New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units To develop marketing researches focused on the goal (segmentation, customer profile, etc.) Marketingonderzoeken ontwikkelen die gericht zijn op het doel (segmentatie, klantprofiel) To analyse the market segments and identifying the customers groups De marktsegmenten analyseren en de klantengroepen identificeren To analyse the market segments and identifying the customers groups De marktsegmenten analyseren en de klantengroepen identificeren To analyse and code company positioning compared to customers' opinions Om te analyseren en code bedrijf positionering ten opzichte van de klanten adviezen To analyse and code company positioning compared to customers' To collect, to analyse, to process and describe data Verzamelen, analyseren, verwerken en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en weergave van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, process and describe data Het verzamelen, analyseren, verwerken en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en de representatie van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten Marketing processes Marketingprocessen Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Techniques to run meetings Technieken om vergaderingen te voeren Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductenmarkten Marketing processes Marketingprocessen Word and Excel Word en Excel Data collection and processing Gegevensverzameling en -verwerking Communication techniques Communicatie technieken

2 opinions Om te analyseren en code bedrijf positionering ten opzichte van de klanten adviezen Being able to analyse and to codify and to describe the data concerning Company's products sell in and sell out during the last seasons / clients portfolio In staat zijn om te analyseren en te codificeren en de gegevens met betrekking tot producten van het bedrijf te verkopen in te beschrijven en te verkopen tijdens de laatste seizoenen / klanten portfolio Being able to analyse and to codify and to describe the data concerning Company's products sell in and sell out during the last seasons / clients portfolio In staat zijn om te analyseren en te codificeren en de gegevens met betrekking tot producten van het bedrijf te verkopen in te beschrijven en te verkopen tijdens de laatste seizoenen / klanten portfolio present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, code and represent data Het verzamelen, analyseren, coderen en presenteren van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductenmarkt Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen To develop marketing researches on fashion trends Marketingonderzoeken ontwikkelen die gericht zijn op modetrends To analyse, code and describe style and fashion trends Mode en stijltrends analyseren, coderen en To collect, analyse, code and describe data Verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten History of Art, Design

3 beschrijven To analyse, code and describe style and fashion trends Mode en stijltrends analyseren, coderen en beschrijven To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To effectively use multimedia communication tools Om effectief te gebruiken multimedia communicatieinstrumenten To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren and Fashion Geschiedenis van de Kunst, design en mode Fashion sociology and semiotic Modemaatschappij en semiotiek Materials, components and colours Materialen, componenten en kleuren Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Multimedia communication tools Multimedia communicatieinstrumenten Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief te beheren vergaderingen To develop marketing researches on competitors Marketingonderzoeken ontwikkelen met betrekking tot concurrenten To analyse, code and the positioning of one or more competing companies De positionering van een of meer concurrerende ondernemingen analyseren en coderen To collect, analyse, code and describe data Verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten Marketing process Marketing proces Word and Excel Word en Excel Methodologies for data elaboration and interpretation Methodologieën voor data uitwerking en interpretatie

4 To analyse, code and the positioning of one or more competing companies De positionering van een of meer concurrerende ondernemingen analyseren en coderen To analyse, code and describe competing products by highlighting both successful and unsuccessful stylistic and technical items Concurrerende producten op zowel geslaagde als mislukte stilistische en technische artikelen analyseren, beschrijven en coderen To analyse, code and describe competing products by highlighting both successful and unsuccessful stylistic and technical items Concurrerende producten op zowel geslaagde als mislukte stilistische en technische artikelen analyseren, beschrijven en coderen To analyse, code and describe competitors' product distribution strategies and their presentation in shops Te analyseren, te coderen en concurrenten productdistributie strategieën en hun presentatie te beschrijven in de winkel To analyse, code and describe competitors' product distribution strategies and their presentation in shops Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een schets schrijven aan de uitgang presenteren To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Mode-producten Fashion products market Modeproductmarkten Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Mode-producten Fashion products market Fashion producten op de markt Visual merchandising Visual merchandising Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings

5 Te analyseren, te coderen en concurrenten productdistributie strategieën en hun presentatie te beschrijven in de winkel de resultaten te presenteren Technieken om effectief vergaderingen te managen Design of the collection plan Ontwerp van het collectieplan Units/Sub-units To collect and to elaborate commercial, business and stylistic information Verzamelen en uitwerken van commerciële, zakelijke en stilistische informatie To set out useful guidelines to design the collection plan Te stellen nuttige richtsnoeren voor het verzamelen plan te ontwerpen To set out a scheduling of the activities and resources involved in the design process Voor het instellen van een planning van de activiteiten en middelen die betrokken zijn bij het ontwerp-proces To collect, analyse and describe the collected data (to set out standards) Het verzamelen, analyseren en beschrijven van de verzamelde gegevens (voor het vaststellen van normen) To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To set out a scheduling of activities; to check and solve problems (to take decisions) Voor het instellen van een planning van activiteiten; om te controleren en problemen op te lossen (om beslissingen te nemen) The management of a fashion company: Business organization Het beheer van een modebedrijf: Bedrijfsorganisatie The management of a fashion company: Structure Het management van een modebedrijf: Structuur The management of a fashion company: Business processes Het beheer van een modebedrijf: Bedrijfsprocessen Costs analysis Analyse van de kosten Analysis of fashion products manufacturing processes focusing also on different production contexts Analyse van de modeproducten productieprocessen gericht ook op verschillende productiecontexten Development processes of new products Ontwikkelingsprocessen

6 To set out business guidelines to design the collection plan Voor het instellen van zakelijke richtlijnen om de collectie te ontwerpen To set out a scheduling of activities performed by the bodies involved in the collection design Voor het instellen van een planning van de werkzaamheden van de instanties die betrokken zijn bij de inzameling ontwerp To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To set out product qualitative standards according to the final selling price and competitors (competitors bench-marking) Te stellen product kwalitatieve normen op basis van de uiteindelijke verkoopprijs en de concurrenten (concurrenten benchmarking) To write a report for the style department by turning commercial - marketing requirements into technical information (textile typology, weight, utility, sell-out data, must have in, entry price) as guidelines for the creative process Een rapport voor de stijl afdeling schrijven door het draaien van commerciële-marketing eisen naar technische informatie (textiel typologie, gewicht, van nieuwe producten Production scheduling Productie planning Design of family collection (basic family, evergreen family, stripes family,..) and possible use Ontwerp van de familie collectie (basis familie, evergreen familie, strepen familie,..) en eventueel gebruik Process structure: sales analysis concerning the previous collection Proces structuur: verkoop analyse van de vorige collectie Process structure: warehouse check (raw materials), yarns and finished products Proces structuur: warehouse cheque (grondstoffen), garens en afgewerkte producten Process structure: Definition of the quantities to be produced (family, model, colour) Proces structuur: Definitie van de te produceren hoeveelheid (familie, model, kleur)

7 To set out stylistic guidelines to design directions the Collection Plan Te stellen stilistische richtlijnen om ontwerprichtingen de collectie Plan nutsbedrijven, sell-out data, moet in, invoerprijs) als leidraad voor het creatieve proces To integrate a creative innovative and ongoing process into an industrial one taking into account the business needs, the productive capacity, the economic and budget goals, the company mission. Om een creatieve innovatieve en continu proces te integreren in een industriestad, rekening houdend met de behoeften van het bedrijfsleven, de productiecapaciteit, de economische en budgettaire doelen, het bedrijf missie. To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To promote and lead the research Het bevorderen en leiden het onderzoek To prevent and solve problems concerning the introduction of new materials, industrial processes, processing keeping in touch with suppliers in order to suggest solutions and qualitative standards Om te voorkomen en oplossen van problemen Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: elements characterizing the concept of design Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: karakteristieke elementen van de concept van het ontwerp Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: artistic codes as a phenomenon describing the cultural, social and aesthetical evolutions related to fashion development Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: artistieke codes als een verschijnsel beschrijven van de culturele, sociale en esthetische evoluties met betrekking tot mode ontwikkeling Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: relations between fashion and other communication means (photography, advertisement, cinema, etc.) Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: relaties tussen mode en andere communicatie middelen (fotografie, reclame, film, enz.) Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: textiles and accessories

8 met betrekking tot de introductie van nieuwe materialen, industriële processen, het verwerken in contact blijven met leveranciers om oplossingen en kwalitatieve normen stellen To support and come abreast of the stylist in designing niche clothing and to propose them for the collection taking care of the appropriate product education addressed to the department for business Te ondersteunen en te komen op de hoogte van de kapper in het ontwerpen niche kleding en hen voor te stellen voor het verzamelen het verzorgen van de juiste product onderwijs gericht aan de afdeling voor het bedrijfsleven Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: textiel en accessoires To design the collection Om de collectie te ontwerpen To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren Company structure and productive capacity Bedrijfsstructuur en productiecapaciteit Target market Doelgroep kwantitatieve aspecten To design the collection bepalen analyseren plan including the To analyse the market analysed information identifying the customer's Om de collectie te information ontwerpen met inbegrip Om de markt te van de geanalyseerde analyseren identificeren informatie van de klant informatie To analyse and reelaborate the information

9 on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren Information on the market and the customer to be satisfied Informatie over de markt en de klant tevreden te zijn Clothing typologies Kleding typologieën Style and design trends Stijl en design trends Technical and qualitative standards Technische en kwalitatieve normen Production costs Productiekosten Knowledge of prices concerning raw materials and acquisition processes Kennis van de prijzen met

10 kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and To design the collection plan including the analysed information Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on the design process Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de analyse van informatie over het ontwerp-proces To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain betrekking tot grondstoffen en acquisitie processen Marginality Marginaliteit Knowledge of competitors prices Kennis van concurrenten prijzen Information on the market and the customer to be satisfied Informatie over de markt en de klant tevreden te zijn Style and design trends Stijl en design trends Design process Ontwerpproces Industrial processes, Technical and qualitative problems of the supply chain Industriële processen, technische en kwalitatieve problemen van de supply chain

11 possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on materials and accessories to be used Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie over materialen en accessoires te gebruiken To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on the types of industriall processes Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de analyse van informatie over de soorten van industriall Technical specifications and cost of materials Technische specificaties en kostprijs van de materialen Technical specifications and cost of accessories Technische specificaties en kosten van accessoires Finishing or particular industrial processes (washing - needlework) Afwerking of bepaalde industriële processen (wassen - handwerken) Production scheduling in the supply chain Productie planning in de supply chain Characteristic and costs of the industrial processes Karakteristieke en kosten van de industriële processen Industrial processes and technologies Industriële processen en technologieën Outsourcing Outsourcing Production scheduling and qualitative standards Productieplanning en kwalitatieve normen

12 on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding processen To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain To match the collection with marketing policies Om de collectie overeenkomen met marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To analyse data provided by the marketing department Om gegevens die door de marketing afdeling te analyseren To write a report translating data into information and guidelines for the art director and the designers Om een rapport te vertalen van gegevens naar informatie en richtlijnen voor de art director en de ontwerpers schrijven To mediate between the business information provided by the marketing department and the creative effort of the designers. Om te bemiddelen tussen de business informatie die door de marketingafdeling en de creatieve inspanning van de ontwerpers. Fashion products (product knowledge) Fashion producten (productkennis) Fashion products market Fashion producten op de markt Marketing processes Marketing processen To know how to interpret marketing department reports Om te weten hoe de marketing afdeling rapporteert interpreteren To analyse competitors, in terms of technologies, prices and quality Om concurrenten te analyseren in termen van technologie, prijzen en kwaliteit

13 To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To identify the stylist designs that better comply with business needs and goals (mediation skill) and proportionally develop them in order to keep a fair product mix Om de stylist ontwerpen die beter voldoen aan de zakelijke behoeften en doelstellingen (bemiddeling vaardigheid) en proportioneel te ontwikkelen met het oog op een eerlijk product mix te houden te identificeren To equilibrate the collection: carry over, new proposals, products with new technologies and materials (product mix); even if the company doesn't turn a profit on, they can bring an added value to the brand in term of image or can increase the company know how Om de collectie evenwicht: meer dan, nieuwe voorstellen, producten met nieuwe technologieën en materialen (product mix) dragen, zelfs als het bedrijf geen winst te maken op, ze kunnen een toegevoegde waarde aan het merk te brengen in termen van beeld of kan verhogen het bedrijf weet hoe To choose materials and processes according to the technical competences, the reliability of materials or suppliers and quality Knowledge of company positioning in the market Kennis van het bedrijf positioneren in de markt Knowledge of competitors and fashion trends, customer' behaviours and needs, costs ( consumption pyramid) Kennis van concurrenten en modetrends, klant het gedrag en de behoeften, de kosten (verbruik piramide) Knowledge of portfolio matrix (cow-star-question mark-dog) Interpretation of historical data and product lifecycle Kennis van de portefeuille matrix (cowstar-vraagteken-dog) Interpretatie van de historische gegevens en product lifecycle Knowledge of material costs; ability to count the product cost respecting the marginality, the quality, the productive and technical knowledge,

14 To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid standards; ability to estimate costs and knowledge of suppliers' potentialities and lead time. Om materialen en processen kiezen op basis van de technische competenties, de betrouwbaarheid van de materialen of leveranciers en kwaliteitsnormen; vermogen om de kosten en de kennis van leveranciers mogelijkheden te schatten en doorlooptijd. To foreseen the collection development costs according to the size, the style proposals, the business needs and to fix a budget cutting those costs that are not in line with the project Om de geplande ontwikkeling van de collectie kost afhankelijk van de grootte, de stijl voorstellen, de zakelijke behoeften en om vast te stellen een budget te snijden die kosten die niet in overeenstemming zijn met het project To foreseen and to solve problems, to design, to decide and to manage a team Om voorzien en om stock-keeping unit (sku) Kennis van materiaalkosten, mogelijkheid om het product kosten inachtneming van de marginaliteit, de kwaliteit, de productieve en technische kennis te tellen, stock-keeping unit (SKU) Knowledge to write the budget, ability to estimate the demand for investments and research, qualified staff to develop the project, ability to control spending gap, ability to make adjustments to respect the budget (to achieve the maximum profit with an appropriate effort) Kennis van de begroting, het vermogen om de vraag naar investeringen en onderzoek, gekwalificeerd personeel in te schatten van het project te ontwikkelen, het vermogen om de uitgaven kloof, het vermogen om aanpassingen te maken om de begroting te respecteren (om maximale winst te bereiken met de nodige inspanning leveren) te controleren schrijven Knowledge of the development process, estimation of the human resources needed and ability to optimise the

15 problemen op te lossen, te ontwerpen, te beslissen en om een team te leiden resources, ability to control and intervene in order to solve problems and delays Kennis van het ontwikkelingsproces, schatting van de menselijke middelen die nodig zijn en de mogelijkheid om de middelen te optimaliseren, het vermogen te controleren en in te grijpen om problemen en vertragingen op te lossen To organize the collection briefing (organization, planning and management of the collection briefing) Om de collectie briefing (organisatie, planning en beheer van de collectie briefing) organiseren To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as To interpret numerical reports provided by the marketing department concerning the collection, the mission statement, the company's market segment Om numerieke verslagen van de marketingafdeling met betrekking tot het verzamelen, het mission statement, het bedrijf marktsegment interpreteren To translate the data from the swot analysis into inputs for the designers and/or to start new projects Om de gegevens van de SWOT-analyse te vertalen naar input voor de ontwerpers en / of nieuwe projecten op te starten To identify different national trends and the Analysis of data on sales, divided according to product categories, price ranges, statistics, Pareto principle, positioning, geomarketing and swot analysis Analyse van de gegevens over de verkoop, onderverdeeld naar productcategorieën, prijsklassen, statistieken, Pareto principe, positionering, geomarketing en SWOTanalyse Knowledge of the collection, the models,

16 to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren appropriate clothing Om verschillende nationale trends en de juiste kleding te identificeren To support the designer in designing niche clothing and propose them for the collection taking care of the appropriate product education addressed to the business department Om de ontwerper te ondersteunen in het ontwerpen niche kleding en hen voor de verzameling het verzorgen van de juiste product onderwijs voor te stellen aan de businessafdeling To evaluate the costs of raw materials and industrial processes; ability to calculate products' prices respecting the expected marginality and intervening during the design phase Om de kosten van grondstoffen en industriële processen te evalueren; mogelijkheid om producten 'prijzen te berekenen met inachtneming van de verwachte marginaliteit en tussenliggende tijdens de ontwerpfase To interpret the style project and the business needs to lead and equilibrate the style project, the business needs, the mediation and the decision skills Om de stijl project te interpreteren en de behoeften van het bedrijfsleven te leiden en the textiles, the wearability, the costs, the average price, historical price, best sellers and company's icon clothing Kennis van de collectie, de modellen, de textiel, de draagbaarheid, de kosten, de gemiddelde prijs, historische prijs, bestsellers en bedrijf op het pictogram van kleding Knowledge of costs structure, company's marginality, market price according to the positioning and direct competitors Kennis van de kostenstructuur, de onderneming marginaliteit, marktprijs op basis van de positionering en directe concurrenten To elaborate the collection structure according to price ranges, product types, textiles, colours, materials supplying,scheduling to elaborate the prototypes. Om de collectie structuur uit te werken op basis van prijsklassen, productsoorten, textiel,

17 van de informatie afkomstig van de briefing evenwicht de stijl project, de behoeften van het bedrijfsleven, de bemiddeling en de beslissing vaardigheden kleuren, materialen leveren, plannen om de prototypes uit te werken. Development of the product - process Ontwikkeling van het product - proces Units/Sub-units To develop the collections Om de collecties te ontwikkelen To develop collections for the footwear industry Om collecties voor de schoenen-industrie te ontwikkelen To study and to To write technical Style and design trends develop the collection documents necessary Stijl en design trends in cooperation with the for the design of the Technical and fashion suppliers collection drawing Het bestuderen en het Om technische Technische en mode ontwikkelen van de documenten die nodig tekening collectie in zijn voor het ontwerp Technologies for the samenwerking met de van de collectie technical drawing leveranciers schrijven Technologieën voor de technische tekening Technologies for documents and processes management Technologieën voor documenten en processen het beheer Design process Ontwerpproces Materials and technologies of the structure components Materialen en technologieën van de structuur componenten

18 To study and to develop the collection in cooperation with the suppliers Het bestuderen en het ontwikkelen van de collectie in samenwerking met de leveranciers To develop the detailed graphic design Om de gedetailleerde grafische vormgeving te ontwikkelen To plan and to coordinate the activities to develop the components of collection structures Te plannen en om de activiteiten te coördineren om de ontwikkeling van de componenten van de collectie structuren To manage the relationships with suppliers and technicians responsible for the structures development. Om de relaties met leveranciers en technici die verantwoordelijk zijn voor de structuren ontwikkeling te beheren. To direct and evaluate the work done Te leiden en te evalueren de verrichte werkzaamheden To develop the graphic design taking into account the stylistic aspects and technical constraints Om het grafisch ontwerp, rekening houdend met de stilistische aspecten en technische beperkingen te ontwikkelen Techniques to manage, organize and plan activities Technieken voor het beheren, organiseren en plannen activiteiten Communication and relation techniques Communicatie en relatie technieken Style and design trends Stijl en design trends Technical and fashion drawing Technische en mode tekening Technologies for the technical drawing Technologieën voor de technische tekening Technologies for documents and processes management Technologieën voor documenten en processen het beheer Technical specifications and costs of materials and industrial processes Technische specificaties en kosten

19 To draw the collection models on the last and on the plastic cover for last Om de collectie modellen maken van de laatste en op de kunststof afdekking voor het laatst To draw on the last Te maken van de laatste van materialen en industriële processen Production processes and technologies Productieprocessen en technologieën Style and design trends Stijl en design trends Drawing on the last and on the plastic cover for last Op basis van de laatste en op de kunststof afdekking voor het laatst Technologies for the drawing on the last Technologieën voor de tekening op de laatste To develop a collection for the fashion industry Om een collectie te ontwikkelen voor de mode-industrie To set the collection's size according to the information provided during the briefing and by the business area (sales network) Om de collectie de grootte ingesteld op basis van de informatie die tijdens de briefing en van de business area (verkoopnet) To match models/textiles/colours in complying with the collection mood Om modellen / textiel / kleuren passen bij de naleving van de collectie stemming The model structure in terms of construction and fit De modelstructuur qua constructie en fit Material characteristics according to model matching Eigenschappen van het materiaal afhankelijk van het model matching To select the materials according to the information obtained during the briefing Om de materialen te selecteren op basis van de informatie die is verkregen tijdens de briefing To evaluate materials according to estheticaltechnical and economic criteria Om materialen te evalueren op basis van esthetische-technische en economische criteria To choose materials according to brief's constraints and business qualitative standards Om materialen kiezen Technical characteristics of materials Technische kenmerken van de materialen Market value of materials Marktwaarde van materialen Business qualitative standards Zakelijk kwalitatieve normen

20 To collaborate in evaluating and selecting materials' suppliers, the processing, the final products complying with qualitative requirements, service and the cost's requirements Om samen te werken bij het evalueren en selecteren van materialen 'leveranciers, de verwerking, de eindproducten voldoen aan kwalitatieve eisen, service en de kosten van de eisen To interpret and evaluate the items of the product cost, the brief's constraints and pricing methodologies Te interpreteren en evalueren van de artikelen van het product kosten, de korte van de beperkingen en tariferingsmethodieken volgens kort de beperkingen en zakelijke kwalitatieve normen To interpret suppliers' evaluation rankings Om leveranciers evaluatie rankings te interpreteren To identify cost critical items and the appropriate actions to be carried out in order to comply with goals and constraints. Om kosten kritische onderdelen en de juiste acties te worden uitgevoerd om te voldoen aan doelstellingen en beperkingen te identificeren. To prepare price lists complying with the marginality by working on the mix in accordance with the budget Om prijslijsten te voldoen aan de marginaliteit te bereiden door te werken aan de mix in overeenstemming met de begroting Suppliers market (sourcing) Leveranciers markt (sourcing) Indicators and standard to evaluate suppliers ( delivering time, costs, business conditions, service level ) Indicatoren en standaard te evalueren leveranciers (het leveren van de tijd, kosten, zakelijke omstandigheden, service level) Basic concepts about:â accountancy Basisbegrippen over: Â accountancy Basic concepts about: costs analysis Basisbegrippen over: kosten-analyse Basic concepts about: methods to set prices Basisbegrippen over: methoden om prijzen vast te stellen

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics Koenraad Achten Presales Engineer Wie is Savaco Platinum Partner van PTC 25 jaar ervaring CAD, PDM & PLM Gevestigd

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM HIRLAM Plans for academic research models Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM Contents Introduction sci-sec tasks Introduction HARMONIE HARMONIE for Universities Sci-sec HIRLAM tasks HIRLAM.org

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

The five AMFI building blocks: reality school, craftsmanship, research and technology driven by creativity

The five AMFI building blocks: reality school, craftsmanship, research and technology driven by creativity AMFI mission statement: AMFI chooses to see fashion in terms of both industry and culture. This perspective of fashion embraces the entire creative process of design, production, distribution and communication

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Data fusion & Geo-psychographical database

Data fusion & Geo-psychographical database Data fusion & Geo-psychographical database Pascal van Hattum University Utrecht Differentiated marketing Target customers as individually as possible Sell the same product or service, but change the marketing

Nadere informatie

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN ALS JE DENKT DAT AVONTUUR GEVAARLIJK IS. PROBEER

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Hoezo SE light? Niels Malotaux

Hoezo SE light? Niels Malotaux Hoezo SE light? Niels Malotaux 030 228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl 1 Niels Malotaux Project Coach Evolutionair Project (Evo) Requirements Engineering Reviews and Inspecties Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Presentatie PIANO / NEVI Regionale bijeenkomst Den Haag nieuwe inzichten in contracteren en besturen November 2009 Marcel Blommestijn 2 Doel van deze presentatie

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Productiemanagement. Voorraadbeheer. Supply Chain management. Planning. Demand management. Kwaliteitsbeheersing

Productiemanagement. Voorraadbeheer. Supply Chain management. Planning. Demand management. Kwaliteitsbeheersing APICS CPIM Brochure: APICS CPIM NL APICS CPIM APICS CPIM is een brede operations management opleiding APICS CPIM staat voor Certified in Production and Inventory Management welke bedoeld is voor professionals

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie