MAANDBRIEF Februari In deze maandbrief:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBRIEF WWW.VVD-TWENTERAND.NL Februari 2010. In deze maandbrief:"

Transcriptie

1 VVD TWENTERAND Voor u ligt de vijfde maandbrief van de VVD Twenterand. Maandelijks publiceren we deze om u op de hoogte te brengen van hetgeen de VVD voor u heeft bereikt en waar de VVD voor staat. Nieuws van uw afdeling, nieuws uit uw fractie, nieuws van uw partij. In deze maandbrief: * woordje van de voorzitter * Vrouwen maken het verschil * Welzijn * Cultuur * De kernen in Twenterand * Stemmen met machtiging * Uitnodiging Forumavond * Veilig te voet, met de fiets en de auto * Keuzes maken Het zal u niet ontgaan zijn: de verkiezingen voor de gemeenteraad komen er aan. Politieke partijen zijn er druk mee, maar ook de gemeente zelf. Want u moet als u uw keuze gemaakt hebt, wel een stembureau bij u in de buurt hebben. Wat is belangrijk bij het maken van uw keuze. U heeft uw overtuiging, uw levensvisie. Maar u kijkt ook naar de betrouwbaarheid van een partij, naar de betrouwbaarheid van de kandidaten: zij moeten het voor u gaan doen! De VVD heeft bewezen een betrouwbare partij te zijn. Ook bij tegenwind houden wij de rug recht. Wij lopen niet weg als het even wat tegen zit. Voor ons is het belang van de inwoners van Twenterand groter dan het eigen ego. Er komen onvermijdelijk moeilijke keuzes voor de nieuwe gemeenteraad, wij moeten samen met u de gemeente door de crisis heen loodsen. Werkgelegenheid staat daar bij voorop! Alleen met voldoende banen kunnen we voorkomen dat we achterop raken.er is werk aan de winkel, de schop zal letterlijk de grond in moeten: goede bedrijventerreinen en goede wegen geven ruimte voor de banen die wij hard nodig zijn. De VVD is klaar om samen met u aan het werk te gaan! Het is belangrijk dat u op 3 maart gaat stemmen. Kunt u zelf niet? Geef dan een machtiging af, in deze maandbrief staat uitgelegd hoe u dat kunt doen. Elke stem telt voor uw toekomst. Stem VVD, zeker nu! Jan Veerenhuis Voorzitter VVD Twenterand

2 Vrouwen maken het verschil. Stem op een vrouw! Momenteel is maar een kwart van degenen die zich met politiek bezighouden vrouw, zowel landelijk als plaatselijk. Ik ben op zoek naar de oorzaak hiervan want politiek is namelijk niet saai en grijs, maar gaat ook over je eigen wijk, de bomen in je straat, de school voor je kinderen, sport en recreatie voor ons allemaal en een betaalbaar (huur)huis. Niet omdat mannen daar niet over zouden kunnen beslissen, maar wel omdat de ervaring leert dat er betere besluiten genomen worden wanneer mannen en vrouwen dat samen doen. Mannen en vrouwen denken en doen nu eenmaal anders, het klassieke Mars en Venus verhaal. Een evenwichtige combinatie van mannen en vrouwen leidt tot betere besluiten. Politiek is de afgelopen tijd vooral een mannenzaak geworden. Ook in Twenterand ben ik de enige vrouwelijke lijsttrekker. Bij verschillende politieke partijen staan er ook maar weinig vrouwen op de lijst en als ze er al op staan niet altijd op een hoge plaats. Er blijft veel tactiek nodig om vrouwen in de politiek te krijgen terwijl volgens het VNG Magazine mannen en vrouwen in de politiek grote verschillen in levenslopen, motivaties en ambities tonen maar grote overeenkomsten tonen in enthousiasme en gedrevenheid. Nog maar een paar jaar geleden terug besloot het kabinet dat in 2010 de helft van de zetels in het parlement, de provinciale staten, het Europarlement en die in het kabinet zelf bezet moet zijn door vrouwen. Toenmalig staatssecretaris Verstand van emancipatiezaken stelde in haar Emancipatienota vast dat nog te weinig vrouwen doorstroomden naar machtsposities bij de overheid. Die nota moet wel achter in een heel diepe lade terecht zijn gekomen. Mannen bieden zichzelf aan, zijn erg zelfverzekerd, zeggen makkelijk en heel snel dat ze iets kunnen. Bij vrouwen ligt dat heel anders. Die komen niet uit zichzelf maar vragen zich eerst af: kan ik dit wel?'' Het draait in de politiek vaak om scoren, om assertiviteit. Veel vrouwen hebben daar geen zin in of haken daardoor al snel af. Je moet vrouwen niet op een andere manier benaderen. Vrouwen zijn goed in plannen Vrouwen ervaren een drempel om de politiek in te gaan. Maar soms gaan de dingen veel beter met vrouwen op hogere posities. Vrouwen zijn veel directer dan mannen. Zij draaien niet om de hete brei heen. Mannen daarentegen verpakken het in een heel verhaal, om maar wat te willen zeggen. Als raadslid moet je veel regelen en goed kunnen plannen. Dat is nou precies waar vrouwen zo goed in zijn. Vrouwen zijn vaak een ster in het combineren van gezin, werk en kinderen. Dat lukt ze door alles goed te plannen. Het raadswerk is ook goed te plannen. De vergaderingen staan vast, maar de werkbezoeken, leestijden en dergelijke zijn zelf in te delen. En thuis vanachter je computer kun je heel veel doen. Politiek is leuk Waarom zou een vrouw de politiek in moeten gaan,? Ik wil niet zeggen dat je meteen in de raad komt of moet gaan, maar je bouwt wel een carrière, netwerk en levenservaring op. Je spreekt mensen en organisaties die je anders nooit zou tegenkomen. Daarnaast krijg je een heel andere visie van waar de gemeente nu eigenlijk mee bezig is. Dat maakt de politiek zo leuk!

3 Maar natuurlijk moet je wel interesse hebben in politiek en de kwaliteiten bezitten of ontwikkelen die je nodig hebt als raadslid. Vrouwen zien problemen soms heel anders dan mannen. Of zoals Annemarie Jorritsma eens verwoordde:" Zeuren, zieken en zuigen in de raadszaal en daarna met elkaar aan de borrel." "Een man, een man, een woord, een woord, gaat in de mannenpolitiek niet altijd op." Doen vrouwelijke politici anders aan politiek? Er worden in dit verband verschillende argumenten aangehaald: vrouwen zouden meer samenwerken, zijn meer resultaatsgericht, hebben minder profileringdrang, meer dossierkennis. Dus dames, stem op een vrouw de komende gemeente- raadverkiezingen, want wij maken het verschil. Naast de drive om wat voor onze mooie plattelandsgemeente Twenterand te willen betekenen is bovenstaande een grote drijfveer voor mij persoonlijk geweest om lijsttrekker te worden van de VVD- Twenterand. Trudy van Nederpelt ************************************************************************************* Welzijn Op het gebied van welzijn heeft de gemeente een regiefunctie met betrekking tot het in onderling verband brengen van voorzieningen en activiteiten. Het gemeentelijk subsidiebeleid kenmerkt zich door absolute toepassing van het nondiscriminatiebeginsel. Andere belangrijke punten zijn de democratische vorm van de gesubsidieerde instellingen en de noodzaak om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren overeenkomstig de door de gemeente beoogde en vooraf vastgestelde doelstellingen. De gemeente moet zich niet alleen op de gesubsidieerde instellingen richten, maar ook particulier initiatief actief ondersteunen. Bij de toekenning van iedere vorm van subsidie dienen we ons te realiseren, dat het gaat om gemeenschapsgeld en daar moeten we zeer secuur mee omgaan. De VVD pleit voor een snelle invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering en een normalisatie in de verhoudingen tussen subsidiegever en de grootste subsidienemer van Twenterand de Stichting Welzijn Twenterand. Gezien de grote financiële bedragen die hiermee gemoeid zijn, is de VVD voorstander van het instellen van een breed gedragen commissie die de beoogde doelstellingen en afspraken tussen de gemeente en SWT inhoudelijk en kwalitatief structureel gaat controleren.

4 Cultuur De overheid heeft een taak als hoeder van ons cultureel erfgoed - van boek tot gebouw. De overheid heeft geen taak waar het de inhoud van de kunst betreft, dit is aan de kunstenaars zelf. De beoordeling van de artistieke waarde wordt aan de deskundigen overgelaten. Initiatieven voor nieuwe vormen van cultuuruitoefening komen bij voorkeur uit de gemeenschap. De gemeente heeft hierin vooral een voorwaardenscheppende rol. De VVD wil ontwikkeling en verbetering van culturele voorzieningen. Participatie aan het culturele leven en de belangstelling voor kunst en cultuur worden bevorderd door het bieden van goed geoutilleerde accommodaties en voorzieningen zoals bibliotheek, kunstuitleen en museum. De openbare bibliotheek wordt daarbij als een basisvoorziening beschouwd, die in principe voor alle kernen dient te gelden. De gemeente heeft hierbij met name een voorwaardenscheppende taak. Onze culturele verworvenheden dragen we aan jongeren over. Kennis en belangstelling voor kunst en cultuur dienen door onderwijs- en kunstinstellingen gestimuleerd te worden. De VVD vindt het van belang dat de jeugd cultuur en historie van Twenterand en de regio leert kennen. Samenwerking tussen kunstinstellingen en de recreatieve sector kan cultuurtoeristische meerwaarde opleveren, welke door middel van subsidie en/of particulier initiatief kan worden bevorderd. Op de internetsite van de gemeente dient aandacht te worden geschonken aan het lokale culturele aanbod (exposities, tentoonstellingen, concerten, et cetera) en de zorg voor lokale monumenten. De gemeente behoort met zorg om te gaan met cultuurschatten uit het verleden. Dat geldt zowel voor monumenten als beschermde dorpsgezichten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat het betreffende monument voor 'dagelijks gebruik' toegankelijk blijft. Door voorlichting, advisering, garantstelling en dergelijke kunnen initiatieven tot behoud en herstel van monumenten worden ondersteund.

5 MAANDBRIEF JANUARI 2010 Kernen in de gemeente Twenterand De Centrumvisie in Vroomshoop geeft weer hoe in de toekomst wonen, winkels en (zorg)voorzieningen een plaats krijgen in het centrum van Vroomshoop. Vroomshoop is een belangrijk winkelcentrum binnen de regio. Bij de voorbereiding van de visie heeft de gemeente gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. Zo is gesproken met Vestion wonen, ondernemers, winkeliers, scholen, de sporthal, het Maatschappelijk Werk en de Politie. Met alle input die de gemeente Twenterand heeft gekregen is een Centrumvisie ontwikkeld en deze is onlangs goedgekeurd in de raad, er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dus nu wordt het tijd om de schop in de grond te zetten en Vroomshoop het activiteitencentrum te geven waar het recht op heeft. Onze mooie gemeente Twenterand kent 9 buurtschappen en kernen, waar iedereen met recht trots op kan zijn. Elke kern heeft naast zijn eigen karakter en verleden ook zijn toekomst. Met overal een bloeiend buurt- en verenigingsleven. Deze eenheid in verscheidenheid, maar ook in gebondenheid en dat wil de VVD-Twenterand koesteren. Dat is wat onze gemeente zo mooi en boeiend maakt. Maar vooral waard om voor te strijden. Dat is nu juist wat de VVD- Twenterand de komende periode wil bewerkstelligen. Voor Westerhaar is er een Visie Kop opgesteld met o.a. het brede school concept en herschikking sportpark Twistveen. Er is opdracht verleend voor het uitvoeren van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een nieuw gebouw met o.a. een brede school concept. Dit nieuwe gebouw zal vervangende huisvesting bieden aan OBS De Blokstoeke, wat hoog tijd werd, en de CBS de Fontein locatie Asterstraat. Het eindrapport wordt medio mei 2009 verwacht. Kruidenwijk 3 de fase is bouwrijp en de eerste uitgifte heeft plaatsgevonden. De voorbereidingen voor het nieuwe Haarhuus zijn in volle gang. Ook is de eerste impressie van het nieuwe Haarhuus inclusief zorgwoningen vrijgegeven.

6 Vriezenveen wordt vooral gekenmerkt door zijn lintbebouwing, en vele musea. In Vriezenveen zal de komende tijd hard gewerkt moeten worden aan de verkeersstructuur. De belangrijkste uitgangspunten zijn: woon- en werkkern; forenzenkern groene buffer aan zuidzijde Vriezenveen nieuwe infrastructuur openbaar vervoer, auto en fiets nieuwe voorzieningen commercieel en sociaal maatschappelijk (waaronder in Centrum) Vriezenveen als broedplaats van bedrijvigheid werkgelegenheid,(n36-zone (oost) Het centrum van Vriezenveen zal de komende jaren ook een kwaliteitsimpuls moeten ondergaan. Er moeten woningen worden gebouwd, de winkels beter bereikbaar gemaakt en waar mogelijk uitgebreid worden. De VVD-Twenterand ziet vooral in Den Ham grote kansen voor recreatie en toerisme. Het authentieke centrum en de natuurlijke ligging zijn grote toeristische trekpleisters. Een aantrekkelijk toeristisch-recreatief milieu zal het woon- en werkklimaat in de gemeente nog verder versterken. Gesitueerd op de rand van de Sallandse Heuvelrug en het Reggeland heeft Twenterand de recreant en toerist nogal wat te bieden. De VVV-gids Sallandse Heuvelrug en Reggeland vermeldt bijvoorbeeld het volgende over Den Ham: Den Ham ligt in een gebied dat mogelijkheden biedt tot wandelen, fietsen, kanoën of paardrijden. In en rond het dorp zijn diverse routes uitgezet. De hele gemeente grenst aan een aantal bijzondere natuurgebieden zoals het Eerder Achterbroek, met bos en heide, waterpartijen en zandverstuivingen. Kortom Den Ham leent zich uitstekend voor iedereen die op zoek is naar rust, ruimte en natuur.

7 Stemmen met een machtiging Het gebeurt nog al eens, dat mensen wel zouden willen stemmen, maar niet kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze zeer slecht ter been zijn, toevallig niet in de gelegenheid zijn om die dag te gaan stemmen in Twenterand, enz. De VVD Twenterand is bereid uw stem op ons via een machtiging toch te laten gelden. U kunt dat doen door een machtiging te verstrekken. Als u contact met ons opneemt, dan zorgen wij dat we de machtiging bij u ophalen en uw stem alsnog laten gelden. Hieronder leest u wat u moet doen om een machtiging af te geven. Bij de verkiezingen is het een kiezer toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Bij stemmen met een volmacht door overdracht van de stempas dient een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever te worden overlegd. Tevens gelden de onderstaande bepalingen. Machtiging op schriftelijke aanvraag: Op het gemeentehuis zijn kosteloos de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen verkrijgbaar. Het verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 17 februari 2010 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 2010) als kiezer is geregistreerd. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 2010) als kiezer in de betreffende gemeente zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. Machtiging door overdracht van de stempas: De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag der kandidaatstelling (19 januari 2010) in de gemeente staan ingeschreven als de kiezer die volmacht geeft. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Hij/zij mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. Iedere kiezer moet zich legitimeren bij het uitbrengen van zijn of haar stem. Nieuw is dat bij het stemmen met een volmacht door overdracht van de stempas (tweede variant) een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever dient te worden overlegd.

8 Uitnodiging voor 10 februari a.s. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te praten over de verkeerssituatie in en rond Twenterand. Twenterand moet bereikbaar blijven en zich niet in laten sluiten, maar de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten moet daarbij voorop blijven staan. Uw mening telt voor de VVD Twenterand en niet alleen op deze avond. Over dit onderwerp waar we allemaal, particulier of ondernemer, mee te maken hebben, willen we graag met u van gedachten wisselen. Charlie Aptroot woordvoerder verkeer in de Tweede Kamer, Trudy van Nederpelt lijsttrekker VVD Twenterand, één van de Statenleden en vier ondernemers uit de grotere kernen geven in forumdiscussies hun visie op de diverse problemen en aangedragen oplossingen. U bent voor ons belangrijk en daarom krijgt u ruim voldoende gelegenheid uw mening en ideeën naar voren te brengen. Het belooft een interactieve avond te worden waarbij uw mening centraal staat. Chris Walraven zal deze avond als gespreksleider optreden. Charlie Aptroot Neem onze uitnodiging aan en laat horen hoe u erover denkt. Samen met u en de politieke vertegenwoordigers uit de gemeente, de provincie en Den Haag kunnen we reële oplossingen aandragen die tot verbetering van de infrastructuur in Twenterand kunnen leiden. Laat deze kans om uw stem te laten horen niet verloren gaan. Graag tot ziens op woensdag 10 februari 2010 Café restaurant Harwig Den Ham Zaal open uur. Aanvang uur.

9 Stem een jong geluid in de Raad De lokale politiek van nu bestaat uit de oude garde, die met hun eigen visie beslissingen nemen over tal van maatschappelijke onderwerpen, die betrekking hebben op de toekomst. Ondanks de aanwezigheid van een jongerenraad worden jongeren nauwelijks betrokken bij deze beslissingen. Dat is een verkeerde ontwikkeling, omdat de jongeren van nu in de toekomst worden geconfronteerd met de beslissingen die vandaag zijn genomen. Jongeren zouden nu betrokken moeten zijn met de politiek. Op die manier kunnen zij hun eigen visie, kennis en behoeften kenbaar maken. Zo kan er een breder besluit genomen, omdat ook de mening van de jongeren verpakt zit in de genomen beslissing. Alleen op deze manier zal de jeugd meer affiniteit krijgen met de politiek. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik het belangrijk vind dat jongeren actief deelnemen in de lokale politiek. Helaas ben ik de enige, maar het is goed om te zien dat iedere partij een jongere zoals Dennian Paarhuis CU en Michiel Wiltvank CDA - op de lijst heeft staan. Naar mijn mening staan zij echter veel te laag op de verkiezingslijst. Het zou mooi zijn dat na 3 maart een kwart van de gemeenteraad bestaat uit 20-ers en 30-ers. Ik heb gekozen voor de VVD, omdat gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid van het individu voor mij belangrijke waarden zijn. De VVD vindt het belangrijk dat mensen de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen. Ondernemerschap is goed voor de werkgelegenheid en daar kan ieder individu van profiteren. Daarnaast ben ik van mening dat iedereen verantwoordelijk is voor je eigen leven. Ieder individu die daar toe in staat is moet zijn eigen broek kunnen ophouden zonder afhankelijk te zijn van je naasten. Twenterand verkeert nu in een situatie, dat juist nu moet investeren in infrastructuur, economie, woningen en voorzieningen voor de jeugd. Als dit niet gebeurt, dan verliest deze gemeente de concurrentieslag met de andere (plattelands)gemeenten. De gemeente Twenterand moet in mijn ogen ook creatiever te werk gaan, denk bijvoorbeeld aan de zwembaden. Het zwembadenverhaal speelt al jaren, maar tot dusverre is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot (gedeeltelijk) privatisering. Waarom niet? Privatisering biedt zoveel voordelen: het bevordert het ondernemerschap en dankzij de creatieve geest van de ondernemer kan het zwembad multifunctioneel worden gebruikt. Op die manier wordt ook iets nog anders geboden dan zwemmen alleen. Voor de jeugd is dit erg belangrijk, omdat er dan ook variatie zit in het voorzieningenaanbod. Daarnaast zal Twenterand ook meer moeten samenwerken met de omliggende gemeenten. Kijk toch eens in andermans keuken en zoek uit op gezamenlijk de krachten gebundeld kan worden op terreinen waar het kan. Op die manier kan veel belastinggeld bespaard worden. Zo kunnen de plattelandsgemeenten een tegenwicht bieden tegen de steden om zo de aantrekkelijkheid te behouden. Ook het ambtelijke apparaat kan wel de nodige creativiteit gebruiken. Waarom kunnen ambtenaren niet multifunctioneel te werk gaan. Hierdoor kan ambtenaar X ook de burgerlijke vragen beantwoorden van ambtenaar Y. De burger en de ondernemer hoeven daardoor minder snel te wachten op een antwoord. Hierdoor weten de burger en ondernemer sneller waar zij aan toe zijn. De politiek kent weinig elementen van het bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven geldt nog steeds: wie

10 niet presteert, gaat eruit. Dit is binnen de politiek helaas niet zo. Gevolg: kamerleden, Statenleden en raadsleden kunnen ondanks fout na fout met kilo s boter op hun hoofd blijven zitten op hun eigen zetel. Dit met dank aan de poldercultuur. Daarom heb ik mijzelf voorgenomen: mocht ik na 4 jaar niks bereikt hebben voor de burger van de gemeente Twenterand, dan stap ik op. Mijn woorden heb ik niet waar kunnen maken en daarom is het tijd dat een ander mijn plek opvult. Hier is niks geks aan, want de burger verwacht gewoonweg prestaties van de persoon op wie zij een stem hebben uitgebracht. De burger mag mij afrekenen op de volgende punten waar ik voor sta: een rechte rug naar burger en Raad pleit voor behoud en betere voorzieningen van de jeugd meer ruimte voor ondernemings(talent) een jong en fris geluid in de Raad Wie op mij stemt, stemt een jongere in de Raad die de problemen aankaart en de oplossingen in brede kring bedenkt. Een jongere die zegt waar het op staat en iemand die in het verleden heeft bewezen te willen knokken voor de burger. Reinier Geerligs De VVD Twenterand in actie voor De veiligheid op straat voor voetgangers, fietsers en automobilisten is één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD Twenterand. Diverse kruispunten en andere plekken staan te boek als gevaarlijk of zelfs als zeer gevaarlijk. Als u dat wilt gaat de VVD hier iets aan doen! Stem VVD zeker nu!

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

MAANDBRIEF WWW.VVD-TWENTERAND.NL JANUARI 2010

MAANDBRIEF WWW.VVD-TWENTERAND.NL JANUARI 2010 VVD TWENTERAND Voor u ligt de vierde maandbrief van de VVD Twenterand. Maandelijks publiceren we deze om u op de hoogte te brengen van hetgeen de VVD voor u heeft bereikt en waar de VVD voor staat. Nieuws

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger Jeroen van Urk: Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger (Van links naar rechts) Imrat Verhoeven, Petra Tiel en Jeroen van Urk 16 TIJDSCHRIFT Competenties van raadsleden

Nadere informatie

20 augustus start werkzaamheden Burgemeester Holtroplaan

20 augustus start werkzaamheden Burgemeester Holtroplaan 20 augustus start werkzaamheden Burgemeester Holtroplaan Vanaf maandag 20 augustus worden de oversteekplaatsen (zebrapaden) op de Burgemeester Holtroplaan aangepast. Bij alle zebrapaden wordt in het wegdek

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Publicatiedatum: 7-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 24 februari 2016 nummer 8 In voorliggend

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

samenwerking Gooise Meren - Weesp?

samenwerking Gooise Meren - Weesp? Wat vinden inwoners van de samenwerking Gooise Meren - Weesp? Verslag inwonersbijeenkomst 13 september Bussum, 15 september 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inwoners van Gooise Meren over de samenwerking

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

VVD rapport over verkiezingsnederlaag

VVD rapport over verkiezingsnederlaag VVD rapport over verkiezingsnederlaag De VVD is vandaag naar buiten gekomen met het rapport over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag bij de verkiezingen van 2006. Wat vindt men hiervan? Wat vindt u

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Het liefst als extra button in het hoofdmenu en anders onder actueel komt de volgende indeling:

Het liefst als extra button in het hoofdmenu en anders onder actueel komt de volgende indeling: Opzet website referendum Het liefst als extra button in het hoofdmenu en anders onder actueel komt de volgende indeling: Opzet website Referendum Batavia Wat is een referendum? Onderwerp referendum Wat

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren Mede mogelijk gemaakt door Programma 19:30 Welkomstpanel 20:00 Quiz highlights economie 20:45 De stappen naar een nieuw economisch actieplan 21:00 Aanvang netwerkborrel

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Raadsledenpanel Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten

Raadsledenpanel Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten Ruim 80 procent van de raadleden denkt dat de financiële crisis en de decentralisaties invloed zullen hebben op de aantallen gemeenten, raadsleden en bestuurders. Volgens ongeveer 40 procent van de respondenten

Nadere informatie

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom het rode boekje Als PvdA afdeling Bergen op Zoom bieden we u met trots dit rode boekje aan, met daarin een samenvatting van ons programma en een persoonlijke boodschap van onze eerste tien kandidaten.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA s-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6000 Uw kenmerk 1 van 5 Onderwerp Advies

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie