ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 9, nummer 3, juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 9, nummer 3, juni 2013"

Transcriptie

1 ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 9, nummer 3, juni 2013 IN DEZE UITGAVE: 1. Binnenklimaat in klaslokalen verbeteren 2. Uit de praktijk: binnenklimaat bij Panta Rhei 3. Gewone scholieren hebben geen last van zorgleerlingen 4. Trainingskalender 5. Handvaten bij subsidie op werkplezier 6. Leraren willen gewoon lesgeven 7. Deelnemen aan Marathon Eindhoven 1. BINNENKLIMAAT IN KLASLOKALENVERBETEREN Don t you love your children? Dat is de vraag die Jan Sundell stelde aan een zaal vol Nederlanders. Deze vooraanstaande onderzoeker uit Zweden bracht een bezoek aan een Nederlands congres over het binnenmilieu. Het binnenmilieu op scholen laat namelijk vaak te wensen over. Muffe klaslokalen. Lokalen die s zomers meer weg hebben van een sauna. Tocht, en niet alleen in de winter. Droge ogen en kelen. Leraren die elke dag lesgeven met hoofdpijn. Kinderen die s middags wel erg snel wegsuffen en slechter presteren. En erger: onnodige astma-aanvallen en overdracht van infectieziekten via de lucht zoals verkoudheden, griep, middenoorontsteking en longontsteking. Geschat wordt dat het binnenklimaat op circa 80 procent van de scholen niet voldoet aan de gestelde normen. Vernieuwd bouwbesluit De normen waaraan het binnenklimaat op scholen moet voldoen, zijn vastgelegd in de Arbocatalogus en gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Omdat de minimumeisen voor binnenklimaat laag waren en de eisen bovendien gebaseerd waren op het oude Bouwbesluit 2003, heeft Agentschap NL het PvE onlangs aangepast aan het vernieuwde Bouwbesluit, dat in april 2012 van kracht werd. Normen aangescherpt Met de komst van het Bouwbesluit 2012 zijn de normen aangescherpt en zijn meerdere regels en voorschriften samengevoegd tot één besluit. Een van de meest in het oog springende veranderingen is dat de maximale CO 2 -concentratie van klasse B is verlaagd van ppm naar 950 ppm. Voor nieuwbouw geldt minimaal klasse B. En klasse C (1.200 ppm) geldt alleen nog voor bestaande bouw en niet meer voor nieuwbouw. Hiermee kan een gezonder binnenklimaat in schoolgebouwen worden bereikt. Juist moment Als een schoolgebouw aan renovatie toe is, is dat hét moment om deze problemen aan te pakken. Als er verbouw- en nieuwbouwplannen zijn of nieuwe klimaatinstallaties nodig zijn, is het belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw of de installaties. Ondersteuning door HumanCapitalCare HumanCapitalCare heeft veel ervaring in de onderwijsbranche en kan uw organisatie hierdoor goed ondersteunen. We kijken indien gewenst mee bij het beoordelen van de bestektekeningen, adviseren bij het programma van eisen of bij het in kaart brengen van de actuele situatie in uw school door het uitvoeren van metingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het projectbureau van HumanCapitalCare. 1 / 5

2 2. UIT DE PRAKTIJK: BEOORDELING BINNENKLIMAAT BIJ PANTA RHEI HumanCapitalCare heeft onlangs scholengemeenschap Panta Rhei geadviseerd over het binnenklimaat naar aanleiding van de verbouwing die op stapel staat. HumanCapitalCare begeleidde scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen bij het doen van de Risico-Inventarisatie & - Evaluatie (RI&E). Tijdens het traject gaf de veiligheidscoördinator van de school aan dat ze binnenkort gaan verbouwen. Louis Bruins, hoger veiligheidskundige van HumanCapitalCare: In de (voorlopige) ontwerpfase hebben we schetsen/ bouwtekeningen beoordeeld en teruggekoppeld waar aandachtspunten liggen. Bij het lezen van het bestek viel op dat er zeker aandacht werd besteed aan het binnenklimaat, maar dat de link met het Programma van Eisen Frisse Scholen nog niet aanwezig was. Dat hebben we aangekaart en Panta Rhei heeft dit voortvarend opgepakt. Zo vond op hun school onlangs een netwerkbijeenkomst van VOION plaats waarin aandacht was voor wat nu precies een Frisse school is, wat het belang is van een goed binnenklimaat en welke stappen je daarvoor kunt nemen. Flinke stappen Bruins is blij. Naar aanleiding van diverse punten die uit onze begeleiding van de RI&E en de hulp in het verbouwtraject naar voren kwamen, heeft Panta Rhei flinke stappen gezet. Zo hebben ze contact met de gemeente opgenomen omdat de sporthal die zij huren ook geen RI&E heeft en om na te gaan of ze een brandvrije kast met afzuiging kunnen krijgen. Ook is binnen de eigen school een inventarisatie gemaakt van de aanwezige en in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen, wordt het overall veiligheidsplan herzien en is de psychosociale arbeids-belasting van de fysieke belasting gesplitst waardoor een beter overzicht is ontstaan. Goed voor docenten en leerlingen Het doel van HumanCapitalCare is om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat, maar natuurlijk ook andere veiligheids- en gezondheidsgerelateerde punten binnen de scholen zo optimaal mogelijk zijn. Goede arbeidsomstandigheden bevorderen immers de prestatie van docenten en leerlingen. 3. 'GEWONE' SCHOLIEREN HEBBEN GEEN LAST VAN ZORGLEERLINGEN Als in een klas veel kinderen zitten die extra zorg nodig hebben, blijkt de rest van de klas daar niet onder te lijden. Het lijkt erop dat leerkrachten in staat zijn beide groepen kinderen in één klas goed te begeleiden, zegt onderwijsonderzoeker Jaap Roeleveld in een bericht van het ANP/Trouw. 'Gewone' kinderen scoren in een klas met 25 tot 50 procent zorgleerlingen cognitief en sociaal-emotioneel net zo goed als kinderen in een klas met veel minder leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Nieuwe wet Bijna een kwart van de kinderen in het reguliere basisonderwijs is een zorgleerling. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. Volgens de nieuwe wet op het Passend Onderwijs is elke school vanaf augustus 2014 verplicht een passende plek te vinden voor een leerling, ongeacht diens capaciteiten en 2 / 5

3 handicaps. Dit moet ertoe leiden dat zorgleerlingen minder snel worden doorgestuurd naar het 'dure' speciaal onderwijs. Ongegronde vrees Voor leerkrachten lijkt het een hele opgave scholieren met sterk uiteenlopende behoeften in één klas te hebben en veel ouders zijn hier ongerust over. Maar uit ons onderzoek blijkt die vrees ongegrond, aldus Roeleveld, medeauteur van het rapport Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) deze week presenteert. De onderzoekers vergeleken de prestaties van kinderen in klassen met verschillende percentages zorgleerlingen op diverse scholen. Ze maakten daarbij gebruik van databestanden waarin de ontwikkeling van tienduizenden scholieren is vastgelegd. De studie is bedoeld als nulmeting. Aan de hand van deze meting wordt de komende jaren gevolgd wat de effecten zijn van de invoering van de wet op het Passend Onderwijs. 4. VOLOP INTERESSANTE TRAININGEN Na de zomervakantie start HumanCapitalCare weer met diverse trainingen/workshops. Bijvoorbeeld om kennis van medewerkers te vergroten, om te zorgen dat mensen beter in hun vel zitten en langduriger inzetbaar blijven of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het aanbod is groot, evenals de diversiteit. Verzuimbegeleiding voor leidinggevenden: handvaten voor het voorkomen en terugdringen van verzuim. In 3 dagdelen op 2, 16 en 30 september of 31 oktober, 14 en 28 november. Verzuimsysteem e-care: meer inzicht in ziekteverzuim, leren monitoren en sturen en digitale dossiervorming. In 1 dag, op 8 oktober. Preventiemedewerker: gedegen basiskennis over arbozaken. In anderhalve dag op 27 juni en 5 september. Stagnerende re-integratie: proactief leren inspelen op stagnerende reintegratie van medewerkers. In 1 dag op 23 oktober. Stresshantering en assertiviteit: herkennen van stresssignalen, leren omgaan met spanningen en conflicten. In vier dagdelen op 17 september, 1 en 22 oktober en 5 november. Balans in werk en privé: het leren combineren van taken en verantwoordelijkheden door bewustwording, herkenning van valkuilen en het nemen van de regie. In vier dagdelen op 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december. Vitaal ouder worden: wie ben je, waar sta je voor en wat wil je: leren vooruitkijken en een doel hebben om betrokken en gemotiveerd te blijven werken. In vier dagdelen op 10 en 24 oktober en 7 en 21 november. Bedrijfshulpverlening basis: het aanleren van levensreddende handelingen en omgaan met brandbestrijding, incl. erkend diploma van NIBHZ. In 2 dagen op 2 en 9 oktober. Bedrijfshulpverlening herhaling. In 1 dag op 3 oktober. Fysieke belasting: inzicht, mogelijke gezondheidseffecten en methodiek om het in kaart te brengen. In 1 dag op 6 november. Arbomeester: kennismaken met de vernieuwde Arbomeester en opstellen van eigen RI&E. In anderhalve dag op 25 september in Enschede en waarschijnlijk 9 oktober in Son. De terugkomdag wordt nog bepaald. Heeft u interesse in een van deze trainingen? Of wilt u meer informatie over de inhoud, de 3 / 5

4 data en de kosten? Neem dan contact op met het projectbureau van HumanCapitalCare in uw regio. Nieuwsbrief ontvangen? HumanCapitalCare verstuurt deze onderwijsnieuwsbrief naar iedereen die geïnteresseerd is. Denkt u dat deze nieuwsbrief interessant is voor uw collega, de preventiemedewerker of iemand anders in uw omgeving? Geef dan gerust aan dat zij zich kunnen aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt en informatie bevat die interessant is voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. 5. HUMANCAPITALCARE BIEDT HANDVATEN BIJ SUBSIDIE OP WERKPLEZIER Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven, heeft het Vervangingsfonds een Tenderregeling Werkplezier in het leven geroepen voor scholen in het periodiek onderwijs. HumanCapitalCare is voor u actief op zoek gegaan naar ideeën en mogelijkheden. Duidelijke richting Uit diverse onderzoeken naar medewerkerstevredenheid die HumanCapitalCare vaak uitvoert, komt naar voren dat het werkplezier kan worden beïnvloed (en vergroot) door te werken aan de volgende factoren: autonomie in de werkzaamheden een goede onderlinge werksfeer met collega s en support van de leidinggevende ontplooiingsmogelijkheden binnen de organisatie en persoonlijke hulpbronnen zelf de regie nemen over je loopbaan. Inspiratie HumanCapitalCare biedt als mogelijk subsidiabel project inspiratieworkshops voor het team, evenals coaching en begeleiding van het management om te werken aan deze factoren. Natuurlijk met als doel om op deze manier de innerlijke gezondheid te vergroten en het werkplezier te verhogen. Interesse? Geïnteresseerd om met HumanCapitalCare dit traject in te gaan? Neem dan voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs arbeid en organisatie: Yvon van Leeuwen in Enschede Nancy Loomans in Son of Sanne Thijssen in Maastricht De tijdelijke subsidie (minimaal 4.000,- en maximaal ,- ) richt zich op vernieuwende projecten die zorgen voor het verminderen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier. Er zijn drie periodes waarin subsidie kan worden aangevraagd. De tweede periode loopt van 1 september tot 15 november / 5

5 6. LERAREN WILLEN GEWOON LESGEVEN Leraren in het basisonderwijs zijn de vele extra taken naast het reguliere lesprogramma zat. Zo'n 80 procent heeft last van hoge werkdruk en die wordt voornamelijk veroorzaakt door activiteiten buiten het lesgeven. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs onder leden. Onderwijzers klagen over de grote hoeveelheid administratieve taken zoals het schrijven van uitgebreide handelingsplannen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en groepsplannen. Ook vinden ze dat middelbare scholen vindt dat de school te veel activiteiten op zich neemt naast het lesgeven. Zo'n 80 procent zegt te weinig tijd te krijgen voor de niet-lesgevende taken en 77 procent vind de hoeveelheid administratie en papierwerk te veel. CNV Onderwijs zette vragenlijsten over werkdruk uit onder zijn leden. Ruim 700 docenten in het voortgezet onderwijs en 3565 basisschoolleraren vulden die in. (Bron: ANP) 7. DEELNEMEN AAN MARATHON EINDHOVEN? 13 oktober a.s. vindt de 30 e editie van de Marathon Eindhoven plaats. Uitnodigingen om met HumanCapitalCare mee te lopen, worden deze maand verstuurd. Als arbo- en gezondheidsdienst streven we samen met onze opdrachtgevers naar gezonde en vitale medewerkers. Nu en in de toekomst. Daarom kunnen (medewerkers van) klanten van Human- CapitalCare via ons deelnemen aan de bedrijvenloop (halve marathon) of aan de hele marathon. De uitnodigingen hiervoor worden deze maand verstuurd. maatschappelijke onderwerpen te snel bij de school worden neergelegd. Volgens voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs is er sprake van een vast patroon. Er is een incident of gebeurtenis met veel mediaaandacht, er komen Kamervragen en vervolgens worden centraal uit Den Haag maatregelen genomen en bij scholen neergelegd. Obesitas, drugs en pesten Zo vindt bijna de helft van de ondervraagde leraren dat het lesprogramma over obesitas geschrapt kan worden en hoeft van een derde de aandacht voor drugs en alcohol niet. Ook wil zo'n 43 procent van de leraren van schoolzwemmen af. Wel wil een overgrote meerderheid dat aandacht voor het pesten op scholen behouden blijft. Tot nu toe hebben we ieder jaar veel deelnemers uit de onderwijssector gehad, daar hopen we ook dit jaar weer op! Hebt u vragen of input voor de volgende onderwijsnieuwsbrief? Neem dan contact op met ons: We wensen we u een hele fijne vakantie! VO Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van hoge werkdruk door extra taken, zegt CNV. Ruim de helft van de docenten aan 5 / 5

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 IN DEZE UITGAVE: 1. Ziek door werkstress 2. Uit de praktijk: Workshop Betere sportprestaties door gezonde voeding 3. School mag speeltoestellen zelf

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013 Onderzoek naar werkdruk en taken Inhoudsopgave Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid (Onderzoeksverantwoording) 3 Onderzoek werkdruk en taken primair onderwijs 4 Onderzoek werkdruk en taken

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kader Primair. thema Personeelsbeleid

Kader Primair. thema Personeelsbeleid jaargang 16 nummer 10 mei 2011 10 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema Personeelsbeleid Faseer de loopbaan van een leerkracht Goede gesprekscyclus voorkomt ziekteverzuim:

Nadere informatie

SBS Nieuws. Geachte lezer,

SBS Nieuws. Geachte lezer, Geachte lezer, De tweede nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief kregen we veel positieve reacties, daar zijn we erg trots op. Hieruit blijkt dat u, als onze relatie achter onze manier van werken staat en

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De gezonde school

Kader Primair. thema _ De gezonde school jaargang 20 _ nummer 5 _ januari 2015 5 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs thema _ De gezonde school Schoolleider doorslaggevend voor succes Gezonde School-aanpak _ Beweegprofessor

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Training, cursussen en coaching Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2008/2009 Cursuslocaties Groningen Themacursus medezeggenschap Themacursus

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning 9 Kader Primair thema huisvesting > Je moet niet op de stoel van de architect gaan zitten > Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting > Politiek onderzoekt kwaliteit binnenmilieu op scholen > Beter

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie