is een stad met duizend mogelijkheden. Voor uitstappen is Brussel veruit de aantrekkelijkste stad. Vergeleken met Antwerpen of Gent is het cultureel aanbod hier veel groter. Een educatieve uitstap naar Brussel organiseren is voor elke leraar een paradijs. We zouden onze troeven zeker meer in de verf moeten zetten. In tijden van crisis moet de overheid de tering naar de nering zetten. Dat is hier al jaren herhaald. Het is belangrijk om de overheidsuitgaven terug te dringen. In bedrijven gebeurt dat gemakkelijker dan bij de overheid. Ik juich het voornemen van het College toe om het management binnen de VGC te rationaliseren. Een personeelsbeleid mag geen Zuid-Amerikaans leger zijn, maar moet een goed geoliede kleine machine zijn die op het terrein puik werk levert. Brussel is een meertalige, metropolitane stad, maar we moeten de keuzevrijheid respecteren. Brusselaars moeten de vrije keuze hebben tussen sociaal-culturele activiteiten in het Nederlands of tweetalige of meertalige activiteiten. De mensen vragen dat. We moeten daarmee rekening houden en het Nederlandstalige karakter van veel initiatieven bewaken. Open Vld steunt deze beleidsverklaring en wenst het College veel success met de uitvoering ervan. Mevrouw Greet Van Linter.- In de Beleidsverklaring is voortdurend sprake van de oplossing voor stedelijke problemen door de VGC en de VGC kan vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden een stadsproject realiseren of de VGC is uitgegroeid tot een dynamische stedelijk overheid. Het voeren van een stedelijk beleid is toch de rol van de 19 Brusselse gemeenten. De VGC, die de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel uitoefent, overstijgt toch het louter stadsbeleid en moet de promotie van de Vlaamse Gemeenschap in haar vaandel dragen. Verder verwijst men in de inleiding naar het kerntakendebat dat dit najaar zal worden gevoerd en het afsluiten van een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III met de Vlaamse Regering. Dat is belangrijk, maar niet nieuw. De beleidsnota heeft het verder over de noodzaak aan capaciteitsuitbreiding in een hedendaagse, leefbare en duurzame stad. Ze stelt dat de demografische boom en de vergroening in Brussel forse investeringen in diverse sectoren meer dan noodzakelijk maakt. Zo is er nood aan nieuwe kinderdagverblijven, uitbreiding van de capaciteit van de IBO's alsook de capaciteit van het onderwijs. Het is de logica zelve dat wanneer de capaciteit van het onderwijs vermeerdert, ook de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang moeten toenemen. Ook het vakantieaanbod moet dan mee groeien. Men moet wel opletten met een grote en ongerichte capaciteitsuitbreiding. Is een grote capaciteitsuitbreiding wel opportuun of nodig? Capaciteitsuitbreiding kan en mag niet ten koste gaan van de kwaliteit die het Nederlandstalig onderwijs kan bieden door de grote toevloed van anderstaligen. Kan de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs gehandhaafd worden zonder voldoende Nederlandstalige leerlingen? Moet de Vlaamse Gemeenschap een oplossing bieden voor het feit dat de Franse Gemeenschap te weinig investeert? Er moet in iedere geval voor gezorgd worden dat Nederlandstaligen voorrang krijgen bij de inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs en dat Vlaamse ouders zonder probleem een school kunnen kiezen voor hun kinderen. Daarvan moet in de 1 ste plaats werk worden gemaakt. Inmenging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit dossier kan niet. De gemeenschappen moeten hier hun verantwoordelijkheid ten volle nemen.

Beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Beleidsverklaring 2012-2013 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Beleidsverklaring 2012-2013 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 1 Brussel boeit.

Nadere informatie

Stuk 4 (2012-2013) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2012-2013 4 oktober 2012 BELEIDSVERKLARING 2012-2013

Stuk 4 (2012-2013) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2012-2013 4 oktober 2012 BELEIDSVERKLARING 2012-2013 Stuk 4 (2012-2013) Nr. 1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2012-2013 4 oktober 2012 BELEIDSVERKLARING 2012-2013 1176 2 Stuk 4 (2012-2013) Nr. 1 BELEIDSVERKLARING 2012-2013 VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

vlaamse Zit ting 2011-2012 nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING

vlaamse Zit ting 2011-2012 nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2011-2012 nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2011-2012... 3 BENOEMING

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Mia Douterlungne administrateur-generaal

Mia Douterlungne administrateur-generaal Mia Douterlungne administrateur-generaal Terugblik op het voorbije werkjaar Vooruitblik op het nieuwe werkjaar Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen Startdag 2015 ALGEMEEN 2014-2015: advies over beleidsnota

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel 1. De eerste VGC-renovatiegolf (1999-2004). Bij aanvang van de vorige legislatuur, in 1999, stuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal Cultureel werk, Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media 2 oktober 2015 Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier

Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding. Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Gelieve dit formulier ten laatste op 26 oktober 2016 in te dienen via stedenbeleid@vlaanderen.be. 1 GEGEVENS VAN DE INDIENER Naam: Pieter Van Camp Telefoonnummer:

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 577 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 9 JUNI 2015 STUDIEBEZOEK JES vzw SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport door

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

conceptnota Samen tegen Schooluitval

conceptnota Samen tegen Schooluitval conceptnota Samen tegen Schooluitval Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters Vlaams minister

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie